• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

keichytran

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  14
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About keichytran

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 01/02/1989

Contact Methods

 • Website URL
  https://quangcaoquantriwebsite.com/

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Khánh Hòa
 1. Mọi doanh nghiệp đều có đối thủ cạnh tranh và việc giám sát những gì họ đang thực hiện là rất quan trọng và không cần tốn kém hoặc mất thời gian. Bài đăng dưới đây trình bày 5 bước để thiết lập giám sát thông minh cạnh tranh mạnh mẽ trong vòng chưa đầy 5 phút. Một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với bất kỳ doanh nghiệp nào là sự cạnh tranh trong ngành. Từ những người mới tham gia cho đến những người chơi đã thành danh, sự cạnh tranh của bạn có thể là điều ngăn cản doanh nghiệp của bạn thực hiện bước tiến lớn tiếp theo hoặc đơn giản là đi vào quên lãng (Yahoo !, MySpace, hãy nghĩ về bạn!). Các nhà quản lý doanh nghiệp luôn nghĩ về sự cạnh tranh và tự nhiên bị kích thích khi đối thủ cạnh tranh thông báo về một bản phát hành mới, một chương trình khuyến mãi hoặc khi họ thuê một nhà quản lý xuất sắc mà bạn đã để mắt tới. Do đó, điều cần thiết là phải thiết lập một chiến lược tình báo cạnh tranh toàn diện nhưng điều này nói chung là tẻ nhạt, tốn kém và mất thời gian. Nhưng nó không cần phải theo cách này nếu bạn sử dụng tự động hóa thông minh. Ai nên sử dụng các công cụ Trí tuệ cạnh tranh? Khi chúng ta nghĩ đến phân tích cạnh tranh, điều đầu tiên thường nghĩ đến là những đối thủ lớn. Chẳng hạn như sự cạnh tranh huyền thoại giữa Coca-Cola với Pepsi hay Apple và Samsung. Các công ty này thường xuyên đổi mới và phát hành các tài liệu tiếp thị mới để giành thị phần với nhau. Và điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có các nhóm phân tích cạnh tranh lớn. Tuy nhiên, cho dù bạn là công ty cỡ nào, thì việc có một số loại quy trình cạnh tranh thông minh là chìa khóa. Tin tốt là ngày nay bạn có thể tự động hóa trí tuệ cạnh tranh mà không cần nỗ lực và đầu tư nhiều. Giờ đây, bạn có thể theo dõi giá của đối thủ cạnh tranh, bản phát hành sản phẩm mới, nhân viên được thuê và chương trình khuyến mãi, những thay đổi về lưu lượng truy cập web, tài khoản mạng xã hội và bất cứ thứ gì bạn muốn theo dõi chặt chẽ. Chúng tôi đã tổng hợp 5 bước dưới đây mà bạn có thể làm theo để tận dụng các công cụ trực tuyến dễ sử dụng để tự động hóa trí tuệ cạnh tranh trong vòng chưa đầy 15 phút. Tất cả các công cụ đều miễn phí (với đăng ký trả phí) và hầu hết không cần bạn tạo tài khoản để thử nghiệm. # 1. Sử dụng Visualping để giám sát các trang web của đối thủ cạnh tranh của bạn Visualping là một dịch vụ trực tuyến để theo dõi các thay đổi trong bất kỳ trang web nào và bạn sẽ nhận được cảnh báo qua email với ảnh chụp màn hình của trang bạn đang theo dõi với phần đánh dấu về thay đổi. Theo trang web của họ, nó được sử dụng bởi hơn 1,5 triệu người dùng và 250.000 công ty, bao gồm 83% trong danh sách Fortune 500 cho nhiều mục đích sử dụng, bao gồm cả giám sát cạnh tranh. Tất cả những gì bạn cần làm là chèn URL của trang bạn muốn theo dõi, chọn vùng của trang mà bạn quan tâm và cho hệ thống biết địa chỉ email bạn muốn được thông báo. Hệ thống sẽ kiểm tra các trang mục tiêu theo tần suất bạn chọn: năm phút một lần (khi thời gian cực kỳ quan trọng), hàng giờ, hàng ngày hoặc hàng tuần. Với Visualping, bạn sẽ nắm bắt được những thay đổi của đối thủ cạnh tranh. Các trang quan trọng mà chúng tôi khuyên bạn nên theo dõi là trang chủ nơi các tính năng chính thường được đăng, trang giá cả, (các) trang sản phẩm và trang nhóm. Bạn cũng có thể theo dõi các trang YouTube, Twitter và Facebook bằng Visualping cũng như các thay đổi trong các công cụ khác được nêu bên dưới. Ví dụ bên dưới cho thấy trang định giá của Hộp giám sát DropBox. Bạn chỉ cần nhập URL của trang bạn muốn theo dõi và email bạn muốn gửi thông báo thay đổi. Thời gian thiết lập: 10s. Chi phí: Miễn phí. # 2. Sử dụng SimilarWeb để theo dõi những thay đổi trong lưu lượng truy cập của đối thủ cạnh tranh của bạn SimilarWeb cho phép bạn phân tích lưu lượng truy cập trang web của bạn và so sánh nó với các đối thủ cạnh tranh của bạn. Công cụ này cung cấp nhiều loại thông tin khác nhau, từ các nguồn lưu lượng truy cập khác nhau và các đối thủ cạnh tranh mới nổi cho đến các chỉ số vị trí và mức độ tương tác. Dịch vụ này có một tính năng thực sự tuyệt vời cho phép bạn chọn hai trang web để so sánh trực tiếp với nhau và so sánh lưu lượng truy cập của bạn với đối thủ cạnh tranh và cách nó phát triển theo thời gian. Nếu đối thủ cạnh tranh của bạn có lưu lượng truy cập tăng đột biến, bạn có thể muốn xem lưu lượng truy cập đó đến từ đâu và liệu nó có đến với chi phí của bạn hay không. Lưu lượng truy cập tăng đột biến điển hình có thể đến từ thứ hạng tốt hơn trong Google (thường là do bạn phải trả giá nếu bạn giảm thứ hạng trên một số từ khóa quan trọng), đề cập trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc chiến dịch tiếp thị. SimilarWeb được cập nhật vào tuần đầu tiên hàng tháng, vì vậy bạn có thể muốn sử dụng Visualping để tự động hóa việc kiểm tra xem dữ liệu lưu lượng truy cập mới về đối thủ cạnh tranh của bạn đã được xuất bản hay chưa. Dưới đây là ví dụ về thay đổi lưu lượng truy cập DropBox so với Box cũng như tổng số lượt truy cập mỗi tháng, thời lượng truy cập trung bình, số trang mỗi lượt truy cập và tỷ lệ thoát. Như với công cụ trước, bạn chỉ cần URL trang web mà bạn muốn theo dõi. Thời gian thiết lập: 5 giây. Cần tạo tài khoản: Không. Chi phí: Miễn phí. # 3. Sử dụng Ahrefs để phát hiện những thay đổi trong Domain Authority của đối thủ cạnh tranh của bạn Tùy thuộc vào doanh nghiệp của bạn, hầu hết lưu lượng truy cập của bạn sẽ đến từ Google và xếp hạng tìm kiếm sẽ phụ thuộc vào một số liệu chính được gọi là Domain Authority . Điểm của Domain Authority càng cao, trang web của bạn càng có cơ hội xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm. Nếu bạn xếp hạng ở cuối tìm kiếm hoặc xuất hiện trên trang thứ hai, rất có thể bạn sẽ thấy lưu lượng truy cập giảm. Tất cả các công ty đều cố gắng tối đa hóa điểm SEO của bạn , nhưng vì Google xếp hạng trang web của bạn so với đối thủ cạnh tranh của bạn, bạn cũng cần theo dõi Domain Authority của đối thủ cạnh tranh để được cảnh báo về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến Domain Authority của bạn. Để sử dụng công cụ này, hãy bắt đầu bằng cách nhập URL trang web bạn muốn theo dõi và nhấn kiểm tra để xem Điểm số của cơ quan miền. Cách tiếp cận này có thể hữu ích khi lập kế hoạch chiến lược nội dung của bạn để đảm bảo bạn đang theo đuổi nội dung sẽ mang lại kết quả tích cực. Dưới đây là ví dụ về Domain Authority DropBox vs Box và số lượng tên miền và liên kết ngược đến mỗi trang web là tiêu chí chính để tính toán Domain Authority. Như với công cụ trước, bạn chỉ cần URL trang web mà bạn muốn kiểm tra. Thời gian thiết lập: 10s. Cần tạo tài khoản: Không. Chi phí: Miễn phí. # 4. Sử dụng Moat để theo dõi các quảng cáo biểu ngữ của đối thủ cạnh tranh của bạn Moat là một công cụ phân tích tiếp thị kỹ thuật số cho phép bạn tìm kiếm các quảng cáo biểu ngữ, vị trí, ngày hiển thị của bất kỳ công ty nào, v.v. Công cụ này cực kỳ hữu ích vì nó sẽ cho phép bạn theo dõi các loại thông điệp và quảng cáo mà đối thủ cạnh tranh của bạn đang phát hành . Moat thật tuyệt vời khi lấy cảm hứng từ các đối thủ cạnh tranh của bạn về hướng sáng tạo nào phù hợp với thương hiệu của bạn và điều gì sẽ không hiệu quả và điều chỉnh chiến lược của bạn cho phù hợp. Thư viện quảng cáo biểu ngữ được cập nhật liên tục, vì vậy khi đối thủ cạnh tranh của bạn phát hành quảng cáo mới, nó sẽ có sẵn trên Moat ngay lập tức. Dưới đây là một ví dụ về quảng cáo DropBox. Như với công cụ trước, bạn chỉ cần tên của đối thủ cạnh tranh mà bạn muốn kiểm tra. Thời gian thiết lập: 5 giây. Cần tạo tài khoản: Không. Chi phí: Miễn phí. # 5. Sử dụng Đề cập để theo dõi các đề cập trên phương tiện truyền thông của bạn (và đối thủ của bạn) Giữ liên lạc với khán giả của bạn là vô cùng quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng hiện tại và tiềm năng của bạn. Với Mention, bạn có thể nhận được thông báo khi có những đề cập mới về thương hiệu của mình thông qua mạng xã hội, blog, diễn đàn và tin tức. Điều này cho phép bạn mở rộng nhận thức về thương hiệu và tương tác với khán giả theo những cách có ý nghĩa hơn. Bạn cũng có thể sử dụng Đề cập cho thông minh cạnh tranh và theo dõi những gì đang được nói về đối thủ cạnh tranh của bạn, đo lường hiệu suất của bạn so với họ và xác định tỷ lệ tiếng nói của họ. Chiến lược này cho phép bạn khám phá hiệu quả những gì khán giả thích và không thích ở đối thủ cạnh tranh của bạn và đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt hơn. Thời gian thiết lập: 10s. Cần tạo tài khoản: Có. Chi phí: Miễn phí. Phần kết luận Mặc dù các công ty lớn có thể có các nhóm chuyên trách để thực hiện các nhiệm vụ tình báo cạnh tranh, nhưng những công cụ này có thể cung cấp cho bạn thông tin rất có giá trị để theo dõi đối thủ cạnh tranh của bạn miễn phí và trong vòng chưa đầy 15 phút. Tất cả các công cụ được giới thiệu đều có gói miễn phí với nhiều gói trả phí bổ sung khác nhau để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.
 2. MẶT TIỀN KINH DOANH KRONG BUK- ĐẮK LẮK -Mua mảnh đất góc 2 mặt tiền cách QL 14 chỉ tầm 300m được TẶNG CĂN NHÀ XÂY KIÊN CỐ. Giá trị xây dựng hiện tại ko dưới 600tr. -Một bất động sản đáng đầu tư : vườn có rào lưới chung quanh, có cổng kiên cố, có Nhà, Mái Vòm, 1 phòng khách 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp rộng, Toilet riêng , phòng tắm riêng. -Mặt tiền 80m. Điện nước đầy đủ. Lên thổ cư thoải mái. Ngay khu dân cư, trong bán kính 3km là chợ, trường học, uỷ ban, Khu công nghiệp. Trên đất có sẵn vườn trái cây: Sầu Riêng, Bơ, Mít Vị trí: Pơng Drang- Krong Buk- Đắk Lắk Giá bán 780tr (DT 2.080m2) Liên hệ Ms Chi: 076 344 1612
 3. Drinking coffee was previously thought to cause some harm. But the truth is that you should think again about this. Recently, there was a study that suggested that drinking coffee will help us reduce the risk of bowel cancer and especially colorectal cancer. However, this is a method that still scares many people, drinking too much coffee has long been considered bad for health, such as increasing heart rate, increasing blood pressure, easily causing stroke … However, according to the most recent study, scientists have completely rejected this notion - that is, drinking coffee regularly does not increase heart rate or cardiovascular disorders. This is the largest study to date on the link between food and heart rate, conducted by researchers at the University of California - San Francisco (USA). "There is a need to reconsider the advice that consuming caffeine-containing products will cause cardiovascular disorders, as they may even be beneficial for our hearts," said Dr. Gregory Marcus, who led the study. More specifically, the study was conducted on 1388 people with an average age of 72. Of which 60% drank or consumed products containing caffeine every day.( natural specialty robusta) Results after measuring PACs (premature atrial contractions) and PVCs (premature ventricular contractions) did not show any link in making the candidates' hearts beat faster. These are measurements that are commonly associated with heart attack, stroke, and even death In previous studies, caffeine was associated with increases in these two indicators. However, now all have been completely rejected. Marcus shared: “Cafe has been attributed to many diseases, including the risk of type 2 diabetes and a depression, even affecting the structure of the coronary arteries, easily causing death. But now, coffee has been exonerated." The study was published in the Journal of the American Heart Association.
 4. Nội dung được sản xuất bởi các doanh nghiệp cho các mục đích khác nhau. Có nhiều loại nội dung trong các hình thức dựa trên văn bản. Tại các điểm khác nhau dọc theo kênh bán hàng, tất cả các loại nội dung này đều có thể được sử dụng để lôi kéo khách hàng của bạn thực hiện hành động mong muốn. Ví dụ, hướng dẫn sử dụng thường được sử dụng sau khi bán hàng hoàn tất. Các loại khác nhau là: Bài viết Blog Mô tả sản phẩm Tiêu đề meta và mô tả Nội dung trang web Email bản tin Thông cáo báo chí Nghiên cứu điển hình Hướng dẫn sử dụng Sách điện tử Video & Podcast Hình ảnh, video, đồ họa thông tin và các loại nội dung khác cũng có thể. Mục đích của blog này là viết về cách viết nội dung; chúng ta sẽ chỉ thảo luận về nội dung dựa trên văn bản. ( Đọc thêm về Xếp hạng Từ khóa ) Trong tổ chức của bạn, bạn luôn có thể tạo một nhóm viết nội bộ, nhưng đây sẽ là một quá trình kéo dài và mệt mỏi, từ tuyển dụng đến đào tạo nhóm của bạn. Tùy chọn khác là thuê một người viết nội dung hoặc một nhóm viết nội dung và bạn được đảm bảo có những bộ óc tốt nhất trên thị trường theo ý của bạn. Đối tượng mục tiêu của bạn sẽ bị thu hút và kết quả mong muốn sẽ đạt được với nội dung của họ. Đảm bảo rằng công ty mà bạn thuê để viết nội dung SEO có kinh nghiệm trong cùng ngành và có chuyên môn cần thiết trong lĩnh vực của bạn. Có một số dịch vụ cung cấp dịch vụ viết nội dung hoặc viết blog trên Internet. Chọn một cái theo ngân sách và sở thích của bạn. Phần kết luận: Viết nội dung là một hình thức nghệ thuật và bạn cần một nghệ sĩ có thể hiểu mục tiêu kinh doanh, đối tượng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu kinh doanh và các khía cạnh khác của bạn. Khi bạn chọn một nhà cung cấp dịch vụ viết nội dung SEO, hãy thảo luận chi tiết về vấn đề này.
 5. A new study shows that pregnant women can still drink a moderate amount of coffee without harming the baby. Researchers from the National Children's Hospital in the state of Ohio - USA say that moderate amounts of caffeine will not have a negative effect on a child's intelligence or behavioral problems. Dr. Mark A. Klebanoff, principal investigator at the Center for Perinatal Research at the American Children's Hospital Research Institute, said that the team did not find evidence of an inverse association between consuming caffeine consumption during pregnancy with the cognitive or behavioral abilities of children aged 4 or 7. During the study, researchers monitored "a caffeine level in the blood" of nearly 2,200 pregnant women who participated in the Collaborative Project on Pregnancy, conducted from 1959 to 1974 at multiple sites. points across the United States. Around this time, according to the researchers, coffee consumption during pregnancy was more common than it is today. The researchers found "there was no consistent pattern between caffeine intake and children's development and behavior at the age of 4 and 7 in life." It does not appear that caffeine was the cause of obesity in the children studied. Of these children, only 11 percent were considered obese by age 4 and 7 percent were obese by age 7. Sarah Keim, a faculty member of the Ohio State University School of Medicine, said the results of the study could reassure women who are pregnant and still consume a moderate amount of caffeine. 1 or 2 cups a day. ( natural specialty robusta )
 6. Tiếp thị kỹ thuật số trải dài trên một mạng lưới rộng lớn các điểm tiếp xúc kỹ thuật số mà khách hàng tương tác nhiều lần trong ngày. Để sử dụng đúng các kênh này, bạn cần hiểu rõ về từng kênh. Tìm kiếm có trả tiền. Tìm kiếm có trả tiền, hoặc quảng cáo trả cho mỗi lần nhấp chuột (PPC), thường đề cập đến kết quả được tài trợ ở đầu hoặc bên cạnh trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP). Những quảng cáo này tính phí bạn cho mỗi nhấp chuột và chúng có thể được điều chỉnh để xuất hiện khi các cụm từ tìm kiếm nhất định được nhập vào, do đó, quảng cáo của bạn đang được nhắm mục tiêu đến các đối tượng đang tìm kiếm một thứ cụ thể. Những quảng cáo này có thể cực kỳ hiệu quả vì chúng dựa trên dữ liệu thu thập được từ hành vi trực tuyến của các cá nhân và được sử dụng để tăng lưu lượng truy cập trang web bằng cách phân phối quảng cáo có liên quan đến đúng người vào đúng thời điểm. Những quảng cáo này cũng liên quan đến việc nhắm mục tiêu lại, có nghĩa là tùy thuộc vào hành động của khách hàng, các công cụ tự động hóa tiếp thị có thể tạo ra các quảng cáo đa nền tảng cá nhân, độc đáo. Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO). SEO là quá trình tối ưu hóa nội dung, thiết lập kỹ thuật và phạm vi tiếp cận của trang web của bạn, để các trang của bạn xuất hiện ở đầu kết quả của công cụ tìm kiếm cho một tập hợp các thuật ngữ từ khóa cụ thể. Sử dụng SEO có thể thúc đẩy khách truy cập vào trang web của bạn khi họ thể hiện hành vi ngụ ý rằng họ đang tìm kiếm các sản phẩm có liên quan, điều này có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi khi xem xét rằng 90% người đang tìm kiếm chưa đưa ra ý kiến về thương hiệu (Status Labs, 2018 ). Mặc dù PPC và nhắm mục tiêu lại có vị trí của chúng, nhưng lưu lượng truy cập trực tuyến không phải trả tiền kiếm được thông qua tối ưu hóa công cụ tìm kiếm có ảnh hưởng to lớn đến thứ hạng tìm kiếm và, theo phần mở rộng, lưu lượng truy cập trang web không phải trả tiền. Bằng cách sử dụng các từ khóa và cụm từ, bạn có thể sử dụng SEO để tăng khả năng hiển thị hàng loạt và bắt đầu mối quan hệ khách hàng lâu dài. SEO được định nghĩa là tăng thứ hạng của trang web trong kết quả tìm kiếm trực tuyến và do đó, lưu lượng truy cập trang web không phải trả tiền của nó, bằng cách sử dụng các từ khóa và cụm từ phổ biến. Các chiến lược SEO mạnh mẽ có ảnh hưởng rất lớn trong các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số vì khả năng hiển thị là bước đầu tiên để có được mối quan hệ khách hàng lâu dài. Tiếp thị nội dung. Tiếp thị nội dung hiệu quả không phải là quảng cáo bề ngoài về bản chất, mà là nhằm mục đích giáo dục và truyền cảm hứng cho người tiêu dùng đang tìm kiếm thông tin. Khi bạn cung cấp nội dung phù hợp với đối tượng của mình, nội dung đó có thể đảm bảo bạn là một nhà lãnh đạo tư tưởng và một nguồn thông tin đáng tin cậy, giúp ít có khả năng các nỗ lực tiếp thị khác của bạn bị mất trong tĩnh. Trong thời đại của người mua tự định hướng, tiếp thị nội dung nhận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn gấp ba lần so với quảng cáo tìm kiếm có trả tiền, vì vậy rất đáng để bạn nỗ lực thêm. Tiếp thị truyền thông xã hội. Chìa khóa để tiếp thị truyền thông xã hội hiệu quả không chỉ đơn giản là có tài khoản mạng xã hội đang hoạt động. Bạn cũng phải đan xen các yếu tố xã hội vào mọi khía cạnh của nỗ lực tiếp thị của mình để tạo ra nhiều cơ hội chia sẻ ngang hàng nhất có thể. đọc giả của bạn càng được truyền cảm hứng để tương tác với nội dung của bạn, thì họ càng có nhiều khả năng chia sẻ nội dung đó, có khả năng truyền cảm hứng cho đồng nghiệp của họ cũng trở thành khách hàng. Thư điện tử quảng cáo. Sau hơn hai thập kỷ, email vẫn là cách nhanh nhất và trực tiếp nhất để tiếp cận khách hàng với những thông tin quan trọng. Ngày nay, các chiến dịch email thành công phải cực kỳ hấp dẫn, phù hợp, nhiều thông tin và giải trí để không bị chôn vùi trong hộp thư đến của khách hàng. Để thành công, các email tiếp thị của bạn phải đáp ứng năm thuộc tính cốt lõi. Chúng phải đáng tin cậy, có liên quan, có tính trò chuyện, được phối hợp giữa các kênh và chiến lược. Tiếp thị di động. Các thiết bị di động được để trong túi của chúng tôi, đặt bên cạnh giường của chúng tôi và được kiểm tra liên tục trong ngày. Điều này làm cho hoạt động tiếp thị trên thiết bị di động trở nên vô cùng quan trọng — 2/3 người tiêu dùng có thể nhớ lại một thương hiệu cụ thể mà họ đã thấy được quảng cáo trên thiết bị di động trong tuần trước — nhưng thiết bị di động cũng rất nhiều sắc thái nếu xét đến bản chất thân thiết của nó. SMS, MMS và tiếp thị trong ứng dụng là tất cả các tùy chọn để tiếp cận khách hàng của bạn trên thiết bị của họ, nhưng ngoài ra, bạn phải xem xét sự phối hợp của các nỗ lực tiếp thị trên các kênh tiếp thị kỹ thuật số khác của bạn. Tự động hóa tiếp thị. Tự động hóa tiếp thị là một biểu mẫu tích hợp liên kết tất cả hoạt động tiếp thị kỹ thuật số của bạn lại với nhau. Trên thực tế, các công ty tự động hóa việc quản lý khách hàng tiềm năng sẽ thấy doanh thu tăng 10% trở lên trong thời gian từ sáu đến chín tháng. Nếu không có nó, các chiến dịch của bạn sẽ giống như một câu đố chưa hoàn thành với một mảnh ghép quan trọng còn thiếu. Phần mềm tự động hóa tiếp thị hợp lý hóa và tự động hóa các nhiệm vụ và quy trình làm việc tiếp thị, đo lường kết quả và tính toán lợi tức đầu tư (ROI) của các chiến dịch kỹ thuật số của bạn, giúp bạn tăng doanh thu nhanh hơn. Tự động hóa tiếp thị có thể giúp bạn có được thông tin chi tiết có giá trị về chương trình nào đang hoạt động và chương trình nào không hoạt động, đồng thời, nó sẽ cung cấp các chỉ số cho phép bạn nói lên những nỗ lực của tiếp thị kỹ thuật số về điểm mấu chốt của công ty bạn.
 7. Tôi đã thỉnh thoảng tham gia chạy (có thể là 8 năm trước),chủ yếu là vì tôi thích cảm giác đạt được thành tích sau khi hoàn thành. Mặc dù tôi là một vận động viên chạy nghiệp dư (tôi không còn chạy nữa vì chạy làm đau đầu gối của tôi…), nhưng tôi biết rằng điều cần thiết là phải tiếp tục di chuyển (bất kể chậm đến mức nào) ngay cả khi tôi cực kỳ mệt mỏi và kiệt sức trong khi chạy. Ngoài ra, bạn hầu như không thể hoàn thành chặng chạy trong khoảng thời gian có thể chấp nhận được (vâng, bạn sẽ bị dừng lại và xe buýt sẽ đón bạn). Ở trong trò chơi là chìa khóa để hoàn thành một cuộc thi Marathon. Tương tự như vậy, trong tâm lý giao dịch hoặc đầu tư, ở trong cuộc chơi cũng là chìa khóa. Hãy để tôi giải thích thêm: Rất nhiều nhà giao dịch có xu hướng bỏ cuộc dễ dàng, đặc biệt là trong môi trường thị trường đầy thách thức. Sẽ ổn nếu bạn đứng ngoài và chỉ theo dõi thay vì giao dịch . Tuy nhiên, không thể chấp nhận được việc hoàn toàn phớt lờ và từ bỏ thị trường và chỉ quay trở lại khi bạn nhận ra nó luôn ở mức cao từ tin tức. Có một sự khác biệt nhỏ giữa đứng ngoài và từ bỏ thị trường. Nếu bạn vẫn giữ liên lạc với thị trường, bạn sẽ dễ dàng quay trở lại hơn rất nhiều khi bạn phát hiện đúng cơ hội và đúng môi trường thị trường phù hợp với tính cách và phương pháp giao dịch của bạn. Ngược lại, nếu một người mất liên lạc do tài khoản bị giảm do biến động thị trường gây ra và chỉ quay lại khi họ nhận ra thị trường đạt mức cao nhất mọi thời đại và FOMO (sợ bỏ lỡ). Cơ hội để anh ấy / cô ấy tồn tại và kiếm lợi nhuận từ thị trường về lâu dài là rất nhỏ vì cảm tính và thiếu kỹ năng phân tích và thực hiện. Thị trường kể từ tháng 2 năm 2021 đã gặp nhiều thách thức do sự luân chuyển của ngành và sự thay đổi của các động lực. Các giao dịch đột phá có xu hướng thất bại dễ dàng và ngay cả khi nó thành công, xu hướng này có thể không kéo dài đủ lâu để có một chuyến đi suôn sẻ. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều giao dịch có lợi nhuận đang chờ được khám phá mỗi tuần và chúng ta chỉ cần chú ý áp dụng chiến lược quản lý giao dịch phù hợp . Vì vậy, hãy ở trong trò chơi với tâm lý đúng đắn và quản lý rủi ro để có lợi nhuận về lâu dài.
 8. What is Forex? Forex is the exchange of two different currencies at an agreed rate. In Vietnam, forex is also known by other names like fx or forex. What is forex trading? Forex trading is the buying and selling of currencies. The decentralized market where international currencies are traded is an over-the-counter (OTC) market, which means that transactions are fast, cost-effective, and completed with no outside oversight. Tuesday. Basically, forex trading is speculating on the movement of exchange prices by buying one currency while simultaneously selling another. Currency values increase (appreciate) and decrease (devaluation) relative to each other due to the impact of a number of economic, political and technical factors. What is the forex market? The Forex market is a global trading market , open 24 hours a day, five days a week (Monday to Friday). Forex market hours are universal, opening Monday morning in Wellington, New Zealand, before making its way to Asian markets in Tokyo and Singapore. Next, it moved to London before closing on Friday night in New York. Even when the market is closed from Saturday to Sunday, there are always news, events happening that cause volatility for currencies at the open on Monday. Forex is the largest market in the world Forex is the largest market by market capitalization in the world with an average total trading volume of more than 6 trillion dollars per day . This means that the prices of currency pairs are constantly fluctuating, creating many opportunities for investors to profit from trading. It is very rare that two coins have the same value. And it's also rare that two coins retain their relative value for long. Whether unintentionally or on purpose, you have certainly participated in forex trading at least once in your life. For example, you are planning a trip abroad and you need to change money from Vietnamese Dong (VND) to US Dollars (USD) to spend. On Monday, you find a currency exchange and find that the exchange rate for USD/VND is 22,000. This means that for every 22,000 VND, you will get 1 USD. However, you did not change the money at that moment. A few weeks later, you notice that the latest rate for the USD/VND currency pair is currently 20,000. That is, just 20,000 VND now you have exchanged 1 USD - 2,000 VND less - you have been waiting for the VND to increase in value compared to the USD.
 9. Thời gian gần đây, dòng vốn trên thị trường bất động sản đang có xu hướng mở rộng ra khỏi các thị trường truyền thống như Hà Nội hay TP.HCM để đi về các tỉnh nhỏ như Lâm Đồng, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phan Thiết. … Tại sao xu hướng chuyển dịch dòng vốn bất động sản ngày càng bộc lộ mạnh mẽ? Trao đổi tại buổi Talkshow “Đất tỉnh lẻ có còn là con ngỗng đẻ trứng vàng”, bà Trang Bùi, Giám đốc thị trường cấp cao của JLL Việt Nam cho rằng, thực tế, dòng vốn nhà đầu tư “lớn” đổ vào bất động sản. Việc chuyển nhượng bất động sản hoặc đầu tư ra vùng ven đã bắt đầu hình thành trong những năm qua. Xu hướng này càng mạnh khi tỉnh giáp các thành phố lớn phát triển mạnh các khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, kế hoạch giãn dân của Chính phủ cũng thúc đẩy quá trình chuyển đổi này. “Ở góc độ đầu tư, quỹ đất lớn tại các trung tâm thành phố lớn ngày càng đắt đỏ và hạn hẹp, không còn nhiều quỹ đất lớn để các nhà đầu tư phát triển dự án. Theo đó, trong kế hoạch tăng trưởng của mình buộc các nhà đầu tư phải mở rộng quỹ đất cho Nếu nhìn kỹ về nhà đầu tư bất động sản mạnh nhất trong nước là Vingroup tiên phong trong các dự án lớn, thì Novaland, Hưng Thịnh và các doanh nghiệp khác đều đã chuyển ra các thành phố ngoài thành phố lớn ”, bà Trang nhấn mạnh. Nếu như trước đây, việc chuyển nhà về các tỉnh chỉ là lựa chọn bổ sung của các doanh nghiệp bất động sản, thì khoảng 2-3 năm trở lại đây, nhất là khi dịch Covid-19 xuất hiện, xu hướng này đã trở thành điều bắt buộc các nhà đầu tư phải bổ sung thêm vào giỏ sản phẩm của họ. Vì sao dòng vốn bất động sản chuyển dịch mạnh về các tỉnh? Xu hướng mới mang tính bắt buộc cho các nhà đầu tư Đối với nhóm nhà đầu tư cá nhân trong 5, 10 năm trở lại đây, giá bất động sản tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng hay Nha Trang là những thị trường rất hấp dẫn. truyền thống đã đạt mức rất cao, không còn tạo ra tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn cho các nhà đầu tư cá nhân. Theo đó, cũng như các doanh nghiệp, bắt buộc các nhà đầu tư này cũng phải tiến xa hơn để tìm cơ hội đầu tư. Nhà đầu tư cá nhân thường có vốn mỏng, họ chấp nhận đi xa hơn, thời gian chờ đợi lâu hơn và kỳ vọng về tỷ suất sinh lời cũng lớn hơn. Tuy nhiên, trên thị trường bất động sản đang tồn tại hai nhóm nhà đầu tư là nhà đầu cơ và nhà đầu tư. Các nhà đầu cơ, ngắn hạn về bản chất. Chẳng hạn, trong cơn sốt đất vừa qua, có rất nhiều sự tham gia của giới đầu cơ. Nhóm này chỉ muốn có thể phát tiền trong thời gian ngắn nhất và thu về lợi nhuận tương tự càng nhanh càng tốt. Do đó, động cơ của họ là vấn đề biến động giá trong ngắn hạn. Ví dụ, trong vòng 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần hoặc lâu nhất là 1 tháng, những nhà đầu tư này muốn có một tỷ suất lợi nhuận rất lớn. Tức là họ chấp nhận rủi ro để theo đuổi lợi nhuận cao trong ngắn hạn. Còn đối với nhà đầu tư, có tầm nhìn trung và dài hạn từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Số lượng nhà đầu tư vẫn chiếm tỷ lệ khá nhỏ,khi họ nhìn vào và thấy tiềm năng của một mảnh đất, họ sẵn sàng bỏ vốn và chờ thời điểm mảnh đất đó phát triển để thu về lợi nhuận. Vì sao dòng vốn bất động sản chuyển dịch mạnh về các tỉnh? Dòng vốn đầu tư của các doanh nghiệp bất động sản cũng như nhà đầu tư cá nhân đang có xu hướng dịch chuyển về các khu vực lân cận để tìm nhà ở: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Cần Thơ… hay xa hơn là các thành phố biển như Nha Trang, Cam Ranh, Phan Thiết… trở thành điểm đến thay thế được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Với hàng loạt dự án bất động sản nhà ở, bất động sản nghỉ dưỡng được chủ đầu tư công bố từ đầu năm, hiện tượng chuyển hướng đầu tư của các doanh nghiệp bất động sản TP.HCM ra các tỉnh ngày càng rõ nét.
 10. Bạn đã biết cách các công cụ lắng nghe trên mạng xã hội có thể khám phá dữ liệu góp phần vào thành công trên toàn tổ chức. Để tận dụng dữ liệu đó và tận dụng tối đa khả năng lắng nghe, bạn sẽ cần làm việc với các bộ phận khác để xác định mục tiêu của họ, xác định cách lắng nghe có thể giúp ích và tìm ra cách kết hợp tất cả lại với doanh nghiệp của bạn. Một yếu tố chính trong chiến lược của bạn sẽ là các truy vấn và chủ đề bạn thiết lập trong công cụ lắng nghe của mình. Khi bạn đã thiết lập những điều đó, bạn sẽ cần chứng minh giá trị của những nỗ lực của mình với các bộ phận khác và các bên liên quan. Đây là nơi kết hợp giữa nghệ thuật chiến lược xã hội và nghệ thuật phân tích dữ liệu. Xây dựng chiến lược lắng nghe để định vị bạn là một doanh nghiệp cạnh tranh, liên lạc, toàn diện và dựa trên dữ liệu. Tự tin tiếp cận thị trường Phương tiện truyền thông xã hội không còn chỉ là nơi để trò chuyện với bạn bè, cập nhật thông tin với gia đình hoặc đăng ảnh từ các kỳ nghỉ của bạn. Đây là bước đệm nổi bật nhất trên con đường mua hàng trong mọi ngành, bao gồm cả không gian B2B, internet và công nghệ. Đối với những loại công ty này, sản phẩm và dịch vụ của họ là bánh mì và bơ. Khi đến thời điểm tiếp thị sản phẩm, chiến lược lấy dữ liệu đầu tiên là rất quan trọng và nền tảng phương tiện truyền thông xã hội là một nơi tuyệt vời để tìm kiếm dữ liệu đó. Xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường thành công với thông tin chi tiết về phương tiện truyền thông xã hội có thể đảm bảo rằng việc ra mắt sản phẩm hoặc dịch vụ thực sự thành công. Ngay cả khi thương hiệu của bạn không phải là thương mại điện tử B2B, nhiều cách rút ra trong bài viết này có thể được áp dụng cho việc giới thiệu sản phẩm tiêu dùng. Xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường thành công với phương tiện truyền thông xã hội Tải xuống hướng dẫn này để tìm hiểu vị trí và cách mạng xã hội phù hợp với chiến lược GTM của bạn trong suốt ba giai đoạn: nghiên cứu, triển khai và kết quả. Lên cấp với tư cách là người quản lý mạng xã hội Làm việc trong các phương tiện truyền thông xã hội xây dựng một loạt các kỹ năng có thể chuyển giao. Nghiên cứu, phân tích, sáng tạo và giao tiếp đều cung cấp nền tảng vững chắc cho các nhà quản lý truyền thông xã hội suy nghĩ về bước đi lớn tiếp theo trong sự nghiệp của họ. Nâng một số kỹ năng đó lên cấp độ tiếp theo với những bài báo và thông tin chi tiết này từ những người thực hành xã hội. Thu hẹp khoảng cách giữa chỉ số xã hội và chỉ số tổng kết bằng những câu chuyện Là một nhà tiếp thị truyền thông xã hội, bạn biết giá trị của dữ liệu và quan sát về đối tượng của bạn có thể được khám phá mỗi ngày thông qua các cuộc trò chuyện, đề cập và báo cáo. Tổng hợp tất cả những điều đó thành một câu chuyện có thể định hình chiến lược thương hiệu trong toàn tổ chức của bạn là một thách thức lớn hơn, nhưng lại là một cơ hội phát triển nghề nghiệp đáng kinh ngạc. Kết hợp kỹ năng kể chuyện của bạn vào cách tiếp cận báo cáo và phân tích. Các giám đốc điều hành và cấp cao hơn có thể không thông thạo các chỉ số truyền thông xã hội, vì vậy các chuyên gia truyền thông xã hội cần phải dịch dữ liệu thô thiếu ngữ cảnh sang một tầm nhìn tổng thể giúp mọi người hiểu được tác động của mạng xã hội đối với tổ chức. Từ báo cáo đến phân tích: Cách kể chuyện với dữ liệu giúp đảm bảo quyền mua của các nhà điều hành Tìm hiểu cách chuyển dữ liệu thô và các con số thành một câu chuyện hấp dẫn. Học hỏi từ đồng nghiệp của bạn Còn cách nào tốt hơn để học cách trở thành một nhà tiếp thị truyền thông xã hội xuất sắc hơn là dành một ngày cho một nhà tiếp thị? Trong loạt bài của Sprout, Always On, các học viên xã hội từ Twitter, Moment và hơn thế nữa chia sẻ câu chuyện thương hiệu của họ, tác động thực tế trong công việc của họ, các chiến lược mà họ tuân theo và cách biến tất cả bí quyết thực thi chiến thuật đó thành tư duy chiến lược. Phương tiện truyền thông xã hội và các chiến thuật tiếp thị liên tục phát triển, giống như bạn và doanh nghiệp của bạn nên làm, nhưng chắc chắn một điều. Nếu các nhà tiếp thị cam kết mang lại kết quả nhất quán và cung cấp giá trị kinh doanh có thể đo lường được, họ cần chuẩn bị đưa dữ liệu lên hàng đầu. Xem thêm: Marketing Technology tips
 11. Hiện nay, với xu hướng công nghệ về vải ngày càng phát triển đồng nghĩa với việc các hóa chất độc hại cũng sẽ nhiều hơn. Điều này có ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của người sử dụng. Do đó, hiệp hội dệt may bảo vệ môi trường quốc tế của Đức đã đặt ra tiêu chuẩn an toàn quốc tế Oeko-Tex Standard – 100 về sự an toàn sản phẩm dệt cho cơ thể con người. Chứng nhận Oeko-Tex Standard 100 là gì? Tiêu chuẩn Oeko-Tex 100 do viện kiểm nghiệm Hohenstein Đức và Institute für Oekologie, Technik und Innovation ÖTI (Wien/Áo) công bố và áp dụng vào năm 1992. Chứng nhận Oeko-Tex Standard 100 là chứng nhận quốc tế được công nhận rộng rãi nhất về hàng dệt sinh thái trên thế giới và được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Hệ thống sẽ kiểm nghiệm và cấp chứng chỉ đồng nhất trên khắp thế giới cho các nguyên liệu thô, bán thành phẩm và sản phẩm trong ngành dệt may, bao gồm tất cả các cấp độ trong sản xuất với mục đích bảo đảm không chứa chất độc hại một cách tổng thể. Kiểm nghiệm chất độc hại bao gồm các chất bị cấm theo luật pháp, các chất bị hạn chế, các loại hóa chất có ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như các thông số chuyên dùng để bảo đảm sức khỏe con người. Mọi kiểm nghiệm được thực hiện bởi các viện nghiên cứu, viện kiểm nghiệm độc lập, được lưa chọn có đủ kiến thức chuyên môn. Tiêu chuẩn của Oeko-Tex Standard 100 dựa trên kiến thức khoa học mới nhất, hạn chế lượng chất độc hại trong sợi, sợi và tất cả các loại hàng dệt. Chỉ những nhà sản xuất có thể chứng nhận đảm bảo chất lượng bằng các thủ tục kiểm tra và chứng nhận nghiêm ngặt cho phép các nhãn Oeko-Tex được sử dụng trên các sản phẩm của họ. Chứng chỉ này được gia hạn 01 năm/lần, vì vậy, mỗi năm sau khi hết hạn, các doanh nghiệp phải gia hạn. Điều này đảm bảo chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp trước khi xuất xưởng. 4 Nhóm sản phẩm theo tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100 Tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100 phân chia 4 nhóm sản phẩm theo vật liệu và độ tuổi sử dụng. Cụ thể: Cấp độ I – Sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (đến 36 tháng tuổi) Cấp độ II – Sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da ở diện rộng và lâu dài Cấp độ III – Sản phẩm dệt may không hoặc tiếp xúc với da rất ít Cấp độ IV – Vật liệu trang trí nội thất (dùng cho mục đích trang trí) Sau khi kiểm và mọi chỉ tiêu kiểm đạt chuẩn theo yêu cầu, cũng như ký xác nhận công bố phù hợp, các nhà sản xuất sẽ được cấp chứng chỉ Oeko-Tex có giá trị trong vòng một năm cho sản phẩm của họ. Hết thời hạn này, nhà sản xuất có thể gia hạn lại chứng chỉ cho từng năm bằng cách nộp mẫu kiểm và đơn xin gia hạn đến văn phòng đại diện chịu trách nhiệm trực tiếp. Yêu cầu đạt chứng nhận Oeko-Tex 1000 là gì? Các chỉ tiêu đánh giá theo tiêu chuẩn Oeko-Tex 1000 bao gồm: – Việc loại trừ các công nghệ gây ô nhiễm, các loại hóa chất và các trợ chất (ví dụ như cấm dùng thuốc tẩy chlorine) – Tuân thủ các thông số đối với nước thải và khí thải – Tiết kiệm tài nguyên năng lượng – Tiếng ồn và bụi bặm Ngoài ra, tiêu chuẩn đòi hỏi phải tuân thủ các chỉ tiêu về xã hội, chẳng hạn như yêu cầu tối thiểu đối với an toàn lao động, cấm lao động trẻ em/đối xử phân biệt/cưỡng bức lao động, hoặc giờ làm việc hợp lý/ngày nghỉ/lương bổng. ĐĂNG KÝ TƯ VẤN CHỨNG NHẬN OEKO-TEX STANDARD 100 1. Trụ sở chính: AHEAD Hà Nội Số 18 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội ☎️ 0332340426 ✉phuongmkt.ahead@gmail.com 2. VPĐD 1: AHEAD Hồ Chí Minh 8/29 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q. Bình Thạnh ☎️ 0933096426 - 0931796188 ✉ vanpham.ahead@gmail.com 3. VPĐD 2: AHEAD Đà Nẵng Số 32 Tôn Thất Đạm, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng ☎️ 0236.6559 658 - 0935 516518 ✉ ahead1.danang@gmail.com
 12. Tiềm năng con người đầy đủ Đâu là những rào cản khiến mọi người không thể vươn tới bất cứ nơi nào gần với tiềm năng con người thực sự của họ? Mặc dù có thể là nỗi sợ hãi hoặc sự lười biếng khiến chúng ta không thể phát huy hết tiềm năng của con người (nói về tiềm năng đầy đủ tại nơi làm việc vào thời điểm này), còn động lực thì sao? Nó đến từ đâu? Nó chắc chắn đóng một vai trò quan trọng. Tạo động lực là một quá trình năng động, trong đó, thông qua các phương pháp và công cụ tâm lý, kinh tế và pháp lý, các mục tiêu của cá nhân và doanh nghiệp đang đạt được. Điều đó có thể đạt được nếu bạn chăm sóc nhân viên của mình. Hãy cũng bổ sung năng lực và sự sáng tạo của lực lượng lao động vào cuộc thảo luận này, vì những yếu tố quan trọng nhất trong việc phát triển các ý tưởng mới và các yếu tố để mang lại mọi thứ mà chúng ta mong đợi. Khả năng tạo ra ý tưởng hoặc sản phẩm mới của một nhân viên, sử dụng tiềm năng trí óc của họ, được đánh giá là sản phẩm có giá trị gia tăng cao nhất. Vì vậy, điều quan trọng là tiềm năng này đang được duy trì. Tiềm năng con người là một trong những nguồn nội lực quan trọng nhất và là một trong những vị trí quan trọng trong chi phí của công ty và trong khi việc phát triển kinh doanh và phát triển các yếu tố quản lý chiến lược dẫn đến tăng chi tiêu - không phải lúc nào chúng cũng dẫn đến việc hoàn thành nhiệm vụ của chủ doanh nghiệp. kỳ vọng và lợi nhuận của vốn đầu tư. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất của sự chênh lệch đó là do các “công cụ” quản lý nguồn nhân lực cần thiết đang được sử dụng sai cách hoặc hoàn toàn không được sử dụng. Khi bỏ tiền ra mà không nhận được hiệu quả như mong muốn, chủ sở hữu quay lại với cái gọi là các phương pháp trực quan, ngẫu hứng, v.d. giải quyết các vấn đề, khi chúng đã xuất hiện, theo lẽ thường. Không. Hãy đặt các phương pháp phù hợp trước và cung cấp cho nhân viên của bạn một không gian để phát huy hết tiềm năng con người của họ. Họ không lười biếng, họ chỉ cần nhiều ý kiến đóng góp và suy nghĩ của bạn, những công cụ phù hợp và hơn thế nữa là tình yêu quản lý. Và đúng vậy, nhu cầu của mọi người là vô tận, nhưng lợi tức đầu tư sẽ được đảm bảo trong mọi tổ chức có môi trường đáp ứng tất cả (được thôi, đa số) nhân viên cần để hoàn thành xuất sắc những gì họ làm. Lực lượng lao động của QuestionPro đảm bảo sẽ giúp bạn trên con đường đến đó. From Keichy
 13. Trước đây, các loại máy cắt kim loại truyền thống được sử dụng phổ biến đều bị hạn chế về độ chính xác, đường cắt cũng như tính thẩm mỹ của đường cắt. Chính vì vậy dòng máy CNC ra đời đã khắc phục được những hạn chế trên. Cắt CNC là ứng dụng công nghệ CNC để cắt kim loại theo một đường cong bất kỳ dựa trên sự điều khiển của phần mềm máy tính. Máy CNC có thể làm việc ở dạng 2D, 3D,… Trong khi đó, máy cắt kim loại truyền thống chỉ có thể gia công các đường cắt có hình dạng nhất định. Máy CNC có thể hoạt động tốt trong không gian 3D và dễ dàng thực hiện bởi phần mềm được thiết kế đặc biệt Ứng dụng của máy cắt CNC Ngày nay, nhu cầu sử dụng máy CNC trong các công ty hay xưởng sản xuất kim loại ngày càng nhiều. Để thiết kế những món đồ yêu cầu tính thẩm mỹ cao và tinh tế. Với nhiều ứng dụng đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu của mọi người, dưới đây là một số ứng dụng của gia công CNC: Khắc họa tiết, hoa văn, hình ảnh 3D, bảng hiệu, quảng cáo Khắc và cắt gỗ, tấm mica, mô hình Khắc trên pha lê, thủy tinh, thủy tinh đá Khắc, cắt kim loại và vật liệu gỗ Máy CNC có rất nhiều ứng dụng hữu ích với các loại như cắt sắt CNC, uốn CNC, .... Nó cũng mang lại hiệu quả cực kỳ cao cho khách hàng. Quy trình hoạt động máy cắt CNC Quảng Cáo tại Flashzone Các đường nét khi sử dụng máy cắt CNC sẽ cho ra những sản phẩm rất mịn và tinh tế. Vận hành một máy CNC không quá phức tạp như nhiều người vẫn nghĩ. Thông thường, trước khi bàn giao máy, đội ngũ kỹ sư sẽ hướng dẫn bạn kỹ lưỡng từ những bước đơn giản nhất. Sau một thời gian ngắn, bạn hoàn toàn có thể vận hành chiếc máy này. Một máy tính được sử dụng để thiết kế hình ảnh. Phần mềm đồ họa được sử dụng cho công việc này là CAD - Computer Aided Design. Tuy nhiên, việc thiết kế hình ảnh cho sản phẩm trên máy tính mới chỉ là bước đầu tiên. Máy CNC không thể sử dụng hình ảnh này để sản xuất sản phẩm. Có một phần mềm trong máy tính chuyển bản vẽ thành dữ liệu số (tọa độ) để sử dụng cho máy cắt CNC. Máy tính không thể kết nối trực tiếp để điều khiển hoạt động của máy cắt CNC mà phải thông qua Chương trình điều khiển kết nối máy tính và máy cắt CNC. Chương trình này được tích hợp sẵn cho các máy CNC tiên tiến mà các kỹ sư thường gọi là “hộp”. Máy tính sẽ gửi hình ảnh vào “hộp”, hộp này sẽ phân tích hình ảnh thành các thước đo và bắt đầu điều khiển máy CNC hoạt động. Các tín hiệu từ chương trình sẽ điều khiển các động cơ trên máy CNC. Các tín hiệu được gửi để giúp máy cắt CNC cắt theo ba chiều: ngang, dọc và sâu. Hiện nay, các máy cắt CNC tiên tiến có thể cắt ở chế độ 3D. Chương trình sẽ xuất tín hiệu điều khiển tốc độ của dụng cụ cắt giúp máy cắt CNC hoạt động chính xác trên từng loại vật liệu. Đã có FLASHZONE chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn ,thiết kế giúp quý khách có được sản phẩm tốt nhất,đẹp nhất, chất lượng. Đến với chúng tôi giúp bạn giải quyết công việc một cách “Nhanh – Chính Xác – Chất lượng đạt chuẩn” CAM KẾT LÀM QUÝ KHÁCH HÀI LÒNG. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT FLASH ZONE Địa chỉ: 16A Liên Khu 4-5, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP. HCM. Hotline: 0888 222 908 Email: flashzone0908@gmail.com