• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

marketpro82

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  20
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by marketpro82

 1. Câu hỏi này tôi được rất nhiều khách hàng hỏi khi tư vấn, vì sao lai vậy?. Chắc chắn phải có lý do gì đó khách hàng mới hỏi đúng không ạ?Theo tôi thì có một số lý do sau đây:Sợ không an toànVận chuyển ít ngườiKhông gian hẹpCửa cabin nhỏ, ra vào khó khănMuốn tải thêm đồ đạc lên xuống bất tiệnVà còn nhiều lý do khác nữa.Tôi nói như này, khi mà bạn chọn lắp đặt thang máy gia đình loại nhỏ cho nhà của mình, thì bạn cần xác định lai nhu cầu sử dụng, số thành viên trong gia đình, kích thước khu vực bạn lắp đặt thang máy. Nếu bạn xác định rõ ràng rồi thì những lo lắng bên trên không phải là vấn đề nữa.Hay nếu bạn là chủ khách sạn mini thì nên tính toán lượt tải khách của 1 lần là bao nhiêu?. Theo tôi thì không nhiều vì khách sạn mini thì thường là phòng đơn và 2 giường, số người tải nhiều cũng 6 người. Nên việc lắp đặt thang máy loại nhỏ là không vấn đề gì.Với những gợi ý trên chắc bạn cũng nắm rõ có nên lắp đặt thang máy gia đình loại nhỏ hay không rồi phải không nè. Tiếp theo ta tìm hiểu về giá nhé.
 2. Khi chuẩn bị xây nhà và có ý định lắp đặt thang máy Mitsubishi thì một trong những điểm quan trọng là chủ đầu tư phải nắm được kích thước thang máy gia đình Mitsubishi là bao nhiêu từ đó cung cấp cho đơn vị thiết kế để họ hoàn thiện bản vẽ thi công sau này.Thương hiệu thang máy Mitsubishi là một thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới, được nhiều nhà thầu và chủ nhà tin dùng.Bản chất đây là loại thang mà phần cơ khí như khung cabin, vách cabin được sản xuất tại Việt Nam (chính vì thế có thể thay đổi được kích thước) còn các thiết bị chính như máy kéo, điều khiển thì dùng của Mitsubishi.Chính vì thế chất lượng vẫn đảm bảo mà giá thang lại cực kỳ hợp lý.Như đã nói thì ưu điểm của loại thang liên doanh so với dòng nhập khẩu là:Kích thước linh hoạtGiá thành rẻCó thể lắp được cho nhà từ 10 tầng trở xuốngTốc độ caoĐể được tư vấn lựa chọn kích thước phù hợp với nhu cầu cũng như mặt bằng xây dựng cụ thể của mỗi nhà,
 3. Khi giới thiệu doanh nghiệp và các mặt hàng bằng các phương thức như poster, tờ rơi, văn bản trên các mặt báo không hiệu quả, hãy đến với dịch vụ làm phim giới thiệu doanh nghiệp để thay đổi số phận.Từ xưa, mục đích của quảng cáo chính là thay đổi nhận thức và thói quen của người tiêu dùng, để tăng số lượng và kích thích bán hàng. Khi giới thiệu và quảng cáo doanh nghiệp cũng vậy, không gì ngoài mục đích tăng lợi nhuận và kết nối với người tiêu dùng.Với bước ngoặt lịch sử 10 giây của hãng đồng hồ Bulova quảng cáo bằng phim năm 1941 đã khởi đầu cho một hình thức mới có tinh đột phá lớn trong ngành Marketing. Cho đến nay sự tồn tại và phát triển không ngừng của hình thức quay phim quảng cáo, giới thiệu doanh nghiệp càng cho thấy sự thăng hoa trong marketing đã nâng lên thành nghệ thuật. Những lợi ích thu lại từ dịch vụ làm phim giới thiệu doanh nghiệp làm cho các nhà kinh doanh không thể chối từ hình thức này.Với tỷ lệ 2/3 số lượng các doanh nghiệp, công ty trên khắp thế giới sử dụng hình thức này cho sự phát triển cho doanh nghiệp của mình bên cạnh các hình thức khác.Hiệu quả của quay phim jav download quảng cáo kết hợp chiến lược truyền thông đúng cách có thể mang đến lợi nhuận tăng trên 200% trong vòng 1 tháng.Giống như đại đa số các dịch vụ khác, dịch vụ làm phim jav stream giới thiệu doanh nghiệp lấy tiêu chí phục vụ khách hàng để thu về lợi nhuận. Lấy lợi ích của khách hàng đặt lên hàng đầu, phục vụ nhu cầu, yêu cầu của người sử dụng là nền tảng phát triển của dịch vụ này.Dịch vụ làm phim giới thiệu cung cấp:Ý tưởng sáng tạo, kịch bản chuyên nghiệp, logic, cặn kẽ.Có đội ngũ khảo sát, quay phim, có đạo diễn, MC, có người đọc lời bình, dựng cảnh…v.vCó đội ngũ chuyên viên sử dụng kỹ thuật kỹ sảo hiện đại và năng động.Thái độ phục vụ tốt, chất lượng sản phẩm cao vì có sự chuyên biệt hóa từng bộ phận tạo sự chuyên sâu về từng bước.Dịch vụ sản xuất phim quảng cáo xuất hiện từ những năm 90, với các thiết bị cơ học, vi tính đầu tiên. Đến nay những máy móc công cụ đó đã được cải tiến và thay thế tạo bước tiến mới trong thời kỳ kinh tế thị trường, giao lưu hòa nhập như hiện nay. Dịch vụ làm phim giới thiệu doanh nghiệp được các hãng lớn sử dụng rất thường xuyên và khai thác triệt để như Coca-Cola, Pessi, Uniliver, honda, Vinamilk,…v.v
 4. Phóng sự, phóng sự ngắn truyền hình là thể loại mũi nhọn được sử dụng phổ biến trong các chương trình Thời sự của các Đài truyền hình. Dù được sử dụng nhiều song mỗi phóng viên có cách hiểu khác nhau, thậm chí còn khá lúng túng vì thiếu những kiến thức, kỹ năng cần thiết để vận dụng thực hiện thể loại này. Vì vậy, bằng kinh nghiệm, cũng như tổng hợp các ý kiến của đồng nghiệp và tham khảo một số tài liệu liên quan, tôi xin được đóng góp một vài ý kiến làm thế nào để có được một phóng sự ngắn truyền hình tốt.1. Cần có đề tài và xử lý đề tàiPhóng sự ngắn truyền hình cần phải có đề tài, đề tài bắt nguồn từ hiện thực đời sống, phản ánh một mâu thuẫn trong thực tế. Mâu thuẫn ấy chính là tính “có vấn đề ” của phóng sự. Mâu thuẫn chính là yếu tố đầu tiên cần có của một phóng sự. Những free jav streaming tốt thường là những phóng sự phản ánh về một mâu thuẫn nào đó. Ví dụ: Những hạn chế khi thực hiện Quy định cân tải trọng xe liên quan đến sản xuất, vận tải hàng hóa nông lâm sản. Nói về nhiều doanh nghiệp thu mua chế biến sắn khô ở Văn Yên có nguy cơ bị thua lỗ vì không vận chuyển được sắn đi tiêu thụ.2. Cách đặt tên phóng sự ngắn truyền hìnhCó nhiều cách đặt tên, những phải khơi gợi sự tò mò của khán giả đối với phóng sự, thu hút sự quan tâm ngay từ đầu. VD: 1.000 ngày mượn hội trường thôn chữa bệnh cho dân; Người lính già dưới chân núi Voi, Sự học vùng cao; Chè bẩn; gỗ đắng; Bữa ăn học sinh vùng cao cũng bị đánh thuế…3. Kết cấu và thời lượng phóng sự ngắn truyền hình+ Thông thường, một phóng sự ngắn truyền hình trung bình có thời lượng khoảng 3 đến 5 phút.+ Kết cấu phóng sự ngắn thông thường gồm 3 phần:- Phần (1): Phần mở đầu, nêu thực trạng vấn đề mà phóng sự phản ánh, đôi khi là hiện trạng, hiện tượng tự nhiên, xã hội mà phóng sự đề cập đến. Ví dụ cảnh dột nát của một phòng học, gây khó khăn cho học sinh khi ngồi trong lớp, rồi sau đó phỏng vấn nhân vật từ 1 đến 2 nhân vật- Phần (2): Là phần đi tìm nguyên nhân của thực trạng vấn đề, cung cấp những thông tin nền đề cung cấp cho khán giả hiểu rõ hơn về thực trạng ở phần đầu nêu ra. Kết hợp giữa lời bình cũng có các ý kiến phỏng vấn nhân chứng, có thể ghép các phỏng vấn đối nghịch nhau, giữa người có liên quan trực tiếp hay gián tiếp; nhận định nguyên nhân sự việc, tạo ra sự mâu thuẫn. Tìm hiểu nguyên nhân là gì? Do thiếu vốn, doanh nghiệp xây dựng không đủ khả năng thi công..- Phần (3): Phần kết phóng sự, luôn phải có một thông điệp theo hướng mở, hoặc đóng, gợi ra những suy nghĩ, hoặc liên hệ với những nơi khác, dự đoán tình hình…4. Khởi đầu phóng sự ngắn+ Để bắt đầu câu chuyện cho phóng sự mỗi phóng viên cần có tính sáng tạo, sự linh hoạt, nhạy bén trong cách thể hiện. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, ngay phần đầu của phóng sự; phóng viên sẽ tìm ra chi tiết nào quan trọng nhất để đề cập. Muốn có chi tiết hay phóng viên cần quan sát kỹ khi tác nghiệp, hỏi chuyện cũng là cách phát hiện ra những chi tiết hay để khai thác cho phần mở đầu có ấn tượng.
 5. BMW 5 Series 2021 vừa ra mắt với hàng loạt nâng cấp đáng giá vào tháng trước và phiên bản hiệu suất cao M5 tiếp tục được trình làng.Để nâng cấp phần ngoại thất, BMW M5 2021 trang bị lưới tản nhiệt hình quả thận lớn hơn, cản trước và cản sau được làm lại, khiến chiếc sedan có vẻ ngoài mạnh mẽ hơn. Lưới tản nhiệt còn được mở rộng xuống phía dưới gần cản trước và được mạ chrome. Tuy nhiên, chi tiết này không quá khổ như trên mẫu BMW 4 Series 2021.Các khe hút gió lớn hơn được đặt ở hai bên của cản trước, trong khi đèn pha LED mỏng hơn, được thiết kế lại mang đến cho M5 cái nhìn hiện đại hơn. Một cản sau và bộ khuếch tán phía sau và đèn hậu hình chữ L mới làm nổi bật những thay đổi thiết kế phía sau.Mẫu xe hiệu suất cao M5 Competition sẽ được sơn đen lưới tản nhiệt hình quả thận, trần xe, la zăng, gương chiếu hậu, cánh lướt gió phía sau, ốp cản sau và logo. Trong khi đó, hệ thống 4 ống xả đặt cân đối lại mạ chrome. Các màu ngoại thất mới của mẫu BMW Phú Mỹ Hưng M5 2021 bao gồm xám Brands Hatch Grey Metallic, đỏ Motegi Red Metallic và xanh Tanzanite Blue II Metallic.Giống như BMW 5 Series tiêu chuẩn, nội thất của M5 2021 được nâng cấp với màn hình hiển thị kĩ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch có điều hướng, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Đây là bản nâng cấp đáng hoan nghênh so với màn hình 10,25 inch trong phiên bản trước.Ghế bọc da Merino Leather được là trang bị tiêu chuẩn kèm tuỳ chọn màu trắng Silverstone, nâu Aragon Brown hoặc đen. Ngoài ra, nội thất có tuỳ chọn cao cấp hơn Full Merino Leather hoặc Personal Full Merino Leather. Nội thất được trang trí theo phong cách Aluminum Carbon Structure với viền nhôm Dark Architecture và các tùy chọn trang trí Fineline Ridge Wood tiêu chuẩn. Các lựa chọn trang trí tùy chọn bao gồm gỗ màu Piano Black và Plum Brown Wood. Dưới mui xe, BMW M5 2021 được trang bị động cơ V8 tăng áp kép 4.4L sản sinh công suất 600 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm với M5 tiêu chuẩn và 617 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm trên M5 Competition. Cả hai mô hình sẽ đứng đầu với mức giới hạn 249 km/h hoặc 305 km/h điện tử đi kèm hệ thống lái M Drivers Package.Xe trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian M xDrive thông qua hộp số tự động 8 cấp, ngoài ra xe có thể chuyển sang chế độ dẫn động cầu sau, khi đó sẽ vô hiệu hoá hệ thống kiểm soát lực kéo và cân bằng điện tử. La zăng 19 inch là trang bị tiêu chuẩn trên M5 trong khi bản Competition sẽ là la zăng 20 inch.Cũng như M8, M5 cũng có thể cài đặt chế độ M bằng 1 nút bấm duy nhất thay thế cho các nút riêng lẻ trước đây điều khiển từ động cơ, khung gầm, hệ thống treo, hệ thống lái và hệ thống xDrive.Hỗ trợ lái xe tiêu chuẩn bao gồm cảnh báo chệch làn đường với tay lái, va chạm trực diện và cảnh báo người đi bộ với chức năng phanh, phát hiện điểm mù, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo sắp va chạm phía sau, đèn pha tự động và thông tin giới hạn tốc độ. Gói hỗ trợ lái xe chuyên nghiệp tùy chọn cũng có thể được trang bị, có thêm chức năng kiểm soát hành trình chủ động với dừng và đi, hỗ trợ kẹt xe tự động cấp độ 2 cho đường cao tốc hạn chế, hỗ trợ giữ làn đường kèm tránh va chạm bên hông, cảnh báo giao thông phía trước và hỗ trợ dừng khẩn cấp.BMW M5 2021 sẽ đến các đại lý Mỹ vào tháng 8 này. Giá khởi điểm ở mức 103.500 đô la cho M5 Sedan và 111.100 đô la cho M5 Competition không bao gồm phí vận chuyển 995 đô la. xem thêm: BMW X6
 6. Danh sách những thương hiệu hạng sang bán chạy nhất năm 2020 tại Mỹ tiếp tục là sự thống trị của thương hiệu Đức; trong khi đó, hãng xe Nhật hiện đã vươn lên vị trí thứ 2.Năm 2020 đã kết thúc, số liệu bán hàng trong quý 4 và cả năm của các thương hiệu đã công khai. Top 10 xe bán chạy nhất nước Mỹ vừa công bố cách đây không lâu và sẽ đến các thương hiệu cao cấp hơn - bảng xếp hạng các thương hiệu hạng sang bán chạy nhất năm 2020.Một lần nữa, BMW Phú Mỹ Hưng tiếp tục giữ vững vị trí thương hiệu xe sang phổ biến nhất nước Mỹ với doanh số 278.732 xe bán ra trong năm 2020. Riêng doanh số của dòng X3 đạt 59.941 xe. Tuy nhiên, so với năm 2019, doanh số của BMW đã sụt giảm 17,5%. Đối thủ đồng hương - Mercedes-Benz có mức sụt giảm thấp hơn, chỉ 13% so với năm 2019. Tuy nhiên, tổng doanh số năm 2020 của Mercedes-Benz chỉ là 274.916 xe, không đủ để đánh bại BMW.Dòng xe SUV bán chạy nhất trong số các sản phẩm của Mercedes; trong đó, GLC-Class đạt doanh số cao nhất với 52.626 xe bán ra. Lưu ý rằng, tổng doanh số của Mercedes không bao gồm Sprinter, loại xe thường được bán dưới dạng xe thương mại.Thương hiệu hạng sang bán chạy thứ 2 tại Mỹ năm 2020 thuộc về Lexus. Hãng xe Nhật có doanh số 275.041 xe bán ra trong năm qua, chỉ nhỉnh hơn Mercedes 125 xe. So với năm 2019, doanh số năm 2020 của Lexus sụt giảm 7,7%. Lexus RX là dòng xe bán chạy nhất của thương hiệu này, đạt 101.059 xe trong năm 2020.Nhìn chung, tổng doanh số của cả phân khúc hạng sang trong năm qua sụt giảm mạnh. Audi kết thúc năm với 186.620 xe bán ra, đứng vị trí thứ 4. Tiếp theo là Cadillac với doanh số 129.495 xe, lọt vào top 5.Các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng lần lượt thuộc về Volvo với doanh số 110.129 xe; Lincoln bán được 105.410 xe; Infiniti bán được 79.502 xe và Porsche bán được 57.924 xe.Trong tất cả các thương hiệu kể trên, Volvo hoàn toàn khác biệt khi có tăng trưởng dương 1,8% trong năm 2020.Ngoài ra, Tesla không báo cáo doanh số bán hàng tại Mỹ và bảng xếp hạng này không bao gồm Rolls-Royce hay Lamborghini.xem thêm: BMW X6
 7. Chỉ có 600 chiếc BMW X7 Dark Shadow Edition 2021 có mặt trên toàn thế giới, trong đó thị trường Mỹ chiếm 75 xe.Thời gian gần đây các hãng xe thường xuyên cho ra mắt các phiên bản "bóng đêm" của những dòng xe quen thuộc như một cách chiều lòng khách hàng. Các phiên bản này thường có màu tối, đem lại cảm giác khác biệt và sang trọng hơn.Hãng xe Đức vừa giới thiệu phiên bản X7 Dark Shadow Edition 2021 với số lượng giới hạn 600 xe, trong đó có 75 chiếc phân phối tại thị trường Mỹ.Phiên bản này sở hữu lớp sơn BMW Individual Frozen Arctic Grey đặc biệt. Một số chi tiết như cửa sổ xe, cột B và C, cụm gương chiếu hậu, giá nóc, viền khe hút gió và lưới tản nhiệt hình quả thận được sơn đen bóng.Cụm ống xả M Sport phía sau cũng được sơn đen. Mẫu crossover được trang bị bộ mâm 22 inch cùng tông đen kết hợp với lốp run-flat hiệu suất cao.Bước vào khoang cabin, BMW X7 Dark Shadow Edition 2021 sử dụng bọc da Merino, pha trộn giữa tông màu Night Blue và Black. Phần mái xe được bọc da Night Blue Alcantara cùng màu với da Nappa ở bảng điều khiển. Trong khi đó, phía dưới bảng điều khiển và ghế trước là da Merino đen.Các gói trang bị tiêu chuẩn trên X7 Dark Shadow Edition 2021 gồm gói hỗ trợ lái xe Driving Assistance, Cold Weather thêm tính năng sưởi, Luxury Seating với ghế ngồi sang trọng, tiện nghi và gói Executive.Tùy chọn duy nhất cho Shadow Edition là 2 ghế đơn cho hàng ghế thứ 2 hoặc 1 băng ghế dành cho 3 người.BMW X7 Dark Shadow Edition 2021 được phát triển từ phiên bản X7 M50i. Do đó, xe sử dụng động cơ V8 tăng áp kép N63 4.4L cho công suất 523 mã lực và mô men xoắn cực đại 750 Nm kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp với dẫn động AWD.X7 Dark Shadow Edition có giá khởi điểm từ 19.495 USD. Khoảng tháng 8/2020, xe sẽ đến các thị trường khác ngoài Hoa Kỳ.Xem thêm: BMW Phú Mỹ Hưng
 8. Khi bắt tay vào việc tổ chức tiệc tại nhà thì đã tạo ra không ít những khó khăn và áp lực cho gia chủ. Hiện nay có dịch vụ nấu tiệc tại nhà mà bạn có thể lựa chọn để có thể giảm bớt được những áp lực cho mình. Vì vậy để có một buổi tiệc thành công thì bạn cần phải có những quyết định và sự lựa chọn đúng đắn cho mình. Dưới đây Familk xin giới thiệu qua về dịch vụ đặt tiệc tại nhà để khách hàng có thể cân nhắc lựa chọn để có một buổi tiệc hoàn hảo và ấn tượng hơn..Dịch vụ nấu tiệc tại nhà đang là xu hướng chungDịch vụ nấu tiệc tại nhà đang ngày càng hấp dẫn và được quan tâm bởi các bà, các mẹ. Ưu điểm mà dịch vụ này mang lại đó là không chỉ tạo không khí ấm cúng thân mật trong gia đình mà lại còn tiết kiệm được khá nhiều chi phí. Tuy nhiên, việc đặt nấu tiệc tại nhà ở đâu ngon cũng là một trong số những quan tâm, lo lắng của các vị nội trợ. Để giúp các bà, các mẹ chọn lựa được nơi đặt tiệc ưng ý, xin giới thiệu một số đặc điểm và địa chỉ đặt nấu tiệc tại nhà ở đâu ngon phù hợp với các bạn.Đầu tiên nói đến dịch vụ nấu tiệc tại nhà là nghĩ ngay đến sự tiện lợi mà nó mang lại. Đa số các dịch vụ đều nhận nấu từ số lượng nhỏ, chỉ từ 1-2 bàn đối với nhóm nấu ăn và cá nhân, từ 3-4 bàn đối với nhà hàng. Nhìn chung, công việc đặt tiệc khá nhanh gọn, khách hàng chỉ cần đặt trước từ 3-7 ngày và cọc khoảng 50% giá tiền của tiệc định đặt. Và càng tiện lợi hơn khi bạn không phải mất công dọn dẹp hay rửa những vật dụng đã được dùng mà khi tan tiệc, nhân viên nhà hàng sẽ thu dọn chén đĩa, bàn ghế. Chính vì những tiện lợi mà nó mang lại vì vậy mà dịch vụ nấu tiệc tại nhà hiện ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng và việc chọn lựa nơi đặt nấu tiệc tại nhà ở đâu ngon luôn là mối quan tâm hàng đầu của các vị khách.Ưu điểm của dịch vụ nấu tiệc tại nhàTrong khi cuộc sống ngày càng trở nên bận rộn thì lựa chọn các gói dịch vụ nấu tiệc tại nhà đang là giải pháp hữu ích nhất dành cho rất nhiều bà nội trợ. Khi chọn đặt tiệc giá rẻ tại nhà, bạn sẽ được hưởng những lợi ích sau:- Không tốn thời gian chuẩn bị dụng cụ nấu ăn, nguyên liệu nấu nướng, chưa kể đến việc còn phải tự thuê bàn ghế, chén đĩa và người phục vụ…- Đươc đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp chuẩn bị từ A-Z.- Bạn không phải “vắt óc” để nghĩ thực đơn cho bữa tiệc của gia đình mình. Thay vào đó, một danh sách dài các món ăn trong thực đơn đặt tiệc tại nhà ở cơ sở mà bạn chọn sẽ để bạn tha hồ lựa chọn món ăn yêu thích cho các thành viên trong bữa tiệc.- Quy trình nhận đặt tiệc tại nhà trọn gói giá rẻ, bạn sẽ không phải động tay động chân vào bất cư công đoạn nào mà vẫn có thể được thưởng thức một bữa tiệc hoành tráng, món ăn thơm ngon được bày trì đẹp mắt.- Đặc biệt, đặt tiệc tại nhà giá rẻ còn giúp bạn tiết kiệm được tối đa chi phí cho việc chuẩn bị bữa tiệc của mình.Những lưu ý khi chọn nơi có dịch vụ nấu tiệc tại nhà-Bạn nên chủ động kiểm soát được nguồn nguyên liệu đầu vào dùng để chế biến thực đơn đặt tiệc tại nhà.- Chọn cơ sở nhận đặt tiệc tại nhà uy tín, chất lượng với cơ sở vật chất nấu nướng đầy đủ hiện đại. Bên cạnh đó, cần đảm bảo nhà hàng nhận đặt tiệc tại nhà này sử dụng nguồn nguyên liệu tươi ngon và sạch nhất.- Thực đơn nhận đặt tiệc tại nhà ở nơi bạn chọn phải phong phú, đa dạng với đầy đủ các món từ khai vị, món chính cho đến món tráng miệng.- Lựa chọn nơi đặt tiệc tại nhà giá rẻ được nhiều người tin dùng. Bằng cách bạn có thể lên trang website hoặc các trang mạng xã hội của cơ sở đặt tiệc để tìm hiểu thông tin và đánh giá khách quan của người dùng.xem thêm; món ngon đãi tiệc
 9. Tiệc Finger Food - 1 hình thức tiệc hơi được ưa chuộng trên thế giới nay đã ko còn xa lạ gì với người Việt. Còn được biết tới sở hữu các tên tương đối độc đáo: “Tiệc ăn bốc”, finger food là toàn cầu của những món khai vị nhỏ gọn và với thể thưởng thức bằng tay.Vậy những loại bánh nào thường dùng trong tiệc Fingerfood?- Canapé - Bánh mì sandwich miniSandwich được cắt thành phổ biến hình thù khác nhau, phong cách và mang kích thước nhỏ gọn, sau chậm tiến độ được cho patê, phô mai, giết thịt nguội, trứng cá, gan, ngỗng, bơ... Lên trên. Trang hoàng thêm sốt đặc hoặc salad,... Canapé mang vị mặn vừa phải hài hòa có vị cay đủ độ, khiến vị giác của thực khách được kích thích. Đây là một món ăn rất thú vị thường thấy trong những buổi tiệc finger food.- Vol-au-ventĐây là món bánh khai vị nổi danh mang lớp vỏ giòn rụm, lớp nhân phong phú ( có thể ngọt hoặc mặn tùy ý.- Egg tartgiả dụ người nào là giáo đồ của những cái bánh mang lớp sốt trứng béo ngậy và thơm phức thì Egg tart có lẽ không còn xa lạ gì nữa. Bánh có size nhỏ gọn, tiện lợi cho 1 lần ăn. Vỏ bánh mặn nhẹ, giòn bên ngoài và mềm dai bên trong. Phần giữa bánh là lớp sốt kem trong khoảng trứng và sữa tươi béo ngọt vừa miệng và vực dậy vị giác.- Bông lan trứng muốidòng bánh “thần thánh” này đã làm không ít người “xao xuyến” nhờ lớp bông lan mềm mịn hòa quyện có vị trứng muối đặm đà, chà bông và phô mai béo ngậy. Trong các buổi finger food, bông lan trứng muối được tiêu dùng hơi nhiều nhờ thế mạnh nhỏ gọn và hương vị quyến rũ.xem thêm: tiệc teabreak
 10. Bạn có thể tìm kiếm hàng trăm địa chỉ sửa chữa tivi tại Hà Nội trên google, làm sao bạn có thể chọn ra thợ sửa tivi tốt nhất giữa mê hồn trận với những lời quảng cáo có cánh. Để có câu trả lời bài viết này sẽ cho bạn biết nên gọi sửa tivi ở đâu tốt nhất tại Hà Nội.Tivi là thiết bị điện tử mà mỗi gia đình đều sở hữu để đáp ứng nhu cầu giải trí của mình. Vì vậy nếu tivi bị hư hỏng thì quả thực rất bất tiện cho người sử dụng. Hiểu được vấn đề đó, Điện tử HT đã ra đời dịch vụ sửa tivi tại nhà cực kì uy tín, được đánh giá là tốt nhất hiện nay trên thị trường Hà Nội.Hiện nay trên thị trường có rất nhiều trung tâm sửa chữa tivi, tuy nhiên không phải nơi nào cũng uy tín, chất lượng và giá cả phù hợp. Đa số người dân ở Hà Nội đều đều bận đi làm cả ngày nên thời gian rảnh thường có là buổi tối hoặc cuối tuần. Vì thế dịch vụ sửa tivi tại nhà sẽ rất thuận tiện cho khách hàng. Bạn không cần phải vận chuyển tivi đến trung tâm mà thợ sẽ đến tận nhà để sửa thiết bị cho bạn.Một số lỗi hư hỏng thường gặp ở tivi:Tivi có nhiều lỗi hư hỏng khác nhau tùy thuộc vào nguyên nhân của nó. Vì vậy cần được thợ có chuyên môn, kỹ thuật xác định lỗi và sửa chữa thì mới đảm bảo an toàn cho thiết bị của bạn. Theo kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sửa tivi thì các chuyên gia kỹ thuật của Ong thợ cho rang một số lỗi thường gặp ở Tivi bao gồm các lỗi sau:- Tivi có tiếng nhưng không có hình- Tivi có hình nhưng không có tiếng- Tivi bị nhiều màn hình hiển thị các vệt chiều ngang, chiều dọc- Màn hình tivi xảy ra chớp nháy- Tivi bị nhòe màu, không rõ nét hình ảnh- Màn hình led bị chồng chéo hình ảnh khi mở lên xem- Màn hình hiển thị nhưng không hỗ trợ xem HD- Âm thanh không được rõ nét lỗi hình ảnh, âm thanh không đạt chuẩn HD- Màn hình hiển thị thông báo “Chưa cắm thẻ”Có thể bạn quan tâm: sửa tivi tại tphcm
 11. Một cầu thủ bóng đá Premier League 16 tuổi đã bị cấm thi đấu 9 tháng sau khi cầu thủ này vi phạm quy tắc chống doping vì sở hữu chất cấm, Hiệp hội bóng đá Anh cho biết hôm thứ Tư.Cầu thủ này, có tuổi và câu lạc bộ đã được tiết lộ từ báo cáo, được phát hiện sở hữu một "máy phân phối dạng bút" có chứa hormone tăng trưởng somatropin khi anh ấy 15 tuổi.Cầu thủ này cũng đã bị buộc tội sử dụng hormone tăng trưởng nhưng một ủy ban quản lý độc lập đã phát hiện ra rằng tuyên bố đó là chưa được chứng minh và áp dụng án treo giò 9 tháng sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 5."Các vận động viên, cha mẹ của họ và các đội mà họ thi đấu, tất cả đều có vai trò trong việc giúp giữ cho thể thao trong sạch", Giám đốc hoạt động chống doping của Vương quốc Anh Pat Myhill cho biết trong một tuyên bố trên 73one"Trường hợp này chứng minh rằng các quy tắc chống doping áp dụng cho tất cả các vận động viên, bất kể tuổi tác, và đóng vai trò như một lời nhắc nhở quan trọng về những hậu quả nghiêm trọng có thể áp dụng nếu những quy tắc đó bị vi phạm."Nếu bạn có trách nhiệm với một vận động viên trẻ, bạn nên có cách tiếp cận chủ động để đảm bảo họ tham gia vào môn thể thao trong sạch và giúp bảo vệ họ khỏi những nguy cơ doping."
 12. Huấn luyện viên của Lazio, Simone Inzaghi đã rất thất vọng với màn trình diễn trên sân 73one đầy lỗi lầm của đội bóng của ông tại Champions League sau khi hàng phòng ngự kém dẫn đến ba bàn thua của Bayern Munich trong chiến thắng 4-1 trước nhà vô địch Đức.Một đường chuyền chậm của Mateo Musacchio đã được thực hiện để mở tỷ số cho Robert Lewandowski, dẫn đến việc Inzaghi phải thay hậu vệ Argentina vào phút thứ 31.Hậu vệ Patric là người có lỗi trong bàn thua thứ ba của Bayern, trong khi Francesco Acerbi chuyển hướng thực hiện quả tạt vào lưới của anh ấy trong bàn thắng thứ tư của họ vào đầu hiệp hai để mang lại cho Bayern lợi thế to lớn trước trận lượt về vòng 16 đội tại Munich vào ngày 17 tháng 3.“Chúng tôi biết tầm quan trọng của trận đấu và giá trị của đối thủ, nhưng chúng tôi đã tạo điều kiện dễ dàng cho họ. Chúng tôi đã thực hiện ba mục tiêu của họ và đó là nỗi thất vọng lớn nhất, ”Inzaghi nói với Mediaset.“Chúng tôi đã đóng góp vào mục tiêu của họ, đó là một đêm tồi tệ nhưng chúng tôi phải tiếp tục và đó sẽ là một bước quan trọng trong sự phát triển của chúng tôi.”Kết quả này đã kéo dài chuỗi trận bất bại tại Champions League của các nhà cầm quân lên 18 trận và đến như một sự giải tỏa sau chuỗi hai trận không thắng tại giải đấu.“Mọi người đều hoàn thành kỳ vọng ngày hôm nay,” huấn luyện viên của Bayern, Hansi Flick nói.“Chúng tôi muốn tạo áp lực cho họ từ phía trước, điều mà chúng tôi đã làm rất tốt. Chúng tôi giành được bóng ở phần sân cao và kết quả là tạo ra rất nhiều cơ hội. Từng rất hạnh phúc."
 13. Borussia Moenchengladbach tiếp Manchester City đang bay cao tại Champions League vào thứ Tư với huấn luyện viên của câu lạc bộ Đức Marco Rose đang vật lộn để đối phó với sự sa thải từ thông báo anh ấy sẽ gia nhập Dortmund mùa giải tới. Thành phố thịnh vượng của Pep Guardiola đã vào đến vòng 16 đội, trận lượt đi, hòa Budapest sau chuỗi 18 trận thắng kỷ lục trên mọi đấu trường. Ngược lại, Gladbach đang quay cuồng sau trận thua sốc 2-1 trên sân nhà trước Mainz hôm thứ Bảy. Rose đổ lỗi cho thất bại là do sự gián đoạn gây ra bởi thông báo hồi tuần trước rằng anh sẽ dẫn dắt đối thủ Dortmund vào năm 2021/22. Tin tức về sự ra đi theo kế hoạch của anh ấy cũng đã gây ra sự phẫn nộ của những người hâm mộ Gladbach tức giận. "Tất cả mọi thứ đã xảy ra trong tuần này, tất cả mọi thứ đã đến với các cầu thủ, đều xảy ra vì tôi", Rose có vẻ ngoài hấp dẫn thú nhận sau thất bại hôm thứ Bảy. "Và tôi chịu trách nhiệm về điều đó." Trận lượt đi đã được chuyển từ Moenchengladbach sang Budapest vì các hạn chế đi lại của Covid-19 của Đức. Trong khi Man City của Guardiola tung những cái tên như Everton, đương kim vô địch Liverpool và Tottenham tới Premier League trong những tuần gần đây, thì Gladbach chỉ giành được một điểm sau ba trận Bundesliga gần nhất của họ. Nếu nhiệm kỳ hai năm nắm quyền của Rose ở Gladbach không đi đến hồi kết, anh ấy phải nhanh chóng xoay chuyển tình thế. Với việc Man City đang lụi tàn, Rose cho biết nhiệm vụ trước mắt của anh là giành được "sự tin tưởng và bình tĩnh" trong đội hình của mình. Danh sách cố định sẽ cung cấp cho anh ta sự trợ giúp nhỏ Sau Man City, Gladbach có trận đấu trên sân khách với đội xếp thứ hai là RB Leipzig vào thứ Bảy, sau đó tiếp đón các ông chủ tương lai của Rose là Dortmund trong trận tứ kết Cúp quốc gia Đức vào thứ Ba tới. Trước trận thua Mainz, đội trưởng của Gladbach, Lars Stindl khẳng định tin tức về sự ra đi của Rose sẽ không gây nguy hiểm cho mùa giải, nhưng màn trình diễn hôm thứ Bảy cho thấy điều ngược lại. Tuy nhiên, tin tức rằng Rose sẽ nghỉ việc có thể kích hoạt các chuyến khởi hành khác tại Gladbach. 'LÒNG CAN ĐẢM' Tiền vệ người Đức, Florian Neuhaus, người có điều khoản giải phóng trong hợp đồng, đang kêu gọi các đồng đội không thể hiện sự tôn trọng quá nhiều của Man City. “Dũng cảm là yếu tố then chốt,” anh ấy nói với Kicker trên 7ball, đồng thời nói thêm rằng kế hoạch tương lai của anh ấy chưa rõ ràng vào cuối mùa giải. "Nếu chúng tôi chơi hết sức mình hai lần, thì chúng tôi có cơ hội vượt qua. "Trong suốt vòng bảng, chúng tôi đã học được cách tiếp cận tự tin quan trọng như thế nào", anh ấy nói thêm sau khi Gladbach hòa Inter Milan và Real Madrid. Đối mặt với Man City đầy sao ở vòng 16 đội Champions League là thử thách lớn nhất mà Rose phải đối mặt trong hai năm làm huấn luyện viên Gladbach. Cựu hậu vệ 44 tuổi này đã tạo dựng danh tiếng như một huấn luyện viên ngôi sao đang lên bằng cách lôi kéo gã khổng lồ đang say ngủ Gladbach. Trước khi sa sút gần đây, họ đã đánh bại Bayern Munich, RB Leipzig và Dortmund trên sân nhà mùa này. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2019, Rose đã hứa sẽ đưa Gladbach chơi "thứ bóng đá năng động, nhanh nhẹn, tích cực và kết hợp". Anh ấy đã đưa 'The Foals' vào vòng loại trực tiếp lần đầu tiên của Champions League. Anh ấy đã chứng tỏ bản thân bằng cách giành chức vô địch giải VĐQG Áo liên tiếp với Red Bull Salzburg trước khi gia nhập Gladbach. Trong mùa giải đầu tiên khoác áo Salzburg, Rose đã lập công trước Lazio và những ông chủ tương lai Dortmund để lọt vào bán kết Europa League 2017/18.
 14. Với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, thang máy gia đình đã được đưa vào sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới. Do đó những lưu ý khi xây nhà để lắp đặt thang máy gia đình càng được quan tâm nhiều hơn. Trong bài viết này chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những thông tin hữu ích!1. Nghiên cứu kỹ nhu cầu về sản phẩmĐể chọn được một sản phẩm thang máy gia đình phù hợp với nhu cầu sử dụng. Gia chủ cần xác định cụ thể số thành viên trong gia đình, nhu cầu di chuyển, tần suất di chuyển, số tầng di chuyển…Tất cả các yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến việc lựa chọn một chiếc thang máy gia đình với cấu hình phù hợp về mọi mặt liên quan đến công năng, kích thước, các thông số kỹ thuật về công suất, tốc độ, số điểm dừng….2. Thiết kế nhà lưu ý dành khoảng trống cho vị trí thang máyTrong quá trình thiết kế ngôi nhà, bạn cũng cần lưu ý đến vị trí lắp đặt thang máy. Để khi bắt tay vào xây dựng sẽ không gặp khó khăn, cản trở nào và có thể tiết kiệm tối đa diện tích cho ngôi nhà của bạn.Một số vị trí lắp đặt thang máy gia đình bạn có thể lựa chọn:Lắp đặt trong lòng cầu thang bộ: Giúp tiết kiệm tối đa không gian, phù hợp với những ngôi nhà có diện tích hạn chế.Lắp đặt cuối thang bộ: Với vị trí này, yêu cầu thang bộ không được quá dốc, bậc thang không được quá cao.Lắp đặt ở góc nhà: Đây là vị trí lắp đặt ít gây ảnh hưởng đến nội thất quan trọng ở phòng khách và các phòng sinh hoạt khác.Lắp đặt chính giữa nhà: Nếu gia đình bạn có diện tích mặt sàn rộng, không gian trống trải thì có thể lắp đặt thang máy ở vị trí này nhằm làm nổi bật sự sang trọng của ngôi nhà.3. Lựa chọn sản phẩm thang máy phù hợpMột sản phẩm thang máy phù hợp sẽ giúp gia đình bạn có những trải nghiệm tuyệt vời và cực kỳ an toàn. Do đó khi lựa chọn thang máy, bạn cần lưu ý một số vấn đề quan trong sau:Đơn vị cung cấp uy tín: Là đơn vị có lịch sử phát triển lâu năm trên thị trường, được yêu thích bởi người tiêu dùng trên cả nước và khắp thế giới.Dịch vụ sau bán hàng tốt: Một sản phẩm thang máy chất lượng sau khi mua phải được bảo hành, bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn. Do đó đơn vị cung cấp thang máy phải có đội ngũ kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm và giỏi về chuyên môn để xử lý sự cố bất cứ khi nào.Tư vấn lựa chọn thang máy: Sau khi đã xác định rõ định rõ nhu cầu sử dụng, bạn cần nhờ đơn vị cung cấp tư vấn thêm về sản phẩm để có thể lựa chọn được một chiếc thang máy phù hợp nhất.
 15. Ngày nay, việc sử dụng thang máy ngày càng phổ biến hơn, nhưng không phải ai cũng biến đến những điều cần lưu ý khi sử dụng thang máy tải khách để có thể dùng thang máy tải khách một cách tiện lợi, an toàn. Bài viết sau đây sẽ cùng bạn điểm qua những điều cần lưu ý khi sử dụng thang máy tải khách.Lưu ý khi đứng chờ thang máy tải khách cũng là cả một văn hoá- Không bấm liên tục nút gọi tầng, hãy bấm một lần duy nhất và kiên nhẫn đứng chờ. Nếu ở nơi nhiều thang máy tải khách, hạn chế bấm tất cả các nút gọi thang, bạn chỉ có thể vào một lần duy nhất nhưng hệ thống sẽ khi nhận tất cả những nút bấm gọi thang, hậu quả là các thang máy tải khách khác sẽ chạy đến tầng của bạn dù không có ai, khiến những người có nhu cầu sử dụng thang máy khác phải chờ đợi.- Một điều cần lưu ý khi sử dụng thang máy tải khách nữa là hãy chú ý quan sát bảng hiển thị số tầng của thang máy mình gọi, đừng để khi thang đến mà người trong thang phải đợi bạn. Đồng thời khi thang đến nơi, bạn hãy chú ý đừng tránh sang một bên để người trong thang máy có thể đi ra, đừng vội bước vào vì có thể va phải người bên trong đi ra.- Điều cần lưu ý khi sử dụng thang máy tải khách quan trọng nhất, tuyệt đối không được sử dụng thang máy khi có hoả hoạn hay động đất, đây là lưu ý rất quan trọng vì thang máy tuyệt đối không an toàn trong trường hợp khẩn cấp như thế, bạn có thể bị kẹt trong thang máy nếu nguồn điện bị hư hỏng trong lúc hỏa hoạn.Những điều cần lưu ý khi sử dụng thang máy tải khách – những điều nhỏ nhặt đáng quan tâm- Không nên dùng tay chặn thang máy tải khách, điều này có thể gây nguy hiểm cho bạn. Nếu muốn đợi ai đó, hãy nhấn nút ‘OPEN’ hay nhờ ai đó nhấn nút ấy khi muốn bước vào mà cửa thang máy đang đóng.- Nếu bạn cần đi lên những tầng khá cao, hãy lùi vào trong để nhường vị trí cho người khác, còn nếu tầng bạn đi khá gần, sau khi nhấn nút thang máy xong bạn hãy đứng nép vào tường, gần cửa để tránh che bảng điều khiển thang máy. Điều này có thể hạn chế tình trạng xô đẩy, chen lấn khi thang dừng mỗi tầng nhưng không mấy ai lưu ý khi sử dụng thang máy tải khách.- Nếu thang máy tải khách gặp sự cố dừng lại, không nên hoảng sợ. Hãy nhấn nút gọi được bố trí trên bảng điều khiển thang máy để liên lạc với bên ngoài, đừng cố mở cửa thang máy bằng mọi cách như cạy cửa, đập mạnh vào cửa.
 16. UD Almería đã không thi đấu ở giải hạng nhất Tây Ban Nha kể từ mùa giải 2014/15, nhưng câu lạc bộ đến từ thành phố cùng tên của nước này là ứng cử viên nặng ký cho suất thăng hạng 2020/21.Umar Sadiq, tiền đạo 24 tuổi người Nigeria cao ngất ngưởng của họ, có lẽ là nhân tố quan trọng nhất trong việc thúc đẩy họ, và với 11 bàn thắng tại LaLiga mùa này đã đưa câu lạc bộ của 7ball vào vị trí thứ ba trong LaLiga SmartBank.Sự hiện diện của Sadiq ở Almeria nằm trong dự án thể thao do Turki Al-Sheikh, người đã tiếp quản câu lạc bộ vào năm 2019. Câu lạc bộ cam kết ký hợp đồng với một số tài năng tốt nhất xung quanh, bất kể từ Tây Ban Nha hay nước ngoài.Họ hiện tự hào có đội hình trẻ thứ hai trong giải đấu, nhưng cũng là một trong những đội có giá trị nhất. Mới bước sang tuổi 24, Sadiq kỳ lạ là một trong những người lớn tuổi nhất trong đội. Anh ấy cũng là một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất từ trước đến nay của câu lạc bộ, sau vụ chuyển nhượng trị giá nhiều triệu Euro từ Partizan Belgrade vào mùa hè năm ngoái. Có rất nhiều áp lực trên vai anh ấy trong mùa giải này, với rất nhiều kỳ vọng ở anh ấy, nhưng anh ấy đang phát triển mạnh.Sinh ra ở Kaduna, Nigeria, Sadiq đến từ Học viện Bóng đá Tương lai Châu Phi và Trường Cao đẳng Bóng đá Abuja trên con đường vươn tới đỉnh cao. Anh ấy chuyển đến châu Âu trước tiên để đến Ý, gia nhập học viện trẻ Spezia và sau đó đến Roma, người anh ấy đã ra mắt và ghi bàn ở tuổi 18.Một loạt các khoản cho mượn sau đó khi anh tìm kiếm phút thi đấu đầu tiên cho các đội bóng đồng hương của Ý là Bologna và Torino, NAC Breda của Hà Lan, Scotland’s Rangers, Perugia ở Ý và Partizan Belgrade ở Serbia.Với quá nhiều biến động ở độ tuổi trẻ như vậy, thật khó để Sadiq thực sự ổn định, nhưng cuối cùng anh ấy đã tìm thấy sự ổn định ở Belgrade và tạo ra 23 bàn thắng và 19 pha kiến tạo cho câu lạc bộ Serbia chỉ trong 52 trận đấu.BẮT GẤPTài năng của anh ấy là điều hiển nhiên, và anh ấy đã nhanh chóng được Almeria săn đón để đưa anh ấy đến LaLiga - một giải đấu đã đón nhận toàn bộ tài năng châu Phi trong nhiều thập kỷ qua.Tại Almería, anh ấy đang trải nghiệm một nền văn hóa bóng đá khác và tiếp tục phát triển. Cùng với việc là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của đội bóng, Sadiq hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ ba trong toàn giải và được bầu chọn là Cầu thủ của tháng cho tháng Giêng chỉ vài ngày trước.Anh ấy cũng đã tỏa sáng trước những đối thủ lớn hơn, ghi một cú đúp khi Almeria đánh bại đội bóng hàng đầu D. Alaves - người đã đánh bại Real Madrid mùa này - 5-0 ở Copa del Rey.Huấn luyện viên của Almería, José Manuel Gomes của Sadiq, nói: “Chúng tôi rất tin tưởng vào anh ấy. “Anh ấy là một tiền đạo phá vỡ các trung vệ đối lập, người có phẩm chất, rất mạnh mẽ và có thể ghi bàn”.Màn trình diễn của anh ấy đã không được chú ý. Kể từ khi anh ấy tỏa sáng tại Thế vận hội Olympic 2016, ghi 4 bàn giúp Nigeria giành huy chương đồng, các tuyển trạch viên hàng đầu của châu Âu đã theo dõi sự tiến bộ của anh ấy.Sadiq đã được liên kết với một số câu lạc bộ LaLiga Santander từ muộn, nhưng dù sao thì anh ấy có thể sẽ chơi ở giải hạng cao nhất của Tây Ban Nha vào năm 2021/22 nếu Almería tiếp tục tiến bộ của họ. Kể từ đầu tháng 11, họ chỉ thua hai lần - trước RCD Mallorca và Espanyol, hai đội xếp trên họ trong bảng - và tương lai có vẻ tươi sáng.Trường hợp của Sadiq chỉ đơn giản là câu chuyện thành công mới nhất của bóng đá Tây Ban Nha liên quan đến các tài năng châu Phi mới nổi mùa này.Tiền đạo người Morocco, Youssef En-Nesyri của Sevilla đã giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của LaLiga Santander vào tháng Giêng, có nghĩa là cả hai đương kim Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của hai giải hàng đầu Tây Ban Nha đều là người châu Phi - điều chưa từng có.Đồng đội người Morocco của En-Nesyri, Bono cũng đã xuất sắc ghi bàn cho đội Andalusia.Tuyển thủ người Ivory Idrissa Doumbia đã trở thành chủ chốt ở hàng tiền vệ của SD Huesca; Pape Diop từ Senegal vẫn là trụ cột ở SD Eibar; Cameroon’s Allan Nyom mang lại năng lượng cho lối chơi của Getafe CF từ phía sau.Và sau đó, tất nhiên, có cầu thủ chạy cánh quốc tế người Nigeria Samuel Chukwueze, người đã trở thành ngôi sao ở Villarreal CF trong một vài mùa giải và gần đây đã trở thành cầu thủ trẻ nhất từng có 100 lần ra sân cho câu lạc bộ.Ngay cả ở cấp độ LaLiga SmartBank, đối thủ thăng hạng của Almería là RCD Mallorca có một cầu thủ châu Phi đứng đầu bảng xếp hạng ghi bàn của họ là cầu thủ chạy cánh người Senegal, Amath Ndiaye.Ndiaye và RCD Mallorca và Sadiq và Almería sẽ chiến đấu để được thăng hạng trong những tháng cuối cùng của mùa LaLiga SmartBank và điều đó sẽ khiến bạn xem hấp dẫn. Giữ nguyên.
 17. Dịch vụ viết bài review là một một hình thức công việc rất phổ biến hiện nay của người làm marketing online. Bởi nếu một bài viết review tốt sẽ giúp bạn gia tăng doanh số cũng như lợi nhuận cho doanh nghiệp, công ty của mình khá lớn.Dịch vụ viết bài review là cả một nghệ thuật, người viết không đơn thuần là những người viết lách tốt mà là những người biết nắm bắt tâm lí khách hàng cũng như am hiểu kiến thức thị trường sâu rộng. Để hiểu rõ thêm về dịch vụ này chúng ta cùng nhau theo dõi thông tin dưới đây.Dịch vụ viết bài review – Khách hàng có thể so sánh được sản phẩm một cách rõ ràngPhân định ưu nhược của sản phẩmDịch vụ viết bài review là cách chúng ta giúp khách hàng phân biệt được ưu và nhược điểm của sản phẩm. Khách hàng là những nhà tiêu dùng thông minh, họ dễ nhận ra được đâu là một bài review đáng tin tưởng và một bài tiếp thị tài tình. Vì thế, bản thân người viết bài phải đặt mình vào vị trí khách hàng, đưa những thông tin xác thực về lợi ích của sản phẩm. Đa số người viết bài review xem đây là chiêu thức dịch vụ kinh doanh, chủ yếu là viết mang tính tích cực về một sản phẩm nhất định. Tuy nhiên, đôi khi cân bằng giữa tích cực và tiêu cực vẫn chiếm được cảm tình hơn. Không một sản phẩm nào là hoàn hảo và không một vị khách nào là không biết điều đó cả.So sánh sản phẩmMột dịch vụ viết bài review thường được chia làm hai loại, một loại là bài phân tích sâu về sản phẩm, một loại khác là so sánh sản phẩm với những đối thủ khác. Xét cho cùng thì mong muốn của hai thể loại bài này đều nhằm cung cấp thông tin chính xác cho khác hàng, giúp khách hàng thấy được những điểm mạnh yếu của sản phẩm so với các loại khác từ đó đưa ra quyết định có mua sản phẩm của bạn hay không.Vì thế, điều cần thiết trong dịch vụ viết bài review sản phẩm là bạn cần am hiểu thị trường, nắm rõ đối thủ của bạn từ đó đưa những lí luận, dẫn chứng cụ thể nhằm cung cấp thông tin cho khách hàng của mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể đề cập để nhược điểm của sản phẩm so với các loại khác, nhiều người nghĩ như vậy sẽ khiến cho sản phẩm bạn bị lép vế so với các sản phẩm khác. Tuy nhiên, đó là đòn tâm lí mạnh, khách hàng sẽ nhận thấy được tính chân thực của bài viết và càng tin tưởng sản phẩm của bạn hơn.Sử dụng dịch vụ viết bài reviewtrong marketing là cách thức tiếp cận khách hàng hiệu quả để quảng bá sản phẩm của mình nhanh chóng và thuận tiện mà doanh nghiệp nên áp dụng trong thời buổi công nghệ thông tin phát triển như hiện nay.
 18. Chắc hẳn bạn cũng đã biết cơ bắp được cấu thành từ protein, bởi khi luyện tập, các mô cơ sẽ bị tổn thương và cần phục hồi tái tạo ngay sau đó. Với sự giúp đỡ của Whey protein, đây là dòng sữa được đánh giá rất cao có thể giúp bạn cung cấp được một lượng lớn protein vào trong cơ thể để cơ bắp trở nên rắn chắc và khỏe mạnh hơn bao giờ hết.Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại whey protein với nhiều thương hiệu sản xuất khác nhau. Vậy đâu sẽ là loại sữa Whey protein tốt nhất hiện nay dành cho các gymer? Hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời trong bài viết này nhé.Tại sao bạn nên chọn các loại whey protein trong tập thể hình?Có rất nhiều nguồn thực phẩm bổ sung protein trong các bữa ăn hàng ngày, nhưng tại sao bạn nên chọn Whey protein?– Có khả năng hấp thu một lượng lớn protein vào cơ thể nhanh gấp nhiều lần so với bổ sung thực phẩm tự nhiên.– Chứa ít đường, chất béo và cung cấp nguồn năng lượng rất lớn. Vì vậy, với những người muốn giảm mỡ, tăng cơ thì đây là sản phẩm không thể bỏ qua.– Chứa ít thành phần lactose hơn so với sữa thường. Nếu những người bị dị ứng với thành phần này thì có thể chọn một số loại Wheyprotein không chứa lactose để sử dụng.– Cực kỳ tiện lợi, có thể mang theo người đi bất cứ đâu, không tốn thời gian nấu nướng chuẩn bị các món ăn hàng ngày. Đâu là loại whey protein tốt nhất hiện nay?Hiện nay, Whey protein có 4 loại đó là: Whey protein Concentrate; Whey protein Blend; Whey protein Isolate và Hydrolyzed Whey protein. Trước hết để lựa chọn được loại whey nào tốt thì bạn phải biết cách phân biệt chúng.1. Whey protein ConcentrateĐối với người tập thể hình tăng cơ, mục tiêu cuối cùng là hấp thu được nhiều protein. Nhưng trong Whey protein Concentrate thì lại chứa ít thành phần protein mà thay vào đó là thành phần chất béo và lactose. Với người bị dị ứng với Lactose thì cần phải tránh dòng này bởi nó có thể gây ra tiêu chảy khi dùng. Ngược lại, đây là loại whey protein có giá thành khá rẻ, phù hợp với những người kinh tế còn khó khăn.2. Whey protein IsolateTrong quy trình sản xuất, Whey protein Isolate đã được loại bỏ tạp chất nhằm giữ lại protein tốt nhất cho hệ tiêu hóa nhanh hấp thụ dinh dưỡng hơn. Đặc biệt, trong loại whey này có chứa đến 98% là nguyên chất, có ít hoặc không có chất béo và không chứa thành phần Lactose.3. Whey protein BlendĐược nhiều người biết đến Whey protein Blend là loại hỗn hợp giữa Whey pro Isolate và Concentrate. Đây là dòng sữa rất phổ biến trên thị trường hiện nay với các thành phần dưỡng chất đầy đủ và đặc biệt có giá thành vừa phải. Có thể kể đến các loại như: Whey 100% protein, Platinum 100% Whey, Elite 100%Whey,…4. Whey protein HydrolyzedĐây là loại thực phẩm bổ sung chất lượng nhất bởi quá trình thủy phân hóa có giá trị sinh học cao giúp hệ tiêu hóa hấp thu cực kỳ nhanh hàm lượng protein có trong sữa. Từ đó nuôi dưỡng cơ bắp phát triển nhanh nhất. Sau khi tập là thời điểm thích hợp nhất bởi đây là lúc cơ thể cần bù đắp lượng protein bị hao hụt. Chính vì vậy, đây là sản phẩm có giá thành cao nhất trong các loại.Như vậy, nếu xét theo những ưu điểm, nhược điểm của các dòng sữa tổng hợp trên thì có 2 yếu tố bạn cần cân nhắc. Đó chính là nhu cầu và khả năng tài chính. Đối với những người bị dị ứng với thành phần lactose thì hãy chọn Whey protein isolate với giá thành phải chăng. Với những thành phần tinh khiết và đa dạng hương vị đã được kiểm chứng. Các loại Whey protein kể trên đều xứng đáng được lựa chọn là loại whey protein tốt nhất hiện nay dành cho các gymer.