• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

phongvu2407

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  77
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About phongvu2407

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Nhận định bóng đá Quevilly vs Monaco 0h30 ngày 3/1 Trong quá khứ, Monaco và Quevilly từng một lần gặp nhau, tại vòng 1/16 Cúp QG Pháp mùa 2006/07. Khi đó, Monaco thắng 2-0 trên sân của Quevilly. Đêm nay, hai đội sẽ tái đấu và vẫn ở vòng 1/6 đấu trường Cúp QG. Giới nhận định bóng đá đánh giá cao khả năng Monaco sẽ tái hiện thành tích năm xưa, tức vượt qua Quevilly với tỉ số cách biệt. Xem thêm: cá độ bóng đá qua mạng Quevilly vs Monaco Nhận định bóng đá Quevilly vs Monaco Cúp QG Pháp 2021/22 Phong độ cùng chất lượng tấn công thời gian qua hậu thuẫn Monaco thực hiện điều trên. Hai lần ra sân mới đây, đoàn quân dưới quyền chiến lược gia Niko Kovac đều thắng và ghi 2 bàn/trận. Họ vượt qua Red Star với tỉ số 2-0 tại vòng 1/32 Cúp QG trước khi thắng Rennes 2-1 trong khuôn khổ giải VĐQG (Ligue 1). Kết quả vừa nêu đánh dấu sự tiến bộ của Monaco bởi trước đấy Ben Yedder cùng các đồng đội trải qua hai trận liên tiếp không thắng (hòa Sturm Graz 1-1 tại vòng bảng Europa League và thua PSG 0-2 ở Ligue 1). Điều này giúp Monaco lấy lại sự tự tin và hưng phấn chơi bóng. Với tinh thần tốt, họ hoàn toàn có thể phát huy thực lực vốn trội hơn một Quevilly đến từ giải Hạng 2. Về phía Quevilly, họ hiện đứng thứ 11/20 đội tham dự Hạng 2 Pháp. Không có vị trí cao ngay tại sân chơi của mình nên Quevilly không phải vật cản lớn đối với Monaco. Chưa kể, Quevilly vừa sa sút về phong độ. Điều này thể hiện qua việc tập thể của huấn luyện viên Bruno Irles sau 3 chiến thắng liên tiếp đã hòa cả 2 trận mới đây (1-1 trước Lavallois và chỉ thắng nhờ sút luân lưu ở vòng 1/32 Cúp QG, 2-2 trước Caen tại Hạng 2). Thị trường châu Á áp kèo chấp -1,25 dành cho Monaco trước Quevilly. Đá đúng sức, CLB Công quốc dư sức hạ Quevilly với cách biệt trên một bàn. Cũng lưu ý, Monaco đều thắng kèo châu Á ở 5 trận gần nhất chấp đối thủ trên mức -1. Đó là khi các học trò của Kovac hạ St.Etienne (3-1), Bordeaux (3-0), Montpellier (3-1), Metz (4-0) tại Ligue 1 và Red Star (2-0) ở Cúp QG.
 2. Nhận định bóng đá Ethiopia vs Cape Verde 2h00 ngày 10/1 Ethiopia sẽ chạm trán Cape Verde tại lượt trận đầu tiên của bảng A Cúp bóng đá châu Phi CAN 2021, nơi còn có sự góp mặt của chủ nhà Cameroon và Burkina Faso. Giới nhận định bóng đá đánh giá cao khả năng Cape Verde sẽ giành ba điểm trước Ethiopia qua đó tạo lợi thế trong việc sở hữu một trong hai tấm vé đi tiếp. Những yếu tố sau hậu thuẫn cho Cape Verde thắng trận cũng như chinh phục kèo châu Á -0,5. Xem thêm: soi kèo Ethiopia vs Cape Verde Nhận định bóng đá Ethiopia vs Cape Verde CAN 2021 Đầu tiên phải thấy, Cape Verde đang đạt phong độ cao nhờ màn trình diễn trong 4 lần ra sân gần nhất. Bốn trận này cùng thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi, chứng kiến đoàn quân được dẫn dắt bởi nhà cầm quân Bubista đánh bại Liberia (hai lần, 2-1 và 1-0), Trung Phi (2-1) và cầm hòa ông lớn Nigeria 1-1 trong bối cảnh bị xếp cửa dưới (được Nigeria chấp 1,25). Nhìn xa hơn, từ đầu năm 2021 đến nay, Cape Verde đã trải qua 9 cuộc đọ sức và thắng 5. Đây là số trận thắng họ kiếm được trong... 23 lần ra sân liên tiếp trước đấy. Điều đó cho thấy sự cải thiện rất đáng kể về hiệu quả thi đấu của Cape Verde, đồng thời trở thành "chìa khóa" giúp họ tiến tới việc đánh bại Ethiopia. Thêm nữa, đối thủ sắp tới của Cape Verde không phải cái tên quá đáng gờm. Về thực lực, Ethiopia lép vế so với Cape Verde. Vị trí trên bảng xếp hạng FIFA phần nào cho thấy điều đó khi Ethiopia hiện đứng thứ 137, kém Cape Verde tới 64 bậc. Bên cạnh đó, Ethiopia thời gian qua thi đấu không tốt. Họ hiếm khi thắng, chẳng những vậy còn dễ bị khuất phục. Đơn cử như trong 7 trận chính thức gần nhất, đội tuyển dưới quyền chiến lược gia Wubetu Abate chỉ thắng một (1-0 trước Zimbabwe trên sân nhà), còn lại hòa 2 và hứng chịu 4 thất bại.
 3. Theo HLV Jose Mourinho, sự suy sụp về tâm lý là nguyên nhân khiến Roma liên tiếp thủng lưới và đá hỏng phạt đền khi thua ngược Juventus tại Serie A hôm 9/1. Xem thêm: nhà cái bóng đá "Roma kiểm soát hoàn toàn thế trận trong 70 phút đầu. Chúng tôi chơi trơn tru, tự tin kiểm soát bóng. Các cầu thủ đều quyết tâm và khởi đầu mạnh mẽ. Chúng tôi muốn pressing tầm cao, kiểm soát nhịp độ và đá chủ động", Mourinho nói với DAZN sau trận thua 3-4 ở vòng 20 Serie A. "Tuy nhiên, sau đó chúng tôi suy sụp tâm lý. Việc Juventus rút ngắn tỷ số xuống 2-3 khiến các cầu thủ Roma hoảng loạn". HLV Bồ Đào Nha thừa nhận: "Juventus có tâm lý vững vàng, bản lĩnh. Khi cách biệt là 3-2, chúng tôi dường như sợ hãi. Tỷ số đó không thành vấn đề với tôi, nhưng lại là vấn đề với các cầu thủ. Khi gặp khó khăn, bạn phải thể hiện bản lĩnh. Nhưng nhiều cầu thủ Roma quá yếu đuối. Tôi đã nói với họ rằng, nếu trận đấu kết thúc ở phút thứ 70, họ đã có màn trình diễn phi thường. Nhưng trận đấu lại không dừng lại ở đó". Trên sân nhà Olimpico, Tammy Abraham đánh đầu mở tỷ số ngay phút 11. Sau khi Paulo Dybala san bằng cách biệt cho Juventus, Henrikh Mkhitaryan và Lorenzo Pellegrini lần lượt lập công, giúp Roma vượt lên với cách biệt hai bàn. Nhưng chỉ trong bảy phút, từ 70 đến 77, đội bóng thủ đô để Juventus ghi liền ba bàn do công Manuel Locatelli, Dejan Kulusevski và De Sciglio. Kết cục có thể đã khác nếu Pellegrini tận dụng thành công quả phạt đền phút 81, khi Matthijs de Ligt chạm tay trong vòng cấm và phải nhận thẻ vàng thứ hai. Tuy nhiên, cú sút chìm về góc thấp bên trái của Pellegrini bị thủ thành Wojciech Szczesny phá ra. Nhạc trưởng của Roma ập vào đá bồi chệch cột.
 4. Nhận định bóng đá Sutton vs Colchester 2h45 ngày 5/1 Cuộc chạm trán thuộc vòng 3 EFL Trophy giữa Sutton và Colchester là màn nội chiến giữa hai CLB cùng đến từ sân chơi Hạng 3 Anh (League Two). Trên bảng tổng sắp League Two, Sutton hiện đứng thứ 3 với 39 điểm, trong khi Colchester xếp thứ 20/24 với số điểm 22. Với thứ hạng đó cùng thành tích thu về từ đầu mùa, Sutton xứng đáng được đánh giá cao hơn Colchester. Chưa kể, Sutton còn thi đấu trên sân nhà trong trận cầu sắp tới. Xem thêm: soi kèo trực tiếp Thị trường châu Á đưa ra tỉ lệ -0,5 dành cho Sutton. Theo nhận định bóng đá đêm nay, cửa trên là lựa chọn tốt nhất dành cho người hâm mộ châu Á, tức Sutton hoàn toàn có thể giành thắng lợi trước Colchester. Lợi thế sân nhà cùng phong độ thời gian qua đang ủng hộ Sutton. Trước trận gặp Colchester, Sutton có được phong độ cùng tinh thần tốt. Điều này đến từ việc đoàn quân của chiến lược gia Matt Gray thắng và chinh phục kèo châu Á ở cả 2 lần ra sân mới đây (1-0 trước Harogate Town và 2-1 khi gặp Exeter City trong khuôn khổ League Two). Tính riêng khi đá sân nhà, Sutton đang bất bại 6 trận liên tiếp, bao gồm tới 5 thắng lợi và 1 kết quả hòa. Bên cạnh đó, đội chủ sân VBS Community cho thấy chất lượng phòng ngự cao thông qua việc chỉ thủng lưới đúng 1 lần. Ngoài ra, Sutton thắng 5/6 trận này về kèo châu Á. Về phía Colchester, họ thi đấu dở tệ trong những lần ra sân gần đây và khó trở thành đối trọng xứng đáng với Sutton. 4 trận vừa qua, tập thể dưới quyền huấn luyện viên Hayden Mullins hòa một, còn lại hứng 3 thất bại. Mỗi trận thua này, Colchester thủng lưới tối thiểu 2 lần. Trên sân khách, Colchester cũng thua 2, hòa 1, ghi vỏn vẹn 1 bàn, lọt lưới 6 lần trong 3 trận gần nhất.
 5. Sau khi bị Messi đánh bại trong cuộc đua giành Quả bóng vàng 2021, tiền đạo Lewandowski đã có những chia sẻ thật lòng về siêu sao người Argentina. Tại Lễ trao giải Quả bóng vàng 2021 diễn ra cách đây không lâu, tiền đạo Lionel Messi của PSG đã xuất sắc giành chiến thắng trước hai đối thủ cạnh tranh là Robert Lewandowski và Jorginho. Cũng trong buổi lễ này, El Pulga đã lên tiếng khi cho rằng, Lewandowski xứng đáng với giải thưởng bóng vàng năm nay. Messi cho hay: “Tôi muốn nhắc đến Robert Lewandowski, thật vinh dự khi được cạnh tranh với anh ấy. Mọi người có lẽ đều đã biết và tôi cũng đồng ý rằng Lewandowski xứng đáng với giải thưởng Quả bóng vàng 2020. Tôi nghĩ France Football nên trao Quả bóng vàng 2020 cho anh ấy - Lewy xứng đáng với một danh hiệu Quả bóng vàng”. Xem thêm: nhà cái uy tín Trước những phát biểu nói trên của Lionel Messi, mới đây, Robert Lewandowski cũng đã lên tiếng thể hiện sự xúc động. Chân sút người Ba Lan cho hay: “Những lời Messi dành cho tôi tại lễ trao giải Quả bóng vàng thật sự khiến tôi cảm động. Đó không phải là những lời nói suông, đó là một khoảnh khắc đẹp trong sự nghiệp của tôi”. “Hôm đó, tôi chỉ nói chuyện riêng một vài từ với Messi bởi vốn từ tiếng Tây Ban Nha của tôi không được tốt. Tôi đã nói chuyện với Kylian Mbappe bằng tiếng Anh và nhờ cậu ấy phiên dịch lại với Leo. Đó là một đêm tuyệt vời”. Bên cạnh đó, khi được hỏi về sự xuất sắc giữa Ronaldo và Messi, ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich cũng thẳng thắn cho hay: Phụ nữ có thể nhịn "yêu" trong bao lâu? Câu trả lời khiến đàn ông phải kinh ngạc “Tôi rất nể phục những nỗ lực của Ronaldo. Đối với Messi mọi thứ đến một cách tương đối dễ dàng, tuy nhiên với Ronaldo, anh ấy đã làm việc chăm chỉ hơn để có được thành công”. Về phía Lewandowski, chỉ tính riêng ở mùa giải 2021/22, chân sút người Ba Lan đang bỏ xa cả Ronaldo và Messi ở thành tích làm bàn. Chân sút 33 tuổi đã có cho mình 30 bàn thắng sau 25 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Bayern Munich và đang là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu FIFA The Best 2021.
 6. Barca vs Betis lúc 22h15 ngày 4/12 (Vòng 16 giải VĐQG Tây Ban Nha La Liga 2021/22): Trong bối cảnh tinh thần đang lên rất cao kể từ khi HLV “mát tay” Xavi Hernandez tiếp quản băng ghế chỉ đạo, đội bóng xứ Catalunya nhiều khả năng sẽ tiếp tục nối dài những ngày vui ở La Liga. Xem thêm: soi kèo nhà cái Dưới triều đại mới, Barca thắng liên tiếp 2 vòng gần đây: hạ gục đội bóng láng giềng Espanyol trong trận derby xứ Catalunya (1-0) và gần nhất là chiến thắng 3-1 trên sân của Villarreal. Đó là khúc khải hoàn đầu tiên trên sân khách của Barca ở La Liga mùa này. Không thể phủ nhận, thầy trò HLV Xavi có phần may mắn trong 2 thắng lợi vừa rồi. Ở trận derby, họ chỉ giành 3 điểm nhờ bàn thắng duy nhất được thực hiện từ chấm phạt đền của Memphis Depay. Đến cuộc đối đầu với Villarreal, đội bóng xứ Catalunya thậm chí còn bị ép sân nhưng nhờ sự ủng hộ của VAR (trọng tài video) cùng sai lầm của hàng thủ đối phương mà Barca vẫn có được thắng lợi. Dẫu vậy, 2 chiến thắng vừa rồi vẫn có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp toàn đội lấy lại thăng bằng sau chuỗi 4 trận liền chỉ hòa và thua ở La Liga dưới thời của HLV Ronald Koeman. Thế nên, Barca đang tràn đầy tự tin bước vào màn tiếp đón Betis. Cần nhấn mạnh rằng Barca mới để thua duy nhất 1 trận trên sân nhà ở La Liga mùa này (trước đại kình địch Real Madrid), còn lại họ thắng 5 và hòa 2. Quá khứ cũng đứng về phía Blaugrana khi Barca thắng đến 8/10 lần chạm trán gần đây giữa 2 đội. Đặc biệt, trong 2 trận đụng độ Betis mới nhất tại sào huyệt Nou Camp, Barca đều thắng với tỉ số đậm 5-2. Thực ra, Real Betis đang thi đấu khá ổn. Kể từ sau thất bại 0-2 trước đội bóng láng giềng Sevilla, CLB xứ Andalusia thắng liền 3 trận. Tuy nhiên, Betis không mấy đáng ngại khi thi đấu trên sân khách. Chẳng thế mà thầy trò HLV Pellegrini trắng tay 3/5 chuyến hành quân vừa qua. Đã vậy, Betis còn không thể mang đến xứ Cataluyna hai trụ cột quan trọng vì án treo giò: hậu vệ phải Hector Bellerin (từng nhiều năm khoác áo Arsenal) và tiền vệ tổ chức Nabil Fekir – người đã in dấu giày trong 7 bàn thắng của đội bóng mùa này. Tuy sự thể hiện chưa mấy thuyết phục, nhưng Barca phiên bản Xavi đã bắt đầu định hình được lối chơi: chủ động cầm bóng, tích cực chuyền ngắn, thiên về phối hợp tam giác với mục đích đánh vỗ mặt vào trung lộ. Cộng thêm việc ưu tiên sử dụng các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, Xavi đang dần giúp Barca tìm lại bản sắc tiqui-taca ngày nào từng là nỗi khiếp sợ cho mọi đội bóng ở châu Âu thời còn được dẫn dắt bởi Pep Guardiola. Trận này, Barca chấp -1 1/4, mức thấp nhất trong những lần đón tiếp Betis từ năm 2005 cho tới nay nhưng nó lại phù hợp với hoàn cảnh hiện tại khi Barca mới chỉ đang trên con đường hồi sinh. Thêm vào đó, đừng quên giữa tuần sau, thầy trò HLV Xavi còn có chuyến làm khách của Bayern Munich tại lượt cuối vòng bảng Champions League trong một trận đấu mà họ buộc phải thắng mới tự định đoạt được số phận của mình. Bởi thế, Barca không tránh khỏi bị phân tâm nên cũng khó mà chấp sâu hơn. Mùa trước Barca cũng chấp -1 1/4 khi chạm trán Betis trên sân nhà và kết quả thắng 5-2. Vì thế vẫn có thể tin vào Blaugrana.
 7. Ý kiến chuyên gia, dự đoán kết quả, phân tích chuyên môn, thông tin tỷ lệ bóng đá, thống kê bên lề, nhận định soi kèo châu Á trận đấu Crystal Palace vs Southampton vòng 17 Premier League hôm nay Xem thêm: cá độ bóng đá online Chiến thắng thuyết phục trước đối thủ đang vật lộn trong khủng hoảng, Everton cuối tuần vừa rồi đã giúp Crystal Palace chấm dứt mạch 3 trận toàn thua. Hiện tại thầy trò HLV Patrick Vieira đang sở hữu 19 điểm và cách khu vực cầm đèn đỏ đến 8 điểm, tương đối an toàn. Thực ra đánh giá tổng thể, “đại bàng” khó rớt hạng nhưng cũng không dễ cạnh tranh một vé dự cúp châu Âu. Do đó mục tiêu thiết thực nhất là giành thứ hạng cao nhất trong Top 10 chung cuộc. Vấn đề lớn nhất của đội bóng thành London không nằm ở nhân sự mà là tính ổn định trong phong độ. Mùa này, Palace mới 1 lần thắng liền 2 trận tại Premier League và với việc chơi trên sân nhà vào đêm nay cũng như chỉ phải đón tiếp các vị khách Southampton đang sa sút là cơ hội để thầy trò Vieira có lần thứ 2 kiếm được 6 điểm trọn vẹn ở 2 vòng liên tiếp. Trong khi đó, áp lực đang ngày một đè nặng lên HLV Hasenhüttl khi Southampton đã 5 vòng liên tiếp chỉ hòa và thua, cả về chuyên môn lẫn tỷ lệ châu Á. Trong đó thất vọng nhất là trận thua đội cuối bảng Norwich. Trên sân khách, The Saint cũng chỉ thắng 1/8 trận đã qua từ đầu Premier League mùa này (thua 5). Bởi thế việc Crystal Palace xếp cửa trên là hoàn toàn hợp lý và mức chấp chính đang là -1/4 với điểm ăn thấp bên cửa chủ nhà, báo hiệu khả năng mức chấp có thể tăng lên -1/2 cho đến giờ bóng lăn. Còn nhớ, mùa trước khi ghé thăm Selhurst Park của Palace, Southampton mới là đội nằm cửa trên (cũng chấp đồng banh 1/4). Với sự đảo lộn này thì càng nên tin vào Palace.
 8. Rotherham vs Gillingham 2h45 ngày 8/12 (Hạng 3 Anh): Ý kiến chuyên gia, dự đoán kết quả, phân tích chuyên môn, các thông tin tỷ lệ bóng đá, thống kê bên lề trước trận đấu. Nhận định bóng đá Rotherham vs Gillingham 2h45 ngày 8/12: Kể từ sau trận thua 2-4 trước Fleetwood, Rotherham đã trải qua chuỗi 18 trận bất bại trên mọi đấu trường. Trong khuôn khổ giải hạng 3 Anh, họ cũng đã giành 11/15 điểm tuyệt đối sau 5 vòng gần nhất. Thành tích này giúp đoàn quân của HLV Paul Warne leo được lên ngôi đầu BXH song chỉ hơn 2 đối thủ xếp ngay phía sau ở hiệu số phụ. Nhận định bóng đá Rotherham vs Gillingham Nhận định bóng đá Rotherham vs Gillingham Một cú sảy chân sẽ là cơ hội để Wigan hoặc Wycombe vươn lên chiếm lấy vị trí số 1. Điều này càng là lý do để đội chủ sân New York Stadium quyết tâm đánh bại các vị khách Gillingham vào đêm nay. Theo thống kê, Rotherham đã thắng tỷ lệ châu á ở 4/6 trận mới nhất trên lãnh địa của mình. Xem thêm: soi kèo nhà cái Trong khi đó Gillingham đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ. Với phong độ nghèo nàn hiện tại (thua 4 trận liên tiếp), đội bóng này khó có khả năng làm nên bất ngờ trước đối thủ đang dẫn đầu BXH vào đêm nay. 5 chuyến hành quân xa nhà vừa qua, Gillingham cũng không thể ca khúc khải hoàn. Lịch sử đối đầu còn ủng hộ Rotherham khi đánh bại Gillingham 4/5 màn so tài gần nhất. Trận tới, chủ nhà chấp đội khách 1,25 bàn. Với thứ hạng hiện tại lẫn phong độ, Rotherham là sự lựa chọn đúng đắn hơn cả. Tỷ lệ trận đấu Rotherham vs Gillingham: Tỷ lệ trận đấu Rotherham vs Gillingham Tỷ lệ trận đấu Rotherham vs Gillingham 4 trận đấu liên tiếp thời gian qua của Rotherham kết thúc với số pha lập công không quá 2. 8/9 chuyến hành quân xa nhà gần nhất của Gillingham cũng có kịch bản tương tự. Với vị thế đội dẫn đầu BXH nhưng muốn giữ sức cho chặng đường sắp tới, Rotherham có thể sẽ chơi với sự thực dụng nhằm giành chiến thắng vừa đủ. Đội hình dự kiến Rotherham vs Gillingham: Rotherham: Viktor Johansson, Wes Harding, Michael Ihiekwe, Joe Mattock, Oliver Rathbone, Kieran Sadlier, Hakeem Odofin, Jamie Lindsay, Tolaji Bola, Joshua Kayode, Will Grigg Gillingham: Jamie Cumming, Ryan Jackson, Jack Tucker, Max Ehmer, Robbie McKenzie, Stuart O'Keefe, Daniel Adshead, Danny Lloyd, Oliver Lee, Mustapha Carayol, John Akinde Dự đoán kết quả Rotherham vs Gillingham: 2-0
 9. "Tôi không nghĩ Chelsea đá tệ. Chúng tôi đá ổn, và có thể thắng với màn trình diễn như vậy", Tuchel nói với BT Sport sau trận. "Thật khó để đá trên sân West Ham, đặc biệt khi chúng tôi mắc quá nhiều sai lầm cá nhân. Chúng tôi từng thi đấu như vậy trước Man Utd và Watford, và bị trừng phạt. Nếu muốn giành chiến thắng ở đẳng cấp cao nhất, bạn phải hạn chế tối đa những sai lầm. Chúng tôi đã nói về vấn đề này, nhưng có vẻ mọi chuyện chưa được giải quyết triệt để". Trên sân Olympic, London hôm qua, Chelsea mở tỷ số nhờ cú đánh đầu của trung vệ Thiago Silva. Nhưng cuối hiệp một, Jorginho chuyền bóng nhẹ khiến thủ thành Edouard Mendy gặp khó khi bị Jarrod Bowen áp sát, dẫn đến pha phạm lỗi trong cấm địa. Được hưởng phạt đền, Manuel Lanzini dứt điểm về góc trái khung thành, ngược hướng di chuyển của Mendy, gỡ hoà cho West Ham. Xem thêm: nhà cái uy tín Mason Mount tái lập thế dẫn bàn cho đội khách trước khi hiệp một kết thúc. Nhưng sang hiệp hai, Jarrod Bowen và Arthur Masuaku lần lượt lập công mang về ba điểm cho West Ham. Khi được hỏi về quả phạt đền của West Ham, Tuchel nói: "Nhiều người mắc lỗi trong bàn thua này. Jorginho chuyền về không phải là quyết định tốt nhất. Hướng trái bóng đi cũng không tốt, nhưng chúng tôi có thể giải nguy pha bóng đó. Mendy cũng quyết định không hợp lý, và chúng tôi bất ngờ để thủng lưới". HLV Đức bình luận thêm về trận đấu: "Chelsea ghi bàn thứ hai và dẫn trước ở giữa hiệp. Chúng tôi tạo nhiều cơ hội, cú sút trong vòng cấm, nhưng đôi khi bạn cần may mắn, như kiểu cú sút đập người đổi hưởng, hay bóng bật ra đúng vị trí của chúng tôi. Đó là điều chúng tôi không có trận này. Chúng tôi mắc quá nhiều sai lầm cá nhân, và không được phép làm điều đó với đẳng cấp và cường độ tại Ngoại hạng Anh. Bạn không thể mắc sai lầm như thế mà vẫn ra về với thắng lợi". Lần thứ ba sau 53 trận của triều đại Tuchel, Chelsea thủng lưới nhiều hơn một bàn. Thất bại 2-3 trên sân West Ham cũng khiến "The Blues" mất ngôi đầu, tụt xuống thứ ba với 33 điểm, kém Liverpool một điểm và Man City hai điểm. Ngày 8/12, Chelsea đá trận định đoạt ngôi đầu bảng C Champions League trên sân Zenit. Đội bóng thành London có cùng 12 điểm như Juventus - đội gặp Malmo ở trận cùng giờ, nhưng xếp trên nhờ hơn thành tích đối đầu. Thầy trò Tuchel buộc phải thắng trên đất Nga để tự định đoạt số phận.
 10. Man United sẽ có cuộc tiếp đón Arsenal trên sân nhà trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 14 Ngoại hạng Anh 2021/22. Ở thời điểm hiện tại, Quỷ đỏ đang trong giai đoạn khó khăn khi sở hữu những chuỗi trận nghèo nàn, đội chủ sân Old Trafford vừa sa thải HLV Solskjaer cách đây không lâu và vẫn đang trong quá trình đi tìm bản ngã. Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, Arsenal lại đang cho thấy sự ổn định trong giai đoạn gần đây, đoàn quân của HLV Arteta đã chỉ cần giành chiến thắng trong trận đấu này sẽ chính thức đặt chân vào top 4. Xem thêm: soi kèo nhà cái Trận đấu giữa MU với Arsenal tới đây được dự đoán sẽ vô cùng kịch tính và hấp dẫn, cả hai đội bóng đều quyết tâm hướng về 3 điểm để cải thiện vị trí của mình trên BXH. Soi kèo MU vs Arsenal: Pháo thủ ‘gãy nòng’-91624 Arsenal và MU đang có phong độ khá trái ngược (Ảnh: Internet) Xem trực tiếp MU vs Arsenal ở đâu? Để tiện cho độc giả không có điều kiện theo dõi qua truyền hình, chúng tôi cũng sẽ cập nhật các diễn biến trực tiếp của trận đấu này theo đường link dưới đây.
 11. Hannover vs Paderborn lúc 0h30 ngày 20/11 (Hạng 2 Đức 2021/22): Ý kiến chuyên gia, dự đoán kết quả, phân tích chuyên môn, các thông tin tỷ lệ bóng đá, thống kê bên lề trước trận đấu. Nhận định bóng đá Hannover vs Paderborn 0h30 ngày 20/11 Hannover đang cực kỳ khát điểm khi họ bị rơi vào vùng nguy hiểm tại 2. Bundesliga mùa bóng năm nay. Trải qua 13 vòng đấu, Hannover mới chỉ có được 13 điểm ít ỏi. Kết quả đó khiến cho Die Roten chỉ đứng thứ 15. Không những vậy họ hơn nhóm cầm đèn đỏ vỏn vẹn 1 điểm. Vậy nên Hannover luôn đứng trước nguy cơ bị đẩy vào nhóm xuống hạng. Xem thêm: soi kèo bóng đá Tính đến lúc này, thầy trò HLV Jan Zimmermann cũng đã trải qua 6 trận liên tiếp toàn hòa và thua ở 2. Bundesliga. Lần gần nhất Hannover giành chiến thắng đã cách đây 2 tháng. Đó là khi họ đánh bại đội chủ nhà Holstein Kiel 3-0. Với những kết quả kém cỏi này, Die Roten chỉ có thể chinh phục thành công 2/7 ải handicap. Bên cạnh đó họ còn thua 3/4 tỷ lệ Châu Á gần nhất khi đá sân nhà. Paderborn chắc chắn có tinh thần thi đấu thoải mái hơn so với đối thủ. 2 vòng đấu liên tiếp Paderborn đều thắng. Họ lần lượt đánh bại các đối thủ là Karlsruher SC và Ingolstadt. Nhìn về BXH lúc này, đội chủ sân Benteler-Arena đang đứng thứ 3 với 24 điểm. Cách biệt giữa Paderborn và đội nhất bảng St. Pauli chỉ còn lại 2 điểm. Với trận đấu sắp tới, hai đội được đánh giá ngang cơ nhau với tỷ lệ đồng banh. Tuy nhiên Paderborn cho thấy họ không e ngại những chuyến làm khách khi thắng tới 5/6 ải handicap sân khách mới nhất. Chung quy lại giới mộ điệu cực kỳ tin tưởng vào khả năng chiến thắng của đội khách Paderborn.
 12. Dự đoán kết quả vòng 11 Ngoại hạng Anh 2021/22, trong đó đáng chú ý nhất là trận đấu tâm điểm giữa Man United và Man City trên sân Old Trafford. Sau chiến thắng ấn tượng trước Tottenham, Man United tiếp tục đụng độ một đối thủ lớn ở vòng 11 Ngoại hạng Anh, thậm chí còn là thách thức lớn hơn nhiều so với Tottenham, khi đón tiếp nhà đương kim vô địch Man City trên sân nhà Old Trafford. Xem thêm: nhà cái uy tín Với việc Man City vừa thua Crystal Palace ở vòng đấu trước, The Citizen chắc chắn quyết tâm kiếm trọn 3 điểm ở trận đấu này. Đây sẽ là một trận đấu khó đoán khi MU lại thường xuyên tạo ra bất ngờ trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. MU vs Man City MU đụng độ Man City ở trận cầu tâm điểm vòng 11 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty Tại Stamford Brigde, đội đầu bảng Chelsea nhiều khả năng sẽ không gặp khó trước Burnley, trong khi đó đội đang bám đuổi họ là Liverpool sẽ đối diện với thử thách lớn khi làm khách đến sân của West Ham. Đội bóng vừa thay tướng Tottenham sẽ làm khách trước Everton, đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu mà HLV Conte có được chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh khi làm việc ở đội bóng mới. Còn Arsenal với phong độ cao rất có thể cũng sẽ giành 3 điểm trước Watford. Dự đoán kết quả vòng 11 Ngoại hạng Anh Southampton 1-0 Aston Villa Man United 3-3 Man City Chelsea 2-0 Burnley Crystal Palace 1-1 Wolves Brentford 2-1 Norwich Brighton 2-0 Newcastle Everton 0-1 Tottenham Leeds United 2-2 Leicester City Arsenal 2-0 Watford West Ham 2-1 Liverpool
 13. Brighton vs Newcastle lúc 0h30 ngày 7/11 (Vòng 11 Ngoại hạng Anh Premier League 2021/22): Ý kiến chuyên gia, dự đoán kết quả, phân tích chuyên môn, các thông tin tỷ lệ bóng đá, thống kê bên lề trước trận đấu. Xem thêm: soi kèo trực tiếp Dù đã đổi chủ sở hữu được một thời gian nhưng Newcastle vẫn chưa thể ổn định được về mặt tổ chức. Họ đã ra quyết định sa thải HLV Steve Bruce song đến giờ, "Chích chòe" vẫn chưa chọn được thuyền trưởng mới. Newcastle đã liên hệ với không ít ứng viên sáng giá nhưng kết quả chẳng nhận được cái gật đầu của ai bởi thương hiệu chưa đủ sức hút bất chấp đang sở hữu tiềm lực tài chính (về mặt lý thuyết) thuộc vào diện số 1 giải đấu. Trong bối cảnh mọi thứ vẫn còn ngổn ngang như một công trường, chẳng mấy ai dám tin Newcastle có thể chấm dứt mạch không thắng từ đầu Premier League 2021/22 đến giờ. Đánh giá khách quan, chưa bàn đến vấn đề trên băng ghế huấn luyện thì chất lượng chuyên môn đội hình Newcastle cũng chỉ ở mức trung bình của giải đấu. Thêm vào đó, nhiều cầu thủ còn hoang mang không biết tương lai ra sao nên ảnh hưởng tới tinh thần, tâm lý ra sân. Vòng này, Newcastle còn phải làm khách của Brighton, đội bóng nhìn chung chơi khá ổn từ đầu mùa (xét trên tương quan với thực lực) dù thời gian qua, trục trặc đã bắt đầu xuất hiện (5 trận không thắng ở Premier League nhưng cũng chỉ thua 1). Tuy nhiên kể cả như vậy, Brighton vẫn nhận được niềm tin lớn từ giới chuyên môn khi chấp đến -1 vào thời điểm hiện tại, cao hơn mức -3/4 ban đầu. Cần nhớ rằng, chưa bao giờ Brighton chấp sâu đến thế khi đối đầu Newcastle mà lý do tất nhiên phần nhiều do "Chích chòe" đang quá kém cỏi. Hơn nữa, Brighton còn bất bại cả 8 lần đụng độ vừa qua giữa đôi bên (thắng 4) và 7 trận còn giữ sạch lưới.
 14. Chelsea - Malmo: 2h, 21/10, lượt trận thứ 3 bảng H Champions League Thất bại 0-1 trước Juventus ở lượt trận thứ 2 khiến Chelsea rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua ngôi đầu bảng H (3 điểm/2 lượt trận, kém Juventus 3 điểm). Giờ đây nhà đương kim vô địch không được phép sảy chân nếu không muốn bị bỏ xa. Rất may trong bối cảnh "khát điểm", đối thủ của họ chỉ là Malmo. Xem thêm: soi kèo trực tiếp Chelsea chưa từng bại dưới tay một đại diện Thụy Điển tại cúp châu Âu (thắng 3, hòa 3). Không chỉ vậy, lợi thế sân nhà Stamford Bridge càng tiếp thêm sức mạnh để "The Blues" mơ về 3 điểm. Nên nhớ, họ mới thua 2/48 trận gần nhất tại sân vận động này trong khuôn khổ vòng bảng Champions League (thắng 33, hòa 13). Cá nhân HLV Thomas Tuchel cũng chỉ nếm trải 1 thất bại sau 13 trận sân nhà trên cương vị HLV trưởng tại vòng bảng giải đấu này khi còn dẫn dắt PSG, Dortmund (thắng 10, hòa 2). Chiến thắng là nhiệm vụ dễ dàng với Chelsea, vấn đề ở chỗ họ sẽ bung sức để "chiêu đãi" người hâm mộ đại tiệc hay "giấu bài" cho giai đoạn lượt về? Dự đoán tỷ số: Chelsea 2-0 Malmo Đội hình dự kiến: Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, Christensen; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Havertz, Lukaku, Mount Malmo: Dahlin; Moisander, Brorsson, Nielsen; Larsson, Rakip, Innocent, Christiansen, Berget; Birmancevic, Colak Thông tin lực lượng: Chelsea: Ziyech bỏ ngỏ khả năng ra sân. Malmo: Vắng Lewicki, Knudsen, Beijmo, Toivonen (chấn thương), Ahmedhodzic (treo giò). Zenit - Juventus: 2h, 21/10, lượt trận thứ 3 bảng H Champions League Sau giai đoạn đầu mùa chật vật, dường như HLV Max Allegri đã tìm ra "công thức" thành công cho Juventus mà không cần tới Ronaldo. Nhà cựu vô địch Serie A trải qua 8 trận bất bại (7 chiến thắng), bao gồm 2 chiến thắng ở vòng bảng Champions League trước Malmo (3-0) và Chelsea (1-0). Soi trận hot Cúp C1 hôm nay: Khó cản Chelsea - Juventus, đua ngôi đầu gay cấn - 3 Juventus hừng hực khí thế sau chuỗi trận thăng hoa Cái hay của Juventus dưới thời Allegri ở chỗ bất kì vị trí nào cũng có thể tỏa sáng, từ Chiesa, Morata cho tới "siêu dự bị" Moise Kean. Vì vậy, họ không quá lo âu vì thiếu vắng Dybala hay De Ligt ở cuộc chạm trán Zenit. Từ trước thời điểm vòng bảng Champions League khởi tranh, giới chuyên môn đều nhận định Juventus và Chelsea quá vượt trội so với những đối thủ còn lại ở bảng H. Chính vì vậy, nhiệm vụ của "Bà đầm già" là giành 3 điểm tuyệt đối trên đất Nga, qua đó tạo lợi thế nhất định trước cuộc tái ngộ Chelsea ở giai đoạn lượt về (ngày 24/11).
 15. Nhận định, soi kèo Real Madrid vs Osasuna (2h45 ngày 28/10): Thông tin, lực lượng, dự đoán kết quả, phân tích tỷ lệ bóng đá. Nhận định Real Madrid vs Osasuna Sau 3 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, Real Madrid lấy lại sự tự tin bằng 2 chiến thắng liên tiếp. Trong đó, không thể không kể tới 3 điểm đầy quan trọng trước Barca ở trận El Clasico cuối tuần qua, tiếp thêm không ít sức mạnh tinh thần cho thầy trò Ancelotti. Xem thêm: soi kèo bóng đá Trong bối cảnh sự hưng phấn lên cao, rất khó để ngăn cản Real Madrid lúc này, đặc biệt khi họ chỉ phải đối đầu Osasuna trên sân nhà. Osasuna thường xuyên sắm vai nạn nhân trong những chiến thắng hủy diệt của Real Madrid những năm qua. Tính trong 14 cuộc đối đầu với Kền Kền Trắng gần nhất, Osasuna đã phải chịu tới 12 thất bại và chỉ giành được 2 trận hòa. Real Madrid Real Madrid đang có phong độ cao. Đặc biệt, sân Bernabeu luôn là nỗi ám ảnh với Osasuna. Cứ mỗi lần hành quân tới đây đối đầu Real Madrid, đội bóng này hầu như đều phải chịu những thất bại tan nát. Theo thống kê, trong 12 lần gần nhất thi đấu tại sân nhà của Real Madrid, Osasuna chịu tới 37 bàn thua và ghi được vỏn vẹn 7 bàn thắng. Bởi vậy, dù Osasuna cũng đang có thành tích tốt ở mùa này với việc đang đứng thứ 6 BXH và thậm chí còn giành tới 10 điểm ở 4 vòng gần nhất, song họ cũng rất khó để gây bất ngờ trước Real Madrid. Ngoài lợi thế tinh thần, Real Madrid còn đón nhận tin vui về lực lượng. Những chấn thương của Thibaut Courtois và Fede Valverde đều không quá nghiêm trọng và cả hai đều mau chóng trở lại tập luyện. Ngoài ra, Eden Hazard cũng hoàn toàn sung sức để góp mặt trong trận đấu này sau khi phải nghỉ 2 trận gần nhất. Arsenal muốn gây sốc với Eden Hazard Eden Hazard sẽ trở lại trong trận gặp Osasuna. Phía bên kia chiến tuyến, ngoài Jonas Ramalho, Aridane Hernandez, Ante Budimir vắng mặt vì chấn thương, HLV Arrasate của Osasuna còn không có sự phục vụ của hậu vệ trụ cột Jose Angel bởi án treo giò. Một chiến thắng ấn tượng dễ dàng cho Real Madrid là điều được dự báo trong trận đấu rạng sáng mai.