• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

cuongkcd

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  6
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About cuongkcd

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Nhận định, soi kèo: Cagliari sẽ tìm cách kéo mình ra khỏi khu vực xuống hạng Serie A khi họ tiếp đón Bologna đến sân Sardegna Arena vào rạng sáng thứ 5. The Islanders đã kết thúc 17 trận để giành chiến thắng vào cuối tuần và hiện đang có 2 điểm an toàn, trong khi Bologna đứng thứ 11 sau khi đánh bại Lazio 2-0 lần trước. Cagliari đã trải qua 6 tuần trong khu vực xuống hạng nhưng ngay khi hy vọng dường như đang cạn dần họ đã vực dậy hy vọng sống sót bằng chiến thắng 2-0 trên sân của Crotone. Leonardo Pavoletti và Joao Pedro đã được đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm cho tân HLV Leonardo Semplici trong trận đầu tiên kể từ khi thay thế Eusebio Di Francesco. Đội bóng của Semplici bây giờ có cơ hội vượt lên trên nhóm nguy hiểm vào giữa tuần mặc dù đó là khả năng họ cần Torino để thua Lazio vào thứ 4. Cagliari cuối cùng có thể đã kết thúc chuỗi trận không thắng của họ trong thời gian qua nhưng họ vẫn trải qua 9 trận không thắng trên sân nhà thua 6 trong số đó. Thật vậy, The Islanders đã không thể ghi bàn trong 2 trận đấu sân nhà gần nhất và có thể ghi bàn thứ 3 liên tiếp kể từ tháng 12-2012. Đó là điều mà Bologna sẽ hướng đến để tận dụng khi họ muốn bứt phá vào nửa trên của bảng xếp hạng. Rossoblu đã đánh bại Lazio thông qua các bàn thắng của Ibrahima Mbaye và Nicola Sansone vào chủ nhật và hiện bất bại trong 4 trận đấu tại giải đấu. Đội bóng của Sinisa Mihajlovic là một trong 4 đội bất bại trong giải đấu hàng đầu Italia vào tháng 2 với Inter là đội duy nhất để thủng lưới ít hơn (một) bàn so với Bologna 2 bàn. Đội khách đang có phong độ tốt khi tiến vào cuộc đấu này và hiện đang kém Sampdoria ở vị trí thứ 10 hai điểm. Vì vậy, chiến thắng sẽ là mục tiêu của Bologna vào thứ 5 khi họ tìm kiếm cú đúp ở Serie A trước Cagliari lần đầu tiên kể từ mùa 2013-2014. Thông tin trước trận Cagliari vs Bologna Cagliari đã phải cầm cự trong 15 phút cuối trận đấu với Crotone với 10 người sau khi Charalampos Lykogiannis bị đuổi khỏi sân có nghĩa là hậu vệ trái sẽ bỏ lỡ trận đấu này vì án treo giò. Kwadwo Asamoah đã được đưa vào lần đầu tiên xuất hiện trong mùa giải và đang cạnh tranh để điền vào Lykogiannis vào rạng sáng thứ 5. Một cầu thủ chắc chắn xuất phát là Pedro người đã ghi bàn ở Serie A trung bình 102 phút một lần vào lưới Bologna 5 bàn trong 512 phút đây là tỷ lệ tốt nhất của anh ấy so với bất kỳ đội bóng nào anh ấy đã đối mặt hơn 2 lần trong giải đấu. Đối với Bologna, Mihajlovic không có lo ngại về chấn thương mới nên anh ấy có thể đi cùng đội hình chính đã bắt đầu trận thắng trước Lazio. Điều đó có nghĩa là một khởi đầu khác cho thủ môn Lukasz Skorupski người đã thực hiện nhiều pha cứu thua nhất (43) so với bất kỳ thủ môn nào ở Serie A vào năm 2021. Tỷ lệ kèo Cagliari vs Bologna, Serie A Soi kèo Cagliari vs Bologna: Chọn Bologna -0.25 Soi kèo Cagliari vs Bologna, Serie A Kèo nhà cái Cagliari vs Bologna: Chọn xỉu 2.75 Kèo nhà cái Cagliari vs Bologna, Serie A Tỷ lệ cược Cagliari vs Bologna: Chọn xỉu 10 góc toàn trận. Đội hình ra sân: Cagliari: Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Nandez, Duncan, Nainggolan, Marin, Asamoah; Pavoletti, Pedro Bologna: Skorupski; De Silvestri, Medel, Soumaoro, Dijks; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow
 2. Nhận định, soi kèo: Granada sẽ tìm cách chấm dứt chuỗi sáu trận không thắng ở giải VĐQG vào thứ 2 khi họ tiếp đón một đội bóng Elche đang đứng gần cuối BXH La Liga. Đội chủ nhà đã tiến vào vòng 16 đội Europa League vào đêm thứ 6 trong khi Elche đã bị Barcelona vùi dập 0-3 trong trận đấu cuối cùng của họ. Lần trước, Granada đã đến Ý để tiếp Napoli trong trận lượt về vòng 32 đội Europa League, khi đội bóng Tây Ban Nha dẫn trước 2-0. Điều đó nhanh chóng bị tạo áp lực khi Piotr Zielinski đưa đội bóng thành Naples vượt lên dẫn trước chỉ sau 3 phút trước khi Angel Montoro ghi bàn để khôi phục 2 bàn thắng cho đội bóng. Fabian sau đó đã ghi bàn mở tỷ số cho Napoli trong hiệp 2 nhưng đội bóng Ý không thể tìm được bàn gỡ hòa và Granada đã giành chiến thắng chung cuộc 3-2 để đi tiếp vào vòng 16 nơi họ sẽ tiếp Molde. Tuy nhiên, phong độ giải đấu gần đây của họ không phù hợp với thành công đó ở châu Âu vì họ đã không thể thắng trong 6 trận ra quân La Liga gần nhất. Gần đây nhất, đội bóng của Diego Martinez đã thất bại 2-3 trên sân khách đáng thất vọng trước Huesca khi Domingos Quina đưa Granada dẫn trước 3 bàn trong hiệp 1 giúp đội chủ nhà lật ngược thế cờ và bàn thắng ở hiệp 2 của Alberto Soro không đủ để cứu vãn 1 điểm. Kết quả của phong độ kém cỏi ở giải đấu gần đây, Los Nazaries đã rơi xuống vị trí thứ 10 tại La Liga đồng nghĩa với việc họ không còn ở vị trí cao để đảm bảo suất dự Europa League mùa thứ 2 liên tiếp. Tuy nhiên, một chiến thắng vào thứ 2 sẽ chứng kiến tình hình của họ thay đổi khi họ sẽ trở lại vị trí thứ 8 và cải thiện đáng kể cơ hội chắc suất đá châu lục cho mùa giải tiếp theo. Họ đối đầu với một đội bóng của Elche những người sẽ khao khát có được một chiến thắng cho riêng mình khi họ tìm cách thoát khỏi nhóm 3 đội cuối bảng. Lần trước, đội bóng của Fran Escribea đã bị trừng phạt tại Camp Nou khi Lionel Messi ghi một cú đúp sau đó là bàn thắng của Jordi Alba khiến trận đấu trở nên mờ nhạt mang về 3 điểm cho Barcelona và khiến Elche thua trận thứ 10 trong mùa giải . Trước thất bại đó, các học trò của Escribea đã có được 1 chiến thắng quan trọng cho sự sống còn của họ khi họ đánh bại Eibar với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng trong hiệp 1 của Dani Calvo. Kết quả đó có nghĩa là Los Franjiverdes hiện đang xếp bằng điểm với cả Real Valladolid và Eibar có nghĩa là 1 chiến thắng vào thứ 2 có thể đưa họ ra khỏi khu vực xuống hạng. Thông tin trước trận Granada CF vs Elche Granada sẽ tiếp tục vắng mặt một số cầu thủ do chấn thương vì tiền đạo Luis Suarez và tiền vệ Luis Milla tiếp tục thi đấu bên lề. Họ cũng sẽ không có trung vệ người Đức Sanchez, người đã bị thẻ đỏ trong trận thua Huesca. Trong khi đó, đội khách nên có đầy đủ đội hình để lựa chọn cho trận đấu này mà không phải lo lắng về chấn thương. Hàng công của họ sẽ được dẫn dắt bởi Lucas Boye, người đã ghi 4 bàn thắng ở La Liga mùa này. Tỉ lệ cược Châu Á Granada CF vs Elche, La Liga Kèo Châu Á Granada CF vs Elche: Chọn Granada CF -0.75 Dự đoán kèo Granada CF vs Elche, La Liga Soi kèo Granada CF vs Elche: Chọn xỉu 2.75 Soi kèo góc Granada CF vs Elche, La Liga Nhận định kèo góc Granada CF vs Elche: Chọn xỉu 10 góc toàn trận. Đội hình ra sân: Granada: Diaz; Foulquier, Duarte, Perez, Neva; Eteki, Quina; Soro, Montoro, Kenedy; Molina Elche: Badia; Barragan, Gonzalo, Calvo, Mojica; Morente, Mfulu, Guti, Rigoni; Carrillo, Boye
 3. Nhận định, soi kèo: Real Betis sẽ có chuyến hành quân đến sân Nuevo Estadio Ramon de Carranza để tiếp Cadiz vào Chủ nhật khi họ muốn lọt vào top 6 của bảng La Liga. Betis đã thắng 3 trong 4 trận gần nhất tại giải đấu trong khi đội chủ nhà sẽ tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại La Liga sau 7 trận. Bất chấp phong độ gần đây không tốt, Cadiz đã giành được một kết quả ấn tượng lần trước khi họ hòa 1-1 với Barcelona tại Camp Nou. Lionel Messi đã đưa gã khổng lồ Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước từ chấm phạt đền sau nửa giờ nhưng đội bóng của Alvaro Cervera vẫn giữ vững thế trận bất chấp áp lực lớn và họ đã giành được một quả phạt đền trong những phút hấp hối mà Alex Fernandez chuyển đổi để giành lấy 1 điểm. Trận hòa đó đã chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thua ở giải đấu cho Cadiz khiến họ trượt gần khu vực xuống hạng giờ chỉ hơn Real Valladolid 4 điểm và Elche những người chiếm 2 trong số 3 vị trí cuối bảng. Những cuộc đấu tranh gần đây của họ phần lớn đến từ thành tích phòng ngự tệ hại với duy nhất một đội bóng ở La Liga để thủng lưới nhiều hơn 40 bàn thua mà đội bóng của Cervera đã ghi cho đến thời điểm này. Anh ấy sẽ hy vọng tạo ra nhiều khả năng phục hồi phòng ngự đã dẫn đến trận hòa với Barcelona khi họ tìm cách trở lại bảng và bỏ xa ba vị trí cuối bảng để tránh xuống hạng ngay lập tức xuống hạng hai sau khi thăng hạng vừa qua. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với một bài kiểm tra rất khó khăn vào Chủ nhật khi họ tiếp đón một đội bóng của Real Betis với tầm nhìn của họ là top 6. Lần ra quân gần nhất, Real Betis đã giành chiến thắng quan trọng 1-0 trên sân nhà trước đội xếp thứ 15 Getafe khi Borja Iglesias sút thành công quả phạt đền ở phút 84. Nhận định, soi kTrung vệ William Carvalho của Betis đã bị nhận thẻ đỏ ở những phút bù giờ cuối trận nhưng Los Verdiblancos vẫn giữ được 3 điểm quan trọng. Đó là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của họ sau khi đội bóng của Manuel Pellegrini trước đó đánh bại đội xếp thứ 6 Villarreal 2-1 trên sân khách với Nabil Fekir và Emerson đưa họ dẫn trước 2 bàn trước khi Gerard Moreno ghi 1 quả phạt đền. Vì kết quả đó và phong độ tốt gần đây của họ Los Beticos hiện chỉ kém Villarreal một điểm ở vị trí thứ 6 có nghĩa là một chiến thắng vào Chủ nhật có thể đưa họ vào vị trí tốt hơn nhiều để giành suất tham dự châu Âu mùa giải tới. Thông tin trước trận Cadiz vs Real Betis Cadiz sẽ không có hậu vệ phải Carlos Akapo người vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, gần đây họ đã được thúc đẩy bởi sự trở lại của tiền vệ giàu kinh nghiệm Jose Mari người đã vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Barcelona sau một thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương. Đội hình của họ sẽ được dẫn dắt bởi Alvaro Negredo người đã ghi 6 bàn và ghi 3 kiến tạo ở La Liga mùa này. Real Betis dự kiến sẽ không có Nabil Fekir người đã bị chấn thương chỉ sau 10 phút trước trận đấu với Getafe. Borja Iglesias cũng có thể bỏ lỡ trận đấu này sau khi anh ấy được cho là đã dính chấn thương cơ. Marc Bartra sẽ tham gia cùng họ bên lề, với hậu vệ vẫn đang mang một chấn thương ở chân. Hàng công của Betis lại bị ảnh hưởng khi William Carvalho nhận thẻ đỏ muộn trong trận thắng Getafe và tiền vệ này sẽ bỏ lỡ trận đấu này vì án treo giò. Cược bóng đá Cadiz vs Real Betis, La Liga Nhận định bóng đá Cadiz vs Real Betis: Chọn Real Betis -0.5 Kèo bóng đá Cadiz vs Real Betis, La Liga Kèo tài xỉu Cadiz vs Real Betis: Chọn tài 2.25 Soi kèo góc Cadiz vs Real Betis, La Liga Kèo phạt góc Cadiz vs Real Betis: Chọn tài 9.5 góc toàn trận. Đội hình ra sân: Cadiz: Ledesma; Carcelen, Alcala, Mauro, Espino; Salvi, Garrido, Fali, Perea; Negredo, Lozano Real Betis: Robles; Emerson, Mandi, Sidnei, Gonzalez; Rodriguez, Guardado; Ruibal, Canales, Juanmi; Garcia
 4. Bất bại 6 trận nhưng vẫn bị cuốn vào cuộc chiến trụ hạng ở Serie A Torino sẽ tiếp đón Sassuolo trên sân nhà Stadio Olimpico Grande Torino vào tối rạng sáng thứ 7. Hiện đã phá vỡ chuỗi 7 trận kể từ chiến thắng cuối cùng của họ đội chủ nhà cuối cùng đang tìm cách kết thúc giai đoạn dài mùa giải mà không có chiến thắng trên sân nhà trước Neroverdi đang có phong độ cao. Sau 5 trận hòa liên tiếp Torino đã vượt xa đối thủ sát nút Cagliari vào cuối tuần trước 5 điểm để bỏ xa đội Sardinia 5 điểm trong cuộc đua tránh bị tụt hạng. Mặc dù đội chủ nhà chiếm ưu thế trong hiệp 1 nhưng Granata đã có được chiến thắng quý giá nhờ một pha đánh đầu muộn của trung vệ người Brazil, Bremer. Bây giờ ở vị trí thứ 17 với 20 điểm sau 23 trận các học trò của Davide Nicola vẫn còn một chặng đường dài phía trước nhưng những màn ăn mừng sau trận đấu được dẫn dắt bởi huấn luyện viên hỗ trợ Toro đã nói lên niềm vui và sự nhẹ nhõm của họ. Thể hiện sự gan dạ và tổ chức rõ ràng hơn kể từ khi triều đại thảm họa của Marco Giampaolo kết thúc vào tháng trước và với đà xây dựng Granata đã bị giáng một đòn búa tiềm năng vào tuần này khi có tin tức cho biết câu lạc bộ đã phát hiện 8 ca mắc COVID-19 mới trong đội hình. Thực hiện các cuộc kiểm tra hàng ngày để xác định xem liệu sự lây lan của vi rút đã được kiềm chế hay chưa việc chuẩn bị của Torino cho chuyến thăm Sassuolo do đó đã bị hạn chế nghiêm trọng. Trận hòa ngoạn mục 3-3 trong cuộc chạm trán đầu tiên của các câu lạc bộ mùa này tại sân vận động Mapei phản ánh cả phong độ ghi bàn của Sassuolo vào thời điểm đó và xu hướng dẫn trước của đội bóng thành Turin. Filip Djuricic, Vlad Chiriches và Francesco Caputo đều ghi bàn sau phút 70 cho đội chủ nhà ở thời điểm mà đoàn quân của Roberto De Zerbi vẫn đang chễm chệ với ngôi đầu bảng Serie A. Tuy nhiên, kể từ đầu năm Sassuolo đã gặp khó khăn chỉ kiếm được 2 điểm sau 5 trận ra quân chỉ nhờ các trận hòa trước Cagliari và Parma đang bị đe dọa xuống hạng trước khi cải thiện con số 4 từ 6 khả năng trong 2 tuần qua. Sassuolo chỉ giành được kết quả hòa 1-1 nhờ pha dứt điểm sắc bén của Caputo bàn gỡ hòa diễn ra một tuần sau quả phạt đền trong trận đấu của anh ấy với Crotone và cung cấp bàn thắng thứ 4 của tiền đạo này trong năm trận đấu sau một thời gian dài. Hiện đã bình phục hoàn toàn và một lần nữa được hưởng sự hỗ trợ của đồng nghiệp tiền đạo Domenico Berardi người mới trở lại sau chấn thương vua phá lưới 'Ciccio' có thể kỳ vọng sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu trong tuần này khi đội bóng thiên về tấn công của anh ấy đã thiết lập một kỷ lục đáng ngưỡng mộ. Trong các trận đấu trên sân khách mùa này, Sassuolo đã giành được 6 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ để thua 3 trận đưa họ vào top 4 về thành tích sân khách của họ. Chuyến đi đến Turin vào tối thứ 7 có thể mang đến cơ hội cải thiện những chỉ số như vậy hơn nữa khi Neroverdi tìm cách giữ sức ép lên những tên tuổi lớn phía trên họ trên bảng xếp hạng. Thông tin trước trận Torino vs Sassuolo Theo báo cáo của giới truyền thông Ý, tiền đạo ngôi sao Andrea Belotti nằm trong tổng số ít nhất 7 cầu thủ Torino được chẩn đoán nhiễm COVID-19 trong tuần qua sau khi 3 trường hợp được xác nhận trước đó trước chiến thắng trước Cagliari vào thứ 7 tuần trước. Các buổi tập kể từ đó đã bị hủy bỏ trong bối cảnh câu lạc bộ bùng phát dịch bệnh với Wilfried Singo, Bremer và Daniele Baselli cũng được báo cáo là bị ảnh hưởng. Do đó, sự chuẩn bị của huấn luyện viên trưởng Davide Nicola đã bị xáo trộn và nếu trận đấu diễn ra nhiệm vụ của ông trong việc đưa ra một đội hình cạnh tranh sẽ là một nhiệm vụ cao. Rolando Mandragora dự kiến sẽ tiếp tục đá tiền vệ, sau khi thay thế Karol Linetty trong những trận gần đây sau khi anh đến với đối thủ cùng thành phố Juventus. Trong khi đó, Simone Verdi và Federico Bonazzoli sẽ cạnh tranh để gia nhập Simone Zaza đương nhiệm hiện tại, thay cho người dẫn dắt Belotti. Cầu thủ chạy cánh của Sassuolo, Jeremie Boga vẫn đang ngồi ngoài do chấn thương trong tuần này vì vậy Maxime Lopez sẽ tiếp tục ở một vai trò của mình. Trung vệ Vlad Chiriches gần trở lại với thể lực nên có thể ngồi dự bị cho Neroverdi dù Filippo Romagna và Mehdi Bourabia đều phải nghỉ thi đấu do chấn thương. Đội trưởng kỳ cựu Francesco Magnanelli sẽ cạnh tranh với Pedro Obiang cho một vị trí cùng với Manuel Locatelli ở vị trí tiền vệ trung tâm. Kèo nhà cái Torino vs Sassuolo, Serie A Tỷ lệ kèo bóng đá Torino vs Sassuolo: Chọn hòa kèo. Soi kèo Torino vs Sassuolo, Serie A Nhận định bóng đá Torino vs Sassuolo: Chọn xỉu 2.5 Nhận định Torino vs Sassuolo, Serie A Soi kèo góc Torino vs Sassuolo: Chọn tài 11 góc toàn trận. Đội hình ra sân: Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Verdi, Zaza Sassuolo: Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Lopez, Djuricic; Caputo
 5. Trong trận lượt về vòng 1/16 Europa League, Napoli sẽ được trở về thi đấu sân nhà Stadio Diego Armando Maradona và đón tiếp đội khách Granada CF. Đội bóng đại diện La Liga tiếp tục gây khó khăn trong mùa giải đầu tiên ấn tượng ở châu lục và hiện đang có cơ hội để giành một suất đi tiếp sau trận hòa 16 vừa qua. Trong khi Napoli kéo dài chuỗi trận bất bại trên sân khách lên 7 trận vòng bảng trước khi bước vào năm mới họ đã thua 3 trận cuối cùng giai đoạn loại trực tiếp Europa League, sau khi đội bóng Serie A bị đánh bại bởi Granada ngày càng tiến bộ vào thứ 6 ở Andalusia. Sau một giai đoạn hỗn loạn mà phong độ của họ sa sút và họ đánh mất Supercoppa Italiana vào tay đối thủ cũ Juve vị trí của huấn luyện viên trưởng Gennaro Gattuso đã bị chú ý đến rất nhiều đặc biệt là khi hợp đồng hiện tại của ông hết hạn vào mùa hè. Thành tích phòng ngự đáng tự hào của Napoli, từng là tốt thứ 2 ở Serie A đã bị xé vụn trong trận thua 4-2 vào Chủ nhật và bây giờ có vẻ như chiến thắng trước Juventus chỉ là một giai đoạn bình lặng ngắn ngủi trong bối cảnh khó khăn của Partenopei như trong 5 trận gần đây nhất họ chỉ ghi được 1 chiến thắng cho đến 4 trận thua. Chấn thương là nỗi ám ảnh cho đội chủ nhà trong những trận đấu gần đây và dự kiến danh sách những cầu thủ không có mặt của Gattuso sẽ vẫn đứng thứ 8 vào thứ 6 tuần này. Một trong 6 nhà cựu vô địch UEFA Cup trong trận chung kết 32 cùng với Ajax, Bayer Leverkusen, PSV, Shakhtar Donetsk và Tottenham Hotspur sẽ giới hạn sự tái sinh của câu lạc bộ trong thập kỷ qua nếu Napoli có thể giành được danh hiệu châu Âu đầu tiên kể từ những ngày đầu tiên khi Diego Maradona đứng đầu sân vận động hiện mang tên anh. Tuy nhiên, bước tiếp theo trên con đường đó đầy khó khăn khi họ tiếp đón một đội bóng Tây Ban Nha tiếp tục thách thức những kỳ vọng và giữ lợi thế tâm lý rõ ràng từ tuần trước. Về nhiệm vụ quốc nội, Napoli đã cố gắng duy trì tỷ lệ ghi bàn trên 2 bàn mỗi trận mặc dù các tiền đạo chủ chốt Dries Mertens và Victor Osimhen đã bỏ lỡ phần lớn mùa giải do chấn thương và bệnh tật vì vậy họ phải tin rằng một sự trở lại đáng nhớ vẫn có thể xảy ra. Một gói bất ngờ mà tham vọng không ngừng tăng lên, Granada đến Campania tìm cách bảo vệ tỷ số 2-0 của họ và kiếm một suất trong trận hòa 16 vừa qua đại diện cho một thành tích phi thường đối với một đội bóng đã mòn mỏi ở hạng 2 Tây Ban Nha chỉ 2 năm trước. Tiền vệ Yangel Herrera có ảnh hưởng lướn trong trận đấu. Cầu thủ 23 tuổi người Venezuela đã ghi bàn mở tỷ số cho Granada và vượt qua những tên tuổi ngôi sao lâu đời hơn của Napoli khiến cựu cầu thủ của Manchester City nhận được nhiều lời khen ngợi từ báo chí thể thao Tây Ban Nha. Được dẫn dắt bởi huấn luyện viên trẻ nhất La Liga, Diego Martinez, Granada đã vượt qua mọi kỳ vọng trong ba mùa giải vừa qua giành quyền thăng hạng lên vị trí dẫn đầu trong mùa giải đầu tiên dưới 40 tuổi sau đó đủ điều kiện tham dự Châu Âu với vị trí thứ 7 vào năm 2019-2020. Trước chuyến đi đến Napoli, đội bóng xứ Andalucia may mắn đang bất bại trong cuộc cạnh tranh UEFA bên ngoài Tây Ban Nha sau khi giành chiến thắng 4 trận sân khách đầu tiên của họ trong mùa giải này trước khi hòa 0-0 thứ 6 với PAOK tại Hy Lạp. Hơn nữa, họ chỉ để thủng lưới 2 lần trong các chuyến du đấu châu Âu cho đến nay. Mặc dù Granada đã bị đội cuối bảng Huesca đánh bại 2-3 vào cuối tuần trước họ vẫn ở nửa trên của bảng xếp hạng Primera Division. Tuy nhiên, Martinez sẽ phải lo lắng về phong độ gần đây của họ vì trong 6 trận gần đây nhất trên mọi đấu trường họ chỉ giành được 1 chiến thắng với 2 trận hòa và 3 trận thua trong thời gian đó. Chắc chắn, hàng thủ của họ không hẳn là bất khả xâm phạm bởi hiện tại họ đã để thủng lưới 41 bàn tại La Liga kỷ lục phòng ngự tệ nhất giải đấu. Thông tin trước trận Napoli vs Granada Tiền đạo Victor Osimhen của Napoli đã trải qua đêm dưới sự theo dõi tại bệnh viện Bergamo sau khi suy sụp đáng báo động vào cuối trận thua Atalanta vào Chủ nhật. Tuyển thủ Nigeria đã bất tỉnh trong một sự cố trong những phút cuối trận và sau đó được cáng khỏi sân, vì vậy sẽ gia nhập danh sách dài vắng mặt của đội chủ nhà. Chủ yếu là những lựa chọn ưu tiên hàng đầu, Dries Mertens, Diego Demme, Andrea Petagna, Elseid Hysaj, David Ospina, Kostas Manolas và được cho là ngôi sao của mùa giải này, Hirving Lozano, đều vắng mặt trong tuần này. HLV Diego Martinez của Granada dự định sẽ giữ nguyên sơ đồ 4-2-3-1 đã sử dụng ở trận lượt đi với Yangel Herrera và Maxime Gonalons dự kiến sẽ trở lại đội hình xuất phát ở hàng tiền vệ. Hậu vệ người Đức Sanchez bị đuổi khỏi sân trong trận thua đáng thất vọng trước Huesca Antonio Puertas, Yan Eteki và Alberto Soro đều được cho là sẽ rời sân khi Darwin Machis, Jose Molina và Kenedy trở lại trên hàng công. Neyder Lozano, Luis Milla, Luis Suarez và Roberto Soldado đều phải ngồi ngoài vì chấn thương, mặc dù Jesus Vallejo có thể trở lại sau chấn thương gặp phải ở trận lượt đi. Tỷ lệ kèo Napoli vs Granada, Cúp C2 Kèo nhà cái Napoli vs Granada: Chọn Napoli -0.75 Nhận định kèo Napoli vs Granada, Cúp C2 Tỷ lệ kèo tài xỉu Napoli vs Granada: Chọn xỉu 2.75 Soi kèo góc Napoli vs Granada, Cúp C2 Soi kèo Napoli vs Granada: Chọn xỉu 10 góc Đội hình ra sân: Napoli: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Rui; Elmas, Bakayoko, Ruiz; Politano, Insigne, Zielinski Granada: Silva; Foulquier, Duarte, Sanchez, Neva; Herrera, Gonalons; Kenedy, Montoro, Machis; Molina
 6. Nhận định, soi kèo: Villarreal sẽ tìm kiếm chiến thắng ở La Liga lần đầu tiên kể từ ngày 8-1 khi họ hành quân đến San Mames vào rạng sáng thứ 2 để tiếp Athletic Bilbao. Tàu ngầm vàng, đội đã đánh bại Red Bull Salzburg 2-0 ở Europa League vào thứ 6 hiện đang đứng thứ 6 trên giải đấu hàng đầu của Tây Ban Nha hơn đội xếp thứ 10 là Athletic 8 điểm đội còn một trận trong tay. Athletic sẽ hướng đến chiến thắng liên tiếp tại giải đấu sau chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Cadiz vào đêm thứ 3 với Alex Berenguer lập một cú đúp cho đội bóng xứ Basque. Đội bóng của HLV Marcelino không thể để bị phân tâm trong giải đấu hàng đầu của Tây Ban Nha vì họ chỉ kém đội xếp thứ 7 là Real Betis 5 điểm và sẽ hướng đến một suất kết thúc Europa League tiềm năng mùa giải này. Tuy nhiên, câu lạc bộ chắc chắn sẽ suy nghĩ về Copa del Rey khi họ sẽ đối mặt với Levante trong trận bán kết lượt về vào ngày 5-3 với tỷ số hòa 1-1 ở lượt đi. Athletic cũng sẽ đối đầu với Real Sociedad trong trận chung kết của giải đấu năm 2020 vào đầu tháng 4 với trận đấu bị hoãn vào năm ngoái do sự bùng phát của virus coronavirus. Los Leones đã ghi chiến thắng 1-0 trước Villarreal khi 2 đội gặp nhau ở trận đấu tương ứng ở mùa giải trước, trong khi họ cầm hòa Tàu ngầm vàng với tỷ số 1-1 trong trận đấu ngược lại vào tháng 12. Villarreal sẽ bước vào cuộc đụng độ hôm thứ 2 sau chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Salzburg trong trận lượt đi vòng 32 đội Europa League vào tối thứ 6. Paco Alcacer và Fer Nino đã ghi những bàn thắng cho đội bóng Tây Ban Nha những người hiện đang ở vị trí xuất sắc để ghi được vị trí của họ trong giai đoạn 16 cuối của cuộc thi trong trận đấu ngược lại. Tuy nhiên, phong độ giải đấu của Villarreal đã đi xuống họ chỉ kiếm được 4 điểm sau 5 trận gần nhất và họ đã phải chịu thất bại 1-2 trên sân nhà trước Real Betis vào cuối tuần trước. Đội bóng của HLV Unai Emery đã không thực sự chinh phục giải đấu kể từ sau chiến thắng 4-0 trước Celta Vigo vào ngày 8-1 với chuỗi trận đáng thất vọng khiến họ tụt lại phía sau Real Sociedad ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. El Submarino Amarillo chỉ kém Sociedad 2 điểm và chỉ thua 3 trong số 23 trận ở giải mùa này thành tích tốt thứ 2 giải đấu sau Atletico Madrid (1). Thông tin trước trận Athletic Bilbao vs Villarreal Athletic sẽ không có sự phục vụ của Unai Nunez và Mikel Vesga vào cuối tuần này do bị treo giò khi cả hai cầu thủ đều nhận thẻ vàng trong trận thắng Cadiz lần trước. Do đó, Inigo Martinez nên trở lại trung lộ trong khi Dani Garcia được kỳ vọng sẽ thay thế Vesga. Peru Nolaskoain vẫn không có mặt vì chấn thương nhưng đội bóng xứ Basque đang có phong độ tuyệt vời có nghĩa là huấn luyện viên trưởng Marcelino có rất nhiều lựa chọn để thay đổi. Oscar de Marcos đã hoạt động bên phải hàng tiền vệ nhưng Berenguer đã ghi hai bàn trong chiến thắng trước Cadiz và do đó nên giữ lại vị trí của mình cùng với Inaki Williams, Iker Muniain và Raul Garcia trên hàng công. Về phía Villarreal, Manu Trigueros có mặt sau án treo giò và sẽ xuất phát ở vị trí tiền vệ nhưng Francis Coquelin, Alberto Moreno, Vicente Iborra và Mario Gaspar vẫn đang chấn thương. Huấn luyện viên trưởng Emery dự kiến sẽ gắn bó với phần lớn đội bóng đã bắt đầu ở Europa League vào thứ 6 với Alcacer, Gerard Moreno và Moi Gomez đều hoạt động ở các vị trí tấn công. Tuy nhiên, có thể có một sự thay đổi ở hậu vệ trái với Alfonso Pedraza thay thế Pervis Estupinan trong khi Sergio Asenjo cũng sẽ trở lại đội hình xuất phát. Tỷ lệ kèo Athletic Bilbao vs Villarreal, La Liga Soi kèo Athletic Bilbao vs Villarreal: Chọn hòa kèo. Soi kèo Athletic Bilbao vs Villarreal, La Liga Kèo nhà cái Athletic Bilbao vs Villarreal: Chọn xỉu 2.25 toàn trận. Kèo nhà cái Athletic Bilbao vs Villarreal, La Liga Tỷ lệ cược Athletic Bilbao vs Villarreal: Chọn tài 8.5 góc toàn trận. Đội hình ra sân: Athletic Bilbao: Simon; Capa, Alvarez, Martinez, Berchiche; Berenguer, Lopez, D Garcia, Muniain; R Garcia, Williams Villarreal: Asenjo; Pena, Albiol, Torres, Pedraza; Parejo, Capoue, Trigueros; G Moreno, Alcacer, M Gomez