• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

NhaThepTienCheBMBSteel

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  12
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About NhaThepTienCheBMBSteel

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 07/08/1991

Contact Methods

 • Website URL
  https://bmbsteel.com.vn/

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  HCM
 • Sở thích
  BMB Steel là đơn vị thiết kế, gia công, xây dựng nhà thép tiền chế, kết cấu thép, khung nhà thép tiền chế uy tín tại Việt Nam. BMB Steel cung cấp các dịch vụ về nhà thép tiền chế với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và là trong những công ty xây dựng nhà thép tiền chế đứng đầu tại Việt Nam.
 1. Năm 2021 nổi bật nhất vẫn là nhà thép tiền chế. Mẫu nhà tiết kiệm kinh phí này mang đến cả hình thức rất và giải pháp kinh tế cao. Để tham khảo mẫu nhà phù hợp, hãy tìm hiểu top 20 mẫu nhà tiền chế giá rẻ cực “Hot” nhất hiện nay với bài viết sau đây của BMB Steel. 1. Lợi ích khi xây dựng nhà tiền chế Xây dựng nhà tiền chế mang đến cho doanh nghiệp, cho các cá nhân rất nhiều lợi ích. Nói về ưu điểm của nhà tiền chế thì có thể kể tới những lợi ích như sau. Tiết kiệm thời gian thiết kế. Thời gian thiết kế các kết cấu của nhà tiền chế có thể thực hiện trên máy móc và theo đó để gia công, cấu kiện một cách nhanh chóng. Tiết kiệm chi phí cho việc đầu tư vào nguyên liệu cũng như đầu tư nhân công xây dựng Công trình có trọng lượng toàn bộ thiết kế nhẹ nhàng và giảm tải áp lực lên phần móng công trình Dễ dàng để mở rộng mặt bằng công trình mà không ảnh hưởng đến cấu trúc cũ. Có thể tháo lắp cấu kiện dễ dàng Tạo ra được nhiều mẫu mã đa dạng bởi thép tiền chế có khả năng tạo hình tốt 2. Nhà tiền chế 50 triệu Mẫu 1: Nhà ở tiền chế 50 triệu Nhà tiền chế 50 triệu là nằm ở mức giá rẻ. Kết cấu mẫu nhà trên được xây dựng trên diện tích vừa phải. Bạn có thể thấy phía trong ngôi nhà là khung thép được kết nối lại với nhau, tạo cho ngôi nhà khung kiên cố. Các cửa sổ cũng được tạo khung, tạo cánh với chất liệu này. Mái che được lợp với ván nhựa chống thấm tốt và cách âm tốt. Mẫu 2: Nhà gỗ tiền chế 50 triệu Ở thiết kế này thì nhà tiền chế được thiết kế với khung thép tiền chế tạo hình chữ U độc đáo, chia toàn bộ công trình thành 3 gian. Lớp bao bọc bên ngoài là ván gỗ, kết hợp mái che là các tấm tôn, có đường thoát nước tốt cho công trình luôn đảm bảo chất lượng an toàn. Mẫu 3: Nhà tiền chế 50 triệu thiết kế độc đáo Kiểu homestay này được thiết kế khá độc đáo, với hình dáng xuôi mái xuống. Phần cửa thiết kế khung lớn, tạo đủ không gian để hứng sáng và gần gũi hơn với thiên nhiên, quang cảnh bên ngoài. Mẫu 4: Nhà tiền chế 50 triệu sân vườn thoáng mát Mái bằng, nền trệt, phần kết cấu khung kết hợp cùng bê tông cốt thép tạo ra vẻ ngoài đẹp mắt là những gì mà thiết kế này mang đến. Màu sắc của mẫu nhà này cũng rất đặc biệt, với gam màu chủ đạo là đen. xám ấn tượng. Mẫu 5: Nhà tiền chế phối gỗ rẻ, đẹp Thiết kế này có phần khung khá chắc chắn được lắp ghép, kết nối với nhau tạo nên cả nét thẩm mỹ. Mái đổ hai bên, được lợp ngói và tích hợp hệ thống thoát nước hoàn hảo. Vỏ ngoài của ngôi nhà được ốp gỗ sang trọng và giữ nhiệt tốt cho không gian ngôi nhà. 3. Nhà tiền chế dưới 100 triệu Mẫu 1: Nhà tiền chế dưới 100 triệu 3 gian rộng thoáng Xu hướng thiết kế nhà đơn giản, với mái đổ bằng cùng kết cấu thép của nhà tiền chế đang rất thịnh hành trong những năm trở lại đây. Bạn có thể thấy phần khung nhỏ nhưng liên kết dày đặc. Diện tích thiết kế cũng vừa phải, đủ cho sinh hoạt. Mức giá xấp xỉ 100 triệu sẽ là lựa chọn đầu tư tuyệt vời cho ngôi nhà đẳng cấp như vậy. Mẫu 2: Nhà tiền chế dưới 100 triệu gác lửng Cũng là một mẫu nhà mái bằng tiền chế tiếp theo bạn có thể tham khảo. Thiết kế màu xám tro hiện đại, kết hợp cửa kính cường lực sáng, sang trọng. Kiểu nhà này thích hợp làm ngôi nhà dân dụng. Mẫu 3: Nhà tiền chế dưới 100 triệu sân thượng Có thể tin được không kiểu nhà tiền chế giá rẻ này có mức giá dưới 100 triệu đấy. Bạn có thấy những phần khung thép lộ ra rất rõ ràng kia không. Phần bao quanh cũng chỉ là kính cường lực cùng với một số nơi được sử dụng là tường bê tông chắc chắn. Ấy thế mà công trình có giá trị sử dụng, công năng sử dụng rất hiệu quả. Mẫu 4: Nhà tiền chế dưới 100 triệu 2 tầng Kiểu nhà ống hai tầng có sân thượng là giải pháp cho những nơi có diện tích đất hạn hẹp. Mẫu phía thiết kế bởi phần khung từ thép tiền chế, có cầu thang lộ thiên uốn lượn cực kì ấn tượng. Với phần gỗ bao bọc và cả tôn lạnh. Mẫu 5: Nhà tiền chế dưới 100 triệu nhỏ Thiết kế sang xịn mịn này phù hợp để làm homestay kinh doanh tại các khu du lịch. Chỉ đơn giản với cấu trúc hình khối chữ nhật, nguyên liệu được phun sơn trắng tao nhã. Không gian được tận dụng triệt để bởi các nguyên vật liệu lắp ghép đơn giản. 4. Nhà tiền chế 100 triệu Mẫu 1: Nhà tiền chế 100 triệu rẻ đẹp Nếu có trong tay 100 triệu thì mẫu nhà thép tiền chế giá rẻ này đã có thể trở thành hiện thực đối với bạn rồi đó. Cấu trúc khung tập trung thành tổng thể khối độc đáo. Bên cạnh đó còn xây dựng lan can, hành lang đẹp mắt. Mẫu 2: Nhà tiền chế 100 triệu 2 tầng Đố ai tin được mẫu thiết kế này lại chỉ tầm 100 triệu. Khung thép chủ đạo toàn bộ ngôi nhà. Lớp bao quanh là mặt tường bê tông, được ốp với gạch men mang đến vẻ ngoài sáng sủa, sang trọng cho công trình. Mẫu 3: Nhà tiền chế 100 triệu 2 lầu 2 khu tiện nghi Mô hình nhà container áp dụng trong các khu xây dựng nay đã được đưa vào làm mô hình nhà ở và kiểu homestay. Cấu trúc nhà hình khối chữ nhật đơn giản nhưng trông rất hiện đại và tiện nghi. Mẫu 4: Nhà tiền chế 100 triệu độc đáo Nhà tiền chế 100 triệu có cấu trúc 2 tầng. Màu sắc thanh nhã với màu xám tro, trắng và nâu của các nguyên vật liệu chất lượng. Không gian thiết kế mở. Kiểu nhà này rất được yêu thích trong năm 2021. Mẫu 5: Nhà tiền chế 100 triệu cấu trúc đẹp Là mẫu nhà thể hiện được rõ nét cấu trúc tiêu biểu của một ngôi nhà thép tiền chế lắp ghép. Các phần khung nhà sử dụng vật liệu thép được bảo vệ bởi lớp sơn chống gỉ, chống cháy. Mặc dù phần thô ngôi nhà hiện rõ ràng ra nhưng tổng thể đem đến lại rất là ấn tượng và có tính thẩm mỹ cao. 5. Nhà tiền chế 200 triệu Mẫu 1: Nhà tiền chế 200 triệu đẳng cấp Là kiểu nhà tầm giá 200 triệu nhưng lại rất đẳng cấp. Được thiết kế với kiểu dáng hướng ra với thiên nhiên. Tận dụng được hết các ánh sáng tự nhiên cũng như năng lượng gió tự nhiên. Vẻ ngoài đem đến khá độc đáo và ấn tượng. Mẫu 2: Nhà tiền chế 200 triệu hiện đại Là sự kết hợp chung giữa cá nguyên vật liệu bê tông, thép tiền chế. Mẫu thiết kế nhà biệt thự kiểu nhà tiền chế giá rẻ với giá 200 triệu xấp xỉ. Không gian ngôi nhà rộng rãi, cấu trúc hiện đại và sang trọng. Mẫu 3: Nhà tiền chế 200 triệu nông thôn Mẫu thiết kế hai tầng này chỉ tầm khoảng 200 triệu. Toàn bộ công trình được thực hiện với cách xây dựng lắp ghép của mẫu nhà tiền chế như hiện nay. Ngoài việc sử dụng chất liệu cơ bản của nhà tiền chế thì các kiến trúc sư còn kết hợp cả gỗ tự nhiên để ốp trên phần trần nhà cho thẩm mỹ và chắc chắn hơn. Mẫu 4: Nhà tiền chế 200 triệu sang trọng Thiết kế bằng khung thép có một đặc điểm là tạo ra được những phần mái khá độc đáo, tọa ban công đẹp mắt. Ngoài ra thì không gian nhà cửa cũng được triệt để tầm nhìn hơn, ngôi nhà thông thoáng và hiện đại hơn. Khung thép kết nối khá độc đáo tạo cho ngôi nhà có cấu trúc ba gian tách biệt mà lại rất hài hòa và liên kết. Phần mái ở giữa được tách đôi, hai bên cấu trúc cân xứng. Chủ yếu sử dụng kính cường lực tạo cảm giác ngôi nhà sáng sủa và hiện đại. Trên đây là top 20 mẫu nhà tiền chế giá rẻ mà BMB Steel chia sẻ. Hy vọng với những thông tin trên giúp gia đình bạn có thêm nhiều ý tưởng thiết kế nhà cho riêng mình. Nguồn: BMB Steel - Công ty xây dựng nhà tiền chế uy tín Bài viết chi tiết: https://bmbsteel.com.vn/vi/top-20-mau-nha-tien-che-gia-re-nhat-2021
 2. Xây dựng, thi công nhà xưởng với chi phí hợp lý, kê khai báo giá chi tiết là điều mà các doanh nghiệp quan tâm. Nếu bạn đang băn khoăn về chi phí xây dựng nhà xưởng là bao nhiêu? Chi phí vật liệu, nhân công xây dựng nhà xưởng như thế nào? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của BMB Steel để nắm được giá xây dựng, thi công nhà xưởng tiền chế từ đó lập kế hoạch ngân sách phù hợp. 1. Quy trình thi công, xây dựng nhà xưởng Thi công và xây dựng nhà xưởng tiền chế trải qua những giai đoạn như thế nào: Thiết kế Thiết kế bản vẽ sơ bộ, tổng quan, Thiết kế bản vẽ chi tiết trên phần mềm để trình duyệt dự án Gia công Nhập nguồn vật liệu thô Kiểm tra nguồn vật liệu và cắt ghép Hàn thủ công, hàn tự động các nguyên vật liệu Mài các nguyên vật liệu, nắn thẳng Kiểm tra và làm sạch các cấu kiện Lắp dựng Định vị các bulong neo Lắp khung kèo, kết cấu Lợp tôn và các phụ kiện Hoàn thiện khung, hoàn thiện phần kết cấu bao bọc Nghiệm thu công trình an toàn Nghiệm thu công trình phải kiểm tra toàn bộ hệ thống Đảm bảo an toàn, đúng chất lượng như bản vẽ đề ra 2. Các chi phí xây dựng nhà xưởng Để xây dựng nhà xưởng thì cần phải đầu tư chi phí cho các hạng mục bao gồm: Đầu tư nguyên vật liệu Đầu tư nhân công Chi phí cho máy móc, các phương án thi công Chi phí phụ cho các dịch vụ phát sinh như bảo vệ, nước điện sử dụng Chi phí thủ tục xin cấp phép xây dựng, hồ sơ... 3. Các yếu tố ảnh hưởng tới đơn giá thi công nhà xưởng 3.1 Công năng của nhà xưởng Yếu tố đầu tiên mà doanh nghiệp cần quan tâm đó là mục đích xây dựng nhà xưởng và công năng sử dụng. Chẳng hạn như nhà xưởng dùng để làm kho bãi thì sẽ có cách thiết kế khác so với nhà xưởng làm công ty, làm nhà hàng, hay nhà xưởng làm khu xây dựng. Mỗi công năng khác nhau yêu cầu thiết kế khác nhau và đòi hỏi vật tư xây dựng khác nhau. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu tư vào đó. 3.2 Địa điểm xây dựng nhà xưởng Địa điểm xây dựng là yếu tố tiếp theo ảnh hưởng đến chi phí xây dựng nhà xưởng. Ví dụ như địa điểm bằng phẳng, thuận lợi thì người thi công sẽ dễ dàng di chuyển nguyên vật liệu, hay mặt bằng xử lý dễ hơn. Còn địa điểm gồ ghề, quanh co, khó vận chuyển lại phải đầu tư thêm kinh phí mở đường, các phương án xử lý hạ tầng mất thời gian và tiền của. 3.3 Quy mô xây dựng nhà xưởng Xây dựng, thi công nhà xưởng tính chi phí theo từng đơn vị m2. Quy mô của nhà xưởng thép tiền chế càng lớn thì đương nhiên chi phí xây dựng sẽ càng cao. Quy mô xây dựng nên thiết kế sao cho phù hợp với công năng, mục đích sử dụng. 3.4 Mẫu nhà xưởng Thiết kế mẫu nhà xưởng đơn giản thì sẽ chỉ cần bỏ ra chi phí vừa phải. Còn nếu muốn mẫu nhà xưởng cầu kỳ, nhiều chi tiết thì chi phí bỏ ra cũng sẽ ít hơn. 3.5 Vật liệu xây dựng Vật tư xây dựng cần phải có nguồn vào chất lượng. Không chọn vật tư rẻ mà khiến cho chất lượng công trình giảm sút. Vật tư là yếu tố quan trọng cần đầu tư cho một công trình nhà xưởng chất lượng. 3.6 Thời gian thi công nhà xưởng Thời gian thực hiện công trình ảnh hưởng khá nhiều đến chi phí thi công nhà xưởng. Mỗi năm, ảnh hưởng của kinh tế thị trường mà giá nguyên vật liệu lại thay đổi, tăng giảm khác nhau. Giá thép tiền chế có năm lên cao khiến cho doanh nghiệp khó đầu tư xây dựng, nhưng có năm lại biến động thấp xuống. Bên cạnh đó, chọn thời gian thi công trong năm, phụ thuộc theo thời tiết để định giá chi phí. Đầu năm thường là thời điểm thời tiết thuận lợi để thi công, tiết kiệm chi phí. 3.7 Yêu cầu tiến độ công trình thi công, xây dựng nhà xưởng Thi công nhà xưởng cần phải đảm bảo hợp đồng giữa hai bên về tiến độ thi công, thực hiện. Tiến độ thi công bị trì trệ sẽ gây ra những khoản phát sinh chi phí rắc rối. Nên thúc đẩy tiến độ thi công càng nhanh càng tốt. Đảm bảo đúng thời gian trong hợp đồng. 3.8 Đơn vị thi công nhà xưởng Tùy thuộc vào mỗi nhà thầu, mỗi đơn vị thi công mà giá xây dựng nhà xưởng cũng khác nhau. Đơn vị thi công nhà xưởng càng chất lượng, càng có kinh nghiệm, uy tín lâu năm thì ắt hẳn sẽ có giá thành xây dựng cao hơn, xứng đáng với chất lượng dịch vụ mà họ bỏ ra. Bởi vậy mà chọn đơn vị thi công phải thật sự tốt mới có được công trình phục vụ đủ yêu cầu của đơn vị doanh nghiệp mong muốn. 4. Các biện pháp thi công nhà xưởng tối ưu chi phí hiệu quả nhất Nhà xưởng công nghiệp dùng để sản xuất, vận hành dây chuyền các sản phẩm hay dùng cho việc dân sinh. Khung và kết cấu bao che là hai bộ phận hình thành nên kiến trúc nhà xưởng: Khung nhà công nghiệp bao gồm: Móng, cột, dầm, sàn, mái, dầm, khung chống gió,... Kết cấu bao che: Mái và tường 4.1 Các giải pháp kết cấu khung chính Có 3 giải pháp: Giải pháp xây dựng nhà xưởng bằng khung bê tông cốt thép Chắc chắn, hiệu quả xây dựng cao Bền về lâu dài Giải pháp xây dựng nhà xưởng bằng khung thép Có thể tạo được khung chắc chắn mà vẫn tạo được sự dẻo dai, khung đa dạng Chất liệu bền, tiết kiệm chi phí, dễ thiết kế Giải pháp xây dựng nhà xưởng bằng khung hỗn hợp Khung hỗn hợp gồm thép và bê tông tăng gấp đôi công năng Công trình được vững vàng hơn Khi chọn giải pháp thiết kế kết cấu khung chính thì nên dựa vào nhu cầu xây dựng của nhà xưởng để phục vụ mục đích gì. Ngoài ra, chi phí của mỗi loại kết cấu sẽ khác nhau. Loại kết cấu khung nhà xưởng bằng thép vẫn mang tính tiết kiệm hơn so với hai loại còn lại vì vật liệu cần đầu tư vào nhiều hơn và khâu thiết kế cầu kỳ hơn. 4.2 Các giải pháp kết cấu bao che Phần quan trọng của ngôi nhà xưởng nữa đó chính là kết cấu bao che. Sẽ giúp cho nhà xưởng tránh được các ảnh hưởng ngoại cảnh như mưa nắng, giông bão. Bảo vệ tài sản phía trong nhà xưởng. Các bộ phận cấu thành kết cấu bao che của nhà xưởng tiền chế như: Mái nhà Tường bao quanh 5. Những lưu ý giúp tối ưu chi phí xây dựng nhà xưởng 5.1 Giai đoạn thiết kế Thiết kế phải trình bày rõ ràng, chi tiết Đưa ra các phương án thiết kế cụ thể, có kèm phương án giải quyết phát sinh Kết cấu phải hợp lý, phù hợp địa hình, môi trường xây dựng để tiết kiệm chi phí 5.2 Giai đoạn thi công nhà xưởng Chọn nhà thầu uy tín Vạch ra giai đoạn, lộ trình thi công cụ thể Người thiết kế, người thi công, người đầu tư đều phải nắm rõ quy trình thiết kế Phải thực hiện theo đúng hợp đồng thỏa thuận 6. Đơn giá xây dựng nhà thép tiền chế năm 2021 Để biết chính xác hơn về đơn giá thi công nhà xưởng, các doanh nghiệp nên liên hệ trực tiếp đến những đơn vị xây dựng, công ty chuyên thi công nhà máy, nhà xưởng công nghiệp để được tư vấn cụ thể. Với kinh nghiệm thi công đa dạng nhiều dự án nhà xưởng nhỏ đến lớn, phạm vị hoạt động đa quốc gia BMB Steel sẽ đưa ra một số đơn giá cơ bản phổ biến trên thị trường mà chúng tôi tìm hiểu được giúp các bạn tham khảo và dự trù kinh phí. Lưu ý thông tin này mang tính chất tham khảo để được cụ thể hơn các doanh nghiệp nên liên hệ đến công ty thi công nhà xưởng công nghiệp tiền chế. Vật tư sử dụng để xây dựng khung nhà xưởng 6.1 Đơn giá áp dụng cho nhà xưởng thép tiền chế Giá từ 1.500.000đ/m2 – 3.500.000đ/m2 tùy thuộc vào diện tích, quy mô nhà xưởng, ngành nghề hoạt động, khung kèo cột, nền nhà xưởng. Đây là bảng báo giá thi công nhà xưởng tiền chế từ thị trường chung. Mô tả sơ bộ: Nền nhà xưởng bê tông cốt thép, sơn epoxy Chiều cao dưới 7,5m Cột, vì kèo thép tổ hợp. Mái panel dày 50mm, tường panel, cửa nhôm kính Trần thạch cao Còn đối với nhà xưởng sử dụng cột bê tông cốt thép, khung vì kèo thép tiền chế, mái tôn thìđơn giá xây dựng: 2.000.000 đ/m2 đến 2.800.000 đ/m2. Mô tả sơ bộ: Chiều cao dưới 7,5m Cột bê tông cốt thép Vì kèo thép tổ hợp, có cửa trời Mái tôn 0,45m Tường 220 xây cao 4m, thưng tôn và cửa chớp tôn 6.2 Đơn giá áp dụng cho nhà xưởng, nhà kho đơn giản Diện tích: Dưới 1500m2, cao độ dưới 7,5m, cột xây lõi thép hoặc cột đổ bê tông, kèo thép v, sắt hộp, vách xây tường 100mm, vách tole,mái tole Không cầu trục: Đơn giá xây dựng từ 1.200.000 đ/m2 – 1.800.000 đ/m2. Có cầu trục 5 – 10 tấn: Đơn giá xây dựng: 1.800.000 đ/m2 – 2.500.000 đ/m2 Mô tả sơ bộ công trình: Chiều cao dưới 7.5m, Tường 110 xây cao 2m, thưng tôn, cửa chớp tôn Mái tôn 1 lớp 0,45mm Cột kèo thép tổ hợp Nền bê tông dày 15cm 6.3 Đơn giá áp dụng cho nhà tiền chế, nhà xưởng, nhà kho (Không đổ bê tông) Giá từ: 350.000đ/m2 – 1400.000/m2, xà gồ C dày 1.8mm – 2mm, Sắt hộp 5×10, 6×12, Cột I100 – I200 hoặc sử dụng cột điện để giám giá thành và tăng độ bền sản phẩm, Thép đặc làm kèo, bản mã, Bu Lông, Ốc vít liên kết, Cáp căng, Mái tole dày 4,5zem. 7. Những câu hỏi thường gặp khi chọn thi công nhà xưởng 7.1 Khung thép tiền chế có tiết kiệm thời gian thiết kế hay không? Câu hỏi này được rất nhiều người đặt ra. Theo đó, khung thép tiền chế cách gia công đơn giản, nguyên liệu chế tác chỉ có thép nên sẽ tiết kiệm phần nhiều thời gian, lắp ráp, hàn gắn dễ dàng. Chứ không như loại bê tông cốt thép lại phải sử dụng nhiều nguyên liệu trộn lẫn, chờ bê tông khô cứng lại rất mất thời gian. 7.2 Tiết kiệm thời gian và chi phí với khung thép tiền chế có được không? Khung thép tiền chế có thể giúp tiết kiệm thời gian và chi phí với quy trình thiết kế của nó đơn giản. Thời gian thiết kế rút ngắn thì những chi phí phát sinh sẽ càng bớt đi. 7.3 Nên kết hợp loại sàn nào với khung thép tiền chế Đối với nhà xưởng khung thép tiền chế thì nên kết hợp với loại sàn bê tông để đảm bảo chắc chắn. Có loại sàn bê tông desk, sàn bê tông siêu nhẹ, sàn bê tông lắp ghép. 7.4 Có thể sử dụng khung thép tiền chế cho công trình nào? Công trình sử dụng khung thép tiền chế có thể là để làm nhà xưởng sản xuất, công ty, văn phòng. Khung thép tiền chế hiện nay còn được ứng dụng trong những công trình thiết kế nhà xưởng, thiết kế nhà xe, tầng hầm siêu thị,... 7.5 Nhà xây mới có nên sử dụng khung thép tiền chế Hiện nay trong xây dựng người ta ngày một đơn giản hóa cung cách xây dựng hơn. Việc lựa chọn khung thép tiền chếcho một công trình nhà có kết cấu móng bền vững là điều vô cùng hợp lý. Vừa tiết kiệm được chi phí đầu tư, dễ thi công, thời gian nhanh chóng hơn. 8. Một số thiết kế nhà xưởng 200m2 - 800m2 hiệu quả hiện nay Công trình xây dựng khung thép tiền chế siêu thị quy mô lớn Mẫu nhà xưởng làm trung tâm thương mại Mẫu nhà xưởng làm nhà máy sản xuất công nghiệp nặng Mẫu nhà xưởng làm nhà máy sản xuất cơ khí Nhà xưởng tiền chế làm nhà máy Hy vọng bài viết trên của BMB Steel đã cung cấp đến bạn những thông tin giá thi công nhà xưởng. Liên hệ với BMB Steel ngay để được tư vấn và báo giá cụ thể nhé. Nguồn: BMB Steel - Công ty xây dựng nhà thép tiền chế uy tín Bài viết chi tiết: https://bmbsteel.com.vn/vi/bao-gia-xay-dung-thi-cong-nha-xuong
 3. Nhà tiền chế 50m2 là kiểu nhà được ưa chuộng thiết kế hiện nay. Với tính ứng dụng được tại các khu vực nhà phố hay những khu đất hạn chế, kiểu nhà này góp phần giải quyết các vấn đề nhà đất hiện nay. Vậy kiểu nhà này mang những ưu thế gì vượt trội, cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây của BMB Steel. 1. Tại sao nên thiết kế kiểu nhà tiền chế 50m2 Nhà tiền chế nghĩa là công trình xây dựng dựa trên bản vẽ thiết kế với nguyên vật liệu từ thép được gia công cấu kiện, sản xuất bởi máy móc hiện đại. Sau đó sẽ được lắp ghép, tạo khung, cấu tạo thêm để hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng. Kiểu nhà tiền chế rất được ưa chuộng hiện nay vì cách thiết kế của nó vô cùng đơn giản, nhanh chóng. Vì vậy bạn dễ dàng đưa công trình sớm đi vào sử dụng. Tiếp đó, phải kể đến ưu điểm nổi bật là các công trình thiết kế nhẹ nhàng, dễ xây dựng trên nền đất yếu. Thiết kế nhà tiền chế 50m2 chú ý về nhu cầu sử dụng và điều kiện thực tế để xây dựng công trình phù hợp. Với những người có kinh tế hạn chế, diện tích đất vừa phải cũng hoặc những gia đình có người thì xây dựng kiểu nhà tiền chế 50m2 rất phù hợp để sinh hoạt. Vừa giúp tiết kiệm chi phí xây dựng, vừa giúp tối ưu được diện tích đất xây dựng mình có lại vẫn có thể sinh hoạt thoải mái trong khuôn viên. Những lý do, ưu điểm mà nhà tiền chế 50m2 mang lại sẽ giúp bạn có thể quyết định dễ dàng hơn rằng có nên sử dụng nhà tiền chế hay không. Vậy, quy trình thiết kế kiểu nhà này như thế nào, hãy khám phá ở mục tiếp theo trong bài viết. 2. Quy trình thiết kế nhà tiền chế 50m2 Cũng như khi hoàn thiện bất cứ một sản phẩm, công trình nào, người ta cần phải nắm bắt rõ hoặc chỉ là nắm bắt sơ qua quy trình thiết kế, xây dựng để có thể hiểu được đặc điểm tính chất và khắc phục kịp thời các vấn đề trong suốt thời gian thi công. Để thiết kế công trình cần phải trải qua quy trình cơ bản như sau: Hợp tác đơn vị thi công: Tìm kiếm đơn vị thi công tốt sẽ là tiền đề để có thể thực hiện được các quy trình về sau. Công ty xây dựng chuyên nghiệp hiện bạn có thể tham khảo đó là BMB Steel. chuyên gia về lĩnh vực sản xuất, xây dựng kiểu nhà tiền chế 50m2 uy tín ấn tượng. Khảo sát thực tiễn: Trước khi bắt đầu đi vào thiết kế, cần phải khảo sát công trường thực tiễn, nắm bắt được số liệu thực tế, nhu cầu thiết kế của bạn có phù hợp với thực tế hay không để bản lên bản vẽ chi tiết. Ngoài ra là yếu tố môi trường khác để sử dụng vật liệu, lên ý tưởng cấu trúc phù hợp. Lên ý tưởng thiết kế bản vẽ: Lên ý tưởng thiết kế bản vẽ sẽ giúp cho bạn khi đi vào xây dựng dễ dàng và chỉnh chu hơn. Một công trình cần có sự thống nhất về mặt ý tưởng, chuẩn xác về kỹ thuật xây dựng nên bản vẽ nhà thép tiền chế càng chi tiết càng tốt. Sản xuất, cấu kiện: Sản xuất, gia công, cấu kiện phần khung thép tiền chế được tạo thông qua quy trình của nhà máy. Sau đó, các phần cấu tạo sẽ được vận chuyển đến công trường và thực hiện cấu kiện, lắp ráp. Hoàn thiện, kiểm tra công trình: Sau khi thực hiện những quy trình trên chính xác, suôn sẻ thì chủ thầu cần hoàn thiện như các lớp bảo vệ cho khung thép, công trình phụ. Cần phải kiểm tra lại một lượt tổng thể, toàn bộ công trình để đảm bảo rằng đưa vào sử dụng chắc chắn, ổn định nhất. 3. Một số kiểu nhà tiền chế 50m2 đẹp hiện nay Bạn có thể tham khảo một số kiểu nhà tiền chế 50m2 dưới đây để xây dựng thêm ý tưởng thiết kế cho ngôi nhà của mình. Chọn lọc và áp dụng phù hợp với nhu cầu để sở hữu thiết kế phù hợp nhất. Xây dựng trên khuôn viên trên 50m2 thì kiểu nhà tiền chế dạng gác mái này rất thích hợp để sử dụng cho sinh hoạt gia đình, hoặc dùng làm homestay, kinh doanh. Cấu tạo khung đơn giản, nguyên vật liệu trọng tải nhẹ, kết hợp hài hòa tạo nên công trình đầy thẩm mỹ và chắc chắn. Nhà tiền chế thường mang xu hướng thiết kế với phong cách hiện đại. Đây là một gợi ý về mẫu nhà tiền chế nhỏ đẹp bạn có thể tham khảo. Khung nhà thiết kế chắc chắn, dàn mái khung vùa che chắn, vừa tận dụng được khoảng không tự nhiên tạo sự thông thoáng và đặc biệt cho ngôi nhà. Một không gian sinh hoạt đầy lí tưởng cho bạn. 4. BMB steel - Công ty thiết kế kiểu nhà tiền chế 50m2 uy tín Nếu như bạn còn loay hoay với việc tìm kiếm một công ty thiết kế kiểu nhà tiền chế 50m2 uy tín chất lượng thì BMB Steel sẽ là một gợi ý cực kì chất lượng để có thể hợp tác. Với sự chuyên nghiệp trong sản xuất bằng những chất liệu tốt, nhà máy sản xuất với quy mô hiện đại, đạt tiêu chuẩn cao, kèm theo việc đội ngũ thi công chuyên nghiệp, không có lý do gì mà bạn không chọn đây là đơn vị hợp tác để tạo nên những công trình tuyệt vời cho mình. Hãy liên hệ ngay và sở hữu cho mình những công trình độc đáo nhất. Nguồn: BMB Steel- Công ty xây dựng nhà thép tiền chế, kết cấu thép Bài viết chi tiết: https://bmbsteel.com.vn/vi/co-the-xay-dung-nha-tien-che-50m2-duoc-hay-khong
 4. Thiết kế nhà xưởng tiền chế hiệu quả là giải pháp giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đâu tư. Vậy, khi thiết kế nhà xưởng thì cần những yêu cầu gì. Quy trình thiết kế nhà xưởng ra sao, tất tần tật những câu hỏi về thiết kế nhà xưởng sẽ được BMB Steel giải đáp đến các bạn ở bài viết này nhé. 1. Thiết kế nhà xưởng Thiết kế nhà xưởng là một phần công trình cần có để cho các doanh nghiệp có thể phát huy được giá trị cho công việc kinh doanh, sản xuất. Nhà xưởng thép tiền chế khi thiết kế phải xác định rõ về đặc thù mà doanh nghiệp kinh doanh, đặc thù mặt bằng, điều kiện tự nhiên xung quanh. Cộng thêm sự logic, thiết kế phải có quy mô quy củ để đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng, mang đến hiệu quả lâu dài cho công trình. 2. Vì sao phải thiết kế nhà xưởng? Nhà xưởng đóng vai trò rất quan trọng trong kinh doanh và sản xuất công nghiệp. Bản vẽ thiết kế nhà xưởng giúp người thi công dễ dàng hiểu ý tưởng người thiết kế, mong muốn của nhà đầu và thực hiện một cách đúng nhất. Hơn hết bản vẽ là nơi để các kỹ sư thiết kế những ý tưởng, là nơi thể hiện rõ ràng các phương án xây dựng cho nhà đầu tư hiểu và người thi công thực hiện đúng. Quy trình làm việc sẽ diễn ra suôn sẻ và thuận lợi nhất. Ngoài ra, bản vẽ thiết kế nhà xưởng còn giúp người đầu tư có thể nắm bắt, giám sát các giai đoạn, tiến trình thi công của công trình, giúp doanh nghiệp nắm được các yếu tố cần cho một công trình để biết được phải đầu tư như thế nào cho hợp lý. Bởi vậy, thiết kế nhà xưởng trước khi thi công là điều vô cùng cần thiết. Hãy đầu tư khoản tiền để thuê kỹ sư thiết kế, bàn bạc tạo ra bản vẽ với đúng mong muốn, đúng nhu cầu của mình nhất. Sau đó mới có thể bắt tay vào thực hiện thi công để quá trình diễn ra suôn sẻ. 3. Những yêu cầu khi thiết kế nhà kho, nhà xưởng công nghiệp Thiết kế nhà kho, nhà xưởng phải đảm bảo được những yêu cầu như: Chức năng vận hành của công trình phải rõ ràng Dây chuyền sản xuất trên công trình cần được thiết kế đảm bảo thuận lợi cho công nhân sử dụng Công trinh phải có tính an toàn, đảm bảo vận hành được lâu dài và đảm bảo sử dụng an toàn cho người lao động Phải có mức đầu tư phù hợp với khả năng chi trả của doanh nghiệp Mặt kỹ thuật phải đảm bảo về tiêu chuẩn 4. Quy trình thiết kế nhà xưởng tại BMB Steel Thiết kế cơ sở gồm thuyết minh và bản vẽ: Phần bản vẽ gồm bản vẽ tổng quan, bản vẽ mặt cắt dọc, cắt ngang, bản vẽ kiến trúc chi tiết, các kết cấu phụ và kết cấu chính. Phần thuyết minh, cần làm rõ các thiết kế trên bản vẽ, mô tả các điều kiện hạ tầng, phương án thiết kế mặt kiến trúc, thuyết minh về các phương án quan trọng để phòng cháy nổ, đảm bảo môi trường xung quanh công trình xây dựng. Thiết kế bản vẽ thi công: Bản vẽ thi công phải được thiết kế đầy đủ, dựa trên các thông số kỹ thuật của bản vẽ thi công mà công trình được gây dựng Được thực hiện bởi chuyên gia thiết kế Cần có cả những chi tiết, cấu kiện phù hợp, thể hiện loại chất liệu phù hợp cho dự án Ngoài các công việc chính trên, quy trình thiết kế nhà xưởng công nghiệp còn thực hiện các việc sau nhằm bổ trợ công việc xây dựng diễn ra thuận lợi nhất: Bản proposal thuyết minh dự án. Về phần ý tưởng, kiến trúc xây dựng và phần báo giá. Bản phân công chi tiết công việc và sử dụng vật liệu Bản vẽ thiết kế và tổng quan về mặt bằng, kiến trúc, thiết kế tổng thể và phân bố hệ thống điện nước Những hồ sơ pháp lý thuộc bên chủ thầu xây dựng Hợp đồng xây dựng Chuẩn bị các phương án thiết kế, các phương án bảo hộ, an toàn trong lao động 5. Những lưu ý khi thiết kế nhà xưởng công nghiệp Khi thiết kế nhà xưởng công nghiệp thì cần lưu ý một số vấn đề sau: Có giấy phép xây dựng đầy đủ Đảm bảo công trình có diện tích mặt bằng phù hợp với nhu cầu sử dụng Cần đề ra mọi phương án cụ thể trong mọi trường hợp, điều kiện để kịp thời có cách xử lý nhanh gọn Vật tư xây dựng phải được đầu tư với chất lượng tốt nhất, phù hợp nhất. Những tính toán phải được thực hiện chính xác các con số Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công Bố trí, phân vùng các khu vực trong nhà xưởng tiền chế công nghiệp cho phù hợp với nhu cầu, mục đích sử dụng 6. Hồ sơ thiết kế nhà xưởng cần những gì? Hồ sơ thiết kế cần chuẩn bị đầy đủ để diễn đạt cho các nhà đầu tư nắm rõ và người thi công công trình hiểu rõ để thực hiện đầy đủ đúng quy chuẩn. Vì vậy phần hồ sơ bao gồm thuyết minh, hồ sơ kỹ thuật thi công và các hồ sơ bản vẽ thiết kế cần thiết. Phần thuyết mình: Cần giới thiệu, tóm tắt điạ điểm, vị trí xây dựng. Đưa ra phương án thiết kế sơ bộ dựa trên mặt bằng tổng thể hoặc phương án đối với công trình xây dựng theo tuyến. Vị trí, quy mô, các hạng mục công trình và các công việc kết nối giữa các hạng mục thuộc dự án với hạ tầng kỹ thuật của khu vực ngoài nhà xưởng. Hồ sơ kỹ thuật: Đề ra các phương án về công nghệ, dây chuyền đối với những công trình có yêu cầu công nghệ. Các phương án hệ thống kỹ thuật, hạ tầng, kết cấu chính. Phương án bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định của các khu công nghiệp khi thiết kế. Đưa ra các danh mục tiêu chuẩn khi áp dụng trong thiết kế xưởng công nghiệp. Hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà xưởng Hồ sơ về bản vẽ kiến trúc Hồ sơ, thủ tục pháp lý để xin cấp phép cho xây dựng nhà xưởng Hồ sơ an toàn phòng cháy chữa cháy Hồ sơ bản vẽ thiết kế kết cấu Hồ sơ bản vẽ hoàn thiện công trình Khi đi vào thiết kế và xây dựng, việc chuẩn bị hồ sơ cần thiết sẽ được chủ thầu xây dựng cung cấp thông tin và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ. Chính vì vậy, hãy chọn đơn vị thi công uy tín nhất để đảm bảo rằng mọi thủ tục được tuân theo, đúng pháp luật, đúng quy trình. 7. Quy trình đăng ký, tiếp nhận hồ sơ thiết kế nhà xưởng Để đăng ký hồ sơ thiết kế nhà xưởng công nghiệp và tiếp nhận hồ sơ thì cần trải qua những quy trình đăng ký dưới đây. Trình bày ý tưởng của chủ kinh doanh, đầu tư Phía thiết kế đưa ra phương án thiết kế phù hợp, trình bày hồ sơ dự án Lên dự trù kinh phí, thực hiện lên hợp đồng Dựa trên sơ đồ xây dựng để thiết kế mặt bằng Phối cảnh cho công trình Lên phương án thiết kế về công trình điện nước, phòng cháy chữa cháy,... Bàn giao hồ sơ, bản vẽ thiết kế nhà xưởng tiền chế 8. Các tiêu chuẩn đánh giá thiết kế nhà xưởng đạt chuẩn Để đánh giátiêu chuẩn thiết kế nhà xưởng thế nào, có đạt chuẩn hay không thì người ta đánh giá ở các khía cạnh: Điều khoản rõ ràng, hợp đồng chính xác Lựa chọn đúng đơn vị thi công thiết kế uy tín Công trình có nhiều sự lựa chọn về mặt thiết kế, Thời gian thi công đạt chuẩn Cam kết đúng hợp đồng đề ra Công tác quản lý công trình thi công và nghiệm thu phải được đảm bảo chặt chẽ 9. Những lưu ý khi nghiệm thu thiết kế nhà xưởng Nghiệm thu thiết kế nhà xưởng phải đạt đúng như bản vẽ trình bày. Phải kiểm tra kỹ công trình nhà xưởng thiết kế trước khi đi vào sử dụng để đảm bảo rằng công trình an toàn và có thể đưa vào sử dụng được 10. Giá thiết kế nhà xưởng công nghiệp Thiết kế nhà xưởng công nghiệp tiền chế có mức giá khác nhau. Phụ thuộc vào nhu cầu của công trình, phụ thuộc vào yếu tố nguyên vật liệu xây dựng, nhà thầu xây dựng ra sao. Hiện nay thị trường thiết kế nhà xưởng công nghiệp tiền chế có mức giá tính theo m2. Dựa trên tổng mức đầu tư để lấy khoảng 2 - 3% chính là giá trị thiết kế. Thiết kế nhà xưởng còn có thể tính dựa theo yêu cầu, độ khó của công trình hay nhu cầu sử dụng các loại nguyên, vật liệu. Tùy thuộc theo đơn vị thi công mà đơn giá được tính trên từng m2 diện tích xây dựng. Đối với BMB Steel, bạn có thể liên hệ ngay để được tư vấn báo giá thiết kế nhà xưởng cụ thể. 11. Nhận báo giá thiết kế nhà xưởng chi tiết nhất Việc băn khoăn không biết đơn giá thiết kế nhà xưởng cụ thể thế nào sẽ khiến khách hàng mất thời gian cân nhắc. Quá trình bắt tay để thi công sẽ gây ra trở ngại, trì trệ. Vậy làm cách nào để nhận báo giá thiết kế nhà xưởng chuẩn xác, nhanh nhất: Liên hệ tới số hotline của nhà thầu xây dựng, hoặc gửi tin nhắn, email đến đơn vị xây dựng để nhận phản hồi. Trao đổi về nhu cầu, mong muốn đối với công trình. Nhà thầu sẽ phác thảo qua bản vẽ sơ bộ của công trình, phù hợp với đúng yêu cầu khách hàng sẽ báo giá thành đầu tư trực tiếp tới quý khách hàng Khi đã thỏa thuận sẽ tiến hành ký kết hợp đồng và bắt tay vào thiết kế bản vẽ chi tiết. 12. Các giải pháp thiết kế nhà xưởng tối ưu ngân sách Đầu tư chi phí cao không hẳn ai cũng có khả năng để làm ngay. Vì vậy mọi phương án, giải pháp đề ra để tiết kiệm ngân sách nhưng vẫn đảm bảo chất lượng luôn cần thiết để hạn chế mức chi phí, giảm thiểu những khoản tiền phát sinh không đáng có. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào cách thức thực hiện của đơn vị thi công. Để thiết kế nhà xưởng tối ưu ngân sách cần phải: Thiết kế bản vẽ chi tiết trước khi thực hiện thi công Tìm hiểu nguồn thu nguyên vật liệu chất lượng Tính toán quy trình kỹ thuật Nghiên cứu môi trường làm việc Chọn nhà thầu xây dựng có độ tin cậy, kỹ năng cao Giám sát chất lượng nguyên vật liệu, giám sát quy trình sản xuất có theo đúng hợp đồng đề ra Phải có nắm được các quy trình thiết kế, xây dựng để chủ động hơn trong mọi tình huống 13. Kinh nghiệm lựa chọn công ty thiết kế nhà xưởng công nghiệp Tìm hiểu thông tin qua hồ sơ năng lực Tìm hiểu qua các giấy phép kinh doanh Tìm hiểu qua các nhận xét, đánh giá của các đơn vị đầu tư trước về chủ thầu Một đơn vị uy tín đều luôn có giấy phép rõ ràng, hợp đồng có các điều khoản từ A - Z 15. Tham khảo 10 mẫu thiết kế nhà xưởng Nhà xưởng làm nhà máy Nhà khung thép tiền chế Sàn bê tông và tường bê tông vững chắc cho công trình Hệ thống chiếu sáng cho nhà đầy đủ Khu tổ hợp công trình nhà tiền chế chất lượng Bố trí hệ thống thoát nước đầy đủ Nhà thép tiền chế xây dựng trên mặt bằng nhiều cây xanh Văn phòng và nhà xưởng tiền chế kết hợp Khu nhà máy xưởng tiền chế Mẫu công ty ấn tượng làm từ khung thép tiền chế Trên đây là những thông tin các doanh nghiệp cần năm khi thiết kế nhà xưởng để quy trình thực hiện diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí nhất. BMB Steel hy vọng với những chia sẻ này giúp doanh nghiệp chọn được mẫu thiết kế nhà xưởng phù hợp nhất! Nguồn: Công ty xây dựng nhà máy, nhà xưởng thép tiền chế BMB Steel Bài viết chi tiết: https://bmbsteel.com.vn/vi/thiet-ke-nha-xuong-tiet-kiem-chi-phi
 5. Điều quan trọng trong sản xuất, kinh doanh hay kể cả sinh hoạt hiện nay của nhiều người đó là sở hữu công trình nhà xưởng chất lượng, chi phí tối ưu. Vậy cách thiết kế nhà xưởng ngân sách tối ưu, hợp lý là gì? Trong bài viết này của BMB Steel, chúng tôi sẽ gửi đến bạn những cách hữu hiệu nhất.1. Vì sao phải thiết kế nhà xưởng trước khi thi công?Thiết kế bản vẽ nhà xưởng chi tiết và hoàn thiện là điều tiên quyết, quan trọng trong thi công công trình tiền chế. Bản vẽ giúp người thi công dễ dàng hiểu ý tưởng, mong muốn của nhà đầu tư. Đồng thời, bản vẽ thiết kế nhà xưởng còn giúp người đầu tư có thể nắm bắt, giám sát các giai đoạn thiết kế, thi công.Bởi vậy,thiết kế nhà xưởng trước khi thi công là điều vô cùng cần thiết. Hãy đầu tư khoản tiền để thuê kỹ sư thiết kế, bàn bạc tạo ra bản vẽ với đúng mong muốn, đúng nhu cầu của mình nhất. Sau đó mới có thể bắt tay vào thực hiện thi công để quá trình diễn ra suôn sẻ.2. Thiết kế nhà xưởng bao gồm những gì?Để công đoạn thiết kế nhà xưởng tối ưu chi phí thì bạn cần nắm rõ việc thiết kế nhà xưởng bao gồm những công việc gì hay bao gồm những bản vẽ cần thiết nào? Sau đây là các công việc cơ bản khi thiết kế nhà xưởng: Bản proposal thuyết minh dự án. Về phần ý tưởng, kiến trúc xây dựng và phần báo giá. Bản phân công chi tiết công việc và sử dụng vật liệu Bản vẽ thiết kế và tổng quan về mặt bằng, kiến trúc, thiết kế tổng thể và phân bố hệ thống điện nước Những hồ sơ pháp lý thuộc bên chủ thầu xây dựng Hợp đồng xây dựng Chuẩn bị các phương án thiết kế, các phương án bảo hộ, an toàn trong lao động 3. Hồ sơ cần thiết khi thiết kế nhà xưởngHồ sơ để thiết kế nhà xưởng cần có: Hồ sơ về bản vẽ kiến trúc Hồ sơ, thủ tục pháp lý để xin cấp phép cho xây dựng nhà xưởng Hồ sơ an toàn phòng cháy chữa cháy Hồ sơ bản vẽ thiết kế kết cấu Hồ sơ bản vẽ hoàn thiện công trình Khi đi vào thiết kế và xây dựng, việc chuẩn bị hồ sơ cần thiết sẽ được chủ thầu xây dựng cung cấp thông tin và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ. Chính vì vậy, hãy chọn đơn vị thi công uy tín nhất để đảm bảo rằng mọi thủ tục được tuân theo, đúng pháp luật, đúng quy trình.4. Các giải pháp thiết kế nhà xưởng tiết kiệm chi phí Giải pháp thiết kế nhà xưởng phụ thuộc vào cách thức thực hiện của đơn vị thi công. Ngoài ra là yêu cầu thực hiện của bên đầu tư công trình. Để thiết kế nhà xưởng tối ưu ngân sách cần phải: Thiết kế bản vẽ chi tiết trước khi thực hiện thi công Tìm hiểu nguồn thu nguyên vật liệu chất lượng Tính toán quy trình kỹ thuật Nghiên cứu môi trường làm việc Chọn nhà thầu xây dựng có độ tin cậy, kỹ năng cao 5. Đơn giá thiết kế nhà xưởng là bao nhiêu?Theo như quy định hiện hành về giá thiết kế nhà xưởng, mức chi phí bạn cần bỏ ra để trả cho đội ngũ thiết kế chính là giá trị phần trăm trên tổng mức đầu tư, số chi phí toàn bộ mà bạn bỏ ra để hoàn thiện công trình. Theo đó, mức phần trăm là rơi vào khoảng 2 - 3% trên tổng chi phí.Thiết kế nhà xưởng còn có thể tính dựa theo yêu cầu, độ khó của công trình hay nhu cầu sử dụng các loại nguyên, vật liệu. Tùy thuộc theo đơn vị thi công mà đơn giá được tính trên từng m2 diện tích xây dựng. Đối với BMB Steel, bạn có thể liên hệ ngay để được tư vấn báo giá thiết kế nhà xưởng cụ thể.6. Báo giá thiết kế nhà xưởngViệc băn khoăn không biết đơn giá thiết kế nhà xưởng cụ thể thế nào sẽ khiến khách hàng mất thời gian cân nhắc. Quá trình bắt tay để thi công sẽ gây ra trở ngại, trì trệ. Vậy làm cách nào để nhận báo giá thiết kế nhà xưởng chuẩn xác, nhanh nhất: Liên hệ tới số hotline của nhà thầu xây dựng, hoặc gửi tin nhắn, email đến đơn vị xây dựng để nhận phản hồi. Trao đổi về nhu cầu, mong muốn đối với công trình. Nhà thầu sẽ phác thảo qua bản vẽ sơ bộ của công trình, phù hợp với đúng yêu cầu khách hàng sẽ báo giá thành đầu tư trực tiếp tới quý khách hàng Khi đã thỏa thuận sẽ tiến hành ký kết hợp đồng và bắt tay vào thiết kế bản vẽ chi tiết. 7. Làm sao để thiết kế nhà xưởng tiết kiệm ngân sách nhất?Đầu tư chi phí cao không hẳn ai cũng có khả năng để làm ngay. Vì vậy mọi phương án đề ra để tiết kiệm ngân sách luôn cần thiết để hạn chế mức chi phí, giảm thiểu những khoản tiền phát sinh. Vậy bằng cách nào có thể vừa thiết kế công trình đảm bảo, vừa chi ngân sách hợp lý? Cần tìm đơn vị thi công uy tín nhất là điều đương nhiên phải làm và làm ngay từ nước đầu tiên Giám sát chất lượng nguyên vật liệu, giám sát quy trình sản xuất có theo đúng hợp đồng đề ra Phải có nắm được các quy trình thiết kế, xây dựng để chủ động hơn trong mọi tình huống Hy vọng với những thông tin trên BMB Steel giúp bạn biết thêm về cách thiết kế nhà xưởng tiết kiệm, tối ưu ngân sách khi xây dựng nhà xưởng thép tiền chế. Chúc các bạn thành công!Nguồn: BMB Steel- Công ty thi công nhà thép tiền chế, kết cấu thép uy tín Bài viết chi tiết: https://bmbsteel.com.vn/vi/cach-thiet-ke-nha-xuong-toi-uu-chi-phi-nhat
 6. Khi thi công và lắp dựng kết cấu thép, người thi công và chủ đầu tư cần phải nắm vững quy trình để việc vận hành, xây dựng suôn sẻ, thuận lợi. Vậy trong quy trình thi công, lắp dựng kết cấu thép cần lưu ý những gì để đảm bảo an toàn và chất lượng công trình. Dưới bài viết này, BMB Steel sẽ giúp các bạn hiểu rõ.1. Lưu ý trước khi thi công kết cấu thép 1.1 Chuẩn bị đồ bảo hộ lao độngChuẩn bị an toàn trong lao động là điều rất quan trọng giúp hạn chế những vụ tai nạn lao động xảy ra. Đồ bảo hộ lao động phụ thuộc vào các hoạt động, công việc của từng bộ phận nhưng nhìn chung các đồ bảo hộ bao gồm: Quần áo bảo hộ có phản quang Mũ bảo hộ chắc chắn, dây an toàn Giấy vải hay những tấm bạt, những đôi găng tay mềm Kính bảo hộ an toàn, túi đựng thiết bị Giàn giáo Lưới an toàn Dây cứu sinh 1.2 Chú ý đến thời tiếtLắp dựng kết cấu thép cho các công trình nhà xưởng cần nghiên cứu trước thời tiết. Xem rằng dự báo thời tiết hôm đó như thế nào. Thời tiết mưa mạnh. ẩm ướt sẽ gây khó khăn cho công nhân khi thi công ở vị trí cao, dễ trơn trượt. Hoặc thời tiết gió to thì không nên sử dụng các loại máy móc như cần trục để cẩu nguyên liệu.1.3 Kiểm tra thiết bị, nguyên liệu, công cụ, phương tiện di chuyểnThiết bị, nguyên liệu hay công cụ, phương tiện di chuyển cần được kiểm tra chứng chỉ xuất xưởng, xuất xứ trước khi đưa vào lắp ghép. Đặc biệt là các bulong kết cấu và bulong neo, nó được sử dụng để liên kết các cấu kiện quan trọng của kết cấu nhà khung thép.1.4 Xem xét không gian xây dựngKhông gian xây dựng cần phải xem xét kỹ. Các phương tiện, giàn giáo đều có kích thước lớn cồng kềnh. Vì vậy, để tạo điều kiện di chuyển tốt nhất bạn phải phải đảm bảo không gian rộng, ngăn nắp, cần ưu tiên xây dựng trước phần bê tông của tầng nền, lối đi lại và những nền kê cứng vững chắc.Cần tính toán không gian sao cho có thể cung cấp đủ phương tiện để đi lại giữa các vị trí trên khung thép như cầu thang và lối đi có lan can bảo vệ. Phương án ưu tiên trước hết là thiết kế lối đi lại tạm thời bằng các dàn gỗ hoặc cầu thép có nhịp dài. Nếu thi công ở độ cao trên 6m (tương đương hai tầng nhà), bắt buộc phải có sàn tạm thời làm bằng các tấm ván ghép khít với nhau. Giàn giáo thép và xe thang là những thiết bị làm tăng độ an toàn, đặt biệt là khi đã có đủ đường đi lại, có ván gia cố nền, sàn tạm thời và công trường quang đãng.2. Lưu ý trong khi lắp dựng kết cấu thépQuá trình thi công kết cấu thép có khá nhiều công việc phải thực hiện. Dưới đây là những công việc cơ bản cần đảm bảo trong khi gia công kết cấu thép: Gia công khung kèo thép: Khung kèo thép được gia công cần phải đạt số liệu chuẩn như bản vẽ Lắp dựng khung kèo thép, nóc gió, console cửa đi: Lắp dựng phải kết nối chúng thật chắc chắn, lưu ý về trọng tải. Khi lắp cần đảm bảo an toàn lao động. Lắp đặt tôn mái: Lớp tôn mái trên cao cần ghép chúng khớp các mấu nối với nhau. Lắp đặt tôn vách Lắp đặt máng xối, ống thoát nước: Chọn vị trí máng xối, ống thoát nước bố trí thích hợp. Không để ảnh hưởng đến cấu trúc chung của kèo thép Lắp đặt diềm chỉ. 2.1 Lập thiết kế kết cấu thépViệc lậpthiết kế kết cấu thép phải được phối hợp giữa bên thiết kế cũng như bên nhà thầu lắp đặt. Điều này sẽ tối ưu phương án thi công, đưa công trình trở nên chất lượng nhất. Kết hợp giữa tình hình sẵn tại công trường và những lý thuyết thiết kế cơ bản để linh hoạt trong thiết kế kết cấu thép.2.2 Giám sát việc lắp đặt các kết cấu thépMỗi công đoạn có thể được thực hiện bởi những đơn vị, tổ thi công khác nhau. Hãy cử người giám sát toàn bộ quy trình lắp đặt, thiết kế các kết cấu thép để đảm bảo làm đúng yêu cầu và chất lượng.2.3 Lưu ý khi di chuyển lên xuống vị trí thi công kết cấu thépNhững thao tác nguy hiểm như trèo lên thanh thép trần, đi lại trên dầm… vẫn thường xuyên diễn. Vì vậy phải tính toán, cung cấp đầy đủ các phương tiện di chuyển vật liệu... Chuẩn bị sẵn, đầy đủ các phương án bảo hộ trong lao động. Dựng giàn giáo phải đảm bảo chắc chắn, có lối đi thoải mái cho người thi công. Phải có lưới an toàn ở công trình đặt ở vị trí an toàn tốt nhất ở tầng 2.Ngoài ra, công việc được lập kế hoạch và vị trí thi công được thiết kế để bắt đầu từ dưới đất, sau đó nâng dần lên theo các bộ phận công trình rồi di chuyển sang vị trí khác bằng máy nâng chuyển. Thông thường, nên lắp thang trước khi lắp đặt kết cấu thép để trợ giúp cho việc lên xuống. Cần nên buộc chặt thang vào khung thép để tránh nguy hiểm cho người đứng trên đó khi thang di chuyển, ví dụ như di chuyển thang bằng cần trục sau khi đã được buộc chặt.2.4 Kiểm tra gian khóa, hệ thống cột, dầm kèoKiểm tra gian khóa là công việc quan trọng, nhất là đối với các công trình nhà thép nhiều tầng. Hệ thống cột, dầm hay kèo là nền tảng quan trọng nên cần kiểm tra tỉ mỉ có độ chắc chắn tuyệt đối sau khi thi công lắp dựng giàn khóa. Phải kiểm tra xem có bị xê dịch, di chuyển hay không để có phương án khắc phục.2.5 Kiểm tra lực xiết bulong kết cấuCần kiểm tra, tiến hành siết chặt các loại bu lông cấp 4,6/s và 8,8/s. Nên sử dụng thêm tấm đệm hoặc miếng chêm để đảm bảo các mặt truyền lực tiếp xúc hữu hiệu khi mối liên kết được siết chặt. Việc xiết bulong, và siết căng sau cùng các bulong cần tiến hành từ phần cứng nhất của mối nối tới phần mép rìa của các liên kết.Phải căn chỉnh vị trí, phương của bu lông xem đã đạt yêu cầu chưa trước khi tạo lực xiết. Không nên siết căng các bulong đã được làm trước đó. Trong các trường hợp cần siết lại các bu lông đã siết căng phải tuân thủ theo nguyên tắc: Chỉ thực hiện siết 1 lần ở những chỗ mà bulong vẫn còn nằm tại đúng lỗ với cùng 1 chiều dài tay cần. Tuyệt đối không sử dụng lại các bulong đã siết căng hết cỡ vào vị trí khác. Những bulong mạ kẽm tuyệt tối không được siết căng lại. Việc siết thêm hoặc siết căng lại các bulong bị nới lỏng ra khi xiết căng những bulon bên cạnh không được xem siết căng lại. Điểm lưu ý quan trọng ở đây là khi xiết căng sau cùng các bulong chỉ được tiến hành sau khi đã canh chỉnh phương vị và cao độ theo yêu cầu.2.6 Cần kiểm tra phương vị kết cấu chính của xưởng khung thépPhải kiểm tra phương vị của kết cấu chính nhà xưởng thép tiền chế. Kiểm tra đúng phương vị sẽ giúp người thi công lắp đặt dễ dàng hơn. Không kết nối các kết cấu lại bằng mối liên kết vĩnh cửu.3. Lưu ý sau khi gia công, lắp dựng kết cấu thépSau khi gia công kết cấu théphoàn thành thì đến phần nghiệm thu. Nghiệm thuthi công kết cấu thépcũng phải theo quy trình và cần lưu ý: Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra hệ thống giàn giáo và quá trình xây dựng có đảm bảo an toàn lao động hay không. Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp: kiểm tra đối tượng nghiệm thu tại hiện trường, kiểm tra các biên bản nghiệm thu công việc, cấu kiện có liên quan. Nghiệm thu hoàn thành công trình: Tất cả các khu vực đã hoàn thành phải được kiểm tra, ghi lại trên biên bản bàn giao, với các thông tin chi tiết trước khi đi vào sử dụng. 4. Lưu ý quan trọng giúp người thi công an toàn Chuẩn bị lưới an toàn và duy trì lưới an toàn trong suốt quá trình lao động, nhất là đối với công trình từ tầng 2 trở lên. Chuẩn bị đồ bảo hộ an toàn. Cần chuẩn bị trước các kỹ năng nghề nghiệp để không mắc phải chấn thương, nhất là phần cột sống trong quá trình di chuyển nguyên liệu xây dựng. Gắn tay cầm ở 2 đầu khung thép khi lắp dựng với cần trục. Giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 5m. BMB Steel đã chia sẻ đến bạn những lưu ý quan trọng khi thi công kết cấu thép. Hy vọng những thông tin hữu ích này giúp công trình của bạn hoàn thiện nhanh chóng, suôn sẻ, thuận lợi.Nguồn: BMB Steel – Công ty xây dựng, thiết kế kết cấu thép, nhà thép tiền chế uy tín Bài viết chi tiết: https://bmbsteel.com.vn/vi/luu-y-quan-trong-cua-quy-trinh-thi-cong-lap-dung-ket-cau-thep
 7. Nhà thép tiền chếthường có kết cấu đơn giản và phù hợp với nhiều đối tượng có vốn ít. Nếu như bạn có kinh phí hạn hẹp nhưng muốn sở hữu một ngôi nhà đẹp, tinh tế, nhanh chóng đi vào sử dụng. Bạn không nên bỏ qua những thiết kế bản vẽ nhà tiền chế cấp 4 đẹp, ngân sách ít của BMB Steelsau đây. 1. Đặc điểm bản vẽ nhà tiền chế cấp 4 Nhà tiền chế cấp 4 là kiểu nhà dân dụng 1 tầng. Đây là loại nhà được làm bằng các kiện thép và được lắp đặt, chế tạo theo bản vẽ nhà tiền chế cấp 4. Quá trình thực hiện, hoàn thiện bản vẽ chia làm 3 giai đoạn: Thiết kế, gia công cấu kiện và lắp đặt công trình. Trước khi các khung thép tiền chế, cấu kiện được sản xuất tại xưởng theo mẫu yêu cầu. Thì bạn cần phải lên ý tưởng, thiết kế bản vẽ nhà thép tiền chế cấp 4 trước. Bản vẽ bao gồm: Cấu tạo móng nhà: móng nhà là thứ thiết yếu và quan trọng nhất để có thể xây được một ngôi nhà, móng được tạo từ bê tông cốt thép giúp cho ngôi nhà được vững chắc tránh cho ngôi nhà bị nghiêng, bật gốc khỏi mặt đất do thời tiết như mưa, gió, bão,… Các bu lông móng: đây là cấu kiện thường được bảo quản rất kỹ, cũng là cấu kiện rất quan trọng tạo nên sự vững chắc cho ngôi nhà. Mỗi móng nhà đều có mỗi bu lông riêng biệt dành cho nó. Ngoài móng và bu lông thì cấu hình khung cho bản thiết kế bản vẽ nhà thép tiền chế cấp 4 cũng cần được lưu ý. Khung của ngôi nhà chủ yếu được làm bằng thép. Các bộ phần khác như gỗ, đòn tay, dầm sẽ được kết hợp với khung thép chính để tạo nên độ vững chắc cho ngôi nhà. Các cột hình thành khung thường có hình chữ H hoặc cột trụ tròn giúp giữ cho ngôi nhà chịu được áp lực lớn từ trên xuống. Dầm của khung thường là hình chữ L, xà gồ là loại thép hình chữ C, Z, U được tùy chỉnh sao cho phù hợp với chiều cao cũng như chiều rộng của xà gồ. Khung nhà thép tiền chế cấp 4 thường có độ dốc từ 5% đến 15%. Ngoài những kết cấu chính như trên thì bản vẽ cũng không thể thiếu đi những kết cấu phụ như: Mái nhà, các cửa thông gió, cửa trời, hệ thống tường vây bao quanh, Các thông số căn bản để xác định một mẫu thiết kế nhà thép tiền chế bao gồm: chiều rộng tùy vào yêu cầu không hạn chế, độ dốc mái, bước cột, tải trọng,… Hãy tìm hiểu thật kỹ để lên ý tưởng cho bản vẽ nhà thép tiền chế của bạn thật chi tiết. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm không ít những chi phí và thời gian. 2. Vì sao phải thiết kế bản vẽ nhà tiền chế cấp 4? Vì sao phải thiết kế bản vẽ nhà thép tiền chế cấp 4? Bản vẽ nhà thép tiền chế có thật sự cần thiết cho việc thi công, xây dựng? Cùng BMB Steel giải đáp dưới đây: Thời gian thi công ngắn lại có thể mang vào sử dụng nhanh. Đây là mẫu nhà có thời gian thi công nhanh nhất trong tất cả các công trình khác. Nếu bạn đang có ý định, nhu cầu để sở hữu một ngôi nhà trong khoảng thời gian ngắn thì đây sẽ là một sự lựa chọn bạn không nên bỏ qua. Thiết kế bản vẽ nhà thép tiền chế cấp 4 giúp tiết kiệm chi phí. Xây dựng nhà cấp 4 vô cùng đơn giản, không tốn nhiều nguyên liệu, chỉ có vài trăm triệu là bạn đã là chủ sở hữu của một ngôi nhà cấp 4 hoàn hảo đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng. Kết cấu bản vẽ nhà tiền chế cấp 4 hiện đại, sang trọng, tính thẩm mỹ cao. Bạn có thể thỏa sức nghiên cứu thiết kế ngôi nhà của bạn theo ý thích, trí tưởng tượng của bạn. Nhà tiền chế cấp 4 sử dụng nguyên liệu chính là thép có tính chất uốn cong nên không cần lo về vấn đề thiết kế. Dễ dàng tìm kiếm nhân lực, nhanh chóng hoàn thiện ngôi nhà dễ dàng hơn vì vật liệu chính của ngôi nhà chỉ bao gồm thép, đinh, ốc, và một số vật liệu khác không cần đòi hỏi người thợ phải có kỹ thuật cao. 3. Những bản vẽ nhà tiền chế cấp 4 đẹp nhất hiện nay bản vẽ nhà thép tiền chế cấp 4 đơn giản với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, phòng bếp ăn, nhà vệ sinh dành riêng cho gia đình có con nhỏ, vô cùng tiện lợi. Đối với những bạn ở thành phố thích có 1 nơi để nghỉ dưỡng ở vùng quê hay những bạn ở quê thì đây sẽ là sự lựa chọn đúng cho bạn. Thiết kế theo phong cách Châu Âu hiện đại, nhỏ nhắn ấm áp,… Ngôi nhà thiết kế cực kỳ tối giản, sử dụng tông nền màu trắng tinh tế, đơn giản mà vẫn sang trọng. Với kiểu thiết kế này bạn có thể mở ở 1 địa điểm du lịch sẽ vô cùng thu hút khách bởi sự nhẹ nhàng mang nét hiện đại của nó, xung quanh là những cây cối giúp không khí trong lành. Đây cũng là ngôi nhà lý tưởng dành cho các bạn thích sự rộng rãi, thoáng mát. Ngôi nhà theo tông trắng chủ đạo tạo nên sự tinh tế, hiện đại, sang trọng nhưng cũng sẽ rất dễ dơ nếu như bạn không biết cách giữ. Kết cấu hình hộp với nhiều khối nhô ra thụt vào tạo nét độc đáo. Ngoài ra nhà cấp 4 này còn được thiết kế thêm 1 tầng tum để mở rộng diện tích sử dụng cho ngôi nhà Và 1 số mẫu khác: Bản vẽ nhà tiền chế cấp 4 đẹp đơn giản Bản vẽ nhà tiền chế cấp 4 độc đáo 4. Đơn vị thi công thiết kế bản vẽ nhà tiền chế cấp 4 ấn tượng Thiết kế bản vẽ nhà thép tiền chế cấp 4 có nhiều ưu điểm nổi bật về thẩm mỹ, tính tiện lợi. Các mẫu nhà tiền chế cấp 4 ngày càng phổ biến và đa dạng, không chỉ sử dụng vào nhà xưởng, nhà kho mà còn ở nhà ở, văn phòng, quán cà phê,…Tuy nhiên, nếu bạn muốn thiết kế được một bản vẽ như ý, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về mọi mặt thì bạn nên lựa chọn đơn vị thi công uy tín, chất lượng nhất để đảm bảo cho bạn. BMB Steel sẽ là một cái tên bạn nên cân nhắc đến khi muốn thiết kế bản vẽ hay thi công nhà xưởng, nhà ở,… BMB Steel sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng đúng như mong đợi của họ. Nguồn: BMB Steel – Công ty xây dựng, thiết kế kết cấu thép, nhà thép tiền chế uy tín Bài viết chi tiết: https://bmbsteel.com.vn/vi/kham-pha-nhung-ban-ve-nha-thep-tien-che-cap-4-dep-nhat
 8. Ngày nay để cạnh tranh được trên thị trường các doanh nghiệp cần phải đáp ứng những đòi hỏi khắt khe của khách hàng và phải tiết kiệm được chi tiêu của khách. Thế nên, họ tối ưu chi phí vận hành. Chi phí cho nhà xưởng là một phần ảnh hưởng quan trọng trong chi tiêu doanh nghiệp. Vì vậy, BMB Steel gởi đến bạn một vài biện pháp thi công nhà xưởng công nghiệp vừa đạt chuẩn vừa tiết kiệm sau đây. 1. Nguyên tắc cơ bản trong biện pháp thi công nhà xưởng công nghiệp Thi công nhà xưởng còn phải đáp ứng những yêu cầu cơ bản trong quá trình khảo sát và thiết kế bản vẽ. Người thợ thiết kế cần phải có những số liệu chính xác nhất, đồng thời tạo ra những thiết kế phù hợp với chi phí đầu tư. Vì vậy, họ cần phải làm việc chặt chẽ với doanh nghiệp cũng như các cơ quan từ nhà cung cấp thiết bị, bên vận chuyển, các dịch vụ khác… Để có những giải pháp hợp lý và khoa học, đảm bảo quá trình xây dựng được diễn ra một cách thuận lợi. Trong thi công nhà xưởng công nghiệp thì yêu cầu lớn nhất vẫn là kinh tế, cần phải cân đối hợp lý chi phí sản xuất của từng phân xưởng riêng biệt trong quy hoạch mặt bằng nhà xưởng. Không chỉ vậy, trong quá trình thi công kết cấu thép, xây dựng nhà xưởng cần phải nghiên cứu kỹ chức năng của từng phân xưởng cũng như quy mô, thiết bị và sự liên kết của từng phân đoạn trong các phân xưởng khác nhau. Từ đó tiến hành thiết kế, sắp xếp các bộ phận một cách hợp lý để quá trình sản xuất tại các phân xưởng có thể diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và đạt hiệu quả cao. Xem thêm: Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu kết cấu thép 2. Những biện pháp thi công nhà xưởng công nghiệp nổi bật hiện nay Thi công nhà xưởng công nghiệp hiện nay để đáp ứng được những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường thì cần có những ưu điểm nổi bật sau: Thứ nhất, yêu tố đầu tiên cũng là yếu tố quan trọng nhất và được quan tâm nhất chính là tuổi thọ của công trình. Sử dụng bất kỳ biện pháp thi công nhà xưởng công nghiệp nào thì cũng phải đảm bảo mang lại độ bền và tuổi thọ lớn cho các nhà xưởng. Tuy nhiên việc thi công thông thường khó đảm bảo cam kết được độ bền và tuổi thọ lớn nhất vì vậy giải pháp thi công nhà xưởng công nghiệp hiện đại hiện nay đang rất được quan tâm. Thứ hai, sau rất nhiều vụ việc xảy ra sự cố cháy nổ tại các nhà xưởng thì vấn đề đảm bảo an toàn, hạn chế cháy nổ chính là một điểm này nhà xưởng công nghiệp hiện đại cần phải có. Các nhà xưởng công nghiệp hiện đại hiện nay sẽ được sử dụng các biện pháp đảm bảo thi công để hạn chế nguy cơ cháy nổ một cách cao nhất đồng thời đảm bảo tối đa sự an toàn vì con người cũng như của cải vật chất trong nhà xưởng. Thứ ba, việc sử dụng biện pháp thi công nhà xưởng công nghiệp hiện nay có thể hạn chế tối đa những tác động từ bên ngoài giúp tăng khả năng chống chọi với thiên nhiên cũng như những sự bất thường của thời tiết. Đảm bảo sản xuất được diễn ra một cách bình thường và liên tục trong mọi hoàn cảnh. Thứ tư, khi sử dụng các biện pháp thi công nhà xưởng hiện đại hiện nay sẽ rất dễ trong việc tháo gỡ cũng mở rộng diện tích nhà xưởng vì hầu hết các bộ phận của nhà trường đều được gia công, nối kết với nhau bằng các mối hàn, bu lông. Thứ năm, thi công bằng biện pháp xây dựng nhà xưởng công nghiệp hiện nay thường có giá thành tiết kiệm hơn từ 20 đến 30 % so với những biện pháp truyền thống khác. Thứ sáu, sử dụng biện pháp thi công nhà xưởng công nghiệp đạt chuẩn 2021 có thể dễ dàng tu sửa bảo trì hay nâng cấp và khắc phục sự cố khi cần. 3. Những lưu ý đặc biệt cần lưu ý khi thi công nhà xưởng hiện nay Thi công các công trình nhà xưởng được gọi là đạt chuẩn cần phải đảm bảo các yếu tố từ thẩm mỹ cho đến công năng sử dụng cũng như độ bền của công trình. Bên cạnh một bản vẽ chất lượng thì quá trình thi công nhà xưởng phải được diễn ra một cách khoa học, chuẩn xác. Bởi vậy trong quá trình thi công bất kỳ một công trình xây dựng nhà xưởng nào cũng cần phải chú ý tới những điểm sau: 3.1 Thi công phần móng xưởng Một công trình nhà xưởng chắc chắn phần móng chính là yếu tố cần lưu ý đầu tiên. Phần móng vững chắc sẽ đảm bảo chất lượng cho công trình trong tương lai. Trong quá trình thi công cần phải dựa vào khảo sát để xem xét địa hình, loại đất mà áp dụng các biện pháp thi công khác nhau. Vào những ngày thời tiết xấu: mưa, bão… Tuyệt đối không được phép thi công phần móng. Cần phải lựa chọn các nguyên vật liệu xây dựng phần móng một cách kỹ càng và đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng. 3.2 Thi công phần nền xưởng Sau khi thi công phần móng, phần nền xưởng chính là yếu tố tiếp theo cần phải quan tâm. Nên xưởng là nơi chứa đựng các nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất cũng như là nơi chịu lực lớn nhất của toàn nhà xưởng. Khi thi công phần nền xưởng cần lưu ý vì độ dày của nền cũng như tính toán khả năng chịu lực sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp. 3.3 Thi công, lắp ráp kết cấu nhà xưởng Kết cấu của nhà xưởng chính là phần khung xương nâng đỡ toàn bộ nhà xưởng. Để có được một kết cấu đạt chuẩn cần lưu ý các phần: cột, kèo, xà gỗ… tuyệt đối không được để thiếu các thành phần này trong thi công nhưng cũng không được quá dư thừa kéo theo chi phí phát sinh sẽ tăng lên đáng kể. Trên đây là những lưu ý về biện pháp thi công nhà xưởng công nghiệp. BMB Steel hy vọng rằng thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp có ích đến cho bạn trong tương lai khi bắt tay vào xây dựng các công trình. Cảm ơn đã theo dõi và hãy chờ đón những bài viết tiếp theo. Nguồn: BMB Steel – Công ty thi công, lắp dựng, thiết kế nhà thép tiền chế, kết cấu thép uy tín Bài viết chi tiết: https://bmbsteel.com.vn/vi/bien-phap-thi-cong-nha-xuong-cong-nghiep-dat-chuan-2021
 9. Một người kỹ sư thiết kế kết cấu thép chuyên nghiệp không chỉ cần phải có kiến thức, có kỹ năng và kinh nghiệm. Họ còn cần phải có công cụ thiết kế hỗ trợ đắc lực để tính toán và đưa ra phương án thiết kế tốt nhất. Dưới đây, BMB Steel xin giới thiệu đến bạn top 10 phần mềm tính toán kết cấu thép chuyên nghiệp nhất hiện nay. 1. Phần mềm ETABS Ưu điểm và các tính năng: Giao diện dễ hiểu, cung cấp chỉ một giao diện duy nhất Người dùng có thể sử dụng để thể hiện mô hình nhà tiền chế với các hình ảnh 2D, 3D; dùng để phân tích và tính toán số liệu. Sử dụng phương pháp FEM (tức là phần tử hữu hạn) giúp các đối tượng thiết kế được chia nhỏ hơn Kể cả kết cấu thép hay kết cấu bê tông cốt thép đều được phần mềm này hỗ trợ thiết kế dễ dàng Giá phần mềm ETABS giao động từ 6.000 đô - 16.000 đô tùy thuộc phiên bản bạn lựa chọn. 2. Phần mềm SAP Ưu điểm và tính năng: Có thể mô phỏng chi tiết các kết cấu phần tấm vỏ Giải quyết, tính toán được các thông số để thiết kế nên kết cấu thép tương tự như phần mềm ETABS Giá phần mềm SAP gia động từ 4.000 đô - 18.000 đô phụ thuộc vào từng phiên bản. 3. Phần mềm SAFE Ưu điểm và tính năng: Dễ sử dụng Ứng dụng với các loại công trình bản sàn bê tông, cốt thép Có khả năng tính toán độ dài thép cho các loại móng như móng bè, móng đơn, móng tổ hợp, tính cả nội lực tác động Phần mềm SAFE có giá từ 4.000 đô - 18.000 đô phụ thuộc vào từng phiên bản. 4. Phần mềm Robot Structural Ưu điểm và tính năng: Có khả năng kết hợp 2 chiều với phần mềm Autodesk Revit Structure, việc trao đổi kết quả giữa mô hình và dữ liệu phân tích sẽ dễ dàng hơn Tự động chia lưới, kết cấu thép có thể được tính toán với kết quả chính xác nhất Mã hóa thiết kế theo quốc gia, sử dụng được với nhiều ngôn ngữ và đơn vị tính toán Thực hiện được các quy trình phân tích, đưa ra định dạng thiết kế và chuyển mô hình sang REVIT và chuyển kết quả sang phần mềm ASD, giúp cho ra các bản thiết kế chi tiết. 5. Phần mềm Tekla Ưu điểm và tính năng: Những mô hình kết cấu thép tạo nên đều có thông số chính xác, thực hiện bởi công nghệ BIM Có khả năng tương thích với hầu hết mọi loại tài liệu Tính toán chi tiết, có thể tính toán được với kết cấu các công trình như công trình nhà xưởng kinh doanh, công trình chung cư, sân vận động,... 6. Autodesk AutoCAD Ưu điểm và tính năng: Ưu điểm lớn của phần mềm chuyên dụng này đó chính là Độ chính xác của phần mềm autoCAD cho ra kết quả chính xác đến từng con số Bản vẽ dễ quan sát, kể cả khi thu nhỏ Có thể tái sử dụng lại các bản vẽ Có bản vẽ được mở rộng, thể hiện được mọi thứ trên bản vẽ Có thể chia sẻ cho nhiều người xem trực tiếp HÌnh ảnh 3D nổi bật Giá thành sử dụng trong 1 năm: Khoảng 1288 đô/ năm 7. Phần mềm RISA Ưu điểm và tính năng: Phần mềm sử dụng dễ dàng và dễ hiểu Cung cấp những công cụ thiết kế cơ bản đến nâng cao Kết quả thiết kế cho ra rất nhanh chóng và chính xác Giá thành sử dụng trong 1 năm: từ 900 - 2000 đô tùy phiên bản 8. STAAD Pro Ưu điểm về tính năng: Hỗ trợ thiết kế các kết cấu bê tông, cốt thép, gỗ,... Tương tác với nhiều phần mềm khác để thiết kế linh hoạt hơn Cung cấp tính năng lập mô hình phân tích, có thiết lập bộ chỉnh sửa tự động Có chế độ cảnh báo động đất để giúp kỹ sư tính toán, thiết kế kết cấu thép phù hợp ở trong môi trường thường xuyên có địa chấn 9. Takeoff Ưu điểm và tính năng: Đơn giản hóa các thao tác, tính năng cho người dùng sử dụng nhanh và dễ dàng Có khả năng phân tích hiệu quả các dữ liệu Hỗ trợ người thiết kế sáng tạo thêm nhiều phương án Có tích hợp chế độ họp để dễ dàng trao đổi Giá thành sử dụng trong 1 năm 10. SketchUp Ưu điểm và tính năng: Rút ngắn quá trình thiết kế Thu nhập thông tin môi trường xây dựng chuyển thành dữ liệu 2D và 3D nhanh chóng Thể hiện chi tiết các dữ liệu thông qua hình ảnh Giá thành sử dụng trong 1 năm: 119 Đô/ năm Hy vọng thông qua bài viết này, BMB Steel có thể giới thiệu đến bạn các phần mềm thiết kế, tính toán kết cấu thép giúp bạn thêm những công cụ hỗ trợ đắc lực. Từ đó có thể tính toán, thiết kế kết cấu thép chuyên nghiệp bằng phương thức dễ dàng hơn, tiện lợi và nhanh chóng hơn. Xem thêm: Quy trình thiết kế kết cấu thép Nguồn: BMB Steel - Công ty lắp dựng, thi công, thiết kế kết cấu thép, nhà thép tiền chế uy tín Bài viết chi tiết: https://bmbsteel.com.vn/vi/top-10-phan-mem-tinh-toan-thiet-ke-ket-cau-thep-chuyen-nghiep
 10. Các mẫu nhà tầng luôn là xu hướng thiết kế hàng đầu với cho bề ngoài sang trọng, hiện đại, bên trong tiện nghi. Mẫu nhà thép tiền chế 2 tầngphù hợp đối với những hộ gia đình có kinh phí xây dựng ít, diện tích mà đất vừa, nhỏ. Để ngôi nhà được sớm đi vào sử dụng, bạn cần có bản vẽ nhà thép tiền chế 2 tầng thật hoàn chỉnh và chi tiết. Hãy cùng BMB Steel tham khảo các bản vẽ nhà thép tiền chếsau đây. 1. Vì sao cần thiết kế bản vẽ nhà thép tiền chế 2 tầng? Bản vẽ nhà sẽ giúp việc giao tiếp giữ chủ thầu và người chủ nhà dễ dàng hơn. Bản vẽ cũng giống như móng nhà. Móng nhà giúp cho nhà vững chắc. Bản vẽ thể hiện từng chi tiết, mô phỏng ngôi nhà. Cứ thế, chủ thầu sẽ dựa trên những chi tiết cụ thể tiến hành xây dựng. Nếu có sai sót nào thì bản vẽ cũng có thể làm vật chứng để bạn yêu cầu chủ thầu xây dựng lại cho mình. Nếu bạn có kinh nghiệm trong bản vẽ thiết kế thì bạn có thể tự tay thiết kế cho mình. Vì sao cần thiết kế bản vẽ nhà thép tiền chế 2 tầng Ngoài ra với mẫu nhà thép tiền chế 2 tầng cũng được kỹ sư đánh giá rất cao về độ bền, chi phí rẻ, nhiều ưu điểm vượt trội cùng độ thẩm mỹ cao. Nếu bản vẽ thật chi tiết, bày trí rõ ràng việc xây dựng sẽ có thể tiết kiệm từ 30 đến 50% so với loại nhà truyền thống. Với bản vẽ nhà thép tiền chế bạn sẽ tiết kiệm thời gian bởi việc lắp dựng nhanh chóng, dễ dàng di chuyển tái sử dụng khi cần, dễ dàng mở rộng quy mô, tuổi thọ công trình cao. 2. Những lưu ý khi thiết kế bản vẽ nhà tiền chế 2 tầng Xác định mặt bằng mình là bao nhiêu để thiết kế bản vẽ nhà tiền chế 2 tầng phù hợp. Bản vẽ nhà phải đầy đủ các mặt: mặt bằng, mặt đứng,… Các vật liệu như: móng, xà, gồ đều phải đáp ứng đầy đủ Số lượng thép, ốc bu lông đi kèm đều phải tính toán kỹ càng. Thiết kế ngôi nhà, số phòng phù hợp với nhu cầu sử dụng và số thành viên trong gia đình Lựa chọn địa điểm xây dựng, thiết kế uy tín. 3. Chi phí thiết kế bản vẽ nhà thép tiền chế 2 tầng Chi phí thiết kế bản vẽ nhà thép tiền chế 2 tầng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như diện tích nhà, giá nền móng, giá nhân công, giá các trang bị nội thất trong nhà,… Tùy vào từng đơn vị mà giá sẽ khác nhau nên bạn hãy lựa chọn những nơi uy tín có tên tuổi như BMB Steel,… 4. Mẫu thiết kế bản vẽ nhà tiền chế 2 tầng đẹp, hoàn chỉnh 4.1 Mẫu nhà và bản vẽ ống 2 tầng mặt tiền 4m Bản vẽ mặt bằng tầng 1 mẫu nhà ống 2 tầng mặt tiền 4m Bản vẽ mặt bằng tầng 2 mẫu nhà ống 2 tầng mặt tiền 4m 4.2 Mẫu nhà và bản vẽ mẫu nhà 2 tầng 2 mặt tiền Mẫu nhà và bản vẽ mẫu nhà 2 tầng 2 mặt tiền Hình ảnh bản vẽ mẫu nhà 2 tầng 2 mặt tiền Hình ảnh bản vẽ mẫu nhà 2 tầng 2 mặt tiền 1 4.3 Mẫu nhà và bản vẽ nhà 2 tầng mặt tiền 7m Mẫu nhà 2 tầng mặt tiền 7m Mẫu nhà và bản vẽ nhà 2 tầng mặt tiền 7m 3 Mẫu nhà và bản vẽ nhà 2 tầng mặt tiền 7m 4.4 Mẫu nhà và bản vẽ nhà 2 tầng mái thái Mẫu nhà và bản vẽ nhà 2 tầng mái thái 2 Mẫu nhà và bản vẽ nhà 2 tầng mái thái 3 Mẫu nhà và bản vẽ nhà 2 tầng mái thái 4.5 Mẫu nhà và bản vẽ thiết kế biệt thự 2 tầng hiện đại Mẫu nhà và bản vẽ thiết kế biệt thự 2 tầng hiện đại 2 Mẫu nhà và bản vẽ thiết kế biệt thự 2 tầng hiện đại 3 Mẫu nhà và bản vẽ thiết kế biệt thự 2 tầng hiện đại 4.6 Mẫu nhà và bản vẽ nhà 2 tầng 3 phòng ngủ Mẫu nhà và bản vẽ nhà 2 tầng 3 phòng ngủ 2 Mẫu nhà và bản vẽ nhà 2 tầng 3 phòng ngủ Mẫu nhà và bản vẽ nhà 2 tầng 3 phòng ngủ 3 5. Mẫu nhà thép tiền chế 2 tầng độc đáo Đây là những mẫu nhà thép tiền chế 2 tầng hiện đang được đông đảo các khách hộ gia đình ưa chuộng nhất. Mang cho mình vẻ đẹp hiện đại, sáng tạo. Thoạt nhìn ngôi nhà có vẻ nhỏ nhưng không nên xem thường nó. Chậm một ánh mắt say cả một đời. Ngôi nhà được thiết kế với khung thép chắc chắn và kính cường lực. mẫu nhà thép tiền chế 2 tầng 1 Ngôi nhà mang phong cách phương Tây, ngôi nhà này thật sự phá cách, khác biệt bởi lối đi của nó không giống nhà bình thường mà được xây dựng nằm chính giữa, ngôi nhà được chia làm 2 phần. Phần bên trái có thể làm quán cafe mini, phòng tập gym yoga hay nơi cho bọn trẻ chơi,… Hình ảnh nhà thép tiền chế 2 tầng đẹp 2 Nếu bạn sở hữu một mảnh đất rộng mà muốn thiết kế cho mình một ngôi nhà có sân vườn thì đây là mẫu nhà bạn nên cân nhắc, với thiết kế thoáng mát, thiên nhiên, rộng rãi mang dáng vẻ Hàn Quốc. Hình ảnh nhà thép tiền chế 2 tầng đẹp 3 Nếu bạn là một người đam mê phim hoạt hình Doraemon thì không thể bỏ qua căn nhà này, được thiết kế như nhà của Nobita trong phim hay bạn là người thích sự ấm áp, gần gũi thì cũng không thể bỏ qua ngôi nhà này. Với thiết kế gọn gàng, nhỏ gọn, phù hợp cho vùng nông thôn lẫn cả thành phố. Hình ảnh nhà thép tiền chế 2 tầng đẹp 4 Bạn đam mê phong cách Pháp, thích sự lãng mạn của Paris, thì đây là ngôi nhà lý tưởng cho bạn. Được thiết kế theo phong cách Pháp. Bảo đảm bạn ở trong ngôi nhà này sẽ không bao giờ bị bệnh vì được thiết kế rất nhiều ô cửa sổ, đón ánh nắng và gió từ mọi phía. Nguồn: BMB STEEL – Chuyên thi công, lắp dựng và thiết kế nhà thép tiền chế Bài viết chi tiết: https://bmbsteel.com.vn/vi/ban-ve-nha-thep-tien-che-2-tang-chi-tiet-hoan-chinh
 11. Một người kỹ sư thiết kế kết cấu thép chuyên nghiệp không chỉ cần phải có kiến thức, có kỹ năng và kinh nghiệm. Họ còn cần phải có công cụ thiết kế hỗ trợ đắc lực để tính toán và đưa ra phương án thiết kế tốt nhất. Dưới đây, BMB Steel xin giới thiệu đến bạn top 10 phần mềm thiết kế kết cấu thép chuyên nghiệp nhất hiện nay. 1. Phần mềm ETABS Ưu điểm và các tính năng: Giao diện dễ hiểu, cung cấp chỉ một giao diện duy nhất Người dùng có thể sử dụng để thể hiện mô hình nhà tiền chế với các hình ảnh 2D, 3D; dùng để phân tích và tính toán số liệu. Sử dụng phương pháp FEM (tức là phần tử hữu hạn) giúp các đối tượng thiết kế được chia nhỏ hơn Kể cả kết cấu thép hay kết cấu bê tông cốt thép đều được phần mềm này hỗ trợ thiết kế dễ dàng Giá phần mềm ETABS giao động từ 6.000 đô – 16.000 đô tùy thuộc phiên bản bạn lựa chọn. 2. Phần mềm SAP Ưu điểm và tính năng: Có thể mô phỏng chi tiết các kết cấu phần tấm vỏ Giải quyết, tính toán được các thông số để thiết kế nên kết cấu thép tương tự như phần mềm ETABS Giá phần mềm SAP gia động từ 4.000 đô – 18.000 đô phụ thuộc vào từng phiên bản. 3. Phần mềm SAFE Ưu điểm và tính năng: Dễ sử dụng Ứng dụng với các loại công trình bản sàn bê tông, cốt thép Có khả năng tính toán độ dài thép cho các loại móng như móng bè, móng đơn, móng tổ hợp, tính cả nội lực tác động Phần mềm SAFE có giá từ 4.000 đô – 18.000 đô phụ thuộc vào từng phiên bản. 4. Phần mềm Robot Structural Ưu điểm và tính năng: Có khả năng kết hợp 2 chiều với phần mềm Autodesk Revit Structure, việc trao đổi kết quả giữa mô hình và dữ liệu phân tích sẽ dễ dàng hơn Tự động chia lưới, kết cấu thép có thể được tính toán với kết quả chính xác nhất Mã hóa thiết kế theo quốc gia, sử dụng được với nhiều ngôn ngữ và đơn vị tính toán Thực hiện được các quy trình phân tích, đưa ra định dạng thiết kế và chuyển mô hình sang REVIT và chuyển kết quả sang phần mềm ASD, giúp cho ra các bản thiết kế chi tiết. 5. Phần mềm Tekla Ưu điểm và tính năng: Những mô hình kết cấu thép tạo nên đều có thông số chính xác, thực hiện bởi công nghệ BIM Có khả năng tương thích với hầu hết mọi loại tài liệu Tính toán chi tiết, có thể tính toán được với kết cấu các công trình như công trình nhà xưởng kinh doanh, công trình chung cư, sân vận động,… 6. Autodesk AutoCAD Ưu điểm và tính năng: Ưu điểm lớn của phần mềm chuyên dụng này đó chính là Độ chính xác của phần mềm autoCAD cho ra kết quả chính xác đến từng con số Bản vẽ dễ quan sát, kể cả khi thu nhỏ Có thể tái sử dụng lại các bản vẽ Có bản vẽ được mở rộng, thể hiện được mọi thứ trên bản vẽ Có thể chia sẻ cho nhiều người xem trực tiếp HÌnh ảnh 3D nổi bật Giá thành sử dụng trong 1 năm: Khoảng 1288 đô/ năm 7. Phần mềm RISA Ưu điểm và tính năng: Phần mềm sử dụng dễ dàng và dễ hiểu Cung cấp những công cụ thiết kế cơ bản đến nâng cao Kết quả thiết kế cho ra rất nhanh chóng và chính xác Giá thành sử dụng trong 1 năm: từ 900 – 2000 đô tùy phiên bản 8. STAAD Pro Ưu điểm về tính năng: Hỗ trợ thiết kế các kết cấu bê tông, cốt thép, gỗ,… Tương tác với nhiều phần mềm khác để thiết kế linh hoạt hơn Cung cấp tính năng lập mô hình phân tích, có thiết lập bộ chỉnh sửa tự động Có chế độ cảnh báo động đất để giúp kỹ sư tính toán, thiết kế kết cấu thép phù hợp ở trong môi trường thường xuyên có địa chấn 9. Takeoff Ưu điểm và tính năng: Đơn giản hóa các thao tác, tính năng cho người dùng sử dụng nhanh và dễ dàng Có khả năng phân tích hiệu quả các dữ liệu Hỗ trợ người thiết kế sáng tạo thêm nhiều phương án Có tích hợp chế độ họp để dễ dàng trao đổi Giá thành sử dụng trong 1 năm 10. SketchUp Ưu điểm và tính năng: Rút ngắn quá trình thiết kế Thu nhập thông tin môi trường xây dựng chuyển thành dữ liệu 2D và 3D nhanh chóng Thể hiện chi tiết các dữ liệu thông qua hình ảnh Giá thành sử dụng trong 1 năm: 119 Đô/ năm Hy vọng thông qua bài viết này, BMB Steel có thể giới thiệu đến bạn các phần mềm thiết kế, tính toán kết cấu thép giúp bạn thêm những công cụ hỗ trợ đắc lực. Từ đó có thể tính toán, thiết kế kết cấu thép chuyên nghiệp bằng phương thức dễ dàng hơn, tiện lợi và nhanh chóng hơn. Xem thêm: Quy trình thiết kế kết cấu thép
 12. Trước khi thực hiện xây dựng bất cứ công trình nào đó, bạn đều cần phải bàn với bên chủ thầu để thiết kế một bản vẽ chi tiết giúp làm việc dễ dàng hơn. Vậy để thiết kế bản vẽ nhà thép tiền chế như thế nào? Hãy cùng BMB Steel tìm hiểu những thông tin ngay sau đây. 1. Bản vẽ chi tiết nhà thép tiền chế là gì? Không khác với các công trình xây dựng, nhà thép tiền chế cũng cần phải có bản vẽ xây dựng trước khi thực hiện lắp ghép, hoàn thiện. Bản vẽ chi tiết nhà thép tiền chế được thiết kế và tổng hợp trên các trang khổ giấy A3. Mô phỏng và liệt kê toàn bộ ý tưởng nhà thép. Từ khung công trình, các chi tiết thiết kế. Các số liệu được đo đạc thực tế và quy theo tỷ lệ. Ngoài ra phải kê chi tiết các vật liệu xây dựng, các phương án để đảm bảo điều kiện thi công được đạt theo quy chuẩn xác định. Bản vẽ chi tiết sẽ được xác định theo quy mô thực tế và thi công để thiết kế. Ví dụ Bản vẽ thiết kế nhà tiền chế 2. Tại sao bản vẽ chi tiết nhà thép tiền chế đóng vai trò quan trọng? Bản vẽ nhà thép tiền chế chi tiết đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện. Không chỉ giúp cho người thợ có thể hình dung và thiết kế kết cấu nhà thép theo đúng ý tưởng và mong muốn. Mà còn giúp định trước được chi phí đầu tư. Tránh được sự phát sinh trong quá trình triển khai xây dựng. Ngoài ra, bản vẽ chi tiết là dựa trên đánh giá thực tế môi trường, địa hình để đảm bảo an toàn cho cả công trình và người thi công. Điều này rất quan trọng vì vậy, bản vẽ cần phải chi tiết, sát thực tế nhất để đề phòng những sự cố ngoài mong muốn. 3. Thiết kế bản vẽ nhà thép tiền chế Một bản vẽ thiết kế nhà tiền chế sẽ bao gồm các thông tin quan trọng về kết cấu: Sàn nhà Móng nhà thép tiền chế Mái nhà Các số đo về tôn mái, xà gồ, xà ngang,... Vách ngăn Hệ thống cách nhiệt giữa các tầng nếu có Thiết kế bản vẽ kỹ thuật: Về cấu trúc, kiến tạo, các lưu ý đều phải thẩm định với đảm bảo rằng an toàn của người thi công và an toàn cho công trình. Chịu được trọng tải áp lực. Đạt đúng yêu cầu về ý tưởng, kiến trúc mỹ thuật. Thiết kế bản vẽ sản xuất: Về sản xuất, phải phản ánh đúng số liệu được đo đạc, theo tỷ lệ. Thông tin phải chi tiết và đúng với bản kỹ thuật. Thiết kế bản vẽ lắp dựng: Mô tả đúng cấu tạo lắp ghép các bộ phận với nhau. Sao cho thể hiện được sơ đồ chung của cả công trình. Từ đó sẽ lắp dựng dựa vào thông tin được phản ánh trên bản vẽ. Thiết kế bản vẽ nhà tiền chế 4. Mẫu nhà thép tiền chế đẹp nhất Các mẫu nhà thép tiền chế có thể dành để làm xây dựng công ty, xây dựng các nhà xưởng, các khu công nghiệp. Với đặc điểm chịu được trọng tải tốt vốn có của thép tiền chế, đây là lựa chọn vô cùng phù hợp cho các doanh nghiệp. Dưới đây là những dự án mẫu nhà thép tiền chế đẹp nhất mà công ty BMB Steel đã thiết kế, xây dựng cho các doanh nghiệp, cơ sở. Những hạng mục này đều đạt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ cho nhiều hoạt động không chỉ kinh doanh, sản xuất,... Mẫu 1: Nhà thép tiền chế SIEMENS Dự án nhà thép tiền chế cho Siemens Mẫu 2: Dự án nhà thép MDG Dự án nhà thép tiền chế MDG Mẫu 3: Nhà xưởng tiền chế SamDuk VietNam Factory Dự án nhà thép tiền chế cho SamDuk VietNam Factory Mẫu 4: Nhà thép tiền chế Super Hotel Mẫu 4: Nhà thép tiền chế Super Hotel Mẫu 5: Nhà thép tiền chế Cargill Project Dự án nhà thép tiền chế Cargill Project Trên đây đều là những mẫu dự án nhà thép tiền chế cao cấp mà bạn có thể tham khảo. Hoàn toàn được xây dựng bởi công ty nhà thép tiền chế uy tín - BMB Steel. Để hiểu rõ hơn về công ty chúng tôi, cùng tiếp tục theo dõi ở phần thông tin dưới đây. 5. Công ty thi công nhà thép tiền chế uy tín - BMB Steel Công ty thi công nhà thép tiền chế BMB steel là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực thiết kế và lắp đặt, thi công nhà tiền chế hiện nay. Hoạt động trên nhiều năm, với những đội ngũ chuyên viên kỹ thuật, tay nghề cao. Công ty xây dựng nhà thép tiền chế - BMB Steel Trong suốt nhiều năm nay, công ty đã xây dựng được đội ngũ gồm các kỹ sư giỏi. Cộng hưởng thêm các thiết bị máy móc gia công chất lượng giúp hoàn thành được vô vàn những dự án mới trên thị trường. Giải quyết được các nhu cầu không chỉ cho doanh nghiệp kinh doanh, mà còn các lĩnh vực khác. Thậm chí là những căn nhà cho các hộ gia đình với kiểu thiết kế thép tiền chế độc đáo và hiện đại. BMB Steel luôn đưa đến những sản phẩm chất lượng với giá thành cạnh tranh cao. Sản phẩm từ BMB có thể ứng dụng được trong rất nhiều môi trường khác nhau. Điều này giúp cho khách hàng có thêm được trải nghiệm, lựa chọn mới. Nếu có nhu cầu tư vấn và thiết kế, thi công lắp đặt nhà tiền chế, bạn có thể liên hệ ngay với chúng tôi để giải đáp nhanh nhất. Trên đây là một số các thông tin về bản vẽ nhà thép tiền chế cũng như về BMB Steel chúng tôi. Hy vọng rằng thông tin trên sẽ hữu ích đối với bạn để mang lại những giá trị chất lượng cho cuộc sống. Xem thêm: Bản vẽ nhà thép tiền chế 2 tầng Xu hướng xây dựng nhà thép tiền chế 1 tầng