• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

huy11

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  6
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About huy11

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Hấp dẫn với công thức bánh mochi từ gạo ST25 ngon nhất thế giới Mochi là loại bánh truyền thống có bắt nguồn từ đất nước Nhật Bản xinh đẹp. Dưới đây là các công thức làm mochi từ gạo ST25 ngon nhất thế giới sẽ được giới thiệu đến các bạn hôm nay. 1. Sự hình thành của gạo ST25 ngon nhất thế giới Trước đây, khi nhắc đến gạo ngon nhất thế giới, chúng ta thường nghĩ ngay đến các loại gạo được sản xuất bởi Thái Lan. Nhưng giờ đây, dưới sự nghiên cứu, tìm tòi, lai tạo của kỹ sư Hồ Quang Cua và các cộng sự của ông đã cho ra đời loại gạo ST25 ngon nhất thế giới . Sau khi đạt được giải thưởng cao nhất tại World’s Best Rice năm 2019, ST25 ngày càng chiếm được nhiều cảm tình từ những người tiêu dùng hiện đại khó tính nhờ bởi độ ngon, mềm, dẻo, vị ngọt và bổ sung nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe mà nó mang lại. Nhờ được trồng trên vùng ruộng lúa-tôm theo tiêu chuẩn organic, không bao gồm các loại thuốc bảo vệ thực vật và quy trình sản xuất nghiêm ngặt đạt chất lượng châu Âu, ST25 là loại gạo cao cấp xứng tầm thế giới đáng tự hào của Việt Nam hiện nay. 2. Lạ miệng mochi củ cải chiên từ gạo ST25 ngon nhất thế giới 2.1 Chuẩn bị nguyên liệu: 40gr bột từ gạo ST25 ngon nhất thế giới 40gr bột gạo nếp 100gr củ cải trắng 8gr tôm khô bóc vỏ 3gr nấm hương khô 30gr hành lá thái nhỏ Gia vị: muối, dầu thực vật, dầu mè, mù tạt vàng, giấm, nước tương 2.2 Cách thực hiện: Bước 1: Sơ chế nguyên liệu Đầu tiên, bạn bào củ cải trắng ra thành sợi mỏng (nên giữ lại nước củ cải để sử dụng cho phần làm bánh mochi). Tiếp theo, ngâm tôm khô và nấm hương trong nước khoảng 10 phút để mềm, sau đó đem đi thái thành miếng vừa ăn. Vị ngọt của tôm và nấm hương sẽ giúp cho bánh mochi ngon hơn. Sau đó, làm nóng chảo trên bếp, cho 1 lượng nhỏ dầu mè vào và xào tôm cùng nấm hương ở lửa nhỏ cho tới khi săn lại. Tiếp đến, bạn cho một ít nước vào chảo để tránh bị cháy và xào cho đến khi nước dùng cạn thì tắt bếp, cho ra đĩa. Bước 2: Làm vỏ bánh mochi Cho bột gạo ngon nhất thế giới, bột gạo nếp, củ cải bào, một ít muối vào tô lớn, thêm hỗn hợp tôm, nấm hương và hành lá thái nhỏ, trộn nhẹ tất cả các nguyên liệu. Sau đó, cho vào một ít nước lọc để hỗn hợp được kết dính tốt hơn và nhồi thật đều tay. Bước 3: Nặn bánh Làm ướt tay của bạn với một ít nước và chia bột ra làm đôi, nặn một nửa thành hình oval và sau đó chia ra làm ba miếng riêng biệt. Tiếp đến, nặn mỗi miếng thành hình cầu và ép tròn bằng một cái đĩa phẳng có đường kính khoảng 3cm, độ dày của bánh sau khi hoàn thành khoảng 1cm là đạt yêu cầu. Bước 4: Chiên bánh và làm sốt chấm Đầu tiên, làm nóng chảo trên bếp ở lửa nhỏ với một ít dầu thực vật, rồi cho bánh mochi vào. Tiếp theo, đậy nắp lại và đợi cho đến khi bánh chín, có màu vàng nâu thì thì lật lại. Đậy nắp lần nữa và đợi cho mặt sau chín vàng thì tắt bếp, bày bánh ra đĩa. Bánh mochi làm từ bột gạo ngon nhất thế giới cho ra mẻ bánh mềm, mịn, dẻo, vị thơm và nên thưởng thức khi còn nóng, chấm cùng với nước sốt làm từ hỗn hợp dầu mè, một ít giấm, nước tương và mù tạt vàng sẽ khiến cho bạn ăn một lần nhớ mãi không thôi. Để mua gạo ST25 ngon nhất thế giới chính hãng , liên hệ trực tiếp hotline: 0904 667 858 để đặt mua gạo online, giao gạo tận nhà.
 2. Hành trình vươn ra toàn cầu của gạo Việt Nam ngon nhất thế giới ST25 ST25 - gạo Việt Nam ngon nhất thế giới năm 2019 ngày càng được người tiêu dùng ở nhiều quốc gia biết đến. Cùng tìm hiểu quá trình vươn ra năm châu của loại gạo này trong bài viết 1. Gạo Việt Nam ngon nhất thế giới vươn ra năm châu 1.1. Sơ lược về quê hương của gạo ST25 Canh tác trên các vùng ruộng lúa-tôm với khả năng chịu mặn, chịu phèn tốt, không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, gạo ST25 được ra đời trên mảnh đất màu mỡ thuộc vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trù phú - Sóc Trăng, nơi có lượng mưa trung bình trên 1500mm, nhiệt độ trung bình là 26 độ C, độ ẩm bình quân là 83%, thích hợp cho cây lúa và các loại hoa màu phát triển, đặc biệt là các loại cây có giá trị kinh tế cao. Nhìn chung các yếu tố thời tiết cơ bản thuận lợi cho việc sản xuất và đời sống của người dân ở đây. Sóc Trăng có tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 330000 ha, trong đó đất nông nghiệp là 250000 ha, chiếm trên 80%. Tuy còn gặp phải một số hạn chế về điều kiện tự nhiên như thiếu nước ngọt và bị ngập mặn vào mùa khô, một số khu vực bị nhiễm phèn, nhưng việc sử dụng đất ở khu vực này có nhiều cơ hội để phát triển nông, ngư nghiệp đa dạng. Trong năm 2020, nhờ đẩy mạnh các phương án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã giúp cho tình hình kinh tế của tỉnh có những bước tiến đáng kể. Tổng sản lượng lúa cả năm đạt trên 2 triệu tấn, lúa đặc sản chiếm 50% với mô hình trồng lúa theo hướng hữu cơ và VietGAP ngày càng được đẩy mạnh. 1.2. Khởi nguồn của gạo Việt Nam ngon nhất thế giới Trước đây, khi nhắc đến đất nước sản xuất gạo ngon, người ta thường nghĩ ngay đến Thái Lan. Còn mặt hàng gạo của Việt Nam đem đi xuất khẩu thường bị ép giá thấp vì chất lượng gạo không ổn định, chưa có thương hiệu trên thị trường, dẫn đến lợi nhuận ngành gạo gặp nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến thu nhập của người nông dân. Sau khi tham dự Hội thảo về xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam, kỹ sư Hồ Quang Cua (tác giả của sản phẩm gạo ngon nhất thế giới - ST25 đang làm mưa làm gió khắp thị trường) đã ấp ủ giấc mơ đưa thương hiệu gạo của nước ta tiến ra toàn cầu. Và điều đó đã trở thành hiện thực. Năm 2019, trải qua nhiều vòng tuyển chọn gắt gao, gạo ST25 đã được mệnh danh là loại gạo Việt Nam ngon nhất thế giới sau khi chiến thắng ngôi vị đầu tiên tại cuộc thi World’s Best Rice do Philippines tổ chức. Để đạt được thành công như ngày hôm nay, gạo ST25 đã trải qua một quá trình hơn 5 năm nghiên cứu, tìm tòi, phát triển, lai tạo để cho ra sản phẩm hoàn hảo nhất. ST25 có hạt gạo dài, màu trắng, không bị bạc bụng, khi nấu chín cho hạt cơm có vị dẻo, ngọt, mềm, nở mịn, hương thơm thoang thoảng của lá dứa, để nguội cũng không bị khô cứng. Bên cạnh đó, do được canh tác theo tiêu chuẩn organic đạt chất lượng châu Âu, hoàn toàn sạch và an toàn đối với người sử dụng. Ngoài ra, nó còn chứa hàm lượng đạm cao và nhiều loại dưỡng chất cũng như vitamin tốt cho sức khỏe của cơ thể. Đặc biệt, nó chứa lượng đường thấp so với các loại gạo khác, vì thế rất thích hợp cho những người bị tiểu đường hoặc béo phì. 1.3. Hành trình vươn mình ra thị trường Châu Âu Sau khi đăng quang gạo ngon nhất thế giới, gạo ST25 của kỹ sư nông nghiệp Hồ Quang Cua chiếm được sự quan tâm của cả người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Các giống lúa chất lượng cao ST đang được đẩy mạnh sản xuất, nhân rộng diện tích để đáp ứng thị trường. Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra những biện pháp phối hợp, xây dụng đề án phát triển sản xuất, tiến đến việc xây dựng thương hiệu gạo ngon trên toàn thế giới. Trong đó, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đặc biệt lưu ý về hoạt động sản xuất, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại và đẩy nhanh mở rộng vùng sản xuất giống lúa ST25. 3. Mua gạo Việt Nam ngon nhất thế giới ở đâu? Để không bỏ lõ dịp thưởng thức loại gạo đặc sản Sóc Trăng 25, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline: 0904 667 858. Arental - đơn vị phân phối gạo ST25 chính hãng trong và ngoài nước uy tín, chất lượng, giá tốt. Đọc thêm>>> Địa chỉ cung cấp gạo ST25 tại Hà Nội uy tín, chất lượng nhất
 3. Nơi bắt đầu của gạo Việt Nam ngon nhất thế giới ST25 ST25 - gạo Việt Nam ngon nhất thế giới năm 2019 ngày càng được người tiêu dùng ở nhiều quốc gia biết đến. Cùng tìm hiểu về nguồn gốc của loại gạo Việt Nam vang danh khắp thế giới. 1. Đồng bằng sông Cửu Long - Nơi bắt đầu của hạt gạo Việt Nam ngon nhất thế giới 1.1. Đặc điểm địa lý vùng Đồng bằng sông Cửu Long Đồng bằng Sông Cửu Long (còn được gọi là tam giác châu sông Mê Kông) là một trong những vùng đất màu mỡ, phì nhiêu nhất khu vực Đông Nam Á và thế giới, đồng thời là vùng sản xuất, xuất khẩu lương thực, trái cây nhiệt đới lớn nhất của Việt Nam. Vì vậy, đây là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của nước ta hiện nay. Đồng bằng sông Cửu Long có 13 đơn vị hành chính trực thuộc trung ương bao gồm Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ. Tổng dân số của đồng bằng sông Cửu Long trên khoảng 21 triệu người, chiếm 18% dân số của cả nước. Về mặt diện tích, đồng bằng sông Cửu Long chiếm 13% diện tích cả nước với gần 40 nghìn km2. Nơi đây là vùng đất “địa lợi” vì có đường bờ biển dài gần 700km với 3 mặt phía Nam, Tây Nam và Đông giáp biển cùng với mạng lưới sông ngòi dày đặc, thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa thông qua đường thuỷ. 1.2. Kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế của vùng tam giác châu sông Mê Kông này đang ngày càng có những bước tiến mới. Bốn mũi nhọn của vùng đồng bằng Sông Cửu Long là tôm, gạo, cá da trơn, trái cây không chỉ đem lại khởi sắc cho cuộc sống của người dân nơi đây mà còn giúp khuếch trương thương hiệu Việt trên bản đồ thị trường quốc tế. Từ năm 1989, Việt Nam đã lọt vào top 3 quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới và giữ vững vị trí đó cho đến ngày nay. Được mệnh danh là vựa lúa lớn nhất cả nước, do đó, gạo là sản phẩm chủ lực của đồng bằng sông Cửu Long, chiếm trên 50% sản lượng và gần 90% sản lượng gạo xuất khẩu. Đồng thời, đây cũng là nơi ra đời của loại gạo Việt Nam ngon nhất thế giới ST25 . 2. Gạo Việt Nam ngon nhất thế giới ST25 2.1. Sơ lược về quê hương của gạo ST25 Canh tác trên các vùng ruộng lúa-tôm với khả năng chịu mặn, chịu phèn tốt, không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, gạo ST25 được ra đời trên mảnh đất màu mỡ thuộc vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trù phú - Sóc Trăng, nơi có lượng mưa trung bình trên 1500mm, nhiệt độ trung bình là 26 độ C, độ ẩm bình quân là 83%, thích hợp cho cây lúa và các loại hoa màu phát triển, đặc biệt là các loại cây có giá trị kinh tế cao. Nhìn chung các yếu tố thời tiết cơ bản thuận lợi cho việc sản xuất và đời sống của người dân ở đây. Sóc Trăng có tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 330000 ha, trong đó đất nông nghiệp là 250000 ha, chiếm trên 80%. Tuy còn gặp phải một số hạn chế về điều kiện tự nhiên như thiếu nước ngọt và bị ngập mặn vào mùa khô, một số khu vực bị nhiễm phèn, nhưng việc sử dụng đất ở khu vực này có nhiều cơ hội để phát triển nông, ngư nghiệp đa dạng. Trong năm 2020, nhờ đẩy mạnh các phương án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã giúp cho tình hình kinh tế của tỉnh có những bước tiến đáng kể. Tổng sản lượng lúa cả năm đạt trên 2 triệu tấn, lúa đặc sản chiếm 50% với mô hình trồng lúa theo hướng hữu cơ và VietGAP ngày càng được đẩy mạnh.
 4. Một số lý do nên bắt đầu kinh doanh đại lý gạo Với đặc trưng dân số đông và ưa chuộng các sản phẩm từ gạo, hãy điểm qua một vài lý do hấp dẫn để bắt đầu kinh doanh đại lý gạo trong bài viết này. 1. Nguồn vốn đầu tư đại lý gạo hợp lý Trong văn hoá của người châu Á, trong bữa ăn nhất thiết phải có cơm hoặc thường sử dụng các món như phở, bún,... vào các bữa khác trong ngày. Các món này đều được sản xuất từ nguyên liệu đầu vào là gạo. Vì thế, gạo được xem là một trong những loại nhu yếu phẩm quan trọng ở hầu hết các nước châu Á và đặc biệt là Việt Nam. Với nhu cầu cùng và số lượng người tiêu thụ khá lớn (khoảng hơn 90 triệu dân số Việt Nam), việc kinh doanh đại lý gạo sẽ là một cơ hội rất tốt để bắt đầu trở thành “nhà buôn” chính hiệu. Trước khi đưa cửa hàng ra mắt thị trường, bạn cần thực hiện các bước như nghiên cứu thị trường, xác định đối tượng khách hàng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh là ai,... Bên cạnh đó, bạn cũng cần dự tính xem số vốn cần đầu tư để kinh doanh của mình là bao nhiêu. Thông thường, số vốn cần có để mở một đại lý bán gạo sẽ nằm trong khoảng từ 60 đến 100 triệu tuỳ vào quy mô bạn muốn kinh doanh. Với số tiền này, bạn sẽ dùng để trả cho các khoản chi phí liên quan đến mặt bằng, nhập hàng, mua trang thiết bị cần thiết cho cửa hàng, thiết kế bao bì, bảng hiệu,... Nếu muốn có cửa hàng kinh doanh đa dạng mặt hàng thì quy mô nên mở sẽ lớn và số vốn cần đầu tư cũng tăng lên. Xem thêm>>> Cẩm nang hướng dẫn mở đại lý gạo cho người mới bắt đầu 2. Đại lý gạo thu hút nhiều khách hàng Nếu kinh doanh các ngành hàng khác có thể khi vừa ra mắt thị trường bạn phải tiến hành thực hiện nhiều chiêu thức Marketing để thu hút khách hàng mua sản phẩm của cửa hàng bạn, thì kinh doanh gạo hầu như rất ít khi cần làm điều này. Vì gạo là loại lương thực quan trọng ở nước ta và trong gia đình nào cũng phải có, do đó các đại lý gạo rất ít khi phải thực hiện hoạt động Marketing để thu hút khách hàng. Khi có một đại lý gạo mới mở trong khu vực, thông thường người tiêu dùng sẽ chủ động tới quan sát và tìm mua sản phẩm về dùng thử. Vì đại lý thì quy mô sẽ khá lớn, bán nhiều loại sản phẩm, từ gạo nhập khẩu cho đến gạo trong nước, điều này rất dễ thu hút thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam. Ngoài ra, nếu nơi đó bán sản phẩm ngon, chất lượng, giá cả phải chăng cùng với thái độ niềm nở và châm ngôn bán hàng “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” thì khách hàng sẽ tự động quay trở lại cửa hàng của bạn vào lần mua hàng kế tiếp. Do đó, cửa hàng gạo của bạn nên được bày trí một cách gọn gàng, sạch đẹp, bắt mắt thì sẽ thu hút được người tiêu dùng và từ đó có một lượng khách hàng “ruột” mà không cần phải chi tiêu nhiều cho các hoạt động Marketing để kích thích bán hàng. 3. Các sản phẩm kinh doanh của đại lý gạo rất đa dạng Không như những cửa hàng bán lẻ gạo thông thường, đại lý gạo thường sẽ kinh doanh đa dạng các loại gạo. Do đó, để kinh doanh có hiệu quả, điều tiên quyết đó là bạn phải có nguồn cung ứng sản phẩm chất lượng, đạt tiêu chuẩn và đa dạng chủng loại để đem lại cho người tiêu dùng những bữa cơm thơm ngon và an toàn nhất, từ đó mới có nguồn khách hàng quen thuộc và đem lại lợi nhuận cho cửa hàng. Dưới đây là một số loại gạo được người tiêu dùng ưa chuộng và bạn có thể nhập về kinh doanh tại cửa hàng của mình. Gạo ST25 - gạo ngon nhất thế giới 2019 : Đây là loại gạo được ưa chuộng nhất hiện nay trên thị trường. Gạo ST25 được đánh giá cao về hương vị lẫn phẩm chất bên trong. Với hàm lượng đạm và chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, ST25 được nhiều gia đình tin tưởng lựa chọn trong mỗi bữa ăn hàng ngày-. Gạo khi được nấu chín cho hạt cơm dẻo, vị ngọt, có mùi hương của cốm pha trộn với lá dứa. Hạt gạo ST25 đạt chuẩn phải dài, trắng, không bị bạc bụng. Gạo thơm Jasmine 85: Đây là loại gạo khá phổ biến hiện nay và được nhiều người tiêu dùng sử dụng. Gạo được thu hoạch từ giống lúa thơm Jasmine ngắn ngày ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây được xem là giống lúa chính trong các dòng gạo thơm với hương vị của nó khi được nấu chín sẽ khiến bạn nhớ mãi. Gạo Jasmine đạt chuẩn phải có những hạt dài, trong, không bị bạc bụng. Gạo thơm Hương Lài: Loại gạo này được sản xuất từ giống lúa Hương Lài trồng chủ yếu ở Long An và là một trong những đặc sản gạo quý hiếm thuộc vùng sông nước Cửu Long. Khi nấu chín, gạo Hương Lài có mùi thơm của hoa lài, hạt cơm mềm dẻo, vị ngọt. Hạt gạo đạt chất lượng phải có màu trắng trong, thon dài, mình mẩy rắn chắc và hương thơm đặc trưng. Gạo Trân Châu: Bắt nguồn từ An Giang, loại gạo này được sử dụng nước mưa để gieo trồng là chính, cùng với các đặc tính ưu việt về giống, đã cho loại gạo Trân Châu ngon nức tiếng với hạt cơm thơm, mềm, dẻo và chứa nhiều vitamin B tốt cho sức khỏe. Hạt gạo Trân Châu đạt chất lượng sẽ có hạt nhỏ, thon, mỏng mình và đều hạt. Gạo Nàng Xuân: đây là sản phẩm được lai tạo của giống lúa Tám Xoan Hải Hậu của Việt Nam và giống lúa Khao Dawk Mali của Thái Lan. Nhờ sự đặc biệt này, gạo Nàng Xuân khi được nấu lên là sự kết hợp của vị đậm, ngọt của gạo Tám Xoan và độ mềm, dẻo của gạo Khao Dawk Mali hoà quyện cùng hương thơm của cốm và lá dứa đem lại nét đặc trưng riêng biệt. Gạo Nàng Xuân đạt chuẩn phải có hạt thon dài, màu trắng cùng hương thơm tự nhiên đặc trưng. 4. Địa chỉ cung cấp gạo giá sỉ Để đại lý gạo của bạn được vận hành thuận lợi, một yếu tố vô cùng quan trọng là lựa chọn một nhà cung cấp uy tín. Đại lý gạo sạch giá rẻ EcoLife sẽ là một gợi ý cho bạn. Với kinh nghiệm nhiều năm trong sản xuất chế biến gạo sạch, EcoLife cam kết gạo chính hãng giá tốt nhất trên thị trường. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline: 0904 667 858 để được hỗ trợ thông tin nhanh nhất. Xem thêm>>> &nbsp;Đại lý gạo EcoLife - nhà phân phối gạo giá sỉ
 5. Trổ tài làm bánh bèo Huế từ gạo ngon nhất thế giới Gạo ngon nhất thế giới ST25 ngày càng trở được nhiều người ưa chuộng. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn cách làm bánh bèo với gạo ST25 để thay đổi khẩu vị vào những ngày thời tiết chuyển mùa. 1. Gạo ngon nhất thế giới là gì? Nhắc đến gạo ngon nhất thế giới , chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ ngay đến loại gạo đang làm mưa làm gió hiện này đó là ST25 (Sóc Trăng 25). Loại gạo này do anh hùng lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua cùng các cộng sự của ông đã lai tạo thành công sau nhiều năm miệt mài nghiên cứu. Với cách thức gieo trồng theo tiêu chuẩn, đảm bảo những hạt gạo được tạo ra có chất lượng tốt nhất với độ ngon, thơm, vị ngọt để xứng đáng lọt vào danh sách các loại gạo cao sản ngon nhất được thế giới bình chọn. Bên cạnh đem đến những bữa cơm dẻo, thơm cho các gia đình, gạo ST25 còn được sử dụng để chế biến nhiều loại bánh ngon tuyệt vời khác. Các phần tiếp theo sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một ăn đặc trưng của xứ Huế mộng mơ, đó chính là bánh bèo tôm thịt. 2. Làm bột gạo từ gạo ngon nhất thế giới Chuẩn bị nguyên liệu: gạo ST25 ngon nhất thế giới (sẽ cho bột mịn và hương vị ngon hơn), máy xay sinh tố có khả năng xay hạt khô, rây lọc Cách thực hiện: Bước 1: Cho từ lượng gạo phù hợp vào máy xay ( tùy từng loại dung tích máy mà lượng gạo sẽ khác nhau), không nên cho quá nhiều vì thành phẩm cuối cùng có thể không đạt được chất lượng tốt nhất. Nếu muốn có nhiều bột hơn thì bạn nên làm nhiều lần. Bước 2: Bật máy xay và tiến hành xay đều gạo đến khi thấy bột có độ mịn như bạn mong muốn thì có thể dừng lại. Nếu muốn dùng làm bánh thì bạn nên xay bột thật mịn, như vậy sẽ bánh được làm ra sẽ ngon và mềm hơn. Bước 3: Sau khi xay xong, bạn cho bột qua rây lọc để loại bỏ những phần còn lợn cợn, chỉ lấy phần bột mịn cuối cùng. Vậy là đã hoàn thành, giờ bạn có thể sử dụng bột gạo để làm các món bánh mình yêu thích rồi. Bột gạo nên được bảo quản trong hộp hoặc túi kín khí để bột luôn giữ được chất lượng ngon nhất và không bị mốc. Bạn cũng có thể bảo quản bột trong ngăn đông của tủ lạnh để tránh ẩm mốc. Bột được xay từ gạo ngon nhất thế giới có thể được sử dụng được rất lâu (khoảng 6 tháng) nếu bảo quản đúng cách. Bột gạo ST25 có thế sử dụng để làm nhiều loại bánh ngon hấp dẫn như: bánh căn, bánh đúc, bánh bèo, bánh giò,... 3. Vào bếp làm bánh bèo với gạo ngon nhất thế giới Bánh bèo có nguồn gốc từ Huế, không biết có tự bao giờ nhưng ngày nay nó đã trở thành một món ăn đặc trưng, nét đặc sắc trong văn hoá ẩm thực của nơi đây. Ăn cùng với nước chấm tỏi ớt được pha một cách khéo léo, hoà quyện với sự mềm, mịn của bánh bèo mới hấp nóng hổi sẽ đem đến cho thực khách một hương vị không thể nào quên. Dưới đây là các bước hướng dẫn chi tiết công thức làm món bánh bèo đậm chất Huế này, cùng theo dõi nhé. Chuẩn bị: Nguyên liệu làm bánh bèo: 220gr bột gạo ST25 ngon nhất thế giới, 30gr bột năng, ½ muỗng cà phê muối, 350ml nước lạnh, 350ml nước sôi, ¼ quả chanh (nên dùng chanh xanh có hạt sẽ cho hương vị thơm hơn) Nguyên liệu làm nhân: 200gr thịt nạc heo, 200gr tôm, 20gr bột năng, 10gr bột màu gạch tôm (nếu có), hành tây, hành lá, dầu ăn, hạt nêm Nguyên liệu pha nước chấm: 400ml nước dừa khô, 70ml nước mắm, 50gr đường, ớt Cách thực hiện: Bước 1: Làm bột bánh bèo Đầu tiên, cho 220gr bột gạo, 30gr bột năng cùng ½ muỗng cà phê muối vào tô to và trộn đều. Tiếp theo, cho 350ml nước lạnh vào, khuấy cho đến khi bột tan hết, vắt ¼ quả chanh vào rồi tiếp tục khuấy đều (Chanh sẽ giúp cho bột bánh bèo nhanh nở hơn và không có mùi hôi). Sau đó, bọc bột lại với màng bọc thực thực phẩm và ủ trong 2 tiếng. Bước 2: Làm nhân bánh Thịt heo và tôm sau khi mua về thì đem đi rửa sạch, bóc vỏ, băm nhuyễn, để riêng vào 2 tô khác nhau, rồi nêm ½ muỗng muối, 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng đường, một chút tiêu vào mỗi tô và ướp khoảng 10 phút. Sau khi đã thấm gia vị, cho thịt heo băm vào xào chung với hành tây thái nhỏ cho đến khi chín hẳn. Tiếp đó cho tôm vào và đảo đều, xào khoảng 2 phút cho thịt tôm săn lại, đổ vào nồi 300ml nước. Hoà tan 10gr bột màu gạch tôm đổ vào cùng để hỗn hợp có màu đẹp, đảo đều và đun cho sôi, sau đó hạ lửa và nấu liu riu trong khoảng 5 phút. Hoà tan một ít bột năng với nước lạnh và đổ vào nồi nhân bánh, khuấy đều đến khi thấy hỗn hợp sánh lại thì cho thêm 1 ít hành lá cắt nhỏ vào rồi tắt bếp. Bước 3: Làm nước chấm Cho nước dừa khô, nước mắm, đường đã chuẩn bị lúc đầu vào chung, nấu trên bếp đến khi nước mắm sôi thì tắt bếp và để nguội, sau đó cho ớt băm nhỏ vào là hoàn thành. Bước 4: Đổ và hấp bánh bèo Lấy phần bột đã được đem ủ ra, khuấy đều. Cho 300ml nước sôi vào tô, vừa đổ vừa khuấy. Nước sôi sẽ giúp cho bột nở nhanh hơn và giúp bánh bèo mịn, giòn hơn và bánh sau khi đổ sẽ có xoáy sâu. Cho chén vào nồi hấp trước 3 phút cho nóng rồi thoa đều một lớp dầu ăn mỏng lên chén. Đổ bột bánh vào lần lượt vào từng chén, đậy nắp và đợi khoảng 5-7 phút cho bánh chín. Bánh khi hấp chín bột sẽ trong lại, mịn và có xoáy sâu đẹp mắt. Bánh bèo sau khi hấp chín thì lấy ra, cho nhân tôm thịt đã chuẩn bị vào giữa bánh, thêm 1 muỗng nước chấm vào và thưởng thức. Với công thức đơn giản này, bạn có thể trổ tài với món bánh bèo siêu chất lượng lại đậm hương vị Huế để đãi gia đình vào cuối tuần. Chúc các bạn thành công. Để tìm mua loại gạo ngon nhất ST25 chính hãng , giá tốt LH ngay hotline: 0904 667 858 để mua gạo online, giao gạo tận nhà, miễn phí vận chuyển với hóa đơn từ 20kg ( Áp dụng cho KV HCM và Hà Nội)
 6. Lợi ích của gạo ST25 ngon nhất thế giới với người bị tiểu đường Gạo ST25 ngon nhất thế giới là gạo sạch, an toàn cho người tiêu dùng. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều dinh dưỡng có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường, cùng tìm hiểu trong bài viết bên dưới. 1. Sự khác nhau giữa gạo ST25 ngon nhất thế giới và gạo trắng thông thường Gạo là loại thực phẩm chính của gần một nửa dân số trên thế giới và trong bữa ăn của người Việt Nam. Về mặt cấu tạo cơ bản, gạo ST25 ngon nhất thế giới và các loại gạo trắng khác khá giống nhau, đều được xay xát và trải qua quá trình tinh chế bỏ đi phần trấu, cám và mầm gạo. Việc loại bỏ những phần này trong gạo trắng giúp tăng thời gian sử dụng nhưng hàm lượng các chất dinh dưỡng sẽ bị giảm xuống. Tuy nhiên, gạo ST25 lại không giống vậy, vì được gieo trồng nghiêm ngặt tuân thủ các quy tắc của quá trình sản xuất gạo organic trên các ruộng lúa - tôm với khả năng chịu mặn, chịu phèn tốt nên nó giữ được nhiều chất có lợi cho sức khỏe và an toàn hơn các loại khác. 2. Dinh dưỡng trong gạo ST25 ngon nhất thế giới và gạo trắng khác Về mặt giá trị dinh dưỡng, cả gạo trắng thông thường và ST25 đều có hàm lượng carbohydrate cao, đây là một thành phần cơ bản trong thức ăn mà cơ thể chúng ta sử dụng để tạo ra năng lượng để hoạt động. Nếu các loại gạo trắng khác không cung cấp đủ các dưỡng chất thiết yếu thì ST25 lại chứa nhiều giá trị dinh dưỡng hơn, đặc biệt là hàm lượng đạm, vitamin, khoáng chất. 3. Sử dụng gạo ST25 ngon nhất thế giới có ích cho người bị tiểu đường 3.1. Bệnh đái tháo đường là gì? Bệnh tiểu đường (đái tháo đường) là một bệnh rối loạn chuyển hóa carbohydrate, mỡ và protein khi hooc-môn insulin của tuỵ bị thiếu hay giảm tác động trong cơ thể. Đây là một bệnh mãn tính với biểu hiện là lượng đường trong máu của người bệnh luôn cao hơn mức bình thường, giai đoạn đầu mới khởi phát thường khiến bệnh nhân phải đi tiểu nhiều, tiểu đêm và làm khát nước. Bệnh tiểu đường có nhiều loại, nhưng phổ biến nhất là tiểu đường tuýp 1: những người mắc bệnh thiếu insulin do tuyến tụy không sản xuất được. Tiểu đường tuýp 1 thường xảy ra ở trẻ nhỏ, người trẻ chiếm dưới 10% số người mắc bệnh. Bên cạnh đó còn có tiểu đường tuýp 2 là những người bị đề kháng với insulin, điều này có nghĩa là cơ thể người mắc bệnh vẫn sản xuất được insulin nhưng nó không chuyển hóa được glucose. Hiện nay, trên thế giới có khoảng 90% cho đến 95% người bị mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2. Loại tiểu đường này thường gặp ở những người từ độ tuổi trung niên đến cao tuổi, người có cơ địa béo phì, những người có thói quen sinh hoạt không lành mạnh. Bệnh này thường khởi phát một cách âm thầm, từ từ và chỉ đến khi xuất hiện một biến chứng nhất định nào đó thì người bệnh mới phát hiện được. 3.2. Giải pháp phòng ngừa Kiểm soát lượng đường trong máu là bước quan trọng để ngăn ngừa và trì hoãn sự tiến triển của bệnh tiểu đường. Thông thường, người mắc bệnh đái tháo đường phải hạn chế ăn các loại thực phẩm có vị ngọt và chứa nhiều tinh bột, đặc biệt là cơm. Do đó, họ thường chuyển sang ăn gạo lứt. Tuy nhiên, gạo lứt thường khó nấu và nếu ăn không quen có thể sẽ cảm thấy khá khó ăn và khô hơn cơm nấu từ gạo trắng. Hiện nay, bên cạnh gạo lứt, bạn có thể sử dụng gạo ST25 . Nhờ áp dụng phương pháp gieo trồng theo tiêu chuẩn organic đạt chuẩn châu Âu mà loại gạo này có chứa nhiều dinh dưỡng cùng hàm lượng đạm và vitamin cao hơn các loại gạo trắng thông thường khác. Vì vậy, nó dễ dàng đáp ứng được nhu cầu của hầu hết mọi thể trạng người từ trẻ em đến người lớn tuổi. Hy vọng qua bài chia sẻ quý bạn đọc sẽ có thêm những thông tin hữu ích về gạo ST25 ngon nhất thế giới. Để mua gạo ST25 chính hãng, vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline: 0904 667 858 để mua gạo online, giao gạo tận nhà Tham khảo>>> Cập nhật giá gạo ST25 mới nhất 2021