• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nguyenhanh1509

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  26
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nguyenhanh1509

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Người tuổi Canh Thìn chọn sim hợp tuổi 2000 như thế nào? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52863-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%8Dn-sim-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-th%C3%ACn-ch%C3%ADnh-x%C3%A1c-nh%E1%BA%A5t/
 2. Người tuổi Canh Thìn chọn sim hợp tuổi 2000 như thế nào? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52863-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%8Dn-sim-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-th%C3%ACn-ch%C3%ADnh-x%C3%A1c-nh%E1%BA%A5t/
 3. Người tuổi Canh Thìn chọn sim hợp tuổi 2000 như thế nào? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52863-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%8Dn-sim-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-th%C3%ACn-ch%C3%ADnh-x%C3%A1c-nh%E1%BA%A5t/
 4. Người tuổi Canh Thìn chọn sim hợp tuổi 2000 như thế nào? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52863-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%8Dn-sim-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-th%C3%ACn-ch%C3%ADnh-x%C3%A1c-nh%E1%BA%A5t/
 5. Người tuổi Canh Thìn chọn sim hợp tuổi 2000 như thế nào? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52863-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%8Dn-sim-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-th%C3%ACn-ch%C3%ADnh-x%C3%A1c-nh%E1%BA%A5t/
 6. Tại sao thay vì sử dụng một sim điện thoại thông thường hay sim số đẹp thì người tuổi Thìn nên sử dụng sim điện thoại hợp tuổi? Cách chọn sim điện thoại hợp tuổi Thìn chính xác nhất là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết hôm nay. Tại sao nên mua số điện thoại hợp tuổi Thìn? Theo những chia sẻ của chuyên gia phong thủy thì sim hợp tuổi Thìn được ví như vật phẩm phong thủy giúp người dùng gia tăng may mắn, thuận lợi trong cuộc sống của mình. Hơn nữa sim điện thoại hợp tuổi Thìn mang đầy đủ những yếu tố phong thủy có khả năng phù trợ giúp người dùng cải thiện vận số của mình tốt hơn. Những lợi ích mà bạn có thể nhận được khi sử dụng số điện thoại hợp tuổi Thìn như: - May mắn: Người dùng sẽ nhận thêm nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống nhờ sử dụng số điện thoại hợp tuổi Thìn. - Phù trợ phong thủy: Với những yếu tố phong thủy tốt, phù hợp và có khả năng mang tới tác động tích cực cho người dùng. Khi sử dụng thường xuyên và ổn định thì bạn có thể cải thiện phong thủy tốt hơn. - Tinh thần: Sử dụng sim hợp tuổi Thìn cũng giúp bạn cảm thấy yên tâm hơn, vững vàng tinh thần hơn. Nhờ vậy mà mọi việc trong cuộc sống đều được suôn sẻ và thuận lợi hơn. ===>>> Chi tiết: Người tuổi Canh Thìn chọn sim hợp tuổi 2000 như thế nào? Chọn sim hợp tuổi thìn theo phong thủy Để chọn được chính xác dãy sim hợp tuổi Thìn và nhận được những lợi ích như mong muốn thì người dùng nên chọn sim theo 05 yếu tố phong thủy. Cụ thể như sau: - Quan niệm dân gian: Số điện thoại hợp tuổi Thìn phải là dãy số có tổng số nút cao. Hoặc là dãy sim có chứa các cặp số mang ý nghĩa tốt đẹp như 86,68,38,... - Âm dương cân bằng: Số điện thoại hợp tuổi Thìn khi xét theo âm dương thì phải có năng lượng âm giúp cân bằng bản mệnh dương của người dùng. Hoặc là dãy sim cân bằng âm dương là tốt nhất (số chẵn = số lẻ) - Ngũ hành sinh khắc: Ngũ hành sim điện thoại phải tương sinh với bản mệnh của người dùng sim khi xét theo quy luật ngũ hành tương sinh. Theo đó người Mệnh Kim thì nên chọn số điện thoại ngũ hành Thổ, người mệnh Thủy dùng dãy sim ngũ hành Kim, mệnh Hỏa dùng sim ngũ hành Mộc, mệnh Mộc dùng sim ngũ hành Thủy và mệnh Thổ thì nên chọn sim hành Hỏa. - Kinh dịch: Một dãy sim hợp tuổi Thìn phải là dãy sim có khả năng mang tới tác động tích cực cho người dùng khi xét quẻ dịch theo: quẻ chủ và quẻ hỗ. - Cửu tinh đồ pháp: Từ năm 2004 - 2023 là thời kỳ Hạ Nguyên do sao Bát Bạch chủ quan nên số điện thoại hợp tuổi Thìn có số 8 là tốt nhất. Bởi số 8 có khả năng thu hút vượng khí cho người sử dụng. Tuy nhiên, để có thể tự mình bình giải và chọn sim hợp tuổi Thìn cho mình thì bạn phải là người có kiến thức phong thủy sâu rộng và không phải ai cũng có thể làm được điều đấy. Nếu bạn muốn biết một số điện thoại mình đang sử dụng có phải số điện thoại hợp tuổi Thìn hay không thì bạn có thể sử dụng công cụ Xem phong thủy sim tại simphongthuy.vn Nguồn: https://padlet.com/xemsimhoptuoi/et74d1iwizeo8jo4
 7. GIẢI ĐÁP SINH LÚC 8H NGÀY 16 THÁNG 5 TUỔI 1987 HỢP SỐ ĐIỆN THOẠI NÀO : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52586-c%C3%A1ch-xem-tu%E1%BB%95i-1987-h%E1%BB%A3p-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-n%C3%A0o/
 8. GIẢI ĐÁP SINH LÚC 8H NGÀY 16 THÁNG 5 TUỔI 1987 HỢP SỐ ĐIỆN THOẠI NÀO : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52586-c%C3%A1ch-xem-tu%E1%BB%95i-1987-h%E1%BB%A3p-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-n%C3%A0o/
 9. GIẢI ĐÁP SINH LÚC 8H NGÀY 16 THÁNG 5 TUỔI 1987 HỢP SỐ ĐIỆN THOẠI NÀO : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52586-c%C3%A1ch-xem-tu%E1%BB%95i-1987-h%E1%BB%A3p-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-n%C3%A0o/
 10. GIẢI ĐÁP SINH LÚC 8H NGÀY 16 THÁNG 5 TUỔI 1987 HỢP SỐ ĐIỆN THOẠI NÀO : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52586-c%C3%A1ch-xem-tu%E1%BB%95i-1987-h%E1%BB%A3p-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-n%C3%A0o/
 11. GIẢI ĐÁP SINH LÚC 8H NGÀY 16 THÁNG 5 TUỔI 1987 HỢP SỐ ĐIỆN THOẠI NÀO : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52586-c%C3%A1ch-xem-tu%E1%BB%95i-1987-h%E1%BB%A3p-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-n%C3%A0o/
 12. Cách xem tuổi 1987 hợp số điện thoại nào hiện đang là nỗi băn khoăn của rất nhiều người tuổi Đinh Mão. Thực tế không ít cách chọn sim được các chủ cửa hàng sim số đưa ra tuy nhiên chọn sim cũng cần đảm bảo quy tắc phong thủy. Và những quy tắc đó là gì mời quý bạn theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi. Tại sao nên xem số điện thoại hợp tuổi 1987? Chắc hẳn hiện nay mỗi người chúng ta đều có ít nhất một chiếc điện thoại di động. Điều này đồng nghĩa sim số chính là món vật quen thuộc và luôn bên cạnh mỗi người. Theo các chuyên gia phong thủy, năng lượng trong sim có tác động rất lớn tới vận hạn mà chủ sim có thể nhận được. Bởi vậy mà rất nhiều người sẵn sàng bỏ một số tiền lớn ra để sở hữu số sim phong thủy hợp tuổi. Người tuổi Đinh Mão xem số điện thoại hợp tuổi 1987 như một cách giúp tăng cường vượng khí và năng lượng tốt giúp nhận được tài lộc và hóa giải vận hạn. Xem [GIẢI ĐÁP SINH LÚC 8H NGÀY 16 THÁNG 5 TUỔI 1987 HỢP SỐ ĐIỆN THOẠI NÀO] để tìm ra món đồ phong thủy chứa năng lượng tốt mang tới cho người dùng sim sự hanh thông, phát triển về mọi lĩnh vực. Cách chọn số điện thoại hợp tuổi 1987 Không cần phải quá cầu kỳ phức tạp, khi chọn số điện thoại hợp tuổi 1987 bạn ghi nhớ những yếu tố cần thiết sau đây: Ngũ hành tương sinh. Số điện thoại hợp tuổi 1987 phải là những dãy số có hành tương sinh hoặc tương hỗ với người tuổi Đinh Mão. Tức những số điện thoại này phải có hành Mộc ( tương sinh) hoặc hành Hỏa ( tương hỗ) với thân chủ. Âm dương tương phối. Dãy số sim có sự cân bằng giữa âm và dương tức có sự cân bằng giữa các số chẵn và số lẻ trong sim. Cửu tinh đồ pháp: Khi chọn sim phong thủy hợp tuổi 1987 bạn chọn những dãy số chứa số 8 giúp người dùng sim nhận được vượng khí tốt từ sao Bát Bạch. Hành quẻ bát quái: Trong 64 quẻ Kinh Dịch, chọn sim hợp tuổi 1987 có quẻ dịch tốt cho công danh, tình duyên hoặc gia đạo. Hay thậm chí bạn có thể lựa chọn những quẻ dịch có khả năng hóa giải vận hạn, xui xẻo. Quan niệm dân gian: Những dãy số sim chứa các cặp số đẹp sẽ tạo thêm năng lượng trong số điện thoại hợp tuổi 1987. Khám phá ngay kho sim phong thủy hợp tuổi 1987 tại simphongthuy.vn. Tất cả những dãy sim này đều được luận giải dựa theo 5 quy tắc phong thủy chung vì thế rất chính xác. Ngoài ra tại simphongthuy.vn bạn còn có thể sử dụng công cụ [xem bói phong thủy sim chính xác nhất] để đánh giá được bất kỳ số sim nào có hợp với mình hay không. Công cụ miễn phí cùng những thao tác đơn giản chắc chắn sẽ cho bạn những trải nghiệm thực sự thú vị. Nguồn : https://xemboituvi.vn/sinh-nam-1987-hop-voi-so-dien-thoai-nao https://wakelet.com/wake/XL9NWIPj_5NkcoGFR3nmy
 13. Để lý giải người sinh năm 1989 mệnh gì? Tìm và chọn sim hợp tuổi 1989 như thế nào thì bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây 1.Người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 mệnh gì? Những người sinh năm 1989 có ngày sinh dương lịch từ 6/2/1989 đến 26/1/1990. Năm âm lịch là Kỷ tỵ (tuổi rắn). Sinh năm 1989 mệnh gì đó chính là mệnh Mộc - Đại Lâm Mộc (tức là Gỗ trong rừng lớn). Giữa nam và nữ 1988 sẽ có sự khác nhau. Nam sinh năm 1989 mệnh gì? Những người Nam sinh năm này thuộc cung Khôn, mang mệnh Thổ. Quái số 2, sao chiếu mệnh là sao Nhị Hắc, hướng tốt là hướng: Đông Bắc, Tây, Tây Bắc, Tây Nam. Hợp với các màu sắc như: đỏ, hồng, cam, tím . Đây là những gam màu tương sinh tốt với bản mệnh tuổi Kỷ Tỵ vì Hỏa sinh Thổ hoặc các màu vàng nâu thuộc hành Thổ (tương vượng tốt). Người tuổi Kỷ Tỵ với các con số phù hợp là số 2, 5, 8, 9. Còn nữ sinh năm 1989 mệnh gì? Đối với người Nữ sinh năm này mà nói thì họ thuộc cung: tốn, hành Mộc. Sao chiếu mệnh là sao Tứ Lục, hướng tốt là hướng: Bắc, Nam, Đông, Đông Nam. Nữ tuổi Kỷ Tỵ nên chọn những gam màu phù hợp như màu: đen, xám, xanh , đây là những gam màu thuộc hành Thủy mà Thủy sinh Mộc nên rất tốt hoặc các màu xanh lục, xanh da trời thuộc hành Mộc (tương vượng). Trên đây là một số thông tin cơ bản để giải đáp sinh năm 1989 mệnh gì. Từ đây này bạn có thể tự chọn lựa cho mình một sim phong thủy hợp tuổi 1989 phù hợp nhất. 2. Sinh năm 1989 hợp số điện thoại nào? Một số lưu ý bạn nên tuân theo khi chọn một số điện thoại hợp tuổi 1989 phù hợp: Thứ nhất là: với Nam và Nữ sinh năm 1989 có sự khác nhau cho nên bạn cần chọn sim phù hợp với bản mệnh của mỗi người. Nam 1989 mang mệnh Thổ nên hãy chọn sim mệnh Hỏa vì Hỏa sinh Thổ. Ngược lại đối với Nữ sinh năm 1989 bạn nên chọn sim số đẹp có mệnh Thủy vì Thủy sinh Mộc theo quy luật ngũ hành. Như vậy, nên quan tâm đến yếu tố mệnh của mỗi người thật cẩn thận để có chọn lựa chuẩn xác nhất. Tiếp theo là: nên chọn sim hợp tuổi là sim phong thủy. Bởi ngày nay phong thủy đã trở thành một bộ môn khoa học có cơ sở và căn cứ để thấy tác động đến cuộc sống của chúng ta khá nhiều. Nếu bạn sở hữu một sim hợp tuổi 1989 cũng là một sim phong thủy phù hợp thì sẽ mang rất nhiều may mắn và thuận lợi cho cuộc sống của bạn. Còn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn Sim phong thủy hợp tuổi 1989. Mong rằng với những thông tin chúng tôi đã cung cấp bạn sẽ chọn được một chiếc sim hợp tuổi Kỷ Tỵ với giá cả cạnh tranh và phù hợp nhất. Chúc bạn thành công.
 14. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, chúng ta có thể thấy rõ nhu cầu của con người ngày càng gia tăng, đặc biệt là nắm bắt rõ về bản thân cũng như bản mệnh của mình. Qua đó giúp cho cuộc sống được may mắn và thuận lợi hơn. Cũng giống như việc sử dụng một chiếc sim hợp tuổi 1988 phù hợp giúp gia tăng tài lộc cho bản thân. Vì thế để giúp bạn lựa chọn được sim hợp tuổi thì đầu tiên hãy xem tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 mệnh gì? 1.Vậy sinh năm 1988 mệnh gì? Người sinh năm 1988 dương lịch từ 19/2/1988 đến 5/2/1989 . Năm âm lịch thuộc năm Mậu Thìn (tuổi con rồng). Ngũ hành thuộc mệnh Mộc (Đại Lâm Mộc) tức là Gỗ trong rừng. Cung chấn mộc thuộc Đông Tứ Mệnh. Như vậy giữa Nam và Nữ sinh năm 1988 mệnh gì có sự khác nhau hay không? Vì cả người Nam và người Nữ tuổi Mậu Thìn đều thuộc hành Mộc, có cung và mệnh đều là Chấn Mộc. Có nghĩa là thuộc cung Chấn, hành Mộc. Hướng Đông, mang quái số 3, sao chiếu mệnh là sao Tam Bích. Hướng tốt là hướng: Nam, Bắc, Đông Nam, Đông. Nếu đi hướng Bắc thì bạn sẽ gặp được người phù trợ; hướng Đông - Phục vị thì sẽ được nhiều sự giúp đỡ; hướng Nam - sinh khí sẽ được Phúc lộc vẹn toàn; hướng Đông Nam - Diên niên thì mọi sự sẽ đều suôn sẻ. Theo quy luật ngũ hành thì Thủy sinh Mộc vì thế mà người sinh năm 1988 nên sử dụng các gam màu thuộc hành Thủy như màu: đen, xám, xanh sẫm . Hoặc các màu xanh lục, da trời, lá cây thuộc hành Mộc sẽ tương vượng rất tốt. Người sinh năm 1988 nên sử dụng các con số phù hợp là số: 1, 3, 4. Qua đây câu hỏi sinh năm 1988 mệnh gì đã được giải đáp kèm theo một số thông tin mà các bạn có thể tham khảo để sử dụng trong đời sống. Như việc chọn sim hợp tuổi 1988 như thế nào từ việc hiểu sinh năm 1988 mệnh gì? 2. Tìm số điện thoại hợp tuổi 1988 Để sở hữu một chiếc sim hợp tuổi 1988 bạn chỉ cần thực hiện một vài bước cơ bản sau: Đầu tiên truy cập website: simphongthuy.vn để tìm hiểu thông tin về các loại sim số đẹp hợp tuổi phù hợp. Thứ hai: click sim bạn muốn mua, tại đây bạn có thể tham khảo, so sánh giữa sim hợp tuổi Mậu Thìn của website cùng các địa điểm cung cấp khác mà bạn biết. Tiếp theo: click vào đặt mua sim và hoàn thiện phiếu thông tin đặt mua theo yêu cầu Cuối cùng: Trung tâm sẽ gọi lại cho bạn để xác nhận về việc mua sim. Việc cuối cùng bạn làm là chờ sim hợp tuổi 1988 được đưa đến và kích hoạt để sử dụng. Thật đơn giản phải không nào? Không những vậy mà cách thức thanh toán cũng rất thuận tiện cho khách hàng: Bạn có thể chọn thanh toán trước hoặc sau khi nhận được sim giao đến. Cam kết đăng ký sim chính chủ bảo hành sim trọn đời. Chúc bạn sở hữu được sim phong thủy hợp tuổi 1988 hoàn hảo nhất.
 15. Để lý giải người sinh năm 1989 mệnh gì? Tìm và chọn sim năm sinh 1989 như thế nào thì bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây 1.Người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 mệnh gì? Những người sinh năm 1989 có ngày sinh dương lịch từ 6/2/1989 đến 26/1/1990. Năm âm lịch là Kỷ tỵ (tuổi rắn). Sinh năm 1989 mệnh gì đó chính là mệnh Mộc - Đại Lâm Mộc (tức là Gỗ trong rừng lớn). Giữa nam và nữ 1988 sẽ có sự khác nhau. Nam sinh năm 1989 mệnh gì? Những người Nam sinh năm này thuộc cung Khôn, mang mệnh Thổ. Quái số 2, sao chiếu mệnh là sao Nhị Hắc, hướng tốt là hướng: Đông Bắc, Tây, Tây Bắc, Tây Nam. Hợp với các màu sắc như: đỏ, hồng, cam, tím . Đây là những gam màu tương sinh tốt với bản mệnh tuổi Kỷ Tỵ vì Hỏa sinh Thổ hoặc các màu vàng nâu thuộc hành Thổ (tương vượng tốt). Người tuổi Kỷ Tỵ với các con số phù hợp là số 2, 5, 8, 9. Còn nữ sinh năm 1989 mệnh gì? Đối với người Nữ sinh năm này mà nói thì họ thuộc cung: tốn, hành Mộc. Sao chiếu mệnh là sao Tứ Lục, hướng tốt là hướng: Bắc, Nam, Đông, Đông Nam. Nữ tuổi Kỷ Tỵ nên chọn những gam màu phù hợp như màu: đen, xám, xanh , đây là những gam màu thuộc hành Thủy mà Thủy sinh Mộc nên rất tốt hoặc các màu xanh lục, xanh da trời thuộc hành Mộc (tương vượng). Trên đây là một số thông tin cơ bản để giải đáp sinh năm 1989 mệnh gì. Từ đây này bạn có thể tự chọn lựa cho mình một sim năm sinh 1989 phù hợp nhất. Ngoài ra bạn có thể xem chi tiết tuổi Kỷ Tỵ năm 2021 tại simphongthuy.vn 2.Cách chọn sim năm sinh 1989 như thế nào?Chọn sim năm sinh 1989 phù hợp Một số lưu ý bạn nên tuân theo khi chọn một sim năm sinh 1989 phù hợp: Thứ nhất là: với Nam và Nữ sinh năm 1989 có sự khác nhau cho nên bạn cần chọn sim phù hợp với bản mệnh của mỗi người. Nam 1989 mang mệnh Thổ nên hãy chọn sim mệnh Hỏa vì Hỏa sinh Thổ. Ngược lại đối với Nữ sinh năm 1989 bạn nên chọn sim số đẹp có mệnh Thủy vì Thủy sinh Mộc theo quy luật ngũ hành. Như vậy, nên quan tâm đến yếu tố mệnh của mỗi người thật cẩn thận để có chọn lựa chuẩn xác nhất. Tiếp theo là: nên chọn sim năm sinh là sim phong thủy. Bởi ngày nay phong thủy đã trở thành một bộ môn khoa học có cơ sở và căn cứ để thấy tác động đến cuộc sống của chúng ta khá nhiều. Nếu bạn sở hữu một sim năm sinh 1989 cũng là một sim phong thủy phù hợp thì sẽ mang rất nhiều may mắn và thuận lợi cho cuộc sống của bạn. Thêm một lưu ý là khi chọn sim năm sinh bạn nên chọn mua tại các Trung tâm cung cấp sim số đẹp uy tín. Một trong số các trung tâm uy tín mà bạn không thể bỏ lỡ là simphongthuy.vn. Liên hệ ngay Sim phong thủy hợp tuổi 1989 để sở hữu sim năm sinh 1989 ngay trong tầm tay với mức giá cạnh tranh và phù hợp nhất. Chúc bạn thành công.