• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

kairix

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  16
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About kairix

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 11/09/1995

Contact Methods

 • Website URL
  https://poh.vn
 1. Điều quan trọng nhất là em bé học được cách tạo mối liên hệ giữa những điều con yêu thích nhất - sự gần gũi và giọng nói của bố mẹ - với những câu chuyện yêu thích của bé. Trên hết, con sẽ thích có được sự chú ý tuyệt đối của ba mẹ trong thời gian đọc truyện đấy! Ban đầu, các mẹ nên đọc sách cho con thật chậm rãi để giúp bé nghe và hiểu nhịp điệu của ngôn ngữ. Cho dù con sẽ sớm nhận ra giọng nói của ba mẹ thì bé cũng không biết được bạn đang nói gì, vì vậy ba mẹ hoàn toàn có thể đọc một tạp chí hoặc tiểu thuyết yêu thích của mình. Nếu bạn thích những gì mình đang đọc, con cũng có khả năng thích nó hơn đấy nhé! Do thị lực của trẻ sẽ được cải thiện trong vài tháng đầu tiên, con có thể sẽ bị mê hoặc bởi những bức ảnh với màu sắc tươi sáng và độ tương phản sắc nét. Đây là thời điểm tuyệt vời để giới thiệu sách bìa cứng và sách ảnh cho bé. Sự lặp lại giúp trẻ xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ của mình, vì vậy các mẹ hãy tìm những câu chuyện sử dụng cùng một cụm từ nhiều lần hoặc thường xuyên đọc những câu chuyện yêu thích của con. Nếu muốn có được sự chú ý của bé, hãy thay đổi cao độ giọng nói hoặc sử dụng các giọng nói khác nhau cho các nhân vật khác nhau. Chúng cũng dễ nhớ, vì vậy ba mẹ có thể lặp lại ở những thời điểm khác nhau, chẳng hạn như khi cho bé đi tắm. Điều quan trọng nhất là em bé thích trải nghiệm. Hãy quan sát các dấu hiệu của trẻ để biết khi nào con đã sẵn sàng cho khoảng thời gian được ôm ấp và nghe bố mẹ đọc cho những cuốn sách yêu thích. Dĩ nhiên có thể đọc càng nhiều thì càng tốt, nhưng các mẹ đừng nên nghĩ rằng ngày nào mình cũng phải đọc hết một cuốn sách cho con nhé. Trong những ngày đầu, chỉ cần dành một vài phút đọc sách cho bé là đủ.
 2. Nói chuyện với trẻ mới biết đi càng nhiều càng tốt về thói quen hàng ngày của mẹ và khi mẹ ra ngoài. Mẹ càng nói chuyện với trẻ, dạy trẻ tập nói giúp bé học được nhiều từ mới và sẽ càng nói tốt hơn. Hãy trò chuyện với con mình khi thay tã, cho ăn hoặc tắm và cho bé thời gian để đáp lại bằng một nụ cười hoặc ánh mắt. Sử dụng các hoạt động hàng ngày để giúp bé tạo kết nối giữa các hành động và chủ thể. Chỉ ra những điều ba mẹ nhìn quan sát được và miêu tả cho con khi ra ngoài. Đơn giản hóa lời nói khi hai mẹ con giao tiếp với nhau. Sử dụng các câu ngắn và nhấn mạnh các từ khóa. Điều này sẽ giúp bé tập trung vào các thông tin quan trọng. Thỉnh thoảng hãy nói chuyện với con bằng những câu dài hơn một từ so với những câu mà bé đang sử dụng. Vì vậy, nếu bé sử dụng câu hai từ, hãy sử dụng nhiều câu ba từ và bốn từ khi nói lại. Ví dụ, con nói "một con cá", mẹ có thể nói, "Đúng rồi, một con cá lớn". Các mẹ có thể tăng vốn từ vựng cho con bằng cách đưa ra lựa chọn, chẳng hạn như "Con có muốn một quả cam hay một quả táo?", thậm chí có thể cho con thấy cả quả táo và quả cam. Điều này bé lưu trữ một hình ảnh của từ đó trong tâm trí . Sẽ rất hữu ích khi bé nói chuyện nếu mẹ dành thời gian ngồi trước mặt con và nói. Mẹ thậm chí có thể ngồi trước mặt con khi đọc một cuốn sách, thay vì bế trên đùi, để con có thể nhìn mẹ nói. Đọc sách thường xuyên với con. Ngay cả khi mẹ không theo dõi câu chuyện khi nó được mở ra, con sẽ học bằng cách lắng nghe mẹ nói về những bức tranh.
 3. Con yêu sẽ thấy rất nhiều điều buồn cười đấy ba mẹ ạ! Cả thế giới đều rất mới mẻ đối với bé, theo thời gian khi các giác quan, mối liên kết và các hình dáng dần trở quen thuộc với trẻ hơn, con sẽ bắt đầu cảm nhận được sự hài hước và vui nhộn từ thế giới xung quanh. Em bé nhà bạn có thể cười mỉm khi được bảy tuần tuổi và bắt đầu cười to từ khoảng bốn tháng tuổi. Những gì con thấy buồn cười có thể khá khác biệt so với những bé khác đấy, vì vậy hãy dành thời gian để làm quen với khiếu hài hước của bé nhé. Vào khoảng ba tháng tuổi, trẻ mỉm cười đơn giản vì ba mẹ đang trò chuyện và mỉm cười với bé. Từ khoảng năm tháng, con thích sự hài hước về thể chất nhiều hơn và sẽ cười to khi bạn tạo ra một gương mặt vui nhộn. Bé thậm chí có thể cố gắng bắt chước để thử làm cho ba mẹ cười nữa đấy! Vậy tiếng cười của bé sơ sinh bắt đầu khi nào Em bé đang học một kỹ năng xã hội quan trọng, vì vậy hãy khuyến khích con bằng cách cười khúc khích với bé. Con có nhiều khả năng lặp lại điều gì đó nếu ba mẹ tỏ ra khoái trá, vui vẻ và yêu thích
 4. Trong vài tuần đầu tiên, thật khó để chia sẻ những khoảnh khắc hài hước cùng bé. Bởi ở giai đoạn này, con có lẽ sẽ dành phần lớn thời gian để ngủ hoặc bú sữa mẹ, còn mẹ cũng có thể cảm thấy mệt mỏi hay dễ nhạy cảm hơn khi phải suốt ngày chăm sóc và cho con bú. khiếu hài hước ở trẻ sơ sinh đã sẵn có khi con được sinh ra Tuy nhiên, khi thời gian tỉnh táo của con dài hơn, bé sẽ dần trở nên cởi mở và thoải mái vui chơi. Con có thể bắt đầu mỉm cười vào tuần thứ bảy và các mẹ sẽ nghe được tiếng cười đầu tiên của bé trong vòng bốn tháng. Bạn có thể khuyến khích sự hài hước của trẻ bằng cách chú ý và lặp lại những gì con thấy buồn cười. Vào khoảng ba tháng tuổi, con bạn có thể thưởng thức những bài thơ ca vần điệu nhẹ nhàng. Khi lớn hơn, trẻ cũng sẽ thích những sự hài hước về thể chất khác như được nâng lên hạ xuống trên đầu gối của bạn, thổi phù vào bụng hoặc lộn vòng. Như mọi khi, hãy để mắt đến bé để bạn có thể dừng lại đúng lúc khi cảm thấy con đã đủ nhé. Từ khoảng tám tháng tuổi, một trong những trò chơi yêu thích của trẻ có thể là trò ú òa. Bé sẽ thích sự lặp lại và đoán trước về những gì xảy ra sau đó. Hãy thử chơi sau khi tắm bằng cách dùng khăn che đi mặt của bạn hay của con. Dần dần, em bé thậm chí có thể bắt đầu chơi cùng bạn đấy!
 5. Để có thể tự làm mọi thứ, trẻ cần phải sử dụng các kỹ năng thô và tinh cùng nhau. Điều này sẽ trở nên tốt hơn khi con bước vào giai đoạn chập chững biết đi. Rèn luyện vận động tinh và vận động thô ở trẻ Ví dụ, đến khi con lên hai tuổi, ba mẹ có thể cho bé chơi đồ chơi hình khối. Con sẽ phải sử dụng các kỹ năng vận động thô giữ cơ thể đủ vững để cầm lấy các khối hình, sau đó sẽ sử dụng các kỹ năng vận động tinh để xoắn hoặc xoay từng khối hình để lắp vừa vào các khe hở. Các bậc cha mẹ cũng có thể khuyến khích sự phát triển của trẻ bằng cách chơi những trò chơi thử thách hơn một chút. Khi con đã ngồi vững mà không cần người hỗ trợ, hãy đặt đồ chơi yêu thích của bé ra ngoài tầm với. Điều này đòi hỏi con phải giữ thăng bằng để chộp lấy đồ chơi của mình. Trong lúc này, các mẹ hãy theo dõi mọi thay đổi trong cách bé sử dụng chân, tay và các ngón tay nhé. Khi con đã quen thuộc với trò chơi đó, có thể tìm một đồ chơi hay hoạt động khác để giúp bé rèn luyện thêm các kỹ năng mới.
 6. Mẹ có biết rằng việc massage nhẹ nhàng một số điểm ở bàn chân em bé có thể cải thiện sức khỏe và hành vi của bé trong những ngày đầu tiên chào đón thế giới mới. Theo Mayo Clinic - bệnh viện số 1 tại Mỹ, massage bàn chân dựa trên lý thuyết rằng các khu vực của bàn chân, bàn tay và tai của em bé được kết nối với các bộ phận cơ thể và các cơ quan khác. Vì vậy, nó giúp cho em bé giảm căng thẳng và tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Làm dịu cơn đói và thèm ăn
 7. Mút tay là hành động bình thường mà ba mẹ nào cũng sẽ thấy ở em bé nhà mình. Nhiều ba mẹ sẽ coi đó là một hành động vô thức hiển nhiên của trẻ sơ sinh. Nhưng ít ai biết rằng, mút tay là hành động để thỏa mãn nhu cầu của bé. Không chỉ mút tay, mà em bé còn đưa đồ vật lên miệng mút và gặm. Tất nhiên người lớn sẽ chú ý ngăn cản hành động này của bé mà không hề biết rằng mình không chỉ lấy mất một niềm vui nho nhỏ mà còn tước đi một cơ hội khám phá thế giới xung quanh của trẻ. Phản xạ tự nhiên: Mút tay Mút tay không chỉ là hành vi tự nhiên của trẻ sơ sinh mà rất nhiều loài động vật cũng có biểu hiện tương tự. Em bé bắt đầu mút ngón tay từ khi còn trong bụng mẹ. Mẹ đừng ngạc nhiên khi bắt gặp hình ảnh thai nhi đang mút tay tình cờ được chụp trong một lần siêu âm. Nhiều em bé duy trì thói quen này trong thời gian dài, thậm chí tận khi lớn lên. Trước khi có ti giả, tất cả các em bé sẽ đều mút ngắn tay một cách rất "say sưa". Nói chung trẻ sơ sinh đều thích mút. Miệng trẻ là bộ phận quan trọng để trẻ khám phá thế giới xung quanh trong những tháng đầu đời. Các cơ quan nhận biết vị giác ở trẻ sơ sinh được phân bố rộng hơn so với người lớn. Đồng thời, xúc giác của trẻ sơ sinh cũng khá nhạy bén.
 8. Trẻ sơ sinh dành phần lớn thời gian để ngủ, nhưng đồng thời em bé của bạn cũng đang bận rộn khám phá thế giới xung quanh. Khi sinh ra trẻ sơ sinh đã có nhưng phản xạ tự nhiên với các kích thích từ môi trường. ý nghĩa các phản xạ ở trẻ sơ sinh Phần lớn những chuyển động hay hoạt động này là không tự nguyện - thực ra em bé không cố tình thực hiện các chuyển động này. Các phản xạ này sẽ biến mất vào các thời điểm khác nhau khi trẻ lớn dần. Phản xạ tìm kiếm Phản xạ tìm kiếm xảy ra khi khóe miệng trẻ được vuốt ve hoặc chạm vào, trẻ sẽ quay đầu và mở miệng theo hướng cảm nhận được tiếp xúc. Phản xạ này sẽ giúp bé tìm vú mẹ hoặc bình sữa. Phản xạ mút Khi cảm nhận được vú mẹ hoặc núm vú giả trong miệng, trẻ sẽ mút ngay. Phản xạ này bắt đầu vào khoảng tuần thứ 32 của thai kỳ và phát triển chưa toàn diện cho đến khoảng 36 tuần. Nhiều trẻ sinh non có thể có phản xạ mút yếu hơn, vì có thể trẻ được sinh ra trước khi phản xạ này phát triển. Ngoài ra, trẻ cũng có phản xạ đưa tay lên miệng mút ngón tay hoặc cả bàn tay. Hành động đáng yêu này giúp trẻ tự trấn an bản thân.
 9. Ngôn ngữ là một lĩnh vực phát triển quan trọng với trẻ. Để giúp bé lắng nghe ngôn ngữ và hỗ trợ quá trình nói của bé tốt hơn, ba mẹ cần chú ý một số điểm. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn mẹ tương tác với trẻ sơ sinh sao cho có lợi nhất với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Kiểm tra các bộ phận cơ thể liên quan tới việc nói: Thính giác (có hướng về phía âm thanh, hai bên nghe có đều nhau…). Sự phát triển vận động: Sự phát triển ngôn ngữ ở giai đoạn nhỏ phụ thuộc lớn vào sự phát triển của hệ hô hấp (mũi, thanh quản, khí quản…). Nếu hệ hô hấp của bé non yếu, bé khó hấp thu đủ không khí để phát ra âm thanh to và kéo dài, khiến bé không dễ dàng giao tiếp với những người xung quanh. Cách hiệu quả nhất để tăng cường sự phát triển ngôn ngữ chính là cải thiện hệ hô hấp chưa hoàn thiện của bé thông qua vận động. Vì thế, ba mẹ cần hỗ trợ bé phát triển vận động phù hợp với độ tuổi.
 10. Phát triển cá nhân - xã hội là khả năng bé biết được nhu cầu và cảm xúc của bản thân cũng như tương tác với những người xung quanh. Ba mẹ đã biết một số mốc phát triển trong lĩnh vực cá nhân - xã hội của bé chưa? Làm sao để tương tác với con đúng cách để khuyến khích sự phát triển kỹ năng xã hội của bé? Trong suốt thời kỳ từ 0-9 tháng, các kỹ năng về nhận biết nhu cầu, cảm xúc, hay thiết lập các mối quan hệ tương tác với những người xung quanh của bé đều được phát triển thông qua những người chăm sóc bé hàng ngày (bố, mẹ, bà…) Một số mốc phát triển trong lĩnh vực cá nhân - xã hội của bé: Mới sinh: Mỉm cười tự nhiên; nhìn mặt mẹ và người bế trẻ 20 ngày: Cười đáp lại biểu cảm gương mặt người khác 1 tháng: nhìn thấy bàn tay 3 tháng: Nhận biết được mẹ 4 tháng: Tự vươn tay hướng với để đồ chơi; biết nhận ra người lạ; bắt đầu thích ú òa; biết soi bản thân trong gương và làm một số động tác trước gương. 5 tháng: Tự tìm đầu ti mẹ hoặc tập cầm bình sữa để ti; bắt đầu biết biểu lộ cảm xúc cười khi người lớn hát cho nghe. 6 tháng: Bắt đầu biết trốn khi gặp người lạ; bắt đầu có thể làm một vài động tác phụ họa theo người lớn (nếu được người lớn hướng dẫn).
 11. Vận động tinh là những vận động cơ nhỏ của cơ thể (cơ mắt, cơ ngón tay, cơ ngón chân), và là sự kiểm soát, phối hợp các nhóm cơ nhỏ để bé có thể thực hiện những hoạt động ý nghĩa (phù hợp với từng giai đoạn phát triển). Cũng giống như vận động thô, tăng cường vận động tinh còn hỗ trợ bé rất nhiều trong việc cải thiện hệ hô hấp, ngôn ngữ cho bé. Các kỹ năng vận động tinh: Tiền đề quan trọng giúp trẻ đạt được sự độc lập trong việc tự phục vụ các nhu cầu của bản thân (tự cầm thìa ăn, cầm cốc uống nước…). Cho phép em bé diễn đạt suy nghĩ của bản thân một cách sáng tạo thông qua việc vui chơi và các hoạt động nghệ thuật. Giúp bé nâng cao nhận thức về bản thân và các kỹ năng xã hội: vận động tinh tốt giúp trẻ tham gia chơi đùa, hoạt động cùng các bạn
 12. Hệ vận động người gồm có bộ xương và hệ cơ, hoạt động phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thần kinh. Vận động thô của trẻ là những vận động cơ lớn của cơ thể (cơ đầu-cổ, cơ lưng, cơ tay…) và khả năng phối hợp - kiểm soát cơ lớn để trẻ giữ thăng bằng. Khả năng vận động của trẻ tiến hành theo một cách biết trước - trải qua các mốc quan trọng như: Chống tay lên khi nằm sấp bụng; Ngồi không cần tựa Bò... Trước tiên, đứa trẻ học cách điều khiển cơ đầu, tiếp đến vai rồi hông. Khi trẻ có khả năng kiểm soát các nhóm cơ lớn này, có nghĩa là trẻ đạt được sức mạnh và sự ổn định cần thiết để thực hiện các nhóm cơ nhỏ hơn (như khuỷu tay- đầu gối; cổ tay - cổ chân; bàn tay-bàn chân-lưỡi). Đó là những cơ nhỏ hơn chịu trách nhiệm “chất lượng” trong các kỹ năng vận động của trẻ- trong đó các cơ lớn hơn giúp trẻ đứng vững vàng chống chịu lực. khuyến khích phát triển kỹ năng vận động
 13. Những năm đầu đời trẻ dành gần như toàn bộ thời gian để phát triển mạnh mẽ. Con phát triển qua các mốc trong mọi lĩnh vực, trong đó phát triển thể chất là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất. Để đảm bảo trẻ đang phát triển bình thường mẹ phải nắm rõ bất cứ dấu hiệu bất thường nào của trẻ để nhanh chóng có phương pháp điều chỉnh. Mời ba mẹ cùng tìm hiểu về những dấu hiệu phổ biến dưới đây! Trẻ em phát triển với tốc độ khác nhau, nhưng hầu hết tuân theo các mốc phát triển chung (các mốc phát triển của em bé sinh non có thể chậm hơn vài tuần hoặc vài tháng). Nếu em bé dường như không đạt được các mốc phát triển quan trọng trong vòng vài tuần so với tốc độ trung bình, mẹ hãy hỏi ý kiến bác sĩ và đưa trẻ đi đánh giá sự phát triển thể chất. Không đạt được các mốc phát triển không có nghĩa là em bé có vấn đề, nhưng nếu em bé phát triển chậm hơn so với bình thường, các nguy cơ cần sớm được chẩn đoán và điều trị. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới Trẻ chậm phát triển thể chất, từ di truyền tới môi trường sống của trẻ. Để điều trị chậm phát triển, trẻ cần được giúp đỡ bởi các chuyên gia vật lý trị liệu kết hợp với người chăm sóc trẻ. Một nguyên tắc chung mẹ cần là hãy tin vào bản năng của mình. Nếu thấy điều bất thường về cách bé di chuyển, mẹ hãy hỏi ý kiến bác sĩ về điều đó. Dù sao thì mẹ vẫn là người hiểu em bé nhất. Sau đây là những dấu hiệu có thể xảy ra.
 14. Những năm đầu đời trẻ dành gần như toàn bộ thời gian để phát triển mạnh mẽ. Con phát triển qua các mốc trong mọi lĩnh vực, trong đó phát triển thể chất là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất. Để đảm bảo trẻ đang phát triển bình thường mẹ phải nắm rõ bất cứ dấu hiệu bất thường nào của trẻ để nhanh chóng có phương pháp điều chỉnh. Mời ba mẹ cùng tìm hiểu về những dấu hiệu phổ biến dưới đây! Trẻ em phát triển với tốc độ khác nhau, nhưng hầu hết tuân theo các mốc phát triển chung (các mốc phát triển của em bé sinh non có thể chậm hơn vài tuần hoặc vài tháng). Nếu em bé dường như không đạt được các mốc phát triển quan trọng trong vòng vài tuần so với tốc độ trung bình, mẹ hãy hỏi ý kiến bác sĩ và đưa trẻ đi đánh giá sự phát triển thể chất. Không đạt được các mốc phát triển không có nghĩa là em bé có vấn đề, nhưng nếu em bé phát triển chậm hơn so với bình thường, các nguy cơ cần sớm được chẩn đoán và điều trị. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới chậm phát triển thể chất, từ di truyền tới môi trường sống của trẻ. Để điều trị chậm phát triển, trẻ cần được giúp đỡ bởi các chuyên gia vật lý trị liệu kết hợp với người chăm sóc trẻ. Một nguyên tắc chung mẹ cần là hãy tin vào bản năng của mình. Nếu thấy điều bất thường về cách bé di chuyển, mẹ hãy hỏi ý kiến bác sĩ về điều đó. Dù sao thì mẹ vẫn là người hiểu em bé nhất. Sau đây là những dấu hiệu có thể xảy ra.
 15. Em bé có thể thấy việc được nhìn từ trên xuống thật thú vị làm sao. Học cách đứng giúp mở ra một thế giới mới để con được thỏa thích khám phá, đồng thời kỹ năng này cũng rất quan trọng cho sự phát triển và tự lập, tập đứng cho bé Việc khuyến khích con đứng và trải nghiệm tầm nhìn mới sẽ kích thích và thu hút con. Đây cũng là bước đầu tiên quan trọng đối với việc tập đi của trẻ sau này. Khi nào thì con có thể đứng vững? Trước khi có thể đứng, con sẽ cần phải tăng cường sức mạnh và sự phối hợp của các cơ, điều này cũng sẽ giúp con học cách lẫy và tự ngồi dậy. Vào khoảng sáu tháng, con sẽ có thể ngồi với sự hỗ trợ từ mẹ và đến bảy hoặc tám tháng, con có thể tự ngồi thoải mái. Lúc này, mẹ nên sẵn sàng giúp con đứng dậy bằng cách nhẹ nhàng kéo con lên và sau đó hỗ trợ con. Từ bảy tháng đến một tuổi, em bé sẽ học cách đứng dậy. Con chỉ có thể đứng được một lúc rồi có thể ngã về phía sau với một cú va chạm nhẹ nhàng. Mẹ nên để mắt đến con trong giai đoạn này. Mặc dù bị ngã về phía sau không có khả năng làm con bị thương nhưng lại có thể khiến bé sợ hãi. Do đó, mẹ hãy sẵn sàng ôm con vào lòng, âu yếm, và trấn an con. Vào sinh nhật đầu tiên của mình, sự tự tin và sự cân bằng sẽ giúp con đạt được mục tiêu cuối cùng là đứng một mình mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ đồ đạc hay một người nào đó.