• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

ngotu1509

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  39
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About ngotu1509

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Bạn đã biết cách chọn sim hợp tuổi 1997 theo phong thủy : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52861-c%C3%A1ch-x%C3%A1c-%C4%91%E1%BB%8Bnh-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1997-nhanh-ch%C3%B3ng-v%C3%A0-chu%E1%BA%A9n-nh%E1%BA%A5t/
 2. Bạn đã biết cách chọn sim hợp tuổi 1997 theo phong thủy : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52861-c%C3%A1ch-x%C3%A1c-%C4%91%E1%BB%8Bnh-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1997-nhanh-ch%C3%B3ng-v%C3%A0-chu%E1%BA%A9n-nh%E1%BA%A5t/
 3. Bạn đã biết cách chọn sim hợp tuổi 1997 theo phong thủy : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52861-c%C3%A1ch-x%C3%A1c-%C4%91%E1%BB%8Bnh-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1997-nhanh-ch%C3%B3ng-v%C3%A0-chu%E1%BA%A9n-nh%E1%BA%A5t/
 4. Bạn đã biết cách chọn sim hợp tuổi 1997 theo phong thủy : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52861-c%C3%A1ch-x%C3%A1c-%C4%91%E1%BB%8Bnh-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1997-nhanh-ch%C3%B3ng-v%C3%A0-chu%E1%BA%A9n-nh%E1%BA%A5t/
 5. Bạn đã biết cách chọn sim hợp tuổi 1997 theo phong thủy : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52861-c%C3%A1ch-x%C3%A1c-%C4%91%E1%BB%8Bnh-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1997-nhanh-ch%C3%B3ng-v%C3%A0-chu%E1%BA%A9n-nh%E1%BA%A5t/
 6. Số điện thoại tuy chỉ được chứa đựng trong một chiếc sim bé nhỏ nhưng sức ảnh hưởng của nó có thể đến tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống của bạn. Do đó, việc lựa chọn số điện thoại hợp tuổi 1997 trở nên cần thiết và quan trọng hơn bao giờ hết. 1. Tại sao nên mua số điện thoại hợp tuổi 1997? Hiện nay, việc giao dịch, trao đổi giữa mọi người với nhau qua điện thoại trở nên càng phổ biến, thậm chí là không thể thiếu. Đó có thể là trao đổi vì công việc, giữa những người yêu đương với nhau hay giữa người thân, họ hàng, bạn bè. Dù nằm trong mối quan hệ nào bạn cũng cần có số điện thoại của riêng mình. Nếu lựa chọn được số điện thoại hợp tuổi nó có thể tương trợ, sinh nhiều vận khí tốt trong các mối quan hệ mà bạn đang giao tiếp. Công danh sự nghiệp thăng tiến, công việc làm ăn buôn bán thuận lợi, chuyện tình cảm êm đềm, gia đạo hạnh phúc...đều là những điểm vượt trội mà sim hợp tuổi 1997 mang lại. 2. Chọn sim hợp tuổi 1997 theo phong thủy cần những yếu tố nào? Có nhiều người cho rằng, chỉ cần dựa vào ngày tháng năm sinh là đã có thể chọn ra sim phù hợp với mình. Tuy nhiên, điều đó đúng nhưng chưa đủ, ngày tháng năm sinh chỉ mới là một trong các yếu tố cấu thành nên một sim số hợp tuổi mà thôi. Theo đó, sim số hợp tuổi 1997 cần được luận theo năm yếu tố sau: Bạn đã biết cách chọn sim hợp tuổi 1997 theo phong thủy - Âm dương tương phối: điều này thể hiện cho sự cân bằng âm dương trong cuộc sống. Sim số có số chẵn và số lẻ càng cân bằng thì âm dương càng tương phối, càng đẹp và ngược lại. - Ngũ hành: Trong phong thủy ngũ hành thì có hai quy tắc tương sinh và tương khắc quy định các yếu tố hợp và không hợp của mỗi người. Theo đó, bạn nên chọn sim số thuộc mệnh tương sinh, tương hợp và tránh chọn sim thuộc mệnh tương khắc sẽ mang đến nhiều điều rủi ro. Ngoài ra, bạn còn cần dựa vào Tứ trụ đó là: giờ, ngày, tháng, năm sinh. Dựa vào tứ trụ bạn sẽ biết điều hung-cát trong số mệnh của mình là gì để lựa chọn các yếu tố phong thủy phù hợp để bù đắp vào những điểm khiếm khuyết. - Dựa vào Cửu tinh đồ pháp: đây là cách phân tích sự tác động của những chòm sao thiên văn với vận mệnh của mỗi người. - Dựa vào quẻ dịch: phương pháp này giúp bạn luận ra những điều hung-cát của sim số điện thoại đang dùng, xem có phù hợp với chủ nhân hay không. - Dựa vào quan niệm dân gian: trong dân gian có nhiều quan niệm về sim số hay các cặp số giúp mang lại may mắn hoặc tiềm ẩn các nguy cơ xui xẻo. Dựa vào đây bạn cũng sẽ biết cách tránh những cặp số kém may mắn đó. Như vậy, để luận giải ra được số điện thoại hợp tuổi 1997 không phải là điều quá đơn giản. Nếu bạn không am hiểu nhiều về lĩnh vực này thì có thể truy cập vào simphongthuy.vn và sử dụng công cụ Xem phong thủy sim. Công cụ này sẽ giúp bạn luận giải sim số bạn đang dùng có phù hợp với mình hay không. Đồng thời sẽ đưa ra gợi ý một số sim số khác may mắn và hợp với tuổi 1997. Công cụ này được xây dựng bởi chuyên gia phong thủy giỏi nên độ chính xác cao, đặc biệt là bạn có thể xem online miễn phí bất cứ lúc nào. Truy cập và trải nghiệm ngay! Nguồn: https://lotus.vn/w/blog/sinh-nam-1997-hop-so-dien-thoai-nao-341004295698644992.htm
 7. Xem số điện thoại hợp tuổi 1975 ất mão theo số nút như thế nào? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52537-t%C3%ACm-ki%E1%BA%BFm-nh%E1%BB%AFng-th%C3%B4ng-tin-ch%C3%ADnh-x%C3%A1c-v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-ch%E1%BB%8Dn-l%E1%BB%B1a-s%E1%BB%91-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1975/
 8. Xem số điện thoại hợp tuổi 1975 ất mão theo số nút như thế nào? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52537-t%C3%ACm-ki%E1%BA%BFm-nh%E1%BB%AFng-th%C3%B4ng-tin-ch%C3%ADnh-x%C3%A1c-v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-ch%E1%BB%8Dn-l%E1%BB%B1a-s%E1%BB%91-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1975/
 9. Xem số điện thoại hợp tuổi 1975 ất mão theo số nút như thế nào? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52537-t%C3%ACm-ki%E1%BA%BFm-nh%E1%BB%AFng-th%C3%B4ng-tin-ch%C3%ADnh-x%C3%A1c-v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-ch%E1%BB%8Dn-l%E1%BB%B1a-s%E1%BB%91-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1975/
 10. Xem số điện thoại hợp tuổi 1975 ất mão theo số nút như thế nào? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52537-t%C3%ACm-ki%E1%BA%BFm-nh%E1%BB%AFng-th%C3%B4ng-tin-ch%C3%ADnh-x%C3%A1c-v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-ch%E1%BB%8Dn-l%E1%BB%B1a-s%E1%BB%91-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1975/
 11. Xem số điện thoại hợp tuổi 1975 ất mão theo số nút như thế nào? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52537-t%C3%ACm-ki%E1%BA%BFm-nh%E1%BB%AFng-th%C3%B4ng-tin-ch%C3%ADnh-x%C3%A1c-v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-ch%E1%BB%8Dn-l%E1%BB%B1a-s%E1%BB%91-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1975/
 12. Những vạn vật xung quanh chúng ta đều tuân theo quy luật phong thuỷ, đến những vật có chứa những con số cũng vậy. Tôi đã vượt qua được vận hạn của bản thân và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống nhờ vào những con số may mắn hợp tuổi dành cho những ai sinh năm 1975 như tôi. Tôi là một người sinh năm 1975 và nay đã ngoài 50, ban đầu tôi cũng không đọc nhiều tin tức về những thông tin phong thuỷ vì nghĩ mình cũng không áp dụng gì nhiều trong cuộc sống. Nhưng đến khi tôi cùng gia đình đi xem bói quẻ, xem tử vi trọn đời và trên tử vi cung cấp những thông tin về cuộc sống, về tương lai và những vận hạn tôi sẽ gặp trong cuộc đời, tôi bỗng bối rối. Khi đó tôi biết được nếu như mình lựa chọn những vật hợp phong thuỷ xung quanh mình sẽ giúp mình giải được vận hạn, đem lại điềm lành cho bản thân, tôi liền tìm hiểu và áp dụng nó vào trong cuộc sống xung quanh mình. Tôi tìm kiếm những nguồn thông tin về con số hợp phong thuỷ trong cuộc sống tại rất nhiều nguồn cung cấp khác nhau như thông qua những người bạn xung quanh, thông qua những thông tin tôi tự mày mò tìm kiếm trên mạng xã hội,.. Thông tin trên mạng xã hội là nơi tập hợp nhiều nguồn, nhiều phân tích về phong thuỷ nhất nhưng lại quá nhiều trang với những thông tin cung cấp khác nhau, điều này lại càng gây cản trở, khó khăn cho tôi. Đến khi tôi tìm được những thông tin trên trang mạng simphongthuy.vn, tại đây tuổi, mệnh, ngũ hành của tôi được phân tích đầy đủ và chuẩn xác nhất. Bạn đã biết xu hướng chọn sim phong thủy thời 4.0 là gì chưa? Hãy tham khảo tại https://thoidai.com.vn/cap-nhat-xu-huong-trong-chon-sim-phong-thuy-hop-tuoi-thoi-dai-40-143722.html Tôi dựa vào những phân tích về mệnh, ngũ hành và tuổi của bản thân để xác định con số phù hợp thực sự với những người sinh năm 1975 tuổi Ất Mão như tôi. Trang mạng này phân tích ngũ hành của tôi sẽ hợp với những con số nào, con số nào phù hợp với tuổi của tôi,. Và ngoài ra, trang mạng cũng phân tích về cuộc đời và những vận hạn trong cuộc sống để tìm kiếm những cách tránh khỏi những vận hạn sẽ xảy ra. Những phân tích về người sinh năm 1975, phong thuỷ về những con số may mắn phù hợp với người sinh năm 1975 tại trang simphongthuy.vn điều được phân tích và dẫn chứng cụ thể giúp tôi xác định rõ ràng, chính xác hơn những con số phù hợp với mình. Nhưng có một lưu ý khi tôi mua sắm ở trang này thì thấy chuyên gia có lưu ý là việc chọn sim theo số là sai và việc sử dụng sim phong thủy sẽ đem lại hiệu quả hơn là dùng số may mắn. ===>>> Xem chi tiết: Xem số điện thoại hợp tuổi 1975 ất mão theo số nút như thế nào? Sau khi tôi tìm kiếm được con số may mắn cho bản thân, tôi đã vận dụng chúng vào trong cuộc sống hằng ngày, trong các vật dụng xung quanh với mong muốn gặp nhiều may mắn về tiền tài, tình cảm gia đình và đem đến điều bình an trong cuộc sống. Trong khoảng một tháng đầu, cuộc sống tôi diễn ra vẫn bình thường như bao ngày, không có điều gì quá khác biệt hoặc có lẽ tôi đã trông đợi vào công dụng của nó quá nhiều nên không nhận ra sự chuyển biến khác biệt. Tôi đôi lúc nghĩ rằng có thể mình đã áp dụng sai cách hoặc tìm kiếm sai số nhưng sau cùng tôi cũng quyết định chờ đợi tiếp những tháng sau. Chỉ trong vòng vài tháng sau, việc làm ăn của tôi khấm khá hơn hẳn, gia đình sung túc hơn và lúc này tôi đã nhận ra rằng những vật dụng phong thuỷ trong đời sống đã ảnh hưởng, góp ích rất nhiều trong sự thành công trong công việc làm ăn và sự may mắn trong tình cảm gia đình tôi. Áp dụng phong thuỷ vào trong đời sống đã giúp ích tôi rất nhiều trong sự nghiệp, tình cảm và giúp tôi giải những vận hạn trong tương lai. Nếu như bạn cũng đang tìm kiếm cho mình những vật dụng phong thuỷ để cải thiện cuộc sống, hãy lên trang simphongthuy.vn tại công cụ để tìm hiểu những thông tin về tử vi cũng như những yếu tố chọn lựa số hợp tuổi, hợp phong thuỷ chính xác nhất cho bản thân. Lựa chọn những con số hợp tuổi sai cũng sẽ gây nhiều bất lợi cho cuộc sống của bạn vì vậy hãy đến với simphongthuy.vn để được cung cấp những con số may mắn chính xác, uy tín nhất như tôi đã tin tưởng và áp dụng cho bản thân. Nguồn : https://infogram.com/tuoi-at-mao-hop-so-dien-thoai-nao-theo-nam-yeu-to-phong-thuy-1hdw2jp0y3zgj2l
 13. Xem sim hợp tuổi 1994 Giáp Tuất theo yếu tố nào? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52281-l%E1%BB%A3i-%C3%ADch-khi-s%E1%BB%91-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1994-cho-tu%E1%BB%95i-gi%C3%A1p-tu%E1%BA%A5t/
 14. Xem sim hợp tuổi 1994 Giáp Tuất theo yếu tố nào? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52281-l%E1%BB%A3i-%C3%ADch-khi-s%E1%BB%91-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1994-cho-tu%E1%BB%95i-gi%C3%A1p-tu%E1%BA%A5t/
 15. Xem sim hợp tuổi 1994 Giáp Tuất theo yếu tố nào? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52281-l%E1%BB%A3i-%C3%ADch-khi-s%E1%BB%91-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1994-cho-tu%E1%BB%95i-gi%C3%A1p-tu%E1%BA%A5t/