• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

kingfox12

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  5
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About kingfox12

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Từ những chuyên gia y tế tại phòng khám Đa Khoa Đại Tín cho biết di chứng vô sinh, ung thư (cậu bé, cổ tử cung, vòm họng, hậu môn,…) có thể nếu những người mắc chứng bệnh sùi mào gà mà không được khám và chữa trị. vì vậy, bên cạnh phương pháp phòng ngừa bệnh lý cũng như chuyện nhận biết triệu chứng sớm nhất cảnh báo bệnh lý sùi mào gà cũng vô cùng cơ bản giúp bệnh nhân sớm nhận biết và có cách điều trị chứng bệnh sớm. bệnh lý sùi mào chính là chứng bệnh gì? Sùi mào gà còn có tên gọi là bệnh mồng gà là một của nhóm bệnh lý lây sang con đường tình dục thiếu đảm bảo bởi virus HPV gây nên. căn bệnh chủ yếu lây truyền từ người này đến cá thể khác từ nhiều con đường sau: lây lan qua vết trầy người chứng bệnh, lây từ đồ dùng cá nhân chứa virus HPV và lây lan từ mẹ sang con. biểu hiện tìm hiểu chứng bệnh sùi mào gà căn bệnh sùi mào gà sẽ có thời gian ủ chứng bệnh khá dài, khoảng từ 2 cho đến 9 tháng người bệnh bắt đầu xuất hiện một vài dấu hiệu điển hình từ mức độ đầu tiên là: Bộ phận sinh dục, lớp niêm mạc ở miệng hoặc hậu môn sẽ xuất hiện một vài cục bé xíu liti có màu nhạt nhạt nổi lên tế bào da phát triển lổm chổm có kích cỡ từ 1-2mm. các mụn thịt đó không làm ngứa ngáy, không gây đau đớn thế nhưng đụng vào có thể chảy máu. tổn hại do sùi mào gà dẫn đến sẽ có hình dạng tròn, đĩa bẹt, bề ngoài thô ráp. Theo thời gian, quan sát những mụn sùi này lớn nhanh chóng, thương hay động lại theo từng đám như bông súp lơ, mào gà. Khi qua bội nhiễm dễ gây chảy máu, chảy dịch mùi hôi. => lúc bị những dấu hiệu đó người mắc bệnh cần phải nhanh chóng đến phòng khám nhằm được bác sĩ thăm khám cụ thể biểu hiện bệnh lý, giai đoạn bệnh lý sau đó các chuyên gia sẽ cho các cách chữa trị tốt nhất và an toàn. Không nên tự ý sử dụng thuốc về có cách điều trị bệnh mà chưa có khám và cho phép từ bác sĩ. Bởi, chuyện tự ý giúp điều trị căn bệnh, sử dụng thuốc có cách điều trị căn bệnh ở nhà có thể gây ra có cách điều trị sai thuốc, không phù hợp với bệnh gây ra căn bệnh không hết bệnh hơn nữa gây ra di chứng gián đoạn đến công tác hỗ trợ chữa trị chứng bệnh sau này. người mắc bệnh nên phải làm các yêu cầu dưới đây: không được tự tiện dùng thuốc hỗ trợ chữa trị bệnh khi chưa có khám và đồng ý ở chuyên gia. Không chăn gối ở trong thời gian này. không nên dùng các chất kích thích ví dụ như: rượu bia, thuốc lá, chất gây kích thích. đến ngay phòng khám chuyên khoa để được chuyên gia thăm khám và giúp chữa trị bệnh hiệu quả. chữa trị sùi mào gà uy tín ở phòng khám Đa Khoa Đại Tín ở phòng khám Đa Khoa Đại Tín, các bác sĩ chuyên khoa đã luôn thăm khám và hỗ trợ điều trị nhanh chóng căn bệnh sùi mào gà. kết hợp phương pháp hỗ trợ chữa trị bệnh lý với sự kết hợp Tây y và Đông y kịp thời luôn được kiểm tra trên lâm sàng. Theo đấy, chuyên gia sẽ được dùng phương thức sóng tần số cao được nhập khẩu từ Mỹ để phá hủy những cục u, mụn sùi đã mọc và sắp mọc, đồng thời ngăn chặn sinh sôi của virus gây chứng bệnh. vì vậy, nếu như đã bệnh hay có triệu chứng về bệnh lý, người mắc bệnh hãy tới Đa Khoa Đại Tín đẻ được thăm khám và có cách chữa trị bệnh lý. cùng thế mạnh ở đội ngũ chuyên gia y tế đa khoa tay nghề cao. Cơ sở khang trang, dụng cụ y tế hiện đại, phòng phẫu thuật và tất cả dụng cụ y tế được tiệt khuẩn. Mặt khác, hồ sơ thăm khám nhanh, chi phí niêm yết công khai phù hợp với quy định từ sở y tế. tất cả tin tức cụ thể, có thể liên lạc tới số Hotline (027)43 685 999 để được giải đáp kịp thời từ các chuyên gia y tế. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐẠI TÍN Địa chỉ: 306 Đại lộ Bình Dương,Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương Thời gian hoạt động: Từ 08:00h đến 20:00h hàng ngày, làm việc kể cả chủ nhật và lễ - Tết. *** Để quá trình thăm khám bệnh và điều trị bệnh được diễn ra nhanh chóng - đơn giản - thuận tiện hiện nay Phòng Khám Đa Khoa Đại Tín đã thiết lập hệ thống tư vấn online miễn phí. - Tư vấn qua chat trực tuyến tại đây: https://dakhoadaitin.vn/ - Tư vấn qua số điện thoại: (02)74 3685 999 Để đăng ký và lấy số đặt hẹn khám bệnh miễn phí, vui lòng bấm vào hotline sức khỏe.
 2. Theo những bác sĩ ở phòng khám Đa Khoa Đại Tín cho rằng: “Hiện nay, tỷ số đấng mày râu mắc phải những căn bệnh xã hội như là bệnh lậu đa phần cao hơn phụ nữ. Nguyên nhân cho tình trạng này chủ yếu xuất phát từ đời sống quan hệ tình dục lung tung, quan hệ tình dục cùng với nhiều người, trong đó có nhiều người bán hoa…”. căn bệnh lậu đối với đấng mày râu có thể biết được qua các triệu chứng nào hay chúng cũng có thể gây các nguy cơ như thế nào? cùng với Đa khoa Đại Tín hiểu rõ nha. căn bệnh lậu và lý do gây nên bệnh lậu đối với đấng mày râu Lậu như là một bệnh nhiễm bệnh thường mắc ở con đường sinh dục - tiết niệu, ngoài ra, bệnh này còn có thể nổi lên tại kết mạc mắt, ở khớp và đôi khi mắc nhiễm trùng máu. căn bệnh lậu do một loại khuẩn với tên gọi là Neisseria Gonorrhoeae gây ra và luôn chiếm tỷ số khá cao so với nhiều bệnh truyền nhiễm ở con đường chăn gối. chứng bệnh còn có thể gặp ở mọi độ tuổi. lý do dẫn đến căn bệnh lậu cho nam giới nguyên do gây căn bệnh lậu đối với đấng mày râu hay do làm chuyện ấy cùng nhiều người khác, làm tình bừa bãi, không an toàn.… là con đường nhanh nhất làm cho đấng mày râu hay lây nhiễm phải bệnh lý lậu. không những thế, chứng bệnh này còn có thể truyền qua chuyện tiếp xúc niêm mạc tổn thương hay là sử dụng chung những đồ dùng bản thân như trang phục, khăn lau có chữa những khuẩn đối với người mắc bệnh hoặc lây ở mẹ qua cho trẻ lúc sinh qua âm đạo. biểu hiện hiểu rõ căn bệnh lậu đối với đấng mày râu phái nam bị lậu thể cấp tính sẽ có thời kỳ ủ bệnh trung bình từ 5 đến 5 ngày, tiếp đến có những biểu hiện: đau nhức ngứa rất nhiều hoặc khá ít ở lỗ tiểu và theo đường niệu đạo. Chảy chất dịch mủ niệu đạo, có màu vàng nhạt hoặc vàng đậm. Tiểu són tiểu có mủ, cảm giác nóng rát cao lên rõ ràng, có lúc đái buốt làm cho bệnh nhân phải tiểu từng giọt. Miệng sáo, quy đầu viêm đỏ. Một số dấu hiệu sốt cao, uể oải, mọc hạch ở hai bên bẹn hay cường dương và đau rát khi mà dương vật cương cứng. Sau hơn 1 tháng, nếu đấng mày râu vẫn không chịu hỗ trợ chữa trị thì bệnh sẽ sang giai đoạn muộn với những triệu chứng lâm sàng khó nhận biết nhiều hơn như: Chảy dịch đục hay mủ vào sáng sớm lúc mới ngủ dậy, còn được gọi chính là “giọt mủ ban mai”. rát dọc niệu đạo. đái dắt bởi viêm niệu đạo. chữa trị chứng bệnh lậu cho đấng mày râu tại phòng khám Đa khoa Đại Tín những bác sĩ tại Phòng khám Đa khoa Đại Tín, mặc dù các tình trạng ở căn bệnh lậu gây rất khó chịu nhưng rất nhiều nam giới vẫn còn chần chừ về |việc thăm khám chứng bệnh do xấu hổ lo sợ mọi người biết đến. thế nhưng điều đó cũng có thể gây ra các hậu quả xấu như là gây ra các căn bệnh viêm nhiễm khác ở cơ quan sinh dục (viêm nhiễm niệu đạo, viêm nhiễm tuyến tiền liệt, viêm tinh hoàn,...), gây ra vô sinh - hiếm muộn, hay có thể dẫn tới ung thư. Do đó, lời khuyên ở các bác sĩ lúc bản thân xuất hiện những dấu hiệu ở chứng bệnh lậu, đấng mày râu cần tới nhanh các phòng khám chuyên khoa để khám và chữa trị nhanh chóng. Căn cứ vào báo cáo thăm khám triệu chứng và các kiểm tra, bác sĩ sẽ biết được tình trạng căn bệnh ở từng tình trạng nhằm đưa ra phương pháp điều trị phù hợp. Chữa trị chứng bệnh lậu ở nam giới có thể dễ dàng hơn nếu điều trị tại thời đoạn lúc mà bệnh vừa bắt đầu. từ đó, vào giai đoạn này, bệnh nhân cần sử dụng phương pháp chữa trị nội khoa do y bác sĩ quy định để hạn chế những tình trạng ở căn bệnh. nhưng với những tình trạng căn bệnh đã chuyển sang mức độ mãn tính, dẫn tới những biến chứng nguy hiểm vậy bệnh nhân cần phải điều trị bệnh lậu của nhiều phương thức hiệu quả. nếu như còn bất kỳ băn khoăn xin hãy liên lạc nhanh đến số điện loại miễn phí 24/7 để được các y bác sĩ trả lời. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐẠI TÍN Địa chỉ: 306 Đại lộ Bình Dương,Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương Thời gian hoạt động: Từ 08:00h đến 20:00h hàng ngày, làm việc kể cả chủ nhật và lễ - Tết. *** Để quá trình thăm khám bệnh và điều trị bệnh được diễn ra nhanh chóng - đơn giản - thuận tiện hiện nay Phòng Khám Đa Khoa Đại Tín đã thiết lập hệ thống tư vấn online miễn phí. - Tư vấn qua chat trực tuyến tại đây: https://dakhoadaitin.vn/ - Tư vấn qua số điện thoại: (02)74 3685 999 Để đăng ký và lấy số đặt hẹn khám bệnh miễn phí, vui lòng bấm vào hotline sức khỏe.
 3. Nhiều y bác sĩ tại Đa Khoa Đại Tín cho hay tỷ số nam nữ tại Việt Nam bị bệnh rò hậu môn đang ngày còn tăng nhanh. thế nhưng, không phải người nào cũng sẽ hiểu biết được điều đó và bổ sung những kiến thức cần thiết nhằm chuẩn bị phòng tránh và điều trị chứng bệnh đó sớm nhất. Vậy nên, ở chia sẻ sau đây Đa khoa Đại Tín sẽ gửi tới các bạn thông tin của bệnh lý cùng với nguyên nhân và phương pháp chữa trị bệnh lý cùng tin tức dưới đây để các bạn có thể có thấy được kĩ nhiều hơn cũng như giữ gìn cơ thể ở chính mình cũng như người thân. Bệnh rò hậu môn là gì? căn bệnh rò hậu môn chính là tình trạng một số khe nhú ở bên trong đường lược mắc viêm dẫn ra viêm nguyên do duy nhất là vì khuẩn E.coli, trực khuẩn P.aeruginosa gây nên, tụ mủ tạo thành những khối mủ sưng to ở ngay trên cơ thắt. lúc những tụ mủ bị vỡ, chất mủ tiết nhiều hơn ra ngoài hình thành các lỗ rò, đường rò được gọi là rò hậu môn. Đây là bệnh lý phổ biến vùng hậu môn - trực tràng và ai cũng có rủi ro bị phải bệnh. tuy vậy, ước tính mắc căn bệnh dễ nhất hay tập trung ở những người trong khoảng tuổi từ 35 – 55 và ở nam có phần trăm mắc bệnh lý gấp 4 lần phái nữ. Các lý do gây chứng bệnh rò hậu môn - di chứng áp xe hậu môn: Các khối áp xe bởi vì không điều trị tức thì, lặp lại nhiều lần dẫn đến cơ thắt chặt giãn ra và xuất hiện các lỗ rò. - Táo bón lâu ngày: Tạo áp lực lên trực tràng, lúc đi đi nặng phải dùng lực rặn đưa phân ra ngoài. Vì vậy tạo thành những đường nứt và thương tổn hậu môn làm cho virus xấu sẽ có cơ hội gây ra viêm, tụ mủ, xuất hiện các lỗ rò. - sức khỏe kém: khi mà thể lực có sức khỏe suy giảm đây là cơ hội giúp nhiều virus nhiễm mầm bệnh lây lan và gây ra căn bệnh. - tổn thường: có những tổn thương hay phẫu thuật tuyến tiền liệt không được hợp lý là nguyên do gây nên bệnh lý rò hậu môn. Một số triệu chứng rò hậu môn. - Hậu môn xuất hiện những khối căng cứng, đỏ loét, chảy nhiều dịch mủ vàng, đặc sánh và kèm theo mùi khó chịu. - Ngứa ngáy, ẩm ướt hậu môn còn có cảm giác đau rát do tình trạng có mủ, viêm lặp đi lặp lại. - những lỗ rò bị cứng, khi nhấn vào trong có cảm thấy bị xì hơi, thông khí bởi những lỗ rò. - thể lực yếu, dễ bị sốt nhẹ. Biến chứng rò hậu môn nguy hiểm như thế nào? sau đây là những di chứng căn bệnh rò hậu môn nguy hiểm mà người bệnh không được bỏ sót: - di chứng ung thư hậu môn, ảnh hưởng tới tính mạng người bệnh. - đứt đoạn cơ thắt, đi ngoài không khống chế nổi. - teo nhỏ đường hậu môn. - Nhiễm trùng tiết chất mủ, gia tăng lỗ rò, lượng rò dẫn tới đi nặng không hết sạch, khó khăn đi nặng. - thể lực suy nhược sức đề kháng suy yếu, làm giảm chất lượng sinh hoạt, giảm hiệu quả làm việc, thiếu chủ động trong giao thiệp. Phương pháp điều trị rò hậu môn tại phòng khám Đa khoa Đại Tín Hiện tại, nhiều phương thức điều trị rò hậu môn đang được áp dụng tại Phòng Khám Đa Khoa Đại Tín. Cùng lực lượng chuyên gia y tế xuất sắc, nhiều hiểu biết, hệ thống thiết bị y tế khoa học. dựa vào những trường hợp của sức khỏe người mắc bệnh sẽ có nhiều cách chữa trị rò hậu môn. |ở địa chỉ đã sử dụng 2 cách điều trị điển hình nhất là: 1. Điều trị nội khoa đối với giai đoạn mới phát hiện, người bệnh cũng có thể chọn lựa điều trị chứng bệnh từ thuốc những y bác sĩ sẽ chỉ định đơn thuốc nhằm chống viêm nhiễm và với những phương thuốc Đông y giúp tăng cường hệ miễn dịch cho người bệnh, đồng thời chữa trị các lỗ rò và phòng ngừa tái phát. 2. chữa trị ngoại khoa khi ở giai đoạn cuối các bác sĩ sẽ được vận dụng kỹ thuật xâm lấn HCPT từ sóng điện cao tần lên trên khu vực thương tổn. Nhiệt độ sinh ra bởi quá trình trao đổi với những ion ngay trong tế bào, nhằm bỏ sạch hết mủ và nhiễm khuẩn, đồng thời tái tạo những tế bào mô mới giúp lấp đầy những lỗ rò nhanh. Đừng để bệnh lý để dài càng gây ra nhiều nguy hiểm khôn lường, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt và đời sống của người bệnh. để có thể gìn giữ thể lực của chính bạn, nên tự chủ thăm khám và điều trị càng sớm càng tốt. Mọi kiến thức chi tiết về căn bệnh vui lòng liên lạc đến các bác sĩ chuyên khoa y bác sĩ sẽ được giải đáp nhanh chóng PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐẠI TÍN Địa chỉ: 306 Đại lộ Bình Dương,Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương Thời gian hoạt động: Từ 08:00h đến 20:00h hàng ngày, làm việc kể cả chủ nhật và lễ - Tết. *** Để quá trình thăm khám bệnh và điều trị bệnh được diễn ra nhanh chóng - đơn giản - thuận tiện hiện nay Phòng Khám Đa Khoa Đại Tín đã thiết lập hệ thống tư vấn online miễn phí. - Tư vấn qua chat trực tuyến tại đây: https://dakhoadaitin.vn/ - Tư vấn qua số điện thoại: (02)74 3685 999 Để đăng ký và lấy số đặt hẹn khám bệnh miễn phí, vui lòng bấm vào hotline sức khỏe.
 4. Theo nhiều chuyên gia y tế ở Đa Khoa Đại Tín cho biết nứt kẽ hậu môn như là một trong các căn bệnh cực kỳ nguy hại và gây những bận tâm không thua kém gì chứng bệnh trĩ. Nứt kẽ hậu môn làm đau đớn, lo âu làm người bệnh suy giảm thể lực và tâm lý. Vậy nên hãy phòng khám Đa khoa Đại Tín tìm hiểu nhiều biến chứng ở bệnh làm ra, một số dấu hiệu hiểu rõ và phương thức điều trị nứt kẽ hậu môn thế nào để được hiệu quả tốt qua bài viết đây. Vì sao cần điều trị dứt điểm nứt kẽ hậu môn? Nứt kẽ hậu môn như là tình trạng có nhiều vết nứt ở khu vực da quanh lỗ hậu môn bởi vì phân vón cục kéo dài. một số triệu chứng gồm đau đớn và cảm giác nóng rát phía trong và đến lúc đi đại tiện, tuy nhiên còn có chảy máu ở trực tràng. Nứt kẽ hậu môn có thể bị nhầm đối với bệnh lý trĩ bởi cả hai biểu hiện đó đều có thể dẫn đến ra máu trực tràng. ngoài ra, tình trạng nứt kẽ hậu môn nếu không được chữa trị dứt điểm sẽ gây ra các di chứng: Viêm nhiễm hậu môn: Di chứng của nứt kẽ hậu môn dễ thấy nhiều nhất là viêm nhiễm hậu môn tại vì phân và dịch nhầy. viêm nhiễm nhiêu ngày có thể gây cho hậu môn lở loét và hoại tử. Áp xe hậu môn hay rò hậu môn: hình thành các ổ áp xe ở giữa hai cơ thắt hay là áp xe xung quanh hậu môn, rủi ro nhất là gây rò hậu môn - là bệnh lý vô cùng khó điều trị và thường hoại tử, có những dấu hiệu phiền muộn ví dụ như ngứa rát, mùi hôi thối, … Dấu hiệu hiểu rõ nứt kẽ hậu môn. Hầu như nhiều bệnh nhân lúc bị nứt kẽ hậu môn có khi chỉ suy nghĩ đó chỉ là dấu hiệu là đại tiện khó, có thể cần sửa đổi cơ chế ăn, thì để bệnh sau vài ngày sẽ hết. có vài trường hợp gặp nứt kẽ hậu môn lâu ngày, đau đớn không thể chịu được nổi lại tự ý mua thuốc về điều trị tại nhà. vì người bệnh bị tâm trạng tự ti lúc đi khám bệnh đây là chứng bệnh khó nói. vì thế đã làm cho biểu hiện nứt kẽ hậu môn ngày càng nghiêm trọng hơn: tại hậu môn đau nhức dài ngày, kể cả lúc không đi vệ sinh. Dịch tiết ở hậu môn ra nhiều hơn, có mùi hôi thối nặng. bệnh lý cũng có khi giảm đau nhức ngay khi dùng các loại thuốc thế nhưng chỉ sau vài ngày lặp lại nhiều lần và cơn đau tăng nặng. có một vài tình trạng tự điều trị nứt kẽ hậu môn tại nhà và đã đối diện với hoại tử tế bào. Bệnh nhân khi mắc phải nứt kẽ hậu môn, đi vệ sinh đau nhức và chảy máu thì cứ nghĩ đã bị trĩ. Chính vì vậy, nhiều khuyến khích người mắc bệnh nên đi khám bệnh sớm khi nhận thấy những triệu chứng bệnh lý ban đầu. tránh để căn bệnh trở nên xấu hơn và gây ra nhiều biến chứng ảnh hưởng tới cơ thể. Chữa nứt kẽ hậu môn tại phòng khám Đa khoa Đại Tín ngày nay ở phòng khám Đa khoa Đại Tín đang dùng những cách điều trị nứt kẽ hậu môn mang đến chất lượng tốt nhất chính là kỹ thuật HCPT II. đây chính là phương pháp luôn có những điểm chất lượng khác với một số phương pháp điều trị khác|: chữa trị nhanh, gây ít đau rát, hạn chế xuất hiện máu. ngăn ngừa biến chứng, hạn chế bệnh lý tái phát, không giữ lại sẹo. Bệnh nhân rất nhanh phục hồi và cũng có thể ra về trong ngày, không cần phải lưu viện lâu, hợp với người bệnh ở xa. Phương pháp HCPT II hiện đang được dùng ở Phòng khám Đa Khoa Đại Tín đã trợ giúp với rất nhiều bệnh nhân loại bỏ căn bệnh nứt kẽ hậu môn phiền phức và ngứa ngáy. Có hơn 80% bệnh nhân sau khi chữa trị căn bệnh nứt kẽ hậu môn từ phương pháp đó đều luôn thấy hài lòng và không xảy ra tình trạng lặp lại nhiều lần. Nếu chưa có thời gian khám bệnh người bệnh cũng có thể liên hệ với các y bác sĩ với tổng đài 24/7. nhiều trường hợp có quy cầu phẫu thuật và có yêu cầu phẫu thuật với chuyên gia chuyên môn giỏi, chúng tôi sẽ trả lời và giúp đỡ người mắc bệnh sẽ được điều trị đúng với yêu cầu. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐẠI TÍN Địa chỉ: 306 Đại lộ Bình Dương,Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương Thời gian hoạt động: Từ 08:00h đến 20:00h hàng ngày, làm việc kể cả chủ nhật và lễ - Tết. *** Để quá trình thăm khám bệnh và điều trị bệnh được diễn ra nhanh chóng - đơn giản - thuận tiện hiện nay Phòng Khám Đa Khoa Đại Tín đã thiết lập hệ thống tư vấn online miễn phí. - Tư vấn qua chat trực tuyến tại đây: https://dakhoadaitin.vn/ - Tư vấn qua số điện thoại: (02)74 3685 999 Để đăng ký và lấy số đặt hẹn khám bệnh miễn phí, vui lòng bấm vào hotline sức khỏe.
 5. Các chuyên gia y tế tại Đa Khoa Đại Tín cho rằng bệnh lý áp xe hậu môn là bệnh dễ mắc phải nhất tại vùng hậu môn trực tràng với một số lý do dẫn đến bệnh vô cùng phức tạp mà có thể mọi người khó có thể nhận thấy rõ. Apxe hậu môn hình thành của vùng ở dưới da của hậu môn. Khi gặp thương tổn, nhiều vết thương đó sẽ mắc vi khuẩn, nấm xâm nhập dẫn tới tình trạng viêm nhiễm trùng. tạo ra gây ra mủ. Sau một thời gian, nó bị vỡ ra hình thành nên những ổ áp xe. cùng tìm hiểu cùng phòng khám Đa khoa Đại Tín từ bệnh qua tin tức đây. Các cấp độ của áp xe hậu môn Apxe hậu môn khi mà bị bể cũng có thể hồi phục. bệnh nhân nên làm thủ tục khám bệnh nhanh chóng để có thể có phương thức chữa trị sớm nhất. Apxe hậu môn hình thành qua các giai đoạn như: Giai đoạn 1: những tổn thương xung quanh tại hậu môn bị viêm nhiễm trùng, gây nên nhọt. mức độ 2: Các khối mụn lúc bị bể ra, hình thành những ổ áp xe thời kỳ 3: Biến chứng gây ra rò hậu môn. biểu hiện apxe hậu môn thế nào? Đau nhức nhối tại nơi hậu môn: Khi các vết thương tại khu vực hậu môn sưng mủ, hoạt động ở người bệnh sẽ ảnh hưởng rất lớn tới các cục nhọt đấy gây ra triệu chứng đau rát cho người bệnh. Ngứa hậu môn: nhiều chất dịch nhầy phía trong ống hậu môn do các chất dịch ở ổ áp xe chảy ra. làm ra triệu chứng ẩm ướt gây cảm thấy ngứa rát ở nơi hậu môn. sưng phình hậu môn: Khi những vết thương hậu môn gặp phải thương tổn lúc đó nơi hậu môn bị sưng đau, đôi khi khiến cho người bệnh bị sốt, kèm theo biểu hiện đau nhức hậu môn bởi các cục u phình to. tiết dịch mủ: Các khối mủ từ tác động sẽ bị vỡ ra khiến bệnh nhân luôn cảm giác đau rát rất nhiều. còn có, kèm theo với mùi vô cùng khó chịu. nguyên do gây apxe hậu môn bị căn bệnh viêm nhiễm trùng Những tổn thương bởi bệnh ở lỗ hậu môn trực tràng dẫn ra như là bệnh lý trĩ, nứt hậu môn, viêm hậu môn, viêm nang lông ở các tuyến mồ hôi tại các khu vực da ở quanh hậu môn sẽ gây cho khu vực hậu môn sẽ bị nhiễm trùng nguy hiểm hơn, chứng bệnh vì thế có thể lặp đi lặp lại. Do quá trình phẫu thuật nếu như, bệnh nhân đã từng thực hiện những quá trình phẫu thuật như là: trực tràng, niệu đạo, khu vực đáy chậu… do không làm thực sự đảm bảo vì thế có thể bị viêm nhiễm là rất cao, dẫn tới bệnh lý áp xe hậu môn tái phát. các thuốc gây tăng nguy cơ bị bệnh lý áp xe hậu môn Nếu bệnh nhân sử dụng một số thuốc để mà chữa trị bệnh lý hậu môn - trực tràng mà không có sự chỉ định từ các chuyên gia y tế hoặc dùng nhiều trong một thời gian dài cũng có thể gây ra hoại tử tại những mô tế bào ở lỗ hậu môn dẫn tới triệu chứng căn bệnh áp xe hậu môn lặp đi lặp lại. hệ miễn dịch kém Với người mắc bệnh thường hệ miễn dịch kém rất dễ gây cho vi khuẩn gây ra bệnh áp xe hậu môn thuận lợi thâm nhập từ đó căn bệnh sẽ bị tái phát nặng nhiều hơn. Tác hại từ bệnh áp xe hậu môn: có thể bị nhiễm trùng tiết mủ có mùi khó chịu tại chỗ bị áp xe. nhiều cục u áp xe nếu không thể điều trị có thể làm vỡ ra xảy ra triệu chứng rò hậu môn vô cùng nguy hiểm. Khi khu vực nơi áp xe có hiện tượng chảy mủ những mao nang dẫn tới viêm nang lông. bệnh lý áp xe hậu môn nếu người bệnh không được điều trị thì sẽ dẫn tới ung thư hậu môn - trực tràng vô cùng nghiêm trọng, tình trạng chứng bệnh nghiêm trong hơn phần hậu môn sẽ có thể bị mô tế bào chết Phương pháp chữa trị áp xe hậu môn ở phòng khám Đa khoa Đại Tín Đa khoa Đại Tín hiện là cơ sở y tế được nhiều người biết đến cùng với dịch vụ chất lượng. từ khi thành lập, những bác sĩ đã không ngừng phấn đấu dựng xây phòng khám thành một địa chỉ y tế uy tín. hiện nay phòng khám Đa khoa Đại Tín đang sử dụng phương thức HCPT là một phương thức cắt mổ xâm lấn hay còn được biết đến là phương thức chữa trị bệnh hậu môn nhờ sóng cao tần. tất cả các bước thực hiện cắt trĩ bằng phương thức HCPT luôn được quản lý bởi máy vi tính. từ đó bệnh sẽ quan sát được các bước hậu phẫu. Đồng thời, đảm bảo được tính chính xác, không gây thương tổn cho những bộ phận khác. phương thức HCPT luôn được nhận xét như là chất lượng với người bệnh. Hạn chế được các biến chứng viêm nhiễm sau các bước chữa trị. Trên đây là một vài thông tin cho chứng bệnh apxe hậu môn. nếu như còn thắc mắc cần được trả lời, mỗi người cũng có thể liên lạc ngay tới chúng tôi để được các y bác sĩ tư vấn nhanh chóng. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐẠI TÍN Địa chỉ: 306 Đại lộ Bình Dương,Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương Thời gian hoạt động: Từ 08:00h đến 20:00h hàng ngày, làm việc kể cả chủ nhật và lễ - Tết. *** Để quá trình thăm khám bệnh và điều trị bệnh được diễn ra nhanh chóng - đơn giản - thuận tiện hiện nay Phòng Khám Đa Khoa Đại Tín đã thiết lập hệ thống tư vấn online miễn phí. - Tư vấn qua chat trực tuyến tại đây: https://dakhoadaitin.vn/ - Tư vấn qua số điện thoại: (02)74 3685 999 Để đăng ký và lấy số đặt hẹn khám bệnh miễn phí, vui lòng bấm vào hotline sức khỏe.