• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Nguyen Huynh Thai

Hội viên
 • Số nội dung

  37
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Nguyen Huynh Thai

 1. Các bác ai đã từng luyện hỏa xà xin giúp với, có khi tôi đã rơi vào nguy hiểm cơ đấy!!!! Tôi xin kể chuyện về quá trình luyện hỏa xà của tôi, mong được các bác chỉ dẫn thêm: Từ trước đến nay theo thói quen trước khi đi ngủ tôi thường quán tâm về đức phật, cố găn giải tỏa về những tranh chấp trong xã hội đời thường? Một lần trong những lần quán tâm như thế tôi bổng thấy đầu mình có hơi ấm và nghe tiêng nói của ai đó bảo rằng tôi có thể phục hồi sức khoẻ; lần thứ hai sau đó tôi nghe có tiếng nói rằng tôi có thể xuất hồn!!! Lúc đó tôi cảm thấy thân thể mình khác lạ, giống như có luồn điện kích hoạt. Cảm giác đầu tiên như có nguồn điện châm vào thân thể và các nguồn điện ấy chạy dọc vào sống lưng. Qua tìm hiểu trêm google tôi biết mình đang luyện hỏa xà. Theo như tôi tìm hiểu thì trên thế giới hiện nay có các môn phái đang luyện liên quan đến hỏa xà như cảm xạ học, nhân điện...và tôi cũng không biết những gì mình ngộ được thuộc môn phái nào? Nhưng quá quá trình tập luyện tôi cảm nhận như sau: - Con người có 7 hỏa xà - Khi luyện tập thì sức khỏe được cải thiện đáng kể: + Ví dụ như tôi lúc trước huyết áp rất cao, nhưng từ khi luyện hỏa xà huyết áp trở lại bình thường. + Hoặc là mắt tôi vừa cận thị vừa loạn thị nhưng qua quá trình luyện tập hỏa xà đã sáng lên chút ít (chắc vài chấm nhỏ). Tôi không biết được mình đã luyện đến mức luân xa nào nhưng qua đây gặp một số quá trình lạ nên mong muốn được các bạn giúp đở, tư vấn: - Nếu đang luyện hỏa xà mà tôi đứng gần tivi thì tivi có hiện tượng nhiễu sóng.
 2. Kính gửi chú Thiên Sứ! Nhà bạn cháu định xây thêm một căn nhà mới liền kề nhà trước (theo sơ đồ); kính nhờ chú Thiên Sứ tư vấn hộ: · Thông tin chung: 0- Nam; Sinh năm: 1937 1- Nữ; Sinh năm: 1949 2- Nam; Sinh năm: 1980 · Thông tin cần được tư vấn: 0- Với những tuổi trên nhà khởi công trong năm nay được hay không? Giờ, ngày,tháng khởi công? 1- Cấu trúc nhà theo hình chữ L như vậy có phù hợp? 2- Khu vực nhà định xây thêm nên mở cửa chính hướng nào phù hợp? Cha mẹ bạn cháu đi xem thầy phong thuỷ thì họ bảo nên mở hai mặt tiền (mở thêm cửa chính ở hướng Nam), còn ý của gia đình thì mong muốn mở cửa dọc theo lối đi? 3- Mở cửa sổ hướng nào, bao nhiêu cái ạ? 4- Hướng bếp đặt hướng nào? Nhà bạn cháu định cất thêm một căn nhà bếp riêng (không nằm chung với nhà chính và dự định cất ở hướng đông) có được không? 5- Mấy cái ao nuôi cá đặt như vậy có hợp hay không (ao này không thông ra sông do có con đường làng chắn ngan)? 6- Vườn cây như vậy có hợp không, do có một số cây hơi cao và nhánh của nó quét lên nóc nhà (cây tre và vú sửa)? 7- Thầy phong thuỷ bảo nền nhà sau nên cao hơn nền nhà trước, điều này đúng không ạ?
 3. Thông tin chung: 0- Nam; Sinh năm: 1937 1- Nữ; Sinh năm: 1949 2- Nam; Sinh năm: 1980 <br /><br /><br />Gửi Chú Thiên Sứ, 0- Nam; Sinh năm: 1937 - CHA 1- Nữ; Sinh năm: 1949 - MẸ 2- Nam; Sinh năm: 1980 - CON Theo thầy phong thủy mà nhà bạn cháu xem thì họ nói trong tháng 11/2010 (âm lịch), sẽ khởi công xây nhà được (xem cho tuổi 1937); thưa chú, điều này có đúng không ạ? Cám ơn huynh Thiên Đồng đã tư vấn, Sẵn đây cho mình hỏi thêm: 5- Mấy cái ao nuôi cá đặt như vậy có hợp hay không (ao này không thông ra sông do có con đường làng chắn ngan)? - Dĩ nhiên là không. Vậy mấy cái ao này nên đặt lại như thế nào cho hợp lý? Lưu ý: Nhà sau, phía đông nam bị sao Ngũ Hoàng Ma Sát (Theo Huyền Không Lạc Việt) nên phải có cách trấn yểm để tránh xui xẻo. Cách trấn yểm sao này như thế nào? Cám ơn huynh nhìu!
 4. <br /><br /><br />Dưới đây chỉ trình bày kinh nghiệm của tui thôi, không khuyến khích tập theo, bởi vì theo tui nghĩ mỗi cơ địa của con người khác nhau, quá trình tập có thể khác nhau. - Cách kiểm tra và xoay luân xa: + Theo tui tìm hiểm trên mạng thì có thể kiểm tra luân xa đã mở hay chưa bằng con lắc, tuy nhiên cách này tui chưa thử nên chưa biết thế nào. + Cách khác là dùng đích thủ ấn của phật giáo. Theo tui nhớ thì có mười 12 cái đích thủ ấn hay sao đó (tìm lại đường link trên mạng nhưng không thấy); mỗi cái đích thủ ấn có liên quan đến một luân xa cụ thể, khi bạn bắt ấn luân xa sẽ quay. Lúc đó sẽ biết được luân xa của mình đã mở hay chưa. + Tôi mở luân xa được là do dòng hỏa xà chạy lên, đốt và mở luân xa. Cách mở hỏa xà là bạn ngồi thiền, tập trung quán tưởng đến một vị phật nào đó (tôi quán tưởng Quán Âm), khởi nguyện rằng, "cầu các đấng tối cao cho con gửi tình thương đến vạn vật chúng sinh trong bốn phương, cầu cho chúng sinh vượt qua vô minh, tái sinh trong cõi lành". + Trình tự mở luân xa của tôi là 3,4,5,6,2,7 (không hiểu lý do vì sao) - Huyền năng mang lại từ các luân xa (mức cơ bản, tức là khi luân xa mở được hoàn toàn) + Luân xa số 2, nằm ở gốc bộ phận sinh dục, theo cảm nhận của tôi nó bao gồm cả phía trước và phía sau, tức là ngay gốc bộ phận sinh dục và thẳng ra đằng sau sống lưng. Khi luân xa này được mở hoàn toàn, ta nhìn thấy một phần chúng sinh ở cõi giới khác. + Luân xa số 3, nằm ở rúng và thẳng ra phía sau sống lưng. Ở mức cơ bản, luân xa phía sống lưng có chức năng phục hồi sức khỏe, tự khỏi một số bệnh, bệnh tật không đến, không có cảm giác mệt mõi, thức khuya không có biểu hiện giảm sút sức khỏe. Ở phía trước rúng có chức năng tăng cường hổ trợ cho bộ máy tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa nhanh hơn, bạn khống chế được cơn đói của mình (ví dụ, khi bạn đói, bạn tập trung khi vào luân xa này sẽ mất đi cảm giác đói). Đến mức độ cao hơn, luân xa này phản ứng với các loại thức ăn như thịt cá, khi bạn ăn vào sẽ có cảm giác đau bụng dữ dội. + Luân xa số 4, ở vị trí tim (cũng có cả phía trước và phía sau): Khi luân xa này đựoc mở bạn được tăng cường về hệ tim mạch, như thở ít hơn, hơi thở nhẹ hơn. Khi ta làm việc tốn nhiều sức cũng không phải thở dốc, nhịp tim không loạn. Khi tập đến lúc cao hơn, bạn để tay lên ngực thấy nhịp tim đập rất yếu. Nếu bạn ngưng thở, thì nhịp tim hoàn toàn đứng yên (cái này chỉ tập khoảng 6 tháng là đạt tới). - Có quay luân xa theo vòng đại chu thiên / tiểu chu thiên: + Trong quá trình luyện tôi cũng đã luyện theo phương pháp này: dùng tâm đẩy khí được rót từ luân xa số 7, tập trung khí cho quay luân xa số 6 vài vòng, sau đó dẫn khí xuống luân xa số 5 và cho quay vài vòng...làm tiếp tục đến luân xa số 2, và dẫn khí trở về. Chú ý, là phải đưa khí vào quay luân xa, tôi đã từng thử nghiệm không quay luân xa nhưng tập không thấy tiến triển. Ngoài ra, hiện giờ tôi đang thử nghiệm không tập trung dẫn khí nhưng khí vẫn tự đi theo chu trình của nó và đang kiểm tra hiệu quả (chưa có). * Đặc biệt chú ý là khi luyện phải chứng nhận rằng mình đã không còn nóng giận, không tham lam, không bị ô nhiểm bởi người xung quanh. Bởi khi luyện thế nào bạn cũng phải chịu lời dèm pha, chỉ trích, giè biểu từ những người xung quanh - phải vượt qua cái này. TUI KHÔNG KHUYẾN KHÍCH LUYỆN THEO CÁI NÀY NHƯNG NHƯ TÔI NẾU BIẾT ĐẶT NIỀM TIN VÀO BẢN THÂN, VÀO THƯỢNG ĐẾ, LUÔN TÂM NGUYỆN RẰNG BẠN KHÔNG ĐẾN VỚI NÓ VÌ LỢI ÍCH BẢN THÂN MA PHẢI QUÁN TƯỞNG RẰNG VÌ ƯỚC NGUYỆN PHỤNG SỰ CHÚNG SINH.
 5. <br /><br /><br />Tập yoga mà bị khí tán loạn là do ta chưa định tâm: khi mà cái ý nghĩ nó khởi lên ta không cắt được, mãi đuổi theo nó, đuổi đến khi vướng vào hôn trầm hoặc trạo cử, nên khí càng loạn. Giai đoạn này muốn dứt được loạn khí nên treo tâm ở ngoài, tập trung nhìn vào một tấm hình phật nào đó. Cũng có thể quán tưởng linh ảnh một vị phật ở luân xa tim, hoặc đặt ý nghĩ đằng sau ót. Nhưng do giai đoạn này tin thần còn yếu, thế nên đặt tâm bằng cách nhìn vào hình một vị phật là dễ nhất. Ngoài ra còn một cách nữa đó là, bạn vừa tập vừa nghe nhạc, bạn chú ý lắng nghe từng lời bài hát, từng nốt nhạc, cố gắn cắt bỏ suy nghĩ; lâu ngày ta sẽ định được tâm.
 6. * Nói về bùa: Theo những gì tui nhìn thấy thì bùa (hộ mạng) có chứa lượng điện từ khá lớn, màu trắng; loại điện từ này nóng rát và khác hơn nhân điện của con người. Lúc tui treo bùa dưới chân và trên đầu thì nó hắt rất nặng. Theo suy đoán của tôi các vong sợ bùa là do khi tiếp xúc với bùa nó sẽ bị mất đi năng lượng hoặc là bị phỏng rát (?). * Nói về các vong: Các vong người lớn (chắc trên 20 tuổi) thường có một luồng mây bao quanh (chắc là khí, nói mây cho dễ tưởng tượng). Các vong tỏa ra các sóng (hoặc khí) theo hình tròn, với tâm là vị trí các vong; các dạng sóng này có màu xanh, màu trắng và màu đỏ (mới quan sát được bấy nhiêu). Không biết được ý nghĩa mỗi màu nói lên điều gì? Các làn sóng và khí này con người sẽ hít phải nếu các vong muốn kiểm soát tinh thần chúng ta, khiến chúng ta nhức đầu, buồn ngủ vô cớ, bệnh ngoài da, tâm trạng bất ổn - đứng ngồi không yên, tim đập mạnh, tự nhiên có cảm giác rùng mình, cảm giác lạnh sóng lưng, cảm giác mất điều khiển chân tay mặc dù đầu óc vẫn còn tay. Các khí này hít lâu ngày sẽ bị tích tụ trong cơ thể, người ta sẽ bị điên luôn. Tôi nói lên điều này vì các trường hợp trên tôi đều bị dính; do tôi suốt ngày có cái vong nào đó bám theo, lúc nào cũng thấy nó. Sau này khi tập thiền tiến lên một mức, cơ thể bắt đầu có những luồn khí xung chống lại các hành vi ám muội của nó. Còn trước kia tôi phải chịu trận. * Nói tiếp về hình dáng các sinh vật vô hình: Lúc trước tôi có nói đến hình dáng các vong,nay bổ sung tiếp như sau: - Vong người chết càng nhỏ tuổi càng yếu, càng ít ánh sáng; những vong có màu đỏ lập lòe là do tuổi còn nhỏ. - Ngoài ra tôi còn trông thấy một sinh vật vô hình khác, sinh vật này cũng có hình dáng như các vong, ngoài ra nó có thêm hai đôi mắt màu đỏ chớp chớp liên hồi; loại sinh vật này có tốc độ di chuyển chậm, có chấm sáng bay cao, có chấm sáng bay thấp chỉ cao hơn nóc nhà 1 tầng chút xíu.
 7. Thì lúc ngủ xuất hồn được mừ, ai chả thế; tuy nhiên, có lúc ta ngủ hồn vẫn ở ngay chổ ở của nó Theo cái gọi là kinh nghiệm của tui thì không có người nào yếu hay nặng bóng vía; mà do luân xa số 4 của họ phát triển, khi luân xa này phát triển thì nó tỏa ra cái luồng khí (nhân điện á), khí này tỏa ra sẽ thu hút các vong bám theo (không biết lý do gì). Hồi trước tui cũng gan lắm chứ, nhưng khi mà bạn trông thấy cái mà từ trước đến giờ chỉ có trong phim, phải hết hồn chứ lị.
 8. Cám ơn các bác đã quan tâm đến vấn đề của tui! Theo những gì đã trải qua, có lẽ hiện tại tui đã tạm thoát khỏi sự sợ hãi khi tập luyện hoả xà; những gì xãy ra trong quá trình tập luỵên của tui như sau: 1- Theo cảm nhận của tui, hoả xà chỉ dùng để mở các luân xa; khi mở được tất cả các luân xa người tu luyện sẽ đạt được 2 huyền năng là: - Xuất hồn bị động (nghĩa là chỉ xuất được lúc ngủ, hoặc lúc thiền bị lạc vào vô thức); Có lần tôi ngủ thấy mình bay ngoài đường, không cảm thấy được độ cao, không cảm thấy được hình dáng mình thế nào nhưng nhìn thấy mấy người quen đi ngoài đường (khoảng 5 giờ sáng) – đến khi dậy, tôi đi hỏi họ cũng xác nhận như vậy. Một lần khác tôi ngủ, đang nằm mơ thì tỉnh dậy, mở mắt ra thì nhìn thấy một người đang nằm, tự hỏi: ai sao mà giống mình dữ vậy, rồi suy nghĩ, chổ này chỉ có mỗi mình ngủ sao lại có người khác; hãi quá, hồn chui tọt vào xác, lúc này mới tỉnh thật sự. * Vấn đề này, theo thông tin từ các bác khác trong topic, các bác ấy tập luyện các môn liên quan đến luân xa cũng gặp các vấn đề tương tự. - Mở được một phần thiên nhãn: Thấy chúng sinh ở cõi giới khác, thấy thân thể mình phát sáng, trong bóng đêm đen nhận thấy có ánh sáng lờ mờ. Khi bắt đầu khai mở các luân xa, người tập sẽ bắt đầu đạt được một phần thiên nhãn, theo tôi huyền năng này liên quan đến luân xa số 2. Quá trình này tôi trình bày dưới đây theo thứ tự thời gian: - Khi bắt đầu tập luyện, trong bóng tối tôi nhìn thấy một dãy ánh sáng, sáng ít hơn đèn điện, có dạng hình chữ nhật và bám chặt vào vách tường – tương tự như sự phản quang của ánh sáng mặt trời qua gương. - Một thời gian sau, tôi nhìn thấy làn khói mỏng bốc hơi qua da, dưới những lỗ chân lông mỗi khi ngồi thiền, quay các luân xa. - Trong thời gian bị các vong quấy phá, khi thiền tôi nhìn thấy bóng người màu đen mờ, lúc đó tôi nghĩ mình bị ảo giác. - Thời điểm kinh hãi nhất, tôi nhìn thấy những đốm sáng trong bóng tối (trong trường hợp vào ban ngày, nếu nhắm mắt tôi sẽ nhìn thấy những chấm sáng đó). Một lần khi ngủ, tôi cũng bị xuất hồn, đang lang thang trong phòng (khi đó tôi đang ở hotel) thì bị một vong hung dữ tấn công; vong này ôm tôi, không biết ý định làm gì; tôi nhớ đến lời dại của chú HAITHIENHA vỗ vào đầu ba cái để nhập trở lại xác - tôi vỗ và thức giấc liền. Vong này không buôn tha, rượt theo tôi, cũng may trước khi ngủ tôi có để một lá bùa trên đầu, một lá dưới chân nên nó không làm gì được, tức giận đứng nhìn. Đây là thời điểm kinh khiếp nhất trong cuộc đời tôi, tôi nhìn thấy một bóng đen đứng cạnh giường; cái bóng chỉ có cái đầu tròn và thân hình người, tôi không nhìn thấy chân tay (chắc hãi quá không để ý), dọc theo đường biên xung quanh cái bóng đó có ánh sáng toả ra. Nó đứng một lúc, chắc do có mấy lá bùa nó không làm gì được, nó biến hình thành một cái đốm sáng và bay vòng vòng phía trên tôi. Một lúc sau, nó bỏ đi; và nó trở lại thăm dò, bay vòng vòng thêm ba lần cho đến khi trời sáng. Từ lúc đó tôi nhìn thấy rất nhiều chấm sáng, nhiều loại to nhỏ khác nhau, và ánh sáng cũng khác nhau. Có chấm sáng nhỏ bằng hạt đậu, có ánh sáng màu đỏ, sáng ít hơn cả đom đóm; có loại sáng như đom đóm; có loại to cỡ cái nắp chai nước khoáng, loại này có ánh sáng cỡ đèn pin loại nhỏ. Hình dáng chúng: bên trong là một lớp màu đen, bên ngoài viền là lớp ánh sáng, chấm sáng này còn có một dãy ánh sáng khác giống như ánh sáng đèn pin đang soi rọi, mỗi khi chấm sáng di chuyển dãy ánh sáng này cũng di chuyển theo (tôi ngờ rằng đây là đôi mắt của linh hồn). Một số chấm sáng có lớp màu đen bên trong lớn, một số chấm sáng có lớp màu đen ít; một số chấm sáng to cỡ ngón tay út, tôi không nhìn thấy lớp màu đen này. (có thể do quá nhỏ chăng?) Trong những đêm 30 AL, khi nhìn lên bầu trời tôi nhìn thấy rất nhiều chấm sáng đang di chuyển (không phải sao) với tốc độ rất cao rồi biến mất. Bên ngoài những chấm sáng này có quầng giống như mây bao bọc. 2- Quá trình tập luyện của tôi như sau: - Tuần tự mở luân xa: Số 3, Số 4, Số 5, Số 6, Số 2, Số 7; Tôi cũng không rõ tại sao như vậy, chỉ biết cảm nhận rằng hình như có một tha lực nào đó tác động vào quá trình này. Khi mở xong luân xa 3, thì luồng hoả xà không chạy vào luân xa số 3 nữa mà chạy vào luân xa số 4; khi mở xong luân xa số 6, luồng hoả xà không chạy lên luân xa số 7 mà chạy vào luân xa số 2. - Sau khi hoàn tất mở các luân xa, hoả xà không hấp thụ địa khí nữa mà tôi chuyển sang nhận thiên khí từ hơi thở. Mỗi khi tôi hít thở vào thì nhận được luồng năng lượng, năng lượng này được chuyển xuống và tích tụ tại đan điền. Năng lượng hít thở qua hít thở ít hơn năng lượng thu được qua luồng hoả xà. - Sau khi bắt đầu nhập định, mỗi lần nhập định nguồn năng lượng từ bên ngoài chảy vào luân xa số 7, nó đi dọc xuống sống lưng và quay trở lại tạo thành một vòng khép kín; từ luân xa số 7 đi dần đến luân xa số 2 và quay trở lại. Nhưng do còn nhiều tạp niệm nên tôi chỉ nhập định được khoảng 5 phút là tạp niệm dấy lên, khí bị thất tán hết; sau khi được bạn NGUYEN hướng dẫn đốt ngọn nến khi thiền định thì tạp niệm dứt hẵn, giờ tôi định được khoảng 30 phút. Đầu tiên thì tôi cột tâm bằng một hình Quán Thế Âm Bồ tát; kế tiếp thì đặt ý nghĩ đằng sau ót; sau khi đã có thể nhập định thì không cần treo tâm nữa. 3- Một số vấn đề tôi gặp phải, tôi cho đấy là chướng ngại: Cũng giống như một số bạn đã tập luyện các môn khác như yoga, nhân điện…khi mới bắt đầu, tôi đã gặp những ảo ảnh: có lần tôi nhìn thấy bãi cát vàng và nhận được thông tin đó là Sirilanka, thông tin còn cho biết Sirilanka sắp có động đất; hay có lần tôi nhìn thấy một ông vua bên Nam Mỹ, thông tin cho biết ông vua này sắp chết. Ban đầu tôi vô cùng thích thú trước những ảo ảnh này, nhưng nhờ nhận được lời khuyên của các bạn trên topic này tôi đã cảnh giác và cố gắn kiểm tra thông tin. Cái lần nó thông báo một nước bên Nam Mỹ có ông vua sắp chết, tôi lên google kiểm tra thông tin thì mới biết nước này theo chính thể cộng hoà, không có vua (may là cái vong này kiến thức ấu trĩ), suýt bị tửng từng tưng. Một quyển sách nói về Yoga của Ấn Độ, họ cũng chỉ ra rằng: trong quá trình tập luyện yoga, người tập sẽ gặp bức màn ảo ảnh của vô minh, những vong bất thiện sẽ căn cứ vào lòng tham muốn của người tập mà đưa ra những ảo ảnh để dụ dỗ, làm sai lạc hướng của người tập. Như bác LAIDO khi tập yoga đã nhìn thấy Phật đấy. * * * Trong quá trình khai mở các luân xa và giai đoạn khống chế tâm, trong đầu tôi xuất hiện những ý nghĩ vô cùng ghê tởm – chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể có những ý nghĩ vô cùng gớm giếc như thế. Để khống chế tâm, lúc đầu tôi quát (Theo hướng dẫn của bạn ……) : tâm ma không được suy nghĩ những điều ghê tởm như vậy, nhưng sau khi im lặng được một lúc tâm ma lại dấy lên; sau cùng tôi phải buôn cho nó muốn nghĩ gì thì nghĩ, không chú ý đến nó; một thời gian sau thì chấm dứt. Đau khổ nhất là giai đoạn khống chế tâm, tôi cứ tưởng mình sắp bị loạn tâm đến nơi, sắp bị mát dây nhưng nhờ kiên trì tôi đã vượt qua được. * * * Một lần đang thiền, bổng nhiên bên tai tôi có luồng điện rất mạnh, có tiếng nói truyền đến bảo: nó mang thông điệp của Thượng đế đến giao nhiệm vụ cho tôi thực hiện, lời nói đó mang đầy tính triết lý của Phật giáo, nó giảng giải rất lâu (khoảng 30 phút). Nội dung đại loại như sau: Bảo tôi hãy đi Quảng Ngãi, đến ngôi chùa cổ nhất tu về thiền để tu học, ở ngôi chùa đó có những vị Thiền sư đã đạt thánh quả sẽ dạy tôi về thiền. Đúng ngày rằm tháng hai âm lịch tôi phải đi Quảng Ngãi, ở đó có vị Thiền sư - đã nhận được thông điệp của hắn - sẽ đón tôi. Lúc đầu tôi vô cùng mừng rỡ: thứ nhất, quá trình tu tập của mình đã có thành quả; thứ hai, chắc là tôi đã mở được thiên nhĩ; thứ ba, tôi cũng mong ước tìm một nơi nào đó để ẩn tu. Thế nhưng, qua cảnh báo của các bạn trên diễn đàn tôi đã cân nhắc kỷ càng lời thuyết giảng vô hình kia. Tôi nhận thấy, qua cách lý luận đầy tính Phật giáo, lại hợp với suy nghĩ của mình nhưng tôi cảm nhận rằng có một cái gì đó rất phàm ngã bên trong nó. Cuối cùng, tôi bỏ qua, không nghe lời khuyên của tiếng nói vô hình đó. Sau khi tìm hiểu một số sách về yoga, tôi tìm thấy cách giải thích về trường hợp mà tôi đã gặp: Đó là trạng thái siêu ý thức, và khi tinh thần con người đạt đến siêu ý thức thì loại tri thức ngoài lý trí hiện đến cho người đó. Trong mỗi người tồn tại ba ý thức: vô ý thức, ý thức và siêu ý thức. Nếu người tập luyện yoga ngẫu nhiên nhập vào trạng thái siêu ý thức này sẽ dẫn đến nguy cơ loạn óc, bởi vì người tập không phân biệt được cái ý thức kia nó đến từ đâu. 4- Sau khi mở hoàn toàn các luân xa và bước vào giai đoạn nhập định sẽ có những chuyển biến ở cơ thể. - Trước khi mở hoàn toàn các luân xa, tôi ăn uống như một người bình thường: ăn mặn (bao gồm cả thịt và cá). Khi mở hoàn toàn 7 luân xa, tôi bắt đầu không thể ăn thịt – khi ăn vào cảm thấy rất khó chịu: đau bụng, vật vã nhưng có thể ăn tôm cá được; một thời gian sau ngay cả cá cũng không ăn được. Hiện giờ thì tôi ăn chay hoàn toàn, khi ăn chay cảm thấy có niềm hỷ lạc dấy lên; đồng thời khi ngửi phải mùi thịt cá thì cảm thấy như đang ở địa ngục, khó chịu vô cùng. - Một lần tôi bị tai nạn giao thông, tay chân có nhiều vết trầy sướt rất sâu nhưng tôi phát hiện những vết thương này không chảy máu – máu vừa chảy ra bên ngoài là đông đặc ngay; tôi thử nghiệm vận khí để chữa trị và không dùng kháng sinh thì kết quả rất bất ngờ, thời gian lành vết thương rất mau: chỉ 4 ngày. Với vết thương khoảng 3cm, tôi vận khí trong 3 giờ liên tục thì vết thương kéo mài. Với niềm tin hồn nhiên tôi lý lụân rằng, ngày nào còn hịên diện trên diễn đàn này thì chắc rằng tôi đang đi đúng hướng trên con đường đạo, và thành quả ra sao thỉ chỉ có tương lai mới nhận biết được. CÁM ƠN CÁC BÁC ĐÃ CỨU TÔI!, MONG CÁC BÁC CÓ KINH NGHIỆM GÌ TRONG TẬP LUYỆN XIN ĐƯỢC CHIA SẺ VÀ TRAO ĐỔI.
 9. Phải chăng cần giải lại cung Phúc đức Theo định nghĩa về cung phúc đức của Tử vi: “Phúc đức thể hiện về phúc trạch, thọ yểu và sự thịnh suy trong dòng họ có ảnh hưởng đến chính mình, để từ đó hành thiện tích đức, gieo nhân tốt để quả cho đời sau được thiện quả. Ngoài ra, còn có thể biết qua về âm phần trong giòng họ. Cung phúc đức cho biết rõ, nhân quả, nghiệp báo của chính mình, là sự biểu hiện của Quả trong kiếp bởi Nhân”. (Wiki) Theo tôi, cách luận giải cung phúc đức hiện nay có vẽ mê tín khi so sánh với triết lý Phật giáo. Lý do: - Tử vi khẳng định cái phúc, hoạ, thọ, yểu của một cá nhân là do công đức của tổ tiên. Khi thầy bói tuyên bố với thân chủ của mình: “…sự bất hạnh (nghèo đói, đau khổ) của anh/chị là do tổ tiên ăn ở thất đức…”. Với sự nhận thức không rõ ràng, sẽ có người hiểu rằng: cái bất hạnh (nghèo đói) của mình là do ông bà (cha mẹ) mình ăn ở thất đức gây ra. Thay vì biết tìm cách hướng thiện thì người này quay ra oán trách, oán hận hay ghét bỏ ông bà (cha mẹ) mình, thậm chí có thể làm những việc đi quá giới hạn. Nếu điều đó xãy ra, người được bói không những không giải được cái dính mắc của mình mà còn tăng thêm “ác khẩu”, lâm vào “sân hận” ; ngoài ra ông (bà) thầy bị nghiệp nặng hơn mắc “vọng ngữ”, “tà kiến” khi đưa người khác vào hành vi bất thiện. Theo quan niệm Phật giáo: Mọi hành vi thiện (hoặc bất thiện) của con người từ thân, tâm, ngữ được chứa đựng trong A-lại-da thức và đợi nhân duyên đầy đủ sẽ hiện thành tư tưởng, tạo thành cá tính cho kiếp sau (hoặc sẽ gặp quả ngay tại kiếp này). Nghiệp làm con người tái sinh trong một cuộc đời, một hoàn cảnh nhất định, nhưng hành động con người trong cuộc đời đó vẫn có sự tự do. Nghiệp sinh ra hoàn cảnh, sự phản ứng đối với hoàn cảnh này lại nằm trong tay con người. Ví dụ: Bản thân tôi hồi còn vô minh đặc, tưởng mình mang số “con rệp” vì làm chuyện gì to to tí thì ba lần bại mới một lần thành, hay gặp chuyện xui rủi chả đâu vào đâu, chơi bài bạc thì thua tá lả (túm lại là chuyện gì liên quan đến hên, xui, may, rủi là coi như nắm chắc 99% đại bại). Tự dưng thấy cái chuyện xui rủi cứ lặp đi lặp lại hoài và hay chụp xuống đầu mình thì hoang mang, nghi hoặc và thắc mắc “hổng lẽ số mạng có thiệt ta?”. Thế là tò mò đi xem tử vi cho biết, gặp thầy bói, ổng bảo: “số cậu phúc đức kém, bị yểu mạng, dễ chết đường”. “Yểu mạng, dễ chết đường”: không biết vì còn sống nhăn mừ, vậy coi như thằng chả đúng đi. “phúc đức kém”: tức là phúc đức của ông bà, cha mẹ kém hay là họ ăn ở sao đó…không được lòng giời chăng??? Tự nhiên cảm thấy giận mấy đấng “bề trên”, nhưng nghĩ kỹ lại thì không phải vậy. Cha mẹ đâu từng hại ai, xích mích hàng xóm chưa từng có nữa là, ông bà thì đạo đức thì khỏi bàn cải…bản thân hồi học trò thì từng vài lần tham gia “oánh” nhau, nhưng chủ yếu phục vụ “hậu cần” như: xúi, tìm hung khí, xách dép…và vài chuyện xấu nữa (hổng dám lói) nhưng cũng dám tự hào là mình tốt hơn mấy thằng xấu!!!….Vậy chắc do cha thầy bói trình độ còn non kém, phán bậy bạ làm mình mất lòng tin quá xá…??? Buồn đời, lên google gõ tam tự “xem tử vi” coi sao, bèn vô trang “xem tướng tá” gõ ngày sinh, tháng sinh, giờ sinh…lóc cóc, lóc cóc…một tí thì list bói xoè ra. Ối giời ơi, toàn là những ngôn từ chả hiểu nổi, nào là “tam hợp”, “xung chiếu”, “sao Tử vi”, “Sao Thất sát”…thế là cũng đành bó “chưng”. Một ngày đẹp trời nọ, tự “khệ nệ” một chồng ebook tử vi về “ngâm dấm”, ôi thôi đủ các tác giả: bác Hà Uyên, Vũ Tài Lục…Sau một thời gian khá dài, đủ để ebook lên men nhưng trình độ tử vi của tớ thì bảo mãi mà không thấy “lên”…kết quả, tự dịch chuyển số mạng mình từ “số con rệp” thành “số con rận”…he he he, thế là xong. Và kể từ khi tìm đến Phật lý, đến thiền thì thấy tâm hồn mình thật tĩnh lặng, sống chết chả là gì, hiểu được mọi điều đến với bản thân kiếp này là quả của tiền kiếp, đâu phải do phúc đức của ông bà (cha mẹ) gây ra…Giờ đây, số mạng không còn quan trọng với bản thân nữa…Goodbye tử vi. - Tử vi khẳng định âm trạch của dòng họ có ảnh hưởng đến thành bại của đời người. Điều này mê tín rõ ràng. Một người còn sống có bản tính tham lam, khi chết đi linh hồn y cũng tham lam. Người chết khi thể xác tan rã, còn lại linh hồn thì y có thể đi mây về gió, mắt người thường không nhìn thấy, buồn đời y “xịt” chút khí đen để người sống thấp tha thấp thỏm, buồn ngủ, mê mụi, thấy ảo ảnh; vui đời y “xịt” chút khí trắng để người sống nhận “nhân điện” được khoẻ hơn chút. Thế là hết. Ngày giờ đến, y còn phải trở lại làm người để nhận quả y đã tạo ra. Vậy, người chết đâu có tài gì để độ con cháu làm giàu, làm quan to…nếu độ được thì thiên hạ có mấy ai là người nghèo, mấy ai phải chịu bất công, làm gì còn đánh nhau bằng súng đạn…dân Việt sống thiên về tâm linh nên họ luôn tôn trọng những người đã mất, đối với ông bà thì luôn thành kính, tôn trọng nên mồ yên, mả đẹp là bổn phận của con cháu. Thế nên, nói rằng: người chết độ được người sống là mê tín. Câu hỏi còn lại từ Tử vi Trong huyền bí học, có lẽ việc con người sinh ra cùng trong một thời điểm có tính cách, tai hoạ, bệnh tật trong cuộc đời là tương đối giống nhau nhưng chắc không cùng chung một đáp số cho cuộc đời. Ví dụ: anh em sinh đôi cùng tháng, năm, ngày, giờ nhưng ít khi có sự thành bại, gia đình, con cái…giống nhau. Từ vi từ lúc khai sinh có lẽ được bắt nguồn từ một huyền môn nào đó, tuy nhiên qua thời gian lưu lạc trong nhân gian khá lâu nó đã biến thành môn “nghiệm lý”, một phép “thử sai” qua sự áp dụng: xung chiếu, tam hợp, nhị hợp, giáp mệnh…trong nhiều trường hợp, khi áp dụng nhiều công thức “thử sai” ta thấy có nhiều kết quả sàng sàng nhưng “chọi” lẫn nhau. Để phụ trợ nhiều thầy phải kèm bài xem tướng, em nào mơn mỡn thì phán “đào hoa” chiếu mệnh, em nào ốc tiêu “điện chập chờn, nước nhỏ giọt” thì cho tình duyên lận đận, miễn sao cho vừa lòng thân chủ. Trong lịch sử truyền tụng của Tử vi, thầy nào hành nghề càng có thâm niên thì trình độ lý giải càng trúng to vì thầy có nhiều nghiệm để thử sai; đôi lúc thầy chơi phải “dao hai lưỡi” khi khách hàng nhớ nhầm ngày sinh, thầy ghi lại, cuối cùng tử vi càng ngày càng rối. Trong sự hỗn độn đó, tử vi lại chia ra thành nhiều học phái khác nhau và dĩ nhiên cách áp dụng công thức, cách diễn giải cũng khác đi. Nhiều lá số của thân chủ đáng lẽ theo kinh nghiệm của thầy thì nó như vầy, nhưng không hiểu sao nó lại như vậy…cuối cùng, thầy phát hiện: “…nhờ có sao…giáp mệnh…”. Trong cuộc sống, may mắn và xui xẻo luôn đi liền nhau nhưng qua cách giải thích của tử vi thì cung nào đụng sao xấu như “Không Kiếp”, “Tuần”…thì cuộc đời xem như đen thui; từ đó lại đưa ra những cách giải hạn kỳ cục như: đi xa nhà, nằm chờ thời, cúng sao giải hạn…tất cả điều là mê tín cả. Phải chi tử vi làm được thế này. Ví dụ: Một người “mệnh không thân kiếp”, cuộc đời khó làm được việc gì xứng ý toại lòng, thì tử vi phải soi được người ta đã vướn mắc điều gì từ tiền kiếp hoặc hiện tại và đưa ra lời khuyên nên gìn giữ đức hạnh để mong hoán cải số mệnh. Như vậy, tử vi không còn là mê tín. Thật khó! Trong lần đọc được cuốn “hành trình về phương đông”, phần nói về tử vi Ấn Độ của chiêm tinh gia nổi tiếng Badu, thấy cách giải thích này đầy tính khoa học huyền môn nay xin trích dẫn dưới đây cùng thưởng ngoạn: “” …Thượng sáng tạo và đặt tất cả vạn vật vào một trật tự trong vũ trụ. Làm gì có việc ngài định đoạt số phận từng người. Tất cả diễn tiến theo luật vũ trụ, nhân nào quả nấy. Làm gì có việc số mệnh đã định sẵn, nếu thế ta cứ tiêu cực, bất động mặc cho số phận run rủi hay sao? Chiêm tinh học là một khoa học thực tiễn và tiến bộ, không thể có vấn đề mê tín. Lá số tử vi không có nghĩa là con người chỉ là nô lệ của quá khứ mà chỉ cho ta thấy rõ sự tuần hoàn của vũ trụ mà trong đó con người có thể thay đổi tính mạng. Chiêm tinh học nghiên cứu phản ứng của con người dưới ảnh hưởng tinh tú. Các tinh tú chỉ là những khí cụ trung gian biểu lộ một cách trung thực các tác động quân bình của nghiệp quả gây nên trong quá khứ. Mỗi người sinh ra đời vào một ngày giờ mà ảnh hưởng của tinh tú hoà hợp với nghiệp quả cá nhân của ỵ Các vũ trụ tuyến được tinh tú phản chiếu xuống làm mạch máu di chuyển, tế bào thay đổi, dĩ nhiên ảnh hưởng đến cuộc đời con người. Mặc dù con người không thể thay đổi việc đã xảy ra trong quá khứ, nhưng nhờ ý chí tự do, y có thể vượt khỏi tầm ảnh hưởng này và chiến thắng ảnh hưởng tinh tú. Tôi lấy một thí dụ như thương gia Keymakers, bạn của các ông. Đáng lý theo số mạng thì ông ta phải chết trong cuộc chiến vừa quạ Nhưng vì một mầm thiện nẩy sinh, thấy chiến tranh quá ư tàn khốc, ông động lòng trắc ẩn mang tài sản ra giúp đỡ rât nhiều nạn nhân chiến cuộc. Dĩ nhiên, khi đó ông ta không hề biết gì về số mạng của mình, nhưng hành vi bác ái này đã tạo một phản lực mạnh mẽ thúc đẩy các vũ trụ tuyến xê dịch sang một bên và nhờ thế ông ta thoát chết. Số mạng của ông ta hoàn toàn thay đổi từ đó. Các ông hiểu rằng hoán cải số mạng không có nghĩa việc quá khứ sẽ bị xoá bỏ, nhưng đáng lý một biến cố lớn sẽ xảy ra trong kiếp này, lại không xảy ra. Khi ta phát tâm làm một việc hợp với thiên ý thì một ảnh hưởng tinh tú bỗng chói sáng và các từ điện mạnh mẽ đẩy ngược luồng vũ trụ tuyến sang hướng khác. Do đó, con người có thể cải số mệnh dễ dàng, nếu biết làm các việc tốt lành, đẹp đẽ. Dĩ nhiên, ảnh hưởng xấu không mất đi, nhưng sẽ tiềm ẩn, chờ một cơ hội khác sẽ phát hiện lại. Nói một cách khoa học thì đời người có thể ví như một phương trình toán học, A * B bằng C. A và B là nguyên nhân và C là hậu quả, nhưng nếu tta thêm vào đó một nguyên nhân X thì A * B * X sẽ không thể bằng C nữa, vì đã có thêm nguyên tố X. Đó là nguyên lý hoán cải số mạng mà tôi vừa trình bày. Đời người thực ra đã ghi khắc trên tinh tú nhưng các tinh tú khi sáng khi mờ, và sự mờ tỏ do chính ta quyết định. Khi ta có các hành vi xấu xa nó tạo ra những động lực xấu và số thu hút các điều xấu ghi khắc trên tinh tú, phản chiếu xuống mau lẹ hơn. Dĩ nhiên hậu quả không thể lường. Trái lại, nếu ta ý thức điều này, phát tâm làm việc hữu ích tự nhiên phát sinh các động lực tốt đánh bật các ảnh hưởng xấu sang một bên. Nhờ nghiên cứu chiêm tinh học một cách đứng đắn, khoa học, con người sẽ hiểu biết mệnh trời, biết tin tưởng ở mình, và sống cuộc đời thoải mái, không bi quan, không lạc quan, an vui tự tại. “”
 10. PHẦN 2: NHẬN DIỆN QUÊ HƯƠNG THÁNH NHÂN??? --------000------- 1-Thủy trung tàng bảo cái - Một vật gì đó ở trong nước - Tức quẻ KHẢM 2-Hứa cập thánh nhân hương Quẻ KHẢM mà chỉ danh tự thì địa danh đó nhất định có bộ THỦY. Địa danh theo sấm trạng không biết dựa trên giới hạn hành chính nào: tỉnh, huyện hay thôn??? Ở đây tôi xin chọn giới hạn hành chính là tỉnh, các tỉnh có tên liên quan đến bộ thủy, đó là: Hải Dương, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Châu Đốc (bao gồm các tỉnh An Giang, Cà Mau khi xưa), Minh Hải (Cà Mau, Bạc Liêu), Kiên Giang. 3-Địa giới xỉ vị bạch 4-Thủy trầm nhĩ bất (bắc) kinh Có bản chép là bắc để ghép thành Bắc Kinh. Nếu là Bắc Kinh thì không hợp lý cho lắm, đã là Sấm thì không nói thẳng ra như thế. Quê hương Thánh nhân gần nơi biên giới, nơi hay bị nước nhấn chìm mà không ai sợ hãi. Đó là ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Đây có thể là câu khoanh vùng lại của sấm trạng; Các tỉnh này vào mùa lũ nhà cửa thường hay bị lũ nhấn chìm, đó là điều tự nhiên hằng năm nên không ai sợ. Từ những dữ kiện đã luận ở trên, ta gói gọn lại nơi Thánh Nhân sinh ra sẽ nằm ở các tỉnh ĐBSCL: Minh Hải (Cà Mau, Bạc Liêu), Bạc Liêu, Vĩnh Long, Châu Đốc (An Giang), Kiên Giang. Trong sấm lại có câu “Bảo Giang thiên tử xuất”, nghĩa là thiên tử sinh ra gần nơi con sông quý. Sông MêKong là sông quý với chín đầu rồng nằm ở Tây Nam Bộ (tức là sông cha); Tại cuối nguồn Sông Hậu (Cần Thơ) có một nhánh sông chảy dài lần lượt qua các tỉnh là Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiêng Giang, Bạc Liêu, Cà Mau gọi là sông Phụng Hiệp (tức là sông mẹ). Long – Phụng là sự kết giao của trời đất, đây có thể là long mạch phát nhân tài chăng??? Theo từ điển Thiền Chu: Người xưa xem điềm chim Phượng Hoàng là điềm xuất vua chúa. Từ dữ kiện trên ta tiếp tục thu nhỏ vùng tìm kiếm xuống còn 3 tỉnh là Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiêng Giang, Bạc Liêu, Cà Mau. Lại có câu: “Thiên sinh thiên tử ư hỏa thôn”. Câu này địa bàn phân vùng sẽ nhỏ hơn và chỉ ra chính xác đích danh nơi Thánh sinh. Nhưng đến đây tôi xin phép không diễn giải phần này. 7- Mộc hạ châm châm khẩu : Được chữ “Thiện”. Vậy tên Thánh nhân có bộ Thiện. 8- Hứa cập thánh nhân danh Đề cập đến tên Thánh Nhân. 9- Danh thế xuất nan lường Từ suy luận trên, kết hợp câu trên và câu dưới ta luận: Thánh nhân xuất thân trong một gia đình bình thường (hoặc là hướng tây) làm được những việc mà người khác cho rằng khó làm được.
 11. Cám ơn HOATHOM đã quan tâm Hỏa xà do tôi tự tập không có thầy nào chỉ dẫn cả. Chỉ khi thấy trong người có biểu hiện lạ lên google search là biết mình đang luyện hỏa xà vậy thôi. Tìm hiểu thêm trong các sách phật giáo thì thấy nó có vẽ giống mật tông nhưng nhưng pháp này là bí truyền nên sách không nói rõ; chỉ biết khi luyện phải đọc kèm thần chú (mantra) và bắt ấn - giống như chú haithienha nói đó. Cách luyện thì ngồi tọa dưới đất thu địa khí để quay luân xa, do không biết cách tập thế nào nên tôi không có vận khí để điều công mà để luân xa quay tự nhiên - luân xa nào muốn quay thì tự quay? Hỏa xà thì mỗi pháp môn có cách giải thích khác nhau và cho nó có hiệu quả khác nhau; theo quá trình tôi luyện thì thấy cách giải thích trong Từ điển Phật giáo là có vẽ đúng, tuy nhiên vì là pháp môn bí truyền nên được tô vẽ cho huyền bí là điều dễ hiểu. Khi tập đến mức độ nào đó thì hỏa xà sẽ mở cửa cho mình bước qua thế giới vô hình; tuy nhiên do không hiểu biểt rõ ràng về hỏa xà và thế giới vô hình lại phức tạp quá nên gây nên sự sợ hải cho người tập vì không biết cách tự bảo vệ mình. Đọc một số bài viết trên mạng thì thấy cảnh báo về sự luyện tập hỏa xà rất nhiều chứng tỏ đây là môn tập nguy hiểm vì chắc có người đã rơi vào tình thế tẩu hỏa nhập ma. Tuy nhiên tôi do sự trói buộc vô hình hoặc là duyên nghiệp gì đó mà không biết cách nào ngưng lại được. Vì đó, nên mới mong muốn được chia sẽ kinh nghiệm của những bạn đã từng đi qua pháp môn này.
 12. Trái đất đã ra đời từ đó Câu chuyện đã bắt đầu cách đây hơn mười ba tỷ năm rồi, lúc ấy Thái dương hệ là một ngôi sao cực lớn chứa các vật chất siêu rắn ở bên trong lõi của nó. Với sức nóng hàng triệu độ và áp suất hàng tỉ át-mốt-phe bên trong lòng tinh cầu. Qua quá trình trao đổi, các nguyên tố nhẹ dần được đưa lên phía trên và các nguyên tố nặng chìm xuống phía dưới. Về sau, ngộ sao này đã bị vỡ ra và mãnh vỡ của nó tạo thành lớp bụi vũ trụ, lớp bụi này quay quanh lõi của nó, nơi chủ yếu chứa hai nguyên tố hyđrô và hêli hay còn gọi là mặt trời. Ngày đó lớp bụi vũ trụ này còn lạnh ghê gớm lắm, âm hai trăm độ (- 200 oC) kia. Về sau càng ngày lớp bụi này càng được nén chặt lại và ép khít vào nhau. Dần dà nó trở nên đặc quánh. Sau đó nó được chia ra thành từng lớp và mỗi lớp dính lại với nhau, tạo thành quả cầu rắn quay tròn với tốc độ nhanh dữ dội. Các hành tinh đã được ra đời như thế đó. Điều kiện của sự sống Chúng ta đang sống trên quả cầu quay số ba của Thái dương hệ. Xưa kia trái đất của chúng ta vô cùng lạnh giá nhưng rồi các vật thể phóng xạ như uran, rađium phân huỷ ra và đốt nóng các loại đất. Trái Đất bắt đầu nóng chảy. Ít lâu sau nó nguội lạnh đi. Nhưng cũng chỉ nguội có phần võ bề mặt mà thôi. Cũng từ đó, hơi nước từ trong lòng đất bốc lên, tụ lại trong không khí, tạo thành những đám mây đen che kín bầu trời. Cả hành tinh, từ hai đầu cực đến xích đạo, khắp mọi chổ đều có một lớp vỏ mây giống như bông phủ dày đặc, tương tự như hiện tình bây giờ trên sao Kim. Thế rồi mưa, mưa từ những đám mây đó đã trút xuống. Thế giới chưa từng bao giờ thấy trận mưa nào dữ dội đến thế. Hết năm này qua năm khác. Mưa cứ trút xuống hoài. Có thể trận mưa ấy đã kéo dài hàng trăm năm và cũng có thể là một nghìn năm. Nước tràn ngập lục địa, chảy xiết xuống các vùng trũng rồi ào ào lao qua những thác dữ từ những dãi núi cao xuống vực sâu, rót đầy vào các lòng chảo, đầy lên tới miệng lục địa…Thế là các đại dương và biển hình thành. Khi điều kiện sống đã hoàn hảo, các sinh vật và thực vật bắt đầu bước đi và không ngừng tiến hoá. Nói về sự tiến hoá của sinh vật, Đác-uyn cho rằng: “Sự chọn lọc tự nhiên hằng ngày, hằng giờ vẫn theo dõi những diễn biến hết sức nhỏ, loại bỏ đi những cái ngu dốt, giữ lại những gì tốt đẹp, lao động kiên trì, nhẫn nại và không chút ồn ào cho sự hoàn thiện của cơ thể sống”. Đối với loài người ông cho rằng, “loài sinh vật cao cấp do trời tạo nên theo cách thức và khuôn mẫu của chính ông ta…”. Loài người được bắt đầu từ loài vượn cổ? Cuộc tìm kiếm sự sống ngoài trái đất Năm 1960, các nhà thiên văn thế giới tiến hàng kế hoạch nghiên cứu Ozma, họ dùng kính viễn vọng vô tuyến điện có đường ống kính 26 mét chĩa về phía hai sao phát sáng đang quay quanh chúng. Đó là hai sao láng giềng gần Trái đất, một sao tên gọi là "Sóng sông 8" cách Trái đất 10,8 năm ánh sáng sao kia gọi là sao "Cá voi" cách Trái đất 11,8 năm ánh sáng. Các nhà thiên văn học đã dùng hơn 400 giờ quan trắc hai sao này với hy vọng có thể sẽ nhận được những tín hiệu của người vũ trụ từ hai nơi xa xôi trong không gian phát tới Trái đất, Đây là sáng kiến đầu tiên của nhân loại mong muốn tìm thấy sự sống ngoài Trái đất. Gần 20 năm qua các nhà khoa học thiên văn trên thế giới đã tiến hành hơn 10 công trình nghiên cứu như trên. Năm 1978 các nhà thiên văn học quốc tế đã dùng dàn kính viễn vọng vô tuyến đường kính 300 mét để quan trắc 200 sao phát sáng kiểu Mặt trời cách xa trái đất 80 năm ánh sáng với hy vọng sớm muộn sẽ nghe được những thông tin nhắn gọi Trái đất từ những thế giới văn minh trong vũ trụ. [2] Sự sống là hiện tượng tồn tại phổ biến trong vũ trụ bao la. Trong vũ trụ vô giới hạn, ngoài Trái đất có loài người tồn tại ra, trên các hành tinh khác chỉ cần có đủ điều kiện thích hợp nhất định sẽ tồn tại sự sống, thậm chí tồn tại sinh vật có trí tuệ phát triển cao đòi hỏi khoảng thời gian rất dài. Nói ngay như trên Trái đất chúng ta ở, sự sống bắt nguồn từ chất hữu cơ chứa a xít amin tiến hoá thành các sinh vật cao cấp mất khoảng mấy tỷ năm. Sự sống muốn tồn tại và phát triển trên một hành tinh và không bị huỷ diệt nửa chừng, không những đòi hỏi hành tinh đó có đầy đủ điều kiện cho sự sống tồn tại và phát triển mà thiên thể phát sáng bên cạnh hành tinh đó phải có sự ổn định và có môi trường vũ trụ thích hợp trong suốt hàng tỷ năm. Có nhà khoa học ước đoán rằng trong hơn 100 tỉ sao phát sáng trong hệ Ngân hà có không hơn một triệu sao có đủ điều kiện trên. Nếu trên một triệu hành tinh đó có sự sống và con người sinh sống ở đó nắm vững khoa học kỹ thuật vũ trụ hiện đại, mỗi năm mỗi hành tinh phóng một tầu vũ trụ tiến hành khảo sát hệ Ngân hà, thì sẽ có rất ít dịp một tầu vũ trụ của họ lọt vào hệ Mặt trời của chúng ta. [3] Âm dương, Ngũ hành, Tiên hiên Bát quái và lý giải về sự hình thành Thái dương hệ “Dịch có Thái Cực, sinh ra Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh ra tứ tượng, Tứ tượng sinh ra Bát Quái” Đây có phải là sự tổng kết lại của cổ nhân quá trình chuyển hoá của Thái dương hệ, nơi mà nó được khởi thuỷ đầu tiên bằng một ngôi sao. Sau quá trình “dịch” hay gọi là tiến hoá trong vũ trụ, một vụ nổ xãy ra, phần lõi (dương) tạo thành mặt trời, vật chất phía bên ngoài (âm) đưa ra xa tạo thành các hành tinh khác. Theo thứ tự các hành tinh là: Sao Thuỷ, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hoả, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương. Lão Tử nói rằng: “có một vật do hỗn hợp mà thành, nó sinh ra trước trời đất, vừa trống không, vừa yên lặng, đứng một mình mà không biến cải, có thể làm mẹ đẻ của thiên hạ, ta không biết tên nó là gì, phải đặt tên chữ cho nó là Đạo, chỉ có biến động là thuộc tính của nó ”. Vô cực: Thời điểm Thái dương hệ chưa hình thành Thái cực: Thời điểm vật chất bên trong thái dương hệ bắt đầu chuyển hoá, quá trình lắng đọng vật chất bắt đầu. Lưỡng nghi: Thời điểm Thái dương hệ hoạt động cực mạnh, lớp lõi nóng chảy dữ dội, lớp võ bắt đầu rạn nứt. Đổ vỡ vật chất xãy ra. Tứ tượng: Lớp bụi của Thái dương hệ (Thái dương, Thiếu dương, Thái âm, Thiếu âm) bắt đầu chuyển hoá. Lắng đọng để hình thành các hành tinh. Bát quái: Sau quá trình lắng đọng vật chất, các hành tinh được hình thành. Có tám hành tinh trong thái dương hệ được hình thành theo thứ tự là Sao Thuỷ (Càn), Sao Kim (Đoài), Trái Đất (Ly), Sao Hoả (Chấn), Sao Mộc (Tốn), Sao Thổ (Khảm), Sao Thiên Vương (Cấn), Sao Hải Vương (Khôn). Sau này các nhà khoa học khám phá ra hành tinh thứ 9 trong Thái dương hệ là sao Diêm Vương Tinh và có thể còn có nhiều hành tinh khác nữa được khám phá trong tương lai. Vậy có phải đây là sao được hình thành muộn hơn các hành tinh khác trong hệ mặt trời, hoặc là nguyên thuỷ vũ trụ không xem Diêm Vương Tinh thuộc Thái dương hệ do nó quá nhỏ? Luật âm dương và quá trình chuyển hoá và đổ vỡ vật chất Từ khi được hình thành đến nay quá trình trao đổi, biến động vật chất của các hành tinh trong Thái dương hệ vẫn liên tục xãy ra theo chu kỳ và bản chất của nó. Các nghiên cứu cho rằng, ở trung tâm Trái Đất có nhiệt độ ngang với nhiệt độ bề mặt Mặ Trời – từ 5 đến 18 nghìn độ. Một số người cho rằng, nó có thể nóng chỉ 12 nghìn độ. Ngược lại, nhà bác học Nga O.In Smít lại cho rằng nó chỉ nóng hơn 1 nghìn độ. Với sức nóng đó nó làm cho đá và kim loại chảy ra, nhưng với áp suất thần kỳ (khoảng ba triệu át-mốt-phe) của nó thì tác động theo hướng ngược lại, một lần nữa buộc các chất hơi và dung nham đông đặc lại. Dịch học nói rằng, âm thịnh lần thì dương suy lần, ngược lại dương thịnh lần thì âm cũng suy lần; và khi âm cực thịnh đã có một mầm dương (điểm trắng) xuất hiện rồi, khi dương cực thịnh đã có một mầm đen (điểm đen) xuất hiện rồi [2]. Vậy, điều này có phải chứng tỏ rằng khi lõi của quả đất đến lúc nào được đun nóng quá mức, lớp võ sẽ tan chãy và quá đổ vỡ vật chất bắt đầu. Lõi của Trái Đất bắt đầu nguội (dương cùng cực chuyển sang âm), trái đất sẽ bắt đầu trở nên băng giá và khi đó sự sống không còn tồn tại được nữa. Đi tìm sự sống của Thái dương hệ qua Bát Quái Âm dương thay thế nhau được do một luật bất biến, một luật “thường” là tịnh cực tắc suy, vật cùng tắc biến, mà biến là phản phục. Quẻ Càn (Dương) khi suy tới cùng, 6 hào dương bị hào âm chíêm ngôn hết thì thành quẻ Khôn; nhưng tiếp theo quẻ Khôn là quẻ Phục, một hào dương lại sinh. Khôn là âm tịnh cực, từ đó lại suy lần, khi suy tới cùng, 6 hào âm bị 6 hào dương chiếm ngôi hết thì lại trở thành quẻ Càn, rồi tiếp theo quẻ Càn là quẻ Cấu, một hào âm lại sinh. Trong dương có âm, trong âm có dương. Vật chất luôn luôn biến đổi tuần hoàn, sự sống cũng vì đó mà được sinh, cũng vì đó mà bị diệt. Con người luôn muốn biết mình là ai, từ đâu đến và mong muốn tìm kiếm trong vũ trụ này còn có sự sống khác hay không? Khoa học hiện đại mang đôi mắt của loài người vượt ra ngoài Thái dương hệ, đến cả các hành tinh xa xôi ngoài vũ trụ. Lúc nào đó người ta nghi ngờ dấu chân của sự sống còn luẩn khuất đâu đó trong Thái dương hệ và với khoa học còn hạn chế ngày nay những phát hịên đó vẫn được xem là dành cho thế hệ tương lai. Hào 1: Ta gọi là sự ổn định của lớp lõi hành tinh. Hào 2: Ta gọi là sự ổn định của lớp võ hành tinh. Hào 3: Ta gọi là sự ổn định tầng khí quyển. Quá trình chuyển hoá của vật chất hay chu kỳ thành hoại Phật Giáo quan niệm sự sống vật chất bằng khái niệm “Thành – Trụ - Hoại”, Bát Quái cũng tiến theo chu trình tương ứng. Bốn quẻ Càn – Đoài – Ly – Chấn là quá trình thành của vật chất. Vì là Dương Nghi. Bốn quẻ Tốn – Khảm – Cấn – Khôn là quá trình hoại của vật chất. Vì là Âm Nghi. Chu trình chuyển hoá của vật chất: ThỂ rẮn -> ThỂ khí -> ThỂ rẮn Hay là DƯƠNG NGHI -> ÂM NGHI -> DƯƠNG NGHI Hay là CÀN -> ĐOÀI -> LY -> CHẤN -> TỐN -> KHẢM -> CẤN –KHÔN Theo chu trình này thì cách xếp theo Tiên Thiên Bát Quái đáng tin cậy hơn Hậu Thiên Bát Quái bởi vì nó thể hiện được chu trình thành và hoại của vật chất. (Trong một số nghiên cứu cho rằng, Tiên Thiên Bát Quái biểu diễn thời điểm thành-trụ-hoại của vũ trụ, Hậu Thiên Bát Quái thể hiện thời điểm thành-trụ-hoại của đất). Thái dương hệ dưới góc nhìn của Tiên Thiên Bát Quái 1- Càn (Sao Thuỷ): Ba vạch dương liên tiếp nó là tột cùng, tính nó mãnh liệt cương quyết đến tuyệt đối. Do thiếu âm mà dương lại thịnh nên Sao Thuỷ không tồn tại sự sống. Sao Thuỷ quá nóng 2- Đoài (Sao Kim): Dưới góc nhìn lý học: Một âm, hai dương nên mềm mại tính tình vui vẽ. Tuy nhiên do dương còn thịnh, âm còn nằm dưới dương, âm dương chưa điều hoà nên Sao Kim không có sự sống. Lớp lõi và lớp võ bên ngoài còn quá nóng tuy nhiên đã hình thành khí quyển. Theo quy luật tiến hoá của bát quái, đây là hành tinh tương lai sẽ tiến hoá giống như Trái Đất hịên nay. Và còn ít nhất vài trăm triệu năm nữa sự sống mới có thể bắt đầu. Theo khoa học: - Khí quyển: Sao Kim có một bầu khí quyển rất đặc với 96% thán khí, 3% đạm khí và các loại axít khác nhau. Áp suất khí quyển của Sao Kim cao hơn 90 lần áp suất tại mặt biển của Trái Đất. Sao kim hấp thụ nhiệt mà không bức xạ nhiệt ra ngoài không gian vì bầu khí quyển có quá nhiều thán khí. Do đó, bề mặt của Sao Kim nóng hơn Sao Thuỷ vì vỏ bên ngoài quá nóng dù Sao Kim cách xa mặt trời gấo đôi Sao Thuỷ và rất ít ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào Sao Kim. Một hậu quả của các chất hoá học nặng trong không khí là những lớp mây dàng đặc che kín hành tinh này. Mây của Sao Kim chứa những hạt nước như Trái Đất, đây là những hạt axit. Những lớp mây này phản chiếu đa số ánh sáng Mặt Trời và khiến cho Sao Kim trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất bầu trời. Gió trong các lớp mây Sao Kim có thể đạt tới 350 km/h. Tuy nhiên, với một lượng axit cao, gió của Sao Kim có thể ăn mòn các vật cản trở một cách dễ dàng. - Nhiệt độ: Nhiệt độ của Sao Kim rất cao, nó có thể biến kim loại chì thành chất lỏng. Sự cách biệt nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm tại Sao Kim rất ít. - Hiện tại Sao Kim có vòng quay rất chậm và quay ngược chiều với các hành tinh khác, từ Tây sang Đông, khoảng 6.5 km/h. Với tốc độ như vậy, Sao kim mất 243 ngày để quay một vòng xung quanh nó. 3- Ly (Trái Đất): Hai dương, một âm. Âm lần này ở giữa, trao đổi được dương phía trên mà còn khắc chế được dương phía dưới. Ly là sáng sủa, trống rỗng, là lửa có sức đốt mãnh liệt. Âm dương điều hoà nên Trái Đất có sự sống. Lớp lõi còn nóng, lớp võ đã nguội, có khí quyển. Đầy đủ điều kiện của sự sống. 4- Chấn (Sao Hoả): Dưới góc nhìn lý học: Một hào dương, dưới 2 hào âm thì dương không chịu, dương đi lên và phát ra tiếng nổ nên gọi là sấm và tính cuả Chấn là động. Chấn từ Ly mà chuyển hoá, hào dương thành hào âm. Lớp lõi còn nóng, bề mặt đã nguội, tuy nhiên sự không ổn định của khí hậu đã biến hành tinh này lạnh lẽo vì không hấp thu được khí dương. Vì vậy, tổ tiên loài người hịên nay có phải là từ Sao Hoả di chuyển sang Trái Đất vì biến đổi địa chất và khí hậu. Theo khoa học: Sao Hoả giống Trái Đất về nhiều điểm: bốn mùa, hai cực có băng đá, một bầu khí quyển có mây, gió, bảo cát, một ngày dài độ 24 giờ…Vì có mặt một số khí quyển tương đối dầy nên người tin là có sự sống ở đây. Vì sự hiện diện của nhiều lòng sông khô nên nhiều nhà khoa học chắc chắn rằng trong quá khứ đã có nước chảy trên bề mặt của Sao Hoả. Sao Hoả có hai vệ tinh tự nhiên là Deimos và Phobos. - Khí quyển: Sao Hoả có một bầu khí quyển mỏng với áp suất ít hơn Trái Đất 1%. Hơn 95% của khí quyển là thán khí (CO2) , tiếp đến là 3% đạm khí (N2) và 1,6% Agon. Bầu khí quyển của Sao Hoả chứa rất nhiều bụi, điều này làm nền trời của hành tinh này có một màu hồng cam nhạt - Nhiệt độ: Trong các hành tinh trong hệ mặt trời, nhiệt độ của bề mặt Sao Hoả có nhiệt độ gần giống Trái Đất nhất: Mùa hè tại Sao Hoả lạnh tương đương với mùa đông tại Châu Nam Cực, nhiệt độ trung bình vào khoảng -110 oC. Bề mặt của Sao Hoả là sự pha trộn các dãy núi và các đồng bằng rộng lớn. Các đồng bằng tại bắc bán cầu được phủ đầy một lớp bụi oxit sắt nằm trên một lớp dung nham đông đặc. Trong khi đó các cao nguyên tại nam bán cầu thì đầy các hố lởm chởm. Hai cực của Sao Hoả được che bằng một lớp băng đá tạo ra khi nước và thán khí đóng băng. Hai tảng băng này co lại hay tăng lên tuỳ theo màu. Tại xích đạo có một vùng núi lửa gọi là Tharsis. Sau khi nghiên cứu vùng này người ta biết được núi lửa này không còn hoạt động nữa. 1- Tốn (Sao Mộc): Hai hào dương trên một hào âm, âm không đủ để hấp dẫn dương nên bay đi mà tạo thành gió, là gió nên hay nhún nhường, là gió nên hay vào mọi chỗ. Lớp lõi nguội, đây là thời điểm hành tinh này bắt đầu chuyển sang thể khí vì lõi thuộc âm. Tuy vẫn còn duy trì lớp võ nóng nhờ sự hấp thụ của bức xạ nhiệt mặt trời; tuy nhiên vì khí hậu không ổn định nên không có sự sống. 2- Khảm (Sao Thổ): Là quẻ Khôn thêm một hào dương ở giữa, tính Khảm mềm thấm xuống, cũng thuần nhưng kém Khôn. Nhờ có hào dương ở giữa mà nước còn tính ấm áp. Lớp võ nguội, đồng thời cũng ngừng hấp thu khí dương, chờ đến khi lớp võ nguội hẳn thì hành tinh chuyển sang thể khí. 3- Cấn (Sao Thiên Vương): Một hào dương trên hai hào âm, âm hấp dẫn dương làm hào dương ở lại, dừng lại, đỗ lại, đậu lại. Lớp võ và lớp lõi đã chuyển sang thể khí nên không có sự sống. 4- Khôn (Sao Hải Vương): Ba vạch thuần âm là âm tới cùng tột, tính quẻ Khôn là nhu nhuận, mềm mại. Hành tinh đang dần trở nên một lớp bụi vũ trụ, chuyển sang quá trình chuyển hoá vật chất thành một hành tinh mới.
 13. Và đến đây câu chuyện dẫn chúng ta đến một cuộc phiêu lưu mới: - Tổ tiên loài người đến từ Sao Hỏa và họ đang tồn tại ở Trái Đất nhưng với một thế giới khác mà ta không nhìn thấy được. - Tại sao Ngũ Hành là 5 chứ không phải là lục hành hay thất hành. Ứng ngũ hành bát quái vào Thái dương hệ lại thấy nhiều điều trùng hợp lạ lùng. - Ứng Hà đồ, Bát quái vào Thái dương hệ ta thấy được cách tính của sự vận động vật chất của mỗi hành tinh theo chu kỳ; Giống như cách Thái Ất đã tính, trái đất trải qua một số hội và đến chu kỳ cuối cùng thì kết thúc. - Tương lai của loài người là ở một hành tinh khác. :P :P :( CHÚC NĂM MỚI VUI VẼ HÃY XEM ĐÂY LÀ MỘT CÂU TRUYỆN VIỄN TƯỞNG, THẾ THÔI!
 14. Linh hồn tồn tại, biết suy luận, có trí nhớ, có sự nhận biết. Như vậy, đây có phải là loại vật chất mới con người chưa khám phá ra được? Phật giáo lý giải rằng vật chất trên thế gian tồn tại từ bốn thể: đất, nước, lửa và khí. Như vậy, có phải thân xác là đất, nước, lửa. Linh hồn là thể khí.
 15. Bạn có thể xem lý giải ở đây: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...showtopic=11149
 16. Sẵn đã tích lũy chút hiểu biết về cái gọi là thế giới bên kia, nay xin viết vài dòng với ý định tham lam là hi vọng vén được bức màn bí mật về cõi tâm linh đã được người đời tô vẽ hàng nghìn năm nay. Với mục đích tìm hiểu, nghiên cứu chân chính những gì tôi được biết cũng chưa chắc đó là sự thật??? Linh hồn trú ngụ ở đâu? Trái Tim (Luân xa số 4) - Khi hỏa xà được nạp liên tục, đầy và luân xa số 4 quay với tốc độ nhanh ta sẽ thấy mình bổng dưng nhẹ bổng, từ từ di chuyển lên luân xa số 7. Linh hồn thoát ra ngoài, lúc đó ta đang đứng ở thế giới bên kia? (Đi dạo chứ không phải tiêu luôn. Tiếc là tôi không có gan thử lại lần thứ 2) :lol: Linh hồn tách ra khỏi thể xác từ đâu? Linh hồn thoát ra khỏi thể xác bằng luân xa số 7 trên đỉnh đầu; kể cả thoát ra bằng khí công hay nằm ngủ mơ cũng thế??? Tạo hóa dành cho linh hồn người còn sống một cõi giới riêng - gọi là giấc mơ? Tôi không biết giấc mơ thuộc rung động tầng thứ mấy nhưng nó khác cảnh giới rung động của những vong linh đã chết (ở cõi trần nhưng chúng ta không nhìn thấy); và những vong linh đã chết ít khi tác động được đến giấc mơ của ta, có lẽ điều đó lý giải tại sao ít khi ta gặp người chết? Vì sao mơ thấy người chết về báo mộng? Có lẽ người nằm mơ có luân xa số 4 phát triển, nên dễ đi vào cảnh giới của những vong linh??? Điều khác nhau khi mơ ơ cảnh giới cõi mơ và cảnh giới của những vong linh? Mơ ở cảnh giới cỏi mơ ta không mường tượng được mình thấy được điều gì; khi mơ ở cảnh giới của vong linh ta thấy rõ ràng sự kiện, tiếp thu nhiều dữ kiện gần như chính xác. Hiện tượng ma nhập như thế nào? Hiện tượng vong linh nhập có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi ta ngủ, ta đang tỉnh táo... Vong linh nhập vào xác trần qua luân xa số 4, từ phía sau lưng chúng ta? Có lẽ ta hay cảm thấy ớn xương sống lưng là vậy!!! Hiện tượng ma đè là do vong linh nhập vào định chiếm xác trần, chứ không phải đè theo nghĩa đen? Có lẽ khi ta ngủ, linh hồn thoát ra ngoài và có một cánh cửa (hay bức màn) nào đó được đóng lại. Vì vậy, khi ta ngủ vong linh không thể chiếm được thân ta? Khi vong linh cố ý nhập vào thân thể nó sẽ tìm cách đi dần lên phía trên, cố gắn phá cánh cửa (bức màn) đó. Khi hồn trở về nó theo luân xa số 7 đi vào thân thể nhưng gặp vong linh khác đang chiếm chổ nên không trở về vị trí luân xa số 7 được nên ta cảm thấy có một cảm giác đè nặng. Sau khi chèn ép một thời gian nào đấy nó sẽ đẩy vong linh kia đi ra và trở về đúng vị trí, do đó khi thức dậy ta có cảm giác mệt mõi. Như vậy, vong linh muốn điều khiển xác trần chỉ có thể nhập vào lúc người đó đang tỉnh táo?? Khi ta đang tỉnh táo vong linh khác cũng có thể nhập vào, ở những người có luân xa số 4 mở. Nếu ý thức linh hồn của người sống kém sẽ không để ý thấy. Đối với những vong linh lành, không quậy ta sẽ khó để ý thấy; đối với vong linh quậy thì khỏi phải bàn? Nếu bổng nhiên ta bổng thấy lân lân (giống như choáng váng do quay mòng mòng), không kiểm soát được thân thể mình, có nhiều ý muốn kỳ lạ bị rồi đóa. Tôi cũng không biết hiện tượng áp vong của những nhà ngoại cảm dẫn vong vào thẳng luân xa số 4 hay qua luân xa 7, do tôi chưa chứng kiến bao giờ. Đối với hiện tượng vong nhập mà không chịu ra, có thể giúp người sống tăng sức mạnh linh hồn bằng cách truyền năng lượng, khi năng lượng đủ mạnh linh hồn người sống mới có đủ sức mạnh đẩy vong nhập lậu đi. (Không chắc, đây là suy luận của tôi)
 17. Thật ra luyện cái này cũng có nhiều cái lợi: giữ sức khỏe - tốt cho bản thân; giữ được tâm tỉnh - tốt cho cả bản thân, gia đình và xã hội. Duy chỉ có điều là do không biết dừng khi nào là đúng lúc, với lại nó mới mẽ quá - nhiều cái chỉ nghỉ có trong phim ảnh thôi giờ hiện ra trước mắt không hãi sao được. Giống như bác KhoiQuyen nói đó là thiếu chân truyền.
 18. Cám ơn các huynh đã chia sẽ! Cám ơn chú HaiThienHa đã chỉ dẫn. Cháu hi vọng một ngày gần nhất có thể được gặp chú, bởi vì hiện tại cháu không biết cách nào đóng cái hỏa xà lại. Hiện tại thì cái hỏa xà nó tự đi hút năng lượng; ngồi chạm đất cũng hút, ngồi lên đá cũng hút, vịnh tay vào cây khô cũng hút, thậm chí ngồi trước màn hình vi tính cũng hút điện nữa...cháu hoang mang quá, không biết làm sao nữa. Còn chuyện ma cỏ từ ngày sử dụng bùa thì dứt hẵn, nhưng lại bắt đầu chuyển sang sợ ma, đi đâu cũng đeo miếng bùa tòng teng (y choang phim hài) :lol:
 19. Mấy hôm nay tôi bắt đầu gặp những vấn đề nan giải như sau: - Tôi liên tục bị ma đè. Cứ khoảng 12 - 5 giờ sáng là liên tục bì đè (lưu ý là trước đây không có vậy???) - Hôm nào tôi tập hỏa xà đầy đủ thì mỗi lần bị đè thì tôi cồ gắn dùng lực đẩy nó ra (trong vô thức) thì được, nhưng nếu hôm nào không tích lũy đủ năng lượng thì bó tay. - Mấy hôm nay thì không thể chịu đựng được nữa, cứ mỗi lần bắt đầu ngũ thì nó nhập vào? Mỗi lần như vậy thì tôi phải đẩy ra. - Cả hai tuần nay tôi không thể nào ngủ gì được, đang mơ màng thí nó nhập vào? Gần đây tôi mệt mỏi quá nên lấy lá bùa hộ thân treo lên đầu giường ngũ, mong được yên thân? Và hai hôm nay không không gặp ác mộng hay ma đè nửa??? Xin hỏi các bậc tiền bối vài điều như sau: - Tôi luyện hỏa xà có sai không??? - Trường hợp bị ma quấy rối như vậy có cách gì giải quyết không; nếu dùng bùa thì tôi sợ ảnh hưởng đến nhũng người thân đã khuất. - Tôi có bị vướng vào một vấn đề gì khác hay không??? THÂN MẾN
 20. Cái thứ hai cần rất nhiều cao thủ trợ giúp: - Sau khi bắt đầu luyện hỏa xà bên tai tôi lúc nào cũng nghe những lời xúi giục bậy bạ, kiểu như gập một người nào đó bên tai lúc nào cung vang lên ý nghĩ giết nó đi, chém chết nó....??? May mà tôi còn kiềm chế được??? Kinh hãi nhất là chuyện ma cỏ: Khoảng hai tuần nay, khi tôi ngũ lúc nào cũng bị ma đè. Lần đầu tôi có vẻ xuất hồn được, tôi gặp được bà nội và người cô đã chết từ lâu trong gia đình tôi. đầu tiên người cô dắt tôi đi tìm bà nội, nhưng tôi không thấy nói điều gì? Có vẽ đang ngồi chơi với bà nội và người cô đã mất thì bổng thấy một người bị ma nhập, nằm vật ra??? Một trong hai người đưa tay vào hóc mũi và yêu cầu con ma kia xuất ra. Lúc đó tôi bổng thấy mình đứng phía trên đầu xác mình, muốn nhập vào xác mà không được? Bà nội tôi và bà cô ráng hết sức kéo vong kia ra khỏi xác tôi. trong lúc kéo đi tôi nghe rõ ràng câu nói của cái vong kia rằng: tôi yêu cái linh thể đó lắm, cho tôi cái linh thể đó đi - tôi nghe cả được tiếng khóc thảm thiết (. Nhưng hai người không đồng ý, cố gắn kéo cái vong đó đi). Trong lúc đó tôi thấy cái chăn tôi đang dắp bổng được kéo thẳng lên, nhưng tôi không cựa quậy được??? Sau đó tôi tỉnh lại được và cả đêm đó tôi không dám ngũ nửa.
 21. Đạo là gì? Giả như ta đang đứng ở điểm bắt đầu A, ta muốn đi đến điểm D, ta sẽ trải qua đoạn đường B, C. Để đi đến điểm D, ta có thể dùng nhiều phương tiện như đi bộ, xe đạp, xa máy, ô-tô... Ta gọi Đạo là đích đến D. Nghĩa là cái đích mà ta muốn phấn đấu đến để xây dựng một tâm hồn cao thượng và thánh thiện. Đạo chỉ có điểm bắt đầu mà không có điểm kết thúc. Ta gọi Tôn giáo là phương tiện. Ta có phương tiện có thể đi nhanh và có phương tiện đi chậm. Tôn giáo cũng vậy. Trên con đường đi đó có gai góc và có nhiều ngã rẽ khiến ta sẽ lạc lối. Đạo ngày nay Ngày nay, người ta lại làm điều ngược lại LẤY TÔN GIÁO LÀM ĐẠO - LẤY GIÁO ĐIỀU HAY TRÌ GIỚI LÀM ĐÍCH ĐẾN. Người ta mong muốn đấng tối cao che chở cho những tham vọng, những mưu đồ của cá nhân mình...Nhưng đâu dễ có điều đó. Một ngày người ta hỏi rằng, đấng tối cao ở đâu, phật ở đâu? Không có gì cả, tất cả là lừa bịp, hãy làm mọi cách để đạt được cái mà mình thích rồi ai cũng được rửa tội và lên thiên đàn. Điều đó dần làm cho con người đánh mất niềm tin về đạo đức, cố sống trong sự tham vọng điên cuồng về vật chất. Không ngừng chà đạp, không ngừng chiếm đoạt. Đức Phật có dạy rằng: "Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình y tựa chính mình, chớ y tựa một cái gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một cái gì khác" Một người tự xưng là "tôi có đạo", hãy xem người ấy đã làm những gì? Ngày rằm hàng tháng người ta đi chùa, ăn chay và không sát sinh. Trong khi có những người khó khăn chìa tay xin giúp đở người ta nhỏ nước mắt xót thương và từ chối vì không thể giúp gì được trong khi điều kiện người ta có thể giúp. Hay có những kẻ hàng ngày làm điều say quấy, xong đi xin tội, xong lại làm điều sai quấy. Với ý nghĩ rằng có đấng thiêng liêng cứu vớt đến thiên đàng. Phép màu ở đâu? Câu chuyện về một bé trai bị bệnh nan y không tiền chữa trị chỉ còn cách nằm chờ chết. Một nhà báo hay tin đưa câu chuyện này lên báo và mong muốn mọi người giúp em được chữa trị. Số tiền cần thiết được quyên góp, phép màu được thực thi. Nhà báo và những người hảo tâm kia trở thành bồ tát trong lòng bé trai kia. Đức Phật đã nói, mỗi người chúng ta đều là một vị bồ tát sống. Hãy che chở cho những người không may mắn bằng mình, đó là phép màu ta ban cho họ. Rồi đến một ngày ta sẽ nhận được phép màu lúc cần thiết. Nói cho cùng mỗi con người đều là những linh hồn yếu đuối được bọc trong cái thể xác to lớn kia,khôn ai sống với nhau hàng trăm năm cả, bởi vậy cùng trân trọng lẫn nhau là ta đang ở trên con đường tìm đạo. Người đời hay có câu nói đầy chua chát là, "loài chó sống với nhau càng lâu thì càng yêu thương nhau, còn loài người sống với nhau càng lâu thì sẽ có cắn nhau". ;)
 22. Bác anlongcusy lại nhầm giữa Sấm và Cao Dao rùi. Sấm ít nhất phải được viết do một bậc chân sư am hiểu về lý học, chiêm tinh...đồng thời người đó phải có một nhân cách lớn, vô vụ lợi. Nội dung Sấm phải mang tính thời đại, có ảnh hưởng rộng lớn đến đại đa số quần chúng.
 23. Đào Tiềm: Là một nhà thơ, đời Tấn bên Trung Quốc. Ông vì chán cảnh gian thần lộng quyền mà từ quan, lui về ở ẩn. Người đời sau vì mến mộ đức độ của ông nên gọi ông là "tuẫn tiết tiên sinh". Giang hồ: Là chỉ một người vì bất mãn mà sống nay đây, mai đó. Sau này do ta "lậm" truyện chưởng của Kim Dung nên hiễu những người thích nói chuyện bằng "đấm đá" là giang hồ. "Trần công nãi thị phúc tâm giang hồ sỹ tử Đào Tiềm xuất du ..." Có nghĩa là ông Trần Trọng Kim ổng vì bất mãn mà bỏ ra nước ngoài nhưng mà cái chí khí với cái khí tiết của ổng thanh cao như ông Đào Tiềm. Đây rõ ràng là sấm giả, có dụng ý tuyên truyền.
 24. Ðoài phương phước điạ giáng linh Cửu trùng thụy ứng long thành ngủ vân Phá điền thiên tử giáng trần Dũng sĩ nhược hai mưu thần như lâm Trần công nai thị phúc tâm Giang hồ tử sĩ đào tiềm xuất du Tướng thần hệ xuất y chu Thứ kỵ phục kiến Ðường ngu thi hành Hiệu xưng thiên hạ thái bình Ðông Tây vô sự Nam thành quốc gia . Theo ý tôi, thì tôi không thể giải những câu như trên. Thứ nhất, nó không có chìa khóa để luận giải nên rất dễ dẫn đến những suy nghĩ chủ quan do người giải áp đặt. Thứ hai, người ta nói "thi tại ngôn ngoại". Nghĩa là, tác giả viết một đằng người dịch hiểu một nẻo, ngưởi đọc còn đi xa nữa. Thứ ba, tôi cũng nghĩ câu này không phải là Sấm như tác giả Lưu Văn Vịnh trong Việt Sử Siêu Linh đã trình bày. Câu này nói đến Trần Trọng Kim thời Bảo Đại.
 25. Đọc Hán Sở Tranh Hùng ai cũng biết Hàn Tín có công phá Tam Tần, lấy Hàm Dương là người quyết định đến việc diệt Sở, bình định chư hầu, lập nên nhà Hán. Có một lần Hán Cao Tổ hỏi Hàn Tín (tôi nhớ đại khái nội dung): - Theo ông, cỡ tôi cầm được khoảng bao nhiêu quân? - Như bệ hạ cầm cỡ 10 nghìn quân là cùng. - Còn cỡ ông, ông cầm được bao nhiêu quân? - Tôi thì cầm càng nhiều quân càng tốt. - Ông nói ông cầm càng nhiều quân càng tốt sao còn làm lính của tôi? - Bệ hạ không giỏi cầm quân nhưng giỏi cầm tướng với bệ hạ còn có trời giúp sức, như tôi sao địch lại. Nếu so sánh về tài cầm binh thì Lưu Bang không bằng Hàn Tín; so về điều hành, quản lý thì ông ấy cũng không bằng Tào Tham; so sánh về sách lược ông lại càng không bằng Trương Lương. Vậy tại sao ông ta nhờ mấy người kia mà bình định, lập nên Nhà Hán. Nói nôm na theo Tử Vi, phúc đức nhà ông Lưu Bang “dầy”. Trở lại chuyện Khổng Minh, tôi có thể mượn hình ảnh như thế này. Có một ngọn đuốc đang cháy, nếu bạn cho thêm chút dầu vào thì nó sẽ cháy sáng hơn. Sự nghiệp của Nhà Thục cũng như Lưu Bị giống như ngọn đuốc đang cháy, còn Khổng Minh là chút dầu được thêm vào, chỉ giúp được ngọn đuốc cháy sáng hơn thôi. Nó không làm đuốc tắt đi, cũng không thể làm thay đổi bản chất ngọn đuốc được. Do đó mới nói việc Nhà Thục được chia một phần ba thiên hạ là đo phúc đức của Lưu Bị, Khổng Minh chỉ là người thực hiện công việc này. Nếu không có Khổng Minh biết đâu Nhà Thục lại nhờ Từ Thứ hay Bàng Thống mà chia ba thiên hạ thì sao? Bởi vậy Tư Mã Huy đã từng than cho Khổng Minh, “Ngoạ Long gặp chủ nhưng không gặp thời!”. - - - Người ta thường nói, “tài không đợi tuổi”. Một thiên tài có thể đọc và nhớ một quyển sách trong một ngày, khám ra những điều mới vượt hẵn thời đại cũng không cần phân biệt tuổi tác. Con người thì từ xưa đến nay đều thích tự mình trải nghiệm, khám phá những điều xung quanh của xã hội hơn là đọc kinh sách về đạo đức, những trải nghiệm của đời trước truyền lại. Bởi vậy nên lúc nào cũng ngụp lặn trong bể luân hồi mà không thoát ra được, chỉ đến khi lầm đường lạc lối mới than rằng, “Thượng đế sinh chúng con ra chi để đau khổ như thế này!”. Nhưng Thượng Đế đâu để cho chúng ta rơi vào cảnh đó chỉ tiếc rằng do chúng ta thích trải nghiệm nên tự mang lấy nghiệp vào thân. Vậy mới nói, tài không cần tuổi; còn tâm thì còn phải trải để nghiệm, để giác ngộ, để rồi mới thức tỉnh. Chỉ có tâm thật sáng, thật sạch, thật trong mới quy phục được lòng người. Cái này không thể học được!