• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

mailinh1308

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  40
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About mailinh1308

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. #3 phương thức xem tuổi Kỷ Tỵ hợp với số điện thoại nào hiện nay : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52526-c%C3%A1ch-xem-tu%E1%BB%95i-1989-h%E1%BB%A3p-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-n%C3%A0o/
 2. #3 phương thức xem tuổi Kỷ Tỵ hợp với số điện thoại nào hiện nay : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52526-c%C3%A1ch-xem-tu%E1%BB%95i-1989-h%E1%BB%A3p-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-n%C3%A0o/
 3. #3 phương thức xem tuổi Kỷ Tỵ hợp với số điện thoại nào hiện nay : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52526-c%C3%A1ch-xem-tu%E1%BB%95i-1989-h%E1%BB%A3p-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-n%C3%A0o/
 4. #3 phương thức xem tuổi Kỷ Tỵ hợp với số điện thoại nào hiện nay : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52526-c%C3%A1ch-xem-tu%E1%BB%95i-1989-h%E1%BB%A3p-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-n%C3%A0o/
 5. #3 phương thức xem tuổi Kỷ Tỵ hợp với số điện thoại nào hiện nay : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52526-c%C3%A1ch-xem-tu%E1%BB%95i-1989-h%E1%BB%A3p-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-n%C3%A0o/
 6. Không khó để quý bạn Kỷ Tỵ biết được tuổi 1989 hợp số điện thoại nào. Bên cạnh việc nghiên cứu các nguyên tắc phong thủy và dân gian, giải pháp sử dụng công cụ xem phong thủy sim mang đến rất nhiều tiện ích thú vị cho bạn khám phá. Xem số điện thoại hợp tuổi 1989 để làm gì? Cũng như việc sử dụng các vật phẩm phong thủy, việc xem, chấm điểm và sử dụng số điện thoại hợp tuổi 1989 có ý nghĩa rất lớn đối với với người Kỷ Tỵ. Chọn đúng, tức là quý bạn đã nắm trong tay phương pháp hóa giải vận hạn và thu hút vận may có sức mạnh lớn. Thông qua việc luận giải dãy số, đánh giá các yếu tố phong thủy và ý nghĩa dân gian, có thể xác định được số điện thoại đó ảnh hưởng như thế nào đến người dùng, có khả năng tốt cho lĩnh vực gì hay mang nguồn năng lượng tiêu cực không. Do đó tùy vào mong muốn mà quý bạn xác định dùng sim để kích tài lộc, tăng vượng khí, tốt cho gia đạo - tình duyên hay mang đến những điềm lành cho sức khỏe. Xem thêm: #3 phương thức xem tuổi Kỷ Tỵ hợp với số điện thoại nào hiện nay Cách chọn số điện thoại hợp tuổi 1989 theo chuyên gia phong thủy Một dãy số điện thoại được đánh giá là hợp tuổi 1989 khi chúng đảm bảo hợp mệnh, các yếu tố phong thủy, dịch lý mang khả năng bổ trợ cho người Kỷ Tỵ và có ý nghĩa tốt lành. Cụ thể, chuyên gia phong thủy khái quát thành 5 điểm luận để chọn sim chính xác nhất như sau: Sinh năm Kỷ Tỵ tức là mệnh Mộc. Do đó chọn sim hành Thủy tương sinh Mộc là tốt nhất. Nếu không quý bạn có thể chọn sim hành Mộc tương hỗ với chủ mệnh. Nên chọn sim cân bằng âm dương, tức là số chẵn: số lẻ bằng nhau. Ngoài ra năm 1989 là năm âm, sim có 6 lẻ: 4 chẵn cũng rất tốt theo quy luật âm dương tương phối. Mỗi chiếc sim có thể bình giải theo Kinh Dịch. Do đó nên chọn sim có quẻ dịch tốt và phù hợp với mong muốn của quý bạn. Xét theo cửu tinh đồ pháp, dãy sim có chứa số 8 và 9 sẽ nhận được vượng khí tốt lành trong thời kỳ Hạ Nguyên thời điểm hiện tại và sau này. Theo dân gian, sim có điểm nút cao và chứa những cặp số đẹp vừa là cách để thu hút sự may mắn, vừa tạo ấn tượng và khẳng định giá trị sim số cho những người xung quanh. Việc tự chấm điểm, tra cứu các kiến thức các kiến thức để bình giải từng dãy số có thể khiến bạn mất nhiều thời gian tìm hiểu. Do đó chuyên gia phong thủy của chúng tôi đã tích hợp sẵn kho sim hợp tuổi 1989 trong công cụ [BÓI SỐ ĐIỆN THOẠI HỢP PHONG THỦY TẠI SIMPHONGTHUY.VN] dưới đây. Với giải pháp miễn phí này, quý bạn có thể tự mình tra cứu, khám phá và chiêm nghiệm bất kỳ lúc nào. Nguồn: https://www.gapo.vn/page/1782498671130866408/posts/qv3hoqpbxz8t
 7. Cách xem Giáp Tuất tuổi 1994 hợp số điện thoại nào chuẩn xác : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52306-t%E1%BA%A1i-sao-c%E1%BA%A7n-t%C3%ACm-s%E1%BB%91-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1994-%E1%BB%A9ng-d%E1%BB%A5ng-con-s%E1%BB%91-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1994-trong-cu%E1%BB%99c-s%E1%BB%91ng/
 8. Cách xem Giáp Tuất tuổi 1994 hợp số điện thoại nào chuẩn xác : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52306-t%E1%BA%A1i-sao-c%E1%BA%A7n-t%C3%ACm-s%E1%BB%91-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1994-%E1%BB%A9ng-d%E1%BB%A5ng-con-s%E1%BB%91-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1994-trong-cu%E1%BB%99c-s%E1%BB%91ng/
 9. Cách xem Giáp Tuất tuổi 1994 hợp số điện thoại nào chuẩn xác : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52306-t%E1%BA%A1i-sao-c%E1%BA%A7n-t%C3%ACm-s%E1%BB%91-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1994-%E1%BB%A9ng-d%E1%BB%A5ng-con-s%E1%BB%91-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1994-trong-cu%E1%BB%99c-s%E1%BB%91ng/
 10. Cách xem Giáp Tuất tuổi 1994 hợp số điện thoại nào chuẩn xác : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52306-t%E1%BA%A1i-sao-c%E1%BA%A7n-t%C3%ACm-s%E1%BB%91-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1994-%E1%BB%A9ng-d%E1%BB%A5ng-con-s%E1%BB%91-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1994-trong-cu%E1%BB%99c-s%E1%BB%91ng/
 11. Cách xem Giáp Tuất tuổi 1994 hợp số điện thoại nào chuẩn xác : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52306-t%E1%BA%A1i-sao-c%E1%BA%A7n-t%C3%ACm-s%E1%BB%91-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1994-%E1%BB%A9ng-d%E1%BB%A5ng-con-s%E1%BB%91-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1994-trong-cu%E1%BB%99c-s%E1%BB%91ng/
 12. Trong cuộc sống, chúng ta phải sử dụng con số vào rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Đơn giản là bạn sinh ra phải có ngày tháng năm sinh, ở trong nhà phải có số nhà, kinh doanh buôn bán cũng phải có địa chỉ cửa hàng, đi xe phải có biển số xe, gọi điện phải có sim số, thi cử phải có số báo danh, học hành phải có số lớp, số phòng...Có thể nói, ở lĩnh vực nào cũng cần phải sử dụng đến các con số. Tuy là nhỏ bé nhưng sức ảnh hưởng của chúng đối với con người lại rất lớn. Chính vì vậy mà con người thường mong muốn lựa chọn được những con số tốt, phù hợp với mình. Những người sinh năm 1994 cũng nên như vậy. Việc sở hữu con số hợp tuổi sẽ mang lại nhiều điều may mắn và tốt lành. Đó có thể là sự bình an trên mọi cung đường với biển số xe đại cát, là sự tự tin giao tiếp, thương thảo thành công với một sim phong thủy hợp tuổi 1994, là việc kinh doanh buôn bán thành công, thuận buồm xuôi gió với số cửa hàng đại lợi… Con số hợp tuổi 1994 là con số nào? Có rất nhiều con số khác nhau nhưng để xét con số phù hợp với tuổi thì chúng ta chỉ xét từ số 0 đến số 9. Và với người sinh năm 1994 thì con số 4 là con số phù hợp, mang lại nhiều may mắn nhất. ====>>> Tham khảo thêm: Cách xem Giáp Tuất tuổi 1994 hợp số điện thoại nào chuẩn xác Ý nghĩa của con số 4 trong phong thủy Trong Phong Thủy, ý nghĩa phổ biến nhất của con số 4 là Tử - chết chóc, mất mát. Điều này khiến khá nhiều người kỳ thị và e ngại sử dụng con số này. Nhưng có lẽ nhiều người cũng chưa biết rằng, số 4 lại cũng chính là một vòng tuần hoàn, thể hiện cho những điều lớn lao, vĩ đại của cuộc sống. Đó là bốn mùa trong một năm, bốn phương của trái đất. Ý nghĩa này lại trái ngược hoàn toàn so với ý nghĩa phía trên. Do đó, tốt - xấu thế nào là do mỗi người quan niệm, bạn không nên quy chụp số 4 có ý nghĩa là xấu. Sử dụng con số hợp tuổi 1994 liệu đã đủ? Chọn sim theo số liệu có chính xác? Sử dụng con số hợp với tuổi 1994 tuy rất tốt, rất may mắn nhưng nó không phải là điều duy nhất khiến cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn, mà còn rất nhiều vật phẩm phong thủy khác. Đặc biệt là các ứng dụng của con số trong cuộc sống không nên chỉ dựa vào con số hợp tuổi 1994. Hiện nay có rất nhiều người có nhu cầu sử dụng sim số hợp phong thủy. Và khi họ biết số 4 là con số hợp với tuổi 1994 thì thường dựa vào điều này để làm căn cứ chọn sim. Nhưng điều này là chưa chuẩn xác. Để chọn được sim số hợp với tuổi 1994 phải cần dựa vào năm yếu tố chứ không phải chỉ dựa vào mình con số hợp tuổi. Nếu bạn đang áp dụng cách này thì cần xem xét lại. Để đáp ứng nhu cầu xem phong thủy sim và tìm sim hợp tuổi 1994 thì website simphongthuy.vn đã xây dựng nên một công cụ vô cùng tiện ích. Bạn chỉ cần nhập giờ, ngày tháng năm sinh dương lịch vào các ô biểu mẫu và bấm xem kết quả là công cụ sẽ gợi ý những con số phù hợp nhất. Ngoài ra, nếu muốn chấm điểm cho sim số đang dùng thì chỉ cần nhập sim số vào và thông tin của bản thân thì công cụ cũng sẽ cho bạn biết có nên sử dụng tiếp sim số đó hay không. Công cụ Xem phong thủy sim số hợp tuổi tại simphongthuy.vn được tạo nên từ các chuyên gia phong thủy giỏi nên độ chính xác luôn đứng đầu và được nhiều người tin tưởng. Nguồn: https://padlet.com/xemsimhoptuoi/xem_sim_hop_tuoi_1994_theo_yeu_to_nao
 13. Có nhiều cách xem tuổi 1988 hợp số điện thoại nào, nhưng đâu là giải pháp tin cậy và chuẩn xác nhất? Dưới đây là những lời khuyên của chuyên gia dành cho người Mậu Thìn khi tìm sim phong thủy hợp tuổi . Xem/chọn số điện thoại hợp tuổi 1988 để làm gì? Không phải tự nhiên mà những người làm ăn kinh doanh, buôn bán hay giữ chức vị quan trọng trong tổ chức lại thường quan tâm đến việc chọn sim số cho mình. Trên thực tế, sử dụng số điện thoại hợp tuổi cũng giống như sở hữu các vật phẩm phong thủy. Nếu chọn đúng, chúng sẽ giúp người dùng kích tài lộc, thu hút vận khí, mang lại may mắn trên con đường công danh, sự nghiệp và những phương diện khác trong cuộc sống. Ngược lại nếu không hợp tuổi, hợp mệnh, bản thân số điện thoại sẽ mang lại năng lượng xấu, khiến chủ nhân gặp nhiều rối rắm, khó khăn. Hướng dẫn cách xem/chọn số điện thoại hợp tuổi 1988 Để chấm điểm dãy sim hoặc chọn số điện thoại hợp tuổi, bạn có thể thực hiện bằng 1 trong 3 cách sau: ===>> Xem chi tiết: Xu hướng xem sim phong thủy hợp tuổi 1988 [MẬU THÌN] ngày nay Tính toán và lựa chọn sim theo 05 yếu tố phong thủy: Bao gồm 5 nguyên tắc sau: Cân bằng âm dương, ngũ hành tương sinh, kinh dịch, cửu tinh đồ pháp và quan niệm dân gian. Dãy số đảm bảo quy luật âm dương tương phối, tức là chữ số chẵn lẻ bằng nhau hoặc lệch âm để cân bằng với năm dương của tuổi Mậu Thìn. Ngũ hành tương sinh hoặc tương hợp, tức là dãy số ngũ hành Thủy hoặc Mộc. Có quẻ dịch tốt theo Dịch Lý và phù hợp với mong muốn của bản thân. Có chứa chữ số 8 để thu hút vận may trong thời kỳ Hạ Nguyên do sao Bát Bạch chủ quản. Có số nút cao và chứa cặp số ý nghĩa theo quan niệm trong dân gian. Tìm đến chuyên gia phong thủy số để được tư vấn: Không phải ai cũng hiểu và vận dụng đúng những nguyên tắc chọn sim kể trên, nhất là khi nói về những vấn đề liên quan đến kiến thức phong thủy, Kinh Dịch. Do đó việc tìm đến chuyên gia uy tín sẽ giúp bạn lựa chọn chuẩn xác hơn. Sử dụng công cụ chấm điểm phong thủy sim của simphongthuy.vn: Tại đây, bạn chỉ cần nhập những thông tin theo chỉ mục có sẵn, hệ thống sẽ trả về danh sách sim phong thủy hợp tuổi. Trong đó tất cả những chiếc sim này đều được lựa chọn dựa trên những nguyên tắc phong thủy và đảm bảo mang ý nghĩa tốt theo quan niệm dân gian. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp quý bạn Mậu Thìn hiểu rõ hơn về cách xem sinh năm 1988 hợp số điện thoại nào. Nếu có bất kỳ băn khoăn gì, bạn có thể để lại câu hỏi tại đây. Chuyên gia phong thủy sẽ hồi đáp lại trong thời gian sớm nhất. Nguồn: https://www.gapo.vn/page/1782498671130866408/posts/qvlljypbxz8t
 14. Tuổi canh tuất xài số điện thoại nào tốt để thăng quan tiến chức? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/51512-%C4%91au-%C4%91%E1%BA%A7u-v%E1%BB%9Bi-nh%E1%BB%AFng-%C4%91%E1%BB%8Ba-ch%E1%BB%89-b%C3%B3i-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i/
 15. Tuổi canh tuất xài số điện thoại nào tốt để thăng quan tiến chức? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/51512-%C4%91au-%C4%91%E1%BA%A7u-v%E1%BB%9Bi-nh%E1%BB%AFng-%C4%91%E1%BB%8Ba-ch%E1%BB%89-b%C3%B3i-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i/