• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

anh.tienao

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  53
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About anh.tienao

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Đôi nét về thông tin đầu tư tỷ giá tiền điện tử. Tiền ảo là một dạng của tiền kỹ thuật số hay nói cách khách nó là tập hợp con của tiền kỹ thuật số bao gồm cả tiền điện tử, tiền ảo không được kiểm soát hay phát hành bởi chính phủ. Tiền ảo phổ biến là tiền ảo phi tập trung được tạo nên dựa trên các nền tảng phi tập trung và đầu tư theo các tỷ giá trong bảng giá tiền điện tử hôm nay như BTC, ETH… Như vậy có thể nói rằng tiền điện tử như BTC, ETH… là một dạng của tiền ảo. Tiền pháp định Tiền ảo Ví dụ USD, JPY, VND… BTC, ETH, LTC… Hình thức Tài sản vật lý: tiền xu, tiền giấy Tài sản kỹ thuật số Cơ quan phát hành Ngân hàng trung ương Nhà phát triển kỹ thuật số (Developer) Cơ quan kiểm soát Chính phủ Không được kiểm soát bởi bất kỳ cơ quan nào Hãy nhớ theo dõi các bài viết mới nhất tại trang web này để xem giá các đồng tiền ảo tốt nhất. Trích nguồn: kiemtiem.com
 2. Tham khảo các đồng tiền ảo phổ biến nhất. Thời đại công nghệ phát triển, tiền mặt không còn là rào cản trao đổi, thay vào đó là sự xuất hiện tỷ giá đồng tiền ảo hay còn gọi là tiền điện tử. Dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn một số đồng tiền ảo phổ biến, đáng theo dõi nhất hiện nay nhé. Bitcoin (BTC) Bitcoin là đồng tiền điện tử đầu tiên trên thế giới và đặt nền móng cho phát triển của thị trường Cryptocurrency (tiền mã hóa). Ethereum (ETH) Đứng sau Bitcoin, Ethereum là loại tiền điện tử lớn thứ 2 thế giới theo tổng vốn hóa thị trường. RIPPLE (XRP) RIPPLE (XRP) là một loại tiền kỹ thuật số và hệ thống thanh toán mở, RIPPLE trở nên cực kỳ phổ biến kể từ khi phát hành vào năm 2012. Đây là một hệ thống phân tán mã nguồn mở vẫn còn nằm trong phân đoạn Beta. Mục đích của hệ thống này là giúp người dùng có thể sử dụng thẻ tín dụng, Paypal, ngân hàng hay các tổ chức tài chính khác với mức phí thấp nhất cùng với quá trình xử lý nhanh chóng. trích nguồn: kiemtiem.com
 3. Thông tin về việc đầu tư dựa theo giá tiền ảo cần biết. Bitcoin, vua của thế giới tiền điện tử, đã phá vỡ mức $40000 vào cuối năm 2020 và thu hút càng nhiều trader trong năm 2021. Lúc này việc đầu tư trên các giá tiền ảo vẫn đáng đầu tư? Có nên mua bán tiền điện tử online? Cùng với đó là cách mua bán tiền điện tử và các bước đầu tư tiền điện tử online. Hy vọng nó sẽ giúp bạn tìm kiếm được các đồng tiền điện tử tốt nhất để đầu tư vào năm 2021. Đồng tiền trên tỷ giá tiền ảo đầu tiên được tạo ra đó chính là Bitcoin (năm 2009). Với mục đích đó là thay thế tiền pháp định, trở thành một giải pháp thanh toán toàn cầu tương lai. Mang nhiều ưu điểm vượt trội như tính phi tập trung, tốc độ giao dịch nhanh, phí giao dịch thấp, không cần bên thứ 3 tham gia, bảo vệ môi trường..v.v. ☑️ Hơn 100 thị trường,T+0, sàn được quy định ☑️ 50000$ vốn ảo FREE&500$* bonus mời bạn ☑️ Giao dịch đòn bẩy, 0 hoa hồng, spread thấp ☑️ Công cụ quản lý rủi ro và học trading FREE Như vậy các đồng coin trong bảng giá đồng tiền ảo gồm : Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Bitcoin Cash, EOS, Tether và Binance Coin luôn nằm trong top 10 các đồng coin có vốn hóa thị trường lớn. Các coin còn lại đã có lúc bứt phá vào được top 10 nhưng sao đó lại bật trở lại. Điều này cho thấy sự vững vàng của các coin top đầu. Đặc biệt là với 2 đồng coin đang mạnh nhất hiện tại là Bitcoin và Ethereum. Theo bảng thống kê đây là 2 coin không thay đổi thứ hạng với Bitcoin số 1 và Ethereum là số 2. Cùng đến với phần tiếp theo để tìm hiểu về 8 đồng tiền điện tử đáng mua nhất. Trích nguồn : kiemtiem.com
 4. Những điều cần biết về tỷ giá các đồng tiền ảo hiện nay. Bitcoin tiếp tục đà tăng giá Bitcoin được dự báo sẽ đóng cửa năm 2021 ở mức trên 30.000 USD. Đây có vẻ như là một dự báo tỷ giá các đồng tiền ảo khá thận trọng, với đà tăng giá mạnh mẽ cuối năm 2020 lên trên ngưỡng 20.000 USD, dù vậy giá bitcoin không phải lúc nào cũng tăng. Trong khi đó, cũng có những chuyên gia dự báo mức tăng trưởng vượt bậc cho bitcoin. Trên Twitter, Willy Woo viết: “Mức 200.000 USD cho một bitcoin vào năm 2021 vẫn còn là dự báo thận trọng. Mức 300.000 USD không phải bất khả thi”. Stablecoin dẫn đầu về ứng dụng rộng rãi Mặc dù hiện nay bitcoin được nhắc đến là chủ yếu, loại tiền mật mã stablecoin đang nhanh chóng nổi lên dẫn đầu xu hướng áp dụng rộng rãi. Stablecoin là loại tiền mật mã được thiết kế để tránh sự biến động giá tự do như Bitcoin hay các đồng tiền mật mã khác. Sự ổn định giá của stablecoin được hỗ trợ bởi đồng tiền truyền thống hoặc tài sản đảm bảo. Với tổng giá trị vốn hóa thị trường hàng chục tỷ USD, việc sử dụng stablecoin rộng rãi hơn trong hoạt động kinh doanh là một xu hướng dễ dự đoán. Tiền kỹ thuật số của các ngân hàng trung ương xuất hiện Sự xuất hiện của đồng tiền kỹ thuật số của các chính phủ là điều có thể được đảm bảo, và câu hỏi còn lại duy nhất là khi nào. Đang có rất nhiều quốc gia ấp ủ kế hoạch tiền kỹ thuật số, dù chưa biết nước nào sẽ triển khai trước. Thu thuế tiền mật mã Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) đã thực hiện một số động thái trong năm qua, và có thể dự báo việc thực thi thuế đối với tiền mật mã sẽ được xử lý thời gian tới. Các cơ quan thuế trên toàn cầu cũng bắt đầu để ý đến nguồn thu tiềm năng này. Liên quan đến chính sách quản lý, SEC, cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Mỹ mới đây tố cáo Ripple bán cổ phần chưa đăng ký thông qua việc phát hành đồng XRP cho các nhà đầu tư trên khắp thế giới. Blockchain sẽ mở rộng ra ngoài các dịch vụ tài chính Hiện nay hầu hết mọi người nhắc đến blockchain vẫn chỉ nghĩ đến bitcoin. Nhưng năm 2021 được dự đoán tỷ giá tiền ảo mới nhất là năm định hình chuyển hướng blockchain sang những lĩnh vực khác của nền kinh tế. Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, vận tải và logistics là một vài trong số các lĩnh vực được hưởng lợi từ việc áp dụng blockchain rộng rãi hơn.
 5. Những tác động tiêu cực đến tỷ giá tiền ảo. Sự phát triển của tiền ảo nói chung và biến động giá mạnh mẽ của tiền ảo Bitcoin nói riêng trong thời gian gần đây thu hút sự quan tâm của dư luận. Tiền ảo xuất hiện đã và đang tạo ra nhiều thách thức trong việc thực thi chính sách tiền tệ, kiểm soát dòng tiền, rủi ro phát sinh trong giao dịch tài chính và an toàn của hệ thống ngân hàng. Bài viết dưới đây cho thấy những tác động tiêu cực của tỷ giá tiền ảo đối với việc điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thứ nhất, tiền ảo gây những ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát lạm phát của chính sách tiền tệ. Thứ hai, tiền ảo gây khó khăn trong việc kiểm soát mức cung tiền. Nền tảng công nghệ đã giúp việc thu thập thông tin và mạng lưới giao dịch nhanh hơn, rẻ hơn. Điều này tạo động lực cho kinh tế chia sẻ và cho phép các tổ chức tài chính công nghệ nắm bắt một số hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Thứ ba, một số hệ lụy khác. Tiền ảo với những vụ đầu tư, lừa đảo còn gây ra những hệ lụy khác ảnh hưởng đến hiệu quả chính sách tiền tệ. Ma lực của tiền ảo đã lôi kéo không ít người vào kênh đầu tư với hy vọng mức lợi nhuận “khủng” nhưng khi rớt giá nhanh chóng, tiền ảo đã tạo nên sự hỗn loạn trong xã hội, gây bất ổn kinh tế vĩ mô. Tuy vậy, để hạn chế tác động tiêu cực của tiền ảo đối với chính sách tiền tệ và nền kinh tế, xã hội nói chung, cần tập trung vào các vấn đề sau: Thứ nhất, Nhà nước cần có các chính sách nâng cao cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Thứ hai, đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý tiền ảo tại Việt Nam. Thứ ba, đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân, doanh nghiệp cảnh giác khi được mời chào tham gia các hoạt động liên quan đến tiền ảo. Thứ tư, xử lý nghiêm các hành vi tổ chức đầu tư dựa vào tỷ giá đồng tiền ảo. Như vậy, với sự phát triển khoa học công nghệ đặc biệt là công nghệ thông tin, sự lan tỏa nhanh chóng của các đồng tiền ảo ở Việt Nam đã hiện hữu và diễn biến phức tạp. Do đó, nếu không thực hiện việc kiểm soát đầu tư hiệu quả trên tỷ giá các đồng tiền ảo này thì rủi ro không chỉ cho những nhà đầu tư mà cho cả hệ thống tài chính, chính sách tiền tệ. Trích nguồn: kiemtien.com
 6. Hiện nay giá trị tiền ảo ở hiện tại và tương lai như thế nào. Chỉ trong vài năm gần đây, tiền điện tử và bitcoin phát triển rất nhanh, thu hút nhiều nhà đầu tư vào tỷ giá tiền ảo. Tạp chí Forbes đã có những phân tích về lí do khiến bitcoin có giá trị. Bitcoin có giá trị ở hiện tại và tiếp tục có nhu cầu trong tương lai Có những thực tế khiến bitcoin có giá trị và liên tục thu hút nhà đầu tư. Rõ ràng bitcoin không hoàn toàn giống với dầu vì nguồn cung của nó được xác định, kiểm soát từ trước: Trên thị trường sẽ chỉ có không quá 21 triệu bitcoin. Nhu cầu có thể tăng hàng trăm lần trong khi số lượng bitcoin được cố định. Bên cạnh đó, người ta có thể giữ bitcoin trong nhiều năm trời với chi phí thấp và kiên nhẫn chờ đợi bán ra khi nhu cầu thị trường tăng lên. Theo Forbes, mua bitcoin ngày nay cũng giống như mua dầu vào năm 1850 sau khi thấy tiện ích ban đầu của nó với sự khác biệt lớn là bạn biết rằng không có loại dầu mới nào có thể được tạo ra, ngay cả khi nhu cầu tăng lên và các trường hợp sử dụng mới xuất hiện. Thế nhưng không giống như dầu, với bitcoin bạn sẽ không cần phải vội vàng. Vì là một tài sản kỹ thuật số, bạn có thể lưu trữ bitcoin với giá rẻ trong nhiều năm và coi đó như một khoản đầu tư dài hạn hoặc thậm chí là tiết kiệm. Có tư duy, phân tích logic đằng sau giá trị bitcoin cho các nhà đầu tư ngày nay, đó là mua một tài sản khan hiếm trước khi nhu cầu tăng lên phù hợp với giá trị thực tế của nó. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để xem giá các đồng tiền ảo biến động như thế nào.
 7. Phân tích sự ảnh hưởng sự biến đổi tỷ giá tiền ảo. Hiện nay, các loại tiền ảo đang ngày càng phổ biến trong hoạt động thanh toán, đầu tư. Để thuận tiện cho các giao dịch đầu tư, người ta sẽ dùng tỷ giá tiền ảo để đo lường giá trị của đồng tiền ảo. Để biết đâu là những yếu tố dẫn đến sự biến đổi tỷ giá thị trường thì hãy xem bài viết dưới đây như sau: 1. Cung và cầu Nguồn cung của bitcoin bị tác động bởi hai yếu tố: Đầu tiên, giao thức bitcoin cho phép bitcoin mới được tạo ra theo một tỷ lệ cố định. Các bitcoin mới được đưa vào thị trường khi các thợ đào xử lý các khối của giao dịch, và tỷ lệ mà bitcoin mới được tạo ra được thiết kế để chậm dần theo thời gian: tốc độ đã giảm dần từ 9,8% năm 2015, 6,9% năm 2016, 4,3% năm 2017. Điều này có thể dẫn đến một giả thiết rằng cầu bitcoin tăng nhanh hơn so với cung khiến đẩy giá 1 bitcoin tăng lên. Thứ hai, cung bitcoin bị ảnh hưởng bởi giá mà hệ thống cho phép tồn tại. Con số này là 21 triệu, nghĩa là một khi đạt đến con số này, hoạt động khai thác sẽ không thể tạo ra bitcoin mới. Thời điểm đó, hoạt động khai thác sẽ chỉ được hỗ trợ bởi phí giao dịch. 2. Sự cạnh tranh Tính cạnh tranh giữa các đồng tiền ảo tác động đến giá 1 bitcoin Dù bitcoin hiện nay là đồng tiền điện tử nổi tiếng nhất, vẫn còn có hàng trăm đồng tiền điện tử khác mà các nhà đầu tư có thể lựa chọn như ethereum, litecoin, chúng cũng được giao dịch trên sàn Coinbase. Theo dõi các đợt chào bán coin ban đầu – Initial Coin Offerings- ICO sẽ giúp nhà đầu tư có được ý tưởng về số lượng các công ty có hứng thú gia nhập thị trường này trong năm tiếp theo. Có tương đối ít các rào cản gia nhập vào thị trường này. Tuy nhiên, đặc tính đầu cơ và tình trạng gần như là hợp pháp của tiền điện tử khiến việc hiểu các quy tắc cạnh tranh tác động như thế nào đến giá trở nên khó khăn hơn. Điều này khiến các yếu tố khác, như độ nổi tiếng, là một lợi thế lớn của đồng bitcoin. 3. Mức phổ biến của các sàn giao dịch Cũng giống như các nhà đầu tư chứng khoán quen thuộc với các chỉ số như NYSE, Nasdaq, và FTSE, các nhà đầu tư tiền điện tử biết đến Coinbase và GDAX. Bằng cách thu phí, các sàn giao dịch này cho phép các nhà đầu tư mua và bán bitcoin, ethereum, Litecoin, và các đồng tiền số sử dụng các loại lệnh khác nhau . Chúng hoạt động tương tự như các sàn giao dịch tiền tệ truyền thống, và cũng cho phép nhà đầu tư giao dịch tiền điện tử/tiền tệ (ví dụ bitcoin/USD). Sàn giao dịch càng phổ biến thì nó càng dễ dàng thu hút những người tham gia mới, tạo ra hiệu ứng mạng lưới. Điều này cho phép họ sử dụng điểm tựa thị trường của mình để đặt ra các nguyên tắc để một đồng tiền được thêm vào, do đó làm cho các đồng tiền có trên sàn phổ biến hơn. 4. Tính ổn định trong quản trị Bitcoin không được quản lý bởi một cơ quan trung ương mà dựa vào các nhà phát triển và các thợ đào để xử lý giao dịch và giữ an toàn cho blockchain. Những thay đổi phần mềm đạt được bằng sự đồng thuận. Đặc tính định hướng theo đám đông này có thể gây ra những sự va chạm khi các thành viên của cộng đồng bitcoin thấy rằng các vấn đề cơ bản mất quá nhiều thời gian để giải quyết. Vấn đề khả năng mở rộng là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây ra xích mích trong cộng đồng bitcoin. Số lượng các giao dịch có thể được xử lý phụ thuộc vào kích thước của các khối (block), với việc phần mềm bitcoin có thể xử lý được khoảng 3 giao dịch mỗi giây. Thay đổi chính bản thân phần mềm được gọi là “hard fork”, dẫn đến sự ra đời của tiền điện tử mới, trước đây là tiền bitcoin (bitcoin cash) và vàng bitcoin (bitcoin gold). Các nhà đầu tư có thể cuối cùng đã quyết định rằng đồng tiền mới không có giá trị, khiến các đồng tiền này không tăng giá nhiều như bitcoin. 6. Sự kiện – tin tức Thị trường Bitcoin bị ảnh hưởng bởi rất nhiều loại sự kiện khác nhau. Nếu một quốc gia lớn thông báo rằng không chắc chắn về cách điều tiết bitcoin, như đã xảy ra với Trung Quốc, thì điều đó có thể khiến giá giảm. Điều tương tự có thể xảy ra trong các sự kiện hình sự. Khi trang web giao dịch ma túy Silk Road, nơi sử dụng bitcoin làm đồng tiền của mình đóng cửa, giá bitcoin đã giảm mạnh. Ngoài ra còn có các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá tiền ảo bitcoin ngày hôm nay. Có số lượng nhất định bitcoin có sẵn, và chúng được sản xuất với tốc độ có thể dự đoán được. Quyền sở hữu của các bitcoin đó được phân phối không đồng đều. Một số đại gia bitcoin có rất nhiều. Điều đó, kết hợp với việc thiếu thanh khoản, giúp mọi người dễ dàng thao túng thị trường. Trong một số trường hợp,giá có thể được điều khiển bởi các nhà giao dịch lớn bán bitcoin với khối lượng lớn. Nhà đầu tư có biệt danh BearWhale đã tạm thời đánh sập thị trường theo cách đó. Trích nguồn: kiemtiem.com
 8. Giới thiệu một số tiền ảo có tỷ giá rẻ và an toàn hiện nay Những sàn giao dịch mua bán Bitcoin (BTC), Ethereum coin (ETH), Ethereum Classic (ETC), NEO, IOTA, Bitcoin cash (BCH) Litecoin (LTC), Monero (XMR), Zcash (ZEC), Dashcoin,..uy tín, an toàn và tỷ giá tiền ảo rẻ hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới. 1 Bitcoin-Đồng tiền đầu tiên và đứng đầu chính ⭐️Vốn hóa thị trường của Bitcoin hiện nay đạt hơn 490,68 tỉ đô(Đã tăng khoảng 346 tỷ đô so với tháng 12 năm 2019 và tăng khoảng 406 tỷ đô so với tháng 3 năm 2020), bạn phải trả khoảng 27.000 đô la cho 1 bitcoin CFD. Giá Bitcoin đã tăng lên khoảng 575% so với tháng 3. Lúc đó, COVID-19 bắt đầu lây lan trên toàn cầu. Ưu điểm Nhược điểm -Là đồng coin mạnh nhất thị trường -Có tính thanh khoản cao nhất thị trường -Không thể bị làm giả -Tất cả sàn giao dịch đều có Bitcoin -Phí giao dịch thấp, tốc độ giao dịch nhanh -Bảo mật thông tin và an toàn -Khó sử dụng cho người mới -Dễ bị lạm dụng tiếng tăm để lừa đảo 2 Ethereum-Đồng tiền thứ 2 ⭐️ Đồng tiền Ethereum được tạo ra bởi Vitalik Buterin vào năm 2015 với mục đích khắc phục những nhược điểm của Bitcoin. ⭐️ Bitcoin và Ethereum khá giống nhau vì được phát triển trên nền tảng Blockchain. Chính vì vậy mà ưu nhược điểm của Ethereum cũng tương tự như Bitcoin. Tuy nhiên khác với Bitcoin, Ethereum sinh ra là để trở thành một nền tảng cho việc phát triển Smart Contract (Hợp đồng thông minh) và các Dapps (Ứng dụng phân quyền). Ngoài ra thì tốc độ giao dịch của Ethereum cũng nhanh hơn và chi phí giao dịch cũng rẻ hơn. Ưu điểm Nhược điểm -Tốc độ giao dịch nhanh -Phí giao dịch thấp -Tổng cung không giới hạn -Dễ dàng tạo token trên nền tảng -Khó sử dụng với người mới -Khả năng mở rộng chưa tốt -Dễ trở thanh mục tiêu cho những kẻ xấu lợi dụng Đội ngũ phát triển đồng Ethereum vẫn không ngừng nâng cấp, vậy nên chúng ta có thể tin tưởng vào 1 tương lai tốt đẹp của đồng tiền ảo lớn thứ 2 thế giới này. Còn bạn thì sao? 3 Ripple( XRP) ⭐️Ripple là một loại tiền điện tử rất độc đáo vì nó tập trung vào giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyển khoản và thanh toán quốc tế. ⭐️Ripple cũng là 1 đồng tiền tang trưởng khá tốt khi giá của nó tăng từ khoảng 0 vào tháng 1 năm 2017 lên khoảng 3,65 đô la vào tháng 1 năm 2018. Cũng chịu khủng hoảng như các đồng tiền khác, XRP đã bị sập và chạm đáy 0,48 đô la vào tháng 4 năm 2018. Ưu điểm Nhược điểm - Tốc độ giao dịch nhanh - Chi phí giao dịch thấp - Ripple có mối quan hệ chiến lược với nhiều tổ chức tài chính lớn và hiện đang được American Express và Santander sử dụng - Công ty sở hữu 1 nửa số tiền vì thế dễ bị coi là tập trung khi phi tập trung là cốt lõi của tiền điện tử - Các ngân hàng đang phát triển đồng tiền điện tử riêng của họ để thanh toán quốc tế Để biết được đâu là top tiền ảo tốt nhất phù hợp với bạn, hãy xem thêm bài viết về top tiền ảo giá rẻ mà chúng tôi đã tổng hợp.
 9. Xu hướng làm cho tỷ giá tiền ảo biến động. Thị trường giao dịch dựa trên tỷ giá tiền ảo có thể gây khó khăn cho những người mới bắt đầu do số lượng các thuật ngữ quá nhiều và các quy trình nối tiếp nhau phức tạp. Cho nên không tránh khỏi những tác động về sự cạnh tranh và mức dao động của các sàn hiện nay, để biết được ảnh hưởng như thế nào hãy xem bài viết dưới đây để hiểu nhé: Sự cạnh tranh Dù bitcoin hiện nay là đồng tiền điện tử nổi tiếng nhất, vẫn còn có hàng trăm đồng tiền điện tử khác mà các nhà đầu tư có thể lựa chọn như ethereum, litecoin, chúng cũng được giao dịch trên sàn Coinbase. Theo dõi các đợt chào bán coin ban đầu – Initial Coin Offerings- ICO sẽ giúp nhà đầu tư có được ý tưởng về số lượng các công ty có hứng thú gia nhập thị trường này trong năm tiếp theo. Có tương đối ít các rào cản gia nhập vào thị trường này. Tuy nhiên, đặc tính đầu cơ và tình trạng gần như là hợp pháp của tiền điện tử khiến việc hiểu các quy tắc cạnh tranh tác động như thế nào đến giá trở nên khó khăn hơn. Điều này khiến các yếu tố khác, như độ nổi tiếng, là một lợi thế lớn của đồng bitcoin. Mức phổ biến của các sàn giao dịch Các vấn đề về pháp lý liên quan ảnh hưởng tới giá 1 bitcoin Cũng giống như các nhà đầu tư chứng khoán quen thuộc với các chỉ số như NYSE, Nasdaq, và FTSE, các nhà đầu tư tiền điện tử biết đến Coinbase và GDAX. Bằng cách thu phí, các sàn giao dịch này cho phép các nhà đầu tư mua và bán với giá đồng tiền ảo bitcoin, ethereum, Litecoin, và các đồng tiền số sử dụng các loại lệnh khác nhau . Chúng hoạt động tương tự như các sàn giao dịch tiền tệ truyền thống, và cũng cho phép nhà đầu tư giao dịch tiền điện tử/tiền tệ (ví dụ bitcoin/USD). Sàn giao dịch càng phổ biến thì nó càng dễ dàng thu hút những người tham gia mới, tạo ra hiệu ứng mạng lưới. Điều này cho phép họ sử dụng điểm tựa thị trường của mình để đặt ra các nguyên tắc để một đồng tiền được thêm vào, do đó làm cho các đồng tiền có trên sàn phổ biến hơn.
 10. Những lợi ích của việc giao dịch dựa vào tỷ giá tiền ảo. Khi bạn giao dịch dựa vào tỷ giá tiền ảo, việc của bạn là dự đoán xem thị trường bạn chọn đang tăng hay giảm mà không cần phải sở hữu đồng tiền đó. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng các sản phẩm phái sinh như CFDs. Lợi ích của việc giao dịch tiền điện tử ※Đầu tiên là sự tiện lợi, các sàn giao dịch điện tự luôn mở cửa 24/24, tất cả các ngày trong tuần. Các giao dịch diễn ra giữa các cá nhân, không thông qua một quản trị nào cả. Tuy nhiên thì việc bảo trì nâng cấp nền tảng sẽ là lí do để sàn giao dịch có thời gian nghỉ. ※Tính thanh khoản được cải thiện. Rõ ràng thị trường tiền điện tử được coi là không thanh khoản khi mà các giao dịch phân tán trên nhiều sàn. Tuy nhiên khi bạn giao dịch CFD với Mitrade, bạn có thể thấy được tính thanh khoản được cải thiện đáng kể do chúng tôi cung cấp giá từ nhiều sàn khác về cho bạn. ※Tính linh hoạt của tiền điện tử. Khi mà bạn mua một loại tiền điện tử, chắc chắn bạn sẽ hy vọng nó tăng lên. Nhưng tại Mitrade, bạn giao dịch dựa trên việc dự đoán giá của nó, có nghĩa là bạn có thể tận dụng việc giá nó đang đi xuống để kiếm lời. Việc này được gọi là bán khống (Short Selling). Hay “Mua đáy bán đỉnh” ※Tiếp xúc với đòn bẩy. Vì giao dịch CFD là một sản phẩm có đòn bẩy, khoản tiền bạn gửi chỉ bằng một phần nhỏ của toàn bộ giá trị giao dịch. Nói cách khác, bạn có thể dễ dàng kiếm lời trên thị trường tiền điện tử ngay cả khi bạn sở hữu một lượng vốn nhỏ. Ở đây, bạn có thể sử dụng tối đa lên đến 200:1. Lãi hay lỗ bạn kiếm được từ các giao dịch điện tử sẽ phản ánh hoàn toàn khả năng dự đoán của bạn. Điều đó chứng minh rằng việc có một kế hoạch đầu tư rõ ràng, và một chiến lược quản lý rủi ro phù hợp, quyết định dừng đúng thời điểm là vô cùng quan trọng. Với số vốn bạn bỏ ra luôn ở dưới đáy của rủi ro và chỉ là một phần nhỏ của giá trị giao dịch. Bạn cũng có thể dùng công cụ quản lý rủi ro miễn phí trên Mitrade để hạn chế rủi ro. ※Tốc độ trong việc mở tài khoản. Khi bạn mua trên giá tiền ảo trực tuyến, việc trao đổi mua bán của bạn cần phải thông qua một sàn giao dịch, điều này đòi hỏi bạn cần phải có một tài khoản để lưu trữ tiền điện tử của bạn. Việc này gặp phải rất nhiều hạn chế và tốn thời gian. Tuy nhiên khi bạn giao dịch tiền điện tử với Mitrade, bạn được phép truy cập trực tiếp và trao đổi vì chúng tôi đã thay bạn làm các thủ tục rườm rà kia với sàn giao dịch. Vì vậy bạn có thể giao dịch nhanh hơn, nhiều hơn. Thực tế bạn có thể bắt đầu giao dịch trong vòng chưa đầy 5 phút, với các bước thực hiện đơn giản và chúng tôi sẽ xác minh trực tuyến ngay lập tức.
 11. Tin tức về Giá trị vốn hóa thị trường đồng bitcoin vượt mốc 1.000 tỷ USD Theo Hãng tin Reuters, tỷ giá tiền ảo đồng tiền điện tử phổ biến nhất thế giới đã vọt lên mức cao nhất mọi thời là 56.399,99 USD trong ngày 19-2, tăng 14% giá trị theo tuần. Tính tới thời điểm này của tháng 2, đồng bitcoin cũng đã tăng giá gần 70%. Một trong những nguyên nhân giúp đồng tiền này tăng giá là vì đã được sự chấp nhận của nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp lớn như Tesla, Mastercard Inc, BNY Mellon…. Với mức giá giao dịch hiện tại, tổng giá trị của tất cả những đồng bitcoin hiện có trên thế giới đang là 1,7 ngàn tỷ USD. Theo Hãng tin AFP, kể từ khi đồng bitcoin ra đời năm 2009, tới nay có hơn 18,6 triệu đồng bitcoin đã được tạo ra. Dù vậy, nhiều chuyên gia phân tích và nhà đầu tư vẫn thận trọng trước sự tăng giảm giá trị thất thường của loại tài sản số hóa vốn ít được sử dụng trong giao dịch thương mại này. Tỷ phú Elon Musk ngày 18-2 lý giải vì sao Tesla đầu tư 1,5 tỉ USD mua bitcoin, cho rằng việc giữ tài sản bằng bitcoin theo ông tốt hơn một chút so với giữ tiền mặt, nhưng dù chỉ tốt hơn một chút thì cũng là khác biệt. Chính quyết định đầu tư 1,5 tỷ USD mua bitcoin của Tesla đã là một trong những yếu tố lớn đẩy giá trị tiền ảo đồng tiền điện tử này vọt lên mốc 50.000 USD tuần qua. Theo Hãng tin Reuters, không chỉ bitcoin, tiền điện tử ether cũng đã tăng giá lên mốc cao nhất mọi thời, đạt 1.974,99 USD trong ngày 19-2. Đồng bitcoin tăng giá cũng đã kéo theo cổ phiếu của các công ty liên quan đến tiền điện tử như Silvergate Capital Corp, Riot Blockchain, và Riot Blockchain cũng tăng giá. Trong khi đó, chứng khoán Mỹ và châu Âu tăng giảm lẫn lộn do tâm lý của nhà đầu tư vừa lạc quan trước quá trình triển khai tiêm vắc xin COVID-19 và những gói cứu trợ, vừa lo ngại nguy cơ lạm phát.
 12. Lý do khiến tỷ giá tiền ảo tăng mạnh đầu năm 2021 Đại dịch Covid-19, nguy cơ lạm phát, tâm lý muốn làm giàu nhanh chóng là những lý do khiến tỷ giá tiền ảo tăng giá từ khoảng cuối năm 2020 đến đầu năm nay Nhiều nhà đầu tư nhảy vào cuộc chơi Bitcoin khi bắt đầu tin vào tiềm năng của nó Phải mất gần 11 năm để Bitcoin đạt giá trị 20.000 USD/Bitcoin vào năm 2017. Đợt tăng phi mã của Bitcoin năm đó đã thúc giục các nhà đầu tư điên cuồng bán tháo, khiến giá Bitcoin nhanh chóng lao dốc vào năm tiếp theo.Dưới đây là 3 lý do cho thấy cơn sốt tăng giá Bitcoin năm nay sẽ không đi vào vết xe đổ như đà tăng năm 2017. -Nhu cầu phòng ngừa lạm phát Dù Bitcoin hoàn toàn tách biệt khỏi bối cảnh đại dịch Covid-19 nhưng chuỗi thiệt hại kinh tế mà sự kiện này gây ra đã gián tiếp ảnh hưởng đến cơn sốt tăng giá Bitcoin. Chính phủ các nước trên thế giới đều triển khai các gói kích thích, cứu trợ quy mô lớn nhằm hạn chế tác động tiêu cực của đại dịch. Dòng tiền mới và điều kiện vay lãi suất thấp trong giai đoạn Covid-19 trở thành một trong vô vàn tác nhân làm bùng nổ lạm phát. Tháng 11 năm ngoái, nhà phân tích Nikolaos Panigirtzoglou của công ty dịch vụ tài chính JPMorgan khẳng định Bitcoin đang trở thành một hàng rào chống lạm phát. Trên thế giới chỉ có 21 triệu Bitcoin. Nguồn cung hạn chế và lợi thế tách biệt khỏi các chính sách tiền tệ đã khiến Bitcoin trở thành một loại tài sản vững chắc. Theo Investopedia, giá Bitcoin tăng một phần cũng nhờ sự lạm phát đồng USD. Việc chính quyền Tổng thống Joe Biden bổ sung gói cứu trợ kinh tế trị giá 1.900 tỉ USD vào thị trường khiến nhiều người lo ngại sức mua của đồng USD sẽ ngày càng giảm. Đứng trước nguy cơ lạm phát, người dân bắt đầu chuyển sang đầu tư vào những loại tài sản khan hiếm, không tăng về nguồn cung như vàng và Bitcoin. -Tâm lý sợ bỏ lỡ cuộc chơi Các công ty đại chúng đã khơi mào cho những đợt tăng giá đầu năm nay của Bitcoin. Mọi người đang xem Bitcoin như tài sản dự trữ, họ biết nguồn cung Bitcoin có giới hạn và nói với nhau rằng "được rồi, tôi muốn mua trước khi nó tăng giá"". Giá Bitcoin tăng đã kéo các nhà đầu tư tổ chức vào cuộc. Những người quản lý quỹ từng chùn chân trước sự biến động của Bitcoin giờ đây nhận ra lợi nhuận khổng lồ của nó và bắt đầu chuyển tiền mặt thành tiền mã hóa. Chính các nhà đầu tư tổ chức đã đẩy hàng tỷ giá tiền ảo mới nhất vào thị trường tiền điện tử. -Bitcoin ngày càng được chấp nhận rộng rãi Cuối năm 2020, PayPal thông báo sẽ cho phép khách hàng mua bán, lưu trữ và chấp nhận Bitcoin cùng nhiều loại tiền điện tử khác như một hình thức thanh toán. Quyết định của PayPal đã đẩy giá Bitcoin tăng mạnh. Các ứng dụng thanh toán cạnh tranh với PayPal là Venmo, Square và CashApp cũng chấp nhận tiền điện tử khiến số lượng người sử dụng Bitcoin ngày càng nhiều hơn. Bên cạnh đó, việc những lãnh đạo công nghệ như Elon Musk hay Jack Dorsey lên tiếng ủng hộ Bitcoin cũng góp phần giúp đại chúng biết đến đồng tiền này nhiều hơn. Theo trang Coindesk, giá Bitcoin lúc 15 giờ ngày 7.2 gần chạm ngưỡng 40.000 USD.
 13. Xem tỷ giá tiền ảo của 3 loại đồng tiền phổ biến hiện nay. Hãy xem giá tiền ảo bên dưới đây tổng hợp giá của 3 loại đồng tiền điện tử phổ biến nhất: Bitcoin, Ethereum, Binance Coin . Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp. Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Đọc thêm các bài viết tỷ giá tiền ảo hôm nay để biết được tiền ảo tăng giảm như thế nào tại thị trường tiền ảo Việt Nam và quốc tế.
 14. Học cách đăng ký tài khoản Bittrex hiện nay Sàn giao dịch bittrex là một sàn giao dịch uy tín để mua bán tiền điện tử. Trong bài viết này, sẽ chia sẻ với các bạn các bước đăng ký tài khoản bittrex như thế nào và giao dịch trên Bittrex, một sàn giao dịch tiền điện tử được nhiều trader trên thế giới cũng như Việt Nam sử dụng và đánh giá là uy tín, an toàn, tránh được rủi ro trong hoạt động giao dịch. Bước 1. Đầu tiên, truy cập vào link này https:// bittrex.com/ account/ Register để bắt đầu đăng ký tài khoản trên sàn Bittrex và điền đầy đủ thông tin Email, Password. Nhấp chọn “I agree to the Bittrex”. Cuối cùng nhấp vào “Sign-up”. *Lưu ý: Mật khẩu bạn nhập vào phải có ít nhất 8 ký tự trong đó bao gồm chứ viết HOA, chữ thường và 1 con số. Bước 2: Hệ thống của Bittrex sẽ gửi cho bạn một Email xác nhận đăng ký, bạn vào hộp thư đến email đã nhập và click vào Link để Verify như dưới hình. Bước 3. Sau khi xác nhận Email thành công, Bittrex sẽ chuyển bạn đến giao diện “login”, bạn click vào “Login” rồi điền Email và Password để tiến hành đăng nhập. Tiến hành Login vào Bittrex Bước 4. Hoàn thành bước xác minh cơ bản (Basic Verification). Sau khi đăng nhập bạn chọn “Setting”góc màn hình bên phải, rồi chọn mục “My profile”, điền đầy đủ thông tin như hình dưới để nâng mức rút tiền, rút được một lần $2.000. Trong các mục trên, Apartment và Passport nember là hai mục không bắt buộc nên có thể bỏ qua. Mã bưu chính của Hà Nội là 100000 và TPHCM là 700000. Nhập đầy đủ thông tin sau đó nhấn “Submit” để hoàn thành. Nếu bạn muốn tăng thêm mức tiền được rút mỗi lần lên 50.000 USD thì có thể làm tiếp tục mục Identity Verification.Xem thêm các bài viết đặc sắc khác tại danh mục sàn tiền ảo để biết được cách nạp tiền sàn bittrex tốt nhất trên thị trường hiện nay.
 15. Hướng dẫn cách nạp tiền vào sàn fiahub cho đầu tư mới. Để có thể mua bán Bitcoin hay Ethereum, bạn cần mở một tài khoản trên sàn Fiahub. Quy trình cần có tài khoản và nạp tiền vào sàn fiahub , làm thế nào để nạp tiền vào tài khoản giao dịch thì hãy làm theo hướng dẫn nạp tiền sàn fiahub dưới đây: Bước 1: Tại mục Tài khoản, bạn hãy chọn tab Tài khoản ngân hàng rồi bấm vào Đăng ký mới. Bước 2: Nhập các thông tin theo yêu cầu, bao gồm: Ngân hàng, chi nhánh, số tài khoản, tên tài khoản rồi bấm Xác nhận. Nếu muốn thay đổi thông tin ngân hàng, bạn bấm vào nút thay đổi. Bước 3: Bạn tiến hành nạp tiền vào ví bằng cách quay ra trang chủ và kéo xuống phần Số dư tài khoản rồi chọn mua VNT. Bước 4: Nhập số tiền VTN muốn mua, số lượng và bấm Xác nhận. Bước 5: Bạn tiến hành chuyển khoản bằng cách ghi số tiền, nội dung chuyển khoản. Từ 1-2 phút sau là bạn sẽ thấy thông báo giao dịch Thành công. Xem thêm các bài viết đặc sắc khác tại trang web chúng tôi để biết được việc nạp tiền sàn fiahub có mất phí không trên thị trường hiện nay.