• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

ltthuy120129

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  27
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About ltthuy120129

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Xem bói phong thủy trọn đời 2022 đang là vấn đề được nhiều người dân chú ý khi bước qua một năm mới tết đến kể cả nam và nữ. Và bản thân tôi cũng vậy Cứ mỗi năm mới đến tôi lại có thói quen xem tử vi phong thủy của bản thân và cho khắp cơ thể thân nữa. Vậy những bạn đã biết được tử vi phong thủy trọn đời và ý nghĩa của việc xem tử vi trọn đời là gì hay chưa? Trong bài viết thời điểm hôm nay tôi xin chia sẻ tới những bạn vai trò của việc xem bói phong thủy trọn đời 2022 này ra sao nhé? Ra mắt về tử vi trọn đời Tử vi được coi là một môn khoa học, gây chú ý sự nghiên cứu và điều tra của khá nhiều nhà chiêm tinh học, nhà tử vi, tướng số, tử vi phong thủy khắp nơi trên nước ngoài. Và cho tới thời điểm bây giờ vẫn còn đó nhiều điều kỳ thú trong tử vi mà không ít người dân chưa thể giải thích được hết. lúc xem tử vi trọn đời, bạn có thể xem tử vi tướng số, tử vi vợ chồng, xem tử vi 12 con giáp, tử vi trọn đời qua ngày tháng năm sinh,... Từ đó có thể biết được trước vận mệnh của mình trên toàn bộ tổng thể các mặt như công danh sự nghiệp, thể chất tình duyên, gia đạo nhất là việc luận giải được 12 cung trong lá số tử vi thì sẽ giúp đỡ bạn biết được rõ hơn về vận hạn của bản thân trong cuộc đời như thế nào dành riêng cho nam mạng riêng và nữ mạng riêng. Khi xem Tử vi năm 2022 nữ mạng, nam mạng ... , bạn cần dựa vào đặc biệt ý nghĩa của 12 cung trong lá số tử vi. 12 Cung đó bao gồm: Cung Mệnh và Thân: là cung quan trọng nhất, vốn để luận đoán vận mệnh tổng quát của một đời người. Cung Quan Lộc: cung này vốn để xem về đường học vấn, quan chức, sự nghiệp may mắn tài lộc của bạn trong đời ra sao. Cung Tài Bạch: là cung vốn để luận đoán về tiền may mắn tài lộc tài vận của bạn ra sao Cung Phụ Mẫu: dựa trên cung này, bạn cũng có thể biết được gia đạo ở nhà tình cảm quan hệ của bạn với phụ huynh mình ra sao. Cung Nô Bộc: cung này vốn để phán đoán về quan hệ của bạn với bạn hữu và đồng nghiệp trong cuộc đời Cung Tử Tức: đây chính là cung mà bạn cũng có thể dựa vào để phán đoán về đường con cái như con số con, tính cách, tư chất, học vấn con bạn như thế nào Cung Phúc Đức: lúc chứng kiến tận mắt tử vi trọn đời dựa vào cung Phúc Đức rất có thể biết được nhân phẩm, phúc lộc trong tương lai của bạn trong đời. Cung Thiên Di: dựa trên cung này, chúng ta có thể luận đoán được về vận xuất ngoại, khả năng bản thân ra làm sao Cung Phu Thê: cung Phu Thê là cung được không ít người dân cả nam và nữ chú ý lúc chứng kiến tận mắt tử vi trọn đời, cung này giúp người quan sát biết được về thực trạng duyên số, thời khắc kết duyên đoán trước cuộc sống hôn nhân gia đình trong 1 kiếp người. Cung Điền Trạch: cung này vốn để phán đoán về đất đai, căn nhà tài sản được thừa kế Cung Tật Ách: cung này cho biết về tình trạng thể chất thế chất của bạn trong đời ra sao. Cung Huynh Đệ: cung này giúp người xem tử vi phong thủy biết được về quan hệ của mình với anh em trong gia đình có hòa hợp hay xích mích gì hay không Xem bói phong thủy trọn đời 2022 cho biết thêm điều gì? Xem bói phong thủy trọn đời cần phải biết được ngày tháng năm sinh của từng người, sau đó mới luận đoán đặc biệt ý nghĩa trong lá số phong thủy việc xem tử vi có thể được xem như qua từng năm. Khi bước sang năm Nhâm Dần 2022, những bạn cả nam và nữ cũng có khả năng xem bói tử vi phong thủy trọn đời 2022, rất có khả năng biết được vận mệnh cụ thể trong đời của mình trên tất cả các phương diện sau đây: - Nhà đạo công danh: lúc xem bói tử vi phong thủy trọn đời, các bạn sẽ biết được trong cuộc đời mình con đường sự nghiệp ra sao có thuận tiện hay không? Nhà đạo giành được yên ấm hay không? Thời gian nào là thời điểm tương thích để phát triển sự nghiệp. Từ đó giúp cho bạn đạt được sự động thái chắc hơn đem lại nhiều tiền tài hơn. - Tình duyên: Đây là điểm được không ít người dân quan tâm lúc xem tử vi trọn đời. Việc luận lá số phong thủy khiến cho bạn biết được con đường tình yêu của mình có lận đận gì hay không đời sống hôn nhân có tốt đẹp hay không? Nếu không thì bạn cũng sẽ biết được trước để sở hữu sự sẵn sàng về tinh thần để đối diện với số phận được tốt hơn. - Tài chính: Xem phong thủy trọn đời còn làm bạn biết được thực trạng tiền bạc tiền tài của họ trong đời ra sao, giàu hay nghèo, thời khắc nào hao tài tốn của không ít nhất để còn biết mà phòng tránh,... - Sức khỏe: sức khỏe thể chất chính là điều quan trọng nhất với mỗi con người. Khi luận lá số tử vi phong thủy trọn đời dựa vào cung Tật Ách trong 12 cung lá số sẽ giúp bạn biết được tình hình sức khỏe thể chất của họ trong đời thế nào có bị bệnh gì nặng hay không tuổi thọ khoảng bao nhiêu,... Từ đó giúp bạn biết phương pháp tự đảm bảo chăm bẵm thể chất của họ tốt hơn. kể chung khi xem bói tử vi phong thủy trọn đời sẽ hỗ trợ người quan sát kể cả nam và nữ biết được rất nhiều điều trong vận mệnh cuộc sống mình, thuận tiện điềm may mắn hay có vận hạn ra làm sao. Từ đó hỗ trợ cho cuộc sống từng người dành được sự sẵn sàng chuẩn bị tốt hơn. Vì sao cần xem bói phong thủy trọn đời 2022 việc xem bói tử vi phong thủy trọn đời 2022 là vấn đề rất thiết yếu không chỉ từ bản thân tôi mà với đa số tất cả chúng ta. Bởi đây chính là công cụ xem bói mang tính chất khoa học, có công dụng kha khá chính xác về sự việc cung cấp thông tin biết trước về tương lai vận mệnh của 1 đời người như thế nào? Khi chứng kiến tận mắt bói tử vi trọn đời, bạn sẽ biết được trong cuộc đời của mình sẽ sở hữu được những điều gì xảy đến, thời vận của họ trong từng quy trình sẽ có những khó khăn vất vả gì? Theo đó sẽ khiến cho bạn biết trước thời cơ để thay đổi vận mệnh hoặc có sự sẵn sàng chuẩn bị tốt hơn đảm nhận khó khăn vất vả ra sao không dừng lại ở đó khi chứng kiến tận mắt bói tử vi trọn đời 2022 còn khiến cho các bạn nam nữ biết được tuổi xung khắc hoặc hợp trong làm ăn kết duyên là những tuổi nào? Khi ấy bạn có được sự lựa chọn chuẩn chỉnh hơn về người một nửa yêu thương hoặc bạn công việc làm ăn với mình đúng đắn hơn. Kể chung việc xem bói tử vi phong thủy trọn đời 2022 là sự việc làm rất rất cần thiết và quan trọng với mỗi chúng ta nó hỗ trợ cho bạn có một cuộc sống được thuận lợi thuận buồm xuôi gió hơn. Tuy số mệnh là vấn đề không thể tránh khỏi nhưng nếu biết trước thì bạn cũng rất có thể đổi thay chúng theo hướng tích cực và lành mạnh hơn, biến điềm dữ thành lành và khiến cho tâm thần của bản thân con người cũng được tự do thoải mái hơn. Xem bói tử vi phong thủy trọn đời giúp cả nam và nữ biết trước về tình duyên, thể chất gia đạo sự nghiệp tuổi xung hợp, vận hạn, tuổi đại kỵ ... Biết được trước những vấn đề đó thì cuộc sống của mỗi con người sẽ bớt những điều không may mắn tài lộc hơn và phát huy được điểm mạnh bản thân của mỗi người .Vì có khá nhiều. Tại Sao lợi ích như vậy cho nên có rất không ít người muốn xem tử vi của mình ra sao. Nếu khách hàng cũng đã và đang muốn xem số mệnh của mình thế nào thì có khả năng tự xem bói tử vi phong thủy trọn đời 2022 Nhâm Dần Tại Đây Trên đây chính là những thông tin sẻ chia về sự xem bói phong thủy trọn đời 2022. Hy vọng bài viết đã cung cấp nhiều thông tin có lợi bạn cũng luôn có thể sẻ chia nội dung bài viết để nhiều người cùng biết tới nhé. Chúc các bạn luôn khỏe khoắn và thành công xuất sắc trong cuộc sống!
 2. Một số điều nên biết liên quan đến coi tử vi đầu năm 2022 của 12 con giáp Bạn muốn luận giải tử vi đầu năm 2022 của 12 con giáp. Bạn băn khoăn không biết năm 2022 con giáp nào sẽ thăng hoa trong sự nghiệp, tài chính, tình duyên? Hãy theo phongthuyso.vn khám phá năm 2022 của 12 con giáp để nắm bắt được vận hạn của chính mình cũng như người thân bạn bè nhé! Năm 2022 là năm con giáp gì? Xem tử vi đầu năm Nhâm Dần 2022 tức là năm con hổ. Sách xưa có lưu lại về điển tích 12 con giáp rằng: Ngọc Hoàng muốn lựa chọn ra 12 con vật để biểu tượng cho mỗi năm. Ngài đã thông báo đến muôn thú trong rừng xanh và hẹn rằng 12 con vật nào xuất hiện tại chầu trời đầu tiên thì sẽ được chọn làm 12 con giáp. Nếu như chuột thông minh, lanh lợi và có phần ranh mãnh khi nắm vào đuôi trâu để đến gặp Thượng Đế đầu tiên trong 12 con giáp; bởi Trâu được cho là loài vật siêng năng, chịu khó, nó đã thức dậy từ sớm tinh mơ để tìm đường lên Trời nhưng vẫn phải chịu đến sau lũ chuột. Còn heo thì sao? Ăn no ngủ kỹ, không mưu mô, tính toán nên nó là con vật cuối cùng đến gặp Thượng Đế đồng thời cũng là con giáp cuối cùng trong 12 con giáp đã được Ngọc Hoàng lựa chọn. Vì thế, mà từ bao đời nay, Hợi luôn được xem là hình mẫu của sự chân chất, hiền lành, nhân hậu. Nếu như năm Tân Sửu đem tới sự thịnh vượng, tài tộc thì Năm 2022 được xem là năm của sự an yên, bình an và suôn sẻ. Năm 2022 âm lịch bắt đầu từ ngày 01/02/2022 cho đến ngày 22/1/2023 dương lịch. Để biết rõ hơn vận mệnh của Xem tử vi đầu năm 2022 của 12 con giáp Xem tử vi của 12 con giáp năm 2022 được coi là việc cần thiết mỗi lúc đông qua xuân tới. Dựa trên việc xem cặn kẽ lá số tử vi giúp cho từng người có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước những thử thách, bất lợi cũng như đón nhận những tốt lành, tài lộc trong năm mới. Xem tử vi 2022 12 con giáp: Coi tử vi là lĩnh vực khoa học bói toán, được xây dựng trên cơ sở triết lý Kinh Dịch cùng với các quy luật âm dương, ngũ hành, can chi đồng thời từ những chắt lọc từ kinh nghiệm cuộc sống thực tiễn. Các năm khác nhau thì vận hạn của mỗi người lại có đổi thay do sự thay đổi không ngừng của vị trí chòm sao trong vũ trụ và thiên can, địa chi của năm đó. Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2022 khi phối hợp các nhân tố trên nhận thấy những người sinh năm hợp với Nhâm Dần 2022 trong năm này ắt sẽ được Thượng Đế ban tặng thiên thời, địa lợi để công việc, gia đạo, tài lộc được tốt đẹp. Tuy nhiên, không phải tất cả nam nữ sinh vào năm hợp là sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Bởi nó còn phụ thuộc vào yếu tố rất đặc biệt nữa là nhân hòa, không nỗ lực, không kiên trì thì không dễ dàng mà đạt được được thắng lợi. Chính vì thế, nam nữ sinh năm hợp đừng đánh mất dịp may này mà thăng hoa rực rỡ nhé! Còn vận hạn 12 con giáp năm 2022 nam nữ sinh năm không thuận ắt sẽ không mấy suôn sẻ trong năm Nhâm Dần 2022. Nhất là đối với nam nữ sinh năm Dần do đây là năm tuổi cho nên những tuổi này lưu ý cẩn thận, lưu tâm trong công danh sự nghiệp, buôn bán, tiền bạc cũng như tình duyên và sức khỏe. Sự nghiệp xét thấy thường không nên bắt đầu các công việc mới cũng như phát triển, mở rộng các đầu tư cũ. Tiền bạc có phần hao tán, có tiền nhưng không giữ được; lời khuyên cho các tuổi này là nên đưa tiền ra trước tự động viên cho chính mình . Lưu ý bói tử vi từng tuổi chi tiết trong năm 2022 để biết được số mệnh trong từng tháng mà phòng ngừa, giảm tránh. Ngoài ra, năm 2022 cũng là năm rất tốt để các ông bố, bà mẹ mang thai đẻ con. Bởi vận mệnh các con giáp năm 2022 những đứa con được chào đời trong năm Nhâm Dần sẽ xuất chúng, nhanh nhẹn, nhân ái, rất hợp với bố mẹ, đưa tới lộc lá, hanh thông đến cho gia đình nhỏ. Đặc biệt những đứa con ra đời năm Nhâm Dần 2022 nếu được sinh vào mùa xuân hè sẽ vô cùng tốt số. Hi vọng rằng qua việc Luận giải tử vi đầu năm 2022 của 12 con giáp sẽ tiếp thêm động lực, niềm tin để quý bạn lựa chọn được hướng đi phù hợp và đúng đắn nhất cho chính mình.
 3. Tôi - Một cô gái 23 tuổi (sinh năm 1996), từng được mọi cá nhân hâm mộ từng có toàn bộ tổng thể những thứ mà mọi người mong muốn. Nhưng giờ đây giữa tiết trời lạnh lẽo của mùa đông tôi đơn độc trong căn nhà trống trải, đôi lúc khóe mắt lại rưng rưng nhưng lại cố gắng nỗ lực kìm nén cảm xúc để những giọt nước mắt đau khổ không tuôn rơi. câu chuyện thất bại trong hôn nhân gia đình của tôi là 1 bài học đắt giá mà suốt cuộc sống này tôi cũng không bao giờ quên được. Hôn nhân gia đình “sớm nở chóng tàn”. 23 tuổi, có lẽ rằng là độ tuổi đẹp nhất của 1 người con gái. Đối với tôi, nó trọn vẹn đùng. nếu mà lũ bạn cùng trang lứa, đứa thì vẫn đang ngày đêm đèn sách, đứa thì đang chật vật ngoài cộng đồng để kiếm việc làm thì tôi đã có 1 việc làm không chuyển biến với tầm thù lao xứng danh nhanh nhẹn đã có được công việc không thay đổi cộng với ngoại hình ưa nhìn mà tôi được rất không ít người theo đuổi, xem xét tới. Chắc cũng chính bởi vậy mà thiên nhiên tự nhiên trong tôi nảy sinh tính chảnh chọe, biết bao nhiêu người nhắn tin gọi điện, mời đi dạo này nọ nhưng tôi đều khước từ hoặc không trả lời cho đến khi tôi gặp anh. Anh hơn tôi 6 tuổi (sinh năm 1990). Hình ảnh bên ngoài của anh rất chi là điển hình lôi cuốn ánh nhìn chắc cũng vì điểm đó mà mình đã bắt chuyện khi anh nhắn tin tình cờ gặp nhau trong một lần đi nhà hàng ăn uống cùng các thiếu nữ trong cơ quan (anh là em của 1 chị trong cơ quan tôi), ấn tượng của tôi về anh thật nhiều. Nào là đẹp trai, ga lăng, tinh tế ... Vâng, một nấy thôi cũng đủ để tôi “crush” về anh. Và rồi, cái gì tôi mong đợi cũng đã tới anh chủ động nhắn tin rủ tôi đi ăn, tôi mừng như “mở cờ trong bụng” mặc dù không bộc lộ ra bên ngoài để anh biết được. Cứ gặp gỡ và hẹn hò như thế tôi và anh đã yêu nhau khi nào không hay. Tình yêu của chúng mình chỉ lê dài vỏn vẹn trong khoảng một tháng, và sang tháng thứ hai tôi và anh đã quyết định hành động về chung một nhà - quyết định hành động sai lầm đáng tiếc nhất trong cuộc đời của tôi. Yêu và kết hôn chóng vánh khiến tôi không còn thời cơ tìm hiểu và khám phá kỹ về con người ấy. Tôi đâu biết rằng, anh ta có đặc thù đào hoa, lăng nhăng, có vợ rồi nhưng vẫn vụng trộm ở ngoài. Tôi phát giác ra anh có bồ phía bên ngoài khi con tôi được 2 tháng tuổi. Đó là 1 cú sốc lớn nhất trong cuộc đời tôi và chúng mình đã quyết định hành động ly hôn sau gần 1 năm chung sống. Xem lá số tử vi năm 2022 những hoài nghi đó là sự việc thật. Vốn là một người sống theo chủ nghĩa duy vật, tôi thiếu tín nhiệm những gì gọi bằng vận mệnh nên không nhiều khi chứng kiến tận mắt lá số tử vi phong thủy vô tình một lần lướt facebook, cậu bạn thân của tôi chia sẻ về một bài viết “xem lá số tử vi phong thủy năm 2022 tuổi Bính Tý”, tôi mới tò mò và hiếu kỳ mở ra đọc và thật rất chi là bất cứ lúc nào. Theo như nội dung bài viết thì đây là 1 năm có rất nhiều biến cố riêng với Bính Tý về toàn bộ tổng thể những ngành trong cuộc sống. Xem lá số tử vi phong thủy tuổi Bính Tý năm 2022 nữ mạng có đề cập đến bản mệnh của người tuổi Bính Tý, tôi đọc mà như thấm từng câu, từng chữ, nó đúng với tôi 1 cách kỳ lạ. Không chỉ vậy, nếu là bạn Nam giới cũng hãy thử xem ngay phần luận giải tử vi năm 2022 TẠI ĐÂY để nắm rõ hơn về lá số tử vi phong thủy cũng như dự đoán được luận giải vận hạn của mình từ chuyên gia và cùng chiêm nghiệm nhé! Lá số có viết Bính Tý là con chuột của sự việc nóng vội nhanh thèm chóng chán, có không ít thời cơ nhưng không giỏi lựa chọn dễ dẫn đến quyết định hành động sai lầm Vâng, đọc đến đây thiên nhiên tự nhiên trong thâm tâm tôi lại trào lên một cảm xúc đau nhói trong tim. Tôi từng có rất nhiều thời cơ được nhiều người dân để ý cơ hội được khám phá kỹ về một người, nhưng mình đã dẹp bỏ toàn bộ những thời cơ đó đi mà đến với anh. “Sớm nở chóng tàn” đó cũng chính là cuộc hôn nhân gia đình của tôi. hấp tấp yêu nhau, rồi vội vã kết duyên khi mà bản thân chưa thực sự chuẩn bị tình yêu chưa chín, chưa hiểu về con người của địch thủ đã khiến cuộc hôn nhân gia đình của tôi rơi xuống vực thẳm. Để biết chính xác hơn về lá số tử vi 2022 của mình là Vượng hay Suy mời bạn tham khảo bài viết tại: http://coiboi.com.vn/xem-boi-tu-vi-2022-nam-nu-mang-chinh-xac-nhat-A889.html Càng giật mình hơn khi đọc được rằng, Bính Tý là con chuột ngoài đồng ruộng, nghĩa là con chuột của sự no ấm. Bính Tý dễ dàng đạt được các thành tựu trong cuộc sống tìm được rất nhiều tiền lúc còn mới đôi mươi nhưng lại chưa biết cách giữ gìn và phát huy. Đó cũng chính là tôi. 20 tuổi, tôi đã có một việc làm không chuyển biến với mức nguồn thu mà không ít người mơ ước, kiếm được bộn tiền trong bàn tay nhưng giờ đây thì sao? Tôi đã hết toàn bộ tổng thể kể từ lúc kết duyên tôi đã nghỉ việc để ở trong nhà chăm con, nghĩ rằng mọi sự cố gắng và hi sinh của mình sẽ được đền đáp nhưng đâu ai biết được chữ “ngờ”. tổng thể toàn bộ mọi thứ mà tôi đã nỗ lực hơn 20 năm qua, giờ đã trở thành sương khói. Tôi càng thấm thía hơn câu nói: “Lựa chọn nhiều khi còn quan trọng hơn sự nỗ lực của bạn rất nhiều”. Giá như tôi đọc được bài viết về xem lá số tử vi phong thủy năm 2022 sớm hơn thì có lẽ tôi đang không hấp tấp đưa ra những quyết định sai lầm không mong muốn trong cuộc đời để rồi ân hận đã và đang quá muộn màng. những bạn Bính Tý hãy sử dụng cái đầu lạnh và trái tim nóng, bình tĩnh suy xét mọi việc trước khi đề ra quyết định một yếu tố gì đó quan trọng. Đừng để lựa chọn sai lầm làm tác động đến hơn cả cuộc đời mình.
 4. Khi xem tuổi vợ chồng, có rất nhiều vấn đề cần quan tâm, trong đó không thể bỏ qua nội dung về cung phi của nam và nữ. Việc cặp đôi có hợp hay không, nếu lấy nhau thì cuộc sống như thế nào sẽ được tiết lộ khi luận giải về chi tiết này. Bạn muốn biết chồng sinh năm 1993 vợ sinh năm 1995 có hợp không theo cung phi? Vậy thì đừng bỏ qua thông tin được cung cấp bởi chuyên gia phongthuyso.vn trong vài viết sau đây. I. Thông tin về tuổi chồng 1993 vợ 1995 1. Thông tin về chồng 1993 Dưới đây là một số thông tin về nam sinh năm 1993: Năm sinh âm lịch: Quý Dậu. Mệnh: Kim (Kiếm phong kim - vàng mũi kiếm). Cung phi: Đoài, ngũ hành cung phi: Kim. Đây là người thông minh, nhanh nhạy, hay làm, không thích ở yên một chỗ. Do đó họ phù hợp với những công việc có tính chất linh hoạt, thậm chí là cần tới sự quyết đoán, liều lĩnh hoặc gan dạ, dũng cảm. Nhìn chung cuộc sống của nam 1993 có nhiều biến động nhưng sớm thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên tình cảm gia đạo lại không được như ý. Nếu kết hôn muộn thì sẽ ổn định và vững vàng hơn. 2. Thông tin về vợ 1995 Dưới đây là một số thông tin về vợ sinh năm 1995: Năm sinh âm lịch: Ất Hợi. Mệnh: Hỏa (Sơn đầu hỏa - lửa trên núi) Cung phi: Khảm, ngũ hành cung phi: Thủy. Tử vi cho biết đây là người có tính cách hiền dịu, sống thiên về tình cảm, không coi trọng vật chất và ít tham vọng. Về vận số, nữ 1995 khó tránh khỏi sự vất vả thời kỳ tiền vận, chủ yếu phải tự lực cánh sinh. Nếu lấy chồng sớm thì càng gặp nhiều vấn đề khó khăn. Về sau cuộc sống sẽ thoải mái hơn, nhưng phải đến khi tuổi trên 40 mới thực sự yên định. II. Luận giải chồng 1993 vợ 1995 có hợp không theo Cung Phi Với những thông tin ở mục I, ta có cung phi của chồng là Đoài, của vợ là Khảm, gặp cung Họa hại. Đây là một trong những cung xấu, ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe. Theo đó chồng Quý Dậu vợ Ất Hợi thường xuyên ốm đau lâu khỏi, nhẹ thì mỏi mệt, nặng thì gặp phải nạn tai. Vợ chồng mâu thuẫn, bất đồng ý kiến (Nguồn ảnh: Internet) Bên cạnh đó, cung Họa hại cũng chủ về những rắc rối trong tình cảm vợ chồng. Giữa hai người thường xuyên khắc khẩu, dễ dẫn tới mâu thuẫn, cãi vã. Ngoài ra phương diện làm ăn của gia đình cũng gặp khó khăn, đầu tư nhiều nhưng thu lại ít, thậm chí là thua lỗ. Tuy nhiên, để đánh giá xung hợp vợ chồng chính xác không thể chỉ dựa vào Cung Phi mà còn cần căn cứ vào các yếu tố Ngũ hành, Thiên Can, Địa chi và Ngũ hành cung phi. Xem tuổi vợ chồng qua 5 yếu tố này mới đánh giá được toàn diện, bởi nếu hai vợ chồng tuổi này mặc dù xấu về Cung phi nhưng lại tương sinh về Ngũ hành hay Can chi thì sao. Do đó, các bạn khi xem tuổi ở bất cứ đâu cũng cần lưu ý điều này. Xem kết quả chi tiết tại: Chồng sinh năm 1993 vợ sinh năm 1995 có hợp nhau không? III. Phương pháp hóa giải tính xung khắc của chồng 1993 vợ 1995 1. Sinh con hợp tuổi bố mẹ Cách tốt nhất để hóa giải tính xung khắc của chồng sinh năm 1993 vợ sinh năm 1995 là sinh con hợp với tuổi bố mẹ. Theo chuyên gia, nếu đứa trẻ sinh ra thuộc cung Phục Vị và Diên niên thì ảnh hưởng của cung Họa hại sẽ được khắc chế, giảm bớt. Nhờ vậy cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc hơn. 2. Chọn hướng nhà theo phong thủy Với những gia đình có chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Ất Hợi, dù là thuê nhà hay xây sửa mới cũng nên chú ý về mặt phong thủy để hóa giải sự xung khắc giữa tuổi hai người. Nhất là đối với việc xác định hướng nhà, cách bố trí bếp, sắp xếp trong phòng ngủ. Những chi tiết này cần phải tính toán kỹ lưỡng để vừa đảm bảo về mặt công năng, thẩm mỹ, sở thích và hợp tuổi vợ chồng. Nếu cần, bạn có thể tìm đến sự tư vấn của các chuyên gia phong thủy giàu kinh nghiệm. 3. Về mặt tình cảm Trên hết, để cải thiện tình cảm gia đạo, hóa giải xung khắc giữa hai vợ chồng thì người trong cuộc phải thành tâm nỗ lực vì nhau. Điều quan trọng là mỗi người tiết chế cảm xúc lại mỗi khi cùng người bạn đời tranh luận hay giải quyết vấn đề. Ngoài ra, cần phải đặt mình vào đối phương để đồng cảm và thấu hiểu cho nhau. Như vậy quý độc giả đã biết “Chồng 1993 vợ 1995 có hợp không theo cung phi” và những cách hóa giải phù hợp. Chúc các bạn luôn hạnh phúc, vui vẻ và có được cuộc sống bình yên, như ý.
 5. Xem tuổi chồng Đinh Sửu vợ Đinh Sửu có hợp nhau không vô cùng quan trọng và được rất nhiều cặp đôi quan tâm tìm hiểu. Thông qua đó hai người sẽ nắm được vợ chồng hợp nhau hay khắc nhau ở điểm nào và làm thế nào để hoá giải những xung khắc nếu có. Vậy nếu theo Ngũ hành thì cặp vợ chồng tuổi này sẽ có kết quả ra sao, những phân tích dưới đây đã được tôi đã tổng hợp từ các chuyên gia của Phongthuyso.vn sẽ giúp bạn đánh giá chi tiết. I. Thông tin về tuổi chồng 1997 vợ 1997 Nam nữ sinh năm 1997 mệnh Giản Hạ Thuỷ tức là nước trong khe suối, cung Chấn hành Mộc. Những người tuổi Đinh Sửu sở hữu tính cách chăm chỉ, cần cù, chịu thương chịu khó, và đặc biệt rất hiền lành. Những chàng trai và cô gái tuổi này thuộc kiểu người sống thực tế, cầu tiến, kiên định và có ý chí phấn đấu cả trong công việc và cuộc sống. Họ có tính kiên trì, nhẫn lại, có thể chịu được áp lực cao và từng bước vượt qua mọi khó khăn, sóng gió trong cuộc đời. Nhưng bên cạnh đó, có đôi khi họ lại khá cứng nhắc, suy nghĩ bảo thủ, bướng bỉnh và không chịu tiếp thu những lời góp ý của người khác. Người tuổi 1997 nói được làm được, đã nói là làm, tạo sự tin tưởng cho những người xung quanh. Nguồn ảnh: Internet Về đời sống tình cảm thì đường tình duyên của của những người sinh năm này khá trắc trở, họ thường không nắm bắt được các cơ hội tốt để làm quen với 1 mối quan hệ mới. Tuy nhiên trong cuộc sống hôn nhân lại họ lại là những người điềm tĩnh, nho nhã và luôn nhường nhịn cho đối phương, nhờ thế mà tình cảm ngày càng đi lên. Xem thêm: Xem tuổi vợ chồng hợp khắc chi tiết và chính xác cho từng cặp tuổi II. Luận giải chồng 1997 vợ 1997 có hợp nhau không theo Ngũ hành Theo Ngũ hành, chồng 97 vợ 97 cùng mệnh Thủy - Giản Hạ Thủy là Bình Hoà không tốt cũng không xấu. - Quan hệ gia đình: Vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau, trong cuộc sống hôn nhân không thể tránh được những mâu thuẫn, xích mích nhỏ nhưng cả hai người đều biết nhường nhịn nhau nên mọi chuyện chóng qua. Cặp vợ chồng tuổi này sống cùng nhau càng lâu càng thấy hiểu nhau hơn, tâm đầu ý hợp, tình cảm ân ái. Có thể nói cách cư xử của vợ chồng chính là điều vô cùng quan trọng và cần thiết để giữ lửa trong hôn nhân, bởi khi cuộc sống mỗi người đã phải chịu quá nhiều áp lực về tiền bạc, con cái, công việc, nên khi về nhà vợ chồng nhẹ nhàng, chia sẻ với nhau thì tình cảm sẽ càng thêm nồng thắm, bền chặt. - Tài lộc: vợ chồng cùng tuổi Đinh Sửu lúc ban đầu khi khởi nghiệp có thể gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng nếu hai người bảo ban nhau, đồng lòng chung sức, cùng nhau làm lụng thì có thể tích cóp được chút vốn, dần dần sẽ có của ăn của để. - Công danh: Tuy xuất phát điểm không cao nhưng vợ chồng tuổi 1997 với sự nỗ lực và tài năng của mình mà họ sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến, địa vị ngày càng cao hơn ở công ty, cơ quan, đơn vị. - Con cái: Đứa con sinh ra khoẻ mạnh, ngoan ngoãn, dễ nuôi dạy. Con cái ít ốm đau, lễ phép và yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Như vậy, theo phân tích ở trên thì nếu xét về Ngũ hành của chồng Đinh Sửu vợ Đinh Sửu khá hòa hợp trong trong cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, để đánh giá xung hợp vợ chồng chính xác không thể chỉ dựa vào Ngũ hành mà còn cần dựa vào các yếu tố Cung Phi, Thiên Can, Địa chi và Ngũ hành cung phi. Xem tuổi vợ chồng qua 5 yếu tố này mới đánh giá được toàn diện, bởi nếu hai vợ chồng tuổi này mặc dù bình hòa về ngũ hành nhưng lại xung khắc về Can chi hay Cung phi thì sao. Do đó, các bạn khi xem tuổi ở bất cứ đâu cũng cần lưu ý điều này. Xem kết quả chi tiết tại: Chồng 97 vợ 97 có hợp nhau không?
 6. Xem chồng Kỷ Mão vợ Canh Thìn có hợp nhau không theo ngũ hành sẽ giúp cặp đôi nam 1999 và nữ 2000 hiểu hơn về cuộc sống hôn nhân của mình. Dưới đây là phần bình giải của chuyên gia phongthuyso.vn về vấn đề trên. I. Thông tin về tuổi chồng 1999 vợ 2000 Để xem tuổi vợ chồng hợp khắc, trước tiên ta cần nắm bắt các thông tin cơ bản về từng cá nhân, bao gồm thiên can, địa chi, mệnh, cung phi và ngũ hành cung phi (hay còn gọi là niên mệnh năm sinh). Đối với cặp đôi chồng tuổi Mão 1999 vợ tuổi Thìn 2000, ta có: Thông tin chung về người chồng sinh năm 1999: năm sinh âm lịch là Kỷ Mão, cầm tinh con mèo, ngũ hành bản mệnh là Thổ (Thành đầu thổ, tức là đất trên thành), cung Khảm, niên mệnh năm sinh là Thủy. Tử vi cho biết người tuổi Kỷ Mão thường sống hiền lành, ngay thẳng, đầu óc khôn ngoan nhưng kín đáo. Thông tin về người vợ sinh năm 2000: năm sinh âm lịch là Canh Thìn, cầm tinh con rồng, ngũ hành bản mệnh là Kim (Bạch lạp kim, tức là vàng trong nến, vàng tinh khiết), cung Càn, niên mệnh năm sinh là Kim. Người ra đời vào thời điểm này thường được biết đến là nhân vật thông minh, hoạt bát, giỏi hành động và có tinh thần trách nhiệm. Ngoài ra họ cũng có lối tư duy rất khác lạ, độc đáo. Nguồn ảnh: Internet II. Luận giải chồng 1999 vợ 2000 có hợp nhau không theo Ngũ hành Như vậy xét theo ngũ hành sinh khắc, ta có chồng 1999 mệnh Thổ, vợ 2000 mệnh Kim. Mà Thổ sinh Kim, chủ về những điều tốt lành. Trong quy luật ngũ hành, sự tương sinh là điều mà ai cũng mong muốn bởi tính chất tốt lành, thịnh vượng của mối quan hệ này. Theo đó, khi ngũ hành bản mệnh của vợ chồng là mối quan hệ tương sinh thì có nghĩa là cặp đôi có thể cùng nhau hoàn thiện và phát triển cuộc sống hôn nhân bền vững, hạnh phúc. Đối với mệnh Thổ và Kim của chồng 1999 - vợ 2000, cũng giống như đất là môi trường để hình thành kim loại, người chồng có khả năng hỗ trợ và bao bọc người vợ. Nhờ vậy mà cả gia đình yên ấm, hạnh phúc và bình an. Khi xét về tình cảm, mối quan hệ tương sinh trong hôn nhân còn chủ về sự bao dung, thấu hiểu. Điều đó cũng có nghĩa là vợ Canh Thìn và chồng Kỷ Mão có sự đồng cảm nên ít khi phải tranh cãi, mâu thuẫn. Song song với điều đó, cả gia đình được hưởng phúc khí, tuổi thọ cao, con cái đều khỏe mạnh, ít gặp biến cố, tai ương. Cần lưu ý rằng, việc luận giải sự hợp khắc trong hôn nhân dựa theo ngũ hành chỉ là một trong 5 yếu tố cần thiết. Để có nhận định đầy đủ, chính xác, ta cần phải xem xét và trả lời các câu hỏi sau: - Thiên can tương khắc của vợ 2000 và chồng 1999 như thế nào? - Xét về thập nhị địa chi thì chồng Mão vợ Thìn có hợp không? - Dựa theo cung phi bát tự thì tuổi vợ chồng thuộc về trường hợp nào? Tốt hay xấu? - Ngũ hành cung phi của cặp đôi là mối quan hệ tương sinh, tương hỗ, tương khắc hay bình hòa? Như vậy ngoài việc xác định Chồng sinh năm 1999 - vợ sinh năm 2000 có hợp nhau không theo Ngũ hành, ta còn phải giải đáp được những vấn đề trên và chấm điểm từng phương diện. Từ đó mới tổng kết được sự hợp khắc trong hôn nhân của cặp đôi nam Kỷ Mão - nữ Canh Thìn. Xem kết quả chi tiết tại: https://phongthuyso.vn/chong-ky-mao-vo-canh-thin-co-hop-nhau-khong.html Lời bình giải chi tiết về chủ đề “chồng 1999 - vợ 2000 có hợp không” hiện đã có trong công cụ xem tuổi vợ chồng tại phongthuyso.vn. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng tra cứu cho bất kỳ tuổi nào bằng cách thay đổi thông tin năm sinh ở những chỉ mục có sẵn. Vì vậy nếu đang băn khoăn về sự hợp khắc trong cuộc sống hôn nhân của bạn hoặc người thân, bạn bè, đừng quên truy cập website và trải nghiệm những công cụ xem bói tiện ích tại đây. Nguồn: https://www.lamchame.com/forum/threads/chong-1999-vo-2000-co-hop-nhau-khong-theo-ngu-hanh.2610443/
 7. Biết được chồng tuổi Dần 1998 vợ tuổi Mão 1999 có hợp không, cặp đôi sẽ có thêm cơ sở để hòa hợp với đối phương, đồng thời áp dụng cách hóa giải xung khắc phù hợp nhất. Nhờ vậy mà cuộc sống gia đình sẽ được êm ấm, thuận hòa và gắn bó dài lâu. I. Thông tin về tuổi chồng 1998 vợ 1999 Để biết Chồng 98 vợ 99 có hợp không theo Cung phi, trước tiên ta cần nắm rõ những thông tin về từng cá nhân. Cụ thể như sau: Chồng 1998: Năm sinh âm lịch là Mậu Dần, ngũ hành bản mệnh là Thổ (Thành đầu Thổ - tức là đất trên thành), cung phi là Khôn, ngũ hành cung phi là Thổ. Tử vi cho biết đây là những cá nhân có đầu óc thông minh, lanh lợi, học hỏi nhanh, việc gì cũng chỉ cần nhìn qua là làm theo được. Bên cạnh đó, họ còn có khả năng nắm bắt vấn đề rất chi tiết, đưa ra được nhận xét sắc bén, chính xác về mọi vấn đề mà mình quan tâm. Vợ 1999: Năm sinh âm lịch là Kỷ Mão, bản mệnh thuộc ngũ hành Thổ (Thành đầu Thổ - tức là đất trên thành), cung phi là Cấn, ngũ hành cung phi là Thổ. Đây là những người tâm tính hiền lành, luôn sống ngay thẳng. Họ cũng rất thông minh, khéo léo và khôn ngoan nhưng không hay thể hiện điều đó ra ngoài. II. Luận giải chồng 98 vợ 99 có hợp nhau không theo cung phi Như vậy ta có cung phi của chồng 1998 là Khôn, cung phi của vợ 1999 là Cấn. Theo cách bình giải của Cung phi bát trạch thì cả hai đều thuộc sinh khí, hiểu nghĩa chiết tự là tạo ra khí tốt. Đây là cung Đại cát, tốt nhất trong bát trạch, thuộc về sao Tham Lang. Xét theo từng khía cạnh của cuộc sống vợ chồng nam 1998 và nữ 1999 thì cung này chủ về những vấn đề sau: Về phương diện tình cảm: hai vợ chồng luôn có mối liên kết chặt chẽ, gắn bó và bền vững. Đồng thời Đồng thời cả hai có sự chia sẻ và giúp đỡ nhau ở mọi phương diện của cuộc sống khi bước vào cuộc hôn nhân. Về phương diện công việc: Cặp đôi nào mà gặp cung này thì không chỉ yên tâm về mặt tình cảm mà còn vững tin về công việc của cả hai vợ chồng. Trong đó lợi nhất là người đàn ông. Theo đó nam Mậu Dần có đường công danh thuận lợi, việc làm ăn, kinh doanh phát triển. Ngoài ra còn có lộc về tiền bạc, cuộc sống sung túc, ấm no, không phải lo nghĩ. Như vậy lời giải đáp cho băn khoăn “Chồng 1998 - vợ 1999 có hợp không theo Cung phi” là có. Quý bạn nam Mậu Dần và nữ Kỷ Mão có thể yên tâm đến với nhau để xây dựng gia đình và hướng tới cuộc sống ấm êm, hạnh phúc. Cần lưu ý rằng xem tuổi vợ chồng hợp khắc theo cung phi chỉ là một trong 5 tiêu chí quan trọng. Tức là tính theo thang điểm 10, nếu hợp thì mới chỉ đảm bảo được 2 điểm, bình hòa thì được 1 điểm và khắc nhau thì không được điểm nào. Còn nếu muốn đánh giá toàn diện về sự hợp khắc trong hôn nhân, ta cần phải phải dựa trên 5 tiêu chí, bao gồm ngũ hành bản mệnh, thiên can, địa chi, cung phi và ngũ hành cung phi. Những nội dung này đều được luận giải chi tiết thông qua ứng dụng Xem tuổi vợ chồng tại phongthuyso.vn. Chi tiết xem tại: https://phongthuyso.vn/chong-mau-dan-vo-ky-mao-co-hop-nhau-khong.html Với công cụ này, ngoài việc tìm câu trả lời cho băn khoăn chồng 1998 - vợ 1999 có hợp không theo Cung phi, bạn có thể dễ dàng thay đổi năm sinh tại các chỉ mục để kiểm tra sự hợp khắc của các cặp đôi ứng với tuổi khác. Vì vậy nếu đang quan tâm tới chủ đề xem tuổi vợ chồng, đừng quên truy cập website và trải nghiệm ngay bây giờ. Tìm hiểu thêm cho các cặp tuổi khác tại: https://phongthuyso.vn/xem-tuoi-vo-chong.html
 8. Xem tuổi vợ chồng chắc hẳn là việc nhiều người quan tâm tìm hiều. Chồng 1997 - vợ 1999 có hợp không theo Ngũ hành, nếu xung khắc thì phải làm thế nào để hoá giải. Đừng quá lo lắng, câu trả lời sẽ có trong bài viết dưới đây. I. Thông tin chi tiết về tuổi chồng 1997 vợ 1999 Nam sinh vào năm 1997 tuổi Đinh Sửu, mệnh Giản Hạ Thuỷ cung mệnh là Chấn, niên mệnh năm sinh là Mộc. Những người này chăm chỉ, cần lao, nhẫn nại, tốt bụng và có ý chí cầu tiến cho mục tiêu mạnh mẽ. Trong các mối quan hệ xã hội họ luôn nhận được sự quý mến do thường giúp đỡ và hỗ trợ mọi người mà không cần đền đáp. Nữ sinh năm 1999 tuổi Kỷ Mão, mệnh Thành Đầu Thổ, cung mệnh là Cấn, niên mệnh năm sinh là Thổ. Cô gái tuổi này được trời phú cho sự khéo léo, ngọt ngào, nhạy cảm. Họ yêu thích cảm giác tự do tự tại, phong lưu, khám phá đây đó nhưng không để người khác coi thường. Họ ưa thích sự nhẹ nhàng, lãng mạn, yên tĩnh, ôn hoà và không muốn gánh trách nhiệm. II. Bính giải chồng 1997 vợ 1999 có hợp nhau không theo Ngũ hành bản mệnh Xét về Ngũ hành thì chồng 1997 mệnh Thuỷ, vợ 1999 mệnh Thổ là xung khắc vì Thổ khắc Thuỷ sẽ dẫn đến nhiều điều không hay trong hôn nhân: - Quan hệ vợ chồng: Xem tuổi chồng 97 vợ 99 thì hai người dễ phát sinh mâu thuẫn, tranh cãi tuy sự việc không quá nghiêm trọng nhưng cũng khiến vợ chồng khắc khẩu, không muốn nhìn mặt nhau. Cả hai người đều không kiềm chế, nhún nhường, đặt cái tôi cá nhân của mình lên trên tất cả nên có thể dẫn đến chia ly. - Tài lộc: Vì sự tác động từ mối quan hệ vợ chồng không yên ấm nên chồng tuổi Đinh Sửu và vợ tuổi Kỷ Mão buôn bán không thuận buồm xuôi gió, vận khí kém, không có tâm trí cho công việc. Bởi thế, bỏ lỡ nhiều thời cơ kinh doanh tốt, địa vị khó thăng tiến. - Con cái: Bố mẹ thường xuyên cãi nhau nên con cái sinh ra bị ảnh hưởng ít nhiều về cả tâm lý và sự phát triển thể chất. Đứa trẻ cảm thấy tự ti, buồn phiền, học hành sa sút, dễ có nguy cơ nổi loạn, khó dạy bảo. Tìm hiểu kết quả chi tiết cho từng cặp tuổi khác tại: https://phongthuyso.vn/xem-tuoi-vo-chong.html III. Cách hóa giải tính xung của chồng 1997 vợ 1999 1. Sinh con hợp tuổi bố mẹ Cặp đôi chồng sinh năm 1997 - vợ sinh năm 1999 có thể hoá giải các xung khắc về Ngũ hành bản mệnh bằng cách chọn năm sinh con hợp tuổi bố mẹ. Đứa trẻ ra đời vừa là sợi dây hàn gắn mối quan hệ tình cảm vợ chồng vừa giúp cả hai nhận ra trách nhiệm của mình với gia đình mà tiết chế cảm xúc, sự ích kỷ của bản thân. Nhờ thế, vợ chồng thương yêu nhau, cùng lắng nghe, cùng gánh vác trọng trách xây dựng gia đình viên mãn để đứa bé được sống trong tình yêu thương của cả bố mẹ. 2. Chọn hướng tốt trong phong thủy Dựa vào phong thuỷ có thể hoá giải xung khắc chồng 1997 - vợ 1999: - Chọn hướng nhà, hướng bàn thờ hợp tuổi chồng là các hướng Chính Nam (Thiên Y), Chính Bắc (Sinh Khí), Đông Nam (Phục Vị) và Chính Đông (Diên Niên). - Chọn hướng căn bếp, hướng giường ngủ hợp tuổi vợ là các hướng Chính Bắc (Sinh Khí), Chính Đông (Diên Niên), Đông Nam (Phục Vị) và Chính Nam (Thiên Y). 3. Sử dụng vật phẩm phong thủy Một số đồ vật phong thủy mang năng lượng cát lợi sẽ hỗ trợ hoá giải xung khắc về Ngũ hành cho cặp đôi vợ 1999 chồng 1997 như thạch anh, sim phong thủy,... Hãy dùng mỗi ngày để nhận được hiệu quả tốt hơn. Chồng 1997 vợ 1999 dù gặp khó khăn, trắc trở, xung khắc về Ngũ hành bản mệnh nhưng chỉ cần yêu nhau thật lòng sẽ tìm được hướng giải quyết ổn thoả. Bạn có thể yên lòng ở bên cạnh người mình yêu và nỗ lực cho hạnh phúc lứa đôi. Tuy nhiên, đển đánh giá xung hợp vợ chồng chính xác không thể chỉ dựa vào Ngũ hành mà còn cần dựa vào các yếu tố Cung Phi, Thiên Can, Địa chi và Ngũ hành cung phi. Luận tuổi vợ chồng qua 5 yếu tố này mới đánh giá được toàn diện, bởi nếu hai vợ chồng tuổi này mặc dù xung khắc về ngũ hành nhưng lại hợp về Can chi hay Cung phi thì sao. Do đó, các bạn khi xem tuổi ở bất cứ đâu cũng cần lưu ý điều này. Xem kết quả chi tiết tại: Chồng Đinh Sửu vợ Kỷ Mão có hợp không?
 9. Thông qua thập nhị địa chi, tử vi phong thủy có thể luận đoán một phần nào đó đặc điểm tính cách của một người cụ thể, từ đó xác lập đối tượng phù hợp với họ. Trong phạm vi nội dung bài viết sau, tôi có tổng hợp được một vài thông tin từ các chuyên gia phongthuyso.vn sẽ trình bày giúp các bạn nắm được những người tuổi Sửu hợp kết hôn với tuổi nào. 1. Đặc trưng người tuổi Sửu Trong thập nhị địa chi, Sửu là con giáp thứ 2 (sau Tý). Người tuổi này có năm sinh dương lịch thuộc vào những năm: 1961 (Tân Sửu), 1973 (Quý Sửu), 1985 (Ất Sửu), 1997 (Đinh Sửu), 2009 (Kỷ Sửu) và 2021 (Tân Sửu). Điểm nổi bật nhất ở người tuổi Sửu chính là sự chính trực, can đảm và tài giỏi lãnh đạo. Đây là những cá nhân có bản tính kiên trì vững vàng, Thao tác làm việc vững chắc và có cách thức, hệ thống cụ thể. vì thế họ là những người bạn đồng hành vô cùng uy tín và trung thành. Nam giới tuổi Sửu hay tỏ ra khá bướng bỉnh, cứng nhắc. Điều này cũng phần nào ảnh hưởng đến hình ảnh của họ trong chuyện cảm tình. Một khi đã yêu ai, người tuổi Sửu rất chung thủy và luôn tìm mọi cách để bảo vệ cho đối phương và quan hệ của bản thân. Tính cách của con gái tuổi Sửu có phần hơi mơ mộng. Khi ra xã hội họ có thể vụng về, ít nói. Còn khi đã quay lại với GĐ nữ tuổi Sửu đảm nhiệm cực tốt vai trò là 1 người hậu phương vững chắc, trở thành mẹ hiền, vợ đảm, luôn chăm nom tâm huyết cho chồng, hết mình vì con. 2. Tuổi Sửu hợp kết hôn với tuổi nào? 2.1. Nam tuổi Sửu hợp kết hôn với tuổi nào? dựa trên các thông tin về lục hợp, tam hợp, ta có nam tuổi Sửu hợp nhất kết hôn với nữ tuổi Tý, Dậu, Tỵ. đơn cử như sau: - Nam tuổi Sửu và nữ tuổi Tý là mối quan hệ Lục Hợp. Nếu kết hôn, 2 vợ chồng có khả năng tương hỗ nhau trong cuộc sống, gia đình hòa thuận, hạnh phúc. - Nam tuổi Sửu và nữ tuổi Dậu là quan hệ Tam Hợp. cả hai người đều rất giỏi trong ngành nghề của bản thân và đạt được rất nhiều thành tựu. Đồng thời, trong cuộc sống hôn nhân gia đình hai người đều biết lắng nghe, đồng cảm đối phương, giúp GĐ luôn ấm cúng, hòa thuận. - Nam tuổi Sửu và nữ tuổi Tỵ là quan hệ Tam Hợp. Cặp vợ chồng này có thể xem là tấm gương mẫu mực. Họ tác hợp rất ăn ý với nhau trong mỗi yếu tố nhờ đó mà đời sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc 2.2. Nữ tuổi Sửu hợp kết hôn với tuổi nào? Đối với chuyện trăm năm, nữ tuổi Sửu rất hợp kết hôn với nam tuổi Tý, Dậu và Tỵ nhờ sự tương hợp về tính cách, bản mệnh. - Tý - Sửu là cặp tuổi lục hợp. Khi nữ tuổi Sửu và nam tuổi Tý nên duyên với nhau, họ có thể thiết kế và xây dựng một gia đình vui tươi, yên ấm bền lâu. Bởi mỗi người đều là tuýp người có trách nhiệm luôn sẵn sàng chia sẻ và đồng cảm cho đối phương. Nhờ đó mà mọi khó khăn trong cuộc sống đều có thể vượt mặt - Sửu và Dậu là cặp đôi thuộc vào vòng Tam Hợp. Nếu Nữ tuổi Sửu mà kết duyên trăm năm với nam tuổi Dậu, tình cảm vợ chồng rất bền chặt, ân ái thương yêu hết mực, gia đình vui vẻ viên mãn, lâu bền. - Sửu và Tỵ cũng chính là trường hợp thuộc vào vòng Tam Hợp. Khi nữ tuổi Sửu kết hôn với nam tuổi Tỵ, cả 2 rất có thể nương tựa vào nhau để vượt qua mọi khó khăn thách thức trong đời sống. Điều này là nhờ cặp đôi có sự tương đồng trong tính cách và chí hướng. Vậy chi tiết xem tuổi kết hôn từng tuổi Sửu như thế nào, mời bạn xem tại: https://phongthuyso.vn/xem-tuoi-ket-hon-theo-ngay-thang-nam-sinh.html Như vậy ta đã nắm được tuổi Sửu hợp kết hôn với tuổi nào và hợp ra làm sao. Ngoài ra mọi người có thể khai phá về tuổi hợp nhau, kiểm tra sự xung khắc của vợ chồng hay thời điểm thích hợp để sinh con qua những công cụ tiện ích tại phongthuyso.vn. Chúc các bạn có được những trải nghiệm xem bói thú vị và tìm được không ít thông tin bổ ích với bản thân. Nguồn tham khảo: https://www.yeuthucung.com/threads/xem-tuổi-hợp-kết-hôn-tuổi-sửu-hợp-kết-hôn-với-tuổi-nào.224665/
 10. Từ trước cho tới nay, phong thủy ngôi nhà vẫn là vấn đề được chủ nhà chú ý và ưu tiên số 1, bởi căn nhà có phù hợp với phong thủy mới hoàn toàn có thể mang đến may mắn, tiền tài cho gia chủ và những cá nhân trong gia đình. Vậy làm thế nào để dung hòa những yếu tố phong thủy trong kết cấu hạ tầng khi xây cất nhà cửa? Cùng tôi khám phá cách bài trí phong thủy kiêng kỵ trong gia đình qua nội dung bài viết sau đây! 1. Vai trò của phong thủy nhà ở? Xây nhà ở vốn được coi là một trong những việc trọng đại của cuộc đời mỗi người, cho nên vì thế mọi người thường xuyên tìm hiểu và khám phá về yếu tố phong thủy của ngôi nhà trước khi kiến thiết xây dựng với mong ước gia đình bình an, công việc làm ăn đại phát tránh sai sót mà khiến bản thân và GĐ gặp tai ương. Ngôi nhà được xem là hợp phong thủy cần quy tụ không thể thiếu các nhân tố như địa hình, phương vị có sự thông thoáng lẫn tác động vừa phải của nắng và gió tới ngôi nhà. Dựa theo diện tích, công năng sử dụng hay sở thích của gia chủ mà có cách bài trí không gian cũng như kiến thiết về phong thủy. Và tùy từng từng tuổi và mệnh sẽ sở hữu những mẫu thiết kế phong thủy phù hợp nhưng nhìn chung sẽ có những điều kiêng kỵ cơ bản trong việc bài trí phong thủy căn nhà. 2. Các phương pháp bài trí phong thủy kiêng kỵ cho căn nhà cần chú ý - Điểm đầu tiên cần lưu tâm trong phong thủy nhà ở chính là cửa ra vào hay còn được gọi là cửa chính. Nếu hai nhà có hướng cửa chính thẳng nhau (đối diện) là phạm vào cấm kỵ tạo nên sự xung đột giữa 2 dòng khí, luồng khí nhà này sẽ xông thẳng vào trong nhà khác đem đến những điều không may mắn. - Điểm lưu ý thứ hai là tránh việc để gương trong căn phòng ngủ. Bởi căn phòng ngủ là chốn riêng tư, là nơi nghỉ dưỡng sau đó 1 ngày công tác làm việc, việc đặt gương trong phòng ngủ sẽ có khả năng phản xạ lại những luồng hung khí chiếu vào, gây tác động ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của chủ nhà. Tình huống sắp xếp bàn trang điểm trong phòng ngủ có gương, cần tránh không đặt gương chiếu trực tiếp vào giường nằm ngủ, nên bày những vật phẩm trang trí vui mắt trước gương để phát huy hiệu quả “nhân đôi niềm vui”, đây cũng là một phương pháp hóa giải vợ chồng xung khắc hay được sử dụng để giúp tình cảm vợ chồng thêm hòa thuận, gia đình hạnh phúc. Vậy bạn đã biết tuổi vợ và tuổi chồng mình có hợp hay xung chưa? Nếu chưa có thể xem chi tiết tại: https://phongthuyso.vn/xem-tuoi-vo-chong.html - Đối với các căn nhà gỗ hay nhà cấp 4, việc sử dụng thanh xà chắn ngang là điều dễ thấy. Nhưng nếu đặt xà ngang sai vị trí như để ở căn phòng ngủ, bàn thờ cúng hoặc nhà bếp sẽ tạo ra luồng tà khí khá mạnh. Xà ngang để tại căn phòng ngủ sẽ gây mất ngủ liên tục, nếu để tại phòng nhà bếp hoặc trên bàn ăn sẽ làm giảm đi may mắn của những người thân trong gia đình. Đây là điểm thứ 3 mà chủ nhà cần lưu ý. - Điểm thứ 4 nên tránh chính là việc hướng cửa chính và cửa hậu thông nhau. Cửa ra vào vốn là nơi đảm nhận, thu hút nguồn năng lượng của ngôi nhà. Việc hai cửa thông nhau sẽ làm cát khí của ngôi nhà có khả năng sẽ bị tiêu tán từ cửa trước và thoát ra cửa sau, khiến hao tốn tiền của và làm giảm xuống những cơ hội trong công việc làm ăn - Điểm cuối cùng mà chủ nhà cần lưu ý đó là tránh việc kiến thiết căn phòng nhà bếp và nhà tắm liền nhau. Vì trong phong thủy, nhà vệ sinh đại diện cho thủy còn căn bếp đại diện cho hỏa. Thủy khắc Hỏa sẽ khiến ảnh hưởng tác động đến mối quan hệ của không ít người thân trong gia đình. Trên đây là những điều kiêng kỵ trong phong thủy khi bài trí nhà ở. Mong rằng qua những nội dung tôi vừa chia sẻ phần nào đã hỗ trợ quý bạn có cái nhìn rõ nét hơn về vấn đề này. Nếu vẫn còn đấy nhiều vấn đề thắc mắc tương quan đến phong thủy nhà ở, quý bạn hoàn toàn có thể truy cập vào website phongthuyso.vn để xem thêm các thông tin chi tiết!
 11. Nếu như bạn đang có ý định xây dựng gia đình thì không nên bỏ qua chuyện xem tuổi vợ chồng hợp khắc vì theo quan niệm của người Việt ta, vợ và chồng hợp tuổi cuộc sống gia đình hạnh phúc và cũng tạo tâm lý trở nên tốt đẹp cho hai phía. Tôi đã tổng hợp được một số thông tin từ chuyên gia phong thủy sẽ cung cấp nội dung chồng Bính Tý vợ Ất Hợi có hợp không theo Ngũ hành? I. Thông tin chi tiết về tuổi chồng Bính Tý vợ Ất Hợi Nam sinh năm 1996 tuổi Bính Tý mệnh Giản Hạ Thuỷ, cung Tốn hành Mộc là người tương đối nhạy cảm, trực giác tốt, vẻ bề ngoài dè dặt kín đáo nhưng trong thực tế lại thông minh, thấu hiểu sự đời. Nữ sinh năm 1995 tuổi Ất Hợi, mệnh Sơn Đầu Hoả, cung Khảm hành Thuỷ là kiểu người ưa thích ổn định, yên bình, tâm tính ôn hoà, chân chất, ngay thẳng. Nữ tuổi Ất Hợi sống hoà đồng, yêu đời, sở hữu tinh thần tương thân tương ái sẵn sàng viện trợ người khác ko màng tới ích lợi của bản thân. II. Luận giải vợ 95 chồng 96 có hợp nhau không theo Ngũ hành bản mệnh Để biết chồng sinh năm 1996 và vợ sinh năm 1995 có hợp không cần dựa vào Ngũ hành bản mệnh. Theo đấy, chồng hành Thuỷ, vợ mệnh Hoả là xung khắc vì Thuỷ tương khắc Hoả sẽ khiến cho quan hệ vợ chồng không hoà thuận, thường xuyên xẩy ra lục đục, cãi cọ, cả đời không được yên ổn vì mâu thuẫn. Nếu như vợ chồng có sự thấu hiểu, cảm thông với nhau để hanh thông hơn nhưng đời sống hôn nhân cũng chỉ ở chừng độ trung bình. Tuy nhiên, đển đánh giá xung hợp vợ chồng chính xác không thể chỉ dựa vào Ngũ hành mà còn cần căn cứ phân tích cả các yếu tố Cung Phi, Thiên Can, Địa chi và Ngũ hành cung phi. Luận tuổi vợ chồng qua 5 yếu tố này mới đánh giá được toàn diện, bởi nếu hai vợ chồng tuổi này mặc dù xung khắc về ngũ hành nhưng lại hợp về Thiên Can hay Cung phi thì sao. Do đó, các bạn khi xem tuổi ở bất cứ đâu cũng cần lưu ý điều này. Trong bài viết này tôi chỉ phân tích về Cung phi nên bạn nào muốn biết chi tiết kết quả thì nhấp tại: Chồng tuổi Tý 1996 vợ tuổi Hợi 1995 có hợp không? III. Cách hóa giải tính xung khắc của chồng sinh năm 1996 và vợ sinh năm 1995 1. Sinh con hợp tuổi cha mẹ chồng 96 vợ 95 có thể chọn năm sinh cho con hợp tuổi bố mẹ để hoá giải xung khắc làm cho gia đình hoà thuận, con cái mạnh khỏe, cha mẹ yêu thương nhau. Đứa rẻ như sợi dây kết nối cha mẹ, con hợp tuổi còn giúp gia đình kinh doanh buôn bán hanh thông, gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống giàu có, tốt cho sự trưởng thành về sau này của con. 2. Lựa chọn hướng tốt trong phong thủy Trong phong thuỷ, hướng tốt cũng có tác dụng thu hút năng lượng cát lành, tiêu trừ các sát khí bao gồm cả trong quan hệ vợ chồng lúc xung khắc tuổi. chồng Bính Tý vợ Ất Hợi nên chú ý lựa chọn các hướng sau sẽ giúp nâng cao vận khí, đem lại bình an, tài lộc và hạnh phúc cho gia đình: - Lựa chọn hướng căn nhà, hướng bàn thờ hợp tuổi người chồng: những hướng tốt hợp nam tuổi 1996 là hướng chính Bắc (Sinh Khí), chính Đông (Diên Niên), chính Nam (Thiên Y) và Đông Nam (Phục Vị). - Lựa chọn hướng căn bếp, hướng giường ngủ hợp tuổi vợ: những hướng tốt hợp nữ tuổi 1995 là Đông Nam (Sinh Khí), chính Đông (Thiên Y), chính Nam (Diêu Niên) và chính Bắc (Phục Vị). 3. Dùng những vật phẩm phong thủy Vật phẩm phong thuỷ mang tác dụng thu hút cát khí, mang lại may mắn, điềm lành và hoá giải xung khắc trong quan hệ hôn nhân vợ chồng, cụ thể là chồng 96 vợ 95. Một vài loại đồ vật phong thuỷ phù hợp nên dùng như sim phong thuỷ, thạch anh hồng kích tình duyên... Nếu như sử dụng hàng ngày, bảo quản tốt thì nguồn năng lượng của chúng sẽ mang lại ngày một nhiều giúp cho gia đình ấm êm, hạnh phúc, vợ chồng đồng lòng hoà thuận, ăn nên làm ra, cuộc sống thoải mái. Mặc dù chồng 1996 vợ 1995 về Ngũ hành mang xung khắc nhưng nếu tình yêu giữa 2 người đủ nhiều để tiến tới hôn nhân vẫn có các cách hoá giải thích hợp. Hãy luôn tin tưởng vào chọn lựa của bản thân và nỗ lực vun đắp gia đình hạnh phúc. Nguồn: https://www.yeuthucung.com/threads/chồng-1996-vợ-1995-có-hợp-không-theo-ngũ-hành.224442/
 12. Hôn nhân là chuyện trọng đại trong đời của mỗi người nên cần phải coi xét kỹ càng thì hai vợ chồng mới chung sống hạnh phúc, ổn định. Nếu như trong hôn nhân phạm phải cung Ngũ Quỷ thì hậu quả ra sao, đừng quá hoang mang lo lắng bởi vẫn còn phương pháp để hoá giải cung xấu này. 1. Ngũ Quỷ trong hôn nhân là gì? Lúc nào thì phạm cung Ngũ Quỷ? Trong phong thuỷ, Ngũ Quỷ là 1 trạng thái, sao hung hoặc cung vị xấu. Theo nghĩa chiết tự thì Ngũ Quỷ là 5 con quỷ ngự trị đem đến những tai ương, đen đủi cho con người. Trong hôn nhân, Ngũ Quỷ là một cung xấu khi kết hợp những quái vị và cung vị ở những nhóm khác nhau. Đây là cung rất xấu do đó phạm Ngũ Quỷ thì cuộc sống hôn nhân gia đình gặp nhiều bất lợi, biến loạn tác động tới sự ổn định của gia đình. Vợ và chồng phạm Ngũ Quỷ trong trường hợp: - Cung Càn gặp cung Chấn - Cung Khảm gặp cung Cấn - Cung Tốn gặp cung Khôn - Cung Đoài gặp cung Ly Việc xem tuổi vợ chồng sẽ được thực hiện trước khi thành hôn để nắm được gia đình có bền lâu, viên mãn không, nhưng lại có nhiều cặp đôi yêu thương nhau say đắm dù phạm cung này vẫn kiên quyết xây dựng gia đình với nhau. Tuy nhiên, cung Ngũ Quỷ trong hôn nhân mang đến nhiều trắc trở có thể là đau ốm, thị phi, tai nạn phải mổ xẻ, vợ chồng bất hoà, tranh cãi, giận dỗi suốt ngày, khó thông cảm sẻ chia được với nhau. Lúc gặp vướng mắc, vợ chồng mâu thuẫn nhưng lại không chia tay, cứ luôn dằn vặt khiến hai người đau khổ. Nếu không hóa giải ngay cung xấu Ngũ Quỷ này thì hôn nhân luôn đứng bên bờ vực thẳm, nhẹ thì vợ chồng chán nản nhau, tình cảm rạn nứt, nặng thì ảnh hưởng nguy hiểm đến mỗi người hoặc rơi vào tình cảnh sinh ly tử biệt. 2. Hóa giải cung Ngũ Quỷ bằng cách sinh con như thế nào? Cách thức tốt nhất để hoá giải Ngũ Quỷ trong cuộc sống hôn nhân là sinh con thuộc cung Sinh Khí đem đến cát khí, thuận lợi, sức khoẻ và gắn kết tình của của bố mẹ. Con khi đó sẽ mang đến những điều tốt lành, bình yên cho cả gia đình, mọi chuyện tiến triển tốt đẹp hơn, hôn nhân được viên mãn. Trong tử vi, cung Sinh Khí còn được gọi là Tham Lang chính là một sao tốt đem lại cát lợi trên nhiều phương diện. Cung Sinh Khí biểu thị danh tiếng, công danh, tiền tài, địa vị, gia đình hoà thuận, con cái hiếu thảo, ngoan ngoãn và công việc làm ăn của vợ và chồng đều thuận buồm xuôi gió. Khi luận tuổi con hợp với tuổi cha mẹ hoặc chọn năm cần áp dụng cả địa chi, thiên can và ngũ hành của những tuổi để đối sánh. Từ đó, mới có thể lựa chọn được năm sinh của con thuộc cung Sinh Khí giúp hóa giải xung khắc của bố mẹ đang gặp phải. Vậy năm 2021 này có hợp để sinh con không? bố mẹ tuổi nào nên sinh con năm 2021 nếu chưa rõ, bạn có thể truy tìm trên web phongthuyso.vn, mọi thông tin đều được trình bày cụ thể, chi tiết, dễ tham khảo. Chi tiết xem tại: https://phongthuyso.vn/sinh-con-hop-tuoi-bo-me.html Bên cạnh đấy, để góp phần hoá giải cung Ngũ Quỷ, gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc thì vợ chồng cần xem lại cách ứng xử, tôn trọng, có trách nhiệm lắng nghe| và san sẻ, đồng cảm với nhau. Mỗi người một tay vun vén, hạ cái “tôi” cá nhân để giảm thiểu xảy ra tranh chấp quá đáng. Nếu như vợ chồng phạm phải cung Ngũ Quỷ thì không nên chơi những trò mạo hiểm, chú ý cẩn thận khi đi xa vì rủi ro có thể bất ngờ ập tới. Trong hôn nhân, có nhiều yếu tố tác động đến hạnh phúc lứa đôi, nếu phạm phải cung Ngũ Quỷ cũng không cần quá lo âu vì vẫn còn cách hoá giải. Điều quan trọng là cả hai người đều cùng nỗ lực vì hạnh phúc chung vượt qua mọi khó khăn thử thách. Nguồn tham khảo: https://www.techrum.vn/threads/sinh-con-hợp-tuổi-hóa-giải-cung-ngũ-quỷ.421865/
 13. Những cặp đôi, cặp vợ chồng sẽ luôn tồn tại thắc mắc mình và người ấy có hợp không? Do đó xem tuổi vợ chồng hợp khắc luôn là đề tài được quan tâm tìm hiểu hàng đầu. Nội dung bài viết dưới đây tôi sẽ cung cấp thông tin về chồng 93 vợ 99 có hợp không theo Cung Phi để tiếp nối chủ đề này. Qua đây tôi sẽ làm rõ vợ chồng hai tuổi này gặp cung gì, tốt hay xấu và cách hóa giải nếu gặp phải cung xấu trong hôn nhân gia đình mời mọi người cùng theo dõi: I. Thông tin chi tiết về tuổi chồng 1993 vợ 1999 - Thông tin chi tiết chồng 1993 + Năm sinh (DL): 1993 + Mệnh: Kiếm Phong Kim + Cung: Đoài + Niên mệnh năm sinh: Kim - Thông tin chi tiết vợ 1999: + Năm sinh (DL): 1999 + Mệnh: Thành Đầu Thổ + Cung: Cấn + Niên mệnh năm sinh: Thổ II. Bình giải chồng 1993 vợ 1999 có hợp không theo Cung Phi Luận tuổi vợ chồng theo cung phi là một trong những yếu tố hết sức quan trọng thường được sử dụng để phân tích tính hợp xung của hai vợ chồng. Khi xem tuổi của vợ và chồng tính theo Cung Phi sẽ được 8 cung Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài; sau đó, quy vào bát quái thì sẽ được 4 cung tốt và 4 cung xấu. Theo kết quả đó, nếu tuổi vợ chồng kết hợp mà gặp cung tốt (Sinh Khí, Thiên Y, Diên Niên, Phục Vị) thì gia đạo hạnh phúc yên ổn, con cái sung túc, việc kinh doanh gặp nhiều may mắn tài lộc, suôn sẻ. Ngược lại, nếu kết quả là các cung xấu (Tuyệt mệnh, Ngũ Quỷ, Lục Sát, Họa Hại) thì cuộc sống hôn nhân vợ chồng gặp nhiều mâu thuẫn, sức khỏe cũng không tốt, công việc làm ăn gặp nhiều biến cố bất ngờ, khó phát triển. Dựa vào bảng thông tin ở trên chúng ta có thể xác định được: - Cung phi chồng: Đoài - Cung phi vợ: Cấn Xét bảng tra Cung Phi: => Theo bảng này thì chồng tuổi Dậu 1993 vợ tuổi Mão 1999 có hợp nhau không theo cung phi thuộc cung Diên Niên - được đánh giá là tốt. Diên Niên nói một cách khác là Phước Đức, là 1 chòm sao tốt, mang nhiều ý nghĩa cát lợi, tốt lành chủ về sự việc giàu có và hưng vượng. Còn trong mối quan hệ hôn nhân gia đình thì quái mệnh của chồng và quái mệnh của vợ tích hợp gặp cung Diên Niên thì đời sống GĐ hòa thuận, ít tranh cãi mâu thuẫn, hạnh phúc tới đầu bạc răng long, con cháu hiển hách, vinh quang; chuyện công việc làm ăn của hai người cũng thuận lợi phát đạt kinh tế tài chính dư giả. *** Lưu ý: Xem tuổi vợ chồng cần có sự đánh giá đầy đủ cả 05 yếu tố Ngũ hành, Thiên Can, Địa Chi, Cung Phi và Ngũ hành cung phi thì kết quả mới chính xác và phản ánh toàn diện được. Bởi có thể khi xét về Cung phi chồng Quý Dậu vợ Kỷ Mão gặp Diên Niên là tốt nhưng khi xét về Ngũ hành hay Can Chi lại gặp xung khắc thì sao. Các bạn muốn xem kết quả chi tiết thì nhấp Tại đây. Tuy nhiên vợ chồng sống với nhau còn nhờ vào nhiều yếu tố tính cách không giống nhau; suy nghĩ khác nhau nên trong khi chung sống không có khả năng tránh khỏi xẩy ra xích míc, vì thế cũng không thể quá cứng ngắc tín nhiệm. Trong trường hợp chồng 93 vợ 99 may mắn gặp được cung tốt Diên Niên, tạo tâm lý lạc quan mang giá trị động viên, khiến cho cuộc sống hôn nhân thêm viên mãn. Nhưng nếu lâm vào trường hợp gặp phải cung xấu như Tuyệt Mệnh, Ngũ Quỷ, Họa Hại hay Lục Sát thì khi quá cứng ngắc tin vào các Dự kiến không tốt đó sẽ tạo cho tình cảm vợ chồng rạn nứt, luôn lo lắng suy nghĩ gây tác động đến sức khỏe thậm chí là có thể dẫn đến tan vỡ hạnh phúc GĐ. Mặc dù những tác động của cung xấu có giải pháp hóa giải được nhưng cần đặc biệt hãy chú ý là không nên áp dụng quá máy móc, võ đoán, cẩu thả mà phạm phải sai lầm đáng tiếc. Như thế chắc hẳn qua bài viết này bạn đã nắm được chồng 1993 vợ 1999 có hợp nhau không theo Cung Phi Bát Tự, rất may mắn là hai người gặp cung tốt Diên Niên làm cho đời sống hôn nhân góp phần viên mãn. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi đón đọc. Bài viết tham khảo: https://linkhay.com/blog/141818/chong-1993-vo-1999-co-hop-khong-ve-cung-phi
 14. Vợ chồng bạn đã hay sắp sinh một bé trai kháu khỉnh nhưng vẫn đang phân vân không biết đặt tên con như thế nào để vừa đẹp vừa hợp tuổi mang đến những điềm may mắn cát lợi nhất cho khởi đầu của con. Trong nội dung bài viết này tôi sẽ sẻ chia 1 số ít thông tin căn bản về “Đặt tên con trai năm 2021 hợp phong thủy là gì?” để các phụ huynh tham khảo: 1. Sinh con trai năm 2021 mệnh gì? Theo tử vi, những bé trai sinh vào năm 2021 âm lịch, cụ thể từ thời điểm ngày 12/2/2021 đến 31/1/2022 dương lịch là thuộc năm Tân Sửu, cầm tinh con Trâu, cung Ly (Hỏa), mệnh Thổ, nạp âm là Bích Thượng Thổ Bé trai được sinh vào năm 2021 sẽ có được các đặc thù như sau: Mệnh tương sinh là Kim, Hỏa. Mệnh tương khắc và chế ngự là Thủy, Mộc. Tính cách của bé trai sinh năm 2021 thường sẽ rất cần cù chân thành, mộc mạc, từ tốn thông minh quyết đoán, chu đáo... Mmàu sắc hợp mệnh: Vàng, nâu, trắng, bạc, kem... Kỵ màu: Đỏ, hồng, cam... 2. Cách đặt tên con trai 2021 hợp phong thủy Khi xét về tử vi phong thủy để đặt tên cho con trai năm 2021 thì có thể dựa vào 1 trong các 03 yếu tố sau đây: 2.1. Đặt tên con trai sinh năm 202 theo Ngũ hành Khi nói về tử vi phong thủy thì được nói tới đầu tiên chắc rằng là ngũ hành. Trong quy luậtngũ hành luôn tồn tại mối quan hệ tương sinh, tương khắc và chế ngự với nhau. Đặt tên cho bé trai hợp phong thủy thì yếu tố ngũ hành rất cần phải đặc biệt chú ý. Con trai sinh năm 2021 mệnh Thổ nên được đặt những chiếc tên thuộc hành Thổ, Kim và Hỏa sẽ tương sinh cho bé. Những tên nên được đặt như Nhật, Quang, Sáng, Đăng, Hiệp, Huy, Dương, Đồng, Kim, Nguyên, Khải, Cường, Bình, Anh, Nam, Hưng, Ngọc, Điền, Sơn, Lâm, Kiên, Kiệt, Hoàng, Bảo, Châu, Thành, Thông,... ***Cùng với đó, các bố mẹ đang có kế hoạch có con thì nên biết được sinh con năm 2021 có hợp không, giúp con sinh ra nhận nhiều vượng khí, may mắn, đồng thời tránh được những điều không tốt trong cuộc sống. Chi tiết xem tại: Sinh con năm 2021 hợp bố mẹ tuổi nào? 2.2. Đặt tên con trai năm Tân Sửu 2021 theo Tứ trụ Tứ trụ đó chính là Ngày - tháng - năm sinh và giờ sinh của từng người sẽ luôn có hành vượng và hành suy, cần đặt các chiếc tên thuộc hành bổ khuyết cho hành suy đó, giúp bản mệnh hoàn thành xong 2.3. Đặt tên cho con trai 2021 theo Tam hợp Bé trai sinh năm 2021 là tuổi Sửu thuộc Tam hợp là Tỵ - Dậu - Sửu. phụ huynh có thể đặt tên cho con theo các bộ thuộc bộ tam hợp như bộ Dậu, bộ Điểu, bộ Quai Xước, bộ Vũ đều tốt. 3. Sinh con trai năm 2021 nên đặt tên gì? Bạn cũng có thể dựa trên trong 3 cách đặt tên theo phong thủy ở trên để đặt tên cho bé trai của mình một cái tên hợp nhất. Theo đó tôi xin gợi nhắc 1 số tên nên được đặt khi sinh con trai năm 2021 về ngũ hành để các bạn cùng tham khảo: - Đặt tên con thuộc hành Kim: Thanh Sơn, Khắc Cường, Thành Phố Hải Dương thanh thản Bảo Khánh, Gia Bảo, Tùng Sơn, Hải Nam, Đức Anh, Minh Nhật,... - Đặt tên bé trai 2021 thuộc hành Hỏa: Hải Minh, Thế Vỹ, Ngọc Tiệp, Quang Hùng, Xuân Thái, Ngọc Huy, Trọng Hiệp, Quốc Hiệp, Đức Hiệp, Gia Huân, Trọng Huân, Đức Bính, Bảo Tú - Đặt tên con thuộc hành Thổ: Hoàng Sơn, Quang Thắng, Tuấn Kiệt, Hữu Long, Văn Bảo, Duy Thành, Bá Thông, Tâm Tâm, Hữu Thành, Ngọc Long,... 3. Sinh con trai năm 2021 không nên đặt tên gì? Bên cạnh việc tìm hiểu những cái tên nên đặt thì những bố mẹ cũng nên biết các cái tên cần tránh đặt để né bởi rất có khả năng nó sẽ tác động ảnh hưởng phần nào đến phúc khí của con. - Xét theo Ngũ hành: bố mẹ tránh việc đặt tên cho bé các chiếc tên thuộc hành Thủy hay Mộc như Giang, Quân, Hợp, Trọng, Cương, Quang, Tuyên, Sáng, Bùi, Lưu, Hiệp...(mệnh Thủy) hoặc Bách, Bảo, Bình, Lâm, Khôi... (Mệnh Mộc). - Xét về Can chi: Sửu và Dậu là lục hại nên những tên như Nguyệt, Đông,.. tránh việc dừng để đặt tên cho con trai 2021. Không những thế Dậu và Mão đối xung, các tên thuộc bộ Mão, Khuyển, Tuất, Nguyệt: Khanh, Thanh, Bản, Thịnh, Uy, Thành, Mậu, Bằng, Hữu, Kỳ,... cũng cần được tránh cho con sinh vào năm 2021. - Và Trâu không phải là động vật ăn thịt nên những chữ thuộc bộ Nhục (thịt), bộ Tâm (tim) cũng không tương thích cho bé trai sinh vào năm 2021 như: Tuệ, Hào, Dục, Chí, Trung, Nhẫn,... Mong rằng với các thông tin mà tôi cung ứng trên đây hữu ích có thể giúp những phụ huynh biết được cách đặt tên con trai 2021 hợp phong thủy. Chúc hạnh phúc gia đình và bé luôn trẻ trung và tràn trề sức khỏe vạn sự như ý! Xem thêm: https://phongthuyso.vn/xem-tuoi-sinh-con.html Nguồn tham khảo: https://tinhte.vn/thread/sinh-con-trai-nam-2021-dat-ten-la-gi.3308614/
 15. Xem bói tuổi vợ chồng xung khắc hay hợp nhau là hết sức quan trọng đối với các cặp đôi có kế hoạch cưới cũng như với các cặp vợ chồng, do nếu hợp nhau thì tốt, nhưng nếu khắc nhau thì cần tìm phương pháp hóa giải sớm. Vợ chồng đến với nhau là nhờ duyên phận, nhưng sống cùng nhau có lâu dài hay không thì còn phải xem vận mệnh cuộc sống hôn nhân ra sao. Xem bói tuổi vợ chồng giúp cho các cặp đôi nắm được khi 2 người đến với nhau, về sống chung dưới một mái nhà thì có khả năng phải đối mặt với những vấn đề gì, là tốt hay xấu, có gặp biến cố khó khăn nào không,... Bên cạnh đó, còn xem được tính tình giữa hai người có hợp nhau không, có hay xảy ra cãi vã, khắc khẩu không,....nhờ đó thấu hiểu, thông cảm cho nhau, cùng nhau xây dựng một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vui vẻ. Để có thể xem tuổi vợ chồng hợp tuổi chính xác cần căn cứ vào nhiều yếu tố, trong đó có Ngũ hành bản mệnh - căn cứ vào năm sinh của hai người để luận giải mệnh hợp xung, qua đó nhận định tuổi vợ chồng hợp nhau hay khắc nhau. Bài viết này tôi sẽ chia sẻ với các bạn về chồng 95 vợ 2002 có hợp không về Ngũ hành, từ đó tìm kiếm cách hóa giải kịp thời nếu mệnh hai vợ chồng gặp xung khắc. 1. Thông tin về tuổi chồng sinh năm 1997 và vợ tuổi 2002 - Thông tin chồng tuổi 1997: + Năm sinh (DL): 1997 + Mệnh: Giản Hạ Thủy + Cung: Chấn + Niên mệnh năm sinh: Mộc - Thông tin vợ 2002: + Năm sinh (DL): 2002 + Mệnh: Dương Liễu Mộc + Cung: Cấn + Niên mệnh năm sinh: Thổ 2. Luận giải chồng tuổi tý 1997 vợ tuổi Thìn 2002 có hợp nhau không theo Ngũ hành bản mệnh - Theo mình tìm hiểu khi xem tuổi vợ chồng hợp nhau thì yếu tố Ngũ hành được coi là yếu tố quan trọng hàng đầu để nhận định tính hợp khắc giữa tuổi vợ và tuổi chồng. - Nếu mệnh chồng và mệnh vợ có quan hệ tương sinh thì hai người tính cách hòa hợp, tình cảm luôn sâu sắc, gia đình yên ấm, con cái sung túc, đồng thời công việc làm ăn suôn sẻ, gặp nhiều tài vận may mắn. Còn ngược lại nếu xem tuổi vợ chồng mà cho ra kết quả mệnh vợ chồng khắc thì trong cuộc sống thường xuyên xảy ra cãi vã do bất đồng quan điểm, gia đạo không yên, và việc kinh doanh cũng không được suôn sẻ, khó phát triển. - Ngũ hành tương sinh tương khắc: + Ngũ hành tương sinh: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim. + Ngũ hành tương khắc: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim. Như vậy, với tuổi chồng 1997 và vợ sinh năm 2002 thì công cụ xem tuổi vợ chồng của phongthuyso.vn cho ra kết quả như sau: - Chồng tuổi Đinh Sửu 1997: mệnh Thủy - Vợ sinh năm 2002: mệnh Mộc => Theo quy luật Ngũ hành tương sinh tương khắc thì Thủy sinh Mộc, nghĩa là mệnh củachồng tuổi 1997 sinh với mệnh của vợ tuổi Nhâm Ngọ 2002. Hai vợ chồng đang trong mối quan hệ tương sinh khi xét về Ngũ hành, tính hai người khá hợp nhau nên rất ít xẩy ra tranh cãi hay mâu thuẫn, tình cảm sâu sắc. Trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng luôn chia sẻ, thông cảm và thấu hiểu cho nhau, nhờ đó mà mọi khó khăn trắc trở đều được giải quyết, GĐ viên mãn, tràn đầy hạnh phúc. Trong công việc, vợ chồng đồng lòng, việc kinh doanh buôn bán phát triển không ngừng, không phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc. *** Lưu ý: Xem tuổi vợ chồng tốt xấu cần dựa trên 5 yếu tố là Ngũ hành, Thiên Can, Địa Chi, Cung Phi và Ngũ hành cung phi để luận giải thì kết quả trả về mới đầy đủ và chính xác được. Thế cho nên bài viết này chỉ đánh giá được 1 phần tính xung hợp vợ chồng về Ngũ hành, bạn muốn biết kết quả chi tiết thì click tại: Chồng 97 vợ 2002 có hợp nhau không? Qua đây, rất vui vì mệnh hai vợ chồng tương sinh, hợp nhau khi xem tuổi chồng 1997 vợ 2002 có hợp không về Ngũ hành. Chúc vợ chồng tình cảm luôn sâu sắc, gia đình hạnh phúc, con cái khỏe mạnh và công việc luôn thuận lợi may mắn!