• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

maianh1811

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  38
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About maianh1811

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Không ít người đã sử dụng các vật phẩm phong thủy với mục đích giúp họ giải vận hạn, thuận lợi hơn về công việc, tình duyên,... Trong đó, sim số theo phong thủy được nhiều người quan tâm nhất. Vậy, nếu bạn mệnh Mộc thì phải chọn sim hợp mệnh Mộc như thế nào cho đúng để nhận được may mắn? 1. Sim hợp mệnh Mộc là gì? Cách chọn chuẩn xác Sim số chỉ có tác dụng với người sử dụng khi đó là sim phong thủy, được chấm điểm tốt trên đầy đủ cả 5 yếu tố là: Âm dương cân bằng, Ngũ hành bản mệnh, Cửu tinh đồ pháp, Hành quẻ, Tổng nút và quan niệm dân gian. Theo đó, sim hợp mệnh Mộc là sim thỏa mãn tất cả các yếu tố trên. Cụ thể hơn: Âm dương cân bằng sẽ thỏa mãn khi các số chẵn và lẻ trong dãy sim bằng nhau với số chẵn mang hành âm, lẻ mang hành dương. Về thuyết ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ tác động nhau tạo nên hai mối quan hệ vòng tròn khép kín là tương sinh và tương khắc. Tương sinh là quan hệ tích cực, giúp nhau phát triển, tiến bộ hơn: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc thì sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ và Thổ sinh Kim. Do đó, sim hợp với mệnh Mộc sẽ là sim số có ngũ hành mệnh Thủy và Hỏa, khi kết hợp với người mệnh Mộc tạo nên sinh khí tốt, giúp chủ nhân đường công danh thuận lợi hơn, gia đạo êm ấm, tình duyên như ý. Tương khắc chỉ quan hệ tiêu cực, cạnh tranh, kìm kẹp nhau: Kim khắc Mộc, Mộc khắc với Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy lại khắc Hỏa và Hỏa theo vòng tròn lại khắc Kim. Vì thế, người mệnh là Mộc nên tránh sim ngũ hành Kim, Thổ để có thể hạn chế những sự trắc trở, sự ganh ghét, phá bĩnh,... khiến cuộc sống khó khăn. Theo hành quẻ, dựa trên quẻ chủ và hỗ. Trong đó, với sim hợp mệnh Mộc sẽ là rất tốt cho chủ nhân mang mệnh Mộc nếu cặp quẻ chủ và hỗ lần lượt là: Lôi Thủy Giải- Thủy Hỏa Kí Tế, Lôi Hỏa Phong Thủy- Trạch Phong Đại Quá, Trạch Lôi Tùy- Phong Sơn Tiệm, Hỏa Phong Đình- Trạch Thiên Quài. Theo cửu tinh đồ pháp thì chúng ta đang sống trong thời kỳ mà sao Bát Bạch mang vượng khí rất lớn, tức là con số 8 xuất hiện càng nhiều sẽ càng tốt. Với yếu tố tổng nút, quan niệm dân gian thì sim có số nút càng cao càng tốt và cần chứa các bộ số đẹp, mang ý nghĩa tốt lành như cặp 68, 86- Lộc Phát, Phát Lộc hay 689- Lộc Phát trường tồn, dài lâu,... ===>>> Bạn đã biết phương pháp: Bói sim kinh dịch là gì - Hướng dẫn bói sim kinh dịch dễ dàng nhất. 2. Sim hợp mệnh Mộc chứa nhiều con số may mắn của mệnh này có tốt không? Như chúng ta đã biết thì con số may mắn mệnh Mộc là các số: 1, 3, 4 và 9, mệnh Mộc kỵ với các số 6 và 7. Quan điểm sim hợp mệnh Mộc là sim số hiểu đơn giản chứa nhiều các số may mắn của mệnh này, tức là tần số xuất hiện các số 1, 3, 4, 9 nhiều, tránh các số kỵ nó là 6, 7 của khá nhiều người hiện nay liệu có hoàn toàn đúng? Thực tế thì số may mắn bản chất chỉ là số đơn lẻ mang ý nghĩa tốt xấu khi đứng một mình. Trong khi đó, số điện thoại là dãy gồm nhiều số đứng cạnh nhau nên làm thay đổi ý nghĩa ban đầu. Bởi vậy sim số hợp mệnh Mộc không hoàn toàn đúng là sim chứa nhiều số may mắn của mệnh Mộc mà chính xác nhất phải là sim đáp ứng đủ cả 5 tiêu chí về phong thủy nêu trên. Hiện nay, bạn có thể dễ dàng chọn mua cho mình sim số hợp mệnh không chỉ là mệnh Mộc mà cả các mệnh trong ngũ hành đều được cung cấp rất đầy đủ, phong phú, đa dạng trên thị trường sim số. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý lựa chọn địa chỉ uy tín, được tư vấn bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm, nổi tiếng, nhiều người tin dùng để mua được sim hợp mệnh, hợp tuổi theo đúng phong thủy mới có tác dụng cải vận hạn, kích tài lộc, chiêu công danh,... bạn nhé! Việc sử dụng sim số điện thoại- vật bất ly thân, thay đổi đơn giản giúp giải vận, gặp nhiều may mắn, thuận lợi hơn trong cuộc sống, bạn hãy lựa chọn sim số hợp mệnh Mộc của mình theo phong thủy và ở địa chỉ cung cấp uy tín,. Chúc bạn gặp nhiều may mắn, sự nghiệp thăng tiến, vượng khí dồi dào nhé! Nguồn: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/54323-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-tra-sim-phong-th%E1%BB%A7y-ch%C3%ADnh-x%C3%A1c-nh%E1%BA%A5t/
 2. Tìm kiếm sim phong thủy hợp tuổi 1976 chính xác, chất lượng ở đâu? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52817-cu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BB%9Di-t%C3%B4i-%C4%91%C3%A3-ho%C3%A0n-to%C3%A0n-thay-%C4%91%E1%BB%95i-nh%E1%BB%9D-sim-phong-th%E1%BB%A7y-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1976/
 3. Tìm kiếm sim phong thủy hợp tuổi 1976 chính xác, chất lượng ở đâu? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52817-cu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BB%9Di-t%C3%B4i-%C4%91%C3%A3-ho%C3%A0n-to%C3%A0n-thay-%C4%91%E1%BB%95i-nh%E1%BB%9D-sim-phong-th%E1%BB%A7y-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1976/
 4. Tìm kiếm sim phong thủy hợp tuổi 1976 chính xác, chất lượng ở đâu? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52817-cu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BB%9Di-t%C3%B4i-%C4%91%C3%A3-ho%C3%A0n-to%C3%A0n-thay-%C4%91%E1%BB%95i-nh%E1%BB%9D-sim-phong-th%E1%BB%A7y-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1976/
 5. Tìm kiếm sim phong thủy hợp tuổi 1976 chính xác, chất lượng ở đâu? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52817-cu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BB%9Di-t%C3%B4i-%C4%91%C3%A3-ho%C3%A0n-to%C3%A0n-thay-%C4%91%E1%BB%95i-nh%E1%BB%9D-sim-phong-th%E1%BB%A7y-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1976/
 6. Tìm kiếm sim phong thủy hợp tuổi 1976 chính xác, chất lượng ở đâu? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52817-cu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BB%9Di-t%C3%B4i-%C4%91%C3%A3-ho%C3%A0n-to%C3%A0n-thay-%C4%91%E1%BB%95i-nh%E1%BB%9D-sim-phong-th%E1%BB%A7y-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1976/
 7. Từ một người không hề tin vào phong thủy, vào những điều bí ẩn, tôi đã thay đổi hoàn toàn nhờ sim phong thủy hợp tuổi 1976. Do đó, khi còn đang “lâng lâng” hạnh phúc vì những gì sim phong thủy hợp tuổi 1976 đem lại, tôi quyết định viết bài chia sẻ để mọi người cùng biết. Tôi sinh năm 1976, nam, tuổi Bính Thìn. Hôm nay tôi xin chia sẻ về những gì đã trải qua, những cảm nhận trong suốt một năm dùng sim phong thủy hợp tuổi 1976. Trong đó có những điều mà chỉ hơn 1 năm trước đây thôi, dù có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ tới. 1/ Từng không dành chút niềm tin nào vào phong thủy Tôi từng là người không dành chút niềm tin nào vào phong thủy. Mỗi lần thấy bạn bè dành triệu nọ triệu kia để mua các vật phẩm phong thủy tôi đều chê họ phí tiền, để người bán lừa gạt. Hơn nữa, cuộc sống của tôi khá thuận lợi. Thi cử đỗ đạt, học không quá xuất sắc nhưng cũng đủ để cầm tấm bằng đại học loại khá ra trường. Ngay sau khi ra trường, tôi đã tập tành khởi nghiệp và có chút thành công nho nhỏ. Do đón đúng nhu cầu của thị trường đối với các loại rau, củ, quả sạch, trồng theo tiêu chuẩn an toàn. Việc làm ăn của tôi không ngừng phất lên. Cơ ngơi ngày càng mở rộng. Nhiều hôm trong lúc chén chú chén anh với bạn bè thân hữu, tôi vẫn tự hào cho rằng cái gì cũng phải căn cứ vào khoa học. Rằng bản thân tôi chẳng tin thầy nọ, thánh kia, chẳng dùng chút đồ phong thủy nào mà công ty vẫn phát triển, sự nghiệp vẫn lên ầm ầm đấy thôi. Ngay đến khi công ty gặp khó khăn, bị đối tác chơi xấu, bị chính nhân viên mình một tay nâng đỡ phản bội, tôi vẫn nghĩ do mình quá tin người. Làm ăn thất bát thì phải dùng việc làm ăn để gỡ gạc chứ sao nhờ vào cái nọ cái kia được. 2/ Cuộc sống tôi sang trang khác nhờ sim phong thủy hợp tuổi 1976 Việc làm ăn ngày càng khó khăn. Vợ chạy đôn chạy đáo khắp nơi vay tiền giúp tôi ổn định công ty. Nữ trang của vợ, đồ đạc có giá trị trong nhà bay đi gần hết mà công ty vẫn tràn ngập sóng gió. Lúc này, một người bạn chơi thân với tôi từ khi còn bé từ nước ngoài về. Biết tin tôi gặp khó khăn, bạn hỏi đầu đuôi rồi giúp một phần vốn để tôi vực lại công ty. Cũng chính bạn là người chê thẳng mặt rằng tôi là người làm ăn mà dùng số điện thoại quá xấu. Bạn còn nói rằng số xấu đến mức đó thì vợ chồng con cái khỏe mạnh là còn may chứ còn mong gì làm ăn kinh doanh thuận lợi. Bạn cũng kể một số người bạn thân chơi chung với chúng tôi đã thay đổi, phất lên nhanh chóng từ ngày dùng sim phong thủy hợp tuổi. Thậm chí chính bạn từ ngày dùng sim phong thủy hợp tuổi 1976 cũng đã có thay đổi rõ nét, công việc thuận lợi. Ngẫm lại tôi cũng thấy từ ngày khoe dùng sim phong thủy hợp tuổi, một số người bạn của tôi đã có thay đổi tích cực. Sức khỏe tốt hơn, công việc thuận lợi hơn. Có anh bạn ế đến gần 40 tuổi mà sau 2 năm dùng sim phong thủy hợp tuổi đã có cả vợ đẹp con xinh. Nếu bạn cũng đang tìm hiểu về số điện thoại hợp tuổi thì tham khảo chi tiết tại Tìm kiếm sim phong thủy hợp tuổi 1976 chính xác, chất lượng ở đâu? Nghĩ lại tình cảnh của bản thân mình, tôi liều mình tìm mua sim phong thủy hợp tuổi 1976 của mình xem sao. Anh bạn khi thấy tôi thông suốt hơn thì rất mừng. Nhưng bạn bảo mỗi người đều có một mệnh khác nhau, có ngày sinh tháng đẻ khác nhau nên bạn khuyên tôi nên tra cứu tại website simphongthuy.vn. Việc tra cứu diễn ra nhanh chóng, hướng dẫn rất rõ ràng. Bạn cũng có thể tự xem dãy số mình đang sử dụng tốt hay xấu? Tại phần mềm [kiểm tra sim phong thủy uy tín tại simphongthuy.vn] Chỉ 1 ngày sau tôi đã có trên tay chiếc sim phong thủy hợp tuổi 1976. Lúc mới đầu dùng cũng thấy như sim bình thường. Thậm chí còn bất tiện vì đang quen số mới phải đổi số. Nhưng sau 3 tháng tôi đã thấy những thay đổi tích cực. Trong công việc, tôi gặp nhiều người tốt. Có khách chủ động tìm đến để ký hợp đồng lâu dài. Dùng sim phong thủy hợp tuổi được gần 6 tháng thì công việc của tôi ổn định. Sóng gió qua đi như chưa từng đến. Trong thời gian này, tôi còn gặp được đối tác đề nghị đưa sản phẩm ra nước ngoài. Sau nhiều tháng nỗ lực, hôm qua sản phẩm của công ty tôi đã chính thức lên kệ một siêu thị ở Busan – Hàn Quốc. Tôi thật sự rất mừng, rất cảm ơn sim phong thủy hợp tuổi 1976 và simphongthuy.vn đã đưa tôi đến với thành công này. Do đó, tôi viết bài chia sẻ để những người đang phân vân, những người từng không tin tưởng như tôi hiểu thêm về sim phong thủy hợp tuổi 1976. Ngoài ra, nếu anh nào sinh năm 1975 thì cũng có thể tự mua cho mình một dãy sim phong thủy hợp tuổi tại [bảng sim phong thủy hợp tuổi 1975 Ất Mão] chính xác, hiệu quả Nguồn: https://wakelet.com/wake/6UfuVAdBttCsUGOh-KXYA
 8. Tuổi canh tuất xài số điện thoại nào tốt để thăng quan tiến chức? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52555-sinh-n%C4%83m-1970-h%E1%BB%A3p-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-n%C3%A0o/
 9. Tuổi canh tuất xài số điện thoại nào tốt để thăng quan tiến chức? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52555-sinh-n%C4%83m-1970-h%E1%BB%A3p-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-n%C3%A0o/
 10. Tuổi canh tuất xài số điện thoại nào tốt để thăng quan tiến chức? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52555-sinh-n%C4%83m-1970-h%E1%BB%A3p-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-n%C3%A0o/
 11. Tuổi canh tuất xài số điện thoại nào tốt để thăng quan tiến chức? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52555-sinh-n%C4%83m-1970-h%E1%BB%A3p-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-n%C3%A0o/
 12. Tuổi canh tuất xài số điện thoại nào tốt để thăng quan tiến chức? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52555-sinh-n%C4%83m-1970-h%E1%BB%A3p-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-n%C3%A0o/
 13. Tìm sim hợp với tuổi hiện nay là một việc khá phổ biến với giới trẻ và dân kinh doanh, tuy nhiều đối với những thuộc thế hệ trước như tôi thì lại là khá mới mẻ. Khi quyết định tìm hiểu về thông tin sinh năm 1970 hợp số điện thoại nào, bản thân tôi thực sự vẫn bán tín bán nghi, nhưng đến giờ, khi đã trải nghiệm, tôi thực sự tin vào điều này. Hi vọng thông qua câu chuyện của tôi sắp chia sẻ dưới đây, sẽ giúp được nhiều người có được sự thuận lợi hơn trong công việc và cuộc sống. Sim phong thủy đã giúp tôi những gì? Là người của thế hệ trước, tôi vốn không có khái niệm nhiều về sim phong thủy, vào thời chúng tôi thì sim phong thủy là cái gì đó rất xa lạ và lạ lẫm. Tôi khởi nghiệp năm 50 tuổi, sau quãng thời gian làm giáo viên, với mong ước được thay đổi cuộc sống sau những tháng ngày với đồng lương giáo viên còm cõi, không đủ nuôi gia đình. Bắt đầu với số vốn ít ỏi, lại không có kinh nghiệm, tôi đúng là một “kẻ tay ngang”, nhanh chóng nhận thất bại trong những lần đầu tiên. Không nản lòng, tôi lại tiếp tục vay mượn, nhưng dù không thất bại nhưng cũng chỉ đủ vốn, còn không thấy có đồng lãi nào. Tôi thử nhiều cách như hợp tác với những người hợp tuổi, rồi cúng sao giải hạn, rồi mua đồ phong thủy đặt trong nhà, nhưng vẫn không có hiệu quả. Trong một lần đi đánh hàng, gặp được chủ hàng, tôi than thở về cái sự khó khăn khi kinh doanh với ông, ông liền mách tôi về thử mua sim phong thủy chính xác nhất, quan trọng nhất là phải tìm hiểu sinh năm 1970 hợp số điện thoại nào, rồi mua một số hợp với tuổi và mệnh mình, đảm bảo sẽ cải thiện đường quá trình kinh doanh. Bởi chính ông cũng đã từng như thế, nên ông hiểu và mách cho tôi. Ban đầu, tôi cũng bán tín bán nghi, nhưng thôi, có bệnh thì vái tứ phương, tôi quyết định tìm hiểu sinh năm 1970 hợp số điện thoại nào, mua một số điện thoại như lời khuyên. Kết quả chỉ sau 2 tháng, công việc của tôi có chuyển biến rõ rệt, tôi bán được nhiều hàng, nhanh chóng tìm được lượng khách hàng cùng đơn hàng lớn. Các bạn có tin rằng chỉ sau 1 năm, tôi đã có thể sắm một chiếc ô tô hạng sang cho mình và gia đình. ===>>> Xem chi tiết: Tuổi canh tuất xài số điện thoại nào tốt để thăng quan tiến chức? Vậy tôi đã tìm hiểu thông tin sinh năm 1970 hợp số điện thoại nào ra sao? Nếu bạn sinh năm 1970, bạn cũng muốn có được một cuộc sống và kinh doanh thành đạt như tôi, nhất định phải sắm một chiếc sim phong thủy hợp với mình. Tôi đã sử dụng internet để tìm kiếm thông tin Tuổi canh tuất xài số điện thoại nào tốt, sau khi tra cứu nhiều trang web khác nhau, thông tin của simphongthuy.vn đưa ra và cách tính khiến tôi cảm thấy tin tưởng nhất. simphongthuy.vn đã trình bày 5 cách tính để đưa ra thông tin sinh năm 1970 hợp số điện thoại nào, cụ thể như: Âm dương cân bằng: người sinh năm 1970 là tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh dương, vì vậy để cân bằng được âm dương phải chọn dãy số có nhiều số lẻ như 1,3,5,7 để tạo thế cân bằng, giúp công việc hanh thông, thuận lợi. Ngũ hành sinh khắc: người 1970 thuộc mệnh Kim, nên dùng các con số thuộc mệnh Thổ. Công việc sẽ hanh thông, trôi chảy hơn, nên chọn những con số 2,5,8. Quan niệm dân gian: tổng của các số trong số điện thoại bạn chọn phải từ 6 – 10 sẽ là đẹp. Hành quẻ bát quái: chọn nhưng số điện thoại mà thẻ bát quái là đại cát sẽ may mắn thuận lợi. Cửu tinh đồ pháp: nên chọn số 8,9 bởi chúng ta đang ở kỳ 8 của Hạ Nguyên, sao Bát Bạch sẽ mang lại vượng khí. Trên đây là một vài thông tin về cách chọn số điện thoại hợp người sinh năm 1970 mà tôi tìm hiểu được trên simphongthuy.vn, thấy cũng khá hay. Bác nào muốn tìm hiểu về tuổi của mình cũng có thể xem tại trang này. Ngoài ra có ý kiến gì mong các bác góp ý thêm. Cảm ơn! Nguồn: https://datviet.trithuccuocsong.vn/doi-song/gia-dinh/thuc-trang-ve-xem-phong-thuy-so-dien-thoai-hien-nay-3434333/ https://infogram.com/so-dien-thoai-hop-tuoi-1970-canh-tuat-theo-muc-dich-cong-viec-la-gi-1h7z2l8wvrxjg6o
 14. XEM SỐ ĐIỆN THOẠI HỢP TUỔI 1982 CHỨA ĐUÔI NĂM SINH LIỆU CÓ ĐÚNG? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52236-sim-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1982-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-c%C3%B3-th%E1%BB%83-b%E1%BA%A1n-%C4%91%C3%A3-bi%E1%BA%BFt/
 15. XEM SỐ ĐIỆN THOẠI HỢP TUỔI 1982 CHỨA ĐUÔI NĂM SINH LIỆU CÓ ĐÚNG? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52236-sim-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1982-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-c%C3%B3-th%E1%BB%83-b%E1%BA%A1n-%C4%91%C3%A3-bi%E1%BA%BFt/