• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hanhthi0204

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  36
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About hanhthi0204

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Trong một dãy số điện thoại lạ gọi đến, thông thường người tôi chỉ nhớ và ấn tượng về những số đứng cuối. Và trong phong thủy, bốn số cuối cũng có ý nghĩa quan trọng. Có khá nhiều cách xem bói sim phong thủy dựa vào 4 số cuối, tôi có thể điểm qua một vài cách sau đây: 1. Bói sim theo quan niệm dân gian Trong quan niệm dân gian có những con số luôn mang lại may mắn và tài lộc cho chủ sim. Đây là lý do vì sao xem bói sim phong thủy trở nên phổ biến. Thậm chí, nhờ có những con số này, sim được xếp vào dòng sim đẹp và thường được bán với lợi nhuận cao. Có các số điển hình khi bói số điện thoại 4 số cuối như: 6886-lộc phát lộc phát; 8686-phát lộc phát lộc; 6262-lộc mãi lộc mãi; 9666-mọi việc như ý;.... 2. 4 số cuối hợp mệnh Trong cách tính phong thủy, hợp mệnh là yếu tố tiền quyết. Điều ấy có nghĩa rằng, vận vật sẽ được quy tụ sang ngũ hành tương sinh, tương khắc. Tương sinh gồm có: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Thổ sinh Kim, Hỏa sinh Thổ và tương khắc gồm có: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim. Để xem bói sim phong thủy ta phải biết được mệnh nào hợp với số nào. Kinh nghiệm cho thấy mệnh Kim hợp với các số 0, 2, 5, 6, 7, 8; mệnh Mộc hợp với các số 1, 3, 4; mệnh Thủy tương thích với 1, 6, 7; mệnh Hỏa hợp với 3, 4, 9 và mệnh Thổ hợp với 0, 2, 5, 8, 9. Trong 4 số cuối càng có nhiều số điện thoại hợp với mệnh càng trở thành sim quý. ===>> Tham khảo chi tiết tại: Đuôi Số Điện Thoại Hợp Mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ May Mắn 3. Tổng nút Bói số điện thoại 4 số cuối còn có một cách phổ biến và dễ dàng nữa là tính số nút. Nếu số nút ra đúng số hợp với mệnh thì đó cũng là một sim hợp phong thủy. Đơn giản rằng, bạn hãy cộng 4 số cuối của sim lại. Ví dụ 4 số cuối trong sim là 9666 thì tổng 4 số cuối 6+8+6+8=28. Con số 28 có đuôi là 8 nên rất hợp với mệnh Kim và mệnh Thổ. 4. Sim:80 Đây là cách người xem bói sim phong thủy chỉ nhớ được cách tính mà khó nhớ được ý nghĩa của con số tính ra. Đúng như tên gọi, 4 số cuối sẽ được dùng để chia cho 80 rồi trừ đi phần nguyên rồi lại nhận với 80. Chiếu theo bảng ý nghĩa của sim 4 số cuối ta sẽ biết được sim là hung hay cát. Giả sử, đuôi số điện thoại là 9666 ta tính như sau: 9666:80=120,825. Lấy 120,825-120=0,825; lấy tiếp 0,825 x 80= 66. Tra bảng ta có 66 mang ý nghĩa quý nhân phù trợ và đắc tài lộc. Như vậy, 4 số cuối của sim vô cùng quan trọng và có ý nghĩa. Do vậy, khi tìm mua bất kì sim nào,bạn nên xem xét một cách kĩ lưỡng. Xem bói sim phong thủy là một cách để bạn lựa chọn được sim ưng ý. Bạn có thể theo dõi hoặc click vào một số trang uy tín như xemboisim.vn để tìm ra những ý nghĩa của sim. Nguồn: https://www.gapo.vn/page/1782498671130866408
 2. Sim hợp tuổi 1969 và những bí ẩn đằng sau dãy số này : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52757-sim-h%E1%BB%A3p-m%E1%BB%87nh-th%E1%BB%95-1969-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-b%E1%BA%A1n-c%C3%B3-th%E1%BB%83-ch%C6%B0a-bi%E1%BA%BFt/
 3. Sim hợp tuổi 1969 và những bí ẩn đằng sau dãy số này : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52757-sim-h%E1%BB%A3p-m%E1%BB%87nh-th%E1%BB%95-1969-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-b%E1%BA%A1n-c%C3%B3-th%E1%BB%83-ch%C6%B0a-bi%E1%BA%BFt/
 4. Sim hợp tuổi 1969 và những bí ẩn đằng sau dãy số này : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52757-sim-h%E1%BB%A3p-m%E1%BB%87nh-th%E1%BB%95-1969-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-b%E1%BA%A1n-c%C3%B3-th%E1%BB%83-ch%C6%B0a-bi%E1%BA%BFt/
 5. Sim hợp tuổi 1969 và những bí ẩn đằng sau dãy số này : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52757-sim-h%E1%BB%A3p-m%E1%BB%87nh-th%E1%BB%95-1969-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-b%E1%BA%A1n-c%C3%B3-th%E1%BB%83-ch%C6%B0a-bi%E1%BA%BFt/
 6. Sim hợp tuổi 1969 và những bí ẩn đằng sau dãy số này : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52757-sim-h%E1%BB%A3p-m%E1%BB%87nh-th%E1%BB%95-1969-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-b%E1%BA%A1n-c%C3%B3-th%E1%BB%83-ch%C6%B0a-bi%E1%BA%BFt/
 7. Sim hợp mệnh thổ 1969 là vật phẩm được phong thủy được nhiều người săn đón trong năm 2018 vừa qua bởi ý nghĩa phong thủy, đem tới nhiều điều may mắn, tài lộc cho người sở hữu. Tuy nhiên, thực tế vẫn có không ít người nhầm lẫn về sim hợp mệnh thổ 1969 và sim mệnh thổ 1969. Cụ thể ra sao, hãy xem phân tích trong bài viết dưới đây. Sim mệnh thổ 1969 là gì? Sim mệnh thổ 1969 thực chất là sim có ngũ hành chủ về thuộc hành Thổ. Khác với sim hợp mệnh thổ 1969. Bởi sim hợp mệnh thổ 1969 là sim có ngũ hành tương sinh bản mệnh người mệnh thổ 1969. Nhiều người thường nhầm tưởng rằng mua sim hợp mệnh thổ 1969 là những sim mệnh thổ 1969. Nhưng không phải. Sim mệnh thổ 1969 sẽ chỉ tương hợp, có ý nghĩa giúp đem tới sự bình an, yên vui cho người mệnh thổ 1969 chứ không có ý nghĩa tăng tiến, thúc đẩy sự phát triển, tiến lên. Do vậy, khi chọn sim hợp mệnh thổ 1969 bạn cần ghi nhớ điều này. ===>>> Hé lộ 29 ý nghĩa 3 số cuối điện thoại có thể bạn chưa biết: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-doanh-va-tieu-dung/he-lo-29-y-nghia-3-so-cuoi-dien-thoai-co-the-ban-chua-biet/20210719094432881 Sim hợp mệnh thổ 1969 có thực sự cần thiết trong thời đại hiện nay? Càng trong thời buổi hiện đại, phát triển như hiện nay thì càng khẳng định được giá trị thiết thực của sim theo phong thủy. Việc sở hữu một chiếc sim hợp mệnh sẽ mang đến những điều may mắn, tài lộc, bình yên và hạnh phúc, giúp bạn sải bước nhanh và vững vàng trên con đường đi tới thành công. Những cuộc đối thoại, giao tiếp với khách hàng sẽ suôn sẻ, vui vẻ và thành công hơn bao giờ hết. Ngược lại, với những sim không hợp mệnh sẽ đem tới những điều không máy. Đó là lý do tại sao nhiều người gặp vận hạn, gian truân và chông gai trên con đường phát triển sự nghiệp. Sở hữu sim hợp mệnh có ý nghĩa quan trọng, như một thế lực siêu nhiên giúp bạn vượt qua thử thách và vươn tới thành công. Nhưng có phải sim nào cũng là sim hợp mệnh thổ 1969? Cách tính sim hợp mệnh thổ 1969 như thế nào? Không phải ai cũng có thể tìm được sim hợp mệnh một cách chính xác. Bởi hiện nay trên mạng có rất nhiều gợi ý khác nhau về cách tính sim hợp mệnh, thậm chí có nhiều phương pháp không đầy đủ, thiếu chính xác. Hiểu được điều đó, bài viết dưới đây gợi ý bạn cách tính, xem sim hợp tuổi chính xác nhất. Quý bạn 1969 mệnh Thổ xem chi tiết Sim hợp tuổi 1969 và những bí ẩn đằng sau dãy số này Một sim hợp tuổi Thổ cần đảm bảo có đủ 5 tiêu chí sau: - Dựa vào thuyết ngũ hành sinh - khắc: Theo quan hệ sinh - khắc trong ngũ hành thì Hỏa sinh Thổ, Thổ tương hợp Thổ. Vậy, khi chọn sim hợp mệnh, bạn cần chọn sim tương sinh hoặc tương hợp mệnh thổ 1969. Hãy chọn sim thuộc hành Hỏa, với Hỏa sinh Thổ, tương sinh bản mệnh, cân bằng âm dương tốt nhất. Con số thuộc mệnh Hỏa là số 9 và số thuộc mệnh Hỏa là 2 và 8. Nếu sim điện thoại có cả 3 số này thì càng tốt. - Âm dương tương phối: Trong phong thủy, việc cân bằng âm dương là điều vô cùng quan trọng để giữ hòa khí, ổn định, tạo sự êm ấm, vui vẻ và bình an. Một sim có cân bằng âm dương là có sự bằng nhau về số chẵn và số lẻ trong dãy số đó. - Tổng số nút: Số điểm tổng nút càng cao thì chứng tỏ sim càng hợp mệnh với người tuổi Thổ. Thông thường cứ từ 7 trở lên thì được coi là cao. - Con số vượng khí: Theo luận giải từ cửu tinh đồ pháp thì người mệnh thổ 1969 trong năm nay cần chọn số 8 vượng khí. Mà đây lại là con số thuộc hành Hỏa. Do đó, bạn cũng không nên bỏ qua. Bên cạnh các yếu tố trên, khi xem sim hợp mệnh thổ 1969, bạn cũng cần quan tâm tới quẻ dịch bát quái của sim. Có thể thấy, để tìm được sim hợp mệnh không hề đơn giản, bạn cần có kiến thức chuyên môn. Do đó, nếu chưa chắc chắn về sim hợp mệnh bạn chọn hoặc đang dùng, hãy đến với simphongthuy.vn để được tư vấn, hỗ trợ cụ thể hơn. Nguồn: https://infogram.com/xem-sim-hop-tuoi-1969-theo-yeu-to-que-dich-lieu-co-dung-1h7k230dv30jv2x?live
 8. Tuổi Giáp Tý hợp với số điện thoại nào và các tiêu chí cần có khi tìm chọn? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52521-ch%E1%BB%8Dn-sim-s%E1%BB%91-%C4%91%E1%BA%B9p-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1984-%C4%91%E1%BB%83-k%C3%ADch-t%C3%A0i-v%E1%BA%ADn/
 9. Tuổi Giáp Tý hợp với số điện thoại nào và các tiêu chí cần có khi tìm chọn? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52521-ch%E1%BB%8Dn-sim-s%E1%BB%91-%C4%91%E1%BA%B9p-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1984-%C4%91%E1%BB%83-k%C3%ADch-t%C3%A0i-v%E1%BA%ADn/
 10. Tuổi Giáp Tý hợp với số điện thoại nào và các tiêu chí cần có khi tìm chọn? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52521-ch%E1%BB%8Dn-sim-s%E1%BB%91-%C4%91%E1%BA%B9p-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1984-%C4%91%E1%BB%83-k%C3%ADch-t%C3%A0i-v%E1%BA%ADn/
 11. Tuổi Giáp Tý hợp với số điện thoại nào và các tiêu chí cần có khi tìm chọn? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52521-ch%E1%BB%8Dn-sim-s%E1%BB%91-%C4%91%E1%BA%B9p-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1984-%C4%91%E1%BB%83-k%C3%ADch-t%C3%A0i-v%E1%BA%ADn/
 12. Tuổi Giáp Tý hợp với số điện thoại nào và các tiêu chí cần có khi tìm chọn? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52521-ch%E1%BB%8Dn-sim-s%E1%BB%91-%C4%91%E1%BA%B9p-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1984-%C4%91%E1%BB%83-k%C3%ADch-t%C3%A0i-v%E1%BA%ADn/
 13. Để chọn được một sim số đẹp hợp tuổi bạn phải dựa và nhiều yếu tố kết hợp sao cho vừa đẹp về thẩm mỹ lại đúng phong thủy. Hãy cùng các chuyên gia phong thủy tìm hiểu kỹ hơn về cách chọn sim số đẹp hợp tuổi 1984 trong bài viết dưới dây. 1. Người tuổi 1984 là người như thế nào Những người sinh năm 1984 là năm Giáp Tý, cầm tinh con chuột. Trong ngũ hành, người sinh năm 1984 thuộc mệnh Kim hay Hải Trung Kim (nghĩa là Vàng trong biển). Người tuổi Giáp Tý có trí tuệ tinh anh, có tính cương trực nên thường có số làm quan. Sống hiếu thảo, khéo ăn nói và biết quý trọng tình cảm nên được nhiều người quý trọng. Trong công việc, người tuổi Giáp Tý có khả năng nhìn xa trông rộng nên dễ thành công. Tuy nhiên, cuộc sống của người tuổi 1984 cũng phải trải qua những thăng trầm thì mới có thành công. Để góp một phần vào sự thành công cho người tuổi Giáp Tý thì việc chọn sim số đẹp hợp tuổi 1984 là vô cùng quan trọng, nó giúp kích tài vận cho người tuổi 1984 phất lên như diều gặp gió. Quý bạn sinh năm 1984 xem chi tiết Tuổi Giáp Tý hợp với số điện thoại nào và các tiêu chí cần có khi tìm chọn? 2. Sim số đẹp hợp tuổi 1984 theo phong thủy Sim số đẹp và hợp tuổi 1984 theo phong thủy sẽ mang lại nhiều tài lộc, hạnh phúc và may mắn. Không những vậy, nó còn góp phần có được những kết quả tích cực trong các cuộc giao tiếp với khách hàng. Vậy sim số đẹp hợp tuổi là gì, đó là sự kết hợp của các yếu tố: 2.1 Sim số đẹp Số đẹp có thể là những số dễ nhớ như ngày tháng năm sinh của chủ sim, những cặp số trùng nhau, sim tam hoa, tứ quý... những cặp số đuôi mang ý nghĩa may mắn 68 (lộc phát), 38 (ông địa), 39, 79 (thần tài nhỏ, thần tài lớn)..., sim tam hoa, tứ quý, ngũ quý, lục quý... 2.1 Sim số hợp tuổi 1984 theo phong thủy Một sim số đẹp chưa chắc đã hợp về phong thủy. Vì vậy, để hưởng được lợi ích mang lại từ sim cần dựa vào các yếu tố phong thủy, cụ thể: Âm dương cân bằng: Người sinh năm Giáp Tý mang vận dương theo đó sim mang vận âm sẽ giúp cân bằng với bản mệnh người dùng. Ngoài ra bản thân sim có sự cân bằng giữa số chẵn và số lẻ cũng mang tới sự hài hòa, tốt cho chủ sở hữu. Quan niệm dân gian: Số điểm đẹp theo dân gian là những con số trong một dãy số đó cộng lại có điểm càng cao thì càng đẹp như số 8, 9. Ngũ hành sinh khắc: Sinh năm 1984 thuộc mệnh Kim nên theo ngũ hành thì Thổ sinh Kim. Do đó nên chọn sim có mệnh Thổ để tốt cho vượng khí của tuổi Giáp Tý. Tránh việc chọn sim mệnh Hỏa vì Hỏa khắc Kim, không tốt với người tuổi này. Cửu tinh đồ pháp: Chúng ta đang trong vận thứ 8 của thời kỳ Hạ Nguyên, do đó số 8 cũng là số vượng khí nhất. Hành quẻ kinh dịch: mọi vật trong nhân gian đều bị chi phối bởi quẻ chủ (quẻ chính, chủ đạo) và quẻ hỗ (hỗ trợ, phụ trợ). Do đó nên chọn những quẻ đại cát, đại lợi sẽ thuận lợi cho công danh, sự nghiệp và cuộc sống. 3. Chọn sim số đẹp hợp tuổi 1984 theo phong thủy Khi chọn một sim số đẹp hợp tuổi 1984 nên chọn sim số đẹp đồng thời hợp tuổi của người sử dụng. Sim số đẹp hợp tuổi 1984 sẽ giúp người 1984 có một cuộc sống may mắn, bình an, mạnh khỏe, công việc thuận lợi hanh thông hơn rất nhiều. Sim số đẹp là những số không chỉ đẹp về hình thức mà còn cả từ bên trong, mang ý nghĩa tích cực cho người sử dụng. Bài viết đã đưa ra những thông tin bổ ích cũng như thông tin cần thiết cho người sinh năm 1984 khi tìm sim số đẹp hợp tuổi 1984. Chúc các bạn 1984 sẽ chọn được sim hợp tuổi nhanh nhất! Nguồn : https://www.gapo.vn/page/1782498671130866408/posts/qvndkkpbxz8t
 14. XEM SỐ ĐIỆN THOẠI HỢP TUỔI 1982 CHỨA ĐUÔI NĂM SINH LIỆU CÓ ĐÚNG? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52322-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%8Dn-sim-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-nh%C3%A2m-tu%E1%BA%A5t-1982/
 15. XEM SỐ ĐIỆN THOẠI HỢP TUỔI 1982 CHỨA ĐUÔI NĂM SINH LIỆU CÓ ĐÚNG? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52322-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%8Dn-sim-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-nh%C3%A2m-tu%E1%BA%A5t-1982/