• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Redoxonvietnam

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  14
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Redoxonvietnam

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Thực đơn hằng ngày giúp tăng sức đề kháng cho người lớn tuổi Chế độ dinh dưỡng cho từng độ tuổi sẽ có sự khác nhau, đặc biệt là dành cho người lớn tuổi. Người lớn tuổi thường sẽ có hệ miễn dịch suy yếu, và sự xuất hiện các bệnh tuổi già, vì vậy, một chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng sẽ giúp nâng cao sức khỏe là rất cần thiết. Vậy những thực phẩm tăng sức đề kháng cho người lớn tuổi là gì và cách phân bổ thực đơn như thế nào? Cùng Redoxon tìm hiểu ngay sau đây. 1. Khẩu phần và tần suất các bữa ăn hằng ngày Khi về già, người cao tuổi sẽ ít vận động hơn, nhu cầu tiêu hao năng lượng giảm và các chức năng cơ quan trong cơ thể cũng sẽ giảm đi đáng kể. Sự bài tiết dịch vị của dạ dày suy giảm dẫn đến quá trình tiêu hóa thức ăn cũng như hấp thụ các chất dinh dưỡng kém và lâu hơn. Vì vậy, thức ăn dành cho người lớn tuổi cần được chế biến kỹ, mềm, dễ nhai và dễ nuốt. Trong thực đơn hằng ngày cho người lớn tuổi cần cân đối 4 nhóm thực phẩm tăng sức đề kháng cho người lớn như: chất đạm, chất bột đường, chất béo, vitamin và khoáng chất. Chất đạm: Do việc hấp thụ đạm kém khiến người cao tuổi thường bị thiếu hụt chất đạm dẫn đến suy giảm miễn dịch, gầy yếu, giảm trí nhớ,... Nên bổ sung các thực phẩm tăng sức đề kháng, tăng chất đạm như thịt, cá, trứng, sữa, vừng, các sản phẩm từ đậu. Tinh bột và chất béo: Đối với tinh bột, người cao tuổi chỉ nên ăn ở mức vừa phải. Mỗi bữa ăn chỉ nên ăn 1 - 2 lưng bát cơm, thay vào đó ăn nhiều rau xanh, khoai củ để cung cấp chất xơ. Bạn nên ưu tiên sử dụng chất béo chưa no như các loại dầu thực vật và bổ sung thêm omega-3 tốt cho hệ tim mạch. Vitamin và khoáng chất: Đây là nhóm thực phẩm tăng sức đề kháng quan trọng. Bạn nên bổ sung các loại vitamin nhóm C, D,... và các khoáng chất quan trọng khác như kẽm, canxi, sắt,... giúp tăng sức đề kháng cho người lớn tuổi. Các vitamin và khoáng chất này có thể được bổ sung thông qua thực phẩm tự nhiên hoặc thông qua một số loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe tăng đề kháng. 2. Xây dựng thực đơn hợp lý đầy đủ thực phẩm tăng sức đề kháng cho người lớn tuổi Theo nghiên cứu, người cao tuổi cần nạp vào cơ thể ít calo hơn giới trẻ vì nhịp chuyển hóa của cơ thể chậm hơn do ít hoạt động thể chất. Trung bình khẩu phần ăn của người lớn tuổi cần bổ sung khoảng 1.600 calo/ngày là đủ. Tuy nhiên, nên chia nhỏ tần suất các bữa ăn để giúp giảm áp lực lên dạ dày và giúp hệ tiêu hóa hoạt động dễ dàng hơn. Người lớn tuổi nên chia 3 bữa ăn chính xen kẽ 2 - 3 bữa phụ trong ngày với đầy đủ thực phẩm tăng sức đề kháng và khoảng cách giữa các bữa ăn nên đúng giờ và đều nhau. Điều này sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với những ai bị mắc bệnh tiểu đường. Bạn cần ăn nhiều thực phẩm tăng sức đề kháng cho người lớn tuổi như rau xanh, quả chín ít ngọt, chọn các loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất như: A, C, D, E, vitamin nhóm B, sắt, kẽm, canxi,… Một số ví dụ: Trái cây họ cam quýt, ớt chuông đỏ, bông cải xanh, trà xanh, các loại quả chín: Đu đủ, thanh long, chuối,… Nguồn thực phẩm tăng sức đề kháng này giúp người cao tuổi bổ sung thêm lượng vitamin, chất khoáng hạn chế tăng đường huyết, nâng cao sức khỏe, kiểm soát cân nặng và chống lão hóa hiệu quả. Người cao tuổi nên ăn ít cơm và ăn nhiều khoai củ để tăng cường chất xơ, chống táo bón, thải cholesterol thừa, hạn chế tối đa dung nạp vào cơ thể mỡ lợn, da, óc, nội tạng. Người lớn tuổi cần cung cấp đầy đủ đạm như thịt, cá, đậu hũ, các loại đậu và sản phẩm từ đậu. Bên cạnh đó, để tăng sức đề kháng cho người lớn tuổi, bạn nên bổ sung thêm sữa và chế phẩm từ sữa trong thực đơn hằng ngày cho người lớn tuổi. Người cao tuổi nên uống ít nhất 1 - 2 ly sữa ít béo, ít đường hoặc sữa hạt để đảm bảo dinh dưỡng cho cơ thể mỗi ngày, nên ăn 1 - 2 hộp sữa chua giúp tiêu hóa tốt và cung cấp lợi khuẩn, cũng như bổ sung vitamin C, D và kẽm để tăng cường sức đề kháng. Người cao tuổi cũng cần phải chú ý cung cấp đủ lượng nước cơ thể hằng ngày, thường xuyên uống nhiều nước. Cách chế biến thực phẩm tăng sức đề kháng cho người lớn tuổi: Nên chế biến các món luộc, hấp và hạn chế các món xào, rán, chất béo từ mỡ động vật. Nên ăn các món như: Cháo, súp, canh hầm… Trong thực đơn hằng ngày cho người lớn tuổi cần hạn chế các món ăn sau: Thức ăn nhanh, thức ăn chế biến sẵn, thức ăn nhiều dầu mỡ, nhiều muối, nhiều đường, thức ăn cứng khó nhai, khó nuốt, không uống nước ngọt và hạn chế rượu bia,… 3. Những lưu ý để hỗ trợ tăng sức đề kháng cho người lớn tuổi Bên cạnh chế độ dinh dưỡng bổ sung thực phẩm tăng sức đề kháng, người cao tuổi cần giữ cho tinh thần thoải mái, tránh nghĩ ngợi nhiều, buồn phiền, lo âu. Bạn cần kết hợp chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh, tập thể dục nhẹ nhàng đều đặn hằng ngày. Ngoài ra, buổi tối người cao tuổi không nên đi ngủ sau 22 giờ đêm nhưng cũng không nên đi ngủ quá sớm để giữ được giấc ngủ sâu trong khoảng từ 23 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Đây là khoảng thời gian cho các cơ quan bộ phận nghỉ ngơi, là thời gian cơ thể thải độc, tái tạo tế bào giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe tốt, tránh suy giảm sức đề kháng. Thực đơn hằng ngày cho người lớn tuổi được xây dựng hợp lý, khoa học và đầy đủ thực phẩm tăng sức đề kháng giúp cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể cũng như giúp tăng sức đề kháng cho người lớn tuổi, hỗ trợ xây dựng hệ miễn dịch khỏe mạnh. Nếu bạn không thể cân bằng chế độ dinh dưỡng của mình, hãy cân nhắc sử dụng các loại thực phẩm chức năng vitamin C nhé.
 2. Lưu ý khi lựa chọn thực phẩm bảo vệ sức khỏe tăng đề kháng cho cơ thể Thực phẩm bảo vệ sức khỏe tăng đề kháng mang lại nhiều công dụng cho cơ thể như hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa các tác nhân gây bệnh,…. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết những tiêu chí để lựa chọn thực phẩm bảo vệ sức khỏe tăng đề kháng đúng. Vậy bạn cần phải lưu ý những điều gì? Cùng Redoxon tìm hiểu ngay sau đây 1. Vai trò của thực phẩm bảo vệ sức khỏe tăng đề kháng Trước khi tìm hiểu công dụng của thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bạn cần biết thực phẩm bảo vệ sức khỏe là gì. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe là những sản phẩm được dùng để bổ sung thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh. Công dụng của thực phẩm bảo vệ sức khỏe cung cấp các chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất cơ bản cho cơ thể người để hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe tăng đề kháng có nhiều loại với nhiều công dụng khác nhau, tuỳ vào nhu cầu mà người dùng có thể chọn loại phù hợp với mình. Tuy thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ tăng đề kháng mang lại cho chúng ta là khá nhiều lợi ích, nhưng để những loại thực phẩm hỗ trợ này được phát huy hết công dụng, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe, bạn cần phải lưu ý một vài điều khi lựa chọn thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Xem thêm: https://www.redoxon.com.vn/giai-phap-tang-cuong-mien-dich/he-mien-dich-la-gi-3f-cach-tang-suc-de-khang-cho-co-the 2. Lưu ý khi lựa chọn thực phẩm bảo vệ sức khỏe tăng đề kháng 2.1 Đọc kĩ thành phần của thực phẩm bảo vệ sức khỏe tăng sức kháng Mỗi loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe sẽ có bảng thành phần và liều lượng khác nhau. Trước khi quyết định mua, bạn cần tìm hiểu kỹ từng thành phần, giá trị dinh dưỡng và công dụng của thực phẩm bảo vệ sức khỏe như thực phẩm bổ sung vitamin C vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể bạn. 2.2 Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, kiểm định của cơ quan Thực phẩm bảo vệ sức khỏe tăng đề kháng được nạp trực tiếp vào cơ thể qua đường uống nên nếu bạn sử dụng sản phẩm kém chất lượng sẽ có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn. Để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, bạn nên chọn mua sản phẩm từ các cửa hàng đại lý chính hãng, các thương hiệu nổi tiếng, trên bao bì có ghi rõ ràng đảy đủ các thông tin về nguồn gốc xuất xứ, nơi sản xuất, khuyến cáo sử dụng và tiêu chuẩn chất lượng kèm theo. Ngoài ra, bạn còn cần phải kiểm tra kỹ sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số đăng ký công bố theo quy định chưa. 2.3 Bổ sung đầy đủ thực phẩm tự nhiên bên cạnh thực phẩm bảo vệ sức khỏe Để tăng cường sức đề kháng hiệu quả thì song song với việc bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, bạn cần phải xây dựng chế độ ăn uống hợp lý với đầy đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng (bột đường, chất béo, chất đạm, vitamin và khoáng chất). 2.4 Tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng Trước khi bắt đầu sử dụng thực phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tăng đề kháng, bạn hãy kiểm tra thật kỹ tình hình sức khỏe của mình và nhờ đến sự tư vấn của các chuyên gia thay vì tự động sử dụng, tránh tình trạng nạp vào cơ thể dư thừa chất dinh dưỡng, gây nguy hại cho sức khỏe. Với ý kiến từ các chuyên gia, bạn sẽ biết được rằng liệu mình có nên sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe tăng đề kháng và loại nào là hợp với mình nhất, từ đó có sự lựa chọn đúng đắn, giúp phát huy tốt nhất công dụng của thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe tăng đề kháng chính là giải pháp nhanh chóng và hiệu quả, giúp bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể dành cho những người bận rộn, không thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng thông thường thông qua thực phẩm tăng sức đề kháng tự nhiên. Ví dụ như khi bạn không thể cung cấp đủ lượng vitamin C cần thiết trong ngày, một viên sủi vitamin C hoặc viên uống vitamin C sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó, giúp hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch. Hy vọng qua bài viết bạn đã có thể nắm được những lưu ý khi lựa chọn thực phẩm bảo vệ sức khỏe tăng đề kháng giúp tăng cường sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm, bảo vệ tốt bản thân và gia đình. Xem thêm: https://www.redoxon.com.vn/giai-phap-tang-cuong-mien-dich/huong-dan-uong-vien-sui-vitamin-c-dung-cach-danh-cho-ban
 3. Hướng dẫn uống viên sủi vitamin C đúng cách dành cho bạn Viên sủi vitamin C dưới dạng thực phẩm bảo vệ sức khỏe giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ hệ miễn dịch. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách dùng viên sủi vitamin C đúng cách. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp vấn đề này, hãy cùng Redoxon tìm hiểu uống vitamin C có tác dụng gì và hướng dẫn sử dụng viên sủi vitamin C nhé. 1. Uống vitamin C có tác dụng gì? Vậy uống vitamin C có tác dụng gì? Vitamin C là một loại vitamin rất quan trọng, thiết yếu đối với sức khỏe của chúng ta. Do cơ thể không có khả năng tự sản xuất vitamin C nên bạn cần bổ sung đầy đủ bằng cách sử dụng trái cây họ cam, quýt, rau cải... hoặc có thể bổ sung vitamin C dưới dạng viên nang, viên nhai, vitamin C sủi… Những tác dụng của vitamin C với cơ thể đã được nghiên cứu và chứng minh bao gồm: Giúp tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hệ miễn dịch của cơ thể. Vitamin C có vai trò trong quá trình sinh tổng hợp collagen, giúp hàng rào da và niêm mạc khỏe mạnh, tạo nên hàng rào vật lý chống lại các tác nhân gây bệnh. Vitamin C giúp tăng khả năng bắt giữ và tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh của các đại thực bào, là một nhóm các tế bào miễn dịch quan trọng của cơ thể. Bên cạnh đó, vitamin C còn giúp đẩy mạnh quá trình tăng sinh lympho T và B, là những tế bào sản xuất ra kháng thể1,2 Vậy là bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi "uống vitamin C có tác dụng gì?" phải không nào. Lợi ích của viên sủi Vitamin C là mùi vị dễ uống hơn, hấp thụ nhanh và sinh khả dụng cao hơn các dạng viên khác do sẽ được đưa vào cơ thể dưới dạng dung dịch. Cũng vì điều này, viên sủi vitamin C cũng phù hợp cho người gặp khó khăn khi nuốt viên nén, viên nang… Tuy nhiên bạn cần phải uống viên sủi vitamin C đúng cách thì mới phát huy được hết lợi ích của chúng. Hãy theo dõi tiếp bài viết để biết cách dùng viên sủi vitamin C nhé. 2. Lợi ích của việc uống viên sủi vitamin C? Vậy uống vitamin C sủi có tốt không? Đây chính là câu hỏi nhiều người quan tâm khi bắt đầu sử dụng viên sủi vitamin C. Sử dụng đúng cách sẽ giúp vitamin C sủi phát huy hết lợi ích cho cơ thể. Hãy cùng tìm hiểu những lợi ích của việc uống viên sủi vitamin C nhé. Lợi thế của viên sủi vitamin C đó chính là dễ sử dụng và có tác dụng bổ sung vitamin C nhanh chóng. Vitamin C sủi khi hòa tan trong nước sẽ nhanh chóng tạo thành dung dịch cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết. Với hương vị thơm ngon như cam, chanh tạo ra sự hấp dẫn và dễ chịu khi uống, giúp cơ thể hấp thu nhanh hơn. Viên sủi vitamin C còn có ích trong trường hợp người uống gặp vấn đề khó nuốt khi dùng viên uống vitamin C, hoặc viên nén,... Ngoài ra, vitamin C sủi còn giúp bổ sung thêm lượng nước cho cơ thể. Cơ thể chúng ta cần trung bình 2 lít nước/ngày, với viên sủi vitamin C hòa tan cùng nước sẽ hỗ trợ cung cấp thêm lượng nước cần thiết kèm theo vitamin cho cơ thể. Một trong những lợi ích của việc uống viên sủi vitamin C quan trọng đó chính là liều lượng được đo lường chính xác. Những gì bạn cần làm chỉ là thả viên sủi vào nước và có ngay một thức uống thơm ngon, bổ dưỡng. Vitamin C sủi được hòa tan trong nước khi vào cơ thể sẽ được hấp thu tốt hơn và nhanh hơn so với các dạng viên nén uống vitamin C. 3. Làm thế nào để uống vitamin C sủi đúng cách? Vậy vitamin C sủi nên uống một ngày mấy viên? Làm thế nào để uống vitamin C sủi đúng cách? Khi sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe này, bạn nên tham khảo những cách dùng viên sủi vitamin C đúng dưới đây để đảm bảo tối đa hiệu quả, bảo vệ sức khỏe của mình: Không dùng viên sủi vitamin C quá liều lượng Bảo quản vitamin C sủi đúng cách ở trong hộp kín, nơi khô ráo và tránh những nơi ẩm thấp, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng. Phụ nữ có thai và trẻ nhỏ cần hỏi ý kiến bác sĩ tư vấn trước khi sử dụng để uống vitamin C sủi đúng cách Không sử dụng vitamin C sủi trong trường hợp có chống chỉ định theo thông tin ghi trên nhãn sản phẩm. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa vitamin C hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch và giúp nâng cao sức đề kháng. Hy vọng qua bài viết bạn đã nắm rõ những hướng dẫn uống vitamin C sủi đúng cách, từ đó tận dụng tối đa lợi ích của thực phẩm bảo vệ sức khỏe này, tránh các tác dụng không mong muốn và bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Lời kết: Vậy là câu hỏi uống vitamin C có tác dụng gì cũng như những cách sử dụng viên sủi bổ sung vitamin C hiệu quả đã có lời giải đáp. Bổ sung vitamin C từ thức ăn quả thực rất tuyệt vời, tuy nhiên không phải lúc nào bạn cũng có đủ thời gian để chuẩn bị chúng. Vitamin C cũng có thể bị phá hủy qua quá trình chế biến. Vì thế những thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa vitamin C như viên sủi vitamin C ra đời giúp bạn có thể bổ sung vitamin C một cách nhanh chóng với hàm lượng rõ ràng.
 4. Các loại thực phẩm tăng sức đề kháng cho cơ thể “Bạn chính là những gì bạn ăn" là câu ngạn ngữ phương Tây, thể hiện tầm quan trọng của chế độ ăn lành mạnh và cân bằng đối với sức khỏe nói chung và sự khỏe mạnh của hệ miễn dịch nói riêng. Cùng với giấc ngủ, trạng thái tinh thần, dinh dưỡng cũng là yếu tố quan trọng tác động đến khả năng phản ứng của hệ miễn dịch1. Cung cấp đủ những loại vitamin và khoáng chất cần thiết sẽ giúp hệ miễn dịch hoạt động đúng chức năng và trở nên khỏe mạnh hơn. Cùng Redoxon tìm hiểu các thực phẩm tăng sức đề kháng phổ biến, các nhóm dinh dưỡng cải thiện sức khỏe hệ miễn dịch cùng với thực phẩm bảo vệ sức khỏe tăng đề kháng qua bài viết này nhé. Rau củ và hoa quả tươi Việc bổ sung thực phẩm tăng sức đề kháng như rau củ và hoa quả tươi vào chế độ ăn hàng ngày sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Chúng là nguồn các hoạt chất chống oxy hóa dồi dào và làm giảm mất cân bằng oxy hóa2 - một hiện tượng tự nhiên diễn ra trong cơ thể như một phần của quá trình lão hoá và làm tổn thương các tế bào và mô. Bên cạnh đó, rau củ và hoa quả tươi chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho hệ miễn dịch khỏe mạnh, giúp tăng sức đề kháng. Trong số đó, vitamin C được nhiều người biết đến do vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch. Loại vitamin này có thể được tìm thấy trong các loại trái cây có múi, kiwi, ớt chuông, bông cải xanh và rau chân vịt. Các loại rau củ và hoa quả khác như bơ, quả mâm xôi, đậu Hà Lan và rau chân vịt là nguồn thực phẩm chứa kẽm - một loại khoáng chất giúp thúc đẩy sự phát triển, trưởng thành và hoạt động của tế bào miễn dịch4. Các loại hạt Các loại hạt là dạng thức ăn vặt vừa thơm ngon, vừa là thực phẩm tăng sức đề kháng có khả năng cải thiện hệ miễn dịch. Chúng có thể bổ sung hàm lượng đáng kể các chất dinh dưỡng cần thiết cho chế độ ăn lành mạnh của bạn. Hạnh nhân là một loại hạt chứa vitamin E và các vitamin nhóm B, giàu prebiotic (là nguồn thức ăn cho các lợi khuẩn trong đường ruột) có khả năng tăng lượng vi khuẩn có lợi cho hệ miễn dịch. Hạt óc chó có khả năng kháng viêm nhờ vào hàm lượng cao chất béo omega-3 và cải thiện khả năng miễn dịch với vitamin B65,6. Hạt hướng dương và hạt bí ngô chứa nhiều vitamin B, E và các khoáng chất quan trọng như đồng, sắt, magie và kẽm. Các loại thịt và hải sản Bổ sung thịt và hải sản là cách tăng sức đề kháng. Không chỉ nạp năng lượng cho cơ thể, thịt còn là nguồn cung cấp sắt, kẽm, đồng và vitamin B6. Tất cả những dưỡng chất này đều đóng vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động khỏe mạnh. Các loại hải sản cũng cung cấp nhiều các vitamin nhóm B có khả năng ức chế viêm nhiễm và thúc đẩy sản sinh tế bào hồng cầu và bạch cầu trong cơ thể5,6. Hãy nhớ bổ sung thực phẩm tăng sức đề kháng như thịt hằng ngày nhé. Bánh mì và ngũ cốc Bánh mì nguyên cám và ngũ cốc như yến mạch, lúa mạch và gạo lứt là nguồn thực phẩm tăng sức đề kháng dồi dào các vitamin nhóm B. Chúng giúp tăng cường khả năng miễn dịch và cung cấp chất xơ cho cơ thể. Đây là dưỡng chất quan trọng trong việc điều tiết các hoạt động của hệ miễn dịch. Nếu mắc phải vấn đề thừa cân, chất xơ còn có thể giúp bạn làm giảm chỉ số BMI, một yếu tố liên quan mật thiết đến hệ miễn dịch7. Sữa chua Trong nhiều nền văn hóa ẩm thực, sữa chua là loại thực phẩm tăng sức đề kháng vốn được cho là có tác dụng cải thiện hệ miễn dịch và chống lại nhiều căn bệnh. Không những vậy, đây còn là nguồn cung cấp vitamin D, một dưỡng chất giúp tăng khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể, tăng sức đề kháng. Khi thêm sữa chua vào chế độ ăn, nên chọn các loại sữa chua ít đường hoặc ăn kèm với các loại trái cây khác để tăng thêm độ ngọt cũng như hương vị. Trà xanh Trà xanh được chúng minh là thực phẩm tăng sức đề kháng, cung cấp chất chống oxy hóa mạnh mẽ cho cơ thể như EGCG (Epigallocatechin-3-gallate) thuộc hợp chất catechin. Đây là chất chống oxy hóa tự nhiên, ngăn ngừa sự tổn thương của tế bào và mang lại nhiều lợi ích khác cho cơ thể. Ngoài ra, trà xanh cũng là một nguồn cung cấp axit amin L-theanine tốt. L-theanine có thể hỗ trợ sản xuất các hợp chất chống vi trùng trong tế bào T của bạn, là thực phẩm bảo vệ sức khỏe tăng đề kháng tự nhiên khá tốt nhưng giá thành rất rẻ. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe tăng đề kháng bổ sung vitamin và khoáng chất Nếu không thể đảm bảo chế độ ăn của bạn đủ dinh dưỡng để duy trì một hệ miễn dịch khỏe mạnh, hãy cân nhắc đến việc sử dụng thực phẩm bổ sung vitamin C. Dùng các sản phẩm bổ sung như Redoxon Triple Action để hỗ trợ tăng cường sức đề kháng8. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe tăng đề kháng Redoxon vit c 1000 mg với hương vị cam thơm ngon, giúp bổ sung vitamin C cùng vitamin D và kẽm, hỗ trợ tăng cường miễn dịch, bảo vệ bạn khỏi các tác nhân gây bệnh. Ngoài ra, với dạng điều chế viên sủi bọt, các chất dinh dưỡng sẽ nhanh chóng thẩm thấu vào cơ thể, giúp cơ thể hấp thu tốt hơn. Nếu bạn là người quá bận rộn không thể đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng, vitamin hằng ngày, hãy sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe tăng đề kháng nhé. Một chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng với nhiều loại thực phẩm tăng sức đề kháng, bổ sung vitamin kết hợp với việc nghỉ ngơi, tập luyện thể thao và sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe tăng đề kháng sẽ giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh, ngăn ngừa các bệnh cảm cúm và các tác nhân gây bệnh khác.
 5. Luyện tập để tăng cường sức đề kháng Để sống khỏe mỗi ngày, chăm sóc hệ miễn dịch là việc làm cần thiết nhất. Khi muốn sở hữu hệ miễn dịch khỏe mạnh và cường tráng, việc luyện tập thể dục, thể thao là phương pháp tối ưu. Kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân bằng, ngủ đủ giấc, giữ cân nặng ổn định và giảm thiểu căng thẳng, vận động thường xuyên có tác động mạnh mẽ đến hệ miễn dịch và giúp bạn ngăn ngừa lây nhiễm. Cùng Redoxon tìm hiểu bí quyết sống khỏe bằng cách luyện tập nhé!.Cân bằng tăng cường miễn dịchBạn nên nhớ rằng hoạt động thể chất có thể tác động đến hệ miễn dịch theo hai chiều hướng khác nhau2-4. Điều này có nghĩa rằng nếu bạn luyện tập thường xuyên và điều độ, bạn sẽ có nguy cơ bị lây nhiễm thấp hơn một người có lối sống ít vận động. Ngược lại, luyện tập nặng với các bài tập đòi hỏi sức bền, khả năng phản ứng của hệ miễn dịch có thể bị ức chế, khiến bạn dễ bị các mầm bệnh tấn công hơn. Vì thế, để việc tăng cường sức đề kháng được hiệu quả, hãy tập luyện thường xuyên và điều độ.Vì sao hoạt động thể chất có thể tăng cường sức đề khángHoạt động thể chất có khả năng hỗ trợ hệ miễn dịch ở nhiều phương diện5. Khi vận động, kháng thể và bạch cầu chống lại các tác nhân gây bệnh được vận chuyển tốt hơn trong cơ thể, giúp phát hiện mầm bệnh nhanh hơn. Hít thở sâu có thể giúp đẩy vi khuẩn ra khỏi phổi. Bên cạnh đó, việc luyện tập còn khiến thân nhiệt tăng lên. Điều này làm chậm quá trình phát triển của vi khuẩn, hỗ trợ hệ miễn dịch tiêu diệt mầm bệnh. Ngoài ra, khi vận động, hormone stress sẽ được giải phóng chậm hơn, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. Đây là việc làm cần thiết để bạn có thể sống khỏe mỗi ngày. Ngoài ra, bạn nhớ bổ sung vitamin C để nâng cao đề kháng trong lúc tập luyện nhé.Lựa chọn môn thể thao yêu thíchNếu bạn muốn tập luyện, hãy chọn loại hình thể dục, thể thao phù hợp với sở thích. Khi bạn đang sở hữu lối sống lành mạnh và thường xuyên vận động, hãy cố gắng duy trì ở cường độ vừa phải. Chế độ tập luyện khốc liệt sẽ không giúp việc tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả hơn5. Tuy nhiên, nếu bạn không vận động thường xuyên, hãy dành thời gian luyện tập vài lần mỗi tuần. Đi bộ: Bạn có thể bắt đầu bằng việc đi bộ 20-30 phút mỗi ngày. Đây là cách luyện tập có thể dễ dàng áp dụng mỗi ngày: bạn có thể đi bộ đến cơ quan thay cho xe buýt nếu không quá xa, hoặc đưa chú cún cưng đi dạo vài vòng ở công viên gần nhà,... Đây không chỉ là cách vận động đơn giản, giúp bạn sống khỏe mỗi ngày mà còn khiến tinh thần được thư giãn, giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống. Đạp xe: Đây là hình thức tập luyện ngày càng trở nên phổ biến với mọi lứa tuổi. Đạp xe là cách vận động hiệu quả khi bạn vừa có thể đến nơi bạn cần trong khi đang luyện tập. Nếu bạn đang sống trong một thành phố đông đúc và kẹt xe là chuyện thường ngày, đi xe đạp có thể là phương pháp thư giãn và thoải mái để bạn bắt đầu hoặc kết thúc ngày làm việc của mình. Cùng đạp xe với gia đình cũng là ý tưởng không tồi để bạn có thể vừa luyện tập, vừa gắn kết các thành viên trong gia đình với nhau. Rèn luyện cơ bắp: Khi nhắc đến cơ bắp, chúng ta thường nghĩ đến việc luyện tập tại phòng gym. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể rèn luyện cơ bắp tại nhà mà không cần tới các phòng tập. Các bình nước có thể dùng như sức nặng của tạ và bạn có thể tập tạ tay ngay khi ngồi trên chiếc ghế trong nhà bếp. Sống khỏe mỗi ngày không hề khó khăn như bạn đã nghĩ, tận dụng không gian và vật dụng trong nhà để tập luyện là một ý tưởng không tồi. Aerobic: Điều tuyệt vời nhất khi sử dụng phương pháp rèn luyện này là bạn có thể tìm thấy hàng trăm video trực tuyến được hướng dẫn bởi các chuyên gia trong lĩnh vực này. Bạn có thể bắt đầu tập aerobic với người thân trong gia đình hoặc bạn bè để có thêm động lực tập luyện. Bơi lội: hồ bơi hoặc bãi biển đều có thể là nơi luyện tập lý tưởng quanh năm. Bơi lội có khả năng làm tăng sức bền và giữ vóc dáng thon gọn. Bên cạnh đó, bộ môn này còn giúp bạn thư giãn và giảm căng thẳng hiệu quả. Bóng đá và các môn thể thao đồng đội: Các môn thể thao đồng đội không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn giúp thắt chặt tình bạn. Bạn có thể tìm các đội bóng không chuyên tại địa phương hoặc tự tạo môn đội bóng cho riêng mình với những người bạn thân thiết. Chơi đùa cùng con: Trẻ con luôn tràn đầy năng lượng và rất thích được bố mẹ dành thời gian bên mình. Vì thế, hãy biến thời gian vui chơi thành buổi rèn luyện sức khỏe. Trò trốn tìm, thi chạy đua, dạy con đá bóng,.. là những cách bạn có thể cùng con tập luyện. Đây không chỉ là phương pháp giúp bạn sống khỏe mỗi ngày mà còn giúp thắt chặt tình cảm gia đình hơn. Dù lựa chọn hình thức nào, việc tập luyện sẽ giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng và hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Vì vậy, hãy biến việc tập luyện thành một phần của cuộc sống mỗi ngày. Bắt đầu tập luyện để cảm thấy khỏe hơn nhé.Xem thêm: Redoxon vit c 1000 mg
 6. Thói quen chăm sóc sức khoẻ và phòng ngừa lây nhiễmĐối với cuộc sống hiện đại, việc tăng cường sức đề kháng để ngăn ngừa lây nhiễm, bệnh tật và các vấn đề sức khoẻ khác rất quan trọng. Nếu không chăm sóc sức khoẻ phù hợp, ngay cả một hệ miễn dịch cường tráng cũng không thể chống chọi với tất cả các mầm bệnh. Bài viết này ra đời với hy vọng sẽ giúp cung cấp các hướng dẫn để bạn có thể chăm sóc sức khỏe tốt hơn, giữ cơ thể an toàn và khỏe mạnh.Thói quen sinh hoạt hàng ngày có thể tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Con người thường hoạt động theo thói quen mà không có sự kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, việc tạo thói quen tốt và loại bỏ các thói quen xấu là điều cần thiết. Cùng Redoxon tìm hiểu các cách chăm sóc sức khỏe hiệu quả qua bài viết sau nhé.Giữ vệ sinh cá nhânDuy trì việc giữ vệ sinh cá nhân tốt là yếu tố chủ chốt giúp bạn tránh khỏi bệnh tật và sự tấn công của các vi sinh vật và giúp tăng cường hệ miễn dịch. Đây là nguyên nhân vì sao thói quen rửa tay ngay khi có thể, nhất là sau khi ở nơi làm việc hoặc sử dụng các phương tiện di chuyển công cộng rất quan trọng. Chạm vào nắm cửa, tay vịn, bắt tay với người khác đều là các tình huống bạn có nguy cơ bị lây nhiễm. Hơn nữa, nếu không rửa tay thường xuyên để làm giảm khả năng lây nhiễm, bạn đang tự “rước họa vào thân". Cần nhớ rằng, chăm sóc sức khỏe và ngăn ngừa lây nhiễm đều từ những điều nhỏ nhặt nhất, ngay cả việc phải cắt móng tay. Bạn không thể tưởng tượng được bao nhiêu vi khuẩn có thể ẩn nấp dưới lớp móng của bạn nếu chúng không được cắt tỉa và làm sạch đúng cách. Đừng để những việc tưởng chừng không đáng kể gây nguy hiểm đến hệ miễn dịch của bạn. Hãy cắt móng tay ngay khi cần thiết. An toàn vệ sinh thực phẩmBạn đã bao giờ hình dung mỗi ngày những sản phẩm bạn mua về từ cửa hàng đã được hàng trăm người chạm vào trước đó? Thật kinh khủng đúng không! Thức ăn có thể mang vi khuẩn trên bề mặt, vì vậy, bạn nên rửa tay và làm sạch nơi sơ chế sau khi chuẩn bị thức ăn. Đừng quên rửa sạch các sản phẩm đã mua sau khi mang về nhà, đặc biệt là hoa quả tươi và rau củ. Hãy luôn nấu thức ăn ở nhiệt độ thích hợp, không nên để thức ăn bên ngoài, tủ lạnh sẽ giúp bảo quản chúng tốt hơn. Khi phải ăn bên ngoài hoặc mua mang về, tránh các nhà hàng, quán xá không đảm bảo vệ sinh, ưu tiên lựa chọn các địa chỉ đáng tin cậy.Ngoài ra, bạn nhớ nên sử dụng thực phẩm bổ sung vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng nhé.Tiêm ngừa để tránh các căn bệnh nguy hiểmKhi còn nhỏ, đa số chúng ta đều đã được tiêm ngừa để chống lại hàng loạt căn bệnh phổ biến. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn sẽ cần tiêm chủng bổ sung các loại bệnh khác bên cạnh các loại vắc-xin tiêu chuẩn. Vắc-xin cúm là một trong những loại tiêm ngừa bổ sung quan trọng cần được nhắc lại đều đặn vì virút cúm có thể biến chuyển và tiến hoá thành các dạng nguy hiểm hơn. Hãy kiểm tra lại bạn đã từng tiêm ngừa những loại bệnh nào trong quá khứ và cân nhắc bổ sung các loại vắc-xin cần thiết cho từng giai đoạn sức khỏe để giúp tăng sức đề kháng.Tránh lây lan mầm bệnhThông thường, chúng ta sẽ mắc phải 2 sai lầm phổ biến khi bị bệnh. Một là việc dừng uống thuốc khi vừa cảm thấy khỏe hơn. Hai là việc ra ngoài khi vẫn đang ốm. Cả hai hành động này đều mang rủi ro. Dù không cảm thấy mệt, bạn vẫn nên dùng hết liều thuốc được chỉ định và nghỉ ngơi ở nhà cho đến khi hồi phục 100%. Việc ở nhà và giữ khoảng cách an toàn với mọi người là điều được khuyến cáo cho đến khi bạn hết bệnh. Điều này sẽ giúp bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân bạn và những người xung quanh. Ngay cả khi hồi phục, mầm mống virút vẫn có thể tồn tại trong cơ thể bạn. Vì thế, đừng cho chúng cơ hội “vùng dậy" và lây nhiễm cho những người khác. Xây dựng 5 thói quen chăm sóc sức khỏe đơn giản này sẽ giúp bạn giảm nguy cơ nhiễm bệnh và giữ cho hệ miễn dịch khỏi việc hoạt động quá sức.Xem thêm: Redoxon vit c 1000 mg
 7. Kẽm là một khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Nó tham gia vào quá trình chuyển hóa chất dinh dưỡng, tăng cường hệ miễn dịch, phát triển và bảo vệ cơ thể. Tuy nhiên, cơ thể chúng ta không thể tự tổng hợp kẽm mà phải bổ sung từ bên ngoài. Bài viết sau Redoxon sẽ giúp bạn tìm ra những loại thực phẩm bổ sung kẽm dễ hấp thu hằng ngày. 1. Kẽm là gì? Kẽm là một khoáng chất là thành phần không thể thiếu trong cơ thể con người. Có thể bạn không biết và cho rằng việc bổ sung kẽm là không cần thiết, tuy nhiên, khoa học đã chứng minh kẽm đóng một vai trò quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển bình thường của cơ thể. Kẽm là một chất bảo vệ chống ôxy hóa và sự tấn công của các gốc tự do…Nó còn giúp chống lại một số chất độc, kim loại nặng và các chất ô nhiễm khác. Việc thiếu hụt kẽm sẽ dẫn đến những ảnh hưởng xấu sức khỏe. Chính vì vậy, bạn nên sử dụng bổ sung kẽm hằng ngày để ngăn ngừa tình trạng này. Vậy kẽm có những công dụng gì đối với sức khỏe chúng ta? Cùng tìm hiểu ngay dưới đây. 2. Vai trò của kẽm đối với cơ thể Kẽm có nhiều chức năng quan trọng liên quan đến các loại enzyme, protein, đóng vai trò trong sự tăng trưởng và phân chia tế bào, tham gia quá trình tăng trưởng và phát triển cơ thể. Những công dụng chính của kẽm bao gồm: Kẽm là khoáng chất rất cần thiết cho việc giải phóng chất dẫn truyền thần kinh trong não và bài tiết insulin. hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch,. vì kẽm cần thiết cho quá trình tổng hợp AND, tăng sinh tế bào. Thiếu kẽm làm suy giảm các té bào miễn dịch như đại thực bào, tế bào lympho B và T, dẫn đến suy giảm sức đề kháng. Làm chậm quá trình lão hóa Giảm stress, giảm oxy hóa, ổn định cấu trúc protein, điều hòa và thúc đẩy các phản ứng hóa học của cơ thể. Duy trì nồng độ kẽm điều độ giúp ngăn ngừa suy giảm miễn dịch xảy ra theo tuổi tác 3. Những loại thực phẩm bổ sung kẽm cho cơ thể 3.1 Thịt Thịt là nguồn thực phẩm bổ sung kẽm tuyệt vời. Thịt đỏ là sự lựa chọn tốt nhất, tuy nhiên bạn có thể tìm thấy kẽm trong tất cả các loại thịt khác nhau, bao gồm thịt bò, thịt cừu và thịt lợn. Trên thực tế, một khẩu phần 100 gram thịt bò xay sống chứa 4,8 mg kẽm, chiếm đến 44% Giá trị kẽm hàng ngày. Không chỉ vậy, lượng thịt này còn cung cấp 176 calo, 20g protein và 10g chất béo cho cơ thể bạn. Ngoài ra, nó còn là một nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng khác, chẳng hạn như sắt, vitamin B và creatine. Tuy nhiên, bạn cần chú ý khi sử dụng thịt đỏ bởi nếu sử dụng quá nhiều, đặc biệt là thịt đỏ chế biến sẵn sẽ có liên quan đến tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và ung thư. Để phòng ngừa việc này, bạn nên ăn vừa phải thịt chế biến sẵn, chế độ ăn nên phối hợp ăn kèm nhiều rau, chất xơ và trái cây nhé. 3.2 Động vật có vỏ Động vật có vỏ như hàu, tôm, cua, sò,... là nguồn thực phẩm bổ sung kẽm dồi dào và lành mạnh, ít calories. Trong hàu chứa một lượng kẽm rất cao, với 6 con hàu trung bình cung cấp 32 mg, tương đương 291% giá trị kẽm hằng ngày. Ngoài ra, cua Alaska có chứa 7,6 mg kẽm trên 100 gam, chiếm 69% nhu cầu kẽm mỗi ngày. Động vật có vỏ nhỏ hơn như tôm và trai cũng là nguồn thực phẩm bổ sung kẽm tốt, cả hai đều chứa 14% giá trị kẽm hằng ngày trên 100 gam. Tuy nhiên, đối với những phụ nữ đang mang thai, hãy đảm bảo rằng động vật có vỏ được nấu chín hoàn toàn trước khi ăn để giảm thiểu nguy cơ ngộ độc thực phẩm bạn nhé. 3.3 Các loại đậu Các loại đậu như đậu xanh, đậu lăng,... đều chứa một lượng kẽm đáng kể cho cơ thể của bạn. Trong thực tế, 100 gam đậu lăng nấu chín chứa khoảng 12% giá trị kẽm cần tiêu thụ hằng ngày. Tuy nhiên, kẽm từ các loại đậu không được hấp thụ tốt như kẽm từ các sản phẩm động vật. Mặc dù vậy, chúng có thể là nguồn thực phẩm bổ sung kẽm quan trọng cho những ai cần bổ sung kẽm nhưng lại ăn chay. Chúng cũng là một nguồn cung cấp protein và chất xơ tuyệt vời và có thể dễ dàng sử dụng làm nguyên liệu thêm vào các món súp, món hầm và salad. Nấu chín ủ mầm, ngâm hoặc lên men các nguồn thực vật giàu kẽm như các loại đậu có thể làm tăng mức độ hấp thu kẽm từ các loại thực phẩm này. 3.4 Các loại hạt khô Ăn các loại hạt như hạt thông, đậu phộng, hạt điều và hạnh nhân có thể tăng cường lượng kẽm trong cơ thể, giúp tăng sức đề kháng. Các loại hạt cũng chứa các chất dinh dưỡng lành mạnh khác, bao gồm chất béo và chất xơ, cũng như một số vitamin và khoáng chất khác. Hạt điều là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Một khẩu phần ăn 28 gram chứa 15% giá trị kẽm cần thiết mỗi ngày. Các loại hạt cũng chính là món ăn nhẹ nhanh chóng và tiện lợi giúp giảm các yếu tố nguy cơ đối với một số bệnh như bệnh tim, ung thư và tiểu đường. Ngoài ra, đối với những người tập thể thao, ăn kiêng, các loại hạt cũng là nguồn thực phẩm giúp phát triển cơ bắp, cung cấp chất dinh dưỡng thiết yếu mà không chứa quá nhiều calories. 3.5 Sữa và thực phẩm từ sữa Sữa và thực phẩm từ sữa như pho mát cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm cả kẽm. Chúng chứa lượng kẽm sinh học cao, được cơ thể bạn hấp thụ tốt hơn. 100 gram phô mai cheddar cung cấp khoảng 28% nhu cầu kẽm hằng ngày, trong khi một cốc sữa nguyên chất béo cung cấp khoảng 9%. Ngoài ra, những thực phẩm này còn giúp bổ sung một số chất dinh dưỡng khác quan trọng đối với sức khỏe của xương, bao gồm protein, canxi và vitamin D. 3.6 Trứng Trứng chứa một lượng kẽm vừa phải và có thể giúp bạn bổ sung hàng ngày. 1 quả trứng lớn chứa khoảng 5% nhu cầu kẽm mỗi ngày của cơ thể. Ngoài ra, trứng còn cung cấp 77 calo, 6 gam protein, 5 gam chất béo lành mạnh và một loạt các vitamin và khoáng chất khác, bao gồm cả vitamin B và selen. 3.7 Một số loại rau củ Thông thường, rau củ là nguồn thực phẩm bổ sung kẽm không được dồi dào bằng các loại thực phẩm khác. Tuy nhiên, có một số loại rau củ chứa một lượng kẽm hợp lý và có thể góp phần đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết hàng ngày của bạn, đặc biệt đối với những ai cần bổ sung kẽm nhưng theo chế độ ăn chay. Khoai tây và khoai lang đều chứa khoảng 1 mg cho mỗi củ khoai lớn, tức là 9% giá trị kẽm hằng ngày. Các loại rau khác như đậu xanh và cải xoăn chứa ít hơn, khoảng 3% trên 100 gam. Mặc dù các loại rau củ không chứa nhiều kẽm, nhưng một chế độ ăn khoa học có nhiều rau củ quả giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim và ung thư. Chúng còn giúp bổ sung vitamin C, các axit amin và nhiều dưỡng chất cần thiết khác mà bạn không thể bỏ qua đấy. 3.8 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung kẽm Những ai cần bổ sung kẽm nhưng lại ăn chay, dị ứng với sữa và các loại hạt hoặc có quá ít thời gian để lên chế độ ăn dinh dưỡng bổ sung đầy đủ kẽm hằng ngày thì thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung kẽm chính là một giải pháp dành cho bạn. Trên thị trường có rất nhiều loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung kẽm đến từ nhiều thương hiệu khác nhau mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy. Đây là giải pháp nhanh chóng, gọn nhẹ và tiện lợi mà bạn có thể cân nhắc để sử dụng. Bài viết trên đã tổng hợp cho bạn những loại thực phẩm bổ sung kẽm dễ hấp thu tốt nhất, giúp hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ sức khỏe của bạn. Hãy nhớ xây dựng một chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng và khoa học cho bản thân và gia đình bạn nhé. Xem thêm: Redoxon vit c 1000 mg
 8. Thói quen tốt giúp tăng cường hệ miễn dịchVới việc gia tăng nhận thức về các mối đe dọa luôn thay đổi không ngừng và không thể đoán trước liên quan đến bệnh lây nhiễm, ngày càng nhiều người tìm kiếm các phương pháp để tăng cường hệ thống miễn dịch. Cách hiệu quả nhất để bạn tăng cường sức đề kháng chính là xây dựng các thói quen tốt. Hãy kết hợp cùng các thói quen hàng ngày để tạo ra khác biệt giữa phản ứng miễn dịch suy yếu và miễn dịch khỏe mạnh. Cùng Redoxon 1000 mg tham khảo danh sách thói quen tốt để hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch!Đơn giản hóa mọi việcCác nhà khoa học đã chứng minh, căng thẳng kéo dài có thể dẫn đến suy giảm hệ thống miễn dịch1. Nhiều người vẫn thường không xem trọng cảm xúc, trong khi đây là thứ có tác động thật sự đến cuộc sống của chúng ta. Trên thực tế, bên cạnh chế độ dinh dưỡng và giấc ngủ, tâm lý căng thẳng là yếu tố chính liên quan đến tình trạng của hệ thống miễn dịch2. Đôi khi, trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy mệt mỏi khi phải đối mặt với trải nghiệm xúc động mạnh hay một dự án lao tâm lao lực. Căng thẳng khiến chúng ta dễ bị lây nhiễm bệnh. Tập luyện thể thaoBạn có biết: “Một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh”. Trên thực tế, hoạt động thể chất thường xuyên tác động mạnh mẽ đến khả năng miễn dịch và hạn chế tình trạng mắc các bệnh lây nhiễm3. Nếu bạn là người năng động thì việc tập thể dục nhiều hơn cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng miễn dịch. Nhưng nếu bạn chưa vận động nhiều, hãy bắt đầu tập luyện thể thao bằng cách chạy bộ hoặc thậm chí đi bộ vài lần một tuần. Mọi hình thức vận động đều hỗ trợ và giúp hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Vì vậy, nếu bạn muốn cơ thể chống chọi với các bệnh dễ lây nhiễm, hãy tập luyện thể thao ngay nhé!Chỉ sử dụng sản phẩm bổ sung theo chỉ định của bác sĩTrên thực tế, khoa học đã tìm ra một loại viên uống giúp bổ sung và hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, và sẽ được đề cập trong phần tiếp theo. Một số loại thuốc, ví dụ như thuốc kháng sinh, có thể làm hệ thống miễn dịch suy giảm phần nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, chúng ta sẽ không thể tránh được điều đó. Do tác động của thuốc đối với cơ thể, bạn chỉ nên sử dụng kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ. Điều quan trọng là phải tuân thủ liều lượng và thời gian điều trị.Xây dựng chế độ ăn uống lành mạnhChế độ dinh dưỡng lành mạnh vô cùng quan trọng và cần được chú trọng. Dinh dưỡng ảnh hưởng rất lớn đến hệ miễn dịch của cơ thể2, vì thế hãy tạo thói quen tốt là ăn thực phẩm tươi sống, chưa qua chế biến, đồng thời đưa trái cây và rau xanh vào khẩu phần ăn hàng ngày. Đồng thời, bạn nên biết rằng cân bằng lượng tiêu thụ cồn và đường cũng ảnh hưởng tích cực đến hệ miễn dịch của cơ thể. Nếu tiêu thụ quá nhiều đường có thể gây hại đến hệ thống miễn dịch, trong khi sử dụng quá nhiều cồn sẽ khiến hệ thống miễn dịch khó ngăn ngừa các bệnh lây nhiễm. Hãy nhớ rằng dinh dưỡng sẽ cung cấp năng lượng cho cơ thể và vi chất dinh dưỡng giúp chống lại các bệnh lây nhiễm và vi rút. Vậy bạn còn chờ gì mà không xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh giúp tăng sức đề kháng cho bản thân và cả gia đình?Sản phẩm bổ sung vitamin và khoáng chấtCăng thẳng, cơ thể khó chịu, áp lực công việc - tất cả những điều này sẽ khiến cơ thể mệt mỏi và hệ thống miễn dịch cũng bị ảnh hưởng không tốt. Đây là lúc cơ thể cần được cung cấp thêm các dưỡng chất ở dạng vitamin và khoáng chất cần thiết. Cách tốt nhất để đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể chính là ăn uống lành mạnh với nhiều trái cây và rau củ. Nếu bạn không thể cung cấp đủ các vi chất cần thiết, hãy cân nhắc đến việc sử dụng viên sủi bổ sung vitamin C như Redoxon Triple Action - giúp bổ sung vitamin C, D và Kẽm hỗ trợ tăng sức đề kháng.Sống tích cựcSuy nghĩ tích cực và hệ thống miễn dịch của bạn sẽ hoạt động tốt để loại bỏ các mối đe dọa. Nghe có vẻ vô lý, nhưng điều đó là hoàn toàn có thể! Tăng cường miễn dịch quan trọng hơn là bạn nghĩ. Chúng ta đều biết rằng những người tích cực sẽ đạt được nhiều thứ hơn. Điều này tương tự với việc xây dựng thói quen tốt giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. Suy nghĩ tích cực cũng giúp bạn thay đổi được nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống theo chiều hướng tích cực. Đã đến lúc thay đổi suy nghĩ của bạn!Giờ đây, chắc hẳn bạn đã hiểu cách tăng cường hệ thống miễn dịch. Kết hợp và duy trì 6 thói quen tốt này, bạn sẽ không còn lo lắng việc nhiễm bệnh mỗi tháng.Tham khảo thêm: Redoxon giá
 9. Vitamin D là chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người vẫn chưa quan tâm đến việc bổ sung vitamin D cho cơ thể. Bài viết sau Redoxon sẽ giới thiệu những thực phẩm bổ sung vitamin D trong tự nhiên dành cho bạn. 1. Vitamin D là gì? Vai trò của vitamin D 1.1 Vitamin D là gì? Vitamin D là một loại vitamin cần thiết cho cơ thể, tan trong dầu và có thể được tổng hợp dưới da khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Vitamin D giúphỗ trợ cơ thể tăng hấp thụ canxi và phosphate, giúp hình thành và duy trì hệ xương và răng chắc khỏe. Vitamin D cũng có vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch, giúp hỗ trợ tăng sức để kháng. Tuy nhiên, vitamin D lại được tìm thấy khá ít trong các loại thức ăn. Việc cơ thể thiếu hụt vitamin D sẽ làm tăng nguy cơ loãng xương, gãy xương, suy yếu hệ miễn dịch và khiến cơ thể có xu hướng dễ mắc các bệnh lý về nhiễm trùng hơn. 1.2 Vai trò của vitamin D đối với cơ thể Vitamin D đóng góp một vai trò to lớn đối với cơ thể của chúng ta, đặc biệt là những người trong giai đoạn phát triển như: Giúp xương và răng chắc khỏe, tránh loãng xương và còi xương,… Hỗ trợ hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, Các tế bào miễn dịch như lympho B, T,… đều có khả năng tổng hợp chất chuyển hóa vitamin D nên giúp vitamin D có thể hoạt động theo cơ chế nội tiết hoặc tự tiết trong hệ miễn dịch. Thiếu hụt vitamin D sẽ ảnh hưởng đến sức đề kháng và miễn dịch của chúng ta Chính vì vậy, việc bổ sung vitamin D là điều cần thiết và không thể thiếu đối với cả người lớn và trẻ em. 2. Bạn cần bao nhiêu vitamin D mỗi ngày? Lượng vitamin D hằng ngày được khuyến nghị là 800 IU (20mcg) hằng ngày dành cho người trên 70 tuổi và 600 IU dành cho người từ 1 – 69 tuổi. Để bổ sung đầy đủ vitamin D cho cơ thể, bên cạnh việc tắm nắng sáng sớm (6 giờ sáng – 8 giờ sáng), bạn có thể sử dụng thực phẩm bổ sung vitamin D trong khẩu phần dinh dưỡng. Hãy cùng tìm hiểu những loại thực phẩm bổ sung vitamin D thơm ngon ngay sau đây nhé. Xem thêm: Redoxon giá 3. Những thực phẩm bổ sung vitamin D cho cơ thể 3.1 Cá hồi Cá hồi là một loại cá béo và là nguồn thực phẩm bổ sung vitamin D rất tốt cho cơ thể. Theo Cơ sở dữ liệu về thành phần thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một khẩu phần cá hồi Đại Tây Dương nuôi, nặng 100 gram có chứa 526 IU vitamin D. Trung bình, mỗi khẩu phần 100 gram cá hồi đánh bắt tự nhiên cung cấp 988 IU vitamin. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra cá hồi hoang dã – có thể chứa hàm lượng vitamin D cao hơn lên đến 1.300 IU mỗi 100 gram. Trong khi đó, mỗi 100 gram cá hồi nuôi chỉ cung cấp khoảng 250 IU vitamin D cho cơ thể bạn. 3.2 Cá trích và cá mòi Cá trích là một loại cá nổi tiếng trên khắp thế giới, chúng được chế biến đa dạng như đóng hộp, ngâm muối, hun khói hoặc làm gỏi. Loài cá nhỏ bé này cũng chính là nguồn thực phẩm bổ sung vitamin D tốt nhất cho cơ thể. Mỗi 100 gram Cá trích Đại Tây Dương tươi cung cấp khoảng 216 IU vitamin D. Ngoài ra, cá trích ngâm chua cung cấp 112 IU trong mỗi khẩu phần 100 gram. Cá mòi đóng hộp cũng là một nguồn cung cấp vitamin D dồi dào -với khoảng 177 IU vitamin D trong mỗi lon ca đóng hộp. Một số loại cá béo khác như cá bơn và cá thu cũng là loại thực phẩm bổ sung vitamin D tốt với lần lượt là 384 IU và 360 IU cho mỗi nửa miếng phi lê. Xem thêm: Redoxon 1000 mg 3.3 Cá ngừ đóng hộp Cá ngừ đóng hộp được rất nhiều người ưa thích sử dụng nhờ vào hương vị thơm ngon và bảo quản dễ dàng cũng như có giá thành tiết kiệm hơn so với cá ngừ tươi. Không chỉ vậy, chúng còn là nguồn cung cấp vitamin D. Cá ngừ đóng hộp chứa tới 268 IU vitamin D trong một khẩu phần 100 gram. Tuy nhiên, trong cá ngừ đóng hộp có chứa methyl thủy ngân, một loại độc tố có trong nhiều loại cá. Nếu chì tích tụ trong cơ thể bạn, nó có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Vì vậy không nên sử dụng thường xuyên loại thực phẩm này nhé. 3.4 Lòng đỏ trứng Cá không phải là nguồn cung cấp vitamin D duy nhất cho con người. Trứng cũng là một thực phẩm bổ sung vitamin D hiệu quả, giúp tăng cường hệ miễn dịch, rẻ tiền và rất phổ biến, dễ để mua tại các siêu thị hay chợ. Trong khi hầu hết protein trong trứng được tìm thấy trong lòng trắng, chất béo thì vitamin và khoáng chất chủ yếu trong lòng đỏ. Một lòng đỏ trứng trung bình chứa 37 IU vitamin D. Tuy nhiên, hàm lượng vitamin D trong lòng đỏ trứng phụ thuộc vào mức độ phơi nắng và hàm lượng vitamin D trong thức ăn của gà. Trứng gà được cho ăn thức ăn giàu vitamin D có thể có tới 6.000 IU vitamin D trên mỗi lòng đỏ. 3.5 Nấm Ngoài các thực phẩm từ động vật kể trên, nấm là loại ”rau” duy nhất bổ sung vitamin D cho người lớn hiệu quả. Nấm dại là nguồn cung cấp vitamin D2 tuyệt vời. Trên thực tế, một số loại nấm đóng gói có tới 2.300 IU mỗi khẩu phần 100 gram. 3.6 Viên sủi bổ sung vitamin D Nếu bạn là một người bận rộn, không có nhiều thời gian để nấu ăn cũng như đảm bảo chế độ dinh dưỡng theo khoa học, viên sủi bổ sung vitamin D có thể là một trong các lựa chọn thích hợp. Sử dụng viên sủi bổ sung vitamin D sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, không tốn công sức chế biến.. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy viên sủi bổ sung vitamin C, D tại các cửa hiệu, vừa tiện lợi vừa nhanh chóng. Trên đây là những thực phẩm bổ sung vitamin D hiệu quả, cần thiết cho cơ thể của bạn. Hãy ăn uống khoa học, đầy đủ dinh dưỡng với vitamin D và tắm nắng hằng ngày để có một cơ thể khỏe mạnh, săn chắc và phát triển tốt nhé.
 10. Vitamin C là một loại vitamin thiết yếu cho cơ thể. Tuy nhiên, do cuộc sống bận rộn ngày nay khiến cho chúng ta thường không bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể, dẫn đến việc thiếu hụt vitamin C thường xuyên. Giải pháp hữu ích lúc này chính là thực phẩm chức năng vitamin C. Vậy thực phẩm bổ sung vitamin C có mang lại nhiều lợi ích hay không? Cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. 1. Vitamin C là gì? Vitamin C (Acid ascorbic) tham gia vào quá trình sinh tổng hợp collagen, tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh, khử độc, là chất chống oxy hóa, giúp hấp thu và sử dụng sắt, canxi và acid folic. Vitamin C là một chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người dựa vào những công dụng mà nó mang lại như tăng cường miễn dịch, chống dị ứng,… Vì vậy, việc bổ sung vitamin C mỗi ngày cho cơ thể chính là điều cần thiết để hỗ trợ nâng cao hệ miễn dịch giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. Vitamin C có trong nhiều loại trái cây và rau quả như: cam, quýt, ớt chuông,… và cơ thể chúng ta có thể hấp thu Vitamin C từ những loại thực phẩm này. Nhưng liệu lượng trái cây trong khẩu phần ăn mỗi ngày của bạn có đáp ứng đủ lượng vitamin C cần thiết? Cơ thể bạn có thể tổng hợp và hấp thu hiệu quả vitamin C từ thức ăn hay không? Đây chính là câu hỏi của rất nhiều người khi chỉ bổ sung vitamin C bằng thức ăn hằng ngày. Vậy đâu là giải pháp tốt nhất? Chính là thực phẩm chức năng vitamin C ví dụ như viên sủi bổ sung vitamin C. 2. Lợi ích của việc sử dụng thực phẩm bổ sung vitamin C Thực phẩm bổ sung vitamin C mang lại cho chúng ta rất nhiều công dụng hữu ích, vừa tiện lợi vừa có thể bổ sung đầy đủ lượng vitamin C mỗi ngày cho cơ thể, giúp cơ thể tổng hợp và hấp thu Vitamin C tốt hơn. Cùng điểm danh qua những lợi ích của việc sử dụng thực phẩm bổ sung vitamin C mỗi ngày nhé. 2.1 Tăng cường hệ miễn dịch Một trong những lý do chính mà mọi người sử dụng thực phẩm bổ sung vitamin C là để hỗ trợ tăng sức đề kháng của cơ thể, vì vitamin C tham gia vào nhiều thành phần của hệ thống miễn dịch. Đầu tiên, vitamin C giúp tăng sinh tế bào lympho T, giúp tăng cường hoạt động của tế bào thực bào giúp hỗ trợ bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh như vi rút, vi khuẩn, tăng cường khả năng tiêu diệt vi sinh vật, cải thiện quá trình thực bào. Thứ hai, vitamin C giúp các tế bào bạch cầu này hoạt động hiệu quả hơn đồng thời bảo vệ chúng không bị thương tổn bởi các phân tử có khả năng gây hại, như các gốc tự do. Cuối cùng, vitamin C là một phần thiết yếu của hệ thống phòng thủ của da, Vitamin C giúp tăng sinh tổng hợp collagen, giúp da và niêm mạc khỏe hơn, … 2.2 Thực phẩm bổ sung vitamin C giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch Bệnh tim chính là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Có rất nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, bao gồm tăng huyết áp, triglycerid cao hoặc mức cholesterol xấu (LDL-Cholesterol) cao và mức cholesterol tốt (HDL-Cholesterol) thấp. Bổ sung vitamin C có thể giúp cải thiện các yếu tố trên cho cơ thể, giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Vitamin C có thể cải thiện chức năng mạch máu và cấu trúc lipid, ngăn ngừa lượng cholesterol trong máu, giúp giảm nguy cơ đột quỵ. Chính vì vậy, hãy sử dụng thực phẩm bổ sung vitamin C mỗi ngày để ngăn ngừa các bệnh tim mạch xảy ra nhé. 2.3 Viên sủi bổ sung vitamin C giúp ngăn ngừa cơ thể bị thiếu sắt Sắt là một chất dinh dưỡng quan trọng có nhiều chức năng trong cơ thể chúng ta. Nó rất cần thiết để tạo ra các tế bào hồng cầu và vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Bổ sung vitamin C có thể giúp cải thiện sự hấp thụ sắt từ chế độ ăn uống. Vitamin C hỗ trợ cơ thể chuyển hóa sắt khó hấp thu, chẳng hạn như các nguồn sắt từ thực vật, thành dạng dễ hấp thụ hơn. Nhờ vậy, những người bị thiếu sắt có thể giảm nguy cơ mắc bệnh thiếu máu dựa vào công dụng của thực phẩm bổ sung vitamin C. Ngoài ra, hấp thu sắt tốt hơn còn giúp tóc trở nên mượt mà, nhanh dài, chắc hơn và cải thiện sự đàn hồi của da. Nếu bạn là người có lượng sắt thấp, hãy sử dụng thực phẩm chức năng vitamin C như viên sủi bổ sung vitamin C nhiều hơn để cải thiện nồng độ sắt trong máu của bạn nhé. Xem thêm: Redoxon vit c 1000 mg 2.4 Tiện lợi, nhanh chóng và bổ sung lượng vitamin C cần thiết Một ưu điểm của thực phẩm bổ sung vitamin C chính là sự tiện lợi và nhanh chóng. Khi bổ sung vitamin C từ thức ăn, bạn cần phải chế biến đúng cách để không làm mất vitamin có trong nó. Ngoài ra, bạn cần phải tốn công tìm hiểu các loại rau hoặc trái cây để sử dụng đúng và không phải lúc nào bạn cũng có thời gian để đi mua mỗi ngày. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, giữa guồng quay của công việc, không phải ai cũng có thể đảm bảo khẩu phần dinh dưỡng hằng ngày có thể bổ sung đầy đủ lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể. Với thực phẩm chức năng vitamin C, viên sủi bổ sung vitamin C có thể bạn không cần phải tính toán liều lượng cũng như mất công bảo quản chúng quá kĩ như các loại trái cây và rau xanh. 3. Các loại thực phẩm chức năng vitamin C phổ biến Thực phẩm bổ sung vitamin C mang lại những công dụng tuyệt vời cho cơ thể, giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống oxy hóa, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh. Vậy bạn đã biết thực phẩm chức năng vitamin C có ở các dạng nào chưa? Những dạng thực phẩm chức năng bổ sung vitamin C phổ biến là: Viên uống vitamin C Viên ngậm Dạng bột Dạng lỏng, siro Viên nhai Viên sủi bổ sung vitamin C Thực phẩm bổ sung vitamin C được sản xuất với nhiều dạng khác nhau nhưng viên sủi bổ sung vitamin C vẫn là một trong những dạng được ưa chuộng nhất do dễ uống, mùi vị thơm ngon. Dạng này vừa tiện dụng và giúp bổ sung vitamin C cần thiết cho cơ thể. Thực phẩm bổ sung Vitamin C là sản phẩm bạn có thể sử dụng để hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch, giúp bạn bảo vệ chính mình và những thành viên trong gia đình tốt hơn. Tuy nhiên, để vitamin C có thể phát huy hết công dụng tốt nhất, bạn nhớ lưu ý liều lượng và thời gian sử dụng viên uống vitamin C cũng như viên sủi bổ sung vitamin C đúng cách nhé. Ngoài ra, bạn cũng không được chủ quan và bỏ qua các loại trái cây, rau xanh giàu vitamin C trong khẩu phần ăn hằng ngày nhé. Xem thêm: Redoxon giá
 11. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Redoxon Triple Action là gì? Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Redoxon® Triple Action là sản phẩm viên nén sủi bọt, mỗi viên nén sủi bọt 4500mg chứa Vitamin C (1000 mg), Vitamin D (400 IU) và kẽm (10 mg), với hương vị cam, giúp bổ sung vitamin C, vitamin D và kẽm cho cơ thể, giúp nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ hệ miễn dịch và chống oxy hóa. Redoxon giá được niêm yết theo quy định và có mặt tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Vậy Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Redoxon Triple Action có tác dụng gì cụ thể? Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Redoxon Triple Action có tác dụng gì? Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Redoxon Triple Action giúp cơ thể bổ sung vitamin C, D và kẽm. Những tác dụng của sản phẩm này bao gồm: Giúp tăng sức đề kháng Hỗ trợ hệ miễn dịch Hỗ trợ chống oxy hóa cho cơ thể. Sau khi đã biết được Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Redoxon Triple Action có tác dụng gì, chúng ta cùng xem qua cách dùng Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Redoxon Triple Action đúng quy định là như thế nào nhé. Hướng dẫn sử dụng Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Redoxon Triple Action Theo hướng dẫn trên sản phẩm, cách dùng Redoxon vit C 1000 mg viên sủi như sau: Cách dùng: Mỗi ngày uống 1 viên. Hòa tan viên nén sủi bọt trong một ly nước (200ml) để có một thức uống vị cam thơm ngon Lưu ý: không vượt quá liều khuyến cáo hằng ngày. Khuyến cáo khi dùng Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Redoxon Triple Action Đối tượng: Sử dụng cho người từ 12 tuổi trở lên Khuyến cáo: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không được vượt quá liều lượng khuyến cáo hằng ngày để tăng cường sức đề kháng. Không dùng sản phẩm cho người bị ứ sắt, tăng canxi máu, hoặc người bị rối loạn chức năng thận, đang bị bệnh về thận. Không khuyến cáo sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú trừ khi có ý kiến của chuyên gia y tế. Không dùng sản phẩm khi mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm. Vậy là bạn đã có được những thông tin cụ thể nhất để giải đáp cho các thắc mắc của mình. Để biết Redoxon giá bao nhiêu, bạn có thể đến các hiệu thuốc trên toàn quốc. Giờ đây bạn đã nắm được Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Redoxon Triple Action có tác dụng gì đối với cơ thể chưa nào? Bạn nhớ áp dụng kĩ các lưu ý khi sử dụng sản phẩm đấy nhé.
 12. Thời tiết giao mùa kéo theo khí hậu thay đổi dường như khiến cơ thể có nguy cơ cao mắc các loại bệnh cúm hoặc cảm lạnh. Nâng cao sức đề kháng của bản thân chính là cách góp phần phòng vệ cho chính mình và cả gia đình. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra bí quyết tăng sức đề kháng cho cơ thể lúc giao mùa dễ thực hiện. 1. Sức đề kháng là gì? Làm sao để tăng cường sức đề kháng? Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu sức đề kháng là gì nhé. Sức đề kháng của cơ thể là khả năng phòng ngự và chống lại các tác nhân gây bệnh xâm nhập bên trong và bên ngoài cơ thể. Khi hệ miễn dịch cơ thể bị suy yếu, sức đề kháng giảm, là điều kiện thích hợp cho các tác nhân gây bệnh tấn công cơ thể. Chính vì vậy, việc tăng sức đề kháng cho cơ thể là yếu tố rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng. Hãy cùng tìm hiểu các cách nâng cao sức khỏe lúc giao mùa dưới đây nhé. 2. Cách tăng cường sức đề kháng lúc giao mùa Hẳn không ít người tự hỏi vậy cách tăng cường hệ miễn dịch để bảo vệ cơ thể lúc giao mùa như thế nào là tốt? Đáp án sẽ khiến bạn bất ngờ vì chúng khá dễ thực hiện đấy. 2.1 Chế độ dinh dưỡng cân bằng, đầy đủ vitamin và khoáng chất cho cơ thể Có một chế độ dinh dưỡng hợp lý chính là chìa khóa cho câu hỏi “Làm sao để tăng cường sức đề kháng?” của nhiều người. Một chế độ ăn khoa học, đầy đủ chất dinh dưỡng, giàu vitamin giúp cơ thể chống oxy hóa, tăng sức đề kháng và tránh khả năng mắc các loại bệnh. Cần cung cấp đủ chất đạm, tinh bột, kiểm soát lượng chất béo, tăng cường các vitamin và khoáng chất như D, C, kẽm Bạn nên bổ sung các loại cá tốt cho tim mạch như cá hồi, cá thu... các loại hoa quả giàu vitamin và khoáng chất như cam quýt, táo, nho,... và các loại rau xanh như cải xoăn, súp lơ, rau bina,... Hãy nhớ hạn chế ăn đồ chiên xào, đồ ăn vặt và tinh bột mà sử dụng các món luộc, uống nước trái cây để tăng sức đề kháng cho cơ thể lúc giao mùa nhé. Bạn có thể bổ sung vitamin bằng những thực phẩm thông thường như cam, chanh, sữa,... hoặc dùng đến các thực phẩm hỗ trợ sức khỏe giúp cơ thể tổng hợp vitamin tốt hơn. Xem thêm: redoxon 2.2 Xây dựng lối sống lành mạnh Thói quen xấu như ăn uống không đủ chất, lười tập thể dụng, thức khuya… có thể gây ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của cơ thể khiến hệ miễn dịch hoạt động trì trệ, gây ra mệt mỏi, đau nhức,... Để tăng sức đề kháng tự nhiên, bạn cần xây dựng cho mình một lối sống lành mạnh và khoa học. Trước tiên, bạn cần phải để cho đầu óc của mình được thoải mái, giảm bớt căng thẳng và suy nghĩ tích cực, lạc quan. Bạn có thể thư giãn bằng các bài tập thiền định, yoga giúp giảm stress. Hoặc chăm chỉ đọc sách, hạn chế sử dụng đồ điện tử, chăm sóc cây xanh, nghe nhạc cũng khá hiệu quả đấy. Ngoài ra, bạn cần phải ngủ đủ giấc và không ngủ trễ. Khi bạn mất ngủ, ngủ không đủ giấc, các tế bào trong cơ thể không kịp phục hồi dẫn đến sức đề kháng suy giảm làm bạn nhiễm bệnh. Mỗi đêm hãy ngủ ít nhất 7 tiếng để tăng sức đề kháng nhé. Trước khi ngủ bạn có thể ngâm chân nước nóng và muối để giúp ngủ ngon và sâu hơn. 2.3 Tập thể dục thể thao thường xuyên Hoạt động thể chất thường xuyên sẽ giúp làm nóng cơ thể, tăng khả năng lưu thông máu tránh triệu chứng mệt mỏi và giúp sản sinh các loại protein tốt tránh nhiễm trùng, ngăn chặn các mối đe dọa đến sức khỏe. Quá trình tập luyện sẽ khiến bạn mất nước, chính vì vậy hãy bổ sung đủ 2 lít nước mỗi ngày nhé. 2.4 Hạn chế tập trung đông người Tại nơi công cộng, chúng ta không thể biết ai đang mang trong mình mầm bệnh như cảm cúm, viêm họng, các bệnh lây qua đường hô hấp,... Nếu như tiếp xúc với người bệnh, khả năng cao chúng ta sẽ bị lây nhiễm và mắc các bệnh đấy. Chính vì vậy, để tránh việc nhiễm bệnh ngoài ý muốn, bạn hãy hạn chế đến các nơi đông người. Nếu phải đến nơi công cộng, hãy sử dụng khẩu trang và nước rửa tay thường xuyên, không đưa tay bẩn lên mặt. Việc đeo khẩu trang còn giúp bảo vệ bạn khỏi các tác nhân ô nhiễm môi trường như khói bụi, các loại vi khuẩn, dịch bệnh trong không khí khi phải đến nơi công cộng, tập trung đông người. 2.5 Giữ ấm cơ thể đề phòng bệnh khi giao mùa Những vi rút phổ biến gây cảm lạnh và cúm ở người sinh trưởng và phát triển tốt hơn trong môi trường mát mẻ. Điều này đồng nghĩa với việc vào mùa lạnh, các loại vi khuẩn, vi rút gây bệnh ở đường hô hấp phát triển tốt hơn. Thêm vào đó, không khí lạnh cũng khiến hệ miễn dịch của cơ thể sản xuất ít tế bào bạch cầu hơn, khiến cho các vi khuẩn, vi rút có thể “tự do” hơn trong việc xâm nhập cơ thể. Nhiệt độ lạnh hơn cũng khiến cho các phản ứng miễn dịch trở nên chậm chạp hơn, đồng thời khiến cơ thể nhạy cảm. Chính vì vậy bạn cần phải đặc biệt quan tâm giữ ấm cơ thể hơn để tránh các tác nhân gió, mưa, nhiệt độ bên ngoài gây bệnh. Mỗi khi ra đường, bạn hãy nhớ mặc quần áo ấm, đội mũ, đi tất và giày kín. Bạn nên chọn những loại áo làm từ len mỏng hoặc cotton và đặc biệt là phải giữ ấm chân thật tốt, cũng như mang thêm quần áo ấm như khăn quàng cổ hoặc áo khoác để phòng trường hợp thời tiết trở nên lạnh hơn. Ngoài ra, bạn hãy ngâm mình trong nước nóng 5 - 10 phút để thư giãn và làm ấm cơ thể sau một ngày dài mệt mỏi. Một ly sữa nóng hoặc cacao nóng cũng rất thích hợp vào lúc này để giữ ấm và giúp cơ thể thoải mái đấy. Xem thêm: redoxon có tác dụng gì Trên đây là những bí quyết đơn giản dễ thực hiện giúp bạn giải đáp câu hỏi “làm sao để tăng cường sức đề kháng” trong tiết trời giao mùa khó chịu. Chỉ cần thực hiện theo những cách này, bạn sẽ có một sức đề kháng khỏe, giúp cơ thể ngăn chặn các tác nhân gây bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe nhé!
 13. 6 Dấu hiệu suy giảm đề kháng Hệ miễn dịch đóng vai trò như một cơ chế phòng thủ, chống lại sự xâm nhập của vi sinh vật và mầm bệnh. Tăng cường hệ miễn dịch là điều cần thiết nhất để cơ thể con người luôn khỏe mạnh trước sự tấn công của các yếu tố gây bệnh.Tuy nhiên, để có được khả năng đề kháng tốt đòi hỏi một thói quen sống lành mạnh, chế độ ăn đủ dinh dưỡng và thường xuyên luyện tập thể thao. Khi hệ miễn dịch bị suy yếu, sức khoẻ có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hãy tự kiểm tra xem bản thân có các dấu hiệu suy giảm đề kháng hay không bằng cách trả lời các câu hỏi sau đây: - Bạn có thường xuyên mắc cảm lạnh hoặc cảm cúm không? - Bạn có đang mắc một bệnh lý nền khác (bệnh tiểu đường, bệnh tim,...)? - Bạn có bị thừa cân không? - Bạn thường xuyên gặp áp lực và căng thẳng kéo dài? - Bạn có bị rối loạn giấc ngủ không? - Bạn có hút thuốc không? - Bạn có sử dụng đồ uống chứa cồn quá mức không? Nếu bạn trả lời “có” cho một hoặc nhiều câu hỏi phía trên, hệ miễn dịch của bạn có khả năng đang bị suy giảm. 6 dấu hiệu nhận biết sau đây sẽ giúp bạn theo dõi tình trạng sức khỏe hệ miễn dịch của bản thân để tìm cách tăng sức đề kháng: Căng thẳng: Sau khi bị xúc động mạnh hoặc sau khi hoàn thành một dự án dài, bạn sẽ nhận thấy cơ thể trở nên mệt mỏi và không khoẻ. Nguyên nhân gây ra tình trạng này là hormone cortisol tiết ra khi con người bị căng thẳng. Chúng ảnh hưởng đến khả năng chống lại vi khuẩn, vi rút và bệnh nấm của da. Căng thẳng kéo dài còn có thể tác động tiêu cực đến các tế bào miễn dịch trong cơ thể. Từ đó, hệ miễn dịch trở nên suy yếu và dễ bị tấn công từ các tác nhân gây bệnh hơn. Nhiễm bệnh thường xuyên: Bị cảm cúm nhiều lần trong năm có thể là dấu hiệu hệ miễn dịch đang suy yếu. Khi bị cảm cúm, hệ miễn dịch sẽ khởi động sự phòng vệ, tăng thân nhiệt để tiêu diệt mầm bệnh. Người bệnh sẽ cảm thấy cổ họng đau và sưng do các tế bào ở đây sản sinh ra kháng thể giúp ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn. Nhiễm bệnh nhiều lần trong năm sẽ khiến hệ miễn dịch làm việc quá mức để kịp sản xuất kháng thể trong thời gian ngắn. Mệt mỏi và uể oải: Dù ngủ đủ giấc nhưng bạn vẫn cảm thấy mệt mỏi cũng là dấu hiệu của sự suy giảm đề kháng. Thiếu ngủ sẽ khiến khả năng tái tạo của da bị ảnh hưởng và khiến việc chữa lành các vết thương hoặc chống lại sự lây nhiễm trở nên khó khăn hơn. Cân nặng thay đổi đột ngột: Nếu bạn đang gặp vấn đề về cân nặng (thừa cân, béo phì hoặc nhẹ cân), khả năng hệ miễn dịch bị ảnh hưởng rất cao. Thừa cân làm tăng lượng mỡ tế bào khiến các tế bào miễn dịch sản sinh các hoá chất gây ra chứng viêm mãn tính. Điều này gây ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ một số chất dinh dưỡng quan trọng của cơ thể. Bên cạnh đó, khi bị thiếu cân do suy dinh dưỡng, hệ miễn dịch cũng sẽ bị yếu đi, xương dễ bị tổn thương và bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi cả ngày dài. Cả hai trạng thái này đều không tốt cho sức khỏe hệ miễn dịch của bạn. Thời gian hồi phục dài hơn: Nếu bạn nhận thấy các vết thương dù nhỏ nhưng vẫn mất rất lâu để lành lại, đây cũng là triệu chứng của suy giảm miễn dịch. Thời gian hồi phục kéo dài có thể do viêm mãn tính hoặc do lão hoá sớm khiến sức đề kháng bị giảm. Vấn đề về tiêu hoá: Một khi lượng vi khuẩn có lợi và vi sinh vật có hại tồn tại trong dạ dày bị mất cân bằng, hệ miễn dịch có thể vì thế mà hoạt động quá mức. Điều này dẫn đến chứng tiêu chảy, táo bón và đầy hơi do lượng lợi khuẩn trong hệ tiêu hoá bị suy giảm. Cách tăng cường miễn dịch cho cơ thể Khi nhận thấy các dấu hiệu trên, bạn cần chú ý chăm sóc sức khỏe của bản thân tốt hơn. Để tăng cường miễn dịch4, hãy chú ý điều chỉnh lối sống và chế độ dinh dưỡng của bản thân theo một số hướng dẫn sau: Rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước ấm để tránh bị lây nhiễm. Bạn có thể sử dụng thêm nước rửa tay khô chứa cồn để mang theo trong những trường hợp cần thiết. Tránh chạm vào mắt, mũi, miệng khi chưa rửa sạch tay. Xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng. Hãy đảm bảo bữa ăn của bạn luôn có nhiều rau xanh và hoa quả tươi. Điều này sẽ giúp cơ thể bổ sung thêm lượng vitamin và khoáng chất cần thiết để tăng cường miễn dịch. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thêm các sản phẩm bổ sung như Redoxon Triple Action để cung cấp thêm vitamin C,D và Kẽm cho cơ thể. Luyện tập thể thao thường xuyên giúp giải tỏa căng thẳng và thúc đẩy lưu thông máu trong cơ thể. Cả 2 yếu tố này đều đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường miễn dịch. Ngủ đủ giấc. Hãy đảm bảo bản thân ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày để giúp tăng cường miễn dịch. Tránh căng thẳng kéo dài. Nếu việc luyện tập thể thao và chế độ nghỉ ngơi điều độ không giúp bạn thư giãn, hãy thử tập yoga và ngồi thiền để cải thiện tinh thần.
 14. Hệ miễn dịch là gì? Hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công từ các vi rút và bệnh tật. Ngược lại, khi bị suy giảm miễn dịch, bạn có thể dễ dàng bị cảm cúm hoặc mắc phải những căn bệnh nghiêm trọng hơn. Để trả lời cho câu hỏi hệ thống miễn dịch là gì và cách tăng cường hệ miễn dịch, hãy cùng theo dõi bài viết này để tìm hiểu sâu hơn. Tổng quan về hệ miễn dịch Hệ miễn dịch đóng vai trò như một lá chắn. Chúng giúp cơ thể chống lại các độc tố, nhiễm trùng hoặc các vi sinh vật, ký sinh trùng xâm nhập bằng các bạch cầu hoặc kháng thể. Nếu không có sự hiện diện của hệ miễn dịch, hàng ngàn thứ vi khuẩn, mầm bệnh, ký sinh trùng,.. luôn sẵn sàng xâm nhập cơ thể. Nhờ vào khả năng đề kháng mà con người có thể sống khỏe mạnh và tránh được sự tấn công từ các tác nhân bên ngoài. Phân loại miễn dịch Có 3 dạng miễn dịch tự nhiên tồn tại trong cơ thể con người và 1 loại miễn dịch nhân tạo: Miễn dịch bẩm sinh: Là loại miễn dịch mà con người có sẵn từ khi sinh ra. Đó chính là hệ miễn dịch. Tuy nhiên, tùy vào thể trạng của mỗi người khả năng miễn dịch sẽ khác nhau. Miễn dịch thích ứng: Khả năng miễn dịch của mỗi người được dựa trên “kinh nghiệm" đối mặt với các tác nhân gây hại trong quá khứ. Ví dụ sau khi khỏi bệnh thuỷ đậu, nguy cơ tái nhiễm là vô cùng nhỏ. Vì hệ miễn dịch có khả năng ghi nhớ những “kẻ thù” trước đó và ngăn ngừa mầm bệnh tốt hơn. Miễn dịch thụ động: Đây là một dạng miễn dịch tạm thời, được “mượn" từ nguồn khác. Một ví dụ điển hình cho loại miễn dịch này là trẻ sơ sinh nhận được khả năng đề kháng thông qua sữa mẹ. Chủng ngừa: Nhờ vào sự tiến bộ của y học mà con người có thể tự miễn dịch chống lại một loại bệnh cụ thể. Việc tiêm ngừa các loại vắc-xin được dùng để tạo kháng thể, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng với các mầm bệnh nguy hiểm. Chức năng và vai trò của hệ miễn dịch Chức năng quan trọng nhất của hệ miễn dịch là lá chắn, giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các vi sinh vật có thể gây nhiễm trùng. Tuy nhiên, chúng không chỉ dừng lại ở việc ngăn ngừa. Hệ miễn dịch sẽ trực tiếp chống lại tác nhân gây bệnh để giảm thiểu mức tổn thương đối với cơ thể. Khi hệ miễn dịch khỏe mạnh, con người có thể ngăn ngừa được hầu hết các mầm bệnh. Ngược lại, khi suy giảm miễn dịch, thời gian hồi phục sau lây nhiễm sẽ kéo dài hơn, các triệu chứng bệnh cũng nghiêm trọng hơn. Chính vì vậy, bạn cần tìm kiếm các cách tăng sức đề kháng, cách tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể nhé! Cách tăng sức đề kháng cho cơ thể Lối sống lành mạnh, khoa học chính là cách tốt nhất để tăng cường sức đề kháng. Hãy đảm bảo rằng bạn luôn chăm sóc, tăng cường hệ miễn dịch của mình mỗi ngày. Với một số điều chỉnh nhỏ từ sinh hoạt hàng ngày là cách tăng sức đề kháng cho cơ thể1. Hãy nhớ, nếu phát hiện hệ miễn dịch bị suy yếu, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để có lời khuyên tốt nhất. Xây dựng chế độ dinh dưỡng cân bằng. Ăn nhiều rau xanh và hoa quả tươi. Bữa ăn đủ dinh dưỡng sẽ cung cấp đầy đủ các loại vitamin và khoáng chất mà hệ miễn dịch cần để hoạt động bình thường. Nếu nghi ngờ chế độ ăn thiếu dinh dưỡng, hãy cân nhắc việc sử dụng các dạng viên uống bổ sung Như Redoxon® Triple Action để hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên.3 Việc làm này sẽ giúp bạn giải tỏa căng thẳng - yếu tố làm suy giảm miễn dịch. Bên cạnh đó, vận động cơ thể cũng giúp cho tuần hoàn máu tốt hơn, cho phép bạch cầu trong máu được vận chuyển nhiều hơn đến những tế bào đang bị mầm bệnh tấn công, là cách tăng cường hệ miễn dịch rất tốt.