• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

viettechauto2

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  11
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About viettechauto2

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Camera hành trình Vietmap KC01 Pro – Bản nâng cấp chính thức từ Vietmap KC01 với tính năng cảnh báo tốc độ bằng giọng nói tiếng Việt, ghi hình với độ phân giải 2K… 1. Tính năng nổi bật của camera hành trình Vietmap KC01 Pro 2. Camera hành trình ghi hình toàn cảnh trước sau siêu nét Vietmap KC01 Pro sở hữu mắt ghi hình kép có độ phân giải lần lượt là: – Camera trước: Super HD 2K. – Camera sau: Full HD 1080P. Kết hợp với cảm biến ảnh Sony Starvis với khả năng tự động điều chỉnh cân bằng ánh sáng tùy thuộc môi trường. Giúp ghi lại video hành trình trước và sau xe siêu sắc nét bất kể ngày hay đêm. 3. Cảnh báo biến giao thông bằng giọng nói trên toàn quốc Khác với phiên bản cũ, ở camera hành trình Vietmap KC01 Pro được trang bị thêm tính năng cảnh báo biển giao thông bằng giọng nói tiếng Việt trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, thiết bị sẽ cung cấp tới bạn những cảnh báo giao thông cụ thể sau: – Cảnh báo biển báo giới hạn tốc độ trên từng cung đường. – Cảnh báo vào và ra khỏi khu dân cư. – Cảnh báo biển báo cấm vượt/ hết cấm vượt. – Báo khu vực có camera giao thông. – Cảnh báo khu vực thường xuyên kiểm tra tốc độ. (Và một số thông tin cảnh báo giao thông quan trọng khác) Toàn bộ hệ thống dữ liệu thông tin biển báo giao thông sẽ luôn được VIETMAP thu thập và cập nhật thường xuyên. 4. Ghi hình đỗ xe – Bảo vệ xe mọi lúc, mọi nơi Khi lắp đặt camera Vietmap KC01 Pro. Bạn sẽ có thêm một trợ thủ bảo vệ xế yêu đắc lực. Bởi ở phiên bản camera hành trình mới này của Vietmap, khi bạn trang bị phụ kiện sạc nguồn trực tiếp. Thiết bị sẽ tực động kích hoạt tính năng ghi hình khẩn cấp, khi xe có tác động từ ngoại lực. ** Cảm biến SONY STARVIS ghi hình siêu nét - nhanh nhậy 5. Hoạt động ổn định và bền bỉ với pin siêu tụ điện Việc sử dụng pin siêu tụ điện với khả năng nạp năng lượng nhanh chóng và chịu nhiệt tốt sẽ giúp camera hành trình ô tô Vietmap KC01 phiên bản mới có khả năng hoạt động ổn định theo thời gian, tăng cường tuổi thọ của thiết bị. 6. Kết nối WIFI – Dễ dàng truyền tải dữ liệu hành trình Là chiếc camera hành trình đầu tiên của Vietmap sử dụng công nghệ truyền dữ liệu không dây băng tần 5.0 Ghz. Do đó, khi sử dụng Vietmap KC01 Pro, người dùng có được khả năng xem lại, trích xuất và cập nhật dữ liệu cảnh báo trực tiếp siêu nhanh chóng thông qua ứng dụng VIETMAP REC. 7. Tích hợp GPS – Thẻ nhớ có dung lượng lưu trữ cực lớn Trên video hành trình mà Vietmap KC01 Pro ghi lại sẽ hiển thị thông tin tốc độ và tọa độ chi tiết. Bởi thiết bị đã được tích hợp sẵn định vị GPS bên trong thiết bị. Thẻ nhớ mà KC01 Pro hỗ trợ có dung lượng lớn lên tới 128GB. Cho khả năng lưu trữ một khối lượng dữ liệu khổng lồ. Đồng thời liên tục thực hiện tác vụ ghi đè vòng lặp khi thẻ nhớ đầy. Xem thêm sản phẩm camera khác. Camera hành trình ghi hình trước sau siêu nét Vietmap C65 Camera hành trình vietmap c61pro cảnh báo giao thông 8. Vietmap KC01 Pro có thiết kế hiện đại – nhỏ gọn – tiện lợi Giống người anh đi trước của mình. Camera hành trình Vietmap KC01 Pro cũng có thiết kế vô cùng nhỏ gọn, tối giản và hiện đại. Người dùng có thể lắp đặt thiết bị một cách dễ dàng, giấu kín bên trong xe mà không gây che khuất tầm nhìn và vẫn đảm bảo khả năng ghi hình toàn cảnh. 9. Thống số kỹ thuật chi tiết của camera hành trình Vietmap KC01 Pro 10. Những hình ảnh thực tế của Vietmap KC01 Pro tại VIETTECH GPS 12. Cách thức đặt mua camera hành trình Vietmap KC01 Pro chính hãng – giá tốt Hiện camera hành trình Vietmap KC01 Pro – Cảnh báo giao thông đã có mặt tại VIETTECH GPS. Quý khách hàng yêu thích và có nhu cầu lắp đặt, vui lòng liên hệ ngay tới công ty theo các cách thức sau. Để có cơ hội nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn mà VIETTECH GPS áp dụng cho dòng sản phẩm mới của mình! Chi tiết liên hệ tại: Miền Bắc: Số 9, Ngõ 92, Đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội Hotline: 0975 883 811 Miền Nam: Số 22C, Ngô Đức Kế, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP HCM Hotline: 0902 247 699 Website: Camerahanhtrinhoto.vn
 2. Camera hành trình Vietmap C61 pro có chức năng chuyên ghi hình phía trước xe ghi hình 4K siêu nét. Có tích hợp GPS, wifi. => Là bản cao cấp hơn Vietmap C61 thường, thiết bị được tân trang lên những chức năng giúc các bác an toàn khi lái xe. Đặc biệt là có nhiều chức năng cảnh báo tốc độ, cảnh báo thông tin giao thông, Vietmap C61 pro chính là sản phẩm tuyệt vời dành cho bạn. 1. Tính năng chính cơ bản C61Pro Tạo nên sự khác biệt. 2. Lý do nên lắp đặt C61 pro Có thể khảng định rằng C61 pro là dòng cam hành trình cao cấp với 3 điểm nổi bật khiến rất nhiều bác tài tin tưởng và sử dụng nó đó là: - Ghi hình có độ phân giải siêu nét 4K - Cảnh báo biển báo giao thông bằng giọng nói Tiếng Việt - Có wifi để kết nối để tải, xem clip bằng điện thoại di động - Được trang bị loa to hơn giúp chúng ta chú ý hơn khi có cảnh báo - Được tặng thẻ dung lượng lớn chính hãng 32GB hoặc 64G thẻ nhớ ngoài hãng. 3. Dưới đây là tổng 5 tính năng tuyệt vời đến từ bộ vietmap C61 pro - Ghi hình Siêu Nét với độ phân giải 4K trên C61 pro C61 được trang bị chip hình ảnh cao cấp giúp ghi hình siêu sắc nét với độ phân giải cao tới Ultra HD 4K cùng với thông tin tốc độ, tọa độ di chuyển của xe, tính năng này vô cùng hữu ích khi gặp sự cố khi di chuyển trên đường - Ghi hình góc rộng 170 độ ” đủ để quan sát cả thế giới” Ở các camera hành trình ô tô thông thường sẽ có góc quay giao động dưới 130 độ nhưng với chiệc Camera hành trình Vietmap C61 pro có góc quay siêu rộng tới 170 độ đủ để bạn theo dõi mọi hoạt động diễn ra ở 2 bên hông xe. - Cảnh báo trước bằng giọng nói tiếng việt các biển, báo giao thông cộng với việc loa nói to nghe rõ hơn. Các loại biển báo mà Vietmap C61 cảnh báo ĐƯỢC cập nhật dữ liệu bản đồ 3 tháng một lần do vậy C61 pro luôn cảnh báo chính xác trên mọi lẻo đường - CẢNH BÁO GIAO THÔNG BẰNG GIỌNG NÓI. + Ra vào khu vực đông dân cư + Cảnh báo có camera giao thông + Khu vực cấm vượt và hết cấm vượt + Khu vực thường xuyên kiểm tra tốc độ + Sắp đến trạm thu phí Cảnh báo đường hầm ** Kết nối Wifi nội bộ xem video trực tiếp và trích xuất ngay trên điện thoại. Camera hành trình C61 Pro trang bị công nghệ truyền dữ liệu thông qua kết nối WIFI không dây, giúp việc xem lại, lưu trữ chia sẻ video lên mạng xã hội dễ dàng ngay trên các thiết bị điện di động hệ điều hành Android, IOS. Khóa video khi xe va chạm Một tính năng mang tính bảo mật cực kì cao. Với cảm biến G-Sensor được tích hợp trên thiết bị, nếu trong quá trình di chuyển các xe khi xảy ra rung lắc hoặc va chạm thì clip đang ghi sẽ tự động được khóa lại (không bị khóa hẳn cam vì sẽ mất dữ liệu) Vietmap C61 pro camera hành trình trước siêu nét, siêu chất, siêu sang trọng * Một số hình ảnh thực tế của sản phẩm tại Viettech Tham khảo thêm dịch vụ tại Viettech Gps Camera hành trình Vietmap C65 - Ghi hình trước sau Dịch vụ lắp đặt định vị cho ô tô, xe máy Dịch vụ lắp đặt camera hành trình Vietmap Dịch vụ lắp đặt camera hành trình Xiaomi * Viettech Cam Kết. Giá dịch vụ hợp lý, lắp đặt và giao hàng tận nơi chỉ từ 30 phút. SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGAY Những dịch vụ lắp đặt sẽ giao tận nơi và lắp đặt miễn phí. Bạn còn chần trừ gì nữa, hãy nhấc máy lên và liên hệ cho chúng tôi. Bạn sẽ được tư vấn tận tình yên tâm về chất lượng. Chi tiết liên hệ tại: Miền Bắc: Số 9, Ngõ 92, Đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội Hotline: 0975 883 811 Miền Nam: Số 22C, Ngô Đức Kế, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP HCM Hotline: 0989 15 8822 Website: camerahanhtrinhoto.vn
 3. Camera hành trình Vietmap VM200 là bản nâng cấp tốt nhất đến từ VIETMAP ICAM VM200 mang đến cho người dùng phương án dùng tốt nhất. Với các tính năng nổi bật, kèm theo đó là lợi ích tuyệt vời. Chắc chắn ICAM VM200 sẽ là 1 khám phá mới lạ dành cho ai đang có nhu cầu Mua camera hành trình tại Việt Tech sẽ được tặng kèm rất nhiều thứ 1. Lý do nên lắp ngay camera hành trình ô tô ICAM VM200 Việc bạn đang phân vân không biết có nên lắp camera hành trình ô tô ICAM VM200 không cũng tương đối dễ hiểu. Bởi bạn chưa biết về chúng, chưa biết mọi thứ mình nhận được từ sản phẩm này như nào? Nhưng lý do dưới đây sẽ trả lời thay bạn – Khi ùn tắc giao thông làm bạn rất dễ bị căng thẳng và mệt mỏi, dòng xe xuôi ngược va chỗ nọ đập chỗ kia. Khiến bạn không thể kiểm soát, camera hành trình ô tô giúp bạn kiểm soát tình hình dễ dàng hơn. – Khi đi xa việc lái xe đường dài làm cho bạn và mọi người trên xe uể oải, mệt mỏi. Bạn muốn truy cập mạng giải trí. Camera hành trình sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó chỉ trong 1 nốt nhạc. – Có rất nhiều những con đường đẹp và bạn muốn lưu giữ và sẻ chia với bạn bè, người thân. Camera hành trình ô tô giúp bạn lưu lại những cảnh đẹp dễ dàng dù bạn đang lái xe. Còn chần chừ gì nữa mà không gọi ngay cho chúng tôi để nhận sản phẩm tốt nhất này. Hotline: 0902 247 699 sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn Ứng dụng của camera hành trình ô tô 2. Tính năng mà camera hành trình ICAM VM200 mang lại – Giám sát trực tuyến qua hình ảnh / video từ xa Hệ thống camera giám sát hành trình trực tuyến VIETMAP iCAM VM200: - Ghi hình cùng lúc Trước & Trong xe. - Hỗ trợ quan sát Trước & Trong xe từ xa - Hỗ trợ ghi hình / chụp ảnh Trước & Trong xe từ xa - Hệ thống định vị xe trực tuyến. - Hệ thống quản lý xe trực tuyến. - Hệ thống dữ liệu hành trình xe. ( Và một số thông tin hỗ trợ quan trọng khác) Dữ liệu thông tin được quản lý & lưu trữ trong hệ thống máy chủ. – Ghi hình toàn cảnh trước & trong xe ICAM VM200 được trang bị ống kính F2.0 với độ phân giải Full HD 1080p, ghi lại toàn cảnh hành trình trước xe rõ nét. Thiết bị đồng thời tích hợp camera hồng ngoại phía trong hỗ trợ chụp ảnh - ghi hình trong xe cùng lúc. – Tích hợp định vị GPS + Thêm chức năng định vị GPS giúp bạn quản lý chính xác vị trí hiện tại của xe đang ở đâu + Theo dõi lộ trình di chuyển của xe chi tiết + Xác định được chính xác vị trí và thời gian xe dừng đỗ – Tích hợp bộ phát Wifi Có khả năng phát wifi di động, chỉ cần bạn cắm sim 3G / 4G vào thiết bị là có thể kết nối di động thông qua wifi. Giúp bạn thoải mái lướt web hay chơi game – Cảnh báo xe + Chế độ báo động tự động sau khi xe dừng 5 phút. Khi có bất cứ rung động và lắc nào mà camera hồng ngoại trong xe không mở khóa kịp thời. Thì thiết bị sẽ hú còi đồng thời gửi cảnh báo về cho nhà quản lý trên điện thoại di động + Chế độ quản lý hàng rào hiệu quả giúp khoanh vùng địa lý. Cho phép phương tiện di chuyển trong 1 khu vực nhất định. Khi xe di chuyển ra vào khu vực khoanh vùng này bạn sẽ nhận được cảnh báo về máy – Cảnh báo khi phương tiện di chuyển quá tốc độ cho phép + Cảnh báo khi ai đó tháo dỡ thiết bị + Cảnh báo mất nguồn ngoài……. + Camera kép – Ghi hình trước sau – Relay điều khiển bật/tắt khóa điện từ xa Nếu đấu theo khóa điện ACC nối qua Rơ le. Bạn có thể tắt mở máy xe từ xa chỉ bằng 1 thao tác đơn giản trên điện thoại. Ứng dụng này yêu cầu bạn cần mật khẩu bảo mật để bảo vệ an toàn cho phương tiện của mình Để hiểu rõ chi tiết về sản phẩm này. Quý vị hãy liên hệ ngay Hotline: 0975 883 811, chúng tôi sẽ giúp bạn có câu trả lời Tính năng chung mà camera hành trình ô tô mang lại 3. Ưu đãi nhận được khi mua camera VIETMAP ICAM VM200 hành trình tại Viettech: VIETMAP ICAM VM200 Video Review Camera ICAM VM200 Xem thêm sản phẩm. Camera hành trình vietmap C65 Camera hành trình vietmap KC01 Pro CBGT CAM KẾT CỦA VIETTECH Cam kết 100% Sản phẩm là hàng chính hãng Giá dịch vụ hợp lý, rẻ nhất phục vụ tư vấn, lắp đặt và giao hàng tận nơi chỉ từ 30 phút. Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp Dịch vụ uy tín chất lượng SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGAY Bạn còn chần trừ gì nữa nhỉ, hãy nhấc máy lên và liên hệ cho chúng tôi. Bạn sẽ được tư vấn miễn phí về nhu cầu sử dụng để chọn được sản phẩm phù hợp cũng như thiết bị phù hợp khỏi giá không tốt, yên tâm chất lượng. Mọi thông tin chi tiết về camera hành trình Vietmap ICAM VM200, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Việt Tech sẽ tư vấn giúp bạn có sự lựa chọn tốt nhất. Công ty TNHH Thiết bị công nghệ & Dịch vụ toàn cầu Việt Tech VP Hà Nội: Số 9, Ngõ 92, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội – Hotline: 0975 883 811 VP HCM: Số 22C, Ngô Đức Kế, Phường 12, Bình Thạnh, TP HCM – Hotline: 0902 247 699 Website: https://camerahanhtrinhoto.vn/
 4. - Bạn muốn có 1 chiếc camera hành trình nhỏ gọn nhưng phải đẳng cấp, có tính năng xem qua điện thoại ngồi tại xe, tải video về điện thoại trong 1 nốt nhạc => Xin mời bạn tham khảo mẫu Camera nhỏ gọn hình thỏi son mới nhất nhà Xiaomi M300 dưới đây. Camera hành trình xiaomi 70mai M300 Là phiên bản nâng cấp hoàn hảo của camera 70mai Dash Cam 1S. Với 70mai M300 1 số tính năng được trang bị khác biệt so với các phiên bản cũ như độ phân giải lên 1296p, góc nhìn rộng lên 140 độ ( bản cũ chỉ có 130 độ ) và có hỗ trợ tính năng Hỗ trợ đỗ xe an toàn thông qua Hardware Kit. Viettech Auto phân phối camera hành trình Xiaomi chính hãng Tính năng nổi bật của camera hành trình xiaomi 70mai M300 - Ghi hình 1296P siêu nét cho video chân thực nhất. Nếu như trước dây, mẫu sản phẩm 70mai Dash Cam 1S luôn bị đánh giá chất lượng ghi hình chưa được tốt so với những người đàn anh của nó thì ở trên phiên bản mới M300 độ phân giải của sản phẩm đã tăng lên 2304 x 1296p cho chất lượng hình ảnh tốt hơn khá nhiều độ phân giải FullHD truyền thông. Góc nhìn rộng ở trên M300 cũng đã tăng lên 140 độ đảm bảo quan sát tốt các tình huống ở 2 bên đường - Xiaomi M300 Giám sát đỗ xe 24H Một tính năng mới rất hữu ích trên M300 đó chính là Hỗ trợ đỗ xe an toàn thông qua bộ Hardware Kit, đây là một tính năng trước đây 70mai chỉ trang bị trên các mẫu sản phẩm cao cấp. Hiện nay các mẫu 1S hay 70mai Lite không được trang bị tính năng này. Với tính năng Parking Surveillance, người dùng sẽ yên tâm hơn mỗi khi đỗ xe ở nơi không có người trông xe. Nếu có va chạm tạo ra rung động cho xe, Camera sẽ tự khởi chạy và thực hiện ghi hình Hình ảnh mô phỏng 70mai M300 giám sát bãi đậu xe - Chất lượng hình ảnh ổn định trong mọi điều kiện ánh sáng Camera hành trình xiaomi 70mai M300 đã được thêm nhiều công nghệ, trong đó công nghệ WDR và 3D noise cũng được hỗ trợ giúp cho chất lượng ghi hình buổi tối có chất lượng tốt hơn so với các phiên bản thế hệ cũ - Hình ảnh 70mai M300 ghi hình tốt trong điều kiện thiếu sáng - Kết nối qua App ngay trên điện thoại, chia sẻ video MXH nhanh chóng. 70mai M300 cũng giống như các mẫu Camera hành trình khác, người dùng có thể sử dụng ứng dụng 70mai trên điện thoại (Android hoặc iOS) để kết nối với cam. Với ứng dụng này, người dùng có thể tải trực tiếp Video hoặc thiết lập các tính năng cho Camera. Đăng nhập cài đặt ứng dụng ban đầu Đăng nhập vào bên trong, chọn lựa xem video hoặc xem ảnh, hoặc xem Album Vào kho ảnh và video để tải về điện thoại - Ghi vòng lặp ở Xiaomi M300 rất thông minh + Thẻ nhớ của bạn đạt đến dung lượng đầy đủ, cảnh quay video mới sẽ tự động ghi đè cảnh phim cũ hơn để đảm bảo việc ghi không bị gián đoạn. Video quan trọng khẩn cấp được cảm nhận khi xe bị rung lắc mạnh thông qua cảm biến sẽ được khóa trong thư mục sự kiện để ngăn ghi đè. Giúp bạn lấy video ra khi cần thiết. Hình ảnh 70mai M300 ghi hình vòng lặp - Các thông báo trên M300 - Bằng Đèn Báo LED tích hợp + Nằm ở mặt bên của Dash Cam M300, đèn báo LED hiển thị trạng thái ghi âm một cách thuận tiện, cho phép bạn luôn cập nhật thông tin khi lái xe. ♦ Màu xanh lá cây: Đang ghi âm trong phiên ♦ Màu đỏ: Lỗi ghi ♦ Xanh lam: Chế độ chờ, không ghi Hình ảnh mổ phỏng hiển thị đèn Led. - Camera Xiaomi M300 có 3 màu đa dạng, lựa chọn theo thị hiếu. + Màu Hồng, Màu Đen Và Màu Xanh nhìn khá đẹp và rất cá tính. Một số hình ảnh thực tế của xiaomi 70mai M300 Một số sản phẩm camera hành trình bạn có thể sẽ quan tâm: Camera hành trình xiaomi Camera hành trình xiaomi A500S Camera hành trình xiaomi A500 Camera hành trình Vietmap Bên trên là toàn bộ tính năng, hình ảnh bộ cam 70mai xiaomi M300 mới nhất. Quý khách có nhu cầu lắp cam xin gọi số hotline để được tư vấn sớm nhất. Hotline. 0975 883 811 Website: camerahanhtrinhoto.vn
 5. Camera hành trình Xiaomi 70mai A800S 4K Dash Cam Hot nhất 2021 chắc chắn là 1 sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Chất lượng video ghi hình 4K, Màn hình rộng 3″. Tính năng cảnh báo lấn làn đường, tính năng cảnh báo khoảng cách an toàn. Model 70mai A800s mới, hiện đại không chỉ có đầy đủ những tính năng của camera hành trình mà còn là một sự đột phá trong chất lượng ghi hình. và tính năng đầy bất ngờ. 1. Điểm nổi bật của camera hành trình xiaomi 70mai A800S 4K Dash Cam – 70mai A800S 4K: Thiết kế tinh tế Phong cách thiết kế tối giản, thấu kính màu xám bạc độc đáo; màn hình 3 inch IPS độ nét cao, dễ dàng xem lại bất cứ lúc nào; đèn trạng thái, ngay cả khi màn hình tắt, bạn có thể nhìn thấy trạng thái hoạt động trong nháy mắt. - Các phím điều khiển ngay phía dưới màn hình; phím nguồn ở phía cạnh trái và cổng kết nối, khe cắm thẻ nhớ ở phía bên phải thiết bị. A800S được thiết kế gọn, nhẹ nhưng cầm rất chắc tay. Trên thiết bị có đầy đủ các thông tin về tên thiết bị, nơi sản xuất, mã QR, số seri. Đảm bảo là thiết bị chính hãng được nhập từ xưởng sản xuất. – Video độ phân giải 4K với tầm nhìn kép cực sắc nét Với việc tích hợp cảm biến hình ảnh Sony IMX415 CMOS siêu mạnh mẽ với ống kính ghi hình thế hệ mới, Xiaomi 4K A800S sẽ ghi lại các video chất lượng hình ảnh với tầm nhìn kép. DNR 3D (Giảm nhiễu động) và thuật toán thông minh tự động tối ưu hóa chất lượng hình ảnh để nhìn rõ hơn ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Với A800S, bạn có thể ghi lại tất cả các chi tiết quan trọng để cung cấp bằng chứng không thể chối cãi hoặc chụp phong cảnh trong suốt hành trình của bạn với hình ảnh có độ phân giải cao. – 70mai A800S ghi hình bạn đêm siêu nét A800S sử dụng ống kính khẩu độ F / 1.8 với công nghệ 3D DNR (Dynamic Noise Reduction) và thuật toán AI thông minh để giảm nhiễu ảnh. Điều này cho phép A800S có hiệu suất ánh sáng yếu vượt trội, mang đến cho bạn hình ảnh rõ nét nhất vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày hoặc các điều kiện thời tiết nhất định. – Chế độ parking surveillance (giám sát bãi đậu xe) Chế độ parking surveillance của A800S sẽ được kích hoạt khi xe đỗ. Cảm biến trọng lực 3 trục tích hợp của nó có thể phát hiện bất kỳ va chạm nào trong khi đỗ xe và tự động kích hoạt chức năng ghi để ghi lại sự kiện. Khi bạn quay trở lại xe, A800S sẽ nhắc bạn kiểm tra video để bạn có thể xử lý kịp thời vụ tai nạn với bằng chứng. – Hệ thống hỗ trợ cảnh báo xe (ADAS) Chức năng cảnh báo (ADAS) cảnh báo xe của bạn đi lệch làn đường, cảnh báo xe phía trước di chuyển và cảnh báo khoảng cách với xe phía trước. Tất cả đều cảnh báo bằng giọng nói theo thời gian thực. Hệ thống cảnh báo chệch làn đường sẽ cảnh báo khi bạn chạy với tốc độ trên 60km/h, khi đó xe của bạn bắt đầu đánh lái chệch làn. Cảnh báo xe phía trước di chuyến là khi xe của bạn dừng phía sau một xe khác cũng đang dừng. xe phí trước di chuyển camera sẽ cảnh báo cho bạn biết. Cảnh báo khoảng cách với xe phía trước là khi xe bạn tiết sát xe phies trước hoặc xe của bạn bị xe khác tạt đầu camera sẽ cảnh báo để ngăn va chạm với xe phía trước có thể sảy ra. – Ứng dụng 70mai thân thiện & dễ sử dụng Kết nối camera qua ỨNG DỤNG 70mai bằng cách bắt sóng WiFi riêng của camera. Bạn có thể cài đặt và điều khiển camera trong ứng dụng cũng như quản lý, tải video về điện thoại hay lưu lại và chia sẻ cảnh quay của mình rất đơn giản. Chia sẻ cảnh quay cho cơ quan chức năng ngay sau khi gặp sự cố. Chia sẻ ảnh hoặc video của bạn lên các ứng dụng mạng xã hội bao gồm Youtube, Facebook, Zalo, Instagram, VK, v.v. Bạn có thể tham khảo thêm Dòng Camera 4K. Camera hành trình Viemap C65– Camera hành trình cảnh báo giao thông thông minh hỗ trợ lái xe an toàn Camera hành trình gương P2 Vietmap – Camera hành trình dạng gương vừa ghi hình vừa dẫn đường ô tô 2. Lý do bạn nên lắp camera hành trình ô tô Xiaomi 70mai A800S Việc lựa chọn camera Xiaomi 70mai A800S sẽ là quyết định cực kỳ sáng suốt. Bởi: – Cung cấp bằng chứng bảo vệ bạn trong các vụ phạt nguội, va chạm khi xảy ra trên đường – Ghi hình chất lượng cao 4K Ultra HD – Là phụ kiện ô tô không thể thiếu, góp phần làm tăng thêm độ tiện nghi và sang trọng cho nội thất với thiết kế hiện đại. Thiết kế nhỏ gọn không mất tầm nhìn lái xe. – Ghi hình bao quát làn xe với ống kính góc rộng 140°. Cảm biến hình ảnh, ghi âm hàng đầu của Sony sẽ cho bạn một chất lượng ghi cực đỉnh. Điều khiển bằng giọng nói giúp cài đặt và chụp ảnh/ quay video dễ dàng hơn bao giờ hết – Tích hợp GPS, Hệ thống an toàn đường bộ ADAS Quý khách có nhu cầu lắp đặt hay lấy sỉ thiết bị định vị ô tô xe máy, camera hành trình xe vui lòng liên hệ Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ & Dịch Vụ Toàn Cầu Việt Tech VP Miền Nam: Số 22C, Ngô Đức Kế, Phường 12, Bình Thạnh, TP HCM. Hotline: 0906 274 489 VP Miền Bắc: Số 9, Ngõ 92, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Hotline: 0975 883 811 Thời gian làm việc: 8h – 17h30 (thứ 2 – thứ 7)
 6. Camera hành trình Vietmap G39 quay 2 mắt trước sau như 1. Cảnh báo giao thông bằng giọng nói, lắp đặt có thẩm mỹ cao. Và đặc biệt, giá cực kỳ ưu đãi, miến phí lắp đặt tận nơi tại nội thành. Bảo hành 12 tháng, đổi mới trong thời gian bảo hành khi có lỗi Tính năng của camera hành trình G39 1. Tính năng của camera hành trình Vietmap G39 2. Thông số kỹ thuật của camera hành trình G39 - Bộ sản phẩm: camera trước và camera sau - Góc quay: camera trước 170độ/ camera sau 150độ - Màn hình: cảm ứng 9.66” - Độ phân giải: Full HD 1920 x 1080 - Bộ nhớ: MicroSD với dung lượng tối đa 128GB - Tích hợp chức năng camera lùi khi xe về số R - Wifi: Có - GPS: Có - Cảm biến G-sensor: Có - Ghi hình lặp vòng (ghi đè): Có - Ghi âm: Có - Cảnh báo thông tin giao thông: Có - Ngôn ngữ: Việt – Anh - Phụ kiện đi kèm: Cổng sạc nguồn/ thẻ nhớ 10 GB/ sách hướng dẫn sử dụng - Bảo hành: 12 tháng (Đổi mới trong 30 ngày) Tham khảo thêm: Camera hành trình Vietmap C65 Camera hành trình Vietmap C62S 3. Ưu điểm của camera hành trình G39 Khác với nhiều kiểu camera hành trình khác, Vietmap G39 được thiết kế kiểu gương chiếu hậu trong xe. Mang đến 1 màn hình rất lớn lên đến 9.66”. Và nó càng trở nên hiện đại với kiểu điều khiển cảm ứng. Góc quay của camera này cũng rất rộng, lên đến 170độ. Trong khi đó, camera sau góc quay hẹp hơn nhưng cũng lên đến 150độ. Với các góc quay này, sẽ ghi lại gần như toàn bộ diễn biến phía trước xe, kể cả ở làn đường đối diện. Riêng camera phía sau của G39 sẽ có thêm chức năng camera lùi. Theo đó, khi xe chuyển về số R, camera này sẽ bật chế độ camera lùi. Hiển thị các hình ảnh và thước đo để hỗ trợ người lái lùi xe. Tất cả những tính năng, ưu điểm này của chiếc G39 rất phù hợp với xe của bạn. Nhanh tay liên hệ ngay để được tư vấn sử dụng. Miền Bắc: Số 9, Ngõ 92, Đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội Miền Nam: Số 22C, Ngô Đức Kế, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP HCM Hotline: 0975 883 811 – 0902 247 699 Website: camerahanhtrinhoto.vn
 7. DVD Android Kovar T1 thuộc thương hiệu mới của nhà Zestech rất bền và đẹp. Một thương hiệu được đánh giá cao về màn hình DVD Android cho xe ô tô. Sản phẩm Kovar T1 được khách hàng lựa chọn trang bị cho xe nhằm mở rộng các tính năng thông minh cho xe. Được thiết kế thêm nhiều tính năng mà những hãng khác không có. Điển hình như : hiển thị cảm biến áp suất lốp xe, dẫn đường bằng giọng nói, những ứng dụng giải trí thông dụng....Nét đặc biệt của màn hình Kovar T1Màn hình được thiết kế 9 - 10 inch, rộng lớn, thoải mái xem video, hình ảnh, hay bản đồ. Màn hình được bao bọc bởi một lớp kính cường lực 2.5D. Kính cường lực này có kết cấu G&G, là tấm kính cảm ứng có độ ổn định lớn nhất, độ trong suốt cao.Trang bị công nghệ IPS khiến hình ảnh, màu sắc DVD được chân thực, rõ nét. Chống lóa từ mọi góc nhìn dù là trời mưa hay nắng. Độ phân giải 1024×600, cảm ứng điện dung đa điểm. Mang đến người dùng trải nghiệm sống động, sắc nét mỗi khi giải trí. Thông số kỹ thuật của sản phẩm Thương hiệu : Zestech Tên sản phẩm : Kovar T1 Màn hình : IPS HĐH : Android 6.0 Độ phân giải : 1024x600 Tần số chính: 1,5 GH CPU: Cortex TM- A7MP RAM: 2GB; ROM: 32GB Công suất tối đa: 4 x 25W Chip Intel: SL8541 Kết nối phát wifi, bluetooth, có khe cắm sim Hỗ trợ cam 360, có AHD, tích hợp áp suất lốp Tính năng nổi bật của màn hình DVD Kovar T1- Điều khiển màn hình thiết bị bằng giọng nói, tích hợp với nút bấm ở vô lăng. Người dùng muốn tìm kiếm thông tin sẽ sử dụng những câu lệnh như sau : Vào bản đồ Navitel đọc lệnh : '' Dẫn tới/ đi tới / chỉ tới + địa chỉ + bằng Navitel". Tương tự , vào bản đồ google map, Vietmap đọc câu lệnh giống như trên thay vế cuối " bằng Googlemap ".Những ứng dựng khác bạn đọc bình thường như : " Muốn nghe nhạc", " mở camera ".... .Thiết bị được thiết kế vô cùng thông minh, hiểu Tiếng Việt. Do đó, mọi câu lệnh bạn đưa ra nó sẽ thực hiện ngay lập tức. - Cài đặt hiển thị cảm biến áp suất lốp trên màn hình. Kết nối bluetooth, đồng bộ hóa danh bạ của bạn. Gọi điện, nghe điện trực tiếp trên màn DVD, điều khiển bằng giọng nói. Chạy cùng lúc nhiều ứng dụng mà không lo bị lag, giật. Bạn thoải mái vừa xem youtube, vừa dùng bản đồ, hay làm việc ngay trên màn hình.- Hỗ trợ cảnh báo : cảnh báo tốc độ, cảnh báo va chạm, lấn làn đường bằng Tiếng Việt. Hiển thị được mật độ giao thông, ùn tắc trực tiếp trên bản đồ. Có thể chuyển bài hát, chỉnh âm lượng ngay trên vô lăng (SWC) mà không phải rời tay. Nâng cao mức độ an toàn cho bạn khi tham gia giao thông.Lợi ích khi lắp màn hình DVD Android KOVAR T1 tại Việt Tech Việt Tech là địa chỉ cung cấp màn hình DVD Kovar phân phối trên toàn quốc. Là công ty đi đầu trong lĩnh vực phụ kiện ô tô. Tự hào mang đến người mua những sản phẩm chính hãng , chất lượng và uy tín.Đã có nhiều năm kinh nghiệm về sản phẩm camera hành trình, định vị ô tô xe máy và đặc biệt là màn DVD Android. Lựa chọn mua hàng tại Việt Tech, quý khách hàng sẽ nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn :+ Ship COD toàn quốc nhanh chóng, giá rẻ Lắp đặt tận nơi nếu khách hàng ở Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh Lắp đặt thẩm mĩ, theo yêu cầu của khách hàng Giải đáp thắc mắc của khách hàng 24/24 01 đổi 01 nếu sản phẩm có lỗi do nhà sản xuất Hỗ trợ đổi trả sản phẩm nếu khách hàng không ưng Bảo hành trọn gói, bảo hành tận nơi, giá cả hợp lý, sản phẩm cam kết chính hãng Chi tiết liên hệ Miền Bắc: Số 9, Ngõ 92, Đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà NộiMiền Nam: Số 22C, Ngô Đức Kế, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP HCM- Hà Nội : 0902 247 699 - TP HCM : 0963 15 9698Quý khách tham khảo thêm sản phẩm và dịch vụ tại trang web của viettech nhé.Xin cám ơn.viettechauto.vnphukiennoithatoto.netnoithatotoviettech.comdinhvitoancau.com.vn
 8. 1. Tổng quá chung Hiện nay các hãng xe như Honda, Mazda, KIA,Ford cho phép người sử dụng dùng nhiều tiện ích khác nhau. Đặc biệt, các tiện ích này đã được tùy biến và bị khóa chức năng từ nhà sản xuất. Vì vậy, để có thể sử dụng tất cả các chức năng trên màn hình của xe, buộc người dùng phải cài đặt màn hình (hack màn hình) xe để sử dụng camera hành trình, cảm biến trước sau, Áp suất lốp, Nghe nhạc, USB, xem Youtube, Xem Tivi, dẫn đường, chỉ đường Kết nối điện thoại Smart Phone qua Androi Ai Box Auto 2. Lý do nên cài đặt mở tính năng ẩn cho màn hình DVD - Bạn muốn một chiếc màn hình đầy đủ tính năng nhưng phải là màn hình nguyên bản của xe. Không bị thay thế tháo ra lằng nhằng - Bạn sợ tháo màn hình zin của xe thì hãng không bảo hành, các hệ thống âm thanh loa theo xe nghe và phát âm không chuẩn. - Bạn muốn xem phim, Youtube, Tivi khi đang điều khiển xe trên mọi tuyến đường vì nhà có em nhỏ muốn cho con xem Youtube, VTV Go,… - Bạn muốn có màn hình dẫn đường để mỗi khi đi xa không lo lắng bị lạc đường, hoặc chạy quá tốc độ. - Bạn muốn tích hơp với các thiết bị ngoại vi khác như Áp suất lốp lên màn hình chính. - Bạn muốn nghe nhạc Online thông qua ứng dụng được cài trên màn hình - Khi bạn muốn kết nối với điện thoại SmartPhone của mình để sử dụng các ứng dụng của điện thoại. - Khi bạn chán ngán việc phải ấn OK để tắt thông báo trên màn hình mỗi khi xe khởi động để vào màn hình - Khi bạn muốn xe tự động giảm âm lượng của nhạc khi vào số lùi. * Trên là các kết quả tiện ích mà bạn có được sau khi mở tính năng ẩn màn hình zin theo xe. 3. Hình ảnh kết quả sau khi Hack màn hình - Mẫu Xe KIA có thể hack màn hình bao gồm: KIA Cerato/Soluto/Sedona: 2019-2021 KIA Morning: 2021 KIA Seltos: Deluxe/Luxury 4. Tham khảo thêm nếu bạn muốn cài nhiều ứng dụng khác nhau, bộ nhớ máy nhiều hơn. Click : Bộ Android AI box dùng cho dvd zin xe - có Ram 4GB - bộ nhớ trong Rom 32GB dùng được nhiều ứng dụng hơn. Địa chỉ Hack Màn Hình Xe KIA, Honda, Ford, Mazda - Viettech Auto tự hào là đơn vị lắp đặt cho xe ô tô chính hãng & chuyên nghiệp, nhân viên nhiều năm kinh nghiệm, am hiểu lắp đặt trên nhiều dòng xe. Luôn đem đến sự hài lòng tuyệt đối cho mọi khách hàng, đảm bảo đi dây gọn gàng thẩm mỹ, kỹ thuật tốt, nhiệt tình. Tại HN : 0902 247 699 Tại HCM : 0963 15 9698 Quý khách tham khảo thêm sản phẩm và dịch vụ tại trang web của viettech nhé. Xin cám ơn. viettechauto.vn phukiennoithatoto.net noithatotoviettech.com dinhvitoancau.com.vn
 9. Thương hiệu Zestech đã ra mắt và hoạt động trên thị trường Việt Nam được 5 năm . Một thương hiệu chuyên về màn hình DVD Android cho các hãng xe ô tô. Trong đó Z500 là sản phẩm được nhà Zestech cho ra mắt đầu tiên và đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của khách hàng. Màn Z500 này được đánh giá về nhiều mặt , đặc biệt ưu điểm về thiết kế và tính năng. Trước khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng của bạn, cùng Việt Tech tìm hiểu chi tiết thông tin thiết bị nhé! Ưu điểm của chiếc màn hình DVD Android Zestech Z500 - Cấu hình sản phẩm: Màn hình Z500 sở hữu bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài với thông số rất đặc biệt. Với bộ RAM 2G và ROM 32G sẽ khiến thiết bị chạy mượt mà, trơn tru , mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có sử dụng bộ chip mới và bền nhất đó là chip xử lý CPU: MTK 3561 lõi tứ, ARM Cortext-A5. - Hệ thống hình ảnh: Với màn sử dụng công nghệ màn hình IPS, cho ra những hình ảnh sắc nét, độ phân giải cực cao. Đây là công nghệ hiện đại mà tân tiến nhất. Hình ảnh chiếu ra màn sẽ không bị nhiễu, vỡ ảnh... Bạn thoải mái xem đường, giải trí vô tận. - Tích hợp trên thiết bị: Với việc sử dụng hệ điều hành Android 6.1 trên sim 4G, màn DVD Z500 tự tin có những tính năng như chiếc điện thoại thông minh. Thao tác sử dụng đơn giản, vô cùng dễ dàng. Có kết nối wifi, bluetooth, kết nối hệ thống camera : camera lùi, camera 360, camera hành trình.... Thông số kỹ thuật của màn Zestech Z500 + Màn Hình: IPS cho chất lượng sắc nét, chân thực và có khả năng chống lóa + Độ phân giải: 1024×600. + Hệ điều hành android 6.0 + CPU: ARM Cortext-A53, MTK 3561 + RAM 2GB + ROM 16 GB. + Kết nối GPS, cắm sim 4G phát wifi, bluetooth + Có kính cường lực 2.5D, màn hình cảm ứng công nghệ mới IPS. + Có AHD. + Âm thanh đầu ra 50W*4 cho chất lượng âm thanh rất hay ở mọi thể loại nhạc. + Zắc zin cắm tương thích với nhiều dòng xe Những tính năng vô cùng nội bật của màn hình DVD Zestech Z500 - Ra lệnh màn hình bằng giọng nói nhờ trợ lý ảo Google Assistant So với những màn nguyên bản cũ, thì tính năng này được cho là vượt bậc và tối ưu hóa thời gian nhất. Thay vì dùng tay để điều khiển , tra cứu những thông tin mình cần. Thì giờ đây, bạn chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói, màn hình tự khắc sẽ làm theo yêu của của bạn. Ví dụ bạn muốn nghe nhạc ở trên youtube bạn chỉ cần ra lệnh : " Mở video + Tên bài hát" lập tức màn hình sẽ hiện video cho bạn. Hay xem dự báo thời tiết ngày hôm nay, bạn đọc câu lệnh " Thời tiết + địa điểm ". Kiểm tra áp suất lốp, gọi điện thoại... cũng làm tương tự như trên. - Hỗ trợ chỉ dẫn đường nhanh chóng Thiết bị sử dụng phần mềm Vietmap để hỗ trợ chỉ đường trọn đời. Bản đồ này được cập nhật thường xuyên, được nhiều hãng DVD Android sử dụng. Có độ chính xác cao, phù hợp với những người đi nhiều. Bạn sử dụng giọng nói để tra địa điểm cần đến sẽ rất tiện ích - Giải trí đa phương tiện, mọi lúc mọi nơi Sử dụng sim 4G để có thể truy cập vào internet. Với tính năng này, bạn xem phim, nghe nhạc, lướt web thoải mái. Giải trí mọi lúc, mọi nơi, bất kể là bạn đang đi đường - Định vị xe từ xa, kết nối các loại camera Màn hình Zestech Z500 được trang bị thêm định vị theo dõi từ xa, qua phần mềm “Zestech Find My Car” trên điện thoại. Sau khi cài đặt ứng dụng các bạn có thể biết được vị trí chính xác ô tô của mình đang ở đâu. Do đó, giúp các bạn tránh được tình trạng mất cắp, hay khi cho bạn bè mượn xe để dùng. Zestech Z500 cóthể kết nối với các loại camera như camera hành trình, camera lùi, camera lề được gắn trên vô lăng. Tính năng này hỗ trợ người dùng quan sát rõ ràng, chính xác những khoảng không gian phía sau, bên ngoài xe. Chắc hẳn bạn đã hiểu rõ hơn về thông tin chi tiết sản phẩm. Nhanh tay thêm vào giỏ hàng và đặt mua ngay nhé ! Chi tiết liên hệ Miền Bắc: Số 9, Ngõ 92, Đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội Miền Nam: Số 22C, Ngô Đức Kế, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP HCM - Hà Nội : 0902 247 699 - TP HCM : 0963 15 9698 Quý khách tham khảo thêm sản phẩm và dịch vụ tại trang web của viettech nhé. Xin cám ơn. viettechauto.vn phukiennoithatoto.net noithatotoviettech.com dinhvitoancau.com.vn
 10. Michelin là một thương hiệu về máy bơm lốp xe ô tô nổi tiếng trên thị trường. Sản phẩm thuộc thương hiệu này được sản xuất với dây chuyền hiện đại và công nghệ cao. Đã được kiểm định nghiêm ngặt trước khi tung ra ngoài thị trường. Là lí do mà máy bơm Michelin 12266 12V được yêu thích, săn đón mua về. Được chọn là giải pháp bảo vệ an toàn cho bạn trên những chuyến đi đường dài. Giới thiệu chi tiết sản phẩm Máy bơm lốp ô tô Michelin 12266 12V có thiết kế nhỏ gọn, đa năng. Siêu tiện lợi khi mang theo, không tốn diện tích trên xe. Bạn sử dụng máy bơm mọi lúc mọi nơi, bất kể lúc nào áp suất lốp xe của bạn có vấn đề. Đặt mua sản phẩm có phụ kiện đi kèm bao gồm túi đựng bơm, cầu chì dự phòng và 2 loại đầu bơm khác nhau. Thiết bị này sử dụng chất liệu nhựa nhám tinh tế, chịu lực cực tốt. Cấu tạo của sản phẩm mạnh mẽ, hiện đại , chắc chắn, mang đến trải nghiệm tuyệt vời. Công suất bơm hơi cao, nhanh, chịu được áp lực. Thời gian trung bình tính từ lúc lắp máy bơm cho đến khi bơm xong chỉ rơi vào khoảng vài phút. Bên cạnh đó, thiết bị còn có chế độ ngắt tự động khi lập trình. Bạn sẽ không tốn công chờ cho đến khi bơm hơi xong. Giúp bạn rảnh tay, tiết kiệm thời gian, chi phí bảo dưỡng lốp. Độ dài dây nguồn, ống bơm được thiết kế rất dài. Dây nguồn có độ dài là 305 cm, vòi bơm là 50 cm. Tránh được nhiều rào cản bất tiện: dây ngắn, bơm bánh sau. Bạn kéo dây thoải mái để bơm mọi lốp xe khi cần. Hơn thế, chiếc bơm này có không gian riêng để dây nguồn và vòi bơm. Sau khi sử dụng xong, bạn cuốn gọn và nhét vào ngay trong chiếc bơm này. Vừa để tiết kiệm diện tích, vừa gọn gàng cho xe bạn. Thông số kỹ thuật sản phẩm - Thương hiệu : Michelin - Mẫu mã: 12266 - Nguồn điện : 12V - Công suất 160W - Chiều dài dây nguồn : 305cm; chiều dài ống bơm : 50cm - Áp suất tối đa 150psi ~ 10kg/cm2 - Kích thước : 18x21x9cm - Khối lượng : 1 kg - Trang bị cảm biến tự động ngắt áp suất - Có 1 ổ chia mồi thuốc 12V, 1 ổ chia USB. - 2 đèn LED : ( Trắng và đỏ ) 1 đèn chiếu sáng khi bơm và 1 đèn thông báo - Sử dụng được nhiều loại xe : Xe bán tải, SUV, 7 chỗ đến 16 chỗ... Đánh giá tính năng nổi bật của Michelin 12266 12V - Tự động ngắt hơi khi đủ áp suất, hỗ trợ nhiều van bơm tiện dụng. Máy bơm ô tô Michelin 12266 được nhà sản xuất cài đặt công nghệ cài đặt thông số hơi tự động ngắt. Áp suất thông thường trong lốp xe là 2,4 Bar. Sau khi cài đặt thông số định bơm cho lốp trên bảng điều khiển, máy bơm sẽ tự động ngắt cho đến khi đạt thông số mà bạn cài đặt. Giúp yên tâm hơn mỗi khi bơm lốp, không lo ngại lốp quá căng hoặc quá non. Và khi vô tình bơm quá căng hơi, cũng đừng lo lắng vì đã có cách giải quyết. Bởi , thiết bị này đã lắp đặt 1 nút xả hơi tiện lợi. Giúp giải quyết nhanh chóng mọi tình huống căng hơi, non hơi. Máy bơm Michelin 12266 lựa chọn sáng suốt, hữu ích cho người tài xế. - Thiết kế gọn nhẹ, đa năng, tốc độ bơm siêu nhanh, có thể bơm liên tục nhiều lốp xe. Thiết bị có thể cất giữ tiện lợi trong cốp xe, hộc xe ô tô, sản phẩm chỉ với trọng lượng 1kg rất dễ di chuyển. Đặc biệt, thiết bị lấy điện từ ổ chia mồi thuốc 12V và 1 ổ chia USB rất thuận tiện cho việc dùng nhiều thiết bị cùng một lúc. Sử dụng bơm hơi cho xe máy, xe đạp, bơm bóng, xuồng. phao.... Nếu cảm thấy ưng chiếc máy bơm lốp xe ô tô này, nhanh tay tậu ngay em nó cho chiếc xe thân yêu của bạn nhé. Cùng liên hệ ngay với Việt Tech để được tư vấn, hướng dẫn đặt hàng nhé! Chi tiết liên hệ tại: Miền Bắc: Số 9, Ngõ 92, Đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội Miền Nam: Số 22C, Ngô Đức Kế, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP HCM - Hà Nội : 0902 247 699 - TP HCM : 0963 15 9698 Quý khách tham khảo thêm sản phẩm và dịch vụ tại trang web của viettech nhé. Xin cám ơn. viettechauto.vn phukiennoithatoto.net noithatotoviettech.com dinhvitoancau.com.vn
 11. Kovar T1 Plus là màn hình DVD Android mới ra mắt nhưng đã khẳng định được vị thế nhanh chóng trên thị trường. Được tích hợp nhiều tính năng nổi bật ngay trên 1 thiết bị. Camera 360 cho góc quay rộng, toàn cảnh góc nhìn với phần mềm ghép ảnh 3D. Khách hàng sẽ nhận được nhiều lợi ích khi sử dụng thiết bị này. Lựa chọn Kovar T1 plus giải pháp lái xe an toàn cho bạn và gia đình bạn. Vì sao nên sử dụng màn hình DVD Kovar T1 Plus camera 360? - Kovar T1 Plus tích hợp camera 360 độ, cho góc quay siêu rộng, linh hoạt, loại bỏ góc khuất. Giúp lái xe an toàn, tập trung hơn. - Hỗ trợ bộ 3 camera : camera hành trình, camera lùi, camera gương. - Bốn mắt camera ghi hình đồng thời, sắc nét, chân thực. - Ghi hình phía trước, phía sau xe và hai bên gương chiếu hậu. - Bộ nhớ trong được cấu tạo 64/128GB ghi lại hành trình di chuyển dài. Hoạt động bền bỉ, ổn định, chính xác. - Đầy đủ các tính năng của camera 360 độ : lưu lại video HD, chỉnh vạch đánh lái..... - Các camera có khả năng chống nước, thích ứng được với mọi điều kiện thời tiết - Nhiều ứng dụng giải trí trên màn hình DVD, cho âm thanh sắc nét, sống động. Cấu hình thông số sản phẩm - Màn hình : IPS siêu nét- Kích thước màn hình : 9 – 10 inch- HĐH : Android 10.0- Độ phân giải: 1024 * 600- Cấu hình: RAM 4G ; ROM 64G- CPU: Intel QUAD-CORE T507, Otca-core, ARM Cortex A53, 4*1.6GHz- Camera AHD: 4 mắt camera- Có khe cắm sim 4G LTE, wifi, GPS, Bluetooth- Điều khiển giọng nói KOVAR, điều khiển tắt bật camera bằng giọng nói- Nhiệt độ hoạt động: – 20℃ ~ 80℃- Nhiệt độ bảo quản: – 30℃ ~ 85℃ Ưu điểm của màn DVD Kovar T1 Plus - Điều khiển chức năng của thiết bị bằng giọng nóiChỉ với một câu lệnh bạn thao tác được mọi tính năng trên xe. Chức năng rất tiện ích đối với tài xế khi đang lái xe. Vừa hạn chế được thao tác trên màn hình, vừa tập trung lái xe an toàn. Tiết kiệm được thời gian khi phải thao tác trực tiếp bằng tay.- Tắt bật camera theo tốc độThiết bị này có thể điều chỉnh được bật, tắt camera theo tốc độ của xe. Cụ thế nếu tốc độ xe trên 20km/h màn hình sẽ tự động tắt đi và ngược lại. Có một tính năng vô cùng đặc biệt đó là khi bạn bật xi nhan bên nào thì camera sẽ tự động quay bên đó. Điều này giúp tầm nhìn của bạn rộng mở hơn, quan sát với góc quay rộng 185 độ - Hiển thị tốc độ di chuyển của xe trên videoVới tính năng này, tốc độ bạn di chuyển thực sẽ hiển thị ngay trên màn hình. Thay thế như một chiếc camera thông thường. Nhờ đó bạn có thể điều chỉnh tốc độ đi sao cho phù hợp nhất.- Tích hợp cảm biến zin trên xeCó những dòng xe được trang bị thêm cảm biến zin theo xe. Màn hình Kovar T1 Plus sẽ tích hợp được. Giúp bạn đo lường khoảng cách với vật cản. Phát tín hiệu cánh báo cho tài xế ở trên màn hình. Một tính năng mà không phải sản phẩm nào cũng có được. Lợi ích khi lắp màn hình DVD Android KOVAR T1 tại Việt Tech Việt Tech là địa chỉ cung cấp màn hình DVD Kovar phân phối trên toàn quốc. Là công ty đi đầu trong lĩnh vực phụ kiện ô tô. Tự hào mang đến người mua những sản phẩm chính hãng , chất lượng và uy tín.Đã có nhiều năm kinh nghiệm về sản phẩm camera hành trình, định vị ô tô xe máy và đặc biệt là màn DVD Android. Lựa chọn mua hàng tại Việt Tech, quý khách hàng sẽ nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn :+ Ship COD toàn quốc nhanh chóng + Lắp đặt tận nơi nếu khách hàng ở Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh + Lắp đặt thẩm mĩ, theo yêu cầu của khách hàng + Giải đáp thắc mắc của khách hàng 24/24 + 01 đổi 01 nếu sản phẩm có lỗi do nhà sản xuất + Hỗ trợ đổi trả sản phẩm nếu khách hàng không ưng + Bảo hành trọn gói, bảo hành tận nơi, giá cả hợp lý, sản phẩm cam kết chính hãng Chi tiết liên hệ Miền Bắc: Số 9, Ngõ 92, Đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà NộiMiền Nam: Số 22C, Ngô Đức Kế, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP HCM- Hà Nội : 0902 247 699 - TP HCM : 0963 15 9698Quý khách tham khảo thêm sản phẩm và dịch vụ tại trang web của viettech nhé.Xin cám ơn.viettechauto.vnphukiennoithatoto.netnoithatotoviettech.comdinhvitoancau.com.vn