• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hongninh2010

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  43
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About hongninh2010

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Bạn đã biết cách chọn sim hợp tuổi 1997 theo phong thủy : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52828-sim-m%E1%BB%87nh-th%E1%BB%A7y-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-b%E1%BA%A1n-c%C3%B3-th%E1%BB%83-ch%C6%B0a-bi%E1%BA%BFt/
 2. Bạn đã biết cách chọn sim hợp tuổi 1997 theo phong thủy : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52828-sim-m%E1%BB%87nh-th%E1%BB%A7y-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-b%E1%BA%A1n-c%C3%B3-th%E1%BB%83-ch%C6%B0a-bi%E1%BA%BFt/
 3. Bạn đã biết cách chọn sim hợp tuổi 1997 theo phong thủy : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52828-sim-m%E1%BB%87nh-th%E1%BB%A7y-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-b%E1%BA%A1n-c%C3%B3-th%E1%BB%83-ch%C6%B0a-bi%E1%BA%BFt/
 4. Bạn đã biết cách chọn sim hợp tuổi 1997 theo phong thủy : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52828-sim-m%E1%BB%87nh-th%E1%BB%A7y-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-b%E1%BA%A1n-c%C3%B3-th%E1%BB%83-ch%C6%B0a-bi%E1%BA%BFt/
 5. Bạn đã biết cách chọn sim hợp tuổi 1997 theo phong thủy : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52828-sim-m%E1%BB%87nh-th%E1%BB%A7y-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-b%E1%BA%A1n-c%C3%B3-th%E1%BB%83-ch%C6%B0a-bi%E1%BA%BFt/
 6. Hiện nay có nhiều trường hợp mua sim nhầm lẫn giữa 2 khái niệm sim mệnh Thủy và sim mệnh Thủy, dẫn tới tình trạng mua sim không phù hợp. Thậm chí, có người không những không thấy may mắn mà còn gặp nhiều điều xấu, xui xẻo. Để tránh tính trạng đáng tiếc trên, bạn hãy theo dõi bài phân tích cụ thể dưới đây nhé. Sim mệnh Thủy là gì? Sim mệnh Thủy là loại sim có các số thuộc hành Thủy. Theo ngũ hành, mỗi con số đều phân chia và thuộc từng hành nhất định trong ngũ hành. Dù một con số, cặp số hay cả dãy số của sim điện thoại, bạn vẫn có thể tính toán và biết được sim phong thủy đó thuộc hành nào trong ngũ hành. Việc tính ngũ hành của dãy số sẽ giúp ta biết được nhiều thông tin. Bạn sẽ biết được mình phù hợp với dãy số nào, dựa theo thuyết ngũ hành sinh - khắc. Từ đó mà tìm ra sim phong thủy phù hợp để đem tới nhiều điều may mắn, thành công và thắng lợi trong cuộc sống cũng như công việc của mình. Sim mệnh Thủy có phải sim hợp mệnh Thủy? Khác với định nghĩa về sim mệnh Thủy. Nếu sim mệnh Thủy là nói về ngũ hành của chính dãy số của sim đó thì sim hợp mệnh Thủy lại là khái niệm chỉ chiếc sim có dãy số hợp với mệnh Thủy. (Bạn có thể hiểu đơn giản là sim có ngũ hành tương sinh, tương hợp với ngũ hành bản mệnh người mệnh Thủy.) Quý bạn sinh năm 1997 mệnh Thủy bạn đã biết cách chọn sim hợp tuổi 1997 theo phong thủy Vậy làm sao để biết được sim hợp mệnh Thủy hay không? Rất đơn giản! Theo thuyết ngũ hành, một sim được coi là hợp mệnh người là khi sim có mối quan hệ tương sinh, tương hợp bản mệnh của chủ nhân. Nếu muốn biết ngũ hành một dãy số sim điện thoại, bạn cần tính dựa vào bảng lục thập hoa giáp, xác định thiên căn, địa chi của từng cặp số trong dãy số sim điện thoại. Sau đó phân tích ngũ hành theo thiên căn, địa chi và chọn ra ngũ hành chủ đạo, bao trùm toàn dãy số. Thường thì cách tính sim mệnh Thủy cũng như ngũ hành sim khác sẽ cần tới các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm và kiến thức. Do đó, nếu không biết rõ cách tính, bạn hãy tham khảo sự hỗ trợ của chuyên gia tại thuatphongthuy.org nhé. Nếu đã biết ngũ hành sim, bạn cần xác định được cả ngũ hành bản mệnh của chính mình để tìm ra sim có hành tương sinh. Để có thể tìm được sim hợp mệnh Thủy thì người mua sim cần biết rõ những đặc trưng về phong thủy người thuộc mệnh Thủy. Bởi trong mối quan hệ tương sinh - tương khắc, mệnh Thủy là hành đứng giữa, có vai trò tương đối đặc biệt. Trong đó, Thủy sinh Mộc, Kim sinh Thủy. Và người mệnh Thủy sẽ tương khắc 2 hành Hỏa và Thổ. Nếu bạn không cẩn thận, tính chính xác được dãy số sim điện thoại thuộc hành nào thì khó có thể tìm được sim hợp mệnh Thủy này. Bạn cần lưu ý lựa chọn sim hợp mệnh Thủy có ngũ hành thuộc hành Kim sẽ đem tới nhiều may mắn, thành công, tài lộc hơn bởi Kim sinh Thủy. Bên cạnh đó, bạn có thể chọn sim chủ thuộc hành Mộc hoặc sim thuộc hành Thủy. Tuy nhiên, chúng sẽ không đem tới nhiều điều may, tốt lành bằng sim có quan hệ tương sinh bạn nhé. Chọn được sim có ỹ nghĩa phong thủy sẽ mang tới phước lộc, điều may. Nhưng cần tỉnh táo để không nhầm lẫn và chọn sai. Trên đây là phân tích cụ thể về sim mệnh Thủy và sim hợp mệnh Thủy. Hi vọng sau bài viết này bạn sẽ tìm được sản phẩm sim phong thủy phù hợp bản mệnh, kích vượng khí, sinh tài lộc và may mắn cũng như hóa giải vận hạn tốt nhất. Nguồn: https://infogram.com/huong-dan-xem-sim-hop-menh-thuy-1997-hay-khong-1hxr4zxmw8nqq6y?live
 7. Xem số điện thoại hợp với tuổi canh thân theo 3 số cuối liệu có đúng? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52558-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1980/
 8. Xem số điện thoại hợp với tuổi canh thân theo 3 số cuối liệu có đúng? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52558-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1980/
 9. Xem số điện thoại hợp với tuổi canh thân theo 3 số cuối liệu có đúng? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52558-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1980/
 10. Xem số điện thoại hợp với tuổi canh thân theo 3 số cuối liệu có đúng? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52558-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1980/
 11. Xem số điện thoại hợp với tuổi canh thân theo 3 số cuối liệu có đúng? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52558-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1980/
 12. Nếu bác nào tuổi Canh thân đang đi tìm kiếm may mắn trong cuộc sống cũng như trong công việc thì hãy đọc ngay những gì tôi đã trải nghiệm trong bài viết dưới đây để tin vào thứ gọi là phong thủy nhé! Tôi sinh năm 1980, nam Canh thân đã trải qua nhiều sóng gió khó khăn trong cuộc sống cũng như trong công việc. Nam Canh thân chúng ta nhìn chung về hậu vận là tốt nhưng trung vận thì có phần hơi vất vả và gian truân. Tính tình chúng ta khá bộc trực và có lòng thương người trắc ẩn. Nhưng một điều mà chắc các bác nào Canh thân sinh 1980 như em đều khẳng định đó chính là ẩn chứa bên trong chúng ta dù là nam nhi đại trượng phu đều có lòng trắc ẩn, thương người sâu sắc. Chính vì điều này mà đôi khi tin người và bị kẻ xấu lợi dụng. Việc làm ăn không được dứt khoát và như ý. Đặc biệt phần tình duyên gia đạo của tuổi Canh thân thường không được ổn, vợ chồng khắc khẩu, bất đồng quan điểm. Tôi cũng đã trải qua nhiều sóng gió của cuộc sống và thực sự có thời điểm như bao nhiêu xui xẻo, đen đủi đều vận hết vào mình vậy. Tôi cũng đi cúng bái rồi hỏi han vài nơi để tìm kiếm chút may mắn, tài khí cho cuộc đời mình. Cũng có dùng bùa chấn yểm, rồi đeo vòng thạch anh nhưng cũng không ăn thua. Thế rồi một người bạn mách nước nên đổi số điện thoại cho hợp phong thủy. Bởi lẽ ẩn chứa bên trong mỗi con số luôn có một năng lượng tốt mà nếu chúng ta biết vận dụng nó thì có thể cầu tài lộc, kích tình duyên gia đạo. Sau khi được giới thiệu tìm sim tại simphonghtuy.vn thì tôi đã tìm chọn cho mình một số điện thoại hợp tuổi 1980 thu hút tài lộc và may mắn. Điều đáng nói ở đây đó chính là không mất quá nhiều thời gian để tìm sim! Công cụ tìm sim phong thủy online chính xác ở đây rất thuận lợi và dễ dàng cho chúng ta. Ban đầu tôi còn thử bói sim phong thủy bằng công cụ thì thấy rằng số điện thoại cũ đúng thật là không phù hợp với mình. Sau đó tìm hiểu và được tư vấn số điện thoại hợp mệnh, hợp tuổi luôn tại Website này. Bạn có thể xem chi tiết Xem số điện thoại hợp với tuổi canh thân theo 3 số cuối liệu có đúng? Từ khi dùng sim tới nay tôi thấy cuộc sống có sự thay đổi tích cực rõ ràng. Nhìn chung mọi sự đều tốt, cầu được ước thấy, công việc làm ăn được thuận lợi, mọi mối quan hệ được dễ dàng hơn. Đúng là “có thờ có thiêng có kiêng có lành” các bác ạ. Thực sự thì bác nào tuổi Canh thân đang bị bế tắc trong cuộc sống thì hãy truy cập ngay simphongthuy.vn để chọn số điện thoại hợp tuổi 1980 tại: may mắn cho mình nhé! Nguồn : https://xemboituvi.vn/tuoi-canh-than-1980-hop-so-dien-thoai-nao https://padlet.com/xemsimhoptuoi/pwj50ns1017mv7jd
 13. Hiểu về sim số điện thoại đẹp phong thủy như thế nào là đúng? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52331-m%C3%A0u-s%E1%BA%AFc-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-t%C3%BD/
 14. Hiểu về sim số điện thoại đẹp phong thủy như thế nào là đúng? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52331-m%C3%A0u-s%E1%BA%AFc-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-t%C3%BD/
 15. Hiểu về sim số điện thoại đẹp phong thủy như thế nào là đúng? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52331-m%C3%A0u-s%E1%BA%AFc-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-t%C3%BD/