• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

NhaThepTienCheBMBSteel

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  8
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About NhaThepTienCheBMBSteel

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 07/08/1991

Contact Methods

 • Website URL
  https://bmbsteel.com.vn/

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  HCM
 • Sở thích
  BMB Steel là đơn vị thiết kế, gia công, xây dựng nhà thép tiền chế, kết cấu thép, khung nhà thép tiền chế uy tín tại Việt Nam. BMB Steel cung cấp các dịch vụ về nhà thép tiền chế với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và là trong những công ty xây dựng nhà thép tiền chế đứng đầu tại Việt Nam.
 1. Điều quan trọng trong sản xuất, kinh doanh hay kể cả sinh hoạt hiện nay của nhiều người đó là sở hữu công trình nhà xưởng chất lượng, chi phí tối ưu. Vậy cách thiết kế nhà xưởng ngân sách tối ưu, hợp lý là gì? Trong bài viết này của BMB Steel, chúng tôi sẽ gửi đến bạn những cách hữu hiệu nhất.1. Vì sao phải thiết kế nhà xưởng trước khi thi công?Thiết kế bản vẽ nhà xưởng chi tiết và hoàn thiện là điều tiên quyết, quan trọng trong thi công công trình tiền chế. Bản vẽ giúp người thi công dễ dàng hiểu ý tưởng, mong muốn của nhà đầu tư. Đồng thời, bản vẽ thiết kế nhà xưởng còn giúp người đầu tư có thể nắm bắt, giám sát các giai đoạn thiết kế, thi công.Bởi vậy,thiết kế nhà xưởng trước khi thi công là điều vô cùng cần thiết. Hãy đầu tư khoản tiền để thuê kỹ sư thiết kế, bàn bạc tạo ra bản vẽ với đúng mong muốn, đúng nhu cầu của mình nhất. Sau đó mới có thể bắt tay vào thực hiện thi công để quá trình diễn ra suôn sẻ.2. Thiết kế nhà xưởng bao gồm những gì?Để công đoạn thiết kế nhà xưởng tối ưu chi phí thì bạn cần nắm rõ việc thiết kế nhà xưởng bao gồm những công việc gì hay bao gồm những bản vẽ cần thiết nào? Sau đây là các công việc cơ bản khi thiết kế nhà xưởng: Bản proposal thuyết minh dự án. Về phần ý tưởng, kiến trúc xây dựng và phần báo giá. Bản phân công chi tiết công việc và sử dụng vật liệu Bản vẽ thiết kế và tổng quan về mặt bằng, kiến trúc, thiết kế tổng thể và phân bố hệ thống điện nước Những hồ sơ pháp lý thuộc bên chủ thầu xây dựng Hợp đồng xây dựng Chuẩn bị các phương án thiết kế, các phương án bảo hộ, an toàn trong lao động 3. Hồ sơ cần thiết khi thiết kế nhà xưởngHồ sơ để thiết kế nhà xưởng cần có: Hồ sơ về bản vẽ kiến trúc Hồ sơ, thủ tục pháp lý để xin cấp phép cho xây dựng nhà xưởng Hồ sơ an toàn phòng cháy chữa cháy Hồ sơ bản vẽ thiết kế kết cấu Hồ sơ bản vẽ hoàn thiện công trình Khi đi vào thiết kế và xây dựng, việc chuẩn bị hồ sơ cần thiết sẽ được chủ thầu xây dựng cung cấp thông tin và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ. Chính vì vậy, hãy chọn đơn vị thi công uy tín nhất để đảm bảo rằng mọi thủ tục được tuân theo, đúng pháp luật, đúng quy trình.4. Các giải pháp thiết kế nhà xưởng tiết kiệm chi phí Giải pháp thiết kế nhà xưởng phụ thuộc vào cách thức thực hiện của đơn vị thi công. Ngoài ra là yêu cầu thực hiện của bên đầu tư công trình. Để thiết kế nhà xưởng tối ưu ngân sách cần phải: Thiết kế bản vẽ chi tiết trước khi thực hiện thi công Tìm hiểu nguồn thu nguyên vật liệu chất lượng Tính toán quy trình kỹ thuật Nghiên cứu môi trường làm việc Chọn nhà thầu xây dựng có độ tin cậy, kỹ năng cao 5. Đơn giá thiết kế nhà xưởng là bao nhiêu?Theo như quy định hiện hành về giá thiết kế nhà xưởng, mức chi phí bạn cần bỏ ra để trả cho đội ngũ thiết kế chính là giá trị phần trăm trên tổng mức đầu tư, số chi phí toàn bộ mà bạn bỏ ra để hoàn thiện công trình. Theo đó, mức phần trăm là rơi vào khoảng 2 - 3% trên tổng chi phí.Thiết kế nhà xưởng còn có thể tính dựa theo yêu cầu, độ khó của công trình hay nhu cầu sử dụng các loại nguyên, vật liệu. Tùy thuộc theo đơn vị thi công mà đơn giá được tính trên từng m2 diện tích xây dựng. Đối với BMB Steel, bạn có thể liên hệ ngay để được tư vấn báo giá thiết kế nhà xưởng cụ thể.6. Báo giá thiết kế nhà xưởngViệc băn khoăn không biết đơn giá thiết kế nhà xưởng cụ thể thế nào sẽ khiến khách hàng mất thời gian cân nhắc. Quá trình bắt tay để thi công sẽ gây ra trở ngại, trì trệ. Vậy làm cách nào để nhận báo giá thiết kế nhà xưởng chuẩn xác, nhanh nhất: Liên hệ tới số hotline của nhà thầu xây dựng, hoặc gửi tin nhắn, email đến đơn vị xây dựng để nhận phản hồi. Trao đổi về nhu cầu, mong muốn đối với công trình. Nhà thầu sẽ phác thảo qua bản vẽ sơ bộ của công trình, phù hợp với đúng yêu cầu khách hàng sẽ báo giá thành đầu tư trực tiếp tới quý khách hàng Khi đã thỏa thuận sẽ tiến hành ký kết hợp đồng và bắt tay vào thiết kế bản vẽ chi tiết. 7. Làm sao để thiết kế nhà xưởng tiết kiệm ngân sách nhất?Đầu tư chi phí cao không hẳn ai cũng có khả năng để làm ngay. Vì vậy mọi phương án đề ra để tiết kiệm ngân sách luôn cần thiết để hạn chế mức chi phí, giảm thiểu những khoản tiền phát sinh. Vậy bằng cách nào có thể vừa thiết kế công trình đảm bảo, vừa chi ngân sách hợp lý? Cần tìm đơn vị thi công uy tín nhất là điều đương nhiên phải làm và làm ngay từ nước đầu tiên Giám sát chất lượng nguyên vật liệu, giám sát quy trình sản xuất có theo đúng hợp đồng đề ra Phải có nắm được các quy trình thiết kế, xây dựng để chủ động hơn trong mọi tình huống Hy vọng với những thông tin trên BMB Steel giúp bạn biết thêm về cách thiết kế nhà xưởng tiết kiệm, tối ưu ngân sách khi xây dựng nhà xưởng thép tiền chế. Chúc các bạn thành công!Nguồn: BMB Steel- Công ty thi công nhà thép tiền chế, kết cấu thép uy tín Bài viết chi tiết: https://bmbsteel.com.vn/vi/cach-thiet-ke-nha-xuong-toi-uu-chi-phi-nhat
 2. Khi thi công và lắp dựng kết cấu thép, người thi công và chủ đầu tư cần phải nắm vững quy trình để việc vận hành, xây dựng suôn sẻ, thuận lợi. Vậy trong quy trình thi công, lắp dựng kết cấu thép cần lưu ý những gì để đảm bảo an toàn và chất lượng công trình. Dưới bài viết này, BMB Steel sẽ giúp các bạn hiểu rõ.1. Lưu ý trước khi thi công kết cấu thép 1.1 Chuẩn bị đồ bảo hộ lao độngChuẩn bị an toàn trong lao động là điều rất quan trọng giúp hạn chế những vụ tai nạn lao động xảy ra. Đồ bảo hộ lao động phụ thuộc vào các hoạt động, công việc của từng bộ phận nhưng nhìn chung các đồ bảo hộ bao gồm: Quần áo bảo hộ có phản quang Mũ bảo hộ chắc chắn, dây an toàn Giấy vải hay những tấm bạt, những đôi găng tay mềm Kính bảo hộ an toàn, túi đựng thiết bị Giàn giáo Lưới an toàn Dây cứu sinh 1.2 Chú ý đến thời tiếtLắp dựng kết cấu thép cho các công trình nhà xưởng cần nghiên cứu trước thời tiết. Xem rằng dự báo thời tiết hôm đó như thế nào. Thời tiết mưa mạnh. ẩm ướt sẽ gây khó khăn cho công nhân khi thi công ở vị trí cao, dễ trơn trượt. Hoặc thời tiết gió to thì không nên sử dụng các loại máy móc như cần trục để cẩu nguyên liệu.1.3 Kiểm tra thiết bị, nguyên liệu, công cụ, phương tiện di chuyểnThiết bị, nguyên liệu hay công cụ, phương tiện di chuyển cần được kiểm tra chứng chỉ xuất xưởng, xuất xứ trước khi đưa vào lắp ghép. Đặc biệt là các bulong kết cấu và bulong neo, nó được sử dụng để liên kết các cấu kiện quan trọng của kết cấu nhà khung thép.1.4 Xem xét không gian xây dựngKhông gian xây dựng cần phải xem xét kỹ. Các phương tiện, giàn giáo đều có kích thước lớn cồng kềnh. Vì vậy, để tạo điều kiện di chuyển tốt nhất bạn phải phải đảm bảo không gian rộng, ngăn nắp, cần ưu tiên xây dựng trước phần bê tông của tầng nền, lối đi lại và những nền kê cứng vững chắc.Cần tính toán không gian sao cho có thể cung cấp đủ phương tiện để đi lại giữa các vị trí trên khung thép như cầu thang và lối đi có lan can bảo vệ. Phương án ưu tiên trước hết là thiết kế lối đi lại tạm thời bằng các dàn gỗ hoặc cầu thép có nhịp dài. Nếu thi công ở độ cao trên 6m (tương đương hai tầng nhà), bắt buộc phải có sàn tạm thời làm bằng các tấm ván ghép khít với nhau. Giàn giáo thép và xe thang là những thiết bị làm tăng độ an toàn, đặt biệt là khi đã có đủ đường đi lại, có ván gia cố nền, sàn tạm thời và công trường quang đãng.2. Lưu ý trong khi lắp dựng kết cấu thépQuá trình thi công kết cấu thép có khá nhiều công việc phải thực hiện. Dưới đây là những công việc cơ bản cần đảm bảo trong khi gia công kết cấu thép: Gia công khung kèo thép: Khung kèo thép được gia công cần phải đạt số liệu chuẩn như bản vẽ Lắp dựng khung kèo thép, nóc gió, console cửa đi: Lắp dựng phải kết nối chúng thật chắc chắn, lưu ý về trọng tải. Khi lắp cần đảm bảo an toàn lao động. Lắp đặt tôn mái: Lớp tôn mái trên cao cần ghép chúng khớp các mấu nối với nhau. Lắp đặt tôn vách Lắp đặt máng xối, ống thoát nước: Chọn vị trí máng xối, ống thoát nước bố trí thích hợp. Không để ảnh hưởng đến cấu trúc chung của kèo thép Lắp đặt diềm chỉ. 2.1 Lập thiết kế kết cấu thépViệc lậpthiết kế kết cấu thép phải được phối hợp giữa bên thiết kế cũng như bên nhà thầu lắp đặt. Điều này sẽ tối ưu phương án thi công, đưa công trình trở nên chất lượng nhất. Kết hợp giữa tình hình sẵn tại công trường và những lý thuyết thiết kế cơ bản để linh hoạt trong thiết kế kết cấu thép.2.2 Giám sát việc lắp đặt các kết cấu thépMỗi công đoạn có thể được thực hiện bởi những đơn vị, tổ thi công khác nhau. Hãy cử người giám sát toàn bộ quy trình lắp đặt, thiết kế các kết cấu thép để đảm bảo làm đúng yêu cầu và chất lượng.2.3 Lưu ý khi di chuyển lên xuống vị trí thi công kết cấu thépNhững thao tác nguy hiểm như trèo lên thanh thép trần, đi lại trên dầm… vẫn thường xuyên diễn. Vì vậy phải tính toán, cung cấp đầy đủ các phương tiện di chuyển vật liệu... Chuẩn bị sẵn, đầy đủ các phương án bảo hộ trong lao động. Dựng giàn giáo phải đảm bảo chắc chắn, có lối đi thoải mái cho người thi công. Phải có lưới an toàn ở công trình đặt ở vị trí an toàn tốt nhất ở tầng 2.Ngoài ra, công việc được lập kế hoạch và vị trí thi công được thiết kế để bắt đầu từ dưới đất, sau đó nâng dần lên theo các bộ phận công trình rồi di chuyển sang vị trí khác bằng máy nâng chuyển. Thông thường, nên lắp thang trước khi lắp đặt kết cấu thép để trợ giúp cho việc lên xuống. Cần nên buộc chặt thang vào khung thép để tránh nguy hiểm cho người đứng trên đó khi thang di chuyển, ví dụ như di chuyển thang bằng cần trục sau khi đã được buộc chặt.2.4 Kiểm tra gian khóa, hệ thống cột, dầm kèoKiểm tra gian khóa là công việc quan trọng, nhất là đối với các công trình nhà thép nhiều tầng. Hệ thống cột, dầm hay kèo là nền tảng quan trọng nên cần kiểm tra tỉ mỉ có độ chắc chắn tuyệt đối sau khi thi công lắp dựng giàn khóa. Phải kiểm tra xem có bị xê dịch, di chuyển hay không để có phương án khắc phục.2.5 Kiểm tra lực xiết bulong kết cấuCần kiểm tra, tiến hành siết chặt các loại bu lông cấp 4,6/s và 8,8/s. Nên sử dụng thêm tấm đệm hoặc miếng chêm để đảm bảo các mặt truyền lực tiếp xúc hữu hiệu khi mối liên kết được siết chặt. Việc xiết bulong, và siết căng sau cùng các bulong cần tiến hành từ phần cứng nhất của mối nối tới phần mép rìa của các liên kết.Phải căn chỉnh vị trí, phương của bu lông xem đã đạt yêu cầu chưa trước khi tạo lực xiết. Không nên siết căng các bulong đã được làm trước đó. Trong các trường hợp cần siết lại các bu lông đã siết căng phải tuân thủ theo nguyên tắc: Chỉ thực hiện siết 1 lần ở những chỗ mà bulong vẫn còn nằm tại đúng lỗ với cùng 1 chiều dài tay cần. Tuyệt đối không sử dụng lại các bulong đã siết căng hết cỡ vào vị trí khác. Những bulong mạ kẽm tuyệt tối không được siết căng lại. Việc siết thêm hoặc siết căng lại các bulong bị nới lỏng ra khi xiết căng những bulon bên cạnh không được xem siết căng lại. Điểm lưu ý quan trọng ở đây là khi xiết căng sau cùng các bulong chỉ được tiến hành sau khi đã canh chỉnh phương vị và cao độ theo yêu cầu.2.6 Cần kiểm tra phương vị kết cấu chính của xưởng khung thépPhải kiểm tra phương vị của kết cấu chính nhà xưởng thép tiền chế. Kiểm tra đúng phương vị sẽ giúp người thi công lắp đặt dễ dàng hơn. Không kết nối các kết cấu lại bằng mối liên kết vĩnh cửu.3. Lưu ý sau khi gia công, lắp dựng kết cấu thépSau khi gia công kết cấu théphoàn thành thì đến phần nghiệm thu. Nghiệm thuthi công kết cấu thépcũng phải theo quy trình và cần lưu ý: Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra hệ thống giàn giáo và quá trình xây dựng có đảm bảo an toàn lao động hay không. Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp: kiểm tra đối tượng nghiệm thu tại hiện trường, kiểm tra các biên bản nghiệm thu công việc, cấu kiện có liên quan. Nghiệm thu hoàn thành công trình: Tất cả các khu vực đã hoàn thành phải được kiểm tra, ghi lại trên biên bản bàn giao, với các thông tin chi tiết trước khi đi vào sử dụng. 4. Lưu ý quan trọng giúp người thi công an toàn Chuẩn bị lưới an toàn và duy trì lưới an toàn trong suốt quá trình lao động, nhất là đối với công trình từ tầng 2 trở lên. Chuẩn bị đồ bảo hộ an toàn. Cần chuẩn bị trước các kỹ năng nghề nghiệp để không mắc phải chấn thương, nhất là phần cột sống trong quá trình di chuyển nguyên liệu xây dựng. Gắn tay cầm ở 2 đầu khung thép khi lắp dựng với cần trục. Giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 5m. BMB Steel đã chia sẻ đến bạn những lưu ý quan trọng khi thi công kết cấu thép. Hy vọng những thông tin hữu ích này giúp công trình của bạn hoàn thiện nhanh chóng, suôn sẻ, thuận lợi.Nguồn: BMB Steel – Công ty xây dựng, thiết kế kết cấu thép, nhà thép tiền chế uy tín Bài viết chi tiết: https://bmbsteel.com.vn/vi/luu-y-quan-trong-cua-quy-trinh-thi-cong-lap-dung-ket-cau-thep
 3. Nhà thép tiền chếthường có kết cấu đơn giản và phù hợp với nhiều đối tượng có vốn ít. Nếu như bạn có kinh phí hạn hẹp nhưng muốn sở hữu một ngôi nhà đẹp, tinh tế, nhanh chóng đi vào sử dụng. Bạn không nên bỏ qua những thiết kế bản vẽ nhà tiền chế cấp 4 đẹp, ngân sách ít của BMB Steelsau đây. 1. Đặc điểm bản vẽ nhà tiền chế cấp 4 Nhà tiền chế cấp 4 là kiểu nhà dân dụng 1 tầng. Đây là loại nhà được làm bằng các kiện thép và được lắp đặt, chế tạo theo bản vẽ nhà tiền chế cấp 4. Quá trình thực hiện, hoàn thiện bản vẽ chia làm 3 giai đoạn: Thiết kế, gia công cấu kiện và lắp đặt công trình. Trước khi các khung thép tiền chế, cấu kiện được sản xuất tại xưởng theo mẫu yêu cầu. Thì bạn cần phải lên ý tưởng, thiết kế bản vẽ nhà thép tiền chế cấp 4 trước. Bản vẽ bao gồm: Cấu tạo móng nhà: móng nhà là thứ thiết yếu và quan trọng nhất để có thể xây được một ngôi nhà, móng được tạo từ bê tông cốt thép giúp cho ngôi nhà được vững chắc tránh cho ngôi nhà bị nghiêng, bật gốc khỏi mặt đất do thời tiết như mưa, gió, bão,… Các bu lông móng: đây là cấu kiện thường được bảo quản rất kỹ, cũng là cấu kiện rất quan trọng tạo nên sự vững chắc cho ngôi nhà. Mỗi móng nhà đều có mỗi bu lông riêng biệt dành cho nó. Ngoài móng và bu lông thì cấu hình khung cho bản thiết kế bản vẽ nhà thép tiền chế cấp 4 cũng cần được lưu ý. Khung của ngôi nhà chủ yếu được làm bằng thép. Các bộ phần khác như gỗ, đòn tay, dầm sẽ được kết hợp với khung thép chính để tạo nên độ vững chắc cho ngôi nhà. Các cột hình thành khung thường có hình chữ H hoặc cột trụ tròn giúp giữ cho ngôi nhà chịu được áp lực lớn từ trên xuống. Dầm của khung thường là hình chữ L, xà gồ là loại thép hình chữ C, Z, U được tùy chỉnh sao cho phù hợp với chiều cao cũng như chiều rộng của xà gồ. Khung nhà thép tiền chế cấp 4 thường có độ dốc từ 5% đến 15%. Ngoài những kết cấu chính như trên thì bản vẽ cũng không thể thiếu đi những kết cấu phụ như: Mái nhà, các cửa thông gió, cửa trời, hệ thống tường vây bao quanh, Các thông số căn bản để xác định một mẫu thiết kế nhà thép tiền chế bao gồm: chiều rộng tùy vào yêu cầu không hạn chế, độ dốc mái, bước cột, tải trọng,… Hãy tìm hiểu thật kỹ để lên ý tưởng cho bản vẽ nhà thép tiền chế của bạn thật chi tiết. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm không ít những chi phí và thời gian. 2. Vì sao phải thiết kế bản vẽ nhà tiền chế cấp 4? Vì sao phải thiết kế bản vẽ nhà thép tiền chế cấp 4? Bản vẽ nhà thép tiền chế có thật sự cần thiết cho việc thi công, xây dựng? Cùng BMB Steel giải đáp dưới đây: Thời gian thi công ngắn lại có thể mang vào sử dụng nhanh. Đây là mẫu nhà có thời gian thi công nhanh nhất trong tất cả các công trình khác. Nếu bạn đang có ý định, nhu cầu để sở hữu một ngôi nhà trong khoảng thời gian ngắn thì đây sẽ là một sự lựa chọn bạn không nên bỏ qua. Thiết kế bản vẽ nhà thép tiền chế cấp 4 giúp tiết kiệm chi phí. Xây dựng nhà cấp 4 vô cùng đơn giản, không tốn nhiều nguyên liệu, chỉ có vài trăm triệu là bạn đã là chủ sở hữu của một ngôi nhà cấp 4 hoàn hảo đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng. Kết cấu bản vẽ nhà tiền chế cấp 4 hiện đại, sang trọng, tính thẩm mỹ cao. Bạn có thể thỏa sức nghiên cứu thiết kế ngôi nhà của bạn theo ý thích, trí tưởng tượng của bạn. Nhà tiền chế cấp 4 sử dụng nguyên liệu chính là thép có tính chất uốn cong nên không cần lo về vấn đề thiết kế. Dễ dàng tìm kiếm nhân lực, nhanh chóng hoàn thiện ngôi nhà dễ dàng hơn vì vật liệu chính của ngôi nhà chỉ bao gồm thép, đinh, ốc, và một số vật liệu khác không cần đòi hỏi người thợ phải có kỹ thuật cao. 3. Những bản vẽ nhà tiền chế cấp 4 đẹp nhất hiện nay bản vẽ nhà thép tiền chế cấp 4 đơn giản với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, phòng bếp ăn, nhà vệ sinh dành riêng cho gia đình có con nhỏ, vô cùng tiện lợi. Đối với những bạn ở thành phố thích có 1 nơi để nghỉ dưỡng ở vùng quê hay những bạn ở quê thì đây sẽ là sự lựa chọn đúng cho bạn. Thiết kế theo phong cách Châu Âu hiện đại, nhỏ nhắn ấm áp,… Ngôi nhà thiết kế cực kỳ tối giản, sử dụng tông nền màu trắng tinh tế, đơn giản mà vẫn sang trọng. Với kiểu thiết kế này bạn có thể mở ở 1 địa điểm du lịch sẽ vô cùng thu hút khách bởi sự nhẹ nhàng mang nét hiện đại của nó, xung quanh là những cây cối giúp không khí trong lành. Đây cũng là ngôi nhà lý tưởng dành cho các bạn thích sự rộng rãi, thoáng mát. Ngôi nhà theo tông trắng chủ đạo tạo nên sự tinh tế, hiện đại, sang trọng nhưng cũng sẽ rất dễ dơ nếu như bạn không biết cách giữ. Kết cấu hình hộp với nhiều khối nhô ra thụt vào tạo nét độc đáo. Ngoài ra nhà cấp 4 này còn được thiết kế thêm 1 tầng tum để mở rộng diện tích sử dụng cho ngôi nhà Và 1 số mẫu khác: Bản vẽ nhà tiền chế cấp 4 đẹp đơn giản Bản vẽ nhà tiền chế cấp 4 độc đáo 4. Đơn vị thi công thiết kế bản vẽ nhà tiền chế cấp 4 ấn tượng Thiết kế bản vẽ nhà thép tiền chế cấp 4 có nhiều ưu điểm nổi bật về thẩm mỹ, tính tiện lợi. Các mẫu nhà tiền chế cấp 4 ngày càng phổ biến và đa dạng, không chỉ sử dụng vào nhà xưởng, nhà kho mà còn ở nhà ở, văn phòng, quán cà phê,…Tuy nhiên, nếu bạn muốn thiết kế được một bản vẽ như ý, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về mọi mặt thì bạn nên lựa chọn đơn vị thi công uy tín, chất lượng nhất để đảm bảo cho bạn. BMB Steel sẽ là một cái tên bạn nên cân nhắc đến khi muốn thiết kế bản vẽ hay thi công nhà xưởng, nhà ở,… BMB Steel sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng đúng như mong đợi của họ. Nguồn: BMB Steel – Công ty xây dựng, thiết kế kết cấu thép, nhà thép tiền chế uy tín Bài viết chi tiết: https://bmbsteel.com.vn/vi/kham-pha-nhung-ban-ve-nha-thep-tien-che-cap-4-dep-nhat
 4. Ngày nay để cạnh tranh được trên thị trường các doanh nghiệp cần phải đáp ứng những đòi hỏi khắt khe của khách hàng và phải tiết kiệm được chi tiêu của khách. Thế nên, họ tối ưu chi phí vận hành. Chi phí cho nhà xưởng là một phần ảnh hưởng quan trọng trong chi tiêu doanh nghiệp. Vì vậy, BMB Steel gởi đến bạn một vài biện pháp thi công nhà xưởng công nghiệp vừa đạt chuẩn vừa tiết kiệm sau đây. 1. Nguyên tắc cơ bản trong biện pháp thi công nhà xưởng công nghiệp Thi công nhà xưởng còn phải đáp ứng những yêu cầu cơ bản trong quá trình khảo sát và thiết kế bản vẽ. Người thợ thiết kế cần phải có những số liệu chính xác nhất, đồng thời tạo ra những thiết kế phù hợp với chi phí đầu tư. Vì vậy, họ cần phải làm việc chặt chẽ với doanh nghiệp cũng như các cơ quan từ nhà cung cấp thiết bị, bên vận chuyển, các dịch vụ khác… Để có những giải pháp hợp lý và khoa học, đảm bảo quá trình xây dựng được diễn ra một cách thuận lợi. Trong thi công nhà xưởng công nghiệp thì yêu cầu lớn nhất vẫn là kinh tế, cần phải cân đối hợp lý chi phí sản xuất của từng phân xưởng riêng biệt trong quy hoạch mặt bằng nhà xưởng. Không chỉ vậy, trong quá trình thi công kết cấu thép, xây dựng nhà xưởng cần phải nghiên cứu kỹ chức năng của từng phân xưởng cũng như quy mô, thiết bị và sự liên kết của từng phân đoạn trong các phân xưởng khác nhau. Từ đó tiến hành thiết kế, sắp xếp các bộ phận một cách hợp lý để quá trình sản xuất tại các phân xưởng có thể diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và đạt hiệu quả cao. Xem thêm: Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu kết cấu thép 2. Những biện pháp thi công nhà xưởng công nghiệp nổi bật hiện nay Thi công nhà xưởng công nghiệp hiện nay để đáp ứng được những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường thì cần có những ưu điểm nổi bật sau: Thứ nhất, yêu tố đầu tiên cũng là yếu tố quan trọng nhất và được quan tâm nhất chính là tuổi thọ của công trình. Sử dụng bất kỳ biện pháp thi công nhà xưởng công nghiệp nào thì cũng phải đảm bảo mang lại độ bền và tuổi thọ lớn cho các nhà xưởng. Tuy nhiên việc thi công thông thường khó đảm bảo cam kết được độ bền và tuổi thọ lớn nhất vì vậy giải pháp thi công nhà xưởng công nghiệp hiện đại hiện nay đang rất được quan tâm. Thứ hai, sau rất nhiều vụ việc xảy ra sự cố cháy nổ tại các nhà xưởng thì vấn đề đảm bảo an toàn, hạn chế cháy nổ chính là một điểm này nhà xưởng công nghiệp hiện đại cần phải có. Các nhà xưởng công nghiệp hiện đại hiện nay sẽ được sử dụng các biện pháp đảm bảo thi công để hạn chế nguy cơ cháy nổ một cách cao nhất đồng thời đảm bảo tối đa sự an toàn vì con người cũng như của cải vật chất trong nhà xưởng. Thứ ba, việc sử dụng biện pháp thi công nhà xưởng công nghiệp hiện nay có thể hạn chế tối đa những tác động từ bên ngoài giúp tăng khả năng chống chọi với thiên nhiên cũng như những sự bất thường của thời tiết. Đảm bảo sản xuất được diễn ra một cách bình thường và liên tục trong mọi hoàn cảnh. Thứ tư, khi sử dụng các biện pháp thi công nhà xưởng hiện đại hiện nay sẽ rất dễ trong việc tháo gỡ cũng mở rộng diện tích nhà xưởng vì hầu hết các bộ phận của nhà trường đều được gia công, nối kết với nhau bằng các mối hàn, bu lông. Thứ năm, thi công bằng biện pháp xây dựng nhà xưởng công nghiệp hiện nay thường có giá thành tiết kiệm hơn từ 20 đến 30 % so với những biện pháp truyền thống khác. Thứ sáu, sử dụng biện pháp thi công nhà xưởng công nghiệp đạt chuẩn 2021 có thể dễ dàng tu sửa bảo trì hay nâng cấp và khắc phục sự cố khi cần. 3. Những lưu ý đặc biệt cần lưu ý khi thi công nhà xưởng hiện nay Thi công các công trình nhà xưởng được gọi là đạt chuẩn cần phải đảm bảo các yếu tố từ thẩm mỹ cho đến công năng sử dụng cũng như độ bền của công trình. Bên cạnh một bản vẽ chất lượng thì quá trình thi công nhà xưởng phải được diễn ra một cách khoa học, chuẩn xác. Bởi vậy trong quá trình thi công bất kỳ một công trình xây dựng nhà xưởng nào cũng cần phải chú ý tới những điểm sau: 3.1 Thi công phần móng xưởng Một công trình nhà xưởng chắc chắn phần móng chính là yếu tố cần lưu ý đầu tiên. Phần móng vững chắc sẽ đảm bảo chất lượng cho công trình trong tương lai. Trong quá trình thi công cần phải dựa vào khảo sát để xem xét địa hình, loại đất mà áp dụng các biện pháp thi công khác nhau. Vào những ngày thời tiết xấu: mưa, bão… Tuyệt đối không được phép thi công phần móng. Cần phải lựa chọn các nguyên vật liệu xây dựng phần móng một cách kỹ càng và đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng. 3.2 Thi công phần nền xưởng Sau khi thi công phần móng, phần nền xưởng chính là yếu tố tiếp theo cần phải quan tâm. Nên xưởng là nơi chứa đựng các nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất cũng như là nơi chịu lực lớn nhất của toàn nhà xưởng. Khi thi công phần nền xưởng cần lưu ý vì độ dày của nền cũng như tính toán khả năng chịu lực sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp. 3.3 Thi công, lắp ráp kết cấu nhà xưởng Kết cấu của nhà xưởng chính là phần khung xương nâng đỡ toàn bộ nhà xưởng. Để có được một kết cấu đạt chuẩn cần lưu ý các phần: cột, kèo, xà gỗ… tuyệt đối không được để thiếu các thành phần này trong thi công nhưng cũng không được quá dư thừa kéo theo chi phí phát sinh sẽ tăng lên đáng kể. Trên đây là những lưu ý về biện pháp thi công nhà xưởng công nghiệp. BMB Steel hy vọng rằng thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp có ích đến cho bạn trong tương lai khi bắt tay vào xây dựng các công trình. Cảm ơn đã theo dõi và hãy chờ đón những bài viết tiếp theo. Nguồn: BMB Steel – Công ty thi công, lắp dựng, thiết kế nhà thép tiền chế, kết cấu thép uy tín Bài viết chi tiết: https://bmbsteel.com.vn/vi/bien-phap-thi-cong-nha-xuong-cong-nghiep-dat-chuan-2021
 5. Một người kỹ sư thiết kế kết cấu thép chuyên nghiệp không chỉ cần phải có kiến thức, có kỹ năng và kinh nghiệm. Họ còn cần phải có công cụ thiết kế hỗ trợ đắc lực để tính toán và đưa ra phương án thiết kế tốt nhất. Dưới đây, BMB Steel xin giới thiệu đến bạn top 10 phần mềm tính toán kết cấu thép chuyên nghiệp nhất hiện nay. 1. Phần mềm ETABS Ưu điểm và các tính năng: Giao diện dễ hiểu, cung cấp chỉ một giao diện duy nhất Người dùng có thể sử dụng để thể hiện mô hình nhà tiền chế với các hình ảnh 2D, 3D; dùng để phân tích và tính toán số liệu. Sử dụng phương pháp FEM (tức là phần tử hữu hạn) giúp các đối tượng thiết kế được chia nhỏ hơn Kể cả kết cấu thép hay kết cấu bê tông cốt thép đều được phần mềm này hỗ trợ thiết kế dễ dàng Giá phần mềm ETABS giao động từ 6.000 đô - 16.000 đô tùy thuộc phiên bản bạn lựa chọn. 2. Phần mềm SAP Ưu điểm và tính năng: Có thể mô phỏng chi tiết các kết cấu phần tấm vỏ Giải quyết, tính toán được các thông số để thiết kế nên kết cấu thép tương tự như phần mềm ETABS Giá phần mềm SAP gia động từ 4.000 đô - 18.000 đô phụ thuộc vào từng phiên bản. 3. Phần mềm SAFE Ưu điểm và tính năng: Dễ sử dụng Ứng dụng với các loại công trình bản sàn bê tông, cốt thép Có khả năng tính toán độ dài thép cho các loại móng như móng bè, móng đơn, móng tổ hợp, tính cả nội lực tác động Phần mềm SAFE có giá từ 4.000 đô - 18.000 đô phụ thuộc vào từng phiên bản. 4. Phần mềm Robot Structural Ưu điểm và tính năng: Có khả năng kết hợp 2 chiều với phần mềm Autodesk Revit Structure, việc trao đổi kết quả giữa mô hình và dữ liệu phân tích sẽ dễ dàng hơn Tự động chia lưới, kết cấu thép có thể được tính toán với kết quả chính xác nhất Mã hóa thiết kế theo quốc gia, sử dụng được với nhiều ngôn ngữ và đơn vị tính toán Thực hiện được các quy trình phân tích, đưa ra định dạng thiết kế và chuyển mô hình sang REVIT và chuyển kết quả sang phần mềm ASD, giúp cho ra các bản thiết kế chi tiết. 5. Phần mềm Tekla Ưu điểm và tính năng: Những mô hình kết cấu thép tạo nên đều có thông số chính xác, thực hiện bởi công nghệ BIM Có khả năng tương thích với hầu hết mọi loại tài liệu Tính toán chi tiết, có thể tính toán được với kết cấu các công trình như công trình nhà xưởng kinh doanh, công trình chung cư, sân vận động,... 6. Autodesk AutoCAD Ưu điểm và tính năng: Ưu điểm lớn của phần mềm chuyên dụng này đó chính là Độ chính xác của phần mềm autoCAD cho ra kết quả chính xác đến từng con số Bản vẽ dễ quan sát, kể cả khi thu nhỏ Có thể tái sử dụng lại các bản vẽ Có bản vẽ được mở rộng, thể hiện được mọi thứ trên bản vẽ Có thể chia sẻ cho nhiều người xem trực tiếp HÌnh ảnh 3D nổi bật Giá thành sử dụng trong 1 năm: Khoảng 1288 đô/ năm 7. Phần mềm RISA Ưu điểm và tính năng: Phần mềm sử dụng dễ dàng và dễ hiểu Cung cấp những công cụ thiết kế cơ bản đến nâng cao Kết quả thiết kế cho ra rất nhanh chóng và chính xác Giá thành sử dụng trong 1 năm: từ 900 - 2000 đô tùy phiên bản 8. STAAD Pro Ưu điểm về tính năng: Hỗ trợ thiết kế các kết cấu bê tông, cốt thép, gỗ,... Tương tác với nhiều phần mềm khác để thiết kế linh hoạt hơn Cung cấp tính năng lập mô hình phân tích, có thiết lập bộ chỉnh sửa tự động Có chế độ cảnh báo động đất để giúp kỹ sư tính toán, thiết kế kết cấu thép phù hợp ở trong môi trường thường xuyên có địa chấn 9. Takeoff Ưu điểm và tính năng: Đơn giản hóa các thao tác, tính năng cho người dùng sử dụng nhanh và dễ dàng Có khả năng phân tích hiệu quả các dữ liệu Hỗ trợ người thiết kế sáng tạo thêm nhiều phương án Có tích hợp chế độ họp để dễ dàng trao đổi Giá thành sử dụng trong 1 năm 10. SketchUp Ưu điểm và tính năng: Rút ngắn quá trình thiết kế Thu nhập thông tin môi trường xây dựng chuyển thành dữ liệu 2D và 3D nhanh chóng Thể hiện chi tiết các dữ liệu thông qua hình ảnh Giá thành sử dụng trong 1 năm: 119 Đô/ năm Hy vọng thông qua bài viết này, BMB Steel có thể giới thiệu đến bạn các phần mềm thiết kế, tính toán kết cấu thép giúp bạn thêm những công cụ hỗ trợ đắc lực. Từ đó có thể tính toán, thiết kế kết cấu thép chuyên nghiệp bằng phương thức dễ dàng hơn, tiện lợi và nhanh chóng hơn. Xem thêm: Quy trình thiết kế kết cấu thép Nguồn: BMB Steel - Công ty lắp dựng, thi công, thiết kế kết cấu thép, nhà thép tiền chế uy tín Bài viết chi tiết: https://bmbsteel.com.vn/vi/top-10-phan-mem-tinh-toan-thiet-ke-ket-cau-thep-chuyen-nghiep
 6. Các mẫu nhà tầng luôn là xu hướng thiết kế hàng đầu với cho bề ngoài sang trọng, hiện đại, bên trong tiện nghi. Mẫu nhà thép tiền chế 2 tầngphù hợp đối với những hộ gia đình có kinh phí xây dựng ít, diện tích mà đất vừa, nhỏ. Để ngôi nhà được sớm đi vào sử dụng, bạn cần có bản vẽ nhà thép tiền chế 2 tầng thật hoàn chỉnh và chi tiết. Hãy cùng BMB Steel tham khảo các bản vẽ nhà thép tiền chếsau đây. 1. Vì sao cần thiết kế bản vẽ nhà thép tiền chế 2 tầng? Bản vẽ nhà sẽ giúp việc giao tiếp giữ chủ thầu và người chủ nhà dễ dàng hơn. Bản vẽ cũng giống như móng nhà. Móng nhà giúp cho nhà vững chắc. Bản vẽ thể hiện từng chi tiết, mô phỏng ngôi nhà. Cứ thế, chủ thầu sẽ dựa trên những chi tiết cụ thể tiến hành xây dựng. Nếu có sai sót nào thì bản vẽ cũng có thể làm vật chứng để bạn yêu cầu chủ thầu xây dựng lại cho mình. Nếu bạn có kinh nghiệm trong bản vẽ thiết kế thì bạn có thể tự tay thiết kế cho mình. Vì sao cần thiết kế bản vẽ nhà thép tiền chế 2 tầng Ngoài ra với mẫu nhà thép tiền chế 2 tầng cũng được kỹ sư đánh giá rất cao về độ bền, chi phí rẻ, nhiều ưu điểm vượt trội cùng độ thẩm mỹ cao. Nếu bản vẽ thật chi tiết, bày trí rõ ràng việc xây dựng sẽ có thể tiết kiệm từ 30 đến 50% so với loại nhà truyền thống. Với bản vẽ nhà thép tiền chế bạn sẽ tiết kiệm thời gian bởi việc lắp dựng nhanh chóng, dễ dàng di chuyển tái sử dụng khi cần, dễ dàng mở rộng quy mô, tuổi thọ công trình cao. 2. Những lưu ý khi thiết kế bản vẽ nhà tiền chế 2 tầng Xác định mặt bằng mình là bao nhiêu để thiết kế bản vẽ nhà tiền chế 2 tầng phù hợp. Bản vẽ nhà phải đầy đủ các mặt: mặt bằng, mặt đứng,… Các vật liệu như: móng, xà, gồ đều phải đáp ứng đầy đủ Số lượng thép, ốc bu lông đi kèm đều phải tính toán kỹ càng. Thiết kế ngôi nhà, số phòng phù hợp với nhu cầu sử dụng và số thành viên trong gia đình Lựa chọn địa điểm xây dựng, thiết kế uy tín. 3. Chi phí thiết kế bản vẽ nhà thép tiền chế 2 tầng Chi phí thiết kế bản vẽ nhà thép tiền chế 2 tầng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như diện tích nhà, giá nền móng, giá nhân công, giá các trang bị nội thất trong nhà,… Tùy vào từng đơn vị mà giá sẽ khác nhau nên bạn hãy lựa chọn những nơi uy tín có tên tuổi như BMB Steel,… 4. Mẫu thiết kế bản vẽ nhà tiền chế 2 tầng đẹp, hoàn chỉnh 4.1 Mẫu nhà và bản vẽ ống 2 tầng mặt tiền 4m Bản vẽ mặt bằng tầng 1 mẫu nhà ống 2 tầng mặt tiền 4m Bản vẽ mặt bằng tầng 2 mẫu nhà ống 2 tầng mặt tiền 4m 4.2 Mẫu nhà và bản vẽ mẫu nhà 2 tầng 2 mặt tiền Mẫu nhà và bản vẽ mẫu nhà 2 tầng 2 mặt tiền Hình ảnh bản vẽ mẫu nhà 2 tầng 2 mặt tiền Hình ảnh bản vẽ mẫu nhà 2 tầng 2 mặt tiền 1 4.3 Mẫu nhà và bản vẽ nhà 2 tầng mặt tiền 7m Mẫu nhà 2 tầng mặt tiền 7m Mẫu nhà và bản vẽ nhà 2 tầng mặt tiền 7m 3 Mẫu nhà và bản vẽ nhà 2 tầng mặt tiền 7m 4.4 Mẫu nhà và bản vẽ nhà 2 tầng mái thái Mẫu nhà và bản vẽ nhà 2 tầng mái thái 2 Mẫu nhà và bản vẽ nhà 2 tầng mái thái 3 Mẫu nhà và bản vẽ nhà 2 tầng mái thái 4.5 Mẫu nhà và bản vẽ thiết kế biệt thự 2 tầng hiện đại Mẫu nhà và bản vẽ thiết kế biệt thự 2 tầng hiện đại 2 Mẫu nhà và bản vẽ thiết kế biệt thự 2 tầng hiện đại 3 Mẫu nhà và bản vẽ thiết kế biệt thự 2 tầng hiện đại 4.6 Mẫu nhà và bản vẽ nhà 2 tầng 3 phòng ngủ Mẫu nhà và bản vẽ nhà 2 tầng 3 phòng ngủ 2 Mẫu nhà và bản vẽ nhà 2 tầng 3 phòng ngủ Mẫu nhà và bản vẽ nhà 2 tầng 3 phòng ngủ 3 5. Mẫu nhà thép tiền chế 2 tầng độc đáo Đây là những mẫu nhà thép tiền chế 2 tầng hiện đang được đông đảo các khách hộ gia đình ưa chuộng nhất. Mang cho mình vẻ đẹp hiện đại, sáng tạo. Thoạt nhìn ngôi nhà có vẻ nhỏ nhưng không nên xem thường nó. Chậm một ánh mắt say cả một đời. Ngôi nhà được thiết kế với khung thép chắc chắn và kính cường lực. mẫu nhà thép tiền chế 2 tầng 1 Ngôi nhà mang phong cách phương Tây, ngôi nhà này thật sự phá cách, khác biệt bởi lối đi của nó không giống nhà bình thường mà được xây dựng nằm chính giữa, ngôi nhà được chia làm 2 phần. Phần bên trái có thể làm quán cafe mini, phòng tập gym yoga hay nơi cho bọn trẻ chơi,… Hình ảnh nhà thép tiền chế 2 tầng đẹp 2 Nếu bạn sở hữu một mảnh đất rộng mà muốn thiết kế cho mình một ngôi nhà có sân vườn thì đây là mẫu nhà bạn nên cân nhắc, với thiết kế thoáng mát, thiên nhiên, rộng rãi mang dáng vẻ Hàn Quốc. Hình ảnh nhà thép tiền chế 2 tầng đẹp 3 Nếu bạn là một người đam mê phim hoạt hình Doraemon thì không thể bỏ qua căn nhà này, được thiết kế như nhà của Nobita trong phim hay bạn là người thích sự ấm áp, gần gũi thì cũng không thể bỏ qua ngôi nhà này. Với thiết kế gọn gàng, nhỏ gọn, phù hợp cho vùng nông thôn lẫn cả thành phố. Hình ảnh nhà thép tiền chế 2 tầng đẹp 4 Bạn đam mê phong cách Pháp, thích sự lãng mạn của Paris, thì đây là ngôi nhà lý tưởng cho bạn. Được thiết kế theo phong cách Pháp. Bảo đảm bạn ở trong ngôi nhà này sẽ không bao giờ bị bệnh vì được thiết kế rất nhiều ô cửa sổ, đón ánh nắng và gió từ mọi phía. Nguồn: BMB STEEL – Chuyên thi công, lắp dựng và thiết kế nhà thép tiền chế Bài viết chi tiết: https://bmbsteel.com.vn/vi/ban-ve-nha-thep-tien-che-2-tang-chi-tiet-hoan-chinh
 7. Một người kỹ sư thiết kế kết cấu thép chuyên nghiệp không chỉ cần phải có kiến thức, có kỹ năng và kinh nghiệm. Họ còn cần phải có công cụ thiết kế hỗ trợ đắc lực để tính toán và đưa ra phương án thiết kế tốt nhất. Dưới đây, BMB Steel xin giới thiệu đến bạn top 10 phần mềm thiết kế kết cấu thép chuyên nghiệp nhất hiện nay. 1. Phần mềm ETABS Ưu điểm và các tính năng: Giao diện dễ hiểu, cung cấp chỉ một giao diện duy nhất Người dùng có thể sử dụng để thể hiện mô hình nhà tiền chế với các hình ảnh 2D, 3D; dùng để phân tích và tính toán số liệu. Sử dụng phương pháp FEM (tức là phần tử hữu hạn) giúp các đối tượng thiết kế được chia nhỏ hơn Kể cả kết cấu thép hay kết cấu bê tông cốt thép đều được phần mềm này hỗ trợ thiết kế dễ dàng Giá phần mềm ETABS giao động từ 6.000 đô – 16.000 đô tùy thuộc phiên bản bạn lựa chọn. 2. Phần mềm SAP Ưu điểm và tính năng: Có thể mô phỏng chi tiết các kết cấu phần tấm vỏ Giải quyết, tính toán được các thông số để thiết kế nên kết cấu thép tương tự như phần mềm ETABS Giá phần mềm SAP gia động từ 4.000 đô – 18.000 đô phụ thuộc vào từng phiên bản. 3. Phần mềm SAFE Ưu điểm và tính năng: Dễ sử dụng Ứng dụng với các loại công trình bản sàn bê tông, cốt thép Có khả năng tính toán độ dài thép cho các loại móng như móng bè, móng đơn, móng tổ hợp, tính cả nội lực tác động Phần mềm SAFE có giá từ 4.000 đô – 18.000 đô phụ thuộc vào từng phiên bản. 4. Phần mềm Robot Structural Ưu điểm và tính năng: Có khả năng kết hợp 2 chiều với phần mềm Autodesk Revit Structure, việc trao đổi kết quả giữa mô hình và dữ liệu phân tích sẽ dễ dàng hơn Tự động chia lưới, kết cấu thép có thể được tính toán với kết quả chính xác nhất Mã hóa thiết kế theo quốc gia, sử dụng được với nhiều ngôn ngữ và đơn vị tính toán Thực hiện được các quy trình phân tích, đưa ra định dạng thiết kế và chuyển mô hình sang REVIT và chuyển kết quả sang phần mềm ASD, giúp cho ra các bản thiết kế chi tiết. 5. Phần mềm Tekla Ưu điểm và tính năng: Những mô hình kết cấu thép tạo nên đều có thông số chính xác, thực hiện bởi công nghệ BIM Có khả năng tương thích với hầu hết mọi loại tài liệu Tính toán chi tiết, có thể tính toán được với kết cấu các công trình như công trình nhà xưởng kinh doanh, công trình chung cư, sân vận động,… 6. Autodesk AutoCAD Ưu điểm và tính năng: Ưu điểm lớn của phần mềm chuyên dụng này đó chính là Độ chính xác của phần mềm autoCAD cho ra kết quả chính xác đến từng con số Bản vẽ dễ quan sát, kể cả khi thu nhỏ Có thể tái sử dụng lại các bản vẽ Có bản vẽ được mở rộng, thể hiện được mọi thứ trên bản vẽ Có thể chia sẻ cho nhiều người xem trực tiếp HÌnh ảnh 3D nổi bật Giá thành sử dụng trong 1 năm: Khoảng 1288 đô/ năm 7. Phần mềm RISA Ưu điểm và tính năng: Phần mềm sử dụng dễ dàng và dễ hiểu Cung cấp những công cụ thiết kế cơ bản đến nâng cao Kết quả thiết kế cho ra rất nhanh chóng và chính xác Giá thành sử dụng trong 1 năm: từ 900 – 2000 đô tùy phiên bản 8. STAAD Pro Ưu điểm về tính năng: Hỗ trợ thiết kế các kết cấu bê tông, cốt thép, gỗ,… Tương tác với nhiều phần mềm khác để thiết kế linh hoạt hơn Cung cấp tính năng lập mô hình phân tích, có thiết lập bộ chỉnh sửa tự động Có chế độ cảnh báo động đất để giúp kỹ sư tính toán, thiết kế kết cấu thép phù hợp ở trong môi trường thường xuyên có địa chấn 9. Takeoff Ưu điểm và tính năng: Đơn giản hóa các thao tác, tính năng cho người dùng sử dụng nhanh và dễ dàng Có khả năng phân tích hiệu quả các dữ liệu Hỗ trợ người thiết kế sáng tạo thêm nhiều phương án Có tích hợp chế độ họp để dễ dàng trao đổi Giá thành sử dụng trong 1 năm 10. SketchUp Ưu điểm và tính năng: Rút ngắn quá trình thiết kế Thu nhập thông tin môi trường xây dựng chuyển thành dữ liệu 2D và 3D nhanh chóng Thể hiện chi tiết các dữ liệu thông qua hình ảnh Giá thành sử dụng trong 1 năm: 119 Đô/ năm Hy vọng thông qua bài viết này, BMB Steel có thể giới thiệu đến bạn các phần mềm thiết kế, tính toán kết cấu thép giúp bạn thêm những công cụ hỗ trợ đắc lực. Từ đó có thể tính toán, thiết kế kết cấu thép chuyên nghiệp bằng phương thức dễ dàng hơn, tiện lợi và nhanh chóng hơn. Xem thêm: Quy trình thiết kế kết cấu thép
 8. Trước khi thực hiện xây dựng bất cứ công trình nào đó, bạn đều cần phải bàn với bên chủ thầu để thiết kế một bản vẽ chi tiết giúp làm việc dễ dàng hơn. Vậy để thiết kế bản vẽ nhà thép tiền chế như thế nào? Hãy cùng BMB Steel tìm hiểu những thông tin ngay sau đây. 1. Bản vẽ chi tiết nhà thép tiền chế là gì? Không khác với các công trình xây dựng, nhà thép tiền chế cũng cần phải có bản vẽ xây dựng trước khi thực hiện lắp ghép, hoàn thiện. Bản vẽ chi tiết nhà thép tiền chế được thiết kế và tổng hợp trên các trang khổ giấy A3. Mô phỏng và liệt kê toàn bộ ý tưởng nhà thép. Từ khung công trình, các chi tiết thiết kế. Các số liệu được đo đạc thực tế và quy theo tỷ lệ. Ngoài ra phải kê chi tiết các vật liệu xây dựng, các phương án để đảm bảo điều kiện thi công được đạt theo quy chuẩn xác định. Bản vẽ chi tiết sẽ được xác định theo quy mô thực tế và thi công để thiết kế. Ví dụ Bản vẽ thiết kế nhà tiền chế 2. Tại sao bản vẽ chi tiết nhà thép tiền chế đóng vai trò quan trọng? Bản vẽ nhà thép tiền chế chi tiết đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện. Không chỉ giúp cho người thợ có thể hình dung và thiết kế kết cấu nhà thép theo đúng ý tưởng và mong muốn. Mà còn giúp định trước được chi phí đầu tư. Tránh được sự phát sinh trong quá trình triển khai xây dựng. Ngoài ra, bản vẽ chi tiết là dựa trên đánh giá thực tế môi trường, địa hình để đảm bảo an toàn cho cả công trình và người thi công. Điều này rất quan trọng vì vậy, bản vẽ cần phải chi tiết, sát thực tế nhất để đề phòng những sự cố ngoài mong muốn. 3. Thiết kế bản vẽ nhà thép tiền chế Một bản vẽ thiết kế nhà tiền chế sẽ bao gồm các thông tin quan trọng về kết cấu: Sàn nhà Móng nhà thép tiền chế Mái nhà Các số đo về tôn mái, xà gồ, xà ngang,... Vách ngăn Hệ thống cách nhiệt giữa các tầng nếu có Thiết kế bản vẽ kỹ thuật: Về cấu trúc, kiến tạo, các lưu ý đều phải thẩm định với đảm bảo rằng an toàn của người thi công và an toàn cho công trình. Chịu được trọng tải áp lực. Đạt đúng yêu cầu về ý tưởng, kiến trúc mỹ thuật. Thiết kế bản vẽ sản xuất: Về sản xuất, phải phản ánh đúng số liệu được đo đạc, theo tỷ lệ. Thông tin phải chi tiết và đúng với bản kỹ thuật. Thiết kế bản vẽ lắp dựng: Mô tả đúng cấu tạo lắp ghép các bộ phận với nhau. Sao cho thể hiện được sơ đồ chung của cả công trình. Từ đó sẽ lắp dựng dựa vào thông tin được phản ánh trên bản vẽ. Thiết kế bản vẽ nhà tiền chế 4. Mẫu nhà thép tiền chế đẹp nhất Các mẫu nhà thép tiền chế có thể dành để làm xây dựng công ty, xây dựng các nhà xưởng, các khu công nghiệp. Với đặc điểm chịu được trọng tải tốt vốn có của thép tiền chế, đây là lựa chọn vô cùng phù hợp cho các doanh nghiệp. Dưới đây là những dự án mẫu nhà thép tiền chế đẹp nhất mà công ty BMB Steel đã thiết kế, xây dựng cho các doanh nghiệp, cơ sở. Những hạng mục này đều đạt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ cho nhiều hoạt động không chỉ kinh doanh, sản xuất,... Mẫu 1: Nhà thép tiền chế SIEMENS Dự án nhà thép tiền chế cho Siemens Mẫu 2: Dự án nhà thép MDG Dự án nhà thép tiền chế MDG Mẫu 3: Nhà xưởng tiền chế SamDuk VietNam Factory Dự án nhà thép tiền chế cho SamDuk VietNam Factory Mẫu 4: Nhà thép tiền chế Super Hotel Mẫu 4: Nhà thép tiền chế Super Hotel Mẫu 5: Nhà thép tiền chế Cargill Project Dự án nhà thép tiền chế Cargill Project Trên đây đều là những mẫu dự án nhà thép tiền chế cao cấp mà bạn có thể tham khảo. Hoàn toàn được xây dựng bởi công ty nhà thép tiền chế uy tín - BMB Steel. Để hiểu rõ hơn về công ty chúng tôi, cùng tiếp tục theo dõi ở phần thông tin dưới đây. 5. Công ty thi công nhà thép tiền chế uy tín - BMB Steel Công ty thi công nhà thép tiền chế BMB steel là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực thiết kế và lắp đặt, thi công nhà tiền chế hiện nay. Hoạt động trên nhiều năm, với những đội ngũ chuyên viên kỹ thuật, tay nghề cao. Công ty xây dựng nhà thép tiền chế - BMB Steel Trong suốt nhiều năm nay, công ty đã xây dựng được đội ngũ gồm các kỹ sư giỏi. Cộng hưởng thêm các thiết bị máy móc gia công chất lượng giúp hoàn thành được vô vàn những dự án mới trên thị trường. Giải quyết được các nhu cầu không chỉ cho doanh nghiệp kinh doanh, mà còn các lĩnh vực khác. Thậm chí là những căn nhà cho các hộ gia đình với kiểu thiết kế thép tiền chế độc đáo và hiện đại. BMB Steel luôn đưa đến những sản phẩm chất lượng với giá thành cạnh tranh cao. Sản phẩm từ BMB có thể ứng dụng được trong rất nhiều môi trường khác nhau. Điều này giúp cho khách hàng có thêm được trải nghiệm, lựa chọn mới. Nếu có nhu cầu tư vấn và thiết kế, thi công lắp đặt nhà tiền chế, bạn có thể liên hệ ngay với chúng tôi để giải đáp nhanh nhất. Trên đây là một số các thông tin về bản vẽ nhà thép tiền chế cũng như về BMB Steel chúng tôi. Hy vọng rằng thông tin trên sẽ hữu ích đối với bạn để mang lại những giá trị chất lượng cho cuộc sống. Xem thêm: Bản vẽ nhà thép tiền chế 2 tầng Xu hướng xây dựng nhà thép tiền chế 1 tầng