• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Cóc con

Hội viên
 • Số nội dung

  104
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Cóc con

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday 18/03/1980

Contact Methods

 • Website URL
  http://

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Tp.HCM
 1. Chúc mừng sinh nhật Cóc con ^^

 2. UBND TP.HCM đã cho phép UBND quận 5 tổ chức Tuần lễ Đông y - năm 2010 từ ngày 20 – 23/5. Các chương trình sẽ diễn ra tại khu vực tuyến đường Triệu Quang Phục, Hải Thượng Lãn Ông và Lương Nhữ Học, quận 5 từ 7h – 22h các ngày 20 -23/5. UBND TP cũng đã cho phép UBND quận 5 được phối hợp với các sở-ngành liên quan thực hiện đúng tinh thần Thông tri số 20-TT/TU ngày 30/1/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển nền Đông y và Hội Đông y TP trong tình hình mới. Theo đó, Tuần lễ Đông Y 2010 sẽ có các hoạt động tư vấn, khám bệnh miễn phí và giới thiệu, cung cấp đến người quan tâm các loại thuốc chất lượng cao của các phòng khám Đông y nổi tiếng và các công ty sản xuất đông dược hàng đầu hiện nay như BVPharma, Đông Nam dược Bảo Long, Traphaco… Ngoài các hoạt động đại chúng trên, Hội Đông Y quận 5 còn tổ chức các buổi Hội thảo chuyên đề Đông y trong các ngày 21, 22/5 với sự tham gia của các y bác sỹ đông y, theo một số chủ đề như: Định hình và phát triển Đông Y, Đào tạo nguồn nhân lực Đông y, Các bài thuốc đông y danh tiếng… Bên cạnh đó, các hoạt động lễ hội như biểu diễn Lân Sư Rồng, ca nhạc cũng sẽ diễn ra hằng đêm tại khu vực sân khấu chính trên đường Hải Thượng Lãn Ông. Cũng theo nguồn tin từ Ban tổ chức, sẽ có khoảng 150 gian hàng của các đơn vị tham gia sự kiện này. Buổi lễ khai mạc chính thức sẽ diễn ra từ 18 - 21h ngày 20/5 với sự tham dự của lãnh đạo ngành cấp trung ương, thành phố, các Hội Đông y và các tiết mục biểu diễn của các đoàn nghệ thuật truyền thống.
 3. ... là bạn ăn thức ăn có nhiều chất nhạy sáng (như coumarin chẳng hạn) nên hàm lượng sắc tố tăng cao ở vùng da mỏng và tiếp xúc nhiều với ánh sáng như bàn tay
 4. Phía đằng xa, một con gà đang băng qua đường. Vấn đề đặt ra là tại sao con gà đó lại… băng qua đường? Dưới đây là câu trả lời của một số chuyên gia thuộc các chuyên ngành khác nhau : Nhà sinh học: Con gà băng qua đường là một động thái cân bằng hệ sinh thái môi trường. Nhà Vật Lý học: ta không thể nói con gà băng qua đường nếu không có một hệ quy chiếu đúng, trong đó lề đường sẽ làm gốc tọa độ, chiều dương là hướng bên kia đường. Nhà Toán học: căn cứ vào vận tốc của con gà vào thời điểm hiện tại thì nó sẽ gặp chiếc xe tải đang tiến tới tại giữa đường Nhà Hóa học: việc con gà băng qua đường có thể sẽ mang đến một nguyên tố mới trong bảng tuần hoàn. Nhà Logic học: nếu không có gì hấp dẫn con gà ở bên kia đường thì nó sẽ không băng qua đường, vậy có thể kết luận rằng bên kia con đường có điều gì đó hấp dẫn con gà băng qua đường. Nhà thần học: phải chăng con gà muốn thay đổi tôn giáo của nó? Nhà tư tưởng học: Rõ ràng ta không thể nói "con đường đang băng qua con gà" được vì vậy "con gà băng qua đường" là một tinh thần đúng đắn. Nhà văn: "Con đường nhỏ nhỏ, gió hây hây. Gà muốn băng qua để tìm bầy" Cảnh sát giao thông: Con gà sẽ không phạm luật nếu nó có đội nón bảo hiểm Cảnh sát hình sự: Hãy theo dõi con gà cho đến khi nó băng qua bên kia con đường. Đừng để một án mạng đáng tiếc xảy ra. Cảnh sát dân sự: có lẽ không nên phạt con gà này vì xét ra nó cũng có quyền...gà sự Luật sư tố tụng: Căn cứ vào điều 24 c bộ luật dân sự, tôi tố cáo con gà đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Luật sư bào chữa: Phản đối, thưa quý tòa. Vì thân chủ của tôi có thể quay lại khi ông ta vừa tới mép đường. HLV Alex Ferguson: Phong độ của con gà khi đi qua đường có thể là nhất thời, chỉ có đẳng cấp của nó là vĩnh cửu. David Beckham: Con gà đi qua đường nhờ sử dụng dầu nhớt Catrol Power 1- Uy lực của Beckham Mourinho : Ko cần ghi nhiều bàn , chỉ cần con gà qua đường Long Vũ (BL thể thao): Con gà đang băng quá đường... băng qua đi! ... Băng.!!!! ... không qua đường! Thật đáng tiếc thưa các bạn... BLV Quang Huy :ko dc rồi thưa các bạn,con gà đã việt vị rồi ! Lại Văn Sâm : xe nhiều quá, con gà có muốn xài quyền trợ giúp nào ko? 50:50 nhé, hay gọi đt? Hugo : con gà, cẩn thận đấy nhééé, bấm phím số 4 để qua trái và số 5 để qua phải, trên đường đi phải cẩn thận cạm bấy đấy nhééé, ồ không, con gà đã thua rồi, số điểmcủa con gà là 0 điểm Vương Ngọc Yến trong Thiên Long Bát Bộ) Nếu xét về vị trí của các dấu chân trên đường thì đây là chiêu " OK quá quan " ( gà đen qua đường ) trong bộ pháp " Lăng Ba vi bộ " Tiểu Long Nữ (TĐHL) Con gà qua đường ư ? Thế liệu nó có được lấy học trò của nó không ? Shinichi Kudo : Dựa vào dấu chân để lại kết luận con gà đã qua đường . WHO: 1 vấn đề được đặt ra, liệu con gà có bị nhiễm H5N1 ko ?! Ceasar: Con gà ở bên nào thì cũng thuộc về La Mã Stalin: Con gà qua đường, hông có con đường, thì sẽ hông có con gà qua đường R. Descartes: Để đi qua phía bên kia đường. Platon: Vì như vậy là tốt cho con gà ấy: bên kia đường là đúng. Aristote: Vì bản chất của con gà là băng qua đường. M. Luther King: Tôi mơ về một thế giới mà ở đó tất cả gà đều có thể được băng qua đường mà không cần biết lý do tại sao. Shakespear: qua đường hay ko qua đường, đó là vấn đề ! Galilee: Và thế là con gà đã băng qua đường! Tào Tháo : Con gà chăm qua đường làm gân to , ăn ko đc , bỏ thì tiếc . Khổng Minh: Thiên thời địa lợi nhân hòa, con gà muốn làm nên đại sự(qua đường) thì ko thể thiếu 1 trong 3 được Bộ ngoại giao Viêt Nam: Chúng tôi cực lực lên án việc con gà qua đường....điều này hoàn toàn là một sự vi phạm nghiêm trọng về....luật an toàn giao thông...... R. Nixon: Con gà không có băng qua đường. Tôi lặp lại: con gà không bao giờ băng qua đường. De Gaule: Con gà có thể đã băng qua đường, nhưng nó còn chưa băng qua quốc lộ. Geoge Bush: Chúng tôi không cần biết con gà có qua đường hay không, điều chúng tôi quan tâm là nó đứng ở phía nào của đường, một là phía chúng tôi, hai là phía bên kia, không có 1 vị trí trung lập nào cả ! G. W. Bush: Việc con gà đã băng qua đường bất kể nghị quyết của LHQ chứng tỏ một sự đối đầu với dân chủ, tự do, công lý. Điều này cho thấy lẽ ra chúng ta phải dội bom con đuờng này từ lâu rồi. Để đảm bảo cho hòa bình trong vùng này, tránh việc các giá trị mà chúng ta bảo vệ bị xâm hại, chúng ta quyết định gửi 17 hàng không mẫu hạm, 146 máy bay tiêm kích, 250,000 quân, 154 tên lửa hành trình đến để xóa bỏ mọi dấu vết của con gà tại vùng này trong vòng bán kính 5,000 km. Sau đó, chúng ta quyết định sẽ thay mặt thế giới cai trị vùng này, thiết lập hệ thống các chuồng gà theo những chuẩn mực an ninh phù hợp nhất. Con gà trống lãnh đạo các chuồng gà sẽ được bầu chọn một cách dân chủ. Để cân đối chi phí chỉ cần kiểm soát các loại thực phẩm chế biến từ trứng gà trong vòng 30 năm mà thôi. Trong vùng đất mới của công lý, tự do và dân chủ này, chúng ta có thể đảm bảo rằng không bao giờ còn có chuyện gà băng qua đường nữa, và cũng chẳng còn con... đường nào trong vùng nữa. Các nhà lý học nói gì, chúng ta hãy chờ xem ... :) :lol: :lol:
 5. Hôm nay, cả 2 bên nội ngoại đã thống nhất chọn tên cho bé là Nguyễn Giang Xuân Anh rồi chị ạ. Hì, em nhẹ nhõm. Chờ đến thứ 2 đi làm khai sinh nữa là hoàn thành nhiệm vụ luôn. :) Em cảm ơn chị nhiều ạ. Kính chúc chị ngày cuối tuần vui vẻ cùng người thân :unsure:
 6. Họ của bé là Nguyễn, nhưng vì bé có nhiều Hỏa quá nên chị bảo đệm chữ Giang hoặc Hải. Nhà em chọn chữ Giang ạ. Em cảm ơn chị. :lol:
 7. Hôm trước chị đã giúp em đặt tên cho cháu gái của em sinh giờ Bính Ngọ, Đinh Mùi, Bính Dần, Kỷ Sửu. Vì bên nội nói sẽ làm khai sinh cho bé nên cứ nghĩ là xong lâu rồi. Mấy hôm nay mới biết là phải khai theo hộ khẩu của Mẹ nó nên chưa làm. Đằng nào cũng trễ hạn rồi nên nhà em muốn hỏi chị thêm rõ hơn về mấy cái tên nữa, chị giúp giùm em nhé chị :D 1. Nguyễn Giang Xuân Vy 2. Nguyễn Giang Xuân Anh 3. Nguyễn Giang Phương Anh 4. Nguyễn Giang Phương Minh 5. Nguyễn Giang Phương Nghi Ngoài mấy cái tên trên ra, nếu chị thấy có tên nào khác thích hợp hơn, chị chọn giùm em luôn thì càng tốt quá chị nhé, hì :). Em cảm ơn chị nhiều
 8. Các Cô Chú, Anh, Chị ở đây ai cũng bận lắm, mà tui thì đang rảnh nên tui khuyến mại cho bạn 3 lời khuyên luôn ! Lời khuyên 1 : " Đức năng thắng số " Lời khuyên 2: " Mọi việc không quá tốt như ta mơ ước mà cũng không quá xấu như ta lo sợ " Lời khuyên 3 : bạn nên đưa lá số lên đây thì mọi người ta mới biết đường mà khuyên chứ, nhìn 2 chữ Bính Dần chả thấy số lượng chồng là bao nhiêu cả đâu
 9. ...vậy bạn thấy bao nhiêu cuộc đời xấu hơn cuộc đời của bạn rồi ? Bạn cứ yên vui , yêu đời đi vì tui thấy hình như các bộ sao , cách cục trong tử vi ít khi cho 1 kết quả, có thể lạng lách, đưa đẩy tốt xấu tùy người. Mà cái sự "tùy" đó là do ở chính chúng ta thôi, cứ sống nhiệt tình, yêu người, yêu đời, không thẹn luơng tâm ...thế là tự nhiên vào đựoc cách hóa giải thôi à. Tui suy loạn từ câu " đức năng thắng số" mà ra đó. Chắc bạn cũng làm đựoc thôi vì bằng chứng là bạn có Thái duơng hãm mà bạn cao 1m7, là hơi bị "bự" so với dân VN rồi đó, đâu có " nhỏ con hơn bình thường" đâu ?! ...mà sao nghe cái nick labatvi thấy không êm tai tí nào bạn ơi, chả có hứng phán phét gì cả !
 10. Cần tuyển gấp 01 trai ( còn đựoc gọi là "đàn ông" và có NST giới tính là XY ) Vị trí : Bồ Cóc Điều kiện nhân thân : chưa vợ chưa bồ Trình độ học vấn >= Mát xì tơ Tuổi : 30 - 40 Sức khỏe : >= khá ; Cao : >=170cm ( đầu trần , chân đất, không nhón gót ) Luơng : Không ; Bổng : Thỏa thuận Cơ hội thăng tiến : Chồng Cóc Điều kiện ưu tiên : biết lý học ( vào đây mà không biết mới là lạ :( ), có bảo kê, xí nhầm, tiến cử của cụ Sư Thiến, Queen Laviedt,... :lol: Thông tin xem tại : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Liên hệ tại đây hoặc qua PM :rolleyes: :P :lol: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/public/style_emoticons/default/laugh.gif http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/public/style_emoticons/default/laugh.gif :o
 11. Chào Anh Đông Thiền, Kết quả thực tế so với quẻ của Anh là như sau ạ : 1. Luật sư chả giúp được gì nhưng mà giấy phép thì bây giờ cũng chưa có luôn anh à. Từ đầu xuân đến giờ làm " lậu" không phép luôn. Đừng đi tố em nha :rolleyes: . Thật ra là mượn danh công ty khác để làm, họ sang lại hợp đồng cho mình. 2. Tháng 10/08, vợ chồng chị thuê nhà chung với gia đình của chị chồng. Tháng giêng năm nay đã thuê được nhà riêng. 3. Bán nhà hay cho thuê đều bị ép giá quá nên Mẹ em tức mình cứ để nhà thế. Giờ có cháu ngoại rồi nên sang ở với anh chị luôn. Thời gian qua, nhà em chuẩn bị và đón em bé nên bận bịu, phản hồi trễ với Anh..hì hì... Cảm ơn Anh, hôm nào lại cho em hỏi nữa nhé !
 12. Đêm không ngủ ơi, các cô chú và mọi người đã khuyên bạn rất nhiều rồi mà chưa thấy bạn trả lời. Vậy nên, mình chỉ muốn nói thêm với bạn thế này. Nếu không vì thương con thì bạn hãy thương lấy chính bạn. Biết sao không ?! Tại vì, mình có biết mấy người đã từng bỏ thai, tất cả họ bây giờ đều chả ra làm sao cả : * 3 người bị vô sinh thứ phát ( tức là không thể có con nữa nên 1 người xin con nuôi và 2 người chấp nhận ly dị) * 2 bị tâm thần hoang tưởng ( 1 phải thôi việc, giờ không biết sao ; 1 người vẫn làm việc nhưng đồng nghiệp ai cũng sợ vì không biết lúc nào nàng nổi đóa ) * 1 bị cắt bỏ tử cung do nhiễm trùng ( đã quyết định không lấy chồng ) * 1 người đau ốm quặt quẹo dù trước đó là tay đập chủ lực của đội bóng chuyền nữ. Còn nhiều hậu quả do phá thai lắm như là : băng huyết trong và hậu phẫu ; thủng tử cung ; sốc trụy tim do thuốc .... không nhớ hết được ! Bạn không ngủ được thì cứ google... Thế nhá, bạn cố gắng lên, nếu không thương con thì cũng phải thương lấy chính mình. Mà nếu bạn cũng không thương nổi chính bạn nữa thì bạn nên đi theo con luôn cho rồi !
 13. Cô ơi, con góp quỹ 200 000, thứ hai con chuyển vào TK của Cô :lol:
 14. Bài 6 có thể áp dụng cho trường hợp nhau cài răng lược được không ạ ?