• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thuhailongvan

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  71
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About thuhailongvan

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 01/01/1997

Contact Methods

 • MSN
  30 ngày, 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM
 • Website URL
  https://maylanhhailongvan.vn/

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  TP.HCM
 1. DỊCH VỤ MÁY LẠNH LẮP ĐẶT MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG CHO SHOWROOM GIÁ RẺ NHẤT MIỀN NAM Showroom hay còn gọi là phòng trưng bày, là nơi mà các doanh nghiệp đầu tư để tiếp cận với khách hàng một cách chân thực nhất. Brian Tracy từng nói thế này: “Tài sản giá trị nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó”. Để làm nên một phòng trưng bày như thế, không phải là chuyện đơn giản gì. Vì thế cần một hệ thống máy lạnh chuyên làm mát nhanh chóng cho thiết kế Showroom, vậy máy lạnh tủ đứng được xem là chân ái. Xem thêm: +++ Thi công, lắp đặt máy lạnh tủ đứng chuyên nghiệp, giá rẻ nhất +++ Đại lý chuyên bán và thi công máy lạnh tủ đứng rẻ Máy lạnh tủ đứng với khả năng làm lạnh nhanh cho những không gian lớn, là một ứng cử viên phù hợp cho vị trí máy lạnh cho showroom. showroom là một nơi cần: Cần một dòng máy lạnh có khả năng làm mát cho không gian lớn. Chế độ làm mát nhẹ dịu và đều khắp phòng. Cần đến độ thẩm mỹ vì nó sẽ thu hút khách. Lý do máy lạnh tủ đứng phù hợp với thiết ké của Showroom : Máy lạnh tủ đứng là dòng máy lạnh thổi trực tiếp, có thiết kế dạng cây, như một chiếc tủ nhưng lại có khả năng làm mát tuyệt vời. Nó có thể là một vật trang trí đầy tiềm năng cho không gian showroom của bạn nhờ những nét thiết kế tinh tế với màu trắng là chủ đạo, điểm lên đó là những khe hở mang đến một làn gió tươi mát cho người sử dụng. Có thể nói, máy lạnh tủ đứng là một ứng cử viên phù hợp cho vị trí máy lạnh cho showroom. Lý do phù hợp: Khả năng làm mát “đỉnh” nhất trong các dòng máy lạnh Hoạt động ổn định trong thời gian dài, chịu được mức tải cao cho không gian nhiều người. Thiết kế dạng cây tăng thêm điểm nhấn cho không gian. Dễ dàng lắp đặt, vệ sinh và bảo trì về sau. MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG CHO SHOWROOM CÓ NHỮNG THƯƠNG HIỆU NÀO? NÊN CHỌN HÃNG NÀO LÀ TỐT NHẤT? Máy lạnh tủ đứng là dòng máy lạnh thương mại, hoặc công nghiệp dành cho những không gian vừa đến lớn, hơn nữa đây là một dòng máy phố biến được nhiều chủ đầu tư lựa chọn cho công việc kinh doanh hay đơn giản chỉ là muốn trang trí thêm cho gian phòng khách của mình…Vì thế, máy lạnh tủ đứng được rất nhiều hãng phân phối Máy lạnh tủ đứng Daikin: 27.800.000đ – 82.200.000đ (2.0hp – 10hp) Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy: 26.300.000đ – 37.800.000đ (3.0hp – 5.5hp) Máy lạnh tủ đứng LG: 23.400.000đ – 70.000.000đ (2.5hp – 10hp) Máy lạnh tủ đứng Panasonic: 19.000.000đ – 37.300.000đ (2.0hp – 5.0hp) Máy lạnh tủ đứng Reetech: 19.400.000đ – 99.000.000đ (2.5hp – 16hp) Máy lạnh tủ đứng Gree: 16.900.000đ – 46.500.000đ (2.0hp – 5.5hp) Máy lạnh tủ đứng Nagakawa: 17.800.000đ – 57.800.000đ (3.0hp – 10hp) Máy lạnh tủ đứng Midea: 18.000.000đ – 27.500.000đ (3.0hp – 5.5hp) => Càng nhiều hãng máy lạnh, người tiêu dùng lại càng có nhiều sự lựa chọn, điều này lại vô tình khiến cho họ bị hoang mang, không biết đâu mà lần. Do đó, chúng tôi sẽ giúp cho bạn phân loại ra 3 nhóm chính dựa theo điều kiện kinh tế và dựa theo đặc điểm của không gian thì nên chọn máy nào nhé ***Dựa theo điều kiện kinh tế: hóm máy lạnh tủ đứng có giá cao đi đôi với chất lượng vượt trội: Daikin, Mitsubishi Heavy,… Nhóm máy lạnh tủ đứng thuộc tầm trung, mạnh về mảng thiết kế với chất lượng vừa phải: LG, Panasonic, Reetech,… Nhóm máy lạnh tủ đứng giá rẻ nhất, được sản xuất tại việt Nam nhưng chất lượng không thua kém hàng Thái Lan: Gree, Nagakawa, Midea,… ***Dựa theo đặc điểm không gian: Khôg gin vừa và nhỏ như nhà hàng tiệc cưới, quán ăn, của hàng tiện lợi, quán trà sữa, showroom,…: tất cả các hãng máy lạnh đều phù hợp. Nhà xưởng, xí nghiệp, hội trường,… những nơi khắc nghiệt vì nóng bức rất nhiều lần: lựa chọn các hãng có máy lạnh tủ đứng 10hp như Daikin, LG, Reetech, Nagakawa, Sumikura,… DỊCH VỤ LẮP ĐẶT MÁY LẠNH TỦ ĐỨN CHO SHOWROOM GIÁ RẺ NHẤT, CHUYÊN NGHIỆP NHẤT LÀ ĐÂU? Hải Long Vân tự tin chính là đơn vị mà bạn đang cần tìm để lắp đặt máy lạnh tủ đứng rẻ nhất, chuyên nghiệp đây, thật sự không biết phải nói bao nhiêu lần, phải tư vấn bao nhiêu thì mới có thể lột tả hết được sự chân thành cùng độ chuyên nghiệp uy tín của dịch vụ điện lạnh chúng tôi. Tuy nhiên, Hải Long Vân vẫn muốn đưa đến cho các bạn những thông tin để chứng minh rằng, sự giá rẻ nhất, chuyên nghiệp nhất của chúng tôi đều là có lý do: Là đại lý cấp 1 của nhiều máy lạnh tủ đứng trong ngành điện lạnh, được ủy quyền chính hãng và phân phối trực tiếp các sản phẩm máy lạnh tại hãng, không mất tiền mặt bằng, vì thế giá máy lạnh tại Hải Long Vân luôn là rẻ nhất miền Nam. Mỗi nhân viên đều có trên 5 năm kinh nghiệm lắp đặt máy lạnh tủ đứng cho nhiều công trình lớn nhỏ, từ quán ăn nhỏ cho đến nhà xưởng cực đại,… tay nghề vững, tận tâm, tận tụy, thiết kế và lắp đặt, bố trí và thi công hệ thống máy lạnh đẹp, hợp lý, luôn được các chủ đầu tư khen Một showroom đạt chất lượng phải đảm bảo rất nhiều thứ, một trong số đó là hệ thống làm mát. Phải tạo cho người xem một cảm giác thoải mái và dễ chịu thì cái cách mà người ta cảm nhận về sản phẩm mới tốt. nên còn thắc mắc vấn đề gì thì liên hệ ngay số hotline 08909 787 022 để được tư vấn, báo giá trọn gói nhé. Nguồn link tham khảo: https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/may-lanh-tu-dung-di-dong-casper-pc09tl11-r410.html
 2. LÝ DO NÊN CHỌN THI CÔNG MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG CHO THIẾT KẾ NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI? Máy lạnh âm trần luôn là xu hướng quen thuộc đối với nhà thầu, được lắp cho các không gian nhà hàng, bệnh viện hay showroom..., Vậy lý do nên chọn lắp máy lạnh âm trần LG cho không gian nhà hàng tiệc cưới là gì? Xem thêm: +++ Đại lý máy lạnh âm trần giá sỉ chính hãng +++ Thi công may lạnh âm trần cassette, vì sao nên? KHÔNG GIAN NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI. Và nhà hàng tiệc cưới, là một nơi rất cần có sự hiện diện của hệ thống máy lạnh, bởi lẽ Đây là một không gian rộng lớn, với nhiều khách ra vào thường xuyên, là không gian mở, dễ thất thoát hơi lạnh. Là một không gian sang trọng, đẳng cấp, là nơi đặc biệt của một ngày trọng đại. Nhiều ngõ ngách và vật dụng trang trí, nên chọn một hệ thống máy lạnh có chế độ đảo gió linh hoạt để tránh bị đọng hơi lạnh ở một nơi. Nhà hàng tiệc cưới thường sẽ phục vụ thức ăn, vì thế nó đòi hỏi máy lạnh cần có chế độ khử mùi hiệu quả để tránh làm thức ăn bám mùi lên người khách, gây ra sự khó chịu và mất thoải mái. Ưu điểm nổi bật của máy lạnh âm trần LG cho nhà hàng tiệc cưới Máy lạnh âm trần LG sản xuất tại Thái Lan, sử dụng Gas R410a nên chất lượng tốt, có độ lạnh sâu và nhanh hơn so với các dòng máy lạnh âm trần khác. Hình thức sang trọng, dễ dàng lắp đặt bảo trì: với máy lạnh âm trần LG Inverter mặt nạ thiết kế mới luồng gió thổi 360 độ mang lại sự sảng khoái thoải mái dễ chịu nhất cho người sử dụng. Máy lạnh âm trần LG Inverter có chế độ khử ẩm nhẹ và tự làm sạch máy: Làm sạch không khí bằng ion âm, đem bầu không khí trong lành đến không gian sống của bạn. Tiết kiệm điện năng và vận hành êm dịu: Máy hoạt động êm dịu không gây tiếng ồn, sử dụng công nghệ Inverter tiên tiến nhất hiện nay giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả. Dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng: Bạn sẽ dễ dàng lắp đặt dàn nóng ở ngoài ban công, hay những nơi khuất và lắp đặt dàn lạnh ở bất kì vị trí nào trong nhà với ống dẫn môi chất có chiều dài lên đến 30m. Với cơ chế bảo vệ tự động khi điện áp thấp, hệ thống có thể hoạt động bền và chịu được các dao động điện áp đầu vào. Hình ảnh máy lạnh LG được chụp thực tế GIÁ THÀNH VÀ CÁC CÔNG SUẤT MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG Công nghệ: Hàn Quốc Sản xuất: Thái Lan hoặc Malaysia. Môi chất lạnh: Gas R410A. Chế độ bảo hành: 1 năm cho dàn lạnh và 4 năm cho block. Mức giá hiện tại của dòng máy lạnh này giao động từ 21.200.000đ – 36.500.000đ cho máy từ 2.0hp – 5.0hp. 2.0hp – ATNQ18GPLE7 – 21.200.000đ. 2.5hp – ATNQ24GPLE7 – 23.500.000đ. 3.0hp – ATNQ30GNLE7 – 25.500.000đ. 4.0hp – ATNQ36GNLE7 – 30.600.000đ. 4.0hp – ATNQ36GNLE7 – 31.200.000đ. 5.0hp – ATNQ48GMLE7 – 35.700.000đ. 5.0hp – ATNQ48GMLE7 – 36.500.000đ ĐẠI LÝ THI CÔNG BÁN MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG CHO NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI GIÁ SỈ RẺ NHẤT MIỀN NAM LÀ ĐÂU? Hải Long Vân tự tin chính là đại lý thi công bán máy lạnh âm trần LG chính hãng giá sỉ rẻ nhất miền Nam, cam kết những sản phẩm cung cấp cho các bạn đều là hàng chính hãng được ủy quyền và phân phối chính hãng từ trụ sở chính của hãng, nguyên đai, nguyên kiện, có hóa đơn chứng từ rõ ràng, có giấy chứng nhận CO – CQ. Với kinh nghiệm 7 năm trong việc là đại lý bán và lắp đặt máy lạnh âm trần LG cũng như nhận thầu cho nhiều công trình cỡ đại như nhà xưởng, công ty sản xuất, biệt thự liền kề hay căn hộ chung cư,… đó đều là những không gian có cách lắp đặt vô cùng phức tạp, đòi hỏi tay nghề cao, độ chính xác và tỉ mỉ cần thiết trong lên ý tưởng, thiết kế và tiền hành lắp đặt… Nhưng chung quy lại, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi đều đã hoàn thành 1 cách tốt nhất => Tham khảo thêm tại mục CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU để biết thêm chi tiết về những công trình do chính tay Hải Long Vân hoàn thành. Hải Long Vân là đại lý ủy quyền chính thức tại Việt Nam phân phối và đạt chuẩn lắp đặt máy lạnh âm trần LG Đại lý máy lạnh âm trần LG cho nhà hàng tiệc cưới tại TPHCM chuyên bán và phân phối giá gốc kèm thi công, lắp đặt chuyên nghiệp – giá rẻ nhất – Liên hệ ngay Hotline 0909 787 022 Mr Hoàng khi có nhu cầu mua và lắp đặt máy lạnh âm trần LG để có giá nhanh nhất và rẻ nhất theo số lượng. Máy mới nguyên thùng – Kiểu dáng đẹp – Chất lượng – Bảo hành dài hạn – Đầy đủ hóa đơn chứng từ. Quý khách hàng tại TP HCM và các tỉnh lân cận, khi có nhu cầu lắp đặt máy lạnh âm trần - máy lạnh âm trần LG hãy liên hệ với chúng tôi để có dịch vụ tuyệt vời và giá thành tốt nhất. Nguồn link tham khảo: https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-lg/
 3. Có nên lắp máy lạnh âm trần nối ống gió Daikin Packaged cho nhà xưởng? Hiện nay máy lạnh âm trần nối ống gió Daikin Packaged không còn quá xa lạ đối với nhà thầu trong việc lắp cho nhà xưởng hay các công ty sản xuất, Vạy đơn vị máy lạnh chuyên nghiệp thi công và lắp máy lạnh này giá rẻ nhất chính hãng là đâu Xem thêm: +++ Thi công, lắp đặt máy lạnh âm trần nối ống gió chuyên nghiệp, giá rẻ nhất +++ 3 dòng máy lạnh công nghiệp Daikin cho nhà xưởng tốt nhất – Lắp đặt máy lạnh công nghiệp Máy lạnh âm trần nối ống gió Daikin Packaged được chụp thực tế Vậy còn nhà xưởng thì sao? Nơi đây có những đặc thù tượng trưng nào? Rộng lớn, và diện tích phải tính đến mấy hecta đất. Chứa nhiều máy móc và nhân công cùng làm việc trong 1 chỗ. Thời gian hoạt động lâu, lên đến 12h/ngày. Sự nóng tỏa ra từ nhiều nguồn khác nhau: cái thì hoạt động quá tải của máy móc, sự mệt mỏi của nhân công, cộng với cái nắng gần 40 độ của thời tiết. Công ty sản xuất được chia làm 2 khu: 1 là nhà xưởng và 2 là văn phòng -> việc lựa chọn hệ thống máy lạnh tiết kiệm được chi phí máy mà vẫn đảm bảo độ mát cho cả 2 là rất cần thiết. Cho nên, máy lạnh âm trần nối ống gió Daikin Packaged rất xứng đáng để góp mặt trong công ty sản xuất này: Công nghệ: Nhật Bản. Sản xuất: Thái Lan. Môi chất lạnh: Gas R410A. Công suất hoạt động: 5.5hp – 20hp (~50.000BTU – 200.000BTU) Độ bền hoạt động rất tốt, có thể làm mát trong thời gian dài lên đến 12 tiếng/ngày. Là dòng máy công nghiệp nên không tránh khỏi tiếng ồn phát ra khi hoạt động, tuy nhiên nó cũng không gây ảnh hưởng mấy đến người dùng Chế độ bảo hành: 1 năm cho dàn lạnh và 4 năm cho block. Máy lạnh âm trần nối ống gió Daikin Packaged có công suất hoạt động từ 5.5hp – 20hp à Dễ dàng cân hết cho mọi địa bàn không gian. Là dòng máy thổi gián tiếp, miệng gió được tự do đặt ở những nơi bạn cảm thấy cần làm mát à Lưu lượng gió sẽ được tỏa đều hơn, tránh đi hiện tượng có nơi quá nóng, có nơi lại quá lạnh. Chưa kể máy lạnh âm trần nối ống gió Daikin Packaged thích hợp lắp đặt và làm mát được cho cả 2 nơi văn phòng và sản xuất của khu chế xuất -> Giúp bạn tiết kiệm được một phần chi phí hơn so với việc lắp máy lạnh tủ đứng riêng và máy lạnh treo tường riêng. Máy có độ bền cao, chất lượng, hoạt động bền bỉ mà không sợ bị hư hại hay xảy ra sự cố nhiều. Chi phí lắp đặt và giá máy rất hợp lý, không quá cao nhưng lại đảm bảo về mặt chất lượng và bảo vệ cả sức khỏe người dùng. MÁY LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ DAIKIN PACKAGED CHO NHÀ XƯỞNG CÓ NHỮNG MODEL NÀO? GIÁ RA SAO? Công suất Model Giá tham khảo 5.5hp FDR05NY1 47.000.000đ 6.0hp FDR06NY1 58.000.000đ 8.0hp FDR08NY1 73.500.000đ 10hp FDR10NY1 72.200.000đ 13hp FDR13NY1 97.300.000đ 15hp FDR15NY1 124.300.000đ 18hp FDR18NY1 126.000.000đ 20hp FDR20NY1 134.000.000đ ĐẠI LÝ MÁY LẠNH CHUYÊN BÁN VÀ THI CÔNG MÁY LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ DAIKIN CHO NHÀ XƯỞNG GIÁ RẺ NHẤT Hải Long Vân thật sự rất tự tin để đề cử mình vào vị trí đơn vị bán và lắp máy lạnh âm trần nối ống gió Daikin Packaged giá rẻ nhất thị trường miền Nam nói chung và Bình Dương nói riêng. Vì sao ư? Đây chính là lý do: Là đại lý cấp 1 của hãng Daikin, được ủy quyền chính hãng và phân phối trực tiếp các sản phẩm máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin từ trụ sở chính của hãng tại Việt Nam. Cam kết 100% là hàng chuẩn được nhập nguyên chiếc từ nước ngoài, không bán hàng giả, hàng kém chất lượng để trục lợi. Máy lạnh có hóa đơn chứng từ rõ ràng, có giấy chứng nhận CO – CQ. Nếu phát hiện hàng không đúng như mô tả, chúng tôi xin chịu hoàn tiền 200%. Đội ngũ chuyên viên kỹ thuật có kinh nghiệm trên 7 năm trong ngành điện lạnh, chuyên thầu và lắp đặt cho các công trình nhà xưởng và hội trường tại Bình Dương, Long An và Quận 9 TPHCM… Vật tư lắp đặt được sử dụng chính hãng, rõ nguồn gốc: ống đồng Thái Lan, ống nước Bình Minh, dây điện Cadivi, ke đỡ, ti treo,… đảm bảo hoàn thành và mang đến cho bạn một công trình hoàn thiện nhất. Báo giá nhanh chóng, khảo sát chính xác, giá rẻ tuyệt đối và đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình 24/7 cho bạn, mong muốn mang đến sự phục vụ chu đáo nhất dù cho bạn chưa có ý định hợp tác. Ngoài dịch vụ bán và lắp máy lạnh âm trần nối ống gió Daikin Packaged cho nhà xưởng thì chúng tôi còn chuyên nhận thầu cho các công trình lớn, nhỏ miễn là cần đến sự hỗ trợ của hệ thống máy lạnh âm trần, máy lạnh tủ đứng hay máy lạnh multi,… với giá rẻ nhất tại Bình Dương. Đừng quên 2 số Hotline 0909 787 022 (tư vấn kỹ thuật) và 0901 329 411 (báo giá nhanh chóng) để nhân viên của chúng tôi hỗ trợ bạn hết mình 24/7 nhé! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian! nguồn link tham khảo: https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/giau-tran-ong-gio-daikin/
 4. VÌ SAO LẮP MÁY LẠNH ÂM TRẦN CASSETTE LẠI TỐT NHẤT CHO NHÀ THẦU? ĐẠI LÝ MÁY LẠNH RẺ. Máy lạnh âm trần casstte không còn quá xa lạ đối với nhà thầu, với một sản phẩm tối giản nhưng vẫn tích hợp đầy đủ các tính năng nổi bật, khả năng làm mát cực đỉnh, độ chịu tải và hoạt động bền bỉ liên tục trong nhiều giờ liền, đặc biệt, vẻ thẩm mỹ mà máy lạnh âm âm trần cassette mang đến là hoàn hảo và vô cùng phù hợp với mọi không gian, Vậy lý do mà dòng máy này đem lại có gì tốt? Hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé. Xem thêm: ++ Thi công, lắp đặt máy lạnh âm trần cassette chuyên nghiệp, giá rẻ nhất ++ Đại lý máy lạnh âm trần giá sỉ chính hãng Một nhà hàng hạng sang lựa chọn lắp đặt máy lạnh âm trần cassette VÌ SAO LẮP ĐẶT MÁY LẠNH ÂM TRẦN CASSTTE LẠI LÀ LỰA CHỌN TỐT NHẤT CHO CHỦ ĐẦU TƯ? Mặt nạ thổi gió của máy lạnh âm trần cassette thổi theo hướng tròn 360 độ hoặc 4 hướng, cánh đảo gió linh hoạt giúp lưu lượng gió được đưa đi đều hơn trong không gian, hạn chế tình trạng hơi lạnh ứ đọng tại chỗ như máy lạnh tủ đứng. Ít xảy ra sự cố, hay có tình trạng nhỏ nước trong khi hoạt động, có độ bền rất tốt. Hoạt động không phát ra tiếng ồn, khả năng lọc mùi trong không gian cao, khả năng chịu tải cao, có thể liên tục làm lạnh trong nhiều giờ. Vận chuyển, bảo trì vô cùng dễ dàng, thiết kế với nền chủ đạo là trắng và linh hoạt trong kiểu cách lắp đặt (có thể lắp âm hẳn lên trần như truyền thống hoặc phá cách với kiểu lắp lộ cả dàn lạnh và mặt nạ thổi gió ra ngoài, sau đó sơn màu trùng với không gian trần). Chi phí để đầu tư thi công, lắp đặt máy lạnh âm trần cassette hợp lý, không quá tiêu tốn như máy lạnh âm trần trần nối ống gió. Thi công, lắp đặt máy lạnh âm trần cassette có mặt hạn chế gì? Công suất hoạt động chỉ từ 1.5hp – 5.5hp. Giá máy cao hơn so với máy lạnh âm trần nối ống gió và máy lạnh treo tường cùng công suất. Một nhà hàng Hải Long Vân vừa thi công máy lạnh âm trần cassette thẩm mỹ, sang trọng LẮP ĐẶT MÁY LẠNH ÂM TRẦN CASSTTE PHÙ HỢP CHO NHỮNG KHÔNG GIAN NÀO? Lắp đặt máy lạnh âm trần casstte dễ dàng phù hợp với hầu như mọi không gian, dù là lớn hay nhỏ, chỉ cần lựa chọn loại công suất phù hợp, kết hợp đúng đắn thì đều mang đến hiệu quả làm mát vượt trội. Lắp đặt máy lạnh âm trần casstte dành cho những không gian sản xuất: nhà xưởng, công ty sản xuất, khu công nghiệp, kho chứa hàng,… Lắp đặt máy lạnh âm trần casstte dành cho những không gian thương mại: hội trường, nhà hàng tiệc cưới, showroom, bệnh viện, sảnh chờ,… Lắp đặt máy lạnh âm trần casstte dành cho những không gian nhỏ hơn: phòng khách, cửa hàng tiện lợi, quán trà sữa,… ĐẠI LÝ NÀO THI CÔNG, LẮP ĐẶT MÁY LẠNH ÂM TRẦN CASSETTE GIÁ RẺ, CHUYÊN NGHIỆP NHẤT? Tìm kiếm một đại lý thi công, lắp đặt máy lạnh âm trần cassette giá rẻ, chuyên nghiệp nhất tại miền Nam không còn là vấn đề nan giải của chủ đầu tư, vì Hải Long Vân tự tin chúng tôi chính là dịch vụ mà bạn đang cần. Là đại lý cấp 1 của nhiều thương hiệu máy lạnh âm trần cassette, được ủy quyền và phân phối trực tiếp các sản phẩm trụ sở chính của hãng, cam kết các sản phẩm đều là hàng chất lượng, nguyên đai, nguyên kiện, khi giao hàng xuất đủ hóa đơn, chứng từ ghi rõ nơi xuất xứ, sau 7 – 10 ngày hãng sẽ cấp giấy chứng nhận CO – CQ Đội ngũ nhân viên kỹ thuật có kinh nghiệm trên 7 năm trong thi công, lắp đặt máy lạnh âm trần cassette, các vật tư sử dụng trong thi công, lắp đặt máy lạnh âm trần cassette đều là hàng chuẩn chất lượng, ống đồng Thái Lan, ống nước Bình Minh, dây điện Cadivi,… cam kết mang đến cho bạn một không gian hài lòng nhất. THI CÔNG, LẮP ĐẶT MÁY LẠNH ÂM TRẦN CASSETTE NÊN LỰA CHỌN THƯƠNG HIỆU NÀO? Hiện nay trên thị trường có rất nhiều thương hiệu máy lạnh âm trần Nhật có, Hàn có, Việt Nam cũng có. Với chất lượng, mẫu mã và giá thành khác nhau, máy lạnh âm trần cassette sẽ được phân loại thành những phân khúc theo giá từ cao đến thấp. Mỗi hãng, mỗi loại sẽ có đặc trưng riêng, tính năng riêng và đặc biệt là mức giá cũng thay đổi tùy theo loại. Thi công, lắp đặt máy lạnh âm trần cassette với chất lượng tốt nhất, giá khá cao: máy lạnh âm trần Daikin, máy lạnh âm trần cassette Mitsubishi Heavy, máy lạnh âm trần cassette Panasonic, máy lạnh âm trần cassette Toshiba,… Thi công, lắp đặt máy lạnh âm trần cassette có giá tầm trung: máy lạnh âm trần cassette LG, máy lạnh âm trần cassette Gree, máy lạnh âm trần cassette Reetech, máy lạnh âm trần cassette Sumikura,… Thi công, lắp đặt máy lạnh âm trần cassette với giá rẻ nhất, thuộc sản xuất Việt Nam: máy lạnh âm trần cassette Midea, máy lạnh âm trần cassette Nagakawa, máy lạnh âm trần cassette Funiki… Máy lạnh âm trần casstte là một sản phẩm phổ biến và hầu như rất được ưa chuộng để sử dụng cho không gian thương mại. Chính nhờ sự phổ biến mà mức giá lại phải chăng, nên hầu như hãng nào cũng đều sản xuất và đẩy mạnh mặt hàng này. Điều này một mặt có thể làm đa dạng hóa sự lựa chọn cho khách hàng, tuy nhiên đôi lúc lại gây hoang mang vì không biết nên chọn hãng nào mới là phù hợp với họ. Nếu cần cung cấp thêm thông tin thì nhanh tay liên hệ ngay số Hotline 0909 787 022 để được tư vấn, báo giá và khảo sát trọn gói nhé. Nguồn link tham khảo: https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/may-lanh-am-tran
 5. CÓ NÊN LẮP MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG CHO THIẾT KẾ NHÀ HÀNG KHÔNG? ĐƠN VỊ CHUYÊN NGHIỆP Máy lạnh tủ đứng lại là sản phẩm khiến người ta phải thích thú bởi chế độ gió mạnh mẽ mà vô cùng bền bỉ trong hoạt động, nhờ vào chế độ làm mát nhanh và dòng máy lạnh này phù hợp để lắp cho thiết kế nhà hàng, hãy cùng tìm hiểu nhé Xem thêm: +++ Thi công, lắp đặt máy lạnh tủ đứng chuyên nghiệp, giá rẻ nhất +++ Đại lý chuyên bán và thi công máy lạnh tủ đứng rẻ Đặc trưng của không gian nhà hàng. Nhà hàng là một không gian rộng lớn, thường được trang trí theo phong cách sang trọng và đẳng cấp. Nhiều khách đến dự, thường một sảnh như thế chứa từ 200 – 300 người là bình thường. Nhiều bàn ghế, ngõ ngách, vật dụng trang trí. Phục vụ ăn uống, nấu nướng nên thường có nhiều mùi thức ăn. Thời gian hoạt động khá lâu, lên đến hơn 12 tiếng/ngày. Nhà hàng bình dân lựa chọn lắp đặt máy lạnh tủ đứng VẬY MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG CÓ NHỮNG LỢI THẾ GÌ CHO THIẾT KẾ NHÀ HÀNG. Công suất hoạt động: 2.0hp – 6.5hp. Giá tham khảo: 20.200.000đ – 50.000.000đ Máy lạnh tủ đứng với thiết kế hình cây, lạ mắt nhưng chính vì sự độc đáo đó đã khiến cho khách hàng khó mà kiềm lại được sự thích thú của mình. Máy lạnh tủ đứng có khả năng làm mát rất mạnh mẽ, được công nhận là “bá vương” trong ngành điện lạnh về tốc độ biến đổi thời tiết của một khoảng không gian nhất định. Chịu được tải cao, thích hợp ở những nơi đông người và ra vào nhiều. Tính thẩm mỹ cao do đường ống có thể giấu kín, để thấp dưới sàn nhà khi nối với dàn nóng đặt phía ngoài. Có thể âm tường để tăng thêm vẻ đẹp vô hình. Mặt hạn chế của thi công, lắp đặt máy lạnh tủ đứng. Điểm trừ lớn nhất của những sản phẩm máy lạnh tủ đứng chính là thiết kế của nó. Là sản phẩm đặt sàn cho nên sẽ hơi chiếm diện tích đặt sàn một chút. Tuy nhiên, có thể khắc phục bằng cách đi âm tường, đó cũng là một cách biến tấu để không gian của bạn thêm độc đáo hơn. Khi hoạt động sẽ phát ra tiếng ồn, tuy nhiên vẫn không đáng kể và không làm ảnh hưởng đến hoạt động diễn ra của không gian. Hình ảnh thực tế dàn nóng máy lạnh tủ đứng LG 10HP Những thương hiệu máy lạnh tủ đứng tốt nhất được ưa chuộng. Tương tự như máy lạnh âm trần , máy lạnh tủ đứng cũng có rất nhiều sự lựa chọn để đầu tư, và chúng tôi sẽ giúp bạn phân loại những thương hiệu này thành 3 phân khúc thị trường để bạn dễ dàng trong việc lựa chọn nhé! Thi công máy lạnh tủ đứng với giá cao, chất lượng cực tốt: máy lạnh tủ đứng Daikin, máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy, máy lạnh tủ đứng Panasonic… Thi công máy lạnh tủ đứng với giá thuộc tầm trung: máy lạnh tủ đứng LG, máy lạnh tủ đứng Gree, máy lạnh tủ đứng Reetech, máy lạnh tủ đứng Sumikura… Thi công máy lạnh tủ đứng giá rẻ, thuộc sản xuất Việt Nam: máy lạnh tủ đứng Nagakawa, máy lạnh tủ đứng Midea, máy lạnh tủ đứng Funiki… ĐƠN VỊ THI CÔNG, LẮP ĐẶT MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG GIÁ RẺ VÀ CHUYÊN NGHIỆP NHẤT TẠI TPHCM? Hải Long Vân tự tin chính là đơn vị thi công, lắp đặt máy lạnh tủ đứng giá rẻ và chuyên nghiệp nhất cho nhà hàng tại TPHCM. Thành lập và phát triển trong vòng 7 năm, là đại lý cấp 1 của nhiều thương hiệu máy lạnh tủ đứng trên thị trường, bên cạnh đó, từng nhân viên kỹ thuật đều có tay nghề, kinh nghiệm thi công, lắp đặt máy lạnh tủ đứng cho nhiều công trình lớn như nhà xưởng, công ty sản xuất, kho chứa hàng, hội trường,… Mọi công trình đều được lưu tại mục CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU, click vào và tham khảo nhé! Vì thế, hãy cứ yên tâm trong việc hợp tác với Hải Long Vân, chúng tôi chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một không gian đúng như ý bạn muốn. Thi công, lắp đặt máy lanh tủ đứng ngoài việc cần lựa chọn đúng đơn vị uy tín, với tay nghề cao để hợp tác, điều thứ 2 không kém phần quan trọng đó là phải quyết định được thương hiệu máy lạnh tủ đứng mà bạn sẽ đầu tư. Bởi lẽ, kinh nghiệm thi công, lắp đặt máy lạnh tủ đứng có cao đến đâu, mà sản phẩm không chất lượng, không bền bỉ, hoặc chẳng may mua nhầm hàng kém chất lượng, hàng giả,… thì hậu quả và thiệt hại mà bạn phải chịu là rất lớn. Vậy nên hãy liên hệ ngay cho chúng tối qua số Hotline 0909 787 022 để được tư vấn, báo giá và khảo sát trọn gói nhé. Nguồn link tham khảo: https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/may-lanh-tu-dung
 6. CÓ NÊN THI CÔNG MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN FCRN CHO THIẾT KẾ HỘI TRƯỜNG Daikin được xem là thương hiệu máy lạnh nổi tiếng, theo công nghệ Nhật Bản, được sản xuất tại Malaysia, nhờ vào tính năng công nghệ tiên tiến, vượt trội mà dòng máy lạnh này đem lại, trong đó có Daikin FCRN , vậy có nên thi công máy lạnh này có thiết kế hội trường hay không? Xem thêm: ++ Đại lý máy lạnh âm trần giá sỉ chính hãng ++ Thi công may lạnh âm trần cassette, vì sao nên? Hình ảnh máy lạnh âm trần Daikin được lắp đặt thực tế Hội trường là không gian như thế nào? Là một không gian khá rộng lớn, với sức chưa có khi lên đến hơn 1000 người. Thường là một không gian kín, tuy nhiên cũng có nhiều không gian là dạng mở. Hoạt động trong một thời gian ngắn, thường chỉ có 3 – 4 tiếng. Có nhiều vật dụng, ngõ ngách và chỗ ngồi. => Chính vì thế, lắp đặt máy lạnh cho hội trường cần tìm kiếm một loại sản phẩm có khả năng làm mát tốt, đảo gió đều để làm mát cho mọi ngóc ngách không gian, bên cạnh đó, phải có độ bền tốt trong hoạt động, ít xảy ra hư hỏng để tránh tình trạng gián đoạn một buổi lễ đáng tiếc xảy ra. Vì thế máy lạnh âm trần Daikin FCRN thật sự phù hợp. Lý do mà máy lạnh âm trần Daikin FCRN phù hợp với không gian hội trường Thiết kế vẻ ngoài vuông vắn, gọn gàng Máy lạnh âm trần Daikin model FCRN thiết kế hiện đại mang đậm phong cách Nhật Bản. Mặt nạ máy lạnh âm trần Daikin model FCRN vuông đồng nhất: được sử dụng chung một cỡ mặt nạ. Tuy lắp đặt nhiều thiết bị nhưng vẫn đảm bảo sự đồng nhất về hình dạng và hài hòa về thẩm mỹ, điều này giúp bạn dễ dàng hơn trong việc bố trí hệ thống ánh sáng trên trần nhà và thiết kế nội thất. Phong cách làm mát chất lượng. Máy lạnh âm trần Daikin model FCRN được lắp trên trần với 8 hướng thổi giúp đưa gió đi đều khắp không gian phòng. Hơn thế nữa, dòng máy lạnh này cũng có tốc độ làm mát rất nhanh, chỉ sau khoảng 3 phút sau khi bật máy là bạn đã cảm nhận được hơi mát chạy khắp phòng. Máy lạnh âm trần Daikin model FCRN đa dạng về công suất hoạt động. Máy lạnh âm trần Daikin model FCRN vượt trội hơn bất kỳ hãng máy lạnh nào về đa dạng công suất: 1.5hp, 2.0hp, 2.5hp, 3.0hp, 3.5hp, 4.0hp, 5.0hp, 5.5hp. Do đó, cho dù kích thước căn phòng của bạn như thế nào thì bạn vẫn có thể chọn được một chiếc máy lạnh âm trần Daikin model FCRN yêu thích. Và chi phí để lắp đặt và sử dụng máy lạnh âm trần này là tương đối rẻ hơn so với những dòng sản phẩm khác của hãng âm trần Daikin. máy lạnh âm trần Daikin model FCRN có những chức năng nổi bật gì? Máy lạnh âm trần Daikin model FCRN có chức năng mắt thần thông minh: Chức năng này sử dụng tia hồng ngoại làm cảm biến, giúp nhanh chóng nhận biết và báo động để máy lạnh điều chỉnh nhiệt độ phù hợp nhất, ngoài ra, máy lạnh còn có thể cảm biến khi không có người giúp tiết kiệm điện năng nhiều hơn… LẮP ĐẶT MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN FCRN CHO HỘI TRƯỜNG CÓ CÔNG SUẤT VÀ MODEL NHƯ THẾ NÀO? Công nghệ: Nhật Bản. Sản xuất: Malaysia. Môi chất lạnh: Gas R410A. Chế độ bảo hành: 1 năm cho dàn lạnh và 4 năm cho block. Tham khảo giá máy lạnh âm trần Daikin model FCRN tại website Hải Long Vân: 2.0hp – FCRN50FXV1V – 19.500.000đ 2.5hp – FCRN60FXV1V – 25.600.000đ 3.0hp – FCRN71FXV1V – 26.700.000đ 4.0hp – FCRN100FXV1V – 30.400.000đ 5.0hp – FCRN125FXV1V – 34.000.000đ 5.5hp – FCRN100FXV1V – 36.300.000đ Ngoài việc là đại lý cấp uy tín cho hội trường tại khu vực miền Nam, Hải Long Vân còn là một đơn vị chuyên thi công và lắp đặt máy lạnh âm trần Daikin model FCRN cho nhiều công trình lớn như nhà hàng tiệc cưới, showroom, văn phòng công ty, quán café, trà sữa,… Với kinh nghiệm dày dặn 7 năm, chúng tôi chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một công trình hoàn hảo nhất TỔNG DỊCH VỤ THI CÔNG MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN FCRN CHO HỘI TRƯỜNG NÀO LÀ CHÍNH HÃNG VỚI GIÁ SỈ? Khi đã quyết định mua máy lạnh âm trần Daikin thì điều tiếp theo bạn quan tâm là tìm một địa chỉ thật uy tín và chuyên nghiệp để mua và thi công. Chúng tôi, dịch vụ điện lạnh Hải Long Vân luôn tự tin là tổng đại lý bán và thi công máy lạnh âm trần Daikin chính hãng giá sỉ nói riêng và các sản phẩm máy lạnh khác nói chung chuyên nghiệp nhất. Cam kết mang đến cho bạn sản phẩm với mức giá rẻ, cạnh tranh nhất trên thị trường, bảo đảm hàng chuẩn chất lượng, khi giao hàng xuất đủ hóa đơn chứng từ, sau 7 – 10 ngày hãng sẽ cấp giấy chứng nhận CO – CQ. Về đội ngũ nhân viên kỹ thuật thi công máy lạnh âm trần Daikin, kinh nghiệm dày dặn trên 7 năm, chuyên thầu cho nhiều công trình lớn như nhà xưởng, công ty sản xuất, nhà hàng tiệc cưới, showroom, biệt thự liền kề,… (tham khảo tại ĐÂY để biết thêm về những công trình đó) Chắc chắn, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một không gian sống và làm việc tốt nhất! Đừng quên 2 số Hotline của chúng tôi: 0909 787 022: Mr Hoàng – tư vấn kỹ thuật. 0901 329 411: Ms My – báo giá nhanh chóng. Nguồn link bài viết: https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-daikin/
 7. Vì sao thi công máy lạnh multi hệ giấu trần cho biệt thự lại được ưa chuộng? Máy lạnh multi hệ âm trần nối ống gió chính là một sự lựa chọn tối ưu và phù hợp bậc nhất cho biệt thự của bạn đấy! Vì sao lại phải là dòng máy này? Thì hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết rõ hơn nhé. Xem thêm: +++ Đại lý phân phối & chuyên tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt máy lạnh multi chuyên nghiệp nhất +++ Bảng giá máy lạnh multi mới và tốt nhất – Lắp đặt máy lạnh multi giá rẻ. Tìm hiểu sơ về không gian biệt thự: Thiết kế kiến trúc của biệt thự phải nói là cực kỳ đẹp và sang chảnh. Có nhiều phòng, gian nhà, mỗi nơi như vậy cần đến ít nhất một hệ thống làm mát. Diện tích ban công hay tường nhà có nhiều, tuy nhiên nếu đặt một lúc 2, 3 cái dàn nóng bên ngoài như thế thì chẳng phải là quá mất thẩm mỹ sao! Máy lạnh multi dàn lạnh giấu trần có gì phù hợp? Với sự đẳng cấp vượt bậc của nơi biệt thự, có thể nói, chỉ có máy lạnh multi hệ giấu trần mới đủ sức “cân” và trở thành 1 phần của nơi này nhờ những điều tuyệt vời sau: Máy lạnh multi hay còn gọi là máy lạnh mẹ bồng con, là dòng máy lạnh biến thể giữa máy lạnh cục bộ và máy lạnh trung tâm VRV. Có khả năng kết nối từ 2 – 6 dàn lạnh trên 1 đơn vị dàn nóng, hạn chế tối đa sự mất thẩm mỹ hay chiếm diện tích ban công, tường ngoài không đáng có khiến cho thiết kế bị mất điểm. Chỉ sản xuất dòng Inverter giúp tiết kiệm đến 30% lượng điện năng tiêu thụ của ngôi nhà. Không cố định mặt nạ dàn lạnh, bạn có thể tự do kết hợp giữa dàn lạnh treo tường, dàn lạnh âm trần và dàn lạnh giấu trần nối ống gió à nhưng thông thường, các chủ biệt thự đều lựa chọn dàn giấu trần nối ống gió vì vẻ thẩm mỹ của nó đấy. Chi phí đầu tư ban đầu khá cao, tuy nhiên với một không gian đẳng cấp như biệt thự thì việc cần phải đầu tư là đương nhiên rồi! MÁY LẠNH MULTI HỆ GIẤU TRẦN NÊN ĐẦU TƯ HÃNG NÀO LÀ TỐT NHẤT Máy lạnh multi hệ giấu trần hiện nay có 3 hãng phân phối chính: Máy lạnh multi hệ giấu trần Mitsubishi Heavy. Máy lạnh multi hệ giấu trần Daikin. Máy lạnh multi hệ giấu trần LG. ĐẠI LÝ CHUYÊN NGHIỆP THI CÔNG VÀ LẮP MÁY LẠNH MULTI HỆ GIẤU TRẦN CHO BIỆT THỰ GIÁ TỐT NHẤT MIỀN NAM Hải Long Vân tự tin đề cử mình vào vị trí là dịch vụ tư vấn, thiết kế, thi công máy lạnh multi hệ giấu trần cho biệt thự chuyên nghiệp nhất miền Nam mà bạn đang cần tìm đây. Lý giải cho sự tự tin ấy, phải dựa vào những yếu tố sau: Là đại lý cấp 1 của tất cả các thương hiệu máy lạnh multi được ủy quyền chính hãng và phân phối trực tiếp những sản phẩm chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng, có giấy chứng nhận CO – CQ, bảo đảm sản phẩm còn nguyên đai, nguyên kiện. Đội ngũ nhân viên kinh nghiệm trên 7 năm trong nghề điện lạnh và từng thi công máy lạnh multi hệ giấu trần cho rất nhiều công trình biệt thự liền hề hay chung cư cao cấp… Vật tư như ống đồng, dây điện, ống nước, CP, ke đỡ,… được chúng tôi sử dụng trong thi công máy lạnh multi hệ giấu trần cho biệt thự bảo đảm cho công trình sau khi hoàn thành sẽ đi vào hoạt động ngay và không bị sự cố. Tư vấn, báo giá tận tình nhất cho các bạn, nếu các bạn cần được khảo sát thi công thực tế, nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt sau 2 tiếng, bàn bạc trực tiếp với bạn và đưa ra báo giá hoàn chỉnh nhanh nhất theo yêu cầu. Nhanh tay gọi ngay vào Hotline 0909 787 022 để được Hải Long Vân tư vấn cụ thể hơn nữa nhé! nguồn link tham khảo: https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/may-lanh-multi
 8. CÓ NÊN LẮP MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG CHO THIẾT KẾ CHO NHÀ HÀNG? Hệ thống máy lạnh nào tạo cho khách hàng một không gian thưởng thức thật thoải mái và thiết kế phải bền bì,ưu việt dành cho nhà hàng với sự nhẹ nhàng, tinh tế thì máy lạnh âm trần LG sẽ mang lại cho chúng ta sự thoải mái đó, có đúng như vậy không thì hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé. Xem thêm: +++ Đại lý máy lạnh âm trần giá sỉ chính hãng +++ Thi công may lạnh âm trần cassette, vì sao nên? MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG CÓ NHỮNG ĐIỂM GÌ ĐẶC BIỆT? Máy lạnh âm trần LG là sự tích hợp của: Công nghệ: Hàn Quốc. Sản xuất: Thái Lan. Môi chất lạnh: Gas R410A. Chế độ bảo hành: 1 năm cho toàn máy. Công suất hoạt động: 2.0hp – 5.5hp. Giá tham khảo: 20.200.000đ – 35.200.000đ Ưu điểm của sản phẩm: Mặt nạ thổi gió thổi theo 4 hướng, cánh đảo gió linh hoạt giúp lưu lượng gió được đưa đi đều hơn trong không gian. Sử dụng công nghệ Inverter nên khả năng tiết kiệm điện rất cao, thiết kế mặt nạ tiunh tế, nhẹ nhàng chuẩn Hàn. Hoạt động không phát ra tiếng ồn, khả năng lọc mùi trong không gian cao. Vận chuyển, bảo trì vô cùng dễ dàng, thiết kế với nền chủ đạo là trắng và linh hoạt trong kiểu cách lắp đặt (có thể lắp âm hẳn lên trần như truyền thống hoặc phá cách với kiểu lắp lộ cả dàn lạnh và mặt nạ thổi gió ra ngoài, sau đó sơn màu trùng với không gian trần). Mặt hạn chế: Là sản phẩm thuộc tầm trung, chế độ bảo hành ít nên khách hàng còn e ngại. Bên cạnh đó, vì là dòng thổi trực tiếp cho nên, hãy tránh việc ngồi trực tiếp dưới hướng thổi của máy, vì nếu để nhiệt độ quá thấp thì người dùng có thể cảm thấy hơi ngộp. Máy lạnh âm trần LG CÓ NÊN LẮP ĐẶT MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG CHO NHÀ HÀNG? Không gian nơi nhà hàng vì sao cần lắp đặt máy lạnh? Là không gian rộng lớn, có nhiều bàn ghế, lượng khách ra vào khá nhiều. Thường là một không gian mở, thời gian hoạt động khá lâu, có thể là hơn 12 tiếng/ngày. Phục vụ thức ăn nên thường có nhiều mùi. Có nên lắp đặt máy lạnh âm trần LG cho nhà hàng? Câu trả lời là có, với những điều kiện của máy lạnh âm trần LG đã được nêu sáng tỏ ở phần đầu, đôi chiếu với đặc trưng của nơi nhà hàng cũng đủ để khẳng định, máy lạnh âm trần LG chính là dành cho nhà hàng. Không như máy lạnh tủ đứng, hướng thổi hạn chế chỉ một chiều, chưa kể có phần hơi gắt vì là dòng thổi trực tiếp đặt sàn, dễ khiến người dùng khó chịu; hay như máy lạnh âm trần nối ống gió với sự phức tạp trong cách lắp đặt và bảo trì… máy lạnh âm trần đích thị là sản phẩm dành cho nhà hàng đấy. Hình ảnh máy lạnh LG được chụp thực tế MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG CHO NHÀ HÀNG NÊN LỰA CHỌN MODEL NÀO? GIÁ RA SAO? Như đã nói, nhà hàng là một không gian mở, cho nên, cách tốt nhất để tiết kiệm điện và bảo toàn được tuổi thọ của máy là sử dụng máy lạnh âm trần LG dòng Inverter. Mức giá hiện tại của dòng máy lạnh này giao động từ 21.200.000đ – 36.500.000đ cho máy từ 2.0hp – 5.0hp. 2.0hp – ATNQ18GPLE7 – 21.200.000đ. 2.5hp – ATNQ24GPLE7 – 23.500.000đ. 3.0hp – ATNQ30GNLE7 – 25.500.000đ. 4.0hp – ATNQ36GNLE7 – 30.600.000đ. 4.0hp – ATNQ36GNLE7 – 31.200.000đ. 5.0hp – ATNQ48GMLE7 – 35.700.000đ. 5.0hp – ATNQ48GMLE7 – 36.500.000đ Công ty máy lạnh Hải Long Vân: Đại lý phân phối máy lạnh âm trần LG chính hãng, máy lạnh âm trần LG giá rẻ, máy lạnh âm trần LG cao cấp. Chuyên cung cấp máy lạnh âm trần LG chính hãng nhiều công suất với giá rẻ nhất: máy lạnh âm trần LG 2.0 HP, 2.5 HP, 3.5 HP, 4.0 HP, 5.5HP. Chúng tôi tự hào là đơn vị phân phối máy lạnh âm trần LG giá sỉ, bảo hành, bảo trì uy tín nhất TPHCM. Nhận thi công trọn gói máy lạnh âm trần LG cho các công trình dân dụng và công nghiệp, nhà xưởng, văn phòng, nhà hàng, showroom..... Công ty Hải Long Vân tự hào là đại lý ủy quyền phân phối và lắp đặt máy lạnh LG giá rẻ nhất từ hãng Đại lý máy lạnh âm trần LG tại TPHCM chuyên bán và phân phối giá gốc kèm thi công, lắp đặt chuyên nghiệp – giá rẻ nhất – Liên hệ ngay Hotline 0909 787 022 Mr Hoàng khi có nhu cầu mua và lắp đặt máy lạnh âm trần LG để có giá nhanh nhất và rẻ nhất theo số lượng. Máy mới nguyên thùng – Kiểu dáng đẹp – Chất lượng – Bảo hành dài hạn – Đầy đủ hóa đơn chứng từ. Quý khách hàng tại TP HCM và các tỉnh lân cận, khi có nhu cầu lắp đặt máy lạnh âm trần - máy lạnh âm trần LG hãy liên hệ với chúng tôi để có dịch vụ tuyệt vời và giá thành tốt nhất. Nguồn link tham khảo: https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-lg/
 9. ĐẠI LÝ MÁY LẠNH CHUYÊN BÁN VÀ PHÂN PHỐI MÁY LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ 10HP CHUYÊN NGHIỆP TRỌN GÓI RẺ Không gian có diện tích rộng, đông người cần làm mát nhanh như nhà xưởng, hội trường, phòng họp lớn…. thì cần những hệ thống máy lạnh chuyên nghiệp đủ để đáp ứng nhu cầu của người dùng, vậy máy lạnh âm trần nối ống gió 10hp có phù hợp? Xem thêm: +++ Thi công, lắp đặt máy lạnh âm trần nối ống gió chuyên nghiệp, giá rẻ nhất +++ 3 dòng máy lạnh công nghiệp Daikin cho nhà xưởng tốt nhất – Lắp đặt máy lạnh công nghiệp Máy lạnh giấu trần nối ống gió lắp cho nhà xưởng lớn Tính năng, đặc điểm nổi bật của máy lạnh âm trần nối ống gió 10 HP Là dòng máy lạnh được lắp ở trên trần nhà, giấu trần để thiết bị không lộ ra ngoài. Điểu này giúp cho các bộ phận của máy lạnh được bảo vệ và không tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài gây hỏng hóc, các dây nối sẽ được giấu đi nên tiết kiệm rất nhiều không gian, cũng như làm cho khoảng không trở nên đẹp hơn, thẩm mỹ hơn, không bị rườm rà. Do cấu tạo của mình nên loại máy lạnh này kết nối nhiều ống thông gió giúp tải khí lạnh ở không gian lớn.Làm mát không khí, hạ nhiệt cho phòng lớn cùng 1 lúc.Loại không khí mà máy lạnh giấu trần nối ống gió phát ra mát và mạnh hơn so với máy lạnh thường. Hoạt động rất êm ái và không phát ra tiếng động trong quá trình hoạt động.Độ bền lớn, thiết kế chắc chắn. Sở hữu khả năng làm cho mát phòng có không gian lớn, lượng gió mát đồng đều hơn so mang máy treo tường. Hoạt động ổn định liên tiếp mà những dòng máy lạnh treo tường như Daikin không làm cho được.Quạt thổi của dàn lạnh bên trong với kích thước to hơn so với chiếc máy lạnh treo tường, tính ổn định của máy lạnh giấu trần nối ống gió cao hơn, ít bị hư hỏng nhỏ nhặt. Máy lạnh giấu trần nối ống gió lắp đặt phức tạp hơn dòng treo tường, tính thẩm mỹ cao do trục đường ống sở hữu thể giấu kín, để tốt trên trần nhà lúc nối mang dàn nóng đặt phía ngoài. Máy lạnh giấu trần (âm trần) nối ống gió giúp tạo nên thẩm mỹ cho căn phòng bằng phương pháp âm máy lạnh vào trần nhà, không những thế người mua nên dự tính về vị trí đặt máy lạnh sao cho không chiếm rộng rãi diện tích, đảm bảo đúng quy định an toàn và thẩm mỹ cho căn phòng. THI CÔNG MÁY LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ NÊN LỰA CHỌN SẢN PHẨM NÀO? Khác với những sản phẩm máy lạnh âm trần hay máy lạnh tủ đứng công nghiệp, máy lạnh âm trần nối ống gió công nghiệp là một sản phẩm vô cùng khó khăn trong việc thi công và sản xuất, vì thế, có rất ít thương hiệu đầu tư ra mắt sản phẩm này, hầu như chỉ được tập trung vào 3 thương hiệu chính: Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin 10hp Máy lạnh giấu trần nối ống gió Trane 10hp Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech 10hp ***Vậy nên lựa chọn thương hiệu máy lạnh âm trần nối ống gió công nghiệp nào là tốt nhất? Không thể nói chính xác đâu mới là sản phẩm máy lạnh âm trần nối ống gió công nghiệp tốt nhất mà bạn nên lựa chọn cả, vì mỗi người sẽ có những sở thích, đặc điểm không gian cần thi công máy lạnh và điều kiện để chi trả là khác nhau, vì thế, tùy mỗi người nhận định mà sẽ có cho riêng mình sự lựa chọn tốt nhất để thi công máy lạnh âm trần nối ống gió công nghiệp. Hình ảnh thực tế máy lạnh âm trần ống gió công nghiệp Daikin được Hải Long Vân lắp cho nhà xưởng ĐẠI LÝ MÁY LẠNH CHUYÊN BÁN VÀ PHÂN PHỐI MÁY LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ 10HP GIÁ SỈ RẺ Với kinh nghiệm 7 năm trong phân phối và thi công máy lạnh âm trần nối ống gió 10hp , nhận thầu cho nhiều công trình cỡ đại như nhà xưởng, công ty sản xuất, biệt thự liền kề hay căn hộ chung cư,… đây đều là những không gian có cách lắp đặt vô cùng phức tạp, đòi hỏi tay nghề cao, độ chính xác và tỉ mỉ cần thiết trong lên ý tưởng, thiết kế và tiến hành lắp đặt… chung quy lại, Hải Long Vân vẫn hoàn thành một cách tốt nhất. Đặc biệt, cam kết các mặt hàng máy lạnh âm trần nối ống gió công nghiệp luôn là rẻ nhất thị trường, được ủy quyền phân phối trực tiếp từ hãng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng, có giấy chứng nhận CO – CQ, nếu phát hiện hàng không chính hãng đền 200% giá trị máy. Lưu ngay 2 số Hotline 0909 787 022 (tư vấn kỹ thuật) và 0901 329 411 (báo giá nhanh chóng) để được tư vấn, hỗ trợ khảo sát công trình và báo giá trọn gói nhanh nhất 24/7 nhé! Nguồn link tham khảo: https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/may-lanh-giau-tran-ong-gio
 10. ĐẠI LÝ MÁY LẠNH CHUYÊN BÁN VÀ PHÂN PHỐI MÁY LẠNH ÂM TRẦN 5HP GIÁ RẺ NHẤT THỦ ĐỨC Việc sở hữu một công trình hay dự án mới ở Thành phố Thủ Đức được xem là điều may mắn cho bạn , được xem là thành phố mới có nhiều cơ hội phát triển nhất và Công trình của bạn đang hoàn thành và muốn tìm kiếm cho mình một đại lý máy lạnh âm trần 5hp chuyên nghiệp và uy tín để lắp đặt cho toàn dự án, thì hãy để Hải Long Vân đồng hành cùng bạn nhé. Xem thêm: ++ Thi công, lắp đặt máy lạnh âm trần cassette chuyên nghiệp, giá rẻ nhất ++ Đại lý máy lạnh âm trần giá sỉ chính hãng Hình ảnh thực tế kỹ thuật Hải Long Vân đang thi công máy lạnh âm trần ĐẠI LÝ MÁY LẠNH CẤP 1 BÁN VÀ THI CÔNG MÁY LẠNH ÂM TRẦN 5HP CHÍNH HÃNG GIÁ RẺ NHẤT THỦ ĐỨC LÀ ĐÂU? Chúng tôi – Nhà thầu cơ điện lạnh Hải Long Vân chính là đại lý máy lạnh cấp 1 bán và thi công máy lạnh âm trần 5hp chính hãng giá rẻ nhất Thủ Đức mà bạn cần tìm. Với 3 yếu tố được khách hàng tin tưởng và hài lòng khi hợp tác: Giá bán sản phẩm máy lạnh âm trần luôn là rẻ nhất. Là đại lý cấp 1 của hầu hết những thương hiệu máy lạnh âm trần trên thị trường, được ủy quyền và phân phối trực tiếp các sản phẩm từ trụ sở chính của hãng, cam kết các sản phẩm đều là hàng chất lượng 100%, khi giao hàng xuất đủ hóa đơn chứng từ ghi rõ nơi xuất xứ, sau 7 – 10 ngày, hãng sẽ cấp giấy chứng nhận CO – CQ. Đội ngũ nhân viên kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm. Về đội ngũ nhân viên kỹ thuật thi công máy lạnh âm trần, kinh nghiệm dày dặn trên 7 năm, chuyên thầu cho nhiều công trình lớn như nhà xưởng, công ty sản xuất, nhà hàng tiệc cưới, showroom, biệt thự liền kề,… (tham khảo tại ĐÂY để biết thêm về những công trình đó) Chắc chắn, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một không gian sống và làm việc tốt nhất! THƯƠNG HIỆU MÁY LẠNH ÂM TRẦN 5.0HP NÀO ĐÁNG ĐỂ ĐẦU TƯ? Máy lạnh âm trần 5.0hp hiện nay có rất nhiều hãng phân phối, điển hình như: Máy lạnh âm trần 5.0hp Daikin: 38.550.000đ Máy lạnh âm trần 5.0hp Mitsubishi Heavy: 37.000.000đ Máy lạnh âm trần 5.0hp Panasonic: 35.200.000đ Máy lạnh âm trần 5.0hp LG: 35.200.000đ Máy lạnh âm trần 5.0hp Gree: 35.500.000đ Máy lạnh âm trần 5.0hp Reetech: 33.900.000đ Máy lạnh âm trần 5.0hp Nagakawa: 28.400.000đ Máy lạnh âm trần 5.0hp Midea: 30.200.000đ => Chính sự đa dạng về thương hiệu cũng như giá tiền như thế, mà khách hàng lại là những người mịt mù về thị trường điện lạnh như thế thì rất khó để họ có thể tự mình mà tìm ra được sản phẩm phù hợp nhất. THI CÔNG MÁY LẠNH ÂM TRẦN 5HP DÀNH CHO NHỮNG KHÔNG GIAN NHƯ THẾ NÀO? Máy lạnh âm trần 5HP với hướng thổi trực tiếp theo 4 hướng hoặc 8 hướng, mặt nạ thổi gió vuông vắn, dễ dàng phù hợp với nhiều đặc điểm không gian trần, bên cạnh đó, cách lắp đặt vô cùng đơn giản, không tốn quá nhiều sức,… nên rất được lòng những chủ đầu tư. Đó cũng là lý do mà hầu như ở bất cứ một không gian kinh doanh nào, người ta cũng đều thấy sự xuất hiện của máy lạnh âm trần. Thi công máy lạnh âm trần cho cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini. Thi công máy lạnh âm trần cho phòng gym, yoga. Thi công máy lạnh âm trần cho showroom. Thi công máy lạnh âm trần cho nhà hàng tiệc cưới. Thi công máy lạnh âm trần cho hội trường. Thi công máy lạnh âm trần cho văn phòng công ty. Thi công máy lạnh âm trần cho nhà xưởng, kho chứa hàng, công ty sản xuất,… (đối với loại không gian rộng lớn này, bạn nên tham khảo thêm ý kiến của nhân viên kỹ thuật để xác định xem có nên lắp đặt hay không trước nhé!) Máy lạnh âm trần 5HP là một sản phẩm phổ biến và hầu như rất được ưa chuộng để sử dụng cho không gian thương mại. Chính nhờ sự phổ biến mà mức giá lại phải chăng, nên hầu như hãng nào cũng đều sản xuất và đẩy mạnh mặt hàng này. Điều này một mặt có thể làm đa dạng hóa sự lựa chọn cho khách hàng, tuy nhiên đôi lúc lại gây hoang mang vì không biết nên chọn hãng nào mới là phù hợp với họ. Cho nên nhanh tay liên hệ ngay số hotline 0909 787 022 để được tư vấn, báo giá và thi công trọn gói nhé. Nguồn link tham khảo: https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/may-lanh-am-tran