• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

duongvo

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  57
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About duongvo

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Nhắc đến thị trường chăn - ga - gối - đệm, chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã quá quen với thương hiệu Everon. Là một thương hiệu có bề dày kinh nghiệm trong kinh doanh chăn - ga - gối - đệm, lại thêm chất lượng cao và ổn định, Everon vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình. Chính vì uy tín và chất lượng nên hiện nay đã có rất nhiều địa chỉ chuyên kinh doanh sản phẩm này. Nếu bạn đang sống tại Hà Nội và muốn tìm kiếm địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các loại chăn ga gối đệm Everon thì everon24h.com sẽ là gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Địa chỉ cung cấp các sản phẩm Everon uy tín tại Hà Nội Tại everon24h.com, bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm cho mình các sản phẩm ưng ý bởi sự đa dạng và phong phú về các sản phẩm chăn ga Everon. Đến với everon24h.com, bạn có nhiều sự lựa chọn sản phẩm đa dạng từ kích thước, kiểu dáng thiết kế, hoa văn cho đến độ thoải mái của dòng chăn ga gối đệm Everon. Các sản phẩm được kinh doanh tại everon24h.com có thể kể đến như sau: Đệm Everon, đệm điện Everon Chăn ga gối đệm Everon Bộ Everon trẻ em Ruột chăn Everon Ruột gối Everon Khăn Everon Tắm trải, topper Phụ kiện và nhiều mặt hàng đa dạng khác… Bên cạnh thương hiệu Everon, everon24h.com còn kinh doanh đa dạng cá sản phẩm chất lượng với nhiều thương hiệu nổi tiếng khác như Artemis, Kymdan… bạn cũng có thể tham khảo thêm và lựa chọn cho mình các sản phẩm ưng ý nhất. Sự lựa chọn hoàn hảo dành cho khách hàng Giá thành cạnh tranh Cam kết giá thành hợp lý, cạnh tranh nhất thị trường. Sản phẩm đại lý cấp 1 nên luôn có nhiều ưu đãi hấp dẫn Nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi kèm theo quà tặng thiết thực. Chất lượng sản phẩm Sản phẩm 100% chính hãng Everon, thương hiệu uy tín nhất thị trường, đã được kiểm chứng chất lượng và hàng ngàn khách hàng lựa chọn. Dịch vụ hoàn hảo Vận chuyển miễn phí Hỗ trợ giao hàng miễn phí không chỉ tại Hà Nội mà chúng tôi còn hỗ trợ giao hàng miễn phí toàn quốc. Hỗ trợ online 24/24 Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/24, khi bạn cần chúng tôi sẽ hỗ trợ ngay. Quà tặng giá trị Khuyến mại lớn tới 50%, rinh ngay quà tặng Liên hệ với chúng tôi Quá hấp dẫn đúng không nào? Nếu bạn đang cần tư vấn sản phẩm, thì đừng ngần ngại, hãy gọi ngay cho chúng tôi nhé. TỔNG ĐẠI LÝ CHĂN GA GỐI ĐỆM EVERON Địa chỉ: 180 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline: 0914 572 253 - 0913 053 640 Website: everon24h.com Email: kimnguueveron@gmail.com
 2. Giấy kraft còn có tên gọi thông thường là giấy xi măng, giấy dầu, giấy bìa, giấy kraft nâu gói hàng…Sản phẩm được làm từ bột giấy hóa học của gỗ mềm, được xử lý qua công đoạn nghiền bột là kraft. Qua đó, quá trình sản xuất giấy kraft có thể được đốt tái sinh nhiệt, hỗ trợ tiết kiệm nguồn năng lượng hiệu quả. Do đó, sản phẩm còn có tên gọi khác là giấy tái sinh, sản phẩm thân thiện với môi trường. Giấy kraft hiện nay được chia làm hai màu: nâu vàng và trắng. Màu nâu vàng nhạt được làm từ sợi Xenlulozo xử lí với muối Natri sunphat, không cần xử lý bước tẩy trắng bằng phương pháp sun-phit. Loại giấy kraft tự nhiên thường là màu nâu vàng, chúng thường được tẩy để sản xuất giấy trắng. Nếu bạn có nhu cầu nên tìm kiếm những địa chỉ cung cấp sản phẩm chất lượng cũng như giá thành phải chăng nhất nhé. Giới thiệu với bạn đơn vị được nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn sử dụng giấy kraft nâu nhất hiện nay là Hoso. Hãy cùng tìm hiểu về đơn vị này nhé. Hoso chuyên cung cấp giấy kraft Hà Nội uy tín chất lượng nhất hiện nay. Hoso là đơn vị chuyên sản xuất, cung cấp các mặt hàng Hạt nhựa nguyên sinh PP và giấy chất lượng cao các loại được nhập khẩu từ Mỹ, Nhật Bản, Nga, Phần Lan… Đơn vị hoạt động với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán các mặt hàng giấy Kraft dùng làm vỏ bao xi măng, giấy couche, duplex, ivory…. Ngoài ra Hoso còn mở rộng đầu tư nhà máy sản xuất túi giấy Kraft với thiết bị máy móc, dây chuyền hiện đại được nhập khẩu từ nước ngoài. Nhằm cung cấp cho thị trường tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu giấy Kraft trong xu thế chuyển đổi từ việc sử dụng túi nilon sang các dòng túi thân thiện với môi trường . Hoso chuyên sản xuất và phân phối giấy kraft hà nội chất lượng và giá thành tốt nhất. Bởi vì đơn vị sở hữu nhà máy hiện đại, dây chuyền sản xuất nước ngoài không qua bất kỳ khâu trung gian nào, qua đó chắc chắn giá thành tốt hơn những đơn vị khác. Hoso cung cấp giải pháp đóng gói, thiết kế riêng theo nhu cầu với chất lượng tốt nhất tại miền Bắc nói riêng và trên toàn quốc nói chung. Đơn vị luôn đem đến những điều tốt nhất cho khách hàng với thiết kế mẫu in miễn phí theo yêu cầu. Nhận sản xuất giấy kraft, giấy kraft nâu…theo kích thước riêng. Đơn vị luôn có những chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm tri ân đến khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn Hoso là đối tác. Đối với những đơn hàng có số lượng lớn, khách hàng nhanh chóng liên hệ hotline để có giá cũng như chiết khấu tốt nhất. Nếu khách hàng nào có nhu cầu sử dụng giấy kraft, giấy kraft hà nội hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn miễn phí cũng như báo giá chi tiết cùng với những ưu đãi hấp dẫn nhé! Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: HOSO Giấy kraft cứng, giấy kraft gói hàng, giấy kraft cuộn giá rẻ Văn phòng: 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Nhà máy: Lô 09, KCN Phú Minh, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Hotline: +84 (0) 91 212 5335 Email: hoso.contact@gmail.com Website: Tuigiayhoso.com
 3. Hiện nay các sản phẩm chăn ga gối đệm Everon đang phủ sóng thị trường Việt. Nhắc đến Everon là ai cũng thấy thân thuộc. Vậy điều gì đã khiến thương hiệu Everon được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Đảm bảo sức khoẻ người sử dụng Chăn ga gối đệm Everon được sản xuất từ chất liệu 100% cotton, ruột của đệm Everon được sử dụng bông xơ 100% có xuất xứ từ Hàn Quốc. Chăn ga gối đệm Everon có độ dày và độ đàn hồi vừa phải khiến cho người sử dụng có cảm giác thoải mái, dễ chịu. Đặc biệt với nhiều loại đệm như đệm lò xo, đệm bông ép… rất phù hợp với những người bị đau lưng, đau xương khớp… Đảm bảo sức khỏe cũng như giấc ngủ của mọi người. Đa dạng chủng loại phù hợp với mọi đối tượng Các loại đệm Everon có rất nhiều chủng loại phù hợp với mọi đối tượng như đệm lò xo Everon, đệm bông ép, đệm Everon than hoạt tính… Mỗi loại hay mỗi sản phầm của Everon đều nhằm mục đích đem đảm bảo tốt cho sức khỏe người sử dụng. Nhiều phân khúc giá khác nhau Chăn ga gối đệm Everon đáp ứng nhu cầu thu nhập của người tiêu dùng hiện đại, phù hợp với thu nhập của từng gia đình giúp bạn có thể sở hữu cho mình một bộ chăn ga gối đệm Everon chất lượng cao. Để mua chăn ga gối đệm Everon chính hãng đến ngay: TỔNG ĐẠI LÝ CHĂN GA GỐI ĐỆM EVERON 180 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline: 0914 572 253 - 0913 053 640 Email: kimnguueveron@gmail.com
 4. Giấy kraft hiện đang được ưa chuộng trên toàn thế giới vì những lợi ích to lớn mà nó mang lại cho môi trường và toàn xã hội. Cùng điểm qua những ưu điểm vượt trội của loại giấy này nhé. Ưu điểm của giấy kraft: Độ bền kéo, khả năng chống đâm xuyên và chịu lực tốt: do tỉ lệ lưu huỳnh cao và cấu trúc kết nối của các xơ sợi gỗ bền chặt. Chi phí thấp: Nguyên liệu làm giấy kraft cũng như giấy kraft có thể tái sử dụng, Ngoài ra để chi phí sản xuất giấy kraft cũng thấp. Khả năng in ấn tuyệt vời: Giấy kraft có khả bắt mực rất tốt vì vậy được rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn để có thể quảng bá thương hiệu dễ dàng hơn. Thân thiện với môi trường, dễ dàng phân hủy: Giấy kraft hoàn toàn có thể tự phân hủy trong môi trường tự nhiên mà không gây bất cứ ảnh hưởng xấu nào tới môi trường. Khả năng tạo hình tốt: Giấy kraft hoàn toàn có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như làm túi giấy, hộp giấy, bìa carton, bao bì đựng sản phẩm, giấy lót …. Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, tích cực với khách hàng. Để mua giấy Kraft hãy đến với chúng tôi để được đảm bảo sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, định lượng, đáp ứng tối đa nhu cầu in ấn của khách hàng. Liên hệ: +84 (0)91 212 5335 Email: hoso.contact@gmail.com Địa Chỉ: 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Lô 09, KCN Phú Minh, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 5. Tầm quan trọng chiến dịch marketing quang cao nail salon: Hỗ trợ quảng cáo, tăng doanh thu cho doanh nghiệp Phủ sóng thương hiệu, marketing thương hiệu hiệu quả nhất, menu nail spa dep Hiệu quả cao, chi phí cạnh tranh Nếu bạn đang tìm kiếm một thương hiệu chuyên marketing quang cao nail salon thì nailspamarketing.com sẽ là một trong những gợi ý hoàn hảo dành cho bạn đấy. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành marketing, social với nhiều chiến lược build tiem nail đặc biệt là build tiem nail tai my, bạn sẽ hoàn toàn hài lòng khi lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Các lợi ích khi khách hàng chọn lựa dịch vụ tại nailspamarketing.com: - Đội ngũ kiến trúc sư có nhiều kinh nghiệm build tiệm nail spa, hair - Thời gian thiết kế nhanh, nhưng rất coi trọng sự tỉ mĩ trong từng sản phẩm. - Đội ngũ tư vấn có chuyên môn, giúp khách hàng dự đoán gần chính xác nhất chi phí build tiệm. - Tạo được độc đáo, riêng biệt, bắt kịp xu hướng và mang phong cách của chủ tiệm. - Có bản vẽ 2D và 3D, giúp khách có cái nhìn tổng quát trước khi build tiệm. - Bảo vệ sức khỏe của thợ làm Nail và Spa. - Đội ngũ marketing hỗ trợ chính sách, kế hoạch marketing sau khi tiệm hoàn thành. Quá hấp dẫn đúng không nào? Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy liên hệ ngay với nailspamarketing.com để được tư vấn và hỗ trợ nhé!
 6. Lắp đặt camera đà nẵng đang là xu hướng mà rất nhiều người tin dùng vì nó có thể giúp bạn quan sát được nhà ở, nơi làm việc,... khi quý khách đang ở bất cứ đâu. Giúp quý khách hoàn toàn chủ động trong việc nắm bắt tình hình ở nhà, cơ quan làm việc, hay cửa hàng của mình. Địa chỉ lắp đặt Camera Đà Nẵng, thi công điện nhẹ Đà Nẵng uy tín - Camera vinh tín đã và đang được khách hàng quan tâm và lựa chọn trong nhiều năm qua. LỢI ÍCH KHI LẮP ĐẶT CAMERA ĐÀ NẴNG Lắp đặt camera trọn gói giúp thiết bị hoạt động đồng bộ ổn định tăng thời gian sử dụng Các gói lắp đặt camera đà nẵng của CAMERA VINH TÍN phù hợp với nhu cầu thực tế tránh lãng phí, hạn chế phát sinh chi phí Chính vì thế lắp đặt Camera quan sát ngày càng được nhiều người lựa chọn. Kết nối với máy tính, điện thoại di động. Do đó, dù bạn ở bất cứ đâu cũng dễ dàng quan sát được toàn bộ không gian mình cần trông coi. Kể cả trong đêm tối Với công nghệ sản xuất hiện đại, bề mặt vỏ ngoài của Camera được gia công kỹ lưỡng. Vì thế sản phẩm không bị han gỉ, ngấm nước nên độ bền của thiết bị vượt trội. Đặc biệt với các dòng camera ngoài trời tích hợp ip66, ip67 giúp chống chịu tốt hơn với thời tiết. Ngoài ra còn có các tính năng chống ngược sáng và chống va đập Rõ ràng có thể thấy, việc lắp đặp Camera đà nẵng mang đến rất nhiều tiện ích. Vì thế không hề khó hiểu khi ngày càng nhiều người sử dụng thiết bị này. Cam kết khi mua camera tại Vinh Tín: - Cung cấp các dòng Camera hoạt động ổn định, độ phân giải rõ nét, không giật lag. - Hoàn phí toàn bộ nếu Quý vị không hài lòng chất lượng phục vụ lắp đặt camera tại Đà Nẵng - Cài đặt xem Camera từ xa qua mạng internet, điện thoại miễn phí. - Hỗ trợ xử lý sự cố sau lắp đặt tận nơi trong vòng 4h sau khi nhận được thông báo của khách hàng. - Bảo hành kỹ thuật lắp đặt tận nơi sử dụng, miễn phí 24 tháng tại Đà Nẵng. Thông tin liên hệ: Công Ty TNHH MTV Thương Mại Điện Tử Vinh Tín Địa chỉ VP1: 217 Núi thành, Quận Hải Châu, Đà Nẵng Địa chỉ VP2: 144 Mai Đăng Chơn , Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn , Đà Nẵng Địa chỉ VP3: 91 Phạm Như Xương, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng Điện thoại:0906.475.686 Email: camera43.vinhtin@gmail.com Website: lapdatcamera43.com
 7. Sửa chữa điện nước tại nhà Minh Châu là đơn vị sửa chữa điện nước tại hà nội uy tín và chất lượng tốt nhất hiện nay. Minh Châu có đội ngũ nhân viên làm việc lành nghề, kinh nghiệm lâu năm nhất tại Hà Nội. Dịch vụ sửa chữa điện nước Minh Châu chắc chắn sẽ làm hài lòng khách hàng, đảm bảo chất lượng công việc được hoàn thành đem lại hiệu quả cao nhất. Vì sao lại chọn sửa chữa điện nước Minh Châu Đơn vị cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng về sửa chữa điện nước như: Sửa chữa các hệ thống điện nước gia đình, công ty, nhà hàng, khách sạn, trường học, bệnh viện… trên địa bàn Hà Nội. Thi công lắp đặt mới hệ thống điện, nước, thay thế các linh kiện điện, linh kiện nước nhà vệ sinh bị hỏng. Sửa chữa, thay thế, bảo trì các hệ thống điện công nghiệp. Bảo trì, sửa chữa, thay thế linh kiện máy bơm nước. Bảo trì các hệ thống điện, nước dân dụng như : sửa điều hòa, máy giặt, bình nóng lạnh. Cung cấp các linh kiện hệ thống điện, hệ thống nước chính hãng… Là đơn vị chuyên nghiệp chuyên xử lý nhanh sự cố ống nước bị tắc, bục vỡ, rò rỉ...đảm bảo khắc phục hiệu quả sự cố nhanh chóng đi vào hoạt động. Dịch vụ chuyên nghiệp, làm việc đúng thời gian và đúng thỏa thuận với khách hàng, đảm bảo các chế độ bảo hành, hậu mãi lâu dài. Điểm mạnh nữa của sửa chữa điện nước Minh Châu là có dịch vụ tại cách quận huyện quanh thành phố Hà Nội như: Đống Đa, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Bà Trưng, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Từ Liêm, Hà Đông, Thanh trì, Long Biên...Nhằm đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng tại mọi điểm. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn cũng như sửa chữa theo đúng ý của quý khách nhất nhé!
 8. Ắt hẳn khi tìm hiểu về những tập đoàn đầu tư đa ngành nhiều trong quý nhà đầu tư cũng đã nghe về tập đoàn Minh Long Holding. Minh Long Holding là một tập đoàn kinh tế đa ngành với hệ sinh thái đa dạng gồm 13 công ty thành viên bao gồm 13 lĩnh vực khác nhau: tài chính, công nghệ, đầu tư, bất động sản, logistics, nông nghiệp, truyền thông. Nhờ những lĩnh vực đa ngành đó mà chúng tôi có thể tạo ra một hệ sinh thái toàn diện và phát triển nhiều chương trình đầu tư tiết kiệm cho quý nhà đầu tư. Chúng tôi cung cấp cho các công ty các giải pháp dựa trên nền tảng công nghệ 4.0 – mạng lưới công nghệ kinh tế chia sẻ, tạo dựng cộng đồng khách hàng và những nhà hợp tác cùng phát triển bền vững, lớn mạnh. Xác định “Kinh doanh là sứ mệnh chứ không phải quyền lợi”, mục tiêu của Minh Long Holding là trở thành một Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành mạnh cả về quy mô và chất lượng hoạt động. Mong muốn của Minh Long Holding là mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng và đối tác, cho cổ đông, mang lại giá trị về nghề nghiệp cho nhân viên, mang lại giá trị có ích cho cộng đồng và xã hội. Trong đại dịch Covid vừa qua, Minh Long holding với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần chủ động vượt lên nhiều thách thức, chúng tôi đã đưa ra được nhiều phương án điều chỉnh sớm đảm bảo hoạt động phát triển ổn định, an toàn, bền vững cho công ty và nhà đầu tư. Minh Long Finance luôn đặt trọng tâm kinh doanh hướng về người dùng, xã hội và cộng đồng. Bởi đây chính là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của công ty. Lãi suất vay và Lãi suất hợp tác đầu tư qua Minh Long Finance luôn minh bạch, thấp nhất trên thị trường. Với mục tiêu hướng tới cộng đồng, Minh Long Finance luôn chia sẻ, gắn kết, luôn hướng đến người dùng để phát triển bền vững thông qua các chương trình tri ân thiết thực. Hãy kết nối ngay với chúng tôi: Tầng 7 Tòa nhà Việt Á số 9 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Tầng 8 Tòa nhà Detech Tower 2, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0246.219.6189 - 0246.291.6398 Email: minhlongholdings@gmail.com
 9. Bạn là người đam mê ca hát? Bạn đang muốn tìm cho mình một chiếc loa kéo để thỏa sức đam mê? Bạn phân vân không biết loại loa kéo hay nhất hiện nay? Mời bạn hãy đến với thế giới loa kéo tại loadidong.vn để khám phá cho mình các loại loa kéo tốt nhất hiện nay nhé! Với kinh nghiệm nhiều năm phân phối loa di động, loa kẹo kéo, loa karaoke xách tay, loadidong.vn tự tin là nơi phân phối loa kéo hàng đầu tại TPHCM. Sở hữu loa kéo tại loadidong.vn, bạn sẽ nhận được các ưu đãi, khuyến mãi lớn đi kèm loa. Đồng thời, bạn sẽ tha hồ test âm thanh, chất lượng loa miễn phí với không gian chuyên nghiệp như phòng hát karaoke khép kín khi ghé mua loa trực tiếp tại địa chỉ: 995 Âu Cơ , P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP.HCM. Ngoài ra, bạn sẽ được tư vấn miễn phí cách lựa chọn loa phù hợp ví tiền, cách sử dụng loa đúng cách và các biện pháp phòng tránh loa kẹo kéo bị rè trong suốt quá trình sử dụng loa. Với đội ngũ kỹ thuật 24/7, chắc chắn sẽ đem đến cho bạn hài lòng và yên tâm khi mua loa kéo của chúng tôi. Liên hệ ngay Hotline 0902 926 995 - 0908 284 995 để được tư vấn các loại loa kéo karaoke hay nhất 2021 và tậu cho mình chiếc loa ưng ý nhé!
 10. Chàm sữa trẻ em hay còn gọi là lác sữa, là bệnh phổ biến hay gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 1 tuổi. Nguyên nhân dẫn đến chàm sữa là do cơ địa của bé dị ứng, viêm da cơ địa hoặc các tác nhân bên ngoài như: khói bụi, lông thú cưng, phấn hoa, đồ ăn lạ… Với hệ thống miễn dịch trẻ nhỏ còn non nớt, nhạy cảm sẽ phản ứng lại quá mức, gây nên tình trạng viêm ngứa, mẩn đỏ, chảy dịch trên da. Để xử lý bệnh, cách phổ biến và thông dụng nhất mọi người hay sử dụng các loại kem bôi điều trị chàm sữa cho bé. Tuy nhiên, công dụng và hiệu quả, tác dụng phụ của mỗi loại kem khác nhau. Người sử dụng nên tư vấn từ bác sĩ. Khác với các loại kem bôi da tây y ngày nay, sản phẩm dược phẩm của công ty TNHH Thanh Mộc Hương sản xuất kem bôi da Thuần Mộc. Sản phẩm có công dụng điều trị các bệnh da liễu hiệu quả, được người dùng thực tế đánh giá là phương thuốc bí truyền an toàn. Kem bôi da Thuần Mộc nổi bật là lành tính vì được bào chế hoàn toàn 100% thảo dược tự nhiên. Do đó hoàn toàn không có tác dụng phụ và có thể sử dụng lâu dài, an toàn cho mọi làn da, cho trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai và cho con bú. Kem bôi da đặc trị các bệnh da liễu như: viêm da cơ địa, chàm sữa trẻ em, lang beng, mẩn ngứa, ghẻ, nấm… Chuyên điều trị các loại nấm, hăm, viêm lỗ chân lông, viêm nấm ngoài âm đạo phụ nữ, bong tróc, nước ăn chân tay…Sản phẩm an toàn xứng đáng để bạn ưu tiên lựa chọn hàng đầu cho gia đình.
 11. Bạn đang tìm kiếm đơn vị uy tín chất lượng cho nhu cầu thiết kế thi công nhà phố, thiết kế thi công biệt thự, thiết kế thi công nội thất…Hãy đến với công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Phan Kiến Phát. Đơn vị cung cấp các dịch vụ chất lượng, chuyên thi công biệt thự vườn, biệt thự cấp 4, biệt thự chữ L, biệt thự bán cổ điển, biệt thự hiện đại, thiết kế thi công nội thất, các công trình dân dụng khác… Các thiết kế xây dựng được ưa chuộng nhất tại Phan Kiến Phát Thiết kế biệt thự 2 tầng mái bằng hiện đại có sân vườn đẹp Biệt thự phố tân cổ điển mái thái 2 tầng đẹp tại thị trấn Phước Hải Thiết kế biệt thự phố tân cổ điển mái Thái tại Phan Thiết theo phong thủy Biệt thự tân cổ điển đẹp 3 tầng kiểu Pháp có sân vườn ấn tượng Biệt thự 3 tầng mái thái đẹp tại Hóc môn Thiết kế kiến trúc Villa- Tp.HCM Thiết kế biệt thự bán cổ điển cao cấp tại quận 12 Mẫu biệt thự cổ điển mặt tiền 8m thiết kế theo phong thủy Mẫu biệt thự vườn 3 tầng hiện đại đẹp tại Bến Tre ….. Phan Kiến Phát với kinh nghiệm nhiều năm thiết kế thi công nhà phố, thiết kế thi công biệt thự, thiết kế thi công nội thất…đã tạo nên chỗ đứng vững chắc với những sản phẩm chất lượng cao. Được nhiều khách hàng tin tưởng, giới thiệu cho mọi người lựa chọn chúng tôi. Đơn vị cam kết xây dựng vật tư đúng chuẩn, thi công đúng kỹ thuật, kết cấu bền vững, báo giá chính xác không phát sinh nhiều chi phí và bảo hành lên tới 20 năm.
 12. Thiết kế phòng game đóng vai trò cực kì quan trọng trong việc thu hút khách hàng đến với quán net của bạn. Đặc biệt với những khách thích trải nghiệm cảm giác chơi game cùng đồng đội tại phòng net. Thiết kế quán cần có sự kết nối cũng như tính chuyên nghiệp tạo cảm giác "pro" cho mọi khách ngồi chơi tại chỗ. Cyberallgame xin giới thiệu đến quý khách hàng dịch vụ lap dat phong game chuyên nghiệp ComBo Phòng Net Game Cyber 20Pc Trọn Gói Ưu Đãi Hot. ComBo Phòng Game 20Pc Trọn Gói Ưu Đãi Hot, ComBo bao gồm 20 bộ máy, 20 bộ phone phím chuột, 20 bộ bàn phòng game đóng hộp, 20 bộ ghế chân quỳ mã 403 nệm 2 mặt ngang lưng, 01 server boootrom chạy cho 20 máy trạm, và các thiết bị mạng kèm theo...Chi tiết vui lòng liên hệ kinh doanh. Với trên dưới 300 triệu quý khách hàng đã sở hữu 1 phòng game trọn gói 20 máy đi vào hoạt động kinh doanh. Thời gian triển khai từ 03 đến 05 ngày làm việc, các thủ tục xin giấy phép, thiết kế bảng hiệu, thi công lắp đặt phòng game, bàn ghế phòng game hot nhất 2019... các linh kiện, thiết bị kèm theo trong gói combo 20 máy tính trọn gói. * Cấu hình máy tính chơi game tầm trung 20 bộ bao gồm. - Main Dòng Coffee Lake H310MHD PRO best budget gaming. - Bộ vi xử lý CPU: Intel® Core™ i3-9100F Processor 6M Cache, up to 4.20 GHz (Coffee Lake) - Ram: Thanh Ram 8Gb DDR4 bus 2666 Vcoler | Gskill ( có thể thêm tiền nâng thành 16Gb ) - Vga ( Card màn hình ): Dòng vga trung cấp hãng Ndivia GTX 1650 OC 4Gb hay các dòng cùng phân cấp. - LCD ( màn hình máy tính ): Theo gói là các dòng màn hình 27inch gaming Like New ( tùy chọn nâng cấp theo nhu cầu ) - Bộ Gear ( phím + chuột ) chuyên game: Combo Eblue chuột gaming mã 151 | Bàn Phím Gaming iRock K64E Optical Switch Black - Tai nghe phòng game: Tai nghe siêu bền F05 | Các phân phúc tai nghe cùng loại. Để tìm hiểu kỹ hơn quý khách vui lòng liên hệ: Hotline: 0988 418 456 hoặc 0909 107 789 Mr Lương Vinh. Địa chỉ: Vi Tính An Phát Số 36/44/11 Đường Nguyễn Gia Trí ( D2 cũ ),F.25, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Gmail: luongvinh@vitinhanphat.com
 13. Bàn phím keychron với thiết kế nhỏ gọn bắt mắt cùng khung nhôm cực kỳ chắc chắn. Bàn phím còn có kết nối cả dây lẫn không dây (USB type C, Bluetooth) đi kèm là dải đèn led RGB nhiều hiệu ứng. Bàn phím cơ keychron hỗ trợ kết nối tốt cả Windows, Android, IOS. Sản phẩm có bộ nhớ lưu trữ 3 thiết bị khác nhau và tốc độ chuyển đổi qua lại của thiết bị rất nhanh. Người sử dụng máy tính có cảm giác gõ mang lại ổn định đó là điểm sáng ấn tượng. Đó là những gì mà sản phẩm bàn phím mang thương hiệu keychron đem lại. Và những ai đang quan tâm về loại bàn phím này thì đừng bỏ qua những mẫu đang được ưa chuộng dưới đây. Keychron Q1 Barebone Kit Xanh Đậm (Navy Blue) Keychron Q1 Barebone Kit Màu Đen (Carbon Black) Keychron Q1 Barebone Kit Màu Xám (Space Gray) Bàn phím cơ Keychron Q1 QMK Đen (Carbon Black) Bàn phím cơ Keychron Q1 QMK Xanh Đậm (Navi Blue) Bàn phím cơ Keychron Q1 QMK Xám (Space Gray) [Hotswap] - Bàn phím cơ Keychron K4 v2 Bản nhôm … Mac8.vn là đơn vị chuyên về: Audio, Gears, Hi-Tech. Chuyên phân phối Harman, Kardon, JBL, Keychron, Macbook, Phụ kiện, Apple…Nơi cung cấp thông tin sản phẩm công nghệ và thời trang, phụ kiện cho người dùng điện thoại, máy tính bảng. Đến với Mac8.vn khách hàng sẽ được khuyến mãi khủng như: Giảm 1% trên tổng đơn khi thanh toán 100%, vận chuyển hàng Mỹ (Ship US), bảo hành đồ Apple… Mac8.vn cam kết chỉ cung cấp hàng chính hãng, chất lượng cao cùng với giá thành phải chăng nhất. Hãy ghé ngay Mac8.vn để có những trải nghiệm tuyệt vời cùng với bàn phím cơ keychron đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay nhé.
 14. Máy bơm màng khí nén là sản phẩm có tác dụng cung cấp năng lượng cho chuyển động qua lại của hai màng ngăn để bơm chất lỏng có độ nhớt cao, thấp hoặc trung bình và cả chất lỏng có hàm lượng chất rắn lớn… Đặc biệt máy bơm màng cũng có khả năng chống ăn mòn với những loại hóa chất mạnh như axit… Ưu điểm nổi bật của máy bơm màng khí nén Aro Máy có khả năng chạy khô Máy bơm màng khí nén Aro có thể chạy khô trong thời gian dài mà không làm hỏng máy bơm hoặc các bộ phận của nó. Máy có khả năng xử lý chất rắn hiệu quả Máy bơm màng khí nén Aro có thể dễ dàng và hiệu quả xử lý chất lỏng chứa đầy chất rắn mà không làm hỏng máy bơm hoặc sản phẩm. Bộ van bi có thể xử lý chất rắn có đường kính lên đến gần 0,75 ”(19 mm) và bộ van nắp có thể vượt qua các chất bán nguyệt có kích thước gần như đường thẳng. Máy bơm màng bơm không cần điện (chống cháy nổ cao) Máy bơm màng không yêu cầu điện (đúng hơn, chúng cần khí nén để hoạt động) và có thể được nối đất để hoạt động an toàn, đáng tin cậy trong môi trường dễ cháy nổ. Điều này rất quan trọng khi bơm chất lỏng dễ cháy hoặc khi máy bơm ở trong môi trường có khói. Máy bơm màng có giá thành thấp Trong hầu hết các trường hợp, máy bơm màng có giá thấp hơn đáng kể so với các kiểu máy bơm dịch chuyển tích cực khác (như kiểu ống lồng, bánh răng hoặc khoang tăng dần). Chúng cũng không yêu cầu động cơ, bộ điều khiển đắt tiền hoặc không cần chuyên gia lắp đặt. Máy có khả tự mồi. Máy bơm màng có khả năng tự mồi và không yêu cầu áp suất đầu vào dương (NPSHA). Chúng có thể kéo thang máy hút lên đến 32 ‘(9,8 m) hoặc đặt trên sàn bên cạnh bồn chứa và hoạt động tốt mà không cần áp suất đầu vào hoặc áp suất đầu vào dương lên đến 10’ (3,0 m). Máy có khả năng bơm chìm Nếu bạn làm việc trong các ngành công nghiệp khai thác mỏ, nước thải, dầu khí hoặc hàng hải, bạn biết giá trị của máy bơm và bạn sẽ không thể thực hiện được công việc của mình nếu không có chúng. Máy bơm có thiết kế không nối tiếp Máy bơm màng không sử dụng hoặc yêu cầu phớt cơ khí đắt tiền để hoạt động. Thay vào đó, màng ngăn đàn hồi chuyển động qua lại và van kiểm tra kéo sản phẩm vào máy bơm sau đó đẩy nó ra ngoài, gây ra chuyển động bơm. Máy bơm màng có khả năng kháng hoá chất và nhiệt độ cao Nhiều máy bơm được cung cấp với các vật liệu thành phần được làm từ thép không gỉ, hợp kim C, gang, nhôm, polypropylene, PVDF. Chúng có thể được lắp bằng vật liệu FKM, PTFE, EPDM, Santoprene và nitrile để bạn có thể chọn một đơn vị đáp ứng nhu cầu hóa chất của mình. Từ quan điểm nhiệt độ, máy bơm màng có thể dễ dàng xử lý nhiệt lên đến 220 độ F (104 độ C) và có thể cao hơn. Chúng cũng có thể xử lý nhiệt độ lạnh. Khi vượt quá 220 độ F (104 độ C) hoặc thấp hơn điểm đóng băng Máy bơm màng có thể xử lý phạm vi độ nhớt cao Máy bơm màng có thể xử lý hầu như bất kỳ chất lỏng nào có thể chảy đến 90.000 cSt (415.500 SSU) và có thể được trang bị đặc biệt để đạt được nhiều hơn nữa. Sử dụng bi van có trọng lượng và kích thước quá lớn của máy bơm sẽ giúp ích khi bơm các sản phẩm rất nhớt. Việc đưa sản phẩm vào máy bơm cũng là lý tưởng nhất. Máy bơm màng dễ làm sạch – vệ sinh Máy bơm màng dễ dàng tháo rời và vệ sinh. Một số có thể trải qua quy trình làm sạch tại chỗ (CIP), nơi máy bơm có thể được xả và vệ sinh mà không cần tháo rời. Máy bơm màng dễ lắp đặt Máy bơm màng không cần phải căn chỉnh bằng laser và không yêu cầu các điều khiển phức tạp để hoạt động hiệu quả — chúng chỉ cần cung cấp không khí để cung cấp năng lượng cho máy bơm. Máy bơm có thể được điều khiển bằng van xả chất lỏng hoặc bằng cách kiểm soát không khí đi vào máy bơm. Các phụ kiện, chẳng hạn như bộ lọc / bộ điều chỉnh, có giá cả hợp lý và dễ dàng thêm vào máy bơm. Máy bơm màng có thể di động Tùy thuộc vào kích thước và vật liệu máy bơm, chúng có thể nhẹ và di chuyển dễ dàng. Một số nhà quản lý nhà máy máy bơm gắn vào xe đẩy để dễ dàng di chuyển và ứng dụng linh hoạt. Để mua máy bơm màng khí nén Aro vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HẢI NAM 13 đường 1B, khu dân cư Bình Chiểu 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM 0908.095.139 - 0907.826.239 hainampumps@gmail.com Pumpparts.vn
 15. Ngày nay, dịch vụ internet phát triển, bạn có thể tìm thấy nhiều đơn vị thiết kế web, chỉ cần gõ từ khóa tìm kiếm rất nhiều top công ty thiết kế website uy tín khác nhau xuất hiện - với những ưu và nhược điểm riêng sẽ xuất hiện. Vậy đâu là đơn vị thiết kế web uy tín và chất lượng nhất. Mời bạn đến với EPAL SOLUTION - đơn vị chuyên thiết kế website, cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin doanh nghiệp uy tín hàng đầu hiện nay. Mời bạn hãy đến với dịch vụ thiết kế EPAL SOLUTION – thương hiệu hàng đầu chuyên thiết kế website chuyên nghiệp, thiết kế website bán hàng, thiết kế website giới thiệu công ty và các dịch vụ thiết kế web. Đội ngũ kỹ thuật viên đã và đang thiết kế hàng trăm, hàng ngàn website cho các đơn vị doanh nghiệp trên khắp cả nước. Cập nhật liên tục những kiến thức, thông tin mới nhất để ứng dụng cho website của khách hàng Cam kết tư vấn thiết kế web dựa trên nhu cầu, yêu cầu của từng đơn vị Luôn có mặt để giải đáp các thắc mắc của bạn một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp nhất. Hỗ trợ nhanh chóng và tận tâm Dữ liệu của bạn sẽ được đảm bảo an toàn, bạn không cần phải lo lắng về vấn đề Backup dữ liệu. Dịch vụ seo website được tối ưu hóa mọi khía cạnh để thân thiện với công cụ tìm kiếm dễ xuất hiện trên Google. Thông tin liên hệ EPAL SOLUTION Hotlline: 0888 869 300 (8h15 - 21h00) Website: epal.vn Địa chỉ: 27 Hoàng Hoa Thám, P. 6, Q. Bình Thạnh, TP. HCM, VN Địa chỉ: 24 Đường số 18 KDC Sông Đà, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM, VN