• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Gia Dung Duc Sai Gon

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  68
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Gia Dung Duc Sai Gon

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 01/01/1995

Contact Methods

 • MSN
  Gia Dụng
 • Website URL
  https://giadungducsaigon.vn

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  HCM
 • Sở thích
  Gia Dụng Đức Sài Gòn là website cung cấp các sản phẩm hàng gia dụng cao cấp nhập khẩu từ Đức. Với mong muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho gia đình với những thiết bị cao cấp, an toàn và tiện lợi.
  Website: https://giadungducsaigon.vn
 1. Để sử dụng máy pha cà phê tiết kiệm điện năng nhất thì bạn nên chọn cho mình chiếc máy thích hợp nhất phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng, dung tích cũng như những tính năng được tích hợp trong máy. TOP 3 mẫu máy pha cà phê gia đình tiết kiệm điện năng Máy Pha Delonghi Dedica Metallics EC785BG Máy pha cà phê Delonghi Dedica Metallics EC785BG Dù mức Công suất là 1300W máy pha Dlonghi Dedica Metallics EC785BG có hiệu suất đáng kinh ngạc, khiến bạn nhận thấy tiết kiệm được tối đa thời gian so với điện năng tiêu thụ. Đặc biệt, chiếc máy này được tích hợp vòi hơi để pha ra những cốc cappuccino tuyệt vời. Chiếc máy pha cà phê này cũng được thiết kế sang trọng. Nó thích hợp dùng trong căn bếp của các gia đình ít người. Máy Pha Cafe Tự Động Philips EP2224/10 Máy Pha Tự Động Philips EP2224/10 Là dòng máy hoàn toàn tự động nhưng Philips EP2224/10 lại khá tiết kiệm điện năng. Máy giúp cho bạn thưởng thức trọn vẹn vị thơm ngon và hương thơm của cà phê được làm bằng hạt cà phê tươi và ở nhiệt độ hoàn hảo, nhờ hệ thống pha thông minh của chúng tôi. Vòi đánh sữa cổ điển cho phép bạn dễ dàng pha chế cappuccino hoặc latte macchiato. Dễ dàng điều chỉnh độ mạnh của hương thơm và lượng cà phê riêng lẻ thông qua giao diện SensorTouch trực quan. Máy pha cà phê tự động Bear CF-B20V1 Máy pha cà phê tự động Bear CF-B20V1 Máy pha cà phê tự động Bear CF-B20V1 cũng là sản phẩm máy pha cà phê bán tự động với thiết kế sang trọng, hiện đại. Dung tích bình chứa lớn lên đến 240ml, tương đương với 4 ly cà phê trong 1 lần pha. Nó thích hợp để dùng trong các gia đình ít người. Máy pha cà phê tự động Bear CF-B20V1 hoạt động với áp suất nén là 5 bar, công suất máy pha cà phê là 1000W. Cho nên quá trình pha, giọt cà phê được chiết tách một cách nhanh nhất. Đảm bảo giữ nguyên được hương vị của ly cà phê. Đặc biệt, máy được trang bị vòi tạo sữa mịn cho nên bạn thoải mái sáng tạo ra những lý cà phê theo ý muốn của mình. Hiện nay, dòng sản phẩm này đang được bán trên thị trường với mức giá là 1.390.000đ Trong bài viết trên Gia Dụng Đức Sài Gòn đã chia sẻ đến bạn những thông tin xung quanh công suất máy pha cà phê. Nó sẽ giúp bạn trả lời được câu hỏi máy pha cà phê có tốn điện không. Nếu có nhu cầu tìm hiểu về máy pha cà phê, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.
 2. Máy rửa chén bát Bosch Serie 6 - Mang đến sự tiện lợi cho căn bếp của bạn https://giadungducsaigon.vn/danh-muc/may-rua-chen-bat-bosch-series-6 Ngày nay sự xuất hiện của những chiếc máy rửa chén bát tiện lợi trong căn bếp người phụ nữ đã không còn quá xa lạ. Máy rửa bát là thiết bị bếp cao cấp, hỗ trợ đắc lực cho các bà nội trợ trong việc rửa đống chén dĩa bẩn, tiếp kiệm thời gian giúp bạn có những giây phút ấm cúng, hạnh phúc bên gia đình. Cùng Gia dụng Đức Sài Gòn khám phá dòng máy rửa chén bát Bosch Serie 6 nước Đức trong bài này nhé! 1. Máy rửa chén bát Bosch Serie 6 Hãng gia dụng Bosch là một thương hiệu thiết bị nhà bếp đến từ nước Đức - một trong những thương hiệu tiên phong máy rửa chén bát tại thị trường Việt Nam. Ở dòng serie 6 của Bosch, các sản phẩm được ưa chuộng bởi chất liệu bền bỉ, an toàn, thiết kế máy đẹp và tinh tế, giúp gian bếp thêm sang trọng. Bên cạnh đó là những tính năng hiện đại, công suất cao giúp rửa bát đĩa nhanh, sạch, tiết kiệm thời gian và điện năng. 2. Phân loại máy rửa chén bát Bosch Serie 6 Máy rửa chén bát Bosch Serie 6 được thiết kế với 2 kiểu dáng phổ biến: 2.1. Máy rửa chén bát Bosch độc lập Máy rửa chén bát Bosch độc lập là dòng máy rửa chén bát kiểu đứng, loại máy này có thể ở bất kỳ vị trí vào trong phòng bếp của bạn, ngay cả lắp đặt âm trong tủ bếp. Có kích thước thường là cao 85cm x rộng 60cm x sâu 60cm cùng hệ thống 2 hoặc 3 giàn rửa, với công suất rửa từ 9 -14 bộ bát đĩa. 2.2. Máy rửa chén bát Bosch âm tủ Sử dụng dòng máy rửa chén bát Bosch âm tủ giúp bạn tiết kiệm diện tích căn bếp rất nhiều. Dòng máy được thiết kế nhỏ gọn theo dạng ngăn kéo hay cánh tủ. Máy được đặt âm bên trong tủ. Kích thước máy rửa chén bát Bosch âm tủ thường là: cao 81,5cm x rộng 60cm x sâu 60 cm. 3. Các tiêu chí đánh giá máy rửa chén bát Bosch tốt? Dưới đây là các tiêu chí bạn cần quan tâm khi chọn máy rửa chén bát Bosch Serie 6 - Xuất xứ rõ ràng Bạn cần quan tâm nguồn gốc xuất xứ của máy rửa bát vì mỗi thị trường sẽ có những tiêu chuẩn khác nhau. Máy rửa chén bát Bosch Serie 6 được sản xuất tại Đức đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe nhất của Đức và Châu Âu. Vì vậy bạn nên chọn những model sản xuất tại thị trường này là tốt và bền bỉ. - Linh kiện cao cấp + Giá đựng bát đĩa, khay, ly: Giá đựng bát, đĩa, ly, khay cần đa dạng về số ngăn, kiểu ngăn và đáp ứng hầu hết các loại đồ rửa khác nhau. Giá thường được làm bằng nhựa cao cấp, inox hoặc thép chống han gỉ. + Động cơ: Bạn nên chọn dòng máy có động cơ tốt, bền và hoạt động êm ái. + Cánh phun: Đây là bộ phận phun nước, rửa trôi lớp dầu mỡ, làm sạch dụng cụ bát đĩa. Cánh phun nên được làm từ nhựa hoặc inox cao cấp. - Tiết kiệm nước, tiết kiệm điện năng tiêu thụ Chắc hẳn bạn không muốn sở hữu một chiếc máy rửa bát tiêu tốn quá nhiều điện và nước nhà bạn phải không. Đây cũng là một tiêu chí bạn cần quan tâm khi chọn máy rửa bát Bosch Serie 6 Mẹo: Hãy so sánh độ tiết kiệm nước của máy thông qua những chỉ số của nhà sản xuất cung cấp như: lượng nước tiêu thụ chương trình rửa, nhãn năng lượng tiết kiệm, và review của người tiêu dùng sử dụng chính sản phẩm đó. - Hoạt động êm ái Một chiếc máy rửa bát phát ra tiếng động quá lớn khi hoạt động cũng gây ra những phiền toái cho bạn. Hãy chọn những sản phẩm có độ ồn thấp hơn mức 50dBA. Ngoài ra thì bất cứ thiết bị nào có độ ồn dưới 44 dBA đều được coi là rất yên tĩnh, ở mức ồn này, bạn vẫn có thể nghe thấy tiếng động dù chúng khá nhỏ. - Tiện ích bổ trợ Ngoài ra yếu tố để lựa chọn máy rửa bát Bosch Serie 6 còn là các tiện ích chương trình bổ trợ khi sử dụng. Một máy rửa bát tốt cần có đầy đủ các tính năng như: Các chương trình rửa đa dạng, cho phép bạn thay đổi tùy thuộc vào mức độ bẩn của dụng cụ cần rửa. Công nghệ sấy khô hoàn hảo AquaStop: Chức năng đảm bảo an toàn một cách tối đa máy và cho chính người dùng. Với chế độ này, máy sẽ tự động ngắt nếu phát hiện rò rỉ. Hẹn giờ: Bạn không thể lúc nào cũng ngồi canh xem khi nào máy rửa xong để tắt phải không nào? Chức năng này sẽ hỗ trợ đắc lực cho bạn Đối với các gia đình có con nhỏ thì chức năng khóa trẻ em an toàn và tiện lợi rất cần thiết. Khi chức năng này được khởi động thì toàn bộ nút bấm sẽ bị vô hiệu hóa. - Chế độ bảo hành, bảo trì uy tín, minh bạch Khi mua sản phẩm bạn cần chú ý đến chế độ bảo hành của nhà cung cấp. Cần rõ ràng, minh bạch các thông tin sau: Thời gian đến bảo hành khi báo sự cố là bao lâu? Trong thời gian bảo hành khi hỏng hóc thì chi phí sửa chữa như thế nào? Hết thời gian bảo hành nếu hỏng hóc chi phí sửa chữa thế nào? Chính sách đổi trả hàng ra sao. Dịch vụ lắp đặt sản phẩm. Khi mua máy rửa chén Bosch tại Gia Dụng Đức Sài Gòn bạn sẽ được chúng tôi bảo hành tại nhà 3 năm, dịch vụ hậu mãi, lắp đặt sửa chữa cực kỳ chuyên nghiệp.
 3. Lựa chọn mua máy rửa bát phù hợp với không gian căn bếp Kinh nghiệm mua máy rửa bát đầu tiên là phải phù hợp với không gian và diện tích của căn bếp. Máy rửa bát được bán trên thị trường hiện nay đang có 3 loại cơ bản đó là https://giadungducsaigon.vn/danh-muc/thiet-bi-nha-bep/may-rua-chen , máy rửa bát thiết kế tủ âm, máy rửa bát tủ đứng độc lập. Trong đó mỗi loại lại có những ưu điểm riêng thích hợp với từng không gian riêng. Máy rửa bát để bàn Máy rửa bát để bàn thích hợp với không gian bếp nhỏ Đây còn gọi là máy rửa bát gia đình có kích thước nhỏ gọn, ít tốn diện tích. Chiếc máy rửa bát này có kích thước dao động từ 30-45cm; còn chiều cao trên dưới 85cm. Nó thích hợp trong những căn bếp không gian nhỏ nhằm tối ưu diện tích sử dụng. Chiếc máy rửa bát để bàn này thích hợp với những gia đình ít người. Bởi mỗi lần rửa, nó chỉ rửa được khoảng 3 đến 5 bộ bát. Tương đương với 15 chiếc các loại. Tuy nhiên, khi chọn máy rửa bát để bàn thì bạn phải thiết kế được ống thoát nước. Ống thoát nước của máy rửa bát cần đặt gần lối thoát nước để tiện cho việc xả nước trong khi rửa. Xem thêm: Chia Sẻ Tiêu Chí Chọn Máy Rửa Chén Gia Đình Phù Hợp Nhất Máy rửa bát âm và đứng độc lập Máy rửa bát đứng thích hợp với căn bếp diện tích rộng Dòng máy rửa chén âm tủ này có kích thước khá lớn với chiều ngang là 60cm và chiều cao tối thiểu là 85cm. Dòng máy này thích hợp với những căn bếp có diện tích lớn, không gian hiện đại. Nó vừa giúp chị em rảnh rang hơn với các công việc nội trợ, đồng thời cũng tối ưu được không gian nhà bếp. Đồng thời nó cũng tạo được sự sang trọng cho không gian. Kích thước của máy lớn cho nên có thể rửa được khoảng 10 đến 12 bộ chén đĩa một lần rửa. Trang bị chiếc máy rửa bát này thì bát đĩa trong những buổi ăn uống, liên hoan, hay giỗ lễ không còn là ác mộng nữa. Kinh nghiệm mua máy rửa bát dựa trên thương hiệu Kinh nghiệm mua máy rửa bát cần quan tâm tiếp theo đó là chọn thương hiệu sản xuất. Máy rửa bát được bán trên thị trường hiện nay rất đa dạng bởi thương hiệu sản xuất. Những thương hiệu này đều là thương hiệu mang tầm cỡ quốc tế cho ra đời những sản phẩm chất lượng, đáp ứng được tối đa nha cầu sử dụng của người dùng. Các hãng máy rửa bát nổi tiếng hiện nay phải kể đến như Bosch, Fagor, Munchen, National, Panasonic hay Hitachi,… Máy rửa bát thương hiệu Bosch hiện đại Tuy nhiên, những dòng máy thương hiệu từ Châu Âu được nhập khẩu trực tiếp. Tại Việt Nam có nhiều showroom bán hàng cho nên được bảo hành chính hãng, dễ dàng thay thế khi bị hỏng linh phụ kiện. Còn với những chiếc máy rửa bát xuất xứ ở Nhật thì chủ yếu là hàng xách tay cho nên ít được bảo hành chính hãng và khó thay thế khi hỏng linh kiện. Kinh nghiệm mua máy rửa bát dựa trên tính năng Một kinh nghiệm mua máy rửa bát mà chị em nội trợ cần biết đó là chọn theo tính năng của nó. Bởi các dòng máy rửa bát hiện nay, bên ngoài chức năng chính là dùng để rửa bát thì nó còn được trang bị thêm nhiều tính năng đi kèm để mang đến sự tiện lợi cho người dùng. Một số tính năng của máy rửa bát bạn cần chú ý như: Các tính năng của máy rửa bát hiện đại Tính năng xả nước qua trước khi rửa Tính năng này có tác dụng tự động loại bỏ đi thức ăn thừa, làm sạch toàn bộ vụn thức ăn còn sót lại trên chén đĩa. Nó giúp cho chị em không phải mất thời gian gạt đi thức ăn thừa trước khi cho vào trong máy. Tính năng tiết kiệm điện Đây là một trong những tính năng quan trọng mà nhiều người quan tâm đến khi chọn mua máy rửa chén. Tiết kiệm nước vừa rút ngắn được thời gian rửa lại tiết kiệm được điện năng tiêu thụ. Đây chính là những điều mà người dùng tìm kiếm và hướng đến. Tính năng sử dụng nước nóng và sấy Hầu hết các dòng máy rửa bát hiện nay đều được trang bị tính năng rửa nước nóng và sấy khô. Bởi rửa nước nóng sẽ mang lại hiệu quả làm sạc tối ưu nhất. Tính năng sấy khô giúp làm khô toàn bộ chén đĩa sau khi rửa, không để cho vi khuẩn có cơ hội sinh sôi và phát triển. Nhưng với tính năng hiện đại này sẽ tiêu tốn khá nhiều điện năng khi hoạt động đấy. Kinh nghiệm mua máy rửa chén dựa trên việc thiết kế vòi phun Một trong những kinh nghiệm mua máy rửa bát các chị em nội trợ cần quan tâm đó là thiết kế vòi phun của máy rửa bát. Thiết kế vòi phun bao gồm đầu phun và lựa phun. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định đến thời gian cũng như hiệu quả của việc rửa chén bát. Chọn mua máy rửa bát dựa trên thiết kế vòi phun Lực phun Lực phun càng mạnh thì hiệu quả làm sạch càng cao. Dòng nước sẽ cuốn đi những vết bẩn cáu trên bát đĩa cũng như trên ngóc ngách của bát đĩa và dụng cụ nấu nướng. Đầu phun Bạn nên nghiên cứu và lựa chọn những chiếc máy rửa bát có phần đầu phun được thiết kế với nhiều lỗ cấp nước nhỏ. Bởi càng nhiều lỗ cấp nước thì chén đĩa của bạn càng được sạch tối đa. Ngay cả những ngóc ngách của chén đĩa cũng được làm sạch hoàn toàn. Kinh nghiệm sử dụng máy rửa bát an toàn, hiệu quả Bên cạnh những kinh nghiệm chọn mua máy rửa bát thích hợp thì trong quá trình sử dụng, chị em cũng nên lưu ý một số vấn đề dưới đây để đảm bảo độ bền cũng như hiệu năng của máy. Trước khi cho bát đĩa và dụng cụ nấu nướng vào trong máy rửa bát thì bạn nên phân loại và chia thành các ngăn rửa khác nhau. Úp toàn bộ đồ cần rửa xuống để tránh đọng nước cũng như thức ăn thừa khi máy xả nước. Không đặt đồ chồng lên nhau để tránh khi áp suất nước thổi mạnh sẽ khiến chúng xô vào nhau, gây nên tình trạng sứt mẻ, nứt vỡ. Không xếp bát đĩa chắn với vòi phun nước. Trong quá trình sắp xếp đồ, bạn nên để tránh cánh quạt để tạo không gian cho quạt phun nước. Máy rửa bát đã quá quen thuộc trong căn bếp của các gia đình hiện đại. Trong bài viết trên Gia Dụng Đức Sài Gòn đã chia sẻ đến chị em những kinh nghiệm mua máy rửa bát dành cho chị em nội trợ. Hy vọng những thông tin này sẽ thực sự hữu ích dành những ai đang quan tâm đến sản phẩm hiện đại này.
 4. Trong căn bếp của các gia đình hiện đại ngày nay, bếp từ đã dần thay thế cho bếp ga để đảm bảo sự an toàn cũng như mang đến tiện lợi cho việc nấu nướng của chị em. Trên bếp từ có khá nhiều kí hiệu, không phải chị em nào cũng hiểu hết được ý nghĩa của các ký hiệu đó. Trong bài viết dưới đây, Gia Dụng Đức Sài Gòn sẽ giúp bạn giải mã ý nghĩa các ký hiệu trên bếp từ để dễ dàng sử dụng nhất. Các ký hiệu trên bếp từ Trên bếp từ có khá nhiều kí hiệu cũng như các thông số kỹ thuật. Để sử dụng bếp an toàn thì bạn phải hiểu được hết những kí hiệu trên bếp. Dù có nhiều thương hiệu khác nhau song hầu hết chúng đều có những quy ước chung về kí hiệu. Những kí hiệu này bao gồm: Nút ON/ OFF Đây là ký hiệu dùng để tắt, bật bếp từ. Nó giống như nút vặn cơ học trên bếp da dùng để khởi động bếp trước khi nấu vậy. Để chuẩn bị cho việc nấu nướng, bạn chạm tay và nút ON/OFF này. Khi bảng điện tử sáng màu có nghĩa là bếp đã khởi động và chuẩn bị nấu nướng. Ký hiệu bếp từ KEEP WARM Ý nghĩa của các ký hiệu trên bếp từ Đây là nút có chức năng giữ ấm cho các món ăn đã được nấu xong. Bên cạnh đó bạn cũng có thể dùng nút này để hâm nóng cháo hoặc thức ăn Nút BOSSTER Đây là nút có tác dụng hỗ trợ quá trình nấu nhanh. Nó giúp tiết kiệm thời gian và điện năng Kí hiệu bếp từ MILK Đây là ký hiệu trên bếp từ có chức năng hâm nóng sữa, nó thích hợp với những gia đình có trẻ nhỏ. Nhiệt độ hâm sữa chỉa khoảng 35 độ C, bạn có thể hâm sữa bất kì lúc nào. Ký hiệu bếp từ LOCK Ký hiệu LOCK trên bếp từ Ký hiệu bếp từ LOCK là nút đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bếp từ. Nó đảm bảo sự an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ. Khi bấm vào nút này là tất cả các phím chức năng trên bảng điều khiển sẽ bị khóa lại. Ký hiệu FRY Đây là ký hiệu bếp từ dùng để chiên rán thức ăn. Ký hiệu TIME Nhấn vào nút này là bạn đã bật chế độ hẹn giờ của bếp từ Kí hiệu PRESSURE COOK Khi nhấn vào nút này trên bếp từ có nghĩa là bạn đã chọn chế độ nấu cho nồi áp suất. Nó giúp cho việc ninh, nấu hoặc hầm các món ăn một cách nhanh nhất, tiết kiệm thời gian và điện tiêu thụ. Ký hiệu RICE Nếu muốn nấu cơm trên bếp từ thì bạn hãy nhấn vào kí hiệu này nhé. Ký hiệu bếp từ HOTPOT Dùng bếp từ ăn lẩu là một trong những tiện ích không thể không nhắc đến. Với kí hiệu này, bạn thoải mái thưởng thức những nồi lẩu ấm cúng bên gia đình. Nó có chức năng điều chỉnh nhiệt độ sôi cho cho thích hợp nhất. Ký hiệu SOUP Ký hiệu này dành cho những ai muốn trổ tài nấu món soup cho cả gia đình. Ký hiệu BBQ Ký hiệu này thường được tích hợp giữa bếp từ và bếp hồng ngoại. Các chị em nội trợ có thể sử dụng chức năng này để nướng các món ăn mình thích. Ký hiệu PAUSE Bạn đang nấu thức ăn, nhưng bạn muốn dừng lại tạm thời. Vậy hãy bấm ký hiệu Pause trên bảng điều khiển nhé. Ký hiệu +/- Đây là ký hiệu bếp từ có tính năng tăng hoặc giảm công suất, nhiệt độ trong quá trình nấu nướng. Nếu bạn muốn tăng thì nhấn dấu + còn nếu muốn giảm thì nhấn dấu -. Các ký hiệu lỗi trên bếp từ khi sử dụng Ngoài các ký hiệu hiển thị sẵn trên bảng điều khiển bếp từ thì bạn cũng cần hiểu thâm về ý nghĩa cả một số ký hiệu bếp từ khi thông báo lỗi. Bởi nó sẽ đảm bảo an toàn tối đa cũng như vận hành bếp hiệu quả nhất. Bếp từ hiển thị lỗi E0, AD Nếu trong quá trình sử dụng trên màn hình của bếp từ có ký hiệu báo lỗi E0 hoặc AD. Vậy những kí hiệu có ý nghĩa gì? Ký hiệu E0 có ý nghĩa gì? Ký hiệu lỗi E0: báo lỗi trên bề mặt bếp cho biết thiết bị đặt trên bề mặt bếp không đúng không bắt được từ. Chính vì vậy, bếp không thể đun nóng. Lỗi A D: báo lỗi đáy dụng cụ đun nóng không bằng phẳng. Vì vậy bếp không thể khởi động được. Lúc này bạn cần kiểm tra xem phần đáy có vật cản hay không. Hoặc thay thế dụng cụ nấu phù hợp. AD: Là ký hiệu cho bạn biết đáy dụng cụ đun nấu bạn đang sử dụng không bằng phẳng. Khi đó bếp cũng không khởi động được. Trong trường hợp này bạn cần thay dụng cụ đun nấu phù hợp là được. Ký hiệu bếp từ báo lỗi E1 Nếu trong quá trình sử dụng mà bếp từ báo lỗi E1 có nghĩa là nhiệt độ đang quá nóng, vượt quá mức an toàn. Nguyên nhân của hiện tượng này là do bạn đã sử dụng bếp liên tục trong thời gian dài hoặc quạt tản nhiệt của bếp đã kém. Để khắc phục lỗi E1, bạn chỉ việc tắt bếp để nguội một vài phút sau đó lại tiếp tục đun nấu. Hoặc kiểm tra quạt gió cũng khả năng hoạt động của nó. Nếu quạt bị hỏng có thể thay quạt khác. Ký hiệu bếp từ lỗi E2 Đây là ký hiệu hiển thị bếp từ khi trong nồi không có thức ăn. Cho dù bạn có quên, đặt nồi lên bếp và bấm nút nấu nhưng bếp vẫn không hoạt động để đảm bảo an toàn cho dụng cụ nấu nướng cũng như người dùng. Khắc phục lỗi này khá đơn giản. Bạn chỉ việc cho thức ăn cần nấu và trong nồi là bếp lại hoạt động bình thường. Màn hình báo lỗi E3, E4 Trong quá trình nấu nướng, nếu bếp từ của bạn hiện các thông báo lỗi E3 có nghĩa là nguồn điện thấp hơn, không đảm bảo cho bếp vận hành an toàn. Còn nếu beeos báo lỗi E4 có nghĩa là nguồn điện cao hơn nhiều so với điện áp quy định của bếp. Xem thêm: Các mã báo lỗi bếp từ thường hay gặp Màn hình báo lỗi E5 và E6 Lỗi E5 bếp từ là gì? Lỗi E5, E6 bếp từ xảy ra khi cảm biến nhiệt của bếp quá cao. Nếu như gặp tình trạng này thì bạn nên ngắt bếp trong khoảng 10 phút sau đó khởi động lại. Màn hình báo lỗi E7 và E8 Nếu như ký hiệu bếp từ hiển thị lỗi E7, E8 thì bạn cần ngắt điện ngay. Bởi lỗi này khá nghiêm trọng, nó gây nguy hiểm đến tính mạng của người dùng. Lỗi này là lỗi hở mạch điện. Bạn đừng tự ý mở ra để sửa chữa. Thay vào đó là mang đến những trung tâm sửa chữa và bảo hành để được hỗ trợ. Màn hình hiển thị E9 Nếu như trong quá trình nấu nướng, bếp từ của bạn báo lỗi E9 nghĩa là bếp đang không kiểm soát được nhiệt độ cũng như độ an toàn của nó. Nếu như bếp báo lỗi này thì bạn cần tắt bếp ngay lập tức. Sau đó bạn hãy liên hệ ngay với trung tâm sửa chữa để được hỗ trợ. Trong bài viết trên, Gia Dụng Đức Sài Gòn đã chia sẻ đến bạn những thông tin xung quanh ý nghĩa của ký hiệu bếp từ. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp cho những người lần đầu sử dụng không cảm thấy bỡ ngỡ. Nếu cần tư vấn về Bếp Điện Từ Bosch cũng như cách sử dụng để đảm bảo an toàn cũng như tuổi thọ, khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi ngay nhé. Rate this post
 5. Khi cuộc sống ngày càng hiện đại, thời gian dành cho công việc và xã hội nhiều hơn. Chính vì vậy mà nhiều người đã tìm đến các thiết bị hiện đại hỗ trợ để rút ngắn thời gian nội trợ, tiết kiệm thời gian, công sức và tăng thời gian nghỉ ngơi. Trong đó không thể không nhắc đến máy rửa chén gia đình. Vậy lựa chọn sản phẩm này như thế nào? Đọc bài viết cửa Gia Dụng Đức Sài Gòn dưới đây để tìm cho mình những gợi ý nhé.Máy rửa chén gia đình là gì Máy rửa bát gia đình là gì?Máy rửa chén gia đình là gì? Máy rửa chén hay còn được gọi là máy rửa bát là một trong những thiết bị nhà bếp hiện đại ngày nay. Máy rửa chén là một loại máy được chế tạo ra có nhiệm vụ làm sạch dầu mỡ và vết bẩn bám trên bát đĩa và các dụng cụ nấu nướng. Nó được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại và được gắn động cơ. Nó giúp rút ngắn thời gian rửa ráy và nội trợ của chị em phụ nữ. Nó giúp bảo vệ da tay khỏi tác động của hóa chất.Tiêu chí lựa chọn máy rửa bát gia đìnhLàm sao để chọn cho mình được chiếc máy rửa chén gia đình thích hợp? Dưới đây là một số tiêu chí để bạn lựa chọnChọn máy rửa chén gia đình dựa trên công suất hoạt độngMáy rửa chén hiện nay có công suất hoạt động khá cao, dao động từ 2000W đến 2400W. nếu như máy rửa bát có công suất càng cao thì lại càng diệt sạch được vi khuẩn và dầu mỡ. Khách hàng nên dựa vào nhu cầu làm sạch của mình để chọn máy có công suất thích hợp để vừa làm sạch và đảm bảo độ bền cho máyKiểm tra kích thước của máy rửa bát gia đình Tiêu chí chọn máy rửa bát cho gia đìnhKhi chọn cho gia đình mình chiếc máy rửa bát thích hợp nghĩa là bạn cần quan tâm đến kích thước của nó. Khoang rửa bát rộng sẽ cho phép máy vệ sinh bát đĩa sạch sẽ hơn. Nhưng việc chọn kích thước của máy rửa bát cần phụ thuộc vào diện tích của căn bếp và không gian để lắp đặt. Làm được việc này sẽ giúp tối ưu được diện tích sử dụng của căn bếp.Chọn kiểu máy rửa bátHiện nay, máy rửa bát trên thị trường được thiết kế theo 3 dạng là bán âm tủ, tủ độc lập, tủ âm hoàn toàn. Mỗi loại tủ sẽ mang những ưu điểm khác nhau. Tùy vào nhu cầu sử dụng cũng như không gian căn bếp nhà bạn mà chọn cho mình kiểu máy rửa chén gia đình thích hợp.Xem thêm: Dòng Máy Rửa Bát Có Rửa Được Nồi Có Những Đặc Điểm Nào?Quan tâm đến phần vòi phun máy rửa chén gia đìnhVòi phun của máy rửa bát quyết định đến khả năng làm sạch vết bẩn, dầu mỡ của sản phẩm đó. Vì vậy khi chọn máy rửa chén gia đình, càng chọn sản phẩm có đầu phun nhiều lỗ thì càng tốt. Đường kính vòi phun càng nhỏ thì tạo được áp lực càng lớn, giúp cho bát đĩa được làm sạch từ nhiều chiều khác nhau. Mọi cặn bẩn hay vết dầu mỡ đều được làm sạch hoàn hảo.Xác thực các tính năng của máy rửa bát Chọn máy rửa bát nhiều tính năngMáy rửa chén gia đình hiện nay được thiết kế với nhiều tính năng khác nhau. Chính vì thế khi cần mua máy rửa bát, khách hàng cần xem xét cho thật kỹ các tính năng này để sử dụng sản phẩm đạt hiệu quả cao nhất.Việc trang bị nhiều tính năng rửa bát đĩa sẽ giúp cho máy rửa bát có thể làm sạch được nhiều loại chén đĩa, dụng cụ hỗ trợ khác nhau. Từ đó đảm bảo độ bền cho chén đĩa.Nhiều dòng máy hiện nay còn được trang bị tính năng xả xơ qua, làm sạch toàn bộ vụn thức ăn thừa trước khi rửa. Nò giúp rút ngắn công đoạn dọn rửa của chị em.Chức năng sấy khô giúp diệt sạch toàn bộ vi khuẩn còn dư thừa trên bát đĩa. Nó giúp tiết kiệm tối đa điện, nước cũng như góp phần bảo vệ sức khỏe của người dùng.Thương hiệu của sản phẩmLựa chọn cho mình chiếc máy rửa chén bát gia đình thích hợp không thể không nhắc đến thương hiệu của sản phẩm. Khi lựa chọn sản phẩm, bạn nên chọn cho mình những thương hiệu uy tín như Elextrolux, bosch… Tránh chọn những mặt hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên thị trường mà lại được hưởng chế độ bảo hành hoàn hảo.Top 3 sản phẩm máy rửa chén gia đình tốt nhất hiện nayDưới đây là gợi ý về một số máy rửa chén gia đình Bosch đang rất được ưa chuộng nhất hiện nay. Bạn có thể tham khảo và chọn cho mình sản phẩm thích hợp.Máy rửa bát Bosch SMS46MI01G Máy rửa bát Bosch SMS46MI01G đang rất được ưa chuộngĐây là dòng máy rửa chén bát gia đình với những ưu điểm dưới đây: Thiết kế sang trọng, theo phong cách châu Âu Dung tích của máy khá lớn, nó thích hợp với những gia đình đông người Máy được trang bị động cơ EcoSilence Drive vận hành êm ái, bền bỉ Máy được trang bị chức năng VarioSpeed Plus, giúp tiết kiệm thời gian và điện, nước khi rửa bát. Máy rửa bát Bosch SMS46MI01G được trang bị 6 chương trình rửa kết hợp với 3 chương trình hỗ trợ. Máy rửa bát Bosch SMS25DI05E Máy rửa bát Bosch SMS25DI05EĐây cũng là sản phẩm máy rửa chén gia đình được nhiều người cũng rất được nhiều gia đình tin dùng hiện nay. Dòng máy sản xuất này nổi bật với các đặc điểm: Máy được trang bị tính năng Aquastop để có thể tự ngắt nguồn khi có dấu hiệu nước rò rỉ trong quá trình rửa. Chức năng VarioSpeed Plus giúp tiết kiệm thời gian rửa bát. Thiết kế đơn giản mà không kém phần sang trọng. Vỏ máy được làm bằng thép không gỉ. Nó đảm bảo sự sáng bóng, bền đẹp lại dễ dàng vệ sinh. Máy được trang bị động cơ EcoSilence Drive hoạt động không có bàn chải, giảm ma sát. Khi máy vận hành rất êm ái, không phát ra tiếng động với độ ồn chỉ 48dB. Máy được tích hợp 5 chương trình rửa bao gồm: Rửa nồi chảo 70°C, Rửa thường 65°C, Eco 50°C, Rửa nhanh 1h 65°C, Tráng. 2 chương trình hỗ trợ: Tăng tốc độ rửa, Rửa diệt khuẩn, Sấy tăng cường. Máy rửa bát Bosch SMS68PW01EMột trong những dòng máy rửa bát gia đình được đánh giá là khá tốt hiện nay không thể không nhắc đến Bosch SMS68PW01E. Dưới đây là một số ưu điểm của dòng sản phẩm này: Máy rửa bát gia đình Bosch SMS68PW01E được thiết kế sang trọng với vẻ ngoại hiện đại và thời thượng. Máy được tích hợp nhiều tính năng mang đến hiệu quả làm sạch vượt trội và đảm bảo sức khỏe cho người dùng. Bảng điều khiển cảm ứng kết hợp với khóa trẻ em an toàn. Aqua Stop, tính năng tự ngắt khi nước rò rỉ trong quá trình máy đang hoạt động và làm sạch tối ưu kết hợp với tiết kiệm nước. Máy rửa chén gia đình ngày càng trở nên quen thuộc trong các gia đình. Hy vọng những thông tin được cung cấp trong bài viết trên sẽ giúp khách hàng chọn cho mình được sản phẩm thích hợp. Nếu cần tư vấn về sản phẩm, mời khách hàng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.
 6. Máy pha cà phê tuy mới xuất hiện trên thị trường trong những năm gần đây nhưng nó lại dần trở nên phổ biến và được đông đảo khách hàng tin tưởng và sử dụng. Vậy những kinh nghiệm mua máy pha cà phê gia đình nào sẽ giúp cho bạn dễ lựa chọn sản phẩm thích hợp hơn? Gia Dụng Đức Sài Gòn sẽ chia sẻ kinh nghiệm mua máy pha cà phê gia đình cho những ai đang có nhu cầu Tư vấn mua máy pha cà phê gia đình Nội Dung Chính Lý do bạn nên mua máy pha cà phê cho gia đình Ưu điểm của máy pha cà phê gia đình Tiết kiệm thời gian Mang đến sự tiện lợi Tiết kiệm chi phí Tư vấn mua máy pha cà phê gia đình thích hợp nhất Tư vấn mua máy pha cà phê gia đình dựa trên cách pha của máy Kinh nghiệm mua máy pha cà phê gia đình dựa trên công suất và dung tích máy Tư vấn mua máy pha cà phê gia đình dựa trên giá máy Cách sử dụng đơn giản, vệ sinh dễ dàng Tư vấn mua máy pha cà phê gia đình dựa trên thương hiệu Địa chỉ bán hàng uy tín Lý do bạn nên mua máy pha cà phê cho gia đình Nhu cầu thưởng thức cà phê ngày càng cao. Chính vì vậy để có được ly cà phê thơm ngon, đúng chuẩn thì việc pha chế ra sao và chất lượng như thế nào là hai yếu tố đóng vai trò quyết định. Lý do nào khiến máy pha cà phê gia đình ngày càng được ưa chuộng Theo chia sẻ của những chuyên gia về cà phê thì một cốc cà phê ngon phải được pha ở nhiệt độ nước từ 90 đến 96 độ C. Và thời gian pha là trong khoảng từ 6 đến 8 phút tùy theo từng cách pha. Nếu như đạt được cả hai yếu tố trên thì chắc chắn bạn sẽ được thưởng thức ly cà phê hoàn hảo. Với những người mới học pha chế hoặc pha chế không chuyên với thời gian pha kéo dài, nước quá nóng hoặc quá nguội sẽ làm mất đi hương vị chuẩn của cà phê. Để giải quyết vấn đề này, máy pha cà phê ra đời. Sự có mặt của chiếc máy pha cà phê gia đình sẽ giúp bạn kiểm soát được nhiệt độ của nước, thời gian pha để có được ly cà phê đậm đà nhất. Ưu điểm của máy pha cà phê gia đình Tại sao máy pha cà phê gia đình lại được tin tưởng và sử dụng nhiều hiện nay? Dưới đây là tư vấn mua máy pha cà phê gia đình với những ưu điểm nổi bật: Tiết kiệm thời gian Chiếc máy pha cà phê gia đình mini sẽ giúp bạn tiết kiệm khá nhiều thời gian. Bạn không phải ngồi đợi cà phê nhỏ từng giọt để đầy ly và thưởng thức. Bạn cũng không cần phải mất thời gian đi ra quán và chờ đợi người ta pha cho mình. Với chiếc máy pha cà phê, bạn hãy ấn nút, chỉ 3 phút sau là đã có cà phê để uống rồi. Mang đến sự tiện lợi Sự có mặt của chiếc máy pha cà phê trong gia đình khiến cho bạn cảm thấy tiện lợi và rảnh tay hơn nhiều. Khi muốn uống cà phê bạn không phải tự pha bằng phin, cũng không phải đến quán để mua hay order và chờ đợi. Thay vào đó, bạn chỉ cần cho bột cà phê vào và bấm nút là sẽ có được lý cà phê như ý muốn. Ưu điểm của máy pha cà phê gia đình Tiết kiệm chi phí Chiếc máy pha cà phê gia đình giúp cho bạn tiết kiệm nhiều chi phí so với ra quán mua cà phê. Trung bình một ly cà phê ngoài quán hiện nay có giá khoảng 25.000đ. nếu như một tháng 30 ngày đều đặn bạn mua cà phê để uống thì chi phí cũng khá lớn đấy. Tư vấn mua máy pha cà phê gia đình thích hợp nhất Muốn chọn cho mình được chiếc máy pha cà phê gia đình thích hợp nhất, hãy chọn theo những tiêu chí dưới đây: Tư vấn mua máy pha cà phê gia đình dựa trên cách pha của máy Các dòng máy pha cà phê gia đình hiện nay đang có 4 loại thông dụng nhất đó là: Loại nhỏ giọt: Loại máy pha cà phê này hoạt động với nguyên lý nhỏ giọt giống như pha cà phê phin. Loại máy 2 trong 1: Loại máy pha cà phê này hoạt động 2 chức năng liền 1 lúc. Bạn chỉ việc cho hạt cà phê vào, máy vừa nghiền cafe thành bột vừa pha ngay sau đó. Loại thẩm thấu: Loại máy tự động pha cà phê này có khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ và nồng độ của cà phê. Loại chân không: Loại máy pha cà phê này hoạt động với nguyên lý, làm nóng nước, từ đó là cho áp lực trong ấm tăng lên. Nước sôi được ép dâng lên từ ống dẫn nước. Sau đó hòa với bột cà phê. Khi đã hòa thành dung dịch thì máy tự động ngắt điện, áp lực phía dưới thấp hơn phía trên. Lúc này dung dịch cà phê sẽ qua lưới lọc và chảy vào ấm bên dưới. Xem thêm: Cách Pha Cafe Máy Chuẩn Chỉ, Thơm Ngon Nhất Kinh nghiệm mua máy pha cà phê gia đình dựa trên công suất và dung tích máy Tiêu chí chọn mua máy pha cà phê gia đình thích hợp Công suất và dung tích máy cũng quyết định đến việc lựa chọn mua máy pha cà phê gia đình. Những chiếc máy có công suất lớn hơn, dung tích lớn hơn thì sẽ pha nhanh hơn và số cốc được nhiều hơn. Nhưng công suất và dung tích lại tỉ lệ thuận với giá thành. Chính vì vậy, tư vấn mua máy pha cà phê gia đình mà Gia Dụng Đức Sài Gòn muốn chia sẻ đó là tùy vào điều kiện kinh tế và số lượng người trong gia đình mà bạn chọn mua cho mình sản phẩm thích hợp. Tư vấn mua máy pha cà phê gia đình dựa trên giá máy Các dòng sản phẩm máy pha cà phê gia đình hiện nay rất đa dạng về giá thành. Giá thành có thể dao động từ vài trăm ngàn đến vài triệu phụ thuộc vào thương hiệu, dung tích hay loại máy. Chính vì vậy, Tư vấn mua máy pha cà phê gia đình chuẩn nhất là bạn nên xác định được nhu cầu, mục đích sử dụng, điều kiện kinh tế để chọn mua cho phù hợp. Đừng chọn những chiếc máy quá hiện đại, nhiều tính năng với giá thành quá cao mà đến khi sử dụng không hết sẽ rất lãng phí. Cách sử dụng đơn giản, vệ sinh dễ dàng Tư vấn mua máy pha cà phê gia đình phù hợp và tốt nhất đó là những sản phẩm dễ sử dụng và vệ sinh. Bởi những chiếc máy này thích hợp với mọi thành viên. Tư vấn mua máy pha cà phê gia đình dựa trên thương hiệu Tư vấn mua máy pha cà phê gia đình mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đó là hãy chọn nhưng thương hiệu nổi tiếng. Bởi chất lượng của máy pha cà phê có ảnh hưởng lớn đến chất lượng của ly cà phê mà bạn thưởng thức. Một số thương hiệu sản xuất máy pha và phê bạn có thể lựa chọn như: Saeco, Texet, Zojirushi, Electrolux, Philips, Tiross, Espresso, Supor, DelongHi… Địa chỉ bán hàng uy tín Để có thể sở hữu được chiếc máy pha cà phê phù hợp thì bạn hãy chọn cho mình địa chỉ bán hàng tin cậy nhé. Đó có thể là siêu thị điện máy, cửa hàng ủy quyền của hãng… Bởi những địa chỉ này sẽ bán hàng chính hãng với chế độ bảo hành và đổi trả theo đúng cam kết của nhà sản xuất. Trên đây là những kinh nghiệm mua máy pha cà phê gia đình tốt nhất, phù hợp nhất mà Gia Dụng Đức Sài Gòn chia sẻ đến quý khách hàng. Hy vọng rằng những thông tin này thật sự hữu ích cho những ai đang có nhu cầu mua máy pha cà phê. Mọi chi tiết cũng như cần tư vấn, mời quý khách hàng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
 7. Máy pha cà phê không chỉ được sử dụng ở những quan cà phê mà nhiều gia đình, cơ quan cũng sử dụng những loại máy pha cà phê mini giúp tiết kiệm thời gian pha chế. Trên thực tế cà phê pha máy có thể giữ trọn vẹn hương vị và chất lượng nếu như bạn nắm rõ cách pha cafe máy. Gia dụng Đức Sài Gòn sẽ hướng dẫn bạn cách pha cà phê bằng máy chuẩn chỉ nhất. Vì sao nên pha cà phê bằng máy pha cà phê? Việt Nam rất nổi tiếng với cà phê pha phin đặc sản – cách pha chế mà nhiều người tin rằng là giúp bộc lộ hết hương vị tinh túy của cà phê. Còn ở phương tây – nơi có lịch sử uống cà phê thậm chí còn lâu đời hơn Việt Nam rất nhiều thì phương pháp pha cà phê tốt nhất là sử dụng nước nóng ở áp suất cao – điều kiện này có thể được tái hiện bằng máy pha cà phê. Và không thể không nói rằng máy pha cà phê thực sự là một trong những phát minh tuyệt vời trong lịch sử phát triển của ngành cà phê. Cà phê pha máy đảm bảo được hương vị và chất lượng Máy pha cà phê giúp bạn chiết xuất gần như đầy đủ hương vị của những hạt cà phê dưới tác dụng của áp suất và nhiệt độ. Bên cạnh đó máy pha cà phê lại giúp ta tiết kiệm rất nhiều thời gian để pha cà phê, thường chỉ mất từ 1 cho đến 3 phút là đã có thành phẩm. Việc sở hữu máy pha cà phê cũng là một điểm cộng cực kỳ lớn cho không gian. Bên cạnh thiết kế đẹp thì trong quá trình pha cà phê, mùi hương từ máy tỏa ra ngào ngạt là một điểm nhấn đặc biệt cho không gian thường thức. Cách pha cafe máy thơm ngon mà đơn giản Để pha cafe máy bạn phải chọn loại cà phê bột xay nguyên chất. Cà phê này là loại đã trải qua quá trình rang và xay. Bạn cũng có thể sắm sửa cả chiếc máy xay cà phê để tạo thành bộ đôi pha chế độc đáo. Hướng dẫn cách pha cafe máy Và sau đây là các bước trong cách pha cafe bằng máy pha cà phê gia đình, văn phòng Khởi động máy: Một ngày làm việc mới của máy bạn nên khởi động máy từ 10 – 15 phút để làm nóng nước trong nồi hơi và ly pha cafe. Kim chỉ nhiêt độ ở mức 85 – 92 độ C. Áp suất khoảng 8.3 – 9.3 bar. Thêm nguyên liệu: Cho nguyên liệu là cà phê bột vào tay cầm. Nếu máy pha cà phê bằng cơ, bạn phải sử dụng máy xay cafe riêng; Còn đối với máy pha tự động thì đã tích hợp sẵn chức năng xay trên máy. Dùng temper để nén cà phê. Cách thực hiện: cùi chỏ, cổ tay và temper phải thẳng hàng. Lần đầu nén nhẹ để cố định mặt phẳng cà phê, sau đó thổi nhẹ để bột cà phê dư trên thành tay rớt xuống. Sau đó nén lần hai với đủ lực. Hoặc bạn có thể làm ngược lại lần đầu tiên nén đủ lực, sau đó lần 2 sẽ điều chỉnh để cà phê được nén đều trong tay cầm. Nén cà phê Xả nước trước khi lắp tay pha vào máy trong khoảng từ 3-5s ể làm sạch group head và ổn định nhiệt độ nước. Rót cà phê ngay khi cho tay pha vào máy để tránh cà phê bị cháy. Tách cà phê phải được làm nóng trước khi sử dụng. Thời gian chuẩn từ khi bắt đầu lắp tay cầm vào cho đến lúc ra giọt cà phê đầu tiên từ 5-8s. Một shot Espresso chuẩn có thời gian chảy từ 25-30s và cho ra khoảng 30-35ml cà phê. Lưu ý khác khi pha cafe máy Khi pha cafe máy cần lưu ý giữ các dụng cụ, phụ kiện sạch sẽ. Vệ sinh máy định kỳ và vệ sinh Filter sau mỗi lần pha Không nên pha các loại cà phê trộn bằng máy pha cà phê vì dễ làm máy bị tắc. Các loại bột pha thường vón cục không thích hợp với áp suất và nhiệt độ cao. Xem thêm: Cách Vệ Sinh Máy Pha Cafe Sạch Bóng Nhanh Nhất Cách pha cafe máy pha cà phê không hề phức tạp hoặc cầu kì. Thế là bạn đã không còn cần phải lo lắng vì không biết pha cà phê bằng máy tại nhà. Bạn còn chần chờ gì mà không sở hữu ngay một chiếc máy pha cà phê cho gia đình hoặc văn phòng nữa? Hãy liên hệ ngay với Gia dụng Đức Sài Gòn để được nhận tư vấn miễn phí và hàng ngàn ưu đãi.
 8. Bếp từ mini hay còn được gọi là bếp từ đơn. Đây là dòng bếp điện từ nhỏ gọn, có khả năng sử dụng linh hoạt ở nhiều nơi. Dòng sản phẩm này hiện nay đang rất được người dùng ưa chuộng.Gia Dụng Đức Sài Gòn Vậy bếp từ mini là gì? Thương hiệu nào tốt? Địa chỉ mua bếp từ chính hãng, uy tín? Trong bài viết dưới đây, sẽ chia sẻ đến khách hàng những thông tin cần thiết xung quanh sản phẩm này. Thông tin chung về bếp từ mini Bếp từ mini là gì? Bếp từ đơn là gì? Bếp từ mini hay còn gọi là bếp điện từ đơn, bếp từ mini du lịch. Dòng bếp này rất được ưu chuộng tại các gia đình hiện nay bởi những ưu điểm của nó. Thông thường, tại các gia đình hiện nay, bếp từ đơn là vật dụng không thể thiếu. Chúng được sử dụng trong các bữa lẩu hoặc được sử dụng song song với bếp ga truyền thống. Còn tại các nhà hàng, quán ăn chuyên về lẩu, bếp từ đơn là vật dụng không thể thiếu. Nguyên lý hoạt động của bếp từ mini Bếp từ mini hoạt động theo nguyên lý nào? Bếp từ đơn hoạt động với nguyên lý tăng nhiệt dựa trên từ trường. Cụ thể, khi bếp từ khởi động, dòng điện sẽ chạy qua cuộn dây đồng bên dưới mặt kính của bếp. Sau đó từ trường được sinh ra trong phạm vi khoảng vài mm trên mặt bếp. Dòng bếp từ mini này cũng chỉ nhận những bộ nồi chảo có đáy từ. Khi đặt những bộ nồi chảo này lên bếp chúng sẽ được từ trường tác động lên đáy và sinh ra nhiệt để làm chính thức ăn. Đặc điểm của bếp điện từ mini Loại bếp này thông thường sẽ có công suất hoạt động từ 1800W đến 2100W. Có đa dạng chế độ nấu Có 1 bếp nấu nên kích thước nhỏ gọn, dễ vệ sinh, dễ di chuyển Thiết kế mặt kính cường lực nên rất sang trọng Bảng điều khiển điện tử đơn giản, dễ sử dụng Được trang bị nhiều tinh năng thông minh như hẹn giờ, tiết kiệm điện, khóa an toàn… Ưu điểm của sản phẩm bếp từ mini Bếp từ mini với những ưu điểm riêng có cho nên nó được các gia đình tin tưởng và sử dụng hiện nay. Dưới đây là những ưu điểm cả dòng sản phẩm này: Dễ sử dụng Bếp từ mini dễ dàng sử dụng Bếp từ mini được thiết kế với đa dạng chức năng. Tất cả được hiển thị rõ ràng trên bảng điều khiển bằng điện tử. Bảng điện tử được thiết kế trực quan, dễ nhìn, dễ quan sát và các chức năng đều được thiết kế bằng tiếng Việt để tất cả người dùng đều có thể sử dụng được. Rút ngắn thời gian nấu nướng Bếp từ mini với ưu điểm đặc biệt là thiết kế thông minh. Phần từ trường sinh nhiệt diện tích nhỏ cho nên hạn chế tối đa việc thất thoát nhiệt trong quá trình nấu nướng. Bên cạnh đó, bếp từ với công suất hoạt động lớn sẽ giúp cho chị em nội trợ nấu được những món ăn ngon trong thời gian ngắn nhất. An toàn cho người dùng Bếp từ đơn đa dạng tính năng và an toàn cho người dùng Bếp từ mini mang đến cho người dùng sự an toàn trong việc nấu nướng. bạn sẽ không phải lo lắng đến vấn đề ga bị rò rit gây ra tình trạng cháy nổ. Sử dụng bếp từ mini với nhiều tính năng an toàn tối ưu cho người dùng như cảnh báo quá nhiệt, tự ngắt khi không sử dụng, cảnh báo khi không có nồi trên bếp, khóa an toàn…. Giá thành phải chăng Mức giá của bếp từ mini hiện nay rất thích hợp với điều kiện kinh tế của các gia đình hiện nay. Thong thường, giá của bếp từ hiện nay dao động trong khoảng từ 400.000đ đến 2.500.000đ. Những sản phẩm bếp từ mini đang được ưa chuộng hiện nay Bếp Từ Mini Bosch Bếp từ đơn Bosch Bếp từ Bosch mini đến từ Đức, là sản phẩm của thương hiệu chuyên sản xuất đồ dùng nhà bếp có danh tiếng với những sản phẩm cao cấp, chất lượng đẳng cấp hàng đầu thế giới. Mỗi sản phẩm đều mang trong mình sứ mệnh mang đến những bữa ăn ngon và chất lượng nhất đến cho người dùng. Bếp điện Bosch có mặt kính Chrott Ceran và mâm từ E.G.O cùng với những linh kiện cao cấp giúp chất lượng bếp từ đạt mọi tiêu chuẩn đo lường về chất lượng, chuẩn Châu Âu. Không những thế những sản phẩm này luôn được trang bị những tính năng rất thông minh và hiện đại. Bếp điện từ Elmich ICE-7952 Elmich ICE-7952 là dòng bếp từ mini với thiết kế nhỏ gọn, sang trọng và có thể sử dụng linh hoạt ở khắp mọi nơi. Sản phẩm được tích hợp với bộ điều khiển thông minh, kết hợp với mặt kính cường lực. Nó giúp cho chị em vừa dễ dàng sử dụng lại vệ sinh đơn giản. Bếp cũng được trang bị nhiều tính năng nấu nướng với công suất hoạt động tối đa lên đến 2100W. chính thì vậy thời gian nấu nướng được rút ngắn đáng kể. Mức giá tham khảo của sản phẩm này là khoảng 1.150.000đ Bếp điện từ Sunhouse SHD6149 Bếp từ mini Sunhouse SHD6149 dễ sử dụng Một dòng bếp điện từ mini cũng rất được ưa chuộng hiện nay phải kể đến bếp từ Sunhouse SHD6149. Đặc điểm của dòng sản phẩm này chính là mặt kính cường lực dày với khả năng chịu nhiệt độ lớn lên đến 600 độ. Bên cạnh đó, sản phẩm được trang bị công suất hoạt động lớn. Chính vì vậy, nó có khả năng tiết kiệm tối đa thời gian nấu nướng hàng ngày. Các dòng sản phẩm của thương hiệu sunhouse được đánh giá rất cao về độ bền, thiết kế, dễ sử dụng và đảm bảo an toàn tối đa. Mức giá của dòng sản phẩm này cũng rất phù hợp với các gia đình. Nó đang được bán trên thị trường với mức giá là 530.000 đồng. Bếp điện từ Nagakawa NAG0703 Bếp từ đơn Nagakawa NAG0703 Một sản phẩm bếp từ mini thương hiệu Nagakawa cũng rất được tin tưởng và sử dụng hiện nay đó là Nagakawa NAG0703. Dòng sản phẩm với công suất tối đa lên đến 2200w, thiết kế đơn giản, đa dạng chế độ nấu nướng, bề mặt kính cường lực có khả năng chịu nhiệt cao. Nó vừa giúp chị em nấu nướng nhanh, lại vừa đảm bảo an toàn tối đa trong quá trình sử dụng. Mức giá tham khảo cho dòng sản phẩm này là khoảng 1.050.000đ. Bếp điện từ đơn KORICHI KRC-3668 Bếp điện từ đơn KORICHI KRC-3668 Nếu chưa biết chọn cho phòng bếp của mình chiếc bếp điện từ đơn nào thì bạn có thể tham khảo dòng sản phẩm bếp điện từ đơn KORICHI KRC-3668. Sản phẩm với thiết kế sang trọng, bắt mắt, lớp kính cường lực dày dặn. Cho nên nó phù hợp với nhiều không gian phòng bếp khác nhau. Bên cạnh đó, dòng sản phẩm này còn được trang bị bảng điều khiển linh hoạt, kết hợp với chế độ nấu hẹn giờ. Bếp điện từ đơn KORICHI KRC-3668 giúp cho việc nấu nướng hàng ngày của bạn trở nên thật đơn giản. Mức giá tham khảo cho dòng sản phẩm này khoảng 1.320.000 đồng Bếp điện từ Comet CM5419 Một dòng sản phẩm bếp từ mini cũng được nhiều gia đình lựa chọn và sử dụng hiện nay đó là Comet CM5419. Dòng bếp này có thiết kế mỏng, nhẹ cho nên có thể mang theo bất cứ đâu mà bạn muốn. Phần mặt kính cường lực dày dặn, có khả năng chịu nhiệt tốt. Kết hợp với bảng điều khiển điện tử dễ sử dụng và các tính năng hiện đại như khóa an toàn, hẹn giờ, chế độ tự động ngắt,…. Giá tham khảo cho sản phẩm là: 725.000 đồng Trong bài viết trên đây, Gia Dụng Đức Sài Gòn đã chia sẻ đến khách hàng những thông tin cơ bản xung quanh dòng sản phẩm bếp từ mini. Chúc bạn sớm tìm cho gia đình mình được sản phẩm ưng ý phù hợp với nhu cầu sử dụng và điều kiện kinh tế nhé. Nếu có nhu cầu cần tư vấn hoặc đặt mua sản phẩm hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhé. Xem thêm: Kinh Nghiệm Lựa Chọn Và Sử Dụng Bếp Từ Âm Siêu Đỉnh
 9. Ngày nay bếp gas hay bếp củi đã được thay thế dần bằng các loại bếp điện cho hiệu năng tốt hơn cùng với đó là chi phí sử dụng tiết kiệm hơn. Các loại bếp điện như bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp điện quang và bếp từ hồng ngoại có những đặc điểm khác nhau phù hợp với nhiều nhu cầu. Cùng Gia dụng Đức Sài Gòn khám phá ra loại bếp phù hợp với gia đình bạn nhé! Nội Dung Chính Các loại bếp điện phổ biến nhất hiện nay. Có rất nhiều loại bếp điện khác nhau và ngày càng có nhiều loại bếp độc đáo xuất hiện trên thị trường. Tuy vậy thực nếu nói đến nguyên lý truyền nhiệt thì hiện chỉ có 4 loại bếp điện thông dụng là: bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp điện quang và bếp từ hồng ngoại. Các loại bếp này đều được phát triển với nhiều tính năng nấu và hiệu suất đều tỏ ra vượt trội so với bếp gas truyền thống. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu từng loại bếp một nhé! Bếp từ Bếp từ Bếp từ là loại bếp điện phổ biến nhất. Bếp từ là bếp điện hoạt động dựa trên nguyên lý dòng điện Fuco. Chính vì thế mà những loại nồi sử dụng với bếp từ phải được làm từ vật liệu nhiễm từ. Ưu điểm của bếp từ Hiệu suất rất tốt so với điện năng sử dụng, thời gian đun nấu ngắn. Nhiệt năng ít bị hao phí. Thiết kế mặt kính thẩm mỹ và dễ vệ sinh Các loại bếp từ hiện đại như Bếp từ Bosch có độ an toàn cao và hoàn toàn có thể đảm nhận toàn bộ nhu cầu nấu nướng. Không thải CO2, không có bức xạ nhiệt Đa dạng kiểu dáng và chức năng nấu. Nhược điểm của bếp từ Nồi nấu bị hạn chế vì chỉ có chất liệu nhiễm từ mới có thể sử dụng với bếp từ Không thể nướng trực tiếp trên bề mặt bếp Bếp hồng ngoại Bếp hồng ngoại Loại bếp điện tiếp theo là bếp hồng ngoại. Bếp hồng ngoại là loại bếp hiện đại có nguyên lý hoạt động dựa trên bức xạ nhiệt của tia hồng ngoại. Khi sử dụng, dòng điện trong bếp hồng ngoại sẽ đốt nóng các cuộn dây điện trở bên trong để tạo ra nhiệt, truyền đến mặt bếp làm chín thức ăn. Ưu điểm của bếp hồng ngoại Hiệu suất tương đối tốt. Thời gian làm nóng thức ăn nhanh. Khá tiết kiệm khi so sánh vè chi phí sử dụng Có thể nướng nấu ngay trên bề mặt bếp Vệ sinh dễ dàng, thiết kế bắt mắt Không kén nồi Nhược điểm của bếp hồng ngoại Hiệu suất của bếp hồng ngoại dù khá tốt nhưng không thể so sánh với bếp từ Nhiệt lượng bị tỏa ra ngoài trong quá trình nấu Vùng nấu nóng đỏ có thể gây nguy hiểm. Bếp điện quang Bếp điện quang Bếp điện quang sử dụng bóng hồng ngoại hội tụ nhiệt và truyền lên bề mặt vùng nấu. Nhìn chung bếp điện quang khá giống với bếp hồng ngoại nhưng không có mâm nhiệt như bếp hồng ngoại. Ưu điểm của bếp điện quang Khả năng làm nóng rất nhanh chỉ sau vài giây Không có khí thải khi đun nấu, an toàn với môi trường Nhược điểm của bếp điện quang Hiệu suất chỉ nhỉnh hơn bếp gas chứ chưa thực sự tiết kiệm Tuổi thọ bóng đèn hồng ngoại không cao. Bếp từ hồng ngoại bếp từ hồng ngoại Bếp từ hồng ngoại là một loại bếp điện kết hợp giữa bếp từ và bếp hồng ngoại. Về cơ bản chúng là một chiếc bếp có nhiều vùng nấu, có vùng nấu của bếp từ và vùng nấu của bếp hồng ngoại. Loại bếp này khắc phục được nhược điểm của bếp từ và bếp hồng ngoại cũng như tích hợp được ưu điểm của chúng. Bạn có thể nấu các món hầm, canh,..với bếp từ và chiến xào với bếp hồng ngoại. Chính vì tiện lợi như vậy mà loại bếp này đang trở nên phổ biến và được lựa chọn bởi những gia đình nhỏ, diện tích bếp không lớn. Đó là các loại bếp điện phổ biến và hiệu suất tốt nhất. Hy vọng dựa vào đặc điểm mà Gia dụng Đức Sài Gòn đã kể trên; bạn có thể tìm ra lựa chọn phù hợp nhất với gia đình mình.
 10. Bếp từ là công cụ nấu nướng tiện ích và nhanh chóng. Không chỉ tiết kiệm tối đa thời gian nấu ăn, các bếp từ tiết kiệm điện ngày nay còn giảm thiểu tối đa lượng điện tiêu thụ. Chính bởi những ưu điểm vượt trội này mà bếp từ đã dần trở thành bạn đồng hành của đa số những gia đình Việt. Hãy cùng Gia Dụng Đức Sài Gòn điểm danh những loại bếp từ tiết kiệm điện trên thị trường hiện nay. Những lý do bếp từ có khả năng tiết kiệm điện Với nhiều tính năng vượt trội, bếp từ ngày nay được cải tiến từ cấu tạo đến thiết kế phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng. Có thể thấy rằng, bếp từ được cải tiến nhiều hơn so với bếp điện truyền thống. Bếp từ không chỉ giúp chúng ta tiết kiệm được tối đa thời gian đun nấu, mang lại những món ăn ngon miệng mà còn giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả. Điều này có thể lý giải bởi một số ưu điểm nổi bật của bếp từ hiện nay như sau: Bếp từ có khả năng tòa nhiệt trong vùng nấu, không bị lan tỏa ra ngoài Trong quá trình nấu nướng, nhiệt lượng tỏa ra chỉ làm nóng đúng vừa bằng tiết diện của vùng vật dụng đặt lên bếp. Thông thường, tiết diện này chỉ có đường kính tối đa khoảng tầm 25 cm. Vì vậy, nó chỉ tỏa ra đúng nhiệt lượng trong khoảng tầm đúng bằng diện tích này để làm chín đồ ăn trong nồi. Bởi thế điện năng sẽ không bị tiêu hao ra ngoài Bếp từ có khả năng giữ nhiệt trong vùng nấuHiệu suất nấu nướng cao Theo tính toán gần đây cho thấy hiệu suất tối đa của bếp từ là 96% trong khi đó bếp điện chỉ là 65% và bếp gas là 45%. Điều này cho thấy hiệu suất nấu nướng của bếp từ cao hơn các loại bếp thông thường. Khi hiệu suất nấu nướng cao, quá trình nấu ăn trở nên nhanh chóng, tiết kiệm thời gian đun nấu. Và tất nhiên sẽ tiết kiệm điện hơn rất nhiều. Điều chỉnh hiệu suất nấu nướng để tiết kiệm thời gian và điện năngCấu tạo chip mạch tiên tiến và công nghệ Inverter hiện đại. Với tính năng hiện đại, các chip mạch có khả năng tự động ngắt điện khi không đặt thiết bị nấu lên bếp. Đồng thời cảnh báo mức nhiệt quá cao khi nấu nướng để người dùng có thể điều chỉnh. Bên cạnh đó, công nghệ Inverter tiên tiến giúp người dùng hạn chế sự tiêu hao năng lượng không cần thiết trong quá trình đun nấu. Xem thêm: Nguyên lý hoạt động và cấu tạo Bếp từ Điểm danh những thương hiệu bếp từ tiết kiệm điện được ưa chuộng nhất hiện nay. Để có thể lựa chọn được những loại bếp từ vừa có nhiều tiện ích, nấu ăn nhanh chóng vừa có khả năng tiết kiệm điện năng, bạn nên lựa chọn những thương hiệu được ưa chuộng rộng rãi trên thị trường đồ gia dụng. Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ những loại bếp từ tiết kiệm điện được sử dụng nhiều nhất hiện nay Bếp từ Bosch Là thương hiệu uy tín, chất lượng đến từ Đức, các sản phẩm bếp từ Bosch có nhiều mẫu mã đa dạng và chủng loại từ bếp từ đôi, bếp từ Bosch ba vùng nấu, bốn bếp nấu,… Sử dụng phần lớn những linh kiện cao cấp từ bo mạch đến các mặt kính với độ bền bỉ cao. Bếp từ Bosch 3 vùng nấu tiện nghi, tiết kiệm Bếp từ Bosch sử dụng mâm từ E.G.O có khả năng tự nhận diện diện tích nồi nấu tương thích. Bởi vậy, nhiệt chỉ sinh ra tại vị trí đặt nồi mà không bị lan tỏa ra ngoài nên có thể tiết kiệm điện tối đa nhất. Hệ thống quạt gió hoạt động bền bỉ giúp điều hòa thân nhiệt của bếp. Bên cạnh đó, bếp từ Bosch còn được trang bị thêm tính năng Booster giúp người dùng nấu ăn nhanh khi cần thiết giúp giảm tải nhiệt lượng cũng như thời gian nấu nướng nhanh nhất. Bếp từ Munchen Bếp từ Munchen cũng là một trong những dòng bếp từ được sử dụng rộng rãi vì tính năng vượt trội của nó mang lại. Đây là dòng bếp xuất phát từ thương hiệu nước Đức được đánh giá cao về cả chất lượng đến mẫu mã, thiết kế, kiểu dáng, hiện đại. Mặt kính của loại bếp từ này có khả năng chịu nhiệt lên đến 1000 độ C và có khả năng tản nhiệt nhanh chóng, cách điện an toàn cho người dùng. Hệ thống điều khiển đa dạng với nút tăng giảm nhiệt độ khiến người dùng dễ dàng điều chỉnh lượng nhiệt theo nhu cầu nấu nướng. Tăng lên, giảm xuống để không bị lãng phí điện năng khi không cần thiết. Bếp từ Munchen mặt kính chịu nhiệt, chống lực tốt, tiết kiệm điện năngBếp từ Canzy Bếp từ Canzy có kiểu dáng thiết kế sang trọng, hiện đại làm đẹp thêm cho căn bếp gia đình bạn. Điểm đặc biệt của loại bếp từ này chính là được chế tạo với công suất nấu nướng lớn. Khi hiệu suất nấu ăn cao đồng nghĩa với việc giảm thiểu thời gian nấu ăn và tiết kiệm một cách tối đa điện năng tiêu thụ. Bếp từ Canzy chính hãng thiết kế sang trọng, tiết kiệm điện năng tối đa Bên cạnh đó, bếp từ Canzy được tích hợp nhiều chế độ nấu nướng khác nhau phong phú đa dạng. Giúp các bà nội trợ có khả năng nấu nướng kết hợp nhiều loại món ăn mà không phải cài đặt thời gian phức tạp. Chế độ đun nấu nhanh, tự động hẹn giờ nấu được thiết kế nhằm giúp người dùng tiện dụng và tiết kiệm thời gian công sức, nhiên liệu một cách tốt nhất. Trên đây là những thông tin chia sẻ về những loại bếp từ tiết kiệm điện năng hot nhất trên thị trường hiện nay. Mong rằng có thể là những tham khảo có ích cho bạn khi lựa chọn sản phẩm nhà bếp cho gia đình. Nếu cần tư vấn thắc mắc hãy liên hệ ngay với Gia Dụng Đức Sài Gòn để được hỗ trợ ngay nhé !
 11. Bạn đang có ý định sắm sửa một chiếc bếp từ mới nhưng lại phân vân vì có khá nhiều yếu tố cần để ý, từ thương hiệu, công suất, chức năng,…Là một đơn vị cung cấp đồ gia dụng uy tín, Gia dụng Đức Sài Gòn xin gửi tới bạn tổng hợp Kinh nghiệm mua bếp từ chính xác và được tóm gọn dễ hiểu nhất. Phân biệt bếp từ, bếp điện quang và bếp hồng ngoại Trên thực tế những loại bếp này vẫn có thể bị nhầm lẫn với nhau đấy. Chúng có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Người dùng khi chọn bếp từ thường hướng tới sự hiện đại, an toàn và hiệu suất nấu cao. Để phân biệt rõ ràng hơn các loại bếp này, các bạn hãy đọc bài viết dưới đây của Gia dụng Đức Sài Gòn nhé! Xem thêm: Các Loại Bếp Điện Thông Dụng Và Hiệu Suất Cao Nên dùng bếp từ âm hay bếp từ dương? Bếp từ dương Bếp từ đặt âm là bếp có các bộ phận được chìm xuống mặt bàn, chỉ để lộ vùng nấu. Trong khi đó thì bếp từ dương lại để lộ phần thân bếp và có thể di chuyển. Bếp từ âm khiến cho không gian bếp được gọn gàng và sang trọng hơn. Bếp từ âm cũng thường có giá thành cao hơn. Nếu bạn muốn sử dụng bếp từ làm loại bếp nấu nướng chính thì có thể đầu tư bếp từ âm. Còn nếu muốn linh động di chuyển được bếp thì hãy lựa chọn bếp từ dương nhé! Diện tích nhà bếp Bếp từ tô điểm cho không gian bếp Bếp từ với vẻ ngoài sang trọng không chỉ là trợ thủ trong việc nấu nướng mà còn giúp trang hoàng căn bếp của gia đình. Chính vì thể mà quan tâm tới sự tương thích giữa kích thước bếp từ và diện tích nhà bếp là việc không bao giờ thừa. Nhiều bạn cứ nghĩ bếp từ an toàn là sử dụng thôi mà chưa nghĩ đến việc tính toán diện tích nhà bếp nên xài loại bếp từ nào là phù hợp nhất. Thông thường gian bếp của người Việt bề ngang thường được thiết kế không quá lớn; cho nên người Việt ưa chuộng bếp từ đơn. Nhưng nếu bạn sở hữu căn bếp rộng rãi hơn thì bếp từ đôi hay bếp từ 3,4 vùng nấu hoàn toàn là những lựa chọn hợp lý. Nhu cầu nấu nướng hàng ngày Bếp từ đôi Chúng ta đã nhắc tới bếp từ đơn, đôi và bếp từ nhiều vùng nấu. Yếu tố quan trọng nhất để xem xét những sự lựa chọn này chính là dựa trên nhu cầu nấu nướng hàng ngày. Bạn cần xem xét nhu cầu nấu ăn hàng ngày của gia đình có lớn không? Bếp từ chỉ là loại bếp dùng để nấu phụ như nấu lẩu, hỗ trợ bếp gas: Bạn có thể chọn bếp từ đơn gọn nhẹ. Nếu như trung bình gia đình 4 – 5 người thì bạn có thể chỉ cần trang bị bếp 2 vùng nấu, tiết kiệm và ngăn nắp Gia đình nhiều thành viên hoặc có nhu cầu nấu nướng cao, bếp từ là loại bếp chính: Dùng bếp từ nhiều vùng nấu. Bạn có thể tham khảo các mẫu Bếp từ Bosch nhiều vùng nấu đang được ưu đãi cực lớn của Gia dụng Đức Sài Gòn Số lượng và chủng loại nồi đang có ở nhà Bếp từ khá kén nồi và đây là một nhược điểm hiếm hoi của bếp từ. Chỉ những loại nồi được làm từ vật liệu nhiễm từ như gang, thép, inox,…mới sử dụng được với bếp từ. Bạn có thể dùng nam châm hoặc xem dấu hiệu induction trên tem nồi chảo để thử xem nồi có tương thích với bếp từ hay không. Thế cho nên khi bạn quyết định chọn mua bếp từ, thì bạn phải xác định là mua lại hết tất cả các loại nồi và cất hết các loại nồi cũ hiện có. Đấy chính là một điều cần quan tâm khi bạn mua bếp từ, lại tốn thêm 1 khoản kha khá để mua lại từ nồi đến chảo đấy. Xác định tài chính hiện có Bếp từ là loại bếp an toàn Phải nói rằng dù bếp từ có rất nhiều tiện ích, tuy nhiên giá thành cũng khá cao. Một chiếc bếp từ đơn tốt, chính hãng và xài bền phải có mức giá từ 2 triệu trở lên. Nếu đối với các bếp từ lớn có từ 2 vùng nấu trở lên thì giá thành có thể lên đến mười mấy triệu là rất bình thường. Hãy cân đối tài chính để có thể lựa chọn loại bếp từ phù hợp Tính năng của bếp Bếp có nấu được nhiều loại món khác nhau không? Một chiếc bếp từ tốt có nhiều tính năng nấu dễ sử dụng giúp ích bạn trong việc nấu nướng. Nhiều bạn vẫn lầm tưởng là bếp từ chỉ nấu những món nước hay hầm canh, nấu lẩu, nấu súp thì ngon chứ còn những món như chiên xào thì không ngon. Thực ra bếp từ tốt thì có thể nấu tốt những món chiên xào. Hãy lựa chọn những chiếc bếp từ như thế để tối ưu hóa khả năng của bạn với bếp từ nhé. Nút điều khiển có dễ sử dụng hay không Các nút điều khiển dễ sử dụng là dễ bấm và dễ đọc. Hãy thử tưởng tượng một bảng điều khiển mà nút hay bị đơ hoặc quá nhiều kí hiệu khó hiểu thì sẽ rất ức chế trong quá trình sử dụng. Để hạn chế điều này bạn hãy test kỹ trước khi mua nhé. Chức năng hẹn giờ Chức năng hẹn giờ là một trong những chức năng được quan tâm nhất. Dù khá nhỏ nhưng đem lại cho bạn khá nhiều điều tiện lợi, vì trong thời gian hẹn giờ bạn có thể làm những việc khác – ưu điểm tuyệt vời so với bếp gas. Đây là chức năng hay để nấu nướng trong bếp. Tránh cho bạn tình trạng cứ phải làm việc này mà mắt cứ phải liếc liếc canh bếp hay canh đồng hồ, sợ tràn nước ra nồi hay khét món ăn đang nấu. Đó là Tổng Hợp Kinh Nghiệm Mua Bếp Từ dành cho bạn. Chúc các bạn lựa chọn được sản phẩm như ý. Và đừng quên Gia dụng Đức Sài Gòn là đơn vị cung cấp đồ gia dụng uy tín luôn đồng hành cùng bạn.
 12. Sức khỏe cho bản thân và gia đình ngày nay càng được quan tâm nhiều hơn. Việc rửa chén bát trong những ngày trời mưa ẩm ướt khiến cho vi khuẩn có khả năng sinh sôi, gây hại cho sức khỏe. Chính vì vậy, nhiều người đã bắt đầu tìm kiếm đến các thiết bị có tác dụng sấy khô và khử trùng chén bát sau khi rửa. Trong bài viết dưới đây, Gia Dụng Đức Sài Gòn sẽ chia sẻ đến quý khách hàng những kinh nghiệm cũng như tiêu chí để chọn được cho mình chiếc máy sấy chén tốt nhất. Máy sấy chén đang rất thông dụng hiện nay Máy sấy chén là gì? Máy sấy chén hay còn được gọi là máy sấy bát là thiết bị nhà bếp cao cấp có tác dụng sấy khô, tiệt trùng bát đĩa và dụng cụ ăn uống bằng tia cực tím. Sau khi rửa, bạn chỉ cần cho bát đĩa vào trong máy sấy và nhấn nút là bát đĩa được tiệt trùng và sấy khô một cách nhanh chóng và vệ sinh. Trang bị loại thiết bị này giúp cho việc rửa bát thuận tiện hơn, nhanh chóng hơn. Nó thường được trang bị trong các nhà hàng, quán ăn, khách sạn cao cấp hoặc trong căn bếp của các gia đình. Công dụng của máy sấy chén đĩa hiện nay Không phải ngẫu nhiên mà thiết bị nhà bếp này lại được ưa chuộng như vậy. Sự xuất hiện của chiếc máy sấy chén đĩa trong căn bếp giúp cho người nội trợ trở nên rảnh rang hơn. Dưới đây là một số công dụng chủ đạo của máy sấy chén đĩa Máy sấy chén đĩa giúp diệt sạch tối đa vi khuẩn Máy sấy chén giúp diệt khuẩn tối đa Vệ sinh chén đĩa không đơn giản chỉ là rửa bằng xà phòng, nước sạch để loại bỏ dầu mỡ, vi khuẩn. Nhưng thực tế, nếu chỉ rửa bình thường thì không thể loại bỏ hết được vi khuẩn. Sau khi rửa xong, úp lên bát vi khuẩn dễ sinh sôi, gây hại đến sức khỏe sau này. Để giúp chị em nội trợ không còn cảm thấy lo lắng về vấn đề này, dòng máy sấy chén ra đời. Nó có khả năng đảm bảo cho chén bát sạch khuẩn 100%nhờ tia cực tím hoặc tia Ozone. Xem thêm: Chia sẻ những cách rửa chén sạch và nhanh cho người bận rộn Máy sấy chén giúp việc rửa chén bát nhanh hơn Việc lau chùi chén bát trước khi ăn cũng tiêu tốn khá nhiều thời gian của chị em nội trợ. Nhưng khi sự ra đời của máy sấy chén đã giúp chị em tận dụng được thời gian đó cho những việc khác. Bạn chỉ việc cho chén bát cần sử dụng vào trong máy sấy và chọn chế độ sấy là chỉ trong vài phút đã có bát sạch để dùng. Máy sấy chén mang đến cho căn bếp sự sang trọng Máy sấy chén mang đến sự sang trọng cho không gian căn bếp Đầu tư chiếc máy sấy chén khiến cho căn bếp của gia đình bạn trở nên sang trọng và đẳng cấp hơn. Phần vỏ máy được làm bằng kim loại không gỉ, sáng bóng. Bên cạnh đó, máy sở hữu thiết kế nhỏ gọn nên không chiếm nhiều không gian của căn bếp. Máy sấy tóc giúp tiết kiệm điện Các dòng máy sấy chén hiện nay sử dụng công nghệ sấy khô và tiệt trùng bằng tia cực tím. Thời gian sấy nhanh cho nên lượng điện năng tiêu thụ không nhiều. sử dụng máy sấy chén bát vừa đảm bảo sức khỏe lại không phải lo lắng về vấn đề tiền điện chi ra hàng tháng. Tiêu chí chọn mua máy sấy chén Làm thế nào để chọn cho gia đình mình được chiếc máy sấy chén phù hợp? Dưới đây là một số tiêu chí chọn mua máy sấy chén phù hợp cho căn bếp của gia đình. Phù hợp với không gian nhà bếp Máy sấy chén gia đình nhỏ gọn Mỗi một không gian nhà bếp với thiết kế khác nhau sẽ phù hợp với những mẫu máy sấy chén khác khau. Hiện nay trên thị trường đang phân phối những dòng máy sấy khác nhau như máy sấy chén âm tường, máy sấy chén treo tường hay máy sấy chén mini. Nếu như không gia căn bếp nhà bạn quá nhỏ hẹp thì có thể chọn máy sấy treo tường hoặc âm tường để tối đa diện tích sử dụng. Còn trong trường hợp không gian diện tích căn bếp lớn bạn có thể trang bị dòng máy sấy mini với kích thước tương ứng. Lựa chọn công nghệ diệt khuẩn Các dòng máy sấy chén hiện nay đang được trang bị hai dòng công nghệ diệt khuẩn khác nhau đó là công nghệ diệt khuẩn UV và công nghệ ozone. Mỗi loại máy tuy chất lượng khác nhau, giá thành khác nhau nhưng cùng có tính năng làm sạch và khử trùng bát đĩa. Bạn có thể căn cứ vào nhu cầu cũng như điều kiện kinh tế để đưa ra quyết định cuối cùng. Chọn mua máy sấy chén phù hợp với nhu cầu sử dụng Các dòng máy sấy chén hiện nay được sản xuất ra với đa dạng dung tích từ 60l đến 300l. Trong đó các dòng máy sấy chén dùng cho gia đình hiện hay thường được lựa chọn là dung tích từ 60l đến 150l. Còn dòng máy sấy chén dành cho quán ăn thường có dung tích từ 200l đến 300l. Mua máy sấy từ các thương hiệu uy tín Máy sấy bát trên thị trường hiện nay rất đa dạng về thương hiệu cung cấp. Trong đó, mỗi một thương hiệu sẽ có mẫu mã và dung tích khác nhau. Có thể kể đến những thương hiệu như Cuckoo, Bosch, Panasonic,… Vì vậy bạn nên chọn những dòng máy chính hãng để có chế độ bảo hành hoàn hảo nhất. Bên cạnh đó bạn cũng có thể lựa chọn các sản phẩm Máy rửa chén có chức năng kèm sấy để vừa rửa vừa sấy bát dĩa nhanh chóng. Nổi bật hơn cả là Máy rửa chén Bosch kèm sấy, Máy rửa Hafele,… Trong bài viết trên đây, Gia Dụng Đức Sài Gòn đã chia sẻ đến khách hàng những thông tin về máy sấy chén. Nếu có nhu cầu trang bị cho căn bếp nhà mình chiếc máy sấy bát, mời bạn liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hưởng ưu đãi.
 13. Tiếp xúc với hóa chất, nước rửa chén nhiều khiến cho da tay khô ráp. Hóa chất tích tụ gây ra những bệnh mãn tính cho cơ thể. Chính vì vậy mà phong trào tự làm nước rửa chén tại nhà đang được các chị em nội trợ chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn nội trợ hiện nay. Dưới đây là một số cách làm nước rửa chén tự nhiên mà chất lượng không thua kém gì các loại nước bằng hóa chất. Mời các bạn tham khảo! Tự làm nước rửa chén tại nhà đang trở thành trào lưu Hướng dẫn các cách tự làm nước rửa chén tại nhà Làm nước rửa chén tại nhà bằng bột mì Hỗn hợp nước rửa chén tự làm từ bột mì, giấm và men vi sinh Trong bột mì có chứa hàm lượng carbohydrate rất cao. Vì vậy nó có tác dụng hút dầu mỡ rất hiệu quả. Bên cạnh đó, bột mì còn có tác dụng tẩy sạch tế bào chết trên da tay, giúp cho làn da sáng đẹp, tự nhiên. Dưới đây là cách tự làm nước rửa chén tại nhà bằng bột mì bằng giấm và men vi sinh. Chuẩn bị nguyên liệu Bột mì 200g Giấm 160g Tinh chất cà phê cô đặc 30g 160g men vi sinh Cách thực hiện Bước 1: Chia nguyên liệu Bạn nên chia nguyên liệu trên thành 2 phần để trộn thành 2 lần cho đều và dễ dàng hơn. Bước 2: Trộn nguyên liệu Trộn toàn bộ nguyên liệu lại với nhau.Trong quá trình trộn không được để bột ì bị vón cục. Bước 3: Bảo quản hỗn hợp Sau khi đã trộn đều hỗn hợp với nhau, bạn cho vào trong lọ có sẵn vòi để tiện cho việc sử dụng. Khi cần rửa bát, bạn lấy một lượng vừa đủ và rửa như bình thường. Cách tự làm nước rửa chén từ sả, bồ kết và vỏ bưởi Dung dịch rửa bát an toàn từ bồ kết Dùng bồ kết để tự làm nước rửa chén tại nhà là dung dịch rất an toàn cho sức khỏe và làn da của bạn. Sự kết hợp giữa bồ kết với sả và tinh dầu bưởi sẽ mang đến cho chị em loại nước rửa chén handmade hoàn hảo. Chuẩn bị nguyên liệu Bồ kết khô 200g Sả tươi 10 củ Vỏ bưởi Cách thực hiện Bước 1: Nấu nước bồ kết Bồ kết khô rửa sạch, nướng khô và chín để có mùi thơm tự nhiên. Làm dập bồ kết, quan trọng nhất là phần hạt. Sau đó cho vào trong nồi để đun Bước 2: Làm sạch sả và vỏ bưởi Sả bóc vỏ bên ngoài, rửa sạch cùng với vỏ bưởi. Sau đó cắt thật nhỏ sả và vỏ bưởi. Cắt càng nhỏ càng thu được nhiều tinh chất Bước 3: Nấu kỹ hỗn hợp Cho sả và vỏ bưởi vào nồi nước bồ kết đang nấu và tiếp tục đun. Trong quá trình nấu cầu khuấy liên tục để tránh bị cháy. Nấu đến khi bạn thấy hỗn hợp đặc lại và có màu đen là được. Bước 4: Lọc bỏ cặn bã Sau khi nấu xong, bạn để nguội và dùng rây lọc để loại bỏ cặn bã ra khỏi hỗn hợp nước rửa bát tự chế. Sau đó cho dung dịch vào trong ai có vòi để sử dụng dần. Cách tự làm nước rửa chén bằng baking soda Nước rửa chén handmade từ baking soda Trong căn bếp của mỗi chị em không thể không có sự xuất hiện của baking soda. Nó vừa được dùng làm muối ăn, lại vừa được dùng để làm chất tẩy rửa. Vì vậy, nếu có ý định tự làm nước rửa bát handmade hãy áp dụng cách làm nước rửa chén từ baking soda dưới đây nhé. Chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ Baking soda 20g Muối tinh: 5g Giấm: 10ml Tinh dầu chanh: 20 giọt Khay Các bước thực hiện Bước 1: Trộn các nguyên liệu Trộn đều các nguyên liệu trong một chiếc to lớn. Thứ tự trộn như sau: trộn đều baking soda và muối tinh trước. Sau khi đã trộn đều thì bạn cho lần lượt giấm, tinh dầu chanh vào hỗn hợp và đảo đều. Bước 2: Tạo hình Bạn cho các hỗn hợp trên vào trong một chiếc khay đã chuẩn bị trước. Sau đó dùng lực nén thật chặt để khi sử dụng bánh xà phòng không bị vỡ ra. Bước 3: Phơi khô Sau khi nén trong khay,bạn phơi ngoài nắng khoảng 20 đến 24 giờ. Khi xà phòng khô bạn bảo quản trong hộp kín, tránh không khí lọt vào. Khi cần sử dụng, bạn hòa tan bánh xà phòng tự chế với ½ chén giấm trắng và sử dụng như bình thường. Xem thêm: Có nên mua máy rửa bát – Ưu nhược điểm máy rửa bát Những lưu ý khi sử dụng nước rửa chén tự làm từ thiên nhiên Áp dụng những cách tự làm nước rửa chén tại nhà bằng những nguyên liệu từ thiên nhiên có sẵn trong căn bếp nhà bạn mang đến nhiều ưu điểm vượt trội. Đặc biệt là chị em nội trợ không cảm thấy da tay của mình bị ngứa, khô ráp hay bong tróc. Đồng thời chúng cũng mang đến những hiệu quả làm sạch bất ngờ, không thua kém với nước rửa chén hóa học. Nhưng trong quá trình sử dụng bạn cũng nên lưu ý một số vấn đề dưới đây: Chỉ nên sử dụng với một lượng vừa đủ Khi sử dụng nước rửa chén tự làm cũng giống như nước rửa chén hóa học, bạn chỉ nên sử dụng vừa đủ. Đừng dùng quá nhiều lần trong ngày sẽ khiến cho da tay bị ảnh hưởng. Nếu dùng quá ít thì lại không đủ để làm sạch dầu mỡ trên bát đĩa, nồi, chảo… Lưu ý khi sử dụng nước rửa bát tự làm Sử dụng bới Máy rửa chén bát Trên thực tế nước rửa chén “handmade” không thích hợp cùng với các laoij máy rửa chén đĩa. Tuy nhiên đây cũng có thể trở thành một gợi ý dành cho bạn. Nếu ngại phải tiếp xúc với hóa chất và muốn chén bát được rửa sạch cũng như được diệt khuẩn thì bạn có thể tham khảo các dòng máy rửa chén cao cấp có khả năng sấy diệt khuẩn như Máy rửa chén Bosch, Hafele,… Chú ý đến hạn sử dụng Khi tự làm nước rửa chén tại nhà bạn chỉ nên sử dụng tối đa trong vòng 7 ngày thôi nhé. Bởi hỗn hợp bạn tự làm không có chứa chất bảo quản. Cho nên nếu để lâu hoặc bảo quản không đúng cách sẽ khiến cho các thành phần bị biến đổi.Từ đó làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn và người thân trong gia đình. Nếu làm nhiều, sử dụng trong thời gian ngắn không hết thì bạn nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để đảm bảo được chất lượng. Nước rửa chén tự làm không diệt sạch vi khuẩn Nước rửa chén tự làm khá tốt cho da tay cũng như sức khỏe con người. Nhưng trong những trường hợp cần thiết thì loại xà phòng này không thể làm sạch hết những mùi khó chịu như mùi cá tanh, mùi mắm… Hoặc nếu chưa có thời gian rửa bát ngay thì khoảng thời gian sau đó bạn cần dùng nước rửa bát hóa học để loại bỏ hết vi khuẩn sinh sôi trong quá trình ngâm bát đĩa. Bạn có thể pha trộn hai loại nước rửa bát hóa học và nước rửa bát tự làm để tăng tính diệt khuẩn. Cách làm nước rửa chén tại nhà rất đơn giản đúng không nào. Hãy áp dụng ngay những công thức làm nước rửa chén handmade mà Gia Dụng Đức Sài Gòn chia sẻ trong bài viết trên đây để bảo vệ đôi bàn tay cũng như sức khỏe cho các thành viên trong gia đình mình nhé
 14. Rất nhiều người lựa chọn cà phê là thức uống hàng ngày. Cà phê giúp tinh thần sảng khoái, thúc đẩy tập trung và năng lượng. Tiêu thụ chúng mỗi ngày nhưng bạn có biết cà phê ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào không? Uống cà phê có tốt không và tốt như thế nào, hãy cùng Gia dụng Đức Sài Gòn tìm hiểu nhé! Cà phê có tốt cho sức khỏe hay không Câu trả lời là có, cà phê là một loại thức uống tốt cho sức khỏe. Điều này đã được khẳng định rõ ràng từ xưa cho đến nay với nhiều nghiên cứu mà cụ thể là: Cà phê chứa cafein – một chất giúp hưng phấn não bộ, nhờ vậy giúp tăng cường hiệu suất bộ não, duy trì tập trung, trí nhớ và cải thiện tâm trạng. Bên cạnh lợi ích với não bộ, cafein còn giúp kích thích tăng cường hoạt động thể chất và đốt cháy chất béo. Theo những nghiên cứu thì chúng giúp tăng cường trao đổi chất lên đến 10% và tăng cường hoạt động thể chất trung bình 11-12%. Ngoài cafein thì trong cà phê cũng chứa khá nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Với một tách cà phê thì nồng độ một số loại vitamin như sau: 6% RDA cho Acid pantothenic (vitamin B5); 2% RDA cho Niacin (B3) và Thiamin (B1); 11% RDA cho Riboflavin (Vitamin B2); 3% RDA cho kali và mangan. Đặc biệt hơn việc uống cà phê đều đặn và hợp lý đã được chứng minh là có thể làm giảm các bệnh lý như: bệnh Alzheimer, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh Parkinson, bệnh trầm cảm, tim mạch và béo phì. Cà phê rất tốt cho gan và là chất chống oxi hóa tuyệt vời từ thiên nhiên. Uống cà phê không tốt khi nào? Dù rằng cà phê có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe tuy nhiên khi bạn tiêu thụ cà phê không đúng cách thì lại là một câu chuyện rất khác. Dưới đây là những trường hợp uống cà phê không tốt cho bạn: Phụ nữ mang thai, cho con bú và những người nhạy cảm với caffein: nên hạn chế tiêu thụ cà phê nếu bạn thuộc những đối tượng này. Uống quá nhiều cà phê: Một người trưởng thàn khỏe mạnh tiêu thụ 400mg cafein mỗi ngày được xem là mức độ hợp lý, tất nhiên cafein không chỉ đến từ mỗi cà phê mà còn đến từ các thực phẩm khác. Với trung bình mỗi tách cà phê chứa 100mg cafein thì bạn không nên uống quá 3 tách mỗi ngày. Uống cà phê không đảm bảo: Cà phê bột được bán tràn lan và trong số đó có rất nhiều loại không hề an toàn, chứa nhiều tạp chất. Cà phê chỉ thực sự tốt khi nó là cà phê “thật”. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) còn cho biết uống cà phê thường xuyên còn thể có tác dụng chống lại một số loại ung thư và không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Caffeine có tác dụng lợi tiểu nhẹ (không như chúng ta vẫn thường nghĩ rằng cà phê gây mất nước) Những dấu hiệu cho thấy bạn không tiêu thụ cà phê đúng cách Khi cơ thể gặp những dấu hiệu sau, có thể bạn đã tiêu thụ cà phê không đúng cách. Thường xuyên mất ngủ Lo lắng, bồn chồn, cáu gắt Đi tiểu thường xuyên hoặc không thể kiểm soát việc đi tiểu Mất khả năng tập trung, đau đầu và uể oải. Thèm cà phê Tim đập nhanh, rung cơ Lúc này bạn cần điều chỉnh lại số lượng cà phê mà mình uống, cùng với đó là đảm bảo uống loại cà phê “chuẩn”, không độc hại. Mà cách tôt nhất đó chính là tự pha cà phê để đảm bảo nhất. Dưới đây là cách để pha cà phê đảm bảo ngay tại nhà: Cách pha cà phê tốt cho sức khỏe Hãy tự mua cà phê rang xay uy tín chất lượng để tự pha, vừa thơm ngon vừa tốt cho sức khỏe. Còn nếu muốn tự tay tạo ra cà phê bột bạn có thể mua nhân cà phê thô về và tự rang. Đầu tư cho mình một chiếc máy pha cà phê gia đình tự động để có thể tự xay và pha chiết cà phê tối ưu và thuần túy nhất. Áp suất và nhiệt độ nước đã được cài đặt trước một cách tối ưu và sẽ bắt đầu hoạt động chỉ bằng một nút nhấn; bạn sẽ có ly cà phê thơm ngon chỉ sau ít phút. Từ cà phê Espresso của máy bạn có thể tự do trổ tài pha chế các loại cà phê khác như Americano, Latte,…để thưởng thức cùng với gia đình và người thân. Tự tay pha những ly cà phê thơm ngon và tốt cho sức khỏe chắc chắn là trải nghiệm tuyệt vời dành cho những người yêu thích đồ uống này. Lời kết Vậy là bạn đã biết uống cà phê có tốt không rồi đấy! Đừng để những sai lầm khi uống cà phê ảnh hưởng tới sức khỏe của mình nhưng hãy cân bằng giữa việc thưởng thức cà phê và nâng cao sức khỏe nhé!
 15. Trong đời sống hiện đại, những chiếc bếp từ đã dần thay thế bếp gas và bếp nướng truyền thống. Với những tính năng vượt trội, tiết kiệm thời gian, nấu nướng tiện dụng, bếp từ được ưa chuộng khá rộng rãi ngày nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hiểu hết được cấu tạo bếp từ và phương thức hoạt động của chúng. Hãy cùng Gia Dụng Đức Sài Gòn tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé. Bếp từ là gì ? Cấu tạo của bếp từ như thế nào Là một dòng bếp nấu nướng gia nhập vào thị trường nước ta khá lâu, bếp từ được đông đảo các chị em nội trợ tin tưởng sử dụng. Bếp từ là loại bếp sử dụng trong nội trợ sử dụng nhiệt biến đổi từ từ trường giữa bếp và nồi để sinh ra nhiệt, làm chín thức ăn. Bếp từ được thiết kế với những kích thước nhỏ gọn, phù hợp, tiện lợi. Cấu tạo bếp từ như thế nào Bếp từ được thiết kế cấu tạo với 3 thành phần cơ bản dưới đây Mặt kính bếp từ Điểm đáng chú ý đầu tiên cho những người có sành về thị trường đồ gia dụng đó chính là thiết kế mặt kính- vẻ bề ngoài của bếp từ. Mặt kính tốt nhất hiện nay được ưa chuộng đó chính là kính ceramic. Mặt kính này có khả năng chống trầy xước, chịu nhiệt và chịu lực khá tốt. Hơn thế nó còn tăng thẩm mỹ cho bếp từ, bảo vệ các linh kiện phía bên trong, dễ dàng vệ sinh. Một số loại bếp sử dụng mặt kính này như: Kanzler,… Cấu tạo mâm từ Mâm từ là bộ phận quan trọng nhất của bếp từ. Đây là cơ quan tạo ra nhiệt lượng để nấu chín thức ăn. Cấu tạo của mâm từ bao gồm một lõi dây có dòng điện chạy qua. Mâm từ được thiết kế sau mặt kính của bếp. Các cuộn dây đồng nối lại thành các hình tròn có kích thước từ 30cm trở xuống và dày khoảng 4 cm. Phần mâm từ này sẽ có làm cho phần nhiệt lượng đỡ tiêu hao, tiết kiệm điện hơn mức thông thường. Xem thêm: Lưu Ý Gì Khi Chọn Chảo Chống Dính Bếp Từ Hệ thống tản nhiệt Bộ phận quan trọng trong việc điều tiết nhiệt lượng trong quá trình nấu. Hệ thống tản nhiệt bao gồm các khe thoát nhiệt, thanh nhiệt và quạt tản nhiệt. Đây là bộ phận có chức năng làm mát bếp bằng cách tạo ra luồng mát, tản nhiệt. Hệ thống này giúp cân bằng nhiệt lượng trong quá trình sử dụng. Bởi nếu bếp hoạt động quá lâu, nhiệt độ nóng không được tản nhiệt thì các linh kiện không thể chịu tải được. Vì vậy, hệ thống tản nhiệt sẽ giúp điều hòa và bảo vệ được công suất hoạt động ổn định và bền bỉ. Bo mạch của bếp từ Đây là hệ thống điều khiển bao gồm nguồn xung, nguồn chuyển mạch ngắt mở, tụ điện, dây cảm biến,.. thông qua các bảng chỉ dẫn điều khiển cảm ứng. Bo mạch điều khiển bao gồm các đèn led hiển thị và các phím bấm chọn chức năng nấu, tăng giảm nhiệt độ. Bo mạch chính nhận lệnh thao tác của người dùng, cung cấp dòng điện có tần số cao cho cuộn cảm bếp từ. Nguyên lý hoạt động của bếp từ Bếp từ hoạt động dựa trên nguyên tắc truyền nhiệt. Dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ dòng điện Fu-Cô. Khi bạn bắt đầu cho phép bếp hoạt động, dòng điện từ dây dẫn điện sẽ truyền nhiệt và chạy qua cuộn dây đồng sinh ra từ trường. Các dòng từ từ trường này sẽ tác động lên đáy nồi làm bằng vật liệu nhiễm từ. Khiến chúng dao động và tự sản sinh ra nhiệt. Điểm đặc biệt là nhiệt lượng này chỉ tác tác dụng vào phần đáy nối mà không bị lan tỏa ra phía ngoài mặt bếp không nấu cũng như không bị thất thoát ra môi trường bên ngoài. Cơ chế hoạt động của bếp từ Sở dĩ, nấu ăn trên bếp từ nhanh chóng và tiết kiệm hơn bởi bếp từ có khả năng hấp thụ nhiệt. Nhiệt lượng chỉ gói gọn trong phạm vi nấu, không lan tỏa ra ngoài. Nhiệt độ của đáy nồi luôn cao hơn nhiệt độ của bếp. Do trên thực tế, khi cóc sự tác động của từ trường, đáy nồi sẽ chuyển dần từ trường sang dạng năng lượng nhiệt. Lượng điện sẽ chuyển hóa thành lượng nhiệt đun nấu đến khoảng hơn 90%. Đây cũng chính là lí do mà khi sử dụng bếp từ bạn cần phải chuẩn bị các loại nồi có đáy nhiễm từ hoặc kim loại. Những lưu ý khí sử dụng bếp từ Bếp từ là thiết bị dễ dàng sử dụng và tiện dụng trong việc vệ sinh lau chùi cũng như bào quản. Tuy nhiên để tránh những sai sót kĩ thuật đáng tiếc xảy ra, trong quá trình sử dụng bạn nên lưu ý một số điều sau: Lựa chọn nguồn điện an toàn, phù hợp cho từng loại bếp từ Không để bếp hoạt động với công suất quá lâu Không nên để các thiết bị điện tử ở gần bếp từ Không tiếp xúc tay trực tiếp lên mặt bếp đặc biệt nguy hiểm là vùng nấu Không ngắt nguồn điện ngay khi bếp vừa ngừng hoạt động Tránh để nước tràn lên bề mặt bếp Vệ sinh sạch sẽ khu vực vướng bẩn sau khi sử dụng Hi vọng rằng những thông tin trên đã giúp cho quý khách hàng hiểu rõ hơn về cấu tạo bếp từ và nguyên lý hoạt động của nó để có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp. Hãy để Gia Dụng Đức Sài Gòn giúp cho công việc nội trợ của bạn đơn giản và nhẹ nhàng hơn bếp từ Bosch hiện đại và tối ưu. Liên hẹ ngay với chúng tôi