• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

saigonreview

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  10
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About saigonreview

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 27/01/1998

Contact Methods

 • MSN
  179 Trương phước phan, P. Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHC
 • Website URL
  https://saigonreview.net/

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Hồ Chí Minh
 1. Nhật Bản - Đất nước của hoa anh đào từ lâu nay đã được mệnh danh là một quốc gia phát triển với nền kinh tế vào hạng bậc nhất trên thế giới, cùng với nền văn minh truyền thống đa văn hóa. Bên cạnh đó thì đây cũng là một đất nước có nền giáo dục được xếp vào loại tốt và hoàn hảo nhất trong khu vực Đông Á nói riêng và khu vực Châu Á nói chung. Chính vì vậy đã thu hút hàng nghìn các bạn trẻ ấp ủ ước mơ được học tập tại đất nước này. Hãy cùng Saigon Review lựa chọn trung tâm tư vấn du học Nhật Bản uy tín tại TPHCM để hoàn thành ước mơ của chính mình nào! Link tham khảo: https://saigonreview.net/trung-tam-tu-van-du-hoc-nhat-ban-tai-tphcm-uy-tin
 2. Hiện nay trên địa bàn TPHCM có rất nhiều trung tâm tư vấn du học Canada và nhiều quốc gia khác nhau. Với những thông tin tư vấn đa dạng và khó phân biệt đúng sai, thật giả cho khách hàng. Vậy hãy cùng saigon review tham khảo một vài trung tâm tư vấn du học Canada tại TPHCM uy tín và chất lượng hàng đầu nhé. Link chi tiết bài viết: https://saigonreview.net/trung-tam-tu-van-du-hoc-canada-tai-tphcm-uy-tin
 3. IELTS là một kì thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế cần thiết cho các bạn học sinh, sinh viên có nguyện vọng muốn đi du học cũng như làm việc tại các công ty nước ngoài. Việc học và luyện thi IELTS như thế nào là đúng cách để tiết kiệm tiền bạc và công sức? saigon review xin giới thiệu các thầy cô luyện thi IELTS tốt nhất hiện nay tại TP. Hồ Chí Minh để bạn tham khảo. Tìm hiểu chi tiết tại: https://saigonreview.net/top-giao-vien-day-ielts-gioi-o-tphcm
 4. Nhu cầu học tiếng Anh chứng chỉ IELTS Ngày càng tăng cao, với một số bạn không có thời gian vì công việc thì khóa học cấp tốc là một lựa chọn hoàn hảo. Hiện này có một số trung tâm luyện thi IELTS cấp tốc trên địa bàn TPHCM có thể giúp các bạn đạt được IELTS chỉ trong 1 -3 tháng. Sau đây là Danh sách của một số Trung tâm luyện thi IELTS cấp tốc tại TPHCM các bạn có thể tham khảo. Đó là danh sách 11 trung tâm cung cấp khóa học luyện thi IELTS tại TPHCM mong các bạn tìm được trung tâm phù hợp nhất cho mình. Tham khảo chi tiết tại: https://saigonreview.net/trung-tam-luyen-thi-ielts-cap-toc-tai-tphcm
 5. Mos (Microsoft Office Specialist) là một bài thi đánh giá kỹ năng văn phòng được sử dụng phổ biến trên khắp thế giới. Khi hoàn thành bài thi, bạn sẽ được cấp chứng chỉ xác nhận khả năng sử dụng tin học văn phòng do Microsoft cấp. Vậy, học Mos ở đâu? Bài viết dưới đây của Saigon Review sẽ cung cấp tham tin về địa chỉ học chứng chỉ Mos ở TPHCM để bạn tham khảo. Trung tâm tin học MS Trung tâm tin học MS thuộc công ty Cổ phần Tin học MS Thành phố Hồ Chí Minh, thành lập năm 2015 bởi đội ngũ kỹ sư ngành Công nghệ Thông tin của Đại học Bách khoa TPHCM. Trung tâm cung cấp đa dạng các khoá học Mos, tin học văn phòng chất lượng phù hợp với mọi đối tượng học viên, kể cả những người mới làm quen với máy vi tính. Đội ngũ giảng viên nhiều năm kinh nghiệm, có kiến thức thực tế sẽ trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho học viên. Cùng với đó, trung tâm luôn chú trọng nâng cấp thiết bị máy móc để học viên có môi trường học tập tốt, bắt kịp sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin. Trung tâm tin học KEY Nếu bạn đang lo lắng không biết học Mos ở đâu tốt thì trung tâm tin học KEY là một gợi ý phù hợp. Trung tâm thành lập và hoạt động hơn 20 năm với cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo tốt nhất cho học viên. Chương trình đào tạo chú trọng đến phát triển kỹ năng thực tế nên học viên sẽ được trang bị đầy đủ những kỹ năng cơ bản để hoàn thành tốt công việc được giao. Ngoài ra, trung tâm sở hữu cơ sở vật chất, thiết bị học tập hiện đại giúp học viên có môi trường học tập tốt nhất. Đội ngũ giáo viên tại trung tâm đều là những người được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, tâm huyết và nhiệt tình. Nhờ vậy, học viên luôn cảm thấy thoải mái, tiếp thu kiến thức dễ dàng và nhanh chóng. Tham khảo link: https://saigonreview.net/top-trung-tam-luyen-thi-mos-tphcm-uy-tin-nhat
 6. Ngày nay các hoạt động giao thương, buôn bán, học tập và làm việc tại Thái Lan ngày càng diễn ra mạnh mẽ. Nhu cầu về các lớp học tiếng Thái ở TP.Hồ Chí Minh cũng gia tăng nhanh chóng. Nhưng học tiếng Thái ở đâu là tốt nhất và chất lượng nhất thì không phải ai cũng biết. Vì thế, Saigon Review muốn review học tiếng Thái tại những trung tâm được đánh giá là chất lượng và uy tín nhất trong khu vực Sài Gòn Phương Nam Education Nói đến vấn đề học tiếng Thái Lan ở đâu TPHCM thì Phương Nam Education sẽ là một trong những địa chỉ đáng tin cậy nhất tại khu vực. Tại đây có đầy đủ các khóa học tiếng Thái ở mọi cấp độ. Và được giảng dạy theo giáo trình “Thai for Beginner” có nghĩa là sẽ bao gồm tất cả các kỹ năng về nghe, nói, đọc, viết, phát âm, ngữ điệu và bài tập. Đặc biệt, giáo trình tại đây được thiết kế song ngữ nên bạn vừa có thể học tiếng Thái mà lại vừa trau dồi được vốn tiếng Anh của bản thân vô cùng tiện lợi. Và tất nhiên sách giáo trình tại Phương Nam Education đều được miễn phí khi bạn tham gia vào khóa học tại đây. Các khóa học đều rất đa dạng và được sắp xếp linh động về thời gian nên bạn có thể tham gia trong khoảng thời gian rảnh. Một số khóa học tiêu biểu của các lớp học tiếng Thái của Phương Nam Education: Khóa học tiếng Thái cơ bản Khóa tiếng Thái nâng cao Khóa tiếng Thái giao tiếp – du lịch Khóa tiếng Thái cho người bận rộn Khóa tiếng Thái online qua skype Lớp luyện thi tiếng Thái Trung tâm tiếng Thái Sài Gòn Vina Sài Gòn Vina cũng sẽ là địa chỉ cho những bạn đang hỏi học tiếng Thái ở đâu mà lại có yêu cầu về giáo viên người Thái tham gia giảng dạy trong các khóa học. Một số khóa học tại đây sẽ gồm có: Khóa tiếng Thái vỡ lòng Khóa học tiếng Thái sơ cấp Khóa tiếng Thái du lịch và du học Các khóa học sẽ có sự tham gia của giáo viên người Việt và người Thái để hỗ trợ học viên học tập theo giáo trình chuẩn phù hợp với mục đích học tiếng của mỗi học viên. Mối lớp học tại đây sẽ có tối đa 6-12 học viên tham gia với thời gian học linh động. Đối với các học viên xa trung tâm hoặc không có thời gian rảnh ổn định thì giáo viên sẽ đến tận nơi để giảng dạy. Đây là điều mà rất ít trung tâm tiếng Thái tại Sài Gòn có thể đáp ứng được. Xem chi tiết tại: https://saigonreview.net/top-trung-tam-day-hoc-tieng-thai-lan-o-tphcm-tot-nhat
 7. Ngoại ngữ luôn là công cụ phụ trợ thiết yếu trong công việc cũng như cuộc sống. Sẽ rất có lợi nếu như bạn có thể sở hữu thêm cho mình một ngoại ngữ. Hiện nay, một trong những ngoại ngữ được nhiều người học nhất là tiếng Đức. Ở bài viết này, Saigon Review sẽ chỉ cho bạn top 10 trung tâm tiếng Đức TP.HCM được quan tâm nhiều nhất. Trung tâm ngoại ngữ trường Đại học KHXH&NV Trung tâm ngoại ngữ trường Đại học KHXH&NV là cái nôi đào tạo ngoại ngữ trong đó có tiếng Đức. Đây là một trong những địa chỉ học tiếng Đức được đánh giá cao về chất lượng giảng dạy. Khoa tiếng Đức ở đây có đội ngũ Giảng viên giàu kinh nghiệm, kiến thức sâu rộng giúp học viên phát triển toàn diện cả về kỹ năng và tri thức. Hình thức giảng dạy của khoa luôn linh hoạt để sinh viên có thể tiếp thu tối đa và mở rộng hơn kiến thức, phát triển năng khiếu ngoại ngữ của bản thân. Trong quá trình hoạt động, các giáo viên của trường luôn nỗ lực nâng cao năng lực để việc đào tạo ngày càng được hoàn thiện tốt nhất. Trung tâm dạy tiếng Đức HALO Education Với hơn 1 thập kỳ hình thành và phát triển HALO xứng đáng được đứng top 10 trung tâm tiếng Đức ở TP HCM. Trung tâm chuyên đào tạo và dạy tiếng Đức cho người có nhu cầu đi du học hoặc giao tiếp. Đội ngũ giáo viên tại trung tâm dày kinh nghiệm, nhiệt tình đã tạo nên những học viên chăm chỉ và có kết quả cao trong những khóa học. Các trang thiết bị tại trung tâm cũng được đảm bảo tốt. Quy trình giảng dạy gắn liền với các trường hợp thực tiễn, học đi đôi với hành. Halo là địa chỉ học tiếng Đức đáng tin cậy tại TPHCM. Trung tâm ngoại ngữ Đông Dương Trung tâm ngoại ngữ Đông Dương hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực đào tạo tiếng Đức cho người Việt. Đội ngũ giáo viên ưu tú, nhiệt tình, năng động, kỹ năng giảng dạy tốt. Môi trường học tập tiện nghi, chuyên nghiệp và hòa đồng. Trung tâm chuyên đào tạo tiếng Đức từ cơ bản đến nâng cao, giáo trình cập nhật mới nhất, dễ tiếp thu nhất. Đây là một trong số những trung tâm tiếng Đức tại TPHCM được đánh giá là có chất lượng đào tạo tốt. Bạn sẽ thực sự hài lòng nếu tìm đến trung tâm để trang bị cho mình vốn tiếng Đức cần thiết. Phương Nam Education Phương Nam Education là trung tâm học tiếng Đức ở TPHCM được nhiều người tìm đến. Tại trung tâm đào tạo nhiều lứa tuổi với nhiều khóa học khác nhau. Trung tâm luôn tự hào về đội ngũ giáo viên cũng như kinh nghiệm giảng dạy, luôn sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn các nội dung liên quan đến khóa học cho các học viên. Học tiếng Đức ở đây học viên được tham gia trò chuyện cùng người bản xứ. Các khóa học tại trung tâm luôn luôn làm các học viên đạt được kết quả học tập cao nhất Xem chi tiết tại: https://saigonreview.net/top-trung-tam-tieng-duc-uy-tin-nhat-viet-nam
 8. Hiện nay, việc tìm kiếm một trung tâm tiếng Pháp tốt rất là khó, bởi sự phát triển quá nhanh của các trung tâm tiếng Anh. Tuy nhiên, có một thực tế là thứ tiếng đứng thứ hai sau tiếng Anh mà được phần đông các nhà khoa học, các du học sinh lựa chọn chính là tiếng Pháp. Ngay sau đây, Saigon Review sẽ chia sẻ tới các bạn danh sách các trung tâm tiếng Pháp tốt nhất hiện nay tại TP.HCM để các bạn dễ dàng lựa chọn Phuong Nam Education Được đánh giá là một trong trong những trung tâm tiếng Pháp top đầu TP.HCM, Phuong Nam Education chính là điểm đến không thể bỏ qua cho những ai muốn chinh phục tiếng Pháp nhanh và hiệu quả. Phuong Nam Education mang lại các lớp học chất lượng, một môi trường học tập thoải mái, năng động giúp học viên tiếp thu hiệu quả nhất với: Sự kết hợp giảng dạy của đội ngũ giáo viên Việt Nam & bản ngữ với chuyên môn cao, nhiệt huyết cùng phương pháp dạy mới mẻ, chú trọng thực hành Sĩ số lớp học được giới hạn, tăng sự tương tác giữa giáo viên và học viên, giúp thầy cô dễ dàng theo sát tình hình học tập của từng học viên Lớp học thoáng mát, hiện đại, được trang bị loa đài, máy chiếu mới nhất, góp phần giúp nội dung học thêm đa dạng, không nhàm chán chỉ qua sách vở Vị trí đắc địa ngay trung tâm quận 10, chỉ cách vòng xoay Lý Thái Tổ 500 mét, giúp học viên tiện đường đi lại, không lo kẹt xe. Đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của các bạn, các khóa học tiếng Pháp được Phuong Nam Education thiết kế hiện đại, với nhiều hình thức, khung thời gian linh hoạt như: Các khóa học theo trình độ A1, A2, B1, B2: Được thiết kế chuẩn khung ngôn ngữ của Châu âu CEFR, tùy vào mục tiêu học tập, bạn có thể lựa chọn học cấp tốc hoặc tốc độ thường Các lớp luyện thi DELF, TCF: Hệ thống toàn bộ kiến thức cùng các kinh nghiệm thi giúp nhiều học viên đạt kết quả cao để du học hoặc làm việc. Các khóa học đặc biệt: Chương trình chuyên biệt, được thiết kế riêng dành cho từng mục đích học của học viên: giao tiếp, doanh nghiệp, định cư, du lịch,... Phuong Nam Education cũng là một trong những trung tâm hàng đầu về Dịch vụ tư vấn du học Pháp, bao gồm: Du học dự bị tiếng, du học đại học, du học thạc sĩ. Nhiều du học sinh của Phuong Nam Education đã tốt nghiệp và làm việc ngay tại Pháp với sự đồng hành của trung tâm trong suốt quá trình các bạn sinh sống và học tập. Nhiều năm qua, Phuong Nam Education luôn được các tổ chức giáo dục Pháp đánh giá cao là đơn vị uy tín tại TP.HCM. Trung tâm tiếng Pháp SaiGon Vina Trung tâm tiếng Pháp SaiGon Vina là trung tâm tiếng Pháp uy tín tại TP.HCM. Giáo viên người Pháp và người Việt trực tiếp giảng dạy, với các khóa học đa dạng như giao tiếp, phát âm, luyện thi chứng chỉ DEFL và TCF. Ngoài ra, trung tâm còn có những chính sách hỗ trợ cho các học viên ở xa và tạo mọi điều kiện để học viên tham gia học tập hiệu quả. Các chương trình đào tạo tại trung tâm: Khóa học tiếng Pháp phổ thông: Dành cho tất cả các học viên từ 14 tuổi trở lên, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về tiếng Pháp cả 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết. Khóa học tiếng Pháp cấp tốc: Dành cho các bạn cần gấp để đi du học, du lịch, luyện thi. Khóa học tập trung vào 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để học viên có thể giao tiếp thành thạo trong thời gian ngắn. Khóa học tiếng Pháp chuyên ngành: Du lịch, Biên - Phiên dịch, nhà hàng, khách sạn, tập trung vào những kiến thức chuyên sâu, thực tế để học viên tự tin khi bước ra môi trường làm việc thực. Ngoài ra còn có các khóa học khác như khóa học tiếng Pháp khác như: Khóa học dành cho thiếu nhi, khóa luyện thi bằng DELF, khóa luyện thi TCF. Tùy theo nhu cầu lựa chọn của các bạn học viên. Tìm hiểu chi tiết tại bài viết:https://saigonreview.net/top-trung-tam-tieng-phap-tot-nhat-tai-tphcm
 9. Để chọn địa chỉ học tiếng Tây Ban Nha tại một trung tâm ngoại ngữ có uy tín và chất lượng tại TPHCM là một điều không hề dễ dàng đối với nhiều bạn học viên yêu thích ngôn ngữ Tây Ban Nha. Theo kết quả khảo sát hiện nay, học tiếng Tây Ban Nha ở đâu tốt tại TPHCM là một cụm từ khóa tìm kiếm được nhiều bạn sinh viên trẻ và những người đi làm quan tâm nhất. Tham khảo ngay: https://saigonreview.net/trung-tam-day-hoc-tieng-tay-ban-nha-uy-tin-nhat
 10. Tiếng Nhật là một trong những loại ngôn ngữ được ưa chuộng nhất ở nước ta, không chỉ ảnh hưởng bởi sự giao lưu văn hóa giữa Việt Nam – Nhật Bản mà còn xuất phát từ nhu cầu muốn có được công việc lương cao khi ứng tuyển các vị trí việc làm tiếng Nhật ở các Cty Nhật Bản tại VN, trải nghiệm môi trường làm việc quốc tế của không ít người tìm việc. Tuy nhiên, đối với những người có nhu cầu học tiếng Nhật thì việc lựa chọn một địa chỉ uy tín để theo học lại chẳng hề dễ dàng chút nào, nhất là với sự xuất hiện tràn lan của các trung tâm Nhật ngữ như hiện nay. Nhằm giúp bạn rút ngắn thời gian tìm hiểu và đưa ra quyết định phù hợp, Saigon Review đã thực hiện khảo sát và tổng hợp Top 5 trung tâm Nhật ngữ uy tín nhất tại TP. HCM, đây là những địa chỉ được nhiều học viên lựa chọn và đánh giá cao về chất lượng giảng dạy. Trường Ngôn ngữ Sài Gòn (Saigon Language School) Được thành lập từ năm 2005, Trường Ngôn ngữ Sài Gòn (Saigon Language School) là trường chuyên giảng dạy Tiếng Nhật và Tiếng Việt (cho người nước ngoài). Không chỉ được đông đảo học viên đánh giá là một trong những trường Nhật Ngữ có uy tín nhất tại TP.HCM mà trường còn vinh dự được Sở Giáo dục & Đào tạo TP. HCM khen tặng về thành tích xuất sắc trong hoạt động dạy và học (trong gần 700 trường) năm 2013. Trường nằm đối diện với công viên Tao Đàn - nơi tập trung nhiều trường học, cơ quan tạo điều kiện thuận lợi và môi trường lí tưởng để các bạn học viên học tiếng Nhật. Tại sao lại chọn trường Ngôn ngữ Sài Gòn? Cơ sở vật chất hiện đại, thoáng mát. Phòng học được vệ sinh tốt và được trang bị máy lạnh. Môi trường học tập thoải mái và thân thiện. Lớp học giới hạn từ 10 đến 20 học viên để đem lại chất lượng hiệu quả cao nhất. Đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, đáp ứng các điều kiện tuyển dụng nghiêm ngặt. Trường Nhật Ngữ Đông Kinh Trung tâm Nhật Ngữ Đông Kinh (Tokyo) hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếng Nhật với các chương trình học phong phú, chất lượng cao, tư vấn du học tại Nhật Bản cho những người có nhu cầu. Trung tâm có liên kết với Viện Ngữ Văn Tokyo, một số trường Đại học và trường Nhật ngữ tại Nhật Bản, tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn có nguyện vọng hay chuẩn bị du học tại Nhật. Tại sao lại chọn trường Nhật Ngữ Đông Kinh? Cơ sở vật chất khang trang: phòng học tiện nghi, trang thiết bị hiện đại, thư viện và khu vực tự học dành cho học viên với nhiều tài liệu học tập phong phú, phòng nghe nhìn dành riêng cho học viên của cơ sở. Môi trường học tập thoải mái: trường thường xuyên tổ chức các lễ hội giao lưu, lễ hội văn hóa và các hoạt động ngoại khóa nhằm tạo ra môi trường ứng dụng Nhật ngữ cho học viên trong quá trình học tập. Đội ngũ giáo viên giảng dạy có chuyên môn, chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, tận tình. Tìm hiểu chi tiết tại: https://saigonreview.net/trung-tam-tieng-nhat-tphcm-tot-nhat