• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

quathutcongnghiep

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  10
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About quathutcongnghiep

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  https://quathutcongnghiep.vn/danh-muc-san-pham/quat-hut-ly-tam/
 1. Quạt ly tâm là sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi An Phú Quý. Quạt có lưu lượng gió lớn, độ ồn thấp, hiệu quả cao, vận hành ổn định chuyên dụng để thông gió, hút mùi, hút bụi.... trong xây dựng dân dụng và công nghiệp luôn được khách hàng quan tâm và lựa chọn. Cấu tạo chi tiết quạt ly tâm Quạt ly tâm có cấu tạo tương tự như thiết bị bơm ly tâm. Các bộ phận chính của quạt ly tâm bao gồm vỏ, cánh (guồng động), trục, hệ truyền động và ống dẫn ra/ vào. Cụ thể Cánh Cánh quạt hay còn gọi là guồng động, bánh guồng hay bánh công tắc được gắn vào 2 đĩa gồm đĩa chính và đĩa phụ (2 đĩa này đảm bảo độ cứng cho cánh). Cánh được thiết kế với nhiều kiểu dáng khác nhau và có số lượng từ 6 đến 60 cánh tùy loại. Bộ phận này có chức năng tạo áp lực và chuyển khí vào trong mạng cánh. Vỏ ngoài Vỏ của quạt là phần bao quanh cánh có chức năng dẫn khí và chuyển động năng thành thế năng. Để thực hiện tốt được nhiệm vụ này chúng thường được thiết kế dạng xoắn ốc và thiết kế sao để có thể giảm thiểu tổn thấp suất thủy tĩnh của lưu thể khi đi vào và ra khỏi quạt Vỏ của quạt thường được làm từ những vật liệu chắc chắn, có khả năng chống rỉ tốt. Lớp vỏ này có nhiệm vụ vừa là giá đỡ vừa là phần liên kết giữa thiết bị với vị trí lắp đặt vừa giảm tối đa tiếng ồn, sự rung lắc của động cơ khi hoạt động. Motor Là bộ phận rạo ra chuyển động của quạt hút ly tâm, một số loại motor được sử dụng trong quạt ly tâm hiện nay phải kể đến TECO Đài Loan, motor TQ/VN,... Hệ truyền động Curoa là bộ phận đảm nhiệm vai trò kết nối motor với đuôi cánh trong cửa quạt hút. Chúng thường có trong các sản phẩm quạt ly tâm gián tiếp và được sản xuất bằng cao su có độ bền cao. Lợi ích khi sử dụng quạt ly tâm Hút, thổi máng khí động, hút thải và cung cấp nguồn khí tươi cho nhà Xưởng, Tòa Nhà... nơi bạn làm việc hoặc sinh sống. Quạt ly tâm trực tiếp với motor gắn trực tiếp lên quạt, quạt sở hữu tốc độ hút gió lớn, đem lại một không gian thông thoáng. Mặt trái, nó không dùng được ở trong các môi trường khắc nghiệt. Quạt ly tâm gián tiếp với motor kết nối với cánh quạt thông qua dây curoa có độ chịu nhiệt tốt, sử dụng được kể cả trong các môi trường nhiệt lớn, hơi axit, hóa chất… Thông tin liên hệ: CÔNG TY: An Phú Quý Địa Chỉ : Số 36, đường Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, HN Điện Thoại: 0961.619.701 Website: http://quathutcongnghiep.vn/ Email: kd@anphuquygroup.com Google Map: https://goo.gl/maps/fAQiqQwfQyGFeXnH6
 2. Quạt hút mùi wc hay quạt hút mùi toilet là loại quạt thường được lắp đặt trong các nhà tắm, nhà vệ sinh trong gia đình và cả công cộng. Với tác dụng chủ yếu là hút mùi, hút ẩm đảm bảo vệ sinh và cũng như sự thoải mái cho người sử dụng. Vậy quạt hút mùi wc là gì? Quạt hút mùi wc, nhà vệ sinh Quạt hút mùi wc là gì? Quạt hút mùi wc được biết đến như là một chiếc quạt thông gió mini sử dụng chuyên cho nhà vệ sinh. Thiết bị sử dụng để lưu chuyển không khí bên trong và bên ngoài nhà để tạo ra sự thông thoáng, thoáng mát. Đồng thời hút sạch các mùi tạp chất, khí tù trong phòng đẩy thẳng ra ngoài, hạn chế tích hơi nước hay mùi khó chịu. Giúp nhà tắm hay wc luôn khô thoáng và hợp vệ sinh. Vai trò việc sử dụng quạt hút toilet Trao đổi không khí trong và ngoài không gian Khác với các loại phòng khác, phòng vệ sinh khá là kín và bé. Việc tự lưu thông không khí trong phòng thật sự rất kém. Quạt hút mùi nhà vệ sinh hoạt động với cơ chế hút hơi, khí tù ra ngoài và đồng thời đẩy làn gió tươi từ ngoài vào. Từ đó không khí trong và ngoài không gian luôn được trao đổi liên tục Giảm mùi hôi khó chịu Mùi hôi của các nhà vệ sinh là một trong những vấn đề được chú ý nhất. Bởi đây là nơi xuất hiện khá nhiều mùi khó chịu và từ đó đem lại cảm giác không thoải mái cho người dùng. Quạt hút mùi toilet hút sạch mùi hôi, lọc sạch không khí liên tục giúp nhà vệ sinh luôn thoáng và không có mùi khó chịu. Giúp nhà tắm luôn khô thoáng Nhà tắm luôn là nơi xuất hiện hơi nước, nước đọng, khiến không gian luôn trong trạng thái ẩm. Thiết bị giúp hút sạch ẩm cũng như hơi nước và nước đọng. Nhờ đó nhà tắm luôn kho thoáng. Đảm bảo sức khỏe khỏi các loại vi khuẩn Có lẽ trong các không gian, nhà tắm là nơi xuất hiện nhiều loại vi khuẩn cũng như ẩm mốc. Nếu không được vệ sinh, dọn dẹp thời gian dài dễ dẫn đến các loại virus có hại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe các thành viên trong gia đình. Sử dụng quạt hút ẩm, hạn chế việc sinh sôi vi khuẩn là điều cấp thiết phải làm. Bảo vệ sức khỏe của gia đình trước các loại virus, vi khuẩn ẩm mốc. Cách lựa chọn hút mùi nhà vệ sinh Tính thể tích phòng wc để chọn quạt phù hợp Đầu tiên để lắp quạt thông gió việc xác định thể tích phòng vệ sinh hoặc phòng tắm nhà bạn là điều quan trọng nhất. Từ đó ta tính được lưu lượng của quạt thông gió cần mua là bao nhiêu cũng như công suất và độ ồn của quạt để lựa chọn phù hợp nhất. Xác định vị trí để lắp quạt Chọn mua quạt phải xác định vị trí lắp có phù hợp với kích thước quạt thông gió nhà vệ sinh, có bị chắn hay bị cản không. Từ đó lựa chọn kích thước quạt hút mùi nhà vệ sinh hợp lí nhất Chi phí để mua quạt Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại quạt thông gió cho nhà vệ sinh với nhiều mức giá quạt thông gió nhà vệ sinh. Nếu kinh phí bạn có thể chọn sản phẩm cao cấp được nhập khẩu. Nếu kinh tế eo hẹp hơn bạn có thể lựa chọn sản phẩm trong nước có chất lượng tốt. Mua quạt hút mùi 1 chiều hay 2 chiều Quạt 1 chiều chỉ có chức năng đẩy khí ra khỏi không gian còn đối với quạt thông gió 2 chiều có cả 2 chức năng vừa đẩy và vừa hút khí tươi từ ngoài vào. Chính vì thế nhiều gia đình lựa chọn quạt 2 chiều lắp đặt cho wc để việc khử mùi, thông gió được nhanh chóng và hiệu quả. Chọn nhà cung cấp uy tín nhất Để tìm mua được chiếc quạt hút mùi nhà vệ sinh chất lượng chúng ta cần lựa chọn nhà cung cấp uy tín hàng đầu. Ngoài ra, nên xem các review chi tiết. Từ đó có thể xác định được địa chỉ chất lượng và thương hiệu uy tín. Các loại và giá quạt thông gió nhà vệ sinh Trên thị trường gồm có 2 loại hút mùi nhà vệ sinh chính: Quạt hút âm trần nhà vệ sinh Sang trọng có tính thẩm mỹ cao, hút nhanh chóng, công suất hoạt động cao, có hệ thống màn che bảo vệ. Tuy nhiên để sử dụng được loại quạt hút mùi âm trần trần của phòng vệ sinh phải là trần 2 lớp để lắp đặt và tạo không gian cho hệ thống thông khí. Nổi bật là quạt hút âm trần 300x300 và quạt hút âm trần 600x600 Quạt hút âm trần 300x300 Thương hiệu: Deton Việt Nam Có 2 dòng chính là có nối ống và không ống Công suất vừa phải đạt 55 (W) Điện áp gia dụng 220 (V) Vòng tua quay 1400 (v/p) Lưu lượng gió mức 1080 (m3/h) Kích thước khung là 300X300 (mm) Kích thước mặt nạ là 450×450 (mm) Bảo hành chính hãng 12 tháng Xuất xứ tại Trung Quốc Quạt hút âm trần 600x600 Kiểu dáng trang nhã, lịch sự, chất lượng cao Lưu lượng gió lớn, độ ồn thấp, vận hành ổn định, dễ dàng lắp đặt Kích thước phủ bì 600×600 đúng bằng 1 tấm thạch cao Quạt hút mùi nhà vệ sinh âm trần thiết kế siêu mỏng có thể lắp đặt ở nhiều địa hình khác nhau Động cơ quạt hu cao cấp, tiết kiệm điện năng Chất lượng ổn định, độ bền cao Quạt hút gắn tường nhà vệ sinh Tính thẩm mỹ cao, có màn che bảo vệ, dễ dàng lắp đặt và phù hợp với đại đa số công trình xây dựng của gia đình Việt, giá rẻ, hoạt động ổn định. Nếu phòng tắm bạn rất bé và nhu cầu thông gió ít hơn ( chủ yếu là wc) thì có thể dùng loại gắn tường này. Quạt hút toilet panasonic FV-24CD7 Động cơ: Bạc đạn Công suất: 17W Độ ồn: 31dB Lưu lượng gió: 170 m3/h Kích thước: Kích thước lỗ trần vuông 23cm x 23cm Quạt thông giá Dasin KVF-1025 KVF-1025 có kích thước nhỏ gọn, dễ lắp đặt, lưu lượng gió vừa phải. Độ bền qua năm tháng cực kỳ cao. Được bao bọc bên ngoài bằng thép sơn tĩnh điện không rỉ sét, bền bỉ nguyên vẹn qua năm tháng sử dụng Kích thước nhỏ, lắp ráp cực kì đơn giản, chỉ cần cố định 4 đầu vít là xong Hiện tại quạt có thể vận hành 2 chiều. Thay đổi, chiều hút thổi chỉ với chiếc công tắc. Xem chi tiết tại: https://quathutcongnghiep.vn/tin-tuc-moi/quat-hut-mui-wc-loai-nao-duoc-su-dung-nhieu-nhat/ Hoặc: https://twitter.com/HutCong/status/1433291981912829955?s=20 Thông tin liên hệ: CÔNG TY: An Phú Quý Địa Chỉ : Số 36, đường Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, HN Điện Thoại: 0961.619.701 Website: http://quathutcongnghiep.vn/ Email: kd@anphuquygroup.com Google Map: https://goo.gl/maps/fAQiqQwfQyGFeXnH6 #quathutmuiwc https://diigo.com/0lo4yw http://sco.lt/6smVDE https://telegra.ph/Quat-hut-mui-wc-chat-luong-09-02 https://linkhay.com/blog/189683/quat-hut-mui-wc-loai-nao-duoc-su-dung-nhieu-nhat https://flipboard.com/@quathutcn/qu-t-h-t-m-i-wc-lo-i-n-o-c-s-d-ng-nhi-u-nh-t-t58ahjj4y https://pin.it/4dSR3xb https://www.behance.net/gallery/126590031/Qut-hut-mui-wc-loi-nao-duc-s-dng-nhiu-nht https://www.reddit.com/user/One-Assignment7769d/comments/pgc51b/quạt_hút_mùi_wc_loại_nào_được_sử_dụng_nhiều_nhất/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3 https://quathutcongnghiepanphuquy.tumblr.com/post/661193710066909184/qu%E1%BA%A1t-h%C3%BAt-m%C3%B9i-wc-v%E1%BB%9Bi-vai-tr%C3%B2-h%C3%BAt-s%E1%BA%A1ch-c%C3%A1c-m%C3%B9i-t%E1%BA%A1p https://www.instagram.com/p/CTTxTqDPmaU/ https://www.linkedin.com/posts/quathutcongnghiep_quathutmuiwc-activity-6839079277833674752-YzHd https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=539683690376980&id=241029986909020 https://www.deviantart.com/quathutcongnghiep/status-update/Qut-ht-mi-wc-vi-890636962 https://www.instapaper.com/read/1441274946 https://www.zoimas.com/post/53771 https://www.plurk.com/p/oje36p https://ok.ru/profile/584707793646/statuses/154426735229934 https://mastodon.top/@quathutcnapq/106860640567577385 https://jpst.it/2BZxH https://www.folkd.com/detail/%2Fquathutcongnghiep.vn%2Ftin-tuc-moi%2Fquat-hut-mui-wc-loai-nao-duoc-su-dung-nhieu-nhat https://gab.com/quathutcn/posts/106848281791875188 https://www.vietnamta.vn/photo/244212/quat-hut-mui-wc/feed_832914 https://myspace.com/quathutcongnghiep/mixes/streammix-728922/photo/373569152 https://ello.co/quathutcongnghiep/post/fy2kpgk8n_zhmhfnk4rgva https://thetravelbrief.com/tips/san-bernardo-qu-t-hut-mui-wc-lo-i-nao-d-c-s-d-ng-nhi-u-nh-t https://www.flickr.com/photos/193618102@N02/51419049203/in/dateposted-public/
 3. Quạt hút vuông 500×500 là loại quạt thông gió có thiết kế hình hộp vuông. Được sử dụng rộng rãi để hút mùi, hút khí nóng, hút hơi ẩm. Nhưng không phải ai cũng biết chọn mua loại quạt này. Vậy nên mua quạt hút công nghiệp 500×500 ở đâu? Chi tiết quạt hút công nghiệp 500×500 Quạt hút công nghiệp 500×500 có kích thước nhỏ và trọng lượng khá thấp. Quạt được sử dụng đa dạng nhiều môi trường. Từ nhà hàng, quán ăn đến xưởng sản xuất vừa và nhỏ. Hiệu quả làm mát của nó được đánh giá rất cao, đồng thời cực kỳ tiết kiệm điện năng. Thông số kỹ thuật Chủng loại: Hút / Thổi Model SHRV 500 Hãng sản xuất: Việt Nam Xuất xứ: Nhập khẩu/chính hãng Điện áp: 220V Công suất: 0.25KW Lưu lượng: 15.000m³/h Vòng tua: 1400V/phút Kích thước khung: 500x500x300mm Bảo hành 12 tháng Ảnh thật quạt hút công nghiệp 500×500 Cấu tạo quạt hút Phần vỏ quạt Bao phủ quạt hút 500×500 là khung vuông quạt là lớp kim loại bền chắc, chống rỉ sét qua năm tháng Tránh va đập, giữ nguyên trạng thái, bảo vệ quạt. Quạt có phần vỏ được lắp lá xách che mưa, chắn bụi, với khả năng tự đóng mở khi hoạt động Cánh quạt Cánh làm từ inox hoặc nhôm hợp kim. Chất liệu kim loại sáng bóng, chống oxy hóa qua năm tháng sử dụng. Lá cánh được thiết kế dạng xoắn, với tản lá vừa phải Mang lại lưu lượng gió lớn Động cơ quạt Puli đai chuyền với đầu nối làm từ hợp kim nhôm có đặc điểm nhẹ, độ bền cao, chắc chắn. Giúp dễ dàng khởi động mà không tốn nhiều sức; Dây curoa được nhập khẩu có độ bền cao, biến dạng tự do. Giúp quạt linh động không bị cứng nhắc. Lựa chọn quạt thông gió vuông 500×500 Độ chất lượng Điều đầu tiên là nhắc về chất lượng, hơn hết thì hiệu quả cũng như độ bền quạt là quan trọng nhất. Ta nên tìm hiểu kỹ về chất liệu của quạt, cũng như cách thức hoạt động Nguồn gốc Quạt hút công nghiệp 500×500 được rất nhiều công ty thương mại bày bán trên thị trường. Nhưng không phải công ty nào cũng phân phối dòng quạt thông gió vuông chất lượng. Giá thành Quạt thông gió vuông 500×500 trên thị trường có rất nhiều giá khác nhau. Điều này có thể khiến bạn hoang mang và khó để lựa chọn. Bạn hãy so sánh giá nhiều nơi để chọn được địa chỉ có chi phí tương xứng với chất lượng và giá tốt nhất. Hình ảnh thực tế quạt hút công nghiệp 500×500 Cung cấp quạt thông gió vuông 500×500 Quạt thông gió vuông 500×500 được sử dụng phổ biến trong hầu hết các vị trí và được nhiều khách hàng tin dùng bởi hiệu quả và sự tiện dụng. Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ An Phú Quý là nhà sản xuất và phân phối dòng quạt hút công nghiệp này. Là một công ty uy tín, có tên tuổi trên thị trường và kinh nghiệm 7 năm trong lĩnh vực.Chúng tôi cam kết luôn bán những sản phẩm chất lượng cao, giấy tờ đầy đủ Nếu bạn đang muốn tìm hiểu các loại quạt hút, quạt thông gió công nghiệp mời quý khách truy cập quạt thông gió công nghiệp để tìm hiểu thêm. Xem thêm tại: https://quathutcongnghiep.vn/tin-tuc-moi/mua-quat-hut-cong-nghiep-500x500-o-dau/ Hoặc: https://twitter.com/HutCong/status/1423474357012074504 Thông tin liên hệ: CÔNG TY: An Phú Quý Địa Chỉ : Số 36, đường Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, HN Điện Thoại: 0961.619.701 Website: http://quathutcongnghiep.vn/ Email: kd@anphuquygroup.com Google Map: https://goo.gl/maps/fAQiqQwfQyGFeXnH6 #quathutcongnghiep500x500
 4. Ở trong các xưởng gỗ, điêu khắc thì bụi gỗ trở thành vấn đề được đặt lên hàng đầu. Việc tần suất điêu khắc, mài dũa, cắt gọt liên tục kéo theo lượng bụi được sản xuất ra liên tục. Việc sử dụng quạt hút bụi gỗ cũng như hệ thống hút bụi gỗ nhà xưởng là giải pháp ưu tiên mà xưởng gỗ nào cũng cần phải có. Thế có phải loại quạt nào cũng hút được bụi gỗ không? Chúng ta cùng tìm hiểu về loại quạt chuyên dụng dùng để hút bụi gỗ cho nhà xưởng. Quạt hút bụi gỗ nhà xưởng Tác hại của bụi gỗ trong nhà xưởng Bụi gỗ cùng với các loại bụi sơn, bụi vải, bụi giấy, bụi xi măng, bụi thủy tinh...là một trong những loại bụi vô cùng độc hại. Nó gây ảnh hưởng vô cùng lớn đến tiến trình sản xuất cũng như sức khỏe con người. Hiệu suất làm việc Bụi bay gây cản trở sản xuất, đồng thời ảnh đến các thiết bị sản xuất. Trì trệ ,kéo dài, làm chậm quá trình sản xuất. Từ đó, hiệu suất làm việc kém, từ đó ảnh hưởng kinh tế và doanh thu của một doanh nghiệp. Sức khỏe công nhân Bụi gỗ bám vào quần áo gây ra cảm giác ngứa ngáy, khó chịu, dễ bị mắc bệnh về da, mắt, mũi, phổi,... Bụi gỗ có thể đi sâu vào phế quản, gây viêm phế quản, gây ra các loại bệnh về đường hô hấp, nếu nặng có thể gây ra bệnh ung thư… Một số hệ thống quạt hút bụi gỗ phổ biến Quạt hút ly tâm nối ống Công dụng chính là hút, thổi mảng khí động, hút thải và cung cấp nguồn khí tươi cho nhà xưởng, tòa Nhà... nơi bạn làm việc hoặc sinh sống. Quạt ly tâm nổi bật với áp suất mạnh mẽ, lực đẩy xa và khả năng tạo được sức ép lớn nên quạt có khả năng hút thổi gió xa và mạnh. Quạt ly tâm là quạt hút không khí dọc theo trục dựa vào lực ly tâm đưa ra quanh vỏ quạt, sau đó gió được đẩy ra hướng thẳng góc với trục của quạt. Quạt được chia ra làm 3 loại là: Quạt ly tâm thấp áp, quạt ly tâm cao áp, quạt ly tâm trung áp. Tùy theo nhu cầu sử dụng của con người và nơi nơi lắp đặt mà sử dụng loại quạt sao cho phù hợp. Ngoài ra, quạt ly tâm có tính nén tốt số lượng cánh cắt không khí lớn nên hiệu quả lọc không khí rất tốt. Chính vì lý do đó mà loại quạt này được sử dụng phổ biến để hút gió, khí thải cũng như chất độc hại và khí bụi tại: lò điêu khắc, xưởng gỗ. Quạt ly tâm hút bụi gỗ nhà xưởng Quạt hút ly tâm 7.5 kw Quạt ly tâm 5.5kw Quạt ly tâm 5hp Quạt ly tâm túi vải Ưu điểm lớn nhất là hút được số lượng bụi lớn trong cùng 1 lúc. Điều này hầu như các thiết bị hút bụi khác trên thị trường vẫn chưa làm được. Túi vải dùng cho quạt ly tâm được làm từ chất liệu cao cấp nên có độ bền vượt trội, chống lại được các tác nhân bào mòn từ môi trường bụi cũng như là các loại hóa chất. Cánh quạt ly tâm ở đầu hút có thiết kế chống bám dính nên mặc dù tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn nhưng không bị dính bẩn ( tăng tuổi thọ, chống ăn mòn, tiết kiệm chi phí vệ sinh) Chân đế vững chức, chống đổ do lực hút lớn An Phú Quý là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và thi công hệ thống hút bụi ly tâm túi vải hàng đầu Việt Nam. Độ chính xác và hiệu quả cao, công nghệ tiên tiến Nhật Bản, tiết kiệm chi phí tối đa. Quạt ly tâm túi vải hút bụi gỗ Quạt được tính toán kỹ lưỡng và chế tạo hết sức cẩn thận nhằm đảm bảo quạt chạy êm, không rung và có độ bền cao. Cánh quạt được cân bằng động bởi hệ thống cân bằng động điều khiển kỹ thuật số thế hệ mới nhất. Chi tiết xin liên hệ hotline: 0961.619.701 Xem chi tiết tại: https://quathutcongnghiep.vn/tin-tuc-moi/loai-quat-hut-bui-go-nha-xuong-nao-hieu-qua-nhat/ Hoặc: https://twitter.com/HutCong/status/1432522179569012736?s=20 Thông tin liên hệ: CÔNG TY: An Phú Quý Địa Chỉ : Số 36, đường Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, HN Điện Thoại: 0961.619.701 Website: http://quathutcongnghiep.vn/ Email: kd@anphuquygroup.com Google Map: https://goo.gl/maps/fAQiqQwfQyGFeXnH6 https://twitter.com/HutCong/status/1432522179569012736?s=20 https://diigo.com/0ln6u2 https://www.folkd.com/detail/%2Fdiigo.com%2F0ln6u2 https://gab.com/quathutcn/posts/106848281791875188 https://www.vietnamta.vn/photo/243646/quat-hut-bui-go/feed_830537 https://jpst.it/2BQAf https://mastodon.top/@quathutcnapq/106848308771616699 https://ok.ru/profile/584707793646/statuses/154417662557166 https://www.plurk.com/p/oj9pv3 https://www.zoimas.com/post/53376 https://www.instapaper.com/read/1440645483 https://www.deviantart.com/quathutcongnghiep/status-update/Qut-ht-bi-g-nh-890418911 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=538146867197329&id=241029986909020 https://www.linkedin.com/posts/quathutcongnghiep_lo%E1%BA%A1i-qu%E1%BA%A1t-h%C3%BAt-b%E1%BB%A5i-g%E1%BB%97-nh%C3%A0-x%C6%B0%E1%BB%9Fng-n%C3%A0o-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3-activity-6838294510884257792-etRm https://www.instagram.com/p/CTOMstivHBM/ https://quathutcongnghiepanphuquy.tumblr.com/post/660997768362475520/quathutbuigo https://www.reddit.com/user/One-Assignment7769d/comments/pewtx8/quạt_hút_bụi_gỗ_nhà_xưởng_các_loại/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3 http://sco.lt/7ydmgy https://telegra.ph/Quat-hut-bui-go-nha-xuong-cac-loai-08-31 https://linkhay.com/blog/188322/quat-hut-bui-go-nha-xuong-cac-loai https://flip.it/rO27Le https://pin.it/JwQsbk3 https://www.behance.net/gallery/126435549/Qut-hut-bi-g-nha-xung-cac-loi https://myspace.com/quathutcongnghiep/mixes/streammix-728922/photo/373568803 https://ello.co/quathutcongnghiep/post/o8c-ifyrvqajedgmb8ifqa https://thetravelbrief.com/tips/haka-qu-t-hut-b-i-g-nha-x-ng-cac-lo-i https://www.flickr.com/photos/193618102@N02/51414986409/in/dateposted-public/
 5. Báo giá quạt hút công nghiệp tốt nhất hiện nay Quạt hút công nghiệp không còn xa lạ đối với nhiều doanh nghiệp và gia đình. Quạt công nghiệp mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho người dùng. Một câu hỏi đặt ra là liệu giá quạt hút công nghiệp có đắt không? Các thông tin dưới đây sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời. 3 dòng quạt hút bán chạy nhất trên thị trường: Quạt hút công nghiệp 400×400 | Quạt hút công nghiệp 500×500 | Quạt hút công nghiệp 600×600 Không phải tự nhiên mà quạt hút công nghiệp được nhiều người lựa chọn. Sản phẩm này mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho người dùng. Ưu điểm nổi bật của quạt hút công nghiệp Tiết kiệm Trước hết, sử dụng quạt hút công nghiệp có thể tiết kiệm được chi phí sản xuất. Giá quạt hút công nghiệp rất phải chăng cùng với mẫu mã đa dạng. Chính vì vậy, có rất nhiều sự lựa chọn phù hợp với những không gian khác nhau. Quạt hút công nghiệp chất lượng giá tốt Hiệu quả Khi người lao động làm việc ổn định và thoải mái thì năng suất lao động sẽ được tăng lên. Chính vì vậy, sử dụng quạt công nghiệp cũng là một cách để nâng cao năng suất lao động. Bảo vệ môi trường Quạt hút công nghiệp giúp giảm loại bỏ đi các chất độc trong sản xuất. Điều này làm giảm các chất ô nhiễm trong môi trường làm việc. Chính vì vậy, sức khỏe của người lao động khi làm việc trong nhà xưởng sẽ không bị ảnh hưởng. Báo giá quạt hút công nghiệp Các mức giá quạt hút công nghiệp trên thị trường rất đa dạng. Mỗi loại với công suất và kích thước khác nhau thì mức giá quạt hút công nghiệp khác nhau. Các mức giá rất đa dạng phù hợp với nhiều doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ. Xem chi tiết tại: https://quathutcongnghiep.vn/tin-tuc-moi/bao-gia-quat-hut-cong-nghiep-tot-nhat-hien-nay/ Thông tin liên hệ: CÔNG TY: An Phú Quý Địa Chỉ : Số 36, đường Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, HN Điện Thoại: 0961.619.701 Website: http://quathutcongnghiep.vn/ Email: kd@anphuquygroup.com Google Map: https://goo.gl/maps/fAQiqQwfQyGFeXnH6 #quathutcongnghiep #giaquathutcongnghiep
 6. Trong không gian bếp công nghiệp, bếp nhà hàng, quán ăn… người ta nấu ăn số lượng thức ăn lớn với tần suất nấu liên tục gây ra tình trạng khói mùi khó chịu. Khói bếp, mùi thức ăn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của đầu bếp, thức ăn và cả thực khách. Biện pháp tối ưu giảm tình trạng trên là lắp đặt hệ thống quạt hút khói bếp công nghiệp, quạt hút mùi công nghiệp trong không gian bếp. Các loại quạt hút mùi công nghiệp cho bếp Quạt ly tâm hút khói, mùi hôi dọc theo trục dựa vào lực ly tâm đưa ra quanh vỏ quạt, sau đó gió được thổi ra theo hướng thẳng góc với trục. Quạt ly tâm là sản phẩm quạt hút công nghiệp đa chức năng, có cấu tạo đặc biệt chuyên dụng cho bếp công nghiệp vượt trội hơn hẳn các loại quạt hút khác trên thị trường. Tùy vào nhu cầu, sở thích chọn loại quạt phù hợp nhất: Quạt hút mùi bếp ly tâm trung áp Quạt hút mùi bếp ly tâm cao áp Quạt hút mùi bếp ly tâm thấp áp Quạt hút mùi bếp sò ly tâm Một số quạt hút ly tâm bán chạy: Quạt hút ly tâm 7.5 kw Quạt ly tâm 5.5kw Quạt ly tâm 5hp Hình ảnh quạt hút mùi bếp công nghiệp Tiêu chuẩn chọn quạt hút mùi bếp Lựa chọn và thi công hệ thống quạt hút mùi, hút khói bếp ăn công nghiệp, bếp ăn nhà hàng cần lưu ý các tiêu chuẩn sau: Vận tốc gió của quạt hút mùi, quạt hút Vận tốc gió tại miệng quạt phải đạt 0.2 – 0.4 m/s để đảm bảo khói mùi từ bếp được hút sạch sẽ. Độ thẩm mỹ Lựa chọn quạt hút mùi có thiết kế đẹp mắt, sử dụng được trong môi trường nhà bếp của cả nhà hàng, quán ăn Độ bền Linh kiện nhập khẩu, quạt cấu tạo từ kim loại tốt chịu được nhiệt lớn, độ bền cao Chế độ bảo hành tốt Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ An Phú Quý chuyên tư vấn, thiết kế, lắp đặt các hệ thống quạt hút mùi bếp công nghiệp, bếp nhà hàng. Đồng thời là nhà phân phối quạt thông gió công nghiệp hàng đầu Việt Nam, được sản xuất trên dây truyền tự động điều khiển bằng CNC đảm bảo chất lượng 100%. An Phú Quý là địa chỉ mua quạt hút công nghiệp uy tín, chất lượng. Nhận báo giá quạt hút công nghiệp liên hệ: 0961.619.701 Với phương châm phục vụ hết lòng vì khách hàng. Công ty cam kết cung cấp đến cho khách hàng những sản phẩm đầy chất lượng, uy tín và có hiệu quả cao. An Phú Quý có hơn 10 năm kinh nghiệm sản xuất quạt hút công nghiệp với linh kiện nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài. Nếu bạn đang tìm mua quạt hút xách tay, quạt hút gió xách tay, quạt thông gió xách tay, quạt hút mùi, quạt hút khói, quạt hút gió công nghiệp thì liên hệ ngay cho chúng tôi. Chúng tôi cam kết hàng chất lượng, hiệu quả và giá tốt nhất thị trường hiện tại ! Văn phòng chính công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ An Phú Quý Địa chỉ: 178 Tựu Liệt, Thanh Trì, Hà Nội Hotline/Zalo: 0961.619.701
 7. Quạt ly tâm là gì? Phân loại quạt ly tâm Quạt ly tâm còn gọi là quạt hút ly tâm là loại quạt sử dụng chủ yếu với vai trò hút mùi, hút bụi, hút khói, hút các loại tạp chất, bụi sơn,… Quạt hút không khí dọc theo trục dựa vào lực ly tâm đưa ra quanh vỏ quạt, sau đó gió được đẩy ra hướng thẳng góc với trục của quạt. Quạt ly tâm được chia ra làm 2 loại chính bao gồm: Quạt ly tâm trực tiếp: motor gắn trực tiếp, tốc độ gió nhanh Quạt ly tâm gián tiếp: motor gắn gián tiếp, sử dụng được trong môi trường axit, chất ăn mòn nặng, bụi bặm,… Xem thêm: Quạt ly tâm 5.5kw Nguyên lý hoạt động quạt ly tâm Quạt ly tâm hoạt động và làm việc theo một nguyên lý rất đơn giản như sau: B1: Bắt đầu roto quạt quay, áp suất tại tâm quạt nhỏ, không khí sẽ đi vào tâm quạt rồi ở đó được cấp thêm lực quạt ly tâm. B2: Khi roto hút không khí dọc theo trục quạt, nhờ lực ly tâm đưa ra quanh vỏ quạt và đẩy gió ra hướng thẳng góc với trục quạt. B3: Luồng khí chứa bụi được đẩy vào bộ phận thu bụi. B4: Guồng quay tạo áp lực và chuyển khí vào bên trong máy. B5: Vỏ quạt hội tụ và chuyển hướng dòng không khí vào bên trong. B6: Cánh quạt ly tâm luồng không khí vào và đẩy không khí chứa bụi, khí độc ra khỏi quạt theo cùng phương. Ưu điểm và công dụng quạt ly tâm công nghiệp Sau đây là ưu điểm vượt trội và công dụng của quạt: Ưu điểm: Quạt ly tâm có tốc độ quay nhanh tạo ra lực hút và lực đẩy rất lớn. Chính vì thế mà hiệu quả làm mát, cải thiện không khí rất nhanh chóng và hiệu quả. Có thể tạo áp lực lên tới hơn 100.000 PA. Vì nó có tính nén cao hơn rất nhiều so với những loại quạt khác. Motor gián tiếp được lắp đặt bên ngoài, không nằm trên luồng gió hút nên sẽ không bị bám bẩn. Vì thế mà nó sẽ được bảo vệ và có tuổi thọ lâu hơn. Chi phí thiết bị cũng như lắp đặt là rất rẻ. So với các loại quạt khác thì đây là loại vừa có hiệu quả cao vừa có chi phí thấp, là mức đầu tư trong khoảng thời gian dài. Tuổi thọ trung bình của một quạt là 4 – 6 năm tùy theo chế độ bảo trì và cách sử dụng của người dùng Công dụng: Với lực ép lớn nên quạt có khả năng truyền gió xa và mạnh. Bên cạnh đó, quạt có tính nén tốt, số lượng cánh cắt không khí lớn nên hiệu quả lọc không khí rất tốt. Do đó quạt ly tâm được sử dụng phổ biến để hút thông gió, khí thải và các chất độc hại cũng như hút bụi trong hệ thống xay xát, sản xuất gạo, chất hóa học, xưởng gỗ,… Sử dụng quạt hút ly tâm để hút bụi, hơi nóng, hơi hóa chất trong các lò hơi, lò nấu thép Thổi cấp khí tươi phục vụ thi công hầm lò Hút khí thải có phát sinh bụi nhỏ và mịn ở các dây truyền men của nhà máy sản xuất gạch hoặc cho máy mài, máy cắt, máy bào Thông gió tầng hầm hoặc nơi không thể lắp quạt thông gió trực tiếp Hút thông gió điều hòa trung tâm, điều áp cầu thông Quạt ly tâm công nghiệp thổi cấp khí cho lò đốt, nồi hơi Cấp khí tươi và hút khí thải cho các nhà hàng, khách sạn, Báo giá quạt ly tâm công nghiệp các loại CÔNG TY TNHH ĐT Thương Mại và Dịch Vụ An Phú Quý là đơn vị tư vấn, thiết kế, sản xuất và chế tạo theo yêu cầu các sản phẩm quạt hút ly tâm công nghiệp, hệ thống xử lý bụi và khí thải, hệ thống hút mùi và hóa chất công nghiệp, thi công lắp đặt quạt hút khói bếp công nghiệp và dân dụng… Quý khách xin vui lòng liên hệ: 0961.619.701 để được báo giá nhanh nhất.
 8. Quạt hút mùi công nghiệp là gì? Quạt hút mùi công nghiệp là loại quạt có công suất cực lớn dùng để hút mùi, hút bụi, hút hơi nóng, hút mùi hôi khó chịu. Đồng thời lọc sạch không khí lên đến 99% Đa số các dòng quạt hút công nghiệp đều có kích thước to, lưu lượng lớn và chịu được nhiệt độ cao sử dụng được nhiều môi trường nên được lắp đặt chủ yếu tại nhà máy, xí nghiệp hay công xưởng, trại chăn nuôi. Quạt có nhiều công suất khác nhau, tuỳ theo từng nhu cầu và hiệu suất sử dụng mà chúng ta lựa chọn loại phù hợp nhất. Vận tốc gió quạt hút mùi phải đạt được từ 0.2 – 0.4 m/s tại miệng hút. Vận tốc này mới đảm bảo hút mùi hiệu quả trong không gian lớn. . Các loại quạt hút mùi công nghiệp Dựa vào cấu tạo, quạt hút mùi công nghiệp được chia làm 2 loại: quạt ly tâm và quạt hướng trục. Quạt ly tâm Có nhiều cánh quạt, motor truyền động gián tiếp dây curoa được đặt bên ngoài luồng gió hút. Vì thế motor ít bám bụi và chịu được môi trường bụi tốt hơn loại quạt hút gió hướng trục. Quạt hút ly tâm hoạt động dựa trên nguyên lý hút không khí theo chiều dọc dựa vào lực ly tâm. Quạt ly tâm dùng để hút bụi, hút mùi, hút khói từ nhà xưởng, nhà máy và các khu chế xuất. Quạt hút ly tâm công nghiệp Quạt hút hướng trục Khí được quạt hút vào và đẩy ra có hướng song song với trục quạt. Số cánh quạt hút khá ít và dễ bám bụi hay ăn mòn do ma sát trực tiếp với không khí. Quạt hướng trục dựa vào motor lại được chia thành 2 loại nhỏ nữa là loại quạt hướng trục trực tiếp và loại hướng trục gián tiếp. Quạt có công suất lớn, ngoài khử mùi, lọc khí nó còn giúp làm mát hiệu quả. Quạt hút hướng trục thường được lắp đặt tại các nhà bếp, nhà máy may mặc, tầng hầm, công trình dưới đất Quạt hút hướng trục công nghiệp Tính năng quạt hút mùi công nghiệp Sử dụng nhiều môi trường Quạt hút mùi được thiết kế gọn nhẹ và thiết kế theo yêu cầu nên có khả năng thích hợp với nhiều nhà máy, xí nghiệp. Hoạt động tốt ngay cả trong điều kiện môi trường nhiệt độ cao mà không lo hỏng hóc. Ảnh quạt hút ly tâm công nghiệp và quạt hướng trục công nghiệp Tiết kiệm chi phí Giúp tiết kiệm chi phí: quạt có hiệu suất làm việc cao ngang bằng với 3 thiết bị bình thường. Mức phí mua một chiếc quạt hút công nghiệp gồm nhiều tác dụng như hút bụi, hút mùi, làm mát là quá hợp lý và tối ưu. Hiệu quả làm việc Quạt hút công nghiệp giúp làm mát, loại bỏ khí nóng bằng hệ thống làm mát tự động được lắp đặt bên trong quạt. Được lắp đặt bên trong các nhà máy sản xuất để loại bỏ khí nóng, khí nặng mùi. Quạt được dùng phổ biến tại các nhà máy gỗ, sơn, nhà máy đúc kim loại, nhà máy nhiệt luyện, nhà máy nhựa hay các nhà máy hóa chất… Quạt được dùng cùng tấm làm mát bằng hơi để giảm nhiệt độ trong môi trường 8-10 độ C mà không lo ảnh hưởng đến độ ẩm trong không khí. Có thể dùng trong làm mát nhà kính vườn trồng và trang trại chăn nuôi hút mùi, lưu thông không khí. Mang lại môi trường thoáng mát, dể chịu, trong lành và an toàn sức khỏe Ảnh thật quạt hút ly tâm công nghiệp Lựa chọn quạt hút mùi công nghiệp? Bạn đang có nhu cầu mua quạt hút công suất lớn dành cho nhà bếp công nghiệp, nhà kho, xưởng, trang trại của bạn nhưng có quá nhiều loại quạt hút của nhiều thương hiệu trên thị trường. Sau đây là các yếu tố để chọn mua chiếc quạt hút mùi công nghiệp chất lượng Chất lượng quạt Linh kiện phải thiết kế từ kim loại dày cao cấp, độ ăn mòn thấp, chịu được nhiệt cao. Tránh bị ảnh hưởng khi va đập Hiệu suất hoạt động tối đa, công suất cao, lực hút lớn Tiết kiệm chi phí Ưu tiên giá tận xưởng nhưng cần đề phòng khi mua giá quạt hút mùi công nghiệp quá rẻ, nguy cơ hàng giả, hàng kém chất lượng. Hoạt động, hiệu quả sẽ không như mong muốn. Chế độ bảo hành Bảo hành chính hãng 12 tháng. Có hỗ trợ sửa quạt hút mùi công nghiệp tận nhà. Nhà sản xuất và phân phối An Phú Quý là đơn vị chuyên sản xuất và phân phối quạt hút gió công nghiệp uy tín, chất lượng hàng đầu Việt Nam. Với hơn 15 năm kinh nghiệm sản xuất thiết bị làm mát, quạt hút mùi công nghiệp loại nhỏ, thông gió, lưu thông không khí công suất lớn, An Phú Quý đã khẳng định được thương hiệu vững chắc trên thị trường này. An Phú Quý cung cấp ra thị trường hơn 60 loại quạt hút với các thông số khác nhau phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng của quý khách.
 9. Quạt hút công nghiệp là gì? Quạt hút là quạt chuyên dùng để cung cấp không khí, từ nơi này sang nơi khác, ở một khoảng cách xa vị trí lắp quạt. Vì vậy, quạt hút thường được thiết kế hình trụ và có kích thước nhỏ hơn quạt thổi và thường cánh quạt hút có số cánh nhiều hơn quạt thổi gió. Đặc điểm của quạt hút công nghiệp Quạt hút thông thường được sử dụng trong những trường hợp: Cấp khí tươi cho nhà xưởng, xí nghiệp, nhà hàng, khách sạn và gia đình. Hút khí thải của khu sản xuất, khu nhà ở và cả hút khói bếp nhà hàng khách sạn. hút khí thải nhà vệ sinh. Quạt là thiết bị không thể thiếu trong quá trình sản xuất và không gian sống bởi những ưu điểm vượt trội như: Quạt hoạt động rất ổn định, có lưu lượng gió lớn và áp lực cao. Quạt khi hoạt động sẽ mang lại cho không gian luồng không khí tươi mới và sạch sẽ, đảm bảo sức khỏe cho người dùng. Quạt vận hành khá êm ái và giúp người dùng tiết kiệm một phần năng lượng điện. Quạt có thể vừa được sử dụng trong hệ thống hút và vừa có thể sử dụng trong hệ thống đẩy. Tìm hiểu thêm các sản phẩm tương tự: Quạt hướng trục Quạt ly tâm Quạt hút công nghiêp vuông Quạt hút công nghiệp xách tay
 10. An Phú Quý – đơn vị sản xuất và phân phối quạt hút thổi công nghiệp hàng đầu Việt Nam với giá thành cạnh tranh, công nghệ sản xuất tiên tiến. Thông tin liên hệ: CÔNG TY: An Phú Quý Địa Chỉ : Số 36, đường Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, HN Điện Thoại: 0961.619.701 Website: http://quathutcongnghiep.vn/ Email: kd@anphuquygroup.com Google Map: https://goo.gl/maps/fAQiqQwfQyGFeXnH6