• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

systemfan123

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  27
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About systemfan123

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Hệ thống hút bụi gỗ là gì? Hệ thống hút bụi xưởng gỗ là thiết bị dùng để gom các bụi bẩm trong quá trình sản xuất gỗ, như dăm bào, mùn cưa…. trả lại cho môi trường làm việc trong sạch, không còn bụi bẩn, giúp tăng hiệu quả năng xuất lao động, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Vậy phải làm gì để hạn chế bụi gỗ ? Các chủ doanh nghiệp xưởng sản xuất gỗ luôn ý thức được tác hại của bụi gỗ đối với sức khỏe của người lao động, làm giảm sức khỏe cũng là giảm hiệu quả lao động nên giải pháp hữu hiệu nhất để giải quyết triệt để bụi gỗ là lắp đặt cho xưởng gỗ hệ thống hút bụi gỗ. Tác dụng của hệ thống hút bụi gỗ Máy hút bụi gỗ có khả năng lọc sạch đến 99,98% giúp bảo vệ môi trường. Quạt hút bụi gỗ giúp thu gom bụi bẩn nhanh chóng, tạo không gian làm việc luôn sạch sẽ, thông thoáng. Hệ thống hút bụi xưởng gỗ đươc sản xuất từ những nguyên vật liệu tốt như thép chống bán bụi, không dỉ, túi lọc Cyclone,…đồ bền cao. Tiết kiệm chi phí thuê nhân công vệ sinh, công sức và thời gian làm sạch nhà xưởng. Thiết kế hệ thống hút bụi xưởng gỗ đơn giản, dễ vận hành. Giá thành của hệ thống hút bụi gỗ công nghiệp không quá lớn, phù hợp với chi phí của nhiều nhà xưởng. Có nhiều sản phẩm phù hợp với nhiều mô hình sản xuất, đặc biệt có thiết bị cơ động hoạt động được trong không gian chật hẹp. Công ty chuyên sản xuất lắp đặt hệ thống hút bụi gỗ Quatcongnghiepsaigon là đơn vị hàng đầu trong thiết kế, sản xuất và cung cấp các dòng quạt công nghiệp côn suất lớn, hệ thống hút bụi, xử lý bụi công nghiệp uy tín trên thị trường, Quatcongnghiepsaigon.vn hiện đã và đang là địa chỉ cung cấp hệ thống hút bụi gỗ tin cậy được nhiều chủ đầu tư tin tưởng và lựa chọn làm đối tác. Với dây chuyền máy móc hiện đại, đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao, Quạt công nghiệp sài gòn không ngừng cố gắng lỗ lực mong muốn mang đến cho khách hàng những phương án xử lý bụi gỗ chất lượng giúp giảm thiểu chi phí đầu tư, đạt hiệu quả cao nhất.
 2. Quạt công nghiệp Sài Gòn là chi nhánh của Systemfan Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp quạt công nghiệp, hệ thống thông gió làm mát, hệ thống hút lọc bụi…Với công nghệ máy móc hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu. Quạt công nghiệp Sài Gòn có địa chỉ tại C3B, QL22, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TP.HCM, Website quatcongnghiepsaigon.vn, là điểm đến tin cậy cho các tổ chức doanh nghiệp trong khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung. Chúng tôi cam kết các dòng quạt hút công nghiệp và hệ thống sau khi vận hành hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn về hiệu quả và % xử lý bụi khí thải. Tham khảo chi tiết tại: https://quatcongnghiepsaigon.vn https://quatcongnghiepsaigon.vn/he-thong-lo-dot-khi-thai.html https://quatcongnghiepsaigon.vn/xu-ly-bui-xi-mang.html https://quatcongnghiepsaigon.vn/phuong-phap-lam-mat-nha-xuong.html https://quatcongnghiepsaigon.vn/he-thong-hut-bui-son
 3. Quạt công nghiệp Sài Gòn được thành lập với mục đích sản xuất và cung cấp các sản phẩm quạt công nghiệp tại Sài Gòn và tất cả các tỉnh trong nước và ngoài nước, hệ thống hút lọc bụi và thiết bị xử lý môi trường. Quatcongnghiepsaigon của chúng tôi mang thương hiệu “ Systemfan” cùng song hành với hệ thống hút bụi, xử lý khí thải công nghiệp đã có mặt trên khắp thị trường, đặc biệt là những công trình quan trọng tầm cỡ quốc gia. Với đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn – Thiết kế – Chế tạo, chúng tôi đã và đang không ngừng nỗ lực để đưa ra những sản phẩm ưu việt nhất tới khách hàng. Quatcongnghiepsaigon luôn đồng hành để hiểu và chia sẻ với khách hàng nhằm mong muốn đem lại những sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Với đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp cùng đội ngũ công nhân lành nghề sản xuất tại nhà máy chúng tôi tự tin sẽ tạo ra những sản phẩm chất lượng vượt trội được quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 cho công trình của quý khách hàng. Hãy liên hệ ngay với Quatcongnghiepsaigon để được hỗ trợ : https://quatcongnghiepsaigon.vn/lien-he/ https://quatcongnghiepsaigon.vn/ https://systemfan.vn/
 4. Những thiết bị hợp thành một hệ thống lò hơi hoàn thiện khá đơn giản, đó là thiết bị đun nấu, buồng đốt nhiên liệu, thiết bị chưng cất và quạt lò hơi ( quạt thổi lò hơi, quạt hút lò hơi). Tùy thuộc vào mô hình sản xuất sản phẩm mà có thêm thiết bị khác nhau. Quạt lò hơi là gì? Quạt lò hơi công nghiệp được chia làm 2 loại : Quạt lò hơi thổi và quạt lò hơi hút Quạt thổi lò hơi là thiết bị dùng để đẩy không khí có chứa Oxy vào buồng đốt nhiên liêu, để giúp các nhiên liệu có hiệu suất đốt cháy cao hơn, cũng là thiết bị có thể giúp lò hơi tăng giảm nhiệt độ tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng. Quạt hút lò hơi công nghiệp là thiết bị thu gom khí thải, khói bụi sản sinh ra trong quá trình hoạt động của nồi hơi, giúp cân bằng áp xuất, lưu thông không khí và nhiệt lượng, để nhiệt lượng và khói bụi không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Như vậy có thể hiểu rằng, Quạt lò hơi công nghiệp là thiết bị cấp khí cho buồng đốt và thu gom khí thải, nhiệt lượng, sản sinh ra trong quá trình hoạt động của lò hơi, giúp quá trình sản xuất được tăng cao và giữ cho môi trường làm việc của người lao đông được an toàn. Là thiết bị chịu được nhiệt ở mức cao, hoạt động bền bỉ và chống bám bụi Ứng dụng của quạt lò hơi công nghiệp Quạt thổi nồi hơi Đối với lò hơi dùng các nguyên liệu rắn làm chất đốt (trấu, củi, than, gỗ) thì bắt buộc phải sử dụng quạt thổi để thổi khí đảm bảo cho sự cháy. Các dòng quạt lò hơi của quatcongnghiepsaigon chuyên dùng cho lò hơi có cấu tạo vững chắc, công suất lớn, chất liệu cánh quạt và vỏ quạt cao cấp không gỉ, có thể chịu được nhiệt độ cao lên đến 300 độ, để đảm bảo hoạt động của nổi hơi luôn thông suất Quạt cấp khí tươi cho nồi hơi Sẽ không có sự cháy nếu không có đủ nguồn Oxy, điều này đúng cho cả nồi hơi sử dụng 3 loại nhiên liệu rắn (trấu, củi, than…) dầu FO, DO… và khí gas. Vì vậy quạt lò hơi cấp khí tươi được lắp đặt nhằm thổi cấp khí Oxy vào không gian buồng đốt, đảm bảo hoạt động chạy và nhiệt lượng cung cấp cho nồi hơi. Quạt cấp khí tươi cũng đòi hỏi phải được thiết kế vượt trội để chịu được môi trường áp lực, nhiệt độ cao, Quạt hút khói lò hơi Quạt hút nhiệt lò hơi không tham gia vào quá trình cháy, cung cấp nhiệt lượng của nồi hơi mà nó được lắp đặt để giải quyết khói bụi, nhiệt lượng, khí thải trong quá trình đốt thải ra. Quạt hút lò hơi là một mắt xích thuộc hệ thống xử lý khí thải lò hơi để đảm bảo các chất thải ra không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và môi trường xung quanh. Vì đặc điểm trên nên loại quạt dùng trong quy trình này phải là quạt hút công nghiệp có công suất cao, lực hút khỏe, mạnh mẽ. Vì sao cần lắp đặt quạt lò hơi công nghiệp? Quạt lò hơi hoạt động sẽ cung cấp khí tươi đảm bảo cho sự cháy liên tục, đảm bảo nhiệt lượng cho sản xuất. Quạt lò hơi kết hợp với hệ thống xử lý khí thải, giúp cải thiện môi trường làm việc của nhà xưởng có nồi hơi, đảm bảo không gian thoáng mát, không bị ô nhiễm nóng bức bởi khói bụi, quá trình nung đốt. Quạt lò hơi hút bụi mịn, khí thải triệt để, đảm bảo sức khỏe cho người lao động và môi trường xung quanh: Trong quá trình đốt sẽ sản sinh ra bụi mịn, các chất vô cơ như CO2, CO, SO2, SO3 và NOx…chúng đều gây hại lớn đến hệ hô hấp, tim, phổi của con người, đặc biệt là CO nếu nhiễm độc nồng độ cao sẽ dễ dàng gây tử vong. https://quatcongnghiepsaigon.vn/quat-lo-hoi https://quatcongnghiepsaigon.vn/quat-ly-tam https://quatcongnghiepsaigon.vn/ https://quatcongnghiepsaigon.vn/quat-huong-truc https://quatcongnghiepsaigon.vn/xu-ly-bui-xi-mang.html https://quatcongnghiepsaigon.vn/he-thong-lo-dot-khi-thai.html
 5. Hệ thống xử lý khí thải nhà máy Xi Măng Hệ thống xử lý khí thải nhà máy xi măng là gì? Hệ thống xử lý khí thải nhà máy xi măng là hệ thống được lắp đặt bao gồm các quạt hút công nghiệp, đường ống dẫn và tháp xử lý khí thải, nhằm dùng lực hút ly tâm hút đi bụi bẩn, khí thải sản sinh ra trong quá trình sản xuất xi măng, dẫn chúng đến buồng xử lý trước khí thải khí thải ra môi trường. Khí thải này phải đảm bảo đáp ứng trong mức quy chuẩn cho phép của nhà nước. Một số thông số quan trọng về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (QCVN 19: 2009/BTNMT): Thông số Nồng độ C (mg/Nm3) Tổng bụi 200 Bụi chứa Silic 50 Cacbon oxit, CO 1000 Asen và các hợp chất tính Asen 10 Lưu huỳnh đioxit, SO2 500 Giá của hệ thống xử lý khí thải nhà máy xi măng: Không có mức giá niêm yết cụ thể đối với hệ thống này, vì tùy từng quy mô nhà xưởng, vị trí, điều kiện lắp đặt sẽ có mức giá khác nhau, để nhận được báo giá kèm bản vẽ chi tiết chính xác nhất, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp đến quatcongnghiepsaigon.vn nhé! Sự phát triển ngành công nghiệp xi măng ở Việt Nam Ngành xi măng ở Việt Nam đã có quá trình phát triển khoảng 100 năm, gắn liền với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sản xuất xi măng ngày càng phát triển mạnh bởi tài nguyên khoáng sản và nhu cầu kiến thiết xây dựng của người dân. Trong quá trình này đã hình thành nên một số “ ông lớn” xi măng ở Việt Nam như: Xi măng Tam Điệp, xi măng Nghi Sơn, xi măng Hà Tiên, xi măng Bỉm Sơn… Theo dự kiến đến năm 2025, tổng công suất sản xuất xi măng ở Việt Nam có thể lên đến 121 triệu tấn (định hướng quy hoạch phát triển ngành xi măng Việt Nam). Các loại xi măng phổ biến Tùy theo thành phần hợp chất mà tạo thành các loại xi măng khác nhau, có 3 loại xi măng phổ biến hiện nay đó là: Clinker xi măng Porland (Đá vôi, đất sét và một số phụ giá khác) Xi măng Porland (nghiền mịn clinker xi măng Porland với một lượng thạch cao cần thiết) Xi măng Porland hồn hợp (nghiền mịn clinker xi măng Porland với một lượng thạch cao cần thiết và phụ gia không quá 40% ). Dù sản xuất xi măng theo công thức nào thì đều phải trải qua các giai đoạn nghiền, trộn, nung, sấy để tạo ra thành phầm. Chính điều này phát sinh ra đặc biệt nhiệt bụi và khí thải độc hại, nếu không tiến hành xử lý khí thải nhà máy xi măng, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe còn người. Vì sao phải lắp đặt hệ thống xử lý khí thải nhà máy xi măng? Đặc điểm khí thải của nhà máy sản xuất xi măng: Sản xuất xi măng có thể coi là ngành sản sinh ra nhiều bụi nhất từ hầu hết các khâu từ khai thác khoáng sản, đập, nghiền, trộn, nung, vận chuyển…Những hạt bụi này mật độ dày đặc và có kích thước cực kỳ nhỏ (cỡ hạt nhỏ hơn 3μm) Các loại khí thải độc hại thải ra kèm bụi mịn Khí CO2 (chủ yếu sản sinh ra khi sản xuất clinker Khí CO, SOx và NOx (Sinh ra từ quá trình nung nấu và sấy khô); khí VOC ( hợp chất dung môi được tạo ra từ việc đốt cháy hợp chất hữu cơ) Tác hại của bụi mịn Giải quyết bụi mịn hiện nay đã trở thành vấn đề cấp thiết đối với rất nhiều các ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp nặng vì tác động tiêu cực của nó tới sức khỏe con người, sinh vật, hệ sinh thái và cả chất lượng hàng hóa. Hít phải với số lượng nhất định sẽ dẫn tới nhiếu bệnh về da, đường hô hấp, phổi; bám lên cây xanh gây khó quanh hợp, ô nhiễm không khí và nguồn nước… Tác hại của khí thải nhiễm độc CO trong không gian kín có thể gây tử vong; lưu huỳnh, các hợp chất của lưu huỳnh, NOx đều có thể gây tổn thường đường hô hấp và phổi. Phát thải khí Cacbon Các nhà máy xi măng chính là yếu tố gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất do lượng khí thải Cacbon và CO2 phát ra, chiếm gần 8% tổng lượng phát thải chính. Tác dụng của thiết bị xử lý khí thải nhà máy xi măng Hút, thu gom bụi và khí thải để xử lý trước khi xả thải ra môi trường; kết hợp với hệ thống làm mát cấp khí, điều hòa nhiệt độ, cải thiện môi trường làm việc, bảo vệ sức khỏe người lao động, đồng thời tăng năng suất chất lượng hàng hóa. Nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý khí thải nhà máy xi măng Một thiết bị xử lý khí thải nhà máy xi măng đạt chuẩn là hệ thống được lắp đặt khép kín và trải qua 3 bước xử lý: Xử lý NOx trong khí thải xi măng; xử lý bụi bụi mịn trong khí thải; xử lý SOx và các chất độc hại còn lại trong khí thải. Bước 1: Xử lý NOx có trong khí thải Đầu tiên, các quạt hút ly tâm công suất lớn sẽ hoạt động để hút khí thải, bụi mịn từ đầu phát sinh và dẫn chúng vào tháp xử lý khí thải. Tại đây sẽ tiến hàng khử NOx bằng các dung môi phun sương. Dung môi sử dụng thường là Amoniac (NH3); Ure [CO(NH2)2]. Các dung môi này bám bảo NOx xảy ra phản ứng hóa học tạo ra sản phẩm N2 ít gây tác động đến môi trường và con người. Bước 2: Xử lý bụi có trong khí thải Sau khi xử lý xong NOx, chúng ta tiến tới bước xử lý khí thải nhà máy xi măng tiếp theo. Việc tách bụi ra khỏi dòng khí thường dùng dùng phương pháp lọc bụi túi vải. Tại đây sẽ sử dụng lực xoắn ly tâm, bẻ gãy tốc độ di chuyển của bụi, khiến chúng mất vận tốc và rơi xuống đáy túi, cuối cùng lấy ra khỏi tháp để tải chế hoặc xử lý dưới dạng bùn thải. Bước 3: Xử lý SOx và các chất độc hại còn lại trong khí thải Bước cuối cùng này sẽ có các lớp chứa chất hấp thụ để hấp thụ SO2 cùng các khí còn lại. Chất hấp thụ phổ biến, dễ tìm nhất là than hoạt tính, than hoạt tính sẽ giữ các chất này lại sau khi dòng khí đi qua, đợi một thời gian sẽ bão hòa và hoản nguyên, còn khí sạch còn lại sẽ thoát ra ngoài môi trường qua ống khói. Các phương pháp xử lý khí thải nhà máy xi măng thông dụng: Phương pháp lọc bụi khô; Phương pháp lọc bụi túi vải; phương pháp lọc tĩnh điện. Tùy quy mô và điều kiện lắp đặt sẽ phù hợp với các phương pháp lắp đặt thiết bị xử lý khí thải nhà máy xi măng khác nhau. Vì sao nên lựa chọn hệ thống xử lý bụi xi măng của Systemfan Systemfan là một trong nhưng doanh nghiệp hàng đầu trong việc sản xuất, lắp đặt hệ thống xử lý khí thải như: Hệ thống xử lý gạch, hệ thống xử lý khí thải nhà máy xi măng, hệ thống xử lý lò hơi… Quạt và các bộ phận của hệ thống được sản xuất bằng máy móc hiện đại theo công nghệ châu Âu, nói không với sản phẩm kém chất lượng. Đội ngũ kỹ thuật viên, tư vấn viên lành nghề, tận tâm, cung cấp bản vẽ chi tiết kèm theo giá của sản phẩm. Chính sách bảo hành dài hạn, miễn phí ship trong khu vực Hồ Chí Minh và Hà Nội. Chúng tôi cam kết sau khi trải qua quá trình xử lý khí thải nhà máy xi măng, không khí thải ra môi trường hoàn toàn đáp ứng theo quy chuẩn nhà nước. Mọi thông tin thắc mắc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ: Link tham khảo : https://quatcongnghiepsaigon.vn/ https://quatcongnghiepsaigon.vn/quat-ly-tam/ https://quatcongnghiepsaigon.vn/quat-cho-khu-cong-nghiep/ https://quatcongnghiepsaigon.vn/xu-ly-khi-thai-lo-gach https://quatcongnghiepsaigon.vn/he-thong-xu-ly-khi-thai/ ------------------------------------------------------- ⛪ VĂN PHÒNG GIAO DỊCH VÀ KINH DOANH MIỀN NAM Địa chỉ: C3B, QL22, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TP.HCM Điện thoại: 0989.711.663 - 090.199.2866 Email: nguyenhiep@systemfan.vn ⛪ VĂN PHÒNG GIAO DỊCH VÀ KINH DOANH MIỀN BẮC Địa chỉ: Khu Biệt Thự NV11, KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì - Nam Từ Liêm – Hà Nội Điện thoại: 098.151.2866 Email: hoangduc@systemfan.vn
 6. Công ty TNHH System Fan Việt Nam được thành lập với mục đích sản xuất và cung cấp các sản phẩm quạt công nghiệp tại Sài Gòn và tất cả các tỉnh trong nước và ngoài nước, hệ thống hút lọc bụi và thiết bị xử lý môi trường. Với đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn – Thiết kế – Chế tạo, chúng tôi đã không ngừng nỗ lực để đưa ra những sản phẩm ưu việt nhất tới khách hàng. Luôn đồng hành để hiểu và chia sẻ với khách hàng nhằm mong muốn đem lại những sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Quatcongnghiepsaigon của chúng tôi mang thương hiệu “ Systemfan” cùng song hành với hệ thống hút bụi, xử lý khí thải công nghiệp đã có mặt trên thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt là những công trình quan trọng tầm cỡ quốc gia. Với đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp cùng đội ngũ công nhân lành nghề sản xuất tại nhà máy chúng tôi tự tin sẽ tạo ra những sản phẩm chất lượng vượt trội được quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 cho công trình của quý khách hàng. Hãy liên hệ ngay với Quatcongnghiepsaigon để được hỗ trợ tốt nhất : https://quatcongnghiepsaigon.vn/ https://systemfan.vn/
 7. Quạt hút ly tâm

  until
  Quạt ly tâm là gì ? Quạt ly tâm gồm 2 loại quạt hút ly tâm và quạt thổi ly tâm là loại thiết bị cơ học có tác dụng di chuyển dòng không khí dựa vào lực hút ly tâm, thiết kế của vỏ quạt và cánh quạt khi chuyển động sẽ tạo ra một lực hút vuông góc với hướng không khí đi vào, làm di chuyển, tuần hoàn không khí, từ đó đưa khí có chứa bụi bẩn do quá trình sản xuất về thùng chứa để xử lý, đồng thời cấp nguồn khí tự nhiên khác tốt cho sức khỏe của con người. Phân loại quạt ly tâm : Tùy thuộc vào mục đích sử dụng và thiết kế cấu tạo thì quạt ly tâm được phân loại như sau : 1. Phân loại theo mục đích sử dụng : Quạt ly tâm được phân loại thành 2 loại : Quạt hút ly tâm : Là loại quạt dùng để vận chuyển dòng không khí, bụi bẩn từ bên trong nơi làm việc như tòa nhà, chung cư, nhà máy, phân xưởng đi ra ngoài môi trường không khí hoặc thiết bị xử lý như hệ thống lọc bụi, hệ thống xử lý khí thải. Quạt thổi ly tâm : Là loại quạt dùng cấp khí tươi từ bên ngoài vào bên trong như cấp khí tươi cho thông gió tầng hầm, tăng áp cầu thang, hàng lang, cấp khí tươi cho hoạt động của lò hơi làm đốt cháy nguyên liệu, vận chuyển liệu cho hoạt động sản xuất. 2. Phân loại theo cấu tạo : Quạt ly tâm được phân thành 2 loại: Quạt ly tâm truyền động trực tiếp: là loại quạt mà motor được gắn trực tiếp lên cánh quạt, khi động cơ hoạt động theo đó cánh quạt quay tạo ra gió. Quạt ly tâm truyền động gián tiếp : Là loại quạt ly tâm có áp suất cao, động cơ tách rời khỏi quạt, truyền động thông qua gối đỡ, vòng bi và dây curoa. Khi có dòng diện, dưới sự điều khiển của bộ điều khiển tự động, động cơ hoạt động làm dây curoa và vòng bi truyền động theo, theo đó cánh quạt quay tạo ra gió. 3. Phân loại ly tâm theo áp suất: Quạt ly tâm thấp áp: là loại quạt có áp suất <1000 Pa Quạt ly tâm trung áp: là loại quạt có áp suất 1000 Pa< áp suất <3000 Pa Quạt ly tâm cao áp: là loại quạt có áp suất >3000 Pa Cấu tạo quạt ly tâm Quạt ly tâm được thiết kế gồm 3 hoặc 4 bộ phận chính tùy thuộc vào loại truyền động : Quạt ly tâm trực tiếp thì thiết kế gồm 3 bộ phận là vỏ quạt, cánh quạt và motor. Quạt ly tâm gián tiếp thì thiết kế gồm 4 bộ phận là vỏ quạt, cánh quạt, hệ truyền động và motor. Ứng dụng của quạt ly tâm Quạt ly tâm công nghiệp có công dụng chủ yếu là Hút, thổi mảng khí động, hút khí thải và cung cấp nguồn khí tươi cho nhà xưởng, tòa nhà… nơi bạn làm việc hoặc sinh sống. Vì công dụng của quạt ly tâm đa dạng nên cũng có ứng dụng rất đa dạng phù hợp nhiều loại hình, diện tính lớn nhỏ, công suất khác nhau. Quạt hút ly tâm dùng trong hút bụi, hút hơi nóng, hút mùi ẩm mốc Quạt thổi cấp khí cho lò đốt, lò hút nồi hơi, lò nung Thông gió tầng hầm Phòng cháy chữa cháy Quạt hút ly tâm dùng trong hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải và thông gió làm mát System Fan Việt Nam là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất quạt công nghiệp, cung cấp quạt hút ly tâm, quạt hướng trục, hệ thống hút lọc bụi, hệ thống xử lý khí thải, hệ thống thông gió làm mát nhà xưởng… sản phẩm chất lượng uy tín. Đã được nhiều khách hàng, chủ công trình kiểm chứng và đánh giá rất cao. Sản phẩm của quatcongnghiepsaigon.vn luôn hoạt động bền bỉ, từ nước sơn cho đến chất lượng máy móc đều được làm rất công phu và chỉnh chu cho từng giai đoạn sản xuất. Link tham khảo : https://quatcongnghiepsaigon.vn/ https://quatcongnghiepsaigon.vn/quat-ly-tam/ https://quatcongnghiepsaigon.vn/quat-cho-khu-cong-nghiep/ https://quatcongnghiepsaigon.vn/quat-huong-truc-truc-tiep/ https://quatcongnghiepsaigon.vn/he-thong-xu-ly-khi-thai/ ------------------------------------------------------- ⛪ VĂN PHÒNG GIAO DỊCH VÀ KINH DOANH MIỀN NAM Địa chỉ: C3B, QL22, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TP.HCM Điện thoại: 0989.711.663 - 090.199.2866 Email: nguyenhiep@systemfan.vn ⛪ VĂN PHÒNG GIAO DỊCH VÀ KINH DOANH MIỀN BẮC Địa chỉ: Khu Biệt Thự NV11, KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì - Nam Từ Liêm – Hà Nội Điện thoại: 098.151.2866 Email: hoangduc@systemfan.vn
 8. Hệ thống xử lý khí thải lò gạch Sản xuất gạch là một ngành nghề khá phát triển tại Việt Nam với quy mô từ lớn đến nhỏ, phân bố hầu khắp mọi miền tổ quốc để phục vụ cho nhu cầu xây dựng công trình, nhà cửa. Tác dụng là thế, nhưng các nhà máy này cũng sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy về ô nhiễm nôi trường nếu không qua quá trình xử lý khí thải lò gạch. Vậy hệ thống xử lý khí thải lò gạch và gì? Quá trình vận hành như thế nào? Và đâu là công ty cung cấp uy tín? Hệ thống xử lý khí thải lò gạch là gì? Hệ thống xử lý khí thải lò gạch là hệ thống bao gồm các quá trình xử lý bụi gạch thu gom bụi, khí thải, lắng khí thải và tiến hàng xử lý trước khí thải khí thải ra môi trường. Quá trình này diễn ra để đảm bảo khí thải đặt được đúng mức theo quy chuẩn quốc gia về nồng độ các chất được phép thải ra môi trường. Quá trình này có sự tham gia của quạt hút công nghiệp ( quạt ly tâm, quạt hướng trục, quạt nối ống); hệ thống ống nối, tháp xử lý khí thải… Thước đo xét nồng độ chất thải của lò gạch đã đạt tiêu chuẩn hay chưa là quy chuẩn quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 2009 (QCVN19:2009 BTNMT). Cụ thể nồng độ Cacbon oxit, CO <1000 mg/Nm3; Lưu huỳnh dioxit, SO2 < 500 mg/Nm3… Vì sao phải lắp đặt hệ thống xử lý khí thải lò gạch? Trong quá trình sản xuất phát sinh ra rất nhiều bụi mịn: Sản xuất gạch và một trong những ngàng công nghiệp phát sinh ra khá nhiều bụi mịn trong hầu hết tất cả các khâu sản xuất qua quá trình ép, dập, trộn, vận chuyển. Điều này đã đặt ra nhu cầu phải tiến hành hút bụi nhà máy gạch Sản sinh ra chất thải độc hại: Khí thải độc hại của nhà máy gạch phát sinh từ việc dùng nguyên liệu để nung gạch. Trong quá trình nung, một phần SO2 trong nhiên liệu sẽ phát sinh phản ứng với K2O và Na2O trong nguyên liệu làm gạch, tạo ra Sulfate (SO4) và giữ ở trong thân gạch, trở thành nhân tố nổi bọt của gạch nung. Một phần SO2 có trong nhiên liệu bên trong và than được đưa từ bên ngoài, trong quá trình đốt sẽ sản sinh khí thải chứa lưu huỳnh. Số lượng các chất độc hại thải ra trong quá trình này phải kể đến như CO; CO2; H2S; SO2; NO…Nếu không tiến hàng xử lý khí thải lò gạch, các chất này sẽ ảnh hưởng nặng đến môi trường xung quanh. Ảnh hướng trực tiếp tới sức khỏe con người: Cả bụi mịn và khí thải lò máy gạch đều gây tác động rất xấu đến sức khỏe công nhân và người dân sống xung quanh, gây nên nhiều bệnh về da, hô hấp, phổi, ung thư… Dễ hư hại máy móc: Bụi mịn tại đây mang tính khô, tuy nhiên rất dễ hút hơi nước, nếu không được lắp đặt hệ thống xử lý khí thải lò gạch, các hạt bụi này sẽ bám chắc máy móc gây ẩm thấp, dễ ăn mòn, hỏng hóc. Nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý khí thải lò gạch Đầu tiên bụi mịn và khí thải sản sinh trong quá trình sản xuất sẽ được quạt hút ly tâm, quạt hướng trục nối ống, hệ thống ống dẫn hút đến túi xử lý/ tháp xử lý khí thải. Nếu quý khách lựa chọn xử lý khí thải lò gạch bằng phương pháp tháp hấp thụ, dòng khí chứa bụi và chất ô nhiễm sẽ đi qua tháp theo hướng từ trên đi xuống, đi qua nhiều tầng hấp thụ, các tầng hấp thụ này sẽ giữ lại bụi mịn, chất ô nhiễm dưới dạng rắn để không khí sạch đủ tiêu chuẩn thoát ra ngoài. Phương pháp này có khả năng làm sạch lên đến hơn 90%, vật liệu thải sau khi lọc dưới dạng bùn có khả năng tái sinh. Nếu quý khách lựa chọn xử lý khí thải lò gạch bằng hút bụi túi vải, khói bụi khí thải sau khi đi vào túi vải sẽ chịu lực tác động của lực xoắn ly tâm cường độ mạnh, làm bụi và các hạt vô cơ mất vận tốc, va đập vào thanh túi rơi xuống đáy, đồng thời dòng xoáy sẽ mang không khí sạch đưa ra ngoài. Các đơn vị cung cấp hệ thống xử lý khí thải lò gạch Hệ thống xử lý khí thải lò gạch bao gồm quá trình húi bụi và xử lý khí thải, đòi hỏi phải có máy móc công suất lớn, và trang thiết bị hiện đại cùng tay nghề kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Hiện nay trên thị trường Việt Nam không có quá nhiều doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu này. Dưới đây quatcongnghiepsaigon xin đưa ra một danh sách những doanh nghiệp tự sản xuất, cung cấp, lắp đặt hệ thống xử lý bụi lò gạch uy tín, mọi người có thể tham khảo nhé! 1.Công ty TNHH Systemfan Việt Nam 2. Metan 3. Công ty Phương Linh 4. Thiết bị toàn cầu 5. Vinazan 6. Công ty TNHH Huỳnh Thảo 7. Đức Việt Fan 8. Winline Việt Nam Vì sao nên lựa chọn hệ thống xử lý khí thải lò gạch của Systemfan Các thành phần bao gồm quạt công nghiệp, đường ống dẫn, tháp lọc…đều được nhà máy sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, đạt chuẩn theo quản lý chất lượng ISO 9001: 2015. Sản phẩm có kiểu dáng trang nhã, bảo hành bền lâu và giá cả hợp lý. Hệ thống văn phòng kinh doanh từ Bắc vào Nam, chuyên viên kỹ thuật và nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp, lành nghề, tận tâm Giá hệ thống xử lý khí thải lò gạch: Tùy theo điều kiện lắp đặt, số lượng quạt, quy mô…để đưa ra mức giá hợp lý. Liên hệ với Systemfan, quý khách sẽ nhận được báo giá và bản thiết kế chất lượng. Đảm bảo lọc sạch khói bụi đến 95% Chúng tôi cam đoan các chất sau khi được hệ thống thải ra môi trường đều đã đạt đủ quy chuẩn theo quy định của nhà nước. Trên đây là những thông tin quatcongnghiepsaigon.vn đã chọn lọc về hệ thống xử lý khí thải lò gạch, mọi thắc mắc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ: Tham khảo thêm: https://systemfan.vn/he-thong-xu-ly-bui https://systemfan.vn/quat-ly-tam-cao-ap https://systemfan.vn/quat-ly-tam-canh-ban-truyen-dong-truc-tiep-scd-bno https://systemfan.vn/quat-ly-tam-trung-ap-truyen-dong-gian-tiep-sci-dno https://systemfan.vn/quat-ly-tam-trung-ap-truc-tiep-scd-dno https://systemfan.vn/
 9. Quạt hút lọc bụi là gì? Quạt hút lọc bụi công nghiệp là tổ hợp các thiết bị cơ học gồm quạt hút bụi (quạt ly tâm, quạt hướng trục) , đường ống, chụp hút, buồng chứa…được sử dụng để gom, hút bụi bẩn, khí thải và các hạt bụi sinh ra trong quá trình sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp hoặc từ trong môi trường được gom về thùng chứa để lọc và xử lý, làm sạch, trả lại cho môi trường sống một nguồn không khí sạch, tốt cho sức khỏe. Hãy cũng quatcongnghiepsaigon đi tìm hiều ngay nhé! Cấu tạo của quạt hút lọc bụi công nghiệp Cấu tạo của hệ thống hút lọc bụi công nghiệp gồm : - Quạt hút bụi : Đây là bộ phận chính của hệ thống, gồm Hộp điều khiển điện, motor, cánh quạt, vở quạt -Hộp điều khiển điện giúp cung cấp điện năng cho hệ thống lọc bụi, tạo thành các chuyển động của máy và giúp cho hệ thống lọc bụi có thể dễ dàng thực hiện được các chức năng hút nước, hút bụi cùng với thổi bụi. - Thùng chứa bụi & túi lọc bụi : đây là bộ phận lưu trữ lại rác thải cùng với bụi bẩn mà máy hút bụi từ bên ngoài vào, tránh làm bụi bẩn cùng rác thải có thể bị phát tán ra môi trường bên ngoài - Cổng thoát khí : Bộ phận này giúp xả không khí sạch ra khỏi máy và đảm bảo không khí trong lành hơn hẳn - Chụp hút và đường ống : chụp hút sẽ là điểm đầu để hút các loại bụi, khí thải từ đó qua đường ống chuyển về thùng chứa để xử lý - Hệ thống quạt : Ngoài ra cần một hệ thống quạt gió hoạt động nhằm tạo ra những luồng gió thổi để hút bụi vào trong túi lọc bụi. Ưu điểm của quạt hút bụi công nghiệp -Hiệu suất lọc bụi cao tiết kiệm điện năng. -Quạt hút lọc bụi có kết cấu vững chắc đảm bảo độ bền và tuổi thọ cao. -Lưu lượng lớn, áp suất thấp, độ ồn phù hợp với tiêu chuẩn. -Khả năng vận hành ổn định trong môi trường bụi và ẩm. -Toàn bộ hệ thống đều được thiết kế trên phần mềm chuyên dụng nhằm mang lại kết quả và hiệu quả xử lý bụi cao nhất.Chi phí lắp đặt và bảo dưỡng hợp lý. Ứng dụng của quạt hút lọc bụi? -Ứng dụng đầu tiên của hệ thống hút bụi nhà xưởng không thể không nhắc đến chính là việc đảm bảo, giữ gìn môi trường làm việc sạch sẽ cho công nhân viên làm việc. Hệ thống hút bụi được thiết kế hiện đại giúp tăng khả năng làm sạch không khí, hút khói bụi phát sinh trong quá trình sản xuất, tạo ra một môi trường không khí trong sạch, thoáng mát -Với những ngành công nghiệp có tần suất thải bụi ra môi trường bên ngoài nhiều như các ngành công nghiệp chế biến gỗ, ngành luyện kim sắt, thép, sản xuất vật liệu xây dựng,… thì việc lắp đặt quạt công nghiệp nhà xưởng cho nhà máy sản xuất là điều vô cùng cần thiết. Công ty cung cấp quạt hút lọc bụi công nghiệp uy tín 1.Quạt công nghiệp Sài Gòn (Chi nhánh Systemfan Việt Nam) 2. Công Ty Vinazan 3. Công ty Trần Huỳnh 4. Công ty Châu Phú 5. Công ty Tân Phước Hạnh Nguyên lý hoạt động của quạt hút lọc bụi Nguyên lý hoạt động của quat hút bụi công nghiêp cũng khá đơn giản, bằng việc sử dụng hệ thống quạt ly tâm công suất lớn để tạo ra một lực hút và thổi ly tâm nhằm duy chuyển dòng không khí, từ đó hút và tách bụi ra khỏi dòng không khí chuyển động, di chuyển không khí có rác thải và bụi xoay tròn qua hệ thống ống theo phương tiếp tuyến với ống trụ, sau đó đưa bụi bẩn và rác thải không khí đến phễu, chụp hút, thì dòng khí sẽ đẩy ngược và chuyển động xoay trong ống từ đó thoát ra ngoài vào thùng chứa. Từ thùng chứa bụi và khí thải được xử lý sach và thoát khí sạch ra môi trường. System Fan Việt Nam là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất quạt công nghiệp, cung cấp quạt hút ly tâm, quạt hướng trục, hệ thống hút lọc bụi, hệ thống xử lý khí thải, hệ thống thông gió làm mát nhà xưởng… sản phẩm chất lượng uy tín. Đã được nhiều khách hàng, chủ công trình kiểm chứng và đánh giá rất cao. Tham khảo thêm: https://quatcongnghiepsaigon.vn/he-thong-hut-loc-bui https://quatcongnghiepsaigon.vn/ https://quatcongnghiepsaigon.vn/he-thong-xu-ly-khi-thai https://quatcongnghiepsaigon.vn/he-thong-thong-gio-lam-mat https://quatcongnghiepsaigon.vn/quat-ly-tam-o-ho-chi-minh.html https://quatcongnghiepsaigon.vn/quat-huong-truc-o-ho-chi-minh.html
 10. Quạt thông gió công nghiệp Lượng nhiệt trong không gian nhà xưởng, nhà máy thường rất cao, bởi trong các nhà xưởng luôn tập trung đông người lao động và các máy móc hoạt động liên tục tỏa ra hơi nóng. Do đó, không khí và nhiệt độ trong các nhà xưởng rất ngột ngạt và khó chịu, nhất là trong những ngày hè oi bức. Vậy, để giải quyết vấn đề này, giải pháp hữu hiệu nhất chính là Quạt thông gió công nghiệp là gì? Quạt thông gió công nghiệp sẽ có nhiệm vụ làm giảm nhiệt độ không khí ở bên trong các nhà máy, nhà xưởng, tòa nhà… xuống nhiệt độ thích hợp nhằm tạo ra sự thoải mái trong môi trường sản xuất, giúp người lao động cảm thấy dễ chịu và khỏe mạnh hơn. Từ đó, người lao động sẽ còn cảm thấy nóng bức, khó chịu, không khí dễ thở, giúp người lao động tập trung sản xuất, nâng cao hiệu quả công việc. Nguyên lý hoạt động của hệ thống thông gió làm mát Nói một cách dễ hiểu, hệ thống thông gió làm mát gồm các thiết bị công nghiệp có nhiệm vụ trao đổi không khí và làm giảm nhiệt độ trong một khu vực nhất định so với nhiệt độ bên ngoài. Để làm điều này, đầu tiên ta cần hệ thống làm mát đối lưu tự nhiên từ hướng gió, hoặc nguồn tự nhiên như cây cối, thác nước… Tiếp theo là hệ thống làm mát cưỡng bức gồm hệ thống thông gió làm mát đoạn nhiệt dương (phù hợp với những không gian mở) và hệ thống thông gió làm mát đoạn nhiệt âm (phù hợp với những không gian kín) Có nên lắp quạt thông gió? Có nên dùng quạt thông gió? còn giúp bạn tiết kiệm được chi phí và việc bảo trì, bảo dưỡng hay tiền điện mỗi tháng so với việc sử dụng điều hòaHệ thống thông gió làm mátsẽ tạo ra môi trường làm việc thoải mái và đầy hứng khởi cho công nhân, giúp họ tập trung sản xuất và nâng cao năng suất lao động. quạt thông gió công nghiệp còn giúp nhiệt độ và độ ẩm của nhà xưởng trong mức ổn định, tránh xảy ra tình trạng các máy móc bị hỏng do ẩm mốc và nóng bức. Không những thế, việc sử dụng quạt công nghiệp sẽ giúp không khí trong sạch hơn, giúp sức khỏe của người lao động được đảm bảo an toàn, không lo mắc các bệnh về nghề nghiệp. Ngoài ra, quạt thông gióChẳng cần suy nghĩ, làm gì mà tốn thời gian. Đương nhiên là có rồi! Bởi vì, Các phương pháp thông gió làm mát nhà xưởng hiệu quả - Phương pháp làm mát nhà xưởng bằng áp suất âm hay còn gọi là Cooling pad. Phương pháp này rất phù hợp với những không gian kín như xưởng chế biến, khu chăn nuôi, nhà kính… - Phương pháp làm mát bằng áp suất dương. Phương pháp này hoạt động dựa theo nguyên lý bơm không khí vào nhà xưởng, phì hợp với những nơi có không gian mở, có nhiều máy móc sinh nhiệt như xưởng cơ khí, xưởng sản xuất thiết bị điện tử… - Phương pháp thông gió làm mát nhà xưởng bằng không khí tự nhiên. Những nơi sinh ra khói bụi nhiều nhưng hơi nóng chỉ tập trung tại một số vị trí trong nhà xưởng thì có thể áp dụng phương pháp này. Tuy nhiên về mặt hiệu quả thì không được đánh giá quá cao. Nên mua quạt thông gió công nghiệp ở đâu? cho nhà xưởng của mình đúng không?hệ thống thông gió làm mát Chắc hẳn sau khi cân nhắc được phương pháp thông gió làm mát phù hợp cho nhà xưởng của mình, các bạn đang rất muốn tìm một địa chỉ uy tín để lắp đặt phù hợp để tiết kiệm chi phí vận hành.quạt công nghiệp thấu hiểu rằng, mỗi nhà xưởng sẽ có một ngành nghề riêng, sẽ có những thiết kế đặc thù riêng. Nắm bắt được điều này, các kỹ sư của chúng tôi sẽ tư vấn loại Systemfan… số 1 Việt Nam. Những sản phẩm của Systemfan đều có mẫu mã đẹp, độ bền cao và quan trọng nhất là chất lượng đạt chuẩn Châu Âu. Khi đến với Systemfan Việt Nam, khách hàng sẽ được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tư vấn tận tình, chu đáo, giúp khách hàng tìm ra được giải pháp tối ưu nhất cho nhà xưởng của mình. Bởi vì, quạt cho nhà cho nhà cao tầng, quạt hướng trục, quạt ly tâm – đây là địa chỉ uy tín mua các loại quạt như Systemfan Việt NamVà để trả lời cho câu hỏi của bạn thì tôi xin giới thiệu Lợi ích khách hàng nhận được khi sử dụng sản phẩm tại System Fan Việt Nam ü Chất lượng Tốt Nhất với giá bán luôn rẻ hơn so với thị trường vì System Fan Việt Nam có xưởng sản xuất rộng 5000m2 đạt chuẩn Quốc tế. Được tư vấn lựa chọn quạt có công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng, chi phí tốt nhất. ü Được thiết kế, sản xuất và thi công với Chất lượng cao nhất. Quy trình lắp đặt nhanh chóng với đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao. ü Tất cả sản phẩm chúng tôi đều được bảo hành 1 năm kể từ ngày mua hàng. ü Hoàn tiền 100% với các sản phẩm bán ra không giống như quảng cáo hoặc phát hiện lỗi do nhà sản xuất. Tham khảo thêm: https://systemfan.vn/he-thong-thong-gio-lam-mat https://systemfan.vn/he-thong-hut-loc-bui https://systemfan.vn/quat-ly-tam-systemfan-tot-nhat https://systemfan.vn/quat-huong-truc https://systemfan.vn/quat-ly-tam-cao-ap-truyen-dong-gian-tiep-sci-cno https://systemfan.vn/
 11. Tháp xử lý khí thải Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa càng ngày càng phát triển, kéo theo nhiều nhà máy, xí nghiệp, nhà xưởng… mọc lên như nấm sau mưa. Mặc dù, các nhà máy đã phần nào giúp nền kinh tế của đất nước ta đi lên, tạo công ăn việc làm cho ngàn người lao động. Song, bên cạnh đó, lại đặt ra một bài toán khó về vấn đề xử lý khí thải. Để giải quyết bài toán khó này, mỗi nhà máy hay nhà xưởng đều cần đến tháp xử lý khí thải cho doanh nghiệp của mình. Tháp xử lý khí thải sẽ có chức năng xử lý lượng khí thải thoát ra ở các nhà máy, xưởng sản xuất trong quá trình hoạt động. Các loại khí thải thải ra môi trường sẽ khác nhau tùy theo từng đặc thù sản xuất của nhà máy. Nhưng nhìn chung, tháp xử lý khí thải scrubber hoạt động dựa trên nguyên lý gom lượng khí thải sản sinh trong quá trình sản xuất, đưa vào buồng chứa rồi làm sạch theo phương pháp cơ học. CẤU TẠO CỦA THÁP HẤP THỤ XỬ LÝ KHÍ THẢI Tháp hấp thụ xử lý khí thải có cấu tạo tùy thuộc vào từng phương pháp xử lý khí thải khác nhau của từng hệ thống. Nhưng cấu tạo chung của tháp xử lý khí thải đều có: - Hệ thống điều khiển điện - Quạt hút bụi và khí thải - Hệ thống đường ống dẫn - Tháp hấp thụ khí thải - Bể chứa - Cổng thoát khí CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KHÍ THẢI Hiện nay, có rất nhiều nhà máy đã và đang áp dụng một trong năm phương pháp sau: 1. Xử lý khí thải bằng phương pháp lọc sinh học Hệ thống lọc sinh học có một buồng kín chứa các vi sinh vậ và hấp thụ hơi nước. Trong quá trình nhà máy sản sinh ra các chất khí có mùi hôi hoặc các chất hữu cơ gây ô nhiễm môi trường, những khí này sẽ đi qua buồng kín và được hơi nước giữ lại. Lúc này, nguyên liệu lọc có chức năng làm suy giảm áp lực luồng khí đi ngang qua nó và giữ khí thải ở lại. 2. Xử lý khí thải bằng tháp hấp thụ Phương pháp này sẽ sử dụng than hoạt tính để giữ lại khí và hơi độc như CO, SO2, khí lò đốt và khí phòng thí nghiệm 3. Xử lý khí thải bằng phương pháp thiêu đốt Đây chính là phương pháp tốt nhất hiện nay trên thị trường và được áp dụng rất rộng rãi tại nhiều nhà máy và xí nghiệp. Phương pháp này sẽ sử dụng hệ thống hút khí để vận chuyển khí thải vào bình nén khí rồi đốt. Phương pháp được áp dụng với những khí thải thuộc loại không thể tái sinh, dễ cháy và khí thải sơn. 4. Xử lý khí thải bằng phương pháp ngưng tụ Phương pháp này có thể làm bằng hai cách - Ngưng tụ trực tiếp: được diễn ra trong thiết bị trao đổi, có tường ngăn cách khí và tác nhân làm lạnh, đi ngược chiều nhau và được bố trí nhiều nước - Ngưng tụ gián tiếp: khí thải và tác nhân làm lạnh sẽ tiếp xúc trực tiếp với nhau, làm ngưng tụ thành chất lỏng, còn khí thải sẽ thải ra ngoài. Nhưng nhược điểm của phương pháp này là khá tốn kém 5. Xử lý khí thải bằng phương pháp ướt Phương pháp này được hoạt động theo nguyên lý cho luồng khí thải cần xử lý tiếp xúc với chất lỏng để lọc những bụi có đường kính siêu nhỏ. Bụi sẽ được giữ lại và tách ra dưới dạng bùn. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi ở nhiều công trình và được đánh giá có hiệu quả lên tới 90%, với véc tơ vận tốc đạt hiệu suất khoảng 10m/s ỨNG DỤNG CỦA THÁP XỬ LÝ KHÍ THẢI Nếu khí thải chưa qua xử lý đã được thải trực tiếp ra môi trường, sẽ làm phá hủy tầng ozon, gây ô nhiễm không khí và quan trọng hơn là làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Vì vậy, tháp hấp thụ xử lý khí thải được ứng dụng vào rất nhiều ngành nghề sau: - Tháp xử lý khí thải nhà máy xi măng - Tháp xử lý khí thải khai thác đá - Tháp xử lý khí thải xưởng gỗ - Tháp xử lý khí thải ngành sản xuất kim loại - Tháp xử lý khí thải lò gạch - Tháp xử lý khí thải lò hơi - Tháp xử lý khí thải sơn - Tháp xử lý khí thải phòng thí nghiệm Và còn rất nhiều ngành nghề khác được áp dụng rộng rãi, do đó nếu bạn có nhu cầu lắp đặt tháp xử lý khí thải cho công trình của mình, hãy liên hệ với Systemfan Việt Nam. Tại đây, đội ngũ của Systemfan sẽ tư vấn chuyên nghiệp, nhiệt tình và tính toán thiết kế sao cho phù hợp nhất với công trình của bạn để giúp bạn tiết kiệm được nguyên liệu và chi phí một cách tối đa. VÌ SAO NÊN CHỌN SYSTEMFAN ⭐ Chúng tôi nắm rõ được các phương pháp xử lý khí thải và tác hại của khí thải tới con người và môi trường sống ⭐ Chúng tôi là 1 trong những công ty nghiên cứu, sản xuất, thi công đầu tiên ứng dụng công nghệ cao, đạt chuẩn châu âu tại thị trường Việt Nam ⭐ Hàng ngàn công trình lớn nhỏ trên khắp thị trường Việt Nam luôn nhận được đánh giá rất cao từ các nhà đầu tư, chủ công trình... ⭐ Tuổi thọ, chất lượng và bền bỉ của sản phẩm được chúng tôi đặt lên hàng đầu. ⭐ Chính Sách Bảo Hành tốt nhất thị trường. ⭐ Toàn bộ hệ thống tháp xử lý khí thải do System Fan Việt Nam sản xuất đều được thiết kế trên dây chuyền hiện đại, máy cắt Fiber Lazer Bodor, máy chấn CNC, máy hàn tự động và được sơn tĩnh điện tiêu chuẩn đảm bảo an toàn cho người lao động và đạt tiêu chuẩn khí thải khi thải ra ngoài môi trường. Tham khảo thêm những sản phẩm khác của Systemfan: https://systemfan.vn/he-thong-xu-ly-khi-thai https://systemfan.vn/he-thong-thong-gio-lam-mat https://systemfan.vn/tu-hut-bui-cong-nghiep-cartridge-loc https://systemfan.vn/quat-hut-bui-tui-vai-di-dong https://systemfan.vn/quat-dung-cho-nha-cao-tang https://systemfan.vn/quat-thong-gio https://systemfan.vn/
 12. Quạt hút bụi là một trong những bộ phận không thể thiếu của các công trình công nghiệp tòa nhà lớn nếu muốn đảm bảo nhiệt độ, bầu không khí trong lành. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về quạt hút bụi công nghiệp nhé! Quạt hút bụi công nghiệp là gì? Quạt hút bụi công nghiệp bản chất là hệ thống hút lọc bụi được cấu tạo bởi hệ thống hút bụi và hệ thống lọc bụi công nghiệp chuyên sử dụng để xử lý những khí thải, có tác dụng hút bụi bẩn và lọc bụi cho các công trình như xưởng sản xuất, nhà máy, nhà cao tầng, tầng hầm... các loại bụi có kích thước lớn nhỏ tùy thuộc vào quy mô, loại hình sản xuất của nơi thi công, mà sử dụng các loại quạt hút lọc bụi khác nhau để hút lọc bụi bẩn, làm sạch không khí, trả lại cho môi trường sản xuất một bầu không khí sạch, tốt cho sức khỏe. Vì sao nên lắp đặt quạt hút lọc bụi công nghiệp? Khí hậu nắng nóng của nước ta, đặc biệt là vào hè có thể lên đến 40 độ, tại những nơi đông người, nơi làm việc tần suất cao...bắt buộc phải có hệ thống hút bụi để đảm bảo không gian làm việc sinh sống Nhiều ngành nghề thải ra lượng khí nóng cao và bụi bặm: Các ngành công nghiệp nặng, luyên kim hay dệt may đều có nồng độ bụi trong khí thải và tỏa nhiệt rất cao, quạt hút bụi được coi là giải pháp tôi ưu nhất để giải quyết vấn đề này Bào đảm sức khỏe cho người lao động, tăng năng suất lao động một cách tự nhiên. Sử dụng quạt công nghiệp, cụ thể ở đây là hệ thống hút lọc bụi là giải pháp tiết kiệm chi phí lắp đặt và hiệu quả nhất cho các không gian rộng lớn. Việc xử lý bụi công nghiệp hay cung cấp nguồn khí sạch đóng vai trò rất quan trọng, giúp bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của người lao động và môi trường sinh sống, trả lại bầu không khí trong lành, không còn bùi bặm, không còn chất thải độc hại cho môi trường và sức khỏe cộng đồng Nguyên lý hoạt động của quạt hút bụi công nghiệp Nguyên lý hoạt động của hệ thống hút bụi cũng khá đơn giản, bằng việc sử dụng hệ thống quạt ly tâm công suất lớn để tạo ra một lực hút ly tâm nhằm hút và tách bụi ra khỏi dòng không khí chuyển động, di chuyển không khí có rác thải và bụi xoay tròn qua hệ thống ống theo phương tiếp tuyến với ống trụ, sau đó đưa bụi bẩn và rác thải không khí đến phễu, thì dòng khí sẽ đẩy ngược và chuyển động xoay trong ống từ đó thoát ra ngoài vào thùng chứa. Quạt hút bụi công nghiệp của System Fan được các chuyên gia hàng đầu đánh giá là xử lí sạch không khí đến 99.9 %. Giá của quạt hút bụi công nghiệp? Quạt hút bụi công nghiệp quý khách có thể tự mua lẻ theo yêu cầu của mình hoặc theo sự hướng dẫn của nhân viên tư vấn. Giá sẽ phụ thuộc vào công suất, kích thước quạt, điều kiện lắp đặt nếu lắp đặt cả một hệ thống, vì vậy để có giá chính xác nhất, quý khách vui lòng liên hệ cho Systemfan nhé. Các hệ thống hút lọc bụi phổ biến? Hệ thống hút lọc bụi gỗ Hệ thống hút lọc bụi giấy Hệ thống hút lọc bụi kim loại Hệ thống hút lọc bụi chà nhàm Hệ thống hút lọc bụi lò gạch Hệ thống hút lọc bụi xi măng… Những địa phương Systemfan cung cấp quạt hút lọc bụi Hệ thống hút lọc bụi ở Hà Nội Hệ thống hút lọc bụi ở Hòa Bình Hệ thống hút lọc bụi ở Thái Nguyên Hệ thống hút lọc bụi ở Ninh Bình Hệ thống hút lọc bụi ở Thanh Hóa Hệ thống bút lọc bụi ở Bình Định Hệ thống bút lọc bụi ở Phú Yên Hệ thống bút lọc bụi ở Đà Nẵng Hệ thống bút lọc bụi ở HCM Hệ thống bút lọc bụi ở Bình Dương Hệ thống bút lọc bụi ở Long An Hệ thống bút lọc bụi ở Vũng Tàu Hệ thống bút lọc bụi ở Bình Phước Tham khảo thêm tại: https://systemfan.vn/quat-cong-nghiep https://systemfan.vn/he-thong-hut-loc-bui https://systemfan.vn/he-thong-hut-xu-ly-bui-cha-nham https://systemfan.vn/quat-hut-khoi https://systemfan.vn/quat-cong-nghiep-o-binh-dinh https://systemfan.vn/quat-cong-nghiep-o-phu-yen
 13. Tủ hút bụi là gì? Tủ hút bụi là một thiết bị có diện tích nhỏ, cơ động trong việc di chuyển và sử dụng, dễ vận hành, thường được sử dụng cho những loại bụi cần thu hồi để tái sủ dụng, sảm phẩm được ứng dụng rộng rãi trong các môi trường như dược phẩm, thực phẩm, gia công cơ khí thu bụi kim loại, bụi bông, vải, giấy,…và còn rất nhiều tiện ích khác. Cấu tạo và thông số kỹ thuật của tủ hút bụi Catridge Tủ hút bụi Cartridge lọc được thiết kế dạng tủ thân vuông, tùy thuộc vào công suất mà trong tủ hút bụi có thể bố trí 4,6,8,12,16 hoặc 24 catridge lọc bụi. Thiết kế lõi đặc biệt giúp gia tăng khả năng làm sạch bụi một cách hiệu quả, dễ dàng hơn. Ngoài ra, tủ hút bụi Cartridge lọc còn giúp tiết kiệm khí nén, tăng diện tích lọc hút bụi gấp 3-7 lần so với các dòng máy hút bụi túi vải thông thường. Cấu tạo Thân vỏ thiết bị. Quạt ly tâm trực tiếp. Cartridge lọc – Số lượng: 4 – 6 – 9 – 12 Bình tích áp. Van nổ rũ bụi. Bảng mạch điều khiển. Buồng thu bụi. Bánh xe. Đặc tính kỹ thuật Vật liệu chế tạo: Thép SS400, Inox, Composite, Cartridge lọc. Động cơ: CG (Ấn Độ), Siemens (Đức), Việt Hung (Việt Nam),… Kích thước tủ phụ thuộc vào cartridde lọc. Cần cung cấp khí nén cho bình tích áp để tiến hành rũ bụi tự động. Cơ chế hoạt động Tại khu vực phát sinh bụi cần xử lý được bố trí các miệng hút kết nối với tủ hút bụi để thu bụi. Tủ hút bụi có khả năng tạo ra lưu lượng và áp suất cần thiết để thu luồng không khí chứa bụi. Luồng khí chứa bụi được dẫn vào tủ hút bụi thông qua các kênh dẫn khí là các đường ống cứng hoặc mềm, khi vào trong tủ nhờ có Cartridge lọc mà bụi được giữ lại và không khí sạch được đưa ra ngoài. Sau khi lọc, bụi sẽ được thu lại tại buồng thu bụi giúp người sử dụng dễ dàng xử lý. Tính năng của tủ hút bụi thân vuông Catridge Độ chính xác cao: Tủ hút bụi công nghiệp được sản xuất trên dây chuyền tự động với độ chính xác cao, thời gian ngắn, kết cấu bền vững. Công nghệ lọc Cartridge giúp tăng diện tích lọc gấp 3-7 lần so với túi lọc vải nhưng vẫn cho phép không khí vào ra dễ dàng, tránh tình trạng bị nghẽn bụi. Áp suất thấp hơn khi sử dụng túi lọc vải giúp tiết kiệm điện năng. Vận hành êm ái: Guồng cánh được cân bằng động trên máy cân bằng kỹ thuật số. Toàn bộ các thiết bị được đặt trong tủ nên độ ồn rất thấp, vận hành ổn định. Công suất từ 1,5 Kw đến 11 KW được chế tạo và gia công chắc chắn trên hệ thống máy móc hiện đại. Đặc biệt cánh quạt của tủ hút bụi công nghiệp Cartridge được cân bằng động trên máy cân bằng hiện đại nhất hiện nay, đảm bảo khả năng vận hành tốt nhất. Hiệu suất cao: Với dạng cánh cong sau (BC) hiệu suất sử dụng lên tới 85% công suất tổng của quạt giúp tiết kiệm năng lượng. Cartridge lọc có thể lọc được các hạt bụi nhỏ có kích thước 0.5 micromet. Cơ cấu rung rũ bụi tự động giúp hiệu suất lọc của thiết bị luôn được đảm bảo. Tuổi thọ cao: Khi sử dụng dạng cánh cong sau (BC) quạt không bị đuối sức khi tăng công suất. Với động cơ CG Ấn Độ có cấp độ chống bụi chống nước là IP55 bền khi sử dụng trong môi trường bụi và ẩm. Quạt lắp sau lọc giúp tránh bám bụi, tăng độ bền cho quạt. Thuận tiện lắp đặt, sử dụng: Máy hút bụi tủ Cartridge có cơ cấu ghép ống thuận tiện cho việc tháo lắp và thay thế lõi lọ hệ thống, dễ dàng cho việc vận chuyển, tháo lắp, thay thế, bảo dưỡng thiết bị. ỨNG DỤNG CỦA TỦ HÚT BỤI CARTRIDGE Tủ hút bụi công nghiệp Cartridge lọc thân vuông được thiết kế nhỏ gọn, lực hút tốt, độ bền cao nên thường được sử dụng trong các môi trường như dược phẩm, thực phẩm, gia công cơ khí thu bụi kim loại, bụi bông, giấy,… có thể hút sạch tới 95% bụi. Thiết kế bánh xe bằng thép giúp tủ hút bụi di động Cartridge có thể di chuyển mọi vị trí trong nhà máy. Đặc biệt có hiệu quả với các môi trường cần thu bụi để tái sử dụng. Mua tủ hút bụi công nghiệp Cartridge lọc giá tốt, chất lượng ở đâu ? Systemfan Là đơn vị chuyên sản xuất, cung cấp quạt thông gió công nghiệp và hệ thống hút lọc bụi công nghiệp uy tín trên thị trường, tủ hút bụi thân vuông Cartridge lọc hiện đang là sản phẩm được khách hàng quan tâm nhất tại đây. Sản phẩm được thiết kế với mẫu mã đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng với chất lượng và giá thành tốt nhất. Mua tủ lọc bụi Cartridge tại đây khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như chế độ bảo hành chính hãng. Hãy liên hệ ngay với System Fan Việt Nam chúng tôi để được tư vấn và báo giá tủ hút bụi thân vuông Cartridge lọc nhanh chóng. https://quatcongnghiepsaigon.vn/tu-hut-bui-cartridge-loc https://quatcongnghiepsaigon.vn/ https://quatcongnghiepsaigon.vn/he-thong-thong-gio-lam-mat https://quatcongnghiepsaigon.vn/xu-ly-bui-xi-mang.html https://quatcongnghiepsaigon.vn/he-thong-lo-dot-khi-thai.html https://quatcongnghiepsaigon.vn/giam-on-cho-quat-cong-nghiep.html
 14. Hệ thống hút bụi trung tâm là quy trình thu gom bụi bẩn phát sinh trong quá trình sản xuất của nhà máy, bằng việc sử dụng quạt hút ly tâm kết hợp với tháp lắng, lọc bụi công nghiệp để tách bụi bẩn, bụi kim loại ra khỏi luồng không khí, thoát ra khí sạch và bằng bụi bẩn về thùng chứa. Hệ thống hút bụi bag filter được thiết kế kép kín, các đường ông hút, chụp hút khí được bố trí tại những vị trí sản sinh bụi, khí thải, thu về tháp xử lý để làm sạch, giúp khắc phục tình trạng ô nhiễm trong các nhà xưởng, cải thiện môi trường làm việc hiệu quả, bảo vệ sức khỏe người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả lao động. Cấu tạo của hệ thống hút bụi trung tâm Hệ thống hút bụi trung tâm ( Dust collector ) có nhưng bộ phận chính sau : Máy quạt hút ly tâm Hệ thống bảng điều khiển điện Hệ thống đường ống dẫn Các chụp hút Tháp xử lý bụi : có thể là bộ lọc bụi túi vải hoặc hệ thống Cyclone lắng bụi Cổng thoát khí Nguyên lý hoạt động của hệ thống hút bụi trung tâm Để tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của hệ thống hút bụi trung tâm công nghiệp thì ta cần nắm được hệ thống túi lọc trong tháp lọc là túi vải hay hệ thống Cyclone, tuy nhiên thông dụng nhất vần là hệ thống lọc Cyclone vì tính năng, sức chứa, độ bền của hệ thống là ưu việt nhất. Hệ thống xử lý bụi trung tâm hoạt động theo nguyên lý rất đơn giản, sử dụng một quạt ly tâm công suất lớn để tạo ra một lực hút ly tâm nhằm hút và tách bụi ra khỏi dòng không khí chuyển động. Lực hút ly tâm mạnh tạo một dòng không khí có lẫn bụi cho di chuyển xoáy tròn qua một ống theo phương tiếp tuyến với ống trụ. Khi dòng không khí lẫn bụi này được đưa tới phễu thì dòng không khí sẽ bị đẩy ngược lên chuyển động xoáy trong ống và thoát ra ngoài. Bụi bẩn sẽ được tự động lắng vào thùng chứa. Thông số kỹ thuật của hệ thống hút bụi trung tâm Tùy thuộc vào từng như cầu mà quatcongnghiepsaigon.vn sẽ giúp quý khách tính toán và lên thiết kế chi tiết, phù hợp với nhu cầu của bạn. Thông số phổ biến thường thiết kế Vật liệu chế tạo: Thép SS400, Inox, … Khung rọ thép, túi lọc bụi PE500. Quạt hút bụi ly tâm truyền động gián tiếp. Kích thước cánh quạt: ≥D500mm Động cơ: CG (Ấn Độ), Siemens (Đức), Việt Hung (Việt Nam),… Ứng dụng của hệ thống hút bụi trung tâm trong sản xuất Hệ thống hút lọc bụi bag filter là hệ thống được ứng dụng vô cùng hiệu quả, nhờ khả năng xử lý bụi triệt để đến 99.8%, hút được nhiều loại khí thải, bụi bẩn khác nhau như bụi gỗ, bụi kim loại… Vì vậy hệ thống được ứng dụng nhiều trong ngành sau : Lắp đặt hệ thống hút lọc bụi trung tâm trong xưởng gỗ. Ứng dụng trong sản xuất xi măng. Ứng dụng trong xưởng sản xuất sắt, thép, nhôm.. Ngành sản xuất kim loại. Ứng dụng làm sạch bụi trong ngành sản xuất Gạch Mem. Ứng dụng trong ngành sản xuất Nhựa. Ứng dụng trong ngành sản xuất Sơn. Ứng dụng trong ngành sản xuất hóa học. Và còn rất nhiều ngành nghề khác trong đời sống. Công ty chuyên sản xuất, lắp đặt hệ thống hút bụi trung tâm uy tín tại Việt Nam Khu vực phía Nam 1. Công Ty Quạt Công Nghiệp Sài Gòn Địa chỉ: C3B, QL22, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TP.HCM Hotline: 0948.452.994 2. Công Ty Vinazan 3. Công ty Trần Huỳnh 4. Công ty Châu Phú 5. Công ty Tân Phước Hạnh Khu vực phía Bắc 1. Công Ty TNHH System Fan VIệt Nam 2. Công Ty Phương Linh 3. Công Ty Gteco 4. Công Ty Quạt vimax 5. Công Ty thiết bị toàn cầu Ưu điểm của hệ thống hút bụi trung tâm Toàn bộ thiết bị của hệ thống xử lý bụi trung tâm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền tự động với độ chính xác cao, thời gian ngắn, kết cấu bền vững. Vận hành êm ái: Guồng cánh của quạt hút được cân bằng động trên máy cân bằng kỹ thuật số. Phần kết nối giữa quạt với hệ thống sử dụng khớp nối mềm để tránh rung lắc, miệng thổi của quạt được bọc tiêu âm để giảm ồn. Hiệu suất sử dụng cao: Hút bụi trung tâm có hiệu suất lọc lên tới 85%, túi lọc bụi làm từ vật liệu PE chống tĩnh điện, lọc được nhiều loại bụi với kích thước nhỏ. Tiết diện lọc lớn (tiết diện lọc bằng với diện tích xung quanh của các túi vải) kết hợp với bộ rung rũ bụi tự động giúp hiệu suất lọc luôn được đảm bảo trong suốt quá trình hoạt động. Tuổi thọ cao: Với động cơ CG Ấn Độ có cấp độ chống bụi chống nước là IP55 bền khi sử dụng trong môi trường bụi và ẩm. Quạt hút đặt sau lọc giúp quạt không bị bám bụi trong quá trình hoạt động, không làm mất cân bằng cánh quạt. Thuận tiện lắp đặt, sử dụng: Hệ thống hút lọc bụi trung tâm có cấu tạo lắp ghép, dễ dàng vận chuyển, tháo lắp, thay thế, bảo dưỡng thiết bị. https://quatcongnghiepsaigon.vn/he-thong-hut-bui-trung-tam https://quatcongnghiepsaigon.vn/quat-ly-tam https://quatcongnghiepsaigon.vn/quat-huong-truc https://quatcongnghiepsaigon.vn/quat-ly-tam-hut-khoi.html https://quatcongnghiepsaigon.vn/phuong-phap-xu-ly-khi-thai.html
 15. Hút bụi xưởng gỗ là quy trình không thể thiếu trong quá trình sản xuất của các xưởng chế biến gỗ. Nó được tạo ra từ quạt hút bụi xưởng gỗ và một số thiết bị khác, gọi là hệ thống hút bụi xưởng gỗ. Sở dĩ nó vô cùng cần thiết là vì đây là một trong những ngành nghề thải ra lượng khói bụi lớn nhất. Hôm nay hãy cùng Systemfan đi tìm hiểu thêm về hút bụi xưởng gỗ nhé! Hút bụi xưởng gỗ là gì? Hút bụi xưởng gỗ là dùng quạt hút công nghiệp ( quạt ly tâm, quạt hướng trục) và một số thiết bị hút bụi xưởng gỗ khác.Hệ thống hút bụi xưởng gỗ có ưu điểm là xử lý được các hạt bụi nhỏ và các hạt bụi lớn với kích thước đa dạng, trả lại cho môi trường làm việc trong sạch, không còn khí thải, giúp tăng hiệu quả năng xuất lao động, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Mua quạt hút bụi xưởng gỗ ở đâu? VĂN PHÒNG GIAO DỊCH VÀ KINH DOANH MIỀN BẮC Địa chỉ: Khu Biệt Thự NV11, KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì - Nam Từ Liêm – Hà Nội Điện thoại: 098.151.2866 Email: hoangduc@systemfan.vn NHÀ MÁY SẢN XUẤT Địa chỉ: Cụm công nghiệp Long Xuyên – Kinh Môn – Hải Dương Điện thoại: 0963.19.86.83 Email: phamhuy@systemfan.vn SHOWROOM TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM Địa chỉ: Cổng KCN Nomura – Tân Tiến – An Dương – Hải Phòng Điện thoại: 096.160.1866 Email: phamhieu@systemfan.vn SHOWROOM TRƯNG BÀY GIỚI THỆU SẢN PHẨM Địa chỉ: C3B, QL22, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TP.HCM Điện thoại: 0989.711.663 - 090.199.2866 Email: nguyenhiep@systemfan.vn Nguyên lý hoạt động của hút bụi xưởng gỗ Hệ thống máy hút bụi gỗ có tác dụng thu gom bụi ngay tại vị trí phát sinh thông qua các chụp hút bố trí ngay tại các sản xuất gỗ. Các chụp hút được gắn với hệ thống ống dẫn với áp lực hút mạnh bụi di chuyển theo hệ thống đường ống dẫn vào cyclone. Dưới sức hút của quạt ly tâm công suất lớn, toàn bộ bụi sẽ bị hút thông qua đường ống nối với từ đầu hút đến quạt và cuốn theo dòng khí vào chuyển động xoáy, sau đó va chạm vào thành cyclone mất động năng đi xuống phễu. Theo đó lượng bụi thô sẽ rơi xuống còn lượng bụi tinh sẽ được quạt ly tâm vận chuyển qua túi lọc tay áo để lọc tiếp một lần nữa. Sau một thời gian sử dụng, lớp bụi trên hệ thống hút bụi gỗ sẽ rất dày làm sức cản của màng quá lớn, do đó phải ngưng cho khí thải đi qua và tiến hành loại bỏ lớp bụi bám trên mặt vải, hay còn gọi là hoàn nguyên khả năng lọc. Sau khi qua thiết bị lọc túi vải, khí sẽ tiếp tục được dẫn ra ống thải và thoát ra ngoài không khí. https://systemfan.vn/he-thong-hut-bui-xuong-go https://systemfan.vn/quat-huong-truc https://systemfan.vn/quat-cong-nghiep https://systemfan.vn/quat-ly-tam-systemfan-tot-nhat https://quatcongnghiepsaigon.vn/quat-huong-truc-o-ho-chi-minh.html https://quatcongnghiepsaigon.vn/quat-ly-tam-o-ho-chi-minh.html