• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

xtraman

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  2
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About xtraman

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  https://nhathuoc115.vn/
 1. Viganam là thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ thảo dược thiên nhiên giúp cơ thể kích thích sản sinh nội tiết tố testosterone, cải thiện chức năng sinh lý nam, hạn chế mãn dục nam. Viganam có tốt không? Sản phẩm Viganam Tâm Bình được bào chế từ các loại thảo dược thiên nhiên, các loại thảo dược này đã được chứng minh là có tác dụng cải thiện sức khỏe tình dục của nam giới một cách hiệu quả, chúng tôi xin liệt kê một số loại thảo dược quan trọng như: Ba kích: Đông y chứng minh ba kích có khả năng bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực, trừ phong thấp, hạ huyết áp, tăng sức dẻo dai, mạnh gân cốt, hỗ trợ điều trị xuất tinh sớm, sinh tinh kém ở nam giới. Nó cũng làm tăng ham muốn và cải thiện chất lượng quan hệ tình dục. Nhục thung dung: Loại thảo mộc này được sử dụng rộng rãi để điều trị chứng yếu tình dục ở cả nam và nữ. Nhờ sự cân bằng của testosterone, quan hệ tình dục có thể ngăn ngừa tình trạng yếu sinh lý, xuất tinh ngoài ý muốn. Icariin giúp duy trì sự cương cứng của “cậu bé”, tăng khoái cảm và ham muốn chiến đấu. Nhân sâm: chứa các dược chất giúp cải thiện sinh lý nam giới, phòng và điều trị bệnh thận, bồi bổ chức năng thận. Sâm cau: Từ hàng ngàn năm nay, cây tần bì đã được tôn sùng là “thần dược” cho nam giới, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới. Kỷ tử: có chức năng cải thiện sinh lý nam giới: tăng lượng testosterone, tăng ham muốn, hỗ trợ điều trị vô sinh, nâng cao chất lượng tinh trùng, kéo dài thời gian giao hợp, điều trị tích cực chứng rối loạn cương dương. Bạch tật lê: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bạch tật lê làm tăng mức độ hormone sinh dục nam testosterone và tăng số lượng tinh trùng. Sơn thù: có tác dụng bổ thận tráng dương, chữa yếu sinh lý, di tinh, mệt mỏi, di tinh. Cũng có thể chữa liệt dương và xuất tinh sớm. Chiết xuất hàu: Kẽm là nguyên tố chính cấu tạo nên nội tiết tố nam testosterone, giúp tăng số lượng và chất lượng tinh trùng, ngăn chặn tình trạng giảm ham muốn. Xuất xứ của sản phẩm Sản phẩm Viganam được sản xuất bởi Công ty Dược phẩm Tâm Bình, đơn vị đi đầu trong lĩnh vực thực phẩm chức năng (TPCN) đạt tiêu chuẩn GMP. Tác dụng của Viganam Tâm Bình là gì? Cải thiện chức năng thận Cân bằng lượng testosterone. Nâng cao sức khỏe sinh sản, hỗ trợ điều trị vô sinh, hiếm muộn ở nam giới. Kích thích ham muốn và kéo dài thời gian Hỗ trợ chữa rối loạn cương dương, liệt dương. Phòng ngừa mãn dục nam sớm Cải thiện sức khỏe nam giới nói chung. Đối tượng sử dụng Viganam Thuốc được chỉ định cho nam giới trưởng thành trên 18 tuổi có các vấn đề về sức khỏe như: Nam giới bị xuất tinh sớm muốn kéo dài thời gian quan hệ. Người bị rối loạn cương dương. Bất lực Tinh trùng yếu, số lượng tinh trùng ít gây vô sinh. Đàn ông có testosterone thấp. Cách sử dụng Viganam Tâm Bình Trước khi sử dụng, bạn nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Theo khuyến cáo, nên uống Viganam ngày 2 lần, mỗi lần 3 viên, uống sau bữa ăn khoảng 30 phút. Thời gian khuyến nghị sử dụng là 4 - 5 tháng. Phải sử dụng liên tục, đều đặn hàng ngày mới đạt được hiệu quả như mong muốn. Tác dụng phụ của Viganam Cho đến thời điểm này, nó đã chứa các khuyến nghị về tác dụng của Viganam. Những lưu ý khi sử dụng thuốc. Không sử dụng sản phẩm nếu bạn bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Không sử dụng sản phẩm cho phụ nữ hoặc người dưới 18 tuổi. Những người mắc các bệnh lý như tim mạch, tiểu đường, bệnh thận… nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Để đạt hiệu quả tốt nhất khi sử dụng Viganam Tâm Bình, bạn nên tập thể dục hàng ngày, nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, điều độ, sinh hoạt tình dục điều độ, giữ tinh thần lạc quan. Tránh uống rượu, cà phê, chất sắt và các chất kích thích khác. Mua thuốc Viganam ở đâu? Bạn hoàn toàn có thể yên tâm đặt mua Viganam với giá 310.000đ từ nhathuoc115.com.vn, website bán sản phẩm đáng tin cậy và giao hàng tận nơi cho bạn trong thời gian sớm nhất.
 2. Yếu sinh lý là cụm từ mà cánh mày râu luôn bị ám ảnh. Không thể đảm đương được cuộc vui với đối phương khiến nam giới cảm thấy tự ti và lo lắng. Mọi vấn đề và khó khăn sẽ được giải quyết với viên sủi Xtra Man. Vậy Xtra Man là gì? Cùng tìm hiểu kỹ hơn về viên sủi thần thánh này nhé. Xem thành phần gồm những gì? Công dụng là gì? Khó sử dụng không? Viên sủi Xtra Man là gì? Viên sủi Xtra Man là thực phẩm chức năng có tác dụng bổ thận tráng dương, được bào chế từ các thành phần là các dược liệu thiên nhiên. Chúng tôi được các đấng mày râu tin tưởng và lựa chọn. Thông tin sản phẩm Sản phẩm được phân phối và sản xuất bởi công ty cổ phần Santex theo kỹ thuật bào chế đạt tiêu chuẩn GMP-WHO. Thuốc có dạng viên sủi. Hộp 20 viên Xuất xứ: Việt Nam Các thành phần tạo nên Xtra Man là gì? Viên sủi Xtra Man chứa các loại thảo dược thiên nhiên phối hợp hoàn hảo với nhau để cải thiện sinh lý nam giới như: Keo ong xanh Bạch tật lê Ba kích Bá bệnh Bạch tật lê Huyết nhung hươu Tác dụng của Xtra Man là gì? Viên sủi Xtra Man hỗ trợ toàn diện cho sức khỏe nam giới. Đặc biệt, nó có khả năng bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý nam giới, tăng ham muốn và tăng cảm giác thăng hoa trong đời sống vợ chồng. Các thành phần có trong sản phẩm giúp tăng cường sản sinh testosterone từ đó giúp thăng hoa cảm xúc, tăng khả năng thụ thai và đẩy máu đến dương vật để dương vật cương cứng và ham muốn quan hệ, tăng cảm giác. Tăng thời gian cương cứng lên 30 - 40 phút. Ngoài những lợi ích được liệt kê ở trên, viên sủi bọt này còn giúp tăng cường sức khỏe và thể chất ở nam giới và tăng khoái cảm khi quan hệ tình dục. Bổ thận dương giúp nam giới tự tin và vui vẻ hơn Xtra Man dành cho ai? Trong số các trường hợp sử dụng nói trên, thuốc uống hỗ trợ cho các đối tượng nam giới có biểu hiện của các bệnh sinh lý nam trên 18 tuổi. Nam giới mắc các bệnh lý như rối loạn cương dương, yếu sinh lý, rối loạn cương dương, đau rát khi quan hệ, giảm ham muốn. Anh chị em từ 35 tuổi trở lên bị rối loạn chức năng tình dục Dành cho những ai muốn nâng cao chất lượng sau mỗi cuộc vui và cải thiện kích thước cậu nhỏ. Những người trong độ tuổi rối loạn chức năng tình dục. Đặc điểm nổi bật của viên sủi Xtra Man là gì? Viên sủi Xtraman được tạo ra từ các vị thuốc cổ truyền và được lựa chọn theo các bước sau: Bước 1: Loại bỏ tạp chất và chỉ lọc những chất dinh dưỡng quý hiếm. Bước 2: Kết hợp các tinh chất với nhau để chúng được thẩm thấu nhanh và tốt hơn. Bước 3: chiết xuất viên nén với chất lượng và thành phần cao hơn so với các sản phẩm cùng loại. Thành phần tự nhiên từ các loại thảo dược quý hiếm có tác dụng lâu dài. Viên sủi có thể hòa tan với nước nên dễ hấp thu. Giá cả hợp lý Phù hợp với cơ thể nam giới từ Đông Nam Á. Cách để sử dụng Xtra Man hiệu quả? Cách sử dụng rất đơn giản, bạn không có gì phải lo lắng vì Xtra Man được bào chế dưới dạng viên sủi nên rất dễ sử dụng. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, cần tuân thủ liều lượng và cách thức sử dụng sản phẩm. Cách thức áp dụng như sau: Mỗi ngày 1 lần, mỗi lần 1 viên trước hoặc sau bữa ăn 30 - 60 phút. Lấy một viên sủi bọt và cho vào 200 ml nước lọc. Khi viên sủi đã tan hoàn toàn, bạn có thể uống. Để có kết quả tốt nhất, tôi khuyên bạn nên sử dụng nó thường xuyên. Ai không nên dùng viên sủi bọt Xtra Man? Sản phẩm này hỗ trợ sinh lý nam, không nên dùng cho nam giới dưới 18 tuổi, vì ở độ tuổi này các cơ quan chức năng chưa hình thành nên khả năng hấp thụ các thành phần trong viên sủi sẽ quá mức. Ngoài ra, các đối tượng không được sử dụng: người cao huyết áp, người bị bệnh tim nặng, người dị ứng với tất cả các thành phần của viên sủi. Không dùng cho nam giới dưới 18 tuổi, người mắc bệnh cao huyết áp và người bị mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Dùng viên sủi bọt Xtra Man trong bao lâu có tác dụng? Vì thuốc Xtra Man là thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ cải thiện chức năng sinh dục nam cũng như giải quyết các vấn đề về sinh lý trong mỗi cuộc yêu. Câu hỏi thường được đặt ra là "Nó có hiệu quả tức thì không?" NHATHUOC115.VN sẽ trả lời câu hỏi của bạn. Viên sủi có thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên và kết hợp các phương tiện của đông y. Tuy nhiên, khi uống vào ngày 1, ngày 2 và trong vài ngày đầu, viên sủi đã phát huy tác dụng. Viên sủi Xtra Man sẽ mang lại cho bạn những cảm xúc và hiệu quả tuyệt vời ngay sau lần sử dụng đầu tiên. Sau 1 ngày: vấn đề căng thẳng được loại bỏ, cơ thể thư giãn, những cơn bốc hỏa và ham muốn “yêu” xuất hiện. Sau 1 tuần sử dụng bạn sẽ thấy rõ sự thay đổi của kích thước dương vật (tăng thêm 1-2 cm) và đập lâu hơn trước. Sau 2 tuần, cơ thể sẽ bắt đầu hấp thụ hoàn toàn viên uống nên sức khỏe cải thiện đáng kể, ham muốn mỗi lần yêu tăng lên, tần suất quan hệ ngày một dày hơn. Sau 30 ngày ở giai đoạn này tình trạng rối loạn cương dương sẽ cải thiện hoàn toàn, thể trạng hoàn toàn cải thiện, bạn có thể làm chủ mọi cuộc yêu. Sản phẩm Xtra Man chính hãng bán ở đâu? Xtra Man bán ở đâu? Nhiều bạn hỏi mình làm sao để mua được hàng chính hãng, mình xin giới thiệu đến các bạn website NHATHUOC115.VN Các bạn có thể đặt mua hàng chính hãng từ website này để đảm bảo an toàn cho cả 2 người sử dụng. Giá bán Xtra Man là bao nhiêu? Giá của viên sủi cải thiện sinh lý Xtra Man là 1.580.000 đồng một sản phẩm. Tuy nhiên, trang đang có chương trình tri ân khách hàng nên giảm giá cho hàng mua trên trang - chỉ 690.000 đồng một hộp. Ngoài việc được mua với giá giảm, bạn sẽ được tư vấn miễn phí và sẽ hài lòng.