• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

bancazui.net

Hội viên
 • Số nội dung

  140
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About bancazui.net

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Soi cầu 888 hôm nay! Đăng ký quay may mắn trúng Iphone 13 hoặc code lên đến 500k cho 888 hội viên mới đăng ký. Chương trình ưu đãi đặc biệt cho hội viên Soi Cầu 888 nhân dịp Sinh Nhật, bạn bấm vào ảnh để truy cập web tham gia ngay chương trình vòng quay may mắn trúng Iphone 13 hoặc code lên đến 500k cho 888 hội viên mới đăng ký. 888b.website chơi xổ số, lotto, lồ đề uy tín tỷ lệ 1 ăn 99 đổi thưởng về ngân hàng hoặc thẻ cào đang được hàng trăm ngàn hội viên Soi Cầu 888 tham gia mỗi tháng hot nhất 2021 Soi cầu 888 ngày 26: https://www.soicau888.net/2021/10/soi-cau-ket-qua-xo-so-mien-trung-26-10-2021.html Soi cầu ngày 27/10/2021: https://www.soicau888.net/2021/10/soi-cau-ket-qua-xo-so-mien-trung-27-10-2021.html Soi cầu 28/10/2021: https://www.soicau888.net/2021/10/soi-cau-ket-qua-xo-so-mien-trung-28-10-2021.html Soi cầu 3 miền ngày 29/10/2021: https://www.soicau888.net/2021/10/soi-cau-ket-qua-xo-so-mien-trung-29-10-2021.html
 2. Siêu khuyến mãi cho 888 hội viên mới mỗi tháng - Đăng ký và cập nhật thông tin để nhận ngay code 60k khởi nghiệp với game slot online 888bet tại https://www.888b.website/game-slot-online Slot game 888b là một kho game có cách chơi dễ dàng cùng với phần thưởng hấp dẫn. Hiện nay trò chơi quay slot này được nhiều người yêu thích và lựa chọn mỗi ngày. Ở thị trường Việt Nam dòng game này đã được nhiều người biết đến hơn.Vậy các cổng slot game 888b gồm những gì? Cách chơi slot game online nhà cái 888b được diễn ra như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết qua bài viết tại đây.
 3. Go88 Mobi – So sánh cổng game bài Go88 vs Luxy Club Nội dung chính [Ẩn] 1 Go88 Mobi – So sánh cổng game bài Go88 vs Luxy Club 1.1 1/ So sánh nguồn gốc 1.2 2/ So sánh lượng người chơi 1.3 3/ So sánh có app, có web 1.4 4/ So sánh lừa đảo 1.5 5/ So sánh khuyến mãi Go88 và Luxy Club là hai trong nhiều cổng game bài đổi thưởng cực hot trong khoảng thời gian gần đây. Cả hai cổng game bài này đều có nhiều ưu điểm khác nhau khiến người chơi đam mê hình thức giải trí trực tuyến cảm thấy vô cùng yêu thích. Lựa chọn cổng game bài nào để tham gia giữa thị trường có quá nhiều cổng game bài như hiện nay là điều vô cùng khó khăn. Chính vì thế cho nên trong bài viết sau đây chúng tôi sẽ tiến hành so sánh nhiều đặc điểm của hai cổng game bài Go88 và Luxy Club để bạn có thể có được lựa chọn tốt nhất cho bản thân mình: https://chonkeo.net/go88-mobi/
 4. Review game bắn cá đổi thưởng thẻ cào tại nhà cái 888b có gì đặc sắc? Các game bắn cá đổi thưởng tại 888b Khi sức hot của bắn cá ngày càng tăng cùng với sự phát triển của công nghệ và internet, nhiều nhà cái trực tuyến đã mô phỏng bắn cá thành một trò chơi đổi thưởng online. Trong đó, bắn cá đổi thưởng online tại 888b là một trong số những điểm đến được nhiều game thủ tin tưởng và yêu thích. Bắn cá đổi thưởng thẻ cào là game được rất nhiều người chơi lựa chọn vào những lúc rảnh rỗi. Bài viết dưới đây sẽ review bắn cá tại nhà cái 888b để bạn tham khảo. https://www.888b.website/game-ban-ca-doi-thuong
 5. Hướng dẫn đăng ký thành viên tại sân chơi 888b Việc đăng ký là thành viên tại các nhà cái là điều cần thiết nếu bạn muốn tham gia chơi lô đề trực tuyến. Ngoài ra khi trở thành người chơi chính thức bạn sẽ có cơ hội nhận về nhiều ưu đãi hấp dẫn. Việc chăm sóc khách hàng sẽ được diễn ra một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn.: https://www.888b.website/soi-cau-xo-so-888 Lời Kết về Soi Cầu - Lô Đề Xổ Số 888 Bài viết về Soi Cầu - Lô Đề Xổ Số 888 của chúng tôi đã chia sẻ đến bạn cách chơi lô đề tại nhà cái 888b. Đây là một sân chơi lý tưởng cho các anh em trong giới lô đề. Địa chỉ này vô cùng uy tín và chất lượng bạn không thể bỏ lỡ.
 6. Hướng dẫn chơi game xóc đĩa online tại nhà cái 888b Chơi game xóc đĩa online tại nhà cái 888b như thế nào? Đây là một câu hỏi được nhiều người chơi thắc mắc, tìm hiểu trong thời gian gần đây. Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ hướng dẫn một cách chi tiết nhất tới anh em. Hướng dẫn chơi game xóc đĩa online tại nhà cái 888b Chơi game xóc đĩa online tại nhà cái 888b như thế nào? Đây là một câu hỏi được nhiều người chơi thắc mắc, tìm hiểu trong thời gian gần đây. Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ hướng dẫn một cách chi tiết nhất tới anh em. Hướng dẫn cách chơi xóc đĩa online tại Bet 888: https://www.888b.website/game-xoc-dia-online
 7. Bet Coin Bet Coin là sàn giao dịch ( cổng nhà cái ) cho các tín đồ đam mê cá cược bóng đá, lô đề, xổ số, poker, live casino thông qua tiền điện tử hoặc phương thức thanh toán qua ngân hàng thông thường. Đây là sàn giao dịch liên kết các nhà cái có hình thức đổi thưởng qua hình thức thanh toán điện tử, từ đó hội viên tham gia các giao dịch và phương tiện giải trí ở đây được đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin 100%. Link tham gia: https://www.betcoin.mobi/ Xử dụng các hình thức giao dịch, giải trí thông qua cổng Bet Coin bạn hoàn toàn yên tâm trong vấn đề bảo mật thông tin và đắm mình trong các tiện ích giải trí mà Bet Coin mang lại. Giao dịch, đổi thưởng nhanh chóng sau 5 phút và được đội ngủ CSKH hỗ trợ phục vụ 24/7 một cách nhanh chóng mà không phải chờ đợi.
 8. Trò chơi tại Bet Coin Trên toàn bộ Betcoin.mobi là một trải nghiệm chơi khá tốt. Bet coin có nhiều loại máy đánh bạc và vô số trò chơi khác sẽ khiến bạn khá hài lòng. Ngoài ra, có những phản hồi khá tích cực từ những bình luận của người chơi trên trang web và có một ý thức cộng đồng mạnh mẽ, nơi một số người chơi BetCoin trao đổi quan điểm về điểm mạnh và điểm yếu của trang web. Nhìn chung, trải nghiệm có vẻ là một trải nghiệm tích cực. 51 bàn chơi xì dách trực tiếp, 28 bàn roulette trực tiếp 11 bàn baccarat trực tiếp, 9 trò chơi poker trực tiếp 1 bàn keno trực tiếp 5 bàn bắn cá - slots online Betcoin cũng cung cấp một loạt các trò chơi sòng bạc trực tiếp của một số công ty hàng đầu trong ngành, bao gồm các trò chơi sau: Betcoin có trải nghiệm di động quá tốt. Mượt mà, thao tác dễ sử dụng Trải nghiệm di động Trò chuyện hỗ trợ trực tiếp 24/7 hoạt động nhanh chóng và rất hiệu quả theo đánh giá của khách hàng. Có vẻ như không có vấn đề gì khi có được đại diện khách hàng trong cuộc trò chuyện. Chăm sóc khách hàng #1 Thao tác đăng ký tài khoản tại Betcoin.mobi đơn giản. Chỉ cần bấm nút đăng ký và điền thông tin tài khoản là có thể trãi nghiệm ngay các tính năng, trò chơi casino trực tuyến, cá cược thể thao, xổ số, soi cầu 888 và bắn cá đổi thẻ cào tại đây. 1. Đăng ký và chơi trên Betcoin.mobi ? 2. Rút tiền trên casino Betcoin.mobi? #2 Để rút tiền từ casino Betcoin không thể đơn giản hơn, chỉ cần nhấp vào nút 'rút tiền' và làm theo các bước đơn giản mà Betcoin.mobi cung cấp. Bạn có thể thực hiện rút tiền về tài khoản ngân hàng hoặc thẻ thanh toán mobi trong chưa đầy 5 phút. Betcoin in Mobi Lý do chọn BetCoin 2013 Thành lập 574+ Trò chơi 15+ Nhà cung cấp 9+ Cổng nạp rút NHẬN NGAY 60K Bet Coin tặng 60k trãi nghiệm cho 888 hội viên mới mỗi tháng! Bằng cách ấn NHẬN NGAY 60K bạn tiến hành đăng ký tài khoản, điền thông tin sau đó liên hệ cskh để cập nhật chương trình khuyến mãi mới nhất của Bet Coin. Vui lòng đăng ký để trãi nghiệm các dịch vụ. Chúc các bạn vui vẻ!
 9. Bet Coin - Link chơi trên Betcoin.mobi Casino Trên toàn bộ Betcoin.mobi là một trải nghiệm chơi khá tốt. Nó có nhiều loại máy đánh bạc và vô số trò chơi khác sẽ khiến bạn khá hài lòng. Ngoài ra, có những phản hồi khá tích cực từ những bình luận của người chơi trên trang web và có một ý thức cộng đồng mạnh mẽ, nơi một số người chơi BetCoin trao đổi quan điểm về điểm mạnh và điểm yếu của trang web. Nhìn chung, trải nghiệm có vẻ là một trải nghiệm tích cực. Trò chơi casino tại Betcoin Đây là lựa chọn trò chơi của trang web trong trang web nhưng nó thay đổi liên tục khi các trò chơi mới được bổ sung thường xuyên để bắt kịp với xu hướng và nhu cầu ngày càng tăng của người chơi mới và cũ để bạn có thể biết sơ qua về những gì Betcoin.mobi cung cấp cho người chơi tại đây là một số trò chơi / tính năng mà Betcoin cung cấp Trò chơi xèng Trò chơi trên bàn Xì phé Cá cược thể thao Roulette Betcoin cũng cung cấp một loạt các trò chơi sòng bạc trực tiếp của một số công ty hàng đầu trong ngành, bao gồm các trò chơi sau: 51 bàn chơi xì dách trực tiếp 28 bàn roulette trực tiếp 11 bàn baccarat trực tiếp 9 trò chơi poker trên bàn trực tiếp 1 bàn keno trực tiếp Bạn có thể tham khảo chơi thêm tại nhà cái uy tín này nếu không muốn vào betcoin nữa Với một hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ, 888b đã mạnh tay đầu tư vào mảng ưu đãi, khuyến mãi. Dưới đây là 5 khuyến mãi hot của nhà cái 888b không nên bỏ qua. https://www.888b.website/khuyen-mai-hot Khuyến mãi dành cho hội viên mới Thưởng nạp lần đầu lên đến 150% với số tiền thưởng tối đa là 8888K. Điều kiện nhận thưởng là thành viên mới đăng ký nhận Code b888 thành công cần phải nạp tối thiểu từ 200 điểm và trải qua các vòng cược theo quy định của nhà cái thì mới được rút tiền. Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho các sản phẩm tương ứng phía dưới. Với thể lệ như sau: Trò chơi %KM Tiền thưởng tối đa Bắn Cá 150% 8,888 Slots 150% 8,888 Game Việt 150% 8,888 Thể Thao 80% 3,888 Xổ Số Nhanh 60% 2,888 Casino 50% 1,888 link vào b 888 bet b888 bet - Link vào mới nhất https://www.b888bet.site/ Chương trình này kéo dài từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần với những mức thưởng khác nhau. Điểm thưởng cao nhất mà người chơi nhận được là 1888 điểm. Bên cạnh đó bạn cũng phải đảm bảo được lịch sử nạp tiền của mình có ít nhất là 200 điểm.Mức thưởng của các ngày sẽ được tính như sau: https://www.888b.website/khuyen-mai-hot
 10. Với một hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ, 888b đã mạnh tay đầu tư vào mảng ưu đãi, khuyến mãi. Dưới đây là 5 khuyến mãi hot của nhà cái 888b không nên bỏ qua. https://www.888b.website/khuyen-mai-hot Khuyến mãi dành cho hội viên mới Thưởng nạp lần đầu lên đến 150% với số tiền thưởng tối đa là 8888K. Điều kiện nhận thưởng là thành viên mới đăng ký nhận Code b888 thành công cần phải nạp tối thiểu từ 200 điểm và trải qua các vòng cược theo quy định của nhà cái thì mới được rút tiền. Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho các sản phẩm tương ứng phía dưới. Với thể lệ như sau: Trò chơi %KM Tiền thưởng tối đa Bắn Cá 150% 8,888 Slots 150% 8,888 Game Việt 150% 8,888 Thể Thao 80% 3,888 Xổ Số Nhanh 60% 2,888 Casino 50% 1,888 link vào b 888 bet b888 bet - Link vào mới nhất https://www.b888bet.site/ Chương trình này kéo dài từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần với những mức thưởng khác nhau. Điểm thưởng cao nhất mà người chơi nhận được là 1888 điểm. Bên cạnh đó bạn cũng phải đảm bảo được lịch sử nạp tiền của mình có ít nhất là 200 điểm.Mức thưởng của các ngày sẽ được tính như sau: https://www.888b.website/khuyen-mai-hot
 11. link vào b 888 bet b888 bet - Link vào mới nhất https://www.b888bet.site/ B888 Bet - Nhà cái hàng đầu Asia B888 bet là nhà cái uy tín số 1 Châu Á chính thức hoạt động từ năm 2010, trụ sở chính đặt tại Philippines do PAGCOR cấp phép. Mặc dù là thương hiệu mới nổi tại thị trường cá cược Việt Nam, nhưng B888 đã nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình nhờ cung cấp các sản phẩm trò chơi đa dạng, chương trình khuyến mãi hấp dẫn, phương thức thanh toán nhanh chóng cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Khuyến mãi dành cho hội viên mới Thưởng nạp lần đầu lên đến 150% với số tiền thưởng tối đa là 8888K. Điều kiện nhận thưởng là thành viên mới đăng ký nhận Code b888 thành công cần phải nạp tối thiểu từ 200 điểm và trải qua các vòng cược theo quy định của nhà cái thì mới được rút tiền. Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho các sản phẩm tương ứng phía dưới. Với thể lệ như sau: Trò chơi %KM Tiền thưởng tối đa Bắn Cá 150% 8,888 Slots 150% 8,888 Game Việt 150% 8,888 Thể Thao 80% 3,888 Xổ Số Nhanh 60% 2,888 Casino 50% 1,888
 12. Bắn cá đổi thưởng - thẻ cào tặng code trãi nghiệm lên đến 1888k : https://bancadoithuong.in/cac-hinh-thuc-ban-ca-doi-thuong.html Bắn cá đổi thẻ cào là thể loại game bắn cá đổi thưởng online thông qua hình thức thẻ cào - card điện thoại. Hình thức bắn cá đổi thưởng - thẻ cào này khá phù hợp với các bạn trẻ chưa có tài khoản ngân hàng muốn tham gia. Khi đăng ký tham gia game bắn cá đổi thưởng thẻ cào tại Bancadoithuong.in bạn không những được nạp tiền bắn cá qua thẻ cào mà đặc biệt, còn được chiết khấu lên đến 34% giá trị thẻ nạp. Đây là điểm thu hút hội viên bắn cá đổi thưởng mà hiếm có nơi nào có được. Ngoài ra hội viên còn được khuyến mãi lên đến 8888k cho lần nạp đầu tiên. Bắn cá đổi thưởng về tài khoản ngân hàng bắn cá đổi thưởng về tài khoản ngân hàng Đây là hình thức bắn cá đổi thưởng về tài khoản ngân hàng. Hội viên khi tham gia bắn cá đổi thưởng khi đăng ký tại trang chủ cổng game Bắn Cá Đổi Thưởng: https://bancadoithuong.in/ có thể nạp rút tiền qua tài khoản ngân hàng trong vòng 5 phút. Đây là hình thức bắn cá đổi thưởng rất nhanh chóng và thuận tiện phù hợp với hầu hết hội viên bắn cá đổi thưởng thanh niên, trung niên khi đã có tài khoản ngân hàng. khuyến mãi bắn cá đổi thưởng ra banking tại https://bancadoithuong.in/
 13. bắn cá đổi thưởng - thẻ cào tặng code 60k khởi nghiệp, trãi nghiệm ngay tại: https://bancathecao.net/ban-ca-doi-thuong.html BẮN CÁ ĐỔI THƯỞNG, TIN TỨC Game bắn cá đổi thưởng là gì, có nên chơi không? Bắn cá đổi thưởng là game giải trí nổi tiếng trên nền tảng online. Tuy nhiên với nhiều người vẫn chưa biết bắn cá đổi thưởng là gì và có nên chơi không? Game bắn cá đổi thưởng là gì, có nên chơi không? Hiện nay, tựa game bắn cá đổi thưởng là trò chơi giải trí được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên cũng còn khá nhiều người mơ hồ về hình thức của trò chơi, băn khoăn không biết bắn cá đổi thưởng là gì, có nên tham gia chơi hay không? Cùng Bancathecao.net tìm hiểu kỹ hơn về trò chơi này cũng như đưa ra lựa chọn có nên chơi hay không nhé: Nguồn: https://bancathecao.net/ban-ca-doi-thuong.html
 14. Với một hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ, 888b đã mạnh tay đầu tư vào mảng ưu đãi, khuyến mãi. Dưới đây là 5 khuyến mãi hot của nhà cái 888b không nên bỏ qua. https://chonkeo.net/5-khuyen-mai-hot-cua-nha-cai-888b/
 15. 888b có uy tín không? Sân chơi này có những sản phẩm nào nổi bật? Thắc mắc này sẽ được chúng tôi giải đáp qua bài viết dưới đây. Cùng theo dõi nhé! https://www.888b.website/888b-uy-tin Chào mừng đến với 888B - một hệ thống ưu việt với nhiều nhóm trò chơi và phương thức giải trí trực tuyến tốt nhất ở Châu Á. Chúng tôi hoạt động từ năm 2010 và đang cố gắng trở thành một trong những Website lớn nhất, phổ biến nhất tại Việt Nam. Chúng tôi được cấp Giấy phép cờ bạc bởi Tổng Cục Giải trí và Trò chơi Philippine (PAGCOR) chịu sự giám sát hoạt động trực tiếp bởi chính phủ Philippine. 888B luôn dùng phương châm “Sự hài lòng của bạn là mục tiêu hoạt động của chúng tôi” làm kim chỉ nam để hoạt động. Mục tiêu của chúng tôi là mang lại một sân chơi tích cực, an toàn thuận tiện, thoải mái nhất dành cho Quý Khách hàng. Đến với 888b, Khách hàng sẽ không phải phàn nàn về chất lượng trò chơi và dịch vụ chăm sóc. GIAO DỊCH NHANH CHÓNG 888b cung cấp các sản phẩm trò chơi đa dạng từ Thể thao, Casino tới Xổ số và Trò chơi Slot.AN NINH TỐI TÂN 888b.com nghiêm túc trong vấn đề chấp hành luật Bảo mật thông tin Khách hàng. Chúng tôi lưu trữ tất cả thông tin cá nhân Khách hàng trong cơ sở dữ liệu được mã hóa và có mật khẩu bảo vệ sau phần mềm tường lửa. Dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ SSL phiên bản 3 với mã hóa 128 bit (128-Bit SSL). Chúng tôi đảm bảo các Đối tác và Nhà cung cấp Dịch vụ của mình đều sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp. TRÒ CHƠI CÔNG BẰNG 888b.com đảm bảo tất cả thành viên tham gia sử dụng sản phẩm của chúng tôi có được trải nghiệm công bằng và khách quan nhất. Với sự nghiên cứu dầy dạn kinh nghiệm của đội khai thác chiến lược trò chơi, chúng tôi cam đoan mang đến hệ thống trò chơi công bằng và minh bạch nhất. Luôn theo sát và bảo vệ quyền lợi của người chơi. 888b.com tự hào là đơn vị đầu tiên và duy nhất nói không với gian lận. HỖ TRỢ TẬN TÌNH 888b.com hoạt động dựa trên phương châm “Sự hài lòng của bạn là mục tiêu hoạt động của chúng tôi”. Tại đây, chúng tôi luôn luôn cố gắng mang đến cho người chơi dịch vụ chăm sóc Khách hàng chuẩn mực và hữu ích nhất có thể. Nhân viên của chúng tôi luôn túc trực 24/7 để giải đáp và làm hài lòng bạn. Ngoài ra chúng tôi luôn cố gắng và không ngừng nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân viên hỗ trợ nhằm mục đích mang đến cho người chơi một trải nghiệm tuyệt vời Trong cá cược Thể thao, công ty chúng tôi có các loại hình cược đa dạng với các môn Thể thao khác nhau như: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ,... cho tới E-sport, Virtual sport. Cược thể thao nhiều thể loại từ: Cược chấp, Cược Chẵn/Lẻ, Tài/Xỉu, Cược xiên cho tới Cược 15’, Cược Thẻ đỏ, Thẻ vàng,... Trò chơi Casino trực tuyến có nhiều trò chơi phổ biến hiện nay như Baccarat, Rồng/Hổ, Xì Dách, Roulette, Sicbo,... Ngoài ra công ty còn cung cấp những game bài truyền thống của Việt Nam như: Tiến lên miền Nam ăn tiền, Bài Sâm, Phỏm,... Hãy cùng nhau tận hưởng cảm giác của một sòng Casino thực thụ cùng với những Dealer xinh đẹp quyến rũ!