• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Suonghk

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  33
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Suonghk

 1. Bán tấm inox 304 dày 2mm, ++ Tấm Inox INOX tấm 304, 316, 201 : 1mm , 1.5mm , 2mm , 3mm , 4mm , 5mm , 6mm ..giá Bán tấm inox 304 dày 2mm, giá inox tấm 3ly ++ giá tấm inox 304 dày 1mm,giá Bán tấm inox 304 dày 2mm, + báo giá tấm inox dày 2mm,giá tấm inox 304 dày 1mm, giá tấm inox 304 dày 2mm, + báo giá tấm inox 304 dày 3mm,giá Bán tấm inox 304 dày 2mm, + giá inox tấm 1mm + tấm inox 304 dày 5mm Link cập nhật: tấm inox 304 mới nhất Thông tin về inox 304 Độ dày tấm inox được tính trên từng tấm inox một (khi chưa được cuộn lại với nhau). Căn cứ theo yêu cầu sản xuất, mà tấm inox có các độ dày khác nhau như: tấm inox dày 2mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm,… Thông tin chi tiết tấm inox 304 dày 2mm Tên sản phẩm : tấm inox 304 Mác thép : sus 304 Tiêu chuẩn : ASTM Độ dày : 2 mm Khổ rộng : 1500 mm Chiều dài : 6000 mm ,cuộn hoặc cắt theo quy cách yêu cầu Bề mặt : BA ,2B ,No.1 ,2line Xuất xứ : Hàn Quốc Tấm Inox 304 - Inox Hà Khánh mới nhất Đây là loại thép không gỉ Austenitic có thành phần hóa học chủ yếu là Sắt, chứa hàm lượng Niken cao, khoảng từ 8% đến 10,5% và một lượng Crôm ở khoảng 18% đến 20% tính theo trọng lượng. Ngoài ra, sản phẩm còn chứa một lượng nhỏ các nguyên tố như Mangan, Silic và Cacbon. Tùy thuộc vào hàm lượng Niken và Crom, nhóm sản phẩm này còn được chia nhỏ thành nhiều loại cụ thể khác nhau, như tấm inox 304L, 304LN, N1, N2, J.. Tuy là loại sản phẩm nào đi nữa, thì chúng cũng mang nhiều đặc điểm nổi bật và vượt trội, do đó tấm 304 inox thường được rất nhiều người ưa chuộng và chọn mua. Mọi thông tin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Địa chỉ: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0907215968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu Chúng tôi luôn chờ đón sự hồi âm của Quý khách!
 2. Một số thông tin vê Bề mặt của tấm Inox 201 - Link chi tiết: https://inoxhakhanh.com.vn/tam-inox-201 No.1 Bề mặt của nó được làm sạch bởi hóa chất. Đồng thời loại Inox này cũng được ủ sau giai đoạn cán nóng. Hay có thể nói Inox 201 bề mặt No.1 là vật liệu cán nguội. Nó được dùng để làm: - Các dụng cụ trong ngành công nghiệp hóa chất. - Bồn chứa công nghiệp. 2B Có bề mặt nhẵn bóng và được sử lý trên cơ sở của bề mặt No.2D(bề mặt tiêu chuẩn). Nó giúp tăng cường cơ lý tính của tấm Inox nên được ứng dụng rộng rãi trong mọi trường hợp. No.4 Được đánh bóng ở mật độ 150 – 180 mesh. Nó có bề mặt màu trắng bạc hấp dẫn. Loại Inox này được dùng để: - Làm bồn tắm. - Trang trí bên trong - ngoài các tòa nhà. - Chế biến công nghiệp thực phẩm. HL Bề mặt này có vân(xước) kẻ sọc. Hệ vân này được tạo thành do máy đánh bóng sử dụng phớt đánh bóng cho loại No.4. Loại vật liệu này được dùng trong nội – ngoại thất, khuôn cửa và cửa. BA Nó có bề mặt sáng như gương và được làm bóng bởi công đoạn ủ sau khi cán nguội. NÓ thường được dùng trong: - Vật liệu xây dựng - Dụng cụ gia đình, gương nhỏ. - Đồ làm bếp. - Các vật dụng khác cần tới bề mặt sáng bóng. Cách nhận biết tấm Inox 201 đạt chuẩn chất lượng Ngoài việc chọn bề mặt phù hợp, bạn cũng cần biết cách nhận biết tấm Inox 201 chất lượng, chính hãng. Vậy làm sao để nhận biết được đâu là loại vật liệu có chất lượng đạt chuẩn? Bạn hãy thực hiện theo 4 cách sau: - Thứ nhất: Nhận biết tấm Inox 201 tốt qua thương hiệu, xuất xứ, tem mác cùng với logo in trên sản phẩm. - Thứ hai: Nhận biết thông qua thuốc thử. Bởi lẽ thành phần cấu tạo Inox tấm không giống nhau. Bởi thế, khi thử thuốc chúng sẽ có tone màu khác nhau. Nếu có màu đúng với màu được ghi trên tem thì đó là Inox 201 chính hãng và ngược lại. Nhận biết tấm Inox 201 bằng nam châm, dung dịch hóa học hoặc qua thương hiệu, tem mác… - Thứ ba: Thử Inox tấm bằng nam châm. Nếu như loại nào có sức hút lớn thì đó là thép không gỉ 201. Những loại Inox tấm còn lại có sức hút nam châm ít hơn. - Thứ tư: Thử bằng các dung dịch hóa học như Axit Sunfuric. Tấm Inox 201 sẽ đổi màu và sủi bọt khi tiếp xúc với Axit Sunfuric. Ngoài 4 cách trên, bạn cũng có thể thử bằng việc sử dụng máy mài cắt. Từ đó bạn hãy phân tích các thành phần hóa học hoặc quan sát tia lửa để phán đoán. THÔNG TIN VỀ INOX KHÔNG GỈ 201 - INOX HÀ KHÁNH. Tiêu chuẩn: JIS, AISI, ASTM, GB Chiều dài: 1m, 2m, 2,4m, 3m, 4m, 5m, 6m... Khổ rộng: 1000mm, 1220mm, 1500mm, 1524mm Bề mặt: BA/2B/No1/2line Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan Ứng dụng: Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu Loại vật tư: Gia công: Có thể cung cấp theo kích cỡ đặt hàng Khả năng cung cấp: 1,000 Ton/Tons/ Thang Tiêu chuẩn đóng gói: bao gồm PVC, pallet gỗ, hoặc như bạn yêu cầu Điều kiện thanh toán: TM hoặc chuyển khoản Tình trạng: Có hàng Mọi thông tin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Trụ sở: 360 Quốc Lộ 1A, P. Tam Bình, Q. Thủ Đức, Tp.HCM CN: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0909.215.968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu
 3. Inox tấm 201 còn được gọi là thép không gỉ với thành phần chủ yếu là Crom. Chính vì nhiều ưu điểm vượt trội nên chúng đã và đang ứng dụng nhiều trong kiến trúc nhà hiện đại. Để tìm hiểu kỹ hơn mời bạn dành thời gian đọc ngay bài viết dưới đây Những công trình kiến trúc trong nhà sử dụng Inox tấm 201 Inox tấm 201 đã và đang được đánh giá cao trong kiến trúc nhà hiện đại. Bởi chúng giúp mọi không gian thêm sang, thêm sáng cùng độ bền vượt trội. Cụ thể như những thiết kế đầy tính nghệ thuật nhất định phải kể đến dưới đây: Inox tấm 201 làm cầu thang, lan can Inox 201 tấm được sử dụng làm cầu thang, lan can mang lại cách nhìn mới về trang trí. Hơn thế nữa thiết kế này còn mang lại cho căn nhà dáng dấp trẻ trung, hiện đại, thanh thoát. So với các vật liệu truyền thống như Granite, bê tông, gỗ,…Inox luôn chiếm ưu thế hơn cả. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại cầu thang được làm bằng Inox 201. Theo đó, chúng còn kết hợp với các chất liệu khác như gỗ và kính tạo sự lưu thông dễ dàng. Đồng thời, căn nhà thêm rộng hơn, sang trọng, hài hòa, độ bền cao. Bàn ghế Hơn thế nữa, bàn ghế Inox tấm 201 đang được sử dụng rộng rãi trong các hộ gia đình. Đồng thời, các nhà hàng, quán ăn đều có sự hiện diện của thiết kế này. Theo đó, vật liệu kể trên không bị gỉ sét, không ngả màu và đa dạng về kích thước, mẫu mã. Ngoài ra, bàn ghế bằng Inox còn được đánh giá cao bởi khả năng chịu va đập, chống trầy xước. Với thiết kế linh hoạt, thông minh bạn dễ dàng gấp gọn để tiết kiệm diện tích. Những ưu điểm này không phải loại vật liệu nào cũng có được. Inox tấm 201 được ứng dụng trong nhiều thiết kế trong nhà Cửa Inox Trước đây, con người thường sử dụng gỗ, sắt để làm cửa cũng như trang trí cho ngôi nhà. Ngày nay, Inox tấm 201 đã trở thành sự lựa chọn tiên quyết của đông đảo khách hàng. Đồng thời, các nhà thiết kế, kiến trúc sư cũng đánh giá cao loại vật liệu này. Theo đó, Inox tấm còn dùng làm cửa sổ, cửa ra vào, cửa nhà tắm,…Con người có thể kết hợp với chất liệu kính để tạo nên kiến trúc hiện đại, mở rộng tầm nhìn. Hơn hết, không gian cũng thoáng đãng, giàu tính thẩm mỹ hơn bao giờ hết. Các đồ gia dụng Đặc biệt, Inox tấm 201 còn được sử dụng làm đồ gia dụng như nồi, xoong, chảo. Đồng thời, các phụ kiện nhà bếp như dao, kéo, bát, đũa,…chiếm trọn sự yêu thích của các bà nội trợ. Bởi vật liệu này sáng bóng, bắt mắt, kiểu dáng đa dạng, dễ vệ sinh cũng như làm sạch. Quan trọng hơn cả, Inox 201 cao cấp không thôi nhiễm chất độc hại vào cơ thể qua ăn uống. Ngoài ra, chúng còn chịu nhiệt cao, chịu lực tốt, độ cứng, độ dẻo ở mức tiêu chuẩn. Chính vì thế, với môi trường khắc nghiệt, dễ ăn mòn vẫn đảm bảo được độ bền, sự sáng bóng. Đồ gia dụng được làm từ Inox 201 Lý do nên sử dụng inox 201 cho kiến trúc nhà hiện đại Dễ nhận thấy Inox tấm 201 được ứng dụng trong nhiều thiết kế tại nhà ở. Ngoài ra, nhiều công trình, các lĩnh vực khác cũng đã và đang sử dụng vật liệu này. Bởi chúng sở hữu những ưu điểm không thể phủ nhận dưới đây: Sáng bóng, chống gỉ sét Inox tấm 201 có ưu điểm là bề mặt sáng bóng, chống gỉ sét ngay cả trong điều kiện bất lợi nhất. Để làm được điều này trong thành phần của inox chứa Crom, Niken và Mangan. Chính điều đó đã thu hút đông đảo khách hàng cũng như người tiêu dùng lựa chọn. Giảm tải cho công trình Trên thực tế, Inox 201 có khối lượng riêng là 7.93g/cm3 được nhận định là nhẹ. Điều này đã giúp giảm tải cho công trình cũng như dễ dàng lắp đặt và thiết kế. So với các loại vật liệu khác inox 201 luôn chiếm ưu thế hơn cả. Điểm mạnh của Inox 201 đã thể hiện ở việc không mang từ tính. Chính vì thế, chúng đã được ứng dụng vào nhiều sản phẩm đề cao tính kháng từ. Đặc biệt, loại thép không gỉ này còn có khả năng chống cháy tuyệt vời khi chịu được nhiệt độ cao. Sử dụng Inox tấm 201 giúp giảm tải cho công trình cũng như đảm bảo tính bền bỉ cho mọi thiết kế Cứng vững bền bỉ Ngoài ra, Inox 201 chỉ chứa 4.5% Niken thấp hơn so với Inox 304 (Niken 8.1%). Chính vì thế, chúng có độ cứng vững, điểm mạnh riêng biệt không phải vật liệu nào cũng sở hữu. Do vậy, dù hiện diện trong bất cứ thiết kế nào vật liệu này cũng mang lại sự bền bỉ cùng năm tháng. Đặc biệt, thép không gỉ 201 còn có tính chịu nhiệt nên càng tăng thêm độ bền cho mọi thiết kế. Vật liệu này đạt đỉnh điểm cho sự tan chảy trong khoảng 1400 đến 1450 độ C. Thông số này tương đương với nhiệt độ nóng chảy của inox 304. Thi công nhanh chóng Chưa hết, Inox tấm 201 còn được đánh giá cao trong quá trình thi công và lắp đặt. Bởi vật liệu này có thể hàn bằng cách sử dụng tất cả các kỹ thuật thông thường. Đặc biệt, chúng giúp con người dễ định hình, đáp ứng tốt các thiết kế từ đơn giản cho tới phức tạp. Tuy nhiên, Inox tấm 201 không thể làm cứng bằng cách xử lý nhiệt mà cần gia công nguội. Nhiệt độ làm việc là 1.149 đến 1.232 độ C (2100 đến 2250 độ F). Như vậy, bạn đã hiểu thêm về Inox tấm 201 sau khi đọc xong bài viết này. Nếu quý vị có nhu cầu sử dụng hãy kết nối với Inox Hà Khánh ngay hôm nay. Khi bạn gọi đến số 0933.304.316 chuyên viên sẽ tư vấn và hỗ trợ mua hàng nhanh chóng.
 4. Về chất lượng vật liệu phổ biến hiện nay là inox chất lượng inox 201 và inox inox 304. Inox 201 thường được sử dụng những loại cầu thang tiết kiệm chi phí ở nơi khô ráo không tiếp xúc với hóa chất trong quá trình sử dụng có thể bị han rỉ lấm chấm nếu như gặp môi trường nước mưa, nhiều axit hoặc ẩm ướt. Inox 304 là sản phẩm cao cấp hơn có thể chống chịu mọi sự khắc nghiệt của thời tiết, sử dụng mọi khí hậu khác nhau, sản phẩm ứng dụng cho cầu thang cao cấp hoặc kết hợp với vật liệu khác như kính tạo thành cầu thang inox kính. Ống inox 201 công nghiệp Là loại thép không gỉ SUS 201, thích hợp để sử dụng trong nhà bởi vì đây là loại inox 201 rất dễ bị gãy, bị nứt và khả năng chống ăn mòn lại rất kém. Việc lắp đặt ống inox 201 này không nên lắp đặt ngoài môi trường nắng nóng, khắc nghiệt như: môi trường sử dụng hóa chất hoặc môi trường nước có chứa lượng kiềm cao ống inox 201 công nghiệp thích hợp cho việc gia công cơ khí và dẫn truyền khí.. So với ống inox 304 và inox 316 thì ống inox 201 này có chất lượng kém hơn nhiều, và giá cả của loại ống này đa số rẻ hơn các loại ống inox khác. Chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng ống inox 201 gãy, nứt này để bán cho các công ty thu mua phế liệu inox 201 giá cao, nhằm tận dụng được một khoản chi phí để sử dụng vào mục đích khác. Ống inox công nghiệp 304 Ống inox 304 là loại thép không gỉ có khả năng chống lại sự ăn mòn kim loại và có tuổi thọ cao, tỷ lệ cường độ trên trong lượng cao, chịu được các loại hóa chất và nước mặn. rất thích hợp cho việc lắp đặt ngoài môi trường khắc nghiệt Ống inox 304 được sử dụng rất phổ biến và giá thành thì hợp lý với nhu cầu sử dụng Các ngành công nghiệp ứng dụng ống inox 304 nhiều vì trọng lượng và độ dày của là rất lớn. chúng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ưu điểm cầu thang inox Với đặc tính chống ăn mòn có trong inox, nên hầu hết khi gia công cnc cầu thang inox sẽ đảm bảo được độ chắc chắn cũng như độ bền bỉ của cầu thang. Khi gia công cnc inox bởi kỹ thuật cắt laser, cắt cnc sẽ có một độ chính xác tuyệt đối, đảm bảo cầu thang bền và đẹp. Cùng đó, với dòng máy cắt cnc sắt cũng như cắt cắt cnc mang tới những hiệu quả cao trong quá trình gia công hàng loạt, giúp nâng cao chất lượng cầu thang inox với nhiều ưu điểm: Khả năng chịu được axit của gia công cnc cầu thang inox, giúp cầu thang giữ được độ bóng và sáng. Khả năng chống gỉ sét, dù trong bao lâu hay môi trường nào thì vẫn đưa đặc đặc điểm nổi bật của nó. Khi được nung inox không có tính từ tuy nhiên khi được làm lạnh thì tính từ lại trờ nên rất mạnh. Độ bền và độ cứng của inox cực cao, tạo độ chắc chắn cho cầu thang nhà bạn. Cầu thang inox sạch sẽ, sáng bóng dễ dàng lau chùi vệ sinh. Vật liệu inox rất bền không bị gỉ sét theo thời gian, giảm chi phí bảo sửa chữa bảo dưỡng.
 5. Thông tin sản phẩm tê hàn: Chất liệu: Inox 304, inox 316 Kích thước: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300… Tiêu chuẩn: SCH10 Kết nối: Hàn kết nối Xuất xứ: Trung Quốc, Malaysia Tê hàn inox – Nhiều kích cỡ Tương tự như các phụ kiện khác ( góc inox, măng xông inox hoặc chếch inox ), phụ kiện tê hàn inox 304 thường chỉ áp dụng với những hệ thống có kích cỡ từ DN32 trở lên. Với những hệ thống có đường kính từ DN25 trở xuống, kết nối ren phù hợp và mang lại hiệu quả cao hơn Tê hàn inox DN32 Tê hàn inox DN40 Tê hàn inox DN50 Tê hàn inox DN65 Tê hàn inox DN80 Tê hàn inox DN100 Tê hàn inox DN125 Tê hàn inox DN150 Tê hàn inox DN200 Tê hàn inox DN250 Tê hàn inox 304 nhiều ưu điểm nổi bật Với chức năng là kết nối đường ống nhánh với đường ống chính bằng phương pháp hàn, sản phẩm có nhiều ưu điểm mà vật liệu inox 304 và đặc tính hàn inox mang lại ♦ Tê hàn có rất nhiều kích thước từ DN15 – DN1200, khoảng kích thước thường dùng từ DN40 – DN250 ♦ Được đúc nguyên khối, nên có thể chịu được áp suất lớn, phù hợp với các hệ thống có áp lực PN10, PN16, PN25… ♦ Nhiệt độ làm việc của góc hàn inox lớn, nên phù hợp với các hệ thống hơi nóng, dầu nóng… ♦ Khả năng kháng hóa chất và không bị rỉ Mọi thông tin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Địa chỉ: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0907215968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu Chúng tôi luôn chờ đón sự hồi âm của Quý khách!
 6. CÔNG TY INOX HÀ KHÁNH , chuyên cung cấp inox 304, tấm inox 304,cuộn inox 304, ống inox 304, mua bán inox 304, giá inox 304, inox 304 BA, inox 304 Inox 304 là gì? Inox 304 bao gồm C 18%, Ni 8%, hay còn gọi là thép không gỉ 18-8 cũng được. Vì inox 304 có tính chống ăn mòn và chịu nhiệt tốt nên nó được sử dụng một cách phổ thông nhất, thêm nữa vật liệu này với hình dạng khác nhau được sản xuất như: cây đặc inox tròn, thanh V inox, ống hộp inox, inox tấm, dễ dàng mua được trên thị trường. Ở môi trường có tính muối và axit mạnh thì hiện tượng bị ăn mòn của inox 304 sẽ sảy ra. Tại nơi mà chịu ảnh hưởng của nhiệt do hàn thì sẽ có việc ăn mòn sảy ra và nứt vỡ, nhiệt độ chịu đựng trong khoảng an toàn sẽ là từ 700-800°C. Vì nó có độ dãn nở nhiệt lớn, với phương pháp gia công khéo léo để giữ không cong vênh vì nhiệt là rất quan trọng, thông thường thì nói về thép không gỉ việc sử dụng loại thép không gỉ 304 là rất nhiều, inox 304 được coi là loại thép cơ bản của nhóm thép không gỉ Austenit. TẤM INOX 304 DÀY 30MM Còn hàng tấm inox 304 dày 30mm với các thông số sau: Mác Inox 304 Khổ rộng tấm 1500-1524 (mm) Bề mặt tấm No1 Chiều dài tấm 6000/6096 (mm) Độ dày tấm 30 (mm) Chất lượng Loại A Hình thức thanh toán:Chuyển khoản hoặc tiền mặt Hình thức vận chuyển:Đường bộ, Đường thuỷ, Tàu hoả Tìm giá thấp nhất cho Inox tấm 304 ngay hôm nay. Hiện đang giảm giá! Ưu đãi toàn bộ. Tiết kiệm trực tuyến. Vô vàn lựa chọn. Tìm kiếm đơn giản. So sánh trực tuyến. Giá tốt nhất. Đặt hàng nhanh chóng. Luôn luôn giảm giá. So sánh đơn giản. Mọi thông tin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Địa chỉ: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0907215968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu Chúng tôi luôn chờ đón sự hồi âm của Quý khách!
 7. Mua tấm Inox 201 ở đâu giá rẻ, uy tín? Với những ưu điểm cùng ứng dụng tuyệt vời kể trên, nhu cầu tìm mua tấm Inox 201 đang ngày càng cao. Một trong địa chỉ cung cấp thép không gỉ tốt nhất nhì phải kể tới hiện nay là Inox Hà Khánh. Đến với công ty chúng tôi, quý khách sẽ được cam kết: Tấm Inox 201 chính hãng từ nước ngoài Inox Hà Khánh là đại lý trực tiếp cho những tập đoàn thép không gỉ uy tín trên thế giới. Chẳng hạn như: Nippon Steel, Outokumpu, Kawasaki(JAPAN), Acerinox(SPAIN) và Possco tại Việt Nam. Chính vì thế mọi sản phẩm chúng tôi cung cấp đều đảm bảo đạt chuẩn quốc tế. Không những thế, các loại thép không gỉ tại đây còn có độ bền cao, chất lượng tốt. Phục vụ chu đáo, tận tình Mọi yêu cầu của quý khách hàng/đối tác khi đến với công ty đều được đáp ứng đúng và nhanh chóng. Vì lẽ đó, nhiều doanh nghiệp đã rất hài lòng về cả sản phẩm lẫn quy cách làm việc, phục vụ của chúng tôi. Dù ở gần/ở xa, cần hỗ trợ bất cứ điều gì, gia công mặt hàng nào… đơn vị sẽ luôn làm bạn vừa ý. Với đội ngũ chuyên viên kỹ thuật có tay nghề cao, giàu kinh nghiệm cùng máy móc hiện đại, mọi nhu cầu dùng Inox tấm 201 đều không làm khó Inox Hà Khánh. Inox Hà Khánh- địa chỉ cung cấp tấm Inox 201 uy tín nhất nhì tại Việt Nam Báo giá cạnh tranh Phần lớn mọi khách hàng/đối tác đều thích giá rẻ nhưng chất lượng phải tốt. Đến với Inox Hà Khánh bạn có thể yên tâm về hai yếu tố này. Chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ các tập đoàn lớn trên thế giới. Vậy nên giá tấm Inox 201 tại đây sẽ cạnh tranh hơn so với đại lý, nhà phân phối khác. Vì vậy nếu có nhu cầu mua tấm Inox 201 giá rẻ, chất lượng, bạn có thể liên hệ đến hotline 0933.304.316. Nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ tận tình báo giá, tư vấn giúp bạn giải đáp mọi băn khoăn của mình và sớm có chọn lựa ưng ý. Công ty TNHH TM - XNK HÀ KHÁNH chuyên kinh doanh , Thanh La HL, Cây Lap Inox, Thanh La Inox 304L, Inox 3042B, Thanh La Inox 304, Inox 316, Thanh La Inox 304, Inox 201, Cây Lục Giác Inox, Thanh La Inox 304, Ống Inox 304, Thanh La Inox ... La chặt inox 201 Độ dài: 3m Độ rộng: 20-100mm Độ dài: 0.4- 20mm Mác thép: 201 Bề mặt: BA/2B/NO1 Chất lượng: Loại 1 Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan Ứng dụng: Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu Điều kiện thanh toán: TM hoặc chuyển khoản Có thể cung cấp theo kích cỡ đặt hàng Mọi thông tin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Địa chỉ: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0907215968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu Chúng tôi luôn chờ đón sự hồi âm của Quý khách!
 8. Thành phần cấu tạo Măng xông Inox 304 Hàm Lượng Để Phân Biệt Inox 304 Inox 201 = 4,5% Niken và 7,1% Magan Inox 304 = 8,1% Niken và 1% Magan Cách Để Thử Để Biết Măng xông Inox 304 – Sử dụng nam châm: Inox 304 không hút nam châm hoặc là hút hơi nhẹ khi bị nhiễm từ trong quá trình mài, tiện. Còn 201 thì hút rất mạnh – Dùng aicd: Inox 304 không có phản ứng với chất aicd. Trong khi đó inox 201 sẽ sủi bọt và phản ứng sảy ra – Dùng thuốc thử chuyên dùng: Inox 201 có phản ứng màu gạch. Còn inox 304 phản ứng mầu xám Mô tả thông tin măng xông Inox 304 Măng xông ( măng sông) dùng để nối nhanh hai đoạn đường ống có cùng kích thước. Với ưu điểm dễ dàng tháo lắp và bảo trì giúp tiết kiệm chi phí nên măng sông được dùng để khắc phục sự cố rò rỉ hoặc kéo dài đường ống ở những nơi mà phương án thi công khác gặp khó khăn, thậm chí bất khả kháng do không thể sử dụng nguồn điện để hàn ống. Măng xông inox 304 là phụ kiện để kết nối đường ống, van lại với nhau bằng ren. Trong các phụ kiện ren inox măng song inox 304 ren là nhưng phụ kiện không thể thiếu trong hệ thống đường ống hiện nay. Măng sông ren mạ kẽm Korea (Coupling - Socket - Screw) Chúng tôi chuyên cung cấp Măng sông ren mạ kẽm Korea (nhập khẩu 100% từ Korea) - Hay còn có những tên gọi khác như: Coupling, Socket, ống nối ren trong... Vật liệu: thép ống tiện ren trong, xi kẽm Size: từ 27 - 114 (DN20 - DN100) Xuất xứ: Korea Sản phẩm măng xông inox của chúng tôi có : Măng xông inox nối ren, măng xông inox nối ren áp lực Kích Thước : 1/4inch đến 4inch (DN8 ~ DN100) Áp Suất sử dụng : 150LBS Mác thép : SUS 201 – 304/304L – 316/316L Nhập khẩu : Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan Mọi thông tin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Địa chỉ: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0907215968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu Chúng tôi luôn chờ đón sự hồi âm của Quý khách!
 9. Công ty TNHH TM - XNK HÀ KHÁNH chuyên kinh doanh , Thanh La HL, Cây Lap Inox, Thanh La Inox 304L, Inox 3042B, Thanh La Inox 304, Inox 316, Thanh La Inox 304, Inox 201, Cây Lục Giác Inox, Thanh La Inox 304, Ống Inox 304, Thanh La Inox ... Nguồn: www.inoxhakhanh.com.vn Thanh La Inox Ngắn (304/316/201) Độ dài: 6m Độ rộng: 20-100mm Độ dài: 2- 20mm Mác thép: 304, 304L, 316, 316L, 201 Bề mặt: BA/2B Chất lượng: Loại 1 Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan Ứng dụng: Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu Điều kiện thanh toán: TM hoặc chuyển khoản Có thể cung cấp theo kích cỡ đặt hàng La Inox 2mm được sản xuất dựa trên mác inox 304/304L với 18% Crom và 8% Niken. Sản phẩm được tạo ra bằng phương pháp đúc, nên còn được gọi là La Đúc Inox. Sản phẩm có độ dày 2mm, khổ rộng từ 10 đến 100mm, chiều dài từ 1000 đến 6000mm, có thể cắt theo yêu cầu. Mang đầy đủ tính chất của inox 304, có khả năng chống ăn mòn trong các môi trường: không khí, nước biển và axit, không nhiễm từ tính, dễ dàng gia công, được ứng dụng vào các ngành dầu khí, thực phẩm, dược phẩm, hàng hải, và nhiều ngành công nghiệp, xây dựng khác. Những đặc điểm của la đúc inox 304 Tốc độ hóa bền rèn cao Độ dẻo cao hơn Độ cứng và độ bền cao hơn Độ bền nóng cao hơn chống chịu ăn mòn cao Độ dẻo dai ở nhiệt độ thấp tốt hơn Phản ứng từ kém hơn (chỉ với thép pha austenit). Thành phần hóa học của la đúc inox 304 Mangan (Mn) là nguyên tố giúp khử oxy hóa và góp phần ổn định thép Austenitic. Crom (Cr) là thành phần quan trọng và có hàm lượng tối thiểu là 10,5% có trong inox tạo nên độ trơn và ngăn chặn hiện tượng oxy hóa và chống gỉ cao. Niken (Ni) là nguyên tố giúp cho inox có độ dẻo ,độ bền tốt và góp phần chống lại tác dụng của axit sunfuric H2SO4 ,độ từ tính kém. Sắt (Fe) là nguyên tố chính và chiếm phần lớn trong cấu tạo của inox giúp inox có độ bền ,độ cứng ,độ dẻo tốt Cacbon (C) với hàm lượng khiêm tốn nhưng là thành phần không thể thiếu của inox với tính năng chống ăn mòn bởi các tác nhân bên ngoài. Ngoài ra inox còn chứa một số nguyên tố khác như Cu, Nb, S,N,Si… INOX HÀ KHÁNH cam kết sản phẩm + La đúc inox 304 do công ty chúng tôi cung cấp là mới 100%, không bị lỗi, cũ hay rỉ sét. + Sản phẩm có đầy đủ giấy tờ nguồn gốc xuất xứ và chứng chỉ CO/CQ của nhà sản xuất. + Công ty bao đổi trả , hoàn tiền đối với hàng bị lỗi hay không đủ tiêu chuẩn chất lương + Báo giá đã bao gồm VAT Mọi thông tin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Địa chỉ: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0907215968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu Chúng tôi luôn chờ đón sự hồi âm của Quý khách!
 10. Công ty INOX HÀ KHÁNH - Chuyên cung cấp các loại inox như: inox cuộn, inox tấm, inox hộp, inox tròn đặc (láp inox). Cùng với các dịch vụ gia công inox trong xây dựng, cắt CNC, PLASMA với tiêu chuẩn và chất lượng cao. Inox Hà Khánh rất hân hạnh được phục vụ quý khách trong thời gian sớm nhất ! Sau đây là một số giá trị khách cần xem qua với sản phẩm inox hộp 201 hiện nay: * Ứng dụng của Hộp Vuông inox 201: sản phẩm thường được sử dụng cho các yêu cầu cao về độ bền, độ cứng cao, cũng như khả năng chống chọi với môi trường khắc nghiệt như các công trình năng lượng (thủy điện, nhiệt điện, xi măng…), trong các ngành công nghiệp cơ khí (gia công, chế tạo), khai khoáng, thực phẩm. Đặc biệt trong các công trình kiến trúc nội thất và ngoại thất vì tính thẩm mỹ của sản phẩm rất cao. - Quy cách sản phẩm hộp vuông inox: 20x20mm, 25x25, 30x30mm, 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm, 70x70mm, 80x80mm - Quy cách sản phẩm hộp chữ nhật inox: 20x40mm, 25x50, 30x60mm, 40x80mm, 50x100mm, 60x120mm - Chủng loại sản phẩm: cây vuông thép không gỉ 201, vuông inox 201 - Các cấp độ dày: 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm - Chiều dài tiêu chuẩn: 6000mm - Mác inox: SUS 201 / AISI 201 - Bề mặt sản phẩm: 2B, No.1 - Chất lượng hàng hoá: hàng mới 100%, chất lượng loại 1 - Xuất xứ hàng hoá: sản xuất tại Việt Nam - Phương thức thanh toán: TM/CK - Tình trạng hàng hoá: hàng có sẵn, số lượng nhiều - Có thể cung cấp quy cách đặc thù theo yêu cầu của khách hàng. ~ Quý khách hàng có nhu cầu về hàng hoá xin vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ những thông tin sản phẩm tốt nhất. Link thông tin: http://inoxhakhanh.com.vn/hop-inox-201 Mọi thông tin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Địa chỉ: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0907215968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu Chúng tôi luôn chờ đón sự hồi âm của Quý khách!
 11. Gia công cắt CNC Plasma Inox tấm dày Inox HÀ KHÁNH nhận gia công cắt Inox theo yêu cầu, quy cách, hình dạng, kích thước theo bản vẽ thiết kế sản phẩm của khách hàng. Chúng tôi nhận gia công cắt CNC các loại sản phẩm: - Cắt CNC Plasma Inox tấm dày lên tới 40mm - Cắt theo quy cách tấm yêu cầu - Cắt hoa văn, họa tiết phức tạp theo bản vẽ thiết kế của khách hàng - Uy tín, chất lượng, giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh, gia công nhanh - Đóng kiện theo yêu cầu, giao hàng đúng hẹn Ngoài ra, Công Ty Inox Hà Khánh có những dịch vụ gia công như sau: + Gia công Inox thành phẩm + Gia công cắt tấm, xả băng hàng cuộn Inox + Gia công đánh bóng 2B, BA, HL, No4 + Gia công đánh bóng gương (No8) + Gia công phủ Keo PVC bề mặt Inox + Gia công kéo dây Inox + Gia công cán láp Inox + Gia công kéo hộp Inox vuông / chữ nhật + Gia công cán V Inox + Gia công bẻ U Inox + Gia công dập lỗ tấm Inox + Gia công đan lưới Inox + Gia công dập gờ chống trượt tấm Inox + Gia công cắt - dập La Inox + Gia Công uốn ống Inox, cán ống Inox. Quý khách hàng sẽ luôn hài lòng về chất lượng dịch vụ, và chất lượng sản phẩm gia công Inox của chúng tôi. Ngoài cắt CNC Plasma Inox dày, chúng tôi cũng có các loại hình gia công khác như: Cắt Laser CNC Inox, Bào - chấn CNC sản phẩm Inox trang trí cao cấp các loại, Đột, dập, chặt CNC Inox theo yêu cầu, và còn nhiều hoạt động gia công thành phẩm Inox khác theo thiết kế của khách hàng. Mọi thông tin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Địa chỉ: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0907215968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu Chúng tôi luôn chờ đón sự hồi âm của Quý khách!
 12. Một số quy trình chuẩn khi khách hàng đặt dịch vụ gia công inox tại công ty, giúp tăng nhanh thời gian thi công và giao hàng đúng theo yêu cầu khách cần. Tiếp nhận thông tin yêu cầu của khách hàng về sản phẩm: kích thước, bản vẽ máng xối inox. Xây dựng mô hình 3D và lên báo giá gửi khách hàng. Chỉnh sửa mẫu thiết kế chốt theo yêu cầu của khách hàng. Soạn hợp đồng ký kết và tiến hành thủ tục thanh toán cọc. Tiến hành gia công sản phẩm.. Bàn giao sản phẩm cho khách hàng. Thực hiện bảo hành bảo trì sản phẩm. Ưu điểm của gia công chấn, khoét lỗ máng xối inox Gia công chấn và khoét lỗ máng xối inox được tiến hành dựa vào những máy móc hiện đại và đã được cài đặt theo khuôn mẫu có sẵn. Do đó, chúng sẽ tạo ra thành phẩm theo đúng yêu cầu của khách hàng với độ chính xác cao cùng độ bền cao. Không chỉ vậy, trang thiết bị hiện đại này còn giúp giảm thiểu tối đa thời gian thi công và giúp tiết kiệm chi phí cho công trình. Các trang thiết bị dùng để gia công chấn và khoét lỗ máng xối inox có công suất lớn, nên tốc độ hoạt động cũng nhanh hơn nhiều so với các phương pháp thủ công thông thường. Tuy nhiên, nó vẫn đảm bảo chất lượng tốt nhất cho sản phẩm. Ngoài ra, cơ chế hoạt động của các trang thiết bị này được cài đặt ở chế độ tự động, cho nên những người thợ gia công chấn, khoét lỗ máng xối inox chỉ cần đưa vật liệu vào đúng vị trí và điều chỉnh máy là sẽ ra thành phẩm theo ý muốn. Nhờ vậy mà phương pháp gia công này giúp tiết kiệm được nguồn nhân lực đáng kể và có thể tạo ra số lượng thành phẩm lớn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Đặc biệt, phương pháp gia công trên còn có thể thực hiện với nhiều chi tiết có độ phức tạp cao cùng độ khó cao mà vẫn đảm bảo được sự đồng nhất của sản phẩm. Đây chính là ưu điểm vượt trội của gia công chấn và khoét lỗ máng xối inox. Ngoài các sản phẩm máng xối inox, chúng tôi còn gia công các sản phẩm máng dẫn nước inox, máng nước inox 304, 201, 316,..v.v. Các loại máng inox kỹ thuật, sử dụng để vận chuyển các nguyên vật liệu trong dây chuyền sản xuất. Mọi thông tin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Địa chỉ: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0907215968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu Chúng tôi luôn chờ đón sự hồi âm của Quý khách!
 13. Khách hàng cần tham khảo thông tin và bảng giá Tấm inox 304 dày 2ly/2B tại Bình Dương: Inox Hà Khánh là địa chỉ chuyên cung cấp các loại tấm inox 304, tầm inox 316, tấm inox dập gân, đục lỗ, chống trượt tại TPHCM, Bình Dương, Long An, Tây Ninh và các tỉnh lân cận. Sản phẩm mà chúng tôi cung cấp được nhập khẩu từ các nhà sản xuất nổi tiếng trên thế giới, được nhiều người biết đến như COLUMBUS, POSCO, TISCO, ACERINOX, đến từ các nước Châu Á, Châu Âu, Nam Phi. Với đầy đủ kích thước, mác thép, bề mặt và chứng chỉ CO/CQ đảm bảo sản phẩm chất lượng, chúng tôi có thể đáp ứng mọi nhu cầu của mọi khách hàng. Thông số Tấm inox 304-2B dày 2mm phủ keo pvc: Quy cách tấm Inox: 2.1 – Tấm 2.0mm x 1000mm x 1000/2440/3000/6000mm 2.2 – Tấm 2.0mm x 1200mm x 1000/2440/3000/6000mmm 2.3 – Tấm 2.0mm x 1500mm x 1000/2440/3000/6000mmm Chiều dài tấm Inox khác liên hệ với chúng tôi Bề mặt tấm Inox 304-2B phủ keo PVC: 2B Tiêu chuẩn : JIS – G4304 – SUS304 Japan , ASTM – USA, Xuất xứ : Châu âu, Nhật Bản, China, Malaysia, … Các ứng dụng của sản phẩm trong đời sống Tấm inox 2 ly có độ cứng cao hơn loại 1ly nhưng vẫn có độ dẻo, bền hơn, khó vỡ hơn nên được ứng dụng khá rộng rãi trong đời sống hiện nay. Tấm inox được gia công là sử dụng phục phục nhiều lĩnh vực trong đời sống. Dùng làm các thiết bị gia dụng, các vật dụng, thiết bị trong nhà bếp như kệ, tủ bếp, nồi, xoang, ly, bình, chậu, rỗ,… Gia công làm hàng rào, vách ngăn nội thất, vách ngăn ban công, cầu thang,… Dùng trong công nghiệp hóa dầu, khai thác khoáng sản, làm container chuyên dụng để đựng hóa chất Làm lưới lọc dầu, lọc khoáng sản, lọc rác thải trên biển hay tại các khu xử lý nước thải Dùng làm hệ thống bồn chứa trong các nhà máy Gia công thiết bị, chi tiết máy, linh kiện điện tử Ứng dụng trong nông nghiệp, hàng hải, tàu thuyền,… Mọi thông tin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Địa chỉ: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0907215968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu Chúng tôi luôn chờ đón sự hồi âm của Quý khách!
 14. Công ty Inox Hà Khánh cung cấp tại Bình Dương - Tấm inox 201, tấm inox 430. Tấm inox 201 là gì Tấm inox 201 là hợp kim thép không gỉ (Austenitic) hay còn được loại là SUS 201. Được tạo nên từ nhiều nguyên tố hóa học theo một công thức tỷ lệ riêng. Và liên kết rất bền chặc với nhau tạo nên thành tấm. Mác thép: Tấm inox 201/2B ,Tấm inox 430/BA Tiêu chuẩn: JIS, AISI, ASTM, GB Chiều dài: 1m, 2m, 2,4m, 3m, 4m, 5m, 6m... Khổ rộng: 1000mm, 1220mm, 1500mm, 1524mm Bề mặt: BA/2B/No1/2line Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan Ứng dụng: Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu Loại vật tư: Gia công: Có thể cung cấp theo kích cỡ đặt hàng Khả năng cung cấp: 1,000 Ton/Tons/ Thang Tiêu chuẩn đóng gói: bao gồm PVC, pallet gỗ, hoặc như bạn yêu cầu Điều kiện thanh toán: TM hoặc chuyển khoản Tấm inox 201/2B, Tấm inox 430/BA Ưu điểm của tấm inox 201 Hợp kim thép không gỉ nói chung có rất nhiều ưu điểm mà nhiều vật liệu khác không có được. Vì vậy được sử dụng rất nhiều trên thị trường hiện nay. Công thức hóa học khác nhau nên mỗi loại có ưu điểm riên. Đối với inox 201 thì có độ cứng tốt, vì vậy khả năng va chịu va đập tuyệt vời. Ngoài ra khả năng dẫn điện thấp hơn nhiều so với đồng, sắt, nhôm hay kẽm. Mục đích tạo ra inox 201 để tiết kiệm niken, sử dụng những nơi phù hợp nhất. Để giảm chi phí trong sản xuất cũng như trong thiết kế cho dự án. Ứng dụng của tấm inox 201 – Đồ dùng trong nhà bếp: Làm tủ bếp, bàn ghế, bồn rửa chén, bồn nước, chảo, nồi, đủa, muỗn, chén, tô, bát, đĩa, lò nướn, lò vi sóng, vĩ nướng, bếp ga, mâm, thau, máy rửa chén… – Cơ khí chế tạo: xe ô tô, ốc vít, đinh, kéo, máy giặt, xe kéo, xe tải, phụ kiện và nội thất ô tô nói chung, máy nổ, xe máy, những máy móc trong dây chuyền sản xuất công nghiệp. – Ngoài ra còn rất nhiều ứng dụng như: làm những công trình đóng tàu, như bến xe, tàu điện, công viên, tàu hỏa, đường bộ…. Mọi thông tin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Địa chỉ: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0907215968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu Chúng tôi luôn chờ đón sự hồi âm của Quý khách!
 15. THÔNG TIN : Công ty Inox hà khánh 2021 tại Bình Dương. Chất lượng Inox Tốt Mẫu mã đẹp Sản phẩm sản xuất đúng tiêu chuẩn Sản phẩm đúng theo mẫu mã và kích thước khách hàng đặt Trả hàng đúng thời gian quy định Giá thành phải chăng phù hợp với chất lượng sản phẩm. Láp đặc inox 304 phi 50 Mác thép: Tấm inox 304,Tâm inox 304L,NO1,2B 68,000 VNĐ Tiêu chuẩn: JIS, AISI, ASTM, GB Chiều dài: 1m, 2m, 2,4m, 3m, 4m, 5m, 6m... Khổ rộng: 1000mm, 1220mm, 1500mm, 1524mm Bề mặt: Tấm inox 304 BA/2B/No1/2line Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan Ứng dụng: Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu Loại vật tư: Gia công: Có thể cung cấp theo kích cỡ đặt hàng Khả năng cung cấp: 1,000 Ton/Tons/ Thang Tiêu chuẩn đóng gói: bao gồm PVC, pallet gỗ, hoặc như bạn yêu cầu Điều kiện thanh toán: TM hoặc chuyển khoản Ứng dụng inox tròn đặc 304 ( Cây Láp ) Cây Láp (Thanh tròn inox) là một sự lựa chọn tuyệt vời cho yêu cầu về độ bền kéo, khả năng chống gỉ cao và khả năng chế tạo cao, đây là vật liệu tiết kiệm chi phí và linh hoạt, cây Láp phù hợp với hầu hết các ứng dụng đòi hỏi phải có độ bền và chống ăn mòn (đặc biệt là Láp 304). Cây Láp được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau: Cây láp nhỏ dùng trong sản xuất các đồ gia dụng, sản xuất baga xe, móc áo, then cửa, móng bê – tông, trang trí nội thất … Cây Láp lớn được sử dụng trong các ngành công nghiệp đóng tàu biển (Láp 304), các ngành sản xuất các phụ kiện cơ khí : van, mặt bích, khớp nối, trục, bu – lông, đai ốc, bộ phận trong máy bơm, xy lanh thủy lực… tùy theo điều kiện và yêu cầu về chống ăn mòn và gỉ sét mà người dùng có thể sử dụng chất liệu inox 201 hay inox 304. Với các yêu cầu về chống ăn mòn tốt, thích hợp cho việc tạo hình và hàn, gia công trung bình, các nhà sản xuất nên lựa chọn Láp 304. Cây inox tròn đặc 304 Cây đặc Inox là loại nguyên vật liệu được sử dụng để chế tạo và giá công nhiều loại sản phẩm khác nhau. Cây đặc Inox có độ cứng cao, sức chịu lực bền bỉ vì vậy chúng được sử dụng nhiều trong làm trục chính thiết bị máy móc của ngành công nghiệp nặng. Thành phần trong cây đặc Inox có chứa niken và crom có tác dụng giữ cho sản phẩm luôn mới, ngăn chặn quá tình oxy hóa, và có độ bền cao. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại cây đặc Inox với kích thước khác nhau tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng. Ngoài ra cây đặc Inox còn có rất nhiều mẫu mã đa dạng đáp ứng tối ưu nhu cầu sử dụng: Cây đặc tròn: Là cây đặc có mặt cắt tiết diện hình trong và có các thông số giống với cây đặc vuông. Kết cấu của cây đặc tròn là một khối đặc kín, không có khoảng trống bên trong và không có lỗ hoặc bóp méo. Cây đặc tròn được sử dụng để chế tạo bu lông, ốc vít, đai, thanh trục, tiếp nối các thành phần. Mọi thông tin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Địa chỉ: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0907215968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu Chúng tôi luôn chờ đón sự hồi âm của Quý khách!
 16. Địa chỉ gia công bồn inox chất lượng - trên 8 năm trong nghành inox nhập khẩu tại Bình Dương & HCM Inox Hà Khánh chuyên nhận gia công các loại bồn inox chất lượng cao, bồn inox đựng hóa chất, chất thải. Đảm bảo chất lượng cao, uy tín, thời gian đúng hẹn, đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 : 2000 vời những đặc điểm. Sản phẩm được gia công từ inox 304 hoặc 316 100%, không sử dụng kim loại khác Sản phẩm đảm bảo độ an toàn, chất lượng cao Các mối hàn đảm bảo về chất lượng và độ thẩm mỹ Đáp ứng mọi yêu cầu về kích thước, hình dạng Giá gia công rẻ nhất thị trường Có sản xuất theo số lượng lớn Với đội ngũ thợ cơ khí giàu kinh nghiệm, máy móc gia công hiện đại, chúng tôi tự tin rằng mình là địa chỉ gia công bồn inox vượt trội về chất lượng sản phẩm, mẫu mã, đảm bảo lợi ích và sức khỏe của người tiêu dùng. Gia công sản xuất bồn inox công nghiệp theo yêu cầu khách hàng Bồn inox thiết bị không thể thiếu trong các khu công nghiệp, thương mại, sản xuất. Chính vì thế nó thực sự là một sản phẩm vô cùng tinh tế và quan trọng, ai cũng muốn có một sản phẩm thật tốt khi sử dụng. Vậy hãy là người thông thái mang tới cho mình những sản phẩm chất lượng nhất nhé. Gia công bồn khuấy hóa chất INOX Gia công bồn inox 304 Gia công bồn inox công nghiệp Gia công bồn bể inox Gia công chỏm cầu inox Gia công inox theo yêu cầu *** Cập nhật một số: Dịch vụ inox giá tốt hiện nay Mọi thông tin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Địa chỉ: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0907215968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu Chúng tôi luôn chờ đón sự hồi âm của Quý khách!
 17. Phân biệt các loại dây thép không rỉ: Giá dây inox 1mm Thép Austenitic: Có khả năng chịu được sự ăn mòn cao và mềm dẻo, dễ uốn cong, dễ hàn nên được ứng dụng rất phổ biến trong sản xuất đồ gia dụng, vỏ ngoài của các kiến trúc xây dựng và trong công nghệ đóng tàu thuyền. Một số mác thép từ dòng này có thể kể đến như: 301, 304, 304L, 316, 316L, 321, 310s… Thép Ferritic: Tương tự thép mềm từ Austenitic, thép Ferritic cũng có mềm dẻo và dễ dàng trong việc uốn cong theo ý muốn. Tuy nhiên, loại thép này có chứa khoảng 12% – 17% crôm nên khả năng chống oxy hóa cao hơn và được sử dụng rộng rãi trong các công trình kiến trúc, đồng thời dùng chế tạo các bộ phận của nồi hơi, máy giặt,… Thép Austenitic-Ferritic (Duplex): Khác với các loại thép không rỉ kể trên, Ferritic và Austenitic có tên gọi chung là DUPLEX lại có khả năng chịu lực cao và độ bền vượt trội. Loại thép này được sử dung trong công nghiệp hóa dầu và làm giấy, chế tạo tàu biển. Với đặc điểm chứa ít Ni hơn các dòng khác, nên thép DUPLEX ít biến động giá trong tình hình NI ngày càng khan hiếm và được sử dụng để thay thế một số mác thép SUS 304, 304L, 316, 316L, 310s… Thép Martensitic Thành phần có chứa khoảng 11% đến 13% Cr, có độ bền chịu lực và độ cứng tốt, thường được chế tạo các vật dụng thường ngày như lưỡi dao, cánh tua bin. Dây inox 304. 316. 201 cung ứng các sản phẩm thép không gỉ dạng dây inox, cây (lab) đặc inox, tấm inox trang trí, vật ... Chiều dài: cuộn 100 kg , 50kg, 30kg Độ dày: dây đặc Đường kính: Ø 1.8 mm Mác thép: 304, 304L, 316, 316L, 201 Tiêu chuẩn:nhà máy Bề mặt: 2B/BA Chất lượng: Loại 1 Có thể cung cấp hàng theo kích cỡ đặt hàng Xuất xứ: Việt nam, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan Mọi thông tin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Địa chỉ: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0907215968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu Chúng tôi luôn chờ đón sự hồi âm của Quý khách!
 18. Ống inox công nghiệp 304 - Do công ty inox Hà Khánh cập nhật: Ống inox 304 là loại thép không gỉ có khả năng chống lại sự ăn mòn kim loại và có tuổi thọ cao, tỷ lệ cường độ trên trong lượng cao, chịu được các loại hóa chất và nước mặn. rất thích hợp cho việc lắp đặt ngoài môi trường khắc nghiệt Ống inox 304 được sử dụng rất phổ biến và giá thành thì hợp lý với nhu cầu sử dụng Các ngành công nghiệp ứng dụng ống inox 304 nhiều vì trọng lượng và độ dày của là rất lớn. chúng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ống inox công nghiệp là gì? Ống inox công nghiệp là loại ống được làm từ thép không gỉ và là kim loại có độ bền rất cao đạt từ 5% hoặc 10% đối với hàng cuộn; tấm, lá; băng, chiều dày thành các ống inox có nhiều kích cỡ khác nhau. Ống công nghiệp inox 201/304/316,Ống INOX công nghiệp,Ống INOX 304 công nghiệp,Ống INOX 316 công nghiệp,Ống INOX 201 Mác thép: INOX 201,INOX 430,INOX 304, INOX 304L, INOX 316, INOX 316L Tiêu chuẩn: JIS, AISI, ASTM, GB Chiều dài: 6m , Đường kính: Ø 21-219 mm Khổ rộng: Độ dày: SCH5, SCH10, SCH20, SCH40, SCH80 Bề mặt: BA/2B/No1/2line Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Việt Nam Ứng dụng: Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu Gia công: Có thể cung cấp theo kích cỡ đặt hàng Khả năng cung cấp: 1,000 Ton/Tons/ Thang Tiêu chuẩn đóng gói: Thanh kiện, Bó Điều kiện thanh toán: TM hoặc chuyển khoảng Tình trạng: Có hàng Đặc điểm ống inox công nghiệp Hà Khánh Ống inox công nghiệp Hà Khánh (ISP) được nghiên cứu và bắt đầu được đưa vào sản xuất quy mô công nghiệp từ năm 2016. Đây là dòng sản phẩm mới cao cấp, chất lượng và có được định hướng thay thế cho các sản phẩm nhập khẩu cùng loại. Hà Khánh lựa chọn chất liệu inox SUS 304/304L/316/316L/409L có độ bền cao và chịu áp lực tốt, sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế ASTM/JIS/CNS. Mọi thông tin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Địa chỉ: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0907215968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu Chúng tôi luôn chờ đón sự hồi âm của Quý khách!
 19. Điểm khác biệt của inox dạng tấm với các dạng inox khác Inox 304 tấm được sản xuất thành nhiều hình dạng khác nhau nhằm phù hợp với từng mục đích sử dụng. Những dạng phổ biến có thể kể đến là dạng lát, via, cuộn, ống tròn,... Tấm | inox 304 cũng là một trong các dụng phổ biến đó. Nhờ cấu trúc mỏng nên rất dễ uốn, dẻo, độ bền cao, khả năng tạo hình đa dạng. So với các sản phẩm inox dạng ống, dạng tấm thường dùng để bao bọc các thiết bị máy móc, thường dùng làm vỏ máy, vỏ thiết bị để chống tác động từ môi trường vật lý. Dạng tấm cũng có giá thành thấp hơn vì không phải mất công cắt gọt như dạng lát. Tấm inox 304-No.1 Inox tấm công nghiệp SUS304 được gọi là hàng cán nóng, ký hiệu bề mặt là No.1 (bề mặt nhám, thô), chưa qua xử lý đánh bóng, thường được sử dụng để làm phôi trong việc chế tạo máy móc, lót sàn, gia công cuốn ống inox phi tiêu chuẩn, ép chỏm inox trong chế tạo bồn bể, tank chứa hoá chất... Tấm inox cán nóng SUS304, bề mặt No.1 Chất lượng: hàng loại 1 Xuất xứ hàng hoá: nhập khẩu từ Malaysia/ Posco, Trung Quốc, Phần Lan… Độ dầy: từ 8mm - 50mm Kích thước: 1524 x 6069mm Tấm inox công nghiệp SUS304 được gọi là hàng cán nóng, ký hiệu bề mặt là No.1 (bề mặt nhám, thô), chưa qua xử lý đánh bóng, thường được sử dụng để làm phôi trong việc chế tạo máy móc, lót sàn, gia công cuốn ống inox phi tiêu chuẩn, ép chỏm inox trong chế tạo bồn Mọi thông tin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Địa chỉ: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0907215968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu Chúng tôi luôn chờ đón sự hồi âm của Quý khách!
 20. Khi các mảnh vụn, như cặn bẩn, rỉ sét và tạp chất khác trộn lẫn với nước, dầu, khí, không khí, hơi nóng và được phép lưu thông qua một đường ống dẫn, nó có thể trở thành nguyên nhân của thiệt hại cho van làm độ bền của van rút ngắn, chưa kể đến sự cố thiết bị và thiệt hại. Y lọc inox 304 lắp bích có chức năng chính là lọc tách và loại bỏ các chất rắn lơ lửng trong chất lỏng. Mỗi bộ lọc chữ y kết hợp một lưới lọc thô hoặc tinh để lọc các chất rắn lơ lửng. Và được thiết kế để thu thập các chất rắn có thể được xử lý. Các bộ lọc y làm sạch mà không cần phải được loại bỏ từ dòng. Một số thông số kỹ thuật Y lọc inox Đường kính: DN15 -DN500 Chất liệu: SUS 304- 316 Nhiệt độ: 180 độ C Kiểu kết nối: lắp bích và lắp ren Xuất xứ: Đài Loan , Nhật Bản , Hàn Quốc Ứng dụng : nước, hơi nóng, nước thải Bảo hành: 12 tháng Y lọc inox ren là gì? Y lọc inox nối ren hay còn gọi là van lọc rác. Đây là thiết bị sử dụng trong hệ thống đường ống dẫn nước, khí... với mục đích dùng để lọc những chất rác, cặn bã ra khỏi đường ống trước khi lưu chất đi vào trong các loại van và hệ thống máy móc. Van y lọc inox nối ren cấu tạo với chất liệu inox 304, inox 316, inox 201. Sản phẩm có độ cứng cao, chịu được nhiệt độ và áp lực lớn, có khả năng chịu ăn mòn kim loại lớn, được sử dụng trong các môi trường nước, khí, gas, hóa chất, dầu khí, nước thải,... Hiện tại, y lọc inox kiểu bắt ren này thường dùng với các đường ống có kích thước bé như phi 21, phi 27, phi 34, phi 42, phi 49, phi 60mm. Bởi với kích thước này, chúng có thể thao tác lắp đặt dễ dàng hơn. Chúng tôi đang nhập khẩu trực tiếp dòng này với chất lượng cao, giá thành hợp lý nhất cho các công trình của bạn. Thông tin kĩ thuật sản phẩm y lọc inox nối ren Chất liệu: inox 201, inox 314, inox 316 Dải kích cỡ: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80 Kiểu nối: lắp ren Áp suất làm việc: PN10 - PN16 - PN25 Xuất xứ: Đài Loan, Trung Quốc Lưới lọc, thép không rỉ Nhiệt độ: -10 ~ 150 độ C. Xem thêm: inox 304, inox 316, inox 201 Mọi thông tin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Địa chỉ: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0907215968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu Chúng tôi luôn chờ đón sự hồi âm của Quý khách!
 21. Đặc tính của thép không gỉ ( hợp kim inox ) - INOX HÀ KHÁNH Các đặc tính của nhóm thép không gỉ (inox) có thể được nhìn dưới góc độ so sánh với họ thép carbon thấp. Về mặt chung nhất, thép không gỉ có: Tốc độ hóa bền rèn cao Độ dẻo cao hơn Độ cứng và độ bền cao hơn Phản ứng từ kém hơn (chỉ với thép austenit) Độ bền nóng cao hơn Chống chịu ăn mòn cao hơn Độ dẻo dai ở nhiệt độ thấp tốt hơn Các cơ tính đó thực ra đúng cho họ thép austenit và có thể thay đổi khá nhiều đối với các mác thép và họ thép khác. Các cơ tính đó liên quan đến các lĩnh vực ứng dụng thép không gỉ, nhưng cũng chịu ảnh hưởng của thiết bị và phương pháp chế tạo. Một số thông tin chi tiết La chặt inox 201: Độ dài: 3m Độ rộng: 20-100mm Độ dài: 0.4- 20mm Mác thép: 201 Bề mặt: BA/2B/NO1 Chất lượng: Loại 1 Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan Ứng dụng: Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu Điều kiện thanh toán: TM hoặc chuyển khoản Có thể cung cấp theo kích cỡ đặt hàng Ngoài cung cấp các thanh La chặt Inox 201, Chúng tôi nhận đặt hàng các đơn hàng gia công Chặt CNC La Inox 201, bằng thiết bị máy hiện đại ứng dụng công nghệ điều khiển tự động CNC. - Báo giá gia công nhanh - Thực hiện đơn hàng nhanh, chính xác - Tư vấn miễn phí cho khách hàng, đảm bảo tiết kiệm nhất. - Nguồn Inox nguyên liệu có sẵn các loại mác thép SUS 304/ 201/ 316/ 430 phục vụ hoạt động gia công kịp thời thep khong gi, inox binh duong, inox tam binh duong, inox day binh duong, inox thu dau mot, day inox, day inox 304, day inox 316, day inox 201, xich inox, tam inox, tam inox 304, tam inox 316, tam inox 201, cuon inox, cuon inox 304, cuon inox 304, day moi inox, hop inox, ong inox, ong duc inox, la inox, lap inox, lap inox 304, luoi inox, luoi chong muoi inox, luoi loc nhot inox, ve inox, phu kien inox, cum inox, bulong inox, ve duc inox, gia cong inox, gia cong inox binh duong, gia cong inox CHẤT LƯỢNG Mọi thông tin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Địa chỉ: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0907215968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu Chúng tôi luôn chờ đón sự hồi âm của Quý khách!
 22. Co hàn inox (thép không gỉ) là các sản phẩm dùng để liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp một hệ thống đường ống inox nói chung. Một hệ thống ống inox dẫn khí hoặc chất lỏng, khi lắp đặt có thể kể đến những phụ kiện chính như Valve inox, Co inox, Tee inox, Bầu giảm inox, Mặt bích inox...Chuyên được sử dụng để nối đường ống với nhau hoặc đường ống với các loại valve, đường ống với nhiều thiết bị điều khiển liên quan khác. Co Hàn Inox 304 ■ Tên sản phẩm:Co hàn, Co đúc Inox ■ Mác thép :SS304/304L, 316/316L ■ Tiêu chuẩn :ASTM, AISI ■ Size tiêu chuẩn :Co ngắn 90 Độ, Co Dài 90 Độ, Co 45 Độ ■ Ứng dụng : Phụ kiện kết nối đường ống 1. Tính chống ăn mòn Hầu hết các sản phẩm co hàn hay co tê, co inox đều có tính chống mòn cao khi tiếp xúc trong nhiều môi trường và hóa chất khác nhau. Nhờ vào khả năng chống gỉ nên sản phẩm đưa vào các ứng dụng của ngành kiến trúc. Ngoài ra, Inox 304 còn thể hiện khả năng chống ăn mòn của mình trong ngành dệt nhuộm và trong hầu hết các Acid vô cơ. 2. Khả năng chịu nhiệt Vì có khả năng oxi hóa tốt ở nhiệt độ 870 độ C thậm chí lên tới 925 độ C nên co hàn inox rất được người dùng ưa chuộng với tính năng này. Ví dụ: Theo tiêu chuẩn AS1210 Pressure Vessels Code giới hạn khả năng chịu nhiệt của 304L là 425 độ C, và cấm sử dụng những inox 304 với hàm lượng carbon 0.04% hoặc cao hơn trên nhiệt độ 550 độ C. 3. Cơ tính và tính chất vật lý Inox 304 chỉ có thể được tăng cứng trong môi trường có nhiệt độ thấp. Ứng suất đàn hồi cao nhất mà Inox 304 có thể đạt được là 1000MPa, điều này còn ảnh hưởng bởi các yếu tố như số lượng và hình dạng của vật liệu. Thông thường các sản phẩm co hàn sẽ được gia nhiệt lên đến 1010 độ C – 1120 độ C, và sau đó sẽ làm lạnh đột ngột bằng cách nhúng vào nước lạnh. 4. Khả năng gia công Inox 304 có khả năng tạo hình rất tốt, nó có thể dát mỏng mà không cần gia nhiệt. Điều này khiến cho các sản phẩm co hàn inox, co tê, tê hàn được sử dụng trong nhiều ứng dụng hơn. Mọi thông tin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Địa chỉ: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0907215968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu Chúng tôi luôn chờ đón sự hồi âm của Quý khách!
 23. Thông tin kĩ thuật sản phẩm y lọc inox nối ren Chất liệu: inox 201, inox 314, inox 316 Dải kích cỡ: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80 Kiểu nối: lắp ren Áp suất làm việc: PN10 - PN16 - PN25 Xuất xứ: Đài Loan, Trung Quốc Lưới lọc, thép không rỉ Nhiệt độ: -10 ~ 150 độ C. Ứng dụng của y lọc Inox Y lọc thường được sử dụng trong các hệ thống bơm nước, các hệ thống cung cấp nước để lọc bỏ các chất cặn trong hệ thống thủy lực. Việc làm này sẽ loại bỏ được các tạp chất lớn, bé, tránh gây hư hỏng các thiết bị van, máy bơm, và các thiết bị khác trong hệ thống. Đây là thiết bị không thể thiếu trong các hệ thống ống dẫn, góp phần rất lớn trong việc ổn định hoạt động và tăng tuổi thọ làm việc của hệ thống. Chúng tôi chuyên cung cấp các loại van và thiết bị ngành nước như van bướm, van cổng, van một chiều, van điện từ và các thiết bị phụ kiện như mặt bích, khớp nối... Tất cả các sản phẩm đêu được nhập khẩu chính hãng và đầy đủ giấy tờ CO, CO các loại, giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Xem thêm: inox 304, inox 316, inox 201 Mọi thông tin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Địa chỉ: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0907215968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu Chúng tôi luôn chờ đón sự hồi âm của Quý khách!
 24. Tìm hiểu về hộp inox là gì? Inox Hà Khánh chia sẻ. Hộp Inox 304 là loại inox tiêu chuẩn “18/8” là loại linh hoạt nhất và được sử dụng rộng rãi nhất, có sẵn trong một phạm vi rộng lớn hơn các loại Inox khác, nhiều loại bề mặt hoàn thiện hơn bất kỳ loại inox nào khác. Nó có khả năng xuất sức trong gia công định hình và khả năng hàn tuyệt vời. Cấu trúc Austenit cân bằng của Inox 304 cho phép dập vuốt sâu được mà không cần ủ trung gian, lý do đó đã làm cho SUS304 này chiếm ưu thế trong sản xuất của các bộ phận yêu cầu dập sâu như bồn rửa, thiết bị rỗng và chảo. Đối với các ứng dụng này người ta thường sử dụng phiên bản đặc biệt gọi là biến thể “304DDQ” (Dập – Vuốt – Sâu). SUS304 rất dễ dàng gia công hoặc định hình thành vào một loạt các thành phần cho các ứng dụng trong, các lĩnh vực kiến trúc, giao thông vận tải và công nghiệp. Inox 304 cũng có tính hàn xuất sắc. Đặc biệt là không cần ủ mối hàn kể cả khi hàn phần mỏng. Thông tin thép hộp inox Tên sản phẩm: thép hộp inox 304 Thể loại: TISCO, POSCO, LISCO … Chứng nhận tiêu chuẩn: TUV, ISO, SGS, BV … Chất lượng: Loại 1 Độ dày: Nhiều kích cỡ khác nhau Chiều dài: Nhiều kích cỡ khác nhau Độ bóng: 2B / BA / 8K / No4-HL-No.1 Tiêu chuẩn: tiêu chuẩn ISO: 9001: 2008 / ISO 9001: 2008. Thời gian giao hàng: 5-7 ngày kể từ ngày đặt hàng. Với lợi thế là nhà nhập khẩu trực tiếp các sản phẩm từ các tập đoàn thép hộp inox nổi tiếng trên thế giới, chúng tôi có thể tự tin cung cấp cho khách hàng của mình thép hộp inox, ống inox với giá cả cạnh tranh nhất. Hàng hóa & Giấy chứng nhận chất lượng CO, CQ đầy đủ với chính sách thanh toán linh hoạt, với chiết khấu cho các đơn hàng được mua với số lượng lớn. Thép hộp inox là một sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp, trang trí nội ngoại thất, …. và các ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Thép hộp inox có nhiều loại được sản xuất từ nhiều nguồn thép inox khác nhau như Thép hộp inox 201, Thép hộp inox 304, Thép hộp inox 430, Thép hộp inox, v.v … Mọi thông tin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Địa chỉ: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0907215968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu Chúng tôi luôn chờ đón sự hồi âm của Quý khách!
 25. Công ty INOX HÀ KHÁNH - Nhận gia công tấm inox bóng theo yêu cầu khách hàng Liên hệ để được tư vấn : 0909 215 968 (Mr Việt) Tìm hiểu là inox bóng gương và inox bóng BA? Sở dĩ inox nguyên chất có độ bóng sáng như vậy là do con người đã gia công lại. Hay nói cách khác, con người đã sử dụng công nghệ kỹ thuật để mài giũa bề mặt inox, khiến chúng trở nên sáng bóng hơn (đến mức có thể soi gương được). Inox có bề mặt sáng bóng như gương được gọi là inox bóng gương (hoặc inox bóng). Ngược lại, inox có bề mặt nhẵn nhũi, không thể soi gương được gọi là inox bóng da. Trên thực tế, các nhà sản sử dụng 1 loại inox để gia công thành inox bóng gương và inox bóng da (inox 304, inox 201, inox 430). Nhưng cách đánh bóng bề mặt inox thì hoàn toàn khác nhau. Công đoạn gia công bề mặt inox bóng gương rất phức tạp. Để có được những tấm inox bóng gương sáng đẹp, người thợ phải sử dụng đến cả hóa chất và máy móc hiện đại. Trong khi đó, gia công inox bóng da khá đơn giản. Người thợ không phải mài giũa hay đánh bóng quá nhiều cho bề mặt inox. Inox bóng da giữ nguyên được màu sắc và độ bóng của inox nguyên chất. Mác thép: INOX 201,INOX 430,INOX 304, INOX 304L, INOX 316, INOX 316L Tiêu chuẩn: JIS, AISI, ASTM, GB Chiều dài: 1m, 2m, 2,4m, 3m, 4m, 5m, 6m... Khổ rộng: 1000mm, 1220mm, 1500mm, 1524mm Bề mặt: BA/2B/No1/2line Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan Ứng dụng: Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu Loại vật tư: Gia công: Có thể cung cấp theo kích cỡ đặt hàng Khả năng cung cấp: Tiêu chuẩn đóng gói: bao gồm PVC, pallet gỗ, hoặc như bạn yêu cầu Điều kiện thanh toán: TM /CK Tình trạng: Có hàng Ưu điểm của inox bóng BA và inox bóng gương Chắc bạn đã nghe thấy cụm từ inox bóng gương BA. Nó chính là inox bóng gương 304. Nhà sản xuất gia công những tấm inox bóng gương BA từ inox 304 nguyên chất. Hiện nay, inox 304 có chất lượng tốt nhất thị trường, vượt trội hơn hẳn các loại inox 201, inox 430,… Được gia công từ inox 304 nguyên chất, những tấm inox bóng gương BA và inox bóng da cùng có những ưu điểm sau: - Chống ăn mòn tuyệt đối: Các loại hóa chất khác nhau (kể là axit mạnh) cũng không làm biến đổi cấu trúc của inox. Hình dạng, màu sắc, độ sáng bóng của inox vẫn được nguyên vẹn. Nhiều người thắc mắc: độ sáng bóng của inox bóng gương giữ được bao lâu? Khi nào tấm gương này sẽ bị mờ? Độ sáng bóng của inox bóng gương BA tồn tại vĩnh viễn. Nó không bao giờ bị mờ, trầy xước hay rạn nứt như những tấm kính thông thường. Nếu xét về tính bền, thì những tấm inox bóng gương bền hơi gương soi. - Khả năng chịu nhiệt tốt: Inox bóng gương và bóng da chịu được nhiệt độ cao. Những thay đổi đột ngột về nhiệt không gây hại gì đến bề mặt của inox. Inox 3014 là vật liệu có cấu trúc bền vững, chống chịu được những va đập lớn. - Tính tạo hình tốt: Inox có tính dẻo, có thể uốn (nắn) thành các hình thù khác nhau. Inox được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và sinh hoạt của con người như: nồi, chảo, bát chén, dĩa, đũa, thìa bằng inox, lan can hành lang, tay vịn cầu thang bằng inox, bể chứa nước inox, tủ bán hàng, tủ đựng đồ bằng inox,… Sản phẩm có nguồn gốc từ inox rất đa dạng và phong phú. - Tính thẩm mỹ cao: Inox bóng gương có giá trị thẩm mỹ cao hơn inox bóng da. Ngày càng có nhiều công trình sử dụng inox bóng gương để làm đẹp. Đặc biệt là công nghệ sản xuất thang máy. Xung quanh thang máy, nhà sản xuất lắp đặt những tấm inox bóng gương BA tuyệt đẹp, khiến công trình trở nên trang trọng và lịch sử hơn rất nhiều. - Tính bền: Những tấm inox bóng gương và bóng da có độ bền ngang nhau (nếu chúng được gia công từ 1 loại inox). Tuổi thọ của các các vật dụng inox kéo dài từ 5-10 năm (thậm chí là 20 năm). Sử dụng inox bóng gương hay bóng da phụ thuộc nhiều yếu tố: yêu cầu thiết kế, mục đích sử dụng, chi phí đầu vào,… Những tấm inox bóng gương có giá thành đắt hơn inox bóng da. Inox bóng luôn mang đến vẻ đẹp sang trọng, ngăn nắp và sạch sẽ cho không gian sống của bạn. Mọi thông tin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Địa chỉ: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0907215968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu Chúng tôi luôn chờ đón sự hồi âm của Quý khách!