• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hoanggiang1707

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  32
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About hoanggiang1707

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Sim phong thủy ngày càng trở nên quan trọng, các website sim số lập ra cũng nhiều không kể xiết. Mỗi website lại có những cách xem sim phong thủy khác nhau. Vậy, liệu các cách đó có chính xác hết hay không? Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết trong bài viết này nhé! 1. Các cách xem sim phong thủy hiện nay 1.1. Xem sim phong thủy không cần Tứ trụ thân chủ Tứ trụ thân chủ là các yếu tố: Năm - Tháng - Ngày - Giờ tương ứng với các giai đoạn Sinh - Lão - Bệnh - Tử của một đời người. Mỗi người thường có tứ trụ khác nhau nên khi muốn tìm sim số phong thủy phải có đầy đủ bốn yếu tố đó. Một số người không nhớ giờ sinh thường bỏ qua, nhưng thực tế như vậy lại làm tứ trụ bị khuyết nên kết quả không còn chính xác nữa. Do đó, nếu có website hoặc cửa hàng sim số nào mà hướng dẫn bạn xem sim phong thủy hợp mà không cần tứ trụ thì không thể nào có kết quả đúng. 1.2. Cách xem sim phong thủy hợp tuổi chính xác nhất qua việc bổ sung quẻ biến Quẻ biến là yếu tố quan trọng và cần thiết trong quẻ dịch. Nhưng liệu bổ sung quẻ biến vào cách xem sim phong thủy liệu có đúng? Theo thuyết dịch học Cao Từ Linh thì quẻ biến được hình thành từ sự vận động, di chuyển. Mà các con số trong sim thì luôn đứng yên một chỗ, không vận động. Do đó, bổ sung quẻ biến vào xem sim phong thủy là điều trái ngược với bản chất của sim số, không hợp lý. 1.3. Xem sim phong thủy bằng cách lấy bốn số cuối chia cho 80 Một cách xem sim số hợp phong thủy khác cũng đang được áp dụng đó là lấy bốn số cuối chia cho 80. Trong kết quả bạn lấy những số sau dấu phẩy nhân lại với 80, bỏ những số ở trước dấu phẩy. Cuối cùng, so con số kết quả với bảng phụ lục ý nghĩa của các con số để biết sim số đó là hung hay cát. Đây là cách khá phổ biến, nhanh chóng, hiệu quả nhưng về mặt chính xác thì chưa được đảm bảo. ===>> Xem chi tiết: Hé lộ về phương pháp bói sim kinh dịch 2. Cách xem sim phong thủy nào chính xác nhất? Những cách xem sim số hợp phong thủy kể trên đều có những nhược điểm riêng của mình. Do đó, để có cách xem sim phong thủy hợp tuổi chính xác nhất bạn cần phải dựa vào năm yếu tố phong thủy mà một sim phong thủy cần có. Đó là: Âm dương tương phối Ngũ hành sinh khắc Cửu tinh đồ pháp Quẻ dịch Quan niệm dân gian Một sim số được xét ở năm yếu tố này sẽ có cái nhìn toàn diện và chính xác. Nó khắc phục cho phương pháp xem không cần tứ trụ cũng như xem theo quẻ dịch chính xác mà không bổ sung quẻ biến. Bên cạnh đó còn bổ sung thêm các yếu tố sâu xa khác mà phong thủy chi phối sự vật sự việc. Qua những phân tích phía trên, chúng tôi khuyên bạn nên xem sim phong thủy theo năm yếu tố đã nêu ở trên để có kết quả chính xác nhất. Thiếu yếu tố nào cũng giống như phá bỏ quy luật vật động, không thể đánh giá sim đúng được. Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm để tự đánh giá sim thì có thể xem bói sim phong thủy bằng công cụ trực tuyến tại các website sim phong thủy hiện nay nhé! Nguồn: https://www.flickr.com/people/xemsimphongthuyhopmenh/
 2. #3 phương thức xem tuổi Kỷ Tỵ hợp với số điện thoại nào hiện nay : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52767-sinh-n%C4%83m-1989-m%E1%BB%87nh-g%C3%AC/
 3. #3 phương thức xem tuổi Kỷ Tỵ hợp với số điện thoại nào hiện nay : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52767-sinh-n%C4%83m-1989-m%E1%BB%87nh-g%C3%AC/
 4. #3 phương thức xem tuổi Kỷ Tỵ hợp với số điện thoại nào hiện nay : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52767-sinh-n%C4%83m-1989-m%E1%BB%87nh-g%C3%AC/
 5. #3 phương thức xem tuổi Kỷ Tỵ hợp với số điện thoại nào hiện nay : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52767-sinh-n%C4%83m-1989-m%E1%BB%87nh-g%C3%AC/
 6. #3 phương thức xem tuổi Kỷ Tỵ hợp với số điện thoại nào hiện nay : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52767-sinh-n%C4%83m-1989-m%E1%BB%87nh-g%C3%AC/
 7. Sinh năm 1989 là mệnh gì ? Tuổi nào sẽ phù hợp với người Kỷ Tỵ? Màu sắc nên lựa chọn là gì? Chắc hẳn đây là những điều mà quý độc giả thuộc tuổi Kỷ Tỵ quan tâm và thắc mắc. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để có cái nhìn rõ nét nhất về người tuổi Kỷ Tỵ! 1. Sinh năm 1989 mệnh gì Người sinh năm 1989 có ngũ hành nạp âm bản mệnh là Đại Lâm Mộc. Thuộc 1 trong 6 nạp thuộc hành Mộc, mệnh này tương sinh với hành Thủy và khắc hành Kim. Xét theo Can chi, nam nữ sinh năm Kỷ Tỵ 1989 thuộc cung mệnh như sau: Nam mạng mệnh Khôn (Thổ), thuộc Tây Tứ Mệnh Nữ mạng mệnh Tốn (Mộc), thuộc Đông Tứ Mệnh Tuy giữa mệnh và cung mệnh có sự khác nhau nhưng chúng lại có quan hệ mật thiết và có ý nghĩa rất quan trọng đối với người sinh 1989 nói riêng và các tuổi khác nói chung. Nếu như mệnh (Đại Lâm Mộc) được dùng trong coi tử vi hàng ngày, xem tuổi cưới xin thì cung mệnh lại có ảnh hưởng trực tiếp và mang thiên hướng chủ đạo từ lúc con người mới sinh ra cho đến khi 40 tuổi. ===>>> Tham khảo: #3 phương thức xem tuổi Kỷ Tỵ hợp với số điện thoại nào hiện nay 2. Sinh năm 1989 tuổi con gì Sinh năm 1989 là tuổi Kỷ Tỵ, cầm tinh con rắn. Người tuổi Kỷ Tỵ thường là những người thông minh, có khả năng quan sát và ham học hỏi. Mang trong mình cái tôi lớn nên tuổi Kỷ Tỵ tự tin rằng bản thân mình là người đặc biệt. Vì vậy, người tuổi Kỷ Tỵ không chọn những con đường dễ dàng để đi mà chỉ chọn những con đường mà họ thích. Điều này, giải thích vì sao tuổi này lại có một cuộc đời bôn ba và vất vả khi còn trẻ nhưng về hậu vận lại có sự nghiệp phát triển, công thành danh toại. 3. Phong thủy hợp tuổi 1989 3.1 Tuổi Kỷ Tỵ 1989 hợp với cây gì? Người tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, hợp với hành Thủy, hành Mộc nên chọn các cây cảnh có màu xanh lục hoặc xanh nước biển, tránh màu khắc là đỏ, hồng, tím, trắng + Cây Ngũ Gia Bì (hay còn gọi là chân chim bảy lá) trong phong thủy ý nghĩa của cây này là giúp gia chủ phát triển vững mạnh, giữ được tiền tài. Nên bày trong phòng làm việc hoặc phòng khách của người thuộc tuổi Kỷ Tỵ + Cây Ngọc bích (hay còn gọi là cây phỉ thúy) trong phong thủy, cành lá tượng trưng cho tài sản, tiền bạc ; khi cây ra hoa thì thể hiện cho sự giàu sang và no ấm. 3.2 Tuổi Kỷ Tỵ hợp với tuổi nào Theo văn hóa phương Đông, đối với những chuyện như kinh doanh buôn bán, hợp tác, cưới hỏi… cần phải chọn tuổi phù hợp với bản mệnh. Bởi nó quyết định đến sự thành hay bại trong kinh doanh, hạnh phúc hay tan vỡ trong hôn nhân. Tuổi Kỷ Tỵ hợp với các tuổi sau: + Trong làm ăn: Canh Ngọ, Ất Hợi, Nhâm Thân, Kỷ Tỵ + Trong hôn nhân: Canh Ngọ, Nhâm Thân, Bính Tý, Kỷ Tỵ, Ất Hợi, Giáp Tuất (Nam mạng nên kết hôn với Canh Ngọ, Nhâm Thân, Bính Tý, Kỷ Tỵ sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, công việc thăng tiến. Nữ mạng nên kết hôn với Nhâm Thân, Ất Hợi, Bính Tý sẽ hôn nhân tốt đẹp, được nhiều ngưỡng mộ) 3.3 Tuổi Kỷ Tỵ hợp màu gì Kỷ Tỵ 1989 mệnh Đại Lâm Mộc. Tương sinh với Thủy, tương hỗ với Mộc và khắc Kim + Màu sắc phù hợp: Xanh nước biển, Đen (có ý nghĩa bổ trợ, giúp gia tăng vượng khí cho bản mệnh). Màu xanh lá cây (màu bản mệnh, mang lại may mắn, tài lộc) + Màu sắc nên tránh: Xám, Trắng, Ghi (làm giảm đi vận khí và cơ hội tốt cho bản mệnh) 3.4 Tuổi Kỷ Tỵ hợp hướng nào Hướng hợp với tuổi Kỷ Tỵ: + Hướng Tây Bắc: hướng này tốt cho gia chủ về con đường tạo phúc cho con cái sau này. + Hướng Đông Bắc: hướng này mang đến sự thịnh vượng và giàu sang cho gia chủ. + Hướng Tây: bố trí hướng này sẽ thuận theo ý trời nhận phúc phần từ trời cao che chở. + Hướng Tây Nam: hướng này sẽ giúp cho gia chủ yên ổn tránh được tai ương hậu họa từ kẻ xấu. Hướng không hợp với tuổi Kỷ Tỵ: + Hướng Bắc: mang đến bệnh tật, hao hụt tiền của + Hướng Đông: mang họa thị phi + Hướng Nam: gây bất hòa trong chuyện tình cảm, kiện tụng + Hướng Đông Nam: làm công việc trì trệ gặp thất bại, cãi lộn Qua bài viết vừa chia sẻ, hy vọng phần nào đã giúp quý độc giả hiểu rõ hơn về người thuộc tuổi Kỷ Tỵ. Rất mong đó sẽ là những thông tin thực sự bổ ích đối với quý độc giả! Nguồn: https://www.gapo.vn/page/1782498671130866408/posts/qv3hoqpbxz8t https://lotus.vn/w/photoblog/cach-xem-va-nhung-luu-y-khi-xem-tuoi-ky-ty-hop-sim-so-nao-329901678692139008.htm
 8. Cuộc sống thay đổi như thế nào khi dùng số điện thoại hợp tuổi 1966? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52530-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1966/
 9. Cuộc sống thay đổi như thế nào khi dùng số điện thoại hợp tuổi 1966? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52530-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1966/
 10. Cuộc sống thay đổi như thế nào khi dùng số điện thoại hợp tuổi 1966? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52530-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1966/
 11. Cuộc sống thay đổi như thế nào khi dùng số điện thoại hợp tuổi 1966? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52530-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1966/
 12. Cuộc sống thay đổi như thế nào khi dùng số điện thoại hợp tuổi 1966? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52530-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1966/
 13. Nữ bính ngọ chúng ta là những người tính tình ngay thẳng, bộc trực, cuộc sống thiên về lý trí nhiều hơn. Nhìn chung sự nghiệp ổn định nhưng để có được thành công lại trải qua nhiều thăng trầm. Không biết các bác ở đây thấy thế nào nhưng tôi thấy đúng lắm ạ. Đúng là cuộc sống trải qua nhiều thăng trầm thật sự, mà vất vả chứ không phải không đâu. Tôi nghe thiên hạ truyền tai nhau rằng muốn mọi sự thành công thì tốt nhất là nên đi tìm may mắn cho mình. Hỏi han một số thầy phong thủy thì cũng được mách nước là đi mua vật phong thủy kiểu như đá thạch anh rồi tỳ hưu các thứ ấy. Nhìn chung là cũng có tiến triển nhưng mà tôi thấy hơi bất tiện là cứ phải đeo suốt thôi. Được một vài người bạn mách rằng có thể thay đổi vận mệnh nhờ sử dụng số điện thoại phong thủy. Nói chung vốn là người tâm linh lại làm ăn nữa nên tôi cũng rất tin và năng lượng bên trong những con số. Hỏi một vài người bạn và cũng tìm hiểu thông tin thì tôi đã tìm tới simphongthuy.vn để xem phong thủy sim mọi người ạ. Tôi rất muốn xem số điện thoại hiện đang dùng liệu có thực sự có hợp với bản mệnh hay không. Việc xem phong thủy sim qua công cụ xem phong thủy sim tại simphongthuy.vn Thú thật ban đầu tôi nghĩ là khó dùng lắm vì mình cũng lớn tuổi rồi sợ không bắt kịp công nghệ hiện đại. Thế nhưng vừa nhìn vào là biết dùng luôn các bác ạ. Nhập thông tin cá nhân của mình và nhập số điện thoại mình muốn xem phong thủy. Và điều quan trọng là với mỗi một dãy số đều được luận giải ý nghĩa phong thủy rõ ràng. Tôi đã biết được ý nghĩa phong thủy của số sim của mình qua 5 yếu tố: âm dương tương phối, ngũ hành sinh khắc, cửu tinh đồ pháp, hành quẻ kinh dịch và theo quan niệm dân gian. Lúc này mới tá hỏa rằng số điện thoại mình đang dùng không hợp với bản mệnh các bác ạ. Thảo nào mà công việc của tôi trước giờ không được thuận lợi gì cả. Tại đây tôi cũng đã được tư vấn lựa chọn cho mình số sim phong thủy hợp mệnh. Bạn sinh năm 1966 nếu đang thắc mắc về sim hợp tuổi với mình thì tham khảo Cuộc sống thay đổi như thế nào khi dùng số điện thoại hợp tuổi 1966? Nhiều người cứ nói tuổi ngọ thì vất vả ngược xuôi nhưng từ khi tôi tìm chọn được số sim hợp tuổi 1966 tại simphongthuy.vn là cuộc đời tôi thay đổi hẳn. Nói chung việc làm ăn thuận lợi hơn, mối quan hệ trong cuộc sống cũng suôn sẻ. Thực tế thì không phải kiểu cứ ngồi không mà tiền sẽ tới mà công việc làm ăn gặp ít khó khăn hơn. Từ khi dùng sim giống như việc được tiếp thêm năng lượng tốt vậy. Ở đây bác nào tuổi bính ngọ mà đang gặp khó khăn trong làm ăn thì nên tìm sự may mắn cho mình qua số điện thoại hợp tuổi 1966 tại simphongthuy.vn. tôi tin chắc chắn các bác sẽ hài lòng với lựa chọn đó của mình. Bạn có người thân sinh năm 1966, hãy chọn hoặc giới thiệu cho người thân một dãy sim phong thủy hợp tuổi 1966 tại Nguồn : https://lotus.vn/w/blog/so-sanh-sim-so-dien-thoai-phong-thuy-hop-tuoi-1966-va-hop-tuoi-khac-328182526403149824.htm
 14. ĐINH SỬU SINH NĂM 1997 HỢP SỐ ĐIỆN THOẠI NÀO THEO QUẺ KINH DỊCH : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52286-%C4%91i-t%C3%ACm-con-s%E1%BB%91-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1997-mang-l%E1%BA%A1i-nhi%E1%BB%81u-may-m%E1%BA%AFn/
 15. ĐINH SỬU SINH NĂM 1997 HỢP SỐ ĐIỆN THOẠI NÀO THEO QUẺ KINH DỊCH : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52286-%C4%91i-t%C3%ACm-con-s%E1%BB%91-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1997-mang-l%E1%BA%A1i-nhi%E1%BB%81u-may-m%E1%BA%AFn/