• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

elenanguyen

Hội viên
 • Số nội dung

  181
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About elenanguyen

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday 20/02/1996

Contact Methods

 • MSN
  80 - 82 Châu Văn Liêm P.11, Q5, TPHCM
 • Website URL
  https://dakhoahoancautphcm.vn/nhung-cach-pha-thai-tu-nhien-co-hieu-qua-nhu-loi-don.html
 • Yahoo
  uyen.nt200296@yahoo.com

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  80 - 82 Châu Văn Liêm P.11, Q5, TPHCM
 • Sở thích
  đọc sách
 1. Điều trị nứt kẽ hậu môn cho phụ nữ mang thai và sau sinh là câu hỏi mà khá nhiều mẹ đang tìm kiếm. Tỉ lệ mắc chứng nứt kẽ hậu môn trong giai đoạn này lên đến trên 85% theo thực tế khảo sát. Và có nhiều phương pháp điều trị loại bệnh này, tuy nhiên đối với cơ thể nhạy cảm lúc có bầu và sau sinh, phải lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp thì mới có hiệu quả, nếu không sẽ rất nguy hiểm, có khi còn gây ra nhiều biến chứng không mong muốn.1. NỨT KẼ HẬU MÔN Ở PHỤ NỮ MANG THAI VÀ SAU SINH CÓ NGUY HIỂM KHÔNG?Phụ nữ mang thai và sau sinh nhất định phải chú ý đến sức khỏe, bệnh nứt kẽ hậu môn khá phổ biến nhưng cần thiết phải điều trị. Vậy nứt kẽ hậu môn ở phụ nữ mang thai và sau sinh có nguy hiểm không? Nếu để lâu và kéo dài thì có ảnh hưởng gì đến mẹ bầu và trẻ nhỏ?Dấu hiệuNhững dấu hiệu nhận biết bệnh nứt kẽ hậu môn ở mẹ bầu và phụ nữ sau sinh nhất định phải chú ý và phát hiện sớm để dễ dàng điều trị: Đi đại tiện bị cọ xát có cảm giác nứt nhẹ, gây đau và xót. Có cảm giác đau nhức bên trong hậu môn. Có lượng máu rỉ nhỏ khi đi đại tiện. Xuất hiện vết nứt phía bên ngoài hậu môn, sưng tấy, chảy dịch vàng. Ở phụ nữ mang thai sẽ không có hoặc không cảm nhận được cảm giác đau vì áp lực từ thai khiến mẹ mất cảm giác. Hậu môn có cảm giác ẩm ướt, ngứa, có mùi hôi, khó chịu. Đau gây cảm giác sợ đi vệ sinh khi mẹ bầu bị táo bón lâu ngày. Khi xuất hiện các triệu chứng trên, người bệnh nên đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị sớm. Bởi nếu bệnh không được điều trị sớm sẽ có thể gây ra nhiều biến chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt.Mối nguy hiểm Phụ nữ mang thai và sau sinh bị nứt kẽ hậu môn xảy đến những biến chứng nguy hiểm: Ảnh hưởng đến tâm sinh lý bà bầu gây stress rất nguy hiểm cho em bé và mẹ. Gây mất máu, thiếu máu Lâu ngày thành nứt kẽ hậu môn mãn tính Có thể gây nhiễm trùng hậu môn, nhiễm trùng máu Ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi +++ Chính vì những mối nguy hiểm trên, mẹ bầu và mẹ sau sinh cần phải cực kỳ lưu ý và điều trị sớm.2. NGUYÊN NHÂN PHỤ NỮ MANG THAI VÀ SAU SINH DỄ BỊ NỨT KẼ HẬU MÔN?Những nguyên nhân gây nên bệnh nứt kẽ hậu môn ở phụ nữ mang thai: Do chế độ ăn uống kiêng khem, stress khiến mẹ bầu bị táo bón lâu ngày. Mẹ bầu rặn khi đi đại tiện gây nứt kẽ hậu môn. Sự phát triển của thai nhi đè lên vùng chậu, khiến vùng hậu môn dãn. Do một số bệnh nền của thai phụ Quá trình đứng lên ngồi xuống của mẹ bầu trở nên khó khăn và vết nứt càng rộng hơn, nặng hơn. Triệu chứng bệnh nứt kẽ hậu môn nếu không được chữa trị sớm sẽ càng ngày càng nặng do sự lớn lên của thai và quá trình sinh hoạt của thai phụ không đúng cách. Lâu ngày gây ngứa ngáy, đau rát kéo dài, viêm nhiễm nặng. Sẽ nguy hiểm cho cả mẹ và bé.Nguyên nhân gây nứt kẽ hậu môn ở phụ nữ sau sinh: Do quá trình sinh nở, hậu môn bị co thắt đột ngột gây ra tình trạng nứt kẽ. Nguyên nhân gây ra các vết nứt hoặc rách ở niêm mạc hậu môn chủ yếu do táo bón. Lịch sinh hoạt khi chăm con không đều đặn. Stress khiến mẹ sau sinh bị tiêu hóa kém cũng gây nên táo bón và khó đi vệ sinh. Nhiều mẹ chủ quan tình trạng bệnh lý, chỉ chú ý đến con nên tình trạng bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, biến chứng trở thành bệnh mãn tính, phải can thiệp trực tiếp đến phẫu thuật.>>> tìm hiểu thêm bệnh nứt kẽ hậu môn: nguyên nhân và cách chữa trị.3. ĐIỀU TRỊ NỨT KẼ HẬU MÔN CHO MẸ BẦU VÀ SAU SINHCó rất nhiều phương pháp điều trị bệnh nứt kẽ hậu môn cho mẹ bầu và sau sinh, mẹ cần lưu ý chọn đúng để không ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ và em bé.Chế độ ăn uống khoa học - Để chữa được bệnh nứt kẽ hậu môn, điều trước tiên cần thiết mẹ bầu nhất định phải lưu ý chế độ ăn uống khoa học với nhiều vitamin, chất xơ và rau củ. Tránh tình trạng táo bón lâu ngày khiến cho bệnh ngày càng nghiêm trọng.- Sử dụng thực phẩm chức năng hỗ trợ tiêu hóa, nhuận tràng cho mẹ bầu. Nên lưu ý Lựa chọn những loại thực phẩm an toàn, có chỉ dẫn của bác sĩ.- Sử dụng thực phẩm giàu sắt. Tình trạng đi ngoài ra máu kéo dài khiến bệnh nhân có thể bị mất máu, thiếu sắt ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Do đó cần bổ sung những thực phẩm giàu sắt như thịt bò, gan, huyết,...Điều trị nứt kẽ hậu môn cho sau sinh bằng thuốcCác loại thuốc bôi điều trị nứt kẽ hậu môn cho mẹ bầu có khá nhiều tại các phòng khám, bệnh viện, nhà thuốc như:- Diltiazem- Glyceryl Trinitrate (GNT)- Thuốc mỡ Anusol – HC chữa nứt kẽ hậu môn- Thuốc mỡ Healit chữa nứt kẽ hậu môn- Thuốc bôi nứt kẽ hậu môn Proctolog Các loại thuốc dạng viên đặt hoặc dạng uống điều trị nứt kẽ hậu môn, viên uống làm mềm phân như Bisacodyl, Duphalac… Tuy nhiên các loại thuốc này khi mẹ bầu sử dụng cần được bác sĩ chỉ định và kê đơn theo tình trạng bệnh. Không được phép tự ý sử dụng, tránh gây hậu quả đáng tiếc.Điều trị nứt kẽ hậu môn bằng cây thuốc dân gianCác loại cây thuốc dân gian chữa nứt kẽ hậu môn hiện nay khá dễ tìm kiếm và cách áp dụng rất dễ dàng khi mẹ bầu,mẹ sau sinh hiểu rõ được tình trạng, mức độ bệnh.Các loại cây thuốc dân gian chữa nứt kẽ hậu môn: Rau diếp cá Cây lá bỏng Cây nha đam Lá trầu không Cây hoa thiên lý Quả sung Cây mồng tơi Rau mùng Cây hành Cây hẹ Cây cỏ mực Rau má Mẹ bầu và phụ nữ sau sinh cũng nên lưu ý với điều kiện áp dụng công thức đúng và phải kiên trì lâu dài, kết hợp với chế độ ăn uống đầy đủ thì mới có kết quả tốt. Nếu muốn chấm dứt tình trạng bệnh nhanh chóng hãy sử dụng các phương pháp can thiệp y khoa.Xem thêm Cách chữa nứt kẽ hậu môn tại nhà với công thức cụ thể với từng giai đoạn bệnh.Chữa nứt kẽ hậu môn bằng thuốc đông y cho phụ nữ sau sinhSử dụng thuốc đông y chữa nứt kẽ hậu môn cho phụ nữ sau sinh là phương pháp được nhiều người tin tưởng lựa chọn.Các bài thuốc thường sử dụng như: Kết hợp: Thương truật, Liên kiều, Địa phu tử, Hoàng bá, Kim ngân hoa, Khổ sâm, Ý dĩ. bài thuốc thông dụng nhất. Phẫu thuật trị nứt kẽ hậu môn sau sinhNếu áp dụng các phương pháp chữa bệnh tại nhà không có hiệu quả, để lâu ngày gây nên biến chứng, có thể thành nứt kẽ hậu môn mãn tính, và cần thiết phải can thiệp phẫu thuật.Bác sĩ tiến hành cắt bỏ một phần bên cơ vòng trong ống hậu môn để giúp giảm đau, giãn cơ và nhanh lành vết mổ. Các bà mẹ phải nằm viện 1 ngày để theo dõi sức khỏe và có thể ra viện vào hôm sau.Sau phẫu thuật, vết mổ sẽ giảm đau sau vài ngày và lành lại hoàn toàn sau 2 hoặc 3 tuần sau đó. Phẫu thuật điều trị nứt kẽ hậu môn có tỷ lệ thành công lên tới 90%. Tùy vào từng đối tượng người bệnh, mức độ bệnh mà bác sĩ sẽ khuyến cáo cách điều trị phù hợp và hiệu quả nhất.Nứt kẽ hậu môn ở phụ nữ sau sinh làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, tâm sinh lý. Do đó, nếu bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh, các bà mẹ cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống, sinh hoạt và thăm khám với các bác sĩ chuyên khoa để giúp bệnh nhanh khỏi, ngăn chặn các biến chứng nguy hiểm.4. ĐỊA CHỈ CHỮA NỨT KẼ HẬU MÔN CHO MẸ BẦU VÀ SAU SINH UY TÍNNếu bạn đang cần tìm địa chỉ chữa bệnh hậu môn uy tín, cụ thể là điều trị nứt kẽ hậu môn cho mẹ bầu hoặc phụ nữ sau sinh thì có thể đến ngay Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu. Đây là cơ sở y tế chuyên sâu, có giấy phép hoạt động chính quy từ Sở Y tế, đảm bảo chuyên môn, kĩ thuật điều trị tiên tiến, cùng máy móc hiện đại… đem đến cho bệnh nhân kết quả chữa trị tốt nhất, tiết kiệm chi phí.Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu♦ Địa chỉ: Số 80-82 Châu Văn Liêm, P11, Q5, TPHCM♦ Liên hệ: 028 3923 9999♦ Thời gian làm việc: 8h sáng – 20h tối hằng ngày cả lễ và chủ nhật.Xem thêm thông tin về chúng tôi:+ Báo Tiền Phong: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu TPHCM - Luôn vì sự hài lòng của mọi bệnh nhân+ Dân Trí: Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ “vàng” chăm sóc sức khỏe toàn diện+ Báo Lao Động: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Chữa bệnh xương khớp bằng y học cổ truyền+ Báo Gia Đình: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Khám chữa bệnh tận tâm – không lo về chi phí+ Tin tức 24h: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ cắt bao quy đầu uy tín, chất lượng+ Báo Pháp Luật: Khám nam khoa tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu thế nào?
 2. Nhiều người lo lắng khi phát hiện búi trĩ bị lòi ra ngoài. Bởi nó không chỉ gây đau đớn, vướng víu mà còn có thể gây nên những biến chứng nguy hiểm dẫn đến nhiễm trùng, lở loét,... nếu không được chữa đúng cách. Vậy thì búi trĩ lòi ra ngoài phải làm sao để chúng teo lại? dưới đây sẽ là tổng hợp một số cách xử lý kín đáo mà hiệu quả cao. THẾ NÀO LÀ HIỆN TƯỢNG LÒI TRĨ? Hiện tượng lòi trĩ (sa búi trĩ) được hiểu một cách đơn giản đó là khi người bệnh đi đại tiện hoặc vận động mạnh sẽ thấy có búi trĩ (giống cục thịt màu hồng) lòi ra bên ngoài hậu môn. ► Đối với trĩ nội: Do hình thành ở trong ống hậu môn, nên hầu như rất khó phát hiện ở giai đoạn đầu, đến khi búi trĩ sa ra ngoài thì mọi người mới biết mình mắc bệnh, cụ thể như sau: - Cấp độ 1: Búi trĩ còn nằm ở trong ống hậu môn, gây đau rát, chảy máu khi đi đại tiện. - Cấp độ 2: Búi trĩ lòi ra ngoài hậu môn khi đi đại tiện, nhưng chúng có thể tự co vào được. - Cấp độ 3: Búi trĩ sa ra ngoài hậu môn và không thể tự co mà phải dùng tay đẩy vào. - Cấp độ 4: Búi trĩ lòi hẳn ra ngoài khi bệnh nhân đi đại tiện, ho, hắt hơi, ngồi xổm... và có dùng tay cũng không thể đẩy vào được nữa. Lúc này bệnh có thể dẫn đến các biến chứng như: sa nghẹt hậu môn, viêm nhiễm - hoại tử búi trĩ,... ► Đối với trĩ ngoại: - Giai đoạn nhẹ: Búi trĩ xuất hiện cùng với kích thước nhỏ bằng hạt đậu, Khi dùng tay ấn vào, búi trĩ có thể thụt vào trong. - Giai đoạn nặng: Búi trĩ căng mọng, phình to, sa hẳn ra ngoài hậu môn, không đẩy vào được nữa.. Đồng thời thì vùng da quanh hậu môn sẽ mất đi nếp nhăn tự nhiên dẫn đến tình trạng sưng tấy và đau rát. BỊ TRĨ LÒI RA NGOÀI PHẢI LÀM SAO? Hiện tượng lòi trĩ ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt và sức khỏe của bệnh nhân. Do đó, các chuyên gia khuyên rằng: lúc này bạn hãy cố gắng dẹp bỏ sự xấu hổ để đến gặp các bác sĩ chuyên khoa. Vì chỉ có thăm khám mới có thể xác định được mức độ bệnh lý mà đưa ra phương án trị liệu an toàn và phù hợp nhất. >>> Xem thêm: Thông tin cần nắm về các cấp độ của bệnh trĩ Hiện nay có 3 cách giúp búi trĩ teo lại an toàn và hiệu quả để bệnh nhân tham khảo như sau: 1. Áp dụng phương pháp dân gian chữa lòi trĩ Khi bị lòi trĩ còn ở mức độ nhẹ (cấp độ 1 và cấp độ 2), thì người bệnh có thể áp dụng những bài thuốc dân gian như: + Rau diếp cá: Rau diếp cá có khả năng giúp sát trùng, kháng viêm và làm lành tổn thương rất tốt. Sử dụng rau diếp cá để chữa trĩ, bệnh nhân sẽ giảm cảm giác ngứa ngáy, khó chịu, đồng thời búi trĩ sẽ teo lại. Cách thực hiện: Chuẩn bị khoảng 300g rau diếp cá tươi và rửa sạch. Bạn có thể ăn sống trực tiếp hoặc xay nhỏ phần lá, giã nát rồi đắp vào vùng hậu môn. + Quả sung: Quả sung có tác dụng giúp kháng khuẩn, khắc phục tình trạng rối loạn tiêu hóa, sa trực tràng, giảm táo bón và hỗ trợ làm teo búi trĩ cực hiệu quả. Cách thực hiện: lấy khoảng 10 – 15 quả sung xanh, rửa sạch với nước muối loãng, sau đó dùng ăn sống hàng ngày. Bên cạnh đó bạn cũng có thể đun quả sung xanh với khoảng 1,5 lít nước sạch, cho thêm 1 thìa muối tinh dùng để ngâm hậu môn hàng ngày. ⇒ Lưu ý: Những cách chữa trị dân gian này chỉ có tác dụng hỗ trợ cho một số bệnh nhân bị trĩ nhẹ, để an toàn thì bạn nên tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ chuyên khoa. 2. Chữa lòi trĩ bằng thuốc kháng sinh Nếu không dùng cách dân gian thì người bệnh cũng có thể điều trị bằng một số loại thuốc có dạng thuốc bôi, dạng kem hoặc dạng viên uống. Công dụng của những loại thuốc này mang lại như sau: + Thuốc bôi: Có khả năng chống viêm nhiễm, kháng khuẩn búi trĩ tại chỗ, hỗ trợ làm teo búi trĩ nhanh chóng. + Thuốc uống: Làm tăng sức đề kháng, kích thích nhu động ruột, giảm các triệu chứng sưng đau hậu môn. + Thuốc đặt: Có tác dụng ngăn ngừa kích ứng phù nề khi búi trĩ lòi ra, giảm cảm giác ngứa ngáy, khó chịu. ⇒ Lưu ý: Việc điều trị bằng thuốc nên có sự kê toa và chỉ định cụ thể của bác sĩ chuyên khoa, bệnh nhân không được tự ý mua thuốc bên ngoài về điều trị để tránh tác dụng phụ khiến bệnh nặng hơn. 3. Chữa lòi trĩ bằng phương pháp ngoại khoa Với những người bệnh trĩ ở cấp độ 4, khi này tình trạng bệnh đã quá nặng, búi trĩ không còn khả năng co lại và việc dùng thuốc không có kết quả thi bác sĩ sẽ áp dụng những phương pháp ngoại khoa để điều trị triệt để bệnh lý. Cụ thể như: → Phương pháp PPH: Đây là phương pháp chữa lòi búi trĩ nội. Phương pháp này hoạt động trên kỹ thuật khâu bằng máy chuyên dụng nhằm loại bỏ búi trĩ bị lòi ở phía trên đường lược. Đồng thời khâu kéo lại phần niêm mạc để tạo hình cho hậu môn. → Phương pháp HCPT: Đây là phương pháp chữa lòi búi trĩ ngoại. Cách này hoạt động dựa trên nguyên lý của các ion mang điện để làm đông máu và ngăn không cho máu nuôi búi trĩ. Sau đó các bác sĩ sẽ dùng dao điện để loại bỏ búi trĩ một cách nhẹ nhàng, không gây đau đớn. NHỮNG CÁCH CHĂM SÓC VÀ PHÒNG NGỪA KHI BỊ LÒI TRĨ Để chăm sóc cũng như phòng ngừa bệnh trĩ phát triển khi búi trĩ sa ra ngoài người bệnh nên tham khảo thực hiện một số cách dưới đây: ♦ Thực hiện chăm sóc vùng da bị tổn thương một cách kỹ càng và sạch sẽ để tránh bị viêm nhiễm, có thể ngâm hậu môn trong nước ấm 2 lần mỗi ngày và lao khô bằng giấy mềm. ♦ Nếu cảm thấy búi trĩ đau đớn nhiều quá thì bạn có thể chườm khăn lạnh, đắp gạc lạnh lên hậu môn 10 phút để búi trĩ bớt sưng đau. ♦ Bệnh nhân có thể tham khảo thêm ý kiến bác sĩ để có thể dùng thêm một số loại thuốc giảm đau để có tác dụng nhanh hơn. ♦ Nên lưu ý điều chỉnh hoặc xây dựng cho mình một chế độ ăn uống giàu hợp lý, giàu chất xơ, uống nhiều nước và tránh các thức ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ,... ♦ Tập thói quen đi đại tiện đúng cách, tránh căng thẳng, tránh mang điện thoại hay mang báo vào nhà vệ sinh trong lúc đi đại tiện để có sự tập trung hơn. Chia sẻ thêm: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu đang là địa chỉ chuyên khám và điều trị bệnh trĩ uy tín. Do đó, nếu có nhu cầu thì bệnh nhân nên chủ động đến đây sớm để được lấy hẹn kiểm tra, khám chữa nhanh và về trong ngày. Phòng khám hỗ trợ trong việc khám chữa trĩ các phương pháp tiên tiến nhất, không đau, không chảy máu, vết thương nhỏ, hồi phục nhanh, không tác dụng phụ và không để lại biến chứng. Nhiều bệnh nhân đã từng chữa trị ở đây cũng có phản hồi tích cực, không phát hiện trường hợp tái bệnh. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU - Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ - Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM - Website: Phòng khám đa khoa Hoàn cầu - Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 Xem thêm thông tin về chúng tôi: + Báo Tiền Phong: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu TPHCM - Luôn vì sự hài lòng của mọi bệnh nhân + Dân Trí: Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ “vàng” chăm sóc sức khỏe toàn diện + Báo Lao Động: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Chữa bệnh xương khớp bằng y học cổ truyền + Báo Gia Đình: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Khám chữa bệnh tận tâm – không lo về chi phí + Tin tức 24h: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ cắt bao quy đầu uy tín, chất lượng + Báo Pháp Luật: Khám nam khoa tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu thế nào?
 3. Cắt da thừa hậu môn là gì? Có nên cắt hay không? Chủ đề này nếu tìm hiểu bạn sẽ thấy được rất nhiều người quan tâm. Đặc biệt cắt da thừa hậu môn webtretho cũng là chủ đề được bàn luận rất nhiều. Nếu bạn cũng đang có cùng nỗi lo về da thừa hậu môn và muốn cắt bỏ vậy thì hãy cùng tìm hiểu bài viết sau đây để rõ hơn nhé!DA THỪA HẬU MÔN LÀ DẤU HIỆU BỆNH LÝ GÌ?Trước khi tìm hiểu cắt da thừa hậu môn chúng ta hãy cùng lý giải xem da thừa hậu môn là gì nhé. Ở đây có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng da thừa ở khu vực hậu môn. Nó có thể chính là cấu trúc phần da búi trĩ teo lại rồi sa xuống. Hoặc cũng có thể đó chính là u nhú hậu môn, là dấu hiệu sùi mào gà… Cụ thể hơn chúng ta cùng phân tích những bệnh lý liên quan đến da thừa hậu môn dưới đây:1. Là dấu hiệu của trĩ ngoạiTrĩ ngoại chính là những búi trĩ xuất hiện dưới đường lược và ở cạnh hậu môn. Nguyên nhân gây ra bệnh trĩ đó là vì sự gia tăng áp lực hậu môn làm cho tĩnh mạch tại hậu môn khi đó bị tổn thương và gây ra bệnh trĩ.Nếu như ở giai đoạn đầu búi trĩ ngoại thường có kích thước khá nhỏ, tuy nhiên nếu như càng ở giai đoạn sau thì nó càng có sự gia tăng về kích thước. Và nếp da thừa ở hậu môn nó có thể chính là phần còn lại nếp da bị quá phát búi trĩ tuy nhiên do tắc mạch gây nên.2. Là dấu hiệu của u nhú hậu mônTiếp theo u nhú hậu môn nó cũng chính là hậu quả của nứt kẽ hậu môn xảy ra trong thời gian dài. Thường thì u nhú hậu môn sẽ không gây ra các triệu chứng khó chịu do đó sẽ chẳng phải chữa trị. Khi quan sát chúng ta cần phải dựa vào chân của u nhú không quá phát và đồng thời còn gắn liền cùng đường lược. Nốt u nhú sẽ gây ra tổn thương mềm và trắng đục, lồi lên… Hình ảnh có nội dung gây shock !! Cân nhắc trước khi xemClick vào xem3. Là dấu hiệu của sùi mào gàTiếp theo da thừa ở hậu môn đó cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh sùi mào gà. Vì sùi mào gà không chỉ xuất hiện tại cơ quan sinh dục mà đồng thời nó còn lan ra những vùng da lân cận điển hình chính là hậu môn. U nhú gây ra sùi mào gà ở thời gian đầu xuất hiện kích thước nhỏ tuy nhiên càng về sau thì nó càng phình to giống như súp lơ hoặc giống như hình của chiếc mào gà.4. Là dấu hiệu của polyp hậu mônPolyp hậu môn nó chính là các khối u lành tính và nó được phát hiện bên trong của hậu môn. Sự xuất hiện của những khối polyp đó là phát triển, tăng sinh bất thường ở những niêm mạc trực tràng và gây ra những khối u lành tính. Bệnh lý này thường sẽ chẳng có dấu hiệu rõ ràng, người bệnh sẽ bị đại tiện ra máu, mót rặn, đau rát ở hậu môn…5. Là dấu hiệu của nứt kẽ hậu mônNứt kẽ hậu môn cũng được xác định chính là một trong số những bệnh lý phổ biến gây ra táo bón, phân cứng sẽ làm áp lực hậu môn bị tăng cao. Do đó khi người bệnh rặn mạnh sẽ gây ra tổn thương ở hậu môn. Đồng thời hình thành nên những rãnh sâu xuất hiện các vết nứt ở hậu môn.TÌM HIỂU VỀ DỊCH VỤ CẮT DA THỪA HẬU MÔNĐi vào chính xác vấn đề cắt da thừa hậu môn chúng ta hãy cùng phân tích một số thông tin liên quan đến dịch vụ này như là:1. Cắt da thừa hậu môn là gì?Đây chính là một cuộc tiểu phẫu với mục đích cắt bỏ đi vùng da xấu tại vùng hậu môn và tái tạo lại vùng da hậu môn mới. Phương pháp này khi thực hiện đòi hỏi rằng cần có đội ngũ y bác sĩ có trình độ cao, giàu kinh nghiệm. Đồng thời áp dụng phương pháp hiện đại theo từng bệnh lý để mang lại hiệu quả cao, an toàn cho khách hàng khi thực hiện.2. Cắt da thừa hậu môn có đau không?Bệnh nhân sẽ được bác sĩ tiêm thuốc gây tê do vậy sẽ không còn cảm giác đau đớn. Sau khi hết thuốc tê bệnh nhân được uống thuốc giảm đau. Và đồng thời câu hỏi này còn tùy thuộc vào từng phương pháp mà độ đau của nó cũng sẽ khác nhau. Hình ảnh có nội dung gây shock !! Cân nhắc trước khi xemClick vào xem3. Có nên cắt da thừa hậu môn không?Vì da thừa ở hậu môn xảy ra do rất nhiều những nguyên nhân khác nhau, người bệnh có thể cũng không thấy nhiều triệu chứng khó chịu xảy ra. Nhưng nếu như không có phương pháp hỗ trợ kịp thời, điều trị sớm thì sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Vậy nên bệnh nhân nên thực hiện cắt da thừa hậu môn nếu được bác sĩ chỉ định.4. Cắt da thừa hậu môn bao nhiêu tiền?Mức giá cắt da thừa ở hậu môn vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Dù rằng nó cũng là một tiểu phẫu không quá lớn, nhưng chi phí sẽ dao động tùy thuộc vào:► Địa chỉ cơ sở y tế mà bệnh nhân chọn lựa thực hiện cắt da thừa ở hậu môn.► Về đội ngũ y bác sĩ thực hiện có phải là những người giỏi, giàu kinh nghiệm, chuyên môn hàng đầu trong lĩnh vực hay không.► Áp dụng phương pháp cắt da thừa hậu môn nào, có đảm bảo rằng là phương pháp hiện đại mang đến hiệu quả cao khi thực hiện hay không.5. Địa chỉ cắt da thừa hậu môn ở đâu uy tín chất lượng? Hiện tại có rất nhiều địa chỉ áp dụng dịch vụ cắt da thừa cho bệnh nhân, nhưng người bệnh cần lưu ý tìm đến những đơn vị uy tín được cấp phép hoạt động rõ ràng. Và Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu tự hào chính là địa chỉ mà bệnh nhân có thể đến cắt da thừa hậu môn.Phòng khám vừa có đội ngũ y bác sĩ giỏi và giàu kinh nghiệm đồng thời còn thực hiện cắt da thừa bằng phương pháp hiện đại nhất là HCPT. Đảm bảo rằng phương pháp này mang đến nhiều ưu điểm vượt trội như giúp hạn chế chảy máu, sưng đau cũng như không gây ảnh hưởng đến vùng lân cận, nhanh chóng hồi phục.Ngoài ra mức chi phí luôn được công khai rõ ràng, chi tiết, được tư vấn kỹ càng. Kết hợp với đội ngũ nhân viên hỗ trợ sẽ tư vấn giúp bệnh nhân có được cách chăm sóc sức khỏe tốt nhất để nhanh chóng hồi phục.PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU- Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ- Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM- Website: Phòng khám đa khoa Hoàn cầu- Hotline tư vấn: (028) 3923 9999Xem thêm thông tin về chúng tôi:+ Báo Tiền Phong: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu TPHCM - Luôn vì sự hài lòng của mọi bệnh nhân+ Dân Trí: Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ “vàng” chăm sóc sức khỏe toàn diện+ Báo Lao Động: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Chữa bệnh xương khớp bằng y học cổ truyền+ Báo Gia Đình: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Khám chữa bệnh tận tâm – không lo về chi phí+ Tin tức 24h: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ cắt bao quy đầu uy tín, chất lượng+ Báo Pháp Luật: Khám nam khoa tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu thế nào?
 4. Phân tích cắt trĩ bằng phương pháp nào tốt nhất hiện nay giúp bạn đọc tìm được phương pháp tốt nhất, hiệu quả nhất để cắt trĩ. Bởi vì mặc dù hiện nay có rất nhiều các phương pháp cắt trĩ được giới thiệu. Nhưng không phải phương pháp nào cũng tốt, cũng mang đến hiệu quả cao để bệnh nhân an tâm chọn lựa. Vậy nên phân tích của bài viết dưới đây sẽ giúp người bệnh có được cái nhìn chuẩn xác hơn khi cần cắt trĩ.BỆNH TRĨ VÀ THỜI ĐIỂM CẦN CẮT TRĨTrước khi phân tích cắt trĩ bằng phương pháp nào tốt nhất, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về bệnh trĩ cũng như thời điểm cần thực hiện thủ thuật cắt trĩ.1. Bệnh trĩ là bệnh gì?Trĩ chính là một bệnh lý khá phổ biến và tỷ lệ mắc bệnh cũng khá cao ở phụ nữ đang mang thai. Hoặc ở những chị em phụ nữ có độ tuổi từ 45 cho đến 65. Khi mà những mao mạch cuối trực tràng và xung quanh hậu môn sưng, gây áp lực lên tĩnh mạch hậu môn. Thì những tĩnh mạch lúc này sẽ bị chèn ép gây ra xung huyết và chảy máu. Hoặc có thể còn bị sa ra ngoài hậu môn và được gọi là trĩ.2. Khi nào cần phải phẫu thuật cắt trĩThời điểm cắt trĩ rất quan trọng mà bệnh nhân cần phải biết. Các bác sĩ thường khuyên bệnh nhân nên cắt trĩ nếu như trĩ chảy máu nhiều, khi bị cả trĩ nội lẫn trĩ ngoại. Hoặc khi bệnh nhân bị trĩ độ 3, 4 dù đã áp dụng phương pháp nội khoa tuy nhiên vẫn không hiệu quả. Hoặc cũng có thể thực hiện cắt trĩ khi bệnh nhân bị biến chứng tắc mạch, sa nghẹt hậu môn; Khi thấy búi trĩ bị viêm nhiễm nặng và gây ra tình trạng ngứa ngáy, đau rát… PHÂN TÍCH NÊN CẮT TRĨ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÀO TỐT NHẤTMặc dù có rất nhiều các phương pháp cắt trĩ được áp dụng hiện nay. Nhưng khi nói về cắt trĩ bằng phương pháp nào tốt nhất thì chúng ta không thể nào bỏ qua 2 phương pháp hiện đại bao gồm:1. Cắt trĩ bằng phương pháp HCPTPhương pháp HCPT chính là một phương pháp cắt trĩ cực tốt bởi vì không cần dùng đến sự can thiệp của dao kéo. Thay vào đó phương pháp này sẽ hoạt động theo kỹ thuật xâm lấn tối thiểu. Ngoài ra quá trình xâm lấn của phương pháp này còn dựa vào hoạt động từ sóng cao tần và dựa theo nguyên lý sản sinh điện trường.HCPT là gì?Sóng cao tần phương pháp HCPT được hình thành đó chính là sự trao đổi của những ion mang điện bên trong tế bào. Nó sẽ gây ra đông và làm thắt nút mạch máu cũng như làm cản trở nguồn máu đến những búi trĩ và sau đó dùng dao điện để cắt trĩ.Ưu điểm của HCPT ra sao? Nói cắt trĩ bằng phương pháp nào tốt nhất là HCPT bởi vì phương pháp này mang đến một số những ưu điểm quan trọng bao gồm: ⇒ Không gây nóng quá chính vì vậy sẽ không làm phỏng những tổ chức mô lành. Qua đó sẽ hạn chế đau khi hậu phẫu.⇒ Bệnh nhân khi thực hiện sẽ thấy ít đau cũng như ít chảy máu và đây cũng chính là điểm khác biệt nếu so với phương pháp phẫu thuật cổ điển.⇒ Giúp hạn chế tối đa tình trạng chảy máu cũng như giúp cho bệnh nhân nhanh chóng hồi phục và không cần phải nằm viện.⇒ Tác động vào búi trĩ trực tiếp cũng như giúp loại bỏ búi trĩ nhanh hơn mà chẳng gây ra ảnh hưởng đến các vùng ở lân cận.⇒ Vết cắt trĩ cũng nhỏ và hoàn toàn sẽ không gây ra những vết thương lớn cũng như không gây sẹo sau khi thực hiện phẫu thuật.⇒ Thời gian thực hiện cũng khá nhanh và ít biến chứng, khả năng tái phát cũng khá thấp.Tuy nhiên lưu ý rằng HCPT chính là phương pháp hiện đại nên mức giá của nó sẽ khá cao so với khi áp dụng phương pháp chữa trĩ truyền thống. Thường chi phí cắt trĩ này dao động trong khoảng từ 7 cho đến 10 triệu đồng. Ngoài ra HCPT cũng chính là phương pháp cắt trĩ dành cho bệnh nhân bị trĩ ngoại. Cần được thực hiện từ những bác sĩ, chuyên gia có tay nghề cao để mang lại hiệu quả cao nhất. 2. Cắt trĩ bằng phương pháp PPHTiếp theo nói đến cắt trĩ bằng phương pháp nào tốt nhất thì chúng ta cũng không thể nào bỏ qua phương pháp PPH.PPH là phương pháp gì?Ở đây PPH chính là cắt trĩ bằng cách mở 1 lỗ hậu môn sau đó dùng máy móc đặc thù nhằm loại bỏ đi niêm mạc bị sa ra ngoài. Đồng thời còn giúp khâu niêm mạc lên cũng như giúp tạo hình cho hậu môn ở bên ngoài.Ưu điểm của PPH như thế nào? Áp dụng phương pháp điều trị trĩ PPH còn mang đến một số những ưu điểm quan trọng bao gồm: ⇒ Thời gian hồi phục của phương pháp ngày ngắn cũng như hạn chế tình trạng đau nhức và những biến chứng xảy ra khi thực hiện phẫu thuật.⇒ Hạn chế tái phát cũng như an toàn, ít chảy máu, ít đau đớn.⇒ Mức chi phí cũng phải chăng và phù hợp với nhiều đối tượng bệnh nhân.⇒ Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng PPH là phương pháp được chỉ định dành cho bệnh nhân bị bệnh trĩ nội. Bệnh nhân cũng cần phải tìm đến địa chỉ uy tín để thực hiện thủ thuật này mang lại an toàn và hiệu quả tối ưu.ĐỊA CHỈ CẮT TRĨ UY TÍN TẠI TPHCM HIỆN NAYSau khi đã biết cắt trĩ bằng phương pháp nào tốt nhất thì bệnh nhân cũng cần tìm hiểu địa chỉ uy tín an tâm thực hiện cắt trĩ. Hiện tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu chính là phòng khám có đội ngũ y bác sĩ giỏi, trình độ chuyên môn cao và đảm bảo có thực hiện phương pháp cắt trĩ PPH cũng như HCPT. Mức chi phí luôn được công khai rõ ràng, chi tiết giúp bệnh nhân an tâm hơn và có được sự chuẩn bị tốt hơn khi đến đây khám và chữa trị.Ngoài ra đến với phòng khám Hoàn Cầu các chuyên gia, bác sĩ của phòng khám còn tư vấn giúp bệnh nhân có được những cách thức chăm sóc sức khỏe sau cắt trĩ như sau: ► Tránh việc vận động mạnh hoặc là ngồi quá lâu sau khi thực hiện thủ thuật.► Cần hạn chế cọ sát vào vết mổ vì có thể làm ảnh hưởng đến vết mổ.► Không được quan hệ tình dục cho đến khi nào vết thương lành.► Bổ sung nhiều thực phẩm, nước uống giúp nhuận tràng để tốt cho hệ tiêu hóa và việc đi đại tiện dễ hơn.► Nhớ uống thuốc cũng như tái khám đúng theo lịch hẹn mà bác sĩ đưa ra.PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU- Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ- Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM- Website: Phòng khám đa khoa Hoàn cầu- Hotline tư vấn: (028) 3923 9999Xem thêm thông tin về chúng tôi:+ Báo Tiền Phong: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu TPHCM - Luôn vì sự hài lòng của mọi bệnh nhân+ Dân Trí: Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ “vàng” chăm sóc sức khỏe toàn diện+ Báo Lao Động: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Chữa bệnh xương khớp bằng y học cổ truyền+ Báo Gia Đình: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Khám chữa bệnh tận tâm – không lo về chi phí+ Tin tức 24h: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ cắt bao quy đầu uy tín, chất lượng+ Báo Pháp Luật: Khám nam khoa tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu thế nào?
 5. Phân tích cắt trĩ xong có tái phát không? Cần làm gì để không tái phát? Chắc chắn rằng thắc mắc này được rất nhiều chị em quan tâm và muốn tìm ra cho bản thân câu trả lời chuẩn xác. Do vậy nếu bạn cũng đang có nhu cầu cắt trĩ nhưng lo lắng không biết cắt trĩ xong vẫn lòi hay không và có ảnh hưởng gì không… Vậy thì bài viết ngay dưới đây chúng ta cùng đi vào phân tích để rõ hơn nhé. PHÂN TÍCH CẮT TRĨ XONG CÓ TÁI PHÁT KHÔNG Câu hỏi cắt trĩ xong có bị lại không, có tái phát không đã được rất nhiều bệnh nhân bị bệnh trĩ quan tâm. Cụ thể cắt trĩ thường là phẫu thuật được chỉ định cho bệnh nhân bị bệnh trĩ ở cấp độ 3 và 4. Phẫu thuật này có mục đích giúp loại bỏ búi trĩ sa cũng như làm chấm dứt những triệu chứng mà trĩ gây ra. Hiện tại thì cắt trĩ được đánh giá cao trong việc làm giảm đi hiệu quả cũng như điều trị bệnh nhanh phục hồi trong thời gian ngắn. Nhưng vẫn có một số những trường hợp bị tái phát sau cắt trĩ. Vậy thực hư cắt trĩ xong có tái phát không, chuyên gia hậu môn trực tràng đã có sự phân tích như sau: Phẫu thuật cắt trĩ khi đó có thể để lại một ít da thừa tại vùng niêm mạc hậu môn. Trong quá trình đi đại tiện thì phần da thừa ấy có thể sẽ bị lộ ra bên ngoài và vì vậy khiến cho nhiều bệnh nhân bị nhầm lẫn là trĩ tái phát. Nhưng vẫn có những trường hợp sau khi cắt trĩ xong thì trĩ lại tiếp tục tái phát ngay. Đó có thể là vì chế độ ăn uống không phù hợp, điều độ cũng như ít vận động, ngồi nhiều và rất hay nhịn đi đại tiện, uống quá ít nước… Hoặc do bệnh nhân đã cắt trĩ ở địa chỉ không uy tín, với trình độ tay nghề bác sĩ vẫn còn non kém… So với lúc mới khởi phát thì bệnh trĩ có có diễn biến phức tạp hơn. Do vậy bệnh nhân cần lưu ý kỹ đến vấn đề này khi có nhu cầu cần cắt trĩ. CÁCH PHÒNG NGỪA TÁI PHÁT SAU KHI CẮT BÚI TRĨ Để giảm thiểu nguy cơ tiếp tục bị tái phát trĩ sau khi cắt, phẫu thuật thì bệnh nhân cần lưu ý một số vấn đề quan trọng bao gồm: 1. Nên xây dựng cho bản thân chế độ ăn uống thật hợp lý Chúng ta đều biết rằng chế độ ăn uống sẽ là yếu tố tác động rất lớn đối với hệ tiêu hóa cũng như vùng hậu môn trực tràng. Do vậy để giảm thiểu nguy cơ bị bệnh trĩ thì người bệnh cần xây dựng cho mình một chế độ ăn uống thật khoa học và hợp lý. Cụ thể nên bổ sung nhiều chất xơ, uống đủ nước, bổ sung vitamin nhằm mục đích hạn chế táo bón cũng như giảm thiểu nguy cơ bị bênh trĩ. Mỗi ngày bệnh nhân nên uống từ 2 lít nước đến 2 lít rưỡi để tăng cường việc chuyển hóa cũng như đào thải cặn bã bên trong ruột, hỗ trợ làm mềm phân. Ngoài ra chính thói quen uống nhiều nước còn là bí quyết nhằm ngăn ngừa táo bón cũng như giúp cho bệnh nhân đại tiện thêm dễ dàng hơn. Kết hợp bổ sung chất xơ vào bữa ăn hàng ngày, chính chất xơ sẽ hỗ trợ cũng như cải thiện nhu động ruột từ đó làm giảm thiểu nguy cơ bị táo bón. Mặt khác bệnh nhân cũng phải chú ý trong việc bổ sung thực phẩm giàu dinh dưỡng và dễ tiêu hóa nhằm phục hồi thể trạng sau khi phẫu thuật như là thịt gà, khoai lang, cá hồi, chuối, rau mồng tơi… Nên hạn chế dầu mỡ cùng gia vị trong các món ăn, nhớ tập thói quen chế biến bằng cách luộc, hấp, nấu cháo… để giảm áp lực lên dạ dày cùng đường ruột. 2. Thường xuyên tập thể dục Để hạn chế trĩ tái phát thì người bệnh cũng chú ý trong việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Theo các bác sĩ chính việc vận động thường xuyên này sẽ là bí quyết nhằm tăng cường trao đổi chất cũng như nhu động ruột nhằm mục đích cải thiện chức năng cơ vòng hậu môn. Có thể tập luyện những bài tập như là đi bộ, yoga, đi bơi, đạp xe… khoảng từ 15 đến 30 phút mỗi ngày. Như vậy sẽ hạn chế trĩ tái phát. Nếu những trường hợp nguy cơ trĩ tái phát cao thì bệnh nhân nên trao đổi cùng bác sĩ vật lý trị liệu bằng những bài tập để tác động đến vùng cơ vòng hậu môn. 3. Thiết lập thói quen sinh hoạt điều độ Cuối cùng việc thiết lập chế độ sinh hoạt điều độ cũng là bí quyết quan trọng mà bệnh nhân nếu đang thắc mắc cắt tri rồi can lam gì để giảm đau, không được nào bỏ qua như: ► Nên tập cho mình một thói quen đại tiện đúng giờ nhằm tránh xảy ra nguy cơ táo bón cũng như tăng áp lực tĩnh mạch hậu môn. ► Bản thân không nên nhịn đi vệ sinh khi có nhu cầu và phải tập thói quen đại tiện ở khung giờ cố định. Chính thói quen này giúp cho cơ thể đào thải phân thêm dễ dàng và qua đó tránh táo bón hiệu quả hơn. ► Phải giảm thiểu căng thẳng cũng như những suy nghĩ tiêu cực thông qua việc nghỉ ngơi, đọc sách kết hợp tập luyện thể dục thể thao. Chính điều này giúp giảm đi áp lực lên mạch máu nhằm hạn chế nguy cơ bị phình giãn tĩnh mạch trở lại. ► Cần ngủ đúng giờ, đủ giấc như vậy các cơ quan bên trong mới hoạt động tốt. Chính điều này còn làm giảm nguy cơ bị rối loạn nhu động ruột, táo bón kèm theo một số những vấn đề khác liên quan đến sức khỏe. ► Sau phẫu thuật thời gian đầu hậu môn có thể sẽ khô và còn hẹp hơn so với bình thường. Nên bệnh nhân có thể áp dụng cách thoa dầu dừa lên trên hậu môn nhằm đào thải phân ra dễ dàng hơn. Hay kết hợp ngâm rửa hậu môn cùng nước muối ấm nhằm giảm thiểu ngứa ngáy cũng như giúp cho niêm mạc mềm để đi ngoài thêm dễ và hiệu quả. ► Bản thân cũng không được ngồi quá lâu vì chính điều này làm tăng áp lực cho vùng tĩnh mạch và gây ra tình trạng ứ huyết. Nên cần chú ý đi lại nhẹ nhàng sau khoảng 1 đến 2 giờ ngồi làm việc nhé. Chia sẻ thêm Các chuyên gia Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu phân tích vì cắt trĩ xong có tái phát không không chỉ phụ thuộc vào chế độ sinh hoạt luyện tập nghỉ ngơi. Mà đồng thời còn phụ thuộc lớn vào việc tìm địa chỉ chữa trị uy tín, chất lượng. Do vậy bệnh nhân cần tìm đến những cơ sở uy tín, chất lượng để được thăm khám và điều trị bệnh trĩ hiệu quả. Hiện tại HC được đánh giá chính là địa chỉ khám và điều trị bệnh trĩ hiệu quả. Đặc biệt áp dụng phương pháp PPH-HCPT để chữa trị bệnh để mang lại hiệu quả tốt, an toàn, hạn chế tái phát, ít chảy máu, ít đau đớn. Đây cũng chính là phương pháp được các bệnh viện lớn trên thế giới đang áp dụng. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU - Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ - Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM - Website: Phòng khám đa khoa Hoàn cầu - Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 Xem thêm thông tin về chúng tôi: + Báo Tiền Phong: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu TPHCM - Luôn vì sự hài lòng của mọi bệnh nhân + Dân Trí: Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ “vàng” chăm sóc sức khỏe toàn diện + Báo Lao Động: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Chữa bệnh xương khớp bằng y học cổ truyền + Báo Gia Đình: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Khám chữa bệnh tận tâm – không lo về chi phí + Tin tức 24h: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ cắt bao quy đầu uy tín, chất lượng + Báo Pháp Luật: Khám nam khoa tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu thế nào?
 6. Hậu môn bình thường và hậu môn bị trĩ khác nhau ra sao? Chắc chắn rất nhiều người khi tìm hiểu cách nhận biết bị trĩ thường quan tâm đến vấn đề này. Vậy nên phân tích của bài viết dưới đây, chúng ta hãy cùng nhau phân tích kỹ càng. Đảm bảo rằng giúp cho bạn đọc có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc phát hiện và chữa trị bệnh trĩ nhé! HẬU MÔN BÌNH THƯỜNG VÀ HẬU MÔN BỊ TRĨ CÓ GÌ KHÁC NHAU Trĩ hay còn gọi là lòi dom chính là sự phồng lớn của một hoặc nhiều tĩnh mạch thuộc về hệ thống tĩnh mạch trĩ trên hay tĩnh mạch trĩ dưới hoặc của cả hai và gây trĩ nội, trĩ ngoại hoặc kể cả trĩ hỗn hợp. Tìm hiểu hình ảnh bị trĩ thông qua sự khác nhau của hậu môn bình thường và hậu môn bị trĩ sẽ giúp người bệnh có được cái nhìn chuẩn xác nhất. 1. Về hậu môn của người bình thường không bị bệnh trĩ Đối với hậu môn của người bình thường không bị bệnh trĩ thì không có bất cứ một biểu hiện nào bất thường. Ngoài ra cũng không có bất cứ tình trạng đau, sưng hay chảy dịch mủ nào. Toàn bộ các vấn đề về đại tiện diễn ra thật suôn sẻ, không xảy ra tình trạng táo bón khó chịu. 2. Về hậu môn của người bị bệnh trĩ Cách nhận biết bị trĩ dựa vào hình ảnh hậu môn thì tùy thuộc vào loại trĩ và cấp độ mà hậu môn cũng có sự khác biệt đó là: Đối với bệnh trĩ ngoại: Chúng ta sẽ thấy có những chỗ phồng lên nằm sát ở rìa hậu môn nên da ở những chỗ đó mất nếp, căng bóng. Thường thì nó sẽ có 3 chỗ phồng, bao gồm 2 chỗ bên phải cùng với 1 chỗ bên trái. Nếu ấn vào các chỗ phồng sẽ thấy mềm. Nhưng cũng có thể đôi khi các hạt cứng ấy chính là hạt máu đông vì tình trạng tắc mạch gây ra. Đối với bệnh trĩ nội: Nó chính là những búi trĩ xuất hiện ở trên cơ thắt hậu môn và đây là loại trĩ thường gặp. Tùy thuộc vào cấp độ mà hình ảnh của hậu môn cũng có sự khác biệt như sau: ► Trĩ nội độ 1: Khi ấy bạn thấy tĩnh mạch giãn nhẹ và nó đội niêm mạc phòng lên cũng như lồi vào bên trong lòng của trực tràng. ► Trĩ nội độ 2: Lúc đó tĩnh mạch trĩ giãn ra nhiều hơn và nó tạo thành những búi trĩ rõ rệt. Khi gắng sức nhiều thì trĩ bị sa ra bên ngoài tuy nhiên vẫn co vào trong được. ► Trĩ nội độ 3: Trĩ đã sa ra ngoài và người bệnh cần dùng tay ấn nhẹ hay nằm nghỉ một lát thì lúc đó búi trĩ mới thụt vào trong được. ► Trĩ nội độ 4: Khi ấy búi trĩ sẽ to và nó thường có sự liên kết và tạo thành trĩ vòng. Hơn nữa còn sa ra ngoài liên tục nên chẳng thể nào đẩy lên được bình thường. DẤU HIỆU, TRIỆU CHỨNG CHỨNG TỎ BỊ MẮC BỆNH TRĨ Sau khi tìm hiểu hậu môn bình thường và hậu môn bị trĩ thì chúng ta có thể dựa vào dấu hiệu, triệu chứng bị trĩ để hiểu rõ hơn về tình trạng này. 1. Bị chảy máu Đây chính là dấu hiệu bị trĩ sớm nhất và cũng thường gặp nhất. Chảy máu do tĩnh mạch căn giãn bị cứa vào trong cục phân cứng. Do đó người bệnh sẽ thấy máu có màu đỏ tươi và theo sau phân hoặc cũng có thể tạo thành tia hay thành giọt. Nếu như nặng hơn thì mỗi lần đi đại tiện dù là phân mềm hay tiêu chảy, khi ngồi xổm… thì máu lại chảy ra. >>> Xem thêm: Top 5 nguyên nhân khiến chảy máu khi đi vệ sinh 2. Bị sa búi trĩ Sa búi trĩ chính là tình trạng xảy ra trễ hơn sau một thời gian người bệnh đại tiện thấy chảy máu. Ở giai đoạn đầu mỗi khi đại tiện xong sẽ thấy có khối nhỏ lồi ra ở lỗ hậu môn nhưng sau đó thì tự thụt lại vào bên trong được. Càng về sau thì khối trĩ ấy lại càng lớn dần, to dần và chẳng thể nào tự thụt vào bên trong được. Thay vào đó người bệnh cần phải dùng tay thì mới nhét được búi trĩ vào lại. Cuối cùng bạn sẽ thấy khối trĩ ấy bị sa ngoài và nằm luôn bên ngoài của hậu môn. 3. Một số triệu chứng khác Ngoài ra khi bị trĩ thì người bệnh còn thấy xuất hiện một số những triệu chứng khác bao gồm: ► Bị sưng nề vùng hậu môn, hậu môn sưng to và nghẹt búi trĩ không đẩy vào bên trong làm cho người bệnh thấy đau nhiều hơn. ► Có thể không đau hoặc là đau cấp hoặc mãn tính. Ngoài ra có thể đau trong trường hợp tắc mạch vì búi trĩ xuất hiện những cục máu đông nhỏ và có thể bị nứt hậu môn. ► Bị khó chịu ở vùng hậu môn, ngứa, xuất tiết vì hậu quả của viêm nên bệnh nhân thấy ẩm ướt khó chịu tại hậu môn. ► Bị thiếu máu nếu như máu chảy nhiều. VẬY CÁCH ĐIỀU TRỊ BỆNH TRĨ NHƯ THẾ NÀO BÂY GIỜ? Sau khi đã biết được hậu môn bình thường và hậu môn bị trĩ thì điều quan trọng chính là chúng ta cần tìm cách điều trị tình trạng này. Cụ thể dưới đây chính là những cách quan trọng mà bệnh nhân không được bỏ qua như: 1. Ngăn chặn những yếu tố gây bệnh trĩ phát sinh Người bệnh có thể ngăn chặn những yếu tố làm cho bệnh trĩ phát sinh thông qua một số cách như sau: ► Nên tập cho mình thói quen đi ngoài một cách đều đặn. ► Chú ý điều chỉnh thói quen ăn uống bằng cách tránh đi những chất kích thích như là rượu, trà, cà phê cũng như những thức ăn có nhiều gia vị tiêu ớt. ► Cần phải tập luyện thể dục nhẹ nhàng như những môn bơi lội hoặc là đi bộ. 2. Áp dụng phương pháp nội khoa chữa bệnh trĩ Phương pháp nội khoa để chữa trị bệnh trĩ có thể như dùng thuốc tại chỗ. Thường bao gồm thuốc mỡ hoặc thuốc đạn, nó là thuốc giúp kháng viêm và giúp vô cảm tại chỗ. Hoặc sử dụng những loại thuốc qua đường uống nhằm đẩy lùi bệnh trĩ. 3. Áp dụng phương pháp điều trị ngoại khoa Nếu như bệnh trĩ ở cấp độ nặng hơn thường bệnh nhân sẽ được hỗ trợ bằng phương pháp ngoại khoa như là: Tiêm xơ búi trĩ, liệu pháp quang học, đông lạnh, thắt trĩ bằng vòng cao su và đốt điện. Tuy nhiên cần lưu ý rằng những phương pháp này đều truyền thống và có nhiều nhược điểm, không đảm bảo mang lại hiệu quả cao cho người bệnh. Chia sẻ thêm Chuyên gia Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu phân tích bệnh nhân khi bị bệnh trĩ nên tìm đến những địa chỉ uy tín để được thăm khám và tìm ra giải pháp hiện đại chữa trị. Điển hình như PPH-HCPT hiện chính là 2 giải pháp giúp điều trị bệnh trĩ an toàn, hiệu quả cao, nhanh và chuẩn xác. Và Hoàn Cầu chính là địa chỉ phòng khám có áp dụng các phương pháp này cũng như mang lại dịch vụ uy tín nhất để bệnh nhân tâm khi chọn lựa. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU - Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ - Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM - Website: Phòng khám đa khoa Hoàn cầu - Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 Xem thêm thông tin về chúng tôi: + Báo Tiền Phong: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu TPHCM - Luôn vì sự hài lòng của mọi bệnh nhân + Dân Trí: Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ “vàng” chăm sóc sức khỏe toàn diện + Báo Lao Động: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Chữa bệnh xương khớp bằng y học cổ truyền + Báo Gia Đình: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Khám chữa bệnh tận tâm – không lo về chi phí + Tin tức 24h: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ cắt bao quy đầu uy tín, chất lượng + Báo Pháp Luật: Khám nam khoa tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu thế nào?
 7. Nứt kẽ hậu môn là bệnh lý rất thường xuyên xảy ra, nhất là người bị táo bón, tiêu chảy, có chế độ ăn uống – sinh hoạt không khoa học. Do đó, sau điều trị căn bệnh này việc chăm sóc cũng như thay đổi lối sống có ý nghĩa quan trọng trong giúp bệnh nhanh hồi phục, ngăn ngừa tái phát. Dưới đây chuyên gia hướng dẫn khắc phục hậu nứt kẽ hậu môn. Cùng tham khảo ngay nhé! TỔNG QUAN VỀ BỆNH NỨT KẼ HẬU MÔN Nứt hậu môn là tình trạng ở niêm mạc ống hậu môn hoặc vùng da xung quanh lỗ hậu môn xuất hiện các vết nứt/rách theo chiều dọc niêm mạc, chiều dài từ 0,5-2cm. Đây là một trong những nguyên nhân điển hình gây đau rát hậu môn và chảy máu khi đại tiện Triệu chứng nứt kẽ hậu môn Nứt kẽ hậu môn thường bị nhiều người nhầm lẫn với bệnh trĩ. Tuy nhiên đây là 2 bệnh khác nhau. Người bệnh có thể nhận biết sớm nứt kẽ hậu môn thông qua các dấu hiệu, biểu hiện sau: + Đại tiện có cảm giác đau rát. Nếu hậu môn có vết nứt dài hoặc nhiều vết nứt thì cơn đau sẽ dữ dội hơn. + Cơn đau hậu môn có thể chấm dứt ngay sau đại tiện hoặc đau âm ỉ kéo dài nhiều giờ sau đó. + Sau đại tiện thấy có máu lẫn trong phân, thấm trên giấy vệ sinh. + Cảm thấy ngứa ngáy ở trong ống hậu môn hoặc vùng da xung quanh hậu môn kích ứng, ngứa ngáy, rỉ dịch vàng hoặc ít máu từ vết nứt. + Có thể thấy một hoặc nhiều vết nứt ở vùng da xung quanh hậu môn. + Tại vị trí vết nứt có thể xuất hiện u cục hoặc mảnh da thừa kích thước nhỏ Nguyên nhân gây nứt kẽ hậu môn ● Phần lớn nguyên nhân gây nứt kẽ hậu môn là do táo bón, phân khô cứng, khi đại tiện rặn mạnh. Sự di chuyển chậm và cọ xát của phân vào niêm mạc ống hậu môn gây chảy máu, giãn đứt quá mức và hình thành những vết nứt/rách. Thường gặp ở những người ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên xào, ăn ít chất xơ, thói quen đại tiện không đúng cách, lười vận động… ● Bên cạnh đó, một số nguyên nhân phổ biến khác gây nứt hậu môn bao gồm: Viêm xơ cơ thắt trong hậu môn, viêm nhiễm trùng hậu môn, quan hệ hậu môn, tiêu chảy mãn tính… ● Nguyên nhân khác: Thiếu máu tại chỗ làm ổ vết loét không lành, Bệnh Crohn, HIV, lao hậu môn, sau mổ cắt trĩ, hẹp hậu môn, sau khi rặn sinh, ung thư hậu môn- trực tràng… Biến chứng của bệnh nứt hậu môn Nứt kẽ hậu môn nếu phát hiện và chữa trị sớm thì không quá nghiêm trọng. Nhưng nếu tình trạng bệnh kéo dài trên 6 tuần hoặc tái phát liên tục thì đây là giai đoạn nứt kẽ hậu môn mãn tính, gây rất nhiều phiền toái trong sinh hoạt cuộc sống. Thậm chí để lại nhiều biến chứng nghiêm trọng, cần phẫu thuật điều trị. + Gây đau đớn, ngứa, tiết dịch… dẫn đến bội nhiễm ở hậu môn + Suy giảm ham muốn tình dục, rạn nứt tình cảm + Tình trạng nứt kẽ hậu môn tái phát liên tục, gây “ám ảnh” cho người bệnh khi đại tiện + Vết nứt ở hậu môn ngày càng sâu, rộng; lan tới cơ thắt vòng hậu môn khiến vết nứt khó lành. + Biến chứng gây áp-xe hậu môn, rò hậu môn, đại tiện mất tự chủ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NỨT KẼ HẬU MÔN HIỆU QUẢ Hiện nay, có nhiều cách chữa trị nứt kẽ hậu môn, dựa trên tình hình cụ thể của bệnh nhân (mức độ bệnh, cơ địa) mà bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp phù hợp. Thông thường phác đồ điều trị nứt kẽ hậu môn sẽ bao gồm 2 hướng sau: Điều trị nội khoa (không phẫu thuật) + Chỉ định điều trị cho trường hợp nứt kẽ hậu môn nhẹ, vết nứt non, chưa có nhiễm trùng Các loại thuốc điều trị có thể bao gồm: + Dùng thuốc làm mềm phân, nhuận tràng, cải thiện tình trạng táo bón + Các loại kem bôi ngoài làm giảm khó chịu từ vết nứt như là: Anusol-HC, oxit kẽm… + Thuốc chẹn kênh calci (nifedipin; diltiazem) dạng uống hoặc nghiền thành dạng gel và bôi vào vết nứt để làm giảm co thắt hậu môn, hỗ trợ giúp vết nứt nhanh lành. + Thuốc bôi nitroglycerin giúp giãn mạch, giảm đau và tăng cường máu đến vết nứt, giúp vết thương nhanh lành, đồng thời giảm áp lực cơ thắt hậu môn + Tiêm Botox: Tiêm liều nhỏ Botox vào cơ vòng hậu môn làm liệt các cơ thắt trong vài tháng, gây giãn cơ thắt. Điều trị nội khoa có những ưu điểm như: có thể được bác sĩ tư vấn điều trị tại nhà, phối hợp nhiều nhóm thuốc với nhau để gia tăng hiệu quả. Tuy nhiên, một số loại thuốc có thể gây tác dụng phụ không mong muốn, bệnh nhân cần tuân thủ theo chỉ định điều trị từ bác sĩ. Tuyệt đối không mua và sử dụng tùy tiện tại nhà, tăng/giảm liều dùng hay ngưng thuốc khi thấy bệnh thuyên giảm. Phẫu thuật điều trị nứt kẽ hậu môn Nếu đã được điều trị nội khoa nhưng các triệu chứng vẫn không thuyên giảm. Hoặc bệnh nhân bị nứt kẽ hậu môn mãn tính, triệu chứng nặng thì có thể phải can thiệp phẫu thuật điều trị. Các phương pháp bao gồm: + Nong hậu môn (ngăn ngừa lỗ hậu môn bị chít hẹp) + Cắt bỏ vết nứt rồi khâu lại + Phong bế ổ nứt kẽ + Mở cơ thắt trong bằng hoá chất + Phối hợp cắt bỏ vết nứt và mở cơ thắt trong + Cắt cơ vòng kết hợp tạo hình hậu môn + Kỹ thuật HCPT tiên tiến – điều trị nứt kẽ hậu môn mãn tính Phẫu thuật nứt kẽ hậu môn yêu cầu thực hiện tại những cơ sở chuyên khoa hậu môn – trực tràng lớn, uy tín, có bác sĩ tay nghề giỏi và giàu kinh nghiệm thực hiện để đảm bảo an toàn, hiệu quả, phòng ngừa các biến chứng và rủi ro có thể xảy ra. HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC HẬU NỨT KẼ HẬU MÔN Trong và sau điều trị nứt kẽ hậu môn, việc chăm sóc sức khỏe nhất là vùng hậu môn là cực kỳ quan trọng, giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi cũng như ngăn ngừa biến chứng và tái phát. Dưới đây là hướng dẫn khắc phục hậu nứt kẽ hậu môn. + Vệ sinh hậu môn sạch sẽ hằng ngày bằng nước sạch hoặc nước ấm pha loãng, sau đó lau lại bằng khăn mềm, giữ vùng hậu môn luôn khô ráo + Ngâm hậu môn với nước ấm: Nếu điều trị nội khoa thì mỗi ngày kết hợp ngâm nước ấm khoảng 10-15 phút trước khi đi ngủ hoặc sau khi đại tiện xong giúp cơ thắt hậu môn được thư giãn. + Tăng cường vận động, tránh ngồi nhiều. Có chế độ tập luyện thể dục, hoạt động hàng ngày một cách khoa học… + Tránh sử dụng xà phòng thơm, chất tạo bọt để vệ sinh hậu môn hay dùng nước hoa vùng kín trong thời gian này vì có thể gây ngứa và kích ứng hậu môn. + Bổ sung thực phẩm chứa nhiều chất xơ vào chế độ ăn uống để tránh táo bón (tốt nhất là từ 20-35gram mỗi ngày); tránh các đồ ăn chứa nhiều dầu, mỡ, chiên xào, cay nóng… gây khó tiêu, chướng bụng hoặc kích ứng hậu môn. + Uống nhiều nước, ít nhất là 2 lít mỗi ngày để cơ thể hoạt động trao đổi chất tốt, ruột “trơn tru” hơn. Tránh uống thức uống có gas, cồn, caffein + Không nên nhịn đại tiện. Nên đi cầu ngay khi mắc, tập thói quen đại tiện cố định vào một thời điểm trong ngày. Tư thế ngồi đại tiện đúng cách. + Không nên ngồi trong toilet quá lâu để lướt web, xem phim, đọc báo… vô tình tăng áp lực lớn lên ống hậu môn. + Nếu có triệu chứng táo bón hay tiêu chảy, cần tiến hành điều trị ngay. Đồng thời có thể tham khảo bác sĩ sử dụng thuốc nhuận tràng để giúp làm mềm phân khi cần thiết. + Thực hiện tái khám hậu môn – trực tràng theo lịch hẹn của bác sĩ. Và tái khám theo dõi định kỳ. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU - Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ - Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM - Website: Phòng khám đa khoa Hoàn cầu - Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 Xem thêm thông tin về chúng tôi: + Báo Tiền Phong: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu TPHCM - Luôn vì sự hài lòng của mọi bệnh nhân + Dân Trí: Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ “vàng” chăm sóc sức khỏe toàn diện + Báo Lao Động: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Chữa bệnh xương khớp bằng y học cổ truyền + Báo Gia Đình: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Khám chữa bệnh tận tâm – không lo về chi phí + Tin tức 24h: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ cắt bao quy đầu uy tín, chất lượng + Báo Pháp Luật: Khám nam khoa tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu thế nào?
 8. Nứt kẽ hậu môn là bệnh lý rất thường xuyên xảy ra, nhất là người bị táo bón, tiêu chảy, có chế độ ăn uống – sinh hoạt không khoa học. Do đó, sau điều trị căn bệnh này việc chăm sóc cũng như thay đổi lối sống có ý nghĩa quan trọng trong giúp bệnh nhanh hồi phục, ngăn ngừa tái phát. Dưới đây chuyên gia hướng dẫn khắc phục hậu nứt kẽ hậu môn. Cùng tham khảo ngay nhé! TỔNG QUAN VỀ BỆNH NỨT KẼ HẬU MÔN Nứt hậu môn là tình trạng ở niêm mạc ống hậu môn hoặc vùng da xung quanh lỗ hậu môn xuất hiện các vết nứt/rách theo chiều dọc niêm mạc, chiều dài từ 0,5-2cm. Đây là một trong những nguyên nhân điển hình gây đau rát hậu môn và chảy máu khi đại tiện Triệu chứng nứt kẽ hậu môn Nứt kẽ hậu môn thường bị nhiều người nhầm lẫn với bệnh trĩ. Tuy nhiên đây là 2 bệnh khác nhau. Người bệnh có thể nhận biết sớm nứt kẽ hậu môn thông qua các dấu hiệu, biểu hiện sau: + Đại tiện có cảm giác đau rát. Nếu hậu môn có vết nứt dài hoặc nhiều vết nứt thì cơn đau sẽ dữ dội hơn. + Cơn đau hậu môn có thể chấm dứt ngay sau đại tiện hoặc đau âm ỉ kéo dài nhiều giờ sau đó. + Sau đại tiện thấy có máu lẫn trong phân, thấm trên giấy vệ sinh. + Cảm thấy ngứa ngáy ở trong ống hậu môn hoặc vùng da xung quanh hậu môn kích ứng, ngứa ngáy, rỉ dịch vàng hoặc ít máu từ vết nứt. + Có thể thấy một hoặc nhiều vết nứt ở vùng da xung quanh hậu môn. + Tại vị trí vết nứt có thể xuất hiện u cục hoặc mảnh da thừa kích thước nhỏ Nguyên nhân gây nứt kẽ hậu môn ● Phần lớn nguyên nhân gây nứt kẽ hậu môn là do táo bón, phân khô cứng, khi đại tiện rặn mạnh. Sự di chuyển chậm và cọ xát của phân vào niêm mạc ống hậu môn gây chảy máu, giãn đứt quá mức và hình thành những vết nứt/rách. Thường gặp ở những người ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên xào, ăn ít chất xơ, thói quen đại tiện không đúng cách, lười vận động… ● Bên cạnh đó, một số nguyên nhân phổ biến khác gây nứt hậu môn bao gồm: Viêm xơ cơ thắt trong hậu môn, viêm nhiễm trùng hậu môn, quan hệ hậu môn, tiêu chảy mãn tính… ● Nguyên nhân khác: Thiếu máu tại chỗ làm ổ vết loét không lành, Bệnh Crohn, HIV, lao hậu môn, sau mổ cắt trĩ, hẹp hậu môn, sau khi rặn sinh, ung thư hậu môn- trực tràng… Biến chứng của bệnh nứt hậu môn Nứt kẽ hậu môn nếu phát hiện và chữa trị sớm thì không quá nghiêm trọng. Nhưng nếu tình trạng bệnh kéo dài trên 6 tuần hoặc tái phát liên tục thì đây là giai đoạn nứt kẽ hậu môn mãn tính, gây rất nhiều phiền toái trong sinh hoạt cuộc sống. Thậm chí để lại nhiều biến chứng nghiêm trọng, cần phẫu thuật điều trị. + Gây đau đớn, ngứa, tiết dịch… dẫn đến bội nhiễm ở hậu môn + Suy giảm ham muốn tình dục, rạn nứt tình cảm + Tình trạng nứt kẽ hậu môn tái phát liên tục, gây “ám ảnh” cho người bệnh khi đại tiện + Vết nứt ở hậu môn ngày càng sâu, rộng; lan tới cơ thắt vòng hậu môn khiến vết nứt khó lành. + Biến chứng gây áp-xe hậu môn, rò hậu môn, đại tiện mất tự chủ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NỨT KẼ HẬU MÔN HIỆU QUẢ Hiện nay, có nhiều cách chữa trị nứt kẽ hậu môn, dựa trên tình hình cụ thể của bệnh nhân (mức độ bệnh, cơ địa) mà bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp phù hợp. Thông thường phác đồ điều trị nứt kẽ hậu môn sẽ bao gồm 2 hướng sau: Điều trị nội khoa (không phẫu thuật) + Chỉ định điều trị cho trường hợp nứt kẽ hậu môn nhẹ, vết nứt non, chưa có nhiễm trùng Các loại thuốc điều trị có thể bao gồm: + Dùng thuốc làm mềm phân, nhuận tràng, cải thiện tình trạng táo bón + Các loại kem bôi ngoài làm giảm khó chịu từ vết nứt như là: Anusol-HC, oxit kẽm… + Thuốc chẹn kênh calci (nifedipin; diltiazem) dạng uống hoặc nghiền thành dạng gel và bôi vào vết nứt để làm giảm co thắt hậu môn, hỗ trợ giúp vết nứt nhanh lành. + Thuốc bôi nitroglycerin giúp giãn mạch, giảm đau và tăng cường máu đến vết nứt, giúp vết thương nhanh lành, đồng thời giảm áp lực cơ thắt hậu môn + Tiêm Botox: Tiêm liều nhỏ Botox vào cơ vòng hậu môn làm liệt các cơ thắt trong vài tháng, gây giãn cơ thắt. Điều trị nội khoa có những ưu điểm như: có thể được bác sĩ tư vấn điều trị tại nhà, phối hợp nhiều nhóm thuốc với nhau để gia tăng hiệu quả. Tuy nhiên, một số loại thuốc có thể gây tác dụng phụ không mong muốn, bệnh nhân cần tuân thủ theo chỉ định điều trị từ bác sĩ. Tuyệt đối không mua và sử dụng tùy tiện tại nhà, tăng/giảm liều dùng hay ngưng thuốc khi thấy bệnh thuyên giảm. Phẫu thuật điều trị nứt kẽ hậu môn Nếu đã được điều trị nội khoa nhưng các triệu chứng vẫn không thuyên giảm. Hoặc bệnh nhân bị nứt kẽ hậu môn mãn tính, triệu chứng nặng thì có thể phải can thiệp phẫu thuật điều trị. Các phương pháp bao gồm: + Nong hậu môn (ngăn ngừa lỗ hậu môn bị chít hẹp) + Cắt bỏ vết nứt rồi khâu lại + Phong bế ổ nứt kẽ + Mở cơ thắt trong bằng hoá chất + Phối hợp cắt bỏ vết nứt và mở cơ thắt trong + Cắt cơ vòng kết hợp tạo hình hậu môn + Kỹ thuật HCPT tiên tiến – điều trị nứt kẽ hậu môn mãn tính Phẫu thuật nứt kẽ hậu môn yêu cầu thực hiện tại những cơ sở chuyên khoa hậu môn – trực tràng lớn, uy tín, có bác sĩ tay nghề giỏi và giàu kinh nghiệm thực hiện để đảm bảo an toàn, hiệu quả, phòng ngừa các biến chứng và rủi ro có thể xảy ra. HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC HẬU NỨT KẼ HẬU MÔN Trong và sau điều trị nứt kẽ hậu môn, việc chăm sóc sức khỏe nhất là vùng hậu môn là cực kỳ quan trọng, giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi cũng như ngăn ngừa biến chứng và tái phát. Dưới đây là hướng dẫn khắc phục hậu nứt kẽ hậu môn. + Vệ sinh hậu môn sạch sẽ hằng ngày bằng nước sạch hoặc nước ấm pha loãng, sau đó lau lại bằng khăn mềm, giữ vùng hậu môn luôn khô ráo + Ngâm hậu môn với nước ấm: Nếu điều trị nội khoa thì mỗi ngày kết hợp ngâm nước ấm khoảng 10-15 phút trước khi đi ngủ hoặc sau khi đại tiện xong giúp cơ thắt hậu môn được thư giãn. + Tăng cường vận động, tránh ngồi nhiều. Có chế độ tập luyện thể dục, hoạt động hàng ngày một cách khoa học… + Tránh sử dụng xà phòng thơm, chất tạo bọt để vệ sinh hậu môn hay dùng nước hoa vùng kín trong thời gian này vì có thể gây ngứa và kích ứng hậu môn. + Bổ sung thực phẩm chứa nhiều chất xơ vào chế độ ăn uống để tránh táo bón (tốt nhất là từ 20-35gram mỗi ngày); tránh các đồ ăn chứa nhiều dầu, mỡ, chiên xào, cay nóng… gây khó tiêu, chướng bụng hoặc kích ứng hậu môn. + Uống nhiều nước, ít nhất là 2 lít mỗi ngày để cơ thể hoạt động trao đổi chất tốt, ruột “trơn tru” hơn. Tránh uống thức uống có gas, cồn, caffein + Không nên nhịn đại tiện. Nên đi cầu ngay khi mắc, tập thói quen đại tiện cố định vào một thời điểm trong ngày. Tư thế ngồi đại tiện đúng cách. + Không nên ngồi trong toilet quá lâu để lướt web, xem phim, đọc báo… vô tình tăng áp lực lớn lên ống hậu môn. + Nếu có triệu chứng táo bón hay tiêu chảy, cần tiến hành điều trị ngay. Đồng thời có thể tham khảo bác sĩ sử dụng thuốc nhuận tràng để giúp làm mềm phân khi cần thiết. + Thực hiện tái khám hậu môn – trực tràng theo lịch hẹn của bác sĩ. Và tái khám theo dõi định kỳ. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU - Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ - Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM - Website: Phòng khám đa khoa Hoàn cầu - Hotline tư vấn: (028) 3923 9999 Xem thêm thông tin về chúng tôi: + Báo Tiền Phong: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu TPHCM - Luôn vì sự hài lòng của mọi bệnh nhân + Dân Trí: Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ “vàng” chăm sóc sức khỏe toàn diện + Báo Lao Động: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Chữa bệnh xương khớp bằng y học cổ truyền + Báo Gia Đình: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Khám chữa bệnh tận tâm – không lo về chi phí + Tin tức 24h: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ cắt bao quy đầu uy tín, chất lượng + Báo Pháp Luật: Khám nam khoa tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu thế nào?
 9. Bị trĩ ngoại do đâu, triệu chứng, mức độ nguy hiểm và cách chữa sẽ lần lượt phân tích đầy đủ thông tin về bệnh trĩ ngoại. Đảm bảo rằng sau khi tìm hiểu sẽ giúp cho người bệnh có thêm những bí quyết để điều trị bệnh một cách an toàn và hiệu quả nhất cho mình.TÌM HIỂU VỀ BỆNH TRĨ NGOẠI VÀ DẤU HIỆU BỊ TRĨ NGOẠITrĩ ngoại chính là một dạng thường gặp của trĩ, nó xảy ra do tình trạng căn giãn tĩnh mạch quá mức từ đó gây sưng phồng. Hình thành búi trĩ ở dưới da xung quanh khu vực hậu môn. Bề mặt của búi trĩ đó là các nếp gấp viền tồn tại ở quanh hậu môn.Trĩ ngoại nằm ở bên ngoài ống hậu môn do vậy dễ dàng gây gia tăng kích thước, búi trĩ ngoại xuất hiện gây đau. Và triệu chứng bệnh trĩ ngoại có thể thấy rõ như sau:1. Thấy có khối thịt thừa ở hậu mônVì nằm ngoài ở ống hậu môn do đó hình ảnh bệnh trĩ ngoại nhẹ hay nặng đều thấy được dễ dàng hậu môn có khối thịt thừa. Ngoài ra thì người bệnh cũng có thể sờ cảm nhận được hậu môn có sự bất thường.2. Bị đau rát ở hậu mônBệnh nhân bị trĩ ngoại nhẹ hoặc nặng cũng đều thấy được tình trạng đau rát xảy ra. Nguyên nhân là vì búi trĩ ngoại nằm ở ngoài hậu môn nên sẽ tăng mức độ cọ sát khi người bệnh ngồi. Đặc biệt nếu ngồi lâu hay đi đại tiện sẽ càng thấy đau rát hơn. 3. Bị ẩm ướt ở hậu mônMột dấu hiệu của bệnh trĩ ngoại đó chính là thấy ẩm ướt ở hậu môn. Vì kích thước của búi trĩ càng tăng sẽ càng tiết dịch gây ra. Điều này cũng làm cho búi trĩ có mùi hôi và còn dễ bị viêm nhiễm.4. Bị ngứa ngáy ở trực tràng và xung quanh hậu mônChính sự tăng tiết dịch nhầy búi trĩ nên bệnh nhân sẽ khó chịu cũng như thấy ngứa ngáy tại trực tràng hoặc là ở xung quanh hậu môn.5. Bị đại tiện ra máuKhi bị trĩ ngoại thì người bệnh còn bị đại tiện ra máu. Nhưng triệu chứng này xảy ra khi bệnh trĩ ở giai đoạn nặng, kích thước cũng như búi trĩ ngoại to. Người bệnh sẽ thấy có máu dính vào phân hoặc ở giấy vệ sinh.VẬY NGUYÊN NHÂN NÀO GÂY RA BỆNH TRĨ NGOẠIĐể tìm được cách chữa bệnh trĩ ngoại phù hợp thì chúng ta cần biết rõ các nguyên nhân gây ra tình trạng này như thế nào. Ở đây có một số những nguyên nhân cơ bản gây ra tình trạng trĩ ngoại đó là:1. Do ngồi lâu và ít vận độngVới những đối tượng có thói quen về công việc hoặc hay ngồi nhiều một chỗ, hay đứng nhiều và ít đi lại hoặc vận động. Hoặc bản thân thường mang vác vật nặng thì nguy cơ bị bệnh trĩ cũng khá cao. Đó là vì những hoạt động này đều có khả năng làm tăng áp lực lên trên tĩnh mạch, ứ huyết sẽ cản trở lưu thông máu.2. Do chế độ ăn uống quá ít chất xơTiếp theo nguyên nhân này xảy ra ở nhiều người. Nếu như chế độ ăn thiếu lành mạnh, không đủ chất xơ cần thiết sẽ làm cho người bệnh tăng nguy cơ táo bón, phân khô cứng cũng như gây khó khăn đi đại tiện. Ngoài ra rặn nhiều do táo bón kéo dài còn gây giãn tĩnh mạch nên búi trĩ sẽ hình thành. 3. Do bệnh lýMột số bệnh lý về đường hô hấp như là hen phế quản, giãn phế quản hay viêm phế quản… Hoặc là những bệnh về đường tiêu hóa sẽ gây ra sự suy nhược và khí yếu. Tất cả sẽ làm tăng nguy cơ bị trĩ.4. Do chị em phụ nữ mang thai và sinh conChị em phụ nữ mang thai và sinh con thường có khả năng bị trĩ cao hơn so với người bình thường. Đó là vì đối tượng này dễ bị táo bón, hệ thống tĩnh mạch cũng làm việc kém hiệu quả. Kết hợp với thai lớn sẽ gây chèn ép cũng như cản trở lưu thông máu nên tĩnh mạch chủ dưới thiếu máu gây cản trở quá trình hoạt động. Còn sau sinh, chính việc rặn nhiều lúc sinh làm cho tĩnh mạch và cơ vòng hậu môn bị áp lực gây ra.BỆNH TRĨ NGOẠI CÓ NGUY HIỂM HAY KHÔNGBị trĩ ngoại thường sẽ không gây ra phát sinh bất cứ vấn đề nào nghiêm trọng ở thời gian đầu. Chủ yếu lúc đó người bệnh thấy có các cơn đau kèm theo một số cảm giác khó chịu. Nhưng sau một thời gian nếu như bệnh nhân không được điều trị bằng phương pháp thích hợp có thể gây ra một số nguy hiểm như: Bị thiếu máu; Bị nhiễm trùng ở hậu môn; Bị viêm loét cũng như chảy máu ở hậu môn; Bị thuyên tắc trĩ; Bị hoại tử hoặc apxe hậu môn…VẬY CÁCH TRỊ TRĨ NGOẠI NHƯ THẾ NÀO?Nếu như so với trĩ nội thì bệnh trĩ ngoại dễ điều trị hơn, tùy thuộc vào từng mức độ nghiêm trọng mà bệnh nhân sẽ được điều trị bằng những phương pháp như là:1. Cách trị trĩ ngoại tại nhàBệnh nhân nhớ ăn uống, bổ sung nhiều chất xơ cho cơ thể. Đồng thời uống nhiều nước, có thói quen sinh hoạt lành mạnh và không ăn đồ cay nóng, ít thức khuya, tránh tình trạng căng thẳng và mệt mỏi… Ngoài ra có thể áp dụng một số bài thuốc từ lá diếp cá (ăn, uống bằng nước ép hoặc xông hậu môn). Hoặc ngâm hậu môn bằng nước ấm… để cải thiện nếu như bệnh trĩ ở cấp độ nhẹ.2. Dùng thuốc trĩ ngoạiCách làm co búi trĩ ngoại bằng thuốc cũng được nhiều bệnh nhân chọn lựa. Cụ thể bệnh nhân có thể được dùng thuốc uống nhằm làm giảm đau. Hoặc dùng thuốc bôi trĩ được dùng giúp kháng viêm và làm co búi trĩ hoặc chống lại tình trạng nhiễm khuẩn hiệu quả hơn. 3. Dùng phương pháp phẫu thuật cắt trĩ ngoạiPhương pháp này được áp dụng cho những bệnh nhân có trĩ ngoại với kích thước lớn và gây ra tình trạng đau rát hoặc sưng tấy, trĩ chảy nhiều máu hoặc không hiệu quả khi áp dụng phương pháp ngoại khoa. Nhưng trước khi thực hiện thì người bệnh được kiểm tra kỹ về tình trạng sức khỏe cũng như tổn thương thực thể…Ngoài ra cắt trĩ ngoại bao nhiêu tiền còn tùy thuộc vào từng phương pháp. Với những phương pháp truyền thống lạc hậu thì chi phí thấp hơn so với những phương pháp hiện đại như PPH hay HCPT. Nhưng các phương pháp hiện đại mang lại hiệu quả cao và mang lại sự an toàn, tránh tái phát. Mặt khác chính địa chỉ uy tín cũng sẽ mang lại một dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng cũng như ngược lại nên bệnh nhân cần tìm hiểu thật kỹ.Chia sẻ thêmChuyên gia Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu phân tích bệnh nhân bị trĩ ngoại cần sớm thăm khám để tìm ra chính xác nguyên nhân gây bệnh cùng giải pháp điều trị phù hợp. Mặt khác cũng cần phải áp dụng đúng theo hướng dẫn chăm sóc sức khỏe của bác sĩ đưa ra để mang lại hiệu quả tốt nhất cho bệnh nhân khi bị bệnh trĩ.Xem thêm thông tin về chúng tôi:+ Báo Tiền Phong: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu TPHCM - Luôn vì sự hài lòng của mọi bệnh nhân+ Dân Trí: Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ “vàng” chăm sóc sức khỏe toàn diện+ Báo Lao Động: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Chữa bệnh xương khớp bằng y học cổ truyền+ Báo Gia Đình: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Khám chữa bệnh tận tâm – không lo về chi phí+ Tin tức 24h: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ cắt bao quy đầu uy tín, chất lượng+ Báo Pháp Luật: Khám nam khoa tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu thế nào?PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU- Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ- Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM- Website: Phòng khám đa khoa Hoàn cầu- Hotline tư vấn: (028) 3923 9999
 10. Bị trĩ ngoại do đâu, triệu chứng, mức độ nguy hiểm và cách chữa sẽ lần lượt phân tích đầy đủ thông tin về bệnh trĩ ngoại. Đảm bảo rằng sau khi tìm hiểu sẽ giúp cho người bệnh có thêm những bí quyết để điều trị bệnh một cách an toàn và hiệu quả nhất cho mình. TÌM HIỂU VỀ BỆNH TRĨ NGOẠI VÀ DẤU HIỆU BỊ TRĨ NGOẠI Trĩ ngoại chính là một dạng thường gặp của trĩ, nó xảy ra do tình trạng căn giãn tĩnh mạch quá mức từ đó gây sưng phồng. Hình thành búi trĩ ở dưới da xung quanh khu vực hậu môn. Bề mặt của búi trĩ đó là các nếp gấp viền tồn tại ở quanh hậu môn. Trĩ ngoại nằm ở bên ngoài ống hậu môn do vậy dễ dàng gây gia tăng kích thước, búi trĩ ngoại xuất hiện gây đau. Và triệu chứng bệnh trĩ ngoại có thể thấy rõ như sau: 1. Thấy có khối thịt thừa ở hậu môn Vì nằm ngoài ở ống hậu môn do đó hình ảnh bệnh trĩ ngoại nhẹ hay nặng đều thấy được dễ dàng hậu môn có khối thịt thừa. Ngoài ra thì người bệnh cũng có thể sờ cảm nhận được hậu môn có sự bất thường. 2. Bị đau rát ở hậu môn Bệnh nhân bị trĩ ngoại nhẹ hoặc nặng cũng đều thấy được tình trạng đau rát xảy ra. Nguyên nhân là vì búi trĩ ngoại nằm ở ngoài hậu môn nên sẽ tăng mức độ cọ sát khi người bệnh ngồi. Đặc biệt nếu ngồi lâu hay đi đại tiện sẽ càng thấy đau rát hơn. 3. Bị ẩm ướt ở hậu môn Một dấu hiệu của bệnh trĩ ngoại đó chính là thấy ẩm ướt ở hậu môn. Vì kích thước của búi trĩ càng tăng sẽ càng tiết dịch gây ra. Điều này cũng làm cho búi trĩ có mùi hôi và còn dễ bị viêm nhiễm. 4. Bị ngứa ngáy ở trực tràng và xung quanh hậu môn Chính sự tăng tiết dịch nhầy búi trĩ nên bệnh nhân sẽ khó chịu cũng như thấy ngứa ngáy tại trực tràng hoặc là ở xung quanh hậu môn. 5. Bị đại tiện ra máu Khi bị trĩ ngoại thì người bệnh còn bị đại tiện ra máu. Nhưng triệu chứng này xảy ra khi bệnh trĩ ở giai đoạn nặng, kích thước cũng như búi trĩ ngoại to. Người bệnh sẽ thấy có máu dính vào phân hoặc ở giấy vệ sinh. VẬY NGUYÊN NHÂN NÀO GÂY RA BỆNH TRĨ NGOẠI Để tìm được cách chữa bệnh trĩ ngoại phù hợp thì chúng ta cần biết rõ các nguyên nhân gây ra tình trạng này như thế nào. Ở đây có một số những nguyên nhân cơ bản gây ra tình trạng trĩ ngoại đó là: 1. Do ngồi lâu và ít vận động Với những đối tượng có thói quen về công việc hoặc hay ngồi nhiều một chỗ, hay đứng nhiều và ít đi lại hoặc vận động. Hoặc bản thân thường mang vác vật nặng thì nguy cơ bị bệnh trĩ cũng khá cao. Đó là vì những hoạt động này đều có khả năng làm tăng áp lực lên trên tĩnh mạch, ứ huyết sẽ cản trở lưu thông máu. 2. Do chế độ ăn uống quá ít chất xơ Tiếp theo nguyên nhân này xảy ra ở nhiều người. Nếu như chế độ ăn thiếu lành mạnh, không đủ chất xơ cần thiết sẽ làm cho người bệnh tăng nguy cơ táo bón, phân khô cứng cũng như gây khó khăn đi đại tiện. Ngoài ra rặn nhiều do táo bón kéo dài còn gây giãn tĩnh mạch nên búi trĩ sẽ hình thành. 3. Do bệnh lý Một số bệnh lý về đường hô hấp như là hen phế quản, giãn phế quản hay viêm phế quản… Hoặc là những bệnh về đường tiêu hóa sẽ gây ra sự suy nhược và khí yếu. Tất cả sẽ làm tăng nguy cơ bị trĩ. 4. Do chị em phụ nữ mang thai và sinh con Chị em phụ nữ mang thai và sinh con thường có khả năng bị trĩ cao hơn so với người bình thường. Đó là vì đối tượng này dễ bị táo bón, hệ thống tĩnh mạch cũng làm việc kém hiệu quả. Kết hợp với thai lớn sẽ gây chèn ép cũng như cản trở lưu thông máu nên tĩnh mạch chủ dưới thiếu máu gây cản trở quá trình hoạt động. Còn sau sinh, chính việc rặn nhiều lúc sinh làm cho tĩnh mạch và cơ vòng hậu môn bị áp lực gây ra. BỆNH TRĨ NGOẠI CÓ NGUY HIỂM HAY KHÔNG Bị trĩ ngoại thường sẽ không gây ra phát sinh bất cứ vấn đề nào nghiêm trọng ở thời gian đầu. Chủ yếu lúc đó người bệnh thấy có các cơn đau kèm theo một số cảm giác khó chịu. Nhưng sau một thời gian nếu như bệnh nhân không được điều trị bằng phương pháp thích hợp có thể gây ra một số nguy hiểm như: Bị thiếu máu; Bị nhiễm trùng ở hậu môn; Bị viêm loét cũng như chảy máu ở hậu môn; Bị thuyên tắc trĩ; Bị hoại tử hoặc apxe hậu môn… VẬY CÁCH TRỊ TRĨ NGOẠI NHƯ THẾ NÀO? Nếu như so với trĩ nội thì bệnh trĩ ngoại dễ điều trị hơn, tùy thuộc vào từng mức độ nghiêm trọng mà bệnh nhân sẽ được điều trị bằng những phương pháp như là: 1. Cách trị trĩ ngoại tại nhà Bệnh nhân nhớ ăn uống, bổ sung nhiều chất xơ cho cơ thể. Đồng thời uống nhiều nước, có thói quen sinh hoạt lành mạnh và không ăn đồ cay nóng, ít thức khuya, tránh tình trạng căng thẳng và mệt mỏi… Ngoài ra có thể áp dụng một số bài thuốc từ lá diếp cá (ăn, uống bằng nước ép hoặc xông hậu môn). Hoặc ngâm hậu môn bằng nước ấm… để cải thiện nếu như bệnh trĩ ở cấp độ nhẹ. 2. Dùng thuốc trĩ ngoại Cách làm co búi trĩ ngoại bằng thuốc cũng được nhiều bệnh nhân chọn lựa. Cụ thể bệnh nhân có thể được dùng thuốc uống nhằm làm giảm đau. Hoặc dùng thuốc bôi trĩ được dùng giúp kháng viêm và làm co búi trĩ hoặc chống lại tình trạng nhiễm khuẩn hiệu quả hơn. 3. Dùng phương pháp phẫu thuật cắt trĩ ngoại Phương pháp này được áp dụng cho những bệnh nhân có trĩ ngoại với kích thước lớn và gây ra tình trạng đau rát hoặc sưng tấy, trĩ chảy nhiều máu hoặc không hiệu quả khi áp dụng phương pháp ngoại khoa. Nhưng trước khi thực hiện thì người bệnh được kiểm tra kỹ về tình trạng sức khỏe cũng như tổn thương thực thể… Ngoài ra cắt trĩ ngoại bao nhiêu tiền còn tùy thuộc vào từng phương pháp. Với những phương pháp truyền thống lạc hậu thì chi phí thấp hơn so với những phương pháp hiện đại như PPH hay HCPT. Nhưng các phương pháp hiện đại mang lại hiệu quả cao và mang lại sự an toàn, tránh tái phát. Mặt khác chính địa chỉ uy tín cũng sẽ mang lại một dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng cũng như ngược lại nên bệnh nhân cần tìm hiểu thật kỹ. Xem thêm thông tin về chúng tôi:+ Báo Tiền Phong: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu TPHCM - Luôn vì sự hài lòng của mọi bệnh nhân+ Dân Trí: Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ “vàng” chăm sóc sức khỏe toàn diện+ Báo Lao Động: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Chữa bệnh xương khớp bằng y học cổ truyền+ Báo Gia Đình: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Khám chữa bệnh tận tâm – không lo về chi phí+ Tin tức 24h: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ cắt bao quy đầu uy tín, chất lượng+ Báo Pháp Luật: Khám nam khoa tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu thế nào?PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU- Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ- Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM- Website: Phòng khám đa khoa Hoàn cầu- Hotline tư vấn: (028) 3923 9999
 11. Bị bón nguyên nhân do đâu, dấu hiệu và cách chữa trị hiệu quả sẽ cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến tình trạng bón. Nhờ vậy mọi người sẽ biết được nguyên nhân cũng như biết bị bón thì phải làm sao. Nội dung được trình bày từ bài viết sau đây sẽ giúp bạn đọc tìm ra đầy đủ câu trả lời nhất.TÌM HIỂU VỀ TÁO BÓN VÀ ĐỐI TƯỢNG THƯỜNG GẶPĐầu tiên nói về bị bón thì đây chính là một triệu chứng của bệnh lý thuộc về hệ thống đường tiêu hóa. Bị bón chảy máu xảy ra gây đại tiện khó khăn và nó cũng là hiện tượng bất ổn định nếu so với một chu kỳ sinh học bình thường. Người bị bón thường sẽ giảm tần suất đại tiện xuống còn ít hơn 3 lần một tuần và bị mất nước trong phân. Điều này làm cho quá trình đào thảo phân không thuận lợi gây ảnh hưởng sức khỏe cũng như sinh hoạt hàng ngày của người bệnh.Tất cả mọi đối tượng đều có nguy cơ gặp phải tình trạng bị bón đi ra máu. Đặc biệt táo bón dễ xảy ra ở đối tượng có chế độ ăn uống thiếu hợp lý, không khoa học cũng như ít vận động. Theo khảo sát thì đối tượng người lớn khoảng từ 65 tuổi trở lên lúc đó xu hướng táo bón nhiều hơn nếu như so với những độ tuổi khác. Đó là vì lúc này đối tượng hạn chế vận động cũng như ăn uống kém, bản thân có nhiều bệnh lý tiềm ẩn.Ngoài ra thì đối tượng bị chấn thương tủy sống cũng là người dễ bị bón. So với nam giới thì phụ nữ khả năng bị bón cũng cao hơn đặc biệt là chị em đang mang thai. Đối tượng làm việc văn phòng như là nhân viên vi tính, giáo viên hoặc thợ may khả năng bị bón cũng cao hơn so với người bình thường. NGUYÊN NHÂN NÀO GÂY RA BỊ BÓN PHỔ BIẾNBị bón đi ra máu có thể xuất phát từ nguyên nhân như sau:1. Do chế độ ăn uống thiếu hụt chất xơTáo bón nó là dấu hiệu phổ biến chứng tỏ bạn ít ăn đủ chất xơ trong khẩu phần ăn hàng ngày. Vì khi thiếu chất xơ sẽ làm cho hệ tiêu hóa hoạt động, làm việc vất vả. Khi đó phân sẽ cứng lại và gây ra những khó khăn trong quá trình đại tiện.Ngoài ra chế độ ăn nhiều thịt, sữa, trứng, đường tinh luyện… cũng rất dễ gây ra táo bón. Bởi khi đi vào cơ thể nó sẽ gây sự cản trở cũng như làm chậm quá trình tiêu hóa, làm khó tiêu và đầy bụng. Hơn nữa những chất này còn cần nhiều thời gian tiêu hóa, có ít dưỡng chất. Và lượng natri lớn có thể giữ nước bên trong cơ thể dẫn đến sự ngăn cản quá trình đào thải nước đi qua phân.2. Do uống quá ít nước nên bị bónChính việc thiếu nước sẽ gây ra nhiều hệ lụy đối với sức khỏe như là làm cho hoạt động trao đổi chất cơ thể sẽ bị chậm lại. Nó chính là nguyên nhân khá phổ biến của tình trạng táo bón mãn tính. Nếu như bạn tiêu thụ đủ thứ ăn thì nó sẽ đi từ dạ dày đến ruột. Khi mà cơ thể không có đủ nước nó sẽ hút nước từ chất thải làm cho phân khô cứng cũng như khó thoát ra bên ngoài được.3. Do sự căng thẳng và thói quen sinh hoạt dẫn đếnNếu như thay đổi thói quen sinh hoạt không điều độ thì chính các căng thẳng này làm chậm co cơ đại tràng. Và đồng thời các chất thải lưu trú ở đây sẽ không thể nào đẩy được ra ngoài, lâu ngày dẫn đến tình trạng táo bón. 4. Do lười vận độngMức độ hoạt động thể chất nó cũng ảnh hưởng khá lớn đối với việc táo bón của cơ thể. Nếu như vận động ít sẽ làm giảm đi cảm giác mót đại tiện và phân bị mất nước liên tục gây ra khô rắn. Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng để cải thiện bị bón khó đi cầu ở người lớn tuổi cần phải tăng khả năng vận động nhiều hơn.>>> Xem thêm: Khi bệnh trĩ cần kiêng cữ những gì5. Do nhịn đại tiện gây raDo tính chất công việc mà nhiều người sẽ nhịn đại tiện như lái xe, giáo viên, người bán vé số… Lâu ngày thì phân ở ruột già sẽ tích tụ lại làm giãn ruột và mất đi cảm giác muốn đi tiêu. Khi mà cơ thể cần đảo thải khối phân lúc đó chẳng thể lọt qua hậu môn được sẽ gây ra tình trạng táo bón.6. Bị bó do mang thaiTiếp theo bị bón lâu ngày cũng có thể là do mang thai. Lý do vì lúc này chị em chịu tác động của nội tiết tố thay đổi, bị mất nước vì nôn nghén. Mặt khác áp lực của thai nhi lên trên ruột có thể làm cho bà bầu bị bón.7. Do ảnh hưởng của thuốc gây raNếu như bạn dùng một loại thuốc nào đó như là thuốc chống trầm cảm, thuốc chống co giật, thuốc giảm đau opioid hay loại thuốc chứa hàm lượng canxi cao… Nó cũng gây ra tác dụng phụ đến dạ dày và ruột từ đó dẫn đến tình trạng khó tiêu…. Chính việc lạm dụng một số thuốc có công dụng nhuận tràng hoặc lợi tiểu cũng sẽ gây ra tình trạng táo bón.8. Do hội chứng ruột kích thíchĐối tượng có khó khăn về chức năng đường ruột như bị hội chứng ruột kích thích thì nguy cơ bị táo bón cũng cao hơn bình thường. Đối tượng này có thể gặp phải một số biểu hiện như là đầy hơi, đau bụng hoặc đặc tính phân thay đổi…9. Do tổn thương thực thể tại ống tiêu hóaNó được xem là nhóm nguyên nhân điển hình gây ra táo bón. Phần lớn đó là đến từ bệnh đại tràng như đại tràng to không rõ nguyên nhân, to đại tràng bẩm sinh hay polyp đại tràng… VẬY BỊ BÓN THÌ PHẢI LÀM SAO, ĐIỀU TRỊ NHƯ THẾ NÀO?Bị bón làm gì hết chính là thắc mắc được nhiều bệnh nhân quan tâm. Các chuyên gia lý giải rằng người bệnh cần tìm đến một số cách chữa trị đơn giản như:► Chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao như là đi bộ thường xuyên, đạp xe, bơi lội… Chính điều này giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, thuận lợi. Mỗi ngày bản thân nên đặt ra chỉ tiêu tập luyện cho mình và nghiêm túc thực hiện theo.► Đối tượng trẻ em và người lớn đều có thể áp dụng bí quyết kích thích tuần hoàn, giảm nhanh táo bón bằng cách xoa bụng. Thời điểm tốt nhất đó chính là áp dụng 1 tiếng sau khi ăn.► Bổ sung chế phẩm sinh học vào trong chế độ ăn uống mỗi ngày mục đích bổ sung lợi khuẩn cho hệ tiêu hóa.► Một số loại thuốc kê đơn giúp tăng dịch tiết trong ruột để phân đi qua thêm dễ dàng và hiệu quả hơn.Chia sẻ thêmCác chuyên gia Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu phân tích rõ bị bón do nhiều nguyên nhân và tùy vào từng nguyên nhân mà bệnh nhân tìm ra giải pháp điều trị cho phù hợp. Bản thân tuyệt đối không nên chủ quan vì nếu như để cho tình trạng diễn ra lâu ngày thì sẽ càng nghiêm trọng có thể gây ra nhiều bệnh như trĩ, nứt hậu môn… Vì vậy cần sớm tìm đến địa chỉ uy tín để được bác sĩ đưa ra cách thức chữa trị hiệu quả nhất.Xem thêm thông tin về chúng tôi:+ Báo Tiền Phong: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu TPHCM - Luôn vì sự hài lòng của mọi bệnh nhân+ Dân Trí: Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ “vàng” chăm sóc sức khỏe toàn diện+ Báo Lao Động: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Chữa bệnh xương khớp bằng y học cổ truyền+ Báo Gia Đình: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Khám chữa bệnh tận tâm – không lo về chi phí+ Tin tức 24h: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ cắt bao quy đầu uy tín, chất lượng+ Báo Pháp Luật: Khám nam khoa tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu thế nào?PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU- Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ- Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM- Website: Phòng khám đa khoa Hoàn cầu- Hotline tư vấn: (028) 3923 9999
 12. Ỉa đau hậu môn là do bệnh lý gì và cần làm thế nào khắc phục? Chắc chắn với những ai gặp phải tình trạng ỉa bị đau hậu môn lo lắng muốn biết được câu trả lời. Do vậy bài viết được phân tích ngay dưới đây chúng tôi xin được lý giải một cách chi tiết nhất. Đảm bảo rằng giúp bạn đọc có thêm cái nhìn thật rõ ràng về tình trạng ỉa đau ở hậu môn.PHÂN TÍCH ỈA ĐAU HẬU MÔN LÀ DO BỆNH GÌ GÂY RA?Theo như các chuyên gia thì tình trạng ỉa xong bị đau hậu môn do rất nhiều các nguyên nhân gây ra. Chúng ta có thể kể đến như là:1. Do bị bệnh trĩ (kể cả trĩ nội lẫn trĩ ngoại)Nói đến tình trạng ỉa đau hậu môn thì đó có thể là do người bệnh bị trĩ, nó có thể là trĩ nội hoặc kể cả trĩ ngoại hay trĩ hỗn hợp. Đây là tình trạng mà tĩnh mạch giãn nở quá mức nên hình thành những búi trĩ ở hậu môn trực tràng. Chính những búi trĩ này sẽ gây ra sự cản trở khi đại tiện và dẫn đến đau rát ở hậu môn. Khi mà người bệnh thấy có máu xuất hiện mỗi khi đại tiện thì đó có thể là biểu hiện bệnh trĩ.Mắc phải bệnh lý này người bệnh có thể gặp phải một số biến chứng bao gồm: Bị đại tiện khó khăn, chảy nhiều máu làm cơ thể mất máu nghiêm trọng. Ngoài ra bệnh còn gây ra tình trạng viêm nhiễm ở vùng hậu môn trực tràng. Nếu như nghẹt búi trĩ sẽ dẫn đến hoại tử hậu môn và nặng nề chính là gây ra ung thư trực tràng.2. Do bị nứt khe hậu mônTiếp theo ỉa đau hậu môn có thể là do bệnh nhân bị nứt khe ở hậu môn. Nó là tình trạng mà hậu môn bị rạn nứt cùng các vết rách nhỏ tại ống hoặc là ở rìa hậu môn. Nguyên nhân gây ra tình trạng này đó là do người bệnh nhịn đi đại tiện quá lâu gây ra táo bón hoặc khi vệ sinh cần rặn mạnh giúp tống phân ra bên ngoài. Chính điều này khiến cho hậu môn bị nứt và chảy máu.Bệnh xảy ra sẽ gây nhiều ảnh hưởng không nhỏ cho sức khỏe và cả chất lượng cuộc sống của người bệnh. Ở những vùng hậu môn bị rách, nứt thì vi khuẩn dễ dàng xâm nhập từ đó gây mủ, viêm, nhiễm trùng máu… 3. Do bị viêm trực tràngTiếp theo ỉa đau hậu môn có thể là do người bệnh bị viêm trực tràng mạn tính. Tình trạng này làm cho người bệnh bị chảy máu thường xuyên, hậu môn đau, đồng thời còn gây đau bụng quặn. Biểu hiện của tình trạng rõ nhất là đại tiện nhiều lần, đi đại tiện ra máu và rát ở hậu môn.Nếu như không điều trị kịp thời thì tình trạng này gây ra viêm nhiễm cũng như những tổn thương sâu, rộng ở mô niêm mạc đại tràng. Hoặc gây xuất huyết, thiếu máu hay nghiêm trọng hơn chính là biến chứng thành ung thư. Mặt khác người bệnh còn thấy cơ thể suy nhược và kén ăn gây ảnh hưởng sinh hoạt cũng như chất lượng của đời sống.4. Do bị Polyp trực tràngPolyp nó là các nốt nhỏ như là hạt đậu, có thể có cuống hoặc không và gây ra tình trạng buồn đi đại tiện, đi nhiều lần, đau rát cũng như bị chảy máu ở hậu môn. Nếu như bị polyp hậu môn thì tâm lý người bệnh thường lo âu, căng thẳng, mất đi sự tự tin và gây ảnh hưởng nhiều trong cuộc sống hàng ngày.Bên cạnh đó chính khối polyp này còn gây ra nhiều ảnh hưởng đến bài tiết các chất thải, dẫn đến nhiều khó khăn khi đại tiện. Bệnh lý có thể sẽ tái phát nhiều lần đồng thời di truyền từ người này sang người khác. Nguy hiểm hơn có thể nó còn dẫn đến ung thư trực tràng.5. Do bị áp xe hậu mônĐây chính là tình trạng nhiễm trùng ở đường lược hoặc là ở dưới đường lược. Nó hình thành nên những mô mềm ở quanh hậu môn trực tràng. Lúc sưng vỡ ra sẽ gây đau cũng như làm cho người bệnh cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu như bị apxe hậu môn người bệnh sẽ thấy khá đau rát và bị sưng tấy ở vùng hậu môn.Khi không được điều trị kịp thời tình trạng này có thể gây ra một số biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe như là khó khăn khi đại tiện, bị nhiễm trùng ở hậu môn, bị viêm nang lông hoặc có thể cò nhiễm trùng đường sinh dục… 6. Do một số nguyên nhân khácBên cạnh đó ỉa đau hậu môn có thể là do những bệnh viêm nhiễm ở hậu môn hoặc do bệnh tình dục như là sùi mào gà, mụn rộp sinh dục, chlamydia… Nó đều gây ra nhiều ảnh hưởng về sinh hoạt cũng như cả sức khỏe người bệnh.CÁCH KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG ỈA ĐAU HẬU MÔNVì đau rát ở hậu môn nó có thể gây ra khó chịu cũng như tình trạng sợ đại tiện. Mặt khác nếu như triệu chứng này kéo dài còn tăng nguy cơ bị viêm nhiễm cũng như mắc phải những bệnh lý mãn tính. Bệnh nhân khi ấy cần thực hiện những biện pháp nhằm cải thiện đau rát hậu môn khi đại tiện. Một số cách mà bệnh nhân có thể áp dụng đó chính là:1. Cần thay đổi thói quen ăn uống và sinh hoạtBệnh nhân nên thực hiện chế độ dinh dưỡng phù hợp, ăn uống hợp lý như vậy sẽ tránh nguy cơ bị táo bón cũng như hạn chế đau rát trong những lần đi đại tiện. Bản thân nên ăn những thực phẩm được nấu chín, đun sôi và hạn chế dùng thực phẩm tươi sống hay thực phẩm không đảm bảo vệ sinh.Mặt khác cũng cần phải bổ sung nhiều nước, trái cây, rau vào chế độ dinh dưỡng mỗi ngày nhằm hạn chế táo bón xảy ra. Nhớ sử dụng sữa chua uống mục đích bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột để giảm triệu chứng rối loạn đại tiện…2. Áp dụng mẹo chữa ỉa đau hậu môn tại nhàCó một số những cách giúp chữa trị tình trạng ỉa bị đau hậu môn đơn giản mà người bệnh có thể thực hiện tại nhà như sau:► Dùng lá diếp cá đắp lên vùng hậu môn sẽ giảm thiểu tình trạng đau hậu môn.► Chườm lạnh bằng đá lên khu vực hậu môn sẽ giúp co mạch cũng như hạn chế tuần hoàn máu và đồng thời còn làm giảm sưng viêm.► Thoa dầu dừa lên hậu môn 2 lần một ngày để giữ ẩm cho vùng da này. Chính acid béo bên trong dầu dừa còn phục hồi vết nứt cũng như ngăn viêm nhiễm.► Ngâm hậu môn cùng nước ấm giúp làm dịu da bị kích ứng…3. Thăm khám và điều trị Xem thêm thông tin về chúng tôi:+ Báo Tiền Phong: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu TPHCM - Luôn vì sự hài lòng của mọi bệnh nhân+ Dân Trí: Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ “vàng” chăm sóc sức khỏe toàn diện+ Báo Lao Động: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Chữa bệnh xương khớp bằng y học cổ truyền+ Báo Gia Đình: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Khám chữa bệnh tận tâm – không lo về chi phí+ Tin tức 24h: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ cắt bao quy đầu uy tín, chất lượng+ Báo Pháp Luật: Khám nam khoa tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu thế nào?PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU- Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ- Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM- Website: Phòng khám đa khoa Hoàn cầu- Hotline tư vấn: (028) 3923 9999
 13. Bệnh trĩ là căn bệnh phổ biến thường gặp ở mọi độ tuổi. Bệnh có thể diễn biến ngày một nặng hơn nếu như người bệnh không biết cách kiêng cữ trong vấn đề ăn uống. Vậy thì bệnh trĩ cần kiêng những gì để bệnh không phát triển nặng hơn?BỆNH TRĨ CẦN KIÊNG NHỮNG GÌ?Trĩ được nhận biết thông qua các dấu hiệu điển hình như đi cầu ra máu, đau rát ẩm ướt tại hậu môn, khó đi đại tiện, táo bón kéo dài, sa búi trĩ,... bệnh ở giai đoạn đầu thường chỉ gây ra cảm giác khó chịu, nhưng nếu không có cách phòng tránh sớm, để bệnh tiến triển nặng nề sẽ dẫn đến một số biến chứng nguy hiểm như: Lở loét hậu môn, hoại tử búi trĩ, thiếu máu, ung thư hậu môn - trực tràng,...Theo đó thì các chuyên gia cho biết thêm: Những người mắc bệnh trĩ chiếm phần lớn là những bệnh nhân có lối sống sinh hoạt và ăn uống không lành mạnh. Chính vì thế mà những người bị bệnh trĩ, nhất là ở giai đoạn nhẹ nên kiêng cử một số loại thực phẩm sau để bệnh không phát triển nặng hơn. 1. Kiêng ăn thức ăn chế biến sẵnCác thành phần trong những loại thức ăn chế biến sẵn này hầu như không có lợi cho sức khỏe và nhất là đối với bệnh nhân bị trĩ. Bởi khi bệnh nhân bị trĩ ăn những loại thức ăn này sẽ làm tăng tính kích thích và làm giãn tĩnh mạch vùng hậu môn, khiến búi trĩ có thể tiến triển nhanh hơn.Chính vì thế mà người bị trĩ nên hạn chế hoặc không nên ăn một số sản phẩm như: cá hộp, mì hộp, hay những đồ ăn sẵn có bán tại các cửa hàng tiện lợi,…2. Bệnh trĩ cần kiêng thức ăn chứa nhiều muốiThành phần của muối có khả năng hấp thu nước, sẽ làm cho hệ tiêu hóa bị hao hụt và làm cho phân bị khô cứng. Ngoài ra, việc sử dụng đồ ăn mặn có chứa nhiều muối còn làm cho mạch máu bị phì đại và làm cho bệnh trĩ ngày càng trầm trọng hơn, đại tiện phải rặn gây chảy máu nặng nề.3. Bệnh trĩ cần kiêng những thực phẩm chứa nhiều gia vịMột số loại thực phẩm có chứa nhiều gia vị như hành, tiêu hoặc ớt,... đều không tốt cho người mắc bệnh trĩ. Bởi khi ăn các loại thực phẩm này sẽ làm cho dạ dày bị nóng, cồn cào và làm cho hậu môn nóng rát trong những lần đi đại tiện.Do đó, các chuyên gia khuyên bệnh nhân nên tiết chế lại khi muốn sử dụng các gia vị này để cải thiện tình trạng hậu môn, trực tràng đang bị viêm nhiễm. 4. Bệnh trĩ cần kiêng thực phẩm có chứa đường tổng hợpMột số loại thực phẩm có chứa nhiều đường tổng hợp như: bánh kéo, bánh mì ngọt, nước ngọt có gas,... có khả năng làm tăng nguy cơ bị táo bón và ngứa rát hậu môn. Bên cạnh đó, nó còn gây áp lực lên thành ruột gây đau tức bụng, khó chịu. Do đó, trong thời gian bị trĩ, bệnh nhân nên nói không với các loại thực phẩm này.5. Một số vấn đề nên kiêng cử khácNgoài chế độ ăn uống hàng ngày thì những người bị bệnh trĩ tốt nhất là nên kiêng làm việc nặng, kiêng hoạt động quá sức, kiêng quan hệ hậu môn, kiêng ngồi hoặc đứng lâu một chỗ,... bởi những điều này sẽ làm gia tăng áp lực nặng nề lên niêm mạc hậu môn, khiến búi trĩ dễ sa ra ngoài dẫn đến nhiễm trùng, đau đớn, khó khăn trong sinh hoạt.NGƯỜI BỊ TRĨ NÊN ĂN VÀ LÀM GÌ?Các chuyên gia hậu môn - trực tràng cho biết, người bị bệnh trĩ nên chú trọng vào những nhóm thức ăn và một vài lưu ý sau đây để có thể cải thiện tình trạng bệnh tình một cách hiệu quả nhất.1. Thực phẩm cần thiết cho người bị trĩNgười bị bệnh trĩ nên bổ sung những thực phẩm giàu chất xơ để có thể giữ nước tốt, giảm đau và làm mềm phân, dễ đi đại tiện hơn như: Súp lơ xanh, cà rốt, bơ, chuối, cam, bí đỏ, rau chân vịt, các loại đậu như đậu đen, đậu hà lan,...Bên cạnh đó là một số loại thực phẩm có chứa nhiều chất sắt để giúp bổ máu, tăng sức đề kháng, cung cấp chất dinh dưỡng nhiều hơn cho cơ thể như: Thịt bò, các loại hải sản như tôm, cá, cua, mực, cá ngừ, hàu,.... ca cao, các loại hạt như hạt bí đỏ, hạt hạnh nhân, hạt điều, hạt bí, hạt hướng dương,... 2. Nên cung cấp đủ nước cho cơ thểCác chuyên gia hậu môn - trực tràng khuyên rằng: những người bị trĩ nên uống mỗi ngày từ 2-2,5 lít nước để giúp đào thải chất độc hại bên trong cơ thể. Bên cạnh đó, còn giúp làm mềm phân, khiến cơ thể không bị khô khan, giảm các triệu chứng bệnh trĩ nhanh hơn.Ngoài nước lọc, thì bệnh nhân cũng có thể bổ sung các loại nước ép trái cây để giúp bổ sung vitamin, tăng sức đề kháng mà còn giúp ngon miệng hơn.Nên nhớ là bổ sung nước thường xuyên, kể cả khi chưa có dấu hiệu khát nước. Đừng để khi khát khô mới uống cũng sẽ không hiệu quả cao.3. Một vài lưu ý khác cho người bị trĩ+ Những cách thức kiêng cử trên thường chỉ có tác dụng giúp hỗ trợ người bệnh bớt khó chịu do những triệu chứng bệnh trĩ, hoặc có hiệu quả khi bệnh trĩ ở giai đoạn nhẹ.+ Những bệnh nhân mắc trĩ ở giai đoạn nặng khi những dấu hiệu trĩ kéo dài trên 2 tuần thì nên đến các cơ sở chuyên khoa uy tín để được thăm khám và điều trị sớm.+ Để giúp an tâm hơn khi sử dụng bất kì một loại sản phẩm nào thì bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp chuyên gia hậu môn - trực tràng để được tư vấn cụ thể hơn. Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu hiện nay đã là địa chỉ chuyên tư vấn và điều trị các bệnh về hậu môn - trực tràng uy tín nhất tại TPHCM. Phòng khám còn ứng dụng thành công kỹ thuật chữa trĩ tiến bộ PPH và HCPT với ưu điểm: Không đau, không tác dụng phụ, vết thương nhỏ, nhanh hồi phục,...Mọi chi phí thăm khám tại đây cũng hoàn toàn có sự hợp lý, hợp túi tiền bệnh nhân. Tất cả đều được Sở Y Tế niêm yết và công khai minh bạch, bệnh nhân đến khám sẽ được tư vấn kỹ lưỡng trước, nếu đồng ý mới tiến hành điều trị. Do đó, không có chuyện phát sinhPhòng khám đa khoa Hoàn Cầu♦ Địa chỉ: Số 80-82 Châu Văn Liêm, P11, Q5, TPHCM♦ Số điện thoại: 028 3923 9999♦ Thời gian làm việc: 8h sáng – 20h tối hằng ngàyXem thêm thông tin về chúng tôi:+ Báo Tiền Phong: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu TPHCM - Luôn vì sự hài lòng của mọi bệnh nhân+ Dân Trí: Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ “vàng” chăm sóc sức khỏe toàn diện+ Báo Lao Động: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Chữa bệnh xương khớp bằng y học cổ truyền+ Báo Gia Đình: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Khám chữa bệnh tận tâm – không lo về chi phí+ Tin tức 24h: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ cắt bao quy đầu uy tín, chất lượng+ Báo Pháp Luật: Khám nam khoa tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu thế nào?
 14. Nứt kẻ hậu môn gây đau rát, khó chịu gây cản trở sinh hoạt, cuộc sống. Nhưng do bệnh “nhạy cảm” nhiều người tỏ ra e ngại trong việc thăm khám. Thay vào đó, họ lựa chọn cách trị tại nhà bằng những dược liệu thiên nhiên đơn giản, ít tốn kém. Trong bài viết sau, chúng tôi mách bạn cách trị nứt kẽ hậu môn tại nhà hiệu quả tức thì, tham khảo và áp dụng ngay nhé!NỨT KẺ HẬU MÔN LÀ BỊ GÌ? NGUYÊN NHÂNNứt kẽ hậu môn là tình trạng ở trong ống hậu môn hoặc rìa xung quanh lỗ hậu môn xuất hiện các vết nứt, rách có kích thước từ 0,5 đến 1cm theo chiều dọc, gây đau rát, ngứa ngáy, tiết dịch ẩm ướt và đau đớn khi đại tiện.Theo đó, nguyên nhân gây nứt kẻ hậu môn bao gồm:+ Do táo bón lâu ngày nên khối phân thường to, cứng, người bệnh phải rặn mạnh+ Quan hệ tình dục đường hậu môn hoặc hoặc sextoy sẽ khiến cho ống hậu môn bị rách, lâu ngày gây viêm loét, hình thành vết nứt.+ Chế độ ăn uống không khoa học, thiếu chất xơ và uống ít nước gây táo bón, đại tiện khó.+ Bệnh nhân từng có tiền sử tiểu phẫu thuật vùng hậu môn cũng có thể gây biến chứng nứt kẽ hậu môn. Theo các chuyên gia y tế cảnh báo “Các vết nứt kẻ hậu môn nếu không được xử lý, điều trị kịp thời có thể dẫn đến viêm, nhiễm trùng vết nứt. Thậm chí làm tăng nguy cơ hoại tử hậu môn, nhiễm trùng máu, đe dọa tính mạng người bệnh. Do đó, cần chủ động chữa trị kịp thời, hiệu quả trong giai đoạn sớm”MÁCH BẠN CÁCH TRỊ NỨT KẼ HẬU MÔN TẠI NHÀ HIỆU QUẢ TỨC THÌXảy ra ở vị trí khá “nhạy cảm” nên nhiều người đã e ngại trong việc đi khám. Họ tìm đến các cách chữa trị dân gian khi bệnh nứt kẻ hậu môn còn ở trong giai đoạn đầu. Nếu áp dụng đúng cách bệnh có thể tự khỏi mà không cần can thiệp điều trị. Dưới đây là một số cách trị nứt kẻ hậu môn tại nhà đơn giản, cực kì hiệu quả bạn có thể tham khảo:Ngâm hậu môn bằng nước muốiĐây là cách đơn giản, ít tốn kém chi phí nhất trong điều trị nứt kẻ hậu môn. Bởi muối có tính sát khuẩn cao nên có thể giảm triệu chứng ngứa, rát và khó chịu. Bạn chỉ cần sử dụng khoảng 2 lít nước ấm nóng, cho thêm khoảng 2 muỗng muối pha loãng, sau đó ngâm hậu môn khoảng 5-10 phút. Hoặc có thể dùng rửa hậu môn hằng ngày.Tốt nhất, nên thực hiện ngâm hậu môn hằng ngày hoặc sau khi đại tiện xong. Kiên trì thực hiện trong vòng 2-4 tuần sẽ thấy triệu chứng được cải thiện.Xông hơi tỏi – cách chữa nứt kẻ hậu môn hiệu quảBên cạnh là gia vị quen thuộc của nhà bếp, trong tỏi còn chứa rất nhiều kháng sinh tự nhiên cao, có tác dụng trong kháng viêm, sát khuẩn vết thương, tăng sức đề kháng cho cơ thể… Do đó, tỏi cũng là cách chữa nứt kẻ hậu môn hữu hiệu được nhiều người áp dụng.Cách dùng thực ra khá đơn giản, bạn chỉ cần lấy khoảng 5 củ tỏi bóc sạch vỏ, đem giả nát và đun sôi cùng một một 1 bát nước, sau khi sôi đun tiếp khoảng 3 phút. Sau đó, vệ sinh hậu môn thật sạch sẽ, lau khô và tiến hành xông hơi hậu môn. Sau khi xông xong, hãy rửa sạch lại bằng nước để đảm bảo đạt hiệu quả tốt. Dùng lá vông chữa trị nứt kẻ hậu mônTrong lá vông có chứa nhiều thành phần hoạt chất có tác dụng tốt trong ức chế dây thần kinh, tiêu độc, giảm ngứa, đau rát và kích thích lên da non tại vị trí vết nứt.Cách này thực hiện cũng đơn giản, ít tốn thời gian. Chỉ lần chuẩn bị một nắm vá vông, ngâm qua với nước muối loãn, vớt để ráo và giã nát. Sau khi rửa sạch hậu môn, lau khô thì đắp lên vùng hậu môn nơi xuất hiện vết nứt. Đắp và cố định hậu môn trong khoảng 20-30 phút thì đi rửa lại bằng nước sạch. Kiên trì áp dụng trong 10 ngày thì sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.Dùng dầu dừa chữa nứt kẻ hậu mônDầu dừa là một trong những cách trị nứt kẻ hậu môn được áp dụng khá hiệu quả, bởi trong tinh dầu dừa có chứa hàm lượng lớn chất Axit lauric và chất béo lành mạnh, giúp ức chế nấm, hạn chế bớt sự tấn công của virus, vi khuẩn, làm dịu vết thương ngoài da.Sau khi vệ sinh sạch sẽ hậu môn, lau khô và bạn chỉ cần lấy một lượng dầu dừa vừa đủ và thoa lên vùng hậu môn đến khi khô thì mặc áo quần. Nên thực hiện cách này từ 2-3 lần mỗi ngày sẽ giúp vết nứt mau liền lại.Nha đam – cách trị nứt kẽ hậu môn tại nhàNha đam có nhiều thành phần dưỡng chất tự nhiên giúp làm dịu da nhanh chóng, cải thiện sưng, viêm, đau rát, hạn chế chảy máu khi đại tiện, phòng ngừa nhiễm trùng…Với cách này, bạn chỉ cần lấy lá nha đam, rửa sạch, cắt bỏ phần vỏ và chỉ lấy phần thịt bên trong. Sau khi vệ sinh hậu môn sạch sẽ, lau khô thì lấy gel nha đam bôi trực tiếp lên vết nứt, để thấm khô thì mặc lại áo quần. Bạn có thể thực hiện mỗi ngày từ 2-3 lần, kiên trì liên tục khoảng 2-4 tuần để triệu chứng thuyên giảm.Lá mồng tơi - chữa nứt kẽ hậu môn đơn giảnLà loại rau quen thuộc trong bữa cơm hằng ngày, ít ai nghĩ rằng lá mồng tơi cũng có tác dụng trong chữa trị nứt kẻ hậu môn. Chỉ cần duy trì cách này khoảng 2-3 tuần bạn sẽ thấy cảm giác khó chịu, đau rát giảm dần.Bạn chỉ cần lấy 1 nắm lá mồng tơi đem, rửa sạch với nước muối pha loãng, đem giã nát và cho vào khoảng 4-5 thìa nước lọc, trộn đều và đắp lên vùng hậu môn. Dùng băng hoặc miếng vải sạch để cố định lại khoảng 20 phút thì rửa sạch bằng nước.Dùng thuốc chữa nứt kẽ hậu môn tại nhàMột số loại thuốc chữa nứt kẽ hậu môn không kê đơn có thể dùng tại nhà trong trường hợp bệnh nhẹ, như: thuốc kháng viêm, thuốc làm mềm phân, chống táo bón, thuốc giảm đau… có thể là dạng thuốc uống, thuốc đặt hậu môn hoặc kem bôi ngoài da.Tuy nhiên tốt nhất thì bạn bạn nên tư vấn các bác sĩ về liều dùng, cách sử dụng, thời gian dùng thuốc. Với những trường hợp các vết nứt kẽ hậu môn quá sâu có thể sẽ phải điều trị kết hợp nhiều loại thuốc khác nhau hoặc trong trường hợp quá nặng phải can thiệp ngoại khoa điều trị. CHỮA NỨT KẼ HẬU MÔN TẠI NHÀ CÓ THỰC SỰ HIỆU QUẢ KHÔNG?Những cách trị nứt kẻ hậu môn tại nhà đơn giản, dễ áp dụng, chi phí rẻ,… nhưng chỉ có tác dụng giảm triệu chứng khó chịu đối với trường hợp niêm mạc ống hậu môn chỉ bị rách nhẹCác bác sĩ chuyên khoa cũng cho biết thêm “Thực ra, những cách trị tại nhà dân gian đến nay vẫn chưa được công nhận về hiệu quả chữa trị, có chăng chỉ làm giảm cảm giác khó chịu và phần nào hỗ trợ cho việc điều trị chuyên khoa đạt hiệu quả tối ưu.Bệnh nhân cần đi khám, kiểm tra bệnh để đánh giá mức độ bệnh cụ thể, điều trị tích cực bằng phương pháp phù hợp, giảm thiểu tình trạng bệnh tiến triển nặng, từ đó ngăn ngừa biến chứng”Nếu chưa xác định rõ tình hình bệnh hoặc cơ địa dị ứng chất gì hay không? thì không nên tự ý mày mò áp dụng tại nhà, gây kích ứng nhiễm trùng hậu môn rất nguy hiểm.LƯU Ý KHI ÁP DỤNG CÁC CÁCH TRỊ NỨT KẺ HẬU MÔN TẠI NHÀĐể đảm bảo an toàn và hiệu quả cho việc áp dụng cách trị nứt kẻ hậu môn tại nhà, bạn nên tuân thủ một số lưu ý sau:+ Cần chọn lọc nguyên liệu kỹ lưỡng, đảm bảo nguồn gốc và an toàn, tránh các loại lá chứa nhiều thuốc trừ sâu hoặc chất bảo quản, không rửa kĩ sẽ nguy hiểm.+ Chỉ áp dụng với trường hợp mới bị, với những trường hợp nứt kẽ hậu môn tái phát hoặc lặp đi lặp lại thì cần đi khám và tư vấn điều trị chuyên môn từ bác sĩ.+ Trong quá trình áp dụng trị tại nhà, nếu có bất kì bất thường nào hoặc các triệu chứng chuyển nặng hơn, thì cần đi gặp bác sĩ tư vấn chữa trị ngay.+ Trước khi áp dụng xoa/đắp hay bôi thuốc vào hậu môn cần vệ sinh thật sạch sẽ, lựa chọn trang phục thoáng mát và rộng rãi.+ Bên cạnh đó, nứt kẽ hậu môn xuất hiện do thói quen sinh hoạt không lành mạnh, nhất là khi xuất hiện táo bón. Do đó, cần bổ sung thêm nhiều chất xơ, uống nhiều nước, tránh để tình trạng táo bón kéo dài, tránh xa thực phẩm cay, nóng, nhiều dầu mỡ và thực hiện đại tiện đúng cách, vệ sinh hậu môn sạch sẽ… PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU CHỮA NỨT KẺ HẬU MÔNNếu bạn đang cần tìm địa chỉ chữa bệnh hậu môn, cụ thể là nứt kẽ hậu môn thì có thể đến ngay Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu. Đây là cơ sở y tế chuyên sâu, có giấy phép hoạt động chính quy từ Sở Y tế, đảm bảo chuyên môn, kĩ thuật điều trị tiên tiến, cùng máy móc hiện đại… đem đến cho bệnh nhân kết quả chữa trị tốt nhất, tiết kiệm chi phí.Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu♦ Địa chỉ: Số 80-82 Châu Văn Liêm, P11, Q5, TPHCM♦ Số điện thoại: 028 3923 9999♦ Thời gian làm việc: 8h sáng – 20h tối hằng ngàyXem thêm thông tin về chúng tôi:+ Báo Tiền Phong: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu TPHCM - Luôn vì sự hài lòng của mọi bệnh nhân+ Dân Trí: Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ “vàng” chăm sóc sức khỏe toàn diện+ Báo Lao Động: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Chữa bệnh xương khớp bằng y học cổ truyền+ Báo Gia Đình: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Khám chữa bệnh tận tâm – không lo về chi phí+ Tin tức 24h: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ cắt bao quy đầu uy tín, chất lượng+ Báo Pháp Luật: Khám nam khoa tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu thế nào?
 15. Phá thai ở đâu uy tín tại TPHCM? Làm thế nào để có thể tìm kiếm và đánh giá được một địa chỉ phá thai uy tín, chất lượng và an toàn nhất. Bởi để có thể tìm kiếm được một địa chỉ phá thai chất lượng ở TPHCM là điều khá khó khăn hiện nay. Vì thế, trong bài viết sau đây chúng tôi sẽ giúp chị tự đánh giá một địa chỉ phá thai thế nào là uy tín? Từ đó có thể tìm kiếm và lựa chọn cho mình một địa chỉ phù hợp khi có nhu cầu phá thai.VÌ SAO NÊN CHỌN ĐỊA CHỈ PHÁ THAI AN TOÀN?Địa chỉ phá thai an toàn, uy tín là điều mà nhiều người quan tâm nhất hiện nay tại TPHCM. Bởi những biến chứng nguy hiểm đến từ việc phá thai tại những địa chỉ không uy tín, phòng khám chui đã khiến cho nhiều người cảm thấy hoang mang và lo lắng. Cụ thể:♦ Thai chết lưu: Đây là một trong những tình trạng vô cùng nguy hiểm, khi thai nhi đã chết nhưng không được lấy ra và lưu lại trong tử cung. Nếu sau 48h không được lấy ra ngoài sẽ khiến vi khuẩn xâm nhập vào buồng trứng và lan rộng ra tử cung, âm đạo và cơ quan sinh sản khác.♦ Sót thai: Nhiều trường hợp thực hiện phá thai tại địa chỉ không an toàn khiến xảy ra tình trạng sót thai. Tình trạng này ga ra nhiều biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe thai phụ, dẫn tới tình trạng vô sinh - hiếm muộn. ♦ Thủng tử cung: Tình trạng phá thai không an toàn có thể khiến có tử cung bị rách hoặc thủng. Từ đó để lại seo hay cản trở khả năng mang thai sau này của thai phụ.♦ Vô sinh - hiếm muộn: Phá thai tại địa chỉ không an toàn hay kém chất lượng sẽ dễ khiến cho vòi trứng bị tắc nghẽn, buồng tử cung bị dính từ đó dẫn tới tình trạng vô sinh hiếm muộn.♦ Nguy hiểm đến tính mạng: Nhiều trường hợp bị xuất huyết nặng do rối loạn đông máu nếu không được xử lý kịp thời sẽ khiến cho thai phụ gặp phải nguy hiểm, đặc biệt có thể gây thiệt mạng.NHỮNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỊA CHỈ PHÁ THAI AN TOÀN?Một địa chỉ cung cấp dịch vụ phá thai uy tín, chất lượng cần phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cũng như quy định về an toàn mà Bộ Y tế đề ra. Từ đó giúp thai phụ cảm thấy yên tâm khi lựa chọn khi có nhu cầu phá thai. Cụ thể:► Được cấp phép hoạt độngBộ Y tế đã quy định vô cùng rõ ràng về việc cấp phép hoạt động đối với những địa chỉ cung cấp dịch vụ phá thai tại TPHCM cũng như trên cả nước. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe cũng như khả năng sinh sản sau này, thì chị em cần phải lựa chọn những cơ sở y tế được Bộ Y tế cấp phép hoạt động trong lĩnh vực phá thai.► Có đội ngũ bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệmĐây được đánh giá là yếu tố quy định và vô cùng quan trọng trong việc đánh giá một địa chỉ phá thai an toàn và chất lượng. Bởi những bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm sẽ giúp thai phụ xử lý những trường hợp ngoài ý muộn một cách hiệu quả nhất. Từ đó đảm bảo quá trình phá thai diễn ra thành công và không gây ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản sau này. ► Trang thiết bị hiện đạiNhững phòng khám được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, rang thiết bị hiện đại sẽ giúp quá trình phá thai đạt được hiệu quả như mong muốn. Cùng với đó, môi trường phòng khám thông thoáng, sạch sẽ và được khử trùng thường xuyên sẽ giúp thai phụ thoải mái hơn trong quá trình nghỉ dưỡng và phục hồi.► Chi phí rõ ràngChi phí thực hiện phá thai là một trong những vấn đề khiến nhiều người băn khoăn khi có nhu cầu phá thai hiện nay. Bởi vì hiện nay có rất nhiều phòng khám chui cung cấp dịch vụ phá thai với chi phí rất rẻ, tuy nhiên nó khiến cho thai phụ đối mặt với nhiều biến chứng và hậu quả nguy hiểm. Vì thế nên tìm hiểu thật kỹ càng để tránh tình trạng tiền mất tật mang.ĐỊA CHỈ PHÁ THAI AN TOÀN Ở ĐÂU TẠI TPHCM?Trong rất nhiều địa chỉ phá thai tại TPHCM hiện nay, thì Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu là cơ sở cung cấp dịch vụ phá thai an toàn, uy tín và chất lượng. Luôn nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của các chị em về chất lượng, mức độ an toàn cũng như chi phí thực hiện. Phòng khám được đánh giá là địa chỉ phá thai an toàn bởi vì đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của một địa chỉ phá thai uy tín như:Là địa chỉ cấp phép hoạt độngPhòng khám là địa chỉ phá thai an toàn được Sở Y tế TPHCM cấp phép và giám sát hoạt động. Và phòng khám luôn tuân thủ chính xác tất cả những quy định ở Sở Y tế trong quá trình hoạt động và cung cấp dịch vụ phá thai hiện nay.Đội ngũ bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệmLà địa chỉ quy tụ đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phá thai. Đã từng công tác và làm việc tại các bệnh viện lớn trên toàn quốc. Và tất cả đội ngũ bác sĩ, chuyên gia của phòng khám đều được Sở Y tế cấp phép hành nghề.Cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đạiPhòng khám luôn chú trọng trong quá trình đầu tư hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại. Với phòng phẫu thuật đạt tiêu chuẩn vô khuẩn với chất lượng quốc tế, kết hợp với trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến sẽ giúp cho quá trình phá thai đạt hiệu quả cao nhất và an toàn nhất. Phương pháp tiên tiếnPhòng khám đã và đang áp dụng thành công tất cả các phương pháp phá thai hiện đại nhất hiện nay như:⇒ Phá thai nội khoa: Áp dụng cho thai nhi từ 7 tuần tuổi trở xuống và thai phụ không mắc các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, rối loạn đông máu hay dị ứng thuốc⇒ Phá thai ngoại khoa: Kỹ thuật hút chân không áp dụng cho thai nhi từ 8-12 tuần. Phương pháp nong và gắp thai áp dụng cho thai nhi từ 13-18 tuần tuổi. Mang lại hiệu quả tối đa cũng như đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thai phụ.Chi phí rõ ràng, hợp lý, tiết kiệmTất cả chi phí siêu âm, thăm khám và thực hiện phá thai đều được phòng khám thông báo một cách rõ ràng với thai phụ trước khi đồng ý thực hiện. Ngoài ra, tất cả chi phí liên quan tới quá trình phá thai đều tuân thủ chính xác theo quy định chung của Sở Y tế và luôn được công khai rõ ràng và minh bạch.Với những yếu tố nổi bật trên đây, khiến cho đa khoa Hoàn Cầu ngày càng nhận được sự tin tưởng và lựa chọn của các chị em khi có nhu cầu phá thai hay thăm khám các bệnh lý khác (phụ khoa, bệnh xã hội...) hiện nay. Để biết chi tiết hơn về dịch vụ phá thai của phòng khám, chị em có thể liên hệ qua hotline (028) 3923 9999 để được các chuyên gia tư vấn cụ thể hơn.Xem thêm thông tin về chúng tôi:+ Báo Tiền Phong: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu TPHCM - Luôn vì sự hài lòng của mọi bệnh nhân+ Dân Trí: Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ “vàng” chăm sóc sức khỏe toàn diện+ Báo Lao Động: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Chữa bệnh xương khớp bằng y học cổ truyền+ Báo Gia Đình: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Khám chữa bệnh tận tâm – không lo về chi phí+ Tin tức 24h: Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ cắt bao quy đầu uy tín, chất lượng+ Báo Pháp Luật: Khám nam khoa tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu thế nào?PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU- Thời gian hoạt động: 8:00 – 20:00 mỗi ngày kể cả ngày lễ- Địa chỉ phòng khám: 80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM- Website: Phòng khám đa khoa Hoàn cầu- Hotline tư vấn: (028) 3923 9999