• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tranvinh1809

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  38
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by tranvinh1809

 1. Sim phong thủy từ lâu đã được coi là một vật phẩm phong thủy có giá trị và ý nghĩa tương đương với các loại vật phẩm, linh vật như tỳ hưu, cóc thiền thừ, cá chép vàng, tranh đá quý,... Biết được ý nghĩa và giá trị của sim phong thủy hợp mệnh, quý bạn muốn sở hữu cho mình một số điện thoại với mong muốn mang lại được nhiều may mắn và tài lộc. Nhưng đứng trước hàng ngàn số điện thoại, số nào cũng được quảng cáo là số đẹp, may mắn quý bạn không biết phải lựa chọn con số nào. Trong bài viết dưới đây tôi sẽ giới thiệu đến quý bạn cách chọn sim hợp mệnh, cách chọn sim phong thủy hợp mệnh chính xác nhất. Ý nghĩa cách chọn sim phong thủy hợp mệnh Sim hợp mệnh, hay sim phong thủy hợp mệnh bản chất nó vẫn là một dãy số với chức năng sơ khai sử dụng để liên lạc. Nhưng ngày nay nó được tích hợp nhiều giá trị trở thành một vật có khả năng mang lại may mắn giúp chủ nhân gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa Cát. Nhưng chắc chắn không tí người con đang hoài nghi về sức mạnh của sim phong thủy. Tại sao một dãy số nhỏ nhoi có thể làm nên những điều kỳ diệu. Cuộc sống vốn là những điều bất ngờ, sim phong thủy như được phù phép mang đến cho con người những điều không tưởng. Sim phong thủy có khả năng mang lại may mắn kích công danh, sự nghiệp, kích tình duyên gia đạo, hút tài lộc, vượng khí cái hay của sim hợp mệnh với các vật phẩm phong thủy khác nó có thể tích hợp được nhiều giá trị trong một số sim. Thực tế cho thấy giá của một sim phong thủy không hề nhỏ, giá trị của gấp rất nhiều lần so với một số điện thoại thông thường. Bởi thế quý bạn luôn có những lo lắng không biết rằng có thực sự mang lại may mắn hay việc lo lắng làm thế nào có cách chọn sim phong thủy hợp mệnh chính xác nhất để không rơi vào cảnh lợi bất cập hại. Vậy cùng theo dõi cách chọn sim theo mệnh ở phần dưới đây. ===>>> Xem thêm: Sinh năm 1990 hợp số điện thoại nào và những lưu ý quan trọng khi chọn sim Tiêu chí cách chọn sim hợp mệnh Để một số điện thoại được coi là hợp mệnh nó phải đảm bảo được quy luật ngũ hành. CÓ 5 mệnh Kim, Thủy, Hỏa, Thổ, Mộc với mỗi một mệnh mang đặc trưng và tính chất, mang biểu tượng khác nhau. Bởi thế cách chọn sim hợp mệnh sẽ khác nhau nhưng tựu chung lại chúng cần đảm bảo được các yếu tố sau : ngũ hành, âm dương tương phối, cửu tinh đồ pháp, quẻ Dịch và cách tính điểm nút theo cách tính dân gian. Cách chọn sim hợp tuổi theo ngũ hành Trong cách chọn sim phong thủy hợp mệnh đầu tiên phải đảm bảo yếu tố hợp mệnh theo ngũ hành Đối với người mệnh Kim nên chọn sim có ngũ hành thuộc Thổ và Kim, không nên chọn sim có ngũ hành thuộc Hỏa và Thủy. Với người mệnh Thủy nên chọn sim có ngũ hành thuộc Kim và Thủy, không nên chọn sim có ngũ hành thuộc Thổ và Mộc. Người mệnh Mộc nên chọn sim có ngũ hành thuộc Thủy và Mộc, không nên chọn sim có ngũ hành thuộc Kim và Hỏa Người mệnh Hỏa nên chọn sim có ngũ hành thuộc Mộc và Hỏa, không nên chọn sim có ngũ hành thuộc Thủy và Thổ Người mệnh Thổ nên chọn sim có ngũ hành thuộc Hỏa và Thổ, tránh chọn sim có ngũ hành thuộc Mộc và Kim. Cách xem sim hợp tuổi bằng âm dương tương phối Ngoài việc hiểu được cách chọn sim theo mệnh quý bạn cần đảm bảo trong dãy sim của mình có sự âm bằng âm dương trong dãy số hoặc có thể đảm bảo sự cân bằng giữa bản mệnh chủ nhân và dãy sim. Cách chọn sim hợp tuổi theo cửu tinh đồ pháp Để có thể đánh giá được một sim phong hợp mệnh quý bạn cần đảm bảo yếu tố cửu tinh đồ pháp là trong dãy sim càng nhiều số 8 càng tốt. Tìm hiểu cách chọn sim phong thủy hợp mệnh theo quẻ Dịch Ứng dụng việc chọn sim phong thủy bằng phương pháp quẻ Dịch để chọn sim hợp mệnh theo mục đích công việc. Trên đây tôi đã giới thiệu đến quý bạn cách chọn sim hợp mệnh một cách chi tiết và đầy đủ nhất. Nếu áp dụng được các cách tính trên vào sim phong thủy chắc chắn quý bạn sẽ chọn được một số sim hợp mệnh mang lại nhiều may mắn và tài lộc cho quý bạn. Mong rằng với những chia sẻ trên đây quý bạn sớm sẽ chọn được sim hợp mệnh ưng ý nhất. Nguồn: https://wakelet.com/wake/4YWJURkjx1EEL24FNq3nz
 2. Cách chọn sim hợp tuổi 1971 nếu không nhớ giờ sinh như nào? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52775-l%E1%BB%B1a-ch%E1%BB%8Dn-sim-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1971-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF-n%C3%A0o/
 3. Cách chọn sim hợp tuổi 1971 nếu không nhớ giờ sinh như nào? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52775-l%E1%BB%B1a-ch%E1%BB%8Dn-sim-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1971-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF-n%C3%A0o/
 4. Cách chọn sim hợp tuổi 1971 nếu không nhớ giờ sinh như nào? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52775-l%E1%BB%B1a-ch%E1%BB%8Dn-sim-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1971-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF-n%C3%A0o/
 5. Cách chọn sim hợp tuổi 1971 nếu không nhớ giờ sinh như nào? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52775-l%E1%BB%B1a-ch%E1%BB%8Dn-sim-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1971-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF-n%C3%A0o/
 6. Cách chọn sim hợp tuổi 1971 nếu không nhớ giờ sinh như nào? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52775-l%E1%BB%B1a-ch%E1%BB%8Dn-sim-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1971-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF-n%C3%A0o/
 7. Theo quan niệm phương Đông, mỗi con số mang một ý nghĩa khác nhau, sẽ ảnh hưởng đến sự may mắn, vận mệnh của con người. Do đó, việc lựa chọn số may mắn cho sim điện thoại là rất quan trọng. Bởi sim điện thoại là dãy số, cần lựa chọn dựa trên tổng hòa của cả 10 số, không phụ thuộc vào một hoặc vài số may mắn. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các thông tin hữu ích để quý bạn dễ dàng hơn trong việc chọn sim hợp tuổi 1971. I. Số may mắn của tuổi 1971 là số nào? Mỗi cung mệnh và giới tính sẽ có những con số may mắn riêng. Cụ thể, con số may mắn của những người sinh năm 1971 như sau: - Nam sinh năm 1971 Tân hợi thuộc mệnh Kim, tương hợp với các con số của hành Kim là 6 và 7. Tương sinh với các số: 0, 1 (hành Thủy) và 2, 5, 8 (hành Thổ). Do đó, Nam sinh năm 1971 khi lựa chọn sim nên có sự xuất hiện của những con số 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8 để đường công danh sự nghiệp gặp nhiều may mắn, phát triển thuận lợi và có nhiều cơ hội thăng tiến. - Nữ sinh năm 1971 Tân hợi thuộc mệnh Kim, tương hợp với các con số của hành Kim là 6 và 7. Tương sinh với các con số: 0, 1 (hành Thủy) và 2, 5, 8 (hành Thổ). Do đó, Nữ sinh năm 1971 khi lựa chọn sim nên có sự xuất hiện của các con số 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8 để tăng thiện cảm, gây ấn tượng với người đối diện và thuận lợi hơn trong giao tiếp. Hơn nữa, những con số này cũng sẽ giúp quý bạn cải thiện về cả đường tình duyên, công việc và gia chánh. Quý bạn sinh năm 1971 có thể xem Cách chọn sim hợp tuổi 1971 nếu không nhớ giờ sinh như nào? II. Số may mắn của tuổi 1971 dùng khi nào tốt nhất? Quý bạn sinh năm 1971 có thể sử dụng các con số may mắn cho nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên, việc dùng con số may mắn cho sim điện thoại là điều cần được chú trọng, bởi người ta có câu “Mua sim phong thủy hợp tuổi vạn sự thành - Dùng sim khắc tuổi bộn bề khó khăn”. Việc lựa chọn sim phong thủy giờ đây không chỉ được yêu thích bởi những cá nhân làm ăn buôn bán, kinh doanh hay các doanh nghiệp mà còn phổ biến ở nhiều bộ phận người dùng khác nữa. Sử dụng sim phong thủy cho người sinh năm 1971 sẽ mang lại những lợi ích sau đây: - May mắn: Người sinh năm 1971 khi lựa chọn những con số hợp tuổi cho sim điện thoại của mình có khả năng mang đến nhiều điều tốt đẹp, may mắn, bình an và tài lộc cho gia chủ. - Công việc: Không chỉ mang lại may mắn cho cuộc sống hàng ngày, lựa chọn sim phong thủy còn giúp đường công danh sự nghiệp của người sinh năm 1971 thuận lợi hơn, làm ăn phát đạt và thăng tiến không ngừng. - Gia đình: Ngoài ra, việc lựa chọn sim phong thủy cũng được nhiều người coi trọng vì giúp cho gia đình gia chủ được êm ấm, hòa thuận, yên vui, cuộc sống sung túc, viên mãn. III. Dùng số may mắn hợp tuổi 1971 tránh điều gì? Khi lựa chọn số may mắn cho sim phong thủy hợp tuổi 1971, quý bạn nên lưu ý một số điều sau: - Không phải sim nào chứa số đẹp cũng có phong thủy tốt nên khi quý bạn sinh năm 1971 lựa chọn sim phong thủy cần tìm hiểu kỹ xem những số nào hợp với cá nhân mình nhất. - Tìm đến những có sở bán sim phong thủy uy tín để tránh bị lừa đảo, tiền mất tật mang. - Khi xem sim phong thủy cần tuân thủ đầy đủ các yếu tố để có kết quả chính xác nhất. Trên đây là một số thông tin cơ bản cần biết để lựa chọn sim phong thủy cho người sinh năm 1971. Để có được lựa chọn chính xác nhất, quý bạn nên tìm đến các địa chỉ xem sim phong thủy uy tín và tìm hiểu kỹ lưỡng về sự ảnh hưởng của các con số đến chủ nhân. Chúc các bạn sớm tìm được loại sim phong thủy phù hợp nhất và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, sự nghiệp. Nguồn : https://padlet.com/xemsimhoptuoi/pqruvs5f2y384jn
 8. Tìm số điện thoại hợp tuổi quý sửu 1973 theo đuôi số đúng hay sai? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52535-con-s%E1%BB%91-may-m%E1%BA%AFn-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1973/
 9. Tìm số điện thoại hợp tuổi quý sửu 1973 theo đuôi số đúng hay sai? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52535-con-s%E1%BB%91-may-m%E1%BA%AFn-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1973/
 10. Tìm số điện thoại hợp tuổi quý sửu 1973 theo đuôi số đúng hay sai? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52535-con-s%E1%BB%91-may-m%E1%BA%AFn-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1973/
 11. Tìm số điện thoại hợp tuổi quý sửu 1973 theo đuôi số đúng hay sai? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52535-con-s%E1%BB%91-may-m%E1%BA%AFn-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1973/
 12. Tìm số điện thoại hợp tuổi quý sửu 1973 theo đuôi số đúng hay sai? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52535-con-s%E1%BB%91-may-m%E1%BA%AFn-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1973/
 13. Con số may mắn hợp tuổi 1973 được ví như “lá bùa may mắn” giúp người Quý Sửu thu hút thêm may mắn, thuận lợi cho cuộc sống của mình. Cuộc sống thuận lợi cũng góp phần giúp bạn thoải mái tinh thần, duy trì sức khỏe tốt và không ngừng nâng cao giá trị cuộc sống cho mình. Vậy, đâu là con số may mắn hợp tuổi 1973? Sử dụng con số may mắn như thế nào là đúng nhất? Thông tin chung về tuổi 1973 Người sinh năm 1973 tuổi Quý Sửu thuộc bản mệnh Tang Đố Mộc. Theo dương lịch tuổi 1973 là người sinh từ 03/02/1973 đến ngày 22/01/1974. Người Quý Sửu tính cách khá bướng bỉnh nhưng họ là người đáng tin cậy. Mặc dù bề ngoài người Quý Sửu có vẻ rất trầm tính nhưng họ là người rất thông minh . Nhìn chung tuổi 1973 là những người sống khá khép kín, nội tâm nhưng lúc cần thiết thì họ cũng là những người dũng cảm và oai hùng nhất. Đâu là con số may mắn hợp tuổi 1973? Người sinh năm 1973 tuổi Quý Sửu mang bản mệnh Tang Đố Mộc theo cách tính Lục Thập Hoa Giáp. Do vậy những con số thuộc ngũ hành Thủy là con số may mắn hợp tuổi Quý Sửu. Bởi theo quy luật ngũ hành tương sinh thì Thủy sinh Mộc. Do vậy người sinh năm 1973 nếu sử dụng số 0 và số 1 thì sẽ được hưởng may mắn, phù trợ tốt về phong thủy. Quý bạn sinh năm 1973 có thể Tìm số điện thoại hợp tuổi quý sửu 1973 theo đuôi số đúng hay sai? Tác dụng của con số may mắn hợp tuổi 1973 là gì? Con số may mắn hợp tuổi 1973 mang năng lượng phong thủy phù hợp với tuổi 1973. Nên khi sử dụng thường xuyên và ổn định con số may mắn hợp tuổi giúp người Quý Sửu: - Thu hút thêm may mắn, cát khi và xua đi sát khí, vận rủi giúp cuộc sống của tuổi 1973 được thuận lợi, hanh thông hơn. - Con số may mắn hợp tuổi cũng có khả năng phù trợ phong thủy giúp người Quý Sửu cải thiện vận số của mình tốt hơn. - Đồng thời đó cũng là một trong những căn cứ quan trọng để người Quý Sửu dựa vào khi lựa chọn những con số liên quan đến cuộc sống của mình như: số thẻ nhân viên, số thứ tự, số nhà,... Với những chia sẻ trên thì bạn tuổi 1973 đã có thể tự mình áp dụng số 1 - con số may mắn hợp tuổi 1973 vào thực tế cuộc sống để thu hút thêm may mắn cho mình. Ngoài ra hãy vào phần mềm [kiểm tra sim phong thủy chính xác nhất] để xem dãy sim đang sử dụng tốt hay xấu? Nguồn : https://infogram.com/sinh-nam-1973-hop-so-dien-thoai-nao-dua-vao-4-so-cuoi-1ho16vog5y5l84n
 14. BẠN ĐÃ BIẾT CÁCH CHỌN LỰA XEM SIM HỢP TUỔI 2000 CHUẨN NHẤT? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52285-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%8Dn-s%E1%BB%91-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-2000-%C4%91%E1%BB%83-g%E1%BA%B7p-nhi%E1%BB%81u-may-m%E1%BA%AFn/
 15. BẠN ĐÃ BIẾT CÁCH CHỌN LỰA XEM SIM HỢP TUỔI 2000 CHUẨN NHẤT? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52285-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%8Dn-s%E1%BB%91-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-2000-%C4%91%E1%BB%83-g%E1%BA%B7p-nhi%E1%BB%81u-may-m%E1%BA%AFn/
 16. BẠN ĐÃ BIẾT CÁCH CHỌN LỰA XEM SIM HỢP TUỔI 2000 CHUẨN NHẤT? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52285-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%8Dn-s%E1%BB%91-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-2000-%C4%91%E1%BB%83-g%E1%BA%B7p-nhi%E1%BB%81u-may-m%E1%BA%AFn/
 17. BẠN ĐÃ BIẾT CÁCH CHỌN LỰA XEM SIM HỢP TUỔI 2000 CHUẨN NHẤT? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52285-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%8Dn-s%E1%BB%91-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-2000-%C4%91%E1%BB%83-g%E1%BA%B7p-nhi%E1%BB%81u-may-m%E1%BA%AFn/
 18. BẠN ĐÃ BIẾT CÁCH CHỌN LỰA XEM SIM HỢP TUỔI 2000 CHUẨN NHẤT? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52285-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%8Dn-s%E1%BB%91-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-2000-%C4%91%E1%BB%83-g%E1%BA%B7p-nhi%E1%BB%81u-may-m%E1%BA%AFn/
 19. Với những người sinh năm 2000, nếu biết con số hợp tuổi mình và sử dụng thường xuyên, bạn sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc trong cuộc sống, công việc. Vậy con số hợp tuổi 2000 là số nào? Làm thế nào để chọn được con số hợp tuổi? Quý bạn tuổi Canh Thìn đã biết cách xem số điện thoại tốt xấu chưa? Nếu chưa thì bạn hãy tham khảo tại link sau: https://vietstock.vn/2021/07/kham-pha-cach-xem-so-dien-thoai-dep-hay-xau-co-the-ban-chua-biet-4511-873973.htm?fbclid=IwAR1bCmKymshoK6FTJEt--D_CBr3E4dKC8ak5SsGwAachMgD25rHnAyqOq7I 1. Tại sao bạn nên sử dụng số hợp tuổi 2000? Người sinh năm 2000 có can chi Canh Thìn, mệnh Kim - Bạch lạp Kim - Vàng trong sáp. Người tuổi này được đánh giá có chí hướng và khát vọng lớn lao, có tài năng và sự sôi nổi. Đây cũng là những người vẫn còn ở độ tuổi trẻ trung, đang trên đà phát triển bản thân, tạo dựng công danh sự nghiệp. Người sinh năm 2000 được tiếp xúc với công nghệ từ rất sớm, cuộc sống của họ gắn liền với những con số, trong đó, số điện thoại là “vật bất ly thân”. Cũng giống như bất kỳ tuổi nào, người sinh năm 2000 có những con số hợp tuổi, hợp mệnh của mình. Biết được con số hợp tuổi 2000, bạn sẽ chọn cho mình con số may mắn nhất để sử dụng, khắc chế vận hạn, kích may mắn và tài lộc, cuộc sống nhiều điều như ý, tương lai sự nghiệp hanh thông hơn. Ngược lại, nếu vô tình dùng con số tương khắc bản mệnh, đôi khi, bạn sẽ gặp những khó khăn, trắc trở, ảnh hưởng đến sự phát triển của bản thân. Nói cách khác, số hợp tuổi 2000 cũng giống như một vật phẩm phong thủy phòng thân giúp bạn học hành tiến bộ, tình duyên hạnh phúc, công danh sự nghiệp thuận lợi. 2. Cách chọn số hợp tuổi 2000 theo phong thủy Để chọn được con số hợp tuổi 2000 theo phong thủy, bạn có thể áp dụng các cách sau: - Tìm số hợp tuổi theo mệnh: Mỗi người đều có một mệnh khác nhau, tương sinh với ngũ hành của từng con số. Có 5 quan hệ ngũ hành tương sinh gồm: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim. Người sinh năm 2000 mệnh Kim, theo ngũ hành tương sinh thì sẽ hợp với mệnh Thổ. Như vậy, con số ngũ hành mệnh Thổ sẽ hợp với tuổi 2000. - Tìm số hợp tuổi theo tứ trụ: Tứ trụ được tạo nên từ 4 yếu tố: trụ giờ, trụ ngày, trụ tháng, trụ năm sinh. Tứ trụ của mỗi người mỗi khác, có thể thuộc hành xấu hoặc tốt. Số hợp tuổi là con số bổ khuyết cho tứ trụ để tạo thế cân bằng, hài hòa. ====>>> Xem thêm: BẠN ĐÃ BIẾT CÁCH CHỌN LỰA XEM SIM HỢP TUỔI 2000 CHUẨN NHẤT? 3. Các số hợp tuổi 2000 Người tuổi 2000 nên chọn những con số mang ngũ hành Thổ (Thổ tương sinh Kim) hoặc mệnh Kim (Kim tương trợ Kim). Theo đó, số hợp tuổi 2000 sẽ là các số: 2, 6, 7, 8. Sở hữu những con số này, hai mệnh hỗ trợ lẫn nhau, giúp mọi thứ được thuận lợi, hanh thông, đường học tập, sự nghiệp của người tuổi 2000 cũng sáng lạn hơn. 4. Tuổi 2000 kỵ với con số nào? Theo các cặp quan hệ ngũ hành tương khắc thì Hỏa khắc Kim, do đó, người tuổi 2000 kỵ những con số có ngũ hành Hỏa. Tuy nhiên, người tuổi 2000 khi chọn sim điện thoại hoặc bất kỳ dãy số nào khác nên lưu ý một điều rằng, ngũ hành một con số không quyết định ngũ hành của dãy số. Vậy nên, bạn không chỉ căn cứ vào con số hợp tuổi hay khắc tuổi để chọn số mà để có dãy số đẹp, phong thủy hài hòa nhất, bạn còn phải luận theo 5 yếu tố sau: - Âm dương cân bằng: Dãy số phải có sự xen lẫn các số chẵn (mang năng lượng dương) và số lẻ (mang năng lượng âm) để tạo thế cân bằng. - Ngũ hành sinh khắc: Ngũ hành của dãy số phải phù hợp với yếu tố mệnh của chủ nhân, dựa trên quan niệm tương sinh tương khắc của thuật ngũ hành. - Cửu tinh đồ pháp: Theo cửu tinh đồ pháp, hiện tại là thời kỳ Hạ Nguyên, sao Bát Bạch chiếu nên số 8 là trung tâm của bản đồ cửu cung. - Hành quẻ bát quái: Những quẻ như quẻ Đỉnh, quẻ Tấn,quẻ Đồng Nhân tốt cho công danh sự nghiệp và quẻ Càn, quẻ Nhu, quẻ Gia Nhân, quẻ Hằng sẽ tốt về mặt gia đạo. - Quan niệm dân gian: Theo quan niệm dân gian, dãy số có tổng số nút càng cao càng tốt. Với người miền Bắc tổng nút 9 là cao còn người miền Nam là 10. Hy vọng rằng, những thông tin trong bài viết này đã giúp bạn tìm được số hợp tuổi 2000, từ đó, bạn sẽ chọn cho mình số sim điện thoại, biển số xe,... hợp tuổi nhất để gặp nhiều may mắn, tài lộc. Nguồn: https://sites.google.com/view/xemsimphongthuyvn/sim-phong-th%E1%BB%A7y-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i/ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m-ch%E1%BA%A5m-%C4%91i%E1%BB%83m-sim-phong-th%E1%BB%A7y
 20. Người tuổi 1994 là người có năng lực, dựa vào sức mình để tạo dựng sự nghiệp. Tuy nhiên trong cuộc sống gặp không ít khó khăn vất vả, dễ bị kẻ xấu phá hoại. Vì vậy không ít người Giáp Tuất tìm đến sim số đẹp hợp tuổi 1994 để hóa giải vận xui, gặp được tài lộc. Nếu cũng quan tâm đến vấn đề này, đừng bỏ qua bài viết dưới đây bạn nhé. 1. Tác dụng của sim số đẹp hợp tuổi 1994 Sim điện thoại là vật dụng gắn liền với mỗi người, có tác dụng dùng để liên lạc, từ đó tạo dựng kết nối và duy trì những mối quan hệ xung quanh. Với sự tương tác mạnh mẽ như vậy, sử dụng sim số đẹp hợp tuổi sẽ giúp người Quý Dậu cải đổi môi trường phong thủy xung quanh, từ đó đó nhận nguồn năng lượng tốt lành. Tác dụng dễ thấy nhất chính là mọi việc trở nên hanh thông, thuận lợi, dễ gặp được may mắn trong công việc, tình cảm, gia đạo hạnh phúc hơn. Điều này không có nghĩa là bạn không còn gặp phải khó khăn nữa, nhưng khi đó, những vấn đề này giúp bạn tránh được hoặc giảm bớt điềm giữ, ẩn chứa cơ hội tốt lành mới. Bản thân sim phong thủy hợp tuổi 1994 đã là sim số đẹp. Nhưng nếu trong số điện thoại chứa các cặp số có ý nghĩa tốt lành, hoặc dãy số dễ đọc, dễ nhớ thì có thể gây ấn tượng tốt đẹp đối với đối tác, khẳng định đẳng cấp của chính bản thân mình. 2. Chọn sim số đẹp hợp tuổi 1994 như thế nào? Sim số đẹp tức là đọc thuận miệng, dễ nhớ, không chứa các cặp số kỵ như 74 (thất tử), 78 (thất bát). Quan niệm đẹp hay không còn tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Thường người tuổi này thích đuôi số điện thoại có dạng 1994, 94 hoặc ngày, tháng sinh của mình. Bên cạnh đó, các dãy sim tam hoa, tứ quý, lộc phát, sim lặp, số gánh, số đảo, số tiến… cũng rất được ưa chuộng. Quý bạn tuổi Giáp Tuất có thể tham khảo chi tiết Cách xem Giáp Tuất tuổi 1994 hợp số điện thoại nào chuẩn xác Tuy nhiên cần lưu ý rằng sim số đẹp chưa chắc đã hợp về phong thủy. Do đó để hưởng được lợi ích trọn vẹn từ sim, bạn cần dựa trên ngũ hành bản mệnh và các yếu tố khác. Cụ thể: 2.1 Sim có hành mệnh tương sinh hoặc tương hỗ với chủ sở hữu Người tuổi 1994 mệnh Hỏa, vì vậy chọn sim mệnh Mộc hoặc mệnh Hỏa là được. Tránh sim mệnh Thủy bởi Thủy khắc Hỏa, có thể khiến người dùng gặp nhiều xui xẻo, trắc trở, suy yếu năng lực. 2.2 Sim cân bằng theo thuyết âm dương Theo đó sim mang vận âm (nhiều chữ số chẵn hơn) sẽ giúp cân bằng với mạng dương của người Giáp Tuất. Ngoài ra nếu bản thân dãy sim cân bằng âm - dương (số chẵn bằng số lẻ) thì cũng đảm bảo được tính cân bằng bởi chúng luôn hài hòa, tốt cho mệnh người dùng. 2.3 Sim nhận được vượng khí tốt từ sao Bát Bạch Giai đoạn hiện tại là vận 8, kỳ Hạ Nguyên, do sao Bát Bạch chi phối. Do đó nếu trong dãy sim có số 8 ứng với sao này thì sẽ nhận được nguồn năng lượng tốt lành, lan tỏa yếu tố tích cực cho vạn vật xung quanh. Cần lưu ý khi xét trong dãy số, năng lượng này cũng có thể bị triệt tiêu bởi những số 0. Do đó cần xem xét tổng thể cả dãy để biết được sim có đáp ứng về cửu tinh đồ pháp không. 2.4 Quẻ dịch bát quái tốt lành Cũng như mọi sự vật, sự việc khác, sim điện thoại cũng được chi phối bởi các quẻ trùng quái trong Kinh Dịch. Phân tích và tra cứu ra ý nghĩa, bạn sẽ biết được chúng có tốt với người tuổi 1994 không, có mang lại ý nghĩa hay và phù hợp với mong muốn của người dùng không. 2.5 Dãy số có điểm nút cao Xét theo quan niệm dân gian, bất kỳ dãy số nào khi tính tổng và lấy số hàng đơn vị làm số nút, giá trị số này càng cao thì càng tốt. Đối với sim điện thoại cũng vậy, tốt nhất là số nút từ 7 - 9 là đẹp. Như vậy để tìm được số đẹp hợp tuổi 1994 cần tới rất nhiều kiến thức phong thủy. Cách đơn giản và chính xác nhất chính là sử dụng những công cụ tra cứu, xem bói số điện thoại tại các website phong thủy uy tín, điển hình như: phongthuyso.vn, xemvanmenh.net. Chúc bạn sớm tìm được sim số đẹp phong thủy hợp tuổi. Nguồn bài viết: https://lotus.vn/w/blog/tuoi-giap-tuat-sinh-nam-1994-hop-voi-so-dien-thoai-nao-theo-ngu-hanh-331387621861228544.htm
 21. Tuổi 1985 nên trồng cây xanh gì phù hợp vừa đem lại tính thẩm mỹ cho không gian sống, điều hòa không trí vừa mang tới hiệu quả phong thủy là điều rất nhiều người quan tâm. Những loài cây đó sẽ tạo thành điểm nhấn xanh thu hút năng lượng tích cực đến với gia chủ mỗi ngày một nhiều. 1. Thông tin tuổi 1985 Sinh năm 1985 là tuổi Ất Sửu mệnh Hải Trung Kim với tính cách đặc trưng là cần cù, siêng năng, chăm chỉ. Mặc dù cuộc đời trải qua nhiều sóng gió nhưng họ vẫn giữ được bản chất lương thiện, tự lập vất vả xuôi ngược phấn đấu cho tương lai tốt đẹp hơn. Họ hơi gia trưởng và yêu cầu cao đối với người trong gia đình cũng như cấp dưới cho nên nhiều khi sống quá khuôn khổ, chưa dám bứt phá ra khỏi lề lối cũ. Trong cuộc sống hàng ngày, bản tính thông minh, bình tĩnh cũng như khả năng thích nghi tốt khiến họ ít khi bị mất lòng ai nhất là khi họ luôn giữ chữ tín. ===>>> Tham khảo: SINH NĂM 1985 TUỔI ẤT SỬU HỢP SỐ ĐIỆN THOẠI NÀO THEO TIÊU CHÍ PHONG THỦY? 2. Cách xem cây hợp tuổi 1985 chính xác nhất hiện nay Có rất nhiều loài cây cảnh nhưng xét về phong thủy thì cần chọn đúng cây hợp tuổi Ất Sửu mới đem lại tài lộc, may mắn, hanh thông cho chủ nhân. Ngũ hành sinh khắc là tiêu chí xác định các cây hợp tuổi 1985, do người tuổi Ất Sửu mệnh Kim nên chọn cây thuộc hành Thổ tương sinh hoặc hành Kim tương trợ đặt trong không gian sống sẽ kích phong thủy rất hiệu quả. 3. Vậy tuổi 1985 hợp cây gì? Những cây người sinh năm 1985 nên trồng gồm: - Cây café: Loài cây này không phải ai cũng biết tới nhưng đối với tuổi Ất Sửu đây là lựa chọn hàng đầu trong những cây phong thủy nên trồng để đón nhận may mắn, vượng khí thuận lợi cho mọi công việc. - Cây hồng môn: Cây này có hoa đỏ thắm với cánh hoa và lá hình trái tim thể hiện tình cảm nồng cháy, ấm áp tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt. Người tuổi Ất Sửu muốn cải thiện tình duyên thì nên trồng cây này, nó còn góp phần giúp gia đạo yên bình hạnh phúc. Người trồng cây hồng môn có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán hợp làm lãnh đạo nếu đặt cây ở bàn làm việc, phòng làm việc sẽ thúc đẩy năng lượng cho sự thăng tiến vươn tới thành công. Cây hồng môn còn là biểu tượng của sức sống mãnh liệt, bền bỉ dù khó khăn bao nhiêu cũng vượt qua, công thành danh toại, thịnh vượng tài lộc. - Cây trầu bà đế vương: Người sinh năm 1985 nên trồng cây này nếu đang mong muốn tiến xa hơn trong công việc, công thành doanh toại trở thành quản lý, lãnh đạo vì loài cây này có vẻ đẹp sang trọng, cao quý thể hiện uy quyền, đế vương. Khi đặt cây trầu bà đế vương ở nơi làm việc mang đến cảm giác tự tin, thoải mái và khích lệ tinh thần làm việc đạt năng suất cao hơn. Loài cây này cũng đem lại nhiều tài lộc, vận may giúp người dùng tránh các xủi ro, bất trắc trong cuộc sống. - Cây đuôi công: Trong phong thủy, cây đuôi công là biểu tượng của sự may mắn, kích cầu công danh, tài lộc. Cây có màu xanh tươi mát, lá tròn đầy đặn viên mãn thể hiện sự thịnh vượng, sung túc, ấm no, giàu sang. Cây đuôi công có hình dáng đẹp dùng để trang trí nhà cửa, phòng ốc, không gian sống thêm tươi đẹp, cải thiện chất lượng không khí mang lại cảm giác thoải mái, vui vẻ cho chủ nhân sinh năm 1985. - Cây đa búp đỏ: Loài cây tượng trưng cho sự dẻo dai, bền bỉ, sức sống mạnh mẽ, trường tồn bền lâu. Người tuổi Ất Sửu khi trồng cây đa búp đỏ sẽ được phù trợ, che chở để gia đình bình an, hạnh phúc. Người sinh năm 1985 có thể dễ dàng tìm mua các loại cây hợp tuổi trên ở bất cứ cửa hàng cây cảnh nào, hãy chú ý chăm sóc thật tốt để cây sống lâu dài, xanh tươi nhé! Nguồn: https://wakelet.com/wake/uI3nxx8MedGzHLCTBCR5N
 22. Sinh năm 1990 hợp số điện thoại nào và những lưu ý quan trọng khi chọn sim : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/51236-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%8Dn-sim-phong-th%E1%BB%A7y-h%E1%BB%A3p-m%E1%BB%87nh-ch%C3%ADnh-x%C3%A1c-nh%E1%BA%A5t/
 23. Sinh năm 1990 hợp số điện thoại nào và những lưu ý quan trọng khi chọn sim : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/51236-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%8Dn-sim-phong-th%E1%BB%A7y-h%E1%BB%A3p-m%E1%BB%87nh-ch%C3%ADnh-x%C3%A1c-nh%E1%BA%A5t/
 24. Sinh năm 1990 hợp số điện thoại nào và những lưu ý quan trọng khi chọn sim : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/51236-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%8Dn-sim-phong-th%E1%BB%A7y-h%E1%BB%A3p-m%E1%BB%87nh-ch%C3%ADnh-x%C3%A1c-nh%E1%BA%A5t/
 25. Sinh năm 1990 hợp số điện thoại nào và những lưu ý quan trọng khi chọn sim : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/51236-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%8Dn-sim-phong-th%E1%BB%A7y-h%E1%BB%A3p-m%E1%BB%87nh-ch%C3%ADnh-x%C3%A1c-nh%E1%BA%A5t/