• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

minhphuong43

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  5
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About minhphuong43

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Theo các nghiên cứu, 0,8-40,7% người tham gia khảo sát cho biết đã trải qua sự cố bao cao bị thủng trong quá trình ân ái. 13,1-19,3% nói rằng họ từng làm tuột bao cao su lúc đang lâm trận.Dưới đây là 13 lỗi phổ biến nhất khi sử dụng bao cao su:1. Đeo bao cao su quá muộn: Khoảng 17%-51,1% người được khảo sát cho biết họ đeo bao cao su sau khi giao hợp đã bắt đầu.2. Tháo bao cao su quá sớm: Khoảng 13,6%-44,7% người được khảo sát cho biết họ tháo bao cao su ra trước khi cuộc vui chấm dứt.Xem thêm: https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/6CWBO9WiZqsQ/content/dung-que-thu-thai-sau-5-ngay-quan-he-co-cho-ket-qua-chinh-xac-khong3. Không vuốt bao cao su khi đeo vào “cậu nhỏ”: Khoảng 2,1%-25,3% người được khảo sát cho biết họ hoàn toàn không vuốt bao cao su khi đeo vào “cậu nhỏ” (tức là phải giữ chặt đầu cao cao su và vuốt xuống cho đến khi bao cao su trùm hết thân “cậu nhỏ”)4. Không chừa không gian ở đầu bao cao su: Khoảng 24,3-45,7% đàn ông trong các cuộc nghiên cứu không chừa không gian ở đầu bao để hứng tinh trùng.5. Không ép hết không khí ra khỏi đầu bao: 41,6% đàn ông không ép hết không khí ở đỉnh đầu của bao cao su.6. Sử dụng bao cao su ngược: 4-30,4% đàn ông đeo ngược bao cao su, tức là mặt trong bao cao su lại cho lộn ra ngoài.7. Giao hợp khi chưa đeo xong bao cao su: 8,8% đàn ông quan hệ khi bao cao su mới chỉ được đeo ở lưng chừng 'cậu nhỏ".8. Xé bao cao su bằng vật nhọn: 2,1%-11,2% người được khảo sát cho biết họ mở gói bao cao su bằng các vật nhọn.9. Không kiểm tra xem bao cao su có bị lỗi không: 74,5% đàn ông cho biết họ không kiểm tra xem bao cao su có bị vấn đề gì không (chẳng hạn bị rách) trước khi sử dụng.10. Không sử dụng dầu bôi trơn: 16-25,8% người tham gia khảo sát sử dụng bao cao su không có dầu bôi trơn, khiến nguy cơ bao cao su bị thủng trong quá trình giao hợp tăng lên.11. Rút bao cao su ra không đúng cách: Không rút bao cao su nhanh và đúng cách ngay sau khi xuất tinh là một lỗi khá phổ biến, xuất hiện ở 31% đàn ông tham gia khảo sát.12. Sử dụng lại: 1,4-3,3% số người trong các cuộc nghiên cứu “tái sử dụng” bao cao su ít nhất hai lần trong một cuộc ân ái.13. Bảo quản không đúng: 3,3-19,1% số người trong các cuộc nghiên cứu cất giữ bao cao su trong những điều kiện không theo khuyến nghị ghi ở ngoài hộp bao cao su.Nguồn: dansohcm.gov.vn/
 2. Thời điểm nào tốt nhất để thử thai? Vậy nên thử thai khi nào? Bạn có thể thử thai ngay khi trễ kinh. Đôi khi, thử thai cũng cho kết quả trước khi đến chu kì kinh một vài ngày. Như đã đề cập ở trên, bộ dụng cụ thử thai phát hiện hormone hCG được sản xuất trong thai kì. Tuy nhiên, cơ thể thậm chí có lẽ sản xuất hormone này trước khi bắt đầu chu kì kinh theo dự đoán. Xem thêm: https://momreview.vn/threads/luu-y-khi-th-thai-que-th-xuat-hin-1-vach-dm-1-vach-mo.11092/ Tuy nhiên, còn quá sớm để làm xét nghiệm vào những ngày trước khi trễ kinh. Nó có thể cho ra kết quả không chính xác. Thậm chí ngay cả khi kết quả xét nghiệm dương tính, cũng chưa thể xác định đang mang thai hay không vì có thể xảy ra hiện tượng sảy thai tự nhiên. Cho nên, hãy chờ đến ngày đầu tiên sau khi bạn trễ kinh. Khi nào thử thai cho kết quả chính xác? Thử thai tại nhà cho kết quả chính xác 99% khi sử dụng vào ngày trễ kinh đầu tiên. Thời điểm tốt nhất để thử thai là vào buổi sáng vì lúc này nước tiểu cô đặc nhất. Kết quả sẽ không chính xác nếu bạn thử thai quá sớm; không sử dụng đúng cách hoặc bộ dụng cụ thử thai hết hạn sử dụng. Độ chính xác của xét nghiệm thử thai tại nhà phụ thuộc vào những yếu tố sau: - Cách bạn thực hiện theo hướng dẫn sử dụng - Thời gian bạn tiến hành thử thai - Thời điểm rụng trứng và thời gian để trứng làm tổ - Bạn không thể thử thai quá sớm nhưng không bao giờ là quá muộn để thực hiện. Thậm chí kết quả thử thai có thể chính xác sau khi đã thụ thai vài ngày. Các triệu chứng sớm của mang thai Thay vì cứ lo lắng liệu bạn có đang mang thai hay không, bạn có thể dựa vào một vài dấu hiệu mang thai trước khi tiến hành thử thai tại nhà. Một số dấu hiệu mang thai sớm: - Ra máu âm đạo hoặc chảy máu nhẹ khi phôi làm tổ trong tử cung. - Chuột rút hoặc cảm giác bất thường như kéo căng ở bụng. - Căng hoặc sưng vú. Bạn sẽ cảm thấy khó chịu và đau nhức khi chạm vào hoặc khi mang áo ngực. - Cảm giác mệt mỏi không có lí do rõ ràng. - Tăng nhạy cảm về mùi - Thay đổi đột ngột thói quen ăn uống. Bạn hứng thú với những món ăn mà trước đây không thích hoặc có thể không muốn ăn những món trước đây thích ăn. - Có vị lạ trong miệng. Bạn có thể nhận thấy những dấu hiệu và triệu chứng này trong khoảng 7 đến 10 ngày sau rụng trứng. Nếu bạn không chắc chắn về thời gian rụng trứng của mình thì hãy chú ý một vài hoặc tất cả triệu chứng trên, rồi hãy thử thai. Tuy nhiên trước khi tiến hành thử thai, bạn nên biết về những loại xét nghiệm thử thai hiện có và cách để phát hiện mang thai sớm. Nguồn: yhoccongdong.com
 3. 3 tháng đầu thai kỳ là thời kỳ vàng cho quá trình hình thành của thai nhi trong bụng mẹ. Vì vậy, trong giai đoạn này việc chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai thời kỳ này cũng trở lên quan trọng. Sau đây là một số hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai 3 tháng đầu.Xem thêm: www.fastehome.com, www.quangbakinhdoanh.com1. Dinh dưỡng khi mang thai tháng thứ nhất- Tháng đầu của thai kỳ, cơ thể bắt đầu thay đổi, hormone nội tiết tố tăng lên, làm bạn thường xuyên cảm giác buồn nôn và khó chịu bụng. Đó chính là dấu hiệu của ốm nghén. Lúc này, thật khó để có thể kết hợp ăn uống đủ chất và giúp làm dịu cơn thai nghén. Trong tháng đầu mang thai, bà mẹ nên ăn:• Ăn một bữa ăn nhẹ giàu carbohydrate khoảng 15-20 phút trước khi ra khỏi giường. Để sẵn ở đầu giường một lọ bánh quy mặn, các loại hạt, ngũ cốc hoặc trái cây sấy khô.• Chia 3 bữa ăn chính thành 6 bữa nhỏ mỗi ngày.• Chọn các thực phẩm dễ tiêu hóa, kết hợp ăn tinh bột cùng nguồn protein nạc từ thịt gà và cá. Đừng quên uống thêm sữa ít béo và bổ sung thêm các chế phẩm từ sữa vào buổi sáng và buổi tối.• Uống nước giữa các bữa ăn, chứ không nên uống trong bữa ăn.• Tránh những món khó tiêu nhiều chất béo, chiên, rán, quá ngọt hoặc cay. Chúng chỉ khiến tình trạng ốm nghén của bạn thêm tồi tệ mà thôi!- Trong tháng đầu tiên này, bác sĩ thường khuyên bạn nên uống axit folic. Bổ sung dưỡng chất này là rất quan trọng cho sự phát triển của thai nhi. Bạn cũng có thể bổ sung thêm thực phẩm giàu folic như: Các loại rau xanh đậm, bánh mì và ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu. Trong tháng đầu mang thai, tuyệt đối không ăn thức ăn chưa nấu chín như trứng sống, thịt tái, sashimi…2. Dinh dưỡng khi mang thai tháng thứ 2Tăng cân khi mang thai sao cho hợp lý là điều mẹ bầu cần phải biết. Trong 3 tháng đầu, bạn chỉ cần tăng khoảng 1-2kg, hoặc đôi khi chỉ cần 0,4kg -1,7kg cũng khá ổn, bởi nhiều mẹ vì sự “tra tấn” của chứng ốm nghén, lại bị sút vài cân. Về vấn đề ăn cho cả hai, mẹ nên định rõ lại quan điểm. Không phải ăn gấp đôi, nhưng phải ăn thêm để đảm bảo lượng calorie cần thiết hằng ngày tăng khoảng 300. Vì vậy, thay vì để ý đến kích cỡ khẩu phần ăn, bạn nên chăm sóc chất lượng món ăn của mình. Thực phẩm trong chế độ dinh dưỡng cho bà bầu tháng thứ 2 nên đa dạng, và nằm trong nhóm thực phẩm thiết yếu: Các loại ngũ cốc, bánh mì, rau, trái cây, sữa, chế phẩm từ sữa, thịt và các loại đậu. Ngoài ra, cố gắng hạn chế thức ăn nhiều calorie, chất béo và đường. Axit folic vẫn đóng vai trò quan trọng trong tháng này. Ngoài ra, nhớ uống 2 ly sữa ít béo mỗi ngày, vì đây là nguồn bổ sung canxi tuyệt vời.3. Dinh dưỡng khi mang thai tháng thứ 3Trong 2 tháng đầu tiên của thai kỳ, có thể chuyện ăn uống không phải đề tài yêu thích của bà bầu bởi tác dụng phụ của buồn nôn, mệt mỏi, mất ngủ. Tuy nhiên, một khi đã bước qua tháng thứ 3, tình hình sẽ dần chuyển biến tích cực hơn. Cảm giác khó chịu do chứng ốm nghén đang giảm đi trông thấy. Nếu 2 tháng trước vẫn chưa ăn đúng cho lắm, không sao, bạn có thể cho vào quỹ đạo từ bây giờ. Cấu trúc bữa ăn vẫn là 3 bữa chính và 2-3 bữa ăn nhẹ mỗi ngày. Vào cuối tháng thứ 3, bạn nên tăng khoảng 0,4- 1,7kg. Sau cột mốc này, mỗi tuần bạn sẽ tăng khoảng 0,5kg. Lời khuyên dinh dưỡng cho bà bầu tháng thứ 3 này như sau:• Tạo thói quen ăn nhiều rau và trái cây trong bữa ăn. Giảm đồ ăn vặt không thân thiện, nhiều calo, ít dinh dưỡng như đồ ngọt, thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến. Thay vào đó, chọn món giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất như các loại hạt, trái cây sấy khô.• Uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày. Ngoài ra, bạn có thể bổ sung thêm chất lỏng từ nước trái cây tươi, súp, canh. Lượng sữa ít béo giàu canxi tăng lên 3-4 ly/ngày.• Tiếp tục bổ sung vitamin, khoáng chất bác sĩ kê toa.Nguồn: tytphuongbennghe.medinet.gov.vn/
 4. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về tỉ lệ mổ lấy thai thì tốt nhất chỉ nên dưới 15%, và nếu không vì lý do y khoa thì không được mổ lấy thai trước 39 tuần. Tỉ lệ mổ lấy thai vượt trên 15% sẽ xảy ra nhiều tai biến hơn cho mẹ và con. Trong vòng 30 năm qua, số ca mổ lấy thai tiếp tục tăng cao trên thế giới, có nơi lên đến 70%. Riêng tại TP.HCM, tỉ lệ mổ lấy thai ở nhiều bệnh viện khoảng 40%. Xem thêm: http://xemtintuc24h.net/2021/02/24/gay-te-tuy-song-giam-dau-khi-sinh-mo/ Các loại mổ lấy thai Xét về phương diện y khoa, mổ lấy thai có 2 loại: mổ lấy thai lúc chưa chuyển dạ và mổ lúc đang chuyển dạ. Mổ lấy thai trước khi chuyển dạ: có nhiều nguyên nhân. Khung chậu người mẹ bất thường như hẹp, méo. Rồi thì đường xuống của thai bị cản trở: do bị các khối u tiền đạo (khối u buồng trứng nằm sâu trong tiểu khung, u xơ tử cung ở thân hay ở cổ tử cung), nhau tiền đạo trung tâm. Bên cạnh đó, tử cung có sẹo xấu, mẹ bị cao huyết áp, nhiễm độc thai nghén, âm đạo bị chít hẹp bẩm sinh hay mắc phải (do nạo phá thai nhiều lần) hoặc bị rách trong các lần đẻ trước không được khâu phục hồi tốt, hoặc do mổ sa sinh dục, do dị dạng sinh dục như tử cung đôi, tử cung 2 sừng. Về phía thai nhi có thể thấy các trường hợp như: thai bị suy mạn tính, thai bị suy dinh dưỡng nặng, bất đồng nhóm máu. Mổ lấy thai khi đang chuyển dạ: mẹ bị chảy máu âm đạo như trong nhau tiền đạo,doạ vỡ tử cung, nhau bong non, sa dây rau, thai to, dây rau quấn cổ thai nhi, thai to, ngôi thai bất thường, thai già tháng, đa thai. Nếu mẹ có các tình trạng sau cũng phải cần mổ: trước đây đã có mổ lấy thai rồi, mẹ lớn tuổi(hơn 35 tuổi), lập gia đình muộn, đã điều trị vô sinh lâu năm, lần này có con so, mẹ bị thiếu máu nặng, bị đái tháo đường không được kiểm soát, ung thư cổ tử cung… Có đến 82% bác sĩ muốn mổ sinh, vì sợ khi có tai biến xảy ra khi đẻ thường thì họ dễ bị kiện là không theo dõi sát, thiếu tinh thần trách nhiệm Tâm lý thích sinh mổ Chị V.T.H (27 tuổi, Hương Thủy, Huế) cho biết: “Tôi đã sinh được một bé gái. Năm 2011, hai vợ chồng đi coi bói, thầy phán năm Nhâm thìn(2012) đẻ con trai là rất tốt. Thế là tôi mang bầu. Sang năm Thìn xem ngày tốt, giờ tốt, hai vợ chồng quyết định mổ lấy thai cho dù lúc đó thai chỉ mới 37 tuần”. Chị N.T.G (28 tuổi, Phú Lộc, Huế) tâm sự: sinh đứa đầu xong, tôi nghe bạn bè nói nếu mang bầu đứa thứ 2 thì nên sinh mổ, nếu không chỗ ấy không còn như xưa. Mà thiệt lạ, sinh thường đứa đầu xong, tôi cảm giác chuyện quan hệ vợ chồng không còn như xưa. Thôi thì lần mang bầu thứ 2, phải sinh mổ thôi để giữ chồng. Việc mổ lấy thai không vì lý do y khoa được xem là vi phạm y đức Hiện nay, các bệnh viện đều có đường dây nóng, nên các bác sĩ đều rất cẩn trọng. Rồi tình hình kiện thưa giữa bệnh nhân và thầy thuốc cũng đang nóng bỏng. Có đến 82% bác sĩ muốn mổ sinh, vì sợ khi có tai biến xảy ra khi đẻ thường thì họ dễ bị kiện là không theo dõi sát, thiếu tinh thần trách nhiệm. Một điều nữa đáng lưu ý là ngày càng có nhiều phụ nữ muốn mổ đẻ vì sợ đau đẻ nhất là con so, muốn giữ sự rắn chắc của tầng sinh môn như khi chưa đẻ, rồi sinh con theo số tử vi. Hiện nay việc sinh mổ theo yêu cầu ở các bệnh viện tư thường dễ dàng và tâm lý các bác sĩ cũng thích sinh mổ do đỡ mất thì giờ theo dõi cuộc chuyển dạ dài để sinh thường (chỉ mất 20 - 30 phút thay vì phải 12 giờ). Do nhu cầu điều trị theo yêu cầu ngày càng tăng, tại nước ta đã có những khoa sản chấp nhận thai phụ vào bệnh viện với yêu cầu được sinh mổ, đã vô tình đẩy tỉ lệ mổ lấy thai lên đến 70 - 80%. Trong khi việc mổ lấy thai không vì lý do y khoa được xem là vi phạm y đức. Mổ lấy thai cũng là nguyên nhân trẻ sinh non tăng, trẻ dễ bị hội chứng suy hô hấp cấp... Những nguy cơ Nguy cơ của mổ lấy thai thường do tai biến gây tê, gây mê, chảy máu, nhiễm trùng, tai biến trong khi phẫu thuật như: tổn thương bàng quang, rách thêm vết mổ tử cung. Nếu có băng huyết thì phải cắt bỏ tử cung. Ngoài ra, sẹo mổ trên tử cung có thể bị nứt trong những thai kỳ sau. Tai biến xa cho mẹ như: lạc nội mạc tử cung, dính ruột, tắc ruột, tăng nguy cơ nhau tiền đạo, nhau cài răng lược, nhau bong non, thai ngoài tử cung. Đối với thai nhi nếu chỉ định sinh mổ đúng sẽ giúp giảm tỉ lệ tai biến cho thai nhi. Tuy vậy, mổ lấy thai cũng là nguyên nhân gây tai biến như: dao mổ đụng vào thai nhi (1 - 9%), trẻ sinh non tăng, trẻ dễ bị hội chứng suy hô hấp cấp… Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây tai biến tử vong nhi. Ngoài ra, trẻ sinh mổ còn dễ bị suy giảm khả năng miễn dịch hơn trẻ sinh thường do phải mất sáu tháng mới có hệ vi khuẩn đường ruột như trẻ sinh thường. Sinh con là việc hệ trọng trong đời của phụ nữ. Cho nên khi có thai, rồi khi sắp lâm bồn, người phụ nữ cần được tư vấn, chăm sóc bởi một thầy thuốc sản khoa có kinh nghiệm, uy tín để có một em bé khỏe mạnh cũng như sức khỏe cho chính mình. Nguồn: moh.gov.vn/
 5. Nội quy lao động có hiệu lực khi nào là một vấn đề tưởng chừng đơn giản. Tuy nhiên khi nghiên cứu và phân tích kỹ các quy định pháp luật hiện hành và áp dụng vào thực tiễn còn nhiều điểm chưa được cụ thể. Nay Lac Duy & Associates đưa ra bài viết liên quan đến nội quy lao động để bạn đọc có cái nhìn rõ ràng hơn. Nội quy lao động có hiệu lực khi có văn bản thông báo đã đăng ký hợp lệ Theo Điều 122 của Bộ luật Lao động 2012, nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày (ngày lịch) kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, trừ trường hợp cơ quan quản lý nhà nước có văn bản thông báo nội quy lao động có nội dung trái pháp luật. Điều 122 của Bộ luật Lao động 2012 được hướng dẫn bởi Điều 28 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP và Điều 10 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH. Theo đó, cơ quan quản lý nhà nước có nghĩa vụ cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động. Mặc dù các điều luật này được hiểu rằng dựa trên giấy xác nhận đã nhận đủ hô sơ, doanh nghiệp sẽ đếm đủ 15 ngày sau ngày nộp hồ sơ để xác định ngày có hiệu lực cho nội quy lao động của mình tuy nhiên thực tế thực hiện tại các địa phương thì không như vậy. Khi cơ quan quản lý nhà nước “cảm thấy” nội quy lao động không có nội dung nào trái luật, cơ quan quản lý lao động sẽ phát hành một công văn “Thông báo cho doanh nghiệp nội quy lao động đã được đăng ký hợp lệ”. 2. Nội quy lao động có hiệu lực với một số nội dung bảo lưu quan điểm của cơ quản quản lý nhà nước Cũng theo các quy định nêu trên, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, cơ quan quản lý nhà nước về lao động có quyền ra văn bản thông báo nội quy lao động có nội dung trái với quy định pháp luật và yêu cầu doanh nghiệp phải sửa đổi bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động. Thực tế khi đăng ký nội quy lao động, các chuyên viên thực hiện việc xem xét, đánh giá nội quy lao động thường có hơn 1 lần yêu cầu sửa nội quy lao động mà không thông qua thủ tục thông báo nêu trên. Điều này đã gây khó khăn và kéo dài thời hạn đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp hơn so với thời hạn mà luật cho phép. Trong một số trường hợp, quan điểm pháp lý về một số quy định trong nội quy lao động giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước là khác nhau mà không thể đi đến thống nhất. Lúc này, cơ quan quản lý nhà nước có thể ra thông báo cho doanh nghiệp về việc nội quy lao động đã được đăng ký hợp lệ nhưng bảo lưu các nội dung mà cơ quan quản lý lao động cho rằng nội dung này không phù hợp với quy định của pháp luật. Ngoài ra, thực tiễn tại một số địa phương vì khối lượng công việc của cơ quản quản lý nhà nước bị quá tải, nên không ngoại lệ cơ quan quản lý lao động ra văn bản bỏ lửng hiệu lực của nội quy lao động khi ra thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhưng để ngỏ thời gian ra thông báo nội quy lao động đã được đăng ký hợp lệ. Tóm lại, từ thực tiễn và các quy định pháp luật hiện hành cho thấy rằng nội quy lao động chỉ có hiệu lực khi cơ quản lý lao động địa phương ra thông báo về nội quy lao động đã được đăng ký hợp lệ. Trường hợp, cần hỗ trợ, tư vấn về các vấn đề khác như: Đào tạo pháp lý doanh nghiệp, đào tạo pháp chế, phương pháp đào tạo pháp lý, hoặc giải quyết các tranh chấp lao động, tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, tranh chấp kỷ luật lao động, tranh chấp tiền lương, tranh chấp bảo hiểm, tranh chấp điều chuyển công tác, tranh chấp về việc cách chức… bạn đọc có thể liên hệ Lac Duy & Associates để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ kịp thời. Nguồn: https://lacduy-associates.com/noi-quy-lao-dong-co-hieu-luc-khi-nao/