• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

quechi2020

Hội viên
 • Số nội dung

  136
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About quechi2020

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Ai cũng đã biết đến tác dụng của xông hơi trong việc nâng cao sức khỏe, cải thiện các triệu chứng bệnh. Nhưng xông hơi với viên xông hơi thì sao? Viên xông hơi tẩm tinh dầu có tác dụng gì mà được người tiêu dùng ưa chuộng đến vậy? Hãy cùng Sài Gòn TCS khám phá nhiều kiến thức mới mẻ và bổ ích này nhé! Cập nhật nhiều kiến thức bổ ích Sài Gòn TCS hỗ trợ bạn nhiều kiến thức bổ ích và lý thú, có thể kể đến như: công dụng viên xông hơi tẩm tinh dầu xông hơi sau khi tập gym cách xông hơi giảm cân lưu ý khi xông hơi giải cảm xông hơi bao lâu thì tốt xông hơi có tác dụng gì xông hơi nhiều có tốt không nên xông hơi bao nhiêu lần 1 tuần viên nén xông hơi cách làm xông hơi giải cảm bầu có nên xông hơi giải cảm các loại lá xông hơi giải cảm cách xông mặt … Tham khảo thêm tại website saigontcs.com nhé! Địa chỉ cung cấp viên nén xông hơi chất lượng Mặc dù trên thị trường hiện nay có rất nhiều các sản phẩm viên xông hơi khác nhau. Nhưng nhắc đến sản phẩm viên nén xông hơi chất lượng tốt nhất thì phải kể đến viên xông hơi tẩm tinh dầu ngải cứu. Đây là sản phẩm của công ty Sài Gòn TCS do anh Hà Văn Lộc là nhà sáng lập. Người đã đạt quán quân cuộc thi đổi mới và sáng tạo Best Innovators do đại học Việt Đức kết hợp với đại học Leipzig Đức tổ chức. Đồng thời Công ty còn được Sở khoa học công nghệ thành phố HCM tài trợ 700 triệu để tiếp tục phát triển các dự án với cây ngải cứu. Ưu điểm của sản phẩm xông hơi tinh dầu TCS: So với các sản phẩm viên xông hơi trên thị trường thì viên nén xông hơi TCS có điểm vượt trội: Không sử dụng hóa chất hay keo kết dính mà sử dụng công nghệ nén chặt mang đến sự an toàn và thân thiện hơn với sức khỏe con người. Ứng dụng công nghệ giảm nhiệt trên da giúp da ít bị nóng hơn so với các phương pháp xông hơi truyền thống. Công nghệ Nano được ứng dụng trong sản xuất viên xông hơi TCS giúp các hạt tinh dầu được phát tán dưới dạng phân tử Nano nhỏ li ti. Có khả năng thẩm thấu vào lỗ chân lông; đi sâu vào hệ hô hấp và trong hốc mũi cho quá trình xông hơi đạt hiệu quả cao hơn. Sau lần xông hơi đầu tiên, bạn sẽ cảm thấy cơ thể sảng khoái và cảm nhận được các tác dụng từ việc xông hơi như: chữa cảm cúm, giảm cân, thải độc cơ thể, trắng da… Liên hệ với chúng tôi Mọi thông tin tư vấn và hỗ trợ, bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi: SÀI GÒN TCS Địa chỉ: 20/18B BÌNH CHIỂU, PHƯỜNG BÌNH CHIỂU, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, HCM Điện thoại: 090 902 31 53 Website: saigontcs.com
 2. Bạn đang tìm kiếm địa chỉ nha khoa uy tín tại Hà Nội? Bạn phân vân vì có quá nhiều dịch vụ nhưng không biết dịch vụ nào an toàn và chất lượng. Hiện nay, nha khoa Thẩm Mỹ Hà Nội đang là một trong những Nha khoa niềng răng uy tín, chất lượng cao, được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn sẽ là một trong những gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Chuyên dịch vụ nha khoa chất lượng Tại Nha Khoa Thẩm Mỹ Hà Nội, chúng tôi chuyên hỗ trợ tất cả các dịch vụ về nha khoa bao gồm: mất răng chỉnh răng lệch trám kẽ răng thưa trồng răng implant bao lâu cắm implant có tốt không răng sâu nặng sâu răng cửa răng sứ kim loại răng chết tủy nhổ răng cấm niềng răng đẹp cỡ nào hàm răng đẹp mài răng hô nhẹ bọc 1 chiếc răng sứ răng bị ê buốt trám răng cửa thẩm mỹ niềng răng xong vẫn thưa bọc sứ răng cửa làm khít răng thưa.. Tham khảo thêm các dịch vụ của chúng tôi tại nhakhoathammyhanoi.com nhé! Tại sao khách hàng tin tưởng dịch vụ của chúng tôi? Trang thiết bị hiện đại Đầu tư và xây dựng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, từng phòng nha, từng ghế nha đúng chuẩn quốc tế với đầy đủ các thiết bị hỗ trợ, đáp ứng tốt nhất quá trình điều trị và thẩm mỹ nha khoa cho khách hàng. Hệ thống máy móc hiện đại và tối tân bậc nhất được trang bị đầy đủ tại Nha khoa Thẩm Mỹ Hà Nội nhằm tăng cường hiệu quả chỉnh nha, giúp bác sĩ xác định chính xác tình trạng răng miệng, khiếm khuyết, từ đó lên kế hoạch điều trị chi tiết, cụ thể, tính toán hợp lý. Nhân viên chuyên nghiệp Nha Khoa Thẩm Mỹ Hà Nội tự hào là đơn vị nha khoa tiên phong chuẩn quốc tế và sở hữu nguồn nhân lực chất lượng, đội ngũ bác sỹ nha khoa uy tín, được đào tạo chuyên môn bài bản, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ sẽ mang lại cho khách hàng dịch vụ tốt nhất. Với kinh nghiệm và tay nghề của mình, các bác sĩ sẽ đảm bảo chỉnh nha hiệu quả và đúng liệu trình, không lo sai lệch. Dịch vụ hoàn hảo Với đội ngũ nhân viên của chúng tôi luôn cố gắng ngày càng trao dồi nghiệp vụ, luôn thân thiện ân cần, luôn luôn lắng nghe và tư vấn tận tình, luôn tạo điều kiện và tâm lý thoải mái nhất, an toàn nhất và thân thiện nhất với khách hàng. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn muốn tìm dịch vụ nha khoa uy tín hãy liên hệ ngay với chúng tôi Nha Khoa Thẩm Mỹ Hà Nội Hotline: 0987 302 621 Điện Thoại: 0243.9940951 Website: nhakhoathammyhanoi.com Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn!
 3. Vạn An Group địa chỉ thiết kế thi công khách sạn chất lượng nhất thị trường. Bạn đang cần tìm công ty thiết kế thi công khách sạn 3 sao, 4 sao hay khách sạn mini thì đến ngay Vạn An Group. Vạn An Group là đơn vị hàng đầu về thiết kế khách sạn, thi công khách sạn, thi công xây dựng nội thất, ngoại thất công trình khách sạn, chung cư, nhà nghỉ cho tới nhà hàng khách sạn sang trọng đẳng cấp 4 sao. Thiết kế thi công khách sạn, xây dựng lâu đài, biệt thự từ phong cách tân cổ điển Châu Âu cho tới phong cách hiện đại, mái thái mang nét đẹp Á Đông. Lý do bạn nên chọn Vạn An Group? Vạn An Group hội tụ đông đảo các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc từ tiến sĩ cho đến kiến thạc sĩ, kiến trúc sư, kỹ sư và đội ngũ thi công xây dựng nhiều năm kinh nghiệm, lành nghề, tận tâm với sản phẩm. Vạn An Group có trụ sở chính tại Hà Nội và nhiều chi nhánh ở những địa phương khác nhau nhằm phục vụ khách hàng mọi lúc mọi nơi như: Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa…… nhằm đem đến dịch vụ thiết kế nhà hàng, thi công nhà hàng cùng nhiều dịch vụ đa dạng khác đem lại giá trị tốt đẹp nhất cho cộng đồng. Không chỉ nói bằng lời mà Vạn An Group đã chứng minh được các dịch vụ tốt nhất của mình khi được vinh danh Top 100 thương hiệu nổi tiếng Đất Việt 2019. Thương hiệu còn được chứng minh qua những dự án đã hợp tác với Vạn An Group với hơn 1.600+ cong trình thiết kế và thi công xây dựng đã bàn giao và đưa vào sử dụng. Địa chỉ thiết kế thi công khách sạn chất lượng nhất thị trường Vạn An Group là đơn vị hàng đầu về thiết kế khách sạn, thi công khách sạn, thi công xây dựng nội thất, ngoại thất công trình khách sạn, chung cư, nhà nghỉ cho tới nhà hàng khách sạn sang trọng đẳng cấp 4 sao. Thiết kế thi công khách sạn, xây dựng lâu đài, biệt thự từ phong cách tân cổ điển Châu u cho tới phong cách hiện đại, mái thái mang nét đẹp Á Đông. Các dịch vụ Vạn An Group cung cấp đa dạng và phong phú như: Thiết kế thi công khách sạn chuyên nghiệp, khách sạn mini, khách sạn 2 sao, khách sạn 3 sao, khách sạn 4 sao… Chung cư nhà cho thuê: Thiết kế thi công chung cư nhà cho thuê, thiết kế thi công nhà nghỉ. Đặc biệt các quý khách hàng khi chọn Vạn An Group sẽ được tư vấn miễn phí và bảng báo giá thông tin chi tiết. Tham khảo các mẫu thiết kế nổi tiếng khác của chúng tôi tại vanangroup.com.vn nhé! Liên hệ với chúng tôi CTY CP TẬP ĐOÀN KIẾN TRÚC VÀ X Y DỰNG VẠN AN Trụ sở chính: Tầng 8 – 9 tòa nhà Licogi 13 Tower. Số 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội ĐT: 0968 675 102 – 0944 907 102 Email: vngroupcenter@gmail.com Website: VanAnGroup.com.vn
 4. Khách sạn, phòng ngủ khách sạn, resort là chủ đề được rất nhiều người tìm kiếm hiện nay, từ các trang web du lịch, booking ai ai cũng muốn nghỉ ngơi, tại một không gian sang trọng, tiện nghi và có những góc view đẹp được trang trí sinh động, đầy lôi cuốn. Vạn An Group là một trong những công ty thi công khách đẹp hàng đầu hiện nay. Với nhiều mẫu thiết kế khách sạn đẹp và nổi tiếng được Vạn An Group thi công khắp các tỉnh thành Việt Nam tin chắc sẽ làm hài lòng quý khách hàng. Địa chỉ thiết kế thi công khách sạn chất lượng nhất thị trường Vạn An Group là đơn vị hàng đầu về thiết kế khách sạn, thi công khách sạn, thi công xây dựng nội thất, ngoại thất công trình khách sạn, chung cư, nhà nghỉ cho tới nhà hàng khách sạn sang trọng đẳng cấp 4 sao. Thiết kế thi công khách sạn, xây dựng lâu đài, biệt thự từ phong cách tân cổ điển Châu u cho tới phong cách hiện đại, mái thái mang nét đẹp Á Đông. Các dịch vụ Vạn An Group cung cấp đa dạng và phong phú như: Thiết kế thi công khách sạn chuyên nghiệp, khách sạn mini, khách sạn 2 sao, thi công khách sạn 3 sao, khách sạn 4 sao… Chung cư nhà cho thuê: Thiết kế thi công chung cư nhà cho thuê, thiết kế thi công nhà nghỉ. Đặc biệt các quý khách hàng khi chọn Vạn An Group sẽ được tư vấn miễn phí và bảng báo giá thông tin chi tiết. Tham khảo các mẫu thiết kế nổi tiếng khác của chúng tôi tại vanangroup.com.vn nhé! Lý do bạn nên chọn Vạn An Group? Vạn An Group hội tụ đông đảo các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc từ tiến sĩ cho đến kiến thạc sĩ, kiến trúc sư, kỹ sư và đội ngũ thi công xây dựng nhiều năm kinh nghiệm, lành nghề, tận tâm với sản phẩm. Vạn An Group có trụ sở chính tại Hà Nội và nhiều chi nhánh ở những địa phương khác nhau nhằm phục vụ khách hàng mọi lúc mọi nơi như: Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa…… nhằm đem đến dịch vụ thiết kế nhà hàng, thi công nhà hàng cùng nhiều dịch vụ đa dạng khác đem lại giá trị tốt đẹp nhất cho cộng đồng. Không chỉ nói bằng lời mà Vạn An Group đã chứng minh được các dịch vụ tốt nhất của mình khi được vinh danh Top 100 thương hiệu nổi tiếng Đất Việt 2019. Thương hiệu còn được chứng minh qua những dự án đã hợp tác với Vạn An Group với hơn 1.600+ cong trình thiết kế và thi công xây dựng đã bàn giao và đưa vào sử dụng. Liên hệ với chúng tôi CTY CP TẬP ĐOÀN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG VẠN AN Trụ sở chính: Tầng 8 – 9 tòa nhà Licogi 13 Tower. Số 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội ĐT: 0968 675 102 – 0944 907 102 Email: vngroupcenter@gmail.com Website: VanAnGroup.com.vn
 5. Thiết kế khách sạn không khó nhưng để có được mẫu thiết kế khách sạn đẹp thật chuẩn mực thì không dễ, điều này đòi hỏi người kiến trúc sư phải có tố chất sáng tạo, khả năng cảm nhận không gian đa chiều cùng con mắt thẩm mỹ và được rèn giũa trong môi trường, công ty thiết kế khách sạn. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trên thị trường thiết kế khách sạn, Vạn An Group đã nhận được sự tin tưởng, hợp tác của rất nhiều chủ đầu tư trong và ngoài nước. Các lĩnh vực thiết kế và thi công Vạn An thiết kế khách sạn 4 sao thi công khách sạn 4 sao công ty thiết kế khách sạn 4 sao công ty thi công khách sạn 4 sao công ty thiết kế thi công khách sạn 4 sao thiết kế khách sạn 3 sao thi công khách sạn 3 sao công ty thiết kế khách sạn 3 sao công ty thi công khách sạn 3 sao công ty thiết kế thi công khách sạn 3 sao Tham khảo các mẫu thiết kế nổi tiếng khác của chúng tôi tại vanangroup.com.vn nhé! Cảm nhận công trình tuyệt vời qua từng kiến trúc Những kiệt tác thiết kế khách sạn 4 sao thương hiệu công ty thiết kế khách sạn 4 sao, công ty thi công khách sạn 4 sao, công ty thiết kế thi công khách sạn 4 sao Vạn An Group ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn khách sạn 4 sao cực kỳ khắt khe của Tổng cục Du lịch thì mỗi một tuyệt phẩm thi công khách sạn 4 sao của Vạn An Group thiết kế đều mang một bản sắc rất riêng với những phong cách kiến trúc nổi tiếng như boutique hay kiến trúc Châu u. Một trong những phân khúc khách sạn có độ cạnh tranh rất gắt hiện nay là phân khúc khách sạn 3 sao, thiết kế khách sạn 3 sao. Nhất là tại các khu du lịch tại Việt Nam có thể kể đến như Sapa, Đà Lạt, Phú Quốc, Nha Trang, Sầm Sơn, Cát Bà, … Tính riêng dòng khách sạn 3 sao thì mỗi năm Vạn An Group đảm nhận là công ty thiết kế thi công khách sạn 3 sao không dưới 20 công trình để thấy sức nóng cạnh tranh của dòng khách sạn này là cực lớn. Một trong những dòng khách sạn mà Vạn An Group thường xuyên nhận được yêu cầu tư vấn là thiết kế khách sạn 2 sao. Có thể nói phân khúc khách sạn 2 sao là phân khúc khách sạn có mức độ cạnh tranh khốc liệt nhất. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, của Savills thì Việt Nam có đến 80% khách sạn đạt chuẩn dưới 3 sao trong tổng số gần 33,000 cơ sở lưu trú du lịch. Trong lĩnh vực thiết kế thi công khách sạn thì mỗi năm Vạn An Group đảm nhận trọng trách thiết kế thi công khách sạn 2 sao trên 80+ công trình cho thấy sức cạnh tranh của dòng khách sạn này là vô cùng lớn. Liên hệ với chúng tôi CTY CP TẬP ĐOÀN KIẾN TRÚC VÀ X Y DỰNG VẠN AN Trụ sở chính: Tầng 8 – 9 tòa nhà Licogi 13 Tower. Số 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội ĐT: 0968 675 102 – 0944 907 102 Email: vngroupcenter@gmail.com Website: VanAnGroup.com.vn
 6. Cuộc sống hiện đại khiến nhiều cặp vợ chồng trẻ tại các thành phố lớn khó khăn trong việc duy trì công việc và chăm sóc, trông giữ con trẻ một cách tốt nhất. Vì vậy, dịch vụ chăm sóc trẻ em theo giờ tại nhà của baomau.net ra đời nhằm giúp cho các bậc cha mẹ giảm bớt đi phần nào áp lực của cuộc sống. Dịch vụ bảo mẫu uy tín toàn quốc Đến với baomau.net, bạn sẽ rất dễ dàng lựa chọn cho mình dịch vụ bảo mẫu phù hợp: bảo mẫu theo giờ - ăn ở lại, bảo mẫu sau sinh, bảo mẫu tại bệnh viện…. Dịch vụ bảo mẫu tại baomau.net cung cấp nhân viên chăm sóc với 3 vùng miền: Bắc – Trung – Nam, với tinh thần, trách nhiệm và lòng yêu thương, kiến thức được đào tạo bày bản và kỹ lượng tin chắc sẽ làm bạn hài lòng. Tại sao khách hàng tin tưởng dịch vụ của chúng tôi? Giá cả cạnh tranh Bên cạnh chất lượng dịch vụ thì baomau.net còn được khách hàng lựa chọn bởi giá cả vô cùng cạnh tranh so với mức giá thị trường. Đảm bảo giá cả công khai, minh bạch, rõ ràng và chi tiết, giúp khách hàng nắm bắt được mọi chi phí dịch vụ một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Nhân viên chuyên nghiệp Baomau.net tự hào sở hữu một đội ngũ nhân viên tận tâm, chất lượng, được đào tạo nghiệp vụ và kiến thức, chính vì thế chúng tôi luôn được khách hàng lựa chọn và tin tưởng tuyệt đối về chất lượng baomau mà chúng tôi cung cấp. Thật thà, trách nhiệm và thân thiện, luôn mang đến cho khách hàng sự an tâm và tin tưởng. Dịch vụ uy tín Baomau.net cam kết mang đến cho bạn chất lượng dịch vụ uy tín, cam kết đảm bảo minh bạch, trong sáng, rõ ràng và có giấy chứng nhận địa phương. Đảm bảo sức khỏe tốt, có giấy xác nhận bệnh viện. Đảm bảo nghiệp vụ chuyên nghiệp, luôn trao dồi kỹ năng và đào tạo chuyên sâu. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn đang quan tâm dịch vụ bảo mẫu, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất và tốt nhất nhé. Hồ Chí Minh - Hotline: 0904 178 049 Đà Nẵng – Hotline 0979 253 049 Hà Nội – Hotline 0912 481 049 Email: info@baomau.net Website: baomau.net
 7. Những ngày khi thời tiết hanh khô, độ ẩm trong không khí lại xuống thấp khiến cho môi dễ nứt nẻ, thiếu sức sống và bong tróc. Điều này mang lại một cảm giác cực kỳ khó chịu, mất tự tin trước đám đông và bạn không thể nở nụ cười tự nhiên được. Cùng với thời tiết còn có những thói quen như uống nhiều trà, cà phê, thức khuya hay bạn lạm dụng tô son màu quá nhiều… lâu dần môi sẽ mất đi sắc hồng vốn có do ảnh hưởng của những yếu tố hóa học độc hại, tác động môi trường bên ngoài. Với tất cả những lý do trên thì son dưỡng môi cao cấp chính là giải pháp hiệu quả, hỗ trợ nhanh chóng, giúp bạn khắc phục tình hình. Son dưỡng môi chính hãng sẽ cung cấp dưỡng chất và cân bằng độ ẩm làm cho bờ môi trở nên mềm mịn, căng mọng, tươi tắn hơn nhiều. Và bạn chỉ cần thoa nhẹ một lớp son dưỡng mỏng trước khi đánh son màu tạo ra một lớp lót nền khiến màu son lên đẹp hơn cũng như hạn chế được chì hay những thành phần không mấy an toàn thẩm thấu vào da làm môi bị thâm sạm. Giới thiệu với bạn loại son dưỡng đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay được rất nhiều chị em sử dụng. Son dưỡng môi cao cấp thế hệ mới Tinh thể vàng Poésie De Sole. Son dưỡng môi cao cấp Poésie De Sole Son dưỡng môi thế hệ mới tinh thể vàng Poésie De Sole được lấy cảm hứng từ sự tỏa sáng của ánh mặt trời. Poésie De Sole là sản phẩm son dưỡng môi cao cấp giúp bạn bắt đầu ngày mới tràn trề năng lượng tích cực, khởi tạo tinh thần rạng rỡ, phơi phới được lan tỏa từ làn môi hồng mượt. Son dưỡng môi cao cấp Poésie De Sole được sản xuất trong quy trình tiên tiến đạt chuẩn CGMP, công thức tinh chất đặc biệt. Son dưỡng môi chính hãng giúp bảo vệ môi khỏi cái tế bào gốc tự do và tác nhân môi trường, hỗ trợ quá trình tái tạo collagen và ngăn ngừa lão hóa, cung cấp độ ẩm cao, mọi tác dụng làm môi bạn trở nên tươi tắn, hồng hào, căng mọng tràn sức xuân. Son dưỡng môi cao cấp Poésie De Sole có nhiều thành phần, tinh chất tự nhiên có tác dụng tăng sức đề kháng, làm dịu môi, cải thiện độ đàn hồi, dưỡng ẩm và làm mềm môi. Các tinh chất giúp làm mềm, ngăn ngừa thoát hơi ẩm, bảo vệ da môi khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường, hỗ trợ giảm nứt môi. Bơ shea hay con gọi là bơ hạt mỡ là những chất giúp phục hồi độ ẩm cho làn da và khóa ẩm ở lớp biểu bì tốt nhất hiện nay. Đặc biệt tinh thể vàng 24k kết hợp cùng các thành phần khác hỗ trợ giúp đôi môi căng mọng, ngăn ngừa lão hóa, tăng đàn hồi, giúp dưỡng môi hồng hào, giảm thâm Son dưỡng môi chính hãng Poésie De Sole sở hữu hương cam ngọt mùi vị thanh mát, nhẹ nhàng làm đôi môi thơm mọng thêm phần hấp dẫn. Hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lựa chọn được sản phẩm phù hợp với đôi môi của bạn ngay nhé! Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: POÉSIE DE SOLE Thương hiệu son dưỡng môi thế hệ mới, mang đến những sản phẩm chất lượng cao được sản xuất trong quy trình đạt chuẩn CGMP, công thức được nghiên cứu kỹ lưỡng, hiệu quả tối ưu, an toàn cho sức khoẻ và thân thiện với môi trường. Official Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/PoesieDeSole Official Instagram: https://www.instagram.com/poesiedesole/ Địa chỉ: Đường số 13, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức Email: Admin@poesiedesole.com Website: Poesiedesole.com
 8. Mời bạn hãy trải nghiệm dịch vụ bảo mẫu tại baomau.net - một trong những địa chỉ cung cấp bảo mẫu uy tín, chất lượng trên toàn quốc. Sự lựa chọn hoàn hảo dành cho khách hàng Dịch vụ uy tín Baomau.net cam kết mang đến cho bạn chất lượng dịch vụ uy tín, cam kết đảm bảo minh bạch, trong sáng, rõ ràng và có giấy chứng nhận địa phương. Đảm bảo sức khỏe tốt, có giấy xác nhận bệnh viện. Đảm bảo nghiệp vụ chuyên nghiệp, luôn trao dồi kỹ năng và đào tạo chuyên sâu. Nhân viên chuyên nghiệp Baomau.net tự hào sở hữu một đội ngũ nhân viên tận tâm, chất lượng, được đào tạo nghiệp vụ và kiến thức, chính vì thế chúng tôi luôn được khách hàng lựa chọn và tin tưởng tuyệt đối về chất lượng bảo mẫu mà chúng tôi cung cấp. Thật thà, trách nhiệm và thân thiện, luôn mang đến cho khách hàng sự an tâm và tin tưởng. Giá cả cạnh tranh Bên cạnh chất lượng dịch vụ thì baomau.net còn được khách hàng lựa chọn bởi giá cả vô cùng cạnh tranh so với mức giá thị trường. Đảm bảo giá cả công khai, minh bạch, rõ ràng và chi tiết, giúp khách hàng nắm bắt được mọi chi phí dịch vụ một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Dịch vụ bảo mẫu toàn quốc Đến với baomau.net, bạn sẽ rất dễ dàng lựa chọn cho mình dịch vụ bảo mẫu phù hợp: bảo mẫu theo giờ - ăn ở lại, bảo mẫu sau sinh, bảo mẫu tại bệnh viện…. Dịch vụ bảo mẫu tại baomau.net cung cấp nhân viên chăm sóc với 3 vùng miền: Bắc – Trung – Nam, với tinh thần, trách nhiệm và lòng yêu thương, kiến thức được đào tạo bày bản và kỹ lượng tin chắc sẽ làm bạn hài lòng. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn đang quan tâm dịch vụ bảo mẫu, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất và tốt nhất nhé. Hồ Chí Minh - Hotline: 0904 178 049 Đà Nẵng – Hotline 0979 253 049 Hà Nội – Hotline 0912 481 049 Email: info@baomau.net Website: baomau.net
 9. Bạn không muốn ăn những món chiên quá nhiều dầu mỡ? Bạn thấy khó chịu khi chiên thức ăn dầu văng tung tóe làm bạn bỏng và làm bẩn nhà bếp? Nồi chiên không khí hay nồi chiên không dầu sẽ giúp bạn giải quyết điều đó, vậy mua nồi chiên không khí chính hãng ở đâu? Hãy cùng GS shop đi tìm hiểu kỹ hơn về dòng sản phẩm này nhé. Nồi chiên không khí ( dầu) là gì? - Nồi chiên không dầu hay còn gọi là nồi chiên chân không, ra đời với mục đích giảm thiểu lượng dầu chiên để đảm bảo sức khỏe và khắc phục nhược điểm dầu văng tung tóe khi chiên bằng chảo. - Thiết kế đơn giản, màu sắc trung tính thường là đen hoặc trắng và rất hiện đại tiện dụng. - Rổ chiên dạng lưới giúp dầu mỡ thừa chảy xuống khay hứng bên dưới, món ăn sẽ chín thơm ngon và không ứ dầu. Khay và rổ chiên thường được phủ chống dính, có thể tháo lắp dễ dàng, thuận tiện để lấy thức ăn và chùi rửa sau khi dùng. - Sử dụng được cho tất cả các loại thực phẩm. Đối với những món bản thân đã có dầu mỡ như thịt, thịt gà, cá basa, món có phô mai… thì không cần dùng thêm dầu. Ưu điểm của nồi chiên không dầu Tiện lợi và nhanh chóng: sử dụng nồi chiên không dầu chỉ mất khoảng 15-20 phút cho món ăn, dung tích lò khoảng 3 - 5 lít có thể chiên khối lượng 800g - 1 ký thực phẩm. Đảm bảo an toàn sức khỏe: chiên bằng nồi chiên không dầu giúp giảm thiểu 70 - 80% lượng dầu sử dụng, bảo vệ sức khỏe và tiết kiệm. Ngoài ra, khi chiên dầu không văng tung tóe, không gây bỏng và không làm bẩn nhà bếp. Dung tích lò đa dạng phù hợp cho nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau Thực đơn nấu đa dạng: Nồi chiên không dầu có thể cho ra thực đơn nấu ăn đa dạng với nhiều món như chiên, nướng, làm bánh, ủ sữa chua... cực tiện lợi. Với những bạn luôn ngại với việc chiên xào dầu mỡ, gia đình có trẻ nhỏ, ngại việc chùi rửa bếp sau khi nấu thì nồi chiên không dầu là một gợi ý lý tưởng dành cho bạn. Hãy nhấc máy lên và liên hệ với chúng tôi: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vi Vi Tầng 3, 106 Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh Tel: (028) 3823 1727 Số Fax: (028) 3823 1729 E-mail: info@gsshop.vn Trang web: https://gsshop.vn/ Tổng đài tư vấn: 1900 1027
 10. Cuộc sống hiện đại các căn hộ chung cư nhỏ đang là sự lựa chọn phổ biến khi phù hợp với chi phí của nhiều gia đình cũng như mang đến cuộc sống tiện nghi nhất. Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ chuyên kinh doanh và thi công nội thất uy tín, chất lượng tại Hồ Chí Minh thì mời bạn hãy tham khảo thế giới sản phẩm nội thất tại Happy Bếp nhé! Với đầy đủ các đồ nội thất cho tất cả các không gian sống từ bàn ghế sofa, bàn trà, giường tủ quần áo, thảm trang trí….tất cả đều có tại Happy Bếp. Một số mẫu sản phẩm nổi bật: Tủ bếp đóng sẵn giá rẻ thiết kế tủ bếp cho nhà chung cư Tủ bếp cho nhà chung cư nhỏ tủ bếp cho nhà hiện đại Nội thất tủ bếp nội thất phòng ngủ sang trọng mẫu tủ bếp đẹp mẫu tủ bếp cho nhà chung cư nhỏ tủ bếp căn hộ chung cư hiện đại nội thất nhà phố hiện đại nội thất phòng ngủ hiện đại thiết kế nội thất phòng ngủ hiện đại… Tham khảo thêm tại happybep.com.vn nhé! Tại sao bạn nên mua sắm tại Happy Bếp? Sản phẩm chất lượng Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc phân phối các sản phẩm nội thất, Happy Bếp đã tạo nên sự đa dạng các sản phẩm có mặt tại cửa hàng với rất nhiều thiết kế: thiết kế cổ điển, tân cổ điển đến hiện đại đi đầu xu hướng thiết kế mới nhất trên thế giới. Sản phẩm đều được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn và công nghệ cao cấp…khiến cho mỗi sản phẩm ra đời đều đạt chất lượng tốt nhất trong tầm giá. Nhờ đó mà Happy Bếp luôn bán chạy trên thị trường và được khách hàng ưa chuộng. Giá thành cạnh tranh Cam kết giá thành chính hãng, cạnh tranh Chi phí giá thành phù hợp, tiết kiệm nhất Dịch vụ hoàn hảo Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình sẽ hỗ trợ bạn tất cả các dịch vụ, sản phẩm và chính sách bảo hành từng sản phẩm của chúng tôi. Dịch vụ hậu mãi về sau bán hàng tận tình và chu đáo nhất. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn đang cần được tư vấn và hỗ trợ: CỬA HÀNG HAPPY BẾP Địa chỉ: 357 Nguyễn Văn Tăng, P Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP Hồ Chí Minh Tel: 0914 353 286 - Hotline: 0912 353 289 Email: happybep22@gmail.com Website: happybep.com.vn Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn.
 11. Với đầy đủ các đồ nội thất cho tất cả các không gian sống từ bàn ghế sofa, bàn trà, giường tủ quần áo, thảm trang trí….tất cả đều có tại Happy Bếp. Điều này khiến nhiều khách hàng cảm thấy đắn đo trong việc chọn 1 địa điểm cung cấp sản phẩm nội thất uy tín. Các mẫu mã đa dạng nên các bạn có thể thoải mái lựa chọn các món đồ phù hợp nhất. Một số mẫu sản phẩm nổi bật: mẫu tủ bếp cho nhà chung cư nhỏ tủ bếp cho nhà hiện đại Tủ bếp đóng sẵn giá rẻ thiết kế tủ bếp cho nhà chung cư Tủ bếp cho nhà chung cư tủ bếp căn hộ chung cư hiện đại mẫu tủ bếp đẹp nội thất nhà phố hiện đại tủ bếp cho nhà hiện đại nội thất phòng ngủ hiện đại thiết kế nội thất phòng ngủ hiện đại nội thất phòng ngủ sang trọng tủ bếp cho nhà diện tích nhỏ … Tham khảo thêm tại happybep.com.vn nhé! Sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn Giá thành cạnh tranh Cam kết giá thành chính hãng, cạnh tranh Chi phí giá thành phù hợp, tiết kiệm nhất Sản phẩm chất lượng Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc phân phối các sản phẩm nội thất, Happy Bếp đã tạo nên sự đa dạng các sản phẩm có mặt tại cửa hàng với rất nhiều thiết kế: thiết kế cổ điển, tân cổ điển đến hiện đại đi đầu xu hướng thiết kế mới nhất trên thế giới. Sản phẩm đều được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn và công nghệ cao cấp… khiến cho mỗi sản phẩm ra đời đều đạt chất lượng tốt nhất trong tầm giá. Nhờ đó mà Happy Bếp luôn bán chạy trên thị trường và được khách hàng ưa chuộng. Dịch vụ hoàn hảo Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình sẽ hỗ trợ bạn tất cả các dịch vụ, sản phẩm và chính sách bảo hành từng sản phẩm của chúng tôi. Dịch vụ hậu mãi về sau bán hàng tận tình và chu đáo nhất. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn đang cần được tư vấn và hỗ trợ: CỬA HÀNG HAPPY BẾP Địa chỉ: 357 Nguyễn Văn Tăng, P Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP Hồ Chí Minh Tel: 0914 353 286 - Hotline: 0912 353 289 Email: happybep22@gmail.com Website: happybep.com.vn Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn.
 12. Bạn loay hoay không biết nên mua đồ nội thất ở đâu TP.HCM, cửa hàng bán nội thất tại TP.HCM nào có chất lượng tốt, giá thành phải chăng và dịch vụ hậu mãi uy tín thì Happy Bếp sẽ là một trong những gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Với đầy đủ các đồ nội thất cho tất cả các không gian sống từ bàn ghế sofa, bàn trà, giường tủ quần áo, thảm trang trí….tất cả đều có tại Happy Bếp. Các mẫu mã đa dạng nên các bạn có thể thoải mái lựa chọn các món đồ phù hợp nhất. Một số mẫu sản phẩm nổi bật: nội thất phòng ngủ hiện đại thiết kế nội thất phòng ngủ hiện đại nội thất phòng ngủ sang trọng tủ bếp cho nhà hiện đại Tủ bếp đóng sẵn giá rẻ thiết kế tủ bếp cho nhà chung cư Tủ bếp cho nhà chung cư nhỏ tủ bếp cho nhà diện tích nhỏ mẫu tủ bếp cho nhà chung cư nhỏ tủ bếp căn hộ chung cư hiện đại nội thất nhà phố hiện đại tủ bếp cho nhà hiện đại mẫu tủ bếp đẹp… Tham khảo thêm tại happybep.com.vn nhé! Sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn Giá thành cạnh tranh Cam kết giá thành chính hãng, cạnh tranh Chi phí giá thành phù hợp, tiết kiệm nhất Sản phẩm chất lượng Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc phân phối các sản phẩm nội thất, Happy Bếp đã tạo nên sự đa dạng các sản phẩm có mặt tại cửa hàng với rất nhiều thiết kế: thiết kế cổ điển, tân cổ điển đến hiện đại đi đầu xu hướng thiết kế mới nhất trên thế giới. Sản phẩm đều được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn và công nghệ cao cấp…khiến cho mỗi sản phẩm ra đời đều đạt chất lượng tốt nhất trong tầm giá. Nhờ đó mà Happy Bếp luôn bán chạy trên thị trường và được khách hàng ưa chuộng. Dịch vụ hoàn hảo Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình sẽ hỗ trợ bạn tất cả các dịch vụ, sản phẩm và chính sách bảo hành từng sản phẩm của chúng tôi. Dịch vụ hậu mãi về sau bán hàng tận tình và chu đáo nhất. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn đang cần được tư vấn và hỗ trợ: CỬA HÀNG HAPPY BẾP Địa chỉ: 357 Nguyễn Văn Tăng, P Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP Hồ Chí Minh Tel: 0914 353 286 - Hotline: 0912 353 289 Email: happybep22@gmail.com Website: happybep.com.vn Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn.
 13. Cuộc sống hiện đại các căn hộ chung cư nhỏ đang là sự lựa chọn phổ biến khi phù hợp với chi phí của nhiều gia đình cũng như mang đến cuộc sống tiện nghi nhất. Và việc sắm đồ nội thất nhà chung cư nhỏ đặc biệt quan trọng để hoàn thiện không gian sống. Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ chuyên kinh doanh và thi công nội thất uy tín, chất lượng tại Hồ Chí Minh thì mời bạn hãy tham khảo thế giới sản phẩm nội thất tại Happy Bếp nhé! Địa chỉ bán nội thất nhà uy tín Hồ Chí Minh Với đầy đủ các đồ nội thất cho tất cả các không gian sống từ bàn ghế sofa, bàn trà, giường tủ quần áo, thảm trang trí….tất cả đều có tại Happy Bếp. Các mẫu mã đa dạng nên các bạn có thể thoải mái lựa chọn các món đồ phù hợp nhất. Một số mẫu sản phẩm nổi bật: tủ bếp cho nhà hiện đại Tủ bếp đóng sẵn giá rẻ thiết kế tủ bếp cho nhà chung cư Tủ bếp cho nhà chung cư nhỏ tủ bếp cho nhà diện tích nhỏ mẫu tủ bếp cho nhà chung cư nhỏ tủ bếp căn hộ chung cư hiện đại nội thất nhà phố hiện đại tủ bếp cho nhà hiện đại nội thất phòng ngủ hiện đại thiết kế nội thất phòng ngủ hiện đại nội thất phòng ngủ sang trọng mẫu tủ bếp đẹp… Tham khảo thêm tại happybep.com.vn nhé! Tại sao bạn nên mua sắm tại Happy Bếp? Sản phẩm chất lượng Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc phân phối các sản phẩm nội thất, Happy Bếp đã tạo nên sự đa dạng các sản phẩm có mặt tại cửa hàng với rất nhiều thiết kế: thiết kế cổ điển, tân cổ điển đến hiện đại đi đầu xu hướng thiết kế mới nhất trên thế giới. Sản phẩm đều được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn và công nghệ cao cấp…khiến cho mỗi sản phẩm ra đời đều đạt chất lượng tốt nhất trong tầm giá. Nhờ đó mà Happy Bếp luôn bán chạy trên thị trường và được khách hàng ưa chuộng. Giá thành cạnh tranh Cam kết giá thành chính hãng, cạnh tranh Chi phí giá thành phù hợp, tiết kiệm nhất Dịch vụ hoàn hảo Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình sẽ hỗ trợ bạn tất cả các dịch vụ, sản phẩm và chính sách bảo hành từng sản phẩm của chúng tôi. Dịch vụ hậu mãi về sau bán hàng tận tình và chu đáo nhất. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn đang cần được tư vấn và hỗ trợ: CỬA HÀNG HAPPY BẾP Địa chỉ: 357 Nguyễn Văn Tăng, P Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP Hồ Chí Minh Tel: 0914 353 286 - Hotline: 0912 353 289 Email: happybep22@gmail.com Website: happybep.com.vn Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn.
 14. Hiện nay, có rất nhiều nhà kinh doanh các mặt hàng nội thất căn hộ, đa dạng về chất lượng, ngoại hình cho đến giá cả. Điều này khiến nhiều khách hàng cảm thấy đắn đo trong việc chọn 1 địa điểm cung cấp sản phẩm nội thất uy tín. Và nếu bạn có ý định mua sản phẩm để trang trí nội thất căn hộ chung cư, hãy đến với Happy Bếp nhé! Sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn Giá thành cạnh tranh Cam kết giá thành chính hãng, cạnh tranh Chi phí giá thành phù hợp, tiết kiệm nhất Sản phẩm chất lượng Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc phân phối các sản phẩm nội thất, Happy Bếp đã tạo nên sự đa dạng các sản phẩm có mặt tại cửa hàng với rất nhiều thiết kế: thiết kế cổ điển, tân cổ điển đến hiện đại đi đầu xu hướng thiết kế mới nhất trên thế giới. Sản phẩm đều được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn và công nghệ cao cấp… khiến cho mỗi sản phẩm ra đời đều đạt chất lượng tốt nhất trong tầm giá. Nhờ đó mà Happy Bếp luôn bán chạy trên thị trường và được khách hàng ưa chuộng. Dịch vụ hoàn hảo Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình sẽ hỗ trợ bạn tất cả các dịch vụ, sản phẩm và chính sách bảo hành từng sản phẩm của chúng tôi. Dịch vụ hậu mãi về sau bán hàng tận tình và chu đáo nhất. Địa chỉ bán nội thất nhà uy tín Hồ Chí Minh Với đầy đủ các đồ nội thất cho tất cả các không gian sống từ bàn ghế sofa, bàn trà, giường tủ quần áo, thảm trang trí….tất cả đều có tại Happy Bếp. Các mẫu mã đa dạng nên các bạn có thể thoải mái lựa chọn các món đồ phù hợp nhất. Một số mẫu sản phẩm nổi bật: tủ bếp cho nhà hiện đại Tủ bếp đóng sẵn giá rẻ thiết kế tủ bếp cho nhà chung cư Tủ bếp cho nhà chung cư nhỏ tủ bếp cho nhà diện tích nhỏ mẫu tủ bếp cho nhà chung cư nhỏ tủ bếp căn hộ chung cư hiện đại nội thất nhà phố hiện đại tủ bếp cho nhà hiện đại nội thất phòng ngủ hiện đại thiết kế nội thất phòng ngủ hiện đại nội thất phòng ngủ sang trọng mẫu tủ bếp đẹp… Tham khảo thêm tại happybep.com.vn nhé! Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn đang cần được tư vấn và hỗ trợ: CỬA HÀNG HAPPY BẾP Địa chỉ: 357 Nguyễn Văn Tăng, P Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP Hồ Chí Minh Tel: 0914 353 286 - Hotline: 0912 353 289 Email: happybep22@gmail.com Website: happybep.com.vn Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn.
 15. Bạn muốn check thứ hạng từ khóa ngay trên điện thoại. Nếu bạn muốn bỏ việc kiểm tra thứ hạng từ khoá Website ngay trong túi bạn, để check cho nhanh và tiện lợi, thì nên trải nghiệm ngay 1 app miễn phí mà mạnh mẽ nhất CH PLAY hiện nay: Backlink Cafe. Xem thêm chi tiết tại https://backlink123.com/kiem-tra-thu-hang-website-bang-app-backlink-cafe.html Kiểm tra thứ hạng website nhanh với Backlink Cafe Kiểm tra thứ hạng từ khóa website Bước 1: Tải, cài đặt và đăng nhập ứng dụng Đầu tiên bạn tải ứng dụng theo đường dẫn sau: Download Backlink Cafe CH Play Sau khi tải về bạn cài đặt tool => Tiến hành đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập nhanh bằng email. Bước 2: Thêm dự án Click vào mục “Kiểm tra thứ hạng website” tiếp đến bạn chọn “Thêm website” Nhập vào tên website => chọn “Thêm” Bước 3: Kiểm tra thứ hạng từ khóa website Click tiếp vào khung website bạn mới thêm => chọn “Thêm từ khóa” và nhập vào danh sách từ khóa và chọn “Thêm”. Đối với lần đầu sử dụng ứng dụng bạn sẽ cần nhấn nút mũi tên góc trên cùng bên phải màn hình để bắt đầu kiểm tra thứ hạng các từ khóa. Còn đối với những lần bổ sung từ khóa tiếp theo, sau khi thêm từ khóa ứng dụng sẽ tự động check thứ hạng nhanh. Tiếp theo bạn chỉ cần chờ vài giây để xem kết quả thứ hạng các từ khóa. Mẹo: Ở lại màn hình check thứ hạng từ khoá để ra kết quả chính xác nhất, và khi gặp captcha bạn nên nhanh tay chuyển đổi qua lại giữa 4G/Wifi là sẽ không bị hỏi thêm lần nữa >> Mỗi ngày bạn chỉ được check 1 lần,thế là quá đủ cho 1 tình yêu, dù gì thì dân SEO chúng ta đều hiểu là thứ hạng website hiếm khi thay đổi theo giờ Xem điểm SEO cho website Bên cạnh check thứ hạng từ khóa website, Backlink Cafe còn có tính năng xem điểm SEO web. Ở đây chính là xem điểm SEO đối với riêng một từ khóa nào đó trên website. Mình thấy tính năng này sẽ phù hợp để bạn check thứ khóa chính (từ khóa mục tiêu) của website hơn. Bạn click vào mục “Điểm SEO cho website” => Nhập vào tên website + từ khóa mục tiêu muốn kiểm tra => Click “Tính điểm SEO”. Khi này điểm Seo chi tiết sẽ hiển thị, với những yếu tố bị đánh màu đỏ bạn click vào từng hạng mục sẽ có luôn 1 bảng chi tiết mô tả vấn đề và chỉ luôn cách khắc phục và sửa lỗi nhanh. Đánh giá tool Backlink Cafe Sau khi trải nghiệm tool từ A – Z tính năng của tool Backlink Cafe mình đánh giá công cụ này như sau: Điểm đánh giá: 8/10đ Điểm mạnh: • Đơn giản, dễ sử dụng • Check thứ hạng từ khóa nhanh, chuẩn • Check được 50 từ khóa: nhiều từ khoá nhất so với các app check thứ hạng từ khoá miễn phí trên thị trường cả VN và nước ngoài • Cho phép check thứ hạng cho nhiều trang web Điểm yếu: Thường dính captcha khi check nhiều từ khóa. Nhưng có thể vượt qua được bằng mẹo mình chỉ ở trên: chuyển qua lại giữa 4G và wifi, bạn sẽ check mượt hơn nhiều Kết luận: Đây là một tool mới khá ghê gớm, sử dụng trên điện thoại cực thuận tiện. Nó thích hợp cho những bạn đang ôm một đống dự án SEO hay mới làm SEO – thường chúng ta cũng chỉ cần biết 1 cách thường xuyên mỗi ngày những từ khoá chiến lược nhất trong hàng ngàn từ khoá đang ôm. Nhất là có thể tiện tới mức móc túi ra là biết luôn. Và đây chính là app kiểm tra thứ hạng website mới mẻ và cực hay mà mình mới khám phá được. Trải nghiệm ngay app hay ho này để đơn giản hóa công việc check thứ hạng từ khóa ngay bạn nhé!