• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

pest247gfc

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  65
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by pest247gfc

 1. Chất béo cùng sở hữu protein (chất đạm) và carbohydrate (chất đường bột), là ba thành phần chính của các tế bào sống. Cholesterol và triglycerides là chất béo trong thân thể và với vai trò cung cấp năng lượng. Bệnh rối loạn mỡ máu là trạng thái biểu thị nồng độ chất béo trong máu quá cao hay quá thấp bao gồm: nâng cao nồng độ lipoprotein tỷ trọng tốt (LDL – cholesterol hay cholesterol xấu); Giảm nồng độ lipoprotein tỷ trọng cao (HDL – cholesterol hay cholesterol tốt); nâng cao nồng độ triglyceride. Rối loạn mỡ máu thứ phát do các nguồn gốc như: đái tháo con đường, hội chứng thận hư, tăng urê máu, suy tuyến giáp, bệnh gan, nghiện rượu... Bệnh lý suy tuyến giáp với thể gây ra tình trạng rối loàn mỡ máu thứ phát ở người bệnh 2. Biểu hiện lâm sàng bệnh rối loàn mỡ máu gần như các người với cholesterol máu cao đều không mang tín hiệu gì báo trước và bí quyết duy nhất để phát hiện ra bệnh là khiến cho xét nghiệm máu. Bên cạnh đó, 1 số biểu hiện lâm sàng sau có thể giúp cảnh báo bạn cần gặp bác sĩ ngay: áp huyết ko ổn định 1 tín hiệu dễ nhận diện là khi bị rối loàn mỡ máu, người bệnh luôn cảm thấy mỏi mệt, choáng váng, ăn ko tiêu, rối loạn về tiêu hóa, áp huyết không ổn định (Đối với người trưởng thành, áp huyết tâm thu dưới 120mmHg và áp huyết tâm trương dưới 80mmHg thì được gọi là huyết áp thường nhật. Do vậy khi thấy áp huyết thường xuyên thay đổi thì chúng ta cần đến bác sĩ để được thăm khám và điều trị bệnh (nếu có). Chân đau, tê bì và lạnh Cholesterol trong máu tăng cao làm huyết quản bị tắc nghẽn, máu không đưa được tới chân khiến cho chân bị tê bì, đau nhức, sưng rái cá, những khớp ngón chân mỏi mệt. Ngoài ra, do thiếu máu nên chân và bàn chân cũng dễ bị lạnh hơn. Vì vậy, khi thấy xuất hiện các triệu chứng này ở chân, bạn cần đi khám ngay để xác định sớm duyên cớ mang phải do rối loàn mỡ máu hay ko. Đau ngực sở hữu các người bệnh khỏe mạnh thường nhật chỉ cơn đau ngực tử vong vì họ không biết rằng cội nguồn sâu xa đấy là rối loạn mỡ máu. Bởi các cơn đau thắt ngực do máu nhiễm mỡ không xảy ra thường xuyên, chỉ cần khoảng ngắn, tự mất không cần điều trị. cho nên, ví như thấy triệu chứng này tái diễn bất cứ khi nào, hoặc sở hữu cảm giác khó chịu vùng ngực như bị đè nặng, bóp nghẹt, đầy tức, kéo dài trong khoảng vài phút tới vài chục phút thì bạn phải gặp thầy thuốc ngay. Có thể bạn quan tâm: https://top10tphcm.com/top-vien-uong-giam-mo-mau-tot-nhat https://jes.edu.vn/top-vien-uong-giam-mo-mau-tot-nhat-tren-thi-truong https://topbrands.vn/top-vien-uong-giam-mo-mau-ban-chay-nhat-tren-thi-truong
 2. nếu bạn đang gặp một trong số trạng thái sau thì nguy cơ mắc phải rối loạn mỡ máu sẽ cao hơn bình thường: Bệnh nhân đái tháo dỡ tuyến phố: con đường huyết cao góp phần làm cho tăng LDL – cholesterol và giảm HDL-cholesterol. Tuyến đường huyết cao cũng khiến cho tổn hại niêm mạc mạch máu; Gia đình có người thân bị bệnh tim mạch trước tuổi 50 tuổi ở nam hay 60 tuổi ở nữ; Gia đình với bệnh sử liên quan đến mỡ trong máu; yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh động mạch vành (ví dụ như hút thuốc lá, tăng huyết áp, béo phì); Chế độ ăn uống không đủ dinh dưỡng: ăn nhiều chất béo bão hòa trong khoảng những sản phẩm động vật và chất béo trans với trong bánh quy; Béo phì; Chu vi vòng eo lớn: nguy cơ mắc bệnh sẽ nâng cao lên giả dụ bạn là đàn ông và sở hữu chu vi vòng eo trên 102 cm hoặc nữ giới mang vòng eo ít ra 89 cm; Ít tập thể dục; Hút thuốc lá gây thương tổn các thành huyết quản, gây tích trữ mỡ thành mạch. Cần làm gì để tránh biến chứng rối loạn mỡ máu? Để kể không mang bệnh mỡ máu, cần tránh ăn những chất béo bão hòa gây tăng cholesterol máu. Những chất béo bão hòa có trong những thức ăn mang mỡ, sữa và các sản phẩm trong khoảng sữa, thịt mỡ, bơ, hai mẫu dầu thực vật là dầu dừa và dầu cọ, những dòng thức ăn cừu, phủ tạng động vật, thịt đỏ, các dòng bánh như bích quy và ga tô... Thay thế những thức ăn cất phổ quát chất béo ko bão hòa bao gồm: dầu hướng dương, sữa đậu nành, cá, 1 số loại quả, củ... Các nhà công nghệ đã chứng minh rằng một số ít những sản phẩm từ trùng hợp có hiệu quả làm giảm cholesterol. Theo khuyến nghị của thầy thuốc, bạn hãy coi xét bổ sung các sản phẩm làm cho giảm cholesterol bao gồm: Lúa mạch; Beta-sitosterol (trong các thực phẩm bổ sung và 1 số bơ thực vật); Blond psyllium (có trong vỏ hạt); Bột yến mạch (trong bột yến mạch và yến mạch nguyên vẹn); Sitostanol (có trong những thực phẩm bổ sung và 1 số bơ thực vật). XEM THÊM: https://jes.edu.vn/top-thuc-pham-chuc-nang-giam-mo-mau-va-cholesterol-cua-my https://top10tphcm.com/top-thuc-pham-chuc-nang-giam-mo-mau-cua-my https://topbrands.vn/top-thuc-pham-chuc-nang-giam-mo-mau-cua-my-hieu-qua-nhat
 3. các yếu tố nguy cơ không thế ảnh hưởng được - Tuổi, gen, dân tộc, di truyền đó là những yếu tố như 1 dấu ấn của nguy cơ đột quị. Mặc dầu các yếu tố này không thể tác động đến nhưng sự xuất hiện của nó đặt những đối tượng này vào hàng ngũ nguy cơ cao, bởi thế cần phát hiện sớm và khắc phục các yếu tố nguy cơ khác mà ta với thể ảnh hưởng được nhằm giảm tỷ lệ xảy ra đột quị khái quát và đột quị não nói riêng. những nhân tố nguy cơ có thể ảnh hưởng được - nâng cao huyết áp động mạch: ở phần đông các khu vực đã được nghiên cứu trên toàn cầu,tăng áp huyết là nguyên tố nguy cơ quan yếu đối sở hữu đa số những mẫu đột quị. Lúc áp huyết tăng cao, dễ gây thương tổn nội mạc thành mạch do áp lực loại máu mạnh hơn, làm cho tăng tính thấm của thành mạch đối sở hữu các lipoprotein máu, bởi vậy làm cho vữa xơ động mạch phát triển, từ đấy dễ hình thành những tai biến. Kiểm soát tăng huyết áp tâm trương và nâng cao áp huyết tâm thu sẽ khiến cho giảm tần suất đột quị đại quát và đột quị nhồi máu não đề cập riêng. - Đái tháo đường: Theo các nghiên cứu ở châu Âu và Bắc Mỹ, đái tháo dỡ tuyến phố là yếu tố nguy cơ của tai biến thiếu máu não cục bộ. Điều trị thấp đái tháo dỡ tuyến phố sẽ khiến cho giảm khả năng đột quỵ thiếu máu não, ngừa nâng cao các con phố huyết sở hữu thể làm cho giảm chừng độ nặng của các tổn thương não trong quá trình cấp của đột quỵ thiếu máu não. - các bệnh tim: phổ quát bệnh tim với thể nâng cao nguy cơ đột quỵ thiếu máu não như: rung nhĩ, viêm màng trong tim, hẹp van 2 lá, nhồi máu cơ tim diện rộng, phình thành thất trái, bệnh cơ tim, can xi hoá vòng van 2 lá, thông liên nhĩ, phình thành nhĩ trái. 1 Số nghiên cứu gần đây nhận thấy rằng, các rối loàn nhịp tim khác như nhịp nhanh kịch phát trên thất cũng khiến cho tăng nguy cơ đột quỵ thiếu máu não. Trong những nhân tố trên, rung nhĩ là nguy cơ quan yếu nhất và là nguyên tố có thể điều trị đề phòng đột quỵ thiếu máu não được. - tăng lipid máu: nâng cao lipid máu là nguyên tố nguy cơ quan yếu của vữa xơ động mạch và nguy cơ này sẽ được giảm 1 phương pháp có ý nghĩa lúc đưa lipid máu trở về bình thường. - Hút thuốc lá: Hút thuốc lá là một nhân tố nguy cơ quan yếu đối có rất nhiều các chiếc đột quị nhất là đối với đột quị nhồi máu não. Thuốc lá làm giảm nồng độ HDL trong máu , gây thương tổn tế bào nội mạc của các động mạch , giúp cho vữa xơ động mạch lớn mạnh. - Nghiện rượu: Ngộ độc rượu cấp hoặc mãn tính đều là những nhân tố nguy cơ quan trọng đối sở hữu đầy đủ những chiếc đột quị não. Bên cạnh đó giả dụ đôi khi mới uống và uống ít rượu sẽ chẳng hề là nhân tố nguy cơ - Tai biến thiếu máu não thoảng qua và đột quị cũ: các nghiên cứu ở châu Âu và Bắc Mỹ cho thấy rằng cả tai biến thiếu máu não thoảng qua và đột quị cũ đều là những yếu tố nguy cơ quan trọng đối có đông đảo những đột quỵ thiếu máu não. Thiếu máu não thoảng qua phải được chẩn đoán và điều trị tốt để đề phòng đột quỵ thiếu máu não thực thụ. Thiếu máu não thoảng qua càng xuất hiện rộng rãi lần khả năng xuất hiện đột quỵ thiếu máu não càng lớn. Bệnh nhân có tiền sử đột quị cũ thực sự mang phổ quát nguy cơ tái phát đột quị hơn bệnh nhân mang tiền sử thiếu máu não thoảng qua. - Béo phì: 1 số nghiên cứu của Bắc Mỹ và châu Âu cho thấy béo phì, riêng nó cũng là một nhân tố nguy cơ của đông đảo những loại đột quị. Béo phì là nhân tố nguy cơ của các bệnh tim mạch và tương tự sở hữu thể là yếu tố thứ phát của đột quỵ thiếu máu não chuẩn y bệnh tim. - Hẹp động mạch cảnh: Bệnh vữa xơ động mạch cảnh là 1 trong những xuất xứ chính của nhồi máu não trên lâm sàng. Thương tổn vữa xơ động mạch với phổ biến dạng khác nhau, tuỳ theo từng bệnh nhân, tuỳ theo từng thời kỳ lớn mạnh của bệnh. Tổn hải quan xảy ra ở nội mạc động mạch, kế đến là lớp trung mạc. Lớp áo trong của thành mạch bị tổn thương vữa xơ tạo điều kiện tiện dụng cho dính kết tiểu cầu. Lúc tiểu cầu kết dính, các nguyên tố đông máu của tiểu cầu và huyết tương được huy động làm cho dính kết các tiểu cầu và hồng huyết cầu gây tắc mạch dần dần. XEM THÊM: https://top10tphcm.com/top-vien-thuoc-chong-dot-quy-cua-my-tot-va-hieu-qua-nhat https://topbrands.vn/top-vien-thuoc-chong-dot-quy-cua-my-tot-nhat-hien-nay https://jes.edu.vn/top-vien-thuoc-chong-dot-quy-cua-my-hieu-qua-tot-nhat
 4. Viên uống hạ colesteron Cholest Wise Colesteron trong máu cần được kiểm soát với hàm lượng đủ. Thừa colesteron là nguyên nhân gây ra bệnh cao máu (máu nhiễm mỡ). Cao máu lâu ngày dẫn đến xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, tác nghẽn mạch máu não và động mạch vành. Người cao tuổi là đối tượng có tỷ lệ bị mắc máu nhiễm mỡ cao. Tuy nhiên phụ nữ mãn kinh, người thừa cân béo phì cũng là đối tượng có tỷ lệ colesteron trong máu cao hơn hẳn. Thực phẩm chức năng giảm mỡ máu cholest wise cân bằng colesteron trong máu, tăng cường chuyển hóa colesteron thành năng lượng. Cholest wise Puritan Pride chứa axit béo không no có lợi cho tim mạch. Điều hòa mỡ máu là việc cần phải làm ngay hôm nay để hạn chế nguy cơ tai biến, đột quỵ do tắc mạch máu sau này. Hạn chế những căn bệnh về tim mạch, huyết áp là cách kéo dài tuổi thọ khoa học và đem lại hiệu quả. Viên uống hạ colesteron Cholest Wise có thành phần gì? Thực phẩm chức năng giảm mỡ máu của mỹ cholest wise chứa niacin, tinh dầu cá biển và hàng loạt dưỡng chất khác. Niacin là tên gọi khác của vitamin B3. Niacin có đặc điểm hòa tan được trong nước giống 8 loại vitamin khác thuộc nhóm B. Các cơ quan trong cơ thể đều cần vitamin B3 để duy trì hoạt động bình thường. Viatmin B3 có hai dạng là axit nicotinic và niacinamide. Axit nicotinic bắt gặp dưới dạng viên uống bổ sung. Dạng niacin này được sử dụng để điều trị mỡ máu và các bệnh tim mạch. Niacinamide không có tác dụng giảm mỡ máu. Nó có tác dụng hỗ trợ điều trị tiểu đường type I, bệnh da liễu và rối loạn tâm trí (tâm thần phân liệt). Vitamin B3 được sử dụng từ những năm 1950 để hạ colesteron trong máu. Nghiên cứu cho thấy lượng colesteron xấu LDL giảm 5 – 20 % nhờ niacin. Người không dung nạp được statin có thể sử dụng niacin trongthực phẩm chức năng giảm mỡ máu cholest wise. Niacin còn làm tăng lượng colesteron tốt HDL nhờ ngăn chặn sự giáng hóa của apolipoprotein A1. Đây là loại protein giúp tạo ra HDL trong máu. Niacin làm tăng lượng colesteron tốt HDL lên 15 – 35 %. Niacin trong puritan pride cholest wise làm giảm lượng tryglicerid đi từ 20 – 50 %. Tinh dầu cá biển cung cấp omega-3, một loại chất béo tốt cho tim mạch tương tự colesteron HDL. Viên uống hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm mỡ toàn phần Medi Happy Bệnh mỡ máu cao chính là sát thủ thầm lặng và đang tăng cao trong đời sống công nghiệp. Tuy nhiên, điều đang lo ngại là đa số bệnh nhân lại không biết được những tác hại nguy hiểm của bệnh này, khi được phát hiện thì bệnh đã biến chứng như xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, tai biến mạch máu não, đau tim. Viên uống hỗ trợ hạ mỡ máu Medi Happy hỗ trợ giảm cholesterol toàn phần, giảm triglyceride, tăng cường chức năng gan, phục hồi tế bào gan, giúp gan phân giải mỡ xấu và cholesterol xấu đào thải ra ngoài từ đó giảm xơ vữa động mạch, tắc nghẽn mạch máu, giảm nguy cơ đột quỵ. Phòng ngừa hội chứng mạch vành, cao huyết áp, gan nhiễm mỡ, sỏi túi mật, tiểu đường. Thảo dược hạ mỡ máu Medi Happy giúp giảm cholesterol toàn phần, giảm triglyceride, giảm xơ vữa động mạch. Phòng ngừa hội chứng mạch vành, Giúp hạ huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ, mỡ máu và gan nhiễm mỡ. Thành phần Nguyên liệu được chiết xuất hoàn toàn bằng các thảo dược quý từ thiên nhiên. Tuyệt đối an toàn và không có tác dụng phụ. Nguyên liệu chính: Red Yeast Rice Extract (Men gạo đỏ) 80mg; Cao lá đỏ ngọn 80mg; Chiết xuất hòe hoa 45mg; Cao rễ nần vàng 250mg; Tinh dầu tỏi tía 25mg; Cao giảo cổ lam 125mg; Dây thìa canh 125mg; Policosanol (Chiết xuất phấn mía) 80mg. Phụ liệu:Tinh bột, talc, magie stearate vừa đủ 1 viên. Nguồn tham khảo: https://jes.edu.vn/top-vien-uong-giam-mo-mau-tot-nhat-tren-thi-truong https://topbrands.vn/top-vien-uong-giam-mo-mau-ban-chay-nhat-tren-thi-truong https://top10tphcm.com/top-vien-uong-giam-mo-mau-tot-nhat
 5. Thực phẩm chức năng Cholessen Viên uống giảm mỡ máu Cholessen chiết xuất hoàn toàn trong khoảng bất chợt, mang tác dụng tránh thu nhận mỡ ở con đường tiêu hóa, khiến nâng cao tác dụng tiêu hủy mỡ và nâng cao chuyển hóa mỡ máu ở gan. Sản phẩm có thành phần chính là tinh lá sen tươi và táo mèo với tác dụng giảm mỡ máu cao, dự phòng và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch như: xơ vữa động mạch, đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tai biến huyết quản và cao áp huyết do giảm được cholesterol trong máu. Tuy nhiên Cholessen còn giúp an thần, tạo giấc ngủ sâu, tương trợ kiểm soát đường huyết trên bệnh nhân tiểu tuyến đường. Công dụng sản phẩm: Giúp giảm mỡ máu, gan nhiễm mỡ, hỗ trợ hạ men gan Giúp ngừa và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch: xơ vữa động mạch, đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tai biến huyết quản, cao áp huyết Giúp giảm béo phì; hỗ trợ giảm cân Giúp an thần, tạo giấc ngủ sâu hỗ trợ kiểm soát tuyến phố huyết trên bệnh nhân tiểu tuyến phố... giá tiền sản phẩm: 140.000 VNĐ Viên uống giảm mỡ trong máu & Cholesterol Hisamitsu Cholesterol (hay mỡ trong máu) là chất béo dính giống như sáp được tạo ra từ gan để phục vụ nhiều chức năng quan yếu trong cơ thể. Giả dụ bị dư thừa, Cholesterol sẽ tích tụ thành mỡ trong huyết quản, gây cản trở sự lưu thông máu, trong khoảng đó sẽ sinh ra các chứng bệnh khác. Chừng độ cholesterol cao trong máu sở hữu thể làm tắc nghẽn huyết mạch và làm cho thương tổn những phòng ban quan trọng trong thân thể như tim (bệnh nhồi máu cơ tim, nghẽn mạch vành tim) và não (tai biến huyết mạch não)... Viên uống giảm mỡ trong máu & cholesterol Hisamitsu là sản phẩm của hãng Hisamitsu Nhật Bản nghiên cứu trong khoảng các năm 1970. Được thể nghiệm lâm sàng trên 30 năm tại nhiều đất nước trên toàn cầu đã tương trợ tất cả cho các bệnh nhân mắc bệnh máu nhiễm mỡ. Thành phần trong viên uống giảm mỡ trong máu & cholesterol: Pantethine (375mg) :Thúc đẩy sự chuyển hóa cholesterol trong gan, khiến giảm cholesterol dư thừa trong máu và làm giảm sự lắng đọng trong thành mạch. Unsaponifiables đậu tương (Soisuteroru) (600mg): Thành phần có nguồn gốc trong khoảng đậu nành, ức chế sự tiếp thu cholesterol từ ruột và xúc tiến bài xuất ra ngoài. D-α-tocopherol acetate (vitamin E tự nhiên) (100mg): tham gia vào hoạt động chống oxy hóa, ức chế sự hình thành của peroxy lipid và cải thiện rối loàn tuần hoàn ngoại vi.. có những người nào đang muốn sắm 1 sản phẩm chức năng hỗ trợ giảm lượng Cholesterol & mỡ trong máu thì sản phẩm viên uống của Hisamitsu là 1 biện pháp rất an toàn & hiệu quả. Giá viên uống giảm Cholesterol & mỡ máu Hisamitsu: 690.000 VNĐ/hộp 84 viên uống trong 14 ngày. 990.000 VNĐ/hộp 168 viên uống trong 28 ngày. Nguồn tham khảo: https://top10tphcm.com/top-thuc-pham-chuc-nang-giam-mo-mau-cua-my https://jes.edu.vn/top-thuc-pham-chuc-nang-giam-mo-mau-va-cholesterol-cua-my https://topbrands.vn/top-thuc-pham-chuc-nang-giam-mo-mau-cua-my-hieu-qua-nhat
 6. Thuốc chống đột quỵ Doctor’s Best Best Nattokinase của Mỹ Doctor’s Best Best Nattokinase là TPCN với tác dụng hiệu quả trong tương trợ tốt cho sức khỏe tim mạch, não bộ, góp phần tăng sức khỏe con người. Đây là 1 trong những loại thuốc dự phòng, chống đột quỵ hàng đầu của Mỹ. Thành phần mang trong thuốc Doctor’s Best Best Nattokinase chống đột quỵ của Mỹ Doctor’s Best Best Nattokinase được chiết xuất trong khoảng những dược chất quý trong bỗng nhiên, cụ thể như sau: Thành phần chính: Nattokinase (Fibrinolytic Units) enzyme activity 2000 FU. Thành phần phụ liệu: Modified Cellulose, Magnesium Stearate, Contains soy. Công dụng phòng đột quỵ của viên uống Doctor’s Best Best Nattokinase với rẻ không? Doctor’s Best Best Nattokinase là TPCN sở hữu tác dụng hiệu quả trong hỗ trợ rẻ cho sức khỏe tim mạch, não bộ. Đây là một trong các loại thuốc ngừa, chống đột quỵ bậc nhất của Mỹ. Thuốc mang công dụng phòng chống đột quỵ, cải thiện trạng thái đau đầu, làm tan máu đông, giảm chóng mặt, nâng cao cường trí nhớ do thiếu máu não. Sản phẩm còn sở hữu khả năng phòng chống tắc nghẽn huyết quản não hay nhồi máu cơ tim, giúp huyết áp ổn định và tăng cường sinh lực. Viên thuốc phòng chống đột quỵ Rutozym của hãng Marlyn Nutraceuticals, Mỹ Rutozym là một trong những sản phẩm được phân phối bởi hãng dược phẩm Marlyn Nutraceuticals nổi tiếng của Mỹ, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và hỗ trợ phòng chống đột quỵ… Thành phần sở hữu trong viên uống Rutozym Thuốc chống đột quỵ Rutozym của Mỹ chứa: Nattokinase enzym tình cờ chiết xuất trong khoảng đậu tương hàm lượng 25mg Bromelain enzym chiết xuất từ quả dứa hàm lượng 90mg Papain được chiết xuất trong khoảng đu đủ hàm lượng 100mg Phức hợp Rutin Bioflavonoid Complex từ kiều mạch, bạch đàn, lá chanh, táo gai, Ginkgo Biloba,… hàm lượng 120mg White Willow Bark: hoạt chất Salicin chiết xuất trong khoảng vỏ cây liễu trắng hàm lượng 100mg Tác dụng của thuốc Rutozym của Mỹ trong việc phòng chống đột quỵ mang hiệu quả không? Rutozym hỗ trợ điều trị những triệu chứng: Khó thở, đau tức ngực, đánh trống ngực, thường xuyên mỏi mệt, nhịp tim nhanh, thở nhanh, lo lắng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, chóng mặt, bất tỉnh nhân sự, mạch không đều, thiếu máu lên não. Đây tà tà 1 trong những sản phẩm được sản xuất bởi hãng dược phẩm Marlyn Nutraceuticals nức danh của Mỹ, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tương trợ phòng chống đột qụy, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não, ổn định huyết áp… Nguồn tham khảo: https://top10tphcm.com/top-vien-thuoc-chong-dot-quy-cua-my-tot-va-hieu-qua-nhat https://jes.edu.vn/top-vien-thuoc-chong-dot-quy-cua-my-hieu-qua-tot-nhat https://topbrands.vn/top-vien-thuoc-chong-dot-quy-cua-my-tot-nhat-hien-nay
 7. Mức xử phạt đối với xe chở quá khổ Mức xử phạt xe chở quá khổ mới nhất đã được quy định rõ tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Trong đó, khi với hành vi chở hàng vượt khổ ngừng của cầu, trục đường ghi trong Giấy phép lưu hành hoặc điều khiển xe chở hàng quá khổ giới hạn của cầu, các con phố tham gia giao thông, trừ trường hợp mang Giấy phép lưu hành còn giá trị tiêu dùng, mức xử phạt là trong khoảng 3.000.000 – 5.000.000 đồng. bên cạnh đó, người điều khiển phương tiện sẽ bị tước quyền tiêu dùng Giấy phép tài xế (khi điều khiển máy kéo, ô tô và những chiếc xe tương tự ô tô), chứng chỉ bồi bổ kiến thức pháp luật về giao thông các con phố bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 1 tháng tới 3 tháng. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, trong trường hợp người điều khiển phương tiện chở hàng hóa quá khổ gây ra hư hại cầu, con đường sẽ bị ứng dụng giải pháp khắc phục hậu quả là yêu cầu khôi phục lại trạng thái ban đầu đã bị đổi thay do vi phạm quá khổ gây ra. Mức phạt: Trường hợp quá tải 50% – 100%: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng – 7.000.000 đồng. Trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng. Trường hợp quá tải 100% – 150%: Phạt tiền từ 7.000.000 đồng – 8.000.000 đồng. Trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng. Trường hợp quá tải trên 150%: Phạt tiền từ 14.000.000 đồng – 16.000.000 đồng. Trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng. Nguồn: https://top10tphcm.com/quy-dinh-ve-muc-xu-phat-doi-voi-xe-cho-qua-kho-qua-tai
 8. Cách bọc xe máy để chuyên chở bằng áo quan carton Đây là phương pháp bọc thuần tuý nhất, tiết kiệm mức giá và hơn hết sự an toàn được đảm bảo rất cao ví như bạn chuyển vận hàng hóa bằng tuyến phố bộ hoặc tuyến phố sắt. Bạn chỉ cần chuẩn bị một vài săng bìa. Bạn có thể tìm các vật dụng này trong khoảng những cửa hàng tạp hóa với giá thấp cùng một cuộn băng keo dán. Sau đấy hãy bọc loại xe thân yêu theo từng bước: Bước 1: Bạn hãy đánh dấu phần đầu xe máy, luồn tấm bìa trong khoảng đầu tới thân xe. Bước 2: Sau đó bạn dán phần đuôi xe luôn trong khoảng ngoài vào trong giống như phần đầu. Khi đã bọc 2 phía đầu và đuôi xong thì tiếp đến bạn dán phần thân xe, phần này là bộ phận chính của xe nên rất quan trọng. Lưu ý rằng bộ phận chính của xe rất rỗng nên dễ va đập khi chuyển vận vì thế bạn hãy cắt hai lớp bìa và bọc hai bên của thân xe. Bước 3: Bạn lấy bao quấn nốt phần còn lại của loại xe đó là kính chiếu hập và hộp số. 1 số lưu ý khi chuyển xe máy đi xa Lấy hết xăng ra khỏi xe: Việc rút hết xăng còn trong xe trước lúc gửi xe qua các tổ chức chuyển vận là điều rất quan trọng và cần phải có lúc bạn chuyển xe đi xa. Đây là giải pháp an toàn mà các đơn vị cung ứng dịch vụ đã quy định rất rõ ràng trong điều khoản vận tải xe máy cho các bạn mà khách hàng cần lưu ý. khăng khăng kiên cố xe trong hòm: giả dụ ko một mực cứng cáp cái xe thì rất dễ xảy ra hiện trạng va đập dẫn tới hư hại cái xe. tuyển lựa doanh nghiệp chuyên chở uy tín: Nên tuyển lựa những tổ chức chuyển vận uy tín và với chuyên nghiệp để đảm bảo dòng xe của bạn sở hữu thể tới nơi an toàn. Nguồn: https://top10tphcm.com/huong-dan-cach-boc-xe-may-de-van-chuyen-di-xa-khong-bi-tray
 9. 1 Container 40 feet chở được bao lăm tấn? Container 40 feet là loại container được sử dụng phổ biến hiện giờ. Thường nhật, kích thước của cửa container 40 feet sẽ to gấp đôi container 20 feet. Nếu kích thước của container 20 feet không thể đựng được những loại hàng hóa có chiều dài thì container 40 feet chính là biện pháp rẻ nhất, cont 40 feet là lựa chọn lý tưởng để cất những cái mặt hàng to kềnh. kể từ năm 2015 tới các tổ chức luôn gặp vấn đề trong vấn đề tải trọng xe container 40 feet. Theo quy định mới thì xe 40 feet được phép kéo tải trọng tối đa 30 tấn. Vậy vỏ container 40 feet nặng bao nhiêu? Trong ấy vỏ thùng đã nặng từ 4 đến 5 tấn nên phần còn lại là của hàng hóa tải chỉ còn 25 tấn – 26 tấn. 1. Container 40 feet Khô Kích thước bên ngoài gần như là gấp đôi container 20 feet. Loại cont này được sử dụng cho các loại hàng hoá yêu cầu nhiều về thể tích nhưng khối lượng nhẹ. Thông sô kỹ thuật: Thể Tích 67,634 m3. Trọng lượng cont 3,730 kg. Trọng lượng hàng 26,750 kg. Trọng lượng tối đa 30,480 kg. 2. Container 40 Lạnh (RF) Container này có trang bị thêm thiết bị làm làm lạnh và lớp giữ lạnh nên loại cont này có kích thước bên trong nhỏ hơn loại container 40 feet thường. Thông số kỹ thuật: Thể Tích 58,92 m3. Trọng lượng cont 4,110 kg. Trọng lượng hàng 28,390 kg. Trọng lượng tối đa 32,500 kg. XEM THÊM: https://top10tphcm.com/1-container-40-feet-cho-duoc-toi-da-bao-nhieu-tan
 10. Để tìm được 1 trung tâm học IELTS tại Gò Vấp chúng ta cần suy nghĩ, tìm hiểu thật kĩ để không bị chọn nhầm nơi trao gữi định hướng tương lai của mình. Jes.edu.vn xin giới thiệu đến bạn những địa điểm học và luyện thi IELTS tốt nhất trong bài viết “Học IELTS ở đâu tốt tại Gò Vấp” dưới đây. 1. Anh văn hội Việt Mỹ – VUS Là một trong những tổ chức được NEAS công nhận đạt chuẩn toàn cầu về chất lượng giảng dạy cũng như cơ sở vật chất. Nếu bạn đang muốn tìm một trung tâm học IELTS tại Gò Vấp chất lượng và uy tín chắc chắn không thể bỏ qua VUS. Đội ngũ giảng viên hùng hậu với là giáo viên bản xứ và Việt Nam, 100% bằng cấp dạy Anh ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế, vì thế đây luôn là cái tên luôn được nhắc đến khi mọi người có nhu cầu học tiếng Anh. Tuy với chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất tuyệt vời, nhưng học phí thì không rẻ lắm nên nếu bạn không có nhiều tài chính thì có thể cân nhắc lại. Học phí tham khảo: IELTS 4.5, 5.0: 7.600.000 / khóa/13 tuần/ 78 giờ. IELTS 5.5, 6.0: 8.200.000 / khóa/13 tuần/ 78 giờ. IELTS 6.5, 7.0+: 9.200.000/ khóa/14 tuần/ 84 giờ. 2. Trung tâm IELTS Fighter Bạn muốn tìm một địa chỉ học IELTS tại Gò Vấp uy tín? Vậy IELTS Fighter sẽ là cái tên bạn không thể bỏ qua. Trung tâm này được thành lập từ năm 2016, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, kho tài liệu kiến thức khổng lồ và số lượng học viên theo học trên 3000 lượt mỗi năm. Sau hơn 3 năm phát triển IELTS Fighter dần khẳng định giá trị của mình với chất lượng đào tạo tiêu chuẩn IELTS Fighter còn được biết đến như là một kho tài liệu khủng về IELTS, Ngoài ra tài liệu học được phân chia theo từng cấp độ phù hợp cho từng đối tượng nghiên cứu. Website được xây dựng một cách khoa học với hàng nghìn bài giảng và tài liệu hoàn toàn miễn phí. Năm 2018, IELTS Fighter chính thức trở thành đối tác của IDP (đơn vị đồng sáng lập và tổ chức kỳ thi IELTS). Vì thế có thể khẳng định chất lượng giáo dục tại trung tâm IELTS Fighter luôn được đánh giá top cao nhất. Nguồn: https://jes.edu.vn/hoc-ielts-o-dau-tot-tai-go-vaphttps://jes.edu.vn/hoc-ielts-o-dau-tot-tai-go-vap
 11. Liệu rằng một trung tâm đào tạo tiếng Nhật hàng đầu là điều bạn muốn tìm kiếm hiện tại? Vậy thì bạn không thể bỏ qua bài viết ” Top 5 trung tâm đào tạo tiếng Nhật hàng đầu ” mà JES cung cấp cho bạn. Hi vọng những thông tin mà JES cung cấp sẽ giúp ích cho bạn. Trung tâm Nhật ngữ SOFL Trung tâm Nhật ngữ SOFL là một trong những trung tâm đào tạo tiếng Nhật hàng đầu. Đây là trung tâm hoạt động từ năm 2008, với hơn 12 năm kinh nghiệm trường luôn đảm bảo chất lượng đào tạo cùng với môi trường học tập tốt nhất giúp học viên khám phá hết khả năng của mình. Những ưu điểm mà Trung tâm Nhật ngữ SOFL cung cấp cho khách hàng: Đội ngũ giảng viên 100% có trình độ N2 trở lên và đã có bằng nghiệp vụ sư phạm Phương pháp tối ưu, lộ trình học tiếng Nhật chuẩn Hơn 98% học viên có chứng chỉ tiếng Nhật Hơn 50 học viên đi du lịch mỗi năm DUNG MORI DUNG MORI là cái tên tiếp theo trong những trung tâm đào tạo tiếng Nhật hàng đầu. Đã có 254484 học viên học tại đây với lộ trình học tiếng Nhật giúp bạn nhanh chóng tiếp cận và nắm bắt được vốn tiếng Nhật trong thời gian sớm nhất. Trung tâm cung cấp những phương pháp hiệu quả nhất để từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy cho từng học viên. Tại sao bạn nên chọn DUNG MORI khi muốn học tiếng Nhật: Giảng viên hàng đầu tại Việt Nam Chương trình học bám sát đề thi Bài giảng chọn lọc kiến thức Sẵn sàng giải đáp câu hỏi học viên Nguồn: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chuyen-muc/32-giải-trí-chuyện-lạ/?do=add
 12. Tiếng Trung Quốc hiện đang là một trong những ngôn ngữ phổ biến được dùng ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, đặc biệt là tại TP HCM với số lượng người Trung Quốc khá đông và các công ty Trung Quốc hoạt động ngày càng nhiều, khiến nhu cầu học tiếng Trung của người Việt Nam cũng tăng cao. 1. Trung tâm Ngoại Ngữ Kenta Trung tâm Ngoại Ngữ Kenta được thành lập với 100% vốn nước ngoài từ năm 2003, là một trong những trung tâm dạy tiếng Trung uy tín tại TP HCM hiện nay. Tại đây, chất lượng giảng dạy được đặt lên hàng đầu với đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm lâu năm với lòng tận tụy yêu nghề. Ngoài ra, trường cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi ca hát vào các ngày nghỉ và ngày lễ lớn giúp cho việc dạy và học tiếng Trung thêm thú vị, sinh động. 2. Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tiếng Hoa Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tiếng Hoa là trung tâm chuyên giảng dạy tiếng Hoa cấp độ thành phố đầu tiên ở TP.HCM, thành lập từ năm 2002 với đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm, có trình độ và sự nhiệt tình. Các khóa học tại trung tâm được khai giảng thường xuyên như chương trình học vi tính, tiếng Quảng đông và đàm thoại tiếng Hoa cơ bản đến nâng cao. 3. Trung tâm Ngoại Ngữ Forward Trung tâm Ngoại Ngữ Forward là địa chỉ đào tạo tiếng Trung nổi tiếng tại Đài Loan được thành lập từ năm 1999, và cơ sở tại TP HCM được thành lập vào năm 2007. Đây là một trong số những trung tâm đào tạo tiếng Trung uy tín chất lượng và lâu năm nhất tại TP HCM và các thành phố khác tại Việt Nam như Hà Nội, Vinh. Nguồn: https://jes.edu.vn/top-trung-tam-hoc-tieng-trung-uy-tin-nhat-tphcm
 13. VÌ SAO NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ DIỆT CÔN TRÙNG CHUYÊN NGHIỆP Côn trùng hay còn gọi là sâu bọ là một tên gọi thường được dùng để chỉ chung những loài vật như: ruồi, muỗi, kiến, gián, mối, bọ… Phần đa những loại côn trùng thường có sức sống mãnh liệt và môi trường sống đa dạng. Vì thế, khó tránh được việc, chúng tồn tại và sinh sống xung quanh con người chúng ta, gây ra những phiền toái đáng kể cho cuộc sống của mọi người. Một số loài côn trùng không chỉ gây tổn hại, hư hao cho các công trình, nhà cửa, cây trồng,… mà còn là chủ thể trung gian, gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm cho con người. Để tránh những tác động tiêu cực mà côn trùng mang đến, chúng ta cần phải tiêu diệt tận gốc chúng càng sớm càng tốt. QUY TRÌNH DIỆT CÔN TRÙNG CỦA PEST247 – GFC Che chắn các vật dùng gia đình: Tuy dịch vụ diệt côn trùng tại Kiên Giang chỉ sử dụng các loại thuốc không mang độc tính cao, nhưng để đảm bảo an toàn, trước khi bắt đầu phun thuốc, nhân viên sẽ che chắn cẩn thận các vật dụng trong nhà của bạn, tránh việc thuốc dính lên các vật dụng đó, gây lo lắng và khó chịu cho khách hàng. Thực hiện phun thuốc để diệt tận gốc các loại côn trùng: Sử dụng máy phun ULV với tia sương mù, phun thuốc lên toàn bộ không gian của nơi cần xử lý, đưa thuốc lên vị trí cao để tiêu diệt các loại côn trùng. Thực hiện phun tồn lưu: Phun dung dịch diệt côn trùng ở những vị trí thấp, dọc theo mép tường, bờ tường, bụi cây, hàng rào, hốc xó và những nơi cách mặt đất từ 2m trở xuống. Phương pháp này có tác dụng ngăn ngừa côn trùng xâm nhập trở lại nhà bạn trong thời gian dài. XEM THÊM: https://khutrungxanh.com/cong-ty-dich-vu-diet-con-trung-tai-kien-giang
 14. Công ty PEST247 – GFC thành lập được 10 năm, và đã thực hiện thi công cho rất nhiều công trình từ trước đến nay tại Hậu Giang. Chúng tôi chuyên tư vấn, hướng dẫn, xử lý diệt các loại động vật gây hại. Đồng thời, ngăn ngừa chúng quay trở lại về sau nhằm đảm bảo môi trường sống an toàn cho người dân ở tỉnh Hậu Giang. Quý khách hàng sẽ luôn cảm nhận được sự nhiệt tình cùng với chất lượng dịch vụ diệt côn trùng tốt nhất mà không thể tìm thấy ở bất kỳ đơn vị nào khác. Đặc điểm nổi bật của chúng tôi Sử dụng công nghệ khoa học mới nhất không gây ảnh hưởng tới sức khoẻ con người và các loại vật nuôi. Tư vấn và hướng dẫn bạn các cách vệ sinh để ngăn ngừa côn trùng xâm nhập. Kỹ thuật viên thường xuyên được tham gia các khóa tập huấn, đào tạo kĩ năng tốt nhất do Bộ Y Tế, Cục Bảo vệ thực vật tổ chức Gia cố những nơi mà côn trùng có thể xâm nhập vào nhà bạn. Đội ngũ tư vấn viên chăm sóc khách hàng thân thiện, nhiệt tình hỗ trợ, chăm sóc 24/7 PEST247 – GFC có đội ngũ nhân viên kỹ thuật tay nghề cao, dày dặn kinh nghiệm Xử lý triệt để và tận gốc, phá huỷ các mầm mống và tổ để ngăn ngừa sự phát triển của côn trùng trở lại trong tương lại. Liên tục kiểm tra và giám sát trong thời gian dài để đảm bảo sự hiệu quả cao nhất. Nguồn: https://khutrungxanh.com/cong-ty-diet-con-trung-hieu-qua-tai-hau-giang
 15. PEST247 – GFC cung cấp dịch vụ diệt côn trùng tại Tiền Giang chuyên nghiệp, uy tín và đảm bảo chất lượng. Công ty nhận kiểm soát và diệt trừ các loại côn trùng và sinh vật gây hại cho hộ gia đình, trường học, bệnh viện, cơ quan làm việc, doanh nghiệp, nhà xưởng,… Với hơn 10 năm kinh nghiệm , khách hàng hoàn toàn có thể tin tưởng lựa chọn sử dụng dịch vụ của PEST247 – GFC để bảo vệ sức khỏe của gia đình và cộng đồng. Chúng tôi cung cấp đến các khách hàng tại Tiền Giang những dịch vụ sau: Kiểm soát và tiêu diệt các loài gặm nhấm như chuột Kiểm soát, diệt mối tận gốc, phòng chống mối cho công trình xây dựng, nhà ở, cơ sở doanh nghiệp, nhà xưởng,… Kiểm soát, tiêu diệu ruồi bằng phương pháp tồn lưu Kiểm soát muỗi bằng cách phun thuốc, phòng chống bệnh nguy hiểm do muỗi gây ra Kiếm soát mọt: khử trùng, phun khử trùng nông sản, hàng hóa nội địa và nhập khẩu Kiểm soát và tiêu diệt gián, kiến, rệp giường, nhện,… Kiểm soát rắn độc, ong độc,.. Mua bán thiết bị, máy móc diệt côn trùng an toàn Bảo hành thiết bị, máy móc nếu còn trong thời gian bảo hành NGUỒN: https://khutrungxanh.com/cong-ty-diet-con-trung-tai-tien-giang