• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

marketpro82

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  8
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About marketpro82

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Một cầu thủ bóng đá Premier League 16 tuổi đã bị cấm thi đấu 9 tháng sau khi cầu thủ này vi phạm quy tắc chống doping vì sở hữu chất cấm, Hiệp hội bóng đá Anh cho biết hôm thứ Tư.Cầu thủ này, có tuổi và câu lạc bộ đã được tiết lộ từ báo cáo, được phát hiện sở hữu một "máy phân phối dạng bút" có chứa hormone tăng trưởng somatropin khi anh ấy 15 tuổi.Cầu thủ này cũng đã bị buộc tội sử dụng hormone tăng trưởng nhưng một ủy ban quản lý độc lập đã phát hiện ra rằng tuyên bố đó là chưa được chứng minh và áp dụng án treo giò 9 tháng sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 5."Các vận động viên, cha mẹ của họ và các đội mà họ thi đấu, tất cả đều có vai trò trong việc giúp giữ cho thể thao trong sạch", Giám đốc hoạt động chống doping của Vương quốc Anh Pat Myhill cho biết trong một tuyên bố trên 73one"Trường hợp này chứng minh rằng các quy tắc chống doping áp dụng cho tất cả các vận động viên, bất kể tuổi tác, và đóng vai trò như một lời nhắc nhở quan trọng về những hậu quả nghiêm trọng có thể áp dụng nếu những quy tắc đó bị vi phạm."Nếu bạn có trách nhiệm với một vận động viên trẻ, bạn nên có cách tiếp cận chủ động để đảm bảo họ tham gia vào môn thể thao trong sạch và giúp bảo vệ họ khỏi những nguy cơ doping."
 2. Huấn luyện viên của Lazio, Simone Inzaghi đã rất thất vọng với màn trình diễn trên sân 73one đầy lỗi lầm của đội bóng của ông tại Champions League sau khi hàng phòng ngự kém dẫn đến ba bàn thua của Bayern Munich trong chiến thắng 4-1 trước nhà vô địch Đức.Một đường chuyền chậm của Mateo Musacchio đã được thực hiện để mở tỷ số cho Robert Lewandowski, dẫn đến việc Inzaghi phải thay hậu vệ Argentina vào phút thứ 31.Hậu vệ Patric là người có lỗi trong bàn thua thứ ba của Bayern, trong khi Francesco Acerbi chuyển hướng thực hiện quả tạt vào lưới của anh ấy trong bàn thắng thứ tư của họ vào đầu hiệp hai để mang lại cho Bayern lợi thế to lớn trước trận lượt về vòng 16 đội tại Munich vào ngày 17 tháng 3.“Chúng tôi biết tầm quan trọng của trận đấu và giá trị của đối thủ, nhưng chúng tôi đã tạo điều kiện dễ dàng cho họ. Chúng tôi đã thực hiện ba mục tiêu của họ và đó là nỗi thất vọng lớn nhất, ”Inzaghi nói với Mediaset.“Chúng tôi đã đóng góp vào mục tiêu của họ, đó là một đêm tồi tệ nhưng chúng tôi phải tiếp tục và đó sẽ là một bước quan trọng trong sự phát triển của chúng tôi.”Kết quả này đã kéo dài chuỗi trận bất bại tại Champions League của các nhà cầm quân lên 18 trận và đến như một sự giải tỏa sau chuỗi hai trận không thắng tại giải đấu.“Mọi người đều hoàn thành kỳ vọng ngày hôm nay,” huấn luyện viên của Bayern, Hansi Flick nói.“Chúng tôi muốn tạo áp lực cho họ từ phía trước, điều mà chúng tôi đã làm rất tốt. Chúng tôi giành được bóng ở phần sân cao và kết quả là tạo ra rất nhiều cơ hội. Từng rất hạnh phúc."
 3. Borussia Moenchengladbach tiếp Manchester City đang bay cao tại Champions League vào thứ Tư với huấn luyện viên của câu lạc bộ Đức Marco Rose đang vật lộn để đối phó với sự sa thải từ thông báo anh ấy sẽ gia nhập Dortmund mùa giải tới. Thành phố thịnh vượng của Pep Guardiola đã vào đến vòng 16 đội, trận lượt đi, hòa Budapest sau chuỗi 18 trận thắng kỷ lục trên mọi đấu trường. Ngược lại, Gladbach đang quay cuồng sau trận thua sốc 2-1 trên sân nhà trước Mainz hôm thứ Bảy. Rose đổ lỗi cho thất bại là do sự gián đoạn gây ra bởi thông báo hồi tuần trước rằng anh sẽ dẫn dắt đối thủ Dortmund vào năm 2021/22. Tin tức về sự ra đi theo kế hoạch của anh ấy cũng đã gây ra sự phẫn nộ của những người hâm mộ Gladbach tức giận. "Tất cả mọi thứ đã xảy ra trong tuần này, tất cả mọi thứ đã đến với các cầu thủ, đều xảy ra vì tôi", Rose có vẻ ngoài hấp dẫn thú nhận sau thất bại hôm thứ Bảy. "Và tôi chịu trách nhiệm về điều đó." Trận lượt đi đã được chuyển từ Moenchengladbach sang Budapest vì các hạn chế đi lại của Covid-19 của Đức. Trong khi Man City của Guardiola tung những cái tên như Everton, đương kim vô địch Liverpool và Tottenham tới Premier League trong những tuần gần đây, thì Gladbach chỉ giành được một điểm sau ba trận Bundesliga gần nhất của họ. Nếu nhiệm kỳ hai năm nắm quyền của Rose ở Gladbach không đi đến hồi kết, anh ấy phải nhanh chóng xoay chuyển tình thế. Với việc Man City đang lụi tàn, Rose cho biết nhiệm vụ trước mắt của anh là giành được "sự tin tưởng và bình tĩnh" trong đội hình của mình. Danh sách cố định sẽ cung cấp cho anh ta sự trợ giúp nhỏ Sau Man City, Gladbach có trận đấu trên sân khách với đội xếp thứ hai là RB Leipzig vào thứ Bảy, sau đó tiếp đón các ông chủ tương lai của Rose là Dortmund trong trận tứ kết Cúp quốc gia Đức vào thứ Ba tới. Trước trận thua Mainz, đội trưởng của Gladbach, Lars Stindl khẳng định tin tức về sự ra đi của Rose sẽ không gây nguy hiểm cho mùa giải, nhưng màn trình diễn hôm thứ Bảy cho thấy điều ngược lại. Tuy nhiên, tin tức rằng Rose sẽ nghỉ việc có thể kích hoạt các chuyến khởi hành khác tại Gladbach. 'LÒNG CAN ĐẢM' Tiền vệ người Đức, Florian Neuhaus, người có điều khoản giải phóng trong hợp đồng, đang kêu gọi các đồng đội không thể hiện sự tôn trọng quá nhiều của Man City. “Dũng cảm là yếu tố then chốt,” anh ấy nói với Kicker trên 7ball, đồng thời nói thêm rằng kế hoạch tương lai của anh ấy chưa rõ ràng vào cuối mùa giải. "Nếu chúng tôi chơi hết sức mình hai lần, thì chúng tôi có cơ hội vượt qua. "Trong suốt vòng bảng, chúng tôi đã học được cách tiếp cận tự tin quan trọng như thế nào", anh ấy nói thêm sau khi Gladbach hòa Inter Milan và Real Madrid. Đối mặt với Man City đầy sao ở vòng 16 đội Champions League là thử thách lớn nhất mà Rose phải đối mặt trong hai năm làm huấn luyện viên Gladbach. Cựu hậu vệ 44 tuổi này đã tạo dựng danh tiếng như một huấn luyện viên ngôi sao đang lên bằng cách lôi kéo gã khổng lồ đang say ngủ Gladbach. Trước khi sa sút gần đây, họ đã đánh bại Bayern Munich, RB Leipzig và Dortmund trên sân nhà mùa này. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2019, Rose đã hứa sẽ đưa Gladbach chơi "thứ bóng đá năng động, nhanh nhẹn, tích cực và kết hợp". Anh ấy đã đưa 'The Foals' vào vòng loại trực tiếp lần đầu tiên của Champions League. Anh ấy đã chứng tỏ bản thân bằng cách giành chức vô địch giải VĐQG Áo liên tiếp với Red Bull Salzburg trước khi gia nhập Gladbach. Trong mùa giải đầu tiên khoác áo Salzburg, Rose đã lập công trước Lazio và những ông chủ tương lai Dortmund để lọt vào bán kết Europa League 2017/18.
 4. Với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, thang máy gia đình đã được đưa vào sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới. Do đó những lưu ý khi xây nhà để lắp đặt thang máy gia đình càng được quan tâm nhiều hơn. Trong bài viết này chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những thông tin hữu ích!1. Nghiên cứu kỹ nhu cầu về sản phẩmĐể chọn được một sản phẩm thang máy gia đình phù hợp với nhu cầu sử dụng. Gia chủ cần xác định cụ thể số thành viên trong gia đình, nhu cầu di chuyển, tần suất di chuyển, số tầng di chuyển…Tất cả các yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến việc lựa chọn một chiếc thang máy gia đình với cấu hình phù hợp về mọi mặt liên quan đến công năng, kích thước, các thông số kỹ thuật về công suất, tốc độ, số điểm dừng….2. Thiết kế nhà lưu ý dành khoảng trống cho vị trí thang máyTrong quá trình thiết kế ngôi nhà, bạn cũng cần lưu ý đến vị trí lắp đặt thang máy. Để khi bắt tay vào xây dựng sẽ không gặp khó khăn, cản trở nào và có thể tiết kiệm tối đa diện tích cho ngôi nhà của bạn.Một số vị trí lắp đặt thang máy gia đình bạn có thể lựa chọn:Lắp đặt trong lòng cầu thang bộ: Giúp tiết kiệm tối đa không gian, phù hợp với những ngôi nhà có diện tích hạn chế.Lắp đặt cuối thang bộ: Với vị trí này, yêu cầu thang bộ không được quá dốc, bậc thang không được quá cao.Lắp đặt ở góc nhà: Đây là vị trí lắp đặt ít gây ảnh hưởng đến nội thất quan trọng ở phòng khách và các phòng sinh hoạt khác.Lắp đặt chính giữa nhà: Nếu gia đình bạn có diện tích mặt sàn rộng, không gian trống trải thì có thể lắp đặt thang máy ở vị trí này nhằm làm nổi bật sự sang trọng của ngôi nhà.3. Lựa chọn sản phẩm thang máy phù hợpMột sản phẩm thang máy phù hợp sẽ giúp gia đình bạn có những trải nghiệm tuyệt vời và cực kỳ an toàn. Do đó khi lựa chọn thang máy, bạn cần lưu ý một số vấn đề quan trong sau:Đơn vị cung cấp uy tín: Là đơn vị có lịch sử phát triển lâu năm trên thị trường, được yêu thích bởi người tiêu dùng trên cả nước và khắp thế giới.Dịch vụ sau bán hàng tốt: Một sản phẩm thang máy chất lượng sau khi mua phải được bảo hành, bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn. Do đó đơn vị cung cấp thang máy phải có đội ngũ kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm và giỏi về chuyên môn để xử lý sự cố bất cứ khi nào.Tư vấn lựa chọn thang máy: Sau khi đã xác định rõ định rõ nhu cầu sử dụng, bạn cần nhờ đơn vị cung cấp tư vấn thêm về sản phẩm để có thể lựa chọn được một chiếc thang máy phù hợp nhất.
 5. Ngày nay, việc sử dụng thang máy ngày càng phổ biến hơn, nhưng không phải ai cũng biến đến những điều cần lưu ý khi sử dụng thang máy tải khách để có thể dùng thang máy tải khách một cách tiện lợi, an toàn. Bài viết sau đây sẽ cùng bạn điểm qua những điều cần lưu ý khi sử dụng thang máy tải khách.Lưu ý khi đứng chờ thang máy tải khách cũng là cả một văn hoá- Không bấm liên tục nút gọi tầng, hãy bấm một lần duy nhất và kiên nhẫn đứng chờ. Nếu ở nơi nhiều thang máy tải khách, hạn chế bấm tất cả các nút gọi thang, bạn chỉ có thể vào một lần duy nhất nhưng hệ thống sẽ khi nhận tất cả những nút bấm gọi thang, hậu quả là các thang máy tải khách khác sẽ chạy đến tầng của bạn dù không có ai, khiến những người có nhu cầu sử dụng thang máy khác phải chờ đợi.- Một điều cần lưu ý khi sử dụng thang máy tải khách nữa là hãy chú ý quan sát bảng hiển thị số tầng của thang máy mình gọi, đừng để khi thang đến mà người trong thang phải đợi bạn. Đồng thời khi thang đến nơi, bạn hãy chú ý đừng tránh sang một bên để người trong thang máy có thể đi ra, đừng vội bước vào vì có thể va phải người bên trong đi ra.- Điều cần lưu ý khi sử dụng thang máy tải khách quan trọng nhất, tuyệt đối không được sử dụng thang máy khi có hoả hoạn hay động đất, đây là lưu ý rất quan trọng vì thang máy tuyệt đối không an toàn trong trường hợp khẩn cấp như thế, bạn có thể bị kẹt trong thang máy nếu nguồn điện bị hư hỏng trong lúc hỏa hoạn.Những điều cần lưu ý khi sử dụng thang máy tải khách – những điều nhỏ nhặt đáng quan tâm- Không nên dùng tay chặn thang máy tải khách, điều này có thể gây nguy hiểm cho bạn. Nếu muốn đợi ai đó, hãy nhấn nút ‘OPEN’ hay nhờ ai đó nhấn nút ấy khi muốn bước vào mà cửa thang máy đang đóng.- Nếu bạn cần đi lên những tầng khá cao, hãy lùi vào trong để nhường vị trí cho người khác, còn nếu tầng bạn đi khá gần, sau khi nhấn nút thang máy xong bạn hãy đứng nép vào tường, gần cửa để tránh che bảng điều khiển thang máy. Điều này có thể hạn chế tình trạng xô đẩy, chen lấn khi thang dừng mỗi tầng nhưng không mấy ai lưu ý khi sử dụng thang máy tải khách.- Nếu thang máy tải khách gặp sự cố dừng lại, không nên hoảng sợ. Hãy nhấn nút gọi được bố trí trên bảng điều khiển thang máy để liên lạc với bên ngoài, đừng cố mở cửa thang máy bằng mọi cách như cạy cửa, đập mạnh vào cửa.
 6. UD Almería đã không thi đấu ở giải hạng nhất Tây Ban Nha kể từ mùa giải 2014/15, nhưng câu lạc bộ đến từ thành phố cùng tên của nước này là ứng cử viên nặng ký cho suất thăng hạng 2020/21.Umar Sadiq, tiền đạo 24 tuổi người Nigeria cao ngất ngưởng của họ, có lẽ là nhân tố quan trọng nhất trong việc thúc đẩy họ, và với 11 bàn thắng tại LaLiga mùa này đã đưa câu lạc bộ của 7ball vào vị trí thứ ba trong LaLiga SmartBank.Sự hiện diện của Sadiq ở Almeria nằm trong dự án thể thao do Turki Al-Sheikh, người đã tiếp quản câu lạc bộ vào năm 2019. Câu lạc bộ cam kết ký hợp đồng với một số tài năng tốt nhất xung quanh, bất kể từ Tây Ban Nha hay nước ngoài.Họ hiện tự hào có đội hình trẻ thứ hai trong giải đấu, nhưng cũng là một trong những đội có giá trị nhất. Mới bước sang tuổi 24, Sadiq kỳ lạ là một trong những người lớn tuổi nhất trong đội. Anh ấy cũng là một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất từ trước đến nay của câu lạc bộ, sau vụ chuyển nhượng trị giá nhiều triệu Euro từ Partizan Belgrade vào mùa hè năm ngoái. Có rất nhiều áp lực trên vai anh ấy trong mùa giải này, với rất nhiều kỳ vọng ở anh ấy, nhưng anh ấy đang phát triển mạnh.Sinh ra ở Kaduna, Nigeria, Sadiq đến từ Học viện Bóng đá Tương lai Châu Phi và Trường Cao đẳng Bóng đá Abuja trên con đường vươn tới đỉnh cao. Anh ấy chuyển đến châu Âu trước tiên để đến Ý, gia nhập học viện trẻ Spezia và sau đó đến Roma, người anh ấy đã ra mắt và ghi bàn ở tuổi 18.Một loạt các khoản cho mượn sau đó khi anh tìm kiếm phút thi đấu đầu tiên cho các đội bóng đồng hương của Ý là Bologna và Torino, NAC Breda của Hà Lan, Scotland’s Rangers, Perugia ở Ý và Partizan Belgrade ở Serbia.Với quá nhiều biến động ở độ tuổi trẻ như vậy, thật khó để Sadiq thực sự ổn định, nhưng cuối cùng anh ấy đã tìm thấy sự ổn định ở Belgrade và tạo ra 23 bàn thắng và 19 pha kiến tạo cho câu lạc bộ Serbia chỉ trong 52 trận đấu.BẮT GẤPTài năng của anh ấy là điều hiển nhiên, và anh ấy đã nhanh chóng được Almeria săn đón để đưa anh ấy đến LaLiga - một giải đấu đã đón nhận toàn bộ tài năng châu Phi trong nhiều thập kỷ qua.Tại Almería, anh ấy đang trải nghiệm một nền văn hóa bóng đá khác và tiếp tục phát triển. Cùng với việc là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của đội bóng, Sadiq hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ ba trong toàn giải và được bầu chọn là Cầu thủ của tháng cho tháng Giêng chỉ vài ngày trước.Anh ấy cũng đã tỏa sáng trước những đối thủ lớn hơn, ghi một cú đúp khi Almeria đánh bại đội bóng hàng đầu D. Alaves - người đã đánh bại Real Madrid mùa này - 5-0 ở Copa del Rey.Huấn luyện viên của Almería, José Manuel Gomes của Sadiq, nói: “Chúng tôi rất tin tưởng vào anh ấy. “Anh ấy là một tiền đạo phá vỡ các trung vệ đối lập, người có phẩm chất, rất mạnh mẽ và có thể ghi bàn”.Màn trình diễn của anh ấy đã không được chú ý. Kể từ khi anh ấy tỏa sáng tại Thế vận hội Olympic 2016, ghi 4 bàn giúp Nigeria giành huy chương đồng, các tuyển trạch viên hàng đầu của châu Âu đã theo dõi sự tiến bộ của anh ấy.Sadiq đã được liên kết với một số câu lạc bộ LaLiga Santander từ muộn, nhưng dù sao thì anh ấy có thể sẽ chơi ở giải hạng cao nhất của Tây Ban Nha vào năm 2021/22 nếu Almería tiếp tục tiến bộ của họ. Kể từ đầu tháng 11, họ chỉ thua hai lần - trước RCD Mallorca và Espanyol, hai đội xếp trên họ trong bảng - và tương lai có vẻ tươi sáng.Trường hợp của Sadiq chỉ đơn giản là câu chuyện thành công mới nhất của bóng đá Tây Ban Nha liên quan đến các tài năng châu Phi mới nổi mùa này.Tiền đạo người Morocco, Youssef En-Nesyri của Sevilla đã giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của LaLiga Santander vào tháng Giêng, có nghĩa là cả hai đương kim Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của hai giải hàng đầu Tây Ban Nha đều là người châu Phi - điều chưa từng có.Đồng đội người Morocco của En-Nesyri, Bono cũng đã xuất sắc ghi bàn cho đội Andalusia.Tuyển thủ người Ivory Idrissa Doumbia đã trở thành chủ chốt ở hàng tiền vệ của SD Huesca; Pape Diop từ Senegal vẫn là trụ cột ở SD Eibar; Cameroon’s Allan Nyom mang lại năng lượng cho lối chơi của Getafe CF từ phía sau.Và sau đó, tất nhiên, có cầu thủ chạy cánh quốc tế người Nigeria Samuel Chukwueze, người đã trở thành ngôi sao ở Villarreal CF trong một vài mùa giải và gần đây đã trở thành cầu thủ trẻ nhất từng có 100 lần ra sân cho câu lạc bộ.Ngay cả ở cấp độ LaLiga SmartBank, đối thủ thăng hạng của Almería là RCD Mallorca có một cầu thủ châu Phi đứng đầu bảng xếp hạng ghi bàn của họ là cầu thủ chạy cánh người Senegal, Amath Ndiaye.Ndiaye và RCD Mallorca và Sadiq và Almería sẽ chiến đấu để được thăng hạng trong những tháng cuối cùng của mùa LaLiga SmartBank và điều đó sẽ khiến bạn xem hấp dẫn. Giữ nguyên.
 7. Dịch vụ viết bài review là một một hình thức công việc rất phổ biến hiện nay của người làm marketing online. Bởi nếu một bài viết review tốt sẽ giúp bạn gia tăng doanh số cũng như lợi nhuận cho doanh nghiệp, công ty của mình khá lớn.Dịch vụ viết bài review là cả một nghệ thuật, người viết không đơn thuần là những người viết lách tốt mà là những người biết nắm bắt tâm lí khách hàng cũng như am hiểu kiến thức thị trường sâu rộng. Để hiểu rõ thêm về dịch vụ này chúng ta cùng nhau theo dõi thông tin dưới đây.Dịch vụ viết bài review – Khách hàng có thể so sánh được sản phẩm một cách rõ ràngPhân định ưu nhược của sản phẩmDịch vụ viết bài review là cách chúng ta giúp khách hàng phân biệt được ưu và nhược điểm của sản phẩm. Khách hàng là những nhà tiêu dùng thông minh, họ dễ nhận ra được đâu là một bài review đáng tin tưởng và một bài tiếp thị tài tình. Vì thế, bản thân người viết bài phải đặt mình vào vị trí khách hàng, đưa những thông tin xác thực về lợi ích của sản phẩm. Đa số người viết bài review xem đây là chiêu thức dịch vụ kinh doanh, chủ yếu là viết mang tính tích cực về một sản phẩm nhất định. Tuy nhiên, đôi khi cân bằng giữa tích cực và tiêu cực vẫn chiếm được cảm tình hơn. Không một sản phẩm nào là hoàn hảo và không một vị khách nào là không biết điều đó cả.So sánh sản phẩmMột dịch vụ viết bài review thường được chia làm hai loại, một loại là bài phân tích sâu về sản phẩm, một loại khác là so sánh sản phẩm với những đối thủ khác. Xét cho cùng thì mong muốn của hai thể loại bài này đều nhằm cung cấp thông tin chính xác cho khác hàng, giúp khách hàng thấy được những điểm mạnh yếu của sản phẩm so với các loại khác từ đó đưa ra quyết định có mua sản phẩm của bạn hay không.Vì thế, điều cần thiết trong dịch vụ viết bài review sản phẩm là bạn cần am hiểu thị trường, nắm rõ đối thủ của bạn từ đó đưa những lí luận, dẫn chứng cụ thể nhằm cung cấp thông tin cho khách hàng của mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể đề cập để nhược điểm của sản phẩm so với các loại khác, nhiều người nghĩ như vậy sẽ khiến cho sản phẩm bạn bị lép vế so với các sản phẩm khác. Tuy nhiên, đó là đòn tâm lí mạnh, khách hàng sẽ nhận thấy được tính chân thực của bài viết và càng tin tưởng sản phẩm của bạn hơn.Sử dụng dịch vụ viết bài reviewtrong marketing là cách thức tiếp cận khách hàng hiệu quả để quảng bá sản phẩm của mình nhanh chóng và thuận tiện mà doanh nghiệp nên áp dụng trong thời buổi công nghệ thông tin phát triển như hiện nay.
 8. Chắc hẳn bạn cũng đã biết cơ bắp được cấu thành từ protein, bởi khi luyện tập, các mô cơ sẽ bị tổn thương và cần phục hồi tái tạo ngay sau đó. Với sự giúp đỡ của Whey protein, đây là dòng sữa được đánh giá rất cao có thể giúp bạn cung cấp được một lượng lớn protein vào trong cơ thể để cơ bắp trở nên rắn chắc và khỏe mạnh hơn bao giờ hết.Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại whey protein với nhiều thương hiệu sản xuất khác nhau. Vậy đâu sẽ là loại sữa Whey protein tốt nhất hiện nay dành cho các gymer? Hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời trong bài viết này nhé.Tại sao bạn nên chọn các loại whey protein trong tập thể hình?Có rất nhiều nguồn thực phẩm bổ sung protein trong các bữa ăn hàng ngày, nhưng tại sao bạn nên chọn Whey protein?– Có khả năng hấp thu một lượng lớn protein vào cơ thể nhanh gấp nhiều lần so với bổ sung thực phẩm tự nhiên.– Chứa ít đường, chất béo và cung cấp nguồn năng lượng rất lớn. Vì vậy, với những người muốn giảm mỡ, tăng cơ thì đây là sản phẩm không thể bỏ qua.– Chứa ít thành phần lactose hơn so với sữa thường. Nếu những người bị dị ứng với thành phần này thì có thể chọn một số loại Wheyprotein không chứa lactose để sử dụng.– Cực kỳ tiện lợi, có thể mang theo người đi bất cứ đâu, không tốn thời gian nấu nướng chuẩn bị các món ăn hàng ngày. Đâu là loại whey protein tốt nhất hiện nay?Hiện nay, Whey protein có 4 loại đó là: Whey protein Concentrate; Whey protein Blend; Whey protein Isolate và Hydrolyzed Whey protein. Trước hết để lựa chọn được loại whey nào tốt thì bạn phải biết cách phân biệt chúng.1. Whey protein ConcentrateĐối với người tập thể hình tăng cơ, mục tiêu cuối cùng là hấp thu được nhiều protein. Nhưng trong Whey protein Concentrate thì lại chứa ít thành phần protein mà thay vào đó là thành phần chất béo và lactose. Với người bị dị ứng với Lactose thì cần phải tránh dòng này bởi nó có thể gây ra tiêu chảy khi dùng. Ngược lại, đây là loại whey protein có giá thành khá rẻ, phù hợp với những người kinh tế còn khó khăn.2. Whey protein IsolateTrong quy trình sản xuất, Whey protein Isolate đã được loại bỏ tạp chất nhằm giữ lại protein tốt nhất cho hệ tiêu hóa nhanh hấp thụ dinh dưỡng hơn. Đặc biệt, trong loại whey này có chứa đến 98% là nguyên chất, có ít hoặc không có chất béo và không chứa thành phần Lactose.3. Whey protein BlendĐược nhiều người biết đến Whey protein Blend là loại hỗn hợp giữa Whey pro Isolate và Concentrate. Đây là dòng sữa rất phổ biến trên thị trường hiện nay với các thành phần dưỡng chất đầy đủ và đặc biệt có giá thành vừa phải. Có thể kể đến các loại như: Whey 100% protein, Platinum 100% Whey, Elite 100%Whey,…4. Whey protein HydrolyzedĐây là loại thực phẩm bổ sung chất lượng nhất bởi quá trình thủy phân hóa có giá trị sinh học cao giúp hệ tiêu hóa hấp thu cực kỳ nhanh hàm lượng protein có trong sữa. Từ đó nuôi dưỡng cơ bắp phát triển nhanh nhất. Sau khi tập là thời điểm thích hợp nhất bởi đây là lúc cơ thể cần bù đắp lượng protein bị hao hụt. Chính vì vậy, đây là sản phẩm có giá thành cao nhất trong các loại.Như vậy, nếu xét theo những ưu điểm, nhược điểm của các dòng sữa tổng hợp trên thì có 2 yếu tố bạn cần cân nhắc. Đó chính là nhu cầu và khả năng tài chính. Đối với những người bị dị ứng với thành phần lactose thì hãy chọn Whey protein isolate với giá thành phải chăng. Với những thành phần tinh khiết và đa dạng hương vị đã được kiểm chứng. Các loại Whey protein kể trên đều xứng đáng được lựa chọn là loại whey protein tốt nhất hiện nay dành cho các gymer.