• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

xemtuoivochongtvdt

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  2
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by xemtuoivochongtvdt

 1. Sinh con tuổi nào hợp tuổi bố mẹ ? Vấn đề này được đông đảo người để ý, vì nó tác động rất lớn đến kết duyên, con cái sau này. Để đưa ra đáp án cho Câu hỏi trên mời quý bạn đọc qua bài viết bên dưới để biết được sinh con tuổi nào phù hợp tuổi bố mẹ nhé! 1.Một vài điểm về sinh con tuổi nào hợp tuổi bố mẹ 1.1. Có nên sinh con hợp tuổi bố mẹ không? Quan điểm chọn tuổi bố mẹ để sinh con với đa số gia đình là việc rất cần thiết bởi theo quan điểm của họ, nó ảnh hưởng tới rất nhiều vấn đề như: số mệnh của đứa trẻ sướng hoặc khổ sở, ấm no hoặc nghèo khó, tài năng hoặc bình thường,… Thậm chí sinh con hợp tuổi bố mẹ còn có khả năng giúp kinh tế của gia đạo thịnh vượng hơn. 1.2. Các cách chọn tuổi sinh con tuổi nào hợp tuổi bố mẹ 1.2.1. Xem sinh con tuổi nào phù hợp tuổi bố mẹ theo thiên can Chọn tuổi sinh con hợp bố mẹ theo thiên can như sau: - Nếu thiên can của bố mẹ tương sinh với con: tốt - Nếu thiên can của vợ chồng khắc với đứa trẻ: xấu - Với thiên can của vợ chồng không hợp cũng không xung khắc với đứa trẻ: bình thường 1.2.2. Chọn sinh con tuổi nào phù hợp tuổi hai vợ chồng theo phong thủy ngũ hành Một số tuổi phù hợp ngũ hành hay là mạng ngũ hành của vợ chồng tương sinh với đứa trẻ là tốt nhất. Hoặc có thể Một số tuổi không tương sinh cũng không xung khắc nhưng ưu tiên vẫn là năm có ngũ hành tương sinh để có điều phù hợp nhất. 1.2.3. Xem sinh con tuổi nào hợp tuổi bố mẹ theo tử vi cung và mạng Về căn mệnh có thể phụ thuộc vào tuổi và giới tính con trai hoặc con gái, khác với thiên mệnh. Có sáu mươi Cung mệnh ứng với sáu mươi hoa giáp trong đó chỉ có 5 hành tính theo năm và 2 năm một mệnh ngũ hành. 2. Đánh giá một số năm sinh con tuổi nào hợp tuổi bố mẹ 2.1. Nam giới tuổi Bính Tý - Nữ tuổi 1998 2.1.1. Sinh con năm 2021 Sinh con tuổi nào hợp tuổi bố mẹ với Nam tuổi 1996 - Nữ tuổi Dần 1998? Đẻ con năm 2021 với điểm 5 trên thang điểm 10 bình luận thấy đây là năm tương đối tốt để sinh con. Phần tương hợp và xung khắc của bố mẹ với đứa trẻ là tương đối hài hòa nhau. 2.1.2. Sinh con năm 2022 Với số điểm 6/10, có thể thấy rằng năm 2022 là năm rất tốt để 2 vợ chồng đẻ con. Điều này có thể giúp mang đến tương lai viên mãn cho đứa trẻ, và gia đình. 2.2. Con trai tuổi Sửu - Nữ tuổi 2000 2.2.1. Sinh con năm 2021 Sinh con tuổi nào hợp tuổi bố mẹ với Nam tuổi Sửu 1997 - Nữ tuổi Thìn 2000? Kế hoạch sinh con năm 2021 có tổng điểm là 1.5/10 đánh giá thấy đây là năm không tốt lắm để sinh con. Bởi vậy, nếu muốn tạo sự khởi đầu thuận lợi cho đứa trẻ thì 2 người nên cân nhắc năm này. Tham khảo thêm vợ chồng 1997 - 2000 có hợp nhau không: Ở đây 2.2.2. Sinh con năm 2022 Kế hoạch sinh con năm 2022 với điểm 6 trên thang điểm 10. Đây là kết quả với điểm số cao, có khả năng nói rằng năm 2022 là năm rất tốt để cặp đôi sinh con. Sinh con hợp tuổi có khả năng giúp con luôn thông minh, khỏe mạnh. Đồng thời còn giúp mang lại những điều tốt đẹp, bình an cho con, và cả nhà. 2.3. Nam tuổi 1998 và Nữ tuổi 1999 2.3.1. Sinh con năm 2021 Sinh con tuổi nào hợp tuổi bố mẹ? – Câu trả lời tốt nhất là sinh con năm 2021 được cho với số điểm khá cao với điểm 6 trên thang điểm 10. Đây là năm thích hợp để hai vợ chồng tuổi này sinh em bé. 2.3.2. Sinh con năm 2022 Việc đẻ con năm 2022 được nhận xét với điểm 7 trên thang điểm 10 nhận thấy năm 2022 là năm vô cùng thuận lợi để hai tuổi này sinh em bé. Yếu tố này cũng mang lại lợi ích trong việc đẩy nhanh sự nghiệp của cha mẹ. Tài liệu tham khảo thêm: https://xemvanmenh.net/xem-tuoi-sinh-con/chong-tuoi-canh-than-1980-vo-tuoi-tan-dau-1981-sinh-con-nam-nao-tot.html Trên đây là một số năm sinh con phù hợp tuổi mà tuvidongtay liệt kê ra cho quý độc giả đọc qua về câu hỏi sinh con tuổi nào hợp tuổi bố mẹ? Hy vọng qua đây sẽ hỗ trợ quý bạn có thể lựa chọn được năm sinh em bé phù hợp tuổi bố mẹ để cuộc sống gia đạo luôn hạnh phúc tức gặp nhiều may mắn!
 2. Nam tuổi mão 1999 hợp với tuổi nào để để kết hôn? - Chủ đề này được nhiều người để ý, bởi vì nó ảnh hưởng rất lớn tiền tài và hạnh phúc sau này sau này. Để trả lời cho thắc mắc ở trên quý độc giả tham khảo bài viết sau đây để biết được tuổi nào sẽ hợp và không hợp với nam tuổi mão 1999. 1. Những điều cần biết về nam tuổi mão 1999 hợp với tuổi nào? - Nam sinh năm 1999 là tuổi con Mèo trong 12 con giáp. - Năm sinh dương lịch16/2/1999 đến 04-02-1999. - Tuổi can chi là tuổi con mèo năm Kỷ Mão - Nam tuổi này mang mệnh Thổ tức Sơn lâm chi thổ - Mèo ở trong rừng. - Trong ngũ hành tương sinh tương khắc nam 1999 mang mệnh Thổ sẽ hợp với hành Kim và hành Hỏa, còn tương khắc với hành Mộc và hành Thủy. - Về thiên can địa chi: Nam tuổi Sửu 1999 trong tam hợp, hợp với các con giáp: Hợi và Mùi (Tam hợp), trái lại tương khắc với tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, tuổi Dậu (Tứ hành xung). - Về bản mệnh: Con trai sinh năm 1999 được tính như sau: 9+9=18, 1+8=9, 10-9=1 nên nam giới tuổi mão 1999 thuộc cung Khảm Thủy nhóm Đông tứ mệnh. Nam tuổi Kỷ Mão là những người dễ làm quen.Người Kỷ Mão yêu thương đến với mọi người, hay cười nói và hòa đồng với mọi người nên được nhiều người yêu quý, giúp đỡ khi gặp những điều không may mắn. Hơn nữa, nam tuổi Kỷ Mão còn rất tài giỏi và nhạy bén. Họ luôn thích khám phá và chinh phục những cái mới và có ý chí quyết tâm cao độ. Trong chuyện tình cảm, họ luôn một lòng với người mà họ đã chọn lựa. Với sự ân cần và chu đáo, họ luôn được rất nhiều người để ý. Trong công việc, họ xem trọng công việc đang làm, thái độ để mang lại hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, yếu điểm của nam tuổi Kỷ Mão là nóng vội và hay quyết định một cách vội vàng bởi những tham vọng nhất thời nên cần biết dung hòa để cuộc sống cân bằng hơn. 2. Nam tuổi mão 1999 hợp với tuổi nào? 2.1. Con trai tuổi 1999 và Nữ tuổi Sửu 1997 Trên thang điểm 10, tuổi này cặp tuổi này được 6 điểm cho thấy 2 bạn không quá là hợp nhau, Nhưng vẫn có không hợp. Hóa giải xung khắc bằng các phương pháp phong thủy khác nhau như lựa xem năm sinh của con phù hợp với năm sinh bố để cuộc sống hòa thuận, hạnh phúc. Đồng thời, vợ chồng cần chăm sóc nhau để giữ hòa khí gia đạo. 2.2. Con trai tuổi 1999 và Con gái tuổi 1998 Nam tuổi mão 1999 tương hợp với mệnh tuổi nào? – Vợ sinh năm 1998, chồng sinh năm 1999 với Với bảy trên mười điểm nhận xét thấy vợ chồng phù hợp nhau về cả số hành lẫn Kinh tế. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, Tiền bạc tương đối giả Tuy nhiên vẫn cần lưu ý: hãy quan tâm đến đối phương nhiều hơn để giữ lửa trong kết duyên. Xem thêm: https://tuvidongtay.com/chong-1999-vo-1998-co-hop-nhau-khong.html 2.3.Nam giới tuổi Kỷ Mão và Nữ giới tuổi Kỷ Mão Với điểm 4 trên thang điểm 10 thì 2 bạn không phải quá phù hợp nhau những cũng không quá tương khắc. Để hóa giải xung khắc nhằm thay đổi cuộc sống gia đạo cũng như điều kiện tài chính thì cần sử dụng các phương pháp phong thủy. Đồng thời, hai tuổi này cũng cần tin tưởng nhau để vượt qua khó khăn trong cuộc sống. 2.4. Nam tuổi 1997 và Nữ tuổi Ngọ 2002 Với điểm 1 trên thang điểm 10 đánh giá thấy 2 người có hành xung khắc với nhau, cuộc sống gia đình có khả năng gặp nhiều khó khăn. Nên hóa giải sự xung khắc này bằng các phương pháp như lựa chọn ngày giờ đến với nhau, lựa chọn năm sinh con, hướng nội thất trong nhà. Bên canh đó, cặp vợ chồng cần yêu thương nhau, đồng cam cộng khổ để giữ cuộc sống gia đạo êm đềm, hạnh phúc. Trên đây là một số gợi ý về tuổi mà Tử vi Đông Tây chúng tôi liệt ra nhận xét quý bạn tìm hiểu qua về câu hỏi Nam tuổi mão 1999 sẽ rất hợp với các mệnh tuổi nào? Song song đó là một số cách hóa giải xung khắc. Hy vọng quý độc giả có thể có khả năng lựa xem được tuổi tương sinh cùng với mình để có cuộc sống gia đạo hạnh phúc, viên mãn.