• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

lichamlichvannien

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  3
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About lichamlichvannien

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  https://tuviso.com
 1. Ngày Dương Lịch: 16-11-2021 Ngày Âm Lịch: 12-10-2021 Lịch âm ngày 16 tháng 11 năm 2021 lịch âm ngày 16/11/2021 ngày phải chăng xem ngày âm 16/11/2021 lịch vạn niên ngày 16/11/2021 lịch âm dương ngày 16 tháng 11 năm 2021 lịch vạn sự 16 tháng 11 năm 2021 Ngày Hoàng Đạo: Năm Tân Sửu Tháng Kỷ Hợi Ngày Mậu Thìn Giờ Nhâm Tý Tiết khí: Lập đông Giờ Hoàng Đạo: Giáp Dần (3h-5h) Bính Thìn (7h-9h) Đinh ganh (9h-11h) Canh Thân (15h-17h) Tân Dậu (17h-19h) Quý Hợi (21h-23h) Giờ Hắc đạo 16/11/2021 Nhâm Tý (23h-1h): Thiên Lao Quý Sửu (1h-3h): Nguyên Vũ Ất Mão (5h-7h): Câu Trận Mậu Ngọ (11h-13h): Thiên Hình Kỷ Mùi (13h-15h): Chu Tước Nhâm Tuất (19h-21h): Bạch Hổ Ngũ hành 16/11/2021 Ngũ hành niên mệnh: Đại Lâm Mộc Ngày: Mậu Thìn; tức Can Chi tương đồng (Thổ), là ngày cát. Nạp âm: Đại Lâm Mộc kị tuổi: Nhâm Tuất, Bính Tuất. Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc. Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Tam Sát kị mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu. Xem ngày phải chăng xấu theo trực 16/11/2021 Chấp (Tốt cho khởi công vun đắp. Hạn chế khởi hành, di chuyển, khai trương.) Tuổi xung khắc 16/11/2021 Xung ngày: Canh Tuất, Bính Tuất Xung tháng: Tân ghen tuông, Đinh ghen tuông Sao tốt 16/11/2021 Thiên Quan: thấp mọi việc Tuế hợp: rẻ mọi việc Giải thần: Đại cát: tốt cho việc tế tự; tố tụng, giải oan (trừ được các sao xấu) Hoàng Ân: Thiên Ân: thấp mọi việc Trực Tinh: Đại cát: rẻ mọi việc, mang thể giải được sao xấu (trừ Kim thần thất sát) Sao xấu 16/11/2021 Địa Tặc: Xấu đối với khởi tạo; an táng; khởi công động thổ; lên đường Tội chỉ: Xấu với tế tự; tố tụng Hướng lên đường 16/11/2021 - Hỷ thần (hướng thần may mắn) - TỐT: Hướng Đông Nam - Tài thần (hướng thần tài) - TỐT: Hướng Bắc - Hắc thần (hướng ông thần ác) - XẤU, nên tránh: Hướng Nam Ngày phải chăng theo Nhị thập bát tú 16/11/2021 Sao: Dực Ngũ hành: Hỏa Động vật: Xà (con rắn) DỰC HỎA XÀ: Bi Đồng: XẤU (Hung Tú) Tướng tinh con rắn, chủ trị ngày thứ 3. - Nên làm: Cắt áo sẽ được tiền của. - Kiêng cữ: an táng, cưới gả, xây chứa nhà, trổ cửa gắn cửa, các việc thủy lợi. - Ngoại lệ: Sao Dực gặp ngày Thân, Tý, Thìn mọi việc thấp. Gặp ngày Thìn vượng địa thấp hơn hết. Gặp ngày Tý đăng viên nên thừa kế sự nghiệp, lên quan nhậm chức. Dực tinh bất lợi giá cao các con phố, Tam niên nhị tái kiến ôn hoàng, mai táng nhược hoàn phùng thử nhật, Tử tôn bất định tẩu tha phương. Hôn nhân thử nhật nghi bất lợi, Quy gia định thị bất tương đương. Khai môn phóng thủy gia tu phá, Thiếu nữ tham hoa luyến ngoại lang. Nhân thần 16/11/2021 Ngày 16-11-2021 dương lịch là ngày Can Mậu: Ngày can Mậu ko trị bệnh ở bụng. Ngày 12 âm lịch nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Tránh mọi sự thương tổn, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. * Theo Hải Thượng Lãn Ông. Thai thần 16/11/2021 Tháng âm: 10 Vị trí: Môn, Song Trong tháng này, vị trí Thai thần ở cửa phòng và cửa sổ phòng thai phụ. Bởi vậy, ko nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa sang nơi này, hạn chế khiến động Thai thần, tác động tới cả người mẹ và thai nhi. Ngày: Mậu Thìn Vị trí: Phòng, Sàng, Xí, ngoại chính Nam Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài của phòng thai phụ, giường nằm ngủ và phòng thủ sinh. Vì vậy, không nên lui tới, chuyển động vị trí hoặc tiến hành tu sửa những nơi nảy. Bởi việc làm cho đấy với thể làm cho động Thai thần, tác động đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ khởi hành theo Lý Thuần Phong 16/11/2021 11h-13h 23h- 1h Lưu niên:XẤU Lưu niên mọi việc khó thay Mưu cầu lúc chửa sáng ngày mới nên Việc quan phải hoãn mới yên Hành nhân đang tính đường nên chưa về Mất của phương Hỏa mua đi Đề phong khẩu thiệt thị phi lắm điều.. Nghiệp khó thành, cầu tài mù mịt. Kiện cáo nên hoãn lại. Người đi chưa sở hữu tin về. Mất của, đi hướng Nam mua nhanh mới thấy. Nên dự phòng cãi cọ. Mồm tiếng rất tầm thường. Việc khiến cho chậm, lâu lắc nhưng làm gì đều cứng cáp. Thuộc tính cung này trì trệ, kéo dài, gặp xấu thì nâng cao xấu, gặp thấp thì tăng tốt. 1h-3h 13h-15h Xích khẩu:XẤU Xích khẩu lắm chuyên thị phi đề phòng ta phải lánh đi mới là Mất của kíp phải thăm dò Hành nhân chưa thấy ắt là viễn chinh Gia trạch lắm việc bất bình Ốm đau vì bởi yêu tinh trêu người.. phát xuất vào giờ này hay xảy ra việc ôm đồm cọ, gặp chuyện ko hay do "Thần khẩu hại xác phầm", phải nên phòng ngừa, chăm chút trong lời ăn tiếng nói, giữ mồm giữ miệng. Người ra đi nên hoãn lại. Phòng người người nguyền rủa, tránh lây bệnh. Khái quát khi với việc hội họp, việc quan, tranh luận… tránh đi vào giờ này, nếu bắt đề xuất đi thì nên giữ mồm dễ gây loạn đả cãi nhau. 3h-5h 15h-17h Tiểu cát:TỐT Tiểu cát mọi việc tốt tươi Người ta đem đến tin mừng điều lành Mất của Phương Tây sờ sờ Hành nhân xem đã hành trình đến nơi Bệnh tật sửa lễ cầu trời Mọi việc tiện lợi vui cười thật tươi.. rất tốt lành, lên đường giờ này thường gặp phổ thông may mắn. Buôn bán mang lời. Nữ giới với tin đáng mừng, người đi sắp về nhà. Mọi việc đều hòa hợp, lưu loát rẻ đẹp. Với bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 5h-7h 17h-19h không vong/Tuyệt lộ:XẤU không vong yên tiếng yên khá Cầu tài bất lợi đi chơi vắng nhà Mất của tậu chẳng thấy ra Việc quan sự xấu đấy là Hình thương Bệnh tật ắt phải lo lường Vì lời nguyền rủa mua phương giải trừ.. Đây là giờ Đại Hung, rất xấu. Lên đường vào giờ này thì mọi chuyện đều ko may, hầu hết người mất của vào giờ này mà không tậu lại được. Cầu tài không mang lợi, hay bị trái ý, đi xa e gặp nạn nguy hiểm. Chuyện kiện thưa thì thất lý, mâu thuẫn cũng thua thiệt, e phải vướng vào vòng tù đày ko chừng. Việc quan yếu phải đòn, gặp ma quỷ cúng tế mới an. 7h-9h 19h-21h Đại An:TỐT Đại an mọi việc tốt thay Cầu tài ở nẻo phương Tây có tài Mất của đi chửa bóng gió Tình hình gia trạch đấy thời bình yên Hành nhân chưa trở lại miền Ốm đau bệnh tật bớt phiền không lo buôn bán vốn trở lại mau Tháng Giêng tháng 8 mưu cầu có ngay.. lên đường vào giờ này thì mọi việc đa phần đều thấp lành. Muốn cầu tài thì đi hướng Tây Nam – Nhà cửa im lành. Người lên đường đều bình yên. 9h-11h 21h-23h Tốc hỷ:TỐT Tốc hỷ mọi việc mỹ miều Cầu tài cầu lộc thì cầu phương Nam Mất của chẳng phải đi tậu Còn trong nhà đấy chưa đem ra ngoài Hành nhân thì được gặp người Việc quan việc sự đấy thời cùng hay Bệnh tật thì được qua ngày Gia trạch đẹp đẽ rẻ thay mọi bề.. lên đường giờ này sẽ gặp phổ thông điềm lành, niềm vui đến, nhưng nên lưu ý nên chọn buổi sáng thì tốt hơn, buổi chiều thì giảm đi mất 1 phần thấp. Nếu muốn cầu tài thì phát xuất hướng Nam mới mang hi vọng. Đi việc gặp gỡ những lãnh đạo, quan chức cao cấp hay đối tác thì gặp đa dạng may mắn, mọi việc êm xuôi, không cần lo lắng. Chăn nuôi đều tiện lợi, người đi mang tin về. Xem thêm các ngày tốt xấu chi tiết sau đây: 28/7/2021 29/7/2021 30/7/2021 31/7/2021 Ngày phát xuất theo Khổng Minh 16/11/2021 Bảo Thương (Tốt) xuất hành thuận tiện, gặp người to vừa lòng, làm việc đều thuận theo ý muốn, áo phẩm vinh quy, nói chung làm cho mọi việc đều rẻ. * Ngày xuất hành theo lịch Khổng Minh ở đây nghĩa là ngày đi xa, rời khỏi nhà trong một khoảng thời gian dài, hoặc đi xa để làm cho hay thực hiện 1 công việc quan yếu nào đấy. Ví dụ như: xuất hành đi công tác, phát xuất đi thi đại học, phát xuất di du lịch (áp dụng khi có thể chủ động về thời gian đi). Bành tổ bách kỵ 16/11/2021 Ngày Mậu MẬU bất thụ điền điền chủ bất tường Ngày Mậu không nên nhận đất, chủ ko được lành Ngày Thìn THÌN bất khốc khấp tất chủ trọng tang Ngày Thìn không nên khóc lóc, chủ sẽ có trùng tang Ngày 16 tháng 11 năm 2021 là ngày thấp hay xấu? Lịch Vạn Niên 2021 - Lịch Vạn Sự - Xem ngày phải chăng xấu, ngày 16 tháng 11 năm 2021 , tức ngày 12-10-2021 âm lịch, là ngày Hoàng đạo các giờ tốt (Hoàng đạo) trong ngày là: Giáp Dần (3h-5h): Tư Mệnh, Bính Thìn (7h-9h): Thanh Long, Đinh tị (9h-11h): Minh trục đường, Canh Thân (15h-17h): Kim Quỹ, Tân Dậu (17h-19h): Bảo quang đãng, Quý Hợi (21h-23h): Ngọc các con phố Ngày hôm nay, các tuổi xung khắc sau nên cẩn trọng hơn lúc tiến hành các công tác to là Xung ngày: Canh Tuất, Bính Tuất, Xung tháng: Tân ganh, Đinh ghen, . Nên xuất phát - Hỷ thần (hướng thần may mắn) - TỐT: Hướng Đông Nam gặp Hỷ thần, sẽ đem đến đa dạng niềm vui, may mắn và tiện lợi. Phát xuất - Tài thần (hướng thần tài) - TỐT: Hướng Bắc sẽ gặp Tài thần, đem đến tài lộc, tiền bạc. Hạn chế phát xuất hướng - Tài thần (hướng thần tài) - TỐT: Hướng Bắc, xấu. Theo Lịch Vạn Sự, với 12 trực (gọi là kiến trừ thập nhị khách), được bố trí theo thứ tự tuần hoàn, luân phiên nhau từng ngày, với thuộc tính tốt xấu tùy theo từng công tác cụ thể. Ngày bữa nay, lịch âm ngày 12 tháng 10 năm 2021 là Chấp (Tốt cho khởi công xây dựng. Tránh khởi hành, chuyển di, khai trương.). Theo Ngọc hạp thông thư, mỗi ngày mang đa dạng sao, trong ấy mang Cát tinh (sao tốt) và Hung tinh (sao xấu). Ngày 16/11/2021, với sao rẻ là Thiên Quan: rẻ mọi việc; Tuế hợp: phải chăng mọi việc; Giải thần: Đại cát: tốt cho việc tế tự; tố tụng, tẩy oan (trừ được những sao xấu); Hoàng Ân: ; Thiên Ân: phải chăng mọi việc; Trực Tinh: Đại cát: phải chăng mọi việc, có thể giải được sao xấu (trừ Kim thần thất sát); các sao xấu là Địa Tặc: Xấu đối với khởi tạo; an táng; khởi công động thổ; xuất hành; Tội chỉ: Xấu sở hữu tế tự; tố tụng; Nguồn xem: https://tuviso.com/lich/lich-van-nien/
 2. Đặt tên cho con trai họ Nguyễn như thế nào thì hay và hợp mệnh? Con trai họ Nguyễn sinh năm 2021 chọn tên ra sao? Chúng tôi sẽ gợi ý 200 tên cho bạn. Bố họ Nguyễn, con trai đặt tên gì? Mời bạn đọc bài viết “Đặt tên cho con trai 2021 họ Nguyễn hay và ý nghĩa” của chúng tôi để chọn cho chàng trai nhỏ của mình mẫu tên thật hay, lạ và ý nghĩa nhé. trong khoảng xưa cho đến nay việc đặt tên cho con rất được coi trọng. Ngày nay, khi xã hội phát triển, chọn tên cho con ko chỉ hay mà còn phải có 1 ý nghĩa cố định hoặc diễn tả ước mơ nào đó mà bố mẹ dành cho con. Xem bài viết dưới đây để đặt tên con trai năm 2021 họ Nguyễn. Bí quyết đặt tên cho con theo ngũ hành, hợp mệnh cha mẹ cái tên đi theo suốt một đời người, vì thế việc chọn tên phải khiến sao thu hút được vận may và phúc đức cho con chiếc. Không những thế, tên con cũng không nên khắc tên bố mẹ mà cần tương sinh cho gia đình thuận hòa. Vậy đặt tên cho con theo ngũ hành thế nào? Đặt tên con trai hay họ Nguyễn cần lưu ý điều gì? – Chọn tên con trai bố mẹ cần chọn những tên biểu lộ được thực chất mạnh mẽ, tài giỏi, với khí chất… nói cách khác biểu đạt được “chí nam nhi”. Cần giảm thiểu những tên kiểu thùy mị, nết na của con gái hoặc đặt tên gây hiểu nhầm là con gái. – Tuyệt đối ko được đặt tên con trai họ Nguyễn bằng các mẫu tên xấu, ko có ý nghĩa, hoặc những dòng tên quá rườm rà cũng ko nên chọn. Thấp nhất chỉ nên đặt 3 hoặc 4 chữ dòng có con trai họ Nguyễn. Vợ chồng bạn vừa “sản xuất” được một cô công chúa xinh đẹp, nhưng chưa biết đặt tên con. Đặt tên con gái họ Nguyễn cần lưu ý điều gì? Phương pháp đặt tên con gái họ Nguyễn như thế nào để bé yêu sở hữu mẫu tên vừa hay, vừa độc, vừa lạ. Cha mẹ tham khảo ngay nhé! – Đặt tên cho con trai họ Nguyễn cũng cần phù hợp mang phong thủy, hợp sở hữu mệnh của bé và của bác mẹ để cho bé luôn được khỏe mạnh và với mai sau, vận mệnh sáng lạn. – Đặt tên cho con trai họ Nguyễn ba má cần lưu ý giảm thiểu đặt tên trùng lặp sở hữu người trong gia đình, dòng họ (đặc biệt là các người chết trẻ, vì theo ý kiến dân gian như thế là “phạm thượng”, sở hữu thể bị quở trách phạt). – ko nên đặt tên quá phổ quát hoặc theo tên của người lừng danh vì dễ gây áp lực cho con. Xem thêm: - 100 + Đặt tên con trai năm 2021 hợp phong thủy: Xưng bá năm châu - Nháy mắt trái nữ Cách thức đặt tên con trai họ Nguyễn hay và ý nghĩa Ví như cha mẹ chưa biết đặt tên con trai 2021 họ Nguyễn nhà mình như thế nào, còn trù trừ gì nữa mà ko tham khảo ngay “top” các mẫu tên hay dưới đây. 1. Nguyễn Trường An / Bảo An / Đức An / Thành An / Phú An: An lành và may mắn đức độ. hai. Nguyễn Đức Anh / quang đãng Anh / Huỳnh Anh / Thế Anh / Tuấn Anh / Huy Anh / Duy Anh / Việt Anh: Sáng sủa và sáng tạo. 3. Nguyễn Quốc Bảo / Gia Bảo / Thái Bảo / Quốc Bảo / Thiên Bảo / Duy Bảo: Người sẽ thành đạt và vang danh khắp chốn. 4. Nguyễn Gia Bách / quang quẻ Bách / Huy Bách / Xuân Bách / Việt Bách / Hoàng Bách / quang Bách: Sáng sủa và sáng tạo. 5. Nguyễn Ðức Bình / yên bình / Duy Bình / Quý Bình / Nhật Bình: Người với sự đức độ, đem lại thái hoà cho gia đình. 6. Nguyễn Thành Công / Chí Công / Duy Công / Đức Công / Minh Công: Người công bằng, liêm minh, mang trước có sau. 7. Nguyễn Việt Cường / Duy Cường / Cao Cường / Khắc Cường / Ngọc Cường / Mạnh Cường / Hùng Cường / Quốc Cường / Tuấn Cường: Mạnh mẽ, uy lực, kiên cường. 8. Nguyễn Tuấn Dương / Tùng Dương / Thái Dương / Bảo Dương / Hải Dương: Rộng lớn như biển cả và sáng như mặt trời. 9. Nguyễn anh dũng / Chí Dũng / Tuấn Dũng / Trí Dũng / quang đãng Dũng / kiêu hùng / Hoàng Dũng: Mạnh mẽ và chí khí. 10. Nguyễn Đức Duy / Ngọc Duy / Anh Duy / quang Duy / Nhật Duy: Tâm Đức sẽ luôn sáng mãi. 11. Nguyễn Thành Đạt / Duy Đạt / Bảo Đạt / Tiến Đạt / Khánh Đạt / Mạnh Đạt / Tuấn Đạt / Tiến Đạt / Quốc Đạt: Thành đạt, vẻ vang. 12. Nguyễn Anh Đức / hồn hậu / Bảo Đức / Thiên Đức / Minh Đức: Con đức độ và hào kiệt. 13. Nguyễn Đức Gia / Thành Gia / An Gia / Phú Gia / Hoàng Gia: phồn thịnh và hướng về gia đình. 14. Nguyễn Đức Hải / quang Hải / Nam Hải / Thế Hải / Sơn Hải / Hoàng Hải: Rộng lớn, bát ngát như biển cả. 15. Nguyễn Thế Hiếu / quang quẻ Hiếu / Minh Hiếu / Chí Hiếu / Duy Hiếu / Đức Hiếu / Trung Hiếu / Trọng Hiếu: Người con với hiếu. 16. Nguyễn Tuấn Hiệp / Đức Hiệp / Gia Hiệp / Trọng Hiệp / quang đãng Hiệp: Con là người hiệp nghĩa. 17. Nguyễn Gia Huy / Ngọc Huy / Anh Huy / Minh Huy / quang quẻ Huy / Đan Huy: Người làm cho rạng danh gia đình và dòng họ. 18. Nguyễn Mạnh Hùng / Huy Hùng / Quốc Hùng / Trọng Hùng / Việt Hùng / Tuấn Hùng: Mạnh mẽ và quyết liệt. 19. Nguyễn Huy Hoàng / Bảo Hoàng / Đức Hoàng / Phúc Hoàng / Nguyên Hoàng / Bảo Hoàng / Sơn Hoàng / Minh Hoàng: thông minh và sáng suốt. 20. Nguyễn nhân tài / quang quẻ Kiệt / Minh Kiệt: tài hoa và đẹp đẽ. 21. Nguyễn kiên trung / Chí Kiên / Trọng Kiên / Quốc Kiên / Đức Kiên: Kiên định, mang chính kiến. 22. Nguyễn quang đãng Khải / Duy Khải / Nguyên Khải / Hoàng Khải: thông minh và thành đạt trong cuộc sống. 23. Nguyễn Gia Khánh / Minh Khánh / Quốc Khánh: Niềm vui và kiêu hãnh của gia đình. 24. Nguyễn Minh Khang / Gia Khang / Vĩnh Khang / Tuấn Khang / Đức Khang / Thành Khang: Người luôn mạnh khỏe và gặp đa dạng may mắn. 25. Nguyễn Anh Khoa / Duy Khoa / Tuấn Khoa / Đăng Khoa: thông minh và linh hoạt. 26. Nguyễn Gia Lợi / quang quẻ Lợi / Tiến Lợi / Thành Lợi: thuận lợi trong mọi việc. 27. Nguyễn Bảo Long / Đức Long / Duy Long / Hải Long / Thanh Long: Con mạnh mẽ như rồng. 28. Nguyễn Phúc Lâm: Người có phúc đối sở hữu dòng họ. 29. Nguyễn Tùng Lâm / Bảo Lâm / Sơn Lâm / Điền Lâm: lớn mạnh. 30. Nguyễn Ngọc Minh: Con là viên ngọc sáng của gia đình. 31. Nguyễn Anh Minh / Nhật Minh / Tuấn Minh / Đức Minh / Hải Minh / Gia Minh: Người thông minh và lỗi lạc. 32. Nguyễn Hoài Nam / Bảo Nam / Hoàng Nam / Khánh Nam / Xuân Nam: Nam tính, mạnh mẽ. 33. Nguyễn quang đãng Ngọc / Thế Ngọc / Tuấn Ngọc / Hoàng Ngọc / Minh Ngọc: Con là bảo bối của gia đình. 34. Nguyễn Gia Nghĩa / Đại Nghĩa / Minh Nghĩa / Hiếu Nghĩa / Đức Nghĩa/ Tuấn Nghĩa / Trọng Nghĩa: Người cư xử hào hiệp và thuận theo lẽ phải. 35. Nguyễn khôi nguyên / Khải Nguyên / Minh Nguyên: Sáng sủa và điềm đạm. 36. Nguyễn Thiện Nhân / Thành Nhân / Duy Nhân: bác ái và luôn thương người. 37. Nguyễn Tấn Phát / Gia Phát / Thành Phát: Con đem đến thành công, tiền tài và danh vẳng. 38. Nguyễn Chấn Phong / Doãn Phong / Thanh Phong / Đình Phong / Đông Phong / Hải Phong / Gia Phong: Mạnh mẽ và quyết liệt. 39. Nguyễn Trường Phúc / Hoàng Phúc / Gia Phúc / Thiên Phúc / Điền phúc: Gia đình luôn được phúc đức trường tồn. 40. Nguyễn Minh quang / vẻ vang / Đăng quang / Duy quang quẻ / Nhật quang đãng / Ngọc Quang: Con sáng sủa và sáng tạo. 41. Nguyễn minh chủ / Anh Quân: Là lãnh đạo sáng suốt trong tương lai. 42. Nguyễn Việt Quốc / Bảo Quốc / Chấn Quốc / Anh Quốc / Nhật Quốc / Cường Quốc: Vững vàng như giang sơn. 43. Nguyễn Thái Sơn / Bảo Sơn / Nam Sơn / Trường Sơn / Thanh Sơn / Danh Sơn / Hải Sơn / Hoàng Sơn: Vững vàng và tài giỏi. 44. Nguyễn Ðức Toàn / Khánh Toàn / Sơn Toàn: Người với đạo đức và luôn giúp đỡ người khác. 45. Nguyễn Chí Thanh / Đức Thanh / Duy Thanh: sở hữu ý chí và sự bền bỉ. 46. Nguyễn Trí Tâm: Con vừa mang chí vừa sở hữu tấm lòng. 47. Nguyễn Thanh Tùng / Khánh Tùng / Hoàng Tùng / quang đãng Tùng / Mạnh Tùng: Người vững vàng và công chính. 48. Nguyễn Anh Tuấn / Huy Tuấn / Ngọc Tuấn / Minh Tuấn / Quốc Tuấn: tài tình xuất chúng, mang dung mạo tuấn tú. 49. Nguyễn Quốc Thái / quang đãng Thái / Việt Thái / Anh Thái: Con sẽ sở hữu cuộc sống thăng bình, nhàn nhã. 50. Nguyễn Duy Thiên / Đàm Thiên / Thái Thiên / Bảo Thiên / Quốc Thiên/ Vĩnh Thiên / Anh Thiên / Gia Thiên: Khí phách xuất chúng. 51. Nguyễn Phúc hưng vượng / Gia thịnh / Xuân hưng thịnh / Thế Thịnh: Phúc đức của dòng tộc, gia tộc ngày càng thịnh. 52. Nguyễn Đức Tài / Việt Tài / Thành Tài: Con là cơn gió mát, vừa nhân kiệt vừa đức độ. 53. Nguyễn Quốc Trung / Bảo Trung / Việt Trung / Thành Trung / Nam Trung: Người độ lượng, quảng đại mông mênh. 54. Nguyễn Xuân Trường / quang đãng Trường / Thiên Trường / Quốc Trường: Người mang nhựa sống mãnh liệt. 55. Nguyễn Minh Triết / quang Triết / Thành Triết / Phúc Triết: trí não tuyệt vời và minh mẫn. 56. Nguyễn Quốc Việt / Hoàng Việt / Nam Việt / Thế Việt / Thanh Việt / Anh Việt: Xuất chúng và phi thường. 57. Nguyễn Thái Vinh / Quốc Vinh / Thành Vinh / Thế Vinh / Hiển Vinh: Hiển vinh, khiến nên công danh. 58. Nguyễn Gia Uy / Tùng Uy / Thế Uy / Quốc Uy / Khải Uy / Thiên Uy: Con là người có uy vũ, sức mạnh to to. 59. Nguyễn Kiến Văn / Thành Văn / Thiện Văn / Uy Văn: Ý chí và có kiến thức. 60. Nguyễn Uy Vũ / Thế Vũ / Tuấn Vũ: uy thế mạnh như 1 cơn gió. “Ở nhà thì cần gì đặt tên phải đẹp, phải hay”. Mẹ đừng nghĩ thế vì dù cho tên gọi ở nhà hay tên trong giấy khai sinh thì mẹ cũng cần một loại tên vừa hay vừa ý nghĩa. Nếu như mẹ còn đang băn khoăn trong vô khối những mẫu tên cho bé, hãy tham khảo ngay bài viết “Tên ở nhà cho bé trai” của chúng tôi để... Trên đây là các tên hay cho con trai họ Nguyễn. Hy vọng rằng bác mẹ sẽ không còn phải gặp vấn đề trong việc đặt tên cho con nữa. Các cái tên này phù hợp mang cả các bé sinh năm 2021 nữa đấy bố mẹ nhé. Chúc cha mẹ chọn được tên đẹp cho con! NGuồn: Tử vi
 3. Lịch vạn niên - Công cụ chuyển đổi lịch âm lịch dương ngày hôm nay chuẩn xác, tra cứu ngày tốt xấu, xem ngày hoàng đạo, lịch vạn sự cho các việc trọng đại trong năm. WEB: https://tuviso.com/lich/lich-van-nien/ ĐC: 99 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội ĐT: 335838416 Gmail: tuviso123@gmail.com FB: https://www.facebook.com/vannien.lich.10/ https://www.facebook.com/TuViSo.Page/ https://twitter.com/tuviso123 Đọc thêm: TRang chủ: https://tuviso.com/ https://tuviso.com/tu-vi/tu-vi-tron-doi/ https://tuviso.com/xem-ngay-tot-xau-hom-nay-p5.html https://tuviso.com/boi-theo-ngay-sinh.html https://tuviso.com/xem-bai-tarot/ https://tuviso.com/nhan-tuong/