• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

quatsaigon123

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  14
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by quatsaigon123

 1. Quạt ly tâm là gì? Quạt hút ly tâm là dòng quạt công nghiệp có lực hút và lực thổi mạnh, công suất lớn, vân hành ổn định, chuyên dùng cho các công trình có quy mô tòa nhà, xưởng sản xuất. Nguyên lý hoạt cộng của quạt ly tâm Quạt ly tâm công nghiệp được hoạt động theo nguyên lý sau : ➨ Quạt ly tâm làm việc theo nguyên tắc hút ly tâm, khi Motor quay áp suất tại tâm quạt nhỏ, không khí đi vào tâm quạt và được cấp thêm năng lượng lực ly tâm. Khì làm việc rôto hút không khí dọc theo trục, nhờ lực ly tâm đưa ra quanh vỏ quạt, và đẩy gió ra hướng thẳng góc với trục quạt. ➨ Máy quạt ly tâm có ưu điểm là nâng được áp suất không khí cao ít ồn hơn quạt hướng trục. ➨ Tùy thuộc nhu cầu sử dụng mà Quạt công nghiệp sài gòn sẽ thiết kế loại quạt có chiều quay phù hợp với các giá đỡ khác nhau. Nếu Motor của quạt quay theo chiều kim đồng hồ chúng ta có loại quạt phải và quay ngược lại là quạt quay trái. Cấu tạo của quạt ly tâm Vỏ quạt: Thường được làm từ kim loại chống gỉ phủ sơn tĩnh điện. Nhiệm vụ của vỏ quạt là làm giá đỡ đồng thời phần liên kết giữa quạt và vị trí lắp đặt. Ngoài ra, vỏ quạt còn giúp hạn chế tối đa độ rung và tiếng ồn của động cơ trong quá trình vận hành. Cánh quạt ly tâm: là loại cánh được thiết kế để tạo ra lực hút hoặc đẩy tùy vào nhu cầu, thường là thiết kế để hút, cánh quạt được làm từ kim loại chất lượng cao, chống han gỉ, chống bám bụi, để đảm bảo quạt được vận hành bền bỉ mà vẫn duy trì được công suất thiết kế. Được cân bằng động bởi hệ thống điều khiển kỹ thuật số, đảm bảo quạt chạy êm và không rung lắc. Hệ curoa truyền động: Làm nhiệm vụ kết nối motor với phần đuôi cánh quạt trong cửa hút. Dây curoa thường được sản xuất bằng cao su chất lượng, có độ bền cao. Nếu là quạt ly tâm truyền trực tiếp thì không có dây curoa mà lực sẽ truyền trực tiếp từ motor qua trục bi ngâm dầu đến cánh quạt, để tạo chuyển động. Lợi ích khi sử dụng sản phẩm quạt ly tâm tại Quạt công nghiệp Sài Gòn Chất lượng Tốt Nhất với giá bán luôn rẻ hơn so với thị trường vì Quạt công nghiệp Sài Gòn có xưởng sản xuất rộng 5000m2 đạt chuẩn Quốc tế. Được tư vấn lựa chọn quạt có công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng, chi phí tốt nhất. Được thiết kế, sản xuất và thi công với Chất lượng cao nhất. Quy trình lắp đặt nhanh chóng với đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao. Tất cả sản phẩm chúng tôi đều được bảo hành 1 năm kể từ ngày mua hàng. Hoàn tiền 100% với các sản phẩm bán ra không giống như quảng cáo hoặc phát hiện lỗi do nhà sản xuất. Systemfan là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp quạt công nghiệp, Hệ thống làm mát nhà xưởng, hệ thống hút lọc bụi uy tín, chuyên nghiệp, Quạt công nghiệp sài gòn luôn không ngừng nỗ lực để đưa ra những sản phẩm quạt ly tâm tốt nhất thị trường và ưu việt nhất tới khách hàng. ➨ Quạt ly tâm có thể gắn trực tiếp với động cơ hoặc gián tiếp với trục động cơ điện qua hệ thống Curoa. Mọi thông tin cần tư vấn xin vui lòng liên hệ Địa chỉ: C3B, QL22, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TP.HCM Hotline: 0948.452.994 https://quatcongnghiepsaigon.vn/quat-ly-tam
 2. Hệ thống hút bụi công nghiệp là gì? Hệ thống hút bụi là sợ kết hợp của quạt hút bụi (thường là quạt ly tâm) và các thiết bị cơ học, công trình khác (đường ống, quạt nối ống, chụp hút, bảng điều khiển…) để đảm bảo thu gom, xử lý được lượng khói bụi phát của công trình với hiệu quả trên 90% Có thể thấy quạt hút bụi công nghiệp có tác dụng vô cùng lớn đối với quá trình sản xuất để đảm bảo không gian làm việc an toàn, và khai thác môi trường một cách bền vững. Hệ thống hút bụi được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các ngành công nghiệp và chăn nuôi quy mô lớn. Một số ngành phải kể đến như: Hệ thống hút bụi sơn, hệ thống hút bụi xưởng đá, hệ thống hút bụi xưởng hàn; hệ thống hút bụi giấy, quạt hút bụi xưởng gạch… Hệ thống hút bụi của Systemfan Quạt Công Nghiệp Sài Gòn (chi nhánh của Systemfan) là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất quạt công nghiệp, cung cấp quạt hút ly tâm, quạt hướng trục, hệ thống xử lý khí thải, hệ thống thông gió làm mát nhà xưởng… sản phẩm chất lượng uy tín. Đã được nhiều khách hàng, chủ công trình kiểm chứng và đánh giá rất cao. Sản phẩm của Quạt Công Nghiệp Sài Gòn luôn hoạt động bền bỉ, từ nước sơn cho đến chất lượng máy móc đều được làm rất công phu và chỉnh chu cho từng giai đoạn Chúng tôi đảm bảo khí thải sau khi thải ra môi trường hoàn toàn đáp ứng quy chuẩn nhà nước cho phép với hiểu quả hút lọc bụi >90% Mọi thông tin cần tư vấn xin vui lòng liên hệ Địa chỉ: C3B, QL22, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TP.HCM Hotline: 0948.452.994
 3. Hệ thống hút bụi là là thiết bị công nghiệp được cấu tạo bởi quạt hút bụi và hệ thống hút bụi công nghiệp chuyên sử dụng để thu gom bụi bẩn, có tác dụng hút bụi và lọc bụi cho các công trình như xưởng sản xuất, nhà máy, nhà cao tầng, tầng hầm... các loại bụi có kích thước lớn nhỏ tùy thuộc vào quy mô, loại hình sản xuất của nơi thi công ✅ TẠI SAO NÊN LỰA CHỌN HỆ THỐNG HÚT BỤI CỦA SYSTEMFAN ⭐ Với phương châm Chất lượng – Uy tín – Giá cả cạnh tranh – Phục vụ chuyên nghiệp, Quatcongnghiepsaigon cam kết hệ thống hút bụi sẽ giúp tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất và hiệu quả công việc cho nhà xưởng sản xuất cho quý khác hàng. ⭐ Cam Kết : ✔ Cam kết giá luôn tốt nhất ✔ Chế độ bảo hành dài hạn ✔ Tư vấn thiết kế miễn phí ✅Nguyên lý hoạt động của hệ thống hút bụi công nghiệp Nguyên lý hoạt động của hệ thống hút bụi cụ thể như sau: Dùng quạt hút bụi công nghiệp công suất lớn để tạo ra một lực hút ly tâm nhằm hút và tách bụi ra khỏi dòng không khí chuyển động, di chuyển không khí có rác thải và bụi xoay tròn qua hệ thống ống theo phương tiếp tuyến với ống trụ, sau đó đưa bụi bẩn và rác thải không khí đến phễu, thì dòng khí sẽ đẩy ngược và chuyển động xoay trong ống từ đó thoát ra ngoài vào thùng chứa. ✅Các hệ thống hút bụi phổ biến ✔ Hệ thống lọc bụi kim loại thích hợp cho các nhà máy cơ khí ✔ Hệ thống lọc bụi gỗ thích hợp cho nhà máy, nhà xưởng sản xuất gỗ. ✔ Hệ thống hút bụi sơn. ✔ Hệ thống lọc bụi chà nhám trong sản xuất sản phẩm. ✔ Hệ thống lọc bụi công nghiệp ✅Chi phí lắp đặt hệ thống hút bụi Giá của quạt hút bụi và giá của hệ thống hút bụi sẽ phụ thuộc vào từng điều kiện lắp đặt, thời điểm, quy mô khác nhau, vì vậy để có được báo giá chính xác nhất, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn bởi nhân viên của Systemfan nhé!
 4. Quạt ly tâm là loại thiết bị cơ học có tác dụng di chuyển dòng không khí dựa vào lực hút ly tâm, thiết kế của vỏ quạt và cánh quạt khi chuyển động sẽ tạo ra một hút vuông góc với hướng chất lưu đi vào, làm di chuyển, tuần hoàn không khí, từ đó đưa khí có chứa bụi bẩn do quá trình sản xuất về thùng chứa để xử lý, đồng thời cấp nguồn khí tự nhiên khác tốt cho sức khỏe của con người Nếu bạn đang tìm hiểu dòng quạt thông gió, hút bụi hay hút khói phù hợp với doanh nghiệp hoặc công trình mà bạn đang xây dựng thì xin chúc mừng bạn đã tìm thấy bài viết chia sẻ của Quạt công nghiệp sài gòn về dòng quạt hút ly tâm. Vậy quạt ly tâm là gì ? cấu tạo và ứng dụng của quạt ly tâm công nghiệp như thế nào ? chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhưng thông tin dưới đây nhé ! Cấu tạo quạt ly tâm Quạt hút ly tâm được thiết kế gồm 3 hoặc 4 bộ phận chính tùy thuộc vào loại quạt hút ly tâm đó là quạt ly tâm trực tiếp hay quạt ly tâm gián tiếp. Nếu là máy quạt ly tâm trực tiếp thì thiết kế gồm 3 bộ phận là vỏ quạt, cánh quạt và motor. Nếu là quạt ly tâm gián tiếp thì thiết kế gồm 4 bộ phận là vỏ quạt, cánh quạt, hệ dây curoa truyền động và motor. Vỏ quạt: Thường được làm từ kim loại chống gỉ phủ sơn tĩnh điện. Nhiệm vụ của vỏ quạt là làm giá đỡ đồng thời phần liên kết giữa quạt và vị trí lắp đặt. Ngoài ra, vỏ quạt còn giúp hạn chế tối đa độ rung và tiếng ồn của động cơ trong quá trình vận hành. Cánh quạt ly tâm: là loại cánh được thiết kế để tạo ra lực hút hoặc đẩy tùy vào nhu cầu, thường là thiết kế để hút, cánh quạt được làm từ kim loại chất lượng cao, chống han gỉ, chống bám bụi, để đảm bảo quạt được vận hành bền bỉ mà vẫn duy trì được công suất thiết kế. Được cân bằng động bởi hệ thống điều khiển kỹ thuật số, đảm bảo quạt chạy êm và không rung lắc. Hệ curoa truyền động: Làm nhiệm vụ kết nối motor với phần đuôi cánh quạt trong cửa hút. Dây curoa thường được sản xuất bằng cao su chất lượng, có độ bền cao. Nếu là quạt ly tâm truyền trực tiếp thì không có dây curoa mà lực sẽ truyền trực tiếp từ motor qua trục bi ngâm dầu đến cánh quạt, để tạo chuyển động. Mô tơ: Là một thiết bị cơ học tạo ra chuyển động của quạt ly tâm. Các loại quạt ly tâm Quạt ly tâm trực tiếp Quạt ly tâm gián tiếp Quạt ly tâm cao áp Quạt ly tâm trung áp Quạt ly tâm thấp áp Quạt ly tâm hút bụi Quạt ly tâm hút khói Quạt ly tâm chống cháy nổ Quạt ly tâm thông gió Quạt ly tâm chịu nhiệt Nguyên lý hoạt cộng của quạt ly tâm Quạt ly tâm được hoạt động theo nguyên lý sau : ➨ Quạt ly tâm làm việc theo nguyên tắc hút ly tâm, khi Motor quay áp suất tại tâm quạt nhỏ, không khí đi vào tâm quạt và được cấp thêm năng lượng lực ly tâm. Khì làm việc rôto hút không khí dọc theo trục, nhờ lực ly tâm đưa ra quanh vỏ quạt, và đẩy gió ra hướng thẳng góc với trục quạt. ➨ Quạt ly tâm có ưu điểm là nâng được áp suất không khí cao ít ồn hơn quạt hướng trục. ➨ Tùy thuộc nhu cầu sử dụng mà Quạt công nghiệp sài gòn sẽ thiết kế loại quạt có chiều quay phù hợp với các giá đỡ khác nhau. Nếu Motor của quạt quay theo chiều kim đồng hồ chúng ta có loại quạt phải và quay ngược lại là quạt quay trái. https://quatcongnghiepsaigon.vn/quat-ly-tam
 5. Hệ thống hút lọc bụi là tổ hợp các thiết bị cơ học gồm máy hút bụi, đường ống, chụp hút, buồng chứa…được sử dụng để gom, hút bụi bẩn, khí thải và các hạt bụi sinh ra trong quá trình sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp hoặc từ trong môi trường Công dụng của hệ thống hút bụi là làm sạch môi trường làm việc, thu gom các khí thải bụi bẩn sản sinh ra trong quá trình sản xuất của các nhà xưởng, khu chế xuất. Tạo bầu không khí trong lành, sạch sẽ, không còn bụi bẩn cho người lao động và giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm do hít khói bụi công nghiệp cho người lao động. Hệ thống lọc bụi sẽ hút sạch bụi bẩn, đưa về thùng chứa để xử lý sạch loại bỏ các thành phần khói bụi thông qua các lớp lọc thẩm thấu. Để khí thoát ra là khí sạch và môi trường làm việc trong nhà xưởng là môi trường sạch. Ưu điểm của quạt hút bụi công nghiệp Hiệu suất lọc bụi cao tiết kiệm điện năng. Kết cấu của hệ thống hút lọc bụi vững chắc đảm bảo độ bền và tuổi thọ cao. Hệ thống hút lọc bụi có lưu lượng lớn, áp suất thấp, độ ồn phù hợp với tiêu chuẩn. Hệ thống hút lọc bụi có khả năng vận hành ổn định trong môi trường bụi và ẩm. Toàn bộ hệ thống hút lọc bụi đều được thiết kế trên phần mềm chuyên dụng nhằm mang lại kết quả và hiệu quả xử lý bụi cao nhất. Chi phí lắp đặt hệ thống hút bụi và bảo dưỡng hợp lý. Cấu tạo của quạt hút lọc bụi Máy hút bụi : Đây là bộ phận chính của hệ thống, gồm Hộp điều khiển điện, motor, cánh quạt, vở quạt Thùng chứa bụi & túi lọc bụi : đây là bộ phận lưu trữ lại rác thải cùng với bụi bẩn mà máy hút bụi từ bên ngoài vào, tránh làm bụi bẩn cùng rác thải có thể bị phát tán ra môi trường bên ngoài Cổng thoát khí : Bộ phận này giúp xả không khí sạch ra khỏi máy và đảm bảo không khí trong lành hơn hẳn Chụp hút và đường ống : chụp hút sẽ là điểm đầu để hút các loại bụi, khí thải từ đó qua đường ống chuyển về thùng chứa để xử Hệ thống quạt : Ngoài ra cần một hệ thống quạt gió hoạt động nhằm tạo ra những luồng gió thổi để hút bụi vào trong túi lọc bụi. Ứng dụng của hệ thống hút lọc bụi Hệ thống hút lọc bụi công nghiệp có nhiều ứng dụng rộng rãi cho nhiều ngành nghề, có đủ công suất lớn nhỏ tùy vào mô hình sản xuất và diện tích nhà xưởng, với tính năng hút được các loại khói bụi, bụi mịn… nên hệ thống hút bụi phù hợp với nhiều xưởng sản xuất Ứng dụng hệ thống hút bụi trong xưởng sản xuất gỗ: Hệ thống hút bụi gỗ Ứng dụng hệ thống hút bụi trong ngành sơn: Hệ thống hút bụi sơn Ứng dụng hệ thống hút bụi trong xưởng hàn: Hệ thống hút bụi hàn Ứng dụng hệ thống hút bụi trong Ngành nồi hơi: Hệ thống hút bụi lò hơi Ứng dụng hệ thống hút lọc bụi trong ngành sản xuất giấy: Hệ thống hút bụi giấy Ứng dụng hệ thống hút bụi trong ngành dệt may: Hệ thống hút bụi xưởng may Ứng dụng hệ thống hút bụi trong xưởng gạch men: hệ thống hút bụi gạch Ứng dụng hệ thống hút bụi trong xưởng khai thác đá: Hệ thống hút bụi đá Ứng dụng hệ thống hút lọc bụi trong nhà máy sản xuất hóa học Ứng dụng hệ thống hút lọc bụi trong ngành sản xuất kim loại : Hệ thống hút bụi kim loại https://quatcongnghiepsaigon.vn/he-thong-hut-loc-bui https://quatcongnghiepsaigon.vn/ https://quatcongnghiepsaigon.vn/quat-ly-tam https://quatcongnghiepsaigon.vn/quat-huong-truc https://quatcongnghiepsaigon.vn/he-thong-xu-ly-khi-thai
 6. Tour Đà Nẵng khởi hành từ Hà Nội, thời gian 4 ngày 3 đêm luôn là điểm lựa số 1 của nhiều du khách, tour du lịch đà nẵng có nhiều chương trình và điểm đến cho du khách lựa chọn, chúng tôi ghép lẻ hàng ngày bằng máy bay, Tour ngủ khách sạn 3- 4 sao trở lên, gần biển, ăn buffet và ẩm thực đặc sắc của miền Trung. Antamtour nói không với dịch vụ kém chất lượng GIÁ TOUR ĐÀ NẴNG ✅ Xe du lịch đời mới đón phục vụ theo chương trình. ✅ Ngủ 2 khách/phòng, khách sạn 3- 4 sao ✅ Ăn các bữa theo tour: 03 bữa sáng buffet + 04 bữa trưa + 03 bữa tối ✅ Vé tham quan các điểm. ✅ Dịch vụ snorkelling Cù Lao Chàm ✅ Hướng dẫn viên tiếng Việt phục vụ tận tình. ✅ Phục vụ 02 chai nước 0.5l/khách /ngày. ✅ Bảo hiểm du lịch. THAM KHẢO TOUR KHÁC TƯƠNG TỰ ✅ Tour Đà Nẵng 3 Ngày 2 đêm ✅ Tour Đà Nẵng Đảo Lý Sơn 4 Ngày 3 đêm ✅ Du Lịch Đà Nẵng Huế Quảng Bình 5 Ngày 4 đêm THÔNG TIN THÊM Đi Đà Nẵng vào thời gian nào là thích hợp nhất? Đà Nẵng nằm trong vùng Nhiệt Đới Gió Mùa, thời tiết luôn ổn định, nhiệt độ trung bình từ 25-26ºC, rất lý tưởng cho nhứng hoạt động vui chơi giải trí và du lịch. Các bạn có thể đến Đà Nẵng vào thời gian nào cũng được, có thể lên kế hoạch trước mùa Bão, thường rơi vào tháng 8 Âm Lịch. Đi lại ở Đà Nẵng bằng phương tiện gi? Đà Nẵng là thành phố biển, diện tích cũng khá nhỏ, sân bay nằm trong trung tâm của Thành Phố nên việc đi lại di chuyển của Đà Nẵng rất thuận tiện cho khách du lịch, Chỉ từ 50.000 vnđ đến 100,000 vnđ taxi, quý khách có thể từ bến xe, ga tàu hay sân bay về đến Khách Sạn. Đi lại thăm quan các điểm du lịch như Bà Nà, Hội An, Cù Lao Chàm, Mỹ Sơn... quý khách có thể mua tour ghép hoặc tour du lịch đà nẵng trọn gói, thuê xe để đi, còn lại các điểm gần khách sạn bạn ở bạn có thể đi Taxi. Hãy mua tour đà nẵng của Antamtour nếu bạn thực sự không giỏi về quản lí tài chính, thời gian và lên kế hoạch, Tour chúng tôi sắp xếp thời gian rất hợp lý, thoải mái để các bạn vụi chơi, mà không phải lo nghĩ về tiền, về bất cứ điều gì. Khách sạn ở Đà Nẵng? Đà Nẵng có thể nói là thành phố khách sạn, mấy năm gần đây khách sạn Đà Nẵng mọc lên có thể nói như nấm, bất kỳ vị trí nào khách có thể chọn cho mình khách sạn tốt, với nhiều chính sách ưu đãi, nhiều đến nỗi chúng tôi không thể kể tên được. Ăn ở đâu ngon? Nhà hàng để ăn cơm thì có rất nhiều như nhà hàng Tuyên Sơn, nhà hàng Cơn Niêu, Nhà Hàng Việt Nam....Nhà hàng sang trọng, nhà hàng có view đẹp hay nhà hàng ăn hải sản ngon, nhà hàng ăn hải sản rẻ, tất tần tật Vui lòng liên hệ 0912.121.836 Mì Quảng : Hay còn gọi là Mì Quảng Khô là món bạn nhất định phải ăn khi đi du lịch Đà Nẵng Bánh Tráng Thịt Heo Hai Đầu Da Bê Thui Cơm Hến https://antamtour.vn/tour-da-nang https://antamtour.vn/ https://antamtour.vn/tour-sapa-3-ngay-2-dem https://antamtour.vn/tour-mai-chau-hoa-binh-2-ngay-1-dem https://antamtour.vn/tour-quy-nhon https://antamtour.vn/du-lich-ha-long-ha-long-park-3-ngay-2-dem
 7. Tour Đà Nẵng khởi hành từ Hà Nội, thời gian 4 ngày 3 đêm luôn là điểm lựa số 1 của nhiều du khách, tour du lịch đà nẵng có nhiều chương trình và điểm đến cho du khách lựa chọn, chúng tôi ghép lẻ hàng ngày bằng máy bay, Tour ngủ khách sạn 3- 4 sao trở lên, gần biển, ăn buffet và ẩm thực đặc sắc của miền Trung. Antamtour nói không với dịch vụ kém chất lượng Những điểm đến trong tour Đà Nẵng 4 ngày ⚫ Ngày 1 | Hà Nội đến Sân Bay Đà Nẵng, Thăm quan Bán Đảo Sơn Trà, Tắm Biển Mỹ Khê... ⚫ Ngày 2 | Thăm quan Cù Lao Chàm & Phố Cổ Hội An ⚫ Ngày 3 | Thăm quan & vui chơi tại Bà Nà Hill ↳ Cáp treo Bà Nà Hill ↳ Vườn thiên thai ↳ Hầm rượu cổ Debay ↳ Vườn hoa Le Jadin D’Amour ↳ Chùa Linh Ứng trên núi Bà Nà ↳ Làng Pháp trên đỉnh Bà Nà Hill ↳ Fantasy Park – khu vui chơi trong nhà trên cao độc nhất ↳ Bảo tàng tượng sáp ↳ Linh Phong Thiền Tự ↳ Cầu Vàng - điểm đến Hot nhất năm và 1 số điểm thăm quan khác ↳ Tắm Biển ⚫ Ngày 4 | Bảo Tằng Chăm, mua sắm, Sau đó ăn trưa, về Hà Nộ Những điểm tham quan trên Núi Bà Nà: ✔ Cáp treo Bà Nà Hill ✔ Vườn thiên thai ✔ Hầm rượu cổ Debay ✔ Vườn hoa Le Jadin D’Amour ✔ Chùa Linh Ứng trên núi Bà Nà ✔ Làng Pháp trên đỉnh Bà Nà Hill ✔ Fantasy Park – khu vui chơi trong nhà trên cao độc nhất ✔ Bảo tàng tượng sáp ✔ Linh Phong Thiền Tự ✔ Cầu Vàng - điểm đến Hot nhất năm và 1 số điểm thăm quan khác GIÁ TOUR ĐÀ NẴNG ✅ Xe du lịch đời mới đón phục vụ theo chương trình. ✅ Ngủ 2 khách/phòng, khách sạn 3- 4 sao ✅ Ăn các bữa theo tour: 03 bữa sáng buffet + 04 bữa trưa + 03 bữa tối ✅ Vé tham quan các điểm. ✅ Dịch vụ snorkelling Cù Lao Chàm ✅ Hướng dẫn viên tiếng Việt phục vụ tận tình. ✅ Phục vụ 02 chai nước 0.5l/khách /ngày. ✅ Bảo hiểm du lịch. THAM KHẢO TOUR KHÁC TƯƠNG TỰ ✅ Tour Đà Nẵng 3 Ngày 2 đêm ✅ Tour Đà Nẵng Đảo Lý Sơn 4 Ngày 3 đêm ✅ Du Lịch Đà Nẵng Huế Quảng Bình 5 Ngày 4 đêm THÔNG TIN THÊM Đi Đà Nẵng vào thời gian nào là thích hợp nhất? Đà Nẵng nằm trong vùng Nhiệt Đới Gió Mùa, thời tiết luôn ổn định, nhiệt độ trung bình từ 25-26ºC, rất lý tưởng cho nhứng hoạt động vui chơi giải trí và du lịch. Các bạn có thể đến Đà Nẵng vào thời gian nào cũng được, có thể lên kế hoạch trước mùa Bão, thường rơi vào tháng 8 Âm Lịch. Đi lại ở Đà Nẵng bằng phương tiện gi? Đà Nẵng là thành phố biển, diện tích cũng khá nhỏ, sân bay nằm trong trung tâm của Thành Phố nên việc đi lại di chuyển của Đà Nẵng rất thuận tiện cho khách du lịch, Chỉ từ 50.000 vnđ đến 100,000 vnđ taxi, quý khách có thể từ bến xe, ga tàu hay sân bay về đến Khách Sạn. Đi lại thăm quan các điểm du lịch như Bà Nà, Hội An, Cù Lao Chàm, Mỹ Sơn... quý khách có thể mua tour ghép hoặc tour du lịch đà nẵng trọn gói, thuê xe để đi, còn lại các điểm gần khách sạn bạn ở bạn có thể đi Taxi. Hãy mua tour đà nẵng của Antamtour nếu bạn thực sự không giỏi về quản lí tài chính, thời gian và lên kế hoạch, Tour chúng tôi sắp xếp thời gian rất hợp lý, thoải mái để các bạn vụi chơi, mà không phải lo nghĩ về tiền, về bất cứ điều gì. Khách sạn ở Đà Nẵng? Đà Nẵng có thể nói là thành phố khách sạn, mấy năm gần đây khách sạn Đà Nẵng mọc lên có thể nói như nấm, bất kỳ vị trí nào khách có thể chọn cho mình khách sạn tốt, với nhiều chính sách ưu đãi, nhiều đến nỗi chúng tôi không thể kể tên được. Ăn ở đâu ngon? Nhà hàng để ăn cơm thì có rất nhiều như nhà hàng Tuyên Sơn, nhà hàng Cơn Niêu, Nhà Hàng Việt Nam....Nhà hàng sang trọng, nhà hàng có view đẹp hay nhà hàng ăn hải sản ngon, nhà hàng ăn hải sản rẻ, tất tần tật Vui lòng liên hệ 0912.121.836 Mì Quảng : Hay còn gọi là Mì Quảng Khô là món bạn nhất định phải ăn khi đi du lịch Đà Nẵng Bánh Tráng Thịt Heo Hai Đầu Da Bê Thui Cơm Hến https://antamtour.vn/tour-da-nang https://antamtour.vn/ https://antamtour.vn/tour-sapa-3-ngay-2-dem https://antamtour.vn/tour-mai-chau-hoa-binh-2-ngay-1-dem https://antamtour.vn/tour-quy-nhon https://antamtour.vn/du-lich-ha-long-ha-long-park-3-ngay-2-dem
 8. Tour Quy Nhơn 4 ngày Giá tour Quy Nhơn 4 ngày ? đi đâu ở Quy Nhơn ? Đi du lịch Quy Nhơn mùa nào đẹp... vô vàn câu hỏi tương tự là chúng tôi biết Bạn cần ngay một chương trình tour quy nhơn đủ thời gian, đủ điểm hay và có cái nhìn thực tế từ điểm du lịch tuyệt vời này. Công tâm mà nói ai chưa đến quy nhơn đó là một điều thiệt thòi vô cùng lớn. Bãi biển sạch, cảnh và địa điểm thăm quan đẹp và độc đáo, nét ẩm thực có gì đó gần gũi lắm nhưng cũng lạ lắm.... Quy nhơn nằm trên con đường di sản miền Trung với những địa danh là “thiên đường” du lịch biển của Việt Nam; Bình Định một thời là vùng địa linh nhân kiệt, vùng đất của kinh thành từ rất xa xưa, là điểm đến của những người yêu thiên nhiên muốn khám phá những miền đất mới và tìm hiểu lịch sử oai hùng của cha ông. Tất cả hội tụ trong hành trình tour quy nhơn 4 ngày 3 đêm về miền đất võ. antamtour liên tục nhận khách ghép lẻ tour quy nhơn từ Hà Nôi để tổ chức thăm quan hướng dẫn du khách hiểu hết giá trị văn hóa, giải trí của mảnh đất bạn đến thăm. Lịch trình tour Quy Nhơn Ngày 1: Hà Nội – Quy Nhơn- Ghềnh Ráng Ngày 2: Quy Nhơn- Phú Yên-Ghềnh Đá Đĩa Ngày 3: Nhơn Lý – Kỳ Co – Lặn San Hô Ngày 4: Quy Nhơn – Bảo tang Tây Sơn – Hà Nội Giá tour Quy Nhơn bao gồm ✅ Xe vận chuyển máy lạnh, đời mới theo chương trình. ✅ Xe Đón tiễn sân bay Nội Bài ✅ Ngủ phòng khách sạn 3 sao đầy đủ tiện nghi, trung tâm thành phố, gần biển (phòng 02 khách - trường hợp lẻ nam, nữ: ngủ phòng ba). ✅ Ăn các bữa theo chương trình: buffer sáng tại khách + Ăn trưa & tối tại nhà hàng . ✅ Vé tham quan các điểm theo chương trình. ✅ Hướng dẫn viên tiếng Việt (tiếng Anh) phục vụ tận tình. ✅ Nước suối (02 chai 0,5l/khách/ngày) + Khăn Lạnh + Mũ ✅ Bảo hiểm du lịch mức 20.000.000vnđ/người/vụ ✅ Cano + Thiết Bị Lặn San Hô ✅ Qùa tặng: khăn lạnh, mũ du lịch Antamtour https://antamtour.vn/tour-quy-nhon https://antamtour.vn/ https://antamtour.vn/tour-sapa-3-ngay-2-dem https://antamtour.vn/tour-mai-chau-hoa-binh-2-ngay-1-dem https://antamtour.vn/du-lich-ha-long-ha-long-park-3-ngay-2-dem http://www.brillkids.com/ra.php?id=BKAFF64558&s=antamtour.vn/tour-quy-nhon http://parkcities.bubblelife.com/click/c3592/?url=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon http://bot.buymeapie.com/recipe?url=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon https://www.c2financialcorp.com/home/click.php?id=55&link=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon https://urjcranelake.campintouch.com/v2/Redirector.aspx?url=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon https://college.captainu.com/college_teams/1851/campaigns/51473/tracking/click?contact_id=1154110&email_id=1215036&url=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon http://www.cattleusa.com/sitebannerclicks.php?bannerID=72&page=homePageTop&URL=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon https://caughtinsouthie.com/?ads_click=1&data=12995-12994-0-8838-1&redir=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon http://www.ccedip.com/about/redirect.asp?url=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon https://services.celemony.com/cgi-bin/WebObjects/LicenseApp.woa/wa/MCFDirectAction/link?linkId=1001414&stid=3463129&url=antamtour.vn/tour-quy-nhon http://directory.centralbuckschamber.com/sponsors/adclick.php?bannerid=5&zoneid=4&source=&dest=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon http://www.china618.com/?mod=open&id=&url=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon http://sl.chnkid.com/links.asp?url=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon http://chtbl.com/track/118167/antamtour.vn/tour-quy-nhon http://clarkesworldmagazine.com/?administer_redirect_16=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon http://clevacances032.clevacances.com/stat.php?langue=fr&id_location=HLOMIP032MS00786&agrement=32MS00786&type_location=meuble&id_departement=032&acces_site=1&url=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon https://monitor.clickcease.com/tracker/tracker?id=Tcmwi3RgKQiVSy&kw=yahoobacklinks&nw=g&url=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon http://www.cnitblog.com/r.aspx?url=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon http://forums.coade.com/ubbthreads/ubbthreads.php?ubb=changeprefs&what=style&value=2&curl=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon https://www.comunio.com/redirect?to=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon http://www1.concours-bce.com/Inscription/Informations.do?url=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon http://www.confmanager.com/logout.cfm?redirect=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon https://consultaca.com/redir/?ca=12115&url=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon https://contactmonkey.com/api/v1/tracker?cm_session=649ee30d-f8e6-4347-af27-18132dac8c44&cm_type=link&cm_link=5ee3c05a-9fb3-454f-aefc-eef5e6e69d7f&cm_destination=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon https://www.continental-industry.com/catalogs/iap/Language/Switch?culture=en-GB&returnUrl=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon https://www.cressi.com/Pagine/ChangeLang.asp?geo=americas&lang=3&Goback=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon https://smtp-a.critsend.com/c.r?v=4+paaslc6rblbsadaah5ucqjgw2tsg6nentoqo3mh5p7llfr534mqgequrn6ztttmnuyp6x7u5i7e5g6tpej3owq5t25ryrpbqggfzzntpg2otv4b23p26bp2daqhbzf2et3uh4rz35p2lwxjcwawscyczmps4erueub4utodsfwe6ab4ng4uyo===+1123886@critsend.com&u=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon https://cutephp.com/forum/redirect/?q=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon/ http://www.cycleni.com/Accessibility/SetTextSize.ashx?r=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon http://sns.daedome.com/bbs/hit.php?bo_table=shop&wr_id=64&url=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon http://designbiz.com/absolutebm/LinkToWebURL.asp?URL=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon https://preview.directenquiries.com/redirect.aspx?companyid=730734&weburl=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon http://www.discovertuscany.com/forum/redirect-to/?redirect=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon http://www.event.divine-id.com/panel/visite.php?news=1016&id=1234268&link=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon http://jepun.dixys.com/Code/linkclick.asp?CID=291&SCID=0&PID=&MID=51304&ModuleID=PL&Link=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon https://www.dltk-teach.com/p.asp?p=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon https://www.dodeley.com/?action=show_ad&url=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon http://www.ds-360.com/goto_url.asp?url=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon https://www.e-cards.com/tools/click.pl?dest=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon http://e-cuttech.com/cgi-bin/searcher/searcher.cgi?menu=dj&cuttech=10&url=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon http://sluh-mo.e-ppe.com/secure/session/locale.jspa?request_locale=fr&redirect=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon https://www.eaglefeathernews.com/banner.php?url=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon http://easyhotpics.com/dtr/link.php?id=30f1d6&gr=22&url=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon https://www.easyviajar.com/me/link.jsp?site=359&client=1&id=110&url=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon https://console.ebsta.com/linktracking/track.aspx?trackid=a839caae-c43b-45fd-bc38-eae6f8f393dc-1528743469624&linktrackingid=0&linkuri=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon https://www.egypt-today.com/footer/comment_like_dislike_ajax/?code=dislike&commentid=4030&redirect=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon http://sitecheck.elinkdesign.com/redirect.php?url=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon https://ads.elitemate.com/adclick.php?bannerid=30&zoneid=&source=&dest=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon http://r.emeraldexpoinfo.com/s.ashx?ms=EXI2:125462_115115&e=krubin723@aol.com&eId=440186886&c=h&url=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon https://www.emiratesvoice.com/footer/comment_like_dislike_ajax/?code=like&commentid=127&redirect=http://antamtour.vn/tour-quy-nhon
 9. System Fan Việt Nam được thành lập với mục đích sản xuất và cung cấp các sản phẩm quạt công nghiệp, hệ thống hút lọc bụi và thiết bị xử lý môi trường. Với đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn - Thiết kế - Chế tạo, chúng tôi đã không ngừng nỗ lực để đưa ra những sản phẩm ưu việt nhất tới khách hàng. Luôn đồng hành để hiểu và chia sẻ với khách hàng nhằm mong muốn đem lại những sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Quạt công nghiệp của chúng tôi mang thương hiệu “ System Fan” cùng song hành với hệ thống hút bụi, xử lý khí thải công nghiệp đã có mặt trên thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt là những công trình quan trọng tầm cỡ quốc gia. Với đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp cùng đội ngũ công nhân lành nghề sản xuất tại nhà máy chúng tôi tự tin sẽ tạo ra những sản phẩm chất lượng vượt trội được quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 cho công trình của quý khách hàng. http://google.sk/url?q=https://systemfan.vnhttp://google.sk/url?q=https://systemfan.vn
 10. Quạt hướng trục

  until
  DANH SÁCH CÔNG TY SẢN XUẤT QUẠT HƯỚNG TRỤC UY TÍN Quạt hướng trục là sản phẩm thông dụng, thiết kế nhỏ gọn đơn giản, gồm motor, cánh quạt và vỏ quạt. Sản phẩm quạt hướng trục cũng đa dạng, to nhỏ, chất liệu khác nhau có thể bằng nhựa hoặc bằng kim loại. Quạt hướng trục rất dễ tìm mua, nhưng không phải loại quạt nào cũng phù hợp với nhu cầu, vì vậy trước khi đặt mua sản phẩm bạn cần phải hỏi rõ thông tin về sản phẩm, kích thước, chất liệu, hiệu suất, mục đích để làm gì?... để cả người bán lẫn người mua có thể cung cấp thông tin đúng sản phẩm. Nếu quý khách có nhu cầu cần mua quạt hướng trục có thể liên hệ 090 199 2866 để được tư vấn. Danh sách các công ty sản xuất quạt hướng trục ở Miền Nam 1. Công ty Quạt Công Nghiệp Sài Gòn Website: quatcongnghiepsaigon.vn Holine: 0989 711 663 2. Công ty Vinazan 3. Công ty Quạt bình dương 4. Công ty Duat Hưng Phước 5. Công ty Quạt TVT Danh sách các công ty sản xuất quạt hướng trục ở Miền Bắc 1. Công ty System Fan Việt Nam Website: systemfan.vn Holine: 098 151 2866 2. Công Ty Phương Linh 3. Công ty Gteco 4. Công Ty tomeco 5. Công ty Thvinasun 6. Công Ty Quatvimax Công dụng của quạt hướng trục Tác dụng chính của quạt hướng trục là thông gió, dựa vào cấu tạo có chiều hút và thổi song song, để di chuyển luồng không khí, giúp công trình được thông thoáng. Quạt cũng giúp xua tan đi sự nóng bức do sự tỏa nhiệt của các máy móc, làn gió thu được từ quạt thông gió hướng trục sẽ làm dịu đi sự ngột ngạt khó chịu, oi bức của nhà xưởng, giúp người lao động thoải mái hơn trong quá trình làm việc. Quạt hướng trục giúp tản nhiệt, đồng thời vận chuyển không khí độc hại ra khỏi nơi sản xuất, mang đến môi trường trong lành cho toàn bộ không gian. giúp người lao động không còn cảm thấy ngột ngạt khó chịu, oi bức, giúp cho môi trường sống có chất lượng tốt hơn, trong lao động sản xuất thì đạt hiệu quả cao hơn. Ưu điểm và nhược điểm của quạt hướng trục Ưu điểm + Thiết kế thông minh nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt, phù hợp rất nhiều công trình, địa hình khác nhau + Hoạt động êm, không gây ồn + Tiêu tốn ít năng lượng, giảm chi phí về điện năng là sự quan tâm hàng đầu của người dùng. + Hoạt động ổn định, bền bì, tuổi thọ cao. + Hiệu suất cao, dù kiểu dáng nhỏ gọn nhưng quạt có hiệu suất làm việc rất ấn tượng + Sử dụng trong nhiều mô hình và môi trường khác nhau. + Giá Thành hợp lí + Dễ tìm mua, dễ vận chuyển, dễ lắp đặt, quý khách cần mua chỉ cần gõ google từ khóa ” quạt hướng trục ” là sẽ thấy thương hiệu quạt cao cấp Systemfan, làm bằng thép không dỉ, kể cả trong môi trường axit, cánh quạt làm bằng thép đức, chống bán bụi…hoặc gọi điện đến 090 199 2866 chỉ 5 phút sản phẩm sẽ được vận chuyển đến nhà của Bạn ! Nhược điểm Thường được lắp đặt trên cao và rất khó khăn khi sửa chữa bảo dưỡng. ( Tuy nhiên bạn có thể yên tâm Systemfan luôn nghiên cứu kỹ lưỡng để tạo ra những sản phầm chất lượng. Cùng với đó chế độ bảo hành tối đa, để người dùng có thể an tâm hơn khi sủ dụng sản phẩm.) Các sản phẩm quạt hướng trục phổ biến Các loại quạt hướng trục Trong thiết kế quạt hướng trục công nghiệp sử dụng trong các tòa nhà, tầng hầm, bãi đậu xe, đặc biệt là nhà xưởng thì có 2 loại quạt gió hướng trục phổ biến : Quạt hướng trục trực tiếp Quạt hướng trục trực tiếp là loại quạt có cánh gắn trực tiếp vào Motor, hay nói cách khác là Mortor nằm trong vỏ quạt, cùng hàng với cánh quạt. Quạt hướng trục gián tiếp Quat hướng trục gián tiếp là loại quạt có motor nằm ngoài vỏ quạt và cánh quạt, sử dụng dây curoa để truyền lực xoay từ mortor đến cánh quạt. Hình ảnh các loại quạt hướng trục Để hiểu rõ hơn về các dòng sản phẩm quạt hướng trục VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0989 711 663 Mọi chi tiết xin liên hệ tới số Hotline để được tư vấn miễn phí: Tel: 090 199 2866/ 0901692866 https://quatcongnghiepsaigon.vn/ https://quatcongnghiepsaigon.vn/quat-huong-truc https://systemfan.vn/ https://systemfan.vn/quat-huong-truc
 11. QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP TP.HCM Tại Sài Gòn ( TP HCM ) nền công nghiệp được đánh giá phát triển nhất cả nước, với nhiều khu công nghiệp lớn, nguồn đầu tư lớn từ trong nước và cả nước ngoài. Với ưu thế có cảng biển thuận tiện giao thương, có đường hàng không kết nối quốc tế lớn nhất cả nước, cùng với những điều kiện văn hóa khác, đã giúp ngành công nghiệp ở Hồ Chí Minh thu hút được vốn đầu tư. Sức thu hút của thị trường đầu tư ở Hồ Chí Minh tăng trưởng đã góp phần không nhỏ trong sự phát triển công nghiệp của tỉnh lân cận như Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An, Vũng Tàu…như được thay da đổi thịt, kinh tế vươn lên mạnh mẽ. Cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp thì quạt hút công nghiệp cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe, môi trường làm việc an toàn, nhờ những công dụng của mình, giúp nhà máy và công nhân hoạt động được hiệu quả hơn. Quạt hút công nghiệp là gì? Quạt hút công nghiệp là loại quạt hoạt động ở công suất cực lớn, tạo ra lực đẩy hoặc hút nhờ vào sự chuyển động của Motor, Trục quạt và cánh quat, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống thông gió, hệ thống hút bụi và xử lý khí thải trong các nhà máy, xưởng sản xuất. Các dòng sản phẩm quạt hút công nghiệp Quạt hút công nghiệp dạng ly tâm : Quạt ly tâm là loại quạt hút công nghiệp có tác dụng di chuyển dòng không khí dựa vào lực hút ly tâm, thiết kế của vỏ quạt và cánh quạt khi chuyển động sẽ tạo ra một hút vuông góc với hướng chất lưu đi vào, làm di chuyển, tuần hoàn không khí, từ đó đưa khí có chứa bụi bẩn do quá trình sản xuất về thùng chứa để xử lý, đồng thời cấp nguồn khí tự nhiên khác tốt cho sức khỏe của con người. Quạt ly tâm cũng là thiết bị chính trong quạt hút công nghiệp, có chiều hút và chiều thổi tùy vào như cầu của công trình, là thiết bị cơ học quan trọng trong hệ thống hút bụi và hệ thống xử lý khí thải. Quạt hút công nghiệp dạng hướng trục: Quạt hướng trục là một thiết bị cơ học chuyển động có lực hút và lực thổi song song với trục quạt, tuần hoàn luồng không khí qua đầu hút và thổi, thưởng sử dụng để thông gió, làm mát, hút khói và bụi bẩn. Quạt hướng trục là thiết bị quạt hút công nghiệp, có chiều hút và chiều thổi được ứng dụng rộng rãi trong nhà xưởng và đời sống, là thiết bị cơ yếu trong hệ thống thông gió. Hệ thống hút lọc bụi công nghiệp Hệ thống hút lọc bụi là tổ hợp các thiết bị cơ học gồm quạt hút công nghiệp áp suất cao dùng để hút bụi, đường ống, chụp hút, buồng chứa…được sử dụng để gom, hút bụi bẩn, khí thải và các hạt bụi sinh ra trong quá trình sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp hoặc từ trong môi trường được gom về thùng chứa để lọc và xử lý, làm sạch, trả lại cho môi trường sống một nguồn không khí sạch, tốt cho sức khỏe. Hệ thống xử lý khí thải công nghiệp Hệ thống xử lý khí thải là tổ hợp các thiết bị quạt hút công nghiệp, đường ống, hệ lọc,.. sử dụng để gom lượng khí thải sản sinh trong quá trình sản xuất về buống chứa để làm sạch bằng các phương pháp cơ học, trước khi thải khỉ ra ngoài môi trưởng, đảm bảo khí thải ra môi trường là khí sạch, tốt cho sức khỏe con người. Hệ thống thống gió làm mát Hệ thống thông gió là hệ thống gồm các thiết bị quạt hút công nghiệp được thiết kế, lắp đặt nhằm đảm bảo bên trong công trình kiến trúc, nhà xưởng… luôn ở trạng thái không khí thích hợp với yêu cầu đặc thù sinh hoạt, sản xuất của con người cũng như môi trường sống xung quanh. Hệ thống làm mát là hệ thống làm giảm nhiệt độ không khí trong nhà xưởng, văn phòng, trung tâm thương mại, tòa nhà cao tầng, v.v… (khu vực cần làm mát) xuống thấp hơn nhiệt độ thực tế trong khu vực được thiết kế và không khí ngoài trời, cải thiện đáng kể môi trường sống và làm việc cho con người. Mua quạt hút công nghiệp ở đâu? Quatcongnghiepsaigon.vn tự hào là đơn vị chuyên thiết kế, thi công và sản xuất quạt hút công nghiệp uy tín tại Việt Nam, luôn đi đầu về công nghệ sản xuất, đội ngũ Kỹ Sư và Chuyên Gia giỏi. Là một trong những đơn vị gia nhập thị trường Việt Nam sớm nhất, đã được nhiều đối tác và giải thưởng uy tín, công nhận là sản phẩm vàng, là lựa chọn hàng đầu trong việc lắp đặt tư vấn các hệ thống Quạt hút công nghiệp, Hệ thống xử lý bụi, hệ thống thông gió làm mát, hệ thống xử lí khí thải. Các công trình lớn từ Bắc tới Nam như nhà máy thực phẩm Micoem, nhà máy Sơn Hà SHK Bắc Ninh, nhà máy chế biến Thực Phẩm Kinh Đô Miền Bắc, nhà máy Massan Bình Dương, Nhà máy sản xuất thạch cao Vĩnh Tường, … Toàn bộ thiết bị lắp đặt, thiết kế bởi System Fan Việt Nam Mọi chi tiết xin liên hệ tới số Hotline để được tư vấn miễn phí: Tel: 090 199 2866/ 0901692866 https://quatcongnghiepsaigon.vn/ https://quatcongnghiepsaigon.vn/quat-hut-cong-nghiep.html https://systemfan.vn/
 12. Cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp, các nhà xưởng nhà máy được mở ra để cung ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường, thì quạt hút công nghiệp cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe, môi trưởng an toàn, nhờ những công dụng của mình, giúp nhà máy và công nhân hoạt động được hiệu quả hơn. Top of Form Quạt hút công nghiệp là gì? Quạt hút công nghiệp là loại quạt hoạt động ở công suất cực lớn, tạo ra lực đẩy hoặc hút nhờ vào sự chuyển động của Motor, Trục quạt và cánh quat, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và đời sống, chính vì sự mạnh mẽ của quạt nên người ta gọi những quạt có cánh bản, motor lớn tạo ra lực mạnh là quạt hút công nghiệp. Hôm nay System Fan xin chia sẻ với quý đọc giả về các sản phẩm quạt hút công nghiệp được ứng dụng trong ngành công nghiệp nặng, ứng dụng của nó là để làm mát nhà xưởng, thông khí tòa nhà, cấp khí tươi cho tầng hầm, hút lọc bụi cho xưởng sản xuất, xử lý khí thải ở khu chế xuất, công ty, xí nghiệp...là loại quạt hút công nghiệp có công suất cực lớn và ứng dụng đặc thù. Nếu bạn đang tìm kiếm dòng quạt hút công nghiệp để lắp đặt cho nhà máy, xí nghiệp, tòa nhà... thì đây chính là bài viết hưu ích dành cho bạn. Còn nếu bạn đang tìm quạt treo tường, quạt cây...dùng cho nhà hàng thì đây không phải bài viết cho dòng sản phẩm mà bạn đang tìm kiếm. Chúng tôi chỉ sản xuất nhưng quạt lớn, công suất lớn, hình thù của nó đôi lúc bằng cả căn nhà bạn đang ở. Cấu tạo của quạt hút công nghiệp Như đã giới thiệu bên trên, quạt hút công nghiệp systemfan là loại quạt được cấu tạo bởi việc sử dụng những quạt ly tâm, quạt hướng trục cùng với các hệ thống ống dẫn, chụp hút, van... để lưu thông không khí cho công trình lớn như nhà xưởng, tòa nhà...có chức năng tùy thuộc vào thiết kế và như cầu người sử dụng , như Cấp khí, Xử lý khí thải, thông gió làm mát... Tại sao cần lắp đặt quạt hút công nghiệp ? Trong môi trường sản xuất hay sinh hoạt, những nhà máy, tòa nhà thường là những nơi tập trung đông người, nhà máy còn thải ra nhiều loại khí thải khác nhau, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe, vì vậy cần lắp đặt những hệ thống quạt hút công nghiệp để hút đi những khí thải, thay vào đó là những luồng không khí tươi, tốt cho sức khỏe con người, giúp lưu thông không khí một cách chủ động, con người sinh sống hay người lao động nơi được lắp đặt mới cảm thấy không khí không còn sự ngột ngạt, oi bức, để sống có sức khỏe tốt, làm việc thì hiệu quả tăng cao. Bảo về sức khỏe chính là vai trò chính của sự ra đời của quạt công nghiệp. ✅ Giá quạt hút công nghiệp là bao nhiêu ? Chi phí lắp đặt quạt hút công nghiệp là thắc mắc của rất nhiều doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp. để làm sáng tỏ vấn đề ngày thì System Fan phải khảo sát nhu cầu, khảo sát nhà xưởng, mới có thể tư vấn thiết kế công suất quạt hút công nghiệp phù hợp với nhu cầu, diện tích của công trình, nếu chỉ tính toán sai thì rất có thể quý khách sẽ tiền mất tật mang, việc sửa chữa, thi công chậm, không hiệu quả...sẽ làm mất thời gian, tiến độ, tiền bạc hơn tất cả đó là tinh thần của bạn. Vì vậy lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn " Hãy tìm đến những đơn vị hàng đầu, những đơn vị làm việc với cái tâm với nghề, họ có nhà xưởng đủ năng lực sản xuất để đảm bảo chất lượng và tiến độ của công trình " Tại sao nên chọn System Fan ? " Đơn giản vì chúng tôi làm việc vì cộng đồng, vì sự tử tế và niềm vui, niềm đam mê trong từng sản phẩm, với Bạn là sản phẩm nhưng với SYSTEM FAM là Tác Phẩm " _ trích lời Giám Đốc _ Phạm Thế Hiệu. ⭐ Với phương châm làm kim chỉ nam : Chất Lượng – Uy Tín – Giá cả cạnh tranh – Phục vụ chuyên nghiệp, System Fan Việt Nam cam kết hệ thống hút bụi sẽ giúp tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất và hiệu quả công việc cho nhà xưởng sản xuất cho quý khác hàng. ⭐ Cam Kết : ✔ Cam kết giá luôn tốt nhất ✔ Chế độ bảo hành dài hạn ✔ Tư vấn thiết kế miễn phí >>> Nếu quý khách cần tư vấn thiết kế, báo giá quạt hút công nghiệp hãy liên hệ HOTLINE : https://systemfan.vn https://systemfan.vn/quat-cong-nghiep https://quatcongnghiepsaigon.vn https://quatcongnghiepsaigon.vn/he-thong-xu-ly-khi-thai https://quatcongnghiepsaigon.vn/quat-ly-tam https://quatcongnghiepsaigon.vn/quat-huong-truc
 13. Hệ thống xử lý khí thải là gì ? Hệ thống xử lý khí thải Ac tower là tổ hợp các thiết bị công nghiệp sử dụng để gom lượng khí thải sản sinh trong quá trình sản xuất về buống chứa để làm sạch bằng các phương pháp cơ học, trước khi thải khỉ ra ngoài môi trưởng, đảm bảo khí thải ra môi trường là khí sạch, tốt cho sức khỏe con người. Cấu tạo của hệ thống xử lý khí thải Tùy thuộc vào phương pháp xử lý khí thải mà mỗi hệ thống sẽ có những bộ phận cấu thành khác nhau, nhưng cấu tạo phổ biển của một hệ thống xử lý khí thải gồm : 1. Hệ thống điều khiển điện 2. Quạt hút bụi và khí thải 3. Hệ thống đường ống dẫn 4. Tháp xử lý khí thải 5. Bể chứa 6. Cổng thoát khí Các phương pháp xử lý khí thải 1. Xử lý khí thải bằng phương pháp thiêu đốt Phương pháp đầu tiền quatcongnghiepsaigon.vn chia sẻ với Bạn đọc là phương pháp Thiêu Đốt, đây là phương pháp hoàn hảo nhất hiện nay. Phương pháp Thiêu Đốt là phương pháp sử dụng hệ thống hút, rồi cho vào bình nén khí để đốt. Thông thường phương pháp này sử dụng cho các loại khí thải không thể tái sinh, với các khí thải dễ cháy nói chung và khí thải hơi sơn, CO, công nghiệp nói riêng. 2. Xử lý khí thải bằng phương pháp sinh học Phương Pháp Sinh Học là phương pháp lợi dụng các vi sinh vật để phân hủy hoặc tiêu thụ các khí thải độc hại và thải ra khí CO2, phương pháp này rất thích hợp để xử lý khí thải công nghiệp. Có 3 phương pháp chính Xử lý bằng công nghệ Biofilter Xử lý bằng công nghệ Bio-Scrubber Xử lý bằng công nghệ Biocreactor chứa màng lọc polymer 3. Xử lý khí thải bằng phương pháp ướt Phương pháp ươt là phương pháp cho luồng khí thải cần xử lý tiếp xúc với tiếp xúc với chất lỏng để lọc những hạt bụi siêu nhỏ. Cuối cùng, bụi được giữ lại và được tách ra dưới dạng bùn, hiệu quả của phương pháp này lên đến 90%, điều tuyệt vời hơn là vectơ vận tốc đạt hiệu xuất khoảng 10m/s. Đây là phương pháp rất phổ biến hiện nay mà các công trình xử lí hay tin dùng. 4. Xử lý khí thải bằng phương pháp ngưng tụ Trong phương pháp này thì được chia làm 2 loại Ngưng tụ trực tiếp hay còn gọi là ngưng tụ bề mặt, được diễn ra trong thiết bị trao đổi, có tường ngăn cách khí và tác nhân làm lạnh, đi ngược chiều nhau và chúng được bố trí nhiều lớp. Ngưng tụ gián tiếp hay còn gọi là ngưng tụ hỗn hợp, khí thải và tác nhân làm lạnh sẽ tiếp xúc trực tiếp với nhau, chúng sẽ làm hơi ngưng tụ thành chất lỏng, còn khí sẽ thải ra ngoài, tuy nhiên phương pháp này khá tốn kém. 5. Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ Phương pháp hấp phụ là phương pháp dùng than hoạt tính để hấp thụ các loại khí thải CO, SO2, khí lò đốt và khí phòng thí nghiệm. Nguyên tắc của phương pháp này là sử dụng chất hấp phụ dạng rắn để giữ lại khí và hơi độc, những khí thải này có được đi qua hay không thì phụ thuộc vào tầm quan trọng của nó: Hấp phụ không tái sinh: chủ yếu xử lý trong quy mô nhỏ, như điều hòa. Hấp phụ tái sinh: xử lý nguồn thải quy mô lớn và lượng khí thải có giá trị thu hồi. Ứng dụng hệ thống xử lý khí thải Hệ thống xử lý khí thải công nghiệp là một phần không thể thiếu ở các nhà máy chế xuất, để loại bỏ khí thải thải ra môi trường làm ảnh hưởng môi trường xung quanh, cũng như môi trường làm việc của người lao động, trải lại cho môi trường tự nhiên một bầu không khí sạch, tốt cho sức khỏe. Chính vì chức năng của thiết bị xử lý bụi khí thải mà nó được ứng dụng trong đa ngành, đa nghề đặc biệt là những ngành sau đây : 1. Hệ thống xử lý khí thải nhà máy xi măng 2. Hệ thống xử lý khí thải xưởng khai thác đá 3. Hệ thống xử lý khí thải xưởng gỗ 4. Hệ thống xử lý khí thải ngành sản xuất kim loại 5. Hệ thống xử lý khí thải lò gạch 6. Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 7. Hệ thống xử lý khí thải sơn 8. Hệ thống xử lý khí thải phòng thí nghiệm và còn rất nhiều ngành nghề khác, để lắp đặt hệ thống xử lý khí thải phù hợp thì cần tính toán thiết kế hệ thống phù hợp, đạt tiêu chuẩn và đúng công xuất, quý bạn đọc đang có như cầu có thể liên hệ để nhận tư vấn thông tin cần thiết tại quatcongnghiepsaigon.vn. https://quatcongnghiepsaigon.vn/he-thong-xu-ly-khi-thai https://quatcongnghiepsaigon.vn/xu-ly-khi-thai-nha-may-xi-mang https://quatcongnghiepsaigon.vn/ https://systemfan.vn/ https://quatcongnghiepsaigon.vn/quat-huong-truc https://quatcongnghiepsaigon.vn/quat-ly-tam
 14. Hệ thống hút bụi gỗ là gì? Hệ thống hút bụi nhà máy gỗ là hệ thống bao gồm các quạt công nghiệp (quạt ly tâm, quạt hướng trục) dùng để thu gom các hạt bụi trong quá trình sản xuất gỗ, như dăm bào, mùn cưa.... Hệ thống có thể xử lý được các hạt bụi nhỏ và các hạt bụi lớn với kích thước đa dạng, trả lại cho môi trường làm việc trong sạch, không còn khí thải, giúp tăng hiệu quả năng xuất lao động, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Tác dụng của hệ thống hút bụi gỗ? Ngoài hút bụi xưởng gỗ, hệ thống còn ứng dụng được cho một số các ngành nghề khác như: ✔ Hút bụi cho nhà máy xi măng ✔ Ngành sản xuất phân bón. ✔ Lọc hút bụi cho khói thải của lò hơi ✔ Hút bụi xưởng sản xuất đồ ăn nhanh… ✔ Các ngành chế biến thức ăn gia súc, gia cầm… Vì sao nên lắp đặt hệ thống hút lọc bụi gỗ? Việc lắp đặt hệ thống hút bụi nhà máy gỗ chính là lựa chọn tốt nhất giúp xử lý triệt để lượng bụi phát tán trong quá trình sản xuất cũng như đảm bảo hiệu quả vệ sinh trong khu vực làm việc của người lao động. ✔ Bụi gỗ là một trong những loại bụi chính gây ra ô nhiêm nghiêm trọng nhất trong ngành chế biến gỗ hiện nay. Bụi gỗ nguyên nhân chính gây nên những bệnh đường hô hấp, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, tác nhân làm giảm khả năng quang hợp của thực vật. ✔ Bụi gỗ tích tụ trên bề mặt máy móc thời gian dài sẽ khiến thiết bị hoạt động kém hiệu quả hơn, motor nhanh bị nóng và thậm chí gây cháy máy. Chính vì thế vấn đề được các doanh nghiệp đặt lên hàng đầu hiện nay là làm thế nào để có thể thu gom và xử lý bụi gỗ một cách triệt để nhất. Ý thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động cũng như gia tăng năng suất hiệu quả làm việc, hiện nay các đơn vị đã lựa chọn trang bị các phương án hút bụi gỗ. Trong đó, hệ thống hút bụi xưởng gỗ được xem là giải pháp tối ưu được rất nhiều công ty, nhà máy, xưởng sản xuất lựa chọn để xử lý bụi bẩn trong nhà xưởng chế biến gỗ của mình. Nguyên lý hoạt động của hệ thống hút bụi gỗ Hệ thống hút bụi nhà máy gỗ có tác dụng thu gom bụi ngay tại vị trí phát sinh thông qua các chụp hút bố trí ngay tại các sản xuất gỗ. Các chụp hút được gắn với hệ thống ống dẫn với áp lực hút mạnh bụi di chuyển theo hệ thống đường ống dẫn vào cyclone. ✔ Dưới sức hút của quạt ly tâm công suất lớn, toàn bộ bụi sẽ bị hút thông qua đường ống nối với từ đầu hút đến quạt và cuốn theo dòng khí vào chuyển động xoáy, sau đó va chạm vào thành cyclone mất động năng đi xuống phễu. Theo đó lượng bụi thô sẽ rơi xuống còn lượng bụi tinh sẽ được quạt ly tâm vận chuyển qua túi lọc tay áo để lọc tiếp một lần nữa. ✔ Sau một thời gian sử dụng, lớp bụi trên hệ thống hút bụi gỗ sẽ rất dày làm sức cản của màng quá lớn, do đó phải ngưng cho khí thải đi qua và tiến hành loại bỏ lớp bụi bám trên mặt vải, hay còn gọi là hoàn nguyên khả năng lọc. Sau khi qua thiết bị lọc túi vải, khí sẽ tiếp tục được dẫn ra ống thải và thoát ra ngoài không khí. Tham khảo thêm: https://systemfan.vn/he-thong-hut-bui-xuong-go https://quatcongnghiepsaigon.vn/ https://systemfan.vn/quat-hut-khoi https://systemfan.vn/quat-thong-gio https://systemfan.vn/he-thong-hut-loc-bui-nha-may-san-xuat-da https://systemfan.vn/quat-cong-nghiep-o-binh-dinh