• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Canesten Cream

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  13
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Canesten Cream

 1. Tập gym đúng cách và đều đặn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của chúng ta như kiểm soát cân nặng, ngăn ngừa bệnh tật, tạo cảm giác tích cực và thoải mái,...Tuy nhiên môi trường phòng tập GYM có thể tạo điều kiện thuận lợi cho một số bệnh lý về da phát triển như: nhiễm nấm da, mụn cóc,... nếu như gymer không thực hiện một số biện pháp phòng ngừa nhất định. Do đó, hãy cùng Canesten Vietnam tìm hiểu một số các bệnh về da mà người tập gym có thể gặp phải và cách phòng ngừa ngay sau đây. 1. Nấm da thân mình Nấm da thân mình là một trong các bệnh về da do nhiễm nấm thuộc nhóm dermatophytes gây ra. Bệnh có thể xuất hiện ở nhiều vùng da khác nhau trên cơ thể như bị nấm ngón tay,... Theo thời gian, nếu nấm da thân mình không được chữa trị kịp thời, chúng sẽ lan dần sang những bộ phận khác trên cơ thể. Khi mắc phải bệnh này, dấu hiệu điển hình nhất người bệnh có thể nhận biết được chính là mụn nước, tạo thành đám hình tròn hay hình nhiều cung. Những tổn thương này thường lành ở giữa, lan ra xung quanh. Ngoài ra, người bệnh còn xuất hiện cảm giác ngứa ngáy khó chịu tại vùng có hắc lào. Nấm da thân mình được gây ra bởi loại nấm có thể tồn tại và phát triển trong môi trường ẩm ướt . Để bảo vệ cơ thể tránh nấm da toàn thân bạn nên hạn chế tiếp xúc cơ thể trực tiếp với mặt sàn phòng tắm, tránh các máy tập còn ướt mồ hôi và lau khô người trước khi mặc đồ. 2. Nấm bàn chân Bệnh nấm bàn chân là một trong số các bệnh về da có thể lây lan trong các bể bơi, nhà tắm công cộng như tại ở phòng gym, hoặc ở người thường xuyên đi giày hay bít tất ,gây bí mồ hôi ở chân. Biểu hiện nhiễm nấm da bàn chân ta thường gặp là: Dạng có tình trạng bong vảy: khi đó, bàn chân có màu đỏ kèm bong nhiều vảy trắng. Đôi khi bệnh có thể xuất hiện tổn thương các mụn nước nhỏ. Hình thái dạng viêm kẽ bàn chân: hay gặp kẽ ngón chân thứ 3,4,5 hoặc các kẽ bàn chân ở người có bàn chân các ngón khít Bệnh nhiễm nấm da bàn chân lâu có thể gây bệnh nấm ở móng chân. Cảm giác tại chỗ bàn chân bị nấm ngứa có thể kèm theo đau nhẹ. Tình trạng nghiêm trọng nhất của bệnh về da này là lở mụn mủ, loét nông và có lớp dày sừng đau đớn. Các tổn thương này đặc biệt phổ biến giữa các ngón chân, nhưng có thể toàn lòng bàn chân. Loét bàn chân có thể xảy ra ở những người bị bệnh đái tháo đường đường và những người có hệ thống miễn dịch yếu. 3. Nấm bẹn Nấm bẹn hay còn gọi là nấm da đùi (Tinea cruris) là một trong số các bệnh về da do nấm gây ra ở vùng háng, đùi và mông. Bệnh nấm bẹn do một nhóm vi nấm có tên là dermatophytes gây ra. Những loại nấm này sống tự nhiên trên da của bạn và thường không gây ra vấn đề gì. Tuy nhiên, khi bạn mặc quần áo ướt đẫm mồ hôi sau khi tập thể dục, việc tiếp xúc với độ ẩm trong thời gian dài có thể tạo điều kiện cho nấm sinh sôi nhanh chóng. Khi bạn có sự phát triển quá mức của nấm da ở vùng bẹn, nó sẽ gây ra tình trạng da nhiễm nấm như ngứa ngáy. Nấm bẹn rất dễ lây lan. Bạn có thể bị nhiễm nấm khi tiếp xúc cá nhân gần gũi với người bị nhiễm bệnh hoặc tiếp xúc với quần áo chưa giặt của người bị nhiễm bệnh. Làm thế nào để tránh các bệnh về da tại phòng tập gym? Lựa chọn quần áo thoải mái, không quá chật để giữ độ ẩm. Không mặc quần áo ướt và phải lau khô người trước khi mặc đồ. Tránh dùng chung khăn hoặc các vật dụng cá nhân khác và nên sử dụng khăn sạch mỗi khi bạn tắm. Băng bó vết thương hở trước khi đến tập. Hạn chế tiếp xúc da trực tiếp với mặt sàn, các tấm thảm được sử dụng chung. Người mắc các bệnh về da có thể cân nhắc ngừng tập để điều trị cho khỏi hẳn. Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ/ dược sĩ khi gặp các vấn đề về nấm da hay các bệnh về da khác để sử dụng kem bôi điều trị như Canesten tuýp 10g.
 2. Mùa mưa có khí hậu tương đối khó chịu và khí hậu nóng ẩm là một vấn đề đáng lo ngại cho làn da. Cường độ nắng trong môi trường lúc này cao cùng thời tiết nóng, ẩm ướt thay đổi thất thường và môi trường ô nhiễm, tạo điều kiện thuận lợi để các vi sinh vật gây bệnh như vi khuẩn, nấm phát triển. Chúng khiến da dễ bị tổn thương, gây viêm, nhiễm1... Hãy cùng Canesten Vietnam tìm hiểu một số bệnh nấm da thường gặp vào mùa mưa và cách phòng tránh dưới đây. 1. Nguyên nhân gây ra bệnh da liễu vào mùa mưa Vào mùa mưa, thời tiết ẩm ướt, ngập úng thường xuyên là yếu tố thuận lợi cho virus và vi khuẩn và vi nấm phát triển. Chúng sẽ tấn công vào cơ thể người và gây ra các bệnh về da như viêm nang lông, nước ăn chân, mụn mủ trên da, nấm kẽ,... Ngoài ra, khí hậu nóng ẩm sẽ làm tăng tiết mồ hôi, tạo điều kiện cho các loại vi nấm phát triển. Trong đó, thường gặp nhất là các loại vi nấm nông (gây bệnh ở lớp sừng của da). Dưới đây là 5 bệnh nấm da thường gặp vào mùa mưa cần chú ý. 2. Cách bệnh nấm da thường gặp vào mùa mưa 2.1 Nhiễm nấm da thân mình (nấm da toàn thân) Triệu chứng: Nấm da thân mình được hình thành do các loại vi khuẩn nấm. Loại nấm này tồn tại và phát triển trong môi trường ẩm ướt. Khi mắc phải bệnh này dấu hiệu dễ nhận biết nhất người bệnh có thể thấy được chính là mụn nước, tạo thành đám hình tròn hay hình nhiều cung. Những tổn thương này thường lành ở giữa, lan ra xung quanh. Nấm da thân mình có thể xuất hiện tại nhiều vị trí khác nhau trên thân mình. Đặc biệt, loại bệnh này có thể lây nhiễm từ người sang người khi tiếp xúc trực tiếp với vùng da người bệnh hoặc các đồ vệ sinh cá nhân. Cách điều trị và phòng ngừa nấm da thân mình Kem bôi canesten tuýp 10g được khuyến nghị sử dụng khi bị hắc lào nấm da. Các sản phẩm này có thể chứa clotrimazole, miconazole, terbinafine hoặc các hoạt chất có tác dụng kháng nấm khác. Ngoài ra, bác sĩ có thể khuyên bạn nên thay đổi lối sống chăm sóc vùng da nhiễm nấm tại nhà bằng cách: Giặt bộ đồ giường và quần áo hàng ngày trong thời gian bị nhiễm nấm để giúp vệ sinh môi trường xung quanh Giữ vùng da nhiễm nấm khô thoáng Mặc quần áo rộng rãi ở các vùng da nhiễm nấm Bôi thuốc điều trị nấm da cho tất cả các vùng da nhiễm nấm5 2.2 Nấm da chân Triệu chứng: Có nhiều yếu tố dẫn đến bàn chân bị nhiễm nấm. Đăc biệt vào mùa mưa, những người sống trong môi trường khí hậu ẩm thấp, hoặc thường đi trong vùng nước bẩn do ngập lụt, sau đó không vệ sinh chân sạch, tạo điều kiện cho nấm có cơ hội sinh sôi và dễ bị nấm da chân. Biểu hiện nhiễm nấm da bàn chân là dạng bong vảy da chân, cụ thể: Bàn chân có màu đỏ kèm bong nhiều vảy trắng. Vảy bong từng đám nhỏ hay lan rộng toàn bộ bàn chân. Đôi khi bệnh có thể xuất hiện tổn thương các mụn nước nhỏ, gây nên cảm giác ngứa ngáy và đau nhẹ Tình trạng nghiêm trọng nhất của bệnh nấm da bàn chân là lở mụn mủ, loét nông, dày sừng đau đớn. Cách điều trị và phòng ngừa nấm da chân Khi có biểu hiện nghi ngờ nhiễm nấm da chân, bạn nên tham khảo ý kiến của dược sĩ/ bác sĩ để có điều trị phù hợp. Nếu nhiễm nấm da chân mức độ nhẹ, bác sĩ/ dược sĩ có thể chỉ định bôi một số loại kem chống nấm có chứa Clotrimazole, Miconazole hoặc Terbinafine hoặc các hoạt chất có tác dụng kháng nấm khác. Thời gian điều trị cụ thể phụ thuộc vào từng loại thuốc, thường trong khoảng 2 tuần.
 3. Bong da tay là bệnh gì? Nguyên nhân và cách chữa trị tại nhà Tay là bộ phận chịu trách nhiệm cầm nắm, tiếp xúc với nhiều vật thể trong các môi trường khác nhau. Điều này dễ dẫn đến tình trạng da tay bị bong tróc và làm mất thẩm mỹ cho đôi tay. Vậy bong da tay là gì, tình trạng này có nguy hiểm không? Nguyên nhân và cách chữa trị như thế nào? Hãy cùng Canesten Vietnam tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây. 1. Bong da tay là bệnh gì? Bong da tay hay bong tróc da tay, lột da tay là tình trạng da xuất hiện những mảng bong da, khô và đau rát, khiến cho người bệnh cảm giác khó chịu. Tình trạng này làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mỗi người. Bong da tay có thể xuất hiện do tác động từ môi trường bên ngoài hoặc do các bệnh về da. 2. Nguyên nhân bị bong da tay Dưới đây là các nguyên nhân gây ra tình trạng bong da tay phổ biến hiện nay: 2.1 Bong da tay do liên quan đến một số bệnh: Do da tay bị nhiễm nấm: Một nguyên nhân khác gây ra tình trạng bong tróc da tay đó là do da tay bị nhiễm nấm. Nhiễm nấm thường bắt đầu trên lòng bàn tay và có thể lan ra các ngón tay và mu bàn tay của bạn. Khu vực bị nhiễm nấm da có thể có các triệu chứng như ngứa, đỏ và và có thể có vảy. Ngoài ra, khu vực bị nấm ngón tay còn có thể bị bong tróc. Nấm phát triển mạnh trong môi trường ấm và ẩm ướt, nên nhiễm nấm da thường xuất hiện ở những vùng nhiều mồ hôi hoặc ẩm không thoáng khí. Bàn tay là một trong những vị trí thường dễ bị nấm da, đặc biệt những khu vực ẩm ướt như vùng kẽ tay, dưới cánh tay,…có nguy cơ nhiễm nấm cao hơn các vùng khác. Tương tự như các bệnh nấm da khác, nấm da tay có thể lây lan bởi tiếp xúc trực tiếp với những người nhiễm bệnh hoặc qua tiếp xúc với nấm trên quần áo, các vật dụng khác, động vật. Vì vậy, để phòng ngừa tình trạng bong tróc da tay hay nấm da toàn thân do bị nhiễm nấm, bạn không nên sử dụng chung đồ dùng cá nhân với người khác và phải rửa tay sạch sẽ sau khi tiếp xúc với động vật nuôi trong nhà. Dị ứng Dị ứng da có thể dẫn đến da bị bong tróc. Các chất gây dị ứng có thể được tìm thấy trong: chất tẩy rửa, dầu gội đầu, xà phòng, chất làm mềm vải,... Ngoài ra, viêm da tiếp xúc dị ứng cũng có thể do: + Một số kim loại, chẳng hạn như niken + Thực vật + Găng tay cao su. Thiếu vitamin B3 hoặc nhiễm độc vitamin A Lạm dụng quá nhiều một loại vitamin hoặc bổ sung quá ít một loại vitamin trong chế độ ăn uống cũng có thể gây ra tình trạng tróc da tay. Thiếu vitamin B3 có thể gây viêm da, dẫn đến bong tróc. Ngoài ra, nếu bạn bổ sung quá nhiều vitamin A thì cũng khiến da tay bị kích ứng và nứt móng tay. Bạn nên cân bằng các loại vitamin này trong chế độ ăn uống để hạn chế tối đa bong da tay. Một số căn bệnh da liễu Bong tróc da tay còn là biểu hiện của một số bệnh da liễu như: Chàm da, bệnh vẩy nến, tiêu sừng tẩy tế bào chết,... Những căn bệnh này đều có biểu hiện chung là bong tróc da tay. Vì thế bạn nên đi khám bác sĩ để tìm ra liệu pháp chữa trị tốt nhất để tránh da tay bị tổn thương nặng nề. 2.2 Bong da tay do tác động từ môi trường Rửa tay quá nhiều: Dị ứng da có thể dẫn đến da bị bong tróc. Các chất gây dị ứng có thể được tìm thấy trong: chất tẩy rửa, dầu gội đầu, xà phòng, chất làm mềm vải,... Ngoài ra, viêm da tiếp xúc dị ứng cũng có thể do: + Một số kim loại, chẳng hạn như niken + Thực vật + Găng tay cao su3. Nguyên nhân khác từ môi trường làm bong tróc da tay Ngoài ra các yếu tố môi trường dưới đây cũng gây nên bệnh bong tróc da tay: Do khí hậu môi trường: Nhiệt độ, gió và độ ẩm cao hoặc thấp có thể làm ảnh hưởng đến da tay của bạn. Vào mùa đông, sự hanh khô của mùa lạnh có thể làm da tay dễ bị khô và bong tróc hơn bình thường. Vì thế, bạn nên tăng cường độ ẩm cho da tay nhiều hơn vào mùa đông. Ngoài ra, nhiệt độ nóng ẩm vào mùa hè cũng làm tăng nguy cơ bị nhiễm nấm da, từ đó có thể gây nên tình trạng bong tróc da và ngứa. Do cháy nắng Nếu như bàn tay của bạn tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời, sau vài giờ sau khi tiếp xúc, da ở mu bàn tay có thể đỏ và đau hoặc nóng khi chạm vào. Tình trạng da cháy nắng làm da trở nên nhạy cảm và gây nên bong da tay. Bạn nên thoa kem chống nắng thường xuyên, che chắn cẩn thận cho đôi tay khi đi nắng1. Trẻ con mút ngón tay nhiều: Trẻ con thường có hành động mút đầu ngón tay nên da đầu ngón tay của trẻ thường bị tróc, thậm chí là lở loét nếu không được phụ huynh ngăn chặn kịp thời. Sử dụng hóa chất khiến da tay bị lột Các hóa chất bạn sử dụng hàng ngày như các loại nước rửa tay, dầu gội đầu, nước rửa chén,... thường chứa các chất tẩy rửa cao. Tiếp xúc thường xuyên với những chất này sẽ phá hoại sự bền vững của tế bào da. Vì thế tình trạng bong da tay thường xuyên xảy ra3. 3. Cách chữa bong da tay hiệu quả Đầu tiên bạn cần làm là hiểu được bong da tay là bệnh gì và xác định nguyên nhân gây bong da tay để phòng tránh. Nếu da tay của bạn bị bong tróc là kết quả của một yếu tố môi trường có thể kiểm soát được chẳng hạn như tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời hoặc rửa tay quá nhiều, bạn có thể tự chăm sóc nó tại nhà bằng cách: Sử dụng kem dưỡng ẩm Thay đổi hành vi như hạn chế tiếp xúc với ánh nắng hoặc sử dụng chất tẩy rửa quá nhiều Tránh sử dụng các chất kích thích. Ngoài ra, với trường hợp bị bong da tay do nhiễm nấm, bạn có thể điều trị nấm da tay bằng các loại sản phẩm kem bôi trị nấm ngoài da như Canesten tuýp 10g có chứa thành phần như Clotrimazole, Bifonazole, Ketoconazole... Kem bôi trị nấm ngoài da là một trong những giải pháp hiệu quả điều trị các bệnh nấm da như nấm da tay, nấm chân,...ngăn chặn sự phát triển của nấm cũng như xoa dịu các triệu chứng ngứa ngáy khó chịu. Thông thường, thời gian điều trị bệnh nấm da tay có thể trong vòng 3 - 4 tuần. Bạn cũng nên đến gặp bác sĩ nếu bạn có các triệu chứng nặng hơn, chẳng hạn như: Bị sốt Nổi ban đỏ, có mủ Đau tồi tệ hơn. Trong trường hợp các loại thuốc không kê đơn không thể điều trị dứt điểm bong tróc da tay, bạn cần đi khám bệnh và đến tham vấn với bác sĩ để kê đơn thuốc khác (có thể bôi hoặc uống)5.
 4. Bài viết sau Canesten Vietnam sẽ giúp bạn biết được đường lây lan của nấm da toàn thân, hắc lào nấm da, hắc lào lang ben - nguyên nhân, đối tượng dễ mắc nấm da nhất cũng như những triệu chứng phổ biến, biện pháp điều trị và phòng ngừa bệnh. Bệnh nấm da thân mình là gì? Nấm da (hắc lào) là bệnh ngoài da do một nhóm nấm có tên dermatophytes gây ra. Loại nấm hắc lào này cũng là nguyên nhân của nhiều bệnh nhiễm trùng da tương tự. Về mặt y học, hắc lào là tình trạng nhiễm nấm ở lớp trên cùng của da. Triệu chứng bệnh hắc lào thường gồm các ban đỏ hoặc trắng có thể có vảy, khô, sưng lên hoặc ngứa. Bệnh để lại những tổn thương trên da hình tròn nhỏ nên còn có tên là lác đồng tiền. Các vòng tròn này thường lan rộng ra khi bệnh tiến triển, trong khi đó vùng da bên trong có thể lành lại và trở về sắc da bình thường. Nấm da toàn thân có khả năng xuất hiện ở bất cứ đâu trên cơ thể, từ da đầu (nấm da đầu), bẹn (nấm bẹn) đến bàn chân (nấm da chân), nấm da tay, bị nấm ngón tay. Nếu nhiễm nấm ở vị trí mặt hoặc da đầu, người bệnh có thể gặp tình trạng rụng tóc từng mảng. Đâu là nguyên nhân bị nấm hắc lào? Nấm da dễ lây lan từ những hành vi đơn giản như chạm da vào các vật nhiễm nấm (ga trải giường, lược hoặc khăn tắm) cho đến việc tiếp xúc trực tiếp với người bị nhiễm bệnh, động vật hoặc đất nhiễm nấm (rất hiếm). Da bị nấm cũng có thể lây lan từ vùng da đang tổn thương đến các bộ phận khác nhau của cơ thể. Trẻ em, người nuôi chó mèo thường dễ mắc bệnh nấm da hắc lào. Động vật nuôi có thể mang nấm bệnh và truyền sang người. Ai dễ mắc bệnh nấm da thân mình nhất? Các loại nấm gây ra bệnh nấm da toàn thân có thể dễ dàng xâm nhập vào lớp trên cùng của da thân mình nếu da bị mềm và ẩm ướt do tiếp xúc với nước lâu hoặc da có vết thương hở, vết trầy xước nhẹ. Người thường sử dụng vòi hoa sen công cộng như ở hồ bơi, bãi biển cũng đối mặt với nguy cơ bị nấm da thân mình vì nấm phát triển mạnh trong các môi trường ẩm và ấm. Bạn cũng có thể bị nấm da toàn thân nếu dùng chung lược chải tóc hoặc quần áo với người bị bệnh. Các triệu chứng cần biết của nấm da thân mình Các triệu chứng bệnh hắc lào hay nấm da không phải lúc nào cũng giống nhau và sẽ thay đổi tùy thuộc vào mức độ nhiễm trùng da cũng như bộ phận cơ thể bị nhiễm nấm. Cần lưu ý rằng bệnh thường khó nhận biết ngay từ đầu. Bạn có thể bị nấm da toàn thân, hắc lào nấm da, bị nấm ngón tay, nếu xuất hiện các dấu hiệu như: Các mảng da tròn nổi rõ viền đỏ xung quanh, vùng da bên trong sáng màu hơn Da đóng vảy và ngứa ngáy khó chịu Vùng da tổn thương bị đỏ lên, có lớp vảy ở đường viền (dấu hiệu viêm da) Da phồng rộp, có mụn nước nổi (bệnh nấm da mức độ nặng hơn) Xuất hiện nhiều tổn thương da hình vòng (dạ bị nấm mức độ nặng hơn) Dấu hiệu bị nấm móng tay, hắc lào lang ben...hình thành các vết viêm loét có mủ (bệnh nấm da mức độ nặng hơn)6,7,8 Cách điều trị bệnh hắc lào, nấm da thân mình Tốt nhất nên điều trị bệnh hắc lào nấm da, hắc lào lang ben, nấm da tay chân càng sớm càng tốt vì nếu da nhiễm trùng nặng hơn có thể gây ra biến chứng. Trước hết, nếu không được điều trị, bệnh có thể lây lan sang các vùng da khác trên cơ thể. Thứ hai, bạn có thể trở thành nguồn lây nhiễm bệnh cho người khác. Thứ ba, bệnh có thể để lại nhiều biến chứng khác như rụng tóc, sẹo và biến dạng móng, bị nấm ngón tay nguy hiểm. Vì hắc lào nấm da là một bệnh nhiễm trùng do vi nấm, để trả lời câu hỏi nấm da bôi thuốc gì bạn có thể cân nhắc lựa chọn các loại thuốc trị nấm, như kem bôi trị nấm, kem bôi trị nấm ngoài da có thành phần Clotrimazole 1%. Điều trị bằng phương pháp ngoài da này thường mất khoảng 3-4 tuần và bạn nên thoa thuốc 2-3 lần mỗi ngày. Quan trọng là bạn cần phải hoàn thành toàn bộ liệu trình để đạt hiệu quả điều trị tốt nhất dù các triệu chứng của nấm không còn xuất hiện nữa. Khi nào bạn cần đến cơ sở y tế? Bạn nên đến bác sĩ nếu bệnh nấm da hắc lào không cải thiện sau khi sử dụng thuốc trị nấm Canesten tuýp 10g trong 7 ngày. Ngoài ra, cũng nên cân nhắc đi khám nếu nấm xuất hiện trên da đầu hay da mặt hoặc hệ miễn dịch của bạn đang suy yếu.11 Nếu đang mang thai hoặc là người cao tuổi, bạn cần gặp bác sĩ để được tư vấn sử dụng thuốc chống nấm hoặc chỉ định một biện pháp điều trị thay thế khác. Cách ngăn ngừa bệnh hắc lào, nấm da thân mình Bệnh hắc lào rất khó phòng ngừa vì loại nấm gây ra bệnh này phổ biến và dễ lây lan. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể giảm thiểu nguy cơ bị nhiễm hoặc lây bệnh cho người khác nếu nhận biết sớm dấu hiệu bị bệnh như dấu hiệu bị nấm móng tay, dấu hiệu bị nấm thân mình, thực hành lối sống lành mạnh và vệ sinh. Mách bạn một số bí quyết đơn giản sau để giúp bạn ngừa da bị nấm như hắc lào nấm da, hắc lào lang ben, bị nấm ngón tay,...: Rửa tay thường xuyên, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với động vật Giữ vệ sinh các khu vực sinh hoạt chung. Khử trùng và làm sạch nơi ở của thú cưng. Tránh chạm, chà xát hoặc cào gãi vào vùng da bị nhiễm nấm để ngăn nấm lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể. Tránh sử dụng quần áo, khăn tắm, bàn chải của người khác. Không để người khác dùng chung đồ đạc với bạn nếu bạn đang bị nấm da Mang dép khi đi lại ở các khu vực chung hoặc khi tắm, thay đồ ở hồ bơi, phòng xông hơi... Nếu bạn hoặc người thân đang bị nhiễm nấm ngoài da, hãy giúp họ biết về nguy cơ mắc bệnh, các triệu chứng cần chú ý và cách phòng tránh. Thay quần lót mới sạch sẽ và khô thoáng sau khi bơi hoặc tập thể dục.
 5. Mùa hè là thời điểm các bệnh ngoài da thường có xu hướng tăng mạnh hơn so với các mùa khác. Khí hậu nóng, độ ẩm cao cùng với việc tiếp xúc lâu với ánh sáng mặt trời khiến da đổ mồ hôi và tích tụ bụi bẩn gây tổn thương cho da. Chính điều này đã tạo cơ hội cho căn bệnh về da phát triển và vô tình làm mất đi những ngày hè lý tưởng của nhiều người. Bài viết dưới đây Canesten Vietnam sẽ đề cập các bệnh da liễu thường gặp trong mùa hè và cách phòng ngừa để bạn có thể tránh được những kích ứng không mong muốn khi sinh hoạt, vui chơi dưới thời tiết oi bức, khó chịu. . 1. Bệnh nấm da Đây được xem là bệnh lý ngoài da rất thường gặp ở nước ta. Các bệnh nấm thường gặp là: nấm thân mình, bị nấm da tay, nấm da chân, lang ben, nấm bẹn… Đặc biệt, nấm bẹn thường xuất hiện trong thời tiết nắng nóng mùa hè, khi thường xuyên đổ mồ hôi nhiều hoặc mặc đồ ẩm ướt. Triệu chứng của nấm da là các đám tròn, đỏ, ranh giới rõ, bờ đa cung, có thể có mụn nước nhỏ ở bờ viền. Khi chà xát, gãi nhiều hoặc dùng thuốc bôi không thích hợp (bôi acid, corticoid, pin đèn…), tổn thương có thể bị viêm trợt, chảy dịch, có khi có mủ1. Để điều trị và phòng ngừa bệnh nấm da Để điều trị bệnh nấm da, các chuyên da thường khuyên dùng các thuốc bôi chống nấm như canesten tuýp 10g: Clotrimazole, Ketoconazole, Miconazole, Terbinafine, dung dịch BSI, ASA. Thời gian điều trị phụ thuộc vào từng vị trí nhiễm nấm, loại thuốc được sử dụng. Trung bình, thời gian điều trị Với nấm da 3-4 tuần, nấm móng là 3-6 tháng. Những trường hợp điều trị thuốc bôi không đáp ứng thì nên bổ sung thuốc kháng nấm đường uống. Cách để phòng ngừa bệnh nấm da: Giữ vệ sinh, rửa tay thường xuyên để ngăn chặn nấm Giữ mát mẻ, không mặc quần áo dày trong thời tiết nóng bức Không dùng chung các vật dụng cá nhân với người khác Tránh mặc quần áo ẩm, đồ lót quá chật Các kẽ ngón tay chân thường xuyên lau khô, không để ứ đọng nước và mồ hôi, nhất là những người thường xuyên làm công việc nội trợ, chế biến thực phẩm để tránh nấm kẽ. 2. Bệnh nấm chân Nấm chân là bệnh da khá phổ biến do các vi nấm ký sinh ở thượng bì hoặc thành phần phụ của da như lông, tóc, móng gây nên. Nấm chân thường phát triển mạnh trong điều kiện nóng và ẩm ướt như giày, vớ, hồ bơi, phòng thay đồ và sàn nhà phòng tắm công cộng. Đặc biệt, trong thời tiết mùa hè nóng bức thì nấm nông chân lại càng trở thành nỗi lo ngại lớn. Các triệu chứng của nấm chân bao gồm cảm giác nóng, ngứa chích ở lòng bàn chân, có mụn ngứa trên bàn chân, móng chân đổi màu, dày và vụn,...2 Cách phòng ngừa bệnh nấm chân vào mùa hè: Để phòng bệnh nấm chân vào mùa hè nói riêng và các mùa trong năm nói chung, bạn cần: Tránh đi chân trần ở những nơi công cộng, nơi nấm dễ dàng lây lan như phòng tủ khóa, phòng tắm hơi, bể bơi và phòng tắm công cộng Không dùng chung tất, giày hoặc khăn với người bị nhiễm bệnh Không nên thường xuyên mang giày bó sát, kín ngón chân.2 3. Lang ben Lang ben là bệnh nấm nông thường gặp ở da, thường là nấm da toàn thân. Biểu hiện lâm sàng đặc trưng bởi dát tăng sắc tố, giảm sắc tố hoặc dát hồng ở thân mình mà chủ yếu gặp ở nửa người trên. Những bệnh nhân có tổn thương giảm sắc tố thường rõ hơn vào mùa hè, do các vùng da không bị ảnh hưởng trở nên tăng sắc tố hơn sau khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Bệnh thường ít khi gây ngứa, không đau nhưng có thể ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ. Bệnh hay gặp ở các nước nhiệt đới, khí hậu nóng ẩm, đặc biệt vào thời tiết mùa hè nóng bức. Cách phòng ngừa và điều trị lang ben: Một số ít trường hợp bệnh lang ben có thể tự thuyên giảm, nhưng đa số bệnh có thể kéo dài nếu không được điều trị. Điều trị bệnh chủ yếu là điều trị tại chỗ. Điều trị toàn thân trong trường hợp tổn thương lan rộng, tái phát hoặc thất bại với điều trị tại chỗ.3
 6. Hãy cùng Canesten Cream mách bạn cách chăm sóc và giữ vệ sinh cơ thể để tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh nấm da, lang ben. Giữ vệ sinh da tay - da chân Vi nấm hiện diện khắp mọi nơi xung quanh bạn - từ trong không khí, đất, nước cho đến thực vật. Một số loại nấm còn cộng sinh tự nhiên trên bề mặt da. Chúng có thể có lợi hoặc có hại. Rất khó để tránh bị nhiễm nấm vì bệnh rất phổ biến. Các loại nấm có hại có thể phát triển mạnh trên da, nhất là khi hệ miễn dịch của bạn bị suy yếu. Các loại nhiễm nấm ngoài da phổ biến nhất bao gồm: nấm da chân, bị nấm ngón tay, nấm da tay, nấm bẹn, hắc lào, lang ben và một số bệnh khác do nhiễm trùng nấm men. Những bệnh này cực kỳ dễ lây lan vì nấm có thể truyền từ bộ phận này sang bộ phận khác của cơ thể bạn qua việc cào gãi. Nấm cũng có khả năng truyền từ người này sang người khác, không chỉ thông qua tiếp xúc vật lý trực tiếp mà còn do dùng chung quần áo, khăn tắm và tiếp xúc với các bề mặt, đồ vật có nhiễm nấm. Đó là lý do tại sao việc duy trì thói quen vệ sinh cá nhân tốt lại rất quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh nấm da. Tuy nhiên, bạn có thể điều trị nhờ vào kem bôi canesten clotrimazol crema. Giữ vệ sinh tốt có thể giúp bạn giảm được nguy cơ nhiễm nấm, ngăn bệnh tái phát và cũng phòng ngừa lây lan. Đừng quên rằng vi nấm phát triển mạnh trong các môi trường ấm áp và ẩm ướt. Vì thế, bạn hãy luôn giữ cho da sạch và khô thoáng. Đây cũng là bí quyết phòng ngừa bệnh nấm da đầu tiên và quan trọng nhất. Nếu bạn giữ vệ sinh kém, chẳng hạn như nếu chân bạn đổ nhiều mồ hôi hoặc nếu bạn không lau khô người kỹ lưỡng sau khi tắm hoặc tắm, bạn có thể có nhiều nguy cơ bị nhiễm nấm hơn. Mặc quần áo sạch có thể giúp ngăn ngừa nhiễm trùng. Điều này cũng đúng với các tấm trải giường hút ẩm khi bạn đổ mồ hôi vào ban đêm - hãy thay chúng thường xuyên để tránh nấm mốc nơi chúng có thể phát triển. Nấm thường có mặt tại các khu vực sinh hoạt công cộng như hồ bơi, bãi tắm, phòng tập thể dục và các không gian tiếp xúc với độ ẩm và nhiệt liên tục. Để tránh bị nhiễm nấm ngoài da khi lui tới những địa điểm này, bạn nên cẩn thận phòng ngừa hơn như tập thói quen luôn đi dép ở những khu tắm công công, không dùng chung khăn tắm. Thay vào đó, bạn hãy luôn mang theo khăn tắm riêng đã giặt sạch và phơi khô. Ngoài ra, bạn có thể mua canesten tuýp 10g để phòng ngừa điều trị kịp thời. Hãy chăm sóc da chân thật cẩn thận để ngăn ngừa hoặc tránh nấm da chân tái phát. Bạn có thể thực hiện những biện pháp đơn giản sau: Đối với giày dép và tất vớ: Chọn chất liệu tất thấm hút mồ hôi. Tốt nhất là tất cotton. Tránh mang giày dép quá chật, khiến da chân không thoáng khí. Mang giày xăng đan (giày hở ngón chân) hoặc dép khi di chuyển trong khu vực phòng tắm, phòng thay đồ công cộng. Không mang giày khi ở nhà để chân được "thở" .3 Đối với móng chân và móng tay: Tránh sử dụng chung dụng cụ làm móng cho móng khỏe và móng bị nấm. Chăm sóc móng, cắt tỉa móng gọn gàng, sạch sẽ. Trang bị một bộ dụng cụ làm móng của riêng mình hoặc đem theo dao cạo cá nhân khi đến các tiệm làm đẹp. Đảm bảo các dụng cụ tại các tiệm làm đẹp đã được làm sạch và khử trùng đúng cách sau mỗi lần sử dụng cá nhân.4 Các thói quen giữ vệ sinh đơn giản có thể giúp ngăn ngừa bệnh nấm da lây lan Nhiễm nấm da rất dễ lây lan, vì vậy điều quan trọng là bạn phải ngăn ngừa bệnh lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể hoặc truyền cho người khác. Một số người có sức đề kháng yếu có thể dễ bị nấm ngoài da hơn nhưng cũng có người không bao giờ mắc bệnh ngay cả khi họ tiếp xúc hàng ngày với người bị nhiễm. Vì vậy, bạn vẫn nên tập thói quen giữ gìn vệ sinh cơ thể để chủ động phòng ngừa bệnh nấm da. Rửa và lau khô tay thật kỹ sau khi tiếp xúc với vùng da nhiễm nấm, sau khi dùng thuốc trị nấm da hoặc sau khi chạm vào các đồ vật và bề mặt có thể bị nhiễm nấm. Không lui tới nơi công cộng khi đang điều trị nấm ngoài da, lang ben vì bạn có thể truyền bệnh cho người khác. Sử dụng các vật dụng cá nhân của riêng bạn, không dùng chung quần áo, giày dép, khăn tắm hoặc ga trải giường. Sử dụng các loại khăn khác nhau cho các vùng da bệnh và vùng da khỏe. Nếu đang bị nhiễm nấm,chúng tôi có thể giúp bạn điều trị các triệu chứng nấm ngoài da hay dấu hiệu bị lang ben. Ngoài ra, đừng quên luôn luôn giữ vệ sinh sạch sẽ nhưng hãy hạn chế tắm rửa quá nhiều lần vì có thể gây kích ứng da. Tốt nhất, khi có biểu hiện bệnh, bạn nên tiến hành điều trị càng sớm càng tốt. Nếu để lâu không được điều trị, nấm có thể gây ra nhiều tổn hại đến da và móng của bạn.
 7. Cùng Canesten Cream tìm hiểu thêm về tình trạng da bị nấm ngứa bẹn và nguyên nhân gây ngứa, cách điều trị và phương pháp phòng ngừa nấm bẹn. Nấm bẹn là gì? Loại bệnh nấm ngoài da nào dễ mắc như nấm kẽ chân nhưng lại có mức độ khó chịu hơn nhiều? Đó chính là nấm bẹn - một bệnh nhiễm trùng da do nhóm vi nấm dermatophytes gây ra, ảnh hưởng đến vùng bẹn (háng) của người bệnh.1 Nấm bẹn thường xuất hiện ở khu vực quanh bộ phận sinh dục, đùi trong phía trên và ở mông. Người bệnh bị nổi những đám ban đỏ hình vòng tròn nhỏ trên da và rất ngứa ngáy. Nấm dermatophytes có thể lây lan dễ dàng nếu cào gãi. Do đó, người bị nấm da chân hoặc nấm móng sẽ dễ mắc thêm bệnh nấm bẹn. Thông thường, dermatophytes vô hại và cư trú trên da, tóc, móng tay của chúng ta. Tuy nhiên, chúng có thể sinh sôi nhanh chóng trong môi trường ẩm nóng và gây nhiễm trùng da nếu quần áo bạn mặc thường xuyên ướt đẫm vì mồ hôi.2 Nấm bẹn chủ yếu ảnh hưởng đến nam giới và trẻ vị thành niên vì cấu tạo cơ thể khiến vùng bẹn của phái nam ít thoáng khí hơn. Bệnh cũng thường xuất hiện ở các vận động viên vì đối tượng này đổ mồ hôi nhiều, mặc quần áo chật và ẩm ướt trong thời gian dài. Nếu thừa cân, bạn có nhiều khả năng bị nấm bẹn vì nấm có thể phát triển mạnh trong các nếp gấp của da, dễ gây đổ mồ hôi.3 Tuy vậy, bệnh nấm bẹn không tấn công riêng lẻ đến một nhóm đối tượng nào vì đặc tính dễ lây lan. Bạn hoàn toàn có thể bị lây qua tiếp xúc gần với người bị nhiễm nấm hoặc qua việc dùng chung khăn tắm, chạm vào quần áo của người bệnh, tự cào gãi ở các vị trí đang bị nấm da khác trên người. Nguyên nhân chính gây ra bệnh nấm bẹn Mặc quần áo chật, gây kích ứng da Vùng bẹn ẩm ướt do đổ mồ hôi Mặc đồ tắm bị ướt trong một thời gian dài Dùng chung khăn ẩm hoặc quần áo ướt đẫm mồ hôi của người khác Tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh 4 Nguyên nhân chính gây ra bệnh nấm bẹn Nấm bẹn khiến người bệnh khó chịu, xấu hổ và gặp nhiều phiền toái. Vì vậy, điều quan trọng là bạn cần nhận biết được các triệu chứng để có thể điều trị nhanh chóng. Bệnh thường khởi phát bằng các đám ban đỏ ngứa ngáy, rõ viền, có thể gây đau đớn. Ban da dần dần lan rộng ra từ nếp gấp ở bẹn lên đùi trên, dưới dạng hình bán nguyệt. Cảm giác nóng rát xung quanh vùng da nhiễm nấm Da bong tróc, nứt nẻ Các mảng da đỏ lên, sẫm màu hơn và đóng vảy5 Nấm bẹn còn có thể lan đến đùi trong và bộ phận sinh dục, gây ngứa rát da dương vật, bìu, môi âm hộ hoặc cửa âm đạo 6 cũng như hậu môn. Bạn nên đi khám nếu tình trạng bị ngứa bên ngoài vùng kín không cải thiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày bắt đầu điều trị. Ngoài ra, cần theo dõi để ngừa trường hợp bệnh tái phát trong vài tuần sau khi điều trị bằng thuốc chống nấm như canesten tuýp 10g. Điều trị nấm bẹn Đối với loại nấm da này, hãy lập tức chữa trị ngay khi nhận thấy các triệu chứng để ngăn nhiễm trùng lây lan bằng kem bôi trị nấm ngoài da như crema canesten clotrimazol 1. Nếu không, bệnh có thể kéo dài hàng tháng. Bạn có thể điều trị hiệu quả tại nhà bằng cách sử dụng thuốc trị nấm bẹn dạng kem bôi. Để giảm khả năng tái phát, cần liên tục sử dụng kem bôi theo chỉ dẫn n
 8. Nấm chân là gì? Yếu tố nào có thể khiến chúng ta mắc bệnh nấm chân? Bài viết này Canesten Cream sẽ giúp bạn biết thêm các triệu chứng nấm da chân như ngứa lòng bàn chân, từ đó xác định được cách điều trị. Nấm chân là gì? Bệnh nấm chân (còn được gọi là nấm kẽ chân, nấm kẽ ngón chân) là một bệnh ngoài da do nhiễm nấm, rất dễ lây lan và có thể xảy ra ở mọi đối tượng. Bệnh này chủ yếu ảnh hưởng đến da chân nhưng cũng có thể lan sang móng chân, thậm chí là cả bàn tay. Nấm chân thường khởi phát với triệu chứng ngứa lòng bàn chân. Bệnh rất dễ lây lan nếu tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, nằm chung ga trải giường, dùng chung khăn tắm hoặc chạm vào quần áo của người nhiễm nấm, đi chân trần ở những khu vực chung như phòng tập thể dục, hồ bơi, phòng thay quần áo... Bạn có thể mắc các bệnh về da chân nếu vùng da này đang bị tổn thương hoặc đổ mồ hôi chân nhiều, chân bị ướt thường xuyên. Nấm phát triển mạnh trong điều kiện ẩm thấp, vì vậy bạn nên tránh mang vớ và giày không khô ráo. Bệnh nấm chân thường xảy ra ở các vận động viên hay ở những người chơi thể thao cũng vì lẽ đó. Nấm chân có xu hướng phát triển giữa các ngón chân (hay còn gọi là nấm kẽ chân) nhưng bệnh cũng có thể xuất hiện ở lòng bàn chân và hai bên bàn chân. Bệnh thường bắt đầu ở một hoặc cả hai bàn chân, rất dễ vô tình làm lây lan sang tay hoặc các vùng da khác trên cơ thể nếu cào gãi. Triệu chứng bệnh nấm chân Nấm da chân là một bệnh truyền nhiễm đi kèm với các triệu chứng khó chịu. Tuy vậy, tình trạng nấm ngoài da này lại có thể dễ dàng chữa khỏi như bạn có thể dùng canesten clotrimazol crema, chỉ cần bạn lưu ý những dấu hiệu sau để phát hiện bệnh sớm: Cảm giác bỏng rát và ngứa ngáy trên các ngón chân hoặc bàn chân, nhất là sau khi cởi giày và vớ. Da có lớp vảy khô, nứt nẻ hoặc bong tróc. Vùng da giữa các ngón chân mềm, sáng màu hơn và có kẽ nứt Da lòng bàn chân hoặc gót chân nứt nẻ Có bóng nước nổi ở bàn chân. Một số loại bệnh nấm da chân cũng có thể gây những nốt mụn nước hoặc vết lở loét. Bị hôi chân. "Thủ phạm" làm chân có mùi có thể là nấm men và vi khuẩn, do đó chúng có thể lây lan.1,2 Điều trị nấm chân Hãy cố gắng điều trị sớm ngay khi nhận biết được các triệu chứng bệnh nấm da chân. Bạn có thể điều trị nấm da chân bằng các loại sản phẩm kem bôi trị nấm ngoài da có chứa thành phần Clotrimazole như canesten tuýp 10g tại các nhà thuốc gần nhất. Khi nào bạn cần đi khám bệnh? Trong trường hợp các loại thuốc không kê đơn không thể điều trị dứt điểm nấm chân, bạn cần tham vấn với bác sĩ để kê đơn thuốc khác (bôi hoặc uống). Ngoài ra, bạn cũng nên đến bác sĩ nếu: Bạn là người cao tuổi hoặc đang mang thai. Thuốc chống nấm có thể không phù hợp với bạn nên bác sĩ có thể chỉ định một liệu pháp thay thế khác. Bệnh gây nhiều khó chịu, bất tiện cho bạn. Da bàn chân ửng đỏ, có cảm giác nóng và đau nhiều. Những dấu hiệu này có thể đến từ một tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng hơn là bệnh nấm da chân. Bạn bị tiểu đường. Các vấn đề về chân ở người bị tiểu đường thường nghiêm trọng hơn. Bệnh nấm chân có thể dẫn đến các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn khác. Hệ miễn dịch của bạn đang suy yếu.4 Cách ngăn ngừa nấm chân Nếu bạn nghi ngờ mình có nguy cơ bị nhiễm bệnh nấm da chân, nấm kẽ chân,hãy thực hiện những nguyên tắc đơn giản như sau đây để hạn chế lây nhiễm hoặc ngăn ngừa bệnh tái phát. Bạn nên: Luôn lau khô chân cẩn thận, đặc biệt là vùng kẽ chân. Thấm lau nhẹ nhàng, tránh chà xát. Thay vớ sạch mỗi ngày, thay thường xuyên hơn nếu thời tiết nóng hoặc sau khi chơi thể thao. Tốt nhất, hãy lựa chọn vớ có chất liệu cotton. Khi ở nhà, cần hạn chế mang tất vớ, giày dép để da chân thông thoáng. Sử dụng khăn riêng để lau chân, giặt phơi khăn thường xuyên. Mang giày xăng-đan (giày hở ngón chân) nếu được.5 Bạn nên tránh: Làm xước vùng da đang nhiễm nấm để tránh làm lây nhiễm sang các vùng da khác trên cơ thể. Đi chân trần, nhất là ở những địa điểm công cộng ẩm ướt như phòng tắm hơi, phòng thay đồ hồ bơi... Dùng chung khăn tắm, vớ hoặc giày với người khác Mang cùng một đôi giày trong hai ngày liên tục. Mang giày chật, làm chân nóng và đổ mồ hôi.6
 9. Hãy cùng Canesten Vietnam tìm hiểu về nguyên nhân và cách điều trị bệnh nấm da thân mình, lang ben, hắc lào an toàn và hiệu quả. Bệnh nấm da Nếu phát hiện trên da có những vết tròn đỏ đang ngày càng lan rộng, rất có thể bạn đang mắc phải bệnh nấm da. Đó có thể là bạn bị nấm ngón tay, bị nấm da toàn thân, hay nấm kẽ ngón chân,... Nấm da (hay hắc lào) là một bệnh nhiễm nấm ngoài da, với biểu hiện đặc trưng là vùng tổn thương có hình vòng tròn màu đỏ trên da, có thể lan rộng và to dần. Triệu chứng bệnh nấm da Bạn có thể bị nấm ngoài da nếu xuất hiện những dấu hiệu như: Các mảng da tròn nổi rõ viền đỏ xung quanh, vùng da bên trong sáng màu hơn Da đóng vảy và ngứa ngáy khó chịu. Dấu hiệu bị nấm móng tay cũng sẽ gặp trường hợp này. Vùng da tổn thương bị đỏ lên, có lớp vảy ở đường viền (dấu hiệu viêm da) Da phồng rộp, có mụn nước nổi (bệnh nấm da mức độ nặng hơn), ví dụ khi bạn bị nấm kẽ ngón chân cũng sẽ gặp tình trạng này. Xuất hiện nhiều tổn thương da hình vòng (bệnh nấm da mức độ nặng hơn) Hình thành các vết viêm loét có mủ (bệnh nấm da mức độ nặng hơn) Hãy đi khám nếu: Bạn đang mang thai hoặc là người cao tuổi. Nấm da hình thành thành mảng lớn trên cơ thể Hiểu thêm về bệnh nấm da Nấm ngoài da rất dễ lây lan! Bạn có thể nhiễm nấm chỉ qua vết thương hở trên da, tiếp xúc trực tiếp với vùng da bị tổn thương hoặc sử dụng chung các vật dụng nhiễm khuẩn như khăn tắm, mỹ phẩm. Điều trị bệnh nấm da Bạn có thể dùng các loại kem bôi trị nấm như crema canesten clotrimazol 1, canesten tuýp 10g,...
 10. Hãy cùng Canesten Cream tìm hiểu về bệnh nấm bẹn, các triệu chứng và cách phòng ngừa hiệu quả. Nấm bẹn là vấn đề gây nhiều bất tiện, khó chịu cho người bệnh. Đọc ngay để nắm những thông tin cần thiết về tình trạng nấm ngoài da này. Bệnh nấm bẹn là một loại nhiễm trùng da do nấm gây ra ảnh hưởng đến khu vực bẹn, đùi, mông và phần dưới của bụng. Nguyên nhân gây ra những cơn ngứa bẹn khó chịu này chính là vi nấm dermatophytes, một nhóm nấm sinh triển mạnh trong môi trường ẩm và nóng như quần áo ẩm ướt hoặc bó sát.1 Bạn rất dễ bị nấm bẹn khi dùng khăn tắm hoặc mặc quần áo bị ướt bẩn. Bệnh còn có thể lây lan sang các vùng da khác nếu bạn cào gãi. Triệu chứng bệnh nấm bẹn Nếu nhận thấy có các dấu hiệu sau đây, rất có thể bạn đang bị nấm bẹn: Nổi các nốt mẩn đỏ có viền, thường ở vùng bẹn, nếp gấp da, đùi trong hoặc mông Kích ứng da hoặc bị ngứa bên ngoài vùng kín liên tục Vùng da tổn thương có cảm giác nóng rát Da bong tróc hoặc nứt nẻ Xuất hiện những mảng da đỏ hoặc sậm màu, có đóng vảy Hãy đi khám ngay nếu: Các triệu chứng của bạn không cải thiện sau khi điều trị · Các triệu chứng tái phát trong vòng vài tuần. Hiểu hơn về bệnh nấm bẹn Dermatophytes là một loại nấm có thể gây ngứa cùng rất nhiều vấn đề khác về da. Chúng dễ dàng lây lan từ vùng da bệnh đến vùng da khỏe, do đó bạn nên điều trị càng sớm càng tốt ngay khi có các dấu hiệu của nấm da. Bạn có thể điều trị bằng crema canesten clotrimazol 1 hoặc kem bôi nấm da. Canesten tuýp 10g là kem bôi trị nấm hiệu quả các bệnh khi bạn bị nấm da tay, dấu hiệu bị nấm móng tay, nấm bẹn,.... Điều trị bệnh nấm bẹn Hãy bắt đầu điều trị từ sớm để nhanh chóng khỏi cảm giác ngứa vùng háng "nhạy cảm" Mục tiêu của điều trị là giúp giảm bớt các triệu chứng nấm bệnh bao gồm cảm giác ngứa và đau. Xem thêm: Cách điều trị và triệu chứng bệnh hắc lào lang ben.
 11. Hãy cùng Canesten Vietnam tìm hiểu nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả các bệnh nấm da tay - da chân an toàn và hiệu quả. Bệnh nấm da chân Bạn có biết bệnh bàn chân có thể ảnh hưởng đến mọi đối tượng không? Bệnh nấm chân (nấm da chân, nấm kẽ chân) là một bệnh nhiễm trùng ngoài da chân chủ yếu do một loại nấm có tên là dermatophytes gây ra. Loại nấm này sinh sôi phát triển tốt ở những môi trường nóng ẩm như phòng tắm, nhà vệ sinh, giày và tất ẩm ướt hoặc bàn chân ra nhiều mồ hôi. Nấm thường gây ngứa ngáy ở vị trí giữa các ngón chân nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến cả lòng bàn chân và hai bên bàn chân bạn. Triệu chứng bệnh nấm chân Bạn có thể đang bị nấm bàn chân nếu nhận thấy những dấu hiệu như: Cảm giác ngứa ngáy, nóng rát ở ngón chân và bàn chân do nấm kẽ ngón chân Da đóng vảy và rất khô, nứt nẻ hoặc bong tróc da tay Vùng da giữa các ngón chân trơn láng, sáng màu, có các kẽ nhỏ Nứt da giữa các ngón chân, lòng bàn chân hoặc gót chân của bạn Chân có mùi khó chịu. Bạn cũng có thể gặp các triệu chứng nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như: Da nổi mụn nước Viêm da nứt nẻ 5 Hôi chân nặng Hiểu hơn về bệnh nấm chân Điều quan trọng nhất bạn cần biết về bệnh nấm chân tay đó là bệnh rất dễ lây lan qua tiếp xúc da kề da hoặc tiếp xúc vật lý trực tiếp với các bề mặt có nấm sinh trưởng. Nếu không được điều trị, bệnh có nhiều khả năng tái phát và nấm cũng lan sang các vùng khác trên cơ thể bạn hoặc lây cho người thân. Điều trị nấm chân Để điều trị nấm da chân cũng như khi bị nấm ngón tay, bạn có thể sử dụng các thuốc điều trị nấm da chân có bán tại các hiệu thuốc như canesten clotrimazol crema. (Nên tham khảo ý kiến từ chuyên gia). Hãy cố gắng điều trị sớm ngay khi nhận biết được các triệu chứng bệnh nấm da chân, hay dấu hiệu bị nấm móng tay. Bạn có thể điều trị nấm da chân bằng kem bôi trị nấm ngoài da có bán tại các nhà thuốc, giúp tiêu diệt các loại nấm gây bệnh, bao gồm cả nấm da. Khi nào bạn cần đi khám bệnh? Trong trường hợp các loại thuốc không kê đơn không thể điều trị dứt điểm nấm chân, bạn cần tham vấn với bác sĩ để kê đơn thuốc khác (bôi hoặc uống). Ngoài ra, bạn cũng nên đến bác sĩ nếu: Bạn là người cao tuổi hoặc đang mang thai. Thuốc chống nấm có thể không phù hợp với bạn nên bác sĩ có thể chỉ định một liệu pháp thay thế khác. Bệnh gây nhiều khó chịu, bất tiện cho bạn. Da bàn chân ửng đỏ, có cảm giác nóng và đau nhiều. Những dấu hiệu này có thể đến từ một tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng hơn là bệnh nấm da chân. Bạn bị tiểu đường. Các vấn đề về chân ở người bị tiểu đường thường nghiêm trọng hơn. Bệnh nấm chân có thể dẫn đến các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn khác. Hệ miễn dịch của bạn đang suy yếu.
 12. Bài viết sau Canesten Vietnam sẽ giúp bạn biết được đường lây lan của nấm da toàn thân, hắc lào nấm da, hắc lào lang ben - nguyên nhân, đối tượng dễ mắc nấm da nhất cũng như những triệu chứng phổ biến, biện pháp điều trị và phòng ngừa bệnh. Bệnh nấm da thân mình là gì? Nấm da (hắc lào) là bệnh ngoài da do một nhóm nấm có tên dermatophytes gây ra. Loại nấm hắc lào này cũng là nguyên nhân của nhiều bệnh nhiễm trùng da tương tự. Về mặt y học, hắc lào là tình trạng nhiễm nấm ở lớp trên cùng của da. Triệu chứng bệnh hắc lào thường gồm các ban đỏ hoặc trắng có thể có vảy, khô, sưng lên hoặc ngứa. Bệnh để lại những tổn thương trên da hình tròn nhỏ nên còn có tên là lác đồng tiền. Các vòng tròn này thường lan rộng ra khi bệnh tiến triển, trong khi đó vùng da bên trong có thể lành lại và trở về sắc da bình thường. Nấm da toàn thân có khả năng xuất hiện ở bất cứ đâu trên cơ thể, từ da đầu (nấm da đầu), bẹn (nấm bẹn) đến bàn chân (nấm da chân), nấm da tay, bị nấm ngón tay. Nếu nhiễm nấm ở vị trí mặt hoặc da đầu, người bệnh có thể gặp tình trạng rụng tóc từng mảng. Đâu là nguyên nhân bị nấm hắc lào? Nấm da dễ lây lan từ những hành vi đơn giản như chạm da vào các vật nhiễm nấm (ga trải giường, lược hoặc khăn tắm) cho đến việc tiếp xúc trực tiếp với người bị nhiễm bệnh, động vật hoặc đất nhiễm nấm (rất hiếm). Da bị nấm cũng có thể lây lan từ vùng da đang tổn thương đến các bộ phận khác nhau của cơ thể. Trẻ em, người nuôi chó mèo thường dễ mắc bệnh nấm da hắc lào. Động vật nuôi có thể mang nấm bệnh và truyền sang người. Ai dễ mắc bệnh nấm da thân mình nhất? Các loại nấm gây ra bệnh nấm da toàn thân có thể dễ dàng xâm nhập vào lớp trên cùng của da thân mình nếu da bị mềm và ẩm ướt do tiếp xúc với nước lâu hoặc da có vết thương hở, vết trầy xước nhẹ. Người thường sử dụng vòi hoa sen công cộng như ở hồ bơi, bãi biển cũng đối mặt với nguy cơ bị nấm da thân mình vì nấm phát triển mạnh trong các môi trường ẩm và ấm. Bạn cũng có thể bị nấm da toàn thân nếu dùng chung lược chải tóc hoặc quần áo với người bị bệnh. Các triệu chứng cần biết của nấm da thân mình Các triệu chứng bệnh hắc lào hay nấm da không phải lúc nào cũng giống nhau và sẽ thay đổi tùy thuộc vào mức độ nhiễm trùng da cũng như bộ phận cơ thể bị nhiễm nấm. Cần lưu ý rằng bệnh thường khó nhận biết ngay từ đầu. Bạn có thể bị nấm da toàn thân, hắc lào nấm da, bị nấm ngón tay, nếu xuất hiện các dấu hiệu như: Các mảng da tròn nổi rõ viền đỏ xung quanh, vùng da bên trong sáng màu hơn Da đóng vảy và ngứa ngáy khó chịu Vùng da tổn thương bị đỏ lên, có lớp vảy ở đường viền (dấu hiệu viêm da) Da phồng rộp, có mụn nước nổi (bệnh nấm da mức độ nặng hơn) Xuất hiện nhiều tổn thương da hình vòng (dạ bị nấm mức độ nặng hơn) Dấu hiệu bị nấm móng tay, hắc lào lang ben...hình thành các vết viêm loét có mủ (bệnh nấm da mức độ nặng hơn)6,7,8 Cách điều trị bệnh hắc lào, nấm da thân mình Tốt nhất nên điều trị bệnh hắc lào nấm da, hắc lào lang ben, nấm da tay chân càng sớm càng tốt vì nếu da nhiễm trùng nặng hơn có thể gây ra biến chứng. Trước hết, nếu không được điều trị, bệnh có thể lây lan sang các vùng da khác trên cơ thể. Thứ hai, bạn có thể trở thành nguồn lây nhiễm bệnh cho người khác. Thứ ba, bệnh có thể để lại nhiều biến chứng khác như rụng tóc, sẹo và biến dạng móng, bị nấm ngón tay nguy hiểm. Vì hắc lào nấm da là một bệnh nhiễm trùng do vi nấm, để trả lời câu hỏi nấm da bôi thuốc gì bạn có thể cân nhắc lựa chọn các loại thuốc trị nấm, như kem bôi lang ben, kem bôi trị nấm ngoài da có thành phần Clotrimazole 1%. Điều trị bằng phương pháp ngoài da này thường mất khoảng 3-4 tuần và bạn nên thoa thuốc 2-3 lần mỗi ngày. Quan trọng là bạn cần phải hoàn thành toàn bộ liệu trình để đạt hiệu quả điều trị tốt nhất dù các triệu chứng của nấm không còn xuất hiện nữa. Khi nào bạn cần đến cơ sở y tế? Bạn nên đến bác sĩ nếu bệnh nấm da hắc lào không cải thiện sau khi sử dụng thuốc trị nấm trong 7 ngày. Ngoài ra, cũng nên cân nhắc đi khám nếu nấm xuất hiện trên da đầu hay da mặt hoặc hệ miễn dịch của bạn đang suy yếu.11 Nếu đang mang thai hoặc là người cao tuổi, bạn cần gặp bác sĩ để được tư vấn sử dụng thuốc chống nấm hoặc chỉ định một biện pháp điều trị thay thế khác. Cách ngăn ngừa bệnh hắc lào, nấm da thân mình Bệnh hắc lào rất khó phòng ngừa vì loại nấm gây ra bệnh này phổ biến và dễ lây lan. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể giảm thiểu nguy cơ bị nhiễm hoặc lây bệnh cho người khác nếu nhận biết sớm dấu hiệu bị bệnh như dấu hiệu bị nấm móng tay, dấu hiệu bị nấm thân mình, thực hành lối sống lành mạnh và vệ sinh. Mách bạn một số bí quyết đơn giản sau để giúp bạn ngừa da bị nấm như hắc lào nấm da, hắc lào lang ben, bị nấm ngón tay,...: Rửa tay thường xuyên, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với động vật Giữ vệ sinh các khu vực sinh hoạt chung. Khử trùng và làm sạch nơi ở của thú cưng. Tránh chạm, chà xát hoặc cào gãi vào vùng da bị nhiễm nấm để ngăn nấm lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể. Tránh sử dụng quần áo, khăn tắm, bàn chải của người khác. Không để người khác dùng chung đồ đạc với bạn nếu bạn đang bị nấm da Mang dép khi đi lại ở các khu vực chung hoặc khi tắm, thay đồ ở hồ bơi, phòng xông hơi... Nếu bạn hoặc người thân đang bị nhiễm nấm ngoài da, hãy giúp họ biết về nguy cơ mắc bệnh, các triệu chứng cần chú ý và cách phòng tránh. Thay quần lót mới sạch sẽ và khô thoáng sau khi bơi hoặc tập thể dục.
 13. Cùng Canesten Vietnam tìm hiểu cách điều trị hiệu quả các loại nấm da như nấm da tay, nấm da chân, nấm da thân mình cũng như các loại nấm da khác như nấm bẹn, lang ben. Sản phẩm canesten tuýp 10g có chứa thành phần Clotrimazole 1% là giải pháp toàn diện giúp tiêu diệt nấm da, ngăn chặn sự phát triển của nấm cũng như xoa dịu các triệu chứng ngứa ngáy khó chịu. Sản phẩm canesten clotrimazol crema có thể sử dụng tại nhà một cách dễ dàng, có hàm lượng vừa đủ và hiệu quả nên phù hợp sử dụng cho mọi người trong gia đình bạn. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin , xin hỏi ý kiến bác sĩ. Thành phần Hoạt chất: Clotrimazole 1% . Mỗi gram có chứa 10mg clotrimazole Tá dược: Benzyl Alcohol, Cetostearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Octyldodecanol, Polysorbate 60, nước cất, Sorbitan monostearate Chỉ định Các bệnh nhiễm nấm ngoài da do nấm da, nấm men, nấm mốc, và nấm khác ( ví dụ nấm kẽ chân, nấm da tay, nấm da thân mình, nấm bẹn, lang ben) và erythrasma ( bệnh nấm do corynebacterium minutissimum) Viêm môi âm hộ và các vùng xung quanh do nấm ở nữ, viêm quy đầu và da đầu dương vật gây ra bởi nấm men ở nam (viêm âm hộ do nấm và viêm quy đầu do nấm). Liều dùng và cách sử dụng Thoa canesten clotrimazol crema lên vùng tổn thương một lớp kem mỏng 2-3 lần mỗi ngày. Một đoạn kem (dài 0,5cm) đủ để bôi vùng tổn thương rộng bằng bàn tay. Để đảm bảo điều trị triệt để, tùy thuộc vào chỉ định nên tiếp tục bôi thuốc thậm chí khi đã hết triệu chứng theo hướng dẫn cho các chỉ định cụ thể dưới đây: Thời gian điều trị Nấm da: 3-4 tuần Erythrasma: 2-4 tuần Lang ben: 1-3 tuần Viêm âm đạo và viêm quy đầu do nấm: 1-2 tuần Bệnh nhân nên thông báo cho bác sĩ của mình nếu tổn thương không thuyên giảm sau 4 tuần điều trị. Phụ nữ có thai và cho con bú Phụ nữ có thai: Dữ liệu về việc sử dụng crema canesten clotrimazol 1 trên phụ nữ có thai hạn chế. Các nghiên cứu trên động vật không cho thấy tác hại trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến độc tính sinh sản. Như một biện pháp phòng ngừa, để trả lời câu hỏi canesten cream có dùng được cho bà bầu không thì tốt nhất tránh sử dụng clotrimazole trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Cho con bú: Dữ liệu về dược động học và độc tính trên động vật cho thấy clotrimazole và chất chuyển hóa bài tiết ra sữa. Nên ngưng cho con bú trong thời gian điều trị với clotrimazole. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc Bôi kem crema canesten clotrimazol 1 lên vùng sinh dục (nữ: môi âm hộ và khu vực lân cận của âm hộ; nam: da qui đầu và đầu dương vật) có thể làm giảm hiệu quả và tính an toán của các sản phẩm cao su như bao cao su và màng tránh thai. Ảnh hưởng này là tạm thời và chỉ xảy ra trong quá trình điều trị. Để thuốc xa tầm tay của trẻ em. Tránh tiếp xúc với mắt. Không nuốt Cetostearyl alcohol có thể gây phản ứng cục bộ trên da ( chẳng hạn viêm da tiếp xúc). Chống chỉ định Mẫn cảm với clotrimazole hay bất cứ thành phần nào của thuốc. Tác dụng không mong muốn Các phản ứng phụ sau đây được ghi nhận trong quá trinh sử dụng clotrimazole. Những phản ứng này được báo cáo tự nguyện từ một quần thể có cỡ không xác định, do vậy không đáng tin cậy để ước tính tần số xuất hiện Rối loạn hệ thống miễn dịch: phản ứng dị ứng (ngất xỉu, hạ huyết áp, khó thở, nổi mề đay). Rối loạn ở da và tổ chức dưới da:mụn nước, khó chịu/ đau, phù nề, kích thích, bong tróc da, ngứa, phát ban, đau nhói / bỏng. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác Không được biết. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc Thuốc không có hoặc ảnh hưởng không đáng kể đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc. Quá liều Hầu như không có nguy cơ nhiễm độc cấp tính xảy ra sau khi bôi quá liều lên da ( bôi trên diện rộng trong điều kiện thuận hấp thu tốt) hoặc uống do vô tình.Không có thuốc giải độc đặc hiệu. Bảo quản và hạn dùng Hạn dùng của thuốc canesten tuýp 10g là 36 tháng kể từ ngày sản xuất.Không dùng thuốc quá hạn dùng trên bao bì. Bảo quản dưới 30°C. Nhà sản xuất Encube Ethicals Private Limited Địa chỉ: Plot No. C1-C4 and C17-C20, Madkaim Industrial Estate, Madkaim Post Mardol, Ponda Goa 403404, India BCV5/00 Điện thoại + 91-832-2392223/314/753;Fax: +91-22-2392225