• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Phòng khám đa khoa hoàn cầu

Hội viên
 • Số nội dung

  116
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Phòng khám đa khoa hoàn cầu

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday 04/02/1991

Contact Methods

 • MSN
  80 - 82 Châu Văn Liêm P.11, Q5, TPHCM
 • Website URL
  https://dakhoahoancautphcm.vn/

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  hồ chí minh
 • Sở thích
  PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU-Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ-Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM-Hotline tư vấn: (028) 3923 9999
 1. Đại tiện ra máu (đi cầu ra máu; đi ngoài ra máu) là biểu hiện của nhiều bệnh hậu môn – trực tràng khác nhau, gây đau đớn và mệt mỏi cho người bệnh. Vậy đi cầu ra máu là bệnh gì? Chữa trị chứng đi cầu ra máu như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết bên dưới nhé. ĐI CẦU RA MÁU LÀ BỆNH GÌ? - NỖI LO CỦA NHIỀU BỆNH NHÂN Những Bệnh Lý Liên Quan Đến Triệu Chứng Đi Cầu Ra Máu Đi cầu ra máu là hiện tượng bệnh nhân khi đi cầu thấy ra máu tươi, đại tiện máu nhỏ giọt, phân lẫn máu, có vệt đỏ trên giấy vệ sinh hay thậm chí đi cầu phân đen, mùi thối khẳm. Nguyên nhân gây đi cầu ra máu là do bệnh nhân bị tổn thương ở hậu môn, trực tràng, ruột non, hay thậm chí là dạ dày, đường tiêu hóa trên. ⇒ Những bệnh lý gây đi cầu ra máu thường gặp là nhóm bệnh hậu môn – trực tràng, bao gồm: ► Bệnh trĩ: Có các dạng trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp, trĩ vành khăn, trĩ viêm,… Được chia thành 4 cấp độ khác nhau. Khi mới mắc bệnh trĩ độ 1, độ 2, bệnh nhân có thể khó đại tiện, khi đi cầu thấy máu dính trên phân hoặc giấy vệ sinh, đau sau khi đại tiện. Khi bệnh nhân mắc trĩ độ 3, độ 4, sẽ xuất hiện các triệu chứng đi cầu ra máu tươi, đi cầu ra máu bắn thành tia, hậu môn ẩm ướt có mùi hôi, có búi trĩ ngoằn ngoèo ở mép hậu môn hoặc bên trong trực tràng tùy dạng trĩ, ngứa hậu môn. Một số trường hợp bệnh nhân bị trĩ nặng gây đau hậu môn dữ dội, vận động nhẹ cũng chảy máu hậu môn, viêm loét búi trĩ rất nguy hiểm. Đi đại tiện ra máu - triệu chứng bệnh lý chớ nên xem thường ► Táo bón: Chế độ dinh dưỡng không phù hợp, nhịn đại tiện, tác dụng phụ của thuốc chữa bệnh,… có thể dẫn đến táo bón. Khi bị táo bón, bệnh nhân rất khó đại tiện, nhiều khi cảm thấy buồn đại tiện nhưng không đi được, mỗi lần đại tiện đều phải rặn mạnh khiến hậu môn đau rát, chảy máu hậu môn. Trường hợp này thường gây đi cầu ra máu tươi với lượng máu ít, kèm theo biểu hiện của nứt kẽ hậu môn. ► Nứt kẽ hậu môn: Thường là hậu quả của táo bón, chấn thương hậu môn, thói quen rặn mạnh khi đại tiện,… Mép hậu môn hoặc bên trong ống hậu môn xuất hiện vết xước, rách dẫn đến chảy máu. Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ngứa hậu môn, đau hậu môn sau khi đại tiện, phân lẫn máu, xuất hiện vết máu trên giấy chùi vệ sinh, hậu môn tiết dịch ẩm ướt,… ► Những bệnh lý khác: Một số trường hợp bệnh nhân bị đi cầu ra máu do kiết lỵ, rối loạn tiêu hóa, bệnh Corhn, viêm đại trực tràng chảy máu, tắc mạch ở ruột non, xuất huyết tiêu hóa, polyp đại trực tràng, dị ứng thực phẩm, ung thư đại trực tràng,… Cách Phòng Tránh Và Điều Trị Đi Cầu Ra Máu Hiệu Quả Để bảo vệ sức khỏe, bệnh nhân khi xuất hiện triệu chứng đi cầu ra máu cần đi khám và điều trị càng sớm càng tốt. Tại TPHCM, bệnh nhân có thể chọn lựa Chuyên khoa Hậu môn – Trực tràng Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu với nhiều thiết bị y tế hiện đại, đội ngũ chuyên gia trên 20 năm kinh nghiệm, hỗ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh tốt nhất. ⇒ Hiện nay phòng khám đang áp dụng những phương pháp sau trong điều trị đi cầu ra máu: ☘ Phương pháp dùng thuốc: Được sử dụng trong trường hợp bệnh nhẹ. Các chuyên gia sẽ kê đơn thuốc đông y hoặc tây y thích hợp có tác dụng làm tiêu viêm, hỗ trợ lưu thông máu, làm búi trĩ teo nhỏ, hỗ trợ đại tiện dễ dàng hơn, giảm đau và chảy máu,… Các phương pháp chữa trị đi cầu ra máu hiệu quả hiện nay ☘ Phương pháp HCPT: Đối với trường hợp bệnh nhân bị trĩ ngoại, nứt kẽ hậu môn,… thì phương pháp HCPT được áp dụng nhằm loại bỏ phần tổn thương, tái tạo lại hình dáng hậu môn bình thường mà không gây ảnh hưởng đến chức năng vùng hậu môn trực tràng. ☘ Phương pháp PPH: Được áp dụng trong trường hợp bệnh nhân bị trĩ nội, trĩ hỗn hợp, polyp hậu môn trực tràng,… Búi trĩ được đưa vào bên trong thiết bị PPH, thắt nút mạch máu và loại bỏ trên đường lược nên không gây đau, không chảy máu, sau tiểu phẫu, bệnh nhân có thể ra về ngay, thời gian phục hồi rất nhanh. ☘ Cách phòng ngừa đi cầu ra máu: Để giúp rút ngắn thời gian điều trị bệnh và ngăn ngừa bệnh, người bệnh nên thực hiện: ♦ Chế độ dinh dưỡng ít thịt nhiều rau, hạn chế đồ cay nóng, hạn chế rượu bia,… ♦ Tập thói quen đi vệ sinh hàng ngày, không nhịn đại tiện, không rặn quá mạnh, dùng giấy mềm để vệ sinh hậu môn. ♦ Siêng luyện tập thể dục thể thao. ♦ Không ngồi hay đứng quá lâu, nên vận động đi lại nhẹ nhàng. Địa Chỉ Điều Trị Đi Cầu Ra Máu Uy Tín - Chất Lượng Tại TPHCM, Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu được đánh giá là một trong những cơ sở y tế chuyên khoa hậu môn – trực tràng uy tín, có nhiều phương pháp điều trị hay, hỗ trợ đẩy lui chứng đi cầu ra máu hiệu quả. ⇒ Bệnh nhân khi đến Hoàn Cầu sẽ được hưởng những dịch vụ y tế tuyệt vời sau: Bên cạnh đó, phòng khám còn bảo mật thông tin an toàn, thực hiện khám và điều trị cả trong và ngoài giờ hành chính nên rất phù hợp với nhiều đối tượng bệnh nhân. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU -Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ -Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM -Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 >>>> Xem thêm: https://dakhoahoancautphcm.vn/benh-tri-77<<<<
 2. Táo bón là vấn đề mà không ít người mắc phải, gây nhiều biến chứng nguy hiểm, trong đó có trĩ – 1 căn bệnh thời đại gây ám ảnh nhiều người. Các chuyên gia luôn khuyến cáo “táo bón lâu ngày gây bệnh trĩ không thể coi thường”, cần phải làm sao để điều trị chứng bệnh này, phòng tránh bệnh trĩ? hãy cùng tìm hiểu ngay thông tin bài viết dưới đây TÁO BÓN LÂU NGÀY GÂY BỆNH TRĨ - CHỚ NÊN COI THƯỜNG Táo Bón Lâu Ngày Là Gì? Nguyên Nhân Và Biểu Hiện Bệnh ■ Táo bón bao lâu là bất bình thường? Táo bón là hiện tượng đi ngoài khó khăn, gây đau rát hoặc số lần đi ngoài trong ngày giảm rõ rệt, mỗi lần đi chỉ cho phân nhỏ hoặc cứng.Có nhiều cách để xác định bản thân có đang mắc tình trạng táo bón hay không, tuy nhiên dựa vào số lần đi ngoài là dễ xác định nhất. Trong y học, táo bón thường được định nghĩa là dưới 3 lần đi ngoài mỗi tuần. Người bệnh táo bón phải bao gồm hai hoặc nhiều hơn những dấu hiệu dưới đây: + Dùng tay hoặc can thiệp y tế trong ít nhất 1/4 số lần đi vệ sinh. + Khó đi ngoài trong ít nhất 1/4 số lần đi vệ sinh. + Cảm giác đi tiểu không trọn vẹn trong ít nhất 1/4 số lần đi vệ sinh. + Phân nhỏ, lổn nhổn hoặc cứng trong ít nhất 1/4 số lần đi vệ sinh. + Ít hơn ba lần đi tiêu mỗi tuần. + Cảm giác tắc nghẽn hậu môn hậu trong ít nhất 1/4 số lần đi vệ sinh. ■ Nguyên nhân gây hiện tượng táo bón là do: + Ít vận động: Do đặc thù công việc, nhiều người đứng quá lâu, hoặc ngồi quá nhiều, ít vận động cơ thể dẫn đến giảm nhu động ruột, gây nên táo bón. + Chế độ dinh dưỡng không hợp lý: Ăn nhiều thực phẩm cay nóng, chế độ ăn ít chất xơ, uống không đủ nước, thường xuyên dùng thức ăn nhanh,… là nguyên nhân hàng đầu gây táo bón. + Nhịn đại tiện: Nhiều người cố gắng không đi đại tiện trong thời gian làm việc, tránh làm gián đoạn công việc. Tuy nhiên, điều này làm chức năng của hệ tiêu hóa bị suy giảm, dẫn đến hiện tượng táo bón. + Bị một số bệnh tiêu hóa: Những bệnh nhân bị hội chứng ruột kích thích, viêm đại tràng, bệnh Corhn,… thường bị tiêu chảy xen kẽ táo bón. Táo bón đi cầu ra máu khiến bệnh nhân mệt mỏi, ám ảnh ■ Các triệu chứng điển hình của táo bón là: ➣ Số lần đi đại tiện giảm: Bệnh nhân đi đại tiện ít hơn 3 lần/tuần, ➣ Đại tiện phân cứng: Người bị táo bón thường đại tiện phân khô và cứng quá mức. ➣ Khó đại tiện: Bệnh nhân đi đại tiện rất lâu, đau rát hậu môn trong và sau khi đại tiện. ➣ Rối loạn tiêu hóa: Nhiều trường hợp bệnh nhân bị đầy bụng, buồn nôn, nôn, ăn không tiêu, mệt mỏi toàn thân,… thậm chí tiêu chảy xen lẫn táo bón. Tại Sao Táo Bón Lâu Ngày Gây Bệnh Trĩ Nhiều người cho rằng táo bón chỉ là triệu chứng thoáng qua và không nghiêm trọng. Tuy nhiên, các chuyên gia hậu môn – trực tràng cho hay, táo bón lâu ngày sẽ gây bệnh trĩ, nứt kẽ hậu môn, viêm đại tràng,… điển hình nhất là bệnh trĩ. Do phân tồn tại quá lâu bên trong ống hậu môn – trực tràng, dẫn đến cản trở lưu thông máu, làm tĩnh mạch hậu môn giãn rộng quá mức, hình thành các búi trĩ. Bệnh nhân bị táo bón lâu ngày có thể bị bệnh trĩ nội, trĩ ngoại, lẫn trĩ hỗn hợp. Khi bị táo bón, phân khô và cứng đi qua hậu môn, kéo căng vùng da hậu môn và kéo rạn các nếp gấp bởi một lớp niêm mạc cực mỏng. Hơn nữa, phân cứng và khô dễ làm tổn thương lớp niêm mạc hậu môn gây chảy máu. Táo bón gây bệnh trĩ - biến chứng cần hết sức cảnh giác ■ Triệu chứng của bệnh trĩ khá nguy hiểm: + Trĩ độ 1: Bệnh nhân bị táo bón thường xuyên, đau khi đại tiện, phân lẫn máu hoặc có máu dính trên giấy vệ sinh + Trĩ độ 2: Khi đại tiện, bệnh nhân có thể thấy búi trĩ thập thò ở lỗ hậu môn, đại tiện khó và đau rát nhiều, phân lẫn sợi máu + Trĩ độ 3: Búi trĩ sa ra ngoài hậu môn khi đại tiện, có thể dùng tay đẩy lên, đi cầu rất đau và chảy máu, ngứa hậu môn, có dịch ở hậu môn gây ẩm ướt khó chịu, hôi “vùng kín”,… + Trĩ độ 4: Búi trĩ sa ra khỏi hậu môn không đẩy vô trở lại được, bệnh nhân đi đại tiện khó khăn, chảy máu hậu môn thường xuyên, nhiều khi vận động cũng chảy máu, bệnh nhân bị đau đớn không thể ngồi, phải nằm nghiêng 1 bên, sức khỏe giảm sút nhanh,… VÒNG XOẮN TRĨ LÀ MỘT TRONG NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY NÊN BỆNH TÁO BÓN - Trĩ có thể gây ra đau đớn khi đi vệ sinh. Khi niêm mạc bị tách rời ra, cảm giác đau đớn lúc đó rất mạnh. Do vậy, người bệnh sẽ sợ hãi và không dám đi vệ sinh. Chính nó đã tạo điều kiện cho phân lưu lại trong ruột lâu hơn, từ đó gây ra táo bón hoặc trầm trọng hơn. Liên quan đến trĩ, ta còn phải nhắc đến cách tiến hành phẫu thuật. Nếu trong khi phẫu thuật mà cắt bỏ đi quá nhiều lớp biểu bì ở ống hậu môn thì sau đó khoảng 2 tuần hậu môn sẽ hình thành sẹo, co vào khiến cho cửa hậu môn bị co hẹp tạo nên một sẹo cứng không thể mở rộng ra được. - Vì thế, hậu môn bị hẹp lại khiến cho phân rất khó lọt qua, từ đó sinh ra táo bón. Hoặc do phải mất nhiều sức khi đi vệ sinh nên hậu môn bị rạn khiến cho người bệnh cảm thấy đau đớn, sợ sệt hoặc không dám đi hoặc cố nhịn. Đó cũng là nguyên nhân gây ra táo bón hoặc cũng có thể làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của táo bón. Điều Trị Táo Bón Như Thế Nào Hiệu Quả? Táo bón kéo dài vừa là nguyên nhân gây bệnh trĩ, lại vừa là hệ quả tất yếu do bệnh trĩ mang lại, bởi búi trĩ cản trở quá trình đại tiện. Do vậy, muốn biết điều trị táo bón kéo dài như thế nào hiệu quả, bệnh nhân cần phải đi khám xác định nguyên nhân gây táo bón do đâu, nếu bị bệnh trĩ thì đang bị trĩ độ mấy, dạng trĩ nào, từ đó chuyên gia sẽ lên phác đồ điều trị chuẩn cho người bệnh. Tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu Chuyên khoa Hậu môn – trực tràng, để chữa táo bón kéo dài, những phương pháp sau được áp dụng: ♦ Dùng thuốc: Các chuyên gia sẽ sử dụng thuốc nhuận tràng, thuốc giảm đau, thuốc chống co thắt hậu môn, thuốc làm tiêu búi trĩ, chống chảy máu,… tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. ♦ Phương pháp PPH: Đối với bệnh nhân bị táo bón kéo dài gây bệnh trĩ, có khối polyp hậu môn – trực tràng gây cản trở đại tiện,… thì phương pháp PPH được áp dụng để loại bỏ búi trĩ, khối polyp, khối u,… giúp bệnh nhân dễ đại tiện và ngăn ngừa bệnh quay trở lại hiệu quả. Phương pháp chữa trị táo bón hiệu quả tại Đa Khoa Hoàn Cầu ■ Cách chăm sóc sức khỏe phòng ngừa táo bón lâu ngày gây bệnh trĩ: + Tập chế độ dinh dưỡng nhiều chất xơ, uống nhiều nước. + Không nhịn đại tiện, tập thói quen đại tiện đúng giờ. táo bón lâu ngày + Nên tập thêm các bài tập dành cho cơ đáy chậu (kegel). + Khi đang bị táo bón nên xoa bụng để kích thích nhu động ruột. + Nên đi lại, vận động nhiều, không đứng hay ngồi 1 chỗ quá lâu. + Có thể bổ sung vào thực đơn các loại thực phẩm nhuận tràng sau: ngũ cốc nguyên cám, hạt họ đậu, rau ăn lá màu xanh, đu đủ, bưởi, chuối, củ cải trắng, khoai lang, dưa leo,… Đa Khoa Hoàn Cầu - Địa Chỉ Chữa Táo Bón Uy Tín Tại TPHCM Nếu đang sinh sống và làm việc tại khu vực lân cận TPHCM, bệnh nhân có thể chọn lựa Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu (số 80 - 82 Châu Văn Liêm, P11, Q5, TPHCM). Là cơ sở y tế đa khoa tư nhân có chuyên khoa hậu môn – trực tràng được đánh giá rất cao, Hoàn Cầu sẽ giúp bạn xóa tan nỗi lo vì táo bón kéo dài. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU -Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ -Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM -Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 >>>> Xem thêm: https://dakhoahoancautphcm.vn/benh-tri-77<<<<
 3. Trĩ chính là căn bệnh hiện nay rất phổ biến và nó gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống. Ngoài ra nếu như không kịp thời điều trị thì về lâu dài nó còn gây nhiều những biến chứng nguy hiểm về sau. Bạn biết không chúng ta vẫn hoàn toàn có thể điều trị bệnh trĩ thông qua chế độ ăn uống. Vì vậy việc tìm hiểu bệnh trĩ nên ăn gì và kiêng gì chính là câu hỏi được nhiều bệnh nhân quan tâm hiện nay. Hãy cùng tìm hiểu qua những chia sẻ từ bài viết sau để tìm ra được câu trả lời chính xác bạn nhé! GIẢI THÍCH BỆNH TRĨ NÊN ĂN GÌ VÀ KIÊNG GÌ 1. Tìm hiểu bệnh trĩ nên ăn gì uống gì? Với câu hỏi bệnh trĩ nên ăn gì và kiêng gì thì đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những thức ăn mà người bệnh trĩ nên bổ sung. Và đó là: ► Uống nhiều nước: Theo như chia sẻ từ chuyên gia đầu ngành thì nước chính là một chất cực kỳ quan trọng nó sẽ giúp phân mềm và củng cố thành tĩnh mạch cũng như giảm tình trạng sưng đau do các búi trĩ gây ra. Do đó mỗi ngày người bị bệnh trĩ nên uống từ 1.5 đến 2 lít nước (nước lọc, nước ép trái cây đều được). ► Ăn nhiều thực phẩm chứa chất xơ: Bởi vì chất xơ cũng có tác dụng lưu trữ nước cực tốt trong ruột cũng như rất có lợi đối với tiêu hóa. Do đó người bị bệnh trĩ nên bổ sung nhiều chất xơ và đó có thể là rau củ quả cùng với các loại ngũ cốc. ► Ăn nhiều chất sắt: Tiếp theo với câu hỏi bệnh trĩ nên ăn gì và kiêng gì thì người bệnh cũng đừng quên bổ sung thực phẩm có chứa nhiều chất sắt. Vì như chúng ta cũng đã biết những người bị bệnh trĩ ở giai đoạn nặng và trĩ nội sẽ bị chảy máu. Do đó gây tình trạng thiếu máu nên cần phải bổ sung chất sắt cho cơ thể. Người bệnh có thể ăn những thực phẩm như là gan, cá ngừ, nho khô, các loại hạt... Nó sẽ đảm bảo giúp mang đến nhiều chất sắt để cơ thể tổng hợp và sản xuất nhiều máu hơn. Người bị bệnh trĩ cần áp dụng chế độ ăn uống phù hợp ► Ăn nhiều thực phẩm chứa nhiều magie: Bên cạnh đó thì magie chính là khoáng chất đóng vai trò quan trọng và cần thiết đối với nhiều hoạt động của cơ thể. Nó cũng đóng vai trò là thực phẩm nhuận tràng và trị táo bón hiệu quả. Do đó người bị bệnh trĩ cần bổ sung thực phẩm chứa nhiều magie như là hạt điều, bột yến mạch, đậu nành hay nho khô không hạt... ► Ăn nhiều thực phẩm nhuận tràng: Cuối cùng với câu hỏi bệnh trĩ nên ăn gì và kiêng gì thì chúng ta cũng đừng quên bổ sung nhiều thực phẩm nhuận tràng. Bởi vì nó rất tốt cho hệ tiêu hóa cũng như giúp giảm tình trạng đau đớn khi bị bệnh trĩ. Đó là rau lang, rau mồng tơi, rau diếp cá, mật ong, rau đay hoặc khoai lang... 2. Bệnh trĩ kiêng ăn gì? Tiếp đến đi vào vấn đề người bị bệnh trĩ kiêng ăn gì thì để có thể hạn chế sự phát triển của bệnh chúng ta cần phải: +++ Kiêng ăn muối: Bởi lẽ muối sẽ giữ nước và khiến cho các mạch máu căng lên làm bệnh trĩ ngày càng nặng hơn. Do đó người bị trĩ cần phải kiêng ăn muối trong các bữa ăn của mình. +++ Thức ăn cay nóng: Tiếp theo thì người bị bệnh trĩ cũng cần phải kiêng những thực ăn có chứa gia vị cay nóng như là ớt, tiêu, hành... Bởi lẽ các gia vị này sẽ khiến cho niêm mạc dạ dày bị kích ứng và bệnh trĩ theo đó cũng sẽ nặng hơn. +++ Các chất kích thích: Chất kích thích như là cafe, rượu, nước ngọt có ga... chính là những thức uống chứa nhiều thành phần không tốt cho hệ tiêu hóa. Do đó người bị bệnh trĩ cần phải tránh xa. +++ Những đồ ăn nhanh: Cuối cùng thì người bị bệnh trĩ cũng cần phải kiêng đồ ăn nhanh bởi vì trong đồ ăn nhanh sẽ chứa nhiều dầu mỡ và chất béo khiến nóng trong và khó tiêu. Đây sẽ là nguyên nhân làm cho bệnh trĩ ngày càng nặng hơn. Cần sớm điều trị bệnh trĩ 3. Lưu ý cho người bị bệnh trĩ Ngoài việc tìm hiểu bệnh trĩ nên ăn gì và kiêng gì thì để ngăn chặn tình trạng bệnh trĩ ngày càng nặng hơn người bệnh cần sớm đến với phòng khám chuyên khoa uy tín để được bác sĩ thăm khám và tìm ra giải pháp điều trị. Hiện tại thì Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu chính là đơn vị phòng khám uy tín, chuyên nghiệp với đội ngũ y bác sĩ giỏi, trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khám và đưa ra phương pháp điều trị bệnh trĩ an toàn hiệu quả. Với hệ thống máy móc tiên tiến và đặc biệt là kỹ thuật xâm lấn tối thiểu PPH và HCPT sẽ giúp điều trị bệnh trĩ hiệu quả, không đau, không biến chứng, an toàn, ít chảy máu cũng như không ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống của người bệnh. Hy vọng rằng kiến thức bài viết chia sẻ trên đây đã giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề bệnh trĩ nên ăn gì và kiêng gì. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU -Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ -Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM -Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 >>>> Xem thêm: https://dakhoahoancautphcm.vn/benh-tri-77<<<<
 4. Trĩ là một bệnh thường gặp và mang đến nhiều khó chịu, đau đớn cho người bệnh. Bệnh trĩ nếu chữa không đúng cách sẽ ngày càng trầm trọng và gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Đa số người bệnh chần chừ trong việc điều trị bệnh lý này là sợ đau và không hiệu quả. Vậy đâu là phương pháp chữa bệnh trĩ không đau và an toàn nhất mà bạn nên lựa chọn? Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn giải quyết được khó khăn này. ĐIỀU TRỊ BỆNH TRĨ BẰNG CÁCH NÀO KHÔNG ĐAU VÀ AN TOÀN? Phương Pháp Chữa Bệnh Trĩ Hiệu Quả Nhất Hiện Nay Trong nền y học hiện đại, đã cho ra đời rất nhiều phương pháp mới hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả, không đau, khắc phục được những nhược điểm của phương pháp cũ, trong đó có bệnh trĩ. Hiện tại, các phòng khám lớn ở nước ta đã ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong điều trị bệnh trĩ hiệu quả là phương pháp PPH và HCPT. ++ Về phương pháp PPH: Nguyên tắc điều trị bệnh của phương pháp này là dùng máy ôn hợp cắt triệt mạch các búi trĩ, nhằm loại bỏ phần niêm mạc sa xuống đường lược, bộ phận có ít cảm giác đau. Bên cạnh đó còn kết hợp kéo niêm mạc theo hướng kéo lên, để tạo hình hậu môn phía ngoài. Ống hậu môn của người bệnh sau khi điều trị sẽ được tái tạo giống như bình thường, không nhìn thấy vết cắt và tuyệt đối không gây tổn thương cho hệ thống cơ vòng. ++ Về phương pháp HCPT: Là kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, giúp tiểu phẫu cắt trĩ diễn ra nhanh chóng mà không cần sử dụng đến dao mổ. Trong phương pháp này, chuyên gia sẽ dùng trường điện dung cao tần, với mục đích làm đông và thắt nút lại các mạch máu. Ưu điểm của phương pháp chữa bệnh trĩ này là khả năng kiểm soát tốt, hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến vùng lân cận cũng như sức khỏe của người bệnh. Phương pháp chữa bệnh trĩ hiệu quả nhất hiện nay Ưu Điểm Nổi Trội Của Phương Pháp PPH Và HCPT Đây là kỹ thuật mới được ứng dụng từ nền y khoa của nước ngoài, sẽ giúp bệnh nhân điều trị bệnh hiệu quả tối ưu nhờ vào những ưu điểm sau: >> Nhanh chóng: Cả 2 phương pháp này đều diễn ra trong thời gian ngắn, chỉ trong vòng khoảng 15-20 phút là có thể hoàn thành quy trình điều trị. Do đó, bệnh nhân sẽ không cảm thấy đau đớn, đồng thời xâm lấn tối thiểu nên tỷ lệ tái phát bệnh rất thấp. >> An toàn: Phương pháp chữa bệnh trĩ bằng PPH và HCPT giúp người bệnh bảo vệ chức năng của hậu môn như bình thường, tránh tình trạng chít hẹp hậu môn gây đau đớn sau khi lành vết thương. Điều trị bệnh trĩ bằng phương pháp hiện đại PPH và HCPT >> Không đau: Điểm đặc biệt của phương pháp điều trị bệnh trĩ PPH và HCPT là nhanh chóng, dứt khoát, không gây ra tổn thương ở hậu môn, kết hợp cầm máu cùng lúc nên hầu như bệnh nhân không cảm thấy đau. >> Tổn thương nhỏ: Kỹ thuật hiện đại cho phép loại bỏ các búi trĩ nhanh gọn, vết thương để lại rất nhỏ, ít chảy máu, đảm bảo không để lại sẹo sau khi lành bệnh. >> Phạm vi điều trị rộng: 2 phương pháp chữa bệnh trĩ hiện đại này đã mang đến phạm vi điều trị rộng, hiệu quả đối với hầu hết các dạng trĩ như trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ vòng, trĩ hỗn hợp, sa hậu môn,… Nên Điều Trị Bệnh Trĩ Bằng PPH Và HCPT Ở Đâu? Ở nước ta hiện nay không có nhiều phòng khám ứng dụng thành công 2 phương pháp điều trị bệnh trĩ hiện đại này. Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu là một trong số ít những địa chỉ đang điều trị bệnh trĩ bằng phương pháp PPH và HCPT. Do đó, nếu bạn đang có nhu cầu chữa bệnh trĩ an toàn, không đau thì có thể đến Hoàn Cầu tại số 80-82 Châu Văn Liêm, P11, Q5, TPHCM. Khi đến khám và điều trị bệnh trĩ tại đây bạn có thể an tâm tuyệt đối về chất lượng và hiệu quả. Bởi các chuyên gia điều trị không chỉ là người ứng dụng thành công phương pháp chữa bệnh trĩ tiên tiến PPH và HCPT, mà họ còn là những người có kiến thức chuyên môn vững vàng cùng kinh nghiệm nhiều năm trong việc chẩn đoán và điều trị thành công cho hàng ngàn ca bệnh. Đặc biệt, phòng khám còn có hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại, nhân viên làm việc với tác phong chuyên nghiệp, hỗ trợ tận tình nhằm mang lại dịch vụ y tế chất lượng cao và tạo tâm lý thoải mái cho người bệnh khi điều trị. Hoàn Cầu – Địa chỉ tiên phong trong việc ứng dụng phương pháp PPH và HCPT Qua những thông tin trên đây, chắc chắn rằng bạn đọc đã biết được đâu là phương pháp chữa bệnh trĩ không đau và an toàn nhất hiện nay rồi. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU -Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ -Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM -Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 >>>> Xem thêm: https://dakhoahoancautphcm.vn/benh-tri-77<<<<
 5. Muốn điều trị bệnh trĩ hiệu quả và an toàn thì trước tiên bạn cần phải tìm cho mình một địa chỉ đảm bảo uy tín, chất lượng tốt. Nhưng có quá nhiều phòng khám bệnh trĩ tại TPHCM khiến người bệnh rơi vào tình trạng hoang mang không biết nên khám ở đâu. Mời bạn cùng tìm hiểu nội dung trong bài biết dưới đây để biết đâu là những phòng khám bệnh trĩ quận 7 mà bạn nên đến nhất nhé! TỔNG HỢP PHÒNG KHÁM BỆNH TRĨ QUẬN 7 UY TÍN, CHẤT LƯỢNG Danh Sách Phòng Khám Bệnh Trĩ Ở Quận 7 Quận 7 là một quận phát triển, thuộc trung tâm của TPHCM nên việc tìm kiếm địa chỉ khám bệnh trĩ ở đây hầu như không quá khó khăn đối với người bệnh. Nếu đang làm việc và sinh sống ở quận 7, bạn có thể tham khảo danh sách phòng khám bệnh trĩ sau: + Bệnh viện Pháp Việt Địa chỉ: Phú Mỹ Hưng, khu Nam Sài Gòn. Đây là phòng khám cung cấp dịch vụ điều trị bệnh trĩ cho mọi đối tượng bệnh nhân trong mọi lứa tuổi và đến từ nhiều quốc gia khác nhau. + Victoria Healthcare Victoria Healthcare Phú Mỹ Hưng hoạt động trong nhiều lĩnh vực chuyên khoa, bao gồm: Nhi, Nội tổng quát, Tai Mũi Họng. Nếu có nhu cầu thăm khám và chữa bệnh trĩ thì phòng khám Victoria Healthcare ở quận 7 là một địa chỉ uy tín mà bạn có thể chọn. Danh sách phòng khám bệnh trĩ ở quận 7 + Maple Healthcare Là phòng khám bệnh trĩ quận 7 nằm ở đường Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Q7, TPHCM. Đây là một phòng khám cung cấp dịch vụ y tế cao cấp trong chuyên khoa: Trị liệu thần kinh cột sống và chăm sóc da, nha khoa. Nhìn chung, tất cả các phòng khám bệnh trĩ ở quận 7 này đều thuộc phòng khám quy mô lớn, cao cấp nên chắc chắn mức chi phí sẽ rất cao, chỉ phù hợp với một số đối tượng ở nước ta hiện nay. Chưa kể đến, các chuyên khoa điều trị đều không chú trọng nhiều trong khoa trĩ, người bệnh có thể không được điều trị hiệu quả triệt để như ở những địa chỉ chuyên khoa uy tín khác. Vậy Khám Bệnh Trĩ Ở Quận 7 Thì Nên Đến Đâu? Nếu bạn đang tìm địa chỉ chữa bệnh trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp thì Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu - địa chỉ gần phòng khám bệnh trĩ quận 7 nhất trong số những cơ sở chất lượng về chuyên khoa trĩ khác tại TPHCM. Hoàn Cầu ở số 80-82 đường Châu Văn Liêm, P11, Q5, TPHCM sở hữu những yếu tố của một phòng khám đáng tin cậy mà bạn nên lựa chọn: - Phòng khám hội tụ đội ngũ chuyên gia điều trị giỏi, kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực hậu môn - trực tràng, chính vì vậy mà họ luôn đưa ra những chẩn đoán và lựa chọn phương pháp chữa trị chính xác nhất. - Mọi máy móc, thiết bị được sử dụng đều tối tân, đổi mới hiện đại hằng năm, nhập khẩu từ những nước phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản,... Quy mô phòng khám khang trang, thoáng mát, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ và tiện nghi nhất cho người bệnh. - Chi phí khám và điều trị bệnh trĩ được công khai trước với bệnh nhân khi tiến hành phác đồ chữa bệnh, để bệnh nhân chủ động chuẩn bị, đồng thời tránh được việc nâng giá quá cao so với quy định từ Bộ Y tế. Hoàn Cầu – Địa chỉ chữa trí đáng tin cậy cho bạn - Đặc biệt, Hoàn Cầu còn làm việc từ 8h sáng đến 8h tối, khung giờ chữa bệnh linh hoạt, tạo điều kiện cho người bệnh bận rộn thu xếp được tối ưu thời gian của mình. Người bệnh có thể hoàn toàn an tâm bởi khám ngoài giờ cũng không phát sinh thêm nhiều chi phí như ở cơ sở khác. - Vượt trội hơn hẳn các phòng khám bệnh trĩ quận 7, Hoàn Cầu còn áp dụng nhiều phương pháp trong hỗ trợ điều trị bệnh trĩ, vật lý trị liệu tân tiến nhất của nền y học hiện đại. Trong số những phương pháp cắt trĩ tiên tiến nhất hiện nay, thì kỹ thuật PPH và HCPT được xem là cách chữa bệnh hàng đầu, được đông đảo chuyên gia đánh giá cao nhờ vào tính ưu việt của nó. ++ Đối với phương pháp PPH: Chuyên gia sẽ máy kẹp đặc thù để thắt lại búi trĩ, nhằm ngắt nguồn cung cấp máu đến búi trĩ, từ từ khiến búi trĩ bị rụng ra mà không dùng đến dao kéo trong quá trình điều trị. ++ Đối với phương pháp HCPT: Chuyên gia sẽ dùng sóng điện cao tần làm đông thắt mạch máu, tiếp đến sử dụng dao điện để cắt các búi trĩ. Kết hợp với làm liền vết niêm mạc xung quanh, không gây ảnh hưởng đến vùng lân cận. Phương pháp chữa bệnh trĩ tiên tiến tại Hoàn Cầu Với những chia sẻ trên đây, chúng tôi mong rằng đã giúp người bệnh chọn được cho mình một phòng khám bệnh trĩ quận 7 đảm bảo chất lượng và uy tín nhất. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU -Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ -Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM -Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 >>>> Xem thêm: https://dakhoahoancautphcm.vn/benh-tri-77<<<<
 6. Có thể nói, bệnh trĩ đang ngày càng trở nên phổ biến và có thể gặp ở bất cứ mọi đối tượng nào. Đây là căn bệnh cực kỳ khó chịu, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt cùng chất lượng công việc, cuộc sống người bệnh. Để chữa dứt điểm bệnh trĩ, đòi hỏi người bệnh phải tìm được địa chỉ y tế được tín nhiệm, có chất lượng tốt. Vậy bạn đang ở quận 6 thì nên tìm phòng khám bệnh trĩ quận 6 ở đâu là đáng tin cậy. Mời bạn cùng tham khảo những kinh nghiệm được chia sẻ trong bài viết bên dưới nhé! KINH NGHIỆM TÌM PHÒNG KHÁM BỆNH TRĨ QUẬN 6 Giải Thích Về Bệnh Trĩ Trĩ hiện tại có rất nhiều loại: trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp, đi cầu ra máu, hoặc đau thốn lỗ hậu môn,... là những căn bệnh liên quan khiến nhiều người khó chịu và không phải là trường hợp hiếm gặp. Trên thực tế đúng là như vậy, có rất nhiều người mắc phải bệnh trĩ do những nguyên nhân khác nhau gây ra. Triệu chứng đặc trưng nhất của bệnh là đi cầu ra máu đỏ (hoặc đôi khi cũng có màu đen), táo bón, đại tiện khó khăn, hậu môn bị rát, có mùi hôi rất khó ngửi,… Khi xuất hiện những triệu chứng này, chắc chắn bạn đã mắc phải bệnh trĩ. Vì vậy, hãy tìm cho mình một phòng khám chữa bệnh trĩ ở quận 6 chất lượng để được điều trị kịp thời. Giải thích về bệnh trĩ Phòng Khám Bệnh Trĩ Quận 6 Được Tín Nhiệm Hiện tại, trên địa bàn quận 6 có khá nhiều phòng khám uy tín, hoạt động dưới sự kiểm soát của các cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, tại đây vẫn còn tồn tại không ít những cơ sở hoạt động “chui” với quy mô nhỏ, không được cấp phép và không đảm bảo về trình độ chuyên môn cũng như trang thiết bị y tế trong điều trị. Hơn nữa, những phòng khám đảm bảo uy tín cũng không chuyên sâu trong khoa trĩ. Chủ yếu hoạt động mạnh trong các chuyên khoa: nam khoa, phụ khoa, bệnh xã hội,… Xuất phát từ lý do đó, nhiều bệnh nhân ở quận 6 đã tìm về Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu (tọa lạc tại số 80-82 Châu Văn Liêm, P11, Q5, TPHCM) để được điều trị bệnh tốt nhất. Giới Thiệu Sơ Lược Về Đa Khoa Hoàn Cầu Hoàn Cầu là phòng khám có chuyên khoa trĩ trên địa bàn TPHCM được hàng nghìn lượt bệnh nhân tin tưởng tìm về điều trị mỗi năm. Điểm nổi trội hơn hẳn các phòng khám bệnh trĩ quận 6 là Đa khoa Hoàn Cầu luôn đặt sức khỏe của bệnh nhân làm trọng tâm. Từ khi thành lập đến nay, phòng khám được đánh giá cao trong công tác khám chữa bệnh, mang đến kết quả khiến bệnh nhân thật sự hài lòng. Hơn thế nữa, địa chỉ này còn sở hữu những thế mạnh sau: + Hội tụ đầy đủ chuyên gia giỏi: Họ là những người chuyên môn, có kiến thức vững vàng, nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khám và chữa bệnh trĩ. Cùng với đó là tác phong làm việc chuyên nghiệp, đạt chuẩn quy mô quốc tế, luôn tận tình, giúp đỡ bệnh nhân giải đáp mọi thắc mắc và định hướng phương pháp điều trị hiệu quả nhất. + Môi trường y tế: Điểm cộng của phòng khám là có môi trường văn minh, khang trang, luôn trong trạng thái vô trùng. Đặc biệt, được đầu tư đủ các phòng và phân khoa riêng biệt, các phòng tiểu phẫu, phòng chờ, phòng điều trị,… được trang bị đầy đủ tiện nghi, mang đến sự thoải mái nhất để bệnh nhân an tâm dưỡng bệnh. Môi trường y tế chất lượng tại Hoàn Cầu + Mức đầu tư về cơ sở vật chất: Không chỉ có quy mô lớn, các trang thiết bị, máy móc và dụng cụ chuyên khoa tại phòng khám đều được đổi mới thường xuyên. Đặc biệt, chúng đều được nhập khẩu ở các nước có nền y học phát triển vượt bậc nhất hiện nay như Thụy Sỹ, Anh, Mỹ, Nhật Bản,… + Phương pháp chữa bệnh trĩ tiên tiến: Hơn hẳn các phòng khám bệnh trĩ quận 6, Hoàn Cầu luôn là địa chỉ tiên phong trong việc ứng dụng những phương pháp chữa bệnh mới nhất, nhằm mang đến sự an toàn và hiệu quả cao cho người bệnh. Phương pháp điều trị bệnh trĩ đang được áp dụng tại phòng khám là: Phương pháp PPH và HCPT. Cả 2 đều sở hữu những ưu điểm nổi trội: - Thời gian thực hiện nhanh chóng, chỉ từ 15-20 phút, chính xác đến từng milimet. - Không sử dụng dao kéo, vết cắt nhỏ và dứt khoát. - Ít đau, ít chảy máu và không gây ra các rủi ro như phương pháp truyền thống. - Thời gian phục hồi nhanh, sau khi cắt người bệnh có thể ra về ngay trong ngày. - Rút gọn được quá trình điều trị, giúp tiết kiệm chi phí tối đa. Phương pháp chữa bệnh trĩ hiện đại + Bảo mật thông tin: Tất cả thông tin của bệnh nhân đều được bảo mật, tuyệt đối không để lộ hoặc phục vụ cho những mục đích khác ngoài việc theo dõi bệnh tại cơ sở y tế. Những chia sẻ trên đây với mong muốn giúp bạn đọc tìm được phòng khám bệnh trĩ quận 6 tốt nhất cho mình để an tâm chữa bệnh. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU -Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ -Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM -Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 >>>> Xem thêm: https://dakhoahoancautphcm.vn/benh-tri-77<<<<
 7. Hẳn bạn cũng biết, muốn có kết quả điều trị bệnh trĩ cao, điều quan trọng đầu tiên là bạn cần phải tìm kiếm cho mình một địa chỉ uy tín và chất lượng. Vậy nếu bạn đang ở quận 5, TPHCM thì nên tìm phòng khám bệnh trĩ quận 5 như thế nào? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn có được sự lựa chọn đúng đắn nhất cho mình. Hãy xem ngay nhé! TOP 5 ĐỊA CHỈ PHÒNG KHÁM TRĨ QUẬN 5 UY TÍN Tại quận 5 nếu muốn tìm địa chỉ phòng khám trĩ để đỡ tốn thời gian chờ đợi như bệnh viện nhà nước người bệnh có thể tìm đến một số nơi như: 1. Phòng khám trĩ quận 5 TS.BS. Võ Duy Thông Trong danh sách địa chỉ khám trĩ ở quận 5 đầu tiên chúng ta có thể kể đến chính là phòng khám của TS.BS Võ Duy Thông. Đây không phải là phòng khám chỉ riêng trĩ mà còn có nhiều dịch vụ khám khác. Bác sĩ Thông chính là một bác sĩ giỏi trong lĩnh vực khám và chữa trị bệnh trĩ. Ngoài ra bác sĩ còn không ngừng cập nhật thường xuyên các kỹ thuật, phương pháp điều trị bệnh trĩ. Bác sĩ còn có nhiều nghiên cứu được công bố ở những tạp chí quốc tế trong và ngoài nước. Đến đây bệnh nhân sẽ được thăm khám kỹ càng cũng như tư vấn tận tâm. Thông tin liên hệ: Địa chỉ: Số 20 Trần Xuân Hòa, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh. Thời gian khám từ thứ Hai đến Thứ Bảy: 17:00 – 20:00. 2. Phòng khám trĩ quận 5 TS.BS. Đại Phi Vân Địa chỉ khám trĩ tiếp theo dành cho bạn đó chính là phòng khám của bác sĩ Đại Phi Vân. Đây chính là một vị bác sĩ giỏi, tận tâm, hết mình vì người bệnh nên được đánh giá cao của rất nhiều bệnh nhân khi có nhu cầu khám trĩ tại đây. Không chỉ giỏi trong việc khám chữa trĩ mà bác sĩ còn khám nhiều bệnh lý khác. Hiện tại bác sĩ Vân chính là trưởng khoa Nội cơ xương khớp bệnh viện Triều An. Thông tin liên hệ: Địa chỉ: Số 24 Trần Hưng Đạo , Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh. Thời gian khám từ thứ Hai đến Thứ Sáu: 16:30-19:30; Thứ Bảy: 09:00-11:00. 3. Phòng khám trĩ quận 5 PGS.TS.BS. Nguyễn Trung Tín Nếu đang tìm kiếm địa chỉ khám trĩ tại quận 5 thì người bệnh cũng có thể tìm đến phòng khám bác sĩ Tín. Đay là bác sĩ giỏi hiện đang công tác tại khoa Hậu môn trực tràng của bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM. Bác sĩ được đánh giá cao về lĩnh vực hậu môn trực tràng nói chung và trĩ nói riêng tại khu vực miền Nam. Bệnh nhân đến đây sẽ được bác sĩ thăm khám tận tình và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp nhất. Thông tin liên hệ: Địa chỉ: Số 161/136B Bùi Hữu Nghĩa, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh. Thời gian khám từ thứ Hai đến Thứ Bảy: 17:00 – 20:30. 4. Phòng khám trĩ quận 5 ThS.BS. Võ Thị Thiên Hương Trong danh sách những phòng khám trĩ uy tín tại khu vực quận 5 thì người bệnh cũng có thể chọn lựa phòng khám bác sĩ Hương. Vị bác sĩ này được đông đảo bệnh nhân chọn lựa khi có nhu cầu khám và điều trị bệnh trĩ. Bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm, tận tâm hết mình vì người bệnh cũng như hiểu rõ tâm lý của bệnh nhân. Đến với phòng khám bác sĩ Hương người bệnh được khám và tư vấn mọi thắc mắc liên quan đến bệnh trĩ. Thông tin liên hệ: Địa chỉ: Số 31A Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh. Thời gian khám từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: 17:00 – 20:00. 5. Địa Chỉ Khám Trĩ Ở Quận 5 TPHCM Tốt Nhất Thực tế, để chọn được cho mình một phòng khám bệnh trĩ ở quận 5 có chất lượng cao và đáng tin tưởng là một việc không quá khó. Tuy nhiên, để tránh việc chọn nhầm những phòng khám có quy mô nhỏ, hoạt động “chui” không được kiểm soát từ cơ quan chức năng, người bệnh cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu đang ở quận 5, bạn nên đến Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu (nằm ngay trên trục đường chính, số 80-82 Châu Văn Liêm, P11, Q5, TPHCM). Phòng khám có chuyên khoa trĩ được các chuyên gia hàng đầu và đông đảo bệnh nhân đánh giá cao nhờ những điểm vượt trội sau: + Được cấp phép hoạt động và phạm vi chữa bệnh rộng: Đây là phòng khám bệnh trĩ quận 5 được cấp phép từ Bộ Y tế trong điều trị bệnh ở phạm vi rộng, bao gồm cả trị nội, trĩ hỗn hợp, trĩ ngoại, rò hậu môn, áp xe hậu môn,… cùng các bệnh liên quan khác, đảm bảo được tiêu chí uy tín và đáng tin cậy. + Cơ sở vật chất và máy móc đầu tư hiện đại: Phòng khám được đầu tư với quy mô lớn, được phân chia các khu phòng đầy đủ (phòng chờ, phòng khám bệnh, phòng tiểu phẫu, phòng vật lý trị liệu,…), đảm bảo cho quá trình khám chữa bệnh diễn ra khoa học. Các máy móc, trang bị y tế cũng được cập nhật đổi mới thường xuyên, nhằm phục vụ cho quá trình khám diễn ra nhanh chóng và điều trị đạt tối ưu hiệu quả. Hoàn cầu – địa chỉ khám trĩ ở quận 5 TPHCM tốt nhất + Đội ngũ chuyên gia chuyên môn và nhân viên y tế nhiệt tình: Không chỉ được đào tạo về chuyên môn sâu mà đội ngũ chuyên gia còn có nhiều năm kinh nghiệm, giúp chẩn đoán chính xác bệnh tình và lựa chọn phương pháp chữa bệnh phù hợp. Các nhân viên y tế làm việc theo tác phong chuyên nghiệm với thái độ nhiệt tình, hòa nhã, luôn sẵn sàng tư vấn và giúp đỡ người bệnh khi cần thiết. + Chi phí hợp lý và đảm bảo thông tin: Mức chi phí khám và chữa bệnh trĩ tại đây đều được trao đổi với bệnh nhân trước khi tiến hành. Đảm bảo được các yếu tố: công khai – rõ ràng – minh bạch. Ngoài ra, khi khám bệnh bạn cũng an tâm tuyệt đối vì mọi thông tin đều được bảo mật, chỉ phục vụ cho quá trình theo dõi tại phòng khám. Kỹ Thuật PPH Và HCPT – Phương Pháp Chữa Trĩ Tối Tân Áp Dụng Tại Hoàn Cầu Ngoài những yếu tố trên, Hoàn Cầu – phòng khám bệnh trĩ quận 5, còn là nơi luôn dẫn đầu trong việc ứng dụng phương pháp mới trong điều trị bệnh trĩ. Cụ thể là kỹ thuật PPH và HCPT. - Kỹ thuật PPH: Phương pháp dùng một loại máy kẹp thắt lại búi trĩ, nhằm ngắt nguồn cung cấp máu tới búi trĩ, loại bỏ búi trĩ một cách dễ dàng mà không cần sử dụng dao kéo. Thường được áp dụng trong chữa trĩ nội rất hiệu quả. - Kỹ thuật HCPT: Là phương pháp dùng sóng điện cao tần làm đông thắt mạch máu, cắt bỏ búi trĩ dứt khoát bằng dao điện. Kết hợp làm liền vết thương mà không gây bất cứ ảnh hưởng nào đến niêm mạc lân cận. Thường được dùng trong điều trị trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp, rò hậu môn,... Phương pháp chữa trĩ tối tân được áp dụng tại Hoàn Cầu Những chia sẻ trên đây với mong muốn giúp người bệnh tìm được địa chỉ phòng khám bệnh trĩ quận 5 có chất lượng tốt và uy tín nhất cho mình. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU -Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ -Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM -Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 >>>> Xem thêm: https://dakhoahoancautphcm.vn/benh-tri-77<<<<
 8. Tỷ lệ người mắc bệnh trĩ ở nước ta ngày càng cao và đang có xu hướng gia tăng đáng kể trong những năm trở lại đây. Nhưng đa số những người này đều e ngại không đi khám tại bệnh viện mà tự điều trị ở nhà. Lý do lớn nhất dẫn đến điều đó là họ không biết đâu là địa chỉ phòng khám đáng tin cậy cho mình. Để giúp người bệnh đang sinh sống ở quận 4 tìm được địa chỉ phòng khám bệnh trĩ quận 4 tốt nhất, chúng tôi xin đưa ra một số gợi ý trong bài viết bên dưới. Hãy cùng đọc ngay nhé! GIỚI THIỆU ĐỊA CHỈ PHÒNG KHÁM BỆNH TRĨ QUẬN 4 TỐT NHẤT Những Yếu Tố Để Nhận Biết Phòng Khám Trĩ Quận 4 Tốt Để chọn được phòng khám trị tại quận 4 chất lượng, bạn cần phải nắm rõ các yếu tố cần thiết phải có của một địa chỉ uy tín như sau: - Hoạt động dưới sự kiểm soát từ cơ quan chức năng: Điều này có nghĩa là phòng khám đó phải được sự cấp phép trong chuyên khoa trĩ từ Bộ Y tế hoặc Sở Y tế. Đảm bảo được độ uy tín và đáng tin cậy cho người bệnh khám chữa bệnh tại đây. - Đội ngũ chuyên gia phải có chuyên môn: Là người người có chuyên môn, kiến thức sâu rộng, am hiểu về bệnh trĩ, các cách điều trị sao cho phù hợp và hiệu quả nhất. Hơn nữa, yếu tố kinh nghiệm và tay nghề cao cũng cần được quan tâm khi chọn phòng khám trĩ ở quận 4, vì điều này sẽ đảm bảo được sự an toàn và hiệu quả tối ưu cho người bệnh. - Phải có cơ sở vật chất khang trang: Quy mô phòng khám phải lớn thì mới đảm bảo được môi trường khám rộng rãi, thoải mái và tiện nghi. Chính vì vậy, nếu tìm phòng khám bệnh trĩ quận 4, bạn cần đặc biệt quan tâm đến yếu tố này. Những yếu tố để nhận biết phòng khám trĩ quận 4 tốt - Máy móc và dụng cụ chuyên khoa hiện đại: Đây là tiêu chí quyết định hiệu quả chẩn đoán và chữa bệnh có chính xác không, các máy móc và dụng cụ y tế tốt là phải được đổi mới hằng năm, nhập khẩu ở các nước Anh, Mỹ, Hàn Quốc,… (những nước có nền y học phát triển nhất hiện nay). - Phương pháp chữa bệnh trĩ tối tân: Phòng khám trĩ ở quận 4 tốt phải đảm bảo cập nhật những phương pháp chữa bệnh mới nhất, nhằm khắc phục những hạn chế trong cách điều trị cũ, mang lại kết quả phục hồi bệnh cao. - Chi phí điều trị bệnh: Khám chữa bệnh tại phòng khám bệnh trĩ ở quận 4 tốt phải có chi phí được niêm yết và công khai một cách rõ ràng, minh bạch theo đúng quy định bởi cơ quan có thẩm quyền. Địa Chỉ Phòng Khám Bệnh Trĩ Quận 4 Bạn Nên Lựa Chọn Cùng với sự phát triển của nền kinh tế tại quận 4, đời sống và sức khỏe con người tại đây cũng được quan tâm hơn rất nhiều. Để phục vụ cho nhu cầu đó, có rất nhiều phòng khám và chữa bệnh đa khoa ra đời. Tuy nhiên, để tìm được một địa chỉ khám trĩ có chất lượng tốt tại đây lại là một việc không dễ. Bởi hầu hết các phòng khám tại quận 4 không có chuyên sâu trong khoa trĩ, không đảm bảo dụng cụ y tế và các chuyên gia điều trị chuyên môn, dẫn đến kết quả chữa bệnh không cao. Chính vì vậy, để chữa bệnh trĩ đạt hiệu quả cao, người bệnh tại quận 4 cùng các quận khác ở TPHCM đều tìm về Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu. Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P11, Q5, TPHCM. Hoàn Cầu – Địa chỉ khám chữa trĩ tốt nhất TPHCM Vì Sao Hoàn Cầu Là Địa Chỉ Khám Bệnh Trĩ Tốt Nhất Tại TPHCM Sở dĩ đây là địa chỉ đáng tin cậy bậc nhất ở nước ta hiện nay là nhờ hội tụ đầy đủ các tiêu chí của phòng khám bệnh trĩ quận 4 chất lượng tốt được nêu ở trên. Đồng thời, người bệnh còn có thể được chăm sóc tại nhà trước, trong và sau khi điều trị nhờ hình thức giúp bạn trao đổi tất cả mọi khó khăn và thắc mắc với chuyên gia. Hơn thế nữa, hiện phòng khám đang ứng dụng kỹ thuật chữa bệnh trĩ nội, trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp mới nhất, đó là kỹ thuật PPH và HCPT. Cả 2 phương pháp này đều mang đến những điểm ưu việt như: Phạm vi chẩn trị rộng: Hiệu quả với tất cả các bệnh: trĩ nội, trĩ ngoại, áp-xe hậu môn, trĩ hỗn hợp, rò hậu môn... + Nhanh chóng: Thời gian tiểu phẫu chỉ từ 15 – 20 phút, sau điều trị người bệnh có thể về ngay nếu không có gì bất thường. + Vết thương nhỏ: Mất ít máu, hạn chế rắc rối sau phẫu thuật, phục hồi nhanh sau điều trị. + An toàn: Tổn thương nhỏ và ít mất máu, an toàn tuyệt đối cho các tổ chức hậu môn. + Ít đau: Xâm lấn tối thiểu giúp người bệnh ít đau đớn và không bị chảy nhiều máu. + Hiệu quả cao: Điều trị hiệu quả và hạn chế tối đa việc bệnh tái phát, nhờ vào phác đồ điều trị đúng đắn từ chuyên gia . Điều trị trĩ hiệu quả và an toàn tại Hoàn Cầu Mong rằng với những chia sẻ trong bài viết hôm nay có thể giúp bạn tìm được địa chỉ phòng khám bệnh trĩ quận 4 tốt nhất để an tâm chữa bệnh. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU -Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ -Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM -Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 >>>> Xem thêm: https://dakhoahoancautphcm.vn/benh-tri-77<<<<
 9. Trĩ được xem là một căn bệnh phổ biến hiện nay ở tất cả mọi đối tượng, đặc biệt là những người ngồi nhiều, ít có thời gian vận động như dân văn phòng. Chính vì vậy mà nhu cầu tìm kiếm phòng khám trĩ ngày càng gia tăng đáng kể. Vậy ở quận 2 thì nên đi khám ở đâu là tốt? Cùng đọc ngay những thông tin dưới đây để biết địa chỉ phòng khám bệnh trĩ ở quận 2 chữa trị hiệu quả nhất nhé! TOP 5 PHÒNG KHÁM TRĨ QUẬN 2 ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI LỰA CHỌN 1. Phòng khám trĩ - Bệnh viện Quận 2 Đây là địa chỉ khám chữa bệnh trĩ được khá nhiều người phản hồi tốt tại Quận 2. Bệnh viện được thành lập năm 2008, cung cấp khoảng 60 dịch vụ y tế khác nhau, trong đó các dịch vụ về hồi sức cấp cứu, ngoại - phòng mổ, chữa bệnh hậu môn - trực tràng là những dịch vụ được ưu tiên hàng đầu. Bệnh viện ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến mới nhất trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh trĩ mang lại hiệu quả vượt trội, ngăn ngừa tái phát tốt nhất. + Địa chỉ: 130 Lê Văn Thịnh, Bình Trưng Tây, Quận 2, TPHCM 2. Khám trĩ tại Phòng khám Quốc tế Thảo Điền Đây là một trong số ít địa chỉ thăm khám bệnh trĩ được chứng nhận quốc tế. Phòng khám là sự đầu tư sáng lập bởi nhóm các bác sĩ người Pháp và Việt Nam thành lập. Tại đây, được đầu tư lớn về cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại, chuyên cung cấp đa dạng các dịch vụ y tế từ khám, tư vấn sức khỏe, chẩn đoán và điều trị nội - ngoại khoa,... Một số hạng mục khám chữa bệnh hậu môn - trực tràng tại đây như: khám chữa trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp, trĩ vòng, nội soi hậu môn trực tràng, mổ trĩ bằng công nghệ tiên tiến không đau,... + Địa chỉ: 95/3 Thảo Điền, phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM 3. Phòng khám trĩ Quốc tế Mỹ (AIH) Đây là địa chỉ được xây dựng theo quy mô 1 tầng hầm và 10 tầng cao với 120 giường nội trú, cùng với đó là đầy đủ các khu khám chữa bệnh nội - ngoại trú, khu cận lâm sàng, khi chẩn đoán y khoa, khu đào tạo, khu hành chính. Với mô hình kết hợp bệnh viện - khách sạn, phòng khám Quốc Tế Mỹ không chỉ chú trọng đến chất lượng khám chữa bệnh mà còn quan tâm đặc biệt đến những dịch vụ chăm sóc bệnh nhân. Đảm bảo khi đến đây, bạn sẽ được trải nghiệm những cảm giác thoải mái và gần gũi nhất. + Địa chỉ: 199 Nguyễn Hoàng, phường An Phú, Quận 2, TPHCM. 4. Phòng khám trĩ - Trung tâm y tế Quận 2 Trung tâm Y tế quận 2 cũng là một trong những phòng khám trĩ có không gian tương đối rộng rãi, thoáng mát. Đơn vị cũng được đầu tư nghiêm túc về các trang bị trang thiết bị hiện đại - tiên tiến bậc nhất, phục vụ cho công tác khám – chữa bệnh cũng như một số hoạt động y tế khác một cách trọn vẹn, hài lòng cho bệnh nhân. + Địa chỉ: 6 Trịnh Khắc Lập, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM LƯU Ý CHO BỆNH NHÂN KHI ĐẾN KHÁM TRĨ TẠI QUẬN 2 Các bạn lưu ý, những cơ sở y tế khám chữa bệnh trĩ được nêu trên đây đều là những phòng khám - bệnh viện công lớn nên mỗi ngày lượng bệnh nhân đổ về khá đông, do đó, bạn muốn đến khám phải đến sớm để để chờ bốc số, thủ tục rườm rà, Điều này cũng tạo một áp lực rất lớn không chỉ cho bệnh nhân mà còn cho các bác sĩ. Một điều nữa là những địa chỉ này hầu hết chỉ làm việc trong giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7. Do đó, bệnh nhân nên nắm rõ lịch thăm khám từng cơ sở để chủ động sắp xếp thời gian khám bệnh sao cho phù hợp với công việc. Dấu hiệu giúp bạn nhận biết bệnh trĩ THAM KHẢO THÊM: Tình hình chung khi đi khám chữa bệnh phần lớn đều như vậy. Tuy nhiên, để được thăm khám bệnh trĩ tại một địa chỉ vừa uy tín, vừa có bác sĩ giỏi - phương pháp hiện đại mà lại khám nhanh không cần đến sớm chờ đợi thì bạn có thể tham khảo ngay Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu. Hoặc tham khảo thêm các Phòng khám trĩ TPHCM là chuyên khoa hàng đầu trong lĩnh vực hậu môn - trực tràng, mỗi năm tiếp nhận thăm khám và điều trị thành công cho hàng ngàn trường hợp mắc bệnh trĩ từ nhẹ cho đến nặng, nhận được không ít phản hồi tích cực từ người bệnh và hầu như không phát hiện được trường hợp tái phát sau điều trị. Tại đây, các bác sĩ ứng dụng điều trị bệnh trĩ bằng công nghệ nội soi Đức, PPH, HCPT, Công nghệ định vị điểm… chấm dứt bệnh trĩ chỉ sau 1 lần điều trị, không đau đớn, không để lại sẹo và ngăn ngừa tái phát cực tốt. Bên cạnh đó, phòng khám triển khai trình thăm khám nhanh, riêng tư “1 bác sĩ – 1 bệnh nhân” điều trị ra về trong ngày, bảo mật thông tin cá nhân người bệnh. Đặc biệt là mức chi phí hoàn toàn hợp lý, hợp túi tiền, tư vấn trước để bệnh nhân dễ dàng chuẩn bị. Người bệnh hoàn toàn có thể chủ động đặt hẹn khám trước tại đây sẽ nhận được những ưu tiên hấp dẫn như: ưu tiên lấy mã số khám, được hỗ trợ làm thủ tục khám online, chủ động về mặt thời gian, được lựa chọn bác sĩ nam/nữ thăm khám,... + Địa chỉ: Số 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q. 5, TP HCM + Giờ làm việc: Từ thứ 2 đến chủ nhật 8h-20h (không nghỉ trưa) + Số điện thoại: 028 3923 9999 - Phương pháp PPH: Sử dụng một loại máy kẹp để hút các búi trĩ dồn vào một chỗ bên trong của máy. Sau đó siết chặt bằng van, bóp cò rồi giữ yên trong khoảng 30 giây, các búi trĩ sẽ được loại bỏ một cách dễ dàng và nhanh chóng. - Phương pháp HCPT: Là phương pháp sử dụng sóng điện tử cao tầng, với mức nhiệt từ 70 – 80 độ C khiến các mạch máu đến nuôi búi trĩ bị đông lại, rồi sau đó sẽ dùng dao điện để cắt các búi trĩ một cách dứt khoát và an toàn. + Chi phí khám chữa bệnh trĩ: Được trao đổi với bệnh nhân một cách rõ ràng trước khi thực hiện, nhằm đảm bảo theo đúng với các quy định chung của Bộ Y tế, Sở Y tế. Đồng thời được niêm yết, tránh mức chi phí phát sinh quá nhiều hoặc nâng giá cao hơn so với bên ngoài. Hoàn Cầu – Địa chỉ khám chữa bệnh trĩ hiệu quả cho bạn Mong rằng với những thông tin được chia sẻ trong bài viết trên đây, đã có thể giúp người bệnh tìm được phòng khám bệnh trĩ ở quận 2 có chất lượng tốt nhất cho mình. Ngoài ra, nếu còn bất cứ thắc mắc nào trước và trong quá trình khám chữa bệnh trĩ, bạn hãy nhấp vào bảng chat bên dưới để trao đổi trực tiếp cùng các chuyên gia tư vấn nhé! PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU -Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ -Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM -Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 >>>> Xem thêm: https://dakhoahoancautphcm.vn/benh-tri-77<<<<
 10. Buồng trứng đa nang webtretho là chủ đề được quan tâm rất nhiều ở diễn đàn này vì không ít chị em phụ nữ đang gặp phải. Hoặc nếu bạn không phải nạn nhân của hội chứng này thì cũng nên tìm hiểu để biết thêm về nó. Điều này rất có lợi đối với hầu hết nữ giới vì đa nang buồng trứng có thể xuất hiện trong một thời điểm bạn không ngờ đến. BUỒNG TRỨNG ĐA NANG LÀ GÌ? Đa nang buồng trứng không phải là một bệnh mà là một hội chứng liên quan đến rối loạn hormone, rối loạn chức năng buồng trứng ở phụ nữ. Theo số liệu thống kê, cứ 100 người ở độ tuổi sinh sản thì sẽ có 10 người bị hội chứng này. Nó đe dọa làm rối loạn kinh nguyệt và hạn chế khả năng có con của chị em. Lý giải điều này, các chuyên gia phân tích rằng, bởi ở người phụ nữ bị đa nang buồng trứng thì trứng to hơn bình thường, số lượng trứng cũng nhiều hơn nhưng không thể chín. Bên cạnh đó, buồng trứng của người bệnh còn có lớp ngăn cản dày để nang trứng không thoát ra được, ngăn cản quá trình thụ tinh và xuất hiện kinh nguyệt đều đặn như người khác. NGUYÊN NHÂN VÀ DẤU HIỆU CỦA HỘI CHỨNG BUỒNG TRỨNG ĐA NANG Nguyên nhân gây buồng trứng đa nang Có thể kể đến một số nguyên nhân điển hình gây ra tình trạng buồng trứng đa nang như sau: ♦ Yếu tố di truyền: Nếu trong gia đình có những người phụ nữ lớn mắc hội chứng buồng trứng đa nang thì bạn cũng có nguy cơ mắc cao hơn người khác. ♦ Chế độ ăn uống: Bổ sung quá thừa tinh bột thường là nguyên nhân thúc đẩy nguy cơ đa nang buồng trứng vì gây béo phì nhanh hơn. ♦ Rối loạn hormone: Cơ thể sản sinh quá nhiều hormone khiến nội tiết tố nữ bị rối loạn, ảnh hưởng đến quá trình hình thành nang trứng. ♦ Tình trạng kháng insulin: Đây là hiện tượng các tế bào cơ thể không đáp ứng insulin, tăng glucose trong máu. Bên cạnh đa nang buồng trứng thì tình trạng này còn dẫn đến tiểu đường hay bệnh gai đen. Triệu chứng nhận biết bệnh buồng trứng đa nang Có thể nhận biết cơ bản về hội chứng đa nang buồng trứng qua các biểu hiện cụ thể sau: - Kinh nguyệt không đều, có khi mấy tháng mới có một lần, mất kinh, kinh nguyệt có màu lạ, loãng, kinh nguyệt quá nhiều hoặc quá ít - Vô sinh hiếm muộn ở nữ giới hoặc rất khó mang thai cũng là dấu hiệu nghi ngờ mắc đa nang buồng trứng - Lông rậm ở mặt, ngực, tay chân, mọc mụn nhiều, rụng tóc,… là những triệu chứng phổ biến do cường androge - Béo phì, tăng cân đột ngột, đau vùng chậu, da nhờn và sẫm ở những vùng có nếp nhăn trên cơ thể (nách, cổ, háng) - Siêu âm thấy nhiều túi nhỏ chứa đầy dung dịch lỏng trong buồng trứng, đó là các túi nang chưa được phóng thích Nếu bạn cảm thấy bản thân đang trải qua những dấu hiệu này hoặc tương tự, hãy liên hệ đến bộ phận tư vấn miễn phí của Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu để hỏi xem có phải mình đang mắc đa nang buồng trứng không nhé. ĐA NANG BUỒNG TRỨNG CÓ NGUY HIỂM KHÔNG? Những rủi ro mà buồng trứng đa nang gây ra cho sức khỏe chị em phụ nữ là khó lường, bạn không nên xem thường và sống chung với nó. Cụ thể, hội chứng này: ► Làm ảnh hưởng đến tâm lý: Rối loạn nội tiết tố cơ thể là điều dẫn đến cảm xúc của nữ giới bị ảnh hưởng nặng nề, làm thay đổi sinh hoạt hàng ngày. ► Gây bệnh vô sinh: Phụ nữ không rụng trứng đều đặn chắc chắn khó có con hơn người bình thường vì trứng không giải phóng để thụ tinh. ► Gây ung thư nội mạc tử cung: Nếu trứng rụng hàng tháng, lớp tử cung rụng và ngược lại khi trứng không rụng đều thì lớp này ngày càng dày lên, có thể gây ung thư nội mạc tử cung rất nguy hiểm. ► Tăng nguy cơ mắc các bệnh lý khác: Nữ giới bị đa nang buồng trứng có nguy cơ mắc bệnh nhiều hơn, cụ thể như huyết áp cao, tiểu đường, bệnh tim, chứng ngưng thở khi ngủ, nghiêm trọng hơn là đột quỵ. Với những hệ lụy từ đa nang buồng trứng, các chị em không nên coi nhẹ các triệu chứng nó và kết luận mắc hội chứng. Hãy nhanh chóng tuân theo phác đồ điều trị của cơ sở y tế nơi thăm khám để cải thiện sức khỏe cho mình, tránh các biến chứng nghiêm trọng. ĐỊA CHỈ KHÁM CHỮA BUỒNG TRỨNG ĐA NANG UY TÍN Trên các diễn đàn như webtretho, lamchame,... chị em phụ nữ vẫn thảo luận rất nhiều về buồng trứng đa nang và chia sẻ với nhau địa chỉ khám chữa uy tín nhất theo kinh nghiệm bản thân. Trong số những cơ sở y tế được nhắc đến, nổi bật lên là Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu với nhiều ưu điểm đáng chú ý như: Sở hữu giấy phép hoạt động được cấp bởi Sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh Đội ngũ y bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phụ khoa, hiếm muộn Trang thiết bị y tế hiện đại, đầy đủ, đáp ứng tốt cho mọi nhu cầu khám chữa Môi trường phòng khám thoáng mát, sạch sẽ, phòng tiểu phẫu vô trùng Nhân viên y tế và bác sĩ nhiệt tình, thân thiện, thái độ làm việc chuyên nghiệp Đảm bảo tính riêng tư, kín đáo với mô hình mỗi bác sĩ – một bệnh nhân Chi phí khám chữa phải chăng, có bảng kê khai chi tiết rõ ràng, minh bạch Đặc biệt, tại Phòng khám Hoàn Cầu, bệnh nhân được lựa chọn bác sĩ nữ để khám chữa các bệnh về phụ khoa, đảm bảo giúp tinh thần thoải mái và yên tâm hoàn toàn. Bạn cũng có thể đặt hẹn online để không phải chờ lâu khi đến khám, bằng cách chat với đội tư vấn hoặc gọi vào hotline (028) 3923 9999. Chủ đề buồng trứng đa nang webtretho đã được chuyên gia giải đáp đầy đủ, nếu bạn muốn biết chính xác mình có mắc bệnh hay không thì đừng chần chừ nữa. Hãy đăng ký ngay để đến khám và tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, nhanh chóng lấy lại tự tin về khả năng sinh sản cũng như sức khỏe nói chung nhé. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU -Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ -Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM -Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 >>>> Xem thêm: https://laodong.vn/suc-khoe/phong-kham-da-khoa-hoan-cau-chua-benh-xuong-khop-bang-y-hoc-co-truyen-791464.ldo <<<<
 11. Chị em thắc mắc u nang buồng trứng phải kiêng những gì để bảo vệ sức khỏe tốt nhất và không khiến tình trạng bệnh trầm trọng hơn. Đây cũng là một vấn đề hết sức quan trọng nếu chẳng may bạn hay người thân mắc phải chứng bệnh này. Vậy thì hãy cùng tham khảo câu trả lời xác đáng nhất đến từ các chuyên gia lĩnh vực sản phụ khoa nhé. MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN BIẾT VỀ U NANG BUỒNG TRỨNG Khái niệm bệnh lý U nang buồng trứng là một trong những căn bệnh phụ khoa thường gặp nhất ở chị em phụ nữ. Đây là tình trạng các khối u chứa dịch lỏng nằm trong buồng trứng, được phát hiện khi khám phụ khoa và siêu âm. Bệnh thường xảy ra ở các chị em ở độ tuổi sinh đẻ, ít gặp dần khi đến kỳ mãn kinh. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, u nang buồng trứng sẽ biến chứng phức tạp, chuyển thành ung thư, ảnh hưởng đến khả năng thụ thai của nữ giới. Thậm chí bệnh còn đe dọa đến tính mạng của chị em mắc u nang buồng trứng khi lơ là hoặc điều trị không hiệu quả. Triệu chứng nhận biết bệnh Nếu có những triệu chứng sau, bạn nên nghi ngờ và đi khám để tầm soát căn bệnh u nang buồng trứng sớm nhất có thể: + Bụng dưới bị đau, tức, căng và nặng nề + Vùng chậu, vùng thắt lưng bị đau, nhức + Tiểu tiện và đại tiện gặp nhiều khó khăn + Cơ thể tăng cân bất thường, không lý do + Đau bụng và vùng hông trong kỳ kinh nguyệt + Âm đạo bị chảy máu bất thường, nhiều khí hư + Ngực căng tức, đau, đặc biệt là khi chạm vào + Thường xuyên đi tiểu, tiểu nhiều lần, tiểu đêm + Quan hệ tình dục khó, đau rát và bị chảy máu Thực tế, u nang buồng trứng nhiều khi không thể hiện ra bằng các triệu chứng mà chúng ta có thể nhận biết dễ dàng. Chỉ thỉnh thoảng chúng mới xuất hiện và đôi khi thường bị bỏ qua vì không mấy nghiêm trọng. Vì thế chị em cần quan tâm nhiều hơn đến những biểu hiện không ổn về sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh lý nói riêng. NGƯỜI BỊ U NANG BUỒNG TRỨNG PHẢI KIÊNG ĂN MÓN GÌ? Trước tiên, bạn cần biết về tiêu chuẩn, nguyên tắc dinh dưỡng dành cho người bị u nang buồng trứng: + Đảm bảo đủ hàm lượng dinh dưỡng cần thiết và không quá nhiều + Kiểm soát chất béo ở mức thấp, khoảng 20 – 30% so với tổng calo + Uống đủ nước, trên 2 lít trong 1 ngày, không hút thuốc, uống rượu + Hạn chế tối thiểu các loại đồ ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ, đồ ăn béo Đặc biệt, người bệnh phải kiêng tuyệt đối những món sau: Các loại thịt đỏ Các báo cáo khoa học cho biết, các loại thịt đỏ và chế phẩm từ chúng được xem là có chất béo bão hòa cao, không tốt cho sức khỏe của bệnh nhân u nang buồng trứng. Vì thế chị em nên kiêng ăn thịt đỏ và các sản phẩm như xúc xích, lạp xưởng,… Thực phẩm nhiều đường Đồ ăn quá ngọt ảnh hưởng trực tiếp đến việc gây nên tình trạng rối loạn nội tiết tố nữ. Chúng sẽ khiến chị em đối mặt với mụn trứng cá, kinh nguyệt không đều, u xơ tử cung, vô sinh – hiếm muộn. Và tất nhiên người bị u nang buồng trứng cũng nên tránh xa. Đồ ăn nhanh, món chiên rán Sự tiện lợi và ngon miệng của các món ăn nhanh rất hấp dẫn chúng ra, đặc biệt là chị em phụ nữ. Tuy nhiên chắc hẳn bạn cũng biết là chúng không hề có lợi cho sức khỏe. Đối với người bị bệnh u nang buồng trứng thì lại càng không tốt. Bởi chúng chứa nhiều chất béo và nóng, nên loại ngay khỏi thực đơn hàng ngày. LỜI KHUYÊN CHO BỆNH NHÂN U NANG BUỒNG TRỨNG Ngoài việc kiêng ăn những món đã kể trên, chị em có bệnh u nang buồng trứng cần lưu ý một số vấn đề khác như: + Tăng cường luyện tập thể thao thường xuyên với những bài tập nhẹ nhàng như yoga, duỗi cơ,… để giảm dần kích thước khối u. + Tuân thủ lịch khám định kỳ theo chỉ định của bác sĩ để theo dõi diễn biến của bệnh, có phương án điều trị hiệu quả, phù hợp nhất. + Chú ý kỹ chu kỳ kinh nguyệt của bản thân để kịp thời thăm khám và thông báo cho bác sĩ nếu phát hiện các tình trạng bất thường. + Chia nhỏ các bữa ăn để dùng cho nhiều lần và dung nạp thêm lượng protein cần thiết để cân bằng hàm lượng đường của cơ thể. + Đảm bảo ngủ đủ giấc, mỗi ngày đạt 7 – 8 tiếng là lý tưởng, không để cho tinh thần bị căng thẳng, stress kéo dài, luôn thoải mái. Ngoài ra, khi có những triệu chứng khiến bạn nghi ngờ về nguy cơ u nang buồng trứng, hãy nhanh chóng đi khám tại một cơ sở y tế chuyên nghiệp và uy tín như Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu. Như vậy bạn mới có thể yên tâm kiểm soát tình trạng sức khỏe của mình cũng như kịp thời được điều trị nếu đó là u nang buồng trứng. BỆNH U NANG BUỒNG TRỨNG CHỮA BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÌ? Trước tiên, bệnh nhân sẽ được khám để xác định u nang bằng các thủ thuật y khoa như chụp X quang ổ bụng, siêu âm, chụp tử cung, nội soi ổ bụng,… Tùy vào mức độ, tình trạng bệnh và đặc điểm của khối u mà các bác sĩ sẽ đưa ra phương án điều trị phù hợp nhất. Đối với khối u nhỏ hoặc vừa Nếu không quá nghiêm trọng, bệnh nhân sẽ được chỉ định dùng thuốc hoặc các vật lý trị liệu đơn giản. Đối với khối u lớn Khối u lớn có nguy cơ biến chứng thành ung thư hoặc vô sinh hiếm muộn thì cần được cắt bỏ toàn bộ, đôi khi cắt cả buồng trứng. Bạn có thể thấy việc khám và phát hiện khối u nang buồng trứng sớm có ý nghĩa rất lớn. Nó quyết định thời gian và mức độ khó của quy trình điều trị cũng như chi phí mà bệnh nhân phải đưa ra. Vậy nên hãy thường xuyên thăm khám để tầm soát sức khỏe của mình một cách tốt nhất. Bên cạnh việc tìm hiểu u nang buồng trứng phải kiêng những gì thì bạn nữ cũng nên chú ý bổ sung các thực phẩm giàu omega 3, sắt để cân bằng lượng hormone cho cơ thể. Ăn nhiều rau xanh và hoa quả cũng là cách tốt để bảo vệ sức khỏe trước những diễn biến có thể nghiêm trọng từ căn bệnh này. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU -Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ -Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM -Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 >>>> Xem thêm: https://haivan.com/diem-den/Ho-chi-minh/phong-kham-da-khoa-hoan-cau-tphcm-uy-tin-chat-luong<<<<
 12. Đa nang buồng trứng là căn bệnh viêm nhiễm phụ khoa phổ biến ở nữ giới trong độ tuổi sinh sản. Bệnh không chỉ ảnh hưởng rất lớn đến việc mang thai mà còn gây nguy hiểm cho sức khỏe nếu chị em không biết cách phòng tránh. Cùng tìm hiểu về đa nang buồng trứng cũng như bí quyết tăng tỉ lệ thụ thai từ chuyên gia sản - phụ khoa qua bài viết sau đây. NHỮNG THÔNG TIN VỀ BỆNH ĐA NANG BUỒNG TRỨNG 1. Đa nang buồng trứng là gì? Đa nang buồng trứng là bệnh lý diễn ra khi có quá nhiều hormone sinh dục nam ở người phụ nữ trong khi lượng hormone sinh dục nữ trong cơ thể không đủ. Điều này khiến sự rụng trứng trở nên bất thường hơn, khiến trứng không rụng mà chứa đầy trong nang trứng Nhiều chị em mắc bệnh này có buồng trứng giãn rộng chứa các cụm nang nhỏ. Nếu nang trứng phát triển không bình thường và việc rụng trứng xảy ra không theo đúng theo chu kỳ sẽ dẫn đến sự mất cân bằng hormone nam và nữ trong cơ thể. 2. Những nguyên nhân dẫn đến đa nang buồng trứng Những yếu tố sau đây chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng đa nang buồng trứng ở nữ. - Do di truyền: Nếu gia đình có mẹ, em gái hoặc chị gái bị buồng trứng đa nang, bạn cũng có thể mắc phải hội chứng này do di truyền. - Do dư thừa insulin: Điều này có thể cản trở sự phát triển của nang trứng, làm giảm khả năng rụng trứng của buồng trứng. - Chế độ ăn uống: Việc ăn uống có quá nhiều tinh bột cũng có thể là nguyên nhân gây ra hội chứng buồng trứng đa nang. 3. Các dấu hiệu của đa nang buồng trứng - Chu kỳ kinh nguyệt bất thường hoặc không đều, lượng máu kinh quá ít, có khi vài tháng hoặc đôi khi vài năm mới có kinh một lần. - Tăng cân, béo phì lên trông rõ nguyên nhân là do đường (glucose) không được chuyển hóa vào tế bào sẽ chuyển đổi thành chất béo tích tụ lại đặc biệt là ở vùng bụng. - Luôn có cảm giác đầy bụng và khó chịu ở vùng bụng, lưng, hoặc vùng chậu - Có hiện tượng ngáy hoặc ngưng thở khi ngủ - Vùng da bị sạm màu nhất là ở háng, cổ và nách. - Vùng mặt, ngực, bụng,lưng hoặc bắp đùi mọc nhiều lông. - Da mặt bị nhờn và xuất hiện nhiều mụn trứng cá. - Tóc mỏng đi hoặc rụng nhiều do các nang tóc bị thiếu dinh dưỡng. - Thường xuyên cảm thấy lo âu, căng thẳng, buồn vui vô cớ thậm chí là trầm cảm. 4. Đa nang buồng trứng có ảnh hưởng tới việc thụ thai không? Người bị buồng trứng đa nang có thể bị vô sinh, khó có con thậm chí vô sinh. Điều này xảy ra do nồng độ hormone nam cao ngăn cản sự rụng trứng khiến chu kỳ kinh nguyệt không đều hoặc không rụng trứng hàng tháng. Tuy nhiên theo nghiên cứu thì vẫn có những trường hợp mang thai được nếu được điều trị kịp thời. Với sự phát triển của y học ngày nay, những người bị buồng trứng đa nang đã được điều trị hiệu quả theo nhiều phương pháp khác nhau. Việc điều trị nhằm mục đích điều hòa kinh nguyệt và điều trị để mang thai. ĐA NANG BUỒNG TRỨNG – BÍ QUYẾT TĂNG TỈ LỆ THỤ THAI Để làm tăng tỉ lệ thụ thai, ngăn ngừa những ảnh hưởng của đa nang buồng trứng thì người bệnh cần có chế độ ăn uống khoa học, thể dục hợp lý bên cạnh đó là siêu âm canh trứng theo chỉ định của bác sĩ. 1. Người bị buồng trứng đa nang nên ăn gì? + Thực phẩm tự nhiên chưa qua chế biến + Thực phẩm giàu chất xơ + Cá béo bao gồm cá hồi, cá ngừ, cá mòi và cá thu + Các loại cải xoăn, rau bina và các loại rau lá xanh đậm khác + Trái cây màu đỏ sẫm như nho đỏ, quả việt quất , quả mâm xôi và anh đào + Ăn bông cải xanh và súp lơ + Đậu khô, đậu lăng và các loại hạt như hạt thông, quả óc chó, hạnh nhân và quả hồ trăn; + Chất béo có lợi cho sức khỏe như dầu ô liu cũng như bơ và dừa + Gia vị như nghệ và quế 2. Người bị buồng trứng đa nang nên tránh ăn gì? + Bánh ngọt sản xuất hàng loạt và bánh mì trắng + Thực phẩm chiên chẳng hạn như thức ăn nhanh + Đồ uống có đường chẳng hạn như soda, nước có ga và nước tăng lực + Thịt chế biến sẵn chẳng hạn như xúc xích, thịt nguội + Chất béo rắn bao gồm bơ thực vật và mỡ lợn + Các loại đỏ như bít tết, hamburger,... 3. Kiểm soát Insulin Insulin hoạt động giống như một chìa khóa để đưa glucose (năng lượng) vào các tế bào cơ thể. Nồng độ insulin cao hơn có thể khiến mọi người tăng cân dễ dàng hơn và có thể làm tăng sự thèm ăn. Chị em có thể kiểm soát Insulin bằng cách: + Tập thể dục: Hoạt động thể chất thường xuyên có thể giúp insulin hoạt động tốt hơn và giảm kháng insulin đáng kể. Bên cạnh đó góp phần điều hòa các cơ chế sinh học giúp bạn có chu kỳ đều đặn hơn, tăng khả năng mang thai. + Kiểm soát cân nặng: Có chế độ ăn uống hợp lý hiệu quả. Điều này đã được chứng minh là một cách hiệu quả để giảm mức độ insulin và tăng cơ hội mang thai cho phụ nữ. + Theo dõi chu kỳ hàng tháng: Cần theo dõi sự rụng trứng theo chu kỳ hoặc sử dụng que thử trứng và quan hệ tình dục quanh thời kỳ rụng trứng để tăng cơ hội thụ thai. KIỂM TRA VÔ SINH – VIỆC LÀM CẦN THIẾT CHO MỌI CẶP ĐÔI Những biện pháp trên đều mang tính chất hỗ trợ. Nếu bạn bị chậm có con trên 1 năm cho dù đã quan hệ đều đặn mà không áp dụng bất kì biện pháp tránh thai nào cả thì tốt nhất cả 2 vợ chồng nên đi khám để được kiểm tra vô sinh. Trong trường hợp mong con thì bác sĩ tư vấn cho biện pháp phù hợp. Tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu có triển khai những dịch vụ khám - kiểm tra vô sinh như sau: + Thăm khám và điều trị các vấn đề phụ khoa như kinh nguyệt không đều, chậm kinh, vô kinh, đau bụng kinh,... + Thực hiện kiểm tra vô sinh - hiếm muộn bằng các xét nghiệm dịch âm đạo, cổ tử cung, chụp Xquang tử cung vòi trứng,… + Khám và tầm soát ung thư cổ tử cung bảo vệ sức khỏe cho nữ giới + Khám – kiểm tra thai (siêu âm, xét nghiệm HCG) nhanh chóng, bảo mật thông tin ⇒ Với những thông tin xoay quanh vấn đề đa nang buồng trứng - Bí quyết tăng tỉ lệ thụ thai hy vọng rằng chị em sẽ có cho mình những kiến thức quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU -Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ -Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM -Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 >>>>Xem thêm: https://baophapluat.vn/kham-nam-khoa-tai-phong-kham-da-khoa-hoan-cau-the-nao-post390352.html <<<<
 13. Bị đa nang buồng trứng có con được không thưa bác sĩ? Chủ đề này cũng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người khi không may mắc phải hội chứng buồng trứng đa nang. Hiểu rõ nỗi băn khoăn này của bạn đọc bài viết sau chúng tôi xin được lý giải cụ thể vấn đề có thể mang thai khi mắc BTĐN không. THẾ NÀO LÀ BỊ ĐA NANG BUỒNG TRỨNG? Đây chính là hội chứng xảy ra bởi sự rối loạn cân bằng hormone. Những phụ nữ bị rối loạn buồng trứng này bởi sự gia tăng bất thường nồng độ Androgen bên trong cơ thể. Chính những chất này sẽ gây ra gián đoạn quá trình phát triển nang noãn. Từ đó buồng trứng sẽ xuất hiện nhiều nang nhỏ khoảng 6 đến 10 nang dưới 10mm khi siêu âm. Vì nang noãn không phát triển được do đó trứng không thể nào phát triển trưởng thành và không xảy ra tình trạng rụng trứng. Nếu như chị em phụ nữ bị hội chứng này thì buồng trứng có lớp vỏ khá dày làm cho nang trứng không thể phát triển vậy nên hàng tháng trứng không phá được lớp vỏ này làm cho hiện tượng phóng noãn không thể xảy ra nên không thể thụ thai được. NGUYÊN NHÂN NÀO GÂY ĐA NANG BUỒNG TRỨNG Cùng với câu hỏi: "đa nang buồng trứng có con được không", thì nhiều chị em cũng thắc mắc không biết nguyên nhân nào gây ra hội chứng này. Thực tế hiện nay vẫn chưa tìm được nguyên nhân chính xác tuy nhiên có một số yếu tố đóng vai trò gây tăng nguy cơ gây bệnh như là: → Yếu tố di truyền: Nếu như mẹ hoặc chị gái của bạn bị buồng trứng đa nang thì có thể bạn cũng bị mắc phải hội chứng này. Các nhà nghiên cứu đang xem xét rằng liệu đột biến gen có liên quan đến hội chứng hay không. → Dư thừa insulin: Ở đây insulin nó là loại hormone được sản xuất ở tế bào tuyến tụy mục đích chính là cho phép sử dụng đường để cung cấp năng lượng chính của cơ thể. Nếu như có đề kháng insulin thì khả năng dùng insulin hiệu quả suy giảm và tuyến tụy tiết insulin nhiều hơn để chuyển hóa đến các tế bào. Chính sự dư thừa insulin sẽ đẩy mạnh sản xuất androgen buồng trứng từ đó cản trở sự phát triển nang trứng, làm giảm khả năng rụng trứng. Do chế độ ăn uống: Nếu như ăn quá nhiều tinh bột cũng là nguyên nhân dẫn đến hội chứng đa nang buồng trứng. DẤU HIỆU CHỊ EM BỊ BUỒNG TRỨNG ĐA NANG LÀ GÌ? Chị em sẽ thấy bản thân xuất hiện một số dấu hiệu khác nhau bao gồm: ► Chu kỳ kinh nguyệt diễn ra bất thường hoặc không đều. Khi đó chu kỳ có thể dưới 25 ngày hoặc là từ 2 đến 3 tháng hay vài năm mới có kinh một lần. ► Bị tăng cân, béo phì vì lúc đó đường glucose không được chuyển hóa vào tế bào chuyển đổi tạo thành chất béo tích tụ ở vùng bụng. ► Xuất hiện tình trạng đầy bụng và bị khó chịu ở vùng bụng, vùng chậu, vùng lưng. Hơn nữa người bệnh có thể cũng thấy những cơn đau âm ỉ hoặc đau nhói từ những mức độ từ nhẹ đến dữ dội khi đến kỳ kinh và thấy khó chịu tại vùng lưng dưới, vùng bụng… ► Ngoài những triệu chứng trên thì ngáy ngủ, ngưng thở khi ngủ cũng là dấu hiệu của buồng trứng đa nang vì rối loạn nội tiết tố gây ra. ► Phụ nữ thấy da sậm màu đặc biệt ở cổ, háng, nách. ► Thấy có nhiều lông trên mặt, trên người do cơ thể sản sinh ra nhiều nội tiết tố nam, da mặt có nhiều mụn trứng cá và nhờn. ► Tóc mỏng đi hoặc bị rụng nhiều bởi các nang tóc thiếu đi dinh dưỡng từ đó tóc yếu rồi dần thưa và rụng đi. ► Tâm trạng có sự vui buồn thất thường thậm chí rằng còn dễ bị trầm cảm. ► Hơn nữa nếu như chị em bị hội chứng đa nang buồng trứng còn rất dễ có nguy cơ bị bệnh như là: ► Bị vô sinh hiếm muộn vì trứng không rụng. ► Bị tiểu đường mà chủ yếu là tiểu đường tuýp 2 bởi rối loạn điều hòa hormone estrogen hoặc lượng insulin bên trong cơ thể. ► Bị tăng huyết áp và khó có thể điều chỉnh huyết áp được. ► Mỡ trong máu cao mà đặc biệt là mỡ xấu gây tăng nguy cơ bị tim mạch dẫn đến đột quỵ. VẬY ĐA NANG BUỒNG TRỨNG CÓ CON ĐƯỢC KHÔNG THƯA BÁC SĨ? Về phân tích y học Có rất nhiều người lo lắng không biết rằng bị hội chứng buồng trứng đa nang liệu có ảnh hưởng gì đến chức năng sinh sản hay không, có con được hay không. Nhưng bạn không nên quá lo lắng vì hội chứng này cũng là một bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ vậy nên khả năng mang thai tự nhiên có thể xảy ra bình thường. Về thực tế cho thấy Thực tế có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng không phải chị em nào bị buồng trứng đa nang cũng khó mang thai, vẫn có nhiều trường hợp mang thai được nếu như được điều trị kịp thời. Nhưng nếu như tình trạng bệnh lý của chị em càng nặng thì nguy cơ bị vô sinh hiếm muộn lại càng cao hơn. Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của y học thì người bị hội chứng đa nang buồng trứng đều được chữa trị theo nhiều phương pháp khác nhau tùy vào nhu cầu từng người. Thường mục đích chính là điều hòa kinh nguyệt, điều trị để dễ dàng mang thai. CÁCH ĐIỀU TRỊ BUỒNG TRỨNG ĐA NANG KỊP THỜI 1. Điều trị tại nhà Điều chỉnh thói quen ăn uống, sống và giảm cân hiệu quả cho mình. Cụ thể chị em nên thực hiện chế độ ăn uống giàu chất xơ, ít đường, tinh bột, giàu đạm thực vật, có nhiều vitamin, sắt từ thực vật. Hơn nữa cần tập thể dục thường xuyên cũng như hạn chế thức khuya, tránh lo âu căng thẳng. Nên kiểm tra sức khỏe định kỳ mục đích phát hiện cũng như hạn chế nguy cơ bị bệnh tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường. 2. Tại địa chỉ phòng khám, bệnh viện Bệnh nhân sẽ được bác sĩ thăm khám và áp dụng những cách khác nhau tùy tình trạng, mong muốn: ► Nếu chị em đang mong muốn có thai khi đó sẽ được dùng thuốc kích thích rụng trứng. Có nhiều loại thuốc khác nhau từ đường uống cho đến đường tiêm và bác sĩ sẽ xem xét chỉ định cho phù hợp. ► Bệnh nhân có thể còn được phẫu thuật nội soi buồng trứng để chữa trị. Khi đó bác sĩ phẫu thuật bằng mở ổ bụng nhằm tạo ra những lỗ nhỏ bên trong buồng trứng mục đích giảm mức độ kích tố nam nhằm tăng cường rụng trứng. ► Ngoài ra nếu không còn phương pháp nào phù hợp thì chị em sẽ được thụ tinh trong ống nghiệm. Bác sĩ sẽ lấy trứng cùng tinh trùng nhằm thực hiện quy trình thụ tinh bên trong ống nghiệm. Và sau đó phôi sẽ được đưa vào tử cung chị em để phôi phát triển tạo thành thai nhi. Nhưng khả năng mang thai còn phụ thuộc vào độ tuổi cùng khả năng sinh sản sau này của chị em. Như vậy chúng ta đã cùng các chuyên gia phòng khám phụ khoa Hoàn Cầu, lý giải đa nang buồng trứng có con được không. Hy vọng rằng thông tin này thực sự hữu ích. Mọi câu hỏi thắc mắc liên quan hoặc cần tư vấn sinh sản, khám thai, bệnh lý nam khoa phụ khoa vui lòng liên hệ đến phòng khám. Sẽ có chuyên gia, bác sĩ tận tình thăm khám và điều trị chính xác nhất cùng chị em. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU -Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ -Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM -Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 >>>> Xem thêm: https://dantri.com.vn/suc-khoe/phong-kham-da-khoa-hoan-cau-dia-chi-vang-cham-soc-suc-khoe-toan-dien-20200317142135568.htm <<<<
 14. Hiện nay, kỹ thuật nội soi cắt u nang buồng trứng được đánh giá là tối ưu, đem lại hiệu quả khả quan, thực hiện nhanh chóng, giảm thiểu đau đớn và những tai biến. Để có những thông tin đầy đủ, mời chị em cùng tham khảo thông tin được đề cập trong bài viết dưới đây. TÌM HIỂU VỀ KỸ THUẬT NỘI SOI CẮT U NANG BUỒNG TRỨNG Kỹ thuật nội soi cắt u nang buồng trứng mặc dù là kỹ thuật hiện đại, song không phải trường hợp nào cũng thực hiện được. Bên cạnh những ưu điểm phương pháp này cũng tồn tại một số hạn chế cần chú ý. Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng là gì? Việc ứng dụng phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng có nghĩa là bác sĩ áp dụng kỹ thuật dùng ống nội soi (một đầu được kết nối với máy quay-màn hình vi tính, một đầu gắn kính camera nguồn sáng) để tiếp cận vào bên trong buồng trứng, giúp xác định chính xác vị trí khối u, chẩn đoán giai đoạn của ung thư và cắt bỏ khối u sớm. Nhờ kỹ thuật này, người bệnh thực hiện phẫu thuật sẽ giảm được các chấn thương, ít gây tai biến, hiệu quả cao, tăng cường khả năng hồi phục sức khỏe. Thông thường, sau phẫu thuật người bệnh chỉ cần nằm viện theo dõi khoảng 24-48h, nếu sức khỏe ổn định có thể ra về. Ưu điểm và hạn chế của phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng ➤ Ưu điểm: Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng được đánh giá có ưu điểm: Vết sẹo mổ nhỏ, đảm bảo thẩm mỹ, ít gây đau đớn trong và sau phẫu thuật. Thời gian nằm viện theo dõi ngắn, sức khỏe phục hồi nhanh... ➤ Nhược điểm: Tuy nhiên, phẫu thuật này là kỹ thuật khó, chi phí phẫu thuật khá cao (có thể giao động từ 20-30 triệu đồng). Yêu cầu bác sĩ giỏi, có tay nghề cao, kinh nghiệm lâm sàng nhiều năm để xử lý kỹ thuật chính xác. Ngoài ra, tai biến trên niệu quản có thể xảy ra trong phẫu thuật nếu khối u quá lớn. Đối tượng chỉ định và chống chỉ định thực hiện ➤ Đối tượng được chỉ định phẫu thuật Theo các bác sĩ phụ khoa, phụ nữ bị u nang buồng trứng trong các trường hợp sau, sau khi thăm khám và cân nhắc có thể được chỉ định thực hiện cắt u nang buồng trứng nội soi: + U nang to lên sau 3 tháng theo dõi cần cân nhắc phẫu thuật + Siêu âm thấy khối u nang không phải là u nang cơ năng + Khối u nang buồng trứng bị xoắn, gây đau đớn + Có u nang ở cả hai bên buồng trứng; kích thước khối u từ 6cm đến dưới 10cm + U nang buồng trứng ở phụ nữ mãn kinh (không có nhu cầu sinh con nữa) + Phụ nữ bị viêm ứ mủ vòi trứng hoặc ung thư vú và có chỉ định cắt buồng trứng + Phẫu thuật quá sản nội mạc tử cung;loạn sản cổ tử cung cần phẫu thuật. ➤ Đối tượng chống được chỉ định phẫu thuật Mặc dù, phẫu thuật nội soi được đánh giá là kỹ thuật hiện đại, độ an toàn cao, ít xâm lấn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp không được phép áp dụng kỹ thuật điều trị này. Bao gồm: + Người bệnh đang trong ngày “đèn đỏ” + Bị viêm nhiễm phụ khoa nghiêm trọng hoặc ra huyết trắng bất thường chưa điều trị khỏi + Chị em đang mắc các bệnh về nhiễm khuẩn, hoặc các bệnh về máu + Khối u có kích thước quá lớn hoặc khối u dính nhiều, từng phẫu thuật ổ bụng nhiều lần. + Kết quả siêu âm chẩn đoán khối u ác tính - ung thư buồng trứng + Người bệnh mắc các bệnh lý nội soi và chống chỉ định với các phẫu thuật nội soi QUY TRÌNH THỰC HIỆN PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT U NANG BUỒNG TRỨNG Hiện nay, phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng được thực hiện bởi các bác sĩ chuyên ngành sản phụ khoa giỏi, được đào tạo bài bản về phẫu thuật nội soi; tiến hành tại các bệnh viện lớn, uy tín, có máy móc hiện đại, cơ sở vật chất đảm bảo theo quy định của Bộ/Sở Y Tế. Và quy trình thực hiện tiểu phẫu cũng tuân thủ nghiêm ngặt theo các bước “chuẩn” nhằm đảm bảo tính an toàn và hiệu quả. Các bước chuẩn bị tiến hành phẫu thuật Đây là bước đầu tiên và cũng đóng vai trò khá quan trọng hỗ trợ phẫu thuật diễn ra suôn sẻ và hiệu quả. + Về dụng cụ phẫu thuật: Cần chuẩn bị đầy đủ các máy móc - dụng cụ phẫu thuật nội soi, các thiết bị y tế hỗ trợ. + Người thực hiện: phẫu thuật và y tá hỗ trợ cần mặc áo dành riêng trong phòng phẫu thuật, rửa tay, sát trùng sạch sẽ; đội ngũ, đeo găng tay vô khuẩn. + Người bệnh: Trước khi phẫu thuật cần được thăm khám toàn thân và sức khỏe tổng quát, đảm bảo đáp ứng các điều kiện phẫu thuật, loại trừ các chống chỉ định về phẫu thuật nội soi. Quy trình thực hiện mổ nội soi u nang buồng trứng ➧ Bước 1: Tiến hành các kiểm tra, xét nghiệm để đánh giá sức khỏe tổng thể, xác định người bệnh có đủ điều kiện làm phẫu thuật hay không. Nếu không nằm trong các trường hợp chống chỉ định đã nêu thì chuẩn bị tiến hành phẫu thuật. Sau khi có kết quả kiểm tra đầy đủ, bác sĩ cũng sẽ tư vấn cho bệnh nhân (và người nhà) nắm về tình hình bệnh, kỹ thuật mổ, quy trình thực hiện và một số nguy cơ có thể xảy ra sau phẫu thuật ➧ Bước 2: Người bệnh được tiến hành vệ sinh sạch sẽ, thụt tháo trước khi mổ khoảng 2 tiếng. Khi được đưa vào phòng phẫu thuật sẽ được sát khuẩn vùng bụng, trải khăn vô khuẩn và tiến hành gây mê nội khí quản. ➧ Bước 3: Tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ sẽ rạch một đường nhỏ khoảng 2cm ở vùng bụng (thường là dưới rốn). Sau đó dùng kim tiêm hoặc trocar bơm khí CO2 vào phúc mạc chậu để quan sát rõ hơn tình trạng buồng trứng và các cơ quan lân cận vùng chậu. Ống nội soi có gắn camera và nguồn sáng lạnh được đưa vào ổ bụng. Với trường hợp u nang có dính (ít) thì cần điều chỉnh cẩn thận, chính xác để không làm vỡ khối u. Nếu tiên lượng khối u nang dính nhiều cần cân nhắc chuyển sang mổ mở. ➧ Bước 4: Quan sát cẩn thận hình ảnh và vị trí khối u, các cơ quan tạng vùng chậu. Sử dụng dao phẫu thuật rạch một đường mổ nhỏ khác để đưa dụng cụ nội soi vào bên trong. Sau đó dùng kẹp Forcep nhỏ để cặp 1 bên mép vết rạch khối u, kéo nhẹ nhàng lên cao. Đồng thời, bác sĩ dùng que gẩy để tách khối u nang ra khỏi vỏ khối u. Lúc này, nếu khối u có kích thước nhỏ, không chảy máu thì thực hiện bóc tách hết khối u ra ngoài. Trong trường hợp khối u có khả năng bị chảy máu ở cuống thì cần sử dụng dao điện hai cực để đốt tổ chức dưới đáy của khối u. Sau đó dùng dao một cực hoặc kéo y tế để cắt cuống của khối u. ➧ Bước 5: Lấy mẫu u nang đã bóc tách đem đi sinh thiết để đánh giá xem khối u là lành tính hay ác tính. Đồng thời tiếp tục kiểm tra buồng trứng đối diện, phát hiện các tổ chức bất thường (nếu có). Trong trường hợp nếu nghi ngờ khối u nang vừa bóc tách tiên lượng ung thư hóa, thì bác sĩ sẽ cắt một mẫu mô ở buồng trứng còn lại để xét nghiệm mô bệnh học, loại trừ nguy cơ di căn. ➧ Bước 6: Sau khi đã tiến hành bóc tách hết các khối u nang trong buồng trứng. Bác sĩ sẽ rút các dụng cụ phẫu thuật ra khỏi ổ bụng, thoát khí CO2 và rút ống nội soi. Sau đó, bác sĩ sẽ khâu lại vết mổ, bệnh nhân được đưa đến phòng hồi tỉnh, theo dõi sức khỏe. LƯU Ý THEO DÕI, CHĂM SÓC SAU MỔ NỘI SOI U NANG BUỒNG TRỨNG Theo dõi vết thương hậu phẫu Thông thường, đối với phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng, bệnh nhân sẽ ở lại bệnh viện từ 24-48h để bác sĩ theo dõi xem có bất thường gì xảy ra hay không và xử lý kịp thời, ổn định trước khi ra về. + Theo dõi băng bịt vết mổ có bị thấm máu không + Theo dõi vết mổ có bị sưng, viêm, rỉ dịch/máu hay bầm tím hay không + Theo dõi màu sắc và lượng nước tiểu trong vòng 24h + Người bệnh cần có sự chăm sóc của người thân để giúp đỡ trong tình huống cần thiết Một số nguy cơ xấu có thể xảy ra sau mổ Như đã trình bày, mổ nội soi được đánh giá là kỹ thuật hiện đại, có tính an toàn cao và giảm thiểu biến chứng. Song một số ít trường hợp vẫn có tỉ lệ rủi ro nhất định. Một số nguy cơ xấu có thể xảy ra bao gồm: + Nhiễm trùng vết mổ (phụ thuộc vào công tác khử khuẩn phòng mổ, khử trùng dụng cụ phẫu thuật) + Đau lưng, đau vai gáy, đau cổ họng do đặt nội khí quản. Cần theo dõi nếu tình hình chuyển biến tệ cần xử lý kịp thời. + Đau và chảy máu ở vết mổ: Có thể do kỹ thuật cầm máu hoặc bỏ sót tổn thương ở buồng trứng khi phẫu thuật. Ngoài ra cũng có thể do người bệnh hoạt động mạnh sớm. + Một số tổn thương ở mạch máu hoặc cơ quan nội tạng (bàng quang, niệu quản, dạ dày…) + Tái phát trở lại Có thể do kỹ thuật hoặc khả năng bóc tách không kỹ lưỡng, để sót lại những khối u nhỏ. Những thông tin về nội soi cắt u nang buồng trứng đã được các chuyên gia Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu tổng hợp, cung cấp cụ thể. Hi vọng sẽ giúp bệnh nhân có những kiến thức hữu ích, chuẩn bị tốt tâm lý, không cần quá lo lắng hay áp lực khi tiến hành phẫu thuật này nhé! PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU -Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ -Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM -Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 >>>> Xem thêm: https://haivan.com/diem-den/Ho-chi-minh/phong-kham-da-khoa-hoan-cau-tphcm-uy-tin-chat-luong <<<<
 15. Trễ kinh nguyệt chính là nỗi lo và muộn phiền của các chị em phụ nữ vì chờ đợi hoài mà không thấy “dâu rụng”. Vậy bạn có biết Bị trễ kinh là do đâu và phải làm sao nếu bị hay chưa nào? Một số những chia sẻ từ bài viết sau đây chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tình trạng kinh nguyệt không đều này. THẾ NÀO ĐƯỢC HIỂU LÀ TRỄ KINH? Trễ kinh ở đây chính là tình trạng kinh nguyệt thất thường và nó đến chậm hơn so với những kỳ kinh trước đó. Thông thường chu kỳ kinh nguyệt của nữ giới diễn ra từ 28 đến 32 ngày với trung bình là 28 ngày. Thế nên với tình trạng bị trễ kinh nghĩa là đến kỳ hành kinh nhưng vẫn chưa thấy chị nguyệt ghé thăm. Thông thường thì chậm kinh được xác định nghĩa là quá 5 ngày mà vẫn chưa chưa thấy có kinh. Hiện nay thì tình trạng chậm kinh, trễ kinh rất nhiều chị em gặp phải. Vậy bạn có biết nguyên nhân trễ kinh là gì và phải làm sao chưa? Phần tiếp theo của bài viết chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn. Trễ kinh là phiền muộn của nhiều chị em VẬY TRỄ KINH LÀ DO ĐÂU DẪN ĐẾN? Nói đến nguyên nhân chậm kinh thì thực sự có rất nhiều. Bởi lẽ kinh nguyệt nó được ví như là chiếc gương giúp phản chiếu về tình trạng sức khỏe sinh sản nữ giới. Thế nên nếu như kinh nguyệt đến chậm và không đều thì chị em nên có sự chủ động trong việc nhận biết, phòng ngừa. Và có rất nhiều những nguyên nhân khác nhau dẫn đến chậm kinh. Với những chị em đang mong chờ em bé thì thường khi bị chậm kinh hay nghĩ đến việc mang thai. Tuy nhiên nó cũng có thể là do nhiều nguyên nhân khác. Và dưới đây chính là một số những nguyên nhân thường gặp: 1. Do bị rối loạn kinh nguyệt Có thể khẳng định rằng rối loạn kinh nguyệt chính là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra bị trễ kinh. Một số triệu chứng của tình trạng này đó là chu kỳ kinh thất thường dẫn đến vô kinh, rong kinh, chậm kinh… Nếu như bạn bị chậm kinh một cách thường xuyên thì cũng đồng nghĩa rằng bạn đang bị rối loạn kinh nguyệt một cách trầm trọng. 2. Do mắc bệnh lý phụ khoa Bệnh phụ khoa chính là những bệnh có liên quan đến cơ quan sinh dục nữ bao gồm cơ quan sinh dục trên như tử cung, vòi trứng, buồng trứng. Hoặc cơ quan sinh dục dưới như là âm đạo, âm hộ và cổ tử cung. Hiện nay thì rất nhiều chị em bị mắc bệnh phụ khoa nó sẽ gây ra chậm kinh. Nguyên nhân này được đánh giá khá nguy hiểm do vậy chị em cần chủ động tìm đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám để điều trị kịp thời. Có nhiều nguyên nhân gây trễ kinh 3. Do dùng thuốc tránh thai khẩn cấp Bạn biết không bị trễ kinh cũng có thể là do dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Vì bản chất của nó là cung cấp hormon nữ nồng độ cao nên ức chế và ngăn trứng rụng. Vậy nên việc dùng thuốc tránh thai khẩn cấp liên tục suốt thời gian dài là nguyên nhân gây ra thay đổi hormone từ đó làm ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt, rối loạn kinh nguyệt và dẫn đến chậm kinh. 4. Do cân nặng tăng giảm đột ngột Bạn biết không với những ai tăng hoặc giảm cân nặng đột ngột vì ăn kiêng hoặc ăn nhiều nó cũng gây ra tình trạng bị trễ kinh. Đó là vì lúc này hormone cơ thể bị thay đổi bao gồm cả hormon sinh dục nữ nên nó sẽ tác động làm ảnh hưởng chu kỳ kinh nguyệt. Qua đó sẽ gây ra tình trạng chậm kinh. Thường nếu như do cân nặng thì chị em không cần quá lo lắng bị trễ kinh nên uống gì, bởi sau khi cân nặng trở về ổn định thì kinh nguyệt tự trở lại bình thường mà thôi. 5. Do bị stress, căng thẳng Chính tâm lý không ổn định, người thường xuyên mệt mỏi, stress hoặc áp lực từ công việc và đời sống nó cũng là nguyên nhân hàng đầu gây ra chậm kinh, trễ kinh và nặng hơn chính là vô kinh. Bởi lẽ tâm lý bất ổn nó sẽ làm ảnh hưởng đến vùng dưới đồi não và đây là cơ quan ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất hormon điều hòa kinh nguyệt. Chính hormon thất thường nó làm cho trứng rụng muộn so với bình thường. 6. Do hội chứng buồng trứng đa nang Buồng trứng đa nang là tình trạng mà buồng trứng có nhiều nang nhỏ. Chính tình trạng này gây ra bị trễ kinh. Đồng thời thì hội chứng này có thể còn gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của chị em phụ nữ. LÀM SAO NẾU BỊ TRỄ KINH? Cần thăm khám phụ khoa định kỳ Nếu bạn đang băn khoăn bị trễ kinh phải làm sao thì cần phải lưu ý sớm tìm đến địa chỉ phòng khám chuyên khoa uy tín để được bác sĩ thăm khám điều trị. Vì thực chất trễ kinh có thể do nhiều nguyên nhân từ sức khỏe nếu như không kịp thời điều trị nó còn gây nhiều phiền toái cho chị em về sau. Ngoài ra chị em cũng cần lưu ý trong việc thực hiện chế độ ăn uống nghỉ ngơi điều độ và nhớ hạn chế dùng chất kích thích có hại cho sức khỏe. Có như vậy mới đảm bảo sức khỏe tốt và đồng thời còn giúp bạn chế chậm kinh xảy ra. Chia sẻ thêm: Chuyên gia Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu chia sẻ chị em lưu ý nên tích cực thăm khám phụ khoa định kỳ ít nhất 6 tháng một lần. Có như vậy mới đảm bảo rằng kịp thời phát hiện ra những bất thường của cơ thể để chữa trị càng sớm càng tốt. Đặc biệt tình trạng chậm kinh có thể do nhiều yếu tố gây ra như bệnh lý phụ khoa hoặc mang thai. Vậy nên việc thăm khám sớm sẽ giúp chị em có được những phương pháp, hướng xử lý kịp thời nhất cho mình. Lý giải trên đây chúng tôi mong rằng đã giúp chị em hiểu rõ hơn về tình trạng bị trễ kinh là do đâu và nên làm sao. Mọi câu hỏi liên quan đến trễ kinh bạn cần tư vấn hỗ trợ vui lòng liên hệ với chuyên gia của phòng khám Hoàn Cầu sẽ được tư vấn kịp thời ngay! PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU -Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ -Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM -Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 >>>> Xem thêm: https://dantri.com.vn/suc-khoe/phong-kham-da-khoa-hoan-cau-dia-chi-vang-cham-soc-suc-khoe-toan-dien-20200317142135568.htm <<<<