• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nhinguyen0712

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  32
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nhinguyen0712

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Bạn thường nghe nói rằng nên chọn sim số đẹp phong thủy để mang lại nhiều may mắn và tài lộc nhưng bạn lại chưa biết gì về loại sim này cũng như cách lựa chọn sao cho chính xác nhất. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp chi tiết giúp bạn! 1. Khái niệm sim số đẹp phong thủy Sim số điện thoại là vật không thể thiếu để chúng ta giao tiếp trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Tuy nó có kích thước nhỏ bé nhưng tầm ảnh hưởng lại không hề nhỏ chút nào. Do đó, ai cũng mong muốn sở hữu một sim số đẹp nhất, mang nhiều điều may mắn nhất. Để làm được điều đó bạn nên sở hữu cho mình một chiếc sim số đẹp theo phong thủy. Sim số đẹp phong thủy là dãy sim số chứa các con số có ý nghĩa tốt đẹp, vừa có thể vừa có khí. Sim số đó mang trong mình vận khí tốt, hợp với chủ nhân. Sở hữu sim số phong thủy đẹp sẽ mang lại nhiều tài lộc, may mắn, bình yên và hạnh phúc. Nó như một tấm bùa hộ mệnh, dẫn dắt bạn đến với những điều tốt đẹp và như ý. ===>>> Tham khảo thêm: [Review phần mềm] kiểm tra sim có hợp tuổi không 2. Cách chọn sim số đẹp phong thủy Hiện nay có rất nhiều cách để chọn sim số đẹp theo phong thủy, tuy nhiên chính xác nhất phải kể đến ba phương pháp sau đây Chọn theo ngũ hành tương sinh - tương khắc Trong phong thủy có hai quy tắc cơ bản nhất đó là tương sinh và tương khắc nhằm quy định các hành hợp hoặc khắc nhau như thế nào. Theo đó, quy tắc tương sinh thể hiện: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim. Quy tắc tương khắc thể hiện: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim. Mỗi hành lại có những con số tương ứng. Chính vì vậy rất nhiều lầm tưởng chọn ngũ hành của sim bằng việc chọn thật nhiều con số ngũ hành tương ứng hoặc ngũ hành tương sinh mà không hiểu bản chất một hay vài con số không thể quyết định ngũ hành của toàn dãy sim. Chọn sim có ngũ hành tốt cho bản mệnh phải dựa trên tổng hòa của 10 con số. Xét ngũ hành cặp số theo Lục Thập Hoa Giáp hiện đang là cách xác định ngũ hành sim chuẩn xác bậc nhất hiện nay. Dựa theo cách này, người dùng không khó chọn đúng sim ngũ hành tương trợ hay tương sinh, đồng thời tránh sim ngũ hành khắc chế bản mệnh của mình. Chọn theo âm dương tương phối Âm tương cân bằng là điều kiện để vạn vật được bình yên, ổn định. Trong sim số cũng vậy, nếu có sự cân bằng giữa số chẵn và số lẻ thì sẽ có sự cân bằng giữa âm và dương. Nếu số chẵn và lẻ tỉ lệ 5:5 là đẹp nhất, càng chênh lệch thì càng xấu. Chọn theo số nút cao Số nút chính là con số cuối trong kết của phép cộng các con số trong dãy sim số. Số nút càng cao thì sim số càng đẹp và ngược lại. Điểm nút cao nhất là số 10. Ví dụ, sim số 0987273181 có số nút = 0+9+8+7+2+7+3+1+8+1= 46 = 6. Sim số này có đọ đẹp bình thường, không xấu cũng không quá đẹp. Kiến thức về sim số đẹp phong thủy rất rộng lớn, nếu bạn không am hiểu và lựa chọn kỹ càng thì có thể dẫn đến kết quả sai lệch. Để thuận tiện hơn bạn có thể xem online tại website simphongthuy.vn. Ở đây có công cụ [Xem phong thủy sim [CHÍNH XÁC] - Số #1 về bói sim phong thủy tốt/xấu] rất chính xác, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về kết quả. Truy cập để thử xem phong thủy sim ngay nhé! Nguồn: https://www.gapo.vn/page/1782498671130866408
 2. Xem số đuôi nào hợp tuổi bính dần để chọn sim phong thủy liệu có đúng? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52765-tu%E1%BB%95i-th%C3%ACn-n%C3%AAn-%C4%91eo-con-g%C3%AC/
 3. Xem số đuôi nào hợp tuổi bính dần để chọn sim phong thủy liệu có đúng? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52765-tu%E1%BB%95i-th%C3%ACn-n%C3%AAn-%C4%91eo-con-g%C3%AC/
 4. Xem số đuôi nào hợp tuổi bính dần để chọn sim phong thủy liệu có đúng? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52765-tu%E1%BB%95i-th%C3%ACn-n%C3%AAn-%C4%91eo-con-g%C3%AC/
 5. Xem số đuôi nào hợp tuổi bính dần để chọn sim phong thủy liệu có đúng? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52765-tu%E1%BB%95i-th%C3%ACn-n%C3%AAn-%C4%91eo-con-g%C3%AC/
 6. Xem số đuôi nào hợp tuổi bính dần để chọn sim phong thủy liệu có đúng? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52765-tu%E1%BB%95i-th%C3%ACn-n%C3%AAn-%C4%91eo-con-g%C3%AC/
 7. Có không ít người tin rằng phong thủy sẽ giúp con người gia tăng thêm sự may mắn và cải vận thành công. Thực tế, đã có rất nhiều cơ sở khoa học cũng như bằng chứng thực tế chứng minh điều này là đúng. Nếu bạn thuộc tuổi Thìn và cũng tin vào sức mạnh của phong thủy, hãy đón đọc bài viết dưới đây để đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi tuổi Thìn nên đeo con gì để mọi việc hanh thông, thuận buồm xuôi gió. 1. Tuổi Thìn những năm nào? Tuổi Thìn là biểu tượng của con Rồng - đứng vị trí thứ 5 trong danh sách 12 con giáp. Trong văn hóa người Việt, hình ảnh con Rồng rất linh thiêng và cao quý, là biểu tượng cho sự bất phàm và quyền lực phú quý. Chính vì vậy, người thuộc tuổi Rồng thường thông minh, dũng cảm, có trí tiến thủ và có khả năng làm nhiều việc lớn. Tuổi Thìn bao gồm những năm: 1940, 1952, 1964 , 1976, 1988, 2000, Nhâm Thìn - năm 2012 , 2024. 2. Tuổi Thìn đeo tỳ hưu có hợp không Theo truyền thuyết, tỳ hưu là một trong những thần thú hung mãnh với đặc điểm hình dáng rất đặc biệt: đầu rồng có sừng, dáng sư tử, thân ngựa, lưng có cánh và chân kì lân. Sở thích của tỳ hưu là ăn vàng bạc châu báu ngọc ngà. Do chỉ có miệng và không có hậu môn nên tỳ hưu chỉ có thu đồ ăn chứ không nhả ra. Chính vì vậy, tỳ hưu rất có ý nghĩa trong việc chiêu tài, cầu lộc, là linh vật không thể thiếu đối với người kinh doanh. Tỳ hưu còn dùng để trừ tà vô cùng hiệu quả trong phong thủy. Theo các chuyên gia, tỳ hưu rất thích hợp với những người tuổi Thìn. Nếu đeo thường xuyên bên mình, nó sẽ giúp cho người sở hữu xua đuổi được vận khí xấu, từ đó gia tăng thêm sự may mắn và thuận lợi trong công việc cũng như mở rộng tài lộc. Tuy nhiên, khi lựa chọn tỳ hưu, bạn cần đặc biệt chú ý tới màu sắc hợp với bản mệnh. Cùng là tuổi Thìn nhưng mỗi năm sẽ thuộc mệnh khác nhau. Như người Mậu Thìn thuộc mệnh Thổ thì màu sắc của tỳ hưu phải là các màu sắc tương sinh thuộc mệnh Thủy như màu đen, màu xanh da trời,... và Ngược lại, những người tuổi Bính Thìn thuộc hành Thổ nên màu tỳ hưu phải có màu của hệ Hỏa (Hỏa sinh Thổ) mới đem lại nhiều may mắn và thuận lợi như màu đỏ, màu cam hay màu hồng… ===>>> Tham khảo: Xem số đuôi nào hợp tuổi bính dần để chọn sim phong thủy liệu có đúng? 3. Tuổi Thìn đeo vàng có được không Đeo trang sức đặc biệt là vàng không chỉ mang lại may mắn mà còn giúp chủ nhân thu hút nhiều tài lộc và còn giúp gia tăng vận khí tốt. Không phải ai sử dụng vàng cũng gặp được nhiều thuận lợi. Cần xem xét dựa vào mệnh của người tuổi Thìn. Vàng thuộc mệnh Thổ nên những người mệnh Kim sử dụng sẽ tốt hơn. Tương tự những người tuổi 2000, 1976 nên đeo vàng bên mình để gặp được nhiều điều tốt lành. Ngược lại, những người Mậu Thìn mệnh Mộc nên hạn chế sử dụng vàng để tránh gặp phải nhiều xui xẻo và sóng gió trong cuộc sống. 4. Linh vật cho người tuổi Thìn Dưới đây sẽ là danh sách những linh vật dành riêng cho bạn: Rồng mạ vàng: giúp bạn gặp được nhiều bình an, hanh thông trong cuộc sống đặc biệt là đối với sự nghiệp, công danh. Khỉ phong thủy: hỗ trợ đắc lực trong việc cầu tài lộc, cầu danh vọng đặc biệt là thăng quan tiến chức trong tương lai. Chuột phong thủy: giúp chủ nhân nhận được nhiều phú quý, dư giả trong mọi khía cạnh cuộc sống Nguồn: https://www.gapo.vn/page/1782498671130866408/posts/qvfxoqpbxz8t
 8. Xem sim có hợp phong thủy không theo 5 yếu tố? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52529-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-chuy%E1%BB%83n-danh-b%E1%BA%A1-t%E1%BB%AB-iphone-sang-sim/
 9. Xem sim có hợp phong thủy không theo 5 yếu tố? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52529-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-chuy%E1%BB%83n-danh-b%E1%BA%A1-t%E1%BB%AB-iphone-sang-sim/
 10. Xem sim có hợp phong thủy không theo 5 yếu tố? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52529-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-chuy%E1%BB%83n-danh-b%E1%BA%A1-t%E1%BB%AB-iphone-sang-sim/
 11. Xem sim có hợp phong thủy không theo 5 yếu tố? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52529-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-chuy%E1%BB%83n-danh-b%E1%BA%A1-t%E1%BB%AB-iphone-sang-sim/
 12. Xem sim có hợp phong thủy không theo 5 yếu tố? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52529-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-chuy%E1%BB%83n-danh-b%E1%BA%A1-t%E1%BB%AB-iphone-sang-sim/
 13. Việc chuyển danh bạ từ điện thoại sang sim rất đơn giản với các thiết bị Android nhưng lại khó khăn hơn đối với thiết bị iOS. Nhiều người dùng iPhone không hề biết cách chuyển danh bạ từ iPhone sang sim như thế nào. Chính vì vậy, trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện công việc này. Khi sử dụng điện thoại iPhone bạn sẽ không thể thực hiện chuyển danh bạ từ iPhone sang sim được vì danh bạn chỉ được lưu trên điện thoại chứ không được lưu trên sim. Các bạn chỉ có thể đồng đồng bộ danh bạ từ iPhone sang iTunes rồi lưu thành một file danh bạ trên iTunes chứ không thể nào copy danh bạ từ iPhone sang sim và ngược lại từ sim sang iPhone. Đây chính là một điểm yếu trên iPhone khiến người dùng không thích sử dụng iPhone bằng các thiết bị Android. ===>>> Xem thêm: Xem sim có hợp phong thủy không theo 5 yếu tố? Tuy nhiên, nếu bạn nhất định muốn chuyển danh bạ từ iPhone sang sim thì vẫn còn một cách có thể thực hiện được đó chính là thực hiện jailbreak iPhone. Nếu không muốn dùng iPhone jailbreak thì sau khi copy danh bạ từ iPhone sang sim các bạn có thể restore để iPhone trở lại như bình thường. Hướng dẫn chuyển danh bạ từ iPhone sang sim Bước 1: Sau khi thực hiện Jailbreak iPhone các bạn thực hiện chuyển danh bạ từ iPhone sang sim bằng cách vào http://cydia.vn download và cài đặt về iPhone phần mềm sim manager. Bước 2: Sau khi cài đặt xong phần mềm sim manager các bạn mở ứng dụng lên rồi nhấp vào phần setup rồi chọn chế độ hiển thị toàn bộ danh bạ trên iPhone. Bước 3: Tiếp tục các bạn nhấp vào phần Read from sim để phần mềm đọc toàn bộ danh bạ trên sim. Bước 4: Để chuyển danh bạ từ iPhone sang sim các bạn nhấp chọn: Setting> Copy iPhone to sim> OK> Write to sim sau đó chờ phần mềm simanager thực hiện chép danh bạ là xong. Các bạn có thể copy cùng lúc tất cả các số có trên danh bạ hoặc chọn 1 vài số liên lạc bạn cần chép lên sim đều được. Như vậy là quá trình chuyển danh bạ từ iPhone sang sim đã hoàn thành rồi. Nếu thực hiện jailbreak iPhone thì việc copy danh bạ từ iPhone sang sim vô cùng đơn giản và dễ thực hiện. Ngoài cách jailbreak iPhone để copy danh bạ từ iPhone sang sim thì không còn cách nào khác có thể copy danh bạ lên sim được. Vì vậy, hãy xem xét thật kỹ trước khi quyết định thực hiện với cách này nhé. Chúc các bạn thực hiện thành công! Nguồn : https://infogram.com/hieu-sim-so-dien-thoai-dep-phong-thuy-nhu-the-nao-la-dung-1h7k230dwj5ov2x?live
 14. TẠI SAO NÊN CHỌN SIM SỐ ĐIỆN THOẠI HỢP TUỔI KỶ MÃO THEO 5 TIÊU CHÍ : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52287-so-s%C3%A1nh-sim-m%E1%BB%87nh-th%E1%BB%95-v%C3%A0-sim-h%E1%BB%A3p-m%E1%BB%87nh-th%E1%BB%95/
 15. TẠI SAO NÊN CHỌN SIM SỐ ĐIỆN THOẠI HỢP TUỔI KỶ MÃO THEO 5 TIÊU CHÍ : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52287-so-s%C3%A1nh-sim-m%E1%BB%87nh-th%E1%BB%95-v%C3%A0-sim-h%E1%BB%A3p-m%E1%BB%87nh-th%E1%BB%95/