• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

minhhong

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  13
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About minhhong

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Fourme nằm trên đường Trương Định phía bên tay trái, khúc giao với Nguyễn Thị Minh Khai. Là đoạn đường một chiều nên khi đi bạn nhớ để ý nha, nếu không sẽ phải đi vòng lại á. Quán có tone màu chủ đạo là trắng và xanh. Decor bàn ghế bằng nhựa và kính trong suốt khá bắt mắt. Dù chỉ có 1 lầu thôi nhưng vẫn tạo cảm giác rộng rãi nhờ sắp xếp nhiều gương xinh xung quanh. Quán là một nơi sống ảo vô cùng lý tưởng nha. Menu cũng khá đa dạng. Gồm cafe, trà, trà trái cây, trà sữa. Fourme 1B, Trương Định, phường 06, quận 3. 8:30 Am- 20:30 Pm 45xu-68xu Xem thêm: Tổng hợp 15 quán cafe đẹp ở quận 3
 2. Ở Đà Nẵng nếu muốn đổi gió, tránh xa những ồn ào của thành phố bạn có thể di chuyển khoảng 20 phút chạy xe, đi về hướng Nam Ô, chạy qua cầu Nam Ô đến đèn xanh đèn đỏ đầu tiên là rẻ theo tay phải theo đường Nguyễn Phước Chu, sau đó đi thẳng khoảng 300m đến nhà máy xi măng rẻ tay phải đi tầm 100m đến đồn biên phòng là đến New Port Beachcamp. Với mô hình cafe kết hợp cắm trại view biển, New Port Beachcamp là quán cafe đẹp ở Đà Nẵng luôn cũng thu hút nhiều bạn trẻ và du khách đến đây thư giãn, sống ảo kể từ khi mới vừa bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2021. Đến đây ngoài việc thưởng thức cafe & ngắm biển các bạn còn có thể dã ngoại patty cắm lều hoặc thuê housestay qua đêm và buổi tối còn có cả livemusic.. New Port BeachcampĐịa chỉ: 77 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, Đà Nẵng.Giá nước và món ăn: 30k-115kFanpage: New Port Beachcamp Xem thêm: Check in ngay 9 quán cafe đẹp ở Đà Nẵng làm giới trẻ Đà thành “Sống ảo” mệt nghỉ
 3. Hari Hari Coffee là một trong số ít những quán cafe đẹp ở Quy Nhơn có diện tích vô cùng lớn, Hari có sức chứa đến hàng trăm khách ở cả không gian trong và ngoài. Có thể đáp ứng mọi nhu cầu từ check-in, hội họp đến học tập, làm việc. Không gian được thiết kế với tone trắng đặc trưng với phong cách Hàn Quốc tối giản giúp Hari trở thành địa điểm nổi bật với cả các các bạn trẻ cũng như du khách khi ghé thăm Quy Nhơn. Hari Hari cũng không ngoại lệ khi chọn sự kết hợp trắng – nâu gỗ sáng giữ nét thanh lịch, tinh tế cho tổng thể. Hari Hari Coffee Không gian: Không gian kết hợp phòng lạnh và sân vườn Mở cửa: 8:00 – 22:00 Giá nước tham khảo: 22k -36k Menu: Đồ uống của quán đa dạng từ cà phê, sinh tố, nước ép, soda, kem, trà,… Địa chỉ: 04 Trương Văn Của, TP. Quy Nhơn, Bình Định. Fanpage: Hari Hari Quy Nhơn Xem thêm: 7 quán cafe đẹp ở Quy Nhơn 2021 view siêu đỉnh
 4. DaBang Coffee Việt Nam là một quán cafe mới ở Sài Gòn theo kiến trúc không gian cổ từ Hàn Quốc. DaBang Cafe có thể được xem là ngôi nhà cà phê Hanok đầu tiên xuất hiện tại Sài Gòn. Một chia sẻ về phương châm phục vụ của Cafe DaBang: “Một tách trà, một ly cà phê hay một món bánh mang đến tay bạn luôn được Dabang Coffee chăm chút tỉ mỉ từ trong lẫn ngoài. Đối với chúng tôi, cà phê hợp khẩu vị vẫn chưa đủ, cần phải trang trí đẹp mắt và khéo léo.” DaBang Coffee Việt Nam Địa Chỉ: 133-135 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Xem thêm: Cập nhật 5 quán cafe mới mở ở Sài Gòn được giới trẻ “check-in sống ảo” hot rần rần
 5. Chỉ vừa mới khai trương vào giữa tháng 10 nhưng A’Then Coffee And Tea hay Cafe Athen BMT ngay lập tức vượt lên đứng đầu bảo xếp hạng những quán cà phê sống ảo BMT mới và đẹp. A’Then Cafe được thiết kế theo phong cách địa trung hải với tông trắng chủ đạo cùng việc kết hợp với nội thất mây tre, mảng xanh mang đậm chất tropical đã tạo nên một không gian cafe sống ảo mới gây sốt giới trẻ ở Buôn Ma Thuột. Hiện nay dù ngày hay đêm thì chắc chắn sẽ khó có quán cà phê sống ảo nào ở Buôn Ma Thuột có thể cạnh tranh với A’Then Coffee And Tea về độ xịn mịn với những view check-in vô cùng chất lượng. A’Then Coffee And Tea Không gian: Ngoài trời phong cách địa trung hải Mở cửa: 8:00 – 22:00 Giá tham khảo: 15k- 40k Địa chỉ: 07 Cao Xuân Huy, Phường Tân Lợi, Tp.Buôn Ma Thuột Xem thêm: 10 quán cà phê sống ảo BMT mới nhất, địa điểm hẹn hò lý tưởng
 6. Hanok Cafe tại Huế, là quán cafe đầu tiên xây dựng theo phong cách Hàn Quốc cổ tại Việt Nam. Hanok cà phê được thiết kế theo phong cách Hàn Quốc cổ từ chất liệu đến bố cục trong quán hay chi tiết trang trí. Để phù hợp với với tinh thần quán, nhữn món thức uống (trà, cà phê, sữa trái cây…) tại Hanok được nhiều khách hàng đánh giá là cũng mang hương vị của xứ sở kim chi với chất lượng tròn vị, trình bày đẹp và phải chăng về giá cả. Hanok Cafe Không gian: máy lạnh & ngoài trời phong cách Hàn Mở cửa: 7:00 – 21:00 Giá tham khảo: 25k-45k Địa chỉ: 14A Kiệt 64 Nguyễn Công Trứ, P. Phú Hội, Tp. Huế Xem thêm: 10 quán cafe đẹp ở Huế mới, view check-in hàn quốc đẹp
 7. DANH SÁCH 30 QUÁN CAFE ĐẸP Ở ĐÀ LẠT Hãy cùng Cafe Sống Ảo điểm qua 30 quán cà phê đẹp ở Đà lạt nhé. Nhà bên Suối 4/18 Trúc Lâm Yên Tử - Đà Lạt Lưng chừng Hẻm 31/8 - Đường 3/4 - P3 - Đà Lạt Cổng trời bali Khu du lịch cáp treo Đà Lạt Mountain View 25 Hoàng Hoa Thám - P10 - Đà Lạt Kokoro coffee 45 Đặng Thái Thân - P3 - Đà Lạt Lululola coffee + Đường 3/4 - P3 - Đà Lạt Camly 9+ 41 Hoàng Văn Thụ nối dài - P5 - Đà Lạt Pura vida Hẻm 108 Hùng Vương - P11 - Đà Lạt Boho corner Hẻm 108 Hùng Vương - P11 - Đà Lạt Dreamer coffee 27B Trần Hưng Đạo - P10 - Đà Lạt Chênh dalat Khu dã chiến - P11 - Đà Lạt In The Forest Đà Lạt Khu dã chiến - P11 - Đà Lạt Mê Linh Coffee Tổ 20 - thôn 4 - xã Tà Nung - Đà Lạt The Hillside 1/26b Hoàng Hoa Thám - P10 - Đà lạt Ngày của nắng 166/9 Hẻm 14 Gio An - P5 - Đà Lạt Magic Land Hẻm 27 Lê Hồng Phong - P4 - Đà Lạt Triệu Đóa Hồng 25 Thi Sách - P6 - Đà Lạt Túi mơ to Hẻm 31 Sào Nam - P11 - Đà Lạt Hiệp khách lầu 2 Khởi Nghĩa Bắc Sơn - P10 - Đà Lạt Kombiland Mimosa - P3 - Đà lạt Xưởng kem hoa 25A Thi Sách - P6 - Đà Lạt Kong 116 Hùng Vương - P11 - Đà Lạt Tulutula Quốc lộ 20 - xã Xuân Trường - Đà Lạt Cabin In The Woods Tổ dân phố 13 - P3 - Đèo Pren - Đà Lạt Về nhà Lâm Văn Thạnh - P11 - Đà Lạt Làng vũ thị Dốc số 7 - P11 - Đà Lạt Quán cà phê đen Đồi Dã Chiến - P11 - Đà Lạt Thảo nguyên xanh Tổ 11 - Thôn 4 - Xã Tà Nung - Đà Lạt Lavender túi thương nhớ Ngã 3 Tà Nung, Suối Vàng - P5 - Đà Lạt Rừng nauy 116 Hùng Vương - P11 - Đà Lạt Tham khảo thêm: Các quán cafe đẹp ở Đà Lạt 2021 khác.
 8. Hari Hari Coffee là một trong số ít những quán cafe đẹp ở Quy Nhơn có diện tích vô cùng lớn, Hari có sức chứa đến hàng trăm khách ở cả không gian trong và ngoài. Có thể đáp ứng mọi nhu cầu từ check-in, hội họp đến học tập, làm việc. Không gian siêu yêu tại Hari Hari Quy Nhơn Không gian được thiết kế với tone trắng đặc trưng với phong cách Hàn Quốc tối giản giúp Hari trở thành địa điểm nổi bật với cả các các bạn trẻ cũng như du khách khi ghé thăm Quy Nhơn. Hari cũng không ngoại lệ khi chọn sự kết hợp trắng – nâu gỗ sáng giữ nét thanh lịch, tinh tế cho tổng thể. Hy vọng Hari Hari Quy Nhơn sẽ là gợi ý thú vị giúp bạn lựa chọn được 1 quán cà phê đẹp ở Quy Nhơn nhé.
 9. Fusion Suites Vũng Tàu Coffee – Chiếc cafe Rooftop săn hoàng hôn siêu “Đỉnh” Fusion Suites Vũng Tàu Coffee nằm trong khung viên của Fusion Suites Vũng Tàu. Ở đây Fusion Vũng Tàu có 2 quầy cà phê, tầng trệt và sân thượng (rooftop). Nếu bạn chọn sân thượng có hồ bơi, bạn sẽ tốn 150.000 đồng để được bơi và chụp hình với cái hồ. Fusion Suites Vũng Tàu Coffee ở sân thượng là địa điểm được rất nhiều bạn trẻ yêu thích bởi chiếc view hoàng hôn có một không hai tại Vũng Tàu. Hy vọng Fusion Vũng Tàu Coffee sẽ là gợi ý thú vị giúp bạn lựa chọn được 1 quán cafe view biển ở Vũng Tàu nhé.
 10. LEAF CAFE - Số 79 ngõ 298 Tây Sơn ( Nay đổi thành Nguyễn Văn Tuyết ) Hà Nội. - Mở cửa: 8h-23h - Giá: 20-55k Không gian quán khá bắt mat và sạch sẽ Hy vọng LEAF CAFE sẽ là gợi ý thú vị giúp bạn lựa chọn được 1 quán cafe đẹp ở Đống Đa nhé
 11. Dalaland Coffee Ngắm trọn Sài Gòn cực Chill trên cao tại Dalaland Coffee. Café check in sang chảnh bật nhất khu Thảo Điền. Quán có 2 tầng nhé. - Tầng trệt: ngắm cá KOI tung tăng dưới hồ tạo cảm giác mát mắt cũng như thư giãn triệt để sau một ngày làm việc căng thẳng. - Tầng 1: VIEW NGẮM TRỌN LANDMARK 81 CAO NGÚT NGÀN – VIEW CHECK IN SANG CHẢNH SIÊU CẤP. Thích hợp cho tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ thích art, so deep, các couple cần không gian lãng mạn để hẹn hò. Ngoài ra, quán café còn có nhiều góc sống ảo với không gian Hy Lạp. - 24/4/4 Trần Ngọc Diện Str, Thảo Điền, D2, HCMC - Mở cửa: 7h - 22h - Giá nước: 40k-85k Hy vọng Dalaland Coffee sẽ là gợi ý thú vị giúp bạn lựa chọn được 1 quán cafe đẹp ở sài gòn nhé
 12. Serein Cafe&lounge Địa chỉ: Số 16, tập thể Ga Long Biên,Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Giờ mở cửa: 8:00 - 23:00 Nếu có dịp đến thăm thủ đô Hà Nội, bạn hãy dành một ít thời gian ghé qua quán cà phê Serein Cafe & Lounge để được ngắm nhìn cầu Long Biên cổ. Ở đây, dù buổi sáng hay buổi tối cũng đều rất đẹp. Quán rất đầu tư về khoảng trang trí. Tất cả các đồ dùng nội thất đều có dáng vóc Tây phương, vừa sang trọng vừa xinh đẹp. Cầu thang cũng được thiết kế có hoa văn tinh xảo, bên cạnh đó là những chiếc ghế sopha, những chiếc đèn chùm treo trên trần nhà... tất cả tạo nên một tổng thể đậm chất phương Tây. Hôm ấy mình đi bắt gặp 1 hình ảnh rất đáng yêu của 2 bác chắc tầm trên 60t, bác gái nói thích chụp ảnh có cả cây cầu đằng sau, bác trai đứng đủ góc đủ tư thế để ảnh bác gái không bị ngược sáng, chụp 1800 kiểu ảnh bác gái không ưng nhưng bác trai vẫn vui vẻ chụp tiếp ạ sau mình đã ra chụp giúp 2 bác vài kiểu và 2 bác rất ưng. Hy vọng Serein Cafe&lounge sẽ là gợi ý thú vị giúp bạn lựa chọn được 1 quán cafe đẹp ở Hà Nội nhé.
 13. Review Cafe Sống Ảo - Góc review, gợi ý và tổng hợp những không gian quán cafe sống ảo, quán cafe đẹp tại Sài Gòn, Hà Nội, Đà Lạt, Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Quy Nhơn, ... Tổng hợp quán cafe đẹp ở Sài Gòn Tổng hợp quán cafe đẹp ở Hà Nội Tổng hợp quán cafe đẹp ở Đà Lạt Tổng hợp quán cafe đẹp ở Đà Nẵng Tổng hợp quán cafe đẹp ở Vũng Tàu Tổng hợp quán cafe đẹp ở BMT Tổng hợp quán cafe đẹp ở Quy Nhơn Tổng hợp quán cafe đẹp ở Biên Hòa Tổng hợp quán cafe đẹp ở Cần Thơ Tổng hợp quán cafe đẹp ở Biên Hòa Tổng hợp quán cafe đẹp ở Bình Dương Tổng hợp quán cafe đẹp ở Hải Phòng Tổng hợp quán cafe đẹp ở Nha Trang