• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

ruabaylac

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  13
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About ruabaylac

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. TOP 11 CÁC CÔNG TY SỰ KIỆN TẠI HCM UY TÍN & NỔI TIẾNG NHẤT Độ hot của ngành tổ chức sự kiện ngày càng tăng cao kéo theo đó là sự xuất hiện của ngày càng nhiều công ty tổ chức sự kiện từ lớn đến nhỏ. Đặc biệt là trên địa bàn TpHCM thành phố sôi động với hàng ngàn những sự kiện lớn nhỏ được tổ chức mỗi năm. Nếu bạn đang băn khoăn tìm chọn một công ty tổ chức sự kiện uy tín. Hãy tham khảo ngay top 11 các công ty sự kiện tại hcm ngay dưới đây! Top 11 các công ty sự kiện tại hcm Dưới đây Ngàn Thông xin gợi ý bạn top các công ty tổ chức sự kiện uy tín và lớn nhất. 1. Công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp – A2Z Event Địa chỉ: 100 Nguyễn Sỹ Sách, Quận Tân Bình, TpHCM Điện thoại: 0908 025 038 Email: info@a2z-event.vnWebsite: a2z-event.com.vn 2. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Tổ chức sự kiện Moon Event Địa chỉ: 17/12 đường Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận Gò Vấp Hotline: 0901 802 239 Email: Nguyensongtung239@gmail.com Website: Tochucsukientphcm.vn 3. Công ty TNHH SX TM DV Kết Nối Việt Địa chỉ: 1/19 Trương Hoàng Thanh, Phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM Chi nhánh: 98/45 Cống Lở, phường 5, quận Tân Bình, Tp.HC Xưởng sản xuất: 104/6N Ấp 3 Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM Điện thoại: 02862 700 721 Email: hcm@gmail.com Website: Tochucsukienpro.com 4. Đất Việt Event Địa chỉ: 198 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, Tp.HCM Điện thoại: 028 73 081 888 Hotline: 0906 202 788 – 0933 455 133 Email: duytri@datviettour.com.vn Website: datvietevent.com 5. Công ty tổ chức sự kiện Quốc tế Hoàng Gia – Royal Event Địa chỉ: 58/27 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TpHCM Kho hàng chính: Đường số 2, quận Gò Vấp, TpHCM Kho hàng 2: Tạ Quang Bửu, Quận 8, TpHCM Điện thoại: 028 37 160179 Email: lienhe@tochucsukien.com Website: Tochucsukien.com 6. Cosmos Event Địa chỉ: Pearl Plaze, 561A, đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM Chi nhánh: 183/6 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, TpHCM Email: info@cosmos-event.com Hotline: 0983 83 93 73 – 0908 670 676 Website: Cosmos-event.com 7. Công ty tổ chức sự kiện Văn Hoa Việt Địa chỉ: 5/3A Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TpHCM Điện thoại: 1900636434 – 08 6299 9594 – 08 6299 9535 Hotline: 0918 113 060 – 0948 013 606 Email: Saigon@saigonevent.net Website: Saigonevent.net 8. Công ty CP truyền thông và giải trí TTP Media Địa chỉ: số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TpHCM Điện thoại: 0926 792 666 Email: lienhe@ttpmedia.com.vn Website: ttpmedia.com.vn 9. Công ty TNHH giải pháp sự kiện Vietsk Địa chỉ: số 10 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM Văn phòng 1: Tầng 2. Ha Do Airport Building – số 2 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TpHCM Văn phòng 2: 29 đường số 2, KĐT Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TpHCM Điện thoại: 028 665 74 999 Hotline: 0932 687 477 – 0903 967 477 Email: sukiensky@gmail.com Website: Sukienvietsky.com 10. Công ty Hoabinh Events Địa chỉ: Số 5 Hoa Cau, Phường 7, quận Phú Nhuận, TpHCM Điện thoại: 024 3732 5976 – 024 3732 5978 Hotline: 0913 311 911 Website: hoabinhevents.com 11. Công ty tổ chức sự kiện Ngàn Thông Địa chỉ: 37B đường Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, Quận 7, TpHCM Hotline: 0909 450 119 – 0909 933 915 – 0909 933 405 Email: Lienhe@nganthong.com Website: tochucsukienvn.net – nganthongevent.vn Ngàn Thông chuyên cung cấp: Dịch vụ tổ chức sự kiện trọn gói: tổ chức sự kiện khai trương – khánh thành, hội nghị – hội thảo, hội chợ – triển lãm, tiệc cưới hỏi – party, sự kiện cộng đồng, big event… Thiết kế, thi công tổ chức sự kiện, trang trí sự kiện Cho thuê thiết bị sự kiện: cho thuê âm thanh ánh sáng, bàn ghế sự kiện, khung rạp, backdrop sự kiện… các thiết bị sự kiện khác như: thảm trải sàn, macot, cổng hơi, quạt công nghiệp… Cho thuê dụng cụ tiệc: ly, tách… Cho thuê nhân sự event chuyên nghiệp: đội ngũ lễ tân, MC, nhóm múa, nhóm nhảy… Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện. Ngàn Thông cam kết mang đến quý khách hàng những gói sản phẩm dịch vụ tốt nhất! Tham khảo ngay một số sự kiện mới nhất được Ngàn Thông tổ chức dưới đây! Các công ty sự kiện tại hcm – Công ty Ngàn Thông Sự kiện ra mắt iPhone 12 – iPhone 12 Pro Trang trí Halloween Xây dựng gian hàng hội chợ Tiệc trà teabreak Tổ chức tiệc cưới Các công ty sự kiện tại hcm
 2. Sân khấu, background sân khấu là thành phần không thể thiếu cho mọi sự kiện. Đây chính là trung tâm, là nơi trình diễn mọi nội dung, tiết mục chính của sự kiện. Một sân khấu đẹp, ấn tượng và hoành tráng sẽ quyết định sự thành công của event, sự kiện. Để lại những ấn tượng sâu sắc cho mọi khác mời, khách tham dự sự kiện. Thiết kế, cho thuê background sân khấu chuyên nghiệp Nhu cầu thiết kế, thi công sân khấu đẹp, ấn tượng và sáng tạo ngày càng được nâng cao. Cũng chính bởi vậy khách hàng đều muốn tìm đến một địa chỉ thiết kế, cho thuê sân khấu uy tín & chuyên nghiệp. Hiểu được nhu cầu đó, Ngàn Thông đã và đang cung cấp, cho thuê background chuyên nghiệp tại tphcm. Thiết kế cho thuê background sân khấu biểu diễn văn ngh Thiết kế, cho thuê background hội nghị, hội thả Thiết kế, cho thuê background tiệc cưới hỏi, party Thiết kế cho thuê background big event… Ngoài việc thiết kế sân khấu, sáng tạo, ấn tượng. Ngàn Thông còn hỗ trợ thi công sân khấu sự kiện trọn gói. Tiến hành thi công, lắp đặt sân khấu nhanh chóng, đúng giờ. Tại sao bạn nên chọn background sân khấu tại Ngàn Thông? Tại tphcm có không ít các đơn vị thiết kế, cho thuê background sân khấu từ lớn đến nhỏ. Tuy nhiên rất nhiều khách hàng đều tin chọn Ngàn Thông bởi: Thiết kế thi công background sân khấu trọn gói bao gồm: Thiết kế thi công backdrop sân khấu: backdrop màn hình Led, backdrop vải lụa, backdrop hoa, backdrop in PP, backdrop in Hiflex… Thiết kế, lắp đặt hệ thống âm thanh ánh sáng… Thiết kế background chuyên nghiệp, đa dạng kiểu dáng, kích cỡ: Ngàn Thông nhận thiết kế, thi công background sân khấu theo yêu cầu. Quý khách có thể chủ động chọn lựa loại, kích cỡ backdrop phù hợp với mục đích, yêu cầu của từng sự kiện Chi phí cạnh tranh: Giá cho thuê, chi phí thiết kế background cạnh tranh hàng đầu thị trường. Đội ngũ nhân sự nhiệt, tình sáng tạo: Đội ngũ nhân viên thiết kế sáng tạo, giàu kinh nghiệm hỗ trợ thiết kế background chuyên nghiệp. Tiến hành thi công những mẫu background đẹp, ấn tượng nhanh chóng, đúng giờ Với hơn 10 năm kinh nghiệm tổ chức sự kiện. Ngàn Thông làm hài lòng khách hàng bằng những sản phẩm dịch vụ chuyên nghiệp, ấn tượng nhất! Tham khảo ngay một số hình ảnh sân khấu sự kiện đẹp dưới đây!
 3. CHO THUÊ KHUNG BACKDROP TPHCM TIỆC CƯỚI HỎI, SINH NHẬT, RA MẮT SẢN PHẨM… Bạn đang cần thuê khung backdrop tphcm sự kiện. Bạn chưa chọn được một địa chỉ cho thuê khung backdrop uy tín? Đừng lo lắng! Hãy liên hệ ngay Ngàn Thông để chọn thuê mẫu khung backdrop chuyên nghiệp, chất lượng với mức giá tốt nhất! Cho thuê khung backdrop tphcm uy tín Ngàn Thông chuyên cho thuê khung backdrop tphcm. Cung cấp, cho thuê khung backdrop giá rẻ cho các sự kiện, sân khấu văn nghệ, hội chợ – triển lãm, cưới hỏi, sinh nhật, ra mắt sản phẩm… Khung backdrop tphcm Chúng tôi cho thuê khung backdrop tphcm nhiều loại, kích cỡ bao gồm: Khung backdrop ô chân cong: khung có nam châm, kiểu dáng chân cong, kích thước 230 x 300cm Khung backdrop ô chân thẳng: Loại khung có nam châm, kích thước 230 x 230cm Khung cuốn nhôm một mặt: phục vụ các sự kiện nhỏ như biểu diễn nghệ thuật, hội chợ, triển lãm… Khung backdrop hợp kim nhôm và nhựa PVC cao cấp… Với đa dạng kích cỡ, mẫu mã, chủng loại backdrop, Ngàn Thông sẽ đáp ứng hoàn hảo yêu cầu của mọi đơn vị khách hàng. Hãy cùng khám phá những dòng backdrop cho thuê nổi bật nhất của Ngàn Thông dưới đây nhé! Các mẫu khung backdrop sự kiện nổi bật Khung backdrop sinh nhật Backdrop sinh nhật giúp cho không gian bữa tiệc trở nên vui tươi, đẹp mắt hơn. Đặc biệt một backdrop sinh nhật thiết kế riêng sẽ tạo nên dấu ấn đặc biệt cho bữa tiệc và cũng khiến nhân vật chính của buổi lễ thêm vui và hạnh phúc hơn. Hiện tại Ngàn Thông đang cung cấp, cho thuê khung backdrop tphcm, khung backdrop sinh nhật với nhiều kiểu dáng, màu sắc. Những mẫu backdrop đẹp, ấn tượng với sự kết hợp hoàn hảo của hình ành, màu sắc. Khung backdrop đám cưới Backdrop là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của tiệc cưới, sân khấu đám cưới. Vậy nên những mẫu backdrop cưới hiện nay rất đa dạng về kiểu dáng, màu sắc… Bạn có thể tham khảo một số mẫu backdrop cưới đẹp của Ngàn Thông! Backdrop hoàn toàn hoa tươ Backdrop cưới hoa giấ Backdrop cưới lụa Backdrop cưới in PP hoặc in Hiflex Xem thêm các mẫu backdrop cưới đẹp tại đây! Khung backdrop triển lãm hoặc ra mắt sản phẩm Đối với những sự kiện triển lãm, ra mắt sản phẩm… Chúng ta sẽ cần đến những mẫu phông backdrop bắt mắt có thông tin rõ ràng. Các thông tin được bố trí khoa học trên tấm backdrop để người xem, người tham dự sự kiện nhanh chóng ghi nhớ được đặc điểm, tính chất của sản phẩm, của thương hiệu. Để làm được điều đó bạn sẽ cần một khung backdrop chất lượng, truyền tải tốt nhất những nội dung mình muốn! Mẫu khung backdrop chụp hình đẹp Ngoài backdrop chính thường các sự kiện đều cần thêm backdrop chụp hình! Backdrop chụp hình có thể tùy biến theo phong cách, yêu cầu của từng chương trình, sự kiện. Trên backdrop sẽ thêm các thông tin chính về nhà tổ chức, logo, nhãn hiệu, nhà tài trợ… Thiết kế, thi công backdrop tphcm chuyên nghiệp Không chỉ cho thuê khung backdrop tphcm, Ngàn Thông còn thiết kế, thi công backdrop trọn gói. Thiết kế backdrop theo yêu cầu, ý tưởng, mục đích. Tiến hành design, chọn chất liệu, mix màu sắc độc đáo, ấn tượng để tạo dấu ấn riêng cho khung backdrop từng chương trình. Thêm vào đó chúng tôi còn thi công backdrop trên nhiều chất liệu giấy, lụa… nhằm kết hợp hoàn hảo với không gian, phong cách từng bữa tiệc, sự kiện. Tại sao bạn nên chọn gói dịch vụ thiết kế thi công backdrop của Ngàn Thông? Ngàn Thông là một trong những đơn vị thiết kế, thi công backdrop sự kiện hàng đầu tại tphcm. Chúng tôi được hàng ngàn đơn vị khách hàng tin chọn bởi: Đội ngũ nhân sự dày dạn kinh nghiệm: hỗ trợ thiết kế, in ấn, làm khung, lắp đặt backdrop chuyên nghiệp, nhiệt tình Hệ thống máy móc, thiết bị hỗ trợ hiện đại rút ngắn thời gian thi công tối ưu. Chất lượng khung backdrop bền chắc, tính thẩm mỹ cao Giá cho thuê khung backdrop tphcm cạnh tranh Thi công, hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7 Ngàn Thông không chỉ cung cấp đến bạn những mẫu khung backdrop chuyên nghiệp, chất lượng. Chúng tôi còn hỗ trợ trọn gói mọi vấn đề bao gồm thiết kế, in ấn, lắp đặt backdrop. Vậy nên còn chần chờ gì nữa? Hãy để Ngàn Thông giúp chương trình của bạn thêm thu hút, ấn tượng và diễn ra hoàn hảo nhất! Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn thuê khung backdrop sớm nhất nhé!
 4. CHO THUÊ PHÔNG BẠT ĐÁM CƯỚI ĐẸP, ĐA DẠNG MẪU MÃ TẠI TPHCM Khi tổ chức tiệc cưới, các cặp đôi đều mong muốn chọn lựa những bộ phông bạt cưới đẹp, độc, chất lượng để đảm bảo tính thẩm mỹ, chuyên nghiệp cho buổi tiệc. Cũng chính bởi thế các gói dịch vụ cho thuê phông bạt đám cưới ngày càng được nâng cấp và hoàn thiện. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành tổ chức sự kiện và cho thuê thiết bị sự kiện tại tphcm. Ngàn Thông hiện đang là đơn vị dẫn đầu trong cung cấp, cho thuê phông bạt đám cưới uy tín, chuyên nghiệp, giá tốt nhất. Cho thuê phông bạt đám cưới tại tphcm Ngàn Thông cung cấp cho thuê phông bạt tiệc cưới uy tín. Chúng tôi có sẵn nhiều mẫu phông bạt cưới đa dạng phong cách, kiểu dáng: Cho thuê phông bạt cưới hiện đại: Mẫu phông bạt sang trọng được trang trí đẹp mắt và phối hợp hoàn hảo với không gian từng buổi tiệc cưới. Cho thuê mẫu phông bạt phong cách đơn giản: phông bạt cưới đẹp, đơn giản phù hợp với tiệc cưới bình dân như: mẫu phông in hiflex, phông in PP, phông bạt, ô dù cưới bình dân… Mẫu phông bạt cưới đẹp, chuyên nghiệp chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách hàng. Ngoài ra Ngàn Thông còn cho thuê, dựng, trang trí phông bạt đám cưới, đám hỏi trọn gói. Thêm vào đó là đội ngũ nhân viên hỗ trợ chuyên nghiệp, tận tâm. Luôn sẵn sàng thi công, lắp đặt phông bạt cưới nhanh chóng 24/7. Dịch vụ cho thuê phông rạp cưới Ngàn Thông Ngàn Thông hỗ trợ quý khách hàng thuê phông bạt đám cưới giá rẻ, uy tín: Các mẫu phông bạt cưới tại Ngàn Thông là mẫu rạp cưới mới nhất chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách hàng. Khung rạp cưới chắc chắn chịu áp lực của thời tiết tốt Đa dạng chất liệu: vải voan, lụa, dù… đáp ứng nhu cầu cho mọi phong cách tiệc cưới Phông bạt đám cưới nhiều tông màu lựa chọn: tím, hồng, xanh, đỏ, vàng… Lợi ích của quý khách hàng khi chọn Ngàn Thông: Quý khách hàng sẽ được đội ngũ nhân viên của Ngàn Thông tư vấn, hỗ trợ chu đáo, nhiệt tình. Được support, hỗ trợ nhanh mọi yêu cầu trong gói dịch vụ. Được báo giá chi tiết, công khai và tư vấn gói dịch vụ tốt giúp tối ưu ngân sách Tham khảo ngay các mẫu phông rạp cưới đẹp dưới đây:
 5. Bạn đang là một trong những người đang mang trong mình căn bệnh mãn tính mang tên bệnh tiểu đường Bạn quá ngán ngẩm với các viên thuốc Tây y nhọc nhằn và đang muốn tìm kiếm cho mình một liệu pháp khác để điều trị tiểu đường an toàn hiệu quả, không gây tác dụng phụ khi sử dụng lâu dài. Vậy thì mời bạn tham khảo Thảo dược Đông y – viên tiểu đường Diagold. Trong những dược phẩm hỗ trợ thuốc trị tiểu đường uy tín đã và đang được nhiều bệnh nhân tin dùng để hỗ trợ trị bệnh tiểu đường. Tại sao bệnh nhân tin dùng Diagold Chiết xuất thảo dược thiên nhiên Thành phần thảo dược Diagold được chiết xuất từ các thảo dược thiên nhiên kết hợp cùng với công thức Đông y hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường hàng đầu như: Nấm linh chi, Dây thìa canh, Hoài Sơn, Trạch tả, Sinh địa, Mạch môn… Sản phẩm Diagold được phát triển dựa trên bài thuốc cổ phương trong Đông y, lấy nguyên nhân làm gốc nên không chỉ làm giảm triệu chứng mà còn giúp cơ thể tự điều hòa lại chức năng ổn định đường huyết. Thảo dược có tác dụng bồi bổ, phục hồi tuyến tụy, kích thích tuyến tụy tăng cường sản sinh insulin để chuyển hóa đường, từ đó giúp hạ đường huyết, ổn định đường huyết, tăng tuần hoàn máu, bảo vệ mạch máu, ngăn ngừa biến chứng tiêu đường 1 cách hiệu quả. Ngoài ra, thảo dược Diagold còn giúp cải thiện và tăng cường chức năng gan, thận, tăng đề kháng, đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể, giúp ăn ngon ngủ khỏe, hỗ trợ đắc lực trong việc điều trị tiểu đường một cách hiệu quả nhất. Hỗ trợ người bệnh nhanh chóng Diagold có tác dụng nhanh chóng đối với người bệnh tiểu đường, cải thiện đường huyết đáng kể sau liệu trình sử dụng. Diagold giúp người bệnh hạn chế tối đa phụ thuộc vào thuốc trị tiểu đường Tây y gây ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Diagold có giá cả hợp lý giúp tiết kiệm tối đa chi phí, rút ngắn thời gian điều trị. Hướng dẫn sử dụng Diagold hiệu quả 1 hộp sản phẩm Diagold gồm 90 viên nang mềm, có thể dùng 1 – 3 tháng tùy theo tình trạng bệnh. Cách dùng Diagold Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 – 3 viên. Uống sau ăn 30 phút Kiên trì sử dụng ít nhất 2 tháng để đạt kết quả tốt nhất. Khi đường huyết đã ổn định người bệnh có thể dùng liều duy trì : 1 viên/ lần, ngày 3 lần. Khi sử dụng, người bệnh nên kết hợp với chế độ ăn uống, luyện tập, kiểm tra theo dõi đường huyết thường xuyên. Liên hệ với chúng tôi Hiện Diagold đã có mặt tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Nếu bạn đang cần tư vấn hay muốn biết thêm về thông tin chi tiết sản phẩm, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi: Công ty cổ phần Hareco Hotline: 0915 444 020 Website: diagold.net Địa chỉ: 53/5D ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, HCM Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn.
 6. Thiết bị bếp công nghiệp đa dạng chất lượng cao tại AVC Bếp công nghiệp: Bếp chiên nhà hàng, bếp ga công nghiệp, bếp nướng nhà hàng, lò nướng bánh, lò nướng đa năng, lò nướng đối lưu, thiết bị bếp Á, thiết bị bếp Âu, tủ cơm công nghiệp. Bếp điện tử công nghiệp. Kho ga – hệ thống gas: Bồn gas công nghiệp, cung cấp gas bình xe bồn, hệ thống ga công nghiệp, hệ thống gas trung tâm, thiết bị vật tư ngành gas. Máy rửa ly, máy rửa chén. Thiết bị Bar, thiết bị cafe. Thiết bị làm bánh: máy trộn bột Tủ lạnh công nghiệp: Bàn mát công nghiệp, bàn đông công nghiệp, kho lạnh. Bếp nướng củi. Hệ thống hút khói. Kho lạnh trưng bày. Thang thực phẩm. Thiết bị Inox: Bàn ghế tủ Inox, chậu rửa giá kệ, nồi Buffet, nồi Inox, khay inox, xe đẩy hàng inox. Thiết bị sơ chế thực phẩm: Máy cắt thịt, máy xay thịt. Xây lò Pizza. Vì sao chọn bếp công nghiệp tại AVC? Công ty AVC – Âu Việt Catering chuyên nhập khẩu từ Malaysia, Italy…các thiết bị bếp công nghiệp, bếp nhà hàng, khách sạn. Đơn vị AVC chuyên thi công các công trình về hệ thống bếp công nghiệp, thiết bị bếp nhà hàng, khách sạn chuyên nghiệp nhất trên thị trường hiện nay. Nhiều sản phẩm thiết bị bếp công nghiệp đa dạng về mẫu mã, công dụng cũng như chức năng nhằm phục vụ những nhu cầu khác biệt của từng loại nhà hàng, khách sạn. Đơn vị AVC tư vấn miễn phí, chi tiết, tận tâm vè từng thiết bị bếp và mô hình thiết kế bếp công nghiệp để chọn đúng thiết bị sản phẩm theo nhu cầu nhằm tối ưu chi phí đầu tư cũng như chi phí vận hành hiệu quả nhất. AVC đơn vị phân phối chính thức thuộc top đầu của nhiều nhãn hàng thiết bị bếp công nghiệp được ưa chuộng nhất hiện nay. Do đó, các thiết bị bếp công nghiệp chính hãng được cung cấp giá thành phải chăng, rẻ nhất so với những đơn vị khác. Đội ngũ nhân viên AVC được đào tạo bài bản, có nhiều năm kinh nghiệm, thái độ là việc ân cần, niềm nở chuyên nghiệp, luôn làm khách hàng hài lòng. Sẵn sàng tư vấn giúp khách hàng lựa chọn thiết bị bếp công nghiệp chuẩn nhất. Bạn có thể tới showroom tham khảo cũng như xem xét chất lượng của sản phẩm. Bạn còn có thể tham khảo những dự án đang được thi công để trải nghiệm và kiểm chứng dịch vụ được AVC cung cấp chất lượng như thế nào. Luôn có những chương trình khuyến mãi tri ân tới khách hàng với sản phẩm tốt giá tại kho. Đặc biệt chiết khấu cao đối với những đơn hàng số lượng lớn. Phần trăm chiết khấu sản phẩm phụ thuộc vào giá trị của tổng đơn hàng của bạn. Bạn còn chần chờ gì mà không đến, tham khảo và nhận báo giá chi tiết từ AVC. Các chuyên gia trong lĩnh vực bếp nhà hàng AVC sẽ giúp bạn chọn được thiết bị bếp công nghiệp cần thiết và hệ thống hoạt động hiệu quả, đúng quy trình tốt nhất. Thông tin liên hệ chi tiết: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT AVC Showroom: 37 Trần Quý Khoách, Phường Tân Định, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh Hotline: 1900 0054 Di Động: 096 1213 577 Mail: info@auvietcorp.com Website: auvietcatering.com
 7. Có nên mở tài khoản forex NYFX NYFX là tên giao dịch của NYFX Financial Services LLC được cấp phép và quản lý bởi cơ quan quản lý tài chính (FCA) và cơ quan dịch vụ tài chính St.Vincent và Grenadines (SVG FSA). Sàn forex NYFX cung cấp cho khách hàng cá nhân nhỏ, lẻ, chuyên nghiệp và tổ chức các dịch vụ tiên tiến để cung cấp giao dịch đa tài sản hiệu quả. NYFX là thiết kế các giải pháp được thiết kế riêng cho mọi loại và mọi cấp độ kinh nghiệm của các nhà giao dịch. Đổi mới hàng đầu của NYFX về trải nghiệm người dùng, nhiều loại sản phẩm và tập trung nhất quán vào cải tiến là những yếu tố chính để tạo ra một môi trường tôn trọng và trang bị cho khách hàng những công cụ hàng đầu để có trải nghiệm giao dịch suôn sẻ. Sàn Forex tài chính lớn nhất thế giới với hơn 5 nghìn tỷ USD được giao dịch mỗi ngày. Forex không có thị trường tập trung vậy nên nhà đầu tư có thể giao dịch xuyên suốt 24 giờ 5 ngày trong tuần. NYFX mang đến cho bạn khả năng giao dịch sàn forex thông qua các nền tảng nổi tiếng và có nhiều giải thưởng hấp dẫn. Người đầu tư được cung cấp mức Spread có thể nói là thấp nhất thị trường bắt đầu từ 0 Pip. NYFX mang tới cho nhà đầu tư cơ hội hàng đầu để mua và bán các cặp tiền tệ trên nền tảng giao dịch tân tiến nhất hiện nay Ưu điểm nổi bật khi đầu tư forex NYFX Sàn forex có sở hữu giấy phép hoạt động. Hỗ trợ hai cách mở tài khoản forex với mở tài khoản demo và mở tài khoản live. Nhiều loại sản phẩm đa dạng, phong phú. Giao dịch không chi phí ẩn. Hỗ trợ đòn bẩy cao và có thể yêu cầu tùy chỉnh lên tới 1:1000. Mở tài khoản forex hỗ trợ sẽ được nhà đầu tư ít vốn cần thực tập trên thị trường. Sàn giao dịch dựa trên nền tảng giao dịch tốt, xử lý lệnh nhanh. Spread cổ phiếu thấp và không bị tính phí hoa hồng khi vào lệnh. Không báo lại giá. Spread tài khoản VIP và ECN khá cạnh tranh. Độ sâu thanh khoản thị trường và Spread cực thấp từ 0.1 Pip. Website NYFX có hỗ trợ Tiếng Việt, chatbox hoạt động 24/7, có hỗ trợ nhà đầu tư Việt Nam. Nạp rút tiền nhanh chóng. Nguồn vốn an toàn, Broker uy tín. Bonus 100% lần nạp đầu, nhân đôi số vốn đầu tư. Bonus 50% lần nạp tiếp theo, mở lệnh giao dịch lớn hơn số tiền nạp. Mở tài khoản forex NYFX đơn giản dễ dàng Đăng ký mở tài khoản Xác nhận lại thông tin Đầu tư, nộp quỹ vào tài khoản Bắt đầu giao dịch với NYFX Các loại tài khoản Sàn forex NYFX Variable: Đòn bẩy lên đến 1:1000, Spread từ 1.0 Pips, không phí hoa hồng. Fix: Đòn bẩy lên đến 1:1000, Spread từ 1.5 Píp, không phí hoa hồng. ECN: Đòn bẩy lên tới 1:1000 Spread từ 0 Pips, 7$, 12$ Metals/ lot. Vip: Đòn bẩy lên tới 1:1000, Spread từ 0.5 Pips, không chi phí hoa hồng. Đầu tư forex với các loại sản phẩm Ngoại hối Hàng Hóa Chỉ số Cổ Phiếu Trái phiếu Có rất nhiều ưu điểm khi bạn chọn NYFX, vậy tại sao bạn không nắm bắt cơ hội này. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết tại website của NYFX với phần hỗ trợ tiếng việt. Thông tin liên hệ NYFX Website: nyfx.com
 8. Bạn đang tìm sản phẩm bình chữa cháy các loại như: Bình chữa cháy ABC, bình chữa cháy BC, bình chữa cháy CO2, bình chữa cháy Đức, bình chữa cháy Eco safe, bình chữa cháy Yamato…? Bạn có nhu cầu sử dụng các thiết bị như: Vòi chữa cháy, đèn exit đa dạng chủng loại, đèn chiếu sáng sự cố ? Bạn đang cần gấp máy bơm chữa cháy, vòi lăng trụ họng chữa cháy sử dụng chất lượng cao? Bạn đang tìm kiếm đơn vị cung cấp đầy đủ các thiết bị báo cháy tự động như nút nhấn báo cháy khẩn cấp, đầu báo cháy nhiệt, chuông báo cháy, còi báo động, đèn báo cháy, tủ điều khiển báo cháy trung tâm, đầu báo khói quang không đế, đầu báo nhiệt gia tăng… Bạn đang cần thiết bị bảo hộ PCCC, thiết bị phụ kiện PCCC sản phẩm đa dạng, đạt chỉ tiêu của PCCC đưa ra? Hãy đến với website: pccchunggiaphat.com.vn tham khảo sản phẩm. Đơn vị PCCC Hùng Gia Phát nơi cung cấp, phân phối tất cả các thiết bị của PCCC chất lượng cao cũng như giá thành phải chăng nhất. PCCC Hùng Gia Phát chuyên cung cấp các dịch vụ Nạp bình chữa cháy: Cho mượn bình đạt tiêu chuẩn, giá cả cạnh tranh chiết khấu cao. Kiểm tra trước và sau khi nạp. Thi công lắp đặt thiết bị PCCC, khảo sát miễn phí nhanh chóng, dự toán chính xác chi phí, đội ngũ thi công chuyên nghiệp. Lắp đặt hệ thống báo cháy thủ công, báo cháy tự động. Bảo trì sửa chữa: Bảo trì định kỳ hàng tháng, Chi phí hợp lý và cạnh tranh. Đúng tiêu chuẩn và quy định PCCC. Tại sao bạn nên chọn dịch vụ PCCC Hùng Gia Phát? Các sản phẩm PCCC đạt chất lượng cao, hỗ trợ bảo hành lên tới 6 đến 12 tháng. Đến với PCCC Hùng Gia Phát cam kết giá rẻ nhất trên thị trường. Đặc biệt chiết khấu cao khi đơn hàng có số lượng nhiều. Các sản phẩm luôn có sẵn nên việc thu gom đơn hàng lớn nhanh chóng, vận chuyển giao tận nơi miễn phí tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành khác trên khắp cả nước. Bạn có thể mượn bình dự phòng đạt tiêu chuẩn an toàn trong quá trình nạp sạc. Được kiểm tra chính xác trước và sau khi nạp bình chữa cháy. Thay thế linh kiện hư hỏng nếu xảy ra trong quá trình nạp sạc. Bình sạch được vệ sinh sạch sẽ trước khi giao Khi bạn có nhu cầu sẽ được nhân viên tư vấn báo giá chính xác, đầy đủ chi tiết và hoàn toàn miễn phí. Đơn vị PCCC Hùng Gia Phát là nhà cung cấp uy tín, an toàn và chuyên nghiệp nhất trên thị trường hiện nay. Nhận nhiều sự tin tưởng và lựa chọn của khách hàng, hỗ trợ hơn 1600 doanh nghiệp lớn nhỏ triển khái PCCC hiệu quả theo đúng quy định. PCCC Hùng Gia Phát đảm bảo an toàn cháy nổ, cứu người cứu tài sản. Chi tiết sản phẩm khách hàng có thể tham khảo tại website: pccchunggiaphat.com.vn Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ thông tin CÔNG TY TNHH TM - DV PCCC HÙNG GIA PHÁT Trụ sở: 432 Quốc lộ 1A, KP2, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh Văn phòng đại diện: 225 Hoàng Bất Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Bình Dương: 19/5 Thuận An Hòa, Phường An Phú, thành phố Thuận An Hotline: 0915 64 2323 Bảo (Mr.) Email: hunggiaphatpccc@gmail.com Website: pccchunggiaphat.com.vn
 9. Bình giữ nhiệt, vật bất ly thân của mọi dân công sở, hoặc học sinh, vì vậy việc lựa chọn bình giữ nhiệt làm quà tặng là vô cùng độc đáo và mang tính sáng tạo cao, lai là vật dụng vô cùng tiện ích với người tặng. Hiện nay nói đến đơn vị công ty cung cấp bình giữ nhiệt quà tặng in logo trên thị trường thì không ít. Tuy nhiên cần lưu ý rằng bạn nên chọn mua sản phẩm tại địa chỉ uy tín đáng tin cậy. Có như vậy mới có thể đảm bảo được chất lượng và đồng thời qua đó còn góp phần tiết kiệm chi phí thông minh hiệu quả. Là đơn vị chuyên cung cấp bình giữ nhiệt quà tặng doanh nghiệp hàng đầu hiện tại Hồ Chí Minh, Bình nước teen chính là địa chỉ mà bạn có thể an tâm tuyệt đối khi đồng hành. Tại đây chúng tôi có đa dạng các mẫu bình giữ nhiệt là quà tặng để bạn có thể chọn mua dành tặng cho khách hàng, cho đối tác, cho nhân viên của mình. Khi mua bình nước tại Bình nước teen, bạn sẽ thoải mái lựa chọn được nhiều mẫu bình khác nhau với nhiều mức giá hấp dẫn và cạnh tranh nhất thị trường, đảm bảo chất lượng cao cấp, mức giá tốt và đa dạng kiểu dáng. Đặc biệt hơn với khách hàng cần đặt mua quà tặng với số lượng lớn, đặt mua thường xuyên còn được các ưu đãi chiết khấu hấp dẫn, tin chắc bạn sẽ hoàn toàn hài lòng khi lựa chọn các sản phẩm phù hợp. Vui lòng liên hệ Hotline 0974 467 499 (zalo) để nhận báo giá chi tiết. tag: mẫu bình nước
 10. Cách tùy chỉnh Menu chuột phải cho Windows 10Menu chuột phải còn được gọi với cái tên chính xác hơn là menu ngữ cảnh. Nó xuất hiện khi bạn nhấp nút bên phải trên con chuột của bạn. Menu ngữ cảnh cung cấp nhiều lệnh cho các mục bạn đã chọn. Bạn cũng có thể mở, tùy chỉnh menu chuột phải bằng cách nhấn phím chức năng trên bàn phím (nếu có sẵn). Có thể mở menu ngữ cảnh ở nhiều nơi như: trên màn hình desktop, một file, một chương trình trong Windows 10.Tại sao bạn nên tùy chỉnh menu chuột phải cho Windows 10Cùng xem một ví dụ về menu chuột phải trong hình dưới đây:Menu chuột phải trong File ExplorerHãy nhớ, các ứng dụng khác nhau đã cài đặt trên máy tính của bạn có thể điều chỉnh các mục của menu trong menu ngữ cảnh. Mặc dù nó rất hữu dụng khi bạn muốn thực hiện nhiều hành động khác nhau trên 1 file hoặc một ứng dụng. Tuy nhiên menu ngữ cảnh có thể bị quá tải vì có quá nhiều lựa chọn mà bạn không bao giờ sử dụng tới.Vậy nên bạn có thể tùy chỉnh nó bằng việc xóa, thêm hoặc thay đổi tên một số mục của menu ngữ cảnh.Ba cách tùy chỉnh menu chuột phải trên Windows 10Tùy chỉnh Menu ngữ cảnh từ Registry EditorHãy nhấn tổ hợp phím Windows + R trên bàn phím. Trong hộp thoại “Run”, nhập “regedit” và sau đó nhấp vào “OK”.Mở hộp thoại Run và nhập “regedit”Trong cửa sổ “Registry Editor”, hãy nhấp chuột vào mũi tên bên dưới thư mục “HKEY_CLASSES_ROOT”Cửa sổ Registry EditorGiả sử rằng bạn muốn xóa một mục trong menu ngữ cảnh, ví dụ như “Open with”. Hãy mở rộng đường dẫn thư mục “*> shellex> ContextMenuHandlers”.Hãy tìm mục bạn muốn xóa “Open with” từ danh sách, nhấp phải chuột vào nó và chọn “Delete”. Điều này sẽ xóa đi key (khóa) và sub- key (khóa phụ) và tùy chọn này sẽ không xuất hiện khi bạn nhấp chuột phải vào một file.Nhấp phải chuột và chọn vào option bạn muốn xóa và chọn “Delete”Thêm một mục trong menu ngữ cảnhMột cách khác để cá nhân hóa menu ngữ cảnh là thêm lệnh của riêng bạn để hỗ trợ các hành động.Ví dụ: Chúng ta có thể thêm một mục mới có tên “Chrome” trên danh sách menu.Mở rộng thư mục “*” hoặc unknown keys. Hãy chọn và nhấp phải chuột vào mục “Shell”, di chuột qua “New” và từ các tùy chọn đã được mở rộng hãy chọn “Key”Thêm một mục mới cho menu ngữ cảnhĐổi tên key thành “Chrome” và sau đó lặp lại bước này để tạo một sub-key (khóa phụ) cho khóa mới này. Thay đổi tên khóa phụ thành “Command”.Tạo tùy chọn có tên “Chrome”Nhấp vào khóa phụ đã được tạo, trên bảng bên phải hãy nhấp đúp chuột vào “(Default)” để thêm một lệnh.Đóng Registry Editor và nhấp phải chuột một file để xác nhận là “Chrome “ được thêm vào menu ngữ cảnh.Tùy chọn có tên Chrome được tạo raNếu bạn nhấp vào nó thì trình duyệt Google Chrome sẽ được bật lên.xem thêm: https://vietgiatrang.com/cach-tuy-chinh-menu-chuot-phai-cho-windows-10/
 11. Cho thuê bàn ghế cưới hỏi “giá mềm” – ghế mới cực đẹp Hôn lễ của đôi bạn chuẩn bị đến đâu rồi, đã thuê được bàn ghế đám cưới đẹp chưa? Nếu bạn vẫn đang tìm đơn vị cho thuê bàn ghế cưới hỏi uy tín, giá mềm mà chất lượng ghế đảm bảo thì hãy lựa chọn Thần Tình Yêu nhé. Ưu điểm của bàn ghế cưới hỏi – Thần Tình Yêu Nếu bạn chưa biết về dịch vụ của chúng tôi thì xin giới thiệu đôi chút. Chúng tôi là đơn vị cung cấp dịch vụ cưới trọn gói giá rẻ, trang trí cưới hỏi tại nhà hàng, trang trí cưới hỏi tại nhà và cho thuê bàn ghế, khung rạp cưới, dụng cụ đãi tiệc… Nếu bạn lựa chọn đơn vị chuyên tổ chức tiệc cưới cho các cặp đôi như chúng tôi. Chắc chắn bạn khi thuê bàn ghếđám cưới bạn sẽ thuê được những mẫu bàn ghế chất lượng nhất, mới nhất với mức giá mềm mại. Mẫu bàn ghế đám cưới, đám hỏi đa dạng, mới mẻ Chúng tôi cho thuê các mẫu bàn ghế cưới hỏi sau: Ghế tiffany. Ghế có tựa lưng. Ghế inox. Ghế nhựa. Ghế gỗ trắng. Ghế nệm vuông, nệm tròn. Ghế bar. Đây là những mẫu ghế đám cưới đẹp, được cập nhật theo xu hướng với đầy đủ màu sắc. Hiện nay mẫ bàn ghế được ưa chuộng là mẫu bàn dài phủ khăn cùng bộ ghế có tựa lưng bọc áo ghế và nơ ghế sang trọng. Tùy theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi luôn có sẵn các mẫu bàn ghế cưới hỏi phục vụ tối đa nhu cầu. Bàn ghế cho thuê giá mềm mại Thần Tình Yêu mong muốn được là cầu nối mang đến hạnh phúc cho lứa đôi. Chính vì vậy chúng tôi cho thuê bàn ghế cưới hỏi với giá thành khá là mềm mại so với thị trường. Để được báo giá chính xác, bạn có thể chọn mẫu bàn ghế bạn thích trên website Thần Tình Yêu và liên hệ với chúng tôi theo hotline để chốt số lượng và báo giá ưu đãi nhất. Sau đây để giúp bạn có thể dễ dàng lựa chọn được mẫu bàn ghế đẹp cho đám cưới của mình thì chúng tôi sẽ cập nhật lên đây hình ảnh chi tiết. Mẫu bàn ghế đám cưới , đám hỏi cho thuê đẹp, giá rẻ: Mẫu ghế cưới hỏi Tiffany có đệm ngồi êm cực kỳ thịnh hành hiện nay Ghế tiffany có thể trang trí bằng khăn lụa, hoa cực kỳ đẹp Mẫu ghế đệm vuông bọc áo trang trí cực đẹp Ghế đám cưới bọc áo ghế thanh lịch Màu sắc nơ ghế tạo phong cách Mẫu ghế cưới hỏi màu tím được nhiều cặp đôi lựa chọn Mẫu áo ghế màu trắng tinh khôi kết hợp nơ ghế đẹp Mẫu ghế inox cho đám cưới, đám hỏi giá rẻ Bàn ghế inox giá rẻ có khăn trải bàn lịch sự Khăn trải bàn màu hồng lãng mạn, nhẹ nhàng Mẫu ghế nhựa có tựa lưng giá rẻ dễ vận chuyển Trên đây là các mẫu bàn ghế đám cưới, đám hỏi hiện đại, chất lượng tại Thần Tình Yêu. Nếu bạn có nhu cầu thuê bàn ghế cưới hỏi giá rẻ, chất lượng thì hãy liên hệ với chúng tôi để được báo giá ưu đãi, phục vụ tận tình.
 12. Bạn cần thuê nhóm nhảy tại tphcm, thuê nhóm nhảy để khuấy động không khí sự kiện và thu hút sự quan tâm của khách mời, khách tham dự sự kiện. Hãy liên hệ ngay Ngàn Thông để thuê nhóm nhảy chuyên nghiệp cho sự kiện của mình! Cho thuê nhóm nhảy tại tphcm chuyên nghiệp Ngàn Thông cung cấp, cho thuê nhóm nhảy nghiệp dư, nhóm nhảy chuyên nghiệp: Cho thuê nhóm nhảy hiện đại, nhóm nhảy hip hop trẻ trung năng động Cho thuê nhóm nhảy la tinh, nhóm nhảy samba Cho thuê nhóm múa bụng, nhóm múa ấn độ Cho thuê nhóm nhảy, nhóm múa dân tộc Cho thuê nhóm mua hawai… Chúng tôi mang đến nhiều lựa chọn nhóm nhảy, nhóm múa cho các chương trình, sự kiện. Giúp sự kiện của bạn thêm sôi động, ấn tượng và thu hút khách hàng. Cho thuê nhóm nhảy, nhóm múa phục vụ mọi sự kiện Ngàn Thông cho thuê nhóm nhảy tại tphcm phục vụ cho mọi sự kiện: Cho thuê nhóm nhảy phục vụ lễ khai trương, khánh thành Cho thuê nhóm nhảy hội chợ, triển lãm Cho thuê nhóm nhảy lễ cưới hỏi, sinh nhật Cho thuê nhóm nhảy lễ tết, lễ hội Cho thuê nhóm nhảy phục vụ phòng trà, quán bar Cho thuê nhóm nhảy cổ động cho các giải thi đấu, khai mạc sự kiện Cho thuê nhóm nhảy sự kiện ra mắt, giới thiệu sản phẩm Cho thuê nhóm nhảy, nhóm múa phụ họa cho ca sỹ… Các nhóm nhảy chuyên nghiệp của chúng tôi luôn nhiệt tình hỗ trợ mọi sự kiện. Đội ngũ thành viên nhóm nhảy đông đảo với kỹ năng tốt, vũ đạo đẹp mắt cho những tiết mục càng thêm ấn tượng và thành công hơn. Đối với mỗi chương trình sự kiện, các màn múa, nhảy cũng được biến tấu đa dạng, sáng tạo để phù hợp với tính chất sự kiện. Chúng tôi cam kết giúp sự kiện của bạn thêm chuyên nghiệp, ấn tượng nhờ vào những nhóm nhảy chuyên nghiệp, đồng đều, những màn vũ đạo đẹp mắt nhất! Cho thuê nhóm nhảy tại tphcm giá rẻ Chuyên nghiệp, chất lượng nhưng giá thành phải chăng đó là điều mà Ngàn Thông đem lại! Chúng tôi cung cấp, cho thuê nhóm nhảy giá rẻ tại tphcm. Giá thuê chi tiết sẽ phụ thuộc vào yêu cầu, số lượng tiết mục biểu diễn tại sự kiện. Để được tư vấn báo giá thuê nhóm nhảy sự kiện, bạn hãy liên hệ trực tiếp Ngàn Thông ngay nhé! Chúng tôi cam kết mức giá thuê nhóm nhảy tại tphcm cạnh tranh hàng đầu thị trường! Với đội ngũ nhóm nhảy, nhóm múa chuyên nghiệp, Ngàn Thông đã và đang tham dự, góp mặt và làm sôi động thêm cho rất nhiều các sự kiện tại Tp.HCM. Mời bạn theo dõi một số sự kiện mà chúng tôi đã tham dự dưới đây!
 13. Cách làm khung cổng hoa cưới “đẹp mà tiết kiệm” Cách làm khung cổng hoa cưới không hề phức tạp. Bạn chỉ cần bỏ chút thời gian và tâm huyết của mình vào là có thể tự tay làm được một chiếc cổng đám cưới đẹp. Nó đồng thời cũng thể hiện được sự lãng mạn và sự trân trọng tình cảm dành cho đối phương. Chiếc cổng đám cưới – nơi cặp đôi uyên ước bước vào để tìm nhau và bước ra là chính thức trở thành vợ chồng. Hãy dành một chút thời gian của mình để trau chuốt cho chiếc cổng cưới, nơi mình bước vào một nhưng đi về hai. Sẽ thật hạnh phúc và ý nghĩa khi có thể tự tay trang hoàng cho ngày cưới và đặc biệt là chiếc cổng cưới trong ngày cưới của mình. Tìm hiểu về phong cách làm cổng cưới Cách làm khung cổng hoa cưới đẹp – Đầu tiên đó là bạn nên tham khảo các concept làm cổng cưới thu hút để xác định mẫu cổng cưới mà mình thích nhất và lên ý tưởng thực hiện. Bạn thích kiểu dáng cổng cưới như thế nào: Khung vuông, khung vòm… Chất liệu hoa là hoa giả, hoa giấy hay hoa thật. Một vài yếu tố này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tự tay làm cổng cưới. Gợi ý: Bạn có thể dựa vào màu của bàn gallery tiệc cưới, màu của váy cưới để để lấy ý tưởng làm cổng hoa cưới. Chọn nguyên vật liệu làm cổng cưới Sau khi chọn được concept cổng cưới đẹp. Bạn hãy xác định xem nên chọn nguyên vật liệu làm cổng cưới là gì và kinh phí dự trù. Ví dụ như: Cần bao nhiêu hoa tươi, hoa vải, giấy trang trí và các dụng cụ khác… Khung cổng hoa cưới bằng sắt thì sẽ bền và chắc chắn nên bạn có thể lựa chọn chất liệu này. Tùy theo sức nặng của khối lượng hoa mà bạn có thể cân nhắc lựa chọn khung bằng chất liệu gì cho hợp lý. Không nên chọn khung tre để cắm hoa tươi với sống lượng lớn nhé. Cổng hoa hình mái vòm có kích thước chuẩn là 2m x 2,2m. Ngoài ra còn có hình tròn và hình trái tim. Với hoa cưới thì bạn có thể chọn hoa lụa, hoa giấy hoặc hoa khô thì chi phí sẽ rẻ hơn và độ bền cao hơn. Với hoa tươi thì giá thành đắt và độ bền của hoa cũng không cao. Tuy nhiên không thể phủ nhận tính lãng mạn và đặc biệt của hoa tươi. Tùy theo sở thích và kinh tế mà bạn có thể cân nhắc lựa chọn. Bạn cũng có thể lựa chọn mẫu cổng cưới theo phong cách nhẹ nhàng, cổ điển để tiết kiệm chi phí. Nguyên vật liệu cho chiếc cổng cưới này là hoa khô hoặc hoa tươi đều được, khung gỗ màu nâu sẫm, đèn neon. Ngoài vật liệu chính thì các vật liệu phụ cần phải có đó là băng keo, mút xốp, đinh, kẹp gắn, dây thép, dải lụa và thuê khung sắt cổng cưới. Thực hiện làm cổng hoa đám cưới Cách làm cổng hoa cưới thật đơn giản khi đã có sẵn ý tưởng concept, nguyên liệu. Với khung cổng cưới thuê sẵn, bạn hãy nhờ thêm những người bạn của mình để cùng nhau thực hiện trang trí, gắn kết những bông hoa vào khung. Chuẩn bị dây kẽm, băng keo, hoa, lụa, nút xốp, foam cắm. Cố định khung cổng chắc chắn. Cắm hoa lên mút xốp hoặc foam trước khi đưa lên khung cổng. Cố định mút và foam bằng dây kẽm. Sau khi hoàn thành xong, bạn có thể quan sát lại chiếc cổng của mình để xem có gì cần phải sửa lại không. Nên chuẩn bị nguyên vật liệu dư một chút để phòng trường hợp phải sửa. Bạn cần lưu ý đến vị trí đặt cổng hoa sao cho hài hòa với dáng cổng để không gây vướng víu lối đi. Nếu bạn lựa chọn hoa tươi để trang trí cổng cưới thì nên lựa chọn thời điểm làm để đảm bảo hoa tươi, không bị héo. Nếu bạn tổ chức đám cưới vào mùa hè thì lựa chọn hoa tươi sẽ rất dễ bị héo, nên cân nhắc thật kỹ điều này nhé. Với các bước đơn giản trên đây, bạn đã có thể tự tay làm cho mình chiếc cổng cưới đẹp rồi. Hãy cùng người bạn đời của mình bước qua cánh cổng đặc biệt này và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc viên mãn nhé. Thần Tình Yêu – đơn vị tổ chức tiệc cưới trọn gói tại TPHCM luôn đồng hành cùng bạn. Chúc đôi bạn có một cuộc sống hôn nhân tuyệt vời.