• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Suonghk

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  33
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Suonghk

 1. INOX HÀ KHÁNH - Nhận cắt CNC plasma theo yêu cầu. Inox Hà Khánh đầu tư máy cắt cnc plasma để phục vụ nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng... Mác thép: INOX SUS 316, SUS 316L Tiêu chuẩn: JIS, AISI, ASTM, DIN, GB Độ dày: 0,8mm ~ 100mm Chiều dài: 2,5m, 3m, 4m, 6m, 9m, 12m ( cắt theo yêu cầu ) Khổ rộng: 800mm, 1000mm, 1220mm, 1524mm, 18000mm , 2000mm ( xả theo yêu cầu ) Bề mặt tấm: BA, 2B, No 1, 2line Ứng dụng: Cơ khí chế tạo, xây dựng, dầu khí, đóng tàu, chế biến thực phẩm, hóa chất .v.v. Xuất xứ: EU, Korea, Malaysia, India, China, Taiwan... Gia công: Cắt theo thiết kế, chắn dập, đột lỗ, cuốn ống, làm bồn theo yêu cầu khách hàng Đóng gói: Theo kiện, cuộn, Pallet gỗ, bọc PVC, lót giấy hoặc theo yêu cầu khách hàng Các phương pháp cắt inox hiện nay. Inox là một dạng hợp kim của sắt và Crom. Trong đố thành phần Crom phải chiếm ít nhất 10.5%. Inox có chứa tỉ lệ Crom càng cao thì khả năng chống Oxy hóa càng lớn. Ngoài ra Inox còn có một số thành phần khác nhứ Cacbon, Silic, mangan. Hiện nay có một số phương pháp để cắt inox như sau. Phương pháp cắt inox thủ công. Đây là phương pháp thô sơ dùng các lưỡi cưa lọng để cắt dọc tấm inox. Phương pháp cắt thủ công mang lại hiệu quả thấp, chất lượng phụ thuộc vào tay nghề của thợ… Phương pháp dùng mũi dao. Sử dụng mũi dao để cắt inox bằng máy cnc. Phương pháp này cho cạnh sắc nét và chi tiết, tuy nhiên phương pháp này rất hay bị gãy dao và gây nguy hiểm. Phương pháp cắt inox bằng máy cắt Plasma CNC. Plasma sẽ làm nóng chảy phần inox và dùng khí thổi bay lớp bị nóng chảy tạo ra các đường cắt trên bề mặt inox. Phương pháp cắt inox bằng tia plasma cho mạch cắt chính xác khá cao. Phương pháp cắt Inox bằng máy cắt Laser. Đây là một phương pháp hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay khi bạn không chỉ cắt mà còn có thể khắc lên bề mặt inox. Tia Laser rất nhỏ nên độc chính xác cực cao gần như hoàn hảo. Hiện nay 2 phương pháp được sử dụng để cắt Inox nhiều nhất là cắt bằng máy cắt laser và máy cắt Plasma. Chính vì thế hôm nay tôi xin gợi ý cho bạn một số dòng máy cắt inox của 2 phương pháp này. Mọi thông tin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Địa chỉ: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0907215968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu Chúng tôi luôn chờ đón sự hồi âm của Quý khách!
 2. Đặc điểm của tấm inox đục lỗ Có thể đột lỗ trên nhiều chất liệu khác nhau như sắt, nhôm, kẽm, đồng, inox … trong đó tấm inox 304 đục lỗ được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Nhờ vào tính chất không hoen ghỉ, chịu lực tốt, tuổi thọ cao, sử dụng được lâu dài hơn những chất liệu khác. Bên cạnh đó inox 304 có độ sáng bóng đẹp mắt, ít bám bụi nên sản phẩm khi hoàn thiện luôn có tính thẩm mỹ cao, inox không bị ăn mòn bở nước có thể dễ dàng vệ sinh, lau chùi bằng nước sạch hoặc khăn ướt. Thông tin sản phẩm tấm inox đục lỗ (đột lỗ). Mã thép: inox 201, inox 304, inox 316, inox 430 - Xem thêm: Báo giá inox 304 giá rẻ Tiêu chuẩn: ASTM Bề mặt; BA, 2B, No1 Độ dày: 0.1mm-5mm Khổ rộng: 1220mm Chiều dài: 4000mm Xuất xứ: Châu Âu, Châu Á Tình trạng: Hàng có sẵn trong kho hoặc gia công theo yêu cầu của khách hàng. Ứng dụng của tấm inox đột lỗ. Trong các ngành trồng trọt, chăn nuôi thì các tấm inox đục lỗ tròn được sử dụng để làm các rào chắn, chống lại các sinh vật gây hại cho khu vườn như thú rừng, chim, chuột, hay các côn trùng gây hại… Trong các ngàng công nghiệp thì chúng được sử dụng để làm các lưới lọc thực phẩm như thóc, lúa, cà phê, tiêu, điều, bắp… hay các loại sàn sấy trái cây, lá thuốc, khoai lang, sắn … Tấm đục lỗ inox còn được ứng dụng rất nhiều trong các sản phẩm gia dụng như vợt hấp, rá, rổ, vá … Trong các công trình xây dựng, chúng được sử dụng để lọc đá, cát, khoáng sản, có thể làm trần thông gió, lưới thép cách âm, lót sàn bê tông… Đặc biệt hơn chúng còn được sử dụng để làm sản phẩm trang trí nội, ngoại thất như các tấm vách ngăn, tấm trần hứng ánh sáng, mặt dựng bảo vệ bên ngoài căn nhà nhằm cản bớt một phần ánh sáng, gió, cát, bụi bẩn, tiếng ồn xâm nhập vào bên trong căn nhà. Đường kính lỗ đục Các lỗ đột có rất nhiều hình dạng khác nhau từ các hình vuông, tròn, elip, ô van, rãnh dài, thậm chí đến các mẫu hình ngôi sao, mặt trăn, hình hoa … cũng được khách hàng yêu cầu đột, để hợp với sở thích và cá tính riêng của mình. Tuy nhiên, mẫu đột lỗ tròn vẫn được sử dụng nhiều nhất, do tính tiện lợi cũng như công năng của chúng. Đường kính của những mẫu lỗ đột này cũng vô cùng phong phú. Điều quan trọng cần phải chú ý là đường kính của lỗ tròn phải lớn hơn hoặc bằng độ dày của tấm phôi thì mới có thể đục lỗ được, do tấm inox rất cứng nên nếu độ dày lớn hơn so với đường kính lỗ khi đục rất dễ làm gãy kim trong quá trình gia công. CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Địa chỉ: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0907215968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu Chúng tôi luôn chờ đón sự hồi âm của Quý khách!
 3. Gia công cuốn ống dày 35ly Công ty TNHH TM XNK Hà Khánh Nhận gia công ống inox theo yêu cầu khách hàng Phi 200 x dày 35ly x 2m - Nguyên liệu dồi dào, luôn có sẵn trong kho các loại mác thép: SUS 304, SUS 201, SUS 316, SUS430,... tiêu chuẩn sản xuất ASTM, AISI, JIS, DIN,... - Tư vấn chi tiết, Báo giá nhanh - Tiến độ thực hiện đơn hàng nhanh, luôn giao hàng đúng hẹn - Chất lượng sản phẩm gia công luôn đảm bảo thẩm mỹ - Dịch vụ gia công đa dạng: Cắt laser inox, cắt cnc plasma, bào chấn inox, chặt la, cán cuộn, hàn inox,... - Nhận gia công thành phẩm các loại sản phẩm từ Inox với số lượng lớn: máng xối inox, tấm grating inox, trụ đỡ kính inox,... Tiêu chuẩn vật liệu ứng dụng gia công tại xưởng và sản phẩm hoàn thành: Nếu không có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào, chúng tôi thường đề nghị khách hàng thử vật liệu tiêu chuẩn Quốc gia , tương đương mà nhóm kỹ sư của chúng tôi đề xuất để được chuyển đổi phù hợp từ ANSI, ASTM, SAE, EN, DIN, BS, JIS, và vv, để góp phần kiểm soát chi phí vật liệu. Nếu cần sử dụng số vật liệu được chỉ định chính xác, thì cũng có thể lựa chọn. Xử lý gia công uốn ống inox có sẵn (Kỹ thuật): - Laser cắt - xỏ - Crimping - Extruded - Hình thành - Embossed - Khắc - Tapped - Khoan - khoan nhiệt - Xén - Chế tạo - Mài - Uốn - Xẹp lún - Hàn (MIG, TIG, Spot) - Bản lề - Ép - Đục lỗ - Đinh tán - Hàn - Chèn PEM - Chèn phần cứng - Lắp ráp Độ gia công uốn ống inox chính xác: Mức trung bình: ± 0,1mm, tùy thuộc vào kích thước và độ dày của bộ phận và vật liệu Dụng cụ trong nhà: Để thiết kế và chế tạo các dụng cụ cần thiết trong nhà riêng, đối với công cụ chúng tôi không bao giờ thêm bất kỳ lợi nhuận nào, nó chỉ tốn kém. Mọi thông tin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Trụ sở: 360 Quốc Lộ 1A, P. Tam Bình, Q. Thủ Đức, Tp.HCM CN: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0909.215.968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu
 4. Ứng dụng của inox 304 phù hợp vào các lĩnh vực gì? Inox 304 dễ chế tạo và có khả năng chống ăn mòn rất tốt vì vậy ứng dụng của nó được tìm thấy rất nhiều trong ngành công nghiệp thực phẩm như dụng cụ pha chế, dây chuyền chế biến sữa, nước uống, nước giải khát và dây chuyền sản xuất bia rượu, cũng như trong các đường ống, men bia, bình lên men và bể chứa, hay máy móc sản xuất dược phẩm, dụng cụ, thiết y tế ... Chúng cũng được tìm thấy trong đồ gia dụng như xoong nồi, dụng cụ nhà bếp, bếp lò và các thiết bị nấu ăn khác. Ngoài ra chúng ta thấy inox 304 cũng được ứng dụng nhiều trong lĩnh kiến trúc, xây dựng, trang trí nội ngoại thất..., trong các lĩnh vực công nghiệp khai khoáng như các thiết bị khai thác mỏ, dầu khí, xi măng, cơ khí chế tạo và trong ngành nhuộm..., chúng được hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống con người Inox 304 là vật liệu bảo vệ môi trường và được mạnh danh là vật liệu bảo vệ con người, với mỗi mục đích sử dụng, môi trường sử dụng mà người ta có thể dùng các mác thép inox 304L hay inox 304DDQ... để việc gia công sản xuất ra những sản phẩm rễ ràng và phát huy tốt hơn 304 trong môi trường đó. Bấy lâu bạn vẫn đang tìm dòng sản phẩm tấm, cuộn inox 304... chất lượng nhập khẩu từ nhiều nguồn khác nhau cùng mức giá tốt . Tham khảo thêm : Inox Bình Dương Tấm Inox 2B cán mờ Độ dày: 0.5mm – 3.0MM Bề rộng: 1000mm x 2000mm,1219mm x 2438mm, 1250mm x 2500mm,1524mm X 3048mm – ngoài ra còn cung cấp theo yêu cầu. Xuất xứ: Hàn Quốc,Nhật Bản, Đài Loan,Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Châu Âu. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt Hình thức vận chuyển: Đường bộ, Đường thuỷ, Tàu hoả Thời gian giao hàng: trong vòng 15 ngày Tấm inox 304 2B-Độ dày: 2mm-3mm Mọi thông tin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Địa chỉ: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0907215968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu Chúng tôi luôn chờ đón sự hồi âm của Quý khách!
 5. Cuộn Inox Cán Nguội 316/ 316L - Hiện tại công ty Hà Khánh đang cung cấp rất nhiều chủng loại inox.Nhằm đáp ứng tôt cho người sử dụng sản phẩm inox. Mác thép: INOX 316, INOX 316L,304, INOX 304L, INOX 201, INOX 430 Tiêu chuẩn: JIS, AISI, ASTM, GB Chiều dài: Cuộn: độ dầy,0,3mm-5,0mm Khổ rộng: 1000mm, 1220mm, 1500mm, 1524mm Bề mặt: BA/2B/No1/2line Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan Ứng dụng: Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu Gia công: Có thể cung cấp theo kích cỡ đặt hàng Khả năng cung cấp: 1,000 Ton/Tons/ Thang Tiêu chuẩn đóng gói: bao gồm PVC, pallet gỗ, hoặc như bạn yêu cầu Link chi tiết về: Cuộn inox 316/316l CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Trụ sở: 360 Quốc Lộ 1A, P. Tam Bình, Q. Thủ Đức, Tp.HCM CN: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0909.215.968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu Chúng tôi luôn chờ đón sự hồi âm của Quý khách!
 6. Công ty TNHH TM - XNK HÀ KHÁNH chuyên kinh doanh , Thanh La HL, Cây Lap Inox, Thanh La Inox 304L, Inox 3042B, Thanh La Inox 304, Inox 316, Thanh La Inox 304, Inox 201, Cây Lục Giác Inox, Thanh La Inox 304, Ống Inox 304, Thanh La Inox ... Thanh la inox là gì? Thanh la inox là sản phẩm được gia công từ inox tấm. Đây là một dạng của tấm inox. Tấm Inox thường có khổ rộng, độ dài lớn. Còn La Inox thì có khổ rộng nhỏ, chiều dài cũng có thể ngắn hơn. Và cũng tùy vào yêu cầu của khách hàng về thanh la mà nó có kích thước bề rộng và bề dài khác nhau. La inox tiện dụng trong nhiều công việc bởi có kích thước đa dạng, có thể giúp dễ dàng vận chuyển chứ không như các sản phẩm tấm inox lớn. Hiện nay, có nhiều loại thanh la inox trên thị trường, nhưng phổ biến nhất vẫn là các loại sau: thanh la inox 201, thanh la inox 304 và thanh la inox 316. Các loại thanh la này đang đực ứng dụng hầu hết trong đời sống. Đặc biệt, là ngành nội thất, thích hợp với nhiều không gian khác nhau cũng như luôn mang thẩm mỹ cao. Chi tiết sản phẩm: Giá bán thanh la inox Thanh La Inox Ngắn (304/316/201) Độ dài: 6m Độ rộng: 20-100mm Độ dài: 2- 20mm Mác thép: 304, 304L, 316, 316L, 201 Bề mặt: BA/2B Chất lượng: Loại 1 Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan Ứng dụng: Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu Điều kiện thanh toán: TM hoặc chuyển khoản Có thể cung cấp theo kích cỡ đặt hàng CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Trụ sở: 360 Quốc Lộ 1A, P. Tam Bình, Q. Thủ Đức, Tp.HCM CN: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0909.215.968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu
 7. Trước hết CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH xin gửi tới Quí Khách hàng lời chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng nhất. Kính chúc quí khách hàng ngày càng thành đạt và hưng thịnh! Công ty chúng tôi chuyên nhập khẩu & phân phối thép không gỉ (INOX) đứng thứ 2 tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi là đại lý cho các tập đoàn thép không gỉ trên thế giới như: Acerinox(SPAIN), Nippon Steel, Kawasaki(JAPAN), Outokumpu, Possco tại Việt Nam. Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý khách một số chủng loại thép không gỉ (INOX) như sau: 1. Inox tấm kiện có độ dày và Quy Cách như sau: (0.8-70)mm x (1000-1220-1524)mm x (2438-3048-6096)mm 2. Inox cuộn : (0.25-10.0)mm x (1000-1524) x coil 3. Inox Cây đặc ( Láp ) có các loại sau 304/316: (Ø4- Ø320) mm x 6000mm 4. Inox Đặc vuông 304: (8x8-60x60)mm x 6000mm 5. Inox Lục giác: 13 - 17 - 22 - 28 - vv 6. Inox ống công nghiệp theo tiêu chuẩn ASTM/312- SCH10 - SCH40 -SCH80: ống Ø(13.7-609.6)mm x (1.24-24.6)mm x 6000mm 7. Inox hộp vuông: □(12 x 12-□100x100)mm x (0.5-10)mm x 6000mm 8. Inox Hộp chữ nhật: (13x26 -20x40- 30x60-40x80) x 0.6-3.0 x 6000mm 9. Inox Vê góc dập, đúc: ( 20x20-100x100)mm x (2.0-10.0)mm x 6000mm 10. Chuyên cung cấp phụ kiện inox: (Van, Co, Tê, Mặt Bích & buloong inox 316) * Chủng loại: SUS 310s, SUS316 - 316L, SUS 304 - 304L, SUS 201, 430... * Đặc biệt chúng tôi còn có các mác thép đen (Hardox 400-500. Xar400 ) & thép không gỉ chịu được trong các môi trường như : Nhiệt độ cao, Axit, Kiềm chống ăn mòn cao,...v v Link tham khảo sản phẩn: Thép không gỉ Mọi thông tin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Trụ sở: 360 Quốc Lộ 1A, P. Tam Bình, Q. Thủ Đức, Tp.HCM CN: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0909.215.968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu Chúng tôi luôn chờ đón sự hồi âm của Quý khách! inox, inox tam, inox cuon, thanh la inox, inox đặc (láp), phu kien inox, inox hop, inox ong, inox hop vuong, inox hop chu nhat, inox ha khanh, inox 304, inox 201, inox 316
 8. Trước hết CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH xin gửi tới Quí Khách hàng lời chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng nhất. Kính chúc quí khách hàng ngày càng thành đạt và hưng thịnh! Công ty chúng tôi chuyên nhập khẩu & phân phối thép không gỉ (INOX) đứng thứ 2 tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi là đại lý cho các tập đoàn thép không gỉ trên thế giới như: Acerinox(SPAIN), Nippon Steel, Kawasaki(JAPAN), Outokumpu, Possco tại Việt Nam. Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý khách một số chủng loại thép không gỉ (INOX) như sau: 1. Inox tấm kiện có độ dày và Quy Cách như sau: (0.8-70)mm x (1000-1220-1524)mm x (2438-3048-6096)mm 2. Inox cuộn : (0.25-10.0)mm x (1000-1524) x coil 3. Inox Cây đặc ( Láp ) có các loại sau 304/316: (Ø4- Ø320) mm x 6000mm 4. Inox Đặc vuông 304: (8x8-60x60)mm x 6000mm 5. Inox Lục giác: 13 - 17 - 22 - 28 - vv 6. Inox ống công nghiệp theo tiêu chuẩn ASTM/312- SCH10 - SCH40 -SCH80: ống Ø(13.7-609.6)mm x (1.24-24.6)mm x 6000mm 7. Inox hộp vuông: □(12 x 12-□100x100)mm x (0.5-10)mm x 6000mm 8. Inox Hộp chữ nhật: (13x26 -20x40- 30x60-40x80) x 0.6-3.0 x 6000mm 9. Inox Vê góc dập, đúc: ( 20x20-100x100)mm x (2.0-10.0)mm x 6000mm 10. Chuyên cung cấp phụ kiện inox: (Van, Co, Tê, Mặt Bích & buloong inox 316) * Chủng loại: SUS 310s, SUS316 - 316L, SUS 304 - 304L, SUS 201, 430... * Đặc biệt chúng tôi còn có các mác thép đen (Hardox 400-500. Xar400 ) & thép không gỉ chịu được trong các môi trường như : Nhiệt độ cao, Axit, Kiềm chống ăn mòn cao,...v v Mọi thông tin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ KHÁNH Trụ sở: 360 Quốc Lộ 1A, P. Tam Bình, Q. Thủ Đức, Tp.HCM CN: 12 Đại Lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương MST: 0312350987 Điện thoại: 02839139168 Fax: 02839139168 Người liên hệ: Vũ Anh Việt Phone: 0909.215.968 Email :inoxhakhanh@gmail.com or hakhanhhcm@gmail.com Số TK Ngân Hàng ACB : 179046689 PGD Bình Triệu Chúng tôi luôn chờ đón sự hồi âm của Quý khách! inox, inox tam, inox cuon, thanh la inox, inox đặc (láp), phu kien inox, inox hop, inox ong, inox hop vuong, inox hop chu nhat, inox ha khanh, inox 304, inox 201, inox 316