• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Gia Dung Duc Sai Gon

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  73
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Gia Dung Duc Sai Gon

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 01/01/1995

Contact Methods

 • MSN
  Gia Dụng
 • Website URL
  https://giadungducsaigon.vn

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  HCM
 • Sở thích
  Gia Dụng Đức Sài Gòn là website cung cấp các sản phẩm hàng gia dụng cao cấp nhập khẩu từ Đức. Với mong muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho gia đình với những thiết bị cao cấp, an toàn và tiện lợi.
  Website: https://giadungducsaigon.vn
 1. Đối với các sản phẩm máy ép trái cây hiện đại thì việc ép trái cây đã không còn tốn thời gian và quá khó khăn nữa. Ứng dụng công nghệ, máy ép trái cây chậm được nhiều người tiêu dùng tin dùng vì nó có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng của gia đình. Mua loại máy ép trái cây chậm loại nào tốt nhất luôn là câu hỏi được nhiều người tiêu dùng quan tâm. Sau đây Gia dụng Đức Sài Gòn sẽ cung cấp các thông tin sẽ giúp người dùng có thêm kinh nghiệm mua máy ép chậm tốt nhất. Tại sao nên mua máy ép trái cây chậm? Với nhu cầu sử dụng nước hoa quả của gia đình hiện đại máy ép trái cây chậm ngày càng được sử dụng phổ biến ở mọi gia đình. Với thiết kế và nguyên lý hoạt động hoàn toàn khác, máy ép hoa quả chậm mang đến nhiều lợi ích vượt trội. Dưới đây là những lý do mà người tiêu dùng nên lựa chọn mua máy ép trái cây chậm: Không sử dụng động cơ quay tốc độ cao gây ra tiếng ồn lớn trong quá trình sử dụng. Chất lượng nước ép trái cây thơm ngon, an toàn và giàu chất dinh dưỡng hơn. Máy ép chậm cho hiệu quả ép cao, hầu hết các loại quả loại hạt khó ép mà dòng máy sinh tố ly tâm khó thực hiện được. Đồng thời cho ra sản phẩm đồng nhất mà không bị phân lớp nước ép khi dùng. Kinh nghiệm mua máy ép chậm tốt nhất. Kinh nghiệm mua máy ép chậm đúc kết từ chuyên gia Máy ép trái cây chậm được người tiêu dùng đánh giá cao về chức năng, hiệu quả sử dụng, vắt ép trái cây đáp ứng nhu cầu sử dụng trong gia đình. Kinh nghiệm mua máy ép chậm cần dựa trên nhu cầu thực tế của gia đình để chọn loại máy có công năng và hiệu quả sử dụng tối ưu. Dưới đây là những tiêu chí người tiêu dùng cần cân nhắc: Công suất và tốc độ quay Công suất máy ép trái cây chậm ảnh hưởng khá quan trọng đến khả năng ép của máy. Khi lựa chọn máy ép trái cây bạn có thể lựa chọn theo nguyên tắc sau: máy sẽ ép được càng nhiều loại hoa quả thì công suất của máy phải càng lớn. Hiện này, thiết kế máy thường khoảng 150W, vận tốc đạt khoảng 40 đến 50 vòng/ phút là phù hợp, tạo lực ép vừa đủ ép được các loại trái cây mềm như dưa hấu, lê… đạt hiệu suất 90% lượng nước. Tuy nhiên, với kinh nghiệm mua máy ép chậm bạn nên chọn máy ép có công suất từ 400W đến 650W để đảm bảo hoạt động tốt hơn và có chức năng ép hiệu quả hơn, cho nhiều nước phù hợp với các loại trái cây như ổi, táo…. Đối với loại máy ép trái cây có công suất 700W trở lên có thể sử dụng xay hoặc ép các loại trái cây khác nhau, ép kiệt nước. Xem thêm: Máy Ép Chậm Và Máy Ép Nhanh Loại Nào Đáng Dùng Hơn Kích thước ống nhồi Ống nhồi kích thước lớn cho phép bạn ép trái cây dễ dàng hơn Ống nhồi trái cây sẽ mang đến sự thuận tiện cho người sử dụng khi ép. Để không phải cắt nhỏ hoa quả trước khi cho vào ép bạn nên chọn ống nhồi có kích thước lớn và cũng có thể ép được nhiều loại quả hơn. Chiều dài ống càng cao thì càng tiện lợi cho người sử dụng khi không cần đứng trực và cho trái cây vào máy. Dung tích bình chứa Dung tích bình chứa nước trái cây giúp người sử dụng thực hiện ép được số lượng nước hoa quả nhất định trong 1 lần ép. Dung tích bình chứa khoảng 1 lít là phù hợp. Một số máy có trang bị thêm bình chứa bã riêng, thuận tiện cho người dùng trong quá trình thao tác sử dụng máy hơn. Với kinh nghiệm mua máy ép chậm từ khoảng 2 đến 4 người dùng, bạn nên chọn dung tích bình chứa nước là 500ml và cối đựng bã là 600ml. Khi có 4 đến 6 người, bạn chọn dung tích bình chứa nước là 700ml và cối đựng bã là 850ml. Trên 6 người dùng, bạn phải lựa chọn loại máy ép trái cây có dung tích bình chứa trên 800ml và bình đựng bã trên 1000ml. Thiết kế máy ép Máy ép Smeg với thiết kế hiện đại khiến căn bếp tinh tế và nhiều màu sắc Dĩ nhiên mẫu mã thiết kế là rất quan trọng. Tìm được loại máy nhỏ gọn, thiết kế đẹp, màu sắc hài hòa với nội thất, dụng cụ nhà bếp để dễ dàng phối hợp chúng với nhau. Và đương nhiên cũng phải phù hợp với sở thích của bạn rồi. Các loại máy ép trái cây với thiết kế hiện đại, kiểu dáng đẹp và màu sắc bắt mắt chắc chắn sẽ được sự tin tín dụng của nhiều người dùng hơn. Hơn nữa, nó cũng sẽ giúp cho nhà bếp trở nên hiện đại và tinh tế hơn. Kiểm tra chất liệu máy ép chậm Cấu tạo máy ép trái cây chậm khá phức tạp, trong đó chất liệu là yếu tố liên quan đến độ bền, hiệu năng ép của thiết bị. Máy ép hoa quả thường được sản xuất từ: inox không rỉ, nhựa ABS, sứ. Chất liệu của khoang ép, ống ép, lưới lọc cần đảm bảo an toàn, bền bỉ không bị rỉ hay phản ứng hóa học ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Công năng của máy ép chậm Công năng là 1 tiêu chí vô cùng quan trọng phải xem xét Máy ép trái cây chậm không chỉ phục vụ mỗi nhu cầu ép trái cây, rau củ. Ngoài các tiêu chí trên thì theo kinh nghiệm mua máy ép trái cây chậm bạn cũng cần lưu ý đến các công năng khác của máy như: xay thịt, làm xúc xích, làm kem, làm mứt. Một vài tính năng bảo vệ máy như tự động ngắt khi quá tải. Tất cả những công năng này sẽ giúp bạn dùng tiện lợi và nâng cao tuổi thọ của sản phẩm. Kiểm tra giá cả và thương hiệu Giá cả chính là yếu tố quan trọng trong việc chọn lựa máy ép trái cây phù hợp. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều thương hiệu với các mức giá thành khác nhau mà bạn có thể cân nhắc lựa chọn. Chọn mua máy ép trái cây chậm đắt đỏ cần chọn sản phẩm chính hãng từ các nhà sản xuất uy tín lớn trên thị trường. Để được đảm bảo về công năng, công suất, chất liệu, độ bền cho người tiêu dùng sử dụng lâu dài. Bạn còn cần phải lưu ý đến chính sách bảo hành từ nhà sản xuất. Các sản phẩm máy ép có giá giao động từ 1 đến 10 triệu đồng tùy thuộc vào thương hiệu và chất lượng của từng loại máy. Chế độ bảo hành Hiện nay, đa số máy ép trái cây sẽ có thời gian bảo hành từ 1 đến 2 năm. Một số loại máy cao cấp thì thời gian bảo hành có thể dài hơn. Khi mua hàng, bạn nhớ kiểm tra tem bảo hành và chọn máy có thời gian bảo hành dài lâu là tốt nhất. Bài viết trên đây đã chỉ ra những kinh nghiệm mua máy ép chậm tốt nhất hiện nay. Mong rằng những thông tin mà Gia dụng Đức Sài Gòn vừa cung cấp sẽ giúp ích cho cuộc sống của bạn. Chúc bạn sớm lựa chọn được thiết bị phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của bản thân và gia đình. Xem thêm: Cách Vệ Sinh Máy Ép Trái Cây Sạch Bong Sáng Bóng
 2. Giữa máy ép chậm và máy ép nhanh, chị em không biết lựa chọn loại nào cho phù hợp? Hãy cùng Gia dụng Đức Sài Gòn so sánh máy ép chậm và máy ép nhanh để biết được ưu, nhược điểm của từng loại và đưa ra lựa chọn phù hợp cho mình nhé! Giới thiệu sơ lược về máy ép chậm và máy ép nhanh. Máy ép nhanh. Máy ép nhanh hay còn gọi là máy ép thường, có cấu tạo chính là một mâm xay tròn gồm nhiều lưỡi dao và có lưới lọc để ép nước từ thực phẩm. Cơ chế hoạt động của máy dựa trên lực ly tâm để chắt nước ép nên thường được gọi là máy ép ly tâm. Máy ép chậm. Máy ép trái cây chậm là một dòng máy mới, ra đời muộn hơn máy ép nhanh. Máy ép chậm hoạt động bằng cách nghiền trái cây, rau củ thành dạng bột (bã) rồi sau đó ép lấy nước thông qua một số bộ lọc trong máy. So sánh máy ép nhanh và máy ép chậm Để dễ dàng giúp mọi người so sánh hai loại máy ép, chúng tôi sẽ thể hiện chúng ở nhiều khía cạnh như: cấu tạo, nguyên lý hoạt động, vị nước ép, vệ sinh, giá thành… Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và tốc độ quay. Máy ép nhanhMáy ép chậmCấu tạoCác bộ phận chính:– Mô tơ tốc độ cao. – Mâm xay có nhiều lưỡi dao và lưới vắt. – Ở nắp máy có ống tiếp nhiên liệu. – Khay hứng nước ép và khay xả bã 2 bộ phận chính là:– Động cơ giảm tốc – Trục vít đặc biệt Nguyên lý hoạt độngMâm xay chạy với tốc độ rất cao giúp hoa quả được mài nhỏ.Sau đó, nước được tách ra khỏi phần bã nhờ lực ép ly tâm. Máy hoạt động sẽ gây ra tiếng ồn khá lớn và không thể hoạt động liên tục trong thời gian dài. Gần như không tạo lực ly tâm và ma sát, trục ép dạng xoắn ốc đưa nguyên liệu vào lưới lọc.Bộ phận tách bã sẽ đẩy bã ra và nước ép sẽ chảy ra ngoài. Tốc độ quayTốc độ quay nhanh, khoảng 2000 vòng/phútTốc độ quay chậm, chỉ 40 – 80 vòng/phútChất lượng nước ép Máy ép chậm giữ được chất dinh dưỡng nhiều hơn hẳn so với máy ép trái cây thông thường. Mùi vị cũng sẽ đậm đà hơn và không khác biệt lắm so với vị tươi của trái cây. Màu sắc thường đậm và đẹp hơn. Và đặc biệt, nước ép từ máy ép chậm không bị kết tủa, tách nước, ít bọt và bã hơn máy ép thường. Nguyên nhân chính tạo ra sự khác biệt là do khi hoạt động, lực xay ép ly tâm của máy ép thường có thể tạo ra nhiệt lượng lên đến 70 độ C, đủ để phá vỡ phần lớn các vitamin, chất dinh dưỡng có trong nguyên liệu mang ép (khi ép xong ta vẫn cảm thấy nước ép hơi ấm). Xem thêm: Vệ sinh máy ép. Nếu máy ép trái cây thường cần tháo rời các bộ phận và vệ sinh tỉ mỉ sau khi sử dụng để làm sạch và cất giữ hoặc xay ép tiếp các loại nguyên liệu khác. Thì máy ép chậm nhẹ nhàng hơn trong việc vệ sinh. Máy ép chậm có thể tự làm sạch. Bạn chỉ cần đổ nước vào, máy sẽ làm sạch căn bản. Sau đó, bạn chỉ việc tháo rời các chi tiết, rửa qua là được. Xem thêm: Cách Vệ Sinh Máy Ép Trái Cây Sạch Bong Sáng Bóng Loại trái cây ép được. Máy ép chậm ép được hầu hết các loại rau, củ, quả, kể cả những loại rau mềm như rau má, rau cải,… Còn máy ép nhanh chỉ ép được các loại trái cây thông thường, và không ép được các loại rau, trái cây mềm như chuối, thanh long… Xem thêm: Công Thức Nước Ép Trái Cây Đơn Giản Tốt Cho Sức Khỏe Tại Gia Giá cả và bảo hành. Chỉ từ 900.000 – 4 triệu bạn đã có thể sở hữu cho mình một chiếc máy ép nhanh và được hưởng chế độ bảo hành từ 1 -2 năm. Với máy ép chậm, giá thành tuy có chút cao hơn, từ 2 – 10 triệu, nhưng đi kèm với đó là chất lượng và công nghệ cực kì tốt. Thời gian bảo hành lâu, lên tới 3 – 4 năm. Nên chọn loại máy ép nhanh hay máy ép chậm Cần xác định dung tích bình chứa phù hợp: Gia đình có 2 – 4 người, dung tích bình chứa nước cần dùng khoảng 500ml. Gia đình có 4-6 người, dung tích bình chứa cần dùng khoảng 700ml. Gia đình trên 6 người, dung tích bình chứa cần dùng khoảng 800ml trở lên. Về công suất: Với công suất 200W – 300W, máy thường ép được các loại trái cây mềm như táo, dưa hấu,… Với công suất 400 – 650W thì phù hợp với nhiều loại trái cây, thực phẩm cứng như ổi, cà rốt… Với công suất 700W trở lên, máy có thể ép nước triệt để, tiết kiệm nhiên liệu. Bạn nên mua máy ép nhanh nếu: Bạn muốn thời gian chế biến nhanh. Bạn không quá kén chọn về chất lượng nước ép. Bạn thường sử dụng nguyên liệu có độ cứng cao. Bạn có thể dành ra một khoản ngân sách thấp để mua một cái máy ép trái cây. Bạn nên mua máy ép chậm nếu: Bạn không ngại dành thêm một chút thời gian cho việc chế biến. Bạn không ngại chi thêm một khoản tiền nhỏ để đổi lấy lợi ích to lớn mà máy ép chậm trái cây mang lại như cải thiện sức khỏe, cải thiện làn da với các loại nước ép làm từ hạt, rau lá,… Tổng kết Cuối cùng thì lựa chọn mua loại máy ép nhanh hay máy ép chậm là tùy thuộc vào bạn. Mỗi loại đều có khác nhau về ưu nhược điểm. Bạn nên cân nhắc, xem xét nhu cầu của mình để lựa chọn được loại máy phù hợp nhất với bạn. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn lựa chọn được loại máy ưng ý nhất. Đầu tư vào một chiếc máy để cải thiện sức khỏe, làn da của mình thì thật xứng đáng phải không nào!
 3. Để sở hữu một ngôi nhà tiện nghi, hiện đại thì việc trang trí nội thất và chọn các thiết bị gia dụng phù hợp là điều quan trong. Một trong những thiết bị gia dụng giúp gian nhà bạn trở nên thu hút, tân tiến là lò nướng Bosch đặt âm tường. Vậy lý do nào để khiến bạn nên sở hữu 1 chiếc lò nướng âm tủ Bosch? Hãy cùng Gia Dụng Đức Sài Gòn theo dõi bài viết ngày hôm nay. Thông tin về lò nướng âm tủ Bosch Như tên gọi của nó, lò nướng âm tủ Bosch là kiểu lò nướng được thiết kế để đặt âm trong tủ, trong tường. Khi lắp đặt rồi bạn chỉ thấy được phía trước của lò nướng còn mặt sau của lò sẽ được ẩn trong kệ bếp. Vì đặt ẩn như vậy nên cho dù lò nướng có dung tích lớn cũng không hề tạo cảm giác chiếm chỗ và chiếm nhiều không gian như các lò nướng khác. Thiết kế mặt trước của lò thì vô cùng sang trọng, cửa lò được trang bị mặt kính cao cấp trong suốt, phần khung lò thì được làm bằng loại thép không gỉ sáng đẹp tự nhiên mang lại vẻ hiện đại, đẳng cấp trong căn bếp. Là một sự lựa chọn vô cùng thích hợp nếu bạn muốn không gian căn bếp mình thông thoáng, rộng rãi, sang trọng từ mọi góc nhìn. Tính năng lò nướng âm tủ Bosch Lò Vi Sóng Kèm Nướng Bosch BEL554MS0 Âm Tủ Lò nướng âm tủ Bosch có từ 5 đến 14 chức năng: nướng AutoPilot, nướng thịt, nướng bánh, nướng thường, nướng xiên quay, nướng đối lưu. Lò nướng có công suất 3400W-3600W, nhiệt độ tối đa là 250°C, dung tích 66 lít – 71 lít, thích hợp sử dụng trong gia đình, khách sạn, nhà hàng. Nướng thông thường : có nhiệt độ đồng đều thích hợp để nướng bánh dạng xốp. Nhiệt độ nên nướng 170°C – 210°C. Nướng bằng thanh nhiệt dưới: thích hợp để nướng những thức ăn có lượng bột nhồi nhão ( Bánh bao,bánh mì,...) Nướng bằng thanh nhiệt trên: để nướng và rán vàng, thích hợp cho những miếng thịt mỏng, bít tết, xúc xích. Nhiệt độ nên nướng 170°C – 220°C. Nướng bằng vỉ nhiệt trên với công suất lớn: nướng những thức ăn có kích thước lớn hơn mức của chương trình nướng chuẩn bình thường. Nướng bằng vỉ nhiệt trên cùng thanh nhiệt dưới: dùng để nướng thịt với mọi kích thước. Nướng quạt thông thường: dùng để nướng thịt và bánh ngọt. Nhiệt độ nên nướng 160°C – 220°C. Nướng bằng vỉ nhiệt quạt trên: dùng nướng những món có kích thước lớn như gia cầm và thú săn, những miếng thịt có cùng kích cỡ trong cùng thời gian để làm vàng bề mặt. Nướng bằng thanh nhiệt dưới với quạt: nướng những bánh ngọt có mứt hoặc nhiều trái cây và chỉ yêu cầu nhiệt phát ra từ bên dưới, chức năng này luôn cần phải làm nóng lò trước. Nướng bằng tuabin: nướng các thức ăn khác nhau trong cùng một thời gian mà mùi vị không bị trộn lẫn, lý tưởng để nướng thịt vì nó nhanh hơn và tránh được sự tác động trực tiếp của nhiệt lên các khay. Nhiệt độ nên nướng 100°C – 120°C. Nướng Pizza: dùng để nướng bánh pizza, bánh xốp nhồi bột, bánh nhân thịt… Nướng bằng vỉ nhiệt trên với thanh quay : có thể kết hợp nướng với thanh quay để làm vàng các miếng thịt lớn. Chức năng nấu nướng liu riu: dùng để nấu bất kỳ dạng thức ăn nào như chúng ta vẫn thường nấu bằng xoong nồi: hầm, thịt, cá…Đây là chức năng đặc biệt giúp chế biến thức ăn ở nhiệt độ nhỏ mà vẫn giữ nguyên hương vị của thực phẩm. Nướng bánh mì: có 4 chương trình khác nhau để nướng bánh mì cùng lúc chỉ trong 2 phút. Chức năng làm nóng nhanh: giảm thời gian nóng 60 %, thanh nhiệt sẽ hoạt động ở mức công suất cao nhất cho đến khi lò đạt được nhiệt độ đã chọn, giảm thời gian chờ đợi, không tiêu hao thêm năng lượng. Chức năng ra động: dùng cho việc rã đông. Top lò nướng âm tủ Bosch được ưa chuộng nhất Lò nướng Bosch CBG635BS3 Serie 8 Hiệu quả năng lượng : A+ 0,73 kW/h Chức năng : không khí nóng 4D, AutoPilot 10, màn hình TFT, EcoClean Direct, hỗ trợ làm sạch Xuất xứ : Nhập khẩu Đức & EU Lò nướng kèm vi sóng âm tủ Bosch CMG636BS1 Serie 8 Chức năng : EcoClean, HotAir 4D, 2 chức năng trong 1 (lò vi sóng và nướng), chế độ nấu tự động, hệ thống SoftMove, đồng hồ điện tử, hiển thị nhiệt độ, khóa trẻ em,... Xuất xứ : Nhập khẩu Đức & EU. Lò nướng Bosch BEL554MS0 Serie 6 Công suất nướng : 1,2kw Công suất điện : 1450W Chức năng : AutoPilot, rã đông, hẹn giờ tự động, kiểm soát trọng lượng, tự vệ sinh lò, tự động ngắt khi không sử dụng,... Xuất xứ : Nhập khẩu Đức & EU Nơi mua lò nướng âm tủ Bosch chính hãng, uy tín Nếu như bạn đang phân vân, tìm kiếm nơi mua lò nướng Bosch uy tín thì hãy đến ngay với Gia Dụng Đức Sài Gòn. Chúng tôi tự hào là một trong những thương hiệu gia dụng nổi tiếng được nhiều người tiêu dùng tin tưởng. Gia dụng Đức Sài Gòn là một website cung cấp các sản phẩm gia dụng cao cấp với mong muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho gia đình của bạn. Đồng thời chúng tôi cam kết rằng các sản phẩm đều được nhập khẩu 100% từ Đức đi kèm với những chính sách trả góp lãi suất 0%, bảo hành 1 đổi 1 trong năm đầu do lỗi từ nhà sản xuất nhằm hỗ trợ người tiêu dùng tối đa trong việc mua sắm. Mọi thông tin thắc mắc về sản phẩm của chúng tôi xin liên hệ qua hotline: 19006774 hoặc website: Gia dụng Đức Sài Gòn để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí. HCM – 01: 344 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCMHotline/Zalo:Hotline: 0976 367 519 – Hotline: 1900 6774Email: giadungducsaigon.vn@gmail.com
 4. Bàn chải đánh răng tự động Bàn chải đánh răng điện là một loại bàn chải tự động thực hiện các chuyển động của quá trình đánh răng. Thay vì sử dụng cánh tay điều khiển đầu bàn chải làm sạch răng thì với bàn chải điện bạn chỉ cần đặt chúng vào miệng và tùy thuộc vào loại thiết bị hoặc đầu chải, các chuyển động có thể dao động hoặc xoay, làm sạch răng miệng hiệu quả. Bàn chải đánh răng bằng điện đang ngày càng phổ biến Có thể bàn chải điện chưa được sử dụng nhiều tại Việt Nam nhưng ước tính rằng trên thế giới có tới khoảng một nửa dân số đã và đang dùng bàn chải điện. Trong số đó có cả người lớn và trẻ em. Ngày càng có nhiều người dùng loại bàn chải này hơn bởi những tính năng ưu việt của chúng. Các thiết kế cải tiến của loại bàn chải này giúp việc đánh răng hiệu quả hơn, sạch hơn và đặc biệt là giúp cho việc hướng dẫn trẻ nhỏ đánh răng trở nên đơn giản hơn. NÊN MUA BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG THƯỜNG VÀ BÀN BÀN CHẢI ĐIỆN Bàn chải thường hay bàn chải điện Đặc điểm của bàn chải thường Bàn chải thường được sử dụng phổ biến tại Việt Nam. Loại bàn chải này có những đặc điểm sau đây: Kích thước nhỏ gọn, thiết kế đơn giản Phổ biến dễ mua, giá thành rẻ; dễ dàng thay thế nếu bị mất hoặc hư hỏng Có nhiều kiểu dáng để lựa chọn. Bàn chải thường còn tồn tại nhiều yếu điểm Vậy nhưng bàn chải thường cũng có nhiều nhược điểm sau đây: Thời hạn sử dụng ngắn: khoảng 3 tháng. Phải được trang bị kỹ thuật đánh răng tốt, nếu không có thể chải răng không sạch hoặc gây hư hại cho răng Khó dùng cho trẻ em và người khuyết tật Đa số chỉ tối ưu cho việc chải sạch răng. Những bộ phận khác trong khoang miệng như nướu, bên trong má và lưỡi khó được làm sạch. Đặc điểm của bàn chải đánh răng bằng điện Lông chải tự động xoay, chải sạch bề mặt răng Là loại bàn chải cải tiến hơn, được thiết kế để có thể khắc phục những nhược điểm của bàn chải thường và khiến cho quá trình đánh răng được tối ưu hơn: Tự động làm sạch răng và khoang miệng một cách tối ưu. Răng nướu và men răng không bị ảnh hưởng vì đánh răng sai cách Dùng nguồn pin sạch điện tiện lợi và an toàn. Có thể sạc lại sau sử dụng Có sẵn nhiều loại đầu bàn chải để thay thế. Mỗi loại đầu bàn chải có những chức năng khác nhau khiến việc vệ sinh răng miệng hiệu quả hơn bao giờ hết. Thiết kế bắt mắt. Thời hạn sử dụng lâu dài. Chỉ cần thay thế đầu chải. Người dùng không cần có kỹ thuật đánh răng quá tốt vì máy tự động làm sạch miệng. Thích hợp cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng như: trẻ em, người niềng răng, người khuyết tật,… Có chức năng hẹn giờ để xác định đúng thời gian đánh răng phù hợp Bàn chải điện gần như không có nhược điểm lớn. Tuy nhiên với giá thành cao hơn đôi chút cùng thiết kế “cồng kềnh” hơn so với bàn chải thường có thể được coi là những yếu điểm nhỏ của loại bàn chải này. LỢI ÍCH CỦA BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG BẰNG ĐIỆN Lợi ích của bàn chải điẹn Việc sử dụng bàn chải điện để thay thế bàn chải thường đang được nhiều nước phát triển khuyến khích người dân thực hiện nhờ các lợi ích mà chúng đem lại. Răng miệng được làm sạch tối ưu hơn và an toàn hơn nhờ chế độ làm sạch tự động được lập trình theo phương pháp đánh răng mà Hiệp hội nha khoa đã khuyến cáo. Đối với những người đang gặp vấn đề về nướu và viêm lợi, qua quá trình sử dụng bàn chải điện cũng có những cải thiện bệnh lý đáng kể. Mặc dù chi phí ban đầu để đầu tư này hơi cao hơn nhưng với những lợi ích về lâu về dài đối với răng miệng thì bạn nên cân nhắc sử dụng chúng cho các thành viên trong gia đình. HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG CHI TIẾT Từ khi còn nhỏ chúng ta đã được người lớn hướng dẫn cách đăng răng. Trên thực tế thì phương pháp đánh răng là một yếu tố quan trọng để gìn giữ hàm răng của bạn. Chải răng sai cách thậm chí còn làm mòn men răng và khiến răng mau hư hỏng hơn. Bạn cũng xem cách dùng bàn chải đánh răng điện tối ưu quá trình đánh răng và bảo vệ răng miệng như thế nào nhé! Hướng dẫn sử dụng bàn chải đánh răng điện Chia khoang miệng Trước tiên bạn cần tự chia khoang miệng thành 4 phần. Đó là 4 phần không gian trong miệng với trung tâm là 4 hàm: hàm dưới trái – phải và hàm trên trái – phải. Thời gian đánh răng chuẩn là khoảng 2 đến 3 phút, thế cho nên mỗi phần bạn sẽ đánh trong khoảng 30s. Làm sạch mặt trong Để làm sạch mặt trong của răng mà không tổn thương nướu thì bạn cần nghiên lông chải 45 độ. Lông chải bao phủ tốt mặt trong của răng thì hãy khởi động bàn chải. Làm sạch từ trong ra ngoài và bàn chải sẽ tự động làm việc của nó. Làm sạch mặt ngoài Bước tiếp theo là làm sạch mặt ngoài của răng. Bạn vẫn thực hiện tương tự như với mặt trong, dưng lại vài giây ở mỗi chiếc răng để máy kịp làm sạch hoàn toàn các mảng bám. Với bàn chải điện thì không cần thiết phải chuyển động tay lắc lư bàn chải. Bạn nên duy trì lực vừa phải là được. Làm sạch bề mặt hàm nhai Bề mặt nhai nghiên thức ăn dễ bị sâu vì hay đọng lại thức ăn thừa. Khi vệ sinh phần hàm nhai bạn có thể nhấn nhẹ đầu bàn chải một chút. Vẫn duy trì làm sạch từ trong ra ngoài ban-chai-danh-rang-dien-10 Vệ sinh những phần khác trong khoang miệng Sau khi đánh sạch toàn bộ hàm răng là lúc bạn sử dụng phần cạo lưỡi để làm sạch lưỡi, bên trong má và phần phía trên khoang miệng trước khi súc miệng. Vệ sinh bàn chải sau sử dụng Quá trình vệ sinh khá đơn giản. Sau khi tắt bàn chải điện, chỉ cần rửa lại đầu bàn chải với nước. Để khô ráo ở kệ. Nếu như thân máy hết điện thì có thể gỡ ra để sạc. Vệ sinh răng miệng với các sản phẩm chăm sóc răng miệng khác Để chăm sóc tốt nhất cho răng miệng, các nha sĩ khuyễn khích bạn sử dụng thêm nước súc miệng và chỉ nha khoa. 2 sản phẩm này giúp răng miệng được bảo vệ tối ưu hơn mà không gây hại đến răng. Bên cạnh đó bạn cũng nên khám nha khoa định kỳ 6 tháng 1 lần để các nha sĩ kiểm tra tình trạng răng miệng. TOP 7 MẪU BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG ĐIỆN CHẤT LƯỢNG, TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG Trên thị trường có rất nhiều thương hiệu bàn chải điện, vậy loại nào tốt nhất? Hãy cùng Gia dụng Đức Sài Gòn khám phá top 5 thương hiệu bàn chải điện tốt nhất trên thị trường nhé! 1. Bàn chải điện oral b Thương hiệu Oral-B có lẽ đã quá quen thuộc với người Việt khi họ nhắc tới các sản phẩm chăm sóc và vệ sinh răng miệng, nổi bật với các sản phẩm: bàn chải đánh răng loại điện, kem đánh răng, chỉ nha khoa, nước súc miệng. Là nhãn hiệu tiên phong trong các sản phẩm này nên Oral-B luôn được các nha sĩ trên toàn thế giới khuyên dùng. Dưới đây là top 3 mẫu bàn chải điện thương hiệu Oral-B, nhiều người tin dùng Bàn chải điện Oral-B Vitality Ban chai dien Oral B Vitality 100 Cross Action 2 1 Gia Dụng Đức Sài Gòn Bàn chải điện Oral-B Vitality với giá thành khá rẻ chỉ từ 400.000 – 500.000 đồng. Với mức giá tầm trung, nên sản phẩm này phù hợp với hầu hết mọi đối tượng. Ưu điểm: Thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng và mang theo. Thân máy được cấu tạo từ một lớp nhựa, bao bọc bên ngoài là lớp cao su mềm giúp bạn cầm vừa cảm thấy chắc chắn, vừa mềm mại. Dung lượng pin lớn, chỉ cần sạc một lần có thể sử dụng liên tục trong 1 tuần Thân máy có bộ cảm ứng lực, giúp bạn điều chỉnh lực tác động của bàn chải lên bề mặt răng. Với thiết kế này sẽ giúp bạn bảo vệ răng miệng, tránh những tác động mạnh gây các bệnh về răng miệng, nướu. Với chế độ làm sạch 2D, kết hợp xoay và dao động để loại bỏ hoàn toàn mảng bám, vi khuẩn và vụn thức ăn còn sót Chế độ tự động tắt sau 2 phút đánh răng Giá rẻ Nhược điểm: Mẫu này không có đèn hiển thị pin nên gây khó khăn khi sạc Bàn chải điện Oral-B Pro 600 D16.513 Bàn chải điện Oral-B Pro 600 D16.513 Bàn chải với giá 1.810.000 đồng. Với mức giá khá cao nên với bạn nào còn hạn chế về tài chính có thể xem qua mẫu khác của thương hiệu này nhé. Với mức giá trên 1tr đồng thì chiếc bàn chải này có những ưu, nhược điểm gì so với các mẫu còn lại. Ưu điểm: Với thiết kế đặc biệt, thân bàn chải khép kín, có khả năng chống nước hiệu quả, bảo vệ tốt các bộ phận, linh kiện bên trong. Sử dụng công nghệ 3D Action cao cấp, giúp bàn chải có thể xoay liên tục, đảm bảo loại bỏ hết mọi mảng bám, mang lại hiệu quả làm sạch sâu. Chế độ hẹn giờ đa năng giúp bạn biết chính xác thời gian cần dừng lại. Ngoài ra, sản phẩm này còn có tính năng Protimer – nghĩa là cứ 30 giây nó sự tự động kêu lên để bạn biết cần đánh hàm còn lại. Nhược điểm: Giá thành cao Bàn Chải Điện Trẻ Em Oral-B Stages Power Frozen 5+ Bàn Chải Điện Trẻ Em Oral-B Stages Power Frozen 5+ Đây là một mẫu bàn chải được thiết kế dành riêng cho bé, được trên 90% nha sĩ trên thế giới khuyến khích ba mẹ sử dụng cho trẻ. Với trẻ nhỏ từ 3 tuổi, việc đánh răng cho bé khá khó khăn. Với thiết kế các hình nhân vật hoạt hình vui nhộn trên thân máy giúp kích thích sự tò mò của bé. Ưu điểm: Thiết kế chế độ đánh răng riêng, phù hợp với bé. Đầu bàn chải tròn, mềm mại. Chế độ hẹn giờ, đánh răng trong 2 phút Dung lượng pin lớn, một lần sạc có thể sử dụng trong 8 ngày. Dễ dàng sử dụng Bàn chải đánh răng điện trẻ em Oral-B Stages Power Frozen 5+ Bàn chải đánh răng điện Oral B Stages Power Frozen 5 cho trẻ em của Braun được 90% nha sĩ trên toàn thế giới khuyên dùng. Có đầu bàn chải xoay hai chiều giúp làm sạch mảng bám chân răng, bảo vệ răng lợi, hạn chế chảy máu. Bàn chải đánh răng điện Oral B Stages Power Frozen 5 cho trẻ em Ưu điểm: Chế độ đặc biệt phù hợp cho trẻ em: Bàn chải đánh răng điện Oral B Stages Power Frozen 5 cho trẻ em có chế độ nhạy cảm phù hợp với trẻ em đặc biệt nhẹ nhàng trên răng của trẻ. Ngoài ra, đầu bàn chải tròn có lông mềm mại đặc biệt nhẹ nhàng phù hợp với trẻ em có nướu nhạy cảm . Sáng tạo bàn chải của riêng bạn với nhãn dán Disney: Bàn Chải Oral-B Stages Power Frozen 5+ đi kèm với bốn hình dán Disney khác nhau có thể được dán xung quanh tay cầm. Giúp trẻ tự trang trí bàn chải đánh răng yêu thích theo phong cách riêng của chúng. Lông bàn chải đặc biệt mềm mại phù hợp với vòm miệng trẻ nhỏ: Để làm sạch nhẹ nhàng và vượt trội, đầu bàn chải cho bé có lông đặc biệt mềm phù hợp với trẻ nhỏ và nhẹ nhàng hơn trên nướu răng so với bàn chải đánh răng thông thường. Hẹn giờ hai phút tích hợp: Bàn chải đánh răng điện Oral B Stages Power Frozen 5 có bộ hẹn giờ tích hợp để con bạn có thể đáp ứng thời gian làm sạch hai phút theo khuyến nghị của nha sĩ và quen với việc đánh răng tốt. Pin sạc: Pin sạc của Oral-B Kids cho phép trẻ có thời gian vệ sinh răng miệng trong 8 ngày. Một trải nghiệm đánh răng thú vị chỉ bằng một nút bấm. Một bàn sạc được bao gồm trong bộ sản phẩm, có thể dễ dàng đặt trên bồn rửa hoặc kệ. 2. Bàn chải điện philips Thương hiệu bàn chải điện thứ 2 bạn không nên bỏ qua là Philips. Thương hiệu đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1993 và đã nhanh chóng chiếm được tình cảm từ nhiều người tiêu dùng Việt. Bàn Chải Điện Philips Sonicare HX6352/42 – Kid banchaihx6352 Gia Dụng Đức Sài Gòn Giá thành: 1.790.000 đồng Với các bậc cha mẹ hoàn toàn có thể tham khảo mẫu bàn chải điện Philips Sonicare HX6352/42 – Kid cho con cái sử dụng. Mẫu bàn chải được chính các chuyên gia nha khoa ưu tiên sử dụng cho con cái của họ. Ưu điểm: Bộ 2 đầu bàn chải với 2 kích thước S và L được thiết kế đặc biệt để phù hợp với răng miệng của bé. Hai chế độ đánh răng, thân thiện với trẻ em cung cấp khả năng làm sạch phù hợp với các lứa tuổi khác nhau, chế độ thấp cho trẻ nhỏ hơn, chế độ cao cho trẻ lớn hơn. Thiết kế thân máy gọn nhẹ giúp bé có thể tự đánh răng cho mình. Mỗi chiếc bàn chải Philips Sonicare HX6352/42 – Kid đều có tay cầm được thiết kế thông minh cho phép cha mẹ và bé có thể chải cùng nhau nếu họ muốn. Liên kết với điện thoại thông minh thông qua bluetooth để hiện thị các kỹ thuật đánh răng phù hợp và theo dõi hiệu suất. Bàn Chải Điện Philips Sonicare HX6800/44 – Màu Đen Bàn Chải Điện Philips Sonicare HX6800/44 – Màu Đen Giá thành: 2.190.000 đồng THƯƠNG HIỆUPHILIPSMÀU SẮCĐenTỐC ĐỘLên đến 62000 chuyển động bàn chải/ phútHẸN GIỜSmarTimer và QuadpacerCÔNG NGHỆ CẢM BIẾN THÔNG MINH– Cảm biến áp suất (Cảnh báo khi chải quá mạnh) – Lời nhắc thay thế BrushSync (Luôn biết khi nào cần thay thế đầu bàn chải)PINLithium IONBàn Chải Điện Philips Electric Toothbrush HX9924/13 Bàn Chải Điện Philips HX9924/13 là mẫu bàn chải điện cao cấp đến từ Philips Sonicare. Nó là sự kết hợp giữa thiết kế đẹp và sự sạch sẽ hiệu quả mà bạn mong đợi từ Sonicare. ban-chai-dien-nao-tot-5 Ưu điểm: Bàn Chải Điện Philips HX9924/13 dễ sạc và thời trang: Chỉ với một lần sạc đầy bạn có thể sử dụng thường xuyên trong hai tuần. Tuy nhiên, nếu bạn hết pin khi đang đi du lịch, chiếc hộp đựng USB du lịch sang trọng của bạn sẽ đóng vai trò như một bộ sạc. Đầu bàn chải tự động chọn cài đặt tối ưu: một chip điện tử trong đầu Bàn Chải Điện Philips HX9924/13 cho bạn biết bạn đang sử dụng loại nào. Vì vậy, nếu bạn nhấp vào đầu của bàn chải chăm sóc nướu bàn chải đánh răng của bạn sẽ có thể chọn chế độ và cường độ tối ưu để chăm sóc nướu nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Theo dõi nơi bạn đã chải, đánh dấu nơi bạn chưa chải: bạn sẽ luôn biết mình đã chải ở đâu và chưa chải nhờ cảm biến vị trí thông minh. Philips HX9924/13 loại bỏ tới 100% vết bẩn chỉ trong 3 ngày: Với lông bàn chải dày đặc ở tâm để loại bỏ vết bẩn, nó đã được chứng minh lâm sàng để loại bỏ tới 100% vết bẩn chỉ trong ba ngày. Loại bỏ gấp 10 lần mảng bám để làm sạch sâu: Với các mặt linh hoạt, lông bàn chải bám chặt vào hình dạng bề mặt của từng răng cho diện tích tiếp xúc gấp 4 lần và loại bỏ mảng bám cao hơn 10 lần ở những vùng khó tiếp cận. KHI NÀO NÊN THAY ĐẦU BÀN CHẢI? Đàu bàn chải Thay đổi đầu bàn chải là một việc làm cần thiết vì lông chải dễ bị hao mòn sau quá tình sử dụng.Thông thường thì khoảng 3,4 tháng bạn nên thay đầu bàn chải 1 lần. Tuy nhiên với những người sử dụng niềng răng thì đầu bàn chải nhanh bị mòn hơn khiến bạn cần thay thường xuyên hơn. MUA BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG ĐIỆN Ở ĐÂU TỐT? Có khá nhiều thương hiệu cung cấp bàn chải điện chất lượng trên thị trường tuy nhiên đi cùng với đó là hàng giả, hàng nhái cũng rất phổ biến. Sản phẩm không chất lượng rất dễ hư hỏng và có thể gây ảnh hưởng đến răng. Một vài thương hiệu nổi tiếng cung cấp bàn chải điện là: Oral B, Philips,… Gia dụng Đức Sài Gòn nhập khẩu trực tiếp bàn chải điện Oral B và Philips từ Đức và phân phối với giá thành chuẩn đến người tiêu dùng Việt. Cam kết hàng chính hãng, nói không với hàng giả, bảo hành lên đến 12 tháng. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày. Gọi ngay Hotline: 19006774 hoặc nhấn mua hàng trên website để sắm bàn chải tốt cho cả gia đình.
 5. Lò vi sóng với những ưu điểm nổi bật của mình đã trở thành vật dụng gần gũi với căn bếp của các gia đình hiện nay. Tuy nhiên, làm thế nào để chọn cho mình chiếc lò vi sóng thích hợp? Hãy tham khảo những kinh nghiệm mua lò vi sóng được chia sẻ trong bài viết dưới đây của Gia Dụng Đức Sài Gòn nhé. Khái quát về lò vi sóng Lò vi sóng là gì? Lò vi sóng là thiết bị điện lạnh ứng dụng sóng viba. Nó rất quen thuộc và gần gũi trong căn bếp của các gia đình hiện đại ngày nay. Chức năng cơ bản của lò vi sóng là làm nóng thức ăn. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, lò vi sóng còn được tích hợp với lò nướng. Chính vì vậy, bên cạnh chức năng rã đông thì lò vi sóng còn có thể dùng để rã đông thức ăn, chức năng nướng thực phẩm, nướng bánh… Lò vi sóng giúp cho chị em nội trợ tiết kiệm tối đa thời gian nấu nướng. Các loại Lò vi sóng/ viba hiện có trên thị trường [caption id="attachment_100340" align="aligncenter" width="800"] Lò vi sóng điện tử[/caption] Lò vi sóng trên thị trường hiện nay được chia thành 2 dạng chính là lò vi sóng cơ và lò vi sóng điện tử. Tuy khác nhau về tính năng điều khiển nhưng về cơ bản, nguyên lý hoạt động của chúng giống như nhau. Lò vi sóng cơ Đây là loại lò vi sóng điều chỉnh chế độ nấu nướng và thời gian bằng nút vặn cơ. Bạn chọn chế độ nấu nướng thích hợp như nấu, hâm nóng, rã đông, nướng ở nút xoay bên trên…Sau đó bạn chọn thời gian cần nấu ở nút xoay bên dưới. Lò vi sóng điện tử Đây là sản phẩm lò vi sóng hiển thị tất cả các chế độ cũng như thời gian hoạt động của lò vi sóng thông qua màn hình điện tử. Người dùng chỉ cần bấm và quan sát lò vi sóng hoạt động thông qua màn hình mà không phải vặn tay. Dòng lò vi sóng điện tử này được trang bị nhiều tính năng nấu nướng hơn với lò vi sóng cơ. Chị em thỏa sức nấu những món ăn ngon. Vậy nên chọn lò vi sóng nào? Kinh nghiệm mua lò vi sóng là gì? Mời bạn tiếp tục tham khảo nội dung dưới đây. Những kinh nghiệm mua lò vi sóng thích hợp với mọi gia đình Lò vi sóng hiện nay được bày bán rộng rãi trên các hệ thống siêu thị, cửa hàng điện máy trên phạm vi cả nước. Nhưng làm thế nào để chọn mua được chiếc lò vi sóng thích hợp là băn khoăn của khá nhiều người. Để giúp bạn trả lời được câu hỏi này, hay tham khảo những kinh nghiệm dưới đây nhé. Kinh nghiệm mua lò vi sóng theo nhu cầu sử dụng Để mua được chiếc lò vi sóng thích hợp trước hết bạn cần xác định được nhu cầu sử dụng. Nếu bạn thường xuyên nấu nướng, party hay ăn uống đông người thì bạn nên chọn chiếc lò vi sóng có tích hợp nhiều tính năng nấu nướng. Nếu bạn đam mê với các món nướng thì những chiếc lò vi sóng thêm tính năng nướng sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều. Bên cạnh đó, nó còn làm tăng giá trị thẩm mĩ cho không gian và tối ưu diện tích sử dụng. Kinh nghiệm mua lò vi sóng theo chức năng [caption id="attachment_100341" align="aligncenter" width="800"] Kinh nghiệm chọn mua lò vi sóng theo chức năng của lò[/caption] Những chiếc lò vi sóng hiện nay đều được tích hợp với các chương trình nấu ăn đa dạng như hâm nóng, rã đông, nấu, nướng bánh…Bên cạnh đó, lò vi sóng hiện nay còn có thêm những tính năng an toàn như tự động ngắt khi hết giờ, chuông báo, hẹn giờ… Việc nấu nướng của bạn trở nên thật dễ dàng. Bạn không phải mất thời gian để đứng trông lò mà vẫn được thưởng thức những món ăn ngon. Kinh nghiệm mua lò vi sóng dựa trên dung tích và công suất của lò vi sóng Một kinh nghiệm mua lò vi sóng bạn nên chú ý đó là dựa trên dung tích và công suất của lò. Nếu gia đình bạn có từ 3 đến 5 người thì bạn nên chọn sản phẩm có dung tích từ 20 đến 25l. Nếu gia đình bạn có từ 4 đến 6 người thì nên chọn những chiếc lò có dung tích từ 25 đến 30l. Những chiếc lò vi sóng có dung tích trên 30L sẽ thích hợp với những gia đình đông người, hoặc sử dụng trong trường học, cơ quan… Nếu như lò vi sóng có công suất càng lớn thì nó càng được tích hợp nhiều tính năng nấu nướng. Thời gian hâm nóng thức ăn nhanh hơn. Nếu được nhiều món ăn hơn. Trong gia đình, theo kinh nghiệm của chúng tôi tư vấn cho khách hàng thì bạn chỉ nên chọn lò vi sóng có công suất từ 700 đến 1200W là thích hợp. Kinh nghiệm chọn mua lò vi sóng dựa trên các tính năng phụ: khóa an toàn, tiết kiệm điện... Chọn mua lò vi sóng nhiều chị em còn chú ý đến các tính năng được tích hợp. Hầu hết các sản phẩm lò vi sóng hiện nay đều được trang bị các tính năng hiện đại như khóa an toàn; công nghệ Inverter tiết kiệm điện; khoang lò không đĩa xoay; đối lưu nhiệt…. Những tính năng này vừa đảm bảo độ an toàn, vừa tăng không gian sử dụng lại tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Chất liệu và thiết kế lò vi sóng [caption id="attachment_100342" align="aligncenter" width="800"] Chọn mua lò sóng dựa trên chất liệu và thiết kế[/caption] Lò vi sóng hiện nay được làm từ 2 chất liệu phổ biến đó là inox và sơn tĩnh điện. Những chiếc lò vi sóng điện tử có phần vỏ được làm bằng inox, mang đến sự chắc chắn. Nhưng nếu sử dụng lâu dài thì sẽ để lại vết xước gây nên tình trạng mất thẩm mỹ. Đối với những chiếc lò vi sóng có vỏ từ sơn tĩnh điện lại mang đến độ bền cao, an toàn, nhiều mẫu mã, không bị xước. Đặc biệt nó dễ vệ sinh. Dù dùng lâu dài nhưng nhìn vẫn rất mới. Kinh nghiệm mua lò vi sóng dùng trong gia đình, bạn nên chọn những chiếc lò được tráng men bên trong, còn bên ngoài sơn tĩnh điện. Phần đĩa quay có thể tách rời để việc vệ sinh sau mỗi lần sử dụng dễ dàng hơn. Kinh nghiệm mua lò vi sóng dựa trên thương hiệu uy tín, chất lượng Kinh nghiệm mua lò vi sóng bạn nên nhớ nữa đó là lựa chọn sản phẩm dựa trên thương hiệu sản xuất. Hiện nay, những thương hiệu sản xuất và phân phối lò vi sóng đang được cộng đồng người dùng đánh giá cao đó là Panasonic, Bosch, Caso, Sharp, Samsung,…. Bởi khi chọn những thương hiệu nổi tiếng, bạn sẽ được đảm bảo về chất lượng dịch vụ, chế độ bảo hành cũng như chất lượng sản phẩm. bên cạnh đó, chọn những chiếc lò vi sóng có thương hiệu thì khi hỏng hóc bạn cũng dễ dàng sửa chữa hơn. Địa chỉ mua lò vi sóng chất lượng, uy tín? Một trong những kinh nghiệm mua lò vi sóng thích hợp cho gia đình mà ai cũng nên biết đó là chọn cho mình một địa chỉ bán hàng chính hãng. Bởi hiện nay, nhu cầu về sản phẩm này ngày càng cao, bên cạnh những đơn vị bán hàng uy tín thì vẫn có những địa chỉ bán hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Nếu bạn ham rẻ mà mua những hàng đó thì sẽ có lúc phải hối hận. Một trong những địa chỉ bán hàng lò vi sóng gia đình uy tín, bạn không nên bỏ qua đó là Gia Dụng Đức Sài Gòn. Nếu có nhu cầu sắm cho gia đình mình sản phẩm chất lượng, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn. Trong bài viết trên đây, Gia Dụng Đức Sài Gòn đã chia sẻ đến bạn những kinh nghiệm mua lò vi sóng tốt nhất, thích hợp nhất cho các gia đình. Chúc bạn tìm được chiếc lò vi sóng ưng ý nhất nhé.
 6. Để sử dụng máy pha cà phê tiết kiệm điện năng nhất thì bạn nên chọn cho mình chiếc máy thích hợp nhất phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng, dung tích cũng như những tính năng được tích hợp trong máy. TOP 3 mẫu máy pha cà phê gia đình tiết kiệm điện năng Máy Pha Delonghi Dedica Metallics EC785BG Máy pha cà phê Delonghi Dedica Metallics EC785BG Dù mức Công suất là 1300W máy pha Dlonghi Dedica Metallics EC785BG có hiệu suất đáng kinh ngạc, khiến bạn nhận thấy tiết kiệm được tối đa thời gian so với điện năng tiêu thụ. Đặc biệt, chiếc máy này được tích hợp vòi hơi để pha ra những cốc cappuccino tuyệt vời. Chiếc máy pha cà phê này cũng được thiết kế sang trọng. Nó thích hợp dùng trong căn bếp của các gia đình ít người. Máy Pha Cafe Tự Động Philips EP2224/10 Máy Pha Tự Động Philips EP2224/10 Là dòng máy hoàn toàn tự động nhưng Philips EP2224/10 lại khá tiết kiệm điện năng. Máy giúp cho bạn thưởng thức trọn vẹn vị thơm ngon và hương thơm của cà phê được làm bằng hạt cà phê tươi và ở nhiệt độ hoàn hảo, nhờ hệ thống pha thông minh của chúng tôi. Vòi đánh sữa cổ điển cho phép bạn dễ dàng pha chế cappuccino hoặc latte macchiato. Dễ dàng điều chỉnh độ mạnh của hương thơm và lượng cà phê riêng lẻ thông qua giao diện SensorTouch trực quan. Máy pha cà phê tự động Bear CF-B20V1 Máy pha cà phê tự động Bear CF-B20V1 Máy pha cà phê tự động Bear CF-B20V1 cũng là sản phẩm máy pha cà phê bán tự động với thiết kế sang trọng, hiện đại. Dung tích bình chứa lớn lên đến 240ml, tương đương với 4 ly cà phê trong 1 lần pha. Nó thích hợp để dùng trong các gia đình ít người. Máy pha cà phê tự động Bear CF-B20V1 hoạt động với áp suất nén là 5 bar, công suất máy pha cà phê là 1000W. Cho nên quá trình pha, giọt cà phê được chiết tách một cách nhanh nhất. Đảm bảo giữ nguyên được hương vị của ly cà phê. Đặc biệt, máy được trang bị vòi tạo sữa mịn cho nên bạn thoải mái sáng tạo ra những lý cà phê theo ý muốn của mình. Hiện nay, dòng sản phẩm này đang được bán trên thị trường với mức giá là 1.390.000đ Trong bài viết trên Gia Dụng Đức Sài Gòn đã chia sẻ đến bạn những thông tin xung quanh công suất máy pha cà phê. Nó sẽ giúp bạn trả lời được câu hỏi máy pha cà phê có tốn điện không. Nếu có nhu cầu tìm hiểu về máy pha cà phê, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.
 7. Máy rửa chén bát Bosch Serie 6 - Mang đến sự tiện lợi cho căn bếp của bạn https://giadungducsaigon.vn/danh-muc/may-rua-chen-bat-bosch-series-6 Ngày nay sự xuất hiện của những chiếc máy rửa chén bát tiện lợi trong căn bếp người phụ nữ đã không còn quá xa lạ. Máy rửa bát là thiết bị bếp cao cấp, hỗ trợ đắc lực cho các bà nội trợ trong việc rửa đống chén dĩa bẩn, tiếp kiệm thời gian giúp bạn có những giây phút ấm cúng, hạnh phúc bên gia đình. Cùng Gia dụng Đức Sài Gòn khám phá dòng máy rửa chén bát Bosch Serie 6 nước Đức trong bài này nhé! 1. Máy rửa chén bát Bosch Serie 6 Hãng gia dụng Bosch là một thương hiệu thiết bị nhà bếp đến từ nước Đức - một trong những thương hiệu tiên phong máy rửa chén bát tại thị trường Việt Nam. Ở dòng serie 6 của Bosch, các sản phẩm được ưa chuộng bởi chất liệu bền bỉ, an toàn, thiết kế máy đẹp và tinh tế, giúp gian bếp thêm sang trọng. Bên cạnh đó là những tính năng hiện đại, công suất cao giúp rửa bát đĩa nhanh, sạch, tiết kiệm thời gian và điện năng. 2. Phân loại máy rửa chén bát Bosch Serie 6 Máy rửa chén bát Bosch Serie 6 được thiết kế với 2 kiểu dáng phổ biến: 2.1. Máy rửa chén bát Bosch độc lập Máy rửa chén bát Bosch độc lập là dòng máy rửa chén bát kiểu đứng, loại máy này có thể ở bất kỳ vị trí vào trong phòng bếp của bạn, ngay cả lắp đặt âm trong tủ bếp. Có kích thước thường là cao 85cm x rộng 60cm x sâu 60cm cùng hệ thống 2 hoặc 3 giàn rửa, với công suất rửa từ 9 -14 bộ bát đĩa. 2.2. Máy rửa chén bát Bosch âm tủ Sử dụng dòng máy rửa chén bát Bosch âm tủ giúp bạn tiết kiệm diện tích căn bếp rất nhiều. Dòng máy được thiết kế nhỏ gọn theo dạng ngăn kéo hay cánh tủ. Máy được đặt âm bên trong tủ. Kích thước máy rửa chén bát Bosch âm tủ thường là: cao 81,5cm x rộng 60cm x sâu 60 cm. 3. Các tiêu chí đánh giá máy rửa chén bát Bosch tốt? Dưới đây là các tiêu chí bạn cần quan tâm khi chọn máy rửa chén bát Bosch Serie 6 - Xuất xứ rõ ràng Bạn cần quan tâm nguồn gốc xuất xứ của máy rửa bát vì mỗi thị trường sẽ có những tiêu chuẩn khác nhau. Máy rửa chén bát Bosch Serie 6 được sản xuất tại Đức đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe nhất của Đức và Châu Âu. Vì vậy bạn nên chọn những model sản xuất tại thị trường này là tốt và bền bỉ. - Linh kiện cao cấp + Giá đựng bát đĩa, khay, ly: Giá đựng bát, đĩa, ly, khay cần đa dạng về số ngăn, kiểu ngăn và đáp ứng hầu hết các loại đồ rửa khác nhau. Giá thường được làm bằng nhựa cao cấp, inox hoặc thép chống han gỉ. + Động cơ: Bạn nên chọn dòng máy có động cơ tốt, bền và hoạt động êm ái. + Cánh phun: Đây là bộ phận phun nước, rửa trôi lớp dầu mỡ, làm sạch dụng cụ bát đĩa. Cánh phun nên được làm từ nhựa hoặc inox cao cấp. - Tiết kiệm nước, tiết kiệm điện năng tiêu thụ Chắc hẳn bạn không muốn sở hữu một chiếc máy rửa bát tiêu tốn quá nhiều điện và nước nhà bạn phải không. Đây cũng là một tiêu chí bạn cần quan tâm khi chọn máy rửa bát Bosch Serie 6 Mẹo: Hãy so sánh độ tiết kiệm nước của máy thông qua những chỉ số của nhà sản xuất cung cấp như: lượng nước tiêu thụ chương trình rửa, nhãn năng lượng tiết kiệm, và review của người tiêu dùng sử dụng chính sản phẩm đó. - Hoạt động êm ái Một chiếc máy rửa bát phát ra tiếng động quá lớn khi hoạt động cũng gây ra những phiền toái cho bạn. Hãy chọn những sản phẩm có độ ồn thấp hơn mức 50dBA. Ngoài ra thì bất cứ thiết bị nào có độ ồn dưới 44 dBA đều được coi là rất yên tĩnh, ở mức ồn này, bạn vẫn có thể nghe thấy tiếng động dù chúng khá nhỏ. - Tiện ích bổ trợ Ngoài ra yếu tố để lựa chọn máy rửa bát Bosch Serie 6 còn là các tiện ích chương trình bổ trợ khi sử dụng. Một máy rửa bát tốt cần có đầy đủ các tính năng như: Các chương trình rửa đa dạng, cho phép bạn thay đổi tùy thuộc vào mức độ bẩn của dụng cụ cần rửa. Công nghệ sấy khô hoàn hảo AquaStop: Chức năng đảm bảo an toàn một cách tối đa máy và cho chính người dùng. Với chế độ này, máy sẽ tự động ngắt nếu phát hiện rò rỉ. Hẹn giờ: Bạn không thể lúc nào cũng ngồi canh xem khi nào máy rửa xong để tắt phải không nào? Chức năng này sẽ hỗ trợ đắc lực cho bạn Đối với các gia đình có con nhỏ thì chức năng khóa trẻ em an toàn và tiện lợi rất cần thiết. Khi chức năng này được khởi động thì toàn bộ nút bấm sẽ bị vô hiệu hóa. - Chế độ bảo hành, bảo trì uy tín, minh bạch Khi mua sản phẩm bạn cần chú ý đến chế độ bảo hành của nhà cung cấp. Cần rõ ràng, minh bạch các thông tin sau: Thời gian đến bảo hành khi báo sự cố là bao lâu? Trong thời gian bảo hành khi hỏng hóc thì chi phí sửa chữa như thế nào? Hết thời gian bảo hành nếu hỏng hóc chi phí sửa chữa thế nào? Chính sách đổi trả hàng ra sao. Dịch vụ lắp đặt sản phẩm. Khi mua máy rửa chén Bosch tại Gia Dụng Đức Sài Gòn bạn sẽ được chúng tôi bảo hành tại nhà 3 năm, dịch vụ hậu mãi, lắp đặt sửa chữa cực kỳ chuyên nghiệp.
 8. Lựa chọn mua máy rửa bát phù hợp với không gian căn bếp Kinh nghiệm mua máy rửa bát đầu tiên là phải phù hợp với không gian và diện tích của căn bếp. Máy rửa bát được bán trên thị trường hiện nay đang có 3 loại cơ bản đó là https://giadungducsaigon.vn/danh-muc/thiet-bi-nha-bep/may-rua-chen , máy rửa bát thiết kế tủ âm, máy rửa bát tủ đứng độc lập. Trong đó mỗi loại lại có những ưu điểm riêng thích hợp với từng không gian riêng. Máy rửa bát để bàn Máy rửa bát để bàn thích hợp với không gian bếp nhỏ Đây còn gọi là máy rửa bát gia đình có kích thước nhỏ gọn, ít tốn diện tích. Chiếc máy rửa bát này có kích thước dao động từ 30-45cm; còn chiều cao trên dưới 85cm. Nó thích hợp trong những căn bếp không gian nhỏ nhằm tối ưu diện tích sử dụng. Chiếc máy rửa bát để bàn này thích hợp với những gia đình ít người. Bởi mỗi lần rửa, nó chỉ rửa được khoảng 3 đến 5 bộ bát. Tương đương với 15 chiếc các loại. Tuy nhiên, khi chọn máy rửa bát để bàn thì bạn phải thiết kế được ống thoát nước. Ống thoát nước của máy rửa bát cần đặt gần lối thoát nước để tiện cho việc xả nước trong khi rửa. Xem thêm: Chia Sẻ Tiêu Chí Chọn Máy Rửa Chén Gia Đình Phù Hợp Nhất Máy rửa bát âm và đứng độc lập Máy rửa bát đứng thích hợp với căn bếp diện tích rộng Dòng máy rửa chén âm tủ này có kích thước khá lớn với chiều ngang là 60cm và chiều cao tối thiểu là 85cm. Dòng máy này thích hợp với những căn bếp có diện tích lớn, không gian hiện đại. Nó vừa giúp chị em rảnh rang hơn với các công việc nội trợ, đồng thời cũng tối ưu được không gian nhà bếp. Đồng thời nó cũng tạo được sự sang trọng cho không gian. Kích thước của máy lớn cho nên có thể rửa được khoảng 10 đến 12 bộ chén đĩa một lần rửa. Trang bị chiếc máy rửa bát này thì bát đĩa trong những buổi ăn uống, liên hoan, hay giỗ lễ không còn là ác mộng nữa. Kinh nghiệm mua máy rửa bát dựa trên thương hiệu Kinh nghiệm mua máy rửa bát cần quan tâm tiếp theo đó là chọn thương hiệu sản xuất. Máy rửa bát được bán trên thị trường hiện nay rất đa dạng bởi thương hiệu sản xuất. Những thương hiệu này đều là thương hiệu mang tầm cỡ quốc tế cho ra đời những sản phẩm chất lượng, đáp ứng được tối đa nha cầu sử dụng của người dùng. Các hãng máy rửa bát nổi tiếng hiện nay phải kể đến như Bosch, Fagor, Munchen, National, Panasonic hay Hitachi,… Máy rửa bát thương hiệu Bosch hiện đại Tuy nhiên, những dòng máy thương hiệu từ Châu Âu được nhập khẩu trực tiếp. Tại Việt Nam có nhiều showroom bán hàng cho nên được bảo hành chính hãng, dễ dàng thay thế khi bị hỏng linh phụ kiện. Còn với những chiếc máy rửa bát xuất xứ ở Nhật thì chủ yếu là hàng xách tay cho nên ít được bảo hành chính hãng và khó thay thế khi hỏng linh kiện. Kinh nghiệm mua máy rửa bát dựa trên tính năng Một kinh nghiệm mua máy rửa bát mà chị em nội trợ cần biết đó là chọn theo tính năng của nó. Bởi các dòng máy rửa bát hiện nay, bên ngoài chức năng chính là dùng để rửa bát thì nó còn được trang bị thêm nhiều tính năng đi kèm để mang đến sự tiện lợi cho người dùng. Một số tính năng của máy rửa bát bạn cần chú ý như: Các tính năng của máy rửa bát hiện đại Tính năng xả nước qua trước khi rửa Tính năng này có tác dụng tự động loại bỏ đi thức ăn thừa, làm sạch toàn bộ vụn thức ăn còn sót lại trên chén đĩa. Nó giúp cho chị em không phải mất thời gian gạt đi thức ăn thừa trước khi cho vào trong máy. Tính năng tiết kiệm điện Đây là một trong những tính năng quan trọng mà nhiều người quan tâm đến khi chọn mua máy rửa chén. Tiết kiệm nước vừa rút ngắn được thời gian rửa lại tiết kiệm được điện năng tiêu thụ. Đây chính là những điều mà người dùng tìm kiếm và hướng đến. Tính năng sử dụng nước nóng và sấy Hầu hết các dòng máy rửa bát hiện nay đều được trang bị tính năng rửa nước nóng và sấy khô. Bởi rửa nước nóng sẽ mang lại hiệu quả làm sạc tối ưu nhất. Tính năng sấy khô giúp làm khô toàn bộ chén đĩa sau khi rửa, không để cho vi khuẩn có cơ hội sinh sôi và phát triển. Nhưng với tính năng hiện đại này sẽ tiêu tốn khá nhiều điện năng khi hoạt động đấy. Kinh nghiệm mua máy rửa chén dựa trên việc thiết kế vòi phun Một trong những kinh nghiệm mua máy rửa bát các chị em nội trợ cần quan tâm đó là thiết kế vòi phun của máy rửa bát. Thiết kế vòi phun bao gồm đầu phun và lựa phun. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định đến thời gian cũng như hiệu quả của việc rửa chén bát. Chọn mua máy rửa bát dựa trên thiết kế vòi phun Lực phun Lực phun càng mạnh thì hiệu quả làm sạch càng cao. Dòng nước sẽ cuốn đi những vết bẩn cáu trên bát đĩa cũng như trên ngóc ngách của bát đĩa và dụng cụ nấu nướng. Đầu phun Bạn nên nghiên cứu và lựa chọn những chiếc máy rửa bát có phần đầu phun được thiết kế với nhiều lỗ cấp nước nhỏ. Bởi càng nhiều lỗ cấp nước thì chén đĩa của bạn càng được sạch tối đa. Ngay cả những ngóc ngách của chén đĩa cũng được làm sạch hoàn toàn. Kinh nghiệm sử dụng máy rửa bát an toàn, hiệu quả Bên cạnh những kinh nghiệm chọn mua máy rửa bát thích hợp thì trong quá trình sử dụng, chị em cũng nên lưu ý một số vấn đề dưới đây để đảm bảo độ bền cũng như hiệu năng của máy. Trước khi cho bát đĩa và dụng cụ nấu nướng vào trong máy rửa bát thì bạn nên phân loại và chia thành các ngăn rửa khác nhau. Úp toàn bộ đồ cần rửa xuống để tránh đọng nước cũng như thức ăn thừa khi máy xả nước. Không đặt đồ chồng lên nhau để tránh khi áp suất nước thổi mạnh sẽ khiến chúng xô vào nhau, gây nên tình trạng sứt mẻ, nứt vỡ. Không xếp bát đĩa chắn với vòi phun nước. Trong quá trình sắp xếp đồ, bạn nên để tránh cánh quạt để tạo không gian cho quạt phun nước. Máy rửa bát đã quá quen thuộc trong căn bếp của các gia đình hiện đại. Trong bài viết trên Gia Dụng Đức Sài Gòn đã chia sẻ đến chị em những kinh nghiệm mua máy rửa bát dành cho chị em nội trợ. Hy vọng những thông tin này sẽ thực sự hữu ích dành những ai đang quan tâm đến sản phẩm hiện đại này.
 9. Trong căn bếp của các gia đình hiện đại ngày nay, bếp từ đã dần thay thế cho bếp ga để đảm bảo sự an toàn cũng như mang đến tiện lợi cho việc nấu nướng của chị em. Trên bếp từ có khá nhiều kí hiệu, không phải chị em nào cũng hiểu hết được ý nghĩa của các ký hiệu đó. Trong bài viết dưới đây, Gia Dụng Đức Sài Gòn sẽ giúp bạn giải mã ý nghĩa các ký hiệu trên bếp từ để dễ dàng sử dụng nhất. Các ký hiệu trên bếp từ Trên bếp từ có khá nhiều kí hiệu cũng như các thông số kỹ thuật. Để sử dụng bếp an toàn thì bạn phải hiểu được hết những kí hiệu trên bếp. Dù có nhiều thương hiệu khác nhau song hầu hết chúng đều có những quy ước chung về kí hiệu. Những kí hiệu này bao gồm: Nút ON/ OFF Đây là ký hiệu dùng để tắt, bật bếp từ. Nó giống như nút vặn cơ học trên bếp da dùng để khởi động bếp trước khi nấu vậy. Để chuẩn bị cho việc nấu nướng, bạn chạm tay và nút ON/OFF này. Khi bảng điện tử sáng màu có nghĩa là bếp đã khởi động và chuẩn bị nấu nướng. Ký hiệu bếp từ KEEP WARM Ý nghĩa của các ký hiệu trên bếp từ Đây là nút có chức năng giữ ấm cho các món ăn đã được nấu xong. Bên cạnh đó bạn cũng có thể dùng nút này để hâm nóng cháo hoặc thức ăn Nút BOSSTER Đây là nút có tác dụng hỗ trợ quá trình nấu nhanh. Nó giúp tiết kiệm thời gian và điện năng Kí hiệu bếp từ MILK Đây là ký hiệu trên bếp từ có chức năng hâm nóng sữa, nó thích hợp với những gia đình có trẻ nhỏ. Nhiệt độ hâm sữa chỉa khoảng 35 độ C, bạn có thể hâm sữa bất kì lúc nào. Ký hiệu bếp từ LOCK Ký hiệu LOCK trên bếp từ Ký hiệu bếp từ LOCK là nút đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bếp từ. Nó đảm bảo sự an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ. Khi bấm vào nút này là tất cả các phím chức năng trên bảng điều khiển sẽ bị khóa lại. Ký hiệu FRY Đây là ký hiệu bếp từ dùng để chiên rán thức ăn. Ký hiệu TIME Nhấn vào nút này là bạn đã bật chế độ hẹn giờ của bếp từ Kí hiệu PRESSURE COOK Khi nhấn vào nút này trên bếp từ có nghĩa là bạn đã chọn chế độ nấu cho nồi áp suất. Nó giúp cho việc ninh, nấu hoặc hầm các món ăn một cách nhanh nhất, tiết kiệm thời gian và điện tiêu thụ. Ký hiệu RICE Nếu muốn nấu cơm trên bếp từ thì bạn hãy nhấn vào kí hiệu này nhé. Ký hiệu bếp từ HOTPOT Dùng bếp từ ăn lẩu là một trong những tiện ích không thể không nhắc đến. Với kí hiệu này, bạn thoải mái thưởng thức những nồi lẩu ấm cúng bên gia đình. Nó có chức năng điều chỉnh nhiệt độ sôi cho cho thích hợp nhất. Ký hiệu SOUP Ký hiệu này dành cho những ai muốn trổ tài nấu món soup cho cả gia đình. Ký hiệu BBQ Ký hiệu này thường được tích hợp giữa bếp từ và bếp hồng ngoại. Các chị em nội trợ có thể sử dụng chức năng này để nướng các món ăn mình thích. Ký hiệu PAUSE Bạn đang nấu thức ăn, nhưng bạn muốn dừng lại tạm thời. Vậy hãy bấm ký hiệu Pause trên bảng điều khiển nhé. Ký hiệu +/- Đây là ký hiệu bếp từ có tính năng tăng hoặc giảm công suất, nhiệt độ trong quá trình nấu nướng. Nếu bạn muốn tăng thì nhấn dấu + còn nếu muốn giảm thì nhấn dấu -. Các ký hiệu lỗi trên bếp từ khi sử dụng Ngoài các ký hiệu hiển thị sẵn trên bảng điều khiển bếp từ thì bạn cũng cần hiểu thâm về ý nghĩa cả một số ký hiệu bếp từ khi thông báo lỗi. Bởi nó sẽ đảm bảo an toàn tối đa cũng như vận hành bếp hiệu quả nhất. Bếp từ hiển thị lỗi E0, AD Nếu trong quá trình sử dụng trên màn hình của bếp từ có ký hiệu báo lỗi E0 hoặc AD. Vậy những kí hiệu có ý nghĩa gì? Ký hiệu E0 có ý nghĩa gì? Ký hiệu lỗi E0: báo lỗi trên bề mặt bếp cho biết thiết bị đặt trên bề mặt bếp không đúng không bắt được từ. Chính vì vậy, bếp không thể đun nóng. Lỗi A D: báo lỗi đáy dụng cụ đun nóng không bằng phẳng. Vì vậy bếp không thể khởi động được. Lúc này bạn cần kiểm tra xem phần đáy có vật cản hay không. Hoặc thay thế dụng cụ nấu phù hợp. AD: Là ký hiệu cho bạn biết đáy dụng cụ đun nấu bạn đang sử dụng không bằng phẳng. Khi đó bếp cũng không khởi động được. Trong trường hợp này bạn cần thay dụng cụ đun nấu phù hợp là được. Ký hiệu bếp từ báo lỗi E1 Nếu trong quá trình sử dụng mà bếp từ báo lỗi E1 có nghĩa là nhiệt độ đang quá nóng, vượt quá mức an toàn. Nguyên nhân của hiện tượng này là do bạn đã sử dụng bếp liên tục trong thời gian dài hoặc quạt tản nhiệt của bếp đã kém. Để khắc phục lỗi E1, bạn chỉ việc tắt bếp để nguội một vài phút sau đó lại tiếp tục đun nấu. Hoặc kiểm tra quạt gió cũng khả năng hoạt động của nó. Nếu quạt bị hỏng có thể thay quạt khác. Ký hiệu bếp từ lỗi E2 Đây là ký hiệu hiển thị bếp từ khi trong nồi không có thức ăn. Cho dù bạn có quên, đặt nồi lên bếp và bấm nút nấu nhưng bếp vẫn không hoạt động để đảm bảo an toàn cho dụng cụ nấu nướng cũng như người dùng. Khắc phục lỗi này khá đơn giản. Bạn chỉ việc cho thức ăn cần nấu và trong nồi là bếp lại hoạt động bình thường. Màn hình báo lỗi E3, E4 Trong quá trình nấu nướng, nếu bếp từ của bạn hiện các thông báo lỗi E3 có nghĩa là nguồn điện thấp hơn, không đảm bảo cho bếp vận hành an toàn. Còn nếu beeos báo lỗi E4 có nghĩa là nguồn điện cao hơn nhiều so với điện áp quy định của bếp. Xem thêm: Các mã báo lỗi bếp từ thường hay gặp Màn hình báo lỗi E5 và E6 Lỗi E5 bếp từ là gì? Lỗi E5, E6 bếp từ xảy ra khi cảm biến nhiệt của bếp quá cao. Nếu như gặp tình trạng này thì bạn nên ngắt bếp trong khoảng 10 phút sau đó khởi động lại. Màn hình báo lỗi E7 và E8 Nếu như ký hiệu bếp từ hiển thị lỗi E7, E8 thì bạn cần ngắt điện ngay. Bởi lỗi này khá nghiêm trọng, nó gây nguy hiểm đến tính mạng của người dùng. Lỗi này là lỗi hở mạch điện. Bạn đừng tự ý mở ra để sửa chữa. Thay vào đó là mang đến những trung tâm sửa chữa và bảo hành để được hỗ trợ. Màn hình hiển thị E9 Nếu như trong quá trình nấu nướng, bếp từ của bạn báo lỗi E9 nghĩa là bếp đang không kiểm soát được nhiệt độ cũng như độ an toàn của nó. Nếu như bếp báo lỗi này thì bạn cần tắt bếp ngay lập tức. Sau đó bạn hãy liên hệ ngay với trung tâm sửa chữa để được hỗ trợ. Trong bài viết trên, Gia Dụng Đức Sài Gòn đã chia sẻ đến bạn những thông tin xung quanh ý nghĩa của ký hiệu bếp từ. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp cho những người lần đầu sử dụng không cảm thấy bỡ ngỡ. Nếu cần tư vấn về Bếp Điện Từ Bosch cũng như cách sử dụng để đảm bảo an toàn cũng như tuổi thọ, khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi ngay nhé. Rate this post
 10. Khi cuộc sống ngày càng hiện đại, thời gian dành cho công việc và xã hội nhiều hơn. Chính vì vậy mà nhiều người đã tìm đến các thiết bị hiện đại hỗ trợ để rút ngắn thời gian nội trợ, tiết kiệm thời gian, công sức và tăng thời gian nghỉ ngơi. Trong đó không thể không nhắc đến máy rửa chén gia đình. Vậy lựa chọn sản phẩm này như thế nào? Đọc bài viết cửa Gia Dụng Đức Sài Gòn dưới đây để tìm cho mình những gợi ý nhé.Máy rửa chén gia đình là gì Máy rửa bát gia đình là gì?Máy rửa chén gia đình là gì? Máy rửa chén hay còn được gọi là máy rửa bát là một trong những thiết bị nhà bếp hiện đại ngày nay. Máy rửa chén là một loại máy được chế tạo ra có nhiệm vụ làm sạch dầu mỡ và vết bẩn bám trên bát đĩa và các dụng cụ nấu nướng. Nó được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại và được gắn động cơ. Nó giúp rút ngắn thời gian rửa ráy và nội trợ của chị em phụ nữ. Nó giúp bảo vệ da tay khỏi tác động của hóa chất.Tiêu chí lựa chọn máy rửa bát gia đìnhLàm sao để chọn cho mình được chiếc máy rửa chén gia đình thích hợp? Dưới đây là một số tiêu chí để bạn lựa chọnChọn máy rửa chén gia đình dựa trên công suất hoạt độngMáy rửa chén hiện nay có công suất hoạt động khá cao, dao động từ 2000W đến 2400W. nếu như máy rửa bát có công suất càng cao thì lại càng diệt sạch được vi khuẩn và dầu mỡ. Khách hàng nên dựa vào nhu cầu làm sạch của mình để chọn máy có công suất thích hợp để vừa làm sạch và đảm bảo độ bền cho máyKiểm tra kích thước của máy rửa bát gia đình Tiêu chí chọn máy rửa bát cho gia đìnhKhi chọn cho gia đình mình chiếc máy rửa bát thích hợp nghĩa là bạn cần quan tâm đến kích thước của nó. Khoang rửa bát rộng sẽ cho phép máy vệ sinh bát đĩa sạch sẽ hơn. Nhưng việc chọn kích thước của máy rửa bát cần phụ thuộc vào diện tích của căn bếp và không gian để lắp đặt. Làm được việc này sẽ giúp tối ưu được diện tích sử dụng của căn bếp.Chọn kiểu máy rửa bátHiện nay, máy rửa bát trên thị trường được thiết kế theo 3 dạng là bán âm tủ, tủ độc lập, tủ âm hoàn toàn. Mỗi loại tủ sẽ mang những ưu điểm khác nhau. Tùy vào nhu cầu sử dụng cũng như không gian căn bếp nhà bạn mà chọn cho mình kiểu máy rửa chén gia đình thích hợp.Xem thêm: Dòng Máy Rửa Bát Có Rửa Được Nồi Có Những Đặc Điểm Nào?Quan tâm đến phần vòi phun máy rửa chén gia đìnhVòi phun của máy rửa bát quyết định đến khả năng làm sạch vết bẩn, dầu mỡ của sản phẩm đó. Vì vậy khi chọn máy rửa chén gia đình, càng chọn sản phẩm có đầu phun nhiều lỗ thì càng tốt. Đường kính vòi phun càng nhỏ thì tạo được áp lực càng lớn, giúp cho bát đĩa được làm sạch từ nhiều chiều khác nhau. Mọi cặn bẩn hay vết dầu mỡ đều được làm sạch hoàn hảo.Xác thực các tính năng của máy rửa bát Chọn máy rửa bát nhiều tính năngMáy rửa chén gia đình hiện nay được thiết kế với nhiều tính năng khác nhau. Chính vì thế khi cần mua máy rửa bát, khách hàng cần xem xét cho thật kỹ các tính năng này để sử dụng sản phẩm đạt hiệu quả cao nhất.Việc trang bị nhiều tính năng rửa bát đĩa sẽ giúp cho máy rửa bát có thể làm sạch được nhiều loại chén đĩa, dụng cụ hỗ trợ khác nhau. Từ đó đảm bảo độ bền cho chén đĩa.Nhiều dòng máy hiện nay còn được trang bị tính năng xả xơ qua, làm sạch toàn bộ vụn thức ăn thừa trước khi rửa. Nò giúp rút ngắn công đoạn dọn rửa của chị em.Chức năng sấy khô giúp diệt sạch toàn bộ vi khuẩn còn dư thừa trên bát đĩa. Nó giúp tiết kiệm tối đa điện, nước cũng như góp phần bảo vệ sức khỏe của người dùng.Thương hiệu của sản phẩmLựa chọn cho mình chiếc máy rửa chén bát gia đình thích hợp không thể không nhắc đến thương hiệu của sản phẩm. Khi lựa chọn sản phẩm, bạn nên chọn cho mình những thương hiệu uy tín như Elextrolux, bosch… Tránh chọn những mặt hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên thị trường mà lại được hưởng chế độ bảo hành hoàn hảo.Top 3 sản phẩm máy rửa chén gia đình tốt nhất hiện nayDưới đây là gợi ý về một số máy rửa chén gia đình Bosch đang rất được ưa chuộng nhất hiện nay. Bạn có thể tham khảo và chọn cho mình sản phẩm thích hợp.Máy rửa bát Bosch SMS46MI01G Máy rửa bát Bosch SMS46MI01G đang rất được ưa chuộngĐây là dòng máy rửa chén bát gia đình với những ưu điểm dưới đây: Thiết kế sang trọng, theo phong cách châu Âu Dung tích của máy khá lớn, nó thích hợp với những gia đình đông người Máy được trang bị động cơ EcoSilence Drive vận hành êm ái, bền bỉ Máy được trang bị chức năng VarioSpeed Plus, giúp tiết kiệm thời gian và điện, nước khi rửa bát. Máy rửa bát Bosch SMS46MI01G được trang bị 6 chương trình rửa kết hợp với 3 chương trình hỗ trợ. Máy rửa bát Bosch SMS25DI05E Máy rửa bát Bosch SMS25DI05EĐây cũng là sản phẩm máy rửa chén gia đình được nhiều người cũng rất được nhiều gia đình tin dùng hiện nay. Dòng máy sản xuất này nổi bật với các đặc điểm: Máy được trang bị tính năng Aquastop để có thể tự ngắt nguồn khi có dấu hiệu nước rò rỉ trong quá trình rửa. Chức năng VarioSpeed Plus giúp tiết kiệm thời gian rửa bát. Thiết kế đơn giản mà không kém phần sang trọng. Vỏ máy được làm bằng thép không gỉ. Nó đảm bảo sự sáng bóng, bền đẹp lại dễ dàng vệ sinh. Máy được trang bị động cơ EcoSilence Drive hoạt động không có bàn chải, giảm ma sát. Khi máy vận hành rất êm ái, không phát ra tiếng động với độ ồn chỉ 48dB. Máy được tích hợp 5 chương trình rửa bao gồm: Rửa nồi chảo 70°C, Rửa thường 65°C, Eco 50°C, Rửa nhanh 1h 65°C, Tráng. 2 chương trình hỗ trợ: Tăng tốc độ rửa, Rửa diệt khuẩn, Sấy tăng cường. Máy rửa bát Bosch SMS68PW01EMột trong những dòng máy rửa bát gia đình được đánh giá là khá tốt hiện nay không thể không nhắc đến Bosch SMS68PW01E. Dưới đây là một số ưu điểm của dòng sản phẩm này: Máy rửa bát gia đình Bosch SMS68PW01E được thiết kế sang trọng với vẻ ngoại hiện đại và thời thượng. Máy được tích hợp nhiều tính năng mang đến hiệu quả làm sạch vượt trội và đảm bảo sức khỏe cho người dùng. Bảng điều khiển cảm ứng kết hợp với khóa trẻ em an toàn. Aqua Stop, tính năng tự ngắt khi nước rò rỉ trong quá trình máy đang hoạt động và làm sạch tối ưu kết hợp với tiết kiệm nước. Máy rửa chén gia đình ngày càng trở nên quen thuộc trong các gia đình. Hy vọng những thông tin được cung cấp trong bài viết trên sẽ giúp khách hàng chọn cho mình được sản phẩm thích hợp. Nếu cần tư vấn về sản phẩm, mời khách hàng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.
 11. Máy pha cà phê tuy mới xuất hiện trên thị trường trong những năm gần đây nhưng nó lại dần trở nên phổ biến và được đông đảo khách hàng tin tưởng và sử dụng. Vậy những kinh nghiệm mua máy pha cà phê gia đình nào sẽ giúp cho bạn dễ lựa chọn sản phẩm thích hợp hơn? Gia Dụng Đức Sài Gòn sẽ chia sẻ kinh nghiệm mua máy pha cà phê gia đình cho những ai đang có nhu cầu Tư vấn mua máy pha cà phê gia đình Nội Dung Chính Lý do bạn nên mua máy pha cà phê cho gia đình Ưu điểm của máy pha cà phê gia đình Tiết kiệm thời gian Mang đến sự tiện lợi Tiết kiệm chi phí Tư vấn mua máy pha cà phê gia đình thích hợp nhất Tư vấn mua máy pha cà phê gia đình dựa trên cách pha của máy Kinh nghiệm mua máy pha cà phê gia đình dựa trên công suất và dung tích máy Tư vấn mua máy pha cà phê gia đình dựa trên giá máy Cách sử dụng đơn giản, vệ sinh dễ dàng Tư vấn mua máy pha cà phê gia đình dựa trên thương hiệu Địa chỉ bán hàng uy tín Lý do bạn nên mua máy pha cà phê cho gia đình Nhu cầu thưởng thức cà phê ngày càng cao. Chính vì vậy để có được ly cà phê thơm ngon, đúng chuẩn thì việc pha chế ra sao và chất lượng như thế nào là hai yếu tố đóng vai trò quyết định. Lý do nào khiến máy pha cà phê gia đình ngày càng được ưa chuộng Theo chia sẻ của những chuyên gia về cà phê thì một cốc cà phê ngon phải được pha ở nhiệt độ nước từ 90 đến 96 độ C. Và thời gian pha là trong khoảng từ 6 đến 8 phút tùy theo từng cách pha. Nếu như đạt được cả hai yếu tố trên thì chắc chắn bạn sẽ được thưởng thức ly cà phê hoàn hảo. Với những người mới học pha chế hoặc pha chế không chuyên với thời gian pha kéo dài, nước quá nóng hoặc quá nguội sẽ làm mất đi hương vị chuẩn của cà phê. Để giải quyết vấn đề này, máy pha cà phê ra đời. Sự có mặt của chiếc máy pha cà phê gia đình sẽ giúp bạn kiểm soát được nhiệt độ của nước, thời gian pha để có được ly cà phê đậm đà nhất. Ưu điểm của máy pha cà phê gia đình Tại sao máy pha cà phê gia đình lại được tin tưởng và sử dụng nhiều hiện nay? Dưới đây là tư vấn mua máy pha cà phê gia đình với những ưu điểm nổi bật: Tiết kiệm thời gian Chiếc máy pha cà phê gia đình mini sẽ giúp bạn tiết kiệm khá nhiều thời gian. Bạn không phải ngồi đợi cà phê nhỏ từng giọt để đầy ly và thưởng thức. Bạn cũng không cần phải mất thời gian đi ra quán và chờ đợi người ta pha cho mình. Với chiếc máy pha cà phê, bạn hãy ấn nút, chỉ 3 phút sau là đã có cà phê để uống rồi. Mang đến sự tiện lợi Sự có mặt của chiếc máy pha cà phê trong gia đình khiến cho bạn cảm thấy tiện lợi và rảnh tay hơn nhiều. Khi muốn uống cà phê bạn không phải tự pha bằng phin, cũng không phải đến quán để mua hay order và chờ đợi. Thay vào đó, bạn chỉ cần cho bột cà phê vào và bấm nút là sẽ có được lý cà phê như ý muốn. Ưu điểm của máy pha cà phê gia đình Tiết kiệm chi phí Chiếc máy pha cà phê gia đình giúp cho bạn tiết kiệm nhiều chi phí so với ra quán mua cà phê. Trung bình một ly cà phê ngoài quán hiện nay có giá khoảng 25.000đ. nếu như một tháng 30 ngày đều đặn bạn mua cà phê để uống thì chi phí cũng khá lớn đấy. Tư vấn mua máy pha cà phê gia đình thích hợp nhất Muốn chọn cho mình được chiếc máy pha cà phê gia đình thích hợp nhất, hãy chọn theo những tiêu chí dưới đây: Tư vấn mua máy pha cà phê gia đình dựa trên cách pha của máy Các dòng máy pha cà phê gia đình hiện nay đang có 4 loại thông dụng nhất đó là: Loại nhỏ giọt: Loại máy pha cà phê này hoạt động với nguyên lý nhỏ giọt giống như pha cà phê phin. Loại máy 2 trong 1: Loại máy pha cà phê này hoạt động 2 chức năng liền 1 lúc. Bạn chỉ việc cho hạt cà phê vào, máy vừa nghiền cafe thành bột vừa pha ngay sau đó. Loại thẩm thấu: Loại máy tự động pha cà phê này có khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ và nồng độ của cà phê. Loại chân không: Loại máy pha cà phê này hoạt động với nguyên lý, làm nóng nước, từ đó là cho áp lực trong ấm tăng lên. Nước sôi được ép dâng lên từ ống dẫn nước. Sau đó hòa với bột cà phê. Khi đã hòa thành dung dịch thì máy tự động ngắt điện, áp lực phía dưới thấp hơn phía trên. Lúc này dung dịch cà phê sẽ qua lưới lọc và chảy vào ấm bên dưới. Xem thêm: Cách Pha Cafe Máy Chuẩn Chỉ, Thơm Ngon Nhất Kinh nghiệm mua máy pha cà phê gia đình dựa trên công suất và dung tích máy Tiêu chí chọn mua máy pha cà phê gia đình thích hợp Công suất và dung tích máy cũng quyết định đến việc lựa chọn mua máy pha cà phê gia đình. Những chiếc máy có công suất lớn hơn, dung tích lớn hơn thì sẽ pha nhanh hơn và số cốc được nhiều hơn. Nhưng công suất và dung tích lại tỉ lệ thuận với giá thành. Chính vì vậy, tư vấn mua máy pha cà phê gia đình mà Gia Dụng Đức Sài Gòn muốn chia sẻ đó là tùy vào điều kiện kinh tế và số lượng người trong gia đình mà bạn chọn mua cho mình sản phẩm thích hợp. Tư vấn mua máy pha cà phê gia đình dựa trên giá máy Các dòng sản phẩm máy pha cà phê gia đình hiện nay rất đa dạng về giá thành. Giá thành có thể dao động từ vài trăm ngàn đến vài triệu phụ thuộc vào thương hiệu, dung tích hay loại máy. Chính vì vậy, Tư vấn mua máy pha cà phê gia đình chuẩn nhất là bạn nên xác định được nhu cầu, mục đích sử dụng, điều kiện kinh tế để chọn mua cho phù hợp. Đừng chọn những chiếc máy quá hiện đại, nhiều tính năng với giá thành quá cao mà đến khi sử dụng không hết sẽ rất lãng phí. Cách sử dụng đơn giản, vệ sinh dễ dàng Tư vấn mua máy pha cà phê gia đình phù hợp và tốt nhất đó là những sản phẩm dễ sử dụng và vệ sinh. Bởi những chiếc máy này thích hợp với mọi thành viên. Tư vấn mua máy pha cà phê gia đình dựa trên thương hiệu Tư vấn mua máy pha cà phê gia đình mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đó là hãy chọn nhưng thương hiệu nổi tiếng. Bởi chất lượng của máy pha cà phê có ảnh hưởng lớn đến chất lượng của ly cà phê mà bạn thưởng thức. Một số thương hiệu sản xuất máy pha và phê bạn có thể lựa chọn như: Saeco, Texet, Zojirushi, Electrolux, Philips, Tiross, Espresso, Supor, DelongHi… Địa chỉ bán hàng uy tín Để có thể sở hữu được chiếc máy pha cà phê phù hợp thì bạn hãy chọn cho mình địa chỉ bán hàng tin cậy nhé. Đó có thể là siêu thị điện máy, cửa hàng ủy quyền của hãng… Bởi những địa chỉ này sẽ bán hàng chính hãng với chế độ bảo hành và đổi trả theo đúng cam kết của nhà sản xuất. Trên đây là những kinh nghiệm mua máy pha cà phê gia đình tốt nhất, phù hợp nhất mà Gia Dụng Đức Sài Gòn chia sẻ đến quý khách hàng. Hy vọng rằng những thông tin này thật sự hữu ích cho những ai đang có nhu cầu mua máy pha cà phê. Mọi chi tiết cũng như cần tư vấn, mời quý khách hàng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
 12. Máy pha cà phê không chỉ được sử dụng ở những quan cà phê mà nhiều gia đình, cơ quan cũng sử dụng những loại máy pha cà phê mini giúp tiết kiệm thời gian pha chế. Trên thực tế cà phê pha máy có thể giữ trọn vẹn hương vị và chất lượng nếu như bạn nắm rõ cách pha cafe máy. Gia dụng Đức Sài Gòn sẽ hướng dẫn bạn cách pha cà phê bằng máy chuẩn chỉ nhất. Vì sao nên pha cà phê bằng máy pha cà phê? Việt Nam rất nổi tiếng với cà phê pha phin đặc sản – cách pha chế mà nhiều người tin rằng là giúp bộc lộ hết hương vị tinh túy của cà phê. Còn ở phương tây – nơi có lịch sử uống cà phê thậm chí còn lâu đời hơn Việt Nam rất nhiều thì phương pháp pha cà phê tốt nhất là sử dụng nước nóng ở áp suất cao – điều kiện này có thể được tái hiện bằng máy pha cà phê. Và không thể không nói rằng máy pha cà phê thực sự là một trong những phát minh tuyệt vời trong lịch sử phát triển của ngành cà phê. Cà phê pha máy đảm bảo được hương vị và chất lượng Máy pha cà phê giúp bạn chiết xuất gần như đầy đủ hương vị của những hạt cà phê dưới tác dụng của áp suất và nhiệt độ. Bên cạnh đó máy pha cà phê lại giúp ta tiết kiệm rất nhiều thời gian để pha cà phê, thường chỉ mất từ 1 cho đến 3 phút là đã có thành phẩm. Việc sở hữu máy pha cà phê cũng là một điểm cộng cực kỳ lớn cho không gian. Bên cạnh thiết kế đẹp thì trong quá trình pha cà phê, mùi hương từ máy tỏa ra ngào ngạt là một điểm nhấn đặc biệt cho không gian thường thức. Cách pha cafe máy thơm ngon mà đơn giản Để pha cafe máy bạn phải chọn loại cà phê bột xay nguyên chất. Cà phê này là loại đã trải qua quá trình rang và xay. Bạn cũng có thể sắm sửa cả chiếc máy xay cà phê để tạo thành bộ đôi pha chế độc đáo. Hướng dẫn cách pha cafe máy Và sau đây là các bước trong cách pha cafe bằng máy pha cà phê gia đình, văn phòng Khởi động máy: Một ngày làm việc mới của máy bạn nên khởi động máy từ 10 – 15 phút để làm nóng nước trong nồi hơi và ly pha cafe. Kim chỉ nhiêt độ ở mức 85 – 92 độ C. Áp suất khoảng 8.3 – 9.3 bar. Thêm nguyên liệu: Cho nguyên liệu là cà phê bột vào tay cầm. Nếu máy pha cà phê bằng cơ, bạn phải sử dụng máy xay cafe riêng; Còn đối với máy pha tự động thì đã tích hợp sẵn chức năng xay trên máy. Dùng temper để nén cà phê. Cách thực hiện: cùi chỏ, cổ tay và temper phải thẳng hàng. Lần đầu nén nhẹ để cố định mặt phẳng cà phê, sau đó thổi nhẹ để bột cà phê dư trên thành tay rớt xuống. Sau đó nén lần hai với đủ lực. Hoặc bạn có thể làm ngược lại lần đầu tiên nén đủ lực, sau đó lần 2 sẽ điều chỉnh để cà phê được nén đều trong tay cầm. Nén cà phê Xả nước trước khi lắp tay pha vào máy trong khoảng từ 3-5s ể làm sạch group head và ổn định nhiệt độ nước. Rót cà phê ngay khi cho tay pha vào máy để tránh cà phê bị cháy. Tách cà phê phải được làm nóng trước khi sử dụng. Thời gian chuẩn từ khi bắt đầu lắp tay cầm vào cho đến lúc ra giọt cà phê đầu tiên từ 5-8s. Một shot Espresso chuẩn có thời gian chảy từ 25-30s và cho ra khoảng 30-35ml cà phê. Lưu ý khác khi pha cafe máy Khi pha cafe máy cần lưu ý giữ các dụng cụ, phụ kiện sạch sẽ. Vệ sinh máy định kỳ và vệ sinh Filter sau mỗi lần pha Không nên pha các loại cà phê trộn bằng máy pha cà phê vì dễ làm máy bị tắc. Các loại bột pha thường vón cục không thích hợp với áp suất và nhiệt độ cao. Xem thêm: Cách Vệ Sinh Máy Pha Cafe Sạch Bóng Nhanh Nhất Cách pha cafe máy pha cà phê không hề phức tạp hoặc cầu kì. Thế là bạn đã không còn cần phải lo lắng vì không biết pha cà phê bằng máy tại nhà. Bạn còn chần chờ gì mà không sở hữu ngay một chiếc máy pha cà phê cho gia đình hoặc văn phòng nữa? Hãy liên hệ ngay với Gia dụng Đức Sài Gòn để được nhận tư vấn miễn phí và hàng ngàn ưu đãi.
 13. Bếp từ mini hay còn được gọi là bếp từ đơn. Đây là dòng bếp điện từ nhỏ gọn, có khả năng sử dụng linh hoạt ở nhiều nơi. Dòng sản phẩm này hiện nay đang rất được người dùng ưa chuộng.Gia Dụng Đức Sài Gòn Vậy bếp từ mini là gì? Thương hiệu nào tốt? Địa chỉ mua bếp từ chính hãng, uy tín? Trong bài viết dưới đây, sẽ chia sẻ đến khách hàng những thông tin cần thiết xung quanh sản phẩm này. Thông tin chung về bếp từ mini Bếp từ mini là gì? Bếp từ đơn là gì? Bếp từ mini hay còn gọi là bếp điện từ đơn, bếp từ mini du lịch. Dòng bếp này rất được ưu chuộng tại các gia đình hiện nay bởi những ưu điểm của nó. Thông thường, tại các gia đình hiện nay, bếp từ đơn là vật dụng không thể thiếu. Chúng được sử dụng trong các bữa lẩu hoặc được sử dụng song song với bếp ga truyền thống. Còn tại các nhà hàng, quán ăn chuyên về lẩu, bếp từ đơn là vật dụng không thể thiếu. Nguyên lý hoạt động của bếp từ mini Bếp từ mini hoạt động theo nguyên lý nào? Bếp từ đơn hoạt động với nguyên lý tăng nhiệt dựa trên từ trường. Cụ thể, khi bếp từ khởi động, dòng điện sẽ chạy qua cuộn dây đồng bên dưới mặt kính của bếp. Sau đó từ trường được sinh ra trong phạm vi khoảng vài mm trên mặt bếp. Dòng bếp từ mini này cũng chỉ nhận những bộ nồi chảo có đáy từ. Khi đặt những bộ nồi chảo này lên bếp chúng sẽ được từ trường tác động lên đáy và sinh ra nhiệt để làm chính thức ăn. Đặc điểm của bếp điện từ mini Loại bếp này thông thường sẽ có công suất hoạt động từ 1800W đến 2100W. Có đa dạng chế độ nấu Có 1 bếp nấu nên kích thước nhỏ gọn, dễ vệ sinh, dễ di chuyển Thiết kế mặt kính cường lực nên rất sang trọng Bảng điều khiển điện tử đơn giản, dễ sử dụng Được trang bị nhiều tinh năng thông minh như hẹn giờ, tiết kiệm điện, khóa an toàn… Ưu điểm của sản phẩm bếp từ mini Bếp từ mini với những ưu điểm riêng có cho nên nó được các gia đình tin tưởng và sử dụng hiện nay. Dưới đây là những ưu điểm cả dòng sản phẩm này: Dễ sử dụng Bếp từ mini dễ dàng sử dụng Bếp từ mini được thiết kế với đa dạng chức năng. Tất cả được hiển thị rõ ràng trên bảng điều khiển bằng điện tử. Bảng điện tử được thiết kế trực quan, dễ nhìn, dễ quan sát và các chức năng đều được thiết kế bằng tiếng Việt để tất cả người dùng đều có thể sử dụng được. Rút ngắn thời gian nấu nướng Bếp từ mini với ưu điểm đặc biệt là thiết kế thông minh. Phần từ trường sinh nhiệt diện tích nhỏ cho nên hạn chế tối đa việc thất thoát nhiệt trong quá trình nấu nướng. Bên cạnh đó, bếp từ với công suất hoạt động lớn sẽ giúp cho chị em nội trợ nấu được những món ăn ngon trong thời gian ngắn nhất. An toàn cho người dùng Bếp từ đơn đa dạng tính năng và an toàn cho người dùng Bếp từ mini mang đến cho người dùng sự an toàn trong việc nấu nướng. bạn sẽ không phải lo lắng đến vấn đề ga bị rò rit gây ra tình trạng cháy nổ. Sử dụng bếp từ mini với nhiều tính năng an toàn tối ưu cho người dùng như cảnh báo quá nhiệt, tự ngắt khi không sử dụng, cảnh báo khi không có nồi trên bếp, khóa an toàn…. Giá thành phải chăng Mức giá của bếp từ mini hiện nay rất thích hợp với điều kiện kinh tế của các gia đình hiện nay. Thong thường, giá của bếp từ hiện nay dao động trong khoảng từ 400.000đ đến 2.500.000đ. Những sản phẩm bếp từ mini đang được ưa chuộng hiện nay Bếp Từ Mini Bosch Bếp từ đơn Bosch Bếp từ Bosch mini đến từ Đức, là sản phẩm của thương hiệu chuyên sản xuất đồ dùng nhà bếp có danh tiếng với những sản phẩm cao cấp, chất lượng đẳng cấp hàng đầu thế giới. Mỗi sản phẩm đều mang trong mình sứ mệnh mang đến những bữa ăn ngon và chất lượng nhất đến cho người dùng. Bếp điện Bosch có mặt kính Chrott Ceran và mâm từ E.G.O cùng với những linh kiện cao cấp giúp chất lượng bếp từ đạt mọi tiêu chuẩn đo lường về chất lượng, chuẩn Châu Âu. Không những thế những sản phẩm này luôn được trang bị những tính năng rất thông minh và hiện đại. Bếp điện từ Elmich ICE-7952 Elmich ICE-7952 là dòng bếp từ mini với thiết kế nhỏ gọn, sang trọng và có thể sử dụng linh hoạt ở khắp mọi nơi. Sản phẩm được tích hợp với bộ điều khiển thông minh, kết hợp với mặt kính cường lực. Nó giúp cho chị em vừa dễ dàng sử dụng lại vệ sinh đơn giản. Bếp cũng được trang bị nhiều tính năng nấu nướng với công suất hoạt động tối đa lên đến 2100W. chính thì vậy thời gian nấu nướng được rút ngắn đáng kể. Mức giá tham khảo của sản phẩm này là khoảng 1.150.000đ Bếp điện từ Sunhouse SHD6149 Bếp từ mini Sunhouse SHD6149 dễ sử dụng Một dòng bếp điện từ mini cũng rất được ưa chuộng hiện nay phải kể đến bếp từ Sunhouse SHD6149. Đặc điểm của dòng sản phẩm này chính là mặt kính cường lực dày với khả năng chịu nhiệt độ lớn lên đến 600 độ. Bên cạnh đó, sản phẩm được trang bị công suất hoạt động lớn. Chính vì vậy, nó có khả năng tiết kiệm tối đa thời gian nấu nướng hàng ngày. Các dòng sản phẩm của thương hiệu sunhouse được đánh giá rất cao về độ bền, thiết kế, dễ sử dụng và đảm bảo an toàn tối đa. Mức giá của dòng sản phẩm này cũng rất phù hợp với các gia đình. Nó đang được bán trên thị trường với mức giá là 530.000 đồng. Bếp điện từ Nagakawa NAG0703 Bếp từ đơn Nagakawa NAG0703 Một sản phẩm bếp từ mini thương hiệu Nagakawa cũng rất được tin tưởng và sử dụng hiện nay đó là Nagakawa NAG0703. Dòng sản phẩm với công suất tối đa lên đến 2200w, thiết kế đơn giản, đa dạng chế độ nấu nướng, bề mặt kính cường lực có khả năng chịu nhiệt cao. Nó vừa giúp chị em nấu nướng nhanh, lại vừa đảm bảo an toàn tối đa trong quá trình sử dụng. Mức giá tham khảo cho dòng sản phẩm này là khoảng 1.050.000đ. Bếp điện từ đơn KORICHI KRC-3668 Bếp điện từ đơn KORICHI KRC-3668 Nếu chưa biết chọn cho phòng bếp của mình chiếc bếp điện từ đơn nào thì bạn có thể tham khảo dòng sản phẩm bếp điện từ đơn KORICHI KRC-3668. Sản phẩm với thiết kế sang trọng, bắt mắt, lớp kính cường lực dày dặn. Cho nên nó phù hợp với nhiều không gian phòng bếp khác nhau. Bên cạnh đó, dòng sản phẩm này còn được trang bị bảng điều khiển linh hoạt, kết hợp với chế độ nấu hẹn giờ. Bếp điện từ đơn KORICHI KRC-3668 giúp cho việc nấu nướng hàng ngày của bạn trở nên thật đơn giản. Mức giá tham khảo cho dòng sản phẩm này khoảng 1.320.000 đồng Bếp điện từ Comet CM5419 Một dòng sản phẩm bếp từ mini cũng được nhiều gia đình lựa chọn và sử dụng hiện nay đó là Comet CM5419. Dòng bếp này có thiết kế mỏng, nhẹ cho nên có thể mang theo bất cứ đâu mà bạn muốn. Phần mặt kính cường lực dày dặn, có khả năng chịu nhiệt tốt. Kết hợp với bảng điều khiển điện tử dễ sử dụng và các tính năng hiện đại như khóa an toàn, hẹn giờ, chế độ tự động ngắt,…. Giá tham khảo cho sản phẩm là: 725.000 đồng Trong bài viết trên đây, Gia Dụng Đức Sài Gòn đã chia sẻ đến khách hàng những thông tin cơ bản xung quanh dòng sản phẩm bếp từ mini. Chúc bạn sớm tìm cho gia đình mình được sản phẩm ưng ý phù hợp với nhu cầu sử dụng và điều kiện kinh tế nhé. Nếu có nhu cầu cần tư vấn hoặc đặt mua sản phẩm hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhé. Xem thêm: Kinh Nghiệm Lựa Chọn Và Sử Dụng Bếp Từ Âm Siêu Đỉnh
 14. Ngày nay bếp gas hay bếp củi đã được thay thế dần bằng các loại bếp điện cho hiệu năng tốt hơn cùng với đó là chi phí sử dụng tiết kiệm hơn. Các loại bếp điện như bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp điện quang và bếp từ hồng ngoại có những đặc điểm khác nhau phù hợp với nhiều nhu cầu. Cùng Gia dụng Đức Sài Gòn khám phá ra loại bếp phù hợp với gia đình bạn nhé! Nội Dung Chính Các loại bếp điện phổ biến nhất hiện nay. Có rất nhiều loại bếp điện khác nhau và ngày càng có nhiều loại bếp độc đáo xuất hiện trên thị trường. Tuy vậy thực nếu nói đến nguyên lý truyền nhiệt thì hiện chỉ có 4 loại bếp điện thông dụng là: bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp điện quang và bếp từ hồng ngoại. Các loại bếp này đều được phát triển với nhiều tính năng nấu và hiệu suất đều tỏ ra vượt trội so với bếp gas truyền thống. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu từng loại bếp một nhé! Bếp từ Bếp từ Bếp từ là loại bếp điện phổ biến nhất. Bếp từ là bếp điện hoạt động dựa trên nguyên lý dòng điện Fuco. Chính vì thế mà những loại nồi sử dụng với bếp từ phải được làm từ vật liệu nhiễm từ. Ưu điểm của bếp từ Hiệu suất rất tốt so với điện năng sử dụng, thời gian đun nấu ngắn. Nhiệt năng ít bị hao phí. Thiết kế mặt kính thẩm mỹ và dễ vệ sinh Các loại bếp từ hiện đại như Bếp từ Bosch có độ an toàn cao và hoàn toàn có thể đảm nhận toàn bộ nhu cầu nấu nướng. Không thải CO2, không có bức xạ nhiệt Đa dạng kiểu dáng và chức năng nấu. Nhược điểm của bếp từ Nồi nấu bị hạn chế vì chỉ có chất liệu nhiễm từ mới có thể sử dụng với bếp từ Không thể nướng trực tiếp trên bề mặt bếp Bếp hồng ngoại Bếp hồng ngoại Loại bếp điện tiếp theo là bếp hồng ngoại. Bếp hồng ngoại là loại bếp hiện đại có nguyên lý hoạt động dựa trên bức xạ nhiệt của tia hồng ngoại. Khi sử dụng, dòng điện trong bếp hồng ngoại sẽ đốt nóng các cuộn dây điện trở bên trong để tạo ra nhiệt, truyền đến mặt bếp làm chín thức ăn. Ưu điểm của bếp hồng ngoại Hiệu suất tương đối tốt. Thời gian làm nóng thức ăn nhanh. Khá tiết kiệm khi so sánh vè chi phí sử dụng Có thể nướng nấu ngay trên bề mặt bếp Vệ sinh dễ dàng, thiết kế bắt mắt Không kén nồi Nhược điểm của bếp hồng ngoại Hiệu suất của bếp hồng ngoại dù khá tốt nhưng không thể so sánh với bếp từ Nhiệt lượng bị tỏa ra ngoài trong quá trình nấu Vùng nấu nóng đỏ có thể gây nguy hiểm. Bếp điện quang Bếp điện quang Bếp điện quang sử dụng bóng hồng ngoại hội tụ nhiệt và truyền lên bề mặt vùng nấu. Nhìn chung bếp điện quang khá giống với bếp hồng ngoại nhưng không có mâm nhiệt như bếp hồng ngoại. Ưu điểm của bếp điện quang Khả năng làm nóng rất nhanh chỉ sau vài giây Không có khí thải khi đun nấu, an toàn với môi trường Nhược điểm của bếp điện quang Hiệu suất chỉ nhỉnh hơn bếp gas chứ chưa thực sự tiết kiệm Tuổi thọ bóng đèn hồng ngoại không cao. Bếp từ hồng ngoại bếp từ hồng ngoại Bếp từ hồng ngoại là một loại bếp điện kết hợp giữa bếp từ và bếp hồng ngoại. Về cơ bản chúng là một chiếc bếp có nhiều vùng nấu, có vùng nấu của bếp từ và vùng nấu của bếp hồng ngoại. Loại bếp này khắc phục được nhược điểm của bếp từ và bếp hồng ngoại cũng như tích hợp được ưu điểm của chúng. Bạn có thể nấu các món hầm, canh,..với bếp từ và chiến xào với bếp hồng ngoại. Chính vì tiện lợi như vậy mà loại bếp này đang trở nên phổ biến và được lựa chọn bởi những gia đình nhỏ, diện tích bếp không lớn. Đó là các loại bếp điện phổ biến và hiệu suất tốt nhất. Hy vọng dựa vào đặc điểm mà Gia dụng Đức Sài Gòn đã kể trên; bạn có thể tìm ra lựa chọn phù hợp nhất với gia đình mình.
 15. Bếp từ là công cụ nấu nướng tiện ích và nhanh chóng. Không chỉ tiết kiệm tối đa thời gian nấu ăn, các bếp từ tiết kiệm điện ngày nay còn giảm thiểu tối đa lượng điện tiêu thụ. Chính bởi những ưu điểm vượt trội này mà bếp từ đã dần trở thành bạn đồng hành của đa số những gia đình Việt. Hãy cùng Gia Dụng Đức Sài Gòn điểm danh những loại bếp từ tiết kiệm điện trên thị trường hiện nay. Những lý do bếp từ có khả năng tiết kiệm điện Với nhiều tính năng vượt trội, bếp từ ngày nay được cải tiến từ cấu tạo đến thiết kế phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng. Có thể thấy rằng, bếp từ được cải tiến nhiều hơn so với bếp điện truyền thống. Bếp từ không chỉ giúp chúng ta tiết kiệm được tối đa thời gian đun nấu, mang lại những món ăn ngon miệng mà còn giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả. Điều này có thể lý giải bởi một số ưu điểm nổi bật của bếp từ hiện nay như sau: Bếp từ có khả năng tòa nhiệt trong vùng nấu, không bị lan tỏa ra ngoài Trong quá trình nấu nướng, nhiệt lượng tỏa ra chỉ làm nóng đúng vừa bằng tiết diện của vùng vật dụng đặt lên bếp. Thông thường, tiết diện này chỉ có đường kính tối đa khoảng tầm 25 cm. Vì vậy, nó chỉ tỏa ra đúng nhiệt lượng trong khoảng tầm đúng bằng diện tích này để làm chín đồ ăn trong nồi. Bởi thế điện năng sẽ không bị tiêu hao ra ngoài Bếp từ có khả năng giữ nhiệt trong vùng nấuHiệu suất nấu nướng cao Theo tính toán gần đây cho thấy hiệu suất tối đa của bếp từ là 96% trong khi đó bếp điện chỉ là 65% và bếp gas là 45%. Điều này cho thấy hiệu suất nấu nướng của bếp từ cao hơn các loại bếp thông thường. Khi hiệu suất nấu nướng cao, quá trình nấu ăn trở nên nhanh chóng, tiết kiệm thời gian đun nấu. Và tất nhiên sẽ tiết kiệm điện hơn rất nhiều. Điều chỉnh hiệu suất nấu nướng để tiết kiệm thời gian và điện năngCấu tạo chip mạch tiên tiến và công nghệ Inverter hiện đại. Với tính năng hiện đại, các chip mạch có khả năng tự động ngắt điện khi không đặt thiết bị nấu lên bếp. Đồng thời cảnh báo mức nhiệt quá cao khi nấu nướng để người dùng có thể điều chỉnh. Bên cạnh đó, công nghệ Inverter tiên tiến giúp người dùng hạn chế sự tiêu hao năng lượng không cần thiết trong quá trình đun nấu. Xem thêm: Nguyên lý hoạt động và cấu tạo Bếp từ Điểm danh những thương hiệu bếp từ tiết kiệm điện được ưa chuộng nhất hiện nay. Để có thể lựa chọn được những loại bếp từ vừa có nhiều tiện ích, nấu ăn nhanh chóng vừa có khả năng tiết kiệm điện năng, bạn nên lựa chọn những thương hiệu được ưa chuộng rộng rãi trên thị trường đồ gia dụng. Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ những loại bếp từ tiết kiệm điện được sử dụng nhiều nhất hiện nay Bếp từ Bosch Là thương hiệu uy tín, chất lượng đến từ Đức, các sản phẩm bếp từ Bosch có nhiều mẫu mã đa dạng và chủng loại từ bếp từ đôi, bếp từ Bosch ba vùng nấu, bốn bếp nấu,… Sử dụng phần lớn những linh kiện cao cấp từ bo mạch đến các mặt kính với độ bền bỉ cao. Bếp từ Bosch 3 vùng nấu tiện nghi, tiết kiệm Bếp từ Bosch sử dụng mâm từ E.G.O có khả năng tự nhận diện diện tích nồi nấu tương thích. Bởi vậy, nhiệt chỉ sinh ra tại vị trí đặt nồi mà không bị lan tỏa ra ngoài nên có thể tiết kiệm điện tối đa nhất. Hệ thống quạt gió hoạt động bền bỉ giúp điều hòa thân nhiệt của bếp. Bên cạnh đó, bếp từ Bosch còn được trang bị thêm tính năng Booster giúp người dùng nấu ăn nhanh khi cần thiết giúp giảm tải nhiệt lượng cũng như thời gian nấu nướng nhanh nhất. Bếp từ Munchen Bếp từ Munchen cũng là một trong những dòng bếp từ được sử dụng rộng rãi vì tính năng vượt trội của nó mang lại. Đây là dòng bếp xuất phát từ thương hiệu nước Đức được đánh giá cao về cả chất lượng đến mẫu mã, thiết kế, kiểu dáng, hiện đại. Mặt kính của loại bếp từ này có khả năng chịu nhiệt lên đến 1000 độ C và có khả năng tản nhiệt nhanh chóng, cách điện an toàn cho người dùng. Hệ thống điều khiển đa dạng với nút tăng giảm nhiệt độ khiến người dùng dễ dàng điều chỉnh lượng nhiệt theo nhu cầu nấu nướng. Tăng lên, giảm xuống để không bị lãng phí điện năng khi không cần thiết. Bếp từ Munchen mặt kính chịu nhiệt, chống lực tốt, tiết kiệm điện năngBếp từ Canzy Bếp từ Canzy có kiểu dáng thiết kế sang trọng, hiện đại làm đẹp thêm cho căn bếp gia đình bạn. Điểm đặc biệt của loại bếp từ này chính là được chế tạo với công suất nấu nướng lớn. Khi hiệu suất nấu ăn cao đồng nghĩa với việc giảm thiểu thời gian nấu ăn và tiết kiệm một cách tối đa điện năng tiêu thụ. Bếp từ Canzy chính hãng thiết kế sang trọng, tiết kiệm điện năng tối đa Bên cạnh đó, bếp từ Canzy được tích hợp nhiều chế độ nấu nướng khác nhau phong phú đa dạng. Giúp các bà nội trợ có khả năng nấu nướng kết hợp nhiều loại món ăn mà không phải cài đặt thời gian phức tạp. Chế độ đun nấu nhanh, tự động hẹn giờ nấu được thiết kế nhằm giúp người dùng tiện dụng và tiết kiệm thời gian công sức, nhiên liệu một cách tốt nhất. Trên đây là những thông tin chia sẻ về những loại bếp từ tiết kiệm điện năng hot nhất trên thị trường hiện nay. Mong rằng có thể là những tham khảo có ích cho bạn khi lựa chọn sản phẩm nhà bếp cho gia đình. Nếu cần tư vấn thắc mắc hãy liên hệ ngay với Gia Dụng Đức Sài Gòn để được hỗ trợ ngay nhé !