• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nghia0705

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  30
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nghia0705

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Granada vs Barcelona Theo , đây sẽ là trận so giày thứ 56 giữa Granada và Barcelona tính trên mọi đấu trường. Ở 55 lần đụng độ trước đây, Barcelona về tổng thể đang áp đảo dữ dội với 42 chiến thắng, 6 trận hòa và chỉ 7 lần bị Granada đánh bại. Nhưng gần đây, mọi chuyện hơi khác. Cụ thể là 3 lần chạm trán gần nhất, Granada đều không thua Barcelona nếu chỉ tính trong 90 phút. Tìm dữ liệu từ có thể thấy, đội bóng xứ Andalusia này có 2 trận hòa và 1 lần đánh bại Barcelona với tỷ số 2-1 ngay tại Nou Camp tại vòng 33 La Liga mùa trước. xem thêm: https://oxbet.net/tin-tuc/keo-bong-ro-denver-nuggets-vs-utah-jazz-08h00-1701-oxbet Phong độ gần đây của Granada vs Barcelona Lượt đi La Liga mùa này, Granada cũng gây ra rất nhiều khó khăn cho Barcelona khi làm khách ở Nou Camp. Họ cầm bóng ít, nhưng cực kỳ lợi hại trong các pha phản công và giành được kết quả hòa 1-1 đầy xứng đáng. Các chuyên gia nhận định bóng đá tin rằng, khi được đá ở thánh địa Nuevo Los Cármenes, Granada sẽ càng thêm nguy hiểm. Cần biết rằng, trên sân nhà của mình, Granada vừa đánh bại nhà đương kim vô địch Atletico Madrid ở vòng đấu thứ 19 của La Liga 2021/22. Theo 7msport, đó là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Granada tại tổ ấm Nuevo Los Cármenes. Và không trận nào trong số đó, các học trò HLV Robert Moreno ghi được ít hơn 2 bàn. Tất nhiên là Barcelona cũng đang khởi sắc dưới thời tân HLV Xavi Hernandez. Nhưng các phân tích của keobong88 cho thấy, đội bóng xứ Catalan vẫn chưa đủ sức giải mã sức mạnh của Granada trên sân khách. Bởi lẽ, Barcelona vốn không mấy xuất sắc khi xa nhà ở La Liga mùa này. Barcelona chỉ thắng 2/9 trận sân khách từ đầu mùa và đi kèm với đó là 7 lần khiến những ai đặt cửa cho họ theo kèo châu Á bị trắng tay. Tham vọng chiến thắng của Barcelona có thể bị thách thức bởi lối chơi phòng ngự phản công khá ấn tượng của Granada. Mũi nhọn đáng gờm nhất của đội chủ nhà là Jorge Molina, người đã ghi bốn bàn thắng gần nhất trên sân nhà, mang về cho Granada sáu điểm ở La Liga. Nếu không có phương án khóa chặt tiền đạo này, Barcelona khó giành được 3 điểm trọn vẹn.
 2. Real Madrid vs Valencia : 0.85*1-1,5*1.07 Lợi thế sân nhà cùng phong độ rất tốt trong thời gian gần đây thì nhiều khả năng Real Madrid sẽ có được chiến thắng ở trận đấu này. Nhận định, soi kèo Real Madrid vs Valencia Về phía đội khách, Valencia đang cho thấy một bộ mặt thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, tập thể này nhận 3 thất bại và chỉ có 1 trận hòa và 1 trận thắng . Hàng công thi đấu khá tốt tuy nhiên những sai lầm khó tha thứ nơi hậu tuyến là nguyên nhân khiến họ liên tục đánh rơi những điểm số quý giá. Còn về đội chủ chủ nhà, Real Madrid thể hiện một phong độ cực tốt thời gian qua. 5 lần ra sân gần nhất, tập thể này thắng cả 5 trận. Tuyến đầu vào phom cộng thêm hàng thủ chắc chắn là tiền đề cho thành tích vị trí khởi sắc của họ gần đây. Lợi thế sân nhà cộng với phong độ phập phù của đội khách thì nhiều khả năng Real Madrid sẽ có được trọn vẹn niềm vui trọn vẹn niềm vui chiến thắng sau trận đấu này. Vậy nên, người chơi nên đặt cửa cho Real Madrid để có cơ hội thắng cao hơn. xem thêm: https://oxbet.net/tin-tuc/keo-bong-ro-oklahoma-city-thunder-vs-cleveland-cavaliers-08h00-1601-oxbet Chọn Real Madrid Soi kèo tài xỉu Real Madrid vs Valencia : 0.99*3*0.91 Tuy hàng công hai đội bóng đều đang có điểm rơi phong độ rất cao cùng sự tự tự tin lớn nhưng với lối chơi phòng ngự chắc chắn của hai HLV hai bên chiến tuyến thì đây là dự báo cho một trận cầu có ít bàn thắng đang chờ đợi các khán giả ở phía trước. Vì thế, các chuyên gia nghĩ rằng người chơi nên đặt cửa xỉu để có cơ hội ăn điểm cao hơn ở trận đấu này. Chọn Xỉu Soi kèo hiệp 1 Real Madrid vs Valencia : 1.07*1-1,5*0.81 Hàng thù thiếu chắc chắn của đội khách thời gian gần đây sẽ phải đối mặt tuyến đầu có hỏa lực mạnh và có nhiều sự biến ảo trong lối chơi của đội chủ nhà thì có lẽ sẽ không quá khó để Real Madrid có được lợi thế dẫn bàn trước khi hiệp một trận đấu khép lại. Cho nên, chuyên gia nghĩ rằng người chơi nên đặt cửa cho đội chủ nhà ở hiệp 1 này để cơ cơ hội thắng cao hơn ở trận đấu này. Chọn Real Madrid Sau đây là đội hình ra sân của hai đội : Real Madrid: Thibaut Courtois, Lucas Vazquez Iglesias, Eder Gabriel Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Luka Modric, Carlos Henrique Casimiro,Casemiro, Toni Kroos, Rodrygo Silva De Goes, Karim Benzema, Marco Asensio Willemsen Valencia: Jasper Cillessen, Antonio Jesus Vazquez Munoz, Omar Federico Alderete Fernander, Hugo Guillamon, Thierry Correia, Hugo Duro, Daniel Wass, Carlos Soler Barragan, Helder Costa, Goncalo Manuel Ganchinho Guedes, Maximiliano Gomez. Dự đoán Real Madrid 1 – 0 Valencia
 3. MU vs Aston Villa MU chỉ có thể giành được 1 chiến thắng sau 3 vòng đấu liên tiếp tại giải Ngoại Hạng Anh. Ở vòng đấu gần đây nhất, Quỷ Đỏ đã phải nhận thất bại 0-1 trước Wolves trong một ngày mà phần lớn các cầu thủ đều chơi dưới phong độ. Về phần mình, các cầu thủ khách Aston Villa cũng không có được phong độ đủ tốt khi đã để thua 3/4 trận gần nhất. Vòng đấu vừa qua, Aston Villa đã phải nhận thất bại 1-2 trước đội bóng mới lên hạng Brentford. Có thể MU đang không có được phong độ tốt nhất nhưng tình cảnh của Aston Villa cũng không khá khẩm hơn là mấy. Chính vì vậy, rất có thể thắng lợi chung cuộc trong trận cầu sắp tới vẫn sẽ thuộc về đội chủ nhà. xem thêm: https://oxbet.net/tin-tuc/keo-bong-ro-san-antonio-spurs-vs-cleveland-cavaliers-08h30-1501-oxbet Soi kèo MU vs Aston Villa Soi kèo châu Á MU đã có được 3 chiến thắng và 2 trận hòa sau 5 lần gần nhất chạm trán Aston Villa. Phong độ sân khách của Aston Villa mùa này là khá tệ khi họ đã thua đến 5/7 trận liên tiếp phải hành quân xa nhà. Nếu chơi đúng sức, MU hoàn toàn có thể giành được một chiến thắng. Soi kèo tài xỉu Sau 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, MU chỉ có được vỏn vẹn 1 lần về kèo Tài trong trận thắng 3-1 trước Burnley. Trong khi đó Aston Villa đã có đến 3 lần làm được điều tương tự sau 5 vòng gần nhất. Vậy nên, theo các chuyên gia trận đấu này sẽ về Xỉu sau 90 phút cực kỳ nhọc nhằn của Quỷ Đỏ. Đội hình ra sân MU vs Aston Villa MU: De Gea, Dalot, Varane, Maguire, Telles, Fred, McTominay, Fernandes, Sancho, Ronaldo, Rashford. Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Targett, Nakamba, McGinn, Luiz, Ramsey, Young, Watkins. Phong độ gần đây, thành tích đối đầu MU vs Aston Villa Dự đoán tỉ số trận đấu giữa MU vs Aston Villa: 1-0.
 4. Qatar SC vs Al-Shamal lúc 22h30 ngày 12/1 (VĐQG Qatar 2021/22): Ý kiến chuyên gia, dự đoán kết quả, phân tích chuyên môn, các thông tin tỷ lệ bóng đá, thống kê bên lề trước trận đấu. Qatar SC vs Al-Shamal 22h30 ngày 12/1 Al Shamal đã chấm dứt chuỗi 3 trận toàn hòa và thua liên tiếp bằng thắng lợi trước Al Sailiya. Đó là 90 phút gọi tên tiền đạo Jeison Medina. Cả 2 bàn thắng đều được ghi bởi chân sút người Colombia. Thậm chí Medina còn có thể lập hat-trick và giúp đội bóng chủ quản thắng đậm hơn đối phương, nếu như thực hiện thành công quả phạt đền lúc đầu trận. Dù sao, 3 điểm vẫn là thành quả tối ưu cho Al Shamal sau giai đoạn đầu. Soi kèo Qatar SC vs Al-Shamal VĐQG Qatar Hiện tại trên BXH Qatar, Al Shamal đang sở hữu 12 điểm sau 3 chiến thắng, 3 trận hòa và 7 thất bại. Với vị trí ngay trên nhóm cầm đèn đỏ, đội bóng này cần cố gắng hơn để gia tăng khoảng cách hiện đang là 3 điểm. Ở trận đấu tới, cơ hội để vươn lên sẽ đến nếu họ đánh bại Qatar SC, CLB đang bằng điểm với chính Al Shamal. Tuy nhiên, chủ nhà trận tới đang đứng trên do hơn về thành tích ghi bàn và chơi ít hơn 1 trận. xem thêm: https://oxbet.net/tin-tuc/keo-bong-ro-memphis-grizzlies-vs-minnesota-timberwolves-08h00-1401-oxbet Thành tích gần đây của Qatar SC đang chưa mang đến sự ổn định. Họ đã sớm bị loại khỏi Cúp Quốc gia Qatar bởi đội bóng đang xếp cuối bảng tại giải VĐQG Al Sailiya với tỉ số 0-3. Gần nhất, đội bóng này cũng để thua liền 2 trận trước Al Ahli và Al Khor. Chuỗi thua còn có thể kéo dài nếu như trận Qatar SC gặp Al Sadd, CLB đang đứng đầu giải đấu số 1 Qatar không bị hoãn do COVID-19. Chuỗi trận đối đầu của hai đội bóng này hiện đang nghiêng về Qatar SC với chuỗi thắng lên tới con số 6. Tuy nhiên, lần gần nhất họ mang về niềm vui trước Al Shamal đã cách đây 6 năm. Lần gần nhất đôi bên chạm trán ở ngay lượt đi vào tháng 9, chiến thắng cũng thuộc về Al Shamal với tỉ số 2-1 chung cuộc. Với tình hình hiện tại, dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Al Shamal nhiều khả năng vẫn giành 3 điểm. Tỷ lệ Qatar SC vs Al-Shamal Tỷ lệ Qatar SC vs Al-Shamal Tài/Xỉu trận Qatar SC vs Al-Shamal Cả Qatar SC và Al Shamal đều là những đội bóng có hàng công không mạnh ở mùa giải năm nay. Mỗi bên đều chưa có nổi trung bình 1 bàn/trận. Điều này đồng nghĩa với việc các trận đấu có mặt đôi bên thường diễn ra với khan hiếm số lần lưới rung. Tính chất của màn đụng độ được gọi là “chung kết ngược” cũng sẽ là cơ sở để NHM không thể chờ đợi vào cơn mưa bàn thắng. . Thành tích đối đầu Qatar SC vs Al-Shamal Thành tích đối đầu Qatar SC vs Al-Shamal Thành tích gần đây của Al-Shamal Thành tích gần đây của Al-Shamal Thành tích gần đây của Qatar SC Thành tích gần đây của Qatar SC Đội hình dự kiến Qatar SC vs Al-Shamal Qatar SC: Al Hail, Benlamri, Al Rabiei, Mahmoudi, Javi Martínez, Rasan, Bostami, Al-Jassemk, Sebastián Soria, El Said, Palang. Al-Shamal: Badreldin, Mitwali, M. Nani, Al Malki, Magid Mohamed Substituted, Al Jabri, De Nooijer, Attwan, Nasser Ibrahim, Medina, Al Olwan.
 5. Roma vs Juventus tại vòng 21 Serie A 2021/22 diễn ra lúc 00h30 ngày 10/1 được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định. Massimiliano Allegri và Jose Mourinho là hai HLV hiếm hoi ở Serie A mùa này từng dự chung kết Champions League. Nhưng ở mức độ khác nhau, họ đều đang mắc kẹt ở CLB hiện tại. Do đều từng vào đến chung kết Champions League, tầm cỡ của các HLV Mourinho và Allegri khác so với phần còn lại của Serie A. Nhưng tình cảnh của Roma và Juventus lúc này đều khác xa so với tham vọng của hai vị chiến thuật gia này vào thời điểm họ nhậm chức hồi Hè 2021. Nhiệm vụ của HLV Mourinho khi đến Roma là đưa đội bóng thủ đô Italia trở lại với Champions League, cụ thể là lọt vào Top 4 Serie A. Còn Allegri? Ông chính là gương mặt đảm bảo nhất cho sự ổn định của Juve sau 2 năm đội bóng thành Turin phải vật lộn dưới sự dẫn dắt của những HLV không phù hợp. Sau hơn nửa chặng đường Serie A, NHM của Roma và Juve đều có lý do để thất vọng. Hơn 10 năm trước, Người đặc biệt trở thành hiện tượng cùng Inter, giúp đội bóng này giành Champions League. Nhưng ở Roma, HLV Mourinho vẫn chưa thể tìm ra quỹ đạo ổn định sau hơn nửa mùa giải. Đội hình của Roma quá mỏng nên chỉ cần 1-2 trụ cột chấn thương là cả bộ máy không thể vận hành trơn tru. Bản thân HLV Mourinho cũng bị xem là hết thời, không còn cây đũa thần như năm xưa. Cả hai HLV Allegri và Mourinho (trái) đều đang khiến NHM phải thất vọng Vấn đề tương tự cũng xảy ra với HLV Allegri ở Juve. Ông đã có nhiệm kỳ đầu kéo dài 5 năm đầy thành công, giúp Lão phu nhân giành 5 Scudetto và 2 lần á quân Champions League. HLV Allegri quá hiểu Juve, nhưng đội hình và hoàn cảnh hiện tại đã khác xa so với nhiệm kỳ đầu của chiến thuật gia gốc Livorno này. Juve thay đổi nhân sự quá nhiều, không ít người trong số họ không phù hợp với triết lý của HLV Allegri. Tất nhiên, HLV Allegri là người giỏi liệu cơm gắp mắm trong những hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo về nhân sự. Nhưng việc Juve đang phải chơi thứ bóng đá khắc khổ hiện nay chủ yếu bởi lực lượng của họ quá yếu, chắc chắn không phải điều mà HLV Allegri trông đợi. Juve sở hữu hàng thủ tốt thứ ba ở Serie A, nhưng có hàng công kém thứ nhì trong số các đội thuộc Top 10. Roma chỉ ghi nhiều hơn Juve 4 bàn, cũng luôn gặp vấn đề mỗi khi phải đá cửa trên, tức vấn đề của hai đội hoàn toàn tương tự nhau. Bất kể với Roma hay Juve lúc này, xuyên thủng mành lưới đối phương luôn là khó khăn lớn, cần rất nhiều đến nỗ lực cá nhân hoặc khoảnh khắc đột biến. Cả Juve và Roma đều muốn thắng trong trận cầu này, vốn có ý nghĩa rất quan trọng ở cuộc đua vào Top 4. Nhưng thực lực đôi bên lúc này có lẽ đều không đủ để đánh bại đối phương. Với lợi thế sân nhà Roma chắc chắn sẽ tấn công, còn Juve sẽ ưu tiên việc đảm bảo an toàn trước khi nghĩ tới việc dâng lên. Một trận hòa sẽ là kết quả hợp lý cho cuộc chạm trán đêm nay. Thống kê đáng chú ý Roma vs Juventus Có dưới 2,5 bàn được ghi trong 9 trận gần nhất của Juventus tại Serie A. Juventus không thua 6 trận gần nhất tại Serie A. Roma chỉ thắng 2/5 trận gần nhất tại Serie A. Juventus thắng 4 và thua 3 trong 7 lần gặp nhau gần nhất với Roma. 2 trận đối đầu gần nhất giữa 2 đội có dưới 2,5 bàn được ghi. Theo kèo châu Á, Roma thắng 10, hòa 1, thua 5 ở 16 trận chính thức gần đây trên sân nhà. Theo kèo châu Á, Juventus thắng 4, thua 5 ở 9 trận chính thức gần nhất. Trong 12 mùa bóng gần đây, Juventus chỉ có đúng 1 lần đánh bại Roma cả 2 lần đối đầu ở Serie A trong cùng 1 mùa bóng, đó là mùa 2013/14. Trong khi đó, Juve đã thắng 1-0 ở trận lượt đi mùa này Cả 9 trận Serie A gần đây của Juventus và 6/8 trận sân nhà gần nhất của Roma ở Serie A đều về xỉu bàn thắng. Hàng công hai đội đều yếu, trận này càng khó có nhiều hơn 2 bàn thắng. xem thêm: https://oxbet.net/tin-tuc/keo-bong-ro-sacramento-kings-vs-los-angeles-lakers-10h00-1301-oxbet Thành tích gần đây Roma vs Juventus Thông tin lực lượng Roma vs Juventus Roma: Vắng Fazato, Spinazzola, Mayoral, Diawara, Darboe (chấn thương), Mancini, Karsdorp (treo giò). Juventus: Vắng Daniolo, Bonucci (chấn thương), Pisoglio (Covid-19). Đội hình dự kiến Roma vs Juventus Tỷ lệ châu Á FT: 1/4:0 Tài xỉu: 2 1/2 Nhận định kèo Roma vs Juventus Juventus không thua 6 trận gần nhất tại Serie A. Trong khi đó, Roma chỉ thắng 2/5 trận gần nhất tại Serie A. Ngoài ra, Juventus thắng 4 và thua 3 trong 7 lần gặp nhau gần nhất với Roma. 3 điểm nhiều khả năng thuộc về đội khách. Có dưới 2,5 bàn được ghi trong 9 trận gần nhất của Juventus tại Serie A. Ngoài ra, 2 trận đối đầu gần nhất giữa 2 đội có dưới 2,5 bàn được ghi. Trận đấu này có thể có ít bàn thắng. Bongdaplus dự đoán kết quả trận Roma vs Juventus: 1-1 BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
 6. Majadahonda vs Atletico Madrid: 1.91*-1.5/2*1.97 Theo cập nhật từ một số trang báo uy tín về phong độ Majadahonda vs Atletico Madrid cho thấy, Atletico Madrid đang có được phong độ thi đấu không mấy ổn định trong thời gian gần đây, khi mà đoàn quân của huấn luyện viên Diego Simeone chỉ giành được 2 chiến thắng sau 6 trận đấu gần nhất. Tuy nhiên, trong trận đấu gần nhất, các cầu thủ Atletico Madrid đã giành được một chiến thắng trước đối thủ Vallecano. Soi kèo Majadahonda vs Atletico Madrid Theo các chuyên gia , phải thi đấu trên sân khách trong trận đấu này, tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Diego Simeone vẫn có được sự tự tin, mặc dù Atletico Madrid đang chơi không tốt trên sân khách, với việc chỉ dành 2 chiến thắng sau 5 trận đấu gần nhất. Trước một đối thủ yếu hơn nhiều về mọi mặt, các cầu thủ Atletico Madrid chắc chắn sẽ có đủ đẳng cấp để giành chiến thắng. Trong khi đó, các cầu thủ Majadahonda đang thi đấu khá ổn định trong thời gian gần đây, khi mà họ đã giành được 3 chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất. Mặc dù đang có phong độ trên sân nhà khá tốt gần đây, với việc giành chiến thắng sau 2 trận gần nhất, tuy nhiên, trước một đối thủ mạnh như Atletico Madrid, hy vọng chiến thắng của Majadahonda không nhiều, các chuyên gia đánh giá, Atletico Madrid sẽ là lựa chọn hợp lý. xem thêm: Kèo chấp đồng banh nửa trái là gì? Chọn: Atletico Madrid Soi kèo tài xỉu Majadahonda vs Atletico Madrid: 1.96*2.5/3*1.90 Theo thống kê, hàng công của Atletico Madrid đang không có được phong độ thi đấu ấn tượng, minh chứng là, chỉ có 2 trong 6 trận đấu gần nhất, họ ghi được từ 2 bàn trở lên. Trong khi đó, có 4 trong 10 trận đấu gần nhất, hàng thủ của Majadahonda phải nhận nhiều hơn 1 bàn thắng, thêm vào đó, có 7 trong 10 trận gần nhất của đội chủ nhà đã nổ Xỉu. Do đó, các chuyên gia dự đoán, kèo Xỉu sẽ thắng kèo trận này. Chọn: Xỉu Tỷ lệ kèo Majadahonda vs Atletico Madrid Soi kèo hiệp 1 Majadahonda vs Atletico Madrid: 1.90*-0.5/1*1.98 Đoàn quân của Diego Simeone đang không phải đội làm tốt trong việc ghi được bàn thắng sớm trong hiệp 1, minh chứng là, chỉ có 3 trong 8 trận đấu gần nhất, Atletico Madrid ghi được bàn thắng trong 45 phút đầu. Trong khi đó, Majadahonda cũng cho thấy sự chắc chắn nơi hàng thủ, với 4 trong 6 trận gần nhất, không bị thủng lưới trong hiệp đấu đầu tiên. Do đó, nhiều khả năng, hiệp 1 trận đấu này sẽ không có bàn thắng nào được ghi. Đội hình dự kiến Majadahonda vs Atletico Madrid Majadahonda: Giralt, Martínez, Vega, Perez, Osei, Juanjo, García, Gómez, Susaeta, Tassembedo, Nestor. Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Renan Lodi; Correa, De Paul, Kondogbia, Koke; Suarez, Cunha. Dự đoán tỷ số trận đấu Majadahonda 0-2 Atletico Madrid
 7. Blackburn toàn thắng cả 4 trận đối đầu gần nhất và đều giữ sạch lưới. Nhận định tỷ lệ châu Á trận Blackburn vs Hull City Không ấn tượng nhưng Blackburn nhìn chung giữ được sự ổn định từ đầu mùa giải năm nay. Hoa hồng đen bất bại 5 trong 6 vòng đầu tiên và tất nhiên vẫn chưa đến nỗi quá tệ với mục tiêu chen chân vào nhóm dẫn đầu để giành quyền thăng hạng. Vấn đề lúc này của Blackburn là khả năng phòng ngự khi đã bị chọc thủng lưới 8 bàn qua 6 trận. Con số này cao nhất trong nhóm 8 đội dẫn đầu là chi tiết đáng báo động nếu đội chủ nhà muốn cải thiện thành tích. Tuy nhiên, nỗi lo ở hàng hậu vệ có lẽ không phải quá nhức nhối ở thời điểm hiện tại khi đối thủ trước mắt chỉ là tân binh Hull City. Với 4 bàn ghi được, đội khách là những người sở hữu hàng công tệ hại nhất giải ở thời điểm hiện tại. xem thêm: Keo chap 1 hoa la gi Nhìn lại thành tích đối đầu, Blackburn để lại dấu ấn đáng kể khi toàn thắng cả 4 trận và đều giữ sạch lưới. Trên sân khách, Hull City vừa liên tiếp 2 trận gần đây không tin được bàn thắng nào cũng là chi tiết đáng chú ý. Thế nên, nhà cái châu Á đang niêm yết kèo chính ở mức Blackburn chấp 1/2 cùng lợi nhuận cân bằng giữa các lựa chọn đối lập là minh chứng rõ ràng nhất. Cần biết rằng, cả 2 lần gần nhất chấp 1/2 khi tiếp đón Hull Ciy, Blackburn đều thứng và không bị chọc thủng lưới. THÔNG TIN TỶ LỆ BÓNG ĐÁ Blackburn vs Hull City Soi kèo Tài-Xỉu Blackburn vs Hull City Gần như không hy vọng vào khả năng Hull City ghi được bàn thắng với thành tích bết bát của họ hiện nay và chỉ sở hữu chất lượng chuyên môn của đội bóng tân binh. Trong khi đó, Blackburn không có phong độ cao ở hàng tiền đạo và họ cũng phải xem lại công tác phòng ngự. Do đó, kịch bản tưng bừng bàn thắng rất khó xảy ra. CHỌN XỈU. THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU Blackburn vs Hull City Blackburn bất bại 10 trog 13 trận đối đầu gần nhất, trong đó có 7 chiến thắng. Thông tin lực lượng: Blackburn: Bradley Dack, Scott Wharton và Joe Rankin-Costello đều chưa bình phục chấn thương. Khả năng ra sân của Poveda-Ocampo rất thấp. Hậu vệ trẻ Hayden Carter trở lại sau án treo giò. Hull City: George Honeyman là trường hợp duy nhất vắng mặt do chấn thương. Josh Magennis và Mallik Wilks đã hoàn toàn bình phục. Tiền vệ Matthew Smith mượn từ Arsenal có thể ra mắt ở đội hình chính. ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN: Lựa chọn tốt nhất: Blackburn -1/2 cả trận DỰ ĐOÁN: 2-0
 8. Watford vs Tottenham Sau trận thắng đầy bất ngờ với tỷ số 4-1 trước MU vào ngày 20/11, Watford nhanh trong trở lại với hình ảnh của đội bóng trong nhóm cuối bảng. Cụ thể, “Ong bắp cày” đã có một mạch 5 trận thua liên tiếp sau chiến tích trước MU. Lúc này, Watford đã rơi xuống vị trí thứ 17 trên BXH với chỉ 13 điểm sau 17 trận và nhiều khả năng họ sẽ có mặt trong nhóm cầm đèn đỏ sau vòng đấu 21. Nhận định trên là hoàn toàn có căn cứ bởi đối thủ của Watford là cái tên vượt trội Tottenham. Khác với đối thủ, Tottenham đang có dấu hiệu hồi sinh khi được dẫn dắt bởi tân HLV Conte. Theo đó, “Gà trống” thắng tới 4 và chỉ để chia điểm 2 lần trong số 6 trận đấu vừa rồi tại mọi đấu trường tham dự. Đáng chú ý, Tottenham thắng kèo tới 5/6 trận đấu kể trên. xem thêm: Keo chap 1 trai la gi Soi kèo Watford vs Tottenham Tỷ lệ châu Á (3/4:0): Watford chỉ có duy nhất 1 trận thắng, hòa 3 và thua tới 8 lần trong số 12 trận đối đầu vừa rồi trước Tottenham. Lúc này, Watford là một trong hai đội bóng có tỷ lệ thua kèo cao nhất giải Ngoại hạng Anh và giới đầu tư sẽ phải cẩn trọng khi đặt niềm tin vào Watford. DỰ ĐOÁN TỶ SỐ WATFORD VS TOTTENHAM: 1-2 Phong độ Watford 5 trận gần nhất Phong độ Tottenham 5 trận gần nhất Lịch sử đối đầu Watford vs Tottenham Thông tin lực lượng Watford vs Tottenham - Watford: Nkoulou, Etebo, Sarr, Baah, Forster chấn thương. - Tottenham: Romero, Lo Celso, Bergwijn, Sessegnon chấn thương. Đội hình dự kiến Watford vs Tottenham - Watford: Bachmann; Kucka, Sierralta, Cathcart, Masina; Sissoko; Dennis, Pedro, Louza, Sema; King. - Tottenham: Lloris; Sanchez, Dier, Davies; Emerson, Winks, Hojbjerg, Reguilon; Son, Kane, Moura.
 9. Malaysia vs Indonesia Các chuyên gia cho rằng với việc Việt Nam đã dường như giành lấy 1 tấm vé đi tiếp khi chỉ phải đối đầu với Campuchia ở vòng đấu cuối cùng này thì chắc chắn cặp đối đầu còn lại là Malaysia và Indonesia sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn khi giờ đây chỉ có 1 đội chiến thắng mới có thể giành lấy tấm vé đi tiếp. Trận đấu này đội tuyển Indonesia giờ đây đang có lợi thế rất lớn với việc có nhiều hơn đối thủ của mình 1 điểm, chỉ cần một kết quả hòa là đội tuyển này đã có thể giành lấy cho mình một tấm vé đi tiếp mà không cần phải quá khó khăn giành lấy 1 chiến thắng trước Malaysia. Indonesia hiện tại đang là đội bóng tạm thời dẫn đầu tại bảng B với 7 điểm sau 3 trận đấu, cùng số điểm với đội tuyển Việt Nam thế nhưng với việc ghi nhiều hơn 1 bàn thắng so với Việt Nam, Indonesia giờ đây đang là đội sở hữu cho mình ngôi vị đầu bảng. Lối đá phòng ngự của đội bóng này đã cho thấy một hiệu quả rất lớn trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam và cho rằng họ hoàn toàn có thể tiếp tục trình diễn lối đá này trong trận đấu tới để tiếp tục hướng về một kết quả hòa trước Malaysia, qua đó giành lấy tấm vé đi tiếp cho bản thân mình. Phong độ gần đây của Malaysia vs Indonesia Thông tin cập nhật từ kqbd7m cho thấy Malaysia sẽ chào đón sự bổ sung rất chất lượng đến từ hai cái tên Dion Cools và Akhyar Rashid trong trận đấu này. Cùng với việc có lợi thế về ngày nghỉ trước Indonesia, trận đấu tới hứa hẹn sẽ là một thử thách rất khó dành cho các cầu thủ Indonesia. xem thêm: Keo chap 1 hoa la gi Trận đấu này trở nên rất quan trọng với Malaysia khi giờ đây họ buộc phải chiến thắng đối thủ của mình thì mới có thể giành được tấm vé đi tiếp. HLV Tan Cheng Hoe với việc có một đội hình đầy đủ nhất chắc chắn sẽ dồn toàn lực vào trận đấu này nhằm hi vọng vào một chiến thắng và tìm kiếm một tấm vé đi tiếp dành cho đội bóng này. Elkan Baggott sẽ là cầu thủ duy nhất vắng mặt bên phía đội hình của Indonesia, điều này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới đội bóng này bởi Indonesia vẫn còn rất nhiều cái tên chất lượng khác có thể thay thế vào vị trí của cầu thủ này trên băng ghế dự bị của mình.
 10. Brentford vs Man City Brentford hiện đang xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh với 20 điểm có được sau 17 vòng. Thực tế đây là thành tích rất tốt với một đội bóng chỉ mới có lần đầu xuất hiện tại giải đấu Ngoại Hạng Anh. Trong khi đó, không có bất cứ lý do gì để có thể phàn nàn về màn trình diễn của các nhà đương kim vô địch Man City mùa này. The Citizen vừa có được chiến thắng đậm 6-3 trước Leicester ở vòng đấu gần nhất, đó đã là chiến thắng thứ 9 liên tiếp của thầy trò Pep Guardiola tại giải Ngoại Hạng Anh. Tân binh Brentford đang có đôi chút dấu hiệu chững lại trong quãng thời gian gần đây còn Man City vẫn duy trì được sự ổn định đến đáng sợ. Chính vì vậy, với cặp đấu này sẽ không quá khó để dự đoán và một chiến thắng đậm dành cho Man City. xem thêm: Keo chap 1 hoa la gi Soi kèo Brentford vs Man City Soi kèo châu Á Man City được đánh giá cao hơn rất nhiều trong trận cầu sắp tới với tỷ lệ chấp lên đến mức 2 bàn. Đây là điều dễ hiểu khi khoảng cách về mặt đẳng cấp giữa hai đội là quá lớn. The Citizen đã thắng 5 trận sân khách gần nhất tại giải Ngoại Hạng Anh và sẽ không khó để họ có thể tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng này trước Brentford. Soi kèo tài xỉu Sau 3 vòng đấu gần nhất, Brentford chỉ có duy nhất 1 lần về kèo Tài trong khi Man City có đến 3 lần làm được điều tương tự. Đặc biệt những trận đấu của Man City đều có rất nhiều bàn thắng được ghi với phong độ khủng khiếp của hàng công. Thế nên, theo các chuyên gia trận đấu này sẽ về Tài với một chiến thắng hủy diệt của Man City. Đội hình ra sân Brentford vs Man City Brentford: Fernandez; Pinnock, Sorensen, Jansson; Canos, Onyeka, Baptiste, Jensen, Thompson; Wissa, Toney. Man City: Ederson; Cancelo, Laporte, Ake, Zinchenko; Gundogan, Fernandinho, De Bruyne; Jesus, Foden, Grealish. Phong độ gần đây, thành tích đối đầu Brentford vs Man City Dự đoán tỉ số trận đấu giữa Brentford vs Man City: 0-4.
 11. Montenegro vs Thổ Nhĩ Kỳ Cục diện tại bảng G vẫn chưa ngã ngũ, khi cả Hà Lan (20 điểm), Thổ Nhĩ Kỳ (18 điểm) và Na Uy (18 điểm) đều còn nguyên cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng. Thổ Nhĩ Kỳ bằng điểm với Na Uy nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ. Một chiên thắng trên sân Montenegro sẽ giúp họ chắc chắn kết thúc bảng đấu trong top 2, bất kể kết quả trận Hà Lan vs Na Uy. Đây không phải là nhiệm vụ quá khó khăn trong bối cảnh Montenegro đã không còn mục tiêu. Chủ nhà mới giành 12 điểm sau 3 trận thắng, 3 trận hòa và 3 trận thua, kém đội thứ 3 Na Uy cũng 6 điểm và lượt trận cuối chỉ mang tính chất thủ tục. Vấn đề các vị khách cần quan tâm nhất lúc này chính là thái độ thi đấu của Montenegro. Dù Montenegro không còn động lực, nhưng cũng chính vì thế mà họ lại rất thoải mái. Cuối tuần vừa qua họ vừa xuất sắc cầm hòa Hà Lan 2-2 dù bị dẫn 2-0. Ở lượt đi Montenegro cũng gây rất nhiều khó khăn cho Thổ Nhĩ Kỳ và cầm hòa đội bóng này ngay trên sân khách. Nhận định kèo châu Á Sàn giao dịch châu Á ghi nhận mức kèo Thổ Nhĩ Kỳ chấp 0:3/4. Đây cũng là tỷ lệ đã xuất hiện ở trận lượt đi khi Thổ Nhĩ Kỳ được chơi trên sân nhà và bị cầm hòa 2-2. Điều đó cho thấy nhà cái đang rất tin tưởng vào các cầu thủ khách. Đáng chú ý, Montenegro thua kèo 5/8 trận sân nhà gần nhất. xem thêm: Keo chap 1 hoa la gi Chọn: Thổ Nhĩ Kỳ Nhận định kèo châu Âu Thổ Nhĩ Kỳ đang rất vào phom khi vừa thắng 2 trận liên tiếp với tổng tỷ số 8-1. Hàng thủ khá hớ hênh của Montenegro, khi đều thủng lưới 2 bàn ở 2 trận vừa qua, chính là cơ hội để hàng công đang có phong độ cao bên phía Thổ Nhĩ Kỳ khai thác. Đội khách rất thích gặp những kẻ nhập cuộc mà không tính toán. Chọn: Thổ Nhĩ Kỳ thắng Nhận định kèo tài xỉu Kèo tài xỉu hiện đang ở mức trung bình là 2,5. Với Montenegro, đội bóng cũng không có gì để mất ở trận đấu này nên chắc chắn họ sẽ chơi cởi mở trước khán giả nhà. Theo thống kê, 5/7 trận vừa qua của Montenegro nổ Tài. Kịch bản tương tự cũng xảy ra ở 5/7 trận gần nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Chọn: Tài Thành tích đối đầu Phong độ thời gian gần đây của Montenegro Montenegro thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần đây. Đội hình mạnh nhất. Phong độ thời gian gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận vừa qua. Đội hình mạnh nhất. Đội hình dự kiến Montenegro: Sarkic; Vukcevic, Vujacic, Savic, Tomasevic, Radunovic; Vujnovic, Jankovic, Haksabanovic, Osmajic; Durdevic. Thổ Nhĩ Kỳ: Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Erkin; Kokcu, Calhanoglu; Karaman, Dervisoglu, Akturkoglu; Yilmaz. Dự đoán Dự đoán tỉ số: 1-2 Tài xỉu: Chọn Tài Chọn: Thổ Nhĩ Kỳ -3/4
 12. Bristol City vs Millwall Hạng Nhất Anh 2021/22 lúc 20h00 ngày 2/1: Nhận định bóng đá, ý kiến chuyên gia, dự đoán kết quả, phân tích chuyên môn, các thông tin tỷ lệ bóng đá, thống kê bên lề trước trận đấu. Nhận định bóng đá Bristol City vs Millwall 20h00 ngày 2/1 Trong quá khứ, Millwall chưa một lần sắm vai cửa trên khi làm khách trước Bristol City. Đơn cử như từ mùa 2006/07 đến trước mùa này, họ trải qua 8 lần hành quân tới sân của Bristol City, 7 trong đó nhập cuộc với tâm thế cửa dưới (được chấp 0,25 trở lên) và 1 lần được thị trường xếp "chung mâm" với đối thủ (0:0).
 13. Bristol City vs Millwall Hạng Nhất Anh 2021/22 lúc 20h00 ngày 2/1: Nhận định bóng đá, ý kiến chuyên gia, dự đoán kết quả, phân tích chuyên môn, các thông tin tỷ lệ bóng đá, thống kê bên lề trước trận đấu. Nhận định bóng đá Bristol City vs Millwall 20h00 ngày 2/1 Trong quá khứ, Millwall chưa một lần sắm vai cửa trên khi làm khách trước Bristol City. Đơn cử như từ mùa 2006/07 đến trước mùa này, họ trải qua 8 lần hành quân tới sân của Bristol City, 7 trong đó nhập cuộc với tâm thế cửa dưới (được chấp 0,25 trở lên) và 1 lần được thị trường xếp "chung mâm" với đối thủ (0:0).
 14. Brighton vs Brentford thuộc vòng 19 giải Premier League 2021/22 diễn ra 03h00 ngày 27/12. Đang bằng điểm nhau và cùng có khoảng cách khá an toàn với khu vực nguy hiểm, cả Brighton lẫn Brentford đều không quá cần phải thắng ở trận này. Vì thế, kịch bản chia điểm rất dễ xảy ra trong cuộc chiến ở sân The American Express đêm nay. Tất nhiên, người ta có cơ sở để đánh giá Brighton cao hơn. Đội bóng dưới quyền HLV Graham Potter có lợi thế sân nhà. Nhưng thực tế thì Brentford lại đang nhỉnh hơn về phong độ. Vì Brighton đang trải qua một chuỗi trận vô cùng thất vọng, khi không thắng 12 trận gần đây ở mọi đấu trường (hòa 9 và thua 3). Tính riêng tại Premier League, đội chủ nhà cũng không thắng 11 vòng gần nhất (hòa 8 và thua 3). Trong khi đó, Brentford lại bất bại 4/5 trận vừa qua tại giải đấu (thắng 2 và hòa 2). “Kẻ tám lạng người nửa cân”, Brighton (trái) và Brentford sẽ chia điểm mà thôi Đó là tương quan về phong độ. Còn về đối đầu, đội khách cũng nhỉnh hơn khi bất bại 4/6 cuộc chạm trán gần nhất với Brighton (thắng 2 và hòa 2). Cộng với tâm lý thoải mái khi không phải quá lo âu về cuộc chiến trụ hạng, Brentford hoàn toàn có thể giành tối thiểu 1 điểm tại tổ ấm của đối thủ vốn cũng chỉ “cùng hạng cân” với mình. xem thêm: Keo chap 1 hoa la gi ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN BRIGHTON VS BRENTFORD Brighton (4-3-3): Sanchez; Lamptey, Veltman, Duffy, Cucurella; Gross, Bissouma, Moder; March, Maupay, Trossard. Brentford (3-5-2): Fernandez; Pinnock, Jansson, Sorensen; Canos, Jensen, Norgaard, Janelt, Henry; Toney, Mbeumo. THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY BRIGHTON VS BRENTFORD BONGDAPLUS DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ BRIGHTON VS BRENTFORD: 1-1 BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
 15. Aston Villa vs Chelsea Chelsea giai đoạn này đang gặp khó khăn, hai trận không thắng liên tiếp trước Everton và Wolves vừa qua đã khiến Chelsea bị bỏ lại trong cuộc đua ngôi vô địch, lúc này khoảng cách với đội đầu bảng là Man City đã lên đến 6 điểm. Những cơn bão chấn thương cùng với lịch thi đấu dày đặc từ châu lục đến quốc nội khiến cho các cầu thủ không giữ được phong độ ổn định như ở giải đoạn trước. Phải làm khách trên sân nhà đối thủ khó chịu như Aston Villa, Tuchel phải có những toan tính riêng. Bên kia chiến tuyến, Aston Villa đã có nhưng thay đổi tích cực, dưới sự dẫn dắt của tân HLV Steven Gerrard đội bóng này có được 4/6 chiến thắng gần nhất. Thành tích tốt đã giúp họ vươn lên khu vực nửa trên bảng xếp hạng. Aston Villa rất biết cách bảo vệ thành quả với lối chơi thực dụng, bằng chứng là hai chiến thắng suýt sao trước Leicester và Palace vừa qua. Thậm chí là trước những đối thủ mạnh như Liverpool hay Arsenal, Aston Villa cũng chơi rất sòng phẳng để cách biệt tối thiểu. Aston Villa đã hạ gục Chelsea ở trận đấu gần nhất với tỷ số 2-1. Các học trò của Gerrard đã thắng 4/6 trận kèo châu Á vừa qua nên họ hoàn toàn có thể hạ gục Chelsea ở vòng này. Chuyên gia khuyên người chơi lựa chọn kèo đội nhà. xem thêm: Keo chap 3/4 la gi Chọn Chelsea Soi kèo tài xỉu Aston Villa vs Chelsea: -0.98*2.5*0.90 Thống kê cho thấy hai đội không ghi nhiều hơn 2 bàn thắng ở 2 vòng đấu vừa qua. Lúc này cả hai đội đang chơi với lối chơi thực dụng cho nên khả năng có nhiều bàn thắng ở trận này không cao. cho thấy rằng có tới 7 trên 10 trận đấu gần nhất của Chelsea kết thúc với nhiều hơn 2 bàn thắng được ghi. Chọn tài Chelsea đang đối mặt với những khó khăn từ lực lượng và phong độ, cộng thêm bất lợi phải thi đấu xa nhà cho nên sẽ không chơi mạo hiểm. Trong 5 trận đấu gần nhất của mình, Chelsea không có bất cứ một lần nào bước vào giờ nghỉ giữa hiệp với lợi thế về mặt điểm số trên tay. Do đó, nên đặt cửa đội chủ nhà Aston Villa sẽ là một lựa chọn tốt dành cho người chơi. Đội hình dự kiến Aston Villa vs Chelsea Aston Villa: Emiliano Martinez; Targett, Mings, Konsa, Cash, Douglas Luiz, McGinn, Ramsey, Young, Buendia, Watkins Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Rudiger, Thiago Silva, Alonso, James, Kovacic, Kante, Jorginho, Mount, Pulisic Dự đoán tỷ số trận đấu: Aston Villa 1-3 Chelsea