• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nguyetanh2405

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  48
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nguyetanh2405

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Sự lên ngôi của internet và trào lưu mạng xã hội, mức sống và nhu cầu ngày càng được nâng lên, con người luôn tìm kiếm những thứ để làm mới mình, thể hiện được cái tôi nhiều hơn. Từ những nhu cầu ấy mà xem tử vi số điện thoại ra đời để đào sâu hơn nữa ý nghĩa ẩn sau những con số tưởng chừng vô tri, vô giác để hướng con người tới những giá trị mới hoàn mỹ hơn. Xem tử vi số điện thoại ở đâu Tôi một người từng không tin vào sim phong thủy, không nghĩ rằng đằng sau một dãy sim có thể thay đổi đến vận mệnh của một đời người. Bởi thế tôi đã từng “dị ứng” với những người chạy đua với trào lưu “chơi sim phong thủy”, bỏ ra một số tiền lớn để mua sim phong thủy. Người ta đồn đại nhau về sự “thần thánh” của việc xem bói số điện thoại mà tôi vẫn không biết thực hư như thế nào. Cho đến thời gian trước tôi đã từng gặp khó khăn, công việc bấp bênh, tình cảm không như ý, tôi quyết định thử vận may của mình với xem tử vi sim số. Trên thực tế có rất nhiều các website xem tử vi số điện thoại, nó khiến tôi cũng trở nên hỗn loạn không biết mình nên sử dụng cách xem tử vi số điện thoại phong thủy ở đâu. Tôi đã bắt đầu tìm đến một vài website để xem tử vi số điện thoại. Nhưng ngặt một nỗi, với mỗi một trang khác nhau lại cho tôi một kết quả không giống nhau. Có trang thì số điện thoại của tôi có điểm rất cao, có trang lại rất thấp. Tôi cũng không biết các họ sử dụng phương pháp như thế nào để tính, dấy lên trong tôi sự nghi ngờ, không tin tưởng. ===>>> Xem thêm: Những bí mật về con số hợp với ngày tháng năm sinh không thể bỏ qua Xem tử vi sim số tại simphongthuy.vn Sau khi trải nghiệm trên một số trang, tôi thấy dễ chịu và thân thiện nhất đối với simphongthuy.vn. Tôi cũng không biết là nó có thực sự đúng hay không nhưng với cảm nhận của tôi khá ấn tượng. Họ phân tích cho tôi biết rằng sử dụng những phương pháp cách tính như thế nào để xây dựng lên bộ công cụ xem tử vi số điện thoại. Tôi thấy là hợp lý từ cách tính cung mệnh, xác định yếu tố cân bằng, ứng dụng với các phương pháp từ quẻ Dịch cho đến Bát quái,.. tạo cho tôi một sự tin tưởng vô hình nào đó. Với tử vi số điện thoại phong thủy của tôi được đánh giá là số điện thoại mang lại được nhiều may mắn với mục đích truy cầu công danh, kích tình duyên của mình, đây là số sim thỏa mãn nhu cầu của tôi. Trải nghiệm ban đầu sau khi xem tử vi số điện thoại của mình Khi sử dụng sim phong thủy theo cách xem tử vi số điện thoại phong thủy, ban đầu tôi cũng không để ý nhiều lắm, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường trong khoảng 1, 2 tháng đầu sau khi sử dụng sim. Sau đó tôi thấy cuộc sống bắt đầu có thay đổi, mọi việc đối với tôi có vẻ như được thuận lợi hơn, không còn trúc trắc như trước, vận may dường như cũng đang tìm đến. Ngoài ra tôi là người có đường tình duyên khá lận đận, đứt gánh giữa đường, duyên không tới, người này, người kia giới thiệu cũng không thành. Gần đây tôi thấy có nhiều mối quan tâm hơn, và có những khởi sắc rõ ràng. Cuối cùng tôi cũng đã “tâm phục khẩu phục” sức mạnh của sim phong thủy có ý nghĩa “cải vận” như thế nào và hiểu được vì sao mọi người lại ưa chuộng sim phong thủy đến vậy. Rút ra một kinh nghiệm muốn chia sẻ đến quý bạn khi mua sim phong thủy là dựa vào cách xem tử vi số điện thoại đúng nơi, và mua sim phong thủy đúng chỗ. Bởi nếu như theo cách tính tử vi sim số của một số web thì số điện thoại của tôi không hề tốt. Không phải viết để PR về một website nào đó, tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong việc sử dụng sim phong thủy và tử vi sim số. Với những chia sẻ của tôi trên đây, với quý bạn đang gặp khó khăn giống như tôi, lời khuyên chân thành nên khai thác giá trị từ sim phong thủy sẽ không làm mọi người phải thất vọng. Và quý bạn nên chọn simphongthuy.vn để xem tử vi số điện thoại một cách chính xác nhất. Khi cần quý bạn có thể nhờ đến sự hỗ trợ của đội ngũ tư vấn của simphongthuy.vn. Nguồn: https://issuu.com/simphongthuyvn
 2. Chuyên gia hướng dẫn xem 1996 hợp số điện thoại nào theo hành quẻ bát quái : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52829-sim-h%E1%BB%A3p-m%E1%BB%87nh-th%E1%BB%A7y-1996-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-b%E1%BA%A1n-nh%E1%BA%A5t-%C4%91%E1%BB%8Bnh-ph%E1%BA%A3i-bi%E1%BA%BFt/
 3. Chuyên gia hướng dẫn xem 1996 hợp số điện thoại nào theo hành quẻ bát quái : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52829-sim-h%E1%BB%A3p-m%E1%BB%87nh-th%E1%BB%A7y-1996-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-b%E1%BA%A1n-nh%E1%BA%A5t-%C4%91%E1%BB%8Bnh-ph%E1%BA%A3i-bi%E1%BA%BFt/
 4. Chuyên gia hướng dẫn xem 1996 hợp số điện thoại nào theo hành quẻ bát quái : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52829-sim-h%E1%BB%A3p-m%E1%BB%87nh-th%E1%BB%A7y-1996-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-b%E1%BA%A1n-nh%E1%BA%A5t-%C4%91%E1%BB%8Bnh-ph%E1%BA%A3i-bi%E1%BA%BFt/
 5. Chuyên gia hướng dẫn xem 1996 hợp số điện thoại nào theo hành quẻ bát quái : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52829-sim-h%E1%BB%A3p-m%E1%BB%87nh-th%E1%BB%A7y-1996-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-b%E1%BA%A1n-nh%E1%BA%A5t-%C4%91%E1%BB%8Bnh-ph%E1%BA%A3i-bi%E1%BA%BFt/
 6. Chuyên gia hướng dẫn xem 1996 hợp số điện thoại nào theo hành quẻ bát quái : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52829-sim-h%E1%BB%A3p-m%E1%BB%87nh-th%E1%BB%A7y-1996-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-b%E1%BA%A1n-nh%E1%BA%A5t-%C4%91%E1%BB%8Bnh-ph%E1%BA%A3i-bi%E1%BA%BFt/
 7. Sim hợp mệnh Thủy 1996 là vật phẩm phong thủy đặc biệt, có tác dụng mạnh mẽ. Nhờ chiếc sim hợp mệnh Thủy 1996 nhiều người đã gặt hái vô số thành công trong công việc, cuộc sống. Tuy nhiên, nếu muốn dùng sim hợp mệnh Thủy 1996 thì bạn nhất định phải biết những điều dưới đây. 1. Thế nào là sim hợp mệnh Thủy 1996? Thế nào là sim phong thủy hợp mệnh Thủy 1996? Sim hợp mệnh Thủy 1996 là chiếc sim có ngũ hành tương sinh hoặc tương hỗ với người mệnh Thủy 1996. Đó là các sim mệnh Kim và mệnh Thủy 1996 (vì Kim sinh Thủy, Thủy tượng trợ cho Thủy). Do tương sinh hoặc tương hỗ với bản mệnh người dùng nên sim có thể truyền tải năng lượng tích cực. Đem đến nhiều may mắn cho người dùng. Trong khi đó, sim phong thủy hợp mệnh Thủy 1996 vốn là sim hợp mệnh Thủy 1996. Tuy nhiên, ngoài căn cứ vào ngũ hành thì chiếc sim phong thủy hợp mệnh cần được xem xét thêm 4 yếu tố phong thủy khác. Đảm bảo sim hòa hợp nhất có thể và mang đến nhiều may mắn, cát khí cho người dùng. Vậy sinh năm 1996 hợp số điện thoại nào, chi tiết tại Chuyên gia hướng dẫn xem 1996 hợp số điện thoại nào theo hành quẻ bát quái 2. Phân biệt sim hợp mệnh Thủy 1996 với sim ngũ hành Thủy (sim mệnh Thủy 1996) Đây là 2 loại sim mà rất nhiều người dùng. Nếu không phân biết được 2 khái niệm này thì rất có thể bạn sẽ bỏ lỡ nhiều chiếc sim phù hợp, tốt với bản thân. Cụ thể, như đã chia sẻ ở trên sim hợp mệnh Thủy 1996 là những chiếc sim hợp với NGƯỜI mệnh Thủy 1996. Còn sim ngũ hành Thủy (sim mệnh Thủy 1996) là chiếc sim mà BẢN THÂN nó mang mệnh Thủy 1996. Sim tương hỗ với người mệnh Thủy 1996 nhưng có thể sẽ không phải là chiếc sim phù hợp nhất với người mệnh này. 3. Những ai nên dùng sim phong thủy hợp mệnh Thủy 1996? Như đã chia sẻ ở trên, sim phong thủy hợp mệnh Thủy 1996 là chiếc sim phù hợp với những người có ngũ hành bản mệnh là hành Thủy. Hơn nữa, do sim có khả năng mang lại nhiều may mắn cho người dùng. Do đó, nó rất thích hợp với những: + Người làm ăn, kinh doanh; người đang gặp khó khăn trong công việc. + Người sức khỏe yếu, yểu mệnh mong muốn tăng cường sức khỏe, gặp nhiều may mắn, bình an. + Người đang đi học, đi làm muốn thi cử tốt, sớm ngày công thành danh toại. + Người lòng có sở cầu (có thể là cầu duyên, cầu tài…). - Những ai không nên dùng sim phong thủy hợp mệnh Thủy 1996? Ngũ hành có tương sinh, cũng có tương khắc. Do đó, sim hợp mệnh Thủy 1996 có thể hợp cũng có thể không hợp hoặc khắc với 4 mệnh còn lại. Ví dụ: nếu bản thân chiếc sim hợp mệnh Thủy 1996 đó mang mệnh Kim thì sẽ khắc mới người mệnh Mộc… Do đó, ngoài người mệnh Thủy 1996 thì những người khác không nên dùng sim hợp mệnh này, đặc biệt là người mệnh Hỏa bởi lẽ Thủy khắc Hỏa. 4. Tăng may mắn với cách chọn sim phong thủy hợp mệnh Thủy 1996 Sim hợp mệnh Thủy 1996 tốt cho người thuộc mệnh này. Tuy nhiên, nếu muốn chọn chiếc sim tốt nhất thì bạn nên dùng sim phong thủy hợp mệnh Thủy 1996. Ngoài ngũ hành, sim còn có nhiều yếu tố tốt với người mệnh Thủy 1996 như: + Quẻ kinh dịch tốt cho người mệnh Thủy 1996 giúp trợ mệnh phát triển sự nghiệp, tiền tài, sức khỏe, gia đạo của người dùng. + Sim có nhiều số 8 – đây là con số may mắn theo Cửu tinh đồ pháp. Có thể giúp người dùng “thuận đủ đường” trong thời kỳ Hạ Nguyên hiện tại. + Sim có tổng nút cao chính là số cuối của kết quả thu được khi cộng 10 số lại với nhau. + Sim mang hành là hành suy trong tứ trụ mệnh (tính theo giờ - ngày - tháng - năm sinh) của người dùng. Giúp bổ trợ cho tứ trụ mệnh của người dùng. + Sim tự cân bằng âm dương hoặc tính âm dương của sim cân bằng dưới âm dương mệnh ký của người dùng sim. Ví dụ người con giáp dương có thể chọn dãy số lệch âm và ngược lại. Trên đây là tất cả thông tin liên quan đến sim hợp mệnh Thủy 1996 mà người có nhu cầu dùng cần biết. Để biết thêm thông tin về sim hợp mệnh Thủy 1996, bạn nên liên hệ simphongthuy.vn để được tư vấn chi tiết. Nguồn: https://www.gapo.vn/page/1782498671130866408/posts/qw8a1apbxz8t
 8. CÁCH XEM SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI 1984 THEO YẾU TỐ CHÍNH XÁC, ĐƠN GIẢN NHẤT? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52584-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-b%E1%BA%A1n-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%8Dn-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1984/
 9. CÁCH XEM SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI 1984 THEO YẾU TỐ CHÍNH XÁC, ĐƠN GIẢN NHẤT? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52584-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-b%E1%BA%A1n-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%8Dn-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1984/
 10. CÁCH XEM SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI 1984 THEO YẾU TỐ CHÍNH XÁC, ĐƠN GIẢN NHẤT? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52584-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-b%E1%BA%A1n-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%8Dn-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1984/
 11. CÁCH XEM SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI 1984 THEO YẾU TỐ CHÍNH XÁC, ĐƠN GIẢN NHẤT? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52584-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-b%E1%BA%A1n-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%8Dn-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1984/
 12. CÁCH XEM SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI 1984 THEO YẾU TỐ CHÍNH XÁC, ĐƠN GIẢN NHẤT? : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52584-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-b%E1%BA%A1n-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%8Dn-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-h%E1%BB%A3p-tu%E1%BB%95i-1984/
 13. Hướng dẫn bạn cách chọn số điện thoại hợp tuổi 1984 chính xác và nhanh nhất. Sử dụng số điện thoại hợp tuổi Giáp Tý tuổi 1984 có thể nhận được những lợi ích nào? Hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời chính xác thông qua nội dung bài viết dưới đây. 1. Tại sao nên xem số điện thoại hợp tuổi 1984 Xem số điện thoại hợp tuổi 1984 giúp người Giáp Tý nắm bắt và lựa chọn được cho mình một dãy sim có phong thủy phù hợp với bản mệnh Hải Trung Kim của mình. Sử dụng dãy sim hợp phong thủy giúp bạn nhận được những lợi ích sau: - Tăng cường may mắn, thuận lợi cho cuộc sống của mình nhờ được hưởng may mắn do dãy sim mang lại. - Số điện thoại hợp tuổi 1984 có khả năng phù trợ phong thủy giúp người Giáp Tý giảm bớt được phần nào tai ương, tại họa không mong muốn. - Sử dụng số điện thoại hợp tuổi 1984 cũng giúp người Giáp Tý cảm thấy yên tâm, vững vàng tâm lý hơn. Nhờ vậy mà cuộc sống cũng được thuận lợi và như ý hơn. - Để lựa chọn được sim hợp tuổi 1984 bạn cần lưu ý một vài điểm cơ bản sau: https://xemboituvi.vn/tuoi-giap-ty-1984-hop-voi-so-dien-thoai-nao Chính bởi những lợi ích sử dụng mà số điện thoại hợp tuổi 1984 mang lại mà ngày càng có nhiều người Giáp Tý tin tưởng và mong muốn sở hữu cho mình dãy sim hợp tuổi. Nên việc xem số điện thoại hợp tuổi Giáp Tý lại càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. 2. Cách xem/chọn số điện thoại hợp tuổi 1984 Để lựa chọn được chính xác số điện thoại hợp tuổi 1984 chuyên gia phong thủy khuyên rằng người Giáp Tý nên chọn sim theo 05 yếu tố phong thủy. Cụ thể như sau: ===>>> Xem chi tiết: CÁCH XEM SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI 1984 THEO YẾU TỐ CHÍNH XÁC, ĐƠN GIẢN NHẤT? - Ngũ hành tương sinh: Ngũ hành của dãy số điện thoại hợp tuổi 1984 phải tương sinh với bạn mệnh Hải Trung Kim của người Giáp Tý. Nên chọn dãy số ngũ hành Kim hoặc Thổ là tốt nhất. - Cân bằng âm dương: Dãy sim phải có khả năng cân bằng âm dương với bản mệnh của người Giáp Tý. Hoặc tốt nhất nên chọn dãy sim cân bằng - 5 số chẵn 5 số lẻ. - Cửu tinh đồ pháp: Trong thời kỳ vận 8 hiện tại thì dãy sim hợp tuổi 1984 nên có chữ số 8 - con số vượng khí trong thời kỳ hiện tại. - Kinh dịch: Số điện thoại hợp tuổi 1984 phải có quẻ dịch tốt và phù hợp với mục đích sử dụng của người dùng thì mới tốt. - Quan niệm dân gian: Dãy sim nên có những cặp số mang ý nghĩa tốt đẹp như cặp số thần tài, cặp số ông địa,... Sim hợp tuổi Giáp Tý phải là dãy sim có tổng số nút cao. Để biết dãy sim mà bạn đang sử dụng có phải số điện thoại hợp tuổi 1984 hay không nhanh nhất và chính xác nhất thì hãy sử dụng công cụ chấm điểm phong thủy sim của simphongthuy.vn. Nếu bạn muốn tìm cho mình một số điện thoại hợp tuổi Giáp Tý có thể tham khảo bảng sim do chuyên gia phong thủy của chúng tôi tổng hợp dưới đây. Nguồn : https://wakelet.com/wake/G0axU7cxXHLx4gVdwfayb
 14. Xem sđt tốt xấu và cách thức để luận giải số điện thoại tốt xấu hiện nay : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52329-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-l%E1%BA%A1-g%E1%BB%8Di-%C4%91%E1%BA%BFn/
 15. Xem sđt tốt xấu và cách thức để luận giải số điện thoại tốt xấu hiện nay : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52329-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-l%E1%BA%A1-g%E1%BB%8Di-%C4%91%E1%BA%BFn/