• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nthanh150930

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  6
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nthanh150930

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Các con số có mặt ở khắp mọi nơi xung quanh đời sống chúng ta, người hợp mệnh Thổ lựa chọn số nào phù hợp có lẽ là vấn đề đáng quan tâm. Các con số này nên dùng trên số điện thoại để đem lại may mắn, tài vận không là đáp án sẽ có trong bài viết sau đây. Tôi sinh năm 1990, mệnh Thổ hiện nay đang làm IT cho một công ty về phần mềm máy tính. Tính cách của tôi khá trầm, muốn có cuộc sống bình dị, thong thả, thoải mái. Tôi đang có một số dự định cho bản thân trong thời gian tới như mua nhà nên tôi tìm hiểu đôi chút về phong thủy và rất băn khoăn mệnh Thổ nên sử dụng số nào phù hợp. Tôi nghĩ rằng con số rất quan trọng, nếu không có các con số thì cuộc sống thật khó khăn biết nhường nào. Sau khi tìm hiểu, tôi nhận thấy mệnh Thổ sử dụng số 2, 5 và 8 là tốt nhất. Số 2 tượng trưng cho cặp đôi, hạnh phúc nhân đôi, cân bằng bền vững. Trong phong thủy, số 2 là một số cát lợi, tăng cường sinh sôi nảy nở nhân lên gấp bội. Số 5 là biểu tượng của sự hy vọng, bất diệt, uy quyền và danh dự. Số 8 đại diện cho điềm lành, may mắn, phát tài phát lộc, giàu sang sung túc. Các con số này có ý nghĩa phong thủy riêng nên tôi thường cân nhắc dùng đúng lúc đúng chỗ mới phát huy khả năng phù trợ hiệu quả. Không phải tất cả các trường hợp cần đến con số đều ứng dụng số hợp mệnh Thổ, sau một thời gian sử dụng tôi nhận thấy các con số này chủ khi đứng độc lập riêng lẻ một mình mới ảnh hưởng tới người dùng. Nếu như tôi có ý định chọn biển số xe, sim điện thoại… thì phải xem xét phong thủy cả dãy số, số may mắn không thể quyết định được dãy số đó hợp với mệnh Thổ của tôi hay không. Từ khi biết cách tận dụng vận may, cát khí mà các con số hợp mệnh Thổ đem đến, công việc của tôi thuận lợi hơn, không chỉ ký được hợp đồng dự án cho công ty mà tôi còn được các khách hàng bên ngoài mời làm thêm cho họ. Tôi kiếm và tích lũy được kha khá vốn, mua xe, sắm sửa cho gia đình và có những chuyến du lịch dài ngày vui vẻ. Con số may mắn với mệnh Thổ giúp ích cho tôi trong cuộc sống rất nhiều, tôi hy vọng những điều tốt đẹp sẽ tiếp tục gõ cửa nên quyết định sử dụng thêm sim phong thủy. Trong tất cả các website tôi tra cứu, tôi cực kỳ tâm đắc với công cụ xem phong thủy sim của website này. Tôi dễ dàng tìm kiếm được dãy số sim hợp mệnh Thổ, mọi thông tin đều cụ thể, rõ ràng, cách luận giải phân tích logic dễ hiểu. Tuy tôi không có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn về sim hợp mệnh thông qua công cụ đó cũng biết mình nên chọn sim nào tốt, vượng khí. Ngoài ra, công cụ còn giới thiệu tới người dùng một kho sim khổng lồ với hàng nghìn dãy số sim điện thoại hợp mệnh Thổ để tôi thoải mái lựa chọn, tham khảo. Bên cạnh đó bạn còn có thể Xem phong thủy sim 'hé lộ' điều gì về cuộc sống của bạn Sim hợp mệnh Thổ ngoài dùng để liên lạc thì nó giống như vật phẩm phong thủy dồi dào năng lượng, ngăn cản giảm nhẹ những rủi ro có thể xảy ra với người dùng. Nếu quý vị cũng đang quan tâm đến tìm kiếm sim hợp mệnh Thổ hãy nhấp vào đường link phía dưới, mọi thắc mắc, băn khoăn sẽ được sáng tỏ. Con số hợp mệnh Thổ có khả năng đem lại giá trị phù trợ cao càng dùng lâu dài càng tốt. Nếu phối hợp cùng với các yếu tố phong thủy khác như sim hợp mệnh Thổ, người dùng có thể nhận được thêm nhiều năng lượng tốt lành, tài vận hơn nữa. Nguồn: https://www.wishlistr.com/xemphongthuysim https://www.plurk.com/xemphongthuysim
 2. Xin chào mọi người, hôm nay tôi lên diễn đàn để cùng chia sẻ với mọi người một vấn đề có thể không còn mới nhưng vẫn là sự tò mò, băn khoăn của nhiều người. Đó là: sim thăng quan tiến chức có thật không, có thần thánh như lời mọi người vẫn bàn tán không? Trước hết, tôi xin giới thiệu tôi là nam sinh năm 1987 hiện đang là Trưởng phòng của một công ty xây dựng tại Hà Nội. Tôi biết đến sim thăng quan tiến chức cách đây khoảng 2 năm và sử dụng cho đến hiện tại. Sim thăng quan tiến chức thực tế rất dễ hiểu. Hiểu đơn giản nó là loại sim số hỗ trợ chủ nhân về con đường công danh sự nghiệp, giúp chúng ta có thêm tài lộc, làm ăn thuận lợi, có thêm nhiều những bước tiến mới. Hai năm trước khi công việc của tôi gặp khó khăn, tôi đã tìm hiểu và sử dụng sim thăng quan tiến chức. Sau 2 năm, hiệu quả sử dụng khiến tôi thực sự bất ngờ. Thời điểm đó, công việc của tôi là Kỹ sư giám sát trên công trình. Thị trường xây dựng cạnh tranh khốc liệt khiến công ty cũng như vị trí của tôi ngày càng trở nên khó khăn. Bản thân tôi thời điểm đó đã dồn hết thời gian, công sức, thậm chí là tài chính để có thể đứng vững trên con đường mà mình đã chọn. Và rất may mắn, tôi được một người quen giới thiệu sử dụng sim thăng quan tiến chức. Là người có niềm tin vào phong thủy, tâm linh nên tôi tìm hiểu và mua sim luôn. Quả thật qua thời gian sử dụng tôi thấy bản mệnh của mình tốt hơn rất nhiều. Những biện pháp thi công mà tôi đề xuất mang lại hiệu quả rất cao cho công ty. Cũng nhờ vậy mà công ty chúng tôi trúng nhiều gói thầu có lợi ích tốt. Sau hai năm phấn đấu, hiện tôi đã được cất nhắc lên làm vị trí Trưởng phòng kỹ thuật. Nếu bạn cũng đang gặp tình trạng giống tôi thì trước tiên hãy tham khảo 3 cách tính số điện thoại hợp tuổi để xem số điện thoại bạn đang sử dụng có phù hợp hay không? Khi được hỏi về nơi mua sim, nhiều người khá bất ngờ vì thực ra tôi chỉ mua sim thăng quan tiến chức online tại website Simphongthuy.vn. Tại đây có công cụ xem phong thủy sim cũng như ý nghĩa của số điện thoại. Tôi đã sử dụng công cụ này để kiểm tra số điện thoại cũ tôi đang dùng có hợp với mình không. Kết quả cho thấy sim số đó không phù hợp, chấm điểm rất thấp. Sau đó tôi đã chọn mua luôn một sim thăng quan tiến chức tại đây để thay thế cho sim cũ. Rất may mắn là sự lựa chọn của tôi đã đúng. Cho đến nay tôi vẫn thấy quyết định đổi sim sang sim thăng quan tiến chức của tôi là đúng đắn. Dù biết mọi kết quả hôm nay đều phải từ bản thân tôi cố gắng, nhưng bản thân tôi cảm thấy hào hứng, an tâm hơn khi có số điện thoại hợp với nhu cầu của mình. Nếu các bạn cũng muốn có đường công danh, sự nghiệp phát triển như ý thì có thể tham khảo nhé! Nguồn: https://wakelet.com/@simcohoptuoikhong https://www.flickr.com/people/xemsimphongthuyhopmenh/
 3. Từ xưa đến nay việc xem tuổi trong bất kỳ công việc gì đều rất cần thiết. Vì khi lựa chọn được đúng thời gian hay hợp với tuổi của bạn sẽ mang đến nhiều điều may mắn, cát lành tránh rủi ro và những điều không may xảy ra. Cùng tìm hiểu người tuổi 1993 dưới đây cùng các chuyên gia phong thủy. 1. Khái quát về người sinh năm 1993 Sinh năm 1993 tuổi Quý Dậu. Trong 12 con giáp là con gà.Người tuổi này mệnh kim – Kiếm Phong Kim có nghĩa là vàng đầu mũi kiếm hợp với mệnh Thổ và chính Kim. Về cung mệnh: - Nam cung Đoài hành Kim thuộc Tây tứ mệnh, - Nữ cung Cấn hành Thổ thuộc Tây tứ mệnh. Cung mệnh là cung chính dựa vào để luận tử vi, vận mệnh và tướng pháp từng người trải qua đó rất có khả năng xác định những vấn đề về xu hướng tử vi phong thủy khái quát tương lai khai thông vận mệnh… tìm được các cách giúp đương số càng ngày càng may mắn tài lộc niềm hạnh phúc trẻ trung và tràn đầy sức khỏe thậm chí còn có khả năng hoán cải số mệnh. 2. Tính cách của người sinh năm 1993 Người tuổi Quý Dậu mệnh Kim bản mệnh này trợ giúp khá nhiều trong công việc làm ăn. Trong tính cách của người tuổi này có sự can đảm cứng rắn, mạnh mẽ và đặc biệt là họ không e dè việc đối mặt với vất vả thử thách. Họ sống có nghĩa vụ uy dũng, chính trực, thật thà và sẵn sàng giúp đỡ người khác kẻ. Bản tính Kim là thờ ơ nên rất có khả năng kiềm chế bớt một phần tính cách nóng nảy, hấp tấp của người tuổi Quý Dậu. Người tuổi Quý Dậu mưu trí, trí tuệ và tiếp thu nhanh, linh động. Trên con đường công danh và sự nghiệp họ sẽ có những bước phát triển vững chãi. Họ cũng là người chuyên cần chịu thương chịu khó, không ngại khổ và để vượt qua mọi chông gai, thử thách họ cũng có một thể chất dẻo dai, năng lực chịu đựng tốt. Theo tử vi thì các người sinh vào năm 1993 sẽ sở hữu được tuổi thọ lâu, được hưởng hạnh phúc đoàn viên cùng con cháu. Về tình cảm người tuổi Quý Dậu có trách nhiệm với gia đình, biết vun vén cho hạnh phúc lứa đôi. Họ yêu chân thành, chung thủy và biết cách để nửa kia cảm nhận được hơi ấm, hạnh phúc từ trái tim họ. 3. Phong thủy hợp tuổi Quý Dậu Người tuổi Quý Dậu nên chú ý quan tâm đến những vấn đề phong thủy sau: - Vật phẩm tử vi phong thủy tốt cho tuổi 1993: + Mặt Phật Bản Mệnh là đồ vật tương thích nhất với những người sinh vào năm Quý Dậu vì nguồn nguồn năng lượng cát lành từ đồ vật này giúp mang đến sự may mắn hanh khô thông, cải sinh sinh khí cho tất cả những người dùng và xua đuổi tà khí. + Ngoài ra người tuổi này nên được đặt các linh vật phong thủy như gà vàng, rồng vàng, rắn vàng, trâu vàng, Tỳ Hưu rùa, voi, cá chép… để việc làm suôn sẻ cuộc sống sung túc niềm hạnh phúc hơn. + Những loại vòng tay, nhẫn phong thủy màu vàng nâu, đá mắt hổ, thạch anh vàng, thạch anh trắng, mã não trắng… cũng rất có khả năng thu hút vận may, tiền bạc đến cho tất cả những người dùng. + Bên cạnh đó, nam nữ sinh năm 1993 có thể sử dụng Sim phong thuỷ hợp tuổi 1993 cũng sẽ giúp bạn gặt hái được nhiều thành công, kích thích tài lộc. - Tuổi Quý Dậu cả nam mạng và nữ mạng đều phù hợp với các tuổi sau: Trong hợp tác ký kết làm ăn mang tới nhiều may mắn tài lộc với những tuổi: Quý Dậu đồng tuổi, Ất Hợi và Đinh Sửu. Khi chọn người xây dựng tổ ấm nên lựa chọn những tuổi như Quý Dậu, Đinh Sửu, Ất Hợi, Tân Tỵ, Kỷ Mão và Tân Mùi. - Người sinh vào năm 1993 hợp các màu thuộc hành Thổ vì Thổ sinh Kim là vàng và nâu đất, chúng sẽ đem đến nguồn năng lượng tích cực hỗ trợ bản mệnh để người tuổi Quý Dậu càng ngày càng phát triển công việc, cuộc sống viên mãn. Không dừng lại ở đó những màu bản mệnh như trắng, ghi, xám thuộc hành Kim giúp cân đối nguồn năng lượng trong cơ thể đem lại nhiều may mắn tài lộc cho những người tuổi Quý Dậu. Màu không nên sử dụng là đỏ, cam, hồng, tím thuộc hành Hỏa và Hỏa khắc Kim sẽ kiềm chế, vơi bớt vận may của mình Những người sinh năm 1993 sau khi biết về bản mệnh, cung mệnh, tuổi của mình có thể tìm kiếm ra những phương pháp hỗ trợ để đời sống viên mãn hơn. Chúc người sinh năm Quý Dậu càng ngày càng thành công xuất sắc với hoài bão mục đích của mình
 4. Trong cuộc sống không chỉ cần sự thông minh nhạy bén và nhanh nhẹn là sẽ đem lại sự thành công mà một trong những yếu tố quan trọng chính là có sự hỗ trợ của yếu tố phong thủy. Một trong số đó là sử dụng cây phong thủy nói chung và cây phong thủy hợp tuổi Giáp Tý 1984 nói riêng. Cây phong thủy là một vật phẩm đang được mọi người quan tâm đến. Theo chuyên gia phong thủy tại simphongthuy.vn thì tuổi Giáp Tý 1984 hợp với cây gì? Cùng tham khảo bài viết dưới đây. Sinh năm 1984 hợp cây gì nhất? Người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 nên sử dụng cây sống đời. Đây là loại cây phong thủy hợp với tuổi 1984 nhất. Loài cây này có rất nhiều ý nghĩa khác nhau, nó tượng trưng cho sự lâu dài, hạnh phúc và khỏe mạnh. Bên cạnh đó theo các chuyên gia phân tích thì loài cây này còn đại diện cho sự đoàn kết của các thành viên trong gia đình, là một lời cầu chúc bình an, hạnh phúc. Đối với người tuổi Giáp Tý khi áp dụng loài cây phong thủy này thì chuyện tình cảm của vợ chồng hay đôi lứa luôn hòa thuận, hoàn hảo, thể hiện một tình yêu lâu bền. Nếu như bạn sử dụng loài cây này đó là nó sẽ mang lại cho chủ nhân một công việc thuận lợi, giúp họ vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống. Bên cạnh đó nó còn biểu hiện cho một tình bạn trong sáng, chân thành và lâu dài. Qua đây có thể thấy, trồng cây phong thủy hợp tuổi giáp tý này sẽ giúp tuổi 1984 đạt được những điều tốt đẹp ở nhiều phương diện của cuộc sống như: công việc, gia đình, tình duyên, bạn bè, sức khỏe. Để phát huy hết tác dụng của việc sử dụng cây phong thủy thì tuổi Giáp Tý cần kết hợp các yếu tố sau. Khi đã chọn được loài cây phong thủy hợp nhất với tuổi Giáp Tý 1984 thì một yếu tố vô cùng cần thiết mà bạn không nên bỏ qua đó là kết hợp sử dụng cây phong thủy và một số yếu tố sau: - Sử dụng màu hợp tuổi 1984 Màu sắc là yếu tố quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến tài lộc và sự may mắn của người sinh năm 1984. Vì vậy bạn nên sử dụng những màu sắc tương sinh tương trợ với bản mệnh của mình. Tuổi Giáp Tý 1984 thuộc ngũ hành Kim nên chọn màu sắc thuộc ngũ hành Thổ hoặc Kim là tốt nhất. Ngoài ra bạn không nên chọn màu thuộc ngũ hành Hỏa vì đây là ngũ hành tương khắc với ngũ hành bản mệnh của bạn nên sẽ đem lại điều không may mắn cho bạn. - Sử dụng số hợp tuổi 1984 Việc kết hợp sử dụng cây phong thủy và số hợp tuổi Giáp Tý giúp đem lại nhiều may mắn hơn cho bạn. Để biết tuổi Giáp Tý hợp với số nào thì các chuyên gia phong thủy tại simphongthuy.vn phải căn cứ vào rất nhiều yếu tố. Một trong những yếu tố không thể không nhắc đến chính là bản mệnh của tuổi này và quy luật ngũ hành sinh khắc. Vậy người sinh năm 1984 hợp với số nào? >>>>>Xem chi tiết tại: Tuổi Giáp Tý hợp với số nào? - Sử dụng trang sức phong thủy Đây cũng là một phương pháp kết hợp độc đáo, tuổi Giáp Tý có thể sử dụng đồ trang sức hay vật phẩm phong thủy như hoa tay, nhẫn, vòng tay,...Đây là những vật phẩm tượng trưng cho những tinh hoa của trời đất mang lại may mắn đến với chủ nhân. Với những chia sẻ trên hy vọng rằng bạn sẽ biết được cây phong thủy hợp với tuổi Giáp Tý và kết hợp sử dụng cây hợp tuổi với các yếu tố như màu sắc, số hợp tuổi, …. Giúp công việc, cuộc sống được thuận lợi, hưng thịnh hơn.
 5. Vận mệnh của mỗi người đều có sự đổi thay theo từng năm. Việc xem tử vi tuổi Tân Dậu sẽ giúp bạn biết được những thay đổi của mình trong năm 2021 như thế nào? Tốt xấu ra sao? Và cách hóa giải hạn như thế nào? Hãy cùng simphongthuy.vn bình giải ở bài viết dưới đây. 1. Xem vận hạn tử vi tuổi Tân Dậu năm 2021 nam nữ mạng Tử vi tuổi Tân Dậu nam mạng năm 2021 - Sao chiếu mệnh - sao Thái Dương: trong hệ thống Cửu Diệu Tinh thì đây là một cát tinh. Người sinh năm 1981 gặp sao này chiếu mệnh thì sự nghiệp làm ăn kinh doanh buôn bán được phát đạt và thăng tiến. Khoảng thời gian thuận lợi nhất là tháng 6 và tháng 10 âm lịch. - Hạn - Toán Tận: đối với nam mạng gặp hạn này chủ về thất thoát tiền bạc. Bên cạnh đó đi lại dễ xảy ra tai nạn đột ngột, khó lường trước được dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng. Theo tính chất của hạn này thì đây là một hạn lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng về tài lộc, tiền bạc và sức khỏe. Tử vi tuổi Tân Dậu năm 2021 nữ mạng - Sao chiếu mệnh - sao Thổ Tú: sao Thổ Tú bản chất là một hung tinh, tuy ảnh hưởng của hung tinh này không quá nghiêm trọng nhưng bạn cũng đáng phải lưu tâm đến. Năm Tân Sửu, do ảnh hưởng của sao này mà công việc làm ăn của bạn sẽ gặp bất lợi do có người ghen ghét mà phá hoại. Bạn cần lưu ý vấn đề sức khỏe của bản thân năm nay không được tốt, hay ốm vặt nên cần ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Vấn đề đi lại cũng gặp nhiều khó khăn, bất lợi, bạn nên hạn chế đi xa nếu công việc không cần thiết. Ngoài ra, chuyện tình cảm không được thuận lợi, hay cãi vã, tranh chấp những chuyện không đáng có. - Hạn - Huỳnh Tuyền: hạn này chủ về sức khỏe hay đau đầu chóng mặt, nặng hơn sẽ có bệnh nguy hiểm. Điều này dự báo nữ Tân Dậu cần thận trọng chú ý về mặt sức khỏe, có chế độ ăn uống phù hợp và luyện tập thể dục thể thao đều đặn. Nên đi khám sức khỏe định kỳ để biết tình hình sức khỏe bản thân, nếu có bệnh thì điều trị kịp thời. 2. Cách hóa giải hạn tử vi tuổi Tân Dậu nam nữ mạng năm 2021 Làm lễ dâng sao giải hạn - Muốn tăng cát khí của sao Thái Dương thì nam sinh năm 1981 hãy làm lễ cầu tài đầu năm hoặc hàng tháng làm lễ cầu lộc. Cụ thể vào ngày 27 âm mỗi tháng, vào đúng giờ Hợi chính là thời khắc quan trọng để làm lễ, hãy đốt mười hai ngọn nến và chuẩn bị một bài vị có ghi “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân” được làm bằng sớ có màu vàng. Sau đó quay về hướng Đông mà lạy. - Còn nữ tuổi Tân Dậu muốn giải hạn sao Thổ Tú thì hãy làm lễ cầu an vào đầu năm hoặc vào ngày mười chín âm hàng tháng. Cụ thể vào lúc 9h tối thì hãy đốt năm cây nến, chuẩn bị giấy sớ màu vàng để làm bài vị giải tử vi tuổi Tân Dậu 2021 nữ mạng. Trên đó có ghi “Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh Quân” rồi quay về hướng Tây làm lễ. Sử dụng số hợp tuổi để giải hạn Một trong những việc giúp giảm bớt phần nào hạn của tuổi Tân Dậu trong năm 2021 đó là sử dụng con số hợp tuổi của mình. Để cuộc sống được thuận lợi và hoàn hảo hơn thì bạn hãy xem con số hợp tuổi của mình và áp dụng vào trong cuộc sống. Để biết con số hợp tuổi của mình là gì thì mời bạn tham khảo: Con số may mắn tuổi Tân Dậu
 6. Địa chỉ xem tử vi chuẩn xác Xem tử vi thường được mọi người nhắc đến là một bộ môn khoa học dựa vào ngày tháng năm sinh của mỗi người để luận giải những vấn đề sẽ xảy ra trong tương lai. Điều đó sẽ cho bạn biết được tính cách của bạn ra sao, hoàn cảnh như thế nào, vận hạn gì sẽ xảy đến với bạn và cách để giảm trừ vận hạn đó ra sao?,...Qua đó giúp bạn lên kế hoạch cho một năm mới thuận buồm xuôi gió Nếu như các bạn chưa từng xem tử vi ở đâu hay đã xem nhưng chưa tìm được một địa chỉ uy tín thì hãy thử tìm hiểu trên trang simphongthuy.vn và chiêm nghiệm những vấn đề mà tử vi nêu ra qua mỗi năm. Chắc chắn bạn sẽ tâm đắc về sự chính xác đúng đắn mà website mang lại. Đa số những thông tin và bài viết trên simphongthuy.vn đều được khách hàng phản hồi rất tích cực. Lúc mới xem tử vi trên Internet tôi cũng tìm hiểu một lượt các địa chỉ về xem tử vi so sánh nội dung, cách trình bày, luận giải để tìm ra địa chỉ uy tín nhất. Mặc dù thông tin về vận hạn, sao chiếu mệnh, tử vi theo các lĩnh vực,… hầu như gần giống nhau nhưng tại địa chỉ simphongthuy.vn phân tích kỹ càng hơn rất nhiều. Các bài viết trên website về tử vi đều trình bày từ khái quát đến cụ thể, mỗi vấn đề sẽ luận giải để người xem nắm bắt nội dung dễ dàng hơn tạo cảm giác thân thiện với người dùng. Tôi tin chắc rằng những bạn mới tìm hiểu về tử vi cũng không gặp khó khăn khi tiếp cận với những thông tin mà website đem lại. Khi kết thúc năm cũ chuẩn bị bước sang năm mới tôi hay có thói quen xem tử vi cho bản thân và gia đình để cân nhắc, lên kế hoạch cho mọi công việc đại sự được chu đáo vẹn toàn hơn, như vậy tôi mới yên tâm. Thời gian gần đây tôi hay xem ở một website mà tôi thấy rất chính xác muốn chia sẻ với các bạn để chúng ta cùng xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Từ khi còn là sinh viên tôi đã theo chân bà, mẹ đến gặp các thầy tử vi xin lá số tử vi hàng năm. Mặc dù có thể trực tiếp trao đổi, đặt ra câu hỏi để thầy giải đáp thắc mắc của mình nhưng có chút bất tiện vì như vậy sẽ tốn thời gian đợi chờ những người đến trước hoặc hẹn lịch mà thầy lại có việc riêng. Sau này đi làm không có thời gian tôi lựa chọn cách tự xem tử vi tên Internet, chỉ cần thiết bị kết nối mạng internet là máy tính hoặc điện thoại tôi đều có thể tranh thủ xem thông tin ở bất cứ nơi đâu. Những năm trước tôi đều xem tử vi tại địa chỉ này, nhờ đó mà sắp xếp, lên kế hoạch mọi chuyện đều thuận lợi, có khó khăn thì cũng giải quyết dễ dàng. Những cách hóa giải vận hạn mà website gợi ý hỗ trợ rất nhiều để tôi hạn chế tối đa những điều không may đến với bản thân. Tôi cực kỳ hài lòng đối với vấn đề này vì rất ít trang web xem tử vi giới thiệu đến khách hàng cách giảm trừ vận hạn chi tiết, thấu đáo như thế. Chính vì thấy những thông tin đó ứng với mình khá chuẩn xác nên có xem luôn những người thân trong gia đình. Đặc biệt, sau khi tôi xem cho ông anh tôi sinh năm 1973 thì ông ấy cũng phải bất ngờ gật đầu liên tục. Từ đó, mỗi khi sang năm mới, anh ấy lại bảo tôi xem tử vi tuổi quý sửu năm 2021 nam mạng trước để chủ động và biết cách phòng trừ tốt nhất các lĩnh vực trong cuộc sống sao cho tốt đẹp nhất, tránh rủi ro. Theo chuyên gia ở simphongthuy.vn, anh ấy sẽ gặp phải Hạn Toán Tận chủ về sức khỏe nên phải đặc biệt chú ý hơn đến sức khỏe, tăng cường luyện tập nâng cao thể lực, trí lực minh mẫn cùng với chế độ ăn uống phù hợp. Lên kế hoạch xây dựng lối sống khoa học, dành thời gian thư giãn hợp lý bên gia đình để tiếp thêm năng lượng sẵn sàng cho công việc đầy thách thức trước mắt. Ngoài ra cần phải lưu ý về tài chính trong năm Tân Sửu nếu không sẽ có sự tổn thất không hề nhẹ. Không chỉ vậy mà trong năm Tân Sửu này anh ấy gặp Sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sao này chủ về sự nghiệp của anh tôi đều không mấy thuận lợi, có kẻ xấu sẽ tìm cách phá hoại. Vì thế, trong năm nay chắc chắn anh tôi sẽ phải cẩn trọng trong mọi quyết định của mình! Trên đây là một số điểm đáng lưu ý của anh tôi nói chung và tuổi Quý Sửu nam mạng nói chung, các bạn muốn xem chi tiết về vận trình cuộc sống trên các phương diện, tử vi 12 tháng và cách hóa giải vận hạn, … thì click vào link này nhé: Tử vi tuổi quý sửu năm 2021 nam mạng