• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

levantrung

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  5
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About levantrung

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Nữ Giáp Tý năm 2020 tai bay vạ gió đủ đường các bác ạ. ai ai cũng 84 thì vào chỗ này thở than với em chút. Năm 2020 tử vi em dính ngay sao Kế Đô, nói thật là chán không có khả năng tả. Từ đầu năm đến giờ làm ăn chẳng ra sao lại dính toàn chuyện thị phi. Đôi khi là 1 chuyện rất nhỏ, một câu nói bình thường nhưng qua tai bao người lại tam sao thất bản. Em mất lòng bao người cũng chỉ vì như thế việc làm thì chững lại bao nhiêu đơn hàng quen cũng vì dịch mà đình trệ lại hết. Mọi năm thì khỏe như vâm, 2016 tự dưng lại bị tăng huyết áp, tim thi thoảng cứ đập thình thịch, bốc hỏa lên đầu. Xem lại tử vi 2020 độ tuổi của em mới thấy hạn về thể chất lại còn nói chính xác là bệnh về huyết áp những bác ạ. Xem thêm tuổi xông đất năm 2021 tại: https://xemvanmenh.net/xem-tuoi-xong-nha-2021.html Chuyện buồn thì kể bao nhiêu cũng không hết nhưng nói đi cũng cần phải nói lại, hồi đầu xuân em bàn với chồng góp vốn đầu tư mua cái nhà cấp 4 xập xệ. ban đầu cũng đắn đo nhưng tử vi bảo em 2016 mua bán nhà đất được nên hạ quyết định ngay và luôn. Vốn em dự có tiền thì xây lại xong bán lại kiếm chút lời. Thế rồi dịch bùng phát, cách ly toàn cộng đồng nên vợ chồng em cũng đành cứ để im đấy, dù sao đất mua rồi cũng không chạy được. chưa chắc chắn điềm may mắn thế nào, trong ngày hôm qua em nghe được tin là khu đất nền đấy đã được quy hoạch về sau ngõ vào sẽ giải phóng và mở rộng thông sang khu đô thành gần đấy, giá đất chắc như đinh sẽ lên, 2 vợ chồng mừng lắm. Nghĩ lại nếu như không nghe tử vi để quyết luôn thì chắc giờ em ngồi tiếc hùi hụi rồi các bác ạ. thường thì đầu năm vợ chồng em hay nương nhờ thầy quen để cúng sao hóa giải Đầu năm nay cũng đi, may là cúng rồi nên vợ chồng em còn cầm cự đến giờ chứ nhiều cậu bạn em chết đứ đừ, bán cả đất đi để bù vào chỗ lỗ. Em cũng đã và đang tính chơi đồ phong thủy đổi sim phong thủy xem có cải vận được chút nào hay không Mở lại tử vi trên xemvanmenh.net, em thấy vẫn còn đấy cái hạn nặng trong tháng 9 âm, tháng 10 công việc làm ăn sẽ đỡ hơn, tháng 11 có hạn về lời ăn tiếng nói tháng 12 thì có hạn về tài lộc Chị em nào thì cũng sinh năm 84 như em nên chú ý quan tâm thống kê giám sát lối đi mấy tháng này cho tốt nhé. Biết trước hạn ở đâu hạn gì rồi mà còn không tránh thì không trách ai được đâu. Mấy chị em 84 cũng nhớ giữ mồm giữ miệng. Tính tình chị em mình là rất bộc trực, khi nào cáu lên là nói không kiểm soát nên đôi khi tự mua dây buộc vào người, ảnh hưởng tác động đến mức quan hệ bạn hữu lẫn họ hàng, làng xóm đấy. Em tự gợi nhắc bản thân “tu khẩu nghiệp” không ít lần lắm rồi mà vẫn chưa “thành chính quả”, nhưng tu thì vẫn còn phải tu thôi. chống được một chút nào hay chút đó ạ. Đang lúc ít việc, em điều tra nghiên cứu thử tử vi năm 2021. Ai muốn xem thì vào xemvanmenh.net mà xem, khỏi phải đi đâu mất thời điểm lại đang tiếp tục dịch. Tử vi năm 2021 tuổi Giáp Tý nữ nói chung là tốt xấu xen kẽ Về phương diện làm ăn vẫn không khấm khá lên được. Nhưng ở cung xung chiếu nói sẽ sở hữu quý nhân trợ giúp nên chắc cũng không tới nỗi bết bát lắm. Chị em nên lưu ý tháng 2 và tháng 8 âm lịch có chuyện thị phi lo lắng Tháng 3 và tháng 9 âm lại là tháng tốt cho công việc có dự tính gì thì để triển khai vào 2 tháng này nhé. Có thiên thời địa lợi rồi, nhân hòa nữa là sự việc gì rồi cũng thông thôi. Xem thêm tuổi xông đất tuổi 1984 năm 2021 nữ mạng: https://xemvanmenh.net/xem-tuoi-xong-nha-nam-2021-tuoi-giap-ty-1984-A1782.html
 2. Tử vi thật huyền diệu vậy mà đến giờ tôi mới biết. Tôi là nữ sinh vào năm 1982 tuổi Nhâm Tuất. Sống trên đời suốt 38 năm tôi trước đó chưa từng tin tưởng vào bất kỳ chuyện thần thánh, bói toán nào. Đối với tôi, đó là mê tín Tôi cảm nhận thấy bài xích việc đi xem thầy, đi làm việc lễ cúng… Nhưng có một thứ đã thay đổi nhân sinh quan của tôi đó đó chính là tử vi Tôi nghe đến 2 chữ phong thủy rất nhiều lần, từ hồi còn rất trẻ. phụ huynh tôi, bè bạn tôi thậm chí còn là cả chồng mình cũng đều đã đi xem tử vi phong thủy duy chỉ có tôi cứng đầu không nghe. thường niên nhìn thấy phụ huynh lên chùa để xin sư thầy lá số phong thủy mình chỉ cười ông bà mê tín tạm coi đấy là niềm vui riêng của ông bà mà không thèm lưu ý đến. Xem thêm tuổi xông đất cho tuổi 1982 nữ mạng năm 2021: https://xemvanmenh.net/xem-tuoi-xong-nha-nam-2021-tuoi-nham-tuat-1982-A1826.html Mãi cho đến một hôm đầu năm 2020, tôi đến Công Ty làm việc như mọi ngày. Đến giờ nghỉ trưa, đám nhân viên cấp dưới nữ trẻ tuổi tụ tập nhau lại buôn dưa lê rất xôm, tôi hiếu kỳ lại gần xem mới biết những cô nàng đó đang xem tử qua mạng. Nhìn thấy tôi lại gần, cô em út của phòng nhanh nhảu hỏi ngày, tháng, năm, sinh, giờ sinh của tôi để tra cứu. Tôi từ chối nhưng cô gái đó lại bảo rằng xem cho vui, tôi chấp nhận vì nghĩ mình nên hòa đồng với cấp dưới hơn. chỉ mới gõ gõ vài chữ, cô bé ấy đã lấy ngay được lá số tử vi phong thủy của tôi và cuộn chuột để nhìn Lá số nghiên cứu bảo tôi mệnh Thủy, điều đó tôi biết vì bố mẹ tôi đã đi xem thật nhiều Lá số nói năm 2020 là cung thời gian Thổ, khắc chế với mệnh của tôi nên năm nay là một năm xấu, tôi nghe xong cũng chỉ để đó, không nghĩ gì nhiều. Lá số nói tôi năm nay Hạn Tam Kheo, nên đi lại cẩn thận Tôi ngẫm lại từ hồi đầu năm cứ ngã xe liên tiếp ngã không nặng nhưng cũng xước tay chân rất không dễ chịu Cô em út của phòng lại đọc tiếp, báo ở nhà tôi năm nay có hỷ. Chưa cần tâm trí tôi đã thấy đúng, em gái tôi sinh vào năm 89, ế đến chừng này tuổi rồi rốt cuộc cũng tìm kiếm được tình nhân chuẩn bị cưới luôn trong năm Từ thái độ bài xích khởi đầu đến đây tôi lại từ từ có hảo cảm với tử vi phong thủy cô gái út lại đọc, lá số nói 2020 là 1 năm vất vả với tôi tuy nhiên tôi làm việc sẽ có người hỗ trợ nên công việc vẫn trôi chảy, hanh hao thông. Tôi ngẫm lại thì thấy đúng thật. Năm 2020 dịch CoV 19 tác động ảnh hưởng đến quá đa số người Công Ty chúng mình cũng lao đao không thua kém áp lực nặng nề lợi nhuận từ các sếp đè lên trưởng phòng như tôi rất to lớn Rất may là tôi liên hệ lại với người bạn cũ, tìm ra mối hàng từ phía các Doanh Nghiệp công nghệ nên đã giải quyết được phần nào bài toán khó này. Tôi vẫn đùa nói người bạn đó là vị cứu tinh. Khi lá số đề cập đến người hỗ trợ khiến tôi liên tưởng ngay tới người bạn cũ của bản thân Đến lúc này mình đã không có khả năng đứng yên được nữa, tôi nhào vào xem cùng cô nàng và thấy phần nhà đạo nói năm nay tôi có dính thị phi, nhiều chuyện buồn mang đến trong gia đạo Tôi thật sự quá choáng váng, đây chính là chuyện tôi chưa khi nào nói ra miệng vì muốn giữ gìn Tấm hình cho gia đình nhà chồng. Chồng tôi con trưởng, tôi là dâu trưởng. phía bên dưới còn 2 người em chồng, đều là nữ, rất lôi cuốn đặt điều nói xấu tôi. Nhiều chuyện rất nhỏ nhưng qua miệng 2 cô ấy cũng bị nghiêm trọng khiến bố mẹ tôi lo ngại mắng mỏ vợ chồng tôi. Tôi rất buồn. Xem đến đây tôi quay quay về bàn thao tác làm việc của bản thân vào địa chỉ xemvanmenh.net như đã nhìn trên máy tính của cô bé út và khởi đầu tự xem. Tính đến lúc này cũng đã vài tháng rồi, sau khi tìm hiểu kỹ về tử vi tôi lại càng thấy đáng tin hơn vì phong thủy không nói mò mà dựa trên cơ sở của chính bản thân nó Năm 2020 sắp qua rồi, tôi cũng tiếp tục như mẹ tôi xem phong thủy năm 2021 để được đoán trước điềm tốt điềm dữ rồi chiêm nghiệm thêm 1 đợt nữa Bạn nào có cùng tâm lý như tôi có thể truy cập xemvanmenh.net để xem nhé. Tham khảo thêm tuổi xông đất năm 2021: https://xemvanmenh.net/xem-tuoi-xong-nha-2021.html
 3. Không rõ các chị em tại chỗ này có thói quen xem tử vi để chớp lấy được các thuận tiện vất vả trong năm đó của mình ra sao không riêng em thì lại rất tin vào khoản này. Em sinh vào năm 1975, vì làm kinh doanh thương mại buôn bán nên em khá tín tâm linh. trước kia thì em có đi xem tử vi ở các thầy mặc dù thế từ hồi biết tới công cụ xem tử vi online là em không tốn thời hạn sức lực lao động nhiều nữa. thậm chí em còn rất có thể xem cho từ đầu đến chân thân và bạn hữu Xem thêm tử vi 2021 tại: https://xemvanmenh.net/xem-tu-vi-nam-2021.html Website mà em đang muốn nhắc đến chính là Xemvanmenh.net. Được biết thêm đó là website chuyên báo tin liên quan tới phong thủy và đã được thầy Duy Tâm Phúc - giữa những chuyên gia tử vi & phong thủy tiên phong hàng đầu VN luận giải. Như ở lúc này em đã có thể xem được tử vi 2021 của tuổi 1975 nữ mạng qua Website này rồi. Chị em có thể tìm hiểu thêm 1 số ít thông tin sau đây: Về việc làm ngoại giao: nhìn bao quát độ tuổi của chị em mình sang năm 2021 có việc làm ngoại giao không được như ý các quan hệ hợp tác ký kết làm ăn đều bị thu hẹp lại, nên chúng ta cần chủ động giải phóng và mở rộng mối quan hệ Về tài chính: Năm 2021 tài chính của nữ mạng 1975 chị em mình nhìn chung đều kém, gặp nhiều thua thiệt, bất lợi. cho nên tốt nhất nên xem xét thật kỹ càng trước khi quyết định hành động đầu tư làm ăn Về gia đạo: gia đạo nữ mạng 1975 những năm 2021 không được tốt. hạnh phúc gia đình thiếu trung khí các cá thể nhiều mâu thuẫn Đặc biệt lưu ý hạnh phúc gia đình rất có khả năng có tang. Về sức khỏe: Theo như thông tin mà em đạt được thì nữ mạng 1975 trong những năm 2021 cần chú ý tới sự di chuyển và đi lại bởi rất có thể gặp tai nạn chân tay. thực tế đó cũng chỉ là tổng quan chung về những dấu mốc quan trọng của cuộc sống nữ mạng 1975 trong thời gian 2021 thôi chị em ạ. Chúng ta cũng có thể lưu lại để nhớ sau đó ngẫm lại vào vài ngày sau này. Bản thân em thì thấy việc xem tử vi là vấn đề rất cần thiết Bởi cũng vì biết trước được tử vi 2020 mà em cũng chủ động hơn được trong những việc cũng như trong cuộc sống cụ thể em xin đưa ra những thuận lợi và khó khăn trong thời gian 2020 mà Xemvanmenh.net luận giải. nhìn bao quát vận trình cuộc sống của nữ mạng 1975 trong thời điểm 2020 chưa được như yêu cầu mọi việc đều cốt truyện theo khunh hướng xấu. Năm 2020 là 1 năm khá vất vả với chị em chúng mình. Không biết chị em thấy sao chứ riêng năm 2020 hàng loạt quan hệ bạn hữu đối tác làm ăn của tuổi Ất Mão nữ mạng đều bị thu hẹp hoặc thậm chí là bị bạn bè tiểu nhân chơi xấu. không riêng gì tạm dừng ở đó, tài chính may mắn tài lộc cũng hao hụt nhiều khi chi tiêu nhiều nhưng không tìm bù lại được nên từ từ bị kiệt quệ, có thời điểm lâm vào cảnh bế tắc. nhà đạo xẩy ra nhiều chuyện buồn, vợ chồng con cháu thường xuyên xảy ra cự cãi thể chất ốm đau nhiều, đặc biệt tiếp tục bị đau nhức xương khớp. do vì biết trước được những điều đó nên năm 2020 dù chưa được theo nguyện vọng nhưng em cũng chống được một số ít vận hạn. Đặc biệt em phối kết hợp góp phần lưu ý sử dụng sắc tố hợp tuổi hay là 1 số vật phẩm trợ mệnh, cách hóa giải vận hạn được gợi ý tại chuyên trang xemvanmenh.net mà đời sống cũng như tài chính của em trong thời điểm 2020 nhìn tổng thể là ổn, trong tầm trấn áp Bản thân em thấy việc coi tử vi 2020 nữ mạng 1975 tại xemvanmenh.net rất tiện nghi và đặc biệt độ chính xác lên tới 90%. Chị em bè bạn ai đang có nhu cầu hãy truy cập ngay xemvanmenh.net để khai phá chi tiết cụ thể vận trình cuộc đời của mình trong năm tới sẽ ra làm sao
 4. Tôi sinh năm 1980 và xem tử vi với tôi như một thói quen rất quan trọng trước khi đưa ra kế hoạch trong một năm. Xem tử vi Online có lẽ đã không còn xa lạ với mọi người trong thời đại 4.0 nữa. Hiện có rất nhiều Website cung cấp những thông tin liên quan tới tử vi phong thủy, tuy nhiên thực tế không phải trang Web nào cũng đưa ra thông tin chính xác. Tôi chọn Xemvanmenh.net là địa chỉ uy tín để xem tử vi Online bởi những thông tin tại đây cung cấp rất chi tiết, rõ ràng và đặc biệt dễ hiểu. Biết tới trang Web cách đây 1 năm khi đang loay hoay tìm địa chỉ xem tử vi tuổi 1980 nữ mạng năm 2020. Còn nhớ hồi đó tôi không tin vào những thông tin tử vi trên mạng bởi nghĩ rằng muốn xem tử vi chuẩn nhất thiết phải tới tìm gặp thầy. Thế nhưng trong một lần nói chuyện với chị đồng nghiệp, hỏi han về địa chỉ xem tử vi uy tín thì chị có giới thiệu cho tôi vài trang Web. Tôi có đọc gọi là cho có thôi chứ bản thân trước đó đã không tin rồi. Thế nhưng lần đầu tiên tôi bị thu hút bởi một Website xem tử vi online có tên xemvanmenh.net. Điều đặc biệt khiến tôi ấn tượng tại đây đó chính là những luận cứ được đưa ra rất khoa học, đều dựa theo yếu tố phong thủy mà không luận giải tràn lan theo kiểu cảm tính giống một số trang Web khác. Hơn nữa, theo như tìm hiểu thì tôi biết phần luận giải đều do thầy phong thủy Phúc Duy Tâm cùng cộng sự của mình thực hiện. Tính tới thời điểm hiện tại thì tôi thấy phần luận giải tử vi tại Xemvanmenh.net có độ chính xác tới 90% so với những gì tôi đã trải qua. Còn nhớ lúc đó tôi xem tử vi tuổi 1980 nữ mạng năm 2020 có biết rằng trong năm 2020 tôi phải thật cẩn thận lời ăn tiếng nói kẻo họa vạ tại miệng. Rồi tiền bạc cũng tiêu hao nhiều, việc đầu tư làm ăn thua lỗ, không được theo ý muốn. Do được chị bạn khẳng định là đúng lắm nên tôi cũng chuẩn bị tâm lý trước cho mình. Tôi còn tham khảo một số cách hóa giải vận hạn mà Xemvanmenh.net gợi ý. Đúng lắm chị em ạ, còn nhớ ngay tháng 2 âm lịch vừa Tết xong là công việc kinh doanh của tôi gặp chút trục trặc do nhập phải lô hàng kém chất lượng. Rồi tiếp đến là mấy chuyện bạn bè hiểu lầm nhau do những câu nói đùa. Nhờ những luận giải cơ bản tại xemvanmenh.net kết hợp thêm với những gợi ý về cách hóa giải vận hạn mà tôi có thể chủ động hơn trong mọi việc. Chính bởi vậy mà cuộc sống của tôi trong năm 2020 trôi qua nhẹ nhàng, mọi việc nằm trong tầm kiểm soát của mình. Tôi tiếp tục tin tưởng và xem tử vi 2021 tại https://xemvanmenh.net/xem-tu-vi-nam-2021.html của mình sẽ như thế nào. Tại đây, tôi cũng nắm bắt được một số khía cạnh quan trọng trong cuộc đời mình khi bước sang năm Tân Sửu 2021 như sau: - Về ngoại giao: Trong năm 2021 tới đây nữ mạng 1980 như chị em chúng mình sẽ gặp nhiều trở ngại về công việc ngoại giao. Nhìn chung cần chuẩn bị tâm lý để đối mặt với những rắc rối cho bạn bè mang tới. - Về tài chính: Năm 2021, nữ Canh Thân cần thận trọng trong những quyết định đầu tư của mình bởi có thể gặp phải một số trở ngại, đầu tư có thể bị thất thoát. Tốt nhất hãy nên tính toán, bàn bạc kỹ lưỡng. - Về gia đạo: Năm Tân Sửu 2021, gia đạo của nữ mạng Canh Thân 1980 cũng không được tốt. Gia đình xảy ra cãi vã, mâu thuẫn giữa vợ chồng, con cái. Thường xuyên mất hòa khí nên có nhiều chuyện buồn đưa tới. - Về sức khỏe: Tiếp tục là một năm gặp vấn đề về sức khỏe. Chị em sinh năm 1980 trong năm 2021 cần chú ý tới bệnh lý liên quan tới khí huyết hoặc một số bệnh của phụ nữ. Nhìn chung, theo luận giải tại xemvanmenh.net thì năm 2021 không phải là một năm thuận lợi của chị em Canh Thân 1980 chúng mình. Do vậy, chị em cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng, tham khảo một số gợi ý cách hóa giải vận hạn mà thầy Duy Tâm Phúc đưa ra. Để biết được thông tin chi tiết về tử vi 2021 nữ mạng tuổi 1980 hãy truy cập ngay xemvanmenh.net để tìm hiểu.
 5. Năm 2020 thấy ai cũng kêu khó khăn nhưng em thấy mình may mắn khi mọi việc vẫn thuận lợi. Em sinh năm 1985 là nữ. Em thích xem tử vi và thường xem online chứ không hay đi xem thầy. Em thấy nhiều thầy xem cũng không chuẩn, cứ nghĩ mình gặp phải một ông thầy dởm, vừa nói vừa dọa rồi dụ mình làm lễ vài chục triệu em lại thấy hãi. Thời buổi bây giờ cũng khác ngày xưa rồi. Ông bà mình trước không có khoa học công nghệ thì phải tìm đến thầy chứ thanh niên 4.0 bây giờ xem online hết. Vừa tiện hơn, vừa nhanh hơn, không tốn tiền, xem cho ai, xem bao nhiêu người cũng được. Em không có địa chỉ xem tử vi cố định. Thông thường em lên google và search rồi chọn đại một địa chỉ, xem cảm thấy không hợp thì lại ra tìm địa chỉ khác. Mọi người cứ thử mở một lá tử vi ra đọc thì sẽ biết nó có phù hợp với mình hay không. Em xem nhiều thấy có địa chỉ viết tử vi rất sơ sài được vài dòng; có địa chỉ lại viết quá nhiều chữ “chuyên ngành” đọc không hiểu. Dạo gần đây thì em hay vào xemvanmenh.net để xem tuổi xông đất cho năm mới và tử vi 2021 các thành viên trong gia đình thì thấy nội dung của nó diễn giải ổn, đầy đủ, dễ hiểu. Ai chưa biết xem ở đâu thì có thể vào thử. Xem tử vi năm 2020 của em nói chung là thuận lợi. Em không biết các bạn gái 85 khác thì sao chứ từ đầu năm tới giờ cuộc sống em vẫn là xuôi chèo mát mái. Nhìn mọi người thở ngắn than dài vì CoV 19 còn em thấy cuộc sống vẫn cứ bình thường như vậy. Em làm ngành IT, công việc vẫn cứ đều đều, lương vẫn lĩnh đủ hàng tháng, cơm ăn vẫn mua được hàng ngày. Nếu có nói bị ảnh hưởng, chắc là chuyện cưới xin của cậu em trai đến quá bất ngờ. Em trai em sinh năm 89. Ba mươi mốt tuổi đầu mà chưa từng đưa người yêu về nhà đừng nói đến việc cưới vợ. Các cô, các bác sốt ruột thay nhà em, giới thiệu bạn gái cho nó mà nó cũng không chịu gặp, nói là không thích quen kiểu giới thiệu. Thế mà đùng một cái, đầu năm 2020 nó dẫn người về, bảo muốn cưới. Hỏi chuyện mới biết nó mới quen con bé kia được 3 tháng. Gia đình họp bàn, phân tích khuyên nhủ mãi mà nó vẫn quyết cưới. Thế là 2 bên thông gia gặp mặt, xem ngày, chuẩn bị cuối năm cưới đấy ạ. Hôm mở tử vi 2020 nói năm nay nhà em có hỷ sự em còn không tin. Giờ đây thành hiện thực. Có một điều tử vi 2020 nói mà em cũng đang dài cổ chờ mong, đó là công việc sẽ có sự thay đổi. Em làm ở công ty này đến nay là năm thứ 5 rồi nên đang trông mong được cất nhắc lên trưởng bộ phận, năm nay có cơ hội khá tốt. Cách đây 3 hôm, thằng bạn thân của em lại rủ đi uống cafe rồi mời em qua chỗ nó làm. Nó tự mở công ty phần mềm được 2 năm nay, giờ đang cần những người tâm huyết về bổ khuyết cho công ty. Cơ hội thay đổi thì em thấy rồi nhưng em vẫn đang đắn đo chuyện đi hay ở, chưa quyết định được. Em thích tử vi, tin tử vi nên xem thấy đúng, ứng vào thân rất nhiều. Mỗi năm tử vi mỗi khác. Năm 2020 tuổi Ất Sửu được sao Thủy Diệu chiếu thì tốt lành, nhưng sang tử vi 2021 https://xemvanmenh.net/xem-tu-vi-nam-2021.html bị sao Kế Đô chiếu thì lại lắm khó khăn. Em khuyên mọi người mỗi năm nên xem tử vi 1 lần để biết được hạn của mình ở đâu, phương diện nào mà để ý, tránh gặp hạn quá to, quá nặng. Trên xemvanmenh.net có dự đoán hết 12 tháng trong năm mới đấy. Năm 2021 Tân Sửu cũng đã cận kề nếu bạn chưa biết được tuổi nào hợp để xông đất cho gia đình mình thì có thể tham khảo tại: https://xemvanmenh.net/xem-tuoi-xong-nha-2021.html