• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

annguyen797

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  4
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About annguyen797

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2022 nam mạng Giáp thìn sinh năm 1964 là những người có tố chất lãnh đạo cao và rất giỏi thuyết phục người khác. Vào năm nhâm dần 2022 thì Nam tuổi giáp thìn sinh năm 1964 sẽ có vận chuyển từ ví chi tiết ra sao mời bạn đón đọc bài viết dưới đây Tử Vi Tuổi Giáp Thìn Năm 2022 - Nam Mạng 1964 Giáp Thìn 1964 nam mạng năm 2022 Năm nhâm dần 2022 thì những người tuổi nam giáp thìn 1964 sẽ được sao thái dương chiếu mệnh, sao này làm sao cắt tiền trong hệ thống kiểu rượu liên hạn và đem đến cho bạn khá nhiều tiền tài vinh quang ở độ tuổi lớn tuổi mà làm được những công việc trọng đại đạt được thành tựu cũng khiến cho bạn có một niềm vui rất lớn trong cuộc sống Tử vi 2022 lich365.net: Năm nhâm dần đi Nam tuổi giáp thìn 1964 gặp hạn sao Thiên la, hạn này sẽ tác động một phần đến phần sức khỏe của bản mệnh Tử Vi Tuổi Giáp Thìn 1964 - Nam Mạng Tình duyên tuổi Giáp Thìn nam mạng Năm nay năm 2022 thì Giáp Thìn 1964 sẽ là những người mang mệnh hỏa, vì vậy thì có một số tác động đến gia đình của bạn thi thoảng vợ chồng có thể không hiểu ý nhau là có xích mích nhỏ quá cái tiếng Anh cũng không ảnh hưởng khiến cho gia đình của bạn mất đoàn kết Trong năm, chỉ cần nam giáp thìn cố gắng giữ gìn sự bình tĩnh và thấu hiểu cho người thân đến gia đình của bạn trên con đường tốt đẹp. Công việc, sự nghiệp, tài chính Công danh, Sự nghiệp Sự nghiệp theo lich365.net tử vi 2022 mà xem cho tuổi thìn sinh năm 1964 hôm nay bạn có thể đạt được một số thành quả như mong muốn vì vậy ở độ tuổi nghỉ hưu thì bạn không nên quá sức và giữ tốt một số các công việc mà mình đang làm ở mức ổn định thì tài chính cũng sẽ được vững bền Tử Vi Tuổi Giáp Thìn Năm 2022 - Nữ Mạng 1964 Tài lộc Tử vi tuổi thìn năm 2022 lich365net xem năm nay ở mức ổn định. Do đó nam tuổi thìn 1964 luôn thoải mái chi tiêu và không bị thiếu thốn Phong thủy tuổi Giáp Thìn năm 2022 Màu hợp tuổi: Có màu hợp tuổi với tuổi thìn tính theo năm 1964 vào năm nhâm dần 2022 thì nên chọn các màu ở hành tương trợ giữa hỏa và kim, bởi vì như vậy thì sẽ tăng cường được các yếu tố may mắn, Đó là các bạn lâu rồi bạn Đức Cây cảnh phong thủy: Có cây cảnh phong thủy mệnh thổ sẽ là các cây cảnh tốt nhất cho tuổi giáp thìn sinh năm 1964 vào năm 2022 các loại cây có thể trồng trong nhà, hoặc đặt ở ngoài phòng khách nó là cây nhỏ là cây sài đất, cây hoa trạng nguyên. Cảm ơn bạn đã đón đọc bài viết Lịch 365 - Âm Lịch Vn Địa chỉ: Phúc Lộc, Đông Anh, Hà Nội Website: https://lich365.net/ Email: lich365.net@gmail.com
 2. Tổng Quan Tử Vi 2022 Tuổi Nhâm Dần 1962 Tuổi Dần năm 2022 Người sinh năm 1962 (05/02/1962 - 24/01/1963) tuổi Nhâm Dần là những người cầm tinh con Hổ (can chi ý nghĩa là Quá Lâm Chi Hổ , can chi giải nghĩa làHổ qua rừng) Vào năm 2022, tức là năm Nhâm Dần mệnh Kim. Các yếu tố cung mệnh, ngũ hành, địa chi của tuổi sẽ có quy luật như sau: Tử Vi Tuổi Nhầm Dần Năm 2022 - Nam Mạng 1962 Ngũ hành bản mệnh là Kim (Kiếm Phong Kim) gặp năm Kim (Kim Bạch Kim) sẽ tương hợp, vì Kim bình hòa Kim nên năm nay Nhâm Dần 1962 làm ăn đều gặp sự ổn định, tuy không vượt bậc nhưng đều thuận buồm xuôi gió. Địa chi tuổi: Dần với dần bình hòa Cung Mệnh: Nam cung khôn, nữ cung tốn Lá số tử vi tuổi Nhâm Dần 1962 năm 2022 Sao chiếu mệnh: Năm nhâm dần 2022 thì nam nữ tuổi nhâm dần sinh năm 1962 sẽ gặp sao chiếu mệnh là sao kế đô còn nữ nhâm dần 1962 gặp sao chiếu mệnh là sao Thái Dương Theo lich365.net tử vi 2022, Vì sao kế đô là sao xấu cho nên là nam tuổi nhâm dần cần chú ý hơn đến các tác động của việc sao ảnh hưởng đến các thị phi trong mối quan hệ còn nữ nhâm dần thì thật may mắn vì bạn có thể gặt hái được rất nhiều công danh mọi mặt tốt đẹp trong năm nhâm dần 2022 Hạn tuổi: Nam và nữ tuổi nhâm dần sinh năm 1962 vào năm 2022 sẽ gặp hạn sao địa võng đây là hạt tác động nhiều đến vận trình sự nghiệp và sức khỏe của bản mệnh bạn có thể ứng dụng một số cách hóa giải dưới đây https://lich365.net/tu-vi-nham-dan-1962-nu-mang.html Hóa giải sao hạn Hóa giải sao hạn tốt nhất là dựa vào chính bản thân mình luôn luôn làm việc tốt làm việc thiện và thành tâm tích Đức ngoài ra bạn cũng có thể đi chùa thành tâm thắp hương, dâng sao giải hạn theo tấm lòng thành mà chào đón một năm nhâm dần 2022 vạn sự may mắn an khang Luận giải tử vi tuổi Nhâm Dần năm 2022 Tử vi tuổi dần năm 2022 lich365net Tài chính tuổi Nhâm Dần năm 2022 Đối với nam thì có một số trục trặc nhỏ, còn đối với nữ canh Tý 1962 cặp sao thái dương chiếu mệnh thì bạn trình tài chính vô cùng nở rộ Dự báo Sức khỏe tuổi Nhâm Dần năm Nhâm Dần 2022: Hạn sao địa bạn sẽ tác động khá nhiều đến sức khỏe của bạn vì thế bạn cần chú ý ăn uống hợp lý. Tử vi trọn đời tuổi Nhâm Dần Những ngày tuổi trẻ thì họ đã cống hiến hết mình và đạt được những thành tựu nhất định trong công danh và sự nghiệp khi về già họ luôn luôn được mọi người kính trọng những kiến thức mà họ gặt hái được có thể truyền thụ lại cho con cháu và được những con cháu ứng dụng vào thực tế báo hiếu trở lại.https://lich365.net/tu-vi-nham-dan-2022-nu-mang-1962.html Cảm ơn bạn đã đón đọc bài viết Lịch 365 - Âm Lịch Vn Địa chỉ: Phúc Lộc, Đông Anh, Hà Nội Website: https://lich365.net/ Email: lich365.net@gmail.com
 3. Sinh năm 1968 mệnh gì Người tuổi Mậu Thân 1968 thuộc mệnh Thổ - Đất Trạch Thổ (đất nền nhà). Mệnh thổ sẽ tương sinh với mệnh Kim và Hỏa, tương khắc với mệnh Thủy và Mộc. Sinh năm 1968 hợp màu gì Người sinh năm 1968 Mậu Thân mang mệnh thổ, vì vậy màu sắc tương hợp với bản mệnh là màu vàng sẫm, nâu đất, bạn cũng sẽ hợp với màu ghi, xám, trắng, đỏ, tím, hồng, cam bởi vì mệnh Thổ tương sinh với mệnh Kim và Hỏa. Bên cạnh tương hợp, tuổi 1968 mệnh thổ sẽ tương khắc với màu đen, xanh nước biển, xanh lá cây. Xem thêm tử vi tuổi Mậu THân 1968 tại: Tuổi Mậu Thân 1968 Nam Mạng - Luận Giải Tử vi Trọn Đời Đặc điểm tính cách của người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 Người sinh năm 1968 tuổi Mậu thân lạc quan, tự tin và có sáng kiến mạnh mẽ. Bên cạnh đó, họ có trí thông minh cao, khả năng phản ứng nhanh nhạy, thích ứng mạnh mẽ với những thay đổi của môi trường nên họ có thể xử lý mọi việc cấp bách, phức tạp một cách bình tĩnh và rõ ràng. Họ thích xã hội hóa và có trái tim ấm áp, vì vậy họ có thể hòa đồng với những người khác. Tuy nhiên, những người tuổi Bính Thân 1968 thuộc cung hoàng đạo thiếu tinh thần trách nhiệm. Họ xử lý mọi việc hoàn toàn bằng cảm tính của mình. Vì vậy, họ có thể không coi trọng những thứ mình không thích và bỏ chạy sau khi mắc lỗi. Mậu Thân 1968 trong công việc như thế nào Người sinh năm Mậu Thân 1968 có một số thăng trầm trong sự nghiệp qua cuộc đời của họ. Họ phải cẩn thận. Đừng đau lòng khi sự nghiệp của họ không suôn sẻ. Miễn là họ sống sót qua giai đoạn khó khăn, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Tương tự, đừng tự phụ khi công việc diễn ra tốt đẹp, có thể mắc sai lầm lớn nếu không cẩn thận. Tham khảo thêm tử vi trọn đời 12 con giáp tại: Tử Vi Trọn Đời - Xem Lá Số Tử Vi Trọn Đời Lục Thập Hoa Giáp Tuổi Mậu Thân 1968 cò giàu không? Tuổi Mùi sẽ gặp may mắn về sự giàu có trong phần đời còn lại của họ. Họ có thể nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè và đồng nghiệp của họ và kiếm được một khoản tiền từ sự nghiệp. Ngoài ra, nếu có đủ vốn, họ có thể thử đầu tư vào cổ phiếu, từ đó có thể thu được lợi nhuận lớn. Tử vi tình duyên tuổi Mậu Thân 1968 Tử vi về tình yêu và các mối quan hệ khá tốt. Họ luôn giữ thái độ kiên định, vững vàng đối với tình yêu và luôn chăm sóc người yêu chu đáo. Vì vậy, một khi đã yêu một người, họ nhất định sẽ theo đuổi người ấy một cách mãnh liệt, chân thành và sâu đậm. Sau khi kết hôn, người tuổi Thân sinh năm 1968 vẫn thích đi cùng người bạn đời của mình, và họ thích chuẩn bị những điều bất ngờ cho người bạn đời của mình vào ngày kỷ niệm. Vì vậy cuộc sống hôn nhân của họ cũng rất hạnh phúc. Dự đoán sức khỏe người tuổi Mậu Thân 1968 Vì công việc bận rộn, họ thường xuyên phải thức khuya làm thêm giờ khiến cơ thể luôn trong tình trạng sức khỏe không tốt. Họ nên tập thể dục mỗi ngày. Họ cũng cần học cách cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi và thường xuyên đến bệnh viện để khám sức khỏe. Lich365net - Âm Lịch VN Website: https://lich365.net/ Email: lich365.net@gmail.com MXH: https://www.linkedin.com/in/âm-lịch-vn-0a9194217/ https://www.tiktok.com/@lich365net?lang=vi-VN
 4. Xổ số con mèo? Con mèo số mấy may mắn, trúng tài lộc Trong dân gian mèo chính là hình ảnh Thần tài may mắn. Ngoài ra, mèo còn gắn liền với những yếu tố tâm linh trong phong thủy. Để luận giải con số may mắn ứng với giấc mơ con mèo số mấy? xổ số con mèo trúng lớn? mời bạn đọc bài viết chi tiết dưới đây: Nằm mơ thấy con mèo đánh số mấy Thần tài gắn liền với con số 11. Do đó khi nằm mơ thấy con mèo thì số 11 sẽ là con số đem lại cho bạn nhiều lộc lá may mắn tiền tài nhất. Ngoài ra theo thứ tự 12 con giáp thì mèo tức mão đứng ở vị trí thứ tư là Tý, Sửu, Dần, Mão. Do đó con mèo số mấy? được luận giải là cặp số 04 hoặc 40 Tuy nhiên nằm mơ thấy mèo đánh số mấy còn dựa vào các trường hợp hình ảnh mèo xuất hiện trong giấc mơ khác nhau, sẽ có những luận giải con số khác nhau cụ thể như: Luận giải các trường hợp con mèo đánh số mấy (Giải mã giấc mơ thấy mèo, con mèo số mấy?) Con mèo chết số mấy Chiêm bao gặp mèo chết mặc dù báo hiệu điềm báo bạn gặp phải một số khó khăn, trục trặc trong công việc, tình cảm. Tuy nhiên, mơ con mèo chết bạn có thể vận dụng con số may mắn là 44 để cải thiện vận hạn phần nào. Mèo con số mấy Theo giải mã giấc mơ https://lich365.net/ Mèo con số 04. Đây là con số Đại diện cho sự khởi đầu may mắn. Mơ thấy mèo con thì bạn nên chọn con số này. Con mèo đen số mấy Cặp bạch thủ ứng với mèo đen số mấy? là 47 và 74. Với bộ đôi này, bạn có thể trúng lớn hoặc gặp nhiều may mắn nếu ứng dụng trong kinh doanh, buôn bán. Con mèo vàng số mấy Mèo vàng đem lại vạn sự an lành, tiền tài gia tăng. Con mèo vàng số 94 hoặc số 65 sẽ giúp bạn giải quyết được các khó khăn tài chính trong quá khứ. Ngoài những số may mắn mà chúng tôi gợi ý trên đây, còn có một số các trường hợp mơ thấy mèo với các con số may mắn khác như: Mơ thấy mèo tam thể số mấy? mơ thấy mèo đẻ số mấy? mơ thấy mèo bắt chuột số mấy?... mời bạn theo dõi chi tiết luận giải trong bài viết Con mèo là số mấy? Giải đáp con số may mắn khi nằm mơ thấy mèo Con mèo số đề là số mấy Theo luận giải giấc mơ bên trên có nhắc đến: Các con số may mắn tương ứng với hình ảnh con mèo là số mấy. Tuy nhiên, đối với việc chọn số đề thì bạn cần tìm ra con số linh ứng nhất, cụ thể: Con mèo trắng số đề là số 79 Con mèo đen số đề là số 47 Hai con mèo số đề là số 22 Bạn cũng có thể gieo quẻ tìm số đề trong https://lich365.net/gieo-que-hoi-viec.html hoặc gieo quẻ hỏi việc tốt lành hay vận hạn tại link trên. Trên đây là những cặp số bạch thủ kết linh cho giấc mơ con mèo số mấy? Cặp số may mắn giúp bạn trúng lớn. Cảm ơn bạn đã đón đọc bài viết! Lịch 365 - Âm Lịch VN Website: https://lich365.net/ Email: lich365.net@gmail.com MXH https://lich365net.blogspot.com/ https://vimeo.com/lich365net https://www.youtube.com/channel/UCbCWi_FsFR0Bsv0aoY3D8Zw